53. ples Sboru dobrovolných hasičů od hodin velký sál Slovanského domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "53. ples Sboru dobrovolných hasičů 11.2.2012 od 20.00 hodin velký sál Slovanského domu"

Transkript

1 číslo 1 ročník 22 leden 2012 ZDARMA 53. ples Sboru dobrovolných hasičů od hodin velký sál Slovanského domu Milí spoluobčané, děkuji Vám, že nadále zůstáváte věrni Mikulášovickým novinám. Jsme rádi, že Vás zajímají novinky i ostatní dění v našem městě. Přeji nám všem do roku 2012 zdraví a rodinnou pohodu. Dostává-li se nám i zdraví i pohody v kruhu nejbližších, daří se nám i v zaměstnání. Máme elán a pouštíme se do nových věcí. S některými novinkami počítáme i v našich novinách.(můžeme se těšit na pravidelný sloupek, nově se bude scházet redakční rada, termín bude uveden na měsíc dopředu, neváhejte a noste svoje příspěvky a náměty). Podle nejnovějších prognóz politického a hospodářského vývoje v celé České republice, nás nečeká rok pohodový. Poznáváme to i my, menší města hlavně při sestavování rozpočtu. Nemůžeme počítat s tím, že nám stát přidělí něco navíc. Budeme co nejlépe hospodařit s tím, co máme a budeme se snažit najít i jiné zdroje. Osobně si myslím, že bychom neměli podlehnout špatné náladě. Pořád platí to známé rčení jak si to zařídíme, tak to budeme mít a s úsměvem jde všechno líp. Přeji Vám hezké počtení, přeji všem hodně optimismu. Miluše Trojanová - starostka Termín redakční rady od hodin (podle zájmu buď v kanceláři starostky nebo v obřadní síni) Vydařená poslední leč Foto postřehy str.5 Mikulášovické sdružení myslivců Tesák uspořádalo pro své členy a pozvané hosty tradiční akci s názvem Poslední leč. Každoročně se tak myslivci setkávají, aby se mohli pobavit při muzice a probrat všechno to, co je při jejich práci v okolních lesích potkalo. Neodmyslitelnou součástí zábavy je také myslivecký soud, při kterém je rámci poslední leče se taky divadelním ztvárněním vždy rozdělila bohatá tombola, někdo souzen za nějaký ten humorný prohřešek. Letos tomu nebylo jinak a musíme říct, že legrace si musel bezesporu užít každý z přítomných. Starší pánové myslivci to umí doopravdy pěkně zinscenovat, nakonec však všem bylo po právu odpuštěno. V někdo měl při výběru losovacích lístků ruku šťastnější, jiný zase méně a někdo nevyhrál dokonce vůbec nic. Dobrou náladu to však nikomu nepokazilo. Mezi hosty se i letos objevil například ředitel národního parku České Švýcarsko pan Benda s chotí i tento fakt naznačuje dobrou spolupráci mezi našimi myslivci a správou parku. Členové sdružení se pobavili a teď už je čeká nelehká práce, vždyť k nám konečně dorazila zima a tak se myslivci budou muset postarat o zimou trpící zvěř v lese. T.F. K největším zážitkům na poslední leči patří vždy myslivecký soud, legrace zde téměř nezná mezí. Foto: Tomáš Fúsek Tombola byla tradičně bohatá zejména na zvěřinu. Sportovec Děčínska za rok 2011 Sportovec Děčínska za rok 2011, Mikulášovice mají své zastoupení - podrobnosti v příštím čísle Srovnání cen vaší vodárny s jinými vodárnami v ČR Aktuální informace o cenách vody pro rok 2012, o ziscích a o vývoji cen vody vaší vodárny. Informace o slibech růstu ceny vody o inflaci u mnoha privatizovaných vodáren. Můžete si ověřit, jak jsou tyto sliby plněny. INFORMACE: Úřad práce - nepojistné sociální dávky hmotné nouze (NSD HN) Úřad práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Kontaktní pracoviště Rumburk Dvořákova 1609/18 Ústí nad Labem centrum Ústí nad Labem Adresa Kontaktní pracoviště ÚP Rumburk NSD-HN Bc. Petra Mikušová T. G. Masaryka Šluknov Kontakt Sociální pracovnice Bc. Petra Mikušová Tel: Sídlo T. G. Masaryka Šluknov

