STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA 15. VÝROČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA 15. VÝROČÍ"

Transkript

1 Radost Optimismus Spolupráce Aktivita STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA 15. VÝROČÍ

2

3 Úvod Vážení přátelé a příznivci Střediska ROSA, v letošním roce naše organizace oslaví patnáct let od svého založení. V publikaci, kterou jste právě otevřeli, bychom se s Vámi rádi ohlédli za uplynulými lety, za postupným vývojem a změnami Střediska ROSA. Rádi bychom publikací také poděkovali všem příznivcům, kteří důvěřovali našemu nadšení, odhodlání a naší práci. Středisko ROSA se původně věnovalo dětem z dětského domova a rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Postupně jsme vytvářeli nové programy pro další cílové skupiny. Od roku 2002 jsme se rozhodli věnovat rozvoji a rozšíření nabídky služeb v rámci již vytvořených programů. Dnes nabízíme komplexní programy pro pět cílových skupin klientů, které se Vám budeme snažit přiblížit na následujících stránkách. Hlavní myšlenka spojující všechny střediskové programy je od počátku stejná: pomoci rodinám, které se ocitly krátkodobě či dlouhodobě v náročné životní situaci. Díky tomu, že se nám již patnáct let daří odborně, personálně i finančně zajistit naše aktivity, mohlo se Středisko ROSA stát stabilní oporou mnoha rodin, pomáhat dětem k rozvoji jejich dovedností a osobnosti, pomáhat rodičům vyrovnávat se s obtížemi v rodině. Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich odbornou práci, klientům za důvěru, všem donátorům, sponzorům a spolupracujícím odborným zařízením za podporu naší činnosti. Mgr. Hana Šteklová, ředitelka 15. výročí 1

4 Poslání Naším posláním je dlouhodobá a systematická pomoc rodinám s dětmi, ve kterých nastaly obtíže z důvodu různého znevýhodnění - zdravotního, etnického, sociálního - nebo z důvodu narušení vztahů. Základní myšlenkou naší práce je přistupovat k rodině jako k ucelenému systému, protože si uvědomujeme, že obtíže jednoho člena rodiny vždy ovlivňují všechny její členy. ROSA jede... Cíle Činnost Střediska ROSA má preventivní i terapeutický charakter, naše cíle jsou: podpora všestranného rozvoje dítěte, podpora výchovných dovedností rodičů, pomoc rodičům vyrovnat se se zdravotním postižením nebo dalšími obtížemi jejich dětí, zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, podpora vzájemných kontaktů mezi rodinami, tzn. snižování jejich sociální izolace výročí

5 Důležitá data v historii Střediska ROSA založení občanského sdružení s původním záměrem pomáhat dětem odcházejícím z Dětského domova v Kladně do domácí péče, v dětském domově bylo také první sídlo organizace zahájení dobrovolnické práce s rodinami s dětmi se zdravotním postižením získání prvních finančních prostředků na tuto práci, zahájení poskytování psychologických služeb pro rodiny s dětmi zahájení programu pro etnicky a sociálně znevýhodněné rodiny přestěhování do větších prostor v ulici E. Zahrádky - rozšíření aktivit a provozní doby zahájení preventivního programu pro rodiny s dětmi od narození do 4 let přestěhování do současných prostor v Římské ulici, další podstatné rozšíření všech aktivit - získání pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí podle Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí zahájení programu pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči - přijetí nového názvu Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA u příležitosti 10. výročí založení zahájení provozu půjčovny hraček a speciálních pomůcek - tzv. Hračkotéky registrace Střediska ROSA jako poskytovatele rané péče, sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle nového Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách Současní zaměstnanci: Lenka Tesařová, Helena Plešingerová, Hana Šteklová, Petr Miklas, Pavla Vlková, Jitka Koláčková, Jana Myškovská. 15. výročí 3

