53. ples Sboru dobrovolných hasičů od hodin velký sál Slovanského domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "53. ples Sboru dobrovolných hasičů 11.2.2012 od 20.00 hodin velký sál Slovanského domu"

Transkript

1 číslo 1 ročník 22 leden 2012 ZDARMA 53. ples Sboru dobrovolných hasičů od hodin velký sál Slovanského domu Milí spoluobčané, děkuji Vám, že nadále zůstáváte věrni Mikulášovickým novinám. Jsme rádi, že Vás zajímají novinky i ostatní dění v našem městě. Přeji nám všem do roku 2012 zdraví a rodinnou pohodu. Dostává-li se nám i zdraví i pohody v kruhu nejbližších, daří se nám i v zaměstnání. Máme elán a pouštíme se do nových věcí. S některými novinkami počítáme i v našich novinách.(můžeme se těšit na pravidelný sloupek, nově se bude scházet redakční rada, termín bude uveden na měsíc dopředu, neváhejte a noste svoje příspěvky a náměty). Podle nejnovějších prognóz politického a hospodářského vývoje v celé České republice, nás nečeká rok pohodový. Poznáváme to i my, menší města hlavně při sestavování rozpočtu. Nemůžeme počítat s tím, že nám stát přidělí něco navíc. Budeme co nejlépe hospodařit s tím, co máme a budeme se snažit najít i jiné zdroje. Osobně si myslím, že bychom neměli podlehnout špatné náladě. Pořád platí to známé rčení jak si to zařídíme, tak to budeme mít a s úsměvem jde všechno líp. Přeji Vám hezké počtení, přeji všem hodně optimismu. Miluše Trojanová - starostka Termín redakční rady od hodin (podle zájmu buď v kanceláři starostky nebo v obřadní síni) Vydařená poslední leč Foto postřehy str.5 Mikulášovické sdružení myslivců Tesák uspořádalo pro své členy a pozvané hosty tradiční akci s názvem Poslední leč. Každoročně se tak myslivci setkávají, aby se mohli pobavit při muzice a probrat všechno to, co je při jejich práci v okolních lesích potkalo. Neodmyslitelnou součástí zábavy je také myslivecký soud, při kterém je rámci poslední leče se taky divadelním ztvárněním vždy rozdělila bohatá tombola, někdo souzen za nějaký ten humorný prohřešek. Letos tomu nebylo jinak a musíme říct, že legrace si musel bezesporu užít každý z přítomných. Starší pánové myslivci to umí doopravdy pěkně zinscenovat, nakonec však všem bylo po právu odpuštěno. V někdo měl při výběru losovacích lístků ruku šťastnější, jiný zase méně a někdo nevyhrál dokonce vůbec nic. Dobrou náladu to však nikomu nepokazilo. Mezi hosty se i letos objevil například ředitel národního parku České Švýcarsko pan Benda s chotí i tento fakt naznačuje dobrou spolupráci mezi našimi myslivci a správou parku. Členové sdružení se pobavili a teď už je čeká nelehká práce, vždyť k nám konečně dorazila zima a tak se myslivci budou muset postarat o zimou trpící zvěř v lese. T.F. K největším zážitkům na poslední leči patří vždy myslivecký soud, legrace zde téměř nezná mezí. Foto: Tomáš Fúsek Tombola byla tradičně bohatá zejména na zvěřinu. Sportovec Děčínska za rok 2011 Sportovec Děčínska za rok 2011, Mikulášovice mají své zastoupení - podrobnosti v příštím čísle Srovnání cen vaší vodárny s jinými vodárnami v ČR Aktuální informace o cenách vody pro rok 2012, o ziscích a o vývoji cen vody vaší vodárny. Informace o slibech růstu ceny vody o inflaci u mnoha privatizovaných vodáren. Můžete si ověřit, jak jsou tyto sliby plněny. INFORMACE: Úřad práce - nepojistné sociální dávky hmotné nouze (NSD HN) Úřad práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Kontaktní pracoviště Rumburk Dvořákova 1609/18 Ústí nad Labem centrum Ústí nad Labem Adresa Kontaktní pracoviště ÚP Rumburk NSD-HN Bc. Petra Mikušová T. G. Masaryka Šluknov Kontakt Sociální pracovnice Bc. Petra Mikušová Tel: Sídlo T. G. Masaryka Šluknov

