ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Název: ZAHRADA, o.p.s. Společnost vznikla dne na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. [F131483/2007] a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 523. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 Chodov, PSČ V roce 2008 došlo na návrh zakladatelů k rozhodnutí správní rady o změně sídla společnosti z adresy Příčná 11, Mukařov, , Praha Východ na součnasnou adresu Malenická 1784, Praha 4, Důvodem bylo soustředění činnosti společnosti na území Jižního Města v Praze a dlouhodobá spolupráce s Kulturní Jižní, o.p.s.. Spojení: Tel: IČ: DIČ: CZ Právní forma: obecně prospěšná společnost Předmět činnosti: obecně prospěšné služby v oblasti umělecké a divadelní činnosti Doplňková činnost: Hostinská činnost Specializovaný maloobchd Reklamní činnost a marketing ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI: MgA. David Kašpar MgA. Jiří Sulženko BcA. Marie Zemanová

3 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Ředitel je výkonným a řídícím orgánem společnosti. SPRÁVNÍ RADA Předseda MgA. Michal Lázňovský Členové Mgr. Petr Hájek Mgr. Jakub Hrabovský V roce 2008 zůstalo složení správní rady nezměněno. Dne skončilo funkční období členu správní rady Mgr. Jakubu Hrabovskému, který byl na návrh zakladatelů správní radou opět zvolen a jmenávován na 3 roky. DOZORČÍ RADA Předseda Mgr. BcA. Vojtěch Chloupek Členové BcA. Eliška Vinařová MgA. Petr Prokop V roce 2008 se změnilo složení dozorčí rady společnosti. Dne skončilo funkční období MgA. Liboru Grossovi, na místo něho byla na návrh zakladatelů dozorčí radou zvolena a jmenována BcA. Eliška Vinařová. ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Správní rada jmenovala v roce 2007 ředitelkou společnosti BcA. Marii Zemanovou ZAMĚSTNANCI Zahrada, o.p.s. v roce 2008 nezaměstnávala nikoho v trvalém pracovním poměru. S pracovníky byly uzavírány dohody o provedení práce nebo pracovali jako dobrovolníci.

4 ČINNOSTI ZAHRADA OPS v ROCE / spolupráce na programové koncepci kulturního centra Zahrada 2/ koprodukce 3/ cirqueon - projekt podpory současného cirkusu v České republice 4/ arts admin - podpora uměleckých subjektů AD 1/ SPOLUPRÁCE NA PROGRAMOVÉ KONCEPCI ZAHRADA KC ZAHRADA, o.p.s. je spoluautorem základní programové koncepce, kterou pomáhá v zahradakc naplňovat. Jedním z cílů Zahrada o.p.s. je tak spoluvytvářet živé centrum kulturního a společenského dění v nejrůznějších oblastech kultry a umění. Základní snahou je též expandovat přímo do veřejného prostoru tak, aby byly kulturní aktivity co nejvíce přiblíženy nejširší veřejnosti. Cílovými skupinami jsou podle povahy jednotlivých pořádaných akcí děti, mladiství, dospělí I senioři. V rámci spolupráce s Kulturní Jižní o.p.s. organizuje Zahrada o.p.s.: výtvarné dílny, koncerty, divadelní představení a jednorázové sociálně-kulturní projekty (Mikulášský průvod, Vánoční trhy, Slavnostní otevření dětského hřiště)

5 AD 2/ KOPRODUKCE Kromě kontinuálního působení v produkci zahradakc, se Zahrada o.p.s. podílí na realizaci dalších projektů majících za cíl rozvoj nejrůznějších společensko-kulturních aktivit. STREET FOR ART FESTIVAL UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU OBSAH PROJEKTU Hlavní myšlenkou festivalu STREET FOR ART 08 je využítí veřejného prostoru Jižního Města jako otevřeného uměleckého území, kde se člověk (divák / chodec) bude moci setkat s uměním (instalace, divadlo, projekce, hudba, tanec a mnoho dalšího). Nikoli však nuceně nebo násilně, ale zcela přirozeně nejde o to zahltit ulici uměním tak, že nebude možné projít, ale nenásilně umění implantovat do všedního chodu města HUDBA MEZI BLOKY CELOSVĚTOVÝ SVÁTEK HUDBY V ULICÍCH JIŽNÍHO MĚSTA Jedná se o třídení veřejnou oslavu mezinárodního dne hudby v ulicích, náměstích, podloubích i na střechách Jižního Města. Každý muzikant se může zapojit. CÍLE PROJEKTU oslavit mezinárodní den Hudby ozvučit Jižní Město