6 Představení jednotlivých programů Středisko ROSA realizuje následující programy, které Vám představíme v pořadí, ve kterém postupně vznikaly: 1. Psychologické služby pro rodiny s dětmi; 2. Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením; 3. Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné; 4. Program pro rodiny s dětmi ve věku do 4 let - Dobrý start; 5. Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči - Nový domov; 6. Půjčovna hraček a speciálních pomůcek - Hračkotéka. Vycházka na pobytu Práce s dětmi v holobytech Kluby pro rodiny s dětmi výročí

7 Služby, které klienti využívají v rámci jednotlivých programů Služby Programy Psychologické služby pro rodiny s dětmi Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné Program pro rodiny s dětmi ve věku do 4 let Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči Hračkotéka Psychologická a pedagogická diagnostika a poradenství Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte Videotrénink interakcí Grafomotorický kroužek pro předškoláky Centrum Mája pro rodiče s dětmi ve věku do 4 let Kluby rodin s dětmi Individuální terapie pro děti Psychoterapeutická skupina pro rodiče Psychoterapeutická skupina pro děti s problémovým chováním Rodinná terapie, asistovaný kontakt pro rozvedené rodiče a jejich děti Skupinová práce s dětmi z etnicky znevýhodněného prostředí Týdenní a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi 15. výročí 5

8 1. Psychologické služby pro rodiny s dětmi Psychologické poradenství, diagnostiku a terapii poskytujeme již od roku Mohou je využívat prakticky všichni zájemci z řad široké veřejnosti, pokud se u dětí objeví výchovné, školní problémy nebo nastane nepříznivá situace v rodině - časté neshody, obtížná rozvodová situace atp. Někteří klienti využívají služby Střediska ROSA krátkodobě, někteří se poté zapojují do dále popsaných dlouhodobých programů. V letech jsme nabízeli skupinovou psychoterapii pro děti s hyperaktivitou. Na tuto práci jsme navázali opět v roce 2003, kdy začala stabilně fungovat psychoterapeutická skupina pro děti s problémovým chováním a neurotickými obtížemi. Od roku 2005 se scházejí již dvě skupiny dětí, rozlišené podle věku, s následnou rodičovskou skupinou. Od roku 1998 nabízíme klientům metodu videotréninku interakcí. Tato metoda natáčení videokamerou s následným rozborem nahrávky pomáhá vidět nové možnosti komunikace v rodině, ve třídním kolektivu, ve vrstevnické skupině apod. Od roku 2000 nabízíme také konzultace a vyšetření speciálního pedagoga a grafomotorický kroužek pro předškoláky. V roce 2004 jsme začali poskytovat také rodinnou terapii, v případě problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi po rozvodu nabízíme asistovaný kontakt pro rozvedené rodiče a jejich děti. Tyto případy řešíme ve spolupráci se soudy a sociálními pracovnicemi. Grafomotorický kroužek výročí

9 Vybíráme z ohlasů rodičů Nikdy jsem si nemyslela, že zařízení tohoto typu budu někdy potřebovat, natož aby ho potřebovalo některé z mých "dokonalých" dětí. Dokonce myslím, že jsem každého, kdo "cvokaře" potřeboval, měla za méněcenného. Svůj názor jsem o 180 změnila v okamžiku, kdy jsem u své dcery zjistila, že trpí anorexií. Neváhala jsem ani vteřinu a Rosu jsem vyhledala. Doufám, že včas. Díky. Jana Korbelová Název ROSA pro mne znamená pomocnou ruku. Do péče jejích pracovníků jsme se dostali tři čtvrtě roku po narození našeho syna Vašíka a předcházelo tomu komplikované těhotenství, nález Vašíkovy vývojové vady v hlavičce a následné postupné zhroucení mé psychiky. Pracovníci Rosy, především v rodinné terapii, nás dokázali naučit dívat se na své dítě jiným pohledem a jejich zásah je příčinou toho, že: 1. jsem se úplně nezhroutila, 2. je Vašík v našich očích dítě úžasné a jedinečné, 3. se dá žít z toho, co je, a radovat se z toho. V prvním roce její pomoci jsem Rosu hodně potřebovala, neexistovalo nejít na setkání, nejet na pobyt Dnes jsou Vašíkovi tři roky a v září ho čeká nástup do školky. Rosa mi dala sílu a částečný nadhled nad naší situací, jistotu, že existuje někdo, kdo se zabývá našimi problémy a ke komu se mohu s důvěrou obrátit. Kromě toho mně umožnila seznámit se s jinými rodiči, poznat, že mohu účastí pomoci druhým. S některými rodiči známost přerostla v přátelství. S Rosou nabral život jiný směr, závislost se změnila v pocit důvěry a bezpečí. Dnes stále docházíme na setkání s maminkami, na skupiny, jezdíme na pobyty, využíváme rodinnou terapii, domácí konzultace, videotrénink Tím, že Rosa pomáhá nám hledat svou roli rodiče, pomáhá vlastně našemu dítěti, aby se cítilo dobře a mělo lepší podmínky ke svému vývoji. A to má přece Rosa v názvu - Středisko pomoci ohroženým dětem. Pracovníci Rosy dělají svou práci s vysokou profesionalitou a zároveň lidskostí a citlivostí, za což jim patří náš dík. Rodina Duškových 15. výročí 7