2 strana 2 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Český svaz chovatelů v Mikulášovicích Nabízí našim dříve narozeným spoluobčanům zvířecí terapii. Naši mladí chovatelé předvedou své především čtyřnohé miláčky (psy, kočky, morčata případně papoušky) a na společném setkání si o nich budeme povídat s možností si je pochovat či pohladit. Podle zájmu sdělíme místo a termín konání akce, kterou plánujeme během roku několikrát opakovat. Tyto akce nabízíme i domovům a penzionům pro důchodce. Zájemci o účast svůj zájem sdělí na adresu: nebo textovou zprávou či telefonním hovorem na číslo: do 10.února Po té budou stejným způsobem pozváni k účasti. Délka trvání akce bude minut a uskuteční se v některém příjemném zařízení ve městě. Účast bude zdarma, možné dobrovolné vstupné na podporu konání akcí pro děti a mládež. Konáno v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Nabídka příměstského tábora pro děti z Mikulášovic a okolí v době letních prázdnin Už v loňském roce jsme zaznamenali, že pro mnoho rodičů byl problém se postarat o své malé děti v průběhu prázdnin a především v době dovolené zaměstnanců zdejší MŠ. Proto jsme se rozhodli a městu nabídli, že pomůžeme tuto situaci řešit a rodičům nabídneme program a dozor pro děti. Zbývá pouze dořešit záležitost ceny, aby byla pro rodiče přijatelná. Jedná se buď o možnost přihlásit děti jako řádné účastníky letního stanového tábora, který bude probíhat od 8. do na Salmově v Mikulášovicích nebo v tomto termínu je přihlásit na příměstský tábor, tzn. bez nocování v areálu tábora. Součástí příměstského tábora by byla vedle zabezpečeného programu a dozoru dětí a jejich pojištění pro případ úrazu snídaně, přesnídávka, oběd a svačina. Nástup dětí by byl asi v 7 h a odchod cca v h. Bližší podrobnosti ještě upřesníme podle požadavků rodičů. Abychom věděli, zda je vůbec o nabízenou službu zájem, žádáme rodiče, aby nám sdělili předběžný zájem do termínu 10.února 2012 na adresu: seznam.cz nebo textovou zprávou či telefonátem na číslo: Podle zájmu a možností by přicházelo v úvahu tento příměstský tábor provozovat i v dalších termínech v průběhu letních prázdnin. Vlastimil Jura Snažíme se o dotace V oblasti dárcovství je pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem Nadace ČEZ. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2010 rozděleno 162,57 milionu korun. Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty z různých oblastí přispívajících k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Během šestiletého působení Nadace ČEZ se její rozmanité aktivity postupně vyprofilovaly do tří základních oblastí: Oranžová hřiště, Oranžové kolo a Podpora regionů. Nadace ČEZ v Mikulášovicích Díky prostředkům získaným z nadace ČEZ jsme osázeli hned několik prostranství. Získali jsme skoro 200 tis. korun. Prokoukla cesta k hornímu nádraží, prostranství u nádraží střed, u školy, u Rukova, u zastávky autobusu v Dolních Mikulášovicích. Na realizaci projektu se podílela paní Martina Kocourková a firma Mega. Tímto také jim děkujeme za bezproblémový průběh akce. Věříme, že na jaře, až se stromy zazelenají, vše bude vypadat lépe a slavnostněji než teď. Budeme se snažit a podáme do nadace ČEZ další projekty. Mikulášovická chovatelská organizace má s pořádáním letních táborů bohaté zkušenosti a není pochyb, že připravené akce se líbí také dětem. Co se nevešlo minule Vážení čtenáři, pilní pisatelé je pravdou, že naše noviny patří k těm, co nemají nouzi o aktuální zprávy za uplynulé období. A tak se může lehce stát, že se prostě něco již do obsahu nevejde, není to o nevhodnosti, není ani z jiného důvodu. Vždy se budeme snažit Vaše postřehy, názory a připomínky otisknout. Někdy se však opravdu může stát, že to bude s mírným zpožděním. Foto: Miluše Trojanová Takto to vypadalo u sídliště před vysázením nových stromů. Příspěvek o novém programu: KAMARÁD V měsíci listopadu 2011 se úspěšně rozběhl program Kamarád, který pomáhá našim dětem, aby byly úspěšnější ve své školní práci. Děti nemusí chodit nikam daleko. Každý den, kdy je školní výuka, mohou po vyučování přejít do horní školy, kde mají jednu učebnu jen pro sebe. Zde si mohou udělat domácí úkoly nebo přípravu na příští den a to vše s odbornou pomocí paní učitelky. Za uplynulý měsíc se počet dětí využívajících této pomoci ustálil na průměrných sedmnácti školácích, ale zveme i další děti, které se chtějí se školou lépe a úspěšněji poprat. Je jen na rodičích, jak jejich děti této pomoci využijí. Rodičům pak zbude čas na zábavnější aktivity s vlastními dětmi. M&F Po výsadbě to rozhodně prokouklo a celý dojem se teprve ukáže až se nám na jaře vše ozelení. Foto: vlastní Děti se snaží si doplnit své nedostatky ve školní výuce a navíc je to baví.

