VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam."

Transkript

1 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social Reporting Standard) 1

2 VIZE Poslání: Posláním mateřského centra Klub maminek Balónek (dále jen KMB) je vytvoření centra rodinné pohody. Místa, pro neformální setkávání rodičů, prarodičů a dětí. Místa, kde je možnost vyjít ze sociální izolace. Neméně důležitou náplní MC je zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 10 let a jejich rodiče či prarodiče. Klademe důraz na zdravou a fungující rodinu. Cíl: Chceme být profesionální neziskovou organizací, která poskytuje a zajišťuje péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb a dobrovolnictví. Motto: Přijď si hrát, přijď se smát. Naším zájmem je zdůraznění významu a funkce zdravé a fungující rodiny. Je pro nás důležité, aby všechny děti a rodiny měly vhodné prostředí a podmínky pro svůj vývoj, existenci, rozvoj a vzdělání a dohromady tvořily v místě funkční, aktivní a uvědomělou společnost s kvalitními mezilidskými vztahy. Chceme aby dobře fungovaly samosprávní instituce, které se dotýkají rodinné problematiky, a chceme toto prostředí obohacovat novými zkušenostmi. Naším plánem je vytvoření větší mezigenerační spolupráce a sounáležitosti. Snažíme se být příkladem správného směru, hodnot, přístupů a vlastního rozvoje osobností i organizací v souladu s principy svobody, volby a zodpovědnosti. 2

3 OBSAH ČÁST A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah zprávy 1.2 Cyklus podávání zpráv 1.3 Dodržení standardu SRS 1.4 Formát a struktura zprávy 1.5 Kontaktní osoby ČÁST B 2. Sociální problém a náš přístup k jeho řešení 2.1 Oblast působení 2.2 Sociální problém 2.3 Náš přístup k řešení problému Cílové skupiny Naše aktivity a jejich popis 2.4 Propagace naší strategie 3. Sociální přínos 3.1 Použité zdroje (Vklad) 3.2 Odvedená práce (Výkon) 3.3 Dopad (včetně Výsledku) 4. Plánování a výhled do budoucna 4.1 Plánování a cíle 3

4 ČÁST C 5. Organizační struktura a tým 5.1 Organizační struktura 5.2 Stav organizačního rozvoje 5.3 Klíčoví zaměstnanci 5.4 Partnerství a síťová spolupráce ČÁST D 6. Profily zapojených organizací ČÁST E 7. Finance 7.1 Účetnictví 7.2 Zpráva o hospodaření 4

5 1. PŘEDMĚT ZPRÁVY Předmětem této zprávy jsou kompletní informace o činnosti a hospodaření mateřského centra Klub maminek Balónek za rok ROZSAH ZPRÁVY Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit mateřského centra Klub maminek Balónek, a to jak pravidelných kroužků, seminářů a tématických akcí, tak jednorázových událostí realizovaných v roce CYKLUS PODÁVÁNÍ ZPRÁV Zpráva je vydávána za kalendářní rok 2014 a je tedy v souladu s naší roční účetní uzávěrkou. 1.3 DODRŽENÍ STANDARDU SRS Zpráva je zpracována nově na základě současné verze a struktury standardu SRS (Social Reporting Standard). Je tedy poměrně odlišná od zpráv z let minulých a je obohacena o sociální přínos. Jednotlivé kvantitativní ukazatele jsou však přesto srovnatelné vzhledem k celkové stabilitě organizace. 1.4 FORMÁT A STRUKTURA ZPRÁVY Výroční zpráva je tvořena tímto dokumentem. Jeho součástí jsou souhrnné i podrobné informace o naší činnosti, sociálních dopadech jednotlivých aktivit, plány na další období a finanční zpráva. V závěru je přiložen výběr fotografií z pořádaných akcí. 1.5 KONTAKTNÍ OSOBY Jitka Vondráková předsedkyně MC tel.: , mail: zpracovatel a schvalovatel výroční zprávy Bc. Danuše Žáčková člen představenstva Tel.: , mail: příprava podkladů výroční zprávy Jitka Škrabalová účetní a pokladník MC mail: zpracování finanční zprávy 5