6 AD 3/ CIRQUEON Asociace pro rozvoj a podporu nového cirkusu v České republice POPIS PROJEKTU i/ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO DĚTI A MLADISTVÉ Výuka cirkusových disciplín může výrazně přispět k psychomotorickému rozvoji dětí, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, umění soustředit se a ke zlepšení fyzické dovednosti. Cirkusová umění hrají další velice důležitou roli na kulturně - sociálním poli. Ze zkušeností, které jsme nasbírali v zahraničí, víme, že výuka cirkusových technik působí účinně v boji proti sociálně patologickým jevům, které jsou čím dál větším problémem u dnešní mládeže. Cirkusová školka V roce 2008 vznikla díky podpoře Ministerstva kultury ČR cirkusová školka. Jedná se o celoroční výuku a rozvoj základních cirkusových dovedností žonglování, ekvilibristika, jízda na jednokolce, základy akrobacie, manipulace s předmětem a další. Školka je určena pro děti od 6 do12 let. Kurzy budou dále probíhat v obou pololetích školního roku 2009 (leden - prosinec). Kurzy žonglování Pravidelné kurzy žonglování a jednokolkaření organizujeme již druhým rokem v KC Zahrada. Tento způsob trávení volného času je oblíbený především u mládeže. ii/ KURZY SOUČASNÝCH CIRKUSOVÝCH TECHNIK Jedná se o realizaci jednorázových blokových dílen současných cirkusových technik pro mladé lidi ve věku od 16 let. V našich českých podmínkách není jednoduché nalézt kvalifikované profesionální lektory. Proto se jedná

7 především o účast mezinárodních lektorů a trenérů z prostředí profesionálního cirkusu. V současné době jsme v kontaktu s mezinárodní organizací Jeunes Talentes du Cirque (Francie), s uznávanou vysokou cirkusovou školou Cirkuspiloterna (Švédsko), s španělskými L Ateneu popular de Nou Barris a s dalšími evropskými skupinami. V průběhu roku 2009 připravujeme pět až šest workshopů. Každá dílna probíhá dle fyzické obtížnosti cca 5 dní. Výuka se bude týkat převážně těchto disciplín: žonglování (míčky, diabolo, kontaktní žonglování, kužely, poi, atd.) ekvilibristika a pozemní akrobacie vzdušná akrobacie (visutá hrazda, lano, šály) párová (partnerská) akrobacie chůze po laně kurzy pro hadí ženy workshop pozemní akrobacie (Henna Kaikula, Finsko) workshop závěsné akrobacie (Jana Korb, Německo)

8 iii/ INFORMAČNÍ INTERNETOVÝ PORTÁL Na podzim loňského roku byl zahájen provoz internetového informačního portálu. Na je možné publikovat aktuality, nalézt potřebné informace o tradičním, novém nebo současném cirkusu, dozvědět se informace o vzdělávání, atp. Tento webový portál má za cíl sdružovat veškeré informace o českém dění na poli nového cirkusu a reprezentovat naše umělce v zahraničí. Naším cílem je sjednotit malé skupiny či jednotlivce, kteří jsou rozeseti po českých městech, na jednom místě. Umožnit jim lepší informovanost a prohloubit jejich zájem o fenomén nového cirkusu. Plánujeme také částečnou anglickou mutaci stránek. iv/ NAVÁZÁNÍ PŘÍMÝCH VAZEB SE ZAHRANIČNÍM V současné době aktivně spolupracujeme s francouzským projektem Jeunes Talentes du Cirque, který aktivně podporuje tvorbu mladých umělců a pomáhá v propagaci mladých skupin ve světě. Vedle toho se Cirqueon stává členem sítě Cirkostrada, která sdružuje profesionály v oblasti současného cirkusu. V letošním roce jsme se zúčastnili konference Fresh cirkus, kde jsme navazovali další kontakty.