2 strana 2 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Český svaz chovatelů v Mikulášovicích Nabízí našim dříve narozeným spoluobčanům zvířecí terapii. Naši mladí chovatelé předvedou své především čtyřnohé miláčky (psy, kočky, morčata případně papoušky) a na společném setkání si o nich budeme povídat s možností si je pochovat či pohladit. Podle zájmu sdělíme místo a termín konání akce, kterou plánujeme během roku několikrát opakovat. Tyto akce nabízíme i domovům a penzionům pro důchodce. Zájemci o účast svůj zájem sdělí na adresu: nebo textovou zprávou či telefonním hovorem na číslo: do 10.února Po té budou stejným způsobem pozváni k účasti. Délka trvání akce bude minut a uskuteční se v některém příjemném zařízení ve městě. Účast bude zdarma, možné dobrovolné vstupné na podporu konání akcí pro děti a mládež. Konáno v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Nabídka příměstského tábora pro děti z Mikulášovic a okolí v době letních prázdnin Už v loňském roce jsme zaznamenali, že pro mnoho rodičů byl problém se postarat o své malé děti v průběhu prázdnin a především v době dovolené zaměstnanců zdejší MŠ. Proto jsme se rozhodli a městu nabídli, že pomůžeme tuto situaci řešit a rodičům nabídneme program a dozor pro děti. Zbývá pouze dořešit záležitost ceny, aby byla pro rodiče přijatelná. Jedná se buď o možnost přihlásit děti jako řádné účastníky letního stanového tábora, který bude probíhat od 8. do na Salmově v Mikulášovicích nebo v tomto termínu je přihlásit na příměstský tábor, tzn. bez nocování v areálu tábora. Součástí příměstského tábora by byla vedle zabezpečeného programu a dozoru dětí a jejich pojištění pro případ úrazu snídaně, přesnídávka, oběd a svačina. Nástup dětí by byl asi v 7 h a odchod cca v h. Bližší podrobnosti ještě upřesníme podle požadavků rodičů. Abychom věděli, zda je vůbec o nabízenou službu zájem, žádáme rodiče, aby nám sdělili předběžný zájem do termínu 10.února 2012 na adresu: seznam.cz nebo textovou zprávou či telefonátem na číslo: Podle zájmu a možností by přicházelo v úvahu tento příměstský tábor provozovat i v dalších termínech v průběhu letních prázdnin. Vlastimil Jura Snažíme se o dotace V oblasti dárcovství je pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem Nadace ČEZ. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2010 rozděleno 162,57 milionu korun. Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty z různých oblastí přispívajících k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Během šestiletého působení Nadace ČEZ se její rozmanité aktivity postupně vyprofilovaly do tří základních oblastí: Oranžová hřiště, Oranžové kolo a Podpora regionů. Nadace ČEZ v Mikulášovicích Díky prostředkům získaným z nadace ČEZ jsme osázeli hned několik prostranství. Získali jsme skoro 200 tis. korun. Prokoukla cesta k hornímu nádraží, prostranství u nádraží střed, u školy, u Rukova, u zastávky autobusu v Dolních Mikulášovicích. Na realizaci projektu se podílela paní Martina Kocourková a firma Mega. Tímto také jim děkujeme za bezproblémový průběh akce. Věříme, že na jaře, až se stromy zazelenají, vše bude vypadat lépe a slavnostněji než teď. Budeme se snažit a podáme do nadace ČEZ další projekty. Mikulášovická chovatelská organizace má s pořádáním letních táborů bohaté zkušenosti a není pochyb, že připravené akce se líbí také dětem. Co se nevešlo minule Vážení čtenáři, pilní pisatelé je pravdou, že naše noviny patří k těm, co nemají nouzi o aktuální zprávy za uplynulé období. A tak se může lehce stát, že se prostě něco již do obsahu nevejde, není to o nevhodnosti, není ani z jiného důvodu. Vždy se budeme snažit Vaše postřehy, názory a připomínky otisknout. Někdy se však opravdu může stát, že to bude s mírným zpožděním. Foto: Miluše Trojanová Takto to vypadalo u sídliště před vysázením nových stromů. Příspěvek o novém programu: KAMARÁD V měsíci listopadu 2011 se úspěšně rozběhl program Kamarád, který pomáhá našim dětem, aby byly úspěšnější ve své školní práci. Děti nemusí chodit nikam daleko. Každý den, kdy je školní výuka, mohou po vyučování přejít do horní školy, kde mají jednu učebnu jen pro sebe. Zde si mohou udělat domácí úkoly nebo přípravu na příští den a to vše s odbornou pomocí paní učitelky. Za uplynulý měsíc se počet dětí využívajících této pomoci ustálil na průměrných sedmnácti školácích, ale zveme i další děti, které se chtějí se školou lépe a úspěšněji poprat. Je jen na rodičích, jak jejich děti této pomoci využijí. Rodičům pak zbude čas na zábavnější aktivity s vlastními dětmi. M&F Po výsadbě to rozhodně prokouklo a celý dojem se teprve ukáže až se nám na jaře vše ozelení. Foto: vlastní Děti se snaží si doplnit své nedostatky ve školní výuce a navíc je to baví.

