STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA 15. VÝROČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA 15. VÝROČÍ"

Transkript

1 Radost Optimismus Spolupráce Aktivita STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA 15. VÝROČÍ

2

3 Úvod Vážení přátelé a příznivci Střediska ROSA, v letošním roce naše organizace oslaví patnáct let od svého založení. V publikaci, kterou jste právě otevřeli, bychom se s Vámi rádi ohlédli za uplynulými lety, za postupným vývojem a změnami Střediska ROSA. Rádi bychom publikací také poděkovali všem příznivcům, kteří důvěřovali našemu nadšení, odhodlání a naší práci. Středisko ROSA se původně věnovalo dětem z dětského domova a rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Postupně jsme vytvářeli nové programy pro další cílové skupiny. Od roku 2002 jsme se rozhodli věnovat rozvoji a rozšíření nabídky služeb v rámci již vytvořených programů. Dnes nabízíme komplexní programy pro pět cílových skupin klientů, které se Vám budeme snažit přiblížit na následujících stránkách. Hlavní myšlenka spojující všechny střediskové programy je od počátku stejná: pomoci rodinám, které se ocitly krátkodobě či dlouhodobě v náročné životní situaci. Díky tomu, že se nám již patnáct let daří odborně, personálně i finančně zajistit naše aktivity, mohlo se Středisko ROSA stát stabilní oporou mnoha rodin, pomáhat dětem k rozvoji jejich dovedností a osobnosti, pomáhat rodičům vyrovnávat se s obtížemi v rodině. Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich odbornou práci, klientům za důvěru, všem donátorům, sponzorům a spolupracujícím odborným zařízením za podporu naší činnosti. Mgr. Hana Šteklová, ředitelka 15. výročí 1

4 Poslání Naším posláním je dlouhodobá a systematická pomoc rodinám s dětmi, ve kterých nastaly obtíže z důvodu různého znevýhodnění - zdravotního, etnického, sociálního - nebo z důvodu narušení vztahů. Základní myšlenkou naší práce je přistupovat k rodině jako k ucelenému systému, protože si uvědomujeme, že obtíže jednoho člena rodiny vždy ovlivňují všechny její členy. ROSA jede... Cíle Činnost Střediska ROSA má preventivní i terapeutický charakter, naše cíle jsou: podpora všestranného rozvoje dítěte, podpora výchovných dovedností rodičů, pomoc rodičům vyrovnat se se zdravotním postižením nebo dalšími obtížemi jejich dětí, zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, podpora vzájemných kontaktů mezi rodinami, tzn. snižování jejich sociální izolace výročí

5 Důležitá data v historii Střediska ROSA založení občanského sdružení s původním záměrem pomáhat dětem odcházejícím z Dětského domova v Kladně do domácí péče, v dětském domově bylo také první sídlo organizace zahájení dobrovolnické práce s rodinami s dětmi se zdravotním postižením získání prvních finančních prostředků na tuto práci, zahájení poskytování psychologických služeb pro rodiny s dětmi zahájení programu pro etnicky a sociálně znevýhodněné rodiny přestěhování do větších prostor v ulici E. Zahrádky - rozšíření aktivit a provozní doby zahájení preventivního programu pro rodiny s dětmi od narození do 4 let přestěhování do současných prostor v Římské ulici, další podstatné rozšíření všech aktivit - získání pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí podle Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí zahájení programu pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči - přijetí nového názvu Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA u příležitosti 10. výročí založení zahájení provozu půjčovny hraček a speciálních pomůcek - tzv. Hračkotéky registrace Střediska ROSA jako poskytovatele rané péče, sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle nového Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Současní zaměstnanci: Lenka Tesařová, Helena Plešingerová, Hana Šteklová, Petr Miklas, Pavla Vlková, Jitka Koláčková, Jana Myškovská. 15. výročí 3

6 Představení jednotlivých programů Středisko ROSA realizuje následující programy, které Vám představíme v pořadí, ve kterém postupně vznikaly: 1. Psychologické služby pro rodiny s dětmi; 2. Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením; 3. Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné; 4. Program pro rodiny s dětmi ve věku do 4 let - Dobrý start; 5. Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči - Nový domov; 6. Půjčovna hraček a speciálních pomůcek - Hračkotéka. Vycházka na pobytu Práce s dětmi v holobytech Kluby pro rodiny s dětmi výročí