9 AD 4/ ARTS ADMIN Projekt Profesionalizace divadelní skupiny SKUTR Leden říjen 2008 Umělecká činnost: Reprízování stávajících projektů Nickname , , v Divadle Archa Understand 1. a v Divadle Archa, 14. a 15. října v prostoru La Fabrika 8-polib prdel kosům 15. a , 3. a a (pro festival Skupova Plzeň) v Divadle Archa, 18. a 19. října v prostoru La Fabrika Plačky v Praze v Divadle Archa, na festivalu Divadlo Evropských regionů v Hradci Králové, od 2. do 25. srpna na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu a 12. září na festivalu Divadlo v Plzni Mistr a žák ve Středočeském divadle v Kladně, na festivalu Divadelní Flora Olomouc, na festivalu Na prahu v Českých Budějovice, na festivalu United Islands v Pardubicích, 24. a na festivalu Divadlo Evropských regionů v Hradci Králové, na festivalu proart v Brně, na festivalu Colours of Ostrava, na festivalu Boskovice a v KC Zahrada. Celkem 50 repríz stávajících projektů Work-in-progress prezentace nového projektu Malá smrt choreografky Adély Laštovkové Stodolové a SKUTRu (pracovní název Láska) Představení 8., 9., 12., 15. a 19. června na pražském Vyšehradě, 20. listopadu v prostoru La Fabrika Oficiální interiérová premiéra je naplánovaná na 20. prosince Celkem 5. repríz work-in-progress Koprodukční spolupráce s bělehradským festivalem FIST na uvedení premiéry projektu Neohraničené linie v listopadu 2008 Konkurs a workshop v červnu 2008 v Praze a Bělehradě Zkoušení projektu v období září listopad 2008 v Bělehradě Vedení workshopů Červen 2008 workshop pro účastníky konkurzu na představení Neohraničené linie pro festival FIST v Bělehradě (Zuzana Stavná, Adéla Laštovková Stodolová, Petr Vršek) Září 2008 Festival Zdarzenia, Polsko: Adéla Laštovková Stodolová pohybový workshop, Josef Rosen workshop improvizace listopad 2008 festival FIST, Srbsko, další akce jsou v jednání Celkem 2 workshopy po 7 dnech

10 FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI Účetní závěrka byla sestavena ke dni Účetním obdobím je kalendářní rok. MAJETEK SPOLEČNOSTI Společnost k nevlastní žádný movitý majetek. PŘÍJMY SPOLEČNOSTI I. Vlastní výnosy tržby z hlavní činnosti Vlastní výnosy Zahrada, o.p.s. v celkové výši 325 tis. Kč byly tvořeny tržbami ze vstupného, příjmy z představení na zájezdech, školného z kurzů a workshopů a ostatními výnosy. 1) tržby ze vstupného 21 tis. Kč 2) příjmy z představení na zájezdech 196 tis. Kč 3) školné 27 tis. Kč 4) jiné ostatní výnosy 80 tis. Kč II. Výnosy z cizích zdrojů Výnosy z cizích zdrojů Zahrada, o.p.s. v celkové výši 670 tis. Kč byly tvořeny grantem hlavního města Prahy, dále pak granty - dotacemi ze státního rozpočtu udělenými prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a granty od jiných českých institucí určené na jednotlivé umělecké projekty. 1) grant poskytnutý hl. m. Prahou 70 tis. Kč projekt Cirqueon 2) grant poskytnutý Ministerstvem kultury ČR 150 tis. Kč projekt Cirqueon 3) grant poskytnutý Ministerstvem kultury ČR 200 tis. Kč projekt Skutr 4) grant poskytnutý Ministerstvem kultury ČR 200 tis. Kč projekt Skutr 5) grant poskytnutý Nadací Via 50 tis. Kč - projekt Plochy (čerpáno v roce 2009) 6) dary 0 tis. Kč III. Příjmy z doplňkové činnosti Příjmy z doplňkové činnosti ve výši 536 tis. Kč byly tvořeny z výnosů z hostinské činnosti provoz Café baru.