3 leden 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 3 Program - Fond kulturního dědictví - Záchrana drobných památek místního významu. Velkou událostí předvánočních dní bylo usazování nových oken a dveří do objektu kapličky u DPS Fürleova kaple. Nové výplně otvorů bylo možné pořídit díky zpracovanému projektu, který uspěl ve výběrovém řízení nadace VIA. Získali jsme celkem 50000,- Kč. Náš projekt na opravu kapličky byl mezi třemi projekty, které byly realizovány v Ústeckém kraji. Jak projekt vznikal? Po vyhlášení Programu - Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu nadací VIA jsme neváhali a začali jsme získávat ke kapličce informace. Velké poděkování za zpracovaný projekt patří panu Filipu Randusovi, DiS., který nám poskytl celou svoji odbornou práci, následně jsme zpracovali projekt, který jsme odeslali do nadace VIA a čekali jsme na zprávy. Původním záměrem byla okna s vitrážovými výplněmi. Zatím jsme volili variantu jednoduchého zasklení, a to z toho důvodu, že kaplička byla velmi dlouho otevřená a je potřeba, aby si všichni zvykli, že je to místo, které není vhodné pro dýchánky mladistvých. Návrhy na zhotovení vitráží jsou ale připraveny. Tímto velmi děkujeme paní učitelce Lalákové a její třídě, která návrhy připravila. Novými výplněmi ale oprava kaple nekončí. Budeme se snažit získat další prostředky tak, abychom měli v Mikulášovicích objekt, který nám všem bude dělat radost a ne ostudu. Věříme, že se spoluobčané hned zjara zapojí do úklidu kaple a jejího okolí. Zapojení široké veřejnosti je také jednou z podmínek vyhlášeného programu. Smyslem zapojení občanů je probudit v nás všech lásku nejen k městu, ve kterém žijeme, ale i úctu k památkám po našich předcích. Co znamená Program - Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu.? Je to jeden z programů, který vyhlásila nadace VIA na opravu drobných památek. Cílem tohoto grantového programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Jednou z hlavních priorit tohoto programu je účast místních obyvatel na péči o okolí. Impuls pro vznik Fondu kulturního dědictví daly katastrofální povodně v roce Nadaci VIA se tehdy podařilo od amerických dárců shromáždit více než 6 milionů korun na projekty záchrany a obnovy kulturních zařízení, historických památek a kulturního dědictví. Do Fondu kulturního dědictví přispívají individuální dárci z USA i České republiky a Fond financuje projekty zaměřené na opravu drobných památek místního významu, jako jsou kapličky, kříže, prameny, pomníky, nebo boží muka. Při obnově památek Fond klade velký důraz nejen na samotnou odbornou opravu, ale také na zapojení místních obyvatel do projektu. Co je Nadace VIA? Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Nadace VIA: DÁRCI: pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. dary členů Via Via Foundation Czech Heritage Society a dalších individuálních dárců z České republiky, naleznete na: darci-jednotlivci#darci_do_fondu_kulturniho_dedictvi ČÍSELNÉ ÚDAJE: celkem rozděleno: Kč počet udělených grantů: 17 úspěšnost žadatelů: 30 % průměrná výše grantu: Kč Foto: Miluše Trojanová - Nepříliš lichotivý byl pohled na jednu z našich kapliček před zahájením oprav. K opravené střeše nyní přibyly nové dveře a okna.