3 leden 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 3 Program - Fond kulturního dědictví - Záchrana drobných památek místního významu. Velkou událostí předvánočních dní bylo usazování nových oken a dveří do objektu kapličky u DPS Fürleova kaple. Nové výplně otvorů bylo možné pořídit díky zpracovanému projektu, který uspěl ve výběrovém řízení nadace VIA. Získali jsme celkem 50000,- Kč. Náš projekt na opravu kapličky byl mezi třemi projekty, které byly realizovány v Ústeckém kraji. Jak projekt vznikal? Po vyhlášení Programu - Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu nadací VIA jsme neváhali a začali jsme získávat ke kapličce informace. Velké poděkování za zpracovaný projekt patří panu Filipu Randusovi, DiS., který nám poskytl celou svoji odbornou práci, následně jsme zpracovali projekt, který jsme odeslali do nadace VIA a čekali jsme na zprávy. Původním záměrem byla okna s vitrážovými výplněmi. Zatím jsme volili variantu jednoduchého zasklení, a to z toho důvodu, že kaplička byla velmi dlouho otevřená a je potřeba, aby si všichni zvykli, že je to místo, které není vhodné pro dýchánky mladistvých. Návrhy na zhotovení vitráží jsou ale připraveny. Tímto velmi děkujeme paní učitelce Lalákové a její třídě, která návrhy připravila. Novými výplněmi ale oprava kaple nekončí. Budeme se snažit získat další prostředky tak, abychom měli v Mikulášovicích objekt, který nám všem bude dělat radost a ne ostudu. Věříme, že se spoluobčané hned zjara zapojí do úklidu kaple a jejího okolí. Zapojení široké veřejnosti je také jednou z podmínek vyhlášeného programu. Smyslem zapojení občanů je probudit v nás všech lásku nejen k městu, ve kterém žijeme, ale i úctu k památkám po našich předcích. Co znamená Program - Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu.? Je to jeden z programů, který vyhlásila nadace VIA na opravu drobných památek. Cílem tohoto grantového programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Jednou z hlavních priorit tohoto programu je účast místních obyvatel na péči o okolí. Impuls pro vznik Fondu kulturního dědictví daly katastrofální povodně v roce Nadaci VIA se tehdy podařilo od amerických dárců shromáždit více než 6 milionů korun na projekty záchrany a obnovy kulturních zařízení, historických památek a kulturního dědictví. Do Fondu kulturního dědictví přispívají individuální dárci z USA i České republiky a Fond financuje projekty zaměřené na opravu drobných památek místního významu, jako jsou kapličky, kříže, prameny, pomníky, nebo boží muka. Při obnově památek Fond klade velký důraz nejen na samotnou odbornou opravu, ale také na zapojení místních obyvatel do projektu. Co je Nadace VIA? Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Nadace VIA: DÁRCI: pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. dary členů Via Via Foundation Czech Heritage Society a dalších individuálních dárců z České republiky, naleznete na: darci-jednotlivci#darci_do_fondu_kulturniho_dedictvi ČÍSELNÉ ÚDAJE: celkem rozděleno: Kč počet udělených grantů: 17 úspěšnost žadatelů: 30 % průměrná výše grantu: Kč Foto: Miluše Trojanová - Nepříliš lichotivý byl pohled na jednu z našich kapliček před zahájením oprav. K opravené střeše nyní přibyly nové dveře a okna.