7 Služby, které klienti využívají v rámci jednotlivých programů Služby Programy Psychologické služby pro rodiny s dětmi Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné Program pro rodiny s dětmi ve věku do 4 let Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči Hračkotéka Psychologická a pedagogická diagnostika a poradenství Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte Videotrénink interakcí Grafomotorický kroužek pro předškoláky Centrum Mája pro rodiče s dětmi ve věku do 4 let Kluby rodin s dětmi Individuální terapie pro děti Psychoterapeutická skupina pro rodiče Psychoterapeutická skupina pro děti s problémovým chováním Rodinná terapie, asistovaný kontakt pro rozvedené rodiče a jejich děti Skupinová práce s dětmi z etnicky znevýhodněného prostředí Týdenní a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi 15. výročí 5

8 1. Psychologické služby pro rodiny s dětmi Psychologické poradenství, diagnostiku a terapii poskytujeme již od roku Mohou je využívat prakticky všichni zájemci z řad široké veřejnosti, pokud se u dětí objeví výchovné, školní problémy nebo nastane nepříznivá situace v rodině - časté neshody, obtížná rozvodová situace atp. Někteří klienti využívají služby Střediska ROSA krátkodobě, někteří se poté zapojují do dále popsaných dlouhodobých programů. V letech jsme nabízeli skupinovou psychoterapii pro děti s hyperaktivitou. Na tuto práci jsme navázali opět v roce 2003, kdy začala stabilně fungovat psychoterapeutická skupina pro děti s problémovým chováním a neurotickými obtížemi. Od roku 2005 se scházejí již dvě skupiny dětí, rozlišené podle věku, s následnou rodičovskou skupinou. Od roku 1998 nabízíme klientům metodu videotréninku interakcí. Tato metoda natáčení videokamerou s následným rozborem nahrávky pomáhá vidět nové možnosti komunikace v rodině, ve třídním kolektivu, ve vrstevnické skupině apod. Od roku 2000 nabízíme také konzultace a vyšetření speciálního pedagoga a grafomotorický kroužek pro předškoláky. V roce 2004 jsme začali poskytovat také rodinnou terapii, v případě problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi po rozvodu nabízíme asistovaný kontakt pro rozvedené rodiče a jejich děti. Tyto případy řešíme ve spolupráci se soudy a sociálními pracovnicemi. Grafomotorický kroužek výročí

9 Vybíráme z ohlasů rodičů Nikdy jsem si nemyslela, že zařízení tohoto typu budu někdy potřebovat, natož aby ho potřebovalo některé z mých "dokonalých" dětí. Dokonce myslím, že jsem každého, kdo "cvokaře" potřeboval, měla za méněcenného. Svůj názor jsem o 180 změnila v okamžiku, kdy jsem u své dcery zjistila, že trpí anorexií. Neváhala jsem ani vteřinu a Rosu jsem vyhledala. Doufám, že včas. Díky. Jana Korbelová Název ROSA pro mne znamená pomocnou ruku. Do péče jejích pracovníků jsme se dostali tři čtvrtě roku po narození našeho syna Vašíka a předcházelo tomu komplikované těhotenství, nález Vašíkovy vývojové vady v hlavičce a následné postupné zhroucení mé psychiky. Pracovníci Rosy, především v rodinné terapii, nás dokázali naučit dívat se na své dítě jiným pohledem a jejich zásah je příčinou toho, že: 1. jsem se úplně nezhroutila, 2. je Vašík v našich očích dítě úžasné a jedinečné, 3. se dá žít z toho, co je, a radovat se z toho. V prvním roce její pomoci jsem Rosu hodně potřebovala, neexistovalo nejít na setkání, nejet na pobyt Dnes jsou Vašíkovi tři roky a v září ho čeká nástup do školky. Rosa mi dala sílu a částečný nadhled nad naší situací, jistotu, že existuje někdo, kdo se zabývá našimi problémy a ke komu se mohu s důvěrou obrátit. Kromě toho mně umožnila seznámit se s jinými rodiči, poznat, že mohu účastí pomoci druhým. S některými rodiči známost přerostla v přátelství. S Rosou nabral život jiný směr, závislost se změnila v pocit důvěry a bezpečí. Dnes stále docházíme na setkání s maminkami, na skupiny, jezdíme na pobyty, využíváme rodinnou terapii, domácí konzultace, videotrénink Tím, že Rosa pomáhá nám hledat svou roli rodiče, pomáhá vlastně našemu dítěti, aby se cítilo dobře a mělo lepší podmínky ke svému vývoji. A to má přece Rosa v názvu - Středisko pomoci ohroženým dětem. Pracovníci Rosy dělají svou práci s vysokou profesionalitou a zároveň lidskostí a citlivostí, za což jim patří náš dík. Rodina Duškových 15. výročí 7