4 strana 4 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Pravidelný sloupek - mohlo by nás zajímat Od Vánoc se peru s nějakou virózou. Konečně se mi trochu ulevilo a zimní, tak sporadické sluníčko mne vytáhlo na procházku. Samozřejmě jsem zamířila ke koupališti. Letošní sněhová nadílka však byla velmi skoupá, takže nezakryla spoustu nepořádku, který se v celé kráse cestou objevil. Vím, říká se tomu černá skládka. Snažím se zamyslet nad tím, proč někteří z nás nejsou líní vozit nepotřebné věci bůhvíjak daleko, když téměř uprostřed našeho městečka je sběrný dvůr. A není vůbec drahý, dokonce běžné věci, které nám doslouží, tam můžeme dovézt zadarmo Touto úvahou jsem se musela zabývat po celou dobu své povánoční pouti. V lesíku se válely pneumatiky, kolem kontejnerů spousta igelitu, suti, vyhozených zbytků z vybrakovaných aut, sedačky, stará televize a dalších odpadků. Je s podivem, že mnoho z nás zná ty chytráky, kteří se takhle zbavují nechtěného, ale nejsme ochotni na ně ukázat. Možná to dětské nežaluj!, přešlo i do naší dospělosti, ale spíš mne napadá, že sami máme černé svědomí - co když se i nám bude hodit někde něco vyhodit? Chalupáři si tím hlavu nelámou, odvezou svůj binec co nejdál a vůbec jim nevadí, že HISTORIE Zima, jak už ji neznáme tam také někdo bydlí. Odjedou a starejte se Ale běda, když jim někdo poblíž jejich plotu něco pohodí. To je pak oheň na střeše a cože je to za způsoby?! Snad si ani neuvědomujeme, kolik tisíců musí město zaplatit za likvidaci těchto skládek. To se to pak nadává na neopravené komunikace, neuklizený sníh, nedostatek peněz na školu, na kulturní projekty, na koupaliště, na opravy všeho možného A přitom stejný problém, jaký měl Neruda, už dávno řešit nemusíme. Víme, kam s tím. Doslova informačním střediskem nejnovějších zpráv ze vsi a nejbližšího okolí bývaly i pravidelné zimní dračky. Na každém gruntu, co jich jen v Mikulášovicích bylo, se kromě jiné havěti chovaly i husy. Předvánoční čas býval dobou, kdy se upravovaly né počasí, aby se pak pustily do práce. Peří se ručně oddělovalo od brků, nepotřebná holá brčka putovala pod stůl a pozdější výplň našich naducaných peřin se hromadila uprostřed stolu, aby se později napytlovala a na půdě přečkala dobu než bude využita ceptáře klubu historiků. Připrav si klasické kynuté těsto. Čas vyhrazený pro kynutí využij k přípravě dobrot pro povrchovou úpravu koláče. Použij suroviny, které máš zrovna při ruce. Nejčastěji jsou dostupná na jemno nakrájená jablka oslazená dle počty všeho, co se po celý a námi hlavně v zimě potřeby, tvaroh ochucený rok pracně vykrmovalo. Došlo oceněna, neboť v místnosti, skořicovým cukrem, naředěný tak i na husy. Jedna byla obětována svátečnímu obědu, několik dalších skončilo kde se spávalo se samozřejmě netopilo. K těmto sešlostem patřila žloutkem a vylepšený rozinkami. Výraznou chuť poskytuje i mletý, oslazený mák, v zavařovacích sklenicích. vždy káva, žmolenkový koláč lehce povařený s trochou Oškubané peří přicházelo s tvarohem, povidly, nastrouhanými mléka pro docílení hustší na řadu v lednu, kdy bylo v jablky a mákem, podajné hmoty. Připrav též hospodářství přeci jen méně práce než v sezoně. Muži pracovali většinou v lese, opravovali pochroumané nářadí a dost času zabíralo i ruční uklízení věčně padajícího sněhu. Děti nevysedávaly u počítačů a věnovaly veškerý volný čas radovánkám, které jim zimní období nabízelo. Jedním ze zážitků bylo zapřáhnout své sáňky za pluh tažený koňmi a trochu se tak povozit po vesnici. Šestého ledna vytáhl děda ze šuplíku kousek křídy a na futra venkovních dveří pro štěstí označil velkými písmeny K+M+B příchod tří králů. Došlo i na uložené peří. Matka domluvila termín pro draní. V určený den se u nás u velkého stolu v kuchyni sesedlo několik sousedek, které nejdřív zanadávaly na hnus- místní to specialita takzvaný KLECKSELKUCHEN. Tento název by se dal volně přeložit jako koláč posetý kecancema všeho, co je doma po ruce. Jeho recept se v kraji zachoval a mnohé hospodyně