4 strana 4 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Pravidelný sloupek - mohlo by nás zajímat Od Vánoc se peru s nějakou virózou. Konečně se mi trochu ulevilo a zimní, tak sporadické sluníčko mne vytáhlo na procházku. Samozřejmě jsem zamířila ke koupališti. Letošní sněhová nadílka však byla velmi skoupá, takže nezakryla spoustu nepořádku, který se v celé kráse cestou objevil. Vím, říká se tomu černá skládka. Snažím se zamyslet nad tím, proč někteří z nás nejsou líní vozit nepotřebné věci bůhvíjak daleko, když téměř uprostřed našeho městečka je sběrný dvůr. A není vůbec drahý, dokonce běžné věci, které nám doslouží, tam můžeme dovézt zadarmo Touto úvahou jsem se musela zabývat po celou dobu své povánoční pouti. V lesíku se válely pneumatiky, kolem kontejnerů spousta igelitu, suti, vyhozených zbytků z vybrakovaných aut, sedačky, stará televize a dalších odpadků. Je s podivem, že mnoho z nás zná ty chytráky, kteří se takhle zbavují nechtěného, ale nejsme ochotni na ně ukázat. Možná to dětské nežaluj!, přešlo i do naší dospělosti, ale spíš mne napadá, že sami máme černé svědomí - co když se i nám bude hodit někde něco vyhodit? Chalupáři si tím hlavu nelámou, odvezou svůj binec co nejdál a vůbec jim nevadí, že HISTORIE Zima, jak už ji neznáme tam také někdo bydlí. Odjedou a starejte se Ale běda, když jim někdo poblíž jejich plotu něco pohodí. To je pak oheň na střeše a cože je to za způsoby?! Snad si ani neuvědomujeme, kolik tisíců musí město zaplatit za likvidaci těchto skládek. To se to pak nadává na neopravené komunikace, neuklizený sníh, nedostatek peněz na školu, na kulturní projekty, na koupaliště, na opravy všeho možného A přitom stejný problém, jaký měl Neruda, už dávno řešit nemusíme. Víme, kam s tím. Doslova informačním střediskem nejnovějších zpráv ze vsi a nejbližšího okolí bývaly i pravidelné zimní dračky. Na každém gruntu, co jich jen v Mikulášovicích bylo, se kromě jiné havěti chovaly i husy. Předvánoční čas býval dobou, kdy se upravovaly né počasí, aby se pak pustily do práce. Peří se ručně oddělovalo od brků, nepotřebná holá brčka putovala pod stůl a pozdější výplň našich naducaných peřin se hromadila uprostřed stolu, aby se později napytlovala a na půdě přečkala dobu než bude využita ceptáře klubu historiků. Připrav si klasické kynuté těsto. Čas vyhrazený pro kynutí využij k přípravě dobrot pro povrchovou úpravu koláče. Použij suroviny, které máš zrovna při ruce. Nejčastěji jsou dostupná na jemno nakrájená jablka oslazená dle počty všeho, co se po celý a námi hlavně v zimě potřeby, tvaroh ochucený rok pracně vykrmovalo. Došlo oceněna, neboť v místnosti, skořicovým cukrem, naředěný tak i na husy. Jedna byla obětována svátečnímu obědu, několik dalších skončilo kde se spávalo se samozřejmě netopilo. K těmto sešlostem patřila žloutkem a vylepšený rozinkami. Výraznou chuť poskytuje i mletý, oslazený mák, v zavařovacích sklenicích. vždy káva, žmolenkový koláč lehce povařený s trochou Oškubané peří přicházelo s tvarohem, povidly, nastrouhanými mléka pro docílení hustší na řadu v lednu, kdy bylo v jablky a mákem, podajné hmoty. Připrav též hospodářství přeci jen méně práce než v sezoně. Muži pracovali většinou v lese, opravovali pochroumané nářadí a dost času zabíralo i ruční uklízení věčně padajícího sněhu. Děti nevysedávaly u počítačů a věnovaly veškerý volný čas radovánkám, které jim zimní období nabízelo. Jedním ze zážitků bylo zapřáhnout své sáňky za pluh tažený koňmi a trochu se tak povozit po vesnici. Šestého ledna vytáhl děda ze šuplíku kousek křídy a na futra venkovních dveří pro štěstí označil velkými písmeny K+M+B příchod tří králů. Došlo i na uložené peří. Matka domluvila termín pro draní. V určený den se u nás u velkého stolu v kuchyni sesedlo několik sousedek, které nejdřív zanadávaly na hnus- místní to specialita takzvaný KLECKSELKUCHEN. Tento název by se dal volně přeložit jako koláč posetý kecancema všeho, co je doma po ruce. Jeho recept se v kraji zachoval a mnohé hospodyně tuto skvělou laskominu dodnes s oblibou pečou. Na stole při draní peří nechyběla ani štamprlička na zahřátí. Byl to i ideální čas, kdy se probíraly různé pověsti, novinky, trochu se pomluvili i nepřítomní sousedé, přičemž debaty přerušoval častý smích. Byla to jedna z mála chvil, kdy všichni zapomněli na všední starosti a problémy, vzpomíná ještě dnes pan Egon Richter. POKECANÝ KOLAČ - malá gastronomická tečka z re- pravá švestková povidla či jakoukoliv, nejlépe domácí marmeládu. Při možném výběru dej přednost uvařeným švestkám. Vykynuté těsto rozlož pravidelně po plechu a kávovou lžičkou střídavě na něj kecni již připravené ingredience. Nešetři. Jednotlivé hromádky lehce lžičkou rozmázni tak, aby mezi nimi nebylo mezer. Takto připravený polotovar zasypej tradiční žmolenkou a vsuň do předem vyhřáté trouby. Při kávičce a Pokecaném koláči se oddej myšlenkám na to, že život našich předchůdců nejen v Mikulášovicích nebyl zrovna dvakrát lehký, ale přeci jen měl něco do sebe. Pro spolek historiků Petr Horák Ex SLOVO FARÁŘE Je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit (Mt 4, 10) Ježíš shrnul povinnosti člověka k Bohu těmito slovy: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Bůh nás miloval jako první. Láska jediného Boha se připomíná v prvním z deseti slov. Přikázání pak rozvádějí odpověď lásky; k tomu, aby ji dal Bohu, je člověk vyzván. První přikázání požaduje od člověka, aby v Boha věřil, aby v něho doufal a aby ho nade všechno miloval. Víra Náš mravní život nachází svůj pramen ve víře v Boha, který nám zjevuje svou lásku. Svatý Pavel mluví o poslušnosti víry jako o první povinnosti. Dává nahlédnout, že počátkem a výkladem všech mravních selhání je neznalost Boha. Naší povinností vůči Bohu je věřit v něho a vydávat mu svědectví. První přikázání od nás žádá, abychom svou víru rozvážně a bděle živili a chránili a abychom odmítali všechno, co je proti ní. Proti víře lze hřešit různými způsoby: Dobrovolné pochybování o víře opomíjí nebo odmítá považovat za pravdivé, co Bůh zjevil a co církev předkládá k věření. Nedobrovolné pochybování označuje váhání uvěřit, obtíže při překonávání námitek spojených s vírou, nebo také úzkost způsobenou její nejasností. Je-li vědomě pěstováno, může vést k zaslepení ducha. Nevěra je nedbalost o zjevenou pravdu nebo vědomé odmítání dát jí svůj souhlas. Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako celku; rozkol (schizma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými. Naděje Naděje je důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření na Boha; je také bázní urazit Boží lásku a přivolat trest. První přikázání se týká také hříchů proti naději, jimiž jsou zoufalství a opovážlivost. Ze zoufalství člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí, že mu pomůže, aby dosáhl spásy nebo odpuštění svých hříchů. Protiví se Boží dobrotě, jeho spravedlnosti Pán je totiž věrný tomu, co slíbil a jeho milosrdenství. Jsou dva druhy opovážlivosti. Buď člověk spoléhá na své schopnosti (v naději, že se může spasit bez pomoci shůry), nebo příliš spoléhá na Boží všemohoucnost a milosrdenství (v očekávání, že dosáhne Božího odpuštění bez obrácení a slávy bez zásluh). Láska Víra v Boží lásku zahrnuje výzvu a povinnost odpovědět na Boží lásku upřímnou láskou. První přikázání nám přikazuje milovat Boha nade vše a všechny tvory pro něho a kvůli němu. Proti lásce k Bohu lze hřešit různými způsoby: Lhostejnost nedbá o Boží lásku nebo ji odmítá vzít v úvahu; zneuznává její iniciativu a popírá její sílu. Nevděčnost opomíjí nebo odmítá uznat Boží lásku a oplácet Bohu lásku láskou. Vlažnost je váhání nebo nedbalost při odpovědi na Boží lásku; může zahrnovat odmítání odevzdat se dynamice lásky. Omrzelost nebo duchovní lenost jde až k odmítání radosti, jež pochází od Boha, a k pocitům odporu vůči Božímu dobru. Nenávist vůči Bohu se rodí z pýchy. Protiví se lásce k Bohu, jehož dobrotu popírá, a odvažuje se ho proklínat za to, že zakazuje hříchy a ukládá tresty.