10 2. Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Tento program je nejstarší a nejrozsáhlejší. V letech jsme s rodinami pracovali pouze individuálně. Začali jsme poskytovat ambulantní služby v psychologické poradně a domácí konzultace zaměřené na stimulaci dětí s postižením, které probíhají v domácím prostředí klientů. V roce 1995 se začala jednou měsíčně scházet skupina rodičů. V roce 1996 tato setkání získala podobu dnešních Klubů pro rodiče a děti, kterých se účastní rodiče, děti s postižením a jejich sourozenci. Kluby se konají jednou týdně. Původně byl projekt zaměřen na rodiny s dětmi raného a předškolního věku. Naši dětští klienti spolu se Střediskem stárli - na potřebu jejich a jejich rodičů jsme proto reagovali v roce 2005 rozšířením služeb. Pro rodiny s dětmi školního věku byl otevřen další klub, který se schází jednou za dva týdny. Dlouhodobé zkušenosti s rodinami nás inspirovaly k zásadní změně v našem vnímání tohoto projektu - čím dál více jsme si uvědomovali, že naši odbornou pomoc a podporu nepotřebují jen děti s postižením, ale ve stejné míře i jejich rodiče, kteří žijí v trvalé zátěžové situaci. Od roku 2002 proto nabízíme individuální i skupinovou terapii pro rodiče dětí s postižením. Odreagováním z dlouhodobé zátěže a příležitostí k rozvoji a vzájemnému kontaktu pro rodiče i děti jsou také psychorehabilitační pobyty - od roku 1998 realizujeme každoročně jeden týdenní a od roku 2001 navíc dva čtyřdenní pobyty výročí

11 Kluby pro rodiče s dětmi Vycházka na pobytu Vybíráme z ohlasů rodičů Se Střediskem ROSA spolupracuje naše rodina již 12 let a jsme za pomoc tomuto středisku moc vděční. Nejprve nám před lety pomohlo vyrovnat se s údělem rodiny s handicapovaným dítětem, pomocí domácí konzultantky nás naučilo jak s naší nemocnou dcerou pracovat a dál jí rozvíjet. Potom díky Klubu rodin se zdravotně postiženými dětmi jsme si mohli vyměňovat rady a názory s ostatními maminkami. A o několik let později jsme ve Středisku ROSA našli pomocníka při osvojování naší další ratolesti. Dnes jsme spokojenými klienty jak psychologické poradny, klubu rodin se zdravotními problémy tak klubu adoptivních rodin. Středisko ROSA je součástí našeho života a přejeme mu proto mnoho dalších spokojených rodin, hodně nápadů, trpělivosti, sponzorů a tvůrčích let. Spokojená, služebně už dost stará a přesto na další spolupráci se těšící rodina Krupkových Když jsem před třemi lety přišla do Rosy, hledala jsem tam pomoc pro svoji holčičku. Našla jsem ji tam i pro sebe. A tak díky vám všem, co se o nás tak hezky staráte. Máme vás rádi. A tak ti, Roso, přejeme dlouhé žití, abychom s tebou ještě dlouho mohli býti. Abys smích a radost rozdávala, všem štěstí darovala. Božena a Monička Marešových Milé Středisko Rosa, známe Tě teprve necelé dva roky, ale i tak jsme prostřednictvím tebe poznali fajn lidičky, co utiší bolístky. Velké díky patří také těm, kteří měli odvahu Tě založit a vydat se na nelehký boj. Přejeme Ti do dalších let jen to nejlepší a díky, že jsi. Gondekovi 15. výročí 9