tuto skvělou laskominu dodnes s oblibou pečou. Na stole při draní peří nechyběla ani štamprlička na zahřátí. Byl to i ideální čas, kdy se probíraly různé pověsti, novinky, trochu se pomluvili i nepřítomní sousedé, přičemž debaty přerušoval častý smích. Byla to jedna z mála chvil, kdy všichni zapomněli na všední starosti a problémy, vzpomíná ještě dnes pan Egon Richter. POKECANÝ KOLAČ - malá gastronomická tečka z re- pravá švestková povidla či jakoukoliv, nejlépe domácí marmeládu. Při možném výběru dej přednost uvařeným švestkám. Vykynuté těsto rozlož pravidelně po plechu a kávovou lžičkou střídavě na něj kecni již připravené ingredience. Nešetři. Jednotlivé hromádky lehce lžičkou rozmázni tak, aby mezi nimi nebylo mezer. Takto připravený polotovar zasypej tradiční žmolenkou a vsuň do předem vyhřáté trouby. Při kávičce a Pokecaném koláči se oddej myšlenkám na to, že život našich předchůdců nejen v Mikulášovicích nebyl zrovna dvakrát lehký, ale přeci jen měl něco do sebe. Pro spolek historiků Petr Horák Ex SLOVO FARÁŘE Je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit (Mt 4, 10) Ježíš shrnul povinnosti člověka k Bohu těmito slovy: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Bůh nás miloval jako první. Láska jediného Boha se připomíná v prvním z deseti slov. Přikázání pak rozvádějí odpověď lásky; k tomu, aby ji dal Bohu, je člověk vyzván. První přikázání požaduje od člověka, aby v Boha věřil, aby v něho doufal a aby ho nade všechno miloval. Víra Náš mravní život nachází svůj pramen ve víře v Boha, který nám zjevuje svou lásku. Svatý Pavel mluví o poslušnosti víry jako o první povinnosti. Dává nahlédnout, že počátkem a výkladem všech mravních selhání je neznalost Boha. Naší povinností vůči Bohu je věřit v něho a vydávat mu svědectví. První přikázání od nás žádá, abychom svou víru rozvážně a bděle živili a chránili a abychom odmítali všechno, co je proti ní. Proti víře lze hřešit různými způsoby: Dobrovolné pochybování o víře opomíjí nebo odmítá považovat za pravdivé, co Bůh zjevil a co církev předkládá k věření. Nedobrovolné pochybování označuje váhání uvěřit, obtíže při překonávání námitek spojených s vírou, nebo také úzkost způsobenou její nejasností. Je-li vědomě pěstováno, může vést k zaslepení ducha. Nevěra je nedbalost o zjevenou pravdu nebo vědomé odmítání dát jí svůj souhlas. Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako celku; rozkol (schizma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými. Naděje Naděje je důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření na Boha; je také bázní urazit Boží lásku a přivolat trest. První přikázání se týká také hříchů proti naději, jimiž jsou zoufalství a opovážlivost. Ze zoufalství člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí, že mu pomůže, aby dosáhl spásy nebo odpuštění svých hříchů. Protiví se Boží dobrotě, jeho spravedlnosti Pán je totiž věrný tomu, co slíbil a jeho milosrdenství. Jsou dva druhy opovážlivosti. Buď člověk spoléhá na své schopnosti (v naději, že se může spasit bez pomoci shůry), nebo příliš spoléhá na Boží všemohoucnost a milosrdenství (v očekávání, že dosáhne Božího odpuštění bez obrácení a slávy bez zásluh). Láska Víra v Boží lásku zahrnuje výzvu a povinnost odpovědět na Boží lásku upřímnou láskou. První přikázání nám přikazuje milovat Boha nade vše a všechny tvory pro něho a kvůli němu. Proti lásce k Bohu lze hřešit různými způsoby: Lhostejnost nedbá o Boží lásku nebo ji odmítá vzít v úvahu; zneuznává její iniciativu a popírá její sílu. Nevděčnost opomíjí nebo odmítá uznat Boží lásku a oplácet Bohu lásku láskou. Vlažnost je váhání nebo nedbalost při odpovědi na Boží lásku; může zahrnovat odmítání odevzdat se dynamice lásky. Omrzelost nebo duchovní lenost jde až k odmítání radosti, jež pochází od Boha, a k pocitům odporu vůči Božímu dobru. Nenávist vůči Bohu se rodí z pýchy. Protiví se lásce k Bohu, jehož dobrotu popírá, a odvažuje se ho proklínat za to, že zakazuje hříchy a ukládá tresty.