5 leden 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Okénko do školky strana 5 Tak už tu máme rok 2012, jsme na jeho začátku, ale v naší školce jsme hned první týden měli napilno. Děti si vzájemně sdělovaly zážitky a dojmy z vánočních svátků a hlavně vyprávěly o dárcích, které našly pod stromečkem. Velmi se jim líbila návštěva místního kostela sv. Mikuláše, kde si prohlédly krásný betlém a za vznešených tónů překrásných varhan si zazpívaly několik koled. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám, text této písně zněl v pátek dopoledne školkou, když naše berušky s třemi králi obcházely třídy a nezapomněly ani na paní kuchařky, aby jim popřály do nového roku a zároveň se rozloučily s povánočním časem. Výukové téma pro lednové dny je zima, její sněhová nadílka a hlavně dětské radovánky v záplavě sněhových vloček. No, letos, jak to vypadá, se paní Zima někde zapomněla, anebo si připravila malou zásobu sněhu a protože koulování, ani stavění sněhuláka počasí nepřeje, zaměřily jsme se na přezimování lesní zvěře a hlavně na výlet do lesa ke krmelci s dobrotami pro zvířátka. Základní poznatky o správném a nesprávném chování člověka k životnímu prostředí je jeden ze vzdělávacích cílů environmentální výchovy, začleněné v našem Školním výchovném programu. Děti jsou vedeny k pochopení vztahů mezi člověkem a přírodou a vlivu člověka na životní prostředí, což je pro děti žijící v našem městečku obklopeném přírodou důležité. Další důležitá akce, která nás v brzké době čeká, je zápis dětí do základní školy, ale o tom až příště.. Kristina Klingerová Foto: vlastní My tři králové jsme tady. FOTO POSTŘEHY: Vánoční nadílka v místní mateřské škole se konala v závěru loňského roku a děti si jí užily nejen bohatým přídělem nových hraček. K vánoční besídce patřilo také tradiční posezení nad dětským šampaňským, cukrovím a nechyběl ani zpěv koled. Žáci základní umělecké školy se velmi často v našem městě představují na svých mini koncertech, kterými tak bezezbytku dokáží obecenstvu prodat své hudební dovednosti. Stalo se již pravidelnou tradicí, že na sklonku roku se v restauraci U Vladařů pořádá nějaká ta ochutnávací soutěž. Tentokráte se mlsným jazýčkům přísné poroty předkládaly pomazánky. Nejvíce cen si po tvrdém boji odnesl jeden z tradičních kuchařů M. Vondráček. K zajímavým akcím patří také Tajný závod, kterého se pravidelně účastní celá řada majitelů převážně historických mopedů. Zájem o tuto akci rok od roku stoupá nejen mezi závodníky, ale i obecenstvem, letos přišlo mopedisty povzbudit na start několik desítek diváků.