12 3. Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné Tento program vyšel z potřeb mnoha romských rodin v Kladně. Od roku 1995 naši pracovníci docházejí na domácí konzultace zaměřené na rozvoj dětí v předškolním věku. Ve stejně době jsme také začali provozovat volnočasovou skupinu pro školní děti. Předškolním dětem z rodin, ve kterých nejsou podmínky pro individuální práci, nabízíme od roku 1999 skupinovou práci pro předškoláky - školku v kladenských holobytech. Z potřeb našich dětských klientů vyšlo také rozšíření nabídky domácích konzultací - od roku 2001 docházíme také k dětem v 1.a 2. třídě základní školy, abychom pomáhali předcházet jejich přeřazování do speciálních škol. Domácí konzultace v rodině Skupinová práce s předškolními dětmi Vybíráme z ohlasů rodičů Po zápisu do základní školy: Bylo to hezký. Učitelky ho chválily a on všechno věděl. Nevěřila bych, že toho tolik zvládne. Ukončení péče: Bude se nám stýskat. Bylo to hezké se každý týden těšit na setkání, jsem ráda, že kluk jde na základku výročí

13 4. Program pro rodiny s dětmi ve věku do 4 let - Dobrý start Od roku 1998 se ve Středisku ROSA mohou scházet rodiče na rodičovské dovolené se svými dětmi. I když většinu klientely tvoří maminky, vítáme samozřejmě také pečující tatínky, kterých pomalu ale jistě přibývá. Proto jsme opustili původní označení mateřské centrum a používáme název Centrum Mája, který vymysleli v počátcích naši klienti. V letech se rodiny scházely jednou týdně. Po přestěhování v roce 2000 jsme však měli možnost nabídku rozšířit na tři dny v týdnu. Kromě volného setkání v Centru Mája klienti využívají kroužky pro rodiče s dětmi s různou náplní (výtvarné činnosti, tanec a pohyb, rozvoj řeči). Pro velký zájem ze strany klientů se od roku 2005 koná již 4-5 kroužků týdně. V případě potřeby rodiny využívají také psychologickou poradnu, konají se besedy rodičů s psycholožkou. Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi Centrum Mája 15. výročí 11

14 5. Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči - Nový domov Vzhledem k tomu, že se v naší psychologické poradně objevovalo stále více dětí se svými náhradními rodiči, rozhodli jsme se jim od roku 2001 umožnit jednou měsíčně vzájemná setkání. Rodiče je pojmenovali "Klub Áďa". Od roku 2007 se na popud rodičů klub koná dvakrát měsíčně, nabízíme také skupinovou terapii pro rodiče. Pokud se dítě po předchozím pobytu v nefunkční rodině nebo ústavu opožďuje ve vývoji, docházíme do rodiny na domácí konzultace, starší děti mohou využívat individuální terapii. Náhradní rodiny se účastní také našich psychorehabilitačních pobytů. Vybíráme z ohlasů rodičů Psychoterapeutické činnosti s rodiči ÉÉÉJ PADÁ PÁÁDÁÁ RÓÓSÍÍČKÁÁ se zpívá v jedné známé písničce Naše rosička ROSA tedy rozhodně nepadá, ale stojí pevně v základech. Ty základy tvoří profesionálové, ale hlavně lidé se srdcem na dlani. Jsou připraveni pomoci radou i skutkem. Organizují vše potřebné, a tak SPÁÁLY BY MÓÓJÉÉ ÓČÍÍČKÁÁ - jak písnička pokračuje - není v naší skutečné Rose reálné. Děkujeme Rose za její neskonalou vytrvalost vytrhovat lidi z bryndy, ukazovat směr hledajícím, svítit jako jasná hvězda v době, kdy se nám zdá, že jsme v naprosté tmě. Děkujeme ti, Roso, že jsi. Rodina Burdových - Buráci výročí

15 6. Hračkotéka V roce 2003, po roce intenzivních příprav, jsme otevřeli Hračkotéku. Mohou ji využívat všichni klienti našich dlouhodobých programů. Nabídku tvoříme s ohledem na to, aby hračky co nejvíce rozvíjely dovednosti dětí. Kromě hraček vhodných pro děti zdravé i postižené zapůjčujeme také speciální pomůcky - polohovadla, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro děti s tělesným postižením. Nabídka hraček se postupně doplňuje a rozšiřuje podle zájmu klientů, nyní si děti a rodiče mohou vybírat již z 420 hraček a pomůcek. Katalog hračkotéky je pro naše klienty přístupný také na internetových stránkách Střediska ROSA. Ukázka záznamu z katalogu Hračkotéky 15. výročí 13