5 leden 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Okénko do školky strana 5 Tak už tu máme rok 2012, jsme na jeho začátku, ale v naší školce jsme hned první týden měli napilno. Děti si vzájemně sdělovaly zážitky a dojmy z vánočních svátků a hlavně vyprávěly o dárcích, které našly pod stromečkem. Velmi se jim líbila návštěva místního kostela sv. Mikuláše, kde si prohlédly krásný betlém a za vznešených tónů překrásných varhan si zazpívaly několik koled. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám, text této písně zněl v pátek dopoledne školkou, když naše berušky s třemi králi obcházely třídy a nezapomněly ani na paní kuchařky, aby jim popřály do nového roku a zároveň se rozloučily s povánočním časem. Výukové téma pro lednové dny je zima, její sněhová nadílka a hlavně dětské radovánky v záplavě sněhových vloček. No, letos, jak to vypadá, se paní Zima někde zapomněla, anebo si připravila malou zásobu sněhu a protože koulování, ani stavění sněhuláka počasí nepřeje, zaměřily jsme se na přezimování lesní zvěře a hlavně na výlet do lesa ke krmelci s dobrotami pro zvířátka. Základní poznatky o správném a nesprávném chování člověka k životnímu prostředí je jeden ze vzdělávacích cílů environmentální výchovy, začleněné v našem Školním výchovném programu. Děti jsou vedeny k pochopení vztahů mezi člověkem a přírodou a vlivu člověka na životní prostředí, což je pro děti žijící v našem městečku obklopeném přírodou důležité. Další důležitá akce, která nás v brzké době čeká, je zápis dětí do základní školy, ale o tom až příště.. Kristina Klingerová Foto: vlastní My tři králové jsme tady. FOTO POSTŘEHY: Vánoční nadílka v místní mateřské škole se konala v závěru loňského roku a děti si jí užily nejen bohatým přídělem nových hraček. K vánoční besídce patřilo také tradiční posezení nad dětským šampaňským, cukrovím a nechyběl ani zpěv koled. Žáci základní umělecké školy se velmi často v našem městě představují na svých mini koncertech, kterými tak bezezbytku dokáží obecenstvu prodat své hudební dovednosti. Stalo se již pravidelnou tradicí, že na sklonku roku se v restauraci U Vladařů pořádá nějaká ta ochutnávací soutěž. Tentokráte se mlsným jazýčkům přísné poroty předkládaly pomazánky. Nejvíce cen si po tvrdém boji odnesl jeden z tradičních kuchařů M. Vondráček. K zajímavým akcím patří také Tajný závod, kterého se pravidelně účastní celá řada majitelů převážně historických mopedů. Zájem o tuto akci rok od roku stoupá nejen mezi závodníky, ale i obecenstvem, letos přišlo mopedisty povzbudit na start několik desítek diváků.