6 strana 6 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Prodám byt 2+1 v přízemí s balkonem. Cena dle dohody. Jedná se o panelák čp v Mikulášovicích, tel.: Dále se prodá: šicí stroj Luzcnik skříňový, elektrický i šlapací (cena dle dohody) Střípky z knihovny Dovoluji si všem čtenářům popřát jen to nejlepší v celém příštím roce, hlavně hodně optimismu, zdraví a zajímavého čtení. Přeje Naděžda Žabková - knihovnice

7 leden 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 7 Výsledkový servis mikulášovických kuželkářů Tabulka družstev: 1. Sokol Ústí n/l A ,0:46,0 111,0:81, KK Hvězda Trnovany B ,5:43,5 106,5:73, TJ Jiskra Nový Bor A ,0:47,0 93,5:86, TJ Narex Česká Lípa A ,5:52,5 104,5:75, TJ Sokol Duchcov B ,0:53,0 100,5:79, TJ Doksy A ,0:60,0 90,0:90, TJ Spartak Mikulášovice A ,5:61,5 89,0:91, KO Česká Kamenice A ,0:65,0 94,0:86, TJ VTŽ Chomutov B ,0:66,0 89,0:91, SK Děčín A ,5:67,5 76,5:103, TJ KK Louny A ,0:66,0 84,5:95, TJ MUS Most A ,0:69,0 78,0:102, Sokol Ústí n/l. B ,5:74,5 80,0:112, TJ Rudolfova huť Dubí A ,5:76,5 76,0:104, jméno hráče Výsledky 15. kola: TJ Jiskra Nový Bor A - KO Česká Kamenice A 3: (4:8) TJ Doksy A - Sokol Ústí n/l. B 6: (6:6) TJ Sokol Duchcov B - TJ Narex Česká Lípa A 7: (9:3) TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Rudolfova huť Dubí A 7: (9:3) KK Hvězda Trnovany B - TJ VTŽ Chomutov B 7: (8,5:3,5) TJ MUS Most A - TJ KK Louny A 5: (8:4) Sokol Ústí n/l A - SK Děčín A 6,5:1, (10:2) TJ Narex TJ Spartak Mikulášovice A : TJ Rudolfova huť Dubí A (9:3) TROJANOVÁ Miluše 430 2:0 416 SEDLÁK Ladislav TROJAN Vojtěch 425 1:1 384 JIŘINSKÝ Josef KALOUSEK Petr 408 2:0 341 HNILICA Milan MOKREJŠ Josef, st :0 338 FILIP Jaroslav HAMPEL Jan 412 1:1 420 ČECHÁČEK Tomáš MOKREJŠ Milan 396 1:1 392 FILIP Jan rozhodčí: KALOUSEK Petr, diváků: 7, utkání trvalo: 4:00 Pořadí jednotlivců: družstvo celkem chyby poměr kuž. plné dorážka maximum 1. VONDRA Miroslav, ml. Most A 438,5 293,3 145,2 3,9 7 / 7 (478) 2. GREJTOVSKÝ Milan Sok. Ústí A 438,4 300,5 137,9 3,0 8 / 8 (474) Florbalová liga Severu podruhé Druhým kolem pokračoval letošní ročník amatérské ligy Severu ve florbale. V mikulášovické sportovní hale pořádal místní sportovní turistický oddíl mládeže další slušně obsazený mládežnický turnaj. Celkem devět družstev sehrálo své zápasy ve dvou základních skupinách, ze kterých pak byly týmy podle pořadí nasazeny do vyřazovacího pavouka. Celým turnajem nakonec prošel domácí tým Jetix Mikulášovice, který tak potvrdil svoje vítězství i z prvního turnaje. Nejlepším střelcem se opět stal stejně jako v prvním klání Filip Křehký právě z vítězného Jetixu. Přesto, že liga je určená pro neregistrované hráče po sportovní stránce jsou při zápasech vidět velice hodnotné týmové výkony a někteří jednotlivci převádějí také pěkné individuální akce. Další turnaj z celkových šesti je na pořadu poslední víkend v lednu. Do turnaje mohou zasáhnout i další zájemci z řad amatérských florbalových nadšenců, podrobné informace o možnosti startu lze získat u vedení turistického oddílu mládeže. Tabulka družstev po 2. turnaji Florbalové ligy Severu 2011/ Jetix Mikulášovice 38:13 17 bodů 2. FS Mikulášovice 34:10 15 bodů 3. Bad Boys Rumburk 42:24 13 bodů 4. Sovy Jílové 14:17 9 bodů 5. Bazinga Velký Šenov 16:17 7 bodů 6. Rumburk 7:15 7 bodů 7. Batolata Vilémov 12:11 6 bodů 8. DUFF Dolní Poustevna 4:18 3 body 9. Ouška Šluknov 2:16 2 body 10. ZŠ Mikulášovice 8:37 2 body Tabulka střelců po 2. turnaji Florbalové ligy Severu 2011/2012 Pořadí Jméno hráče Team počet branek 1. Křehký Filip Jetix Mikulášovice Baborák Jiří Bad Boys Rumburk Němeček Michal Bad Boys Rumburk Habr Petr FS Mikulášovice Juriš Martin Sovy Jílové Kalina Radek Bazinga Velký Šenov Olejníček Jakub Batolata Vilémov Štěpánek Martin Jetix Mikulášovice Soukup Tomáš FS Mikulášovice Ludvík Matěj ZŠ Mikulášovice Sluťák Tomáš Bazinga Velký Šenov Opočenský Jan FS Mikulášovice Opočenský Jiří FS Mikulášovice Filip Jiří Bad Boys Rumburk 5 3. FABIAN Petr Dubí A 438,0 297,3 140,7 3,8 8 / 9 (470) 22. MOKREJŠ Josef, st. Mikulášovice A 426,0 294,0 132,0 3,5 7 / 7 (463) 40. TROJANOVÁ Miluše Mikulášovice A 417,7 287,7 130,0 3,9 7 / 7 (440) 50. HAMPEL Jan Mikulášovice A 414,1 287,5 126,6 5,7 6 / 7 (447) 59. MOKREJŠ Milan Mikulášovice A 409,8 283,0 126,8 4,3 7 / 7 (447) 76. KALOUSEK Petr Mikulášovice A 397,1 276,9 120,2 6,8 6 / 7 (428) 78. KVASIL Ludvík Mikulášovice A 395,5 275,9 119,7 8,4 7 / 7 (429) TROJAN Vojtěch Mikulášovice A 416,4 287,7 128,7 4,5 2 / 7 (433) TROJAN Vojtěch Mikulášovice A 415,3 286,0 129,3 4,6 2 / 6 (433) Za některé týmy nastupují do hry také děvčata a nutno říci, že mnohdy úspěšně.