16 Naši zaměstnanci Na počátku činnosti Střediska ROSA stála chuť a nadšení dvou psycholožek - PhDr. Marcely Pospíšilové a Mgr. Hany Šteklové. Dnes má Středisko ROSA 7 zaměstnanců a 25 externistů. Rádi bychom zde všem níže jmenovaným - bývalým i současným - spolupracovníkům za jejich práci poděkovali. V. Bajerová, Ing. P. Bořkovec, J. Boudníková, Mgr. T. Brečka, Mgr. Z. Čepelíková, K. Daňo, J. Dočekalová, Mgr. J. Drahokoupilová, P. Dubský, R. Dušková, Mgr. J. Fousová, M. Gabrielová, M. Gorol, Mgr. P. Hanzal, M. Hejduková, V. Hořejší, Mgr. R. Hučíková, J. Huja, PaedDr. J. Imbrová, Z. Jirků, B. Jungmanová, Š. Kadlicová, I. Kaftanová, Z. Kárová, J. Kasnerová, M. Kocálová, Mgr. J. Koláčková, T. Kořán, K. Krucká, PhDr. I. Křelinová, K. Křtěn, M. Kučerová, Mgr. R. Kujová, P. Littman, Bc. M. Ločárková, H. Louthanová, Mgr. V. Lukavská, R. Malá, Ing. P. Miklas, Mgr. G. Mikulková, Mgr. M. Miláčková, Bc. H. Mrázková, J. Myškovská, T. Novotná, J. Paráková, A. Pechová, Mgr. S. Pekárková, E. Perglerová, D. Pilát, Mgr. I. Pízová, E. Plecitá, Mgr. H. Plešingerová, PhDr. M. Pospíšilová, J. Procházková, Mgr. J. Pýchová, T. Richter, Mgr. M. Slánská, K. Stárek, V. Svoboda, Mgr. H. Šteklová, M. Tancoš, L. Tesařová, R. Tichá, Mgr. Š. Veitzová, PhDr. P. Vlková, P. Vlková, Bc. V. Vopat, P. Vosáhlová, Mgr. J. Vrba, Bc. A. Zajícová, I. Zdrubecká, Š. Zikánová, Mgr. J. Žáčková, Ing. N. Žofák výročí