6 strana 6 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Prodám byt 2+1 v přízemí s balkonem. Cena dle dohody. Jedná se o panelák čp v Mikulášovicích, tel.: Dále se prodá: šicí stroj Luzcnik skříňový, elektrický i šlapací (cena dle dohody) Střípky z knihovny Dovoluji si všem čtenářům popřát jen to nejlepší v celém příštím roce, hlavně hodně optimismu, zdraví a zajímavého čtení. Přeje Naděžda Žabková - knihovnice

7 leden 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 7 Výsledkový servis mikulášovických kuželkářů Tabulka družstev: 1. Sokol Ústí n/l A ,0:46,0 111,0:81, KK Hvězda Trnovany B ,5:43,5 106,5:73, TJ Jiskra Nový Bor A ,0:47,0 93,5:86, TJ Narex Česká Lípa A ,5:52,5 104,5:75, TJ Sokol Duchcov B ,0:53,0 100,5:79, TJ Doksy A ,0:60,0 90,0:90, TJ Spartak Mikulášovice A ,5:61,5 89,0:91, KO Česká Kamenice A ,0:65,0 94,0:86, TJ VTŽ Chomutov B ,0:66,0 89,0:91, SK Děčín A ,5:67,5 76,5:103, TJ KK Louny A ,0:66,0 84,5:95, TJ MUS Most A ,0:69,0 78,0:102, Sokol Ústí n/l. B ,5:74,5 80,0:112, TJ Rudolfova huť Dubí A ,5:76,5 76,0:104, jméno hráče Výsledky 15. kola: TJ Jiskra Nový Bor A - KO Česká Kamenice A 3: (4:8) TJ Doksy A - Sokol Ústí n/l. B 6: (6:6) TJ Sokol Duchcov B - TJ Narex Česká Lípa A 7: (9:3) TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Rudolfova huť Dubí A 7: (9:3) KK Hvězda Trnovany B - TJ VTŽ Chomutov B 7: (8,5:3,5) TJ MUS Most A - TJ KK Louny A 5: (8:4) Sokol Ústí n/l A - SK Děčín A 6,5:1, (10:2) TJ Narex TJ Spartak Mikulášovice A : TJ Rudolfova huť Dubí A (9:3) TROJANOVÁ Miluše 430 2:0 416 SEDLÁK Ladislav TROJAN Vojtěch 425 1:1 384 JIŘINSKÝ Josef KALOUSEK Petr 408 2:0 341 HNILICA Milan MOKREJŠ Josef, st :0 338 FILIP Jaroslav HAMPEL Jan 412 1:1 420 ČECHÁČEK Tomáš MOKREJŠ Milan 396 1:1 392 FILIP Jan rozhodčí: KALOUSEK Petr, diváků: 7, utkání trvalo: 4:00 Pořadí jednotlivců: družstvo celkem chyby poměr kuž. plné dorážka maximum 1. VONDRA Miroslav, ml. Most A 438,5 293,3 145,2 3,9 7 / 7 (478) 2. GREJTOVSKÝ Milan Sok. Ústí A 438,4 300,5 137,9 3,0 8 / 8 (474) Florbalová liga Severu podruhé Druhým kolem pokračoval letošní ročník amatérské ligy Severu ve florbale. V mikulášovické sportovní hale pořádal místní sportovní turistický oddíl mládeže další slušně obsazený mládežnický turnaj. Celkem devět družstev sehrálo své zápasy ve dvou základních skupinách, ze kterých pak byly týmy podle pořadí nasazeny do vyřazovacího pavouka. Celým turnajem nakonec prošel domácí tým Jetix Mikulášovice, který tak potvrdil svoje vítězství i z prvního turnaje. Nejlepším střelcem se opět stal stejně jako v prvním klání Filip Křehký právě z vítězného Jetixu. Přesto, že liga je určená pro neregistrované hráče po sportovní stránce jsou při zápasech vidět velice hodnotné týmové výkony a někteří jednotlivci převádějí také pěkné individuální akce. Další turnaj z celkových šesti je na pořadu poslední víkend v lednu. Do turnaje mohou zasáhnout i další zájemci z řad amatérských florbalových nadšenců, podrobné informace o možnosti startu lze získat u vedení turistického oddílu mládeže. Tabulka družstev po 2. turnaji Florbalové ligy Severu 2011/ Jetix Mikulášovice 38:13 17 bodů 2. FS Mikulášovice 34:10 15 bodů 3. Bad Boys Rumburk 42:24 13 bodů 4. Sovy Jílové 14:17 9 bodů 5. Bazinga Velký Šenov 16:17 7 bodů 6. Rumburk 7:15 7 bodů 7. Batolata Vilémov 12:11 6 bodů 8. DUFF Dolní Poustevna 4:18 3 body 9. Ouška Šluknov 2:16 2 body 10. ZŠ Mikulášovice 8:37 2 body Tabulka střelců po 2. turnaji Florbalové ligy Severu 2011/2012 Pořadí Jméno hráče Team počet branek 1. Křehký Filip Jetix Mikulášovice Baborák Jiří Bad Boys Rumburk Němeček Michal Bad Boys Rumburk Habr Petr FS Mikulášovice Juriš Martin Sovy Jílové Kalina Radek Bazinga Velký Šenov Olejníček Jakub Batolata Vilémov Štěpánek Martin Jetix Mikulášovice Soukup Tomáš FS Mikulášovice Ludvík Matěj ZŠ Mikulášovice Sluťák Tomáš Bazinga Velký Šenov Opočenský Jan FS Mikulášovice Opočenský Jiří FS Mikulášovice Filip Jiří Bad Boys Rumburk 5 3. FABIAN Petr Dubí A 438,0 297,3 140,7 3,8 8 / 9 (470) 22. MOKREJŠ Josef, st. Mikulášovice A 426,0 294,0 132,0 3,5 7 / 7 (463) 40. TROJANOVÁ Miluše Mikulášovice A 417,7 287,7 130,0 3,9 7 / 7 (440) 50. HAMPEL Jan Mikulášovice A 414,1 287,5 126,6 5,7 6 / 7 (447) 59. MOKREJŠ Milan Mikulášovice A 409,8 283,0 126,8 4,3 7 / 7 (447) 76. KALOUSEK Petr Mikulášovice A 397,1 276,9 120,2 6,8 6 / 7 (428) 78. KVASIL Ludvík Mikulášovice A 395,5 275,9 119,7 8,4 7 / 7 (429) TROJAN Vojtěch Mikulášovice A 416,4 287,7 128,7 4,5 2 / 7 (433) TROJAN Vojtěch Mikulášovice A 415,3 286,0 129,3 4,6 2 / 6 (433) Za některé týmy nastupují do hry také děvčata a nutno říci, že mnohdy úspěšně.