6 2. SOCIÁLNÍ PROBLÉM A NÁŠ PŘÍSTUP K JEHO ŘEŠENÍ 2.1 OBLAST PŮSOBENÍ Oblast působení našeho centra je poměrně široká. V podvědomí široké veřejnosti jsme vnímáni jako organizace zajišťující péči o rodinu a sociální integraci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Zajišťujme bohatý každodenní program pro děti od 0 do 10 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Dětské kroužky probíhají buď paralelně s aktivitami rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků apod.) nebo je pro ně zajištěno hlídání či je mohou mít rodiče u sebe a program je pak dětem uzpůsoben. Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do jeslí, mateřské či základní školy. Napomáháme při odstranění sociální izolace maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené. KMB jim nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením do spoluvytváření centra. Snahou našeho mateřského centra je oslovit i rodiče cizince, nezaměstnané, s handicapovanými dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při spoluvytváření programu centra a jeho organizačním zabezpečení. Nabízíme smysluplné využití volného času rodin s malými dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené při činnosti mateřského centra. Podílíme se na integraci handicapovaných dětí, zamezujeme vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní komunity. Podporujeme výchovné dovedností rodičů, pomáháme při zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi. Nabízíme rodičům a prarodičům možnost navazování nových sociálních kontaktů a podporujeme tak jejich komunikační a rodičovské dovednosti. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy a dalšími odborníky v oblasti péče o děti) umožňujeme včasnou prevenci rodinných krizí. Usnadňujeme snazší návrat rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na pracovní trh. Spolupracujeme s dalšími podobně zaměřenými organizacemi nejen v našem okolí a rozšiřujeme tak vzájemné působení našich aktivit na větší komunitu. Spolupráce nám přináší nové zkušenosti a nápady na zlepšení již implementovaných aktivit. Díky všem výše uvedeným skutečnostem takto vytváříme otevřené společenství přátelské a neformální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní komunity. 6

7 2.2 SOCIÁLNÍ PROBLÉM Největším sociálním problémem, kterým se zabýváme a pracujeme s ním, je sociální izolace rodin, a to především matek na mateřské a rodičovské dovolené, které patří mezi nejčastější skupinu postiženou depresemi a syndromem vyhoření. S narozením dítěte se většině žen zcela změní životní podmínky. Matky jsou vytrženy ze svého zaměstnání a věnují se hlavně péči o dítě a domácnost. Často se tak dostávají do sociální izolace, ztrácejí sebedůvěru a kontakty na minulé spolupracovníky, což způsobuje zásadní handicap na trhu práce. Maminky také často nemají ani čas na své koníčky a vlastně nemají skoro žádný čas pro sebe samu. Našimi aktivitami se jim snažíme pomoci. Tuto funkci v našem centru výborně plní podpůrné svépomocné skupiny. Sdílení svých starostí i radostí, naslouchání, vzájemná pomoc i podpora jsou velmi přínosné pro každého rodiče při zvládání samostatné péče o dítě v domácnosti. Možnost vypovídat se, říci si o radu v obdobném kolektivu dává rodičům sílu a načerpají tak energii pro zlepšení harmonie rodinného života a vývoj svého dítěte. Snižují se tak nedorozumění mezi partnery, nevhodné výchovné praktiky a dochází k většímu zapojení tatínků či prarodičů při společných aktivitách. Nezanedbatelným přínosem je i navázání nových společenských, ale i pracovních vztahů. Dalším problémem, se kterým pracujeme je zajištění kvalitního programu pro děti nejrůznějšího věku. Ať už se jedná o různorodou nabídku kroužků či jednorázových měsíčních akcí, které oživují tradice, nabízí možnost setkávání se různých sociálních, národnostních a společenských vrstev. V místních podmínkách také vnímáme nedostatek míst pro umístění dětí do předškolního vzdělávání a zajištění tak nejen kvalitní péče pro děti, ale také, a to především umožnění návratu rodičů do zaměstnání či vytvoření času pro zařízení důležitých osobních věcí, kde je přítomnost dítěte většinou vnímána jako překážka. Vnímáme také problém integrace rodin s handicapovanými dětmi. Možnost zajištění prostoru pro setkávání takovýchto rodin a nabídka programu na míru je pro nás velmi důležitá. 2.3 NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Našimi aktivitami se snažíme o dostupné a kvalitní životní podmínky pro všechny obyvatele nejen z místní komunity. Poskytujeme místní prostor pro setkávání a společnými silami se snažíme udržet a rozvíjet sousedské vztahy. Podporujeme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a dáváme jim zázemí a prostor pro jejich vlastní realizaci. Rozvíjíme dovednosti malých dětí. Zajišťujeme kvalitní a podnětné prostředí pro jejich činnosti. Nabízíme širokou škálu možností vyžití dětí nejrůznějšího věku a zajišťujeme kvalitní péči. Pomáháme rodičům při péči, výchově a vzdělání dětí podle současných trendů. 7