17 ... a poděkování na závěr Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Děkujeme všem, kteří Středisko ROSA během jeho patnáctileté existence podpořili: Instituce, nadace Agentura pro trh práce a sociální politiku (SWIF) Asociace manželských a rodinných poradců British Embassy Prague GSK Orange Fond Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo vnitra ČR Nadace ČEZ Nadace Divoké husy Nadace Charty 77 - Praha Nadace Naše dítě Nadace O 2 Nadace Open Society Fund Praha Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace VIA Společnosti Siemens, s.r.o. Statutární město Kladno Středočeský kraj Úřad práce v Kladně Sponzoři dlouhodobá finanční podpora ECK Generating, s. r. o., člen Kladno Energy Businesses - generální partner Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. ČESLOG spol. s r.o. nkt cables s. r. o. RCS Kladno, s. r. o. Zuzana Burdová Ing. Radek Hlinovský MUDr. Irena Plešingerová Dana Průšová RNDr. Tomáš Vlk Sponzoři jednorázové příspěvky Allianz pojišťovna, a.s. Aunika v.o.s. Církev bratrská Českomoravské doly a.s. Elektromat Kaufman, s.r.o. Esa s.r.o. FESTIMEX PP Praha, s.r.o. paní Hnilicová paní Kopecká paní Kovačová MEDICA, spol. s r.o. MUDr. Protiva Tomáš Richter SM Česko 2002 Ilona Svobodová Mgr. Šťastná manželé Tancošovi Tetra Pak - Grafobal s.r.o. Triangle Group International, s.r.o. Tril, spol. s r.o. Luděk Vostrý paní Walterová Věcné dary a služby Allianz pojišťovna, a.s. ATELIER SPEKTRUM s.r.o. Aunika v.o.s. Bartošová - Tabák Barvy Tebas s.r.o. Benzina, a.s. Blanka Palivcová, Elektro U Miklasů Carrefour Česká republika s.r.o. Církev československá husitská Kladno Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. Česká spořitelna, a.s. ČESLOG spol. s r.o. ČFOS spol. s r.o. ČSA a.s. ČSAD MHD Kladno a.s. DARVIS spol. s r. o. Deloitte & Touche Design 91 Divadlo Lampion Divadlo V. A. D. Dr. Oetker spol. s r. o. Josef Drnec Družstvo Jednota Kladno Marek Eben EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Emco spol s r.o. Pavel Fechtner Ferrero Česká s.r.o. František Kroupa - velkoobchod potravin GPM - počítačové poradenství Grunt, Pekařství a cukrářství Slaný Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Instalatérství Dalimil Střebák Kamelot Keramika Horní Bříza a.s. Komerční banka, a.s. Komorní flétnový soubor 1. ZUŠ Kladno Kompek, spol. s r. o. Ivana a Ladislav Krajlovi Miloslava Krupková LEGO Trading s.r.o. LIMPO spol. s r.o. Slaný Mastob spol. s r.o. Mountfield a.s. MPK Šůla Tomáš Myškovský Nestlé Česko s.r.o. nkt cables s. r. o. pan M. Oliva PARAMO Trysk a.s. Potraviny a Maso - uzeniny Jiroušková Prima s.r.o. Rako a.s. Restaurant a penzion U Zlatého selátka SIMBA Toys CZ, spol. s r. o. Petr Skoumal Stavebniny Rajniš Stavimat s.r.o. Superkancelář s.r.o. Topwert s.r.o. Total ČR s.r.o. Tril, spol. s r.o. Univers Tech s.r.o. UTAX Bürosysteme s.r.o. VAGNERPLAST spol. s r.o. VP Trend s.r.o. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Wissa, spol. s r. o. Alena Zeifartová 15. výročí 15

18 Členění příjmů Hlavní členění Orgány státní správy Nadační fondy Sponzoři výročí

19

20 Římská 2846, Kladno 4 Telefon: , Mobil: Bankovní spojení: Komerční banka Kladno, číslo účtu: / 0100 Tuto publikaci vyrobily jako sponzorský dar firmy ATELIER SPEKTRUM s.r.o. a Tril, spol. s r.o.

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA. Výroční zpráva 2012

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA. Výroční zpráva 2012 Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2012 20 let Střediska ROSA 1992-2012 Úvodní slovo Vážení přátelé, v letošním roce oslavilo Středisko ROSA neuvěřitelné 20. výročí svého založení. Velmi

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Střediska ROSA, ve které bychom Vás rádi informovali o naší činnosti a hospodaření

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, ráda bych se s Vámi v této výroční zprávě ohlédla za uplynulým rokem, který byl již dvacátý druhý v historii naší

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu za rok 2015, prostřednictvím které bychom Vás chtěli seznámit s naší činností. Po celý rok

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

K O M P L E X N Í R O Z B O R

K O M P L E X N Í R O Z B O R PSYCHOCENTRUM MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KRAJE VYSOČINA,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz K O M P L E X N Í R O Z B O R z a r o k 2 0 0 5 Pracoviště:

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA IČO: 481 57 457 DIČ: CZ 481 57 457 Telefon/fax: 495 535 955 http://www.daneta.cz E-mail : info@daneta.cz nebo s.sdruzeni@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Projekt ukončen- logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla

Projekt ukončen- logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla Úterý, 08 Říjen 2013 09:20 Aktualizováno Sobota, 04 Leden 2014 18:19 Projekt ukončen logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla Mateřské školy Kopřivnice p.o. se od srpna 2013 do konce

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost!

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Projekty 2012 Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2006

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2006 Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: Naše cíle Údaje o organizaci Orgány společnosti a její zaměstnanci Jak a na čem pracujeme O těch,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Podpora přirozeného sociálního prostředí

Podpora přirozeného sociálního prostředí Podpora přirozeného sociálního prostředí Zařízení podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a vztahů dítěte s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími osobami dítěti příbuznými

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG POSKYTOVATELŮ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG POSKYTOVATELŮ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE Seznam subjektů nabízejících různé typy programů primární prevence do mateřských, základních i středních škol na školní rok 2013/2014 Mgr. Lucie Doležalová

Více