Představení. Roman Bojko Jakub Mareš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení. Roman Bojko Jakub Mareš"

Transkript

1 Sociálne Podnikání

2 Představení Kombinujeme zkušenosti a znalosti z neziskového a firemního sektoru. Pomáháme klientům s plánováním a zvyšováním efektivity. Aktivizujeme potenciál uvnitř organizací. Roman Bojko Jakub Mareš

3 Příklady našich projektů v poslední době Evaluace Strategického plánu LEADER MAS Železné hory, Třešťsko, Jemnicko; Aktualizace Strategického plánu LEADER MAS Železné hory; Rozjezd sociálního podnikání desítek NNO; Optimalizace různých oddělení společnosti Seznam.cz; Příprava ekonomického plánu společnosti prodávající značku Botas; Analýza absorpční kapacity pro rizikový kapitálu v ČR. because.cz 3

4 Co je podnikání?

5 Podnikání = vytváření, doručování a zpeněžování HODNOTY Pro úspěch podnikání jsou kriticky důležité tři věci: l a) Jasný produkt a pečlivě vybrané místo na trhu, b) Kvalitní tým, c) Nadšení, tvrdá práce a vytrvalost.

6 Kvíz Co je nejdůležitější? a)nápad b)tým c)zdroje

7 ZISK ZISK & DOPAD nepřímý/přímý

8 PŘÍMY DOPAD VÝSTUP VSTUP 8

9 VSTUP a) sociální podniky zaměřené na zaměstnávání lidí zdravotně nebo sociálně znevýhodněných na trhu práce, VÝSTUP b) sociální podniky zaměřené na poskytování služeb a produktů prospěšných pro společnost nebo životní prostředí.

10 Krok za krokem Tento přístup můžeme ilustrovat např. na projektu Jakoba Deteringa (Projekt: Venimlavoi, vítěz SIA v roce 2010): Jakob definuje společenský problém...lidé ve venkovských oblastech v Rumunsku nemají přístup k cenově dostupným základním potravinám V tuto chvíli se Jakob věnuje vývoji jeho projektu a zároveň inspiruje ostatní, studenty. pracuje na projektu Jakob vyhrává ocenění! finance do začátku know-how podporu sdílí své nápady s ostatními vyvíjí podnikatelksý záměr pro svůj společensky prospěšný projekt: získává zpětnou vazbu od odborníků Venimlavoi Mobilní supermarket pro chudé ve venkovkých oblastech, který jim přináší kvalitní jídlo za férové ceny

11 11

12 Princípy Sociálního Podníkaní dle M.Yunusa 1. Naším podnikáním pomáháme řešit určitý problém, který ohrožuje celou společnost, její část nebo přírodu. 2. Jsme ve své činnosti finančně soběstační 3. Naši investoři mohou dostat zpět maximálně své vklady, ale nemají nárok na žádné dividendy 4. Poté, co jsme vyplatili investory, veškerý zisk vracíme do zlepšování a rozšiřování podnikání; nepřivlastňujeme si tedy zisk. 5. Bereme ohled na životní prostředí. 6. Naši zaměstnanci dostávají tržní mzdu a důstojné pracovní podmínky. 7. Baví nás to 12

13 Problémy jsou všude kolem Problematika imigrantů a jejich uplatnění na trhu práce Nedostatek zeleně a velké množství odpadu ve městech Znečistění igelitovými taškami Nedostatek pracovních příležitostí pro zrakově postižené

14

15

16

17

18 Rozdíly SP má proti běžnému podnikání obvykle:. 1. Vyšší náklady; 2. Nižší očekávání investorů; 3. Větší averze podnikatele k riziku; 4. Vícezdrojové financování; 5. Více partnerů.

19 19

20 Nevýhody SP - horší přístup k běžnému financování - odhodlání řídit se etickými pravidly - neznalost trhu a podnikatelského prostředí - nutnost překonávat nedůvěru zákazníků - možná nižší vnitřní produktivita - nutnost kulturní změny NNO.

21 Kulturní změna! Odpovědi na následující otázky nám napoví, jestli jsme na tuto změnu připraveni: - Budeme svůj produkt nebo službu prodávat zákazníkům? - Je nám jasné, kdo budou naši zákazníci? - Víme, kolik za stejný produkt nebo službu zákazníci již na trhu platí? - Máme představu, jak zákazníky přesvědčíme, aby produkt či službu kupovali od nás a ne od konkurence? - Jakým způsobem své zákazníky oslovíme?

22 Výhody SP - přístup k veřejným nebo zvýhodněným zdrojům financování; - větší podíl reinvestovaných zisků; - silná mise; - větší nadšení partnerů;

23 Příležitost pro MAS Trend budoucnosti; Proaktivní X reaktivní role MAS; Přidaná hodnota MAS; Naše schopnosti / lidské zdroje; Generování nápadů.

24 Příležitost pro MAS V čem a jak můžeme podnikať? 10min.

25 Projekt na přenos know-how o sociálním podnikání ze Spojeného království do českých NNO (září 2010 duben 2012) Pracovní sešit a e-learning pro neziskovky, které začínají podnikat: 70 účastníků vzdělávacích 3-denních motivačních a vzdělávacích workshopů Zdarma podpora od profesionálních tutorů při přípravě podnikání Soutěž Eco & Social Startup zaměřená na nejlepší business plán podnikající NNO..