11 NÁKLADY SPOLEČNOSTI Celkové náklady Zahrada, o. p. s. na rok 2008 činily tis. Kč. 1. Spotřeba materiálu Spotřebované nákupy obsahují náklady na nákup materiálů a ostatní spotřebované nákupy. a) Spotřební materiál Náklady na nákup spotřebního materiálu lze dělit do dvou základních skupin: - materiál potřebný pro umělecké projekty Obsahuje materiálové náklady na nákup a výrobu rekvizit, kostýmů a dekorací. - materiál kancelářské potřeby Obsahuje materiálové náklady tisk, knihy a kancelářské potřeby. 2. SLUŽBY Výše nákladů za služby vyplývají z projektového způsobu práce naší organizace. V případě Zahrady, o.p.s. nelze hovořit pouze o jednotlivých inscenacích, ale o různých uměleckých projektech. Výše nákladů je odrazem umělecké různorodosti projektů, vysoké finanční náročnosti jednotlivých projektů vzhledem k velkému procentuálnímu zastoupení mezinárodních projektů a absenci stálých zaměstnanců (nutná spolupráce s větším počtem kvalitních externích pracovníků - umělců a firem). Struktura nákladů na služby a) Cestovné - cestovné tuzemsko Náklady na služby v položce cestovné obsahují převážně náklady na přepravu osob - umělců a dekorací v rámci zájezdové činnosti. - cestovné zahraničí Náklady na dopravu při účasti na mezinárodní konferenci ve Francii v rámci projektu Cirqueon a jeho meznárodní reprezentaci. Tyto náklady byly plně účetně hrazeny z vlastních příjmů společnosti. b) Náklady na reprezentaci Jedná se o drobné pozornosti (např. květiny). Tyto náklady jsou plně účetně hrazeny z vlastních příjmů společnosti. c) Nájemné V položce nájemné jsou zahrnuty náklady na nájemné v prostorách využiívaných Zahradou o.p.s. vyplývajiící z příslušných smluv o nájmech nebytových prostor. Vhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným vlastním prostorem, jedná se o nájem kancelářských prostor sídla, prostor k pořádání veřejných workshopů a divadelních prostor k pořádání představení. d) Výkony spojů Náklady na služby spojů lze rozdělit do dvou základních skupin: - telekomunikační poplatky Telekomunikační poplatky obsahují náklady na provoz webové domény. - poštovné

12 Poplatky za poštovní služby převážně odesílání dopisů. e) Tisk, grafická příprava a úprava Jedná se o náklady na grafické návrhy propagačních materiálů a inzerce, tisky plakátů, letáků, programů a pozvánek. f) Inzerce Náklady na placený prostor v médiích informující o akcích Zahrada o.p.s.. g) Ostatní služby Položka zahrnuje náklady na služby výše neuvedené. Většina těchto nákladů je součástí nákladů na umělecké projekty, zbytek souvisí s provozem a správou společnosti. Struktura ostatních služeb: - náklady na technické služby - náklady na pronájmy a půjčovné - náklady na přepravní služby - náklady na praní, čištění a údržbu kostýmů - náklady na drobné výroby - náklady na právní a ekonomické služby - náklady na softwarový servis - jiné drobné náklady na ostatní služby h) Umělecké honoráře Jedná se o náklady na honoráře umělců, kteří účinkují v jednotlivých uměleckých projektech Zahrady o.p.s.. 3. OSOBNÍ NÁKLADY ostatní osobní náklady Vzhledem k velikosti společnosti a způsobu jejího projektového provozu nemá společnost žádné stálé zaměstnance, ale pouze najímá externí spolupracovníky na realiaci jednotlivých úkolů v rámci dohod o provedení práce. 4. OSTATNÍ NÁKLADY a) Jiné ostatní náklady Jsou tvořeny náklady na bankovní a jiné správní poplatky, případné kurzovní ztráty. b) Jiné ostatní náklady - kavárna Náklady na provoz hostinské činnosti. Nákup zboží a služeb související s provozem café-baru a cateringových služeb. 5. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY Grant nadace Via, jehož čerpání se přesouvá do roku V Praze dne: MgA. Marie Zemanová v. r., ředitelka společnosti

ZAHRADA, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ZAHRADA, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZAHRADA, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Název: ZAHRADA, o.p.s. Společnost vznikla dne 10.11.2007 na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. [F131483/2007] a je zapsána v rejstříku

Více

Divadlo Archa, o. p. s.

Divadlo Archa, o. p. s. Divadlo Archa, o. p. s. Výroční zpráva Annual Report 2009 1 Základní data společnosti Název: Divadlo Archa, o.p.s. Zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 11. 09. 2002, oddíl 0, vložka číslo 267/01 Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT Mlejn VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A společnosti BALET PRAHA, o.p.s. za rok 2013 Mono No Aware Foto: Pavel Hejný společnost se sídlem v ul. Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6 je zapsaná v rejstříku obecně prospěných

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 stránka 1 / 25 Obsah: Základní principy a cíle... 3 Základní informace... 4 Orgány společnosti... 6 Zaměstnanci... 6 Přehled činnosti... 7 PR A PROPAGACE... 15 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ...

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více