10 2. Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Tento program je nejstarší a nejrozsáhlejší. V letech jsme s rodinami pracovali pouze individuálně. Začali jsme poskytovat ambulantní služby v psychologické poradně a domácí konzultace zaměřené na stimulaci dětí s postižením, které probíhají v domácím prostředí klientů. V roce 1995 se začala jednou měsíčně scházet skupina rodičů. V roce 1996 tato setkání získala podobu dnešních Klubů pro rodiče a děti, kterých se účastní rodiče, děti s postižením a jejich sourozenci. Kluby se konají jednou týdně. Původně byl projekt zaměřen na rodiny s dětmi raného a předškolního věku. Naši dětští klienti spolu se Střediskem stárli - na potřebu jejich a jejich rodičů jsme proto reagovali v roce 2005 rozšířením služeb. Pro rodiny s dětmi školního věku byl otevřen další klub, který se schází jednou za dva týdny. Dlouhodobé zkušenosti s rodinami nás inspirovaly k zásadní změně v našem vnímání tohoto projektu - čím dál více jsme si uvědomovali, že naši odbornou pomoc a podporu nepotřebují jen děti s postižením, ale ve stejné míře i jejich rodiče, kteří žijí v trvalé zátěžové situaci. Od roku 2002 proto nabízíme individuální i skupinovou terapii pro rodiče dětí s postižením. Odreagováním z dlouhodobé zátěže a příležitostí k rozvoji a vzájemnému kontaktu pro rodiče i děti jsou také psychorehabilitační pobyty - od roku 1998 realizujeme každoročně jeden týdenní a od roku 2001 navíc dva čtyřdenní pobyty výročí

11 Kluby pro rodiče s dětmi Vycházka na pobytu Vybíráme z ohlasů rodičů Se Střediskem ROSA spolupracuje naše rodina již 12 let a jsme za pomoc tomuto středisku moc vděční. Nejprve nám před lety pomohlo vyrovnat se s údělem rodiny s handicapovaným dítětem, pomocí domácí konzultantky nás naučilo jak s naší nemocnou dcerou pracovat a dál jí rozvíjet. Potom díky Klubu rodin se zdravotně postiženými dětmi jsme si mohli vyměňovat rady a názory s ostatními maminkami. A o několik let později jsme ve Středisku ROSA našli pomocníka při osvojování naší další ratolesti. Dnes jsme spokojenými klienty jak psychologické poradny, klubu rodin se zdravotními problémy tak klubu adoptivních rodin. Středisko ROSA je součástí našeho života a přejeme mu proto mnoho dalších spokojených rodin, hodně nápadů, trpělivosti, sponzorů a tvůrčích let. Spokojená, služebně už dost stará a přesto na další spolupráci se těšící rodina Krupkových Když jsem před třemi lety přišla do Rosy, hledala jsem tam pomoc pro svoji holčičku. Našla jsem ji tam i pro sebe. A tak díky vám všem, co se o nás tak hezky staráte. Máme vás rádi. A tak ti, Roso, přejeme dlouhé žití, abychom s tebou ještě dlouho mohli býti. Abys smích a radost rozdávala, všem štěstí darovala. Božena a Monička Marešových Milé Středisko Rosa, známe Tě teprve necelé dva roky, ale i tak jsme prostřednictvím tebe poznali fajn lidičky, co utiší bolístky. Velké díky patří také těm, kteří měli odvahu Tě založit a vydat se na nelehký boj. Přejeme Ti do dalších let jen to nejlepší a díky, že jsi. Gondekovi 15. výročí 9