26 Naše zkušenost s NNO Klíčové faktory úspěchu - Proaktivita - Schopnost vidět příležitosti

27 Naše zkušenost s NNO Úspěšné SP -roste počet zákazníků preferující sociální firmu (FOKUS) - profesionalizace obchodů (Sue Ryder) - hravý vzhled prodejny -vybudování systému pravidelné kontroly finančních toků - snížení nákladů - stabilní a kompetentní tým (Rozmar)

28 Příklady aktvit

29 Právní formy SP I A. Podle občanského zákoníku Výhody Nevýhody Občanské sdružení Zájmové sdružení právnických osob Evidovaná (církevní) právnická osoba Obecně prospěšná společnost Nadace / nadační fond. Snazší přístup k dotacím z veřejných zdrojů Snazší přístup k soukromým darům Relativně snadné založení Možnost spojení zájmů a činností více partnerů Velmi široká působnost včetně podnikání Snazší přístup k soukromým zdrojům církve Relativně větší důvěryhodnost pro externí subjekty Snazší přístup k dotacím z veřejných zdrojů Snazší přístup k soukromým darům Relativně větší důvěryhodnost pro externí subjekty Osvobození výnosů ze zapsaného nadačního jmění od daně z příjmů (v případě nadace) Právo podílet se na podnikání akciových společností (v případě nadace) Výdělečná činnost možná pouze jako "doplňková" činnost (obvykle na základě živnostenského oprávnění) Menší důvěryhodnost u obchodních partnerů Možné ručení jměním členů sdružení Nejednoznačně čitelná organizace pro externí subjekty Potenciálně složité řízení a koordinace Určeno výhradně pro náboženské instituce Výdělečná činnost možná pouze jako "doplňková" činnost Nutnost zřizovat správní, za urč. podmínek i dozorčí radu Výdělečná činnost možná pouze jako "doplňková" činnost Rozdělování zisku vlastníkům není povoleno Nutnost zřizovat správní, za urč. podmínek i dozorčí radu Nutnost registrovat nadační jmění (v případě nadace, min. 500 tis. Kč) či majetkový vklad Omezený předmět výdělečné činnosti Rozdělování zisku vlastníkům není povoleno

30 Právní formy SP II B. Podle obchodního zákoníku Výhody Nevýhody Relativně větší důvěryhodnost pro obchodní partnery Nutnost vložit minimální základní kapitál (200 tis. Kč) Společnost s ručením omezením Jednoznačné řízení, majetkové vztahy a pravomoci Po splacení vkladů společníci neručí za závazky Akciová společnost Družstvo Veřejná obchodní společnost Živnostník fyzická osoba (OSVČ) Relativně větší důvěryhodnost pro obchodní partnery Po splacení vkladů akcionáři neručí za závazky Možnost vstupovat do obchodních vztahů většího objemu Členové družstva obecně neručí za jeho závazky Umožňuje koordinovat činnost více subjektů a relativně snadno přibírat nové Možnost založení i pro nepodnikatelské účely (v západní Evropě tradiční forma pro rozvoj sociálního podnikání) Není potřeba skládat žádný základní kapitál Relativně větší důvěryhodnost pro obchodní partnery oproti OSVČ Jednoduché a nenákladné založení (u živnosti ohlašovací) Jednoduchá administrace (např. není nutné vést účetnictví) Nutnost vložit minimální základní kapitál (2 mil. Kč) Administrativně náročné při zakládání a řízení společnosti Nutnost vložit minimální základní kapitál (50 tis. Kč) Minimálně počet 5 zakladatelů (nebo dvě právnické osoby) Neomezené ručení - společníci ručí celým svým majetkem Musejí zakládat min. 2 právnické nebo fyzické osoby Možnost vlastnění podniku pouze jednou fyzickou osobou Relativně nižší důvěryhodnost pro obchodní partnery Neomezené ručení - celým majetkem OSVČ

31 Financování SP

32 Nové business modely Zásadní aspekt socialního podnikání je finanční udržitelnost s minimální veřej. podporou. Klasické neziskovky jsou často závislé na neuzavřených hodnotových řetezcích Financování skrze nadace nebo stát + hodnotu vytváří pro třetí stranu Podporovatelé jsou typicky nepropojení s těmi, kterým pomáhají a vědí málo o jejich potřebách Sociálné podniky integrují svou misi do uzavřeného řetězce místo financování třetí stranou vytváří vlastní udržitelný business Například skrze nabízené služeb a produktů znevýhodněným skupinám Začleněním znevýhodněných skupin do vytváření hodnot (např. Nový Prostor)

33 Kam dál?

34 Publikace: fyzická, v pdf, jako e-learning. 34

35 AKCELERÁTOR AKADEMIE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ podporuje sociálně podnikající nevládní organizace hlavní pilíře podpory: 120 hodin workshopů a seminářů, roční podpora kouče, možnost využít sociální kapitál Nadace VIA. výstup: podnikatelský plán, kterému organizace věří a dokáže ho dobře prezentovat a obhájit prádelnu pivovar výrobu lahůdek

36 NESsT Developing Social Enterprises in Emerging Market Countries NESsT portfolio proces Plánování Inkubace Rozšíření podpora capacity-building Granty Granty, Půjčky Granty, Půjčky, Podíly Rok 1 Roky 2-4 Roky

37 Sociální podnikání jako průřezové téma Nadace Vodafone Rok jinak přenos know-how, odborníci z komerčního sektoru pro sociální podniky V pohybu podpora start-upů mladých lidí Inovace pro společnost využití moderních technologií v sociálním podnikání

38 organizuje semináře na zakládání sociálních podniků poskytuje poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání pomáhá s přípravou projektů na založení sociálních podniků

39 39

40 Děkujeme za pozornost Jakub Mareš Roman Bojko

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ)

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Bc. Alena Peňázová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více