8 Spolupracujeme s odbornými, ale zároveň empatickými pracovnicemi, které našim klientům naslouchají a nenásilnou formou je motivují a vedou na cestě za informacemi, radí jim, spolupracují s nimi a ukazují jim jejich možnosti v souvislosti s komunitním životem CÍLOVÉ SKUPINY Naší hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, děti školního věku, senioři a dospělí obyvatelé Prahy 12, Prahy 4, Libuše a přilehlých lokalit, kteří hledají zázemí pro aktivní trávení volného času, vzdělávání, prostor pro spolusdílení. Cílovými skupinami jsou: - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s dětmi do 5 let, kteří navštěvují se svými dětmi hernu a kurzy či přednášky, které pro ně pořádáme - těhotné ženy či ženy s novorozenci, pro které nabízíme individuální poradenství a péči odporníků (laktační poradkyně, porodní asistentka) - děti ve věku 0 10 let, kterým nabízíme hernu, kurzy, jednorázové akce (divadla, oslavy svátků apod.) - široká veřejnost dospívající, dospělí a senioři, pro které pořádáme jednorázové akce, kurzy a semináře - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s dětmi nejrůznějšího věku, se kterými spolupracujeme na zajištění chodu centra (dobrovolníci, lektoři) - odborníci a lektoři nejrůznějších oborů a aktivit se kterými spolupracujeme na tvorbě a zajištění programu pro veřejnost - místní samospráva spolupráce na komunální úrovni, prosazování zájmů rodin na lokální úrovni NAŠE AKTIVITY A JEJICH POPIS Realizujeme širokou škálu aktivit: - Volná herna pro rodiče a děti otevřeno Po St a , Čt , Pá hod. - Kurzy pro děti ve věku 0 10 let v rámci běžné otevírací doby - Multismyslové kurzy Ostrova Objevů pro děti ve věku 1 3 roky - Rukodělné večery pro maminky každou středu hod. - Plavání pro děti víkendové plavecké kurzy pro děti s rodiči a děti v prostorách Jedličkova ústavu - Jazykové kurzy pro děti, rodiče a seniory Mortimer angličtina - Přednášky a besedy pro rodiče nejméně 12 x ročně - Příměstské tábory pro děti ve věku 4 10 let v průběhu letních prázdnin 8

9 - Letní výtvarné dílny pro rodiče a děti v průběhu letních prázdnin - Jednorázové akce pro děti a rodiče nejméně 10 x ročně - Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením vždy ve čtvrtek hod. - Půjčovna deskových her - Zajištění péče o děti - dvě miniškoličky vždy v dopoledních hodinách Po Pá hod. - Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistenty, cvičení pro těhotné nejméně jednou týdně, konzultace dle potřeby - Víkendové semináře Rodinné konstelace nejméně 2 x ročně - Půjčovna odborné a oddechové literatury - Sezónní bazar oblečení a potřeb pro děti 2 x ročně - Celoroční bazar oblečení a potřeb pro děti SEZNAM AKCÍ ROKU 2014 Po pečlivém zvážení a na nesčetná přání našich návštěvníků jsme se v roce 2014 zaměřili při sestavování programu také více na maminky a jejich potřeby. Aby i ony si mohly odpočinout, v klidu a nerušeně si popovídat a probrat problémy a starosti, které je trápí a načerpat síly, při kreativních činnostech (výtvarně rukodělných večerech) a besedách na témata, která je zajímají. Leden - háčkování - večerní dílna pro maminky - Fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí a jeho správná stimulace úvodní přednáška ke kurzům pro děti Ostrov objevů - seminář na téma: "Sladění rodinného a pracovního života" -"Mateřská dovolená jako nová příležitost" - háčkování večerní dílna pro maminky - ukázkové hodiny nových kurzů pro děti - seminář na téma: "Sladění rodinného a pracovního života" "Co dělat, abych neztratila kontakt se svou profesí" 9