8 strana 8 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY leden 2012 Turnaj ve stolním tenise Vánoční turnaj ve volejbale Poslední pondělí v roce 28. prosince uspořádalo seskupení Mopedos Torpedos turnaj ve stolním tenise. Letošní druhý ročník se těšil mnohem větší návštěvě než předchozí a tak se stal z turnaje doslova herní maraton. Organizátoři nakonec zvolili vyřazovací systém hry, ze kterého nakonec vzešli šťastní vítězové hned ve třech kategoriích. Kategorie děti: 1. Hanka, 2. Konfršt, 3. Ludvík Kategorie ženy: 1. Provazníková Zd., 2. Kopecká, 3. Mocíková Kategorie muži: 1. Vítek, 2. Mišík, 3. Demeter Št. Vánoční turnaj ve volejbalu se letos opět konal na druhý svátek vánoční v místní sportovní hale a opět se těšil velkému zájmu všech hráčů a to nejen z Mikulášovic. Letošní turnaj provázely velké boje o každý set, někdy dokonce i každý balón, mnohdy byly rozdíly ve skóre jen minimální. Zápasy byly dohrány v pozdních hodinách a body si družstva rozdělila následovně (jméno je vždy kapitána družstva): 1. Grečmal 9:3 9 bodů 2. Herych 7:5 7 bodů 3. Benda P. 7:5 7 bodů 4. Landa 6:6 6 bodů 5. Mäsiar 5:7 5 bodů 6. Bláha 5:7 5 bodů 7. Benda M. 4:8 4 body Do nového roku přejeme sportovcům a čtenářům mikulášovických novin, hodně zdraví a pohody Volejbalový oddíl Mikulášovice. Foto: Tomáš Fúsek Letošní druhý ročník se těšil mnohem větší účasti než loňský úvodní. Mistrovství České republiky v Mikulášovicích Naše město uspělo mezi uchazeči o pořádání Mistrovství České republiky v Turistickém závodě jednotlivců. MČR je současně také finále Českého poháru 2012 a závod se uskuteční 16. června 2012 na tratích v okolí Mikulášovic. Organizátoři nyní připravují podle mapových podkladů tratě ke schválení na svaz a poté na jednotlivé dotčené instituce. Zároveň již nyní nabízí zájemcům z řad dobrovolníků se tohoto sportovního podniku zúčastnit jako základní rozhodčí případně na jiné vhodné pozici. Podrobné informace může podat Tomáš Fúsek, tel.: Turnaj starých gard vyhrály Mikulášovice Tradiční dolnopoustevenský turnaj starých gard bez sebemenšího zaváhání vyhrálo mužstvo z Mikulášovic. Celým turnajem prošlo bez jediné prohry a bodovou ztrátu naši pánové zaznamenali pouze v podobě dvou remíz a sice proti starým gardám Vilémova a Dolní Poustevny. Nejlepším střelcem turnaje se stal vilémovský D. Novotný, nejlepším brankářem byl vyhlášen Hanák z Dolní Poustevny, nejlepším hráčem byl zvolen Hoštička z Mikulášovic. Za mikulášovický tým skórovali Hoštička 3, Kozák 2. Pořadí v turnaji: 1. Mikulášovice 5:1 11 bodů 2. Vilémov 9:3 9 bodů 3. Nezmaři 8:9 7 bodů 4. Velký Šenov 4:7 5 bodů 5. Dolní Poustevna 4:8 5 bodů 6. Lipová 8:10 3 body Foto: Tomáš Fúsek Vánoční turnaj je sice pohodová atmosférou provoněná akce, ale boje na síti i na zadních lajnách nasvědčují zdravé rivalitě všech účastníků. Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, Mikulášovice 1007, tel.: , IČO: , MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, sazba - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 20. v měsíci