12 3. Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné Tento program vyšel z potřeb mnoha romských rodin v Kladně. Od roku 1995 naši pracovníci docházejí na domácí konzultace zaměřené na rozvoj dětí v předškolním věku. Ve stejně době jsme také začali provozovat volnočasovou skupinu pro školní děti. Předškolním dětem z rodin, ve kterých nejsou podmínky pro individuální práci, nabízíme od roku 1999 skupinovou práci pro předškoláky - školku v kladenských holobytech. Z potřeb našich dětských klientů vyšlo také rozšíření nabídky domácích konzultací - od roku 2001 docházíme také k dětem v 1.a 2. třídě základní školy, abychom pomáhali předcházet jejich přeřazování do speciálních škol. Domácí konzultace v rodině Skupinová práce s předškolními dětmi Vybíráme z ohlasů rodičů Po zápisu do základní školy: Bylo to hezký. Učitelky ho chválily a on všechno věděl. Nevěřila bych, že toho tolik zvládne. Ukončení péče: Bude se nám stýskat. Bylo to hezké se každý týden těšit na setkání, jsem ráda, že kluk jde na základku výročí

13 4. Program pro rodiny s dětmi ve věku do 4 let - Dobrý start Od roku 1998 se ve Středisku ROSA mohou scházet rodiče na rodičovské dovolené se svými dětmi. I když většinu klientely tvoří maminky, vítáme samozřejmě také pečující tatínky, kterých pomalu ale jistě přibývá. Proto jsme opustili původní označení mateřské centrum a používáme název Centrum Mája, který vymysleli v počátcích naši klienti. V letech se rodiny scházely jednou týdně. Po přestěhování v roce 2000 jsme však měli možnost nabídku rozšířit na tři dny v týdnu. Kromě volného setkání v Centru Mája klienti využívají kroužky pro rodiče s dětmi s různou náplní (výtvarné činnosti, tanec a pohyb, rozvoj řeči). Pro velký zájem ze strany klientů se od roku 2005 koná již 4-5 kroužků týdně. V případě potřeby rodiny využívají také psychologickou poradnu, konají se besedy rodičů s psycholožkou. Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi Centrum Mája 15. výročí 11

14 5. Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči - Nový domov Vzhledem k tomu, že se v naší psychologické poradně objevovalo stále více dětí se svými náhradními rodiči, rozhodli jsme se jim od roku 2001 umožnit jednou měsíčně vzájemná setkání. Rodiče je pojmenovali "Klub Áďa". Od roku 2007 se na popud rodičů klub koná dvakrát měsíčně, nabízíme také skupinovou terapii pro rodiče. Pokud se dítě po předchozím pobytu v nefunkční rodině nebo ústavu opožďuje ve vývoji, docházíme do rodiny na domácí konzultace, starší děti mohou využívat individuální terapii. Náhradní rodiny se účastní také našich psychorehabilitačních pobytů. Vybíráme z ohlasů rodičů Psychoterapeutické činnosti s rodiči ÉÉÉJ PADÁ PÁÁDÁÁ RÓÓSÍÍČKÁÁ se zpívá v jedné známé písničce Naše rosička ROSA tedy rozhodně nepadá, ale stojí pevně v základech. Ty základy tvoří profesionálové, ale hlavně lidé se srdcem na dlani. Jsou připraveni pomoci radou i skutkem. Organizují vše potřebné, a tak SPÁÁLY BY MÓÓJÉÉ ÓČÍÍČKÁÁ - jak písnička pokračuje - není v naší skutečné Rose reálné. Děkujeme Rose za její neskonalou vytrvalost vytrhovat lidi z bryndy, ukazovat směr hledajícím, svítit jako jasná hvězda v době, kdy se nám zdá, že jsme v naprosté tmě. Děkujeme ti, Roso, že jsi. Rodina Burdových - Buráci výročí