8 strana 8 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Turnaj ve stolním tenise Vánoční turnaj ve volejbale Poslední pondělí v roce 28. prosince uspořádalo seskupení Mopedos Torpedos turnaj ve stolním tenise. Letošní druhý ročník se těšil mnohem větší návštěvě než předchozí a tak se stal z turnaje doslova herní maraton. Organizátoři nakonec zvolili vyřazovací systém hry, ze kterého nakonec vzešli šťastní vítězové hned ve třech kategoriích. Kategorie děti: 1. Hanka, 2. Konfršt, 3. Ludvík Kategorie ženy: 1. Provazníková Zd., 2. Kopecká, 3. Mocíková Kategorie muži: 1. Vítek, 2. Mišík, 3. Demeter Št. Vánoční turnaj ve volejbalu se letos opět konal na druhý svátek vánoční v místní sportovní hale a opět se těšil velkému zájmu všech hráčů a to nejen z Mikulášovic. Letošní turnaj provázely velké boje o každý set, někdy dokonce i každý balón, mnohdy byly rozdíly ve skóre jen minimální. Zápasy byly dohrány v pozdních hodinách a body si družstva rozdělila následovně (jméno je vždy kapitána družstva): 1. Grečmal 9:3 9 bodů 2. Herych 7:5 7 bodů 3. Benda P. 7:5 7 bodů 4. Landa 6:6 6 bodů 5. Mäsiar 5:7 5 bodů 6. Bláha 5:7 5 bodů 7. Benda M. 4:8 4 body Do nového roku přejeme sportovcům a čtenářům mikulášovických novin, hodně zdraví a pohody Volejbalový oddíl Mikulášovice. Foto: Tomáš Fúsek Letošní druhý ročník se těšil mnohem větší účasti než loňský úvodní. Mistrovství České republiky v Mikulášovicích Naše město uspělo mezi uchazeči o pořádání Mistrovství České republiky v Turistickém závodě jednotlivců. MČR je současně také finále Českého poháru 2012 a závod se uskuteční 16. června 2012 na tratích v okolí Mikulášovic. Organizátoři nyní připravují podle mapových podkladů tratě ke schválení na svaz a poté na jednotlivé dotčené instituce. Zároveň již nyní nabízí zájemcům z řad dobrovolníků se tohoto sportovního podniku zúčastnit jako základní rozhodčí případně na jiné vhodné pozici. Podrobné informace může podat Tomáš Fúsek, tel.: Turnaj starých gard vyhrály Mikulášovice Tradiční dolnopoustevenský turnaj starých gard bez sebemenšího zaváhání vyhrálo mužstvo z Mikulášovic. Celým turnajem prošlo bez jediné prohry a bodovou ztrátu naši pánové zaznamenali pouze v podobě dvou remíz a sice proti starým gardám Vilémova a Dolní Poustevny. Nejlepším střelcem turnaje se stal vilémovský D. Novotný, nejlepším brankářem byl vyhlášen Hanák z Dolní Poustevny, nejlepším hráčem byl zvolen Hoštička z Mikulášovic. Za mikulášovický tým skórovali Hoštička 3, Kozák 2. Pořadí v turnaji: 1. Mikulášovice 5:1 11 bodů 2. Vilémov 9:3 9 bodů 3. Nezmaři 8:9 7 bodů 4. Velký Šenov 4:7 5 bodů 5. Dolní Poustevna 4:8 5 bodů 6. Lipová 8:10 3 body Foto: Tomáš Fúsek Vánoční turnaj je sice pohodová atmosférou provoněná akce, ale boje na síti i na zadních lajnách nasvědčují zdravé rivalitě všech účastníků. Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, Mikulášovice 1007, tel.: , IČO: , MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, sazba - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 20. v měsíci

Mikulášovický Advent přilákal stovky lidí.

Mikulášovický Advent přilákal stovky lidí. číslo 12 ročník 21 prosinec 2011 ZDARMA 27.12. turnaj ve stolním tenise tělocvična více na str. 7 Tradiční akce v předvečer zahájení adventu spojená na většině míst regionu především se slavnostním rozsvícením

Více

Ples hasičů. Letošní karneval v naší mateřské škole se nesl v indiánském duchu. Sportovní maškarní ples. Taneční kurzy

Ples hasičů. Letošní karneval v naší mateřské škole se nesl v indiánském duchu. Sportovní maškarní ples. Taneční kurzy číslo 2 ročník 25 ZDARMA Ples hasičů sobota 28.2.2015 od 20.00 hodin Slovanský dům Mikulášovice Sportovní maškarní ples Sobota 14.3.2015 od 20.00 hodin Slovanský dům Mikulášovice Taneční kurzy každý čtvrtek

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Opět jsme si to společně užili

Opět jsme si to společně užili číslo 5 ročník 22 květen 2012 ZDARMA Mistrovství České republiky Turistický závod jednotlivců 16.6.2012 Fotozprávy - Den země str. 4 Opět jsme si to společně užili Druhý ročník Retro Prvního máje se setkal

Více

Zahradní slavnost opět zabodovala

Zahradní slavnost opět zabodovala číslo 6 ročník 22 červen 2012 ZDARMA Tour de Feminin mezinárodní etapový závod v cyklistice žen V Mikulášovicích 5. července 2012 od 14.50 do 15.10 hodin Světová cyklistická esa v generálce před londýnskou

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MISTŘE, CO MÁM DĚLAT. Prosinec 2009

MISTŘE, CO MÁM DĚLAT. Prosinec 2009 Prosinec 2009 MISTŘE, CO MÁM DĚLAT Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života? Mladíkovi, který se na něho obrací s touto otázkou, Ježíš odpovídá tím, že mu připomíná nutnost uznat Boha

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Starosta: Po menším zdržení začneme pracovat

Starosta: Po menším zdržení začneme pracovat Jirkovské č. 11 ročník XIX. listopad-prosinec 2014 noviny Měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Otvice, Strupčice a Vrskmaň zdarma V tomto čísle mimo jiné najdete str. 2 Změny v útulku str. 3 Advent v

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více