Severočeská divize 4. kolo

Severočeská divize 4. kolo Severočeská divize 4. kolo TJ Kovostroj Děčín A - TJ MUS Most A 2:6 2505-2593 (6:6) 27.09. Sokol Spořice B - TJ Spartak Mikov Mikulášovice A 2:6 2595-2623 (4,5:7,5) 27.09. TJ Narex Česká Lípa A - TJ Sokol

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

TJ Sokol Duchcov B 2593 2:6 2634 TJ Bižuterie Jablonec n/n. A (6:6)

TJ Sokol Duchcov B 2593 2:6 2634 TJ Bižuterie Jablonec n/n. A (6:6) Výsledky 18. kola: TJ Sokol Duchcov B - TJ Bižuterie Jablonec n/n. A 2:6 2593-2634 (6:6) 06.02. TJ Glaverbel Czech Teplice A - Sokol Spořice A 7:1 2492-2406 (10:2) 06.02. TJ Lokomotiva Ústí n/l. A - TJ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2016 Motto: Učíme se pro život Obsah : Dívčí odpoledne....1 Veselé zoubky......2 Další den s keramikou......3 Regionální

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 1 Severočeská divize 2010/2011 1. kolo 11.09.10 so 09:00 TJ VTŽ Chomutov B - TJ Doksy 11.09.10 so 09:00 TJ KK Louny - TJ Jiskra Nový Bor

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 14/

Severočeská divize Zpravodaj č. 14/ Vítám všechny v Novém roce 2013 a přeji všem hlavně pevné zdraví a nikdy nekončící pohodu ve všech směrech a hlavně při kuželkách. Ve 14. kole jsou převážně úspěšní domácí družstva, celkem hladce to šlo

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

DEJWYHO HORSKÝ BĚH. V den závodu bude aktivní kontaktní číslo na pořadatele:

DEJWYHO HORSKÝ BĚH. V den závodu bude aktivní kontaktní číslo na pořadatele: DEJWYHO HORSKÝ BĚH Pořadatel: Radkovi přátelé ve spolupráci s lyžařským oddílem Olfin Car Ski team Trutnov Termín: sobota 7.5.2016 Místo: Pec pod Sněžkou, parkoviště u přehrady Parkování: vyhrazeno parkoviště

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Severočeská divize Liberec, 22.2.2014 Zpravodaj č. 19/2013-2014

Severočeská divize Liberec, 22.2.2014 Zpravodaj č. 19/2013-2014 Dnešní zpravodaj musím začít tím méně potěšujícím, co řízení soutěží přináší, a sice poznámkou v zápise o utkání k technickému stavu kuželny. Stalo se tak v utkání tohoto kola Sokol Ústí n/l. - TJ Elektrárny

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší Hokejový turnaj Kolín 9. 11. 2013 Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Propozice turnaje Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. SC Kolín A 2. SC Kolín B 3. HC Dukla Jihlava A 4. HC Dukla Jihlava

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více