15 6. Hračkotéka V roce 2003, po roce intenzivních příprav, jsme otevřeli Hračkotéku. Mohou ji využívat všichni klienti našich dlouhodobých programů. Nabídku tvoříme s ohledem na to, aby hračky co nejvíce rozvíjely dovednosti dětí. Kromě hraček vhodných pro děti zdravé i postižené zapůjčujeme také speciální pomůcky - polohovadla, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro děti s tělesným postižením. Nabídka hraček se postupně doplňuje a rozšiřuje podle zájmu klientů, nyní si děti a rodiče mohou vybírat již z 420 hraček a pomůcek. Katalog hračkotéky je pro naše klienty přístupný také na internetových stránkách Střediska ROSA. Ukázka záznamu z katalogu Hračkotéky 15. výročí 13

16 Naši zaměstnanci Na počátku činnosti Střediska ROSA stála chuť a nadšení dvou psycholožek - PhDr. Marcely Pospíšilové a Mgr. Hany Šteklové. Dnes má Středisko ROSA 7 zaměstnanců a 25 externistů. Rádi bychom zde všem níže jmenovaným - bývalým i současným - spolupracovníkům za jejich práci poděkovali. V. Bajerová, Ing. P. Bořkovec, J. Boudníková, Mgr. T. Brečka, Mgr. Z. Čepelíková, K. Daňo, J. Dočekalová, Mgr. J. Drahokoupilová, P. Dubský, R. Dušková, Mgr. J. Fousová, M. Gabrielová, M. Gorol, Mgr. P. Hanzal, M. Hejduková, V. Hořejší, Mgr. R. Hučíková, J. Huja, PaedDr. J. Imbrová, Z. Jirků, B. Jungmanová, Š. Kadlicová, I. Kaftanová, Z. Kárová, J. Kasnerová, M. Kocálová, Mgr. J. Koláčková, T. Kořán, K. Krucká, PhDr. I. Křelinová, K. Křtěn, M. Kučerová, Mgr. R. Kujová, P. Littman, Bc. M. Ločárková, H. Louthanová, Mgr. V. Lukavská, R. Malá, Ing. P. Miklas, Mgr. G. Mikulková, Mgr. M. Miláčková, Bc. H. Mrázková, J. Myškovská, T. Novotná, J. Paráková, A. Pechová, Mgr. S. Pekárková, E. Perglerová, D. Pilát, Mgr. I. Pízová, E. Plecitá, Mgr. H. Plešingerová, PhDr. M. Pospíšilová, J. Procházková, Mgr. J. Pýchová, T. Richter, Mgr. M. Slánská, K. Stárek, V. Svoboda, Mgr. H. Šteklová, M. Tancoš, L. Tesařová, R. Tichá, Mgr. Š. Veitzová, PhDr. P. Vlková, P. Vlková, Bc. V. Vopat, P. Vosáhlová, Mgr. J. Vrba, Bc. A. Zajícová, I. Zdrubecká, Š. Zikánová, Mgr. J. Žáčková, Ing. N. Žofák výročí

17 ... a poděkování na závěr Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Děkujeme všem, kteří Středisko ROSA během jeho patnáctileté existence podpořili: Instituce, nadace Agentura pro trh práce a sociální politiku (SWIF) Asociace manželských a rodinných poradců British Embassy Prague GSK Orange Fond Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo vnitra ČR Nadace ČEZ Nadace Divoké husy Nadace Charty 77 - Praha Nadace Naše dítě Nadace O 2 Nadace Open Society Fund Praha Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace VIA Společnosti Siemens, s.r.o. Statutární město Kladno Středočeský kraj Úřad práce v Kladně Sponzoři dlouhodobá finanční podpora ECK Generating, s. r. o., člen Kladno Energy Businesses - generální partner Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. ČESLOG spol. s r.o. nkt cables s. r. o. RCS Kladno, s. r. o. Zuzana Burdová Ing. Radek Hlinovský MUDr. Irena Plešingerová Dana Průšová RNDr. Tomáš Vlk Sponzoři jednorázové příspěvky Allianz pojišťovna, a.s. Aunika v.o.s. Církev bratrská Českomoravské doly a.s. Elektromat Kaufman, s.r.o. Esa s.r.o. FESTIMEX PP Praha, s.r.o. paní Hnilicová paní Kopecká paní Kovačová MEDICA, spol. s r.o. MUDr. Protiva Tomáš Richter SM Česko 2002 Ilona Svobodová Mgr. Šťastná manželé Tancošovi Tetra Pak - Grafobal s.r.o. Triangle Group International, s.r.o. Tril, spol. s r.o. Luděk Vostrý paní Walterová Věcné dary a služby Allianz pojišťovna, a.s. ATELIER SPEKTRUM s.r.o. Aunika v.o.s. Bartošová - Tabák Barvy Tebas s.r.o. Benzina, a.s. Blanka Palivcová, Elektro U Miklasů Carrefour Česká republika s.r.o. Církev československá husitská Kladno Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. Česká spořitelna, a.s. ČESLOG spol. s r.o. ČFOS spol. s r.o. ČSA a.s. ČSAD MHD Kladno a.s. DARVIS spol. s r. o. Deloitte & Touche Design 91 Divadlo Lampion Divadlo V. A. D. Dr. Oetker spol. s r. o. Josef Drnec Družstvo Jednota Kladno Marek Eben EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Emco spol s r.o. Pavel Fechtner Ferrero Česká s.r.o. František Kroupa - velkoobchod potravin GPM - počítačové poradenství Grunt, Pekařství a cukrářství Slaný Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Instalatérství Dalimil Střebák Kamelot Keramika Horní Bříza a.s. Komerční banka, a.s. Komorní flétnový soubor 1. ZUŠ Kladno Kompek, spol. s r. o. Ivana a Ladislav Krajlovi Miloslava Krupková LEGO Trading s.r.o. LIMPO spol. s r.o. Slaný Mastob spol. s r.o. Mountfield a.s. MPK Šůla Tomáš Myškovský Nestlé Česko s.r.o. nkt cables s. r. o. pan M. Oliva PARAMO Trysk a.s. Potraviny a Maso - uzeniny Jiroušková Prima s.r.o. Rako a.s. Restaurant a penzion U Zlatého selátka SIMBA Toys CZ, spol. s r. o. Petr Skoumal Stavebniny Rajniš Stavimat s.r.o. Superkancelář s.r.o. Topwert s.r.o. Total ČR s.r.o. Tril, spol. s r.o. Univers Tech s.r.o. UTAX Bürosysteme s.r.o. VAGNERPLAST spol. s r.o. VP Trend s.r.o. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Wissa, spol. s r. o. Alena Zeifartová 15. výročí 15

18 Členění příjmů Hlavní členění Orgány státní správy Nadační fondy Sponzoři výročí

19

20 Římská 2846, Kladno 4 Telefon: , Mobil: Bankovní spojení: Komerční banka Kladno, číslo účtu: / 0100 Tuto publikaci vyrobily jako sponzorský dar firmy ATELIER SPEKTRUM s.r.o. a Tril, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

Úvodní slovo. Vážení a milý čtenáři,

Úvodní slovo. Vážení a milý čtenáři, Úvodní slovo Vážení a milý čtenáři, hodláte-li se začíst do následujících řádek, velice nás to těší. Výroční zpráva je jakýmsi ohlédnutím za uplynulým rokem 2013, který byl pro nás velmi náročný, ale zároveň

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více