10 Únor - háčkování večerní dílna pro maminky - rodinné konstelace prožitkový seminář - národní týden manželství fotosoutěž pro rodiče a výtvarná soutěž pro děti na téma rodina - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost konec MD/RD se blíží, co dál? - zápisy do kroužků - papírová přání a dekorace večerní dílna pro maminky - mateřská dovolená jako nová příležitost vracím se do zaměstnání, na co mám nárok? - háčkování čepičky nejen na zimu večerní dílna pro maminky - masopustní karneval I a II Březen - filcové a papírové dekorace večerní dílna pro maminky - beseda o novinkách ve výživě a péči o děti - beseda s odborníky - mateřská dovolená jako nová příležitost shrnutí prvního modulu vzdělávání - háčkování večerní dílna pro maminky - beseda s nutriční terapeutkou - analýza složení těla s následnou krátkou konzultací - papírové dekorace, prostírání, záložky do knihy večerní dílna pro maminky - pohádková noc s přespáním - seminář mateřská dovolená jako nová příležitost modul II hledám novou práci, jak na to? - háčkování jarní čepičky večerní dílna pro maminky - bazar jarního a letního oblečení a potřeb pro děti - zahájení Duben - bazar jarně letního oblečení a potřeb pro děti pokračování - povídání se Zuzanou besedy o novinkách ve výživě a péči o děti - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak napsat životopis - seminář - fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí a jeho správná stimulace - háčkovaní večerní dílna pro maminky - beseda na téma: Proč látkové plenky - zelené potraviny beseda o možnostech posílení imunity dětí i rodičů - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak se úspěšně připravit na - přijímací pohovor - čarodějnice táborák - divadélko - háčkovaní večerní dílna pro maminky - beseda Potravinové alergie, jak na ně - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky 10

11 Květen - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak probíhají výběrová řízení povídání - kreativní dílnička pro děti ke Dni matek - háčkování jarní/ letní čepičky večerní dílna pro maminky - přednáška s besedou Psychomotorický vývoj dítěte - povídání se Zuzanou Hipp výživa pro děti - novinky - v oblasti výživy a péče o děti - víkendové focení dětí a rodičů v MC I. - seminář mateřská dovolená jako nová příležitost Začínám podnikat I - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky - závody odrážedel s předškolkou I. a II. - beseda- potravinové alergie, jak na ně - háčkování jarní/ letní čepičky večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC II. Červen - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Začínám podnikat II - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky - den dětí celodenní oslava se soutěžemi na téma Z pohádky do pohádky - povídání se Zuzanou - Hipp výživa pro děti novinky - háčkování čepičky, šatičky, kabelky večerní dílna pro maminky - přednáška s besedou Pozitivní rodičovství - závěr cyklu bezplatných seminářů - mateřská dovolená jako nová příležitost shrnutí s odborníky - malujeme tričko na prázdniny výtvarná dílna - večerní dílna pro maminky papírové, filcové a textilní dekorace - výlet do ZOO parníkem - táborák na rozloučenou před létem divadélko soutěže - háčkování čepičky, šatičky, kabelky večerní dílna pro maminky Červenec - letní výtvarné dílny fimo, mozaika - letní výtvarné dílny korálkování, kuličky z plsti - letní výtvarné dílny knoflíkománie - letní výtvarné dílny papírové hrátky, quilling - letní výtvarné dílny šperkování - letní výtvarné dílny ozdoby z organzy - letní příměstský tábor I - Cesta do pravěku - letní příměstský tábor II Energie kolem nás - letní příměstský tábor III Vodnické putování 11

12 Srpen - letní příměstský tábor I - Ostrov Objevů - letní příměstský tábor II - Kreativní tábor - letní příměstský tábor III Hurá do Afriky - letní příměstský tábor IV - Mortimer - angličtina Září - zavřeno z důvodu plánovaného malování centra ( ) - bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti - zápisy do kroužků I a II - táborák na přivítanou divadélko soutěže - úvodní přednáška kurzů Ostrova objevů - Fyziologický vývoj mozku u nejmenších a jeho správná stimulace - ukázková hodina ostrova objevů Říjen - háčkování podzimní a zimní čepičky - večerní dílna pro maminky - zdravá a trvalá redukce váhy - bezplatná konzultace s nutriční terapeutkou - háčkování nákrčníky a čepičky - večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC - dýňování odpolední dlabání dýní, výtvarné dílny, průvod luceren Listopad - háčkování nákrčníky a zimní čepičky - večerní dílna pro maminky - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlů I. - seminář - Obtížné situace v rodině - vánoční focení dětí a rodičů v MC - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlů II. - malování na keramiku výtvarná dílna pro rodiče a děti - seminář Rodinné konstelace víkendový prožitkový seminář - beseda - Sladění rodinného a pracovního života - háčkování nákrčníky a čepičky - večerní dílna pro maminky - vázání adventních věnců I a II Prosinec - mikulášská besídka I, II, III a IV - valná hromada KMB 12

13 POPIS VÝŠE JMENOVANÝCH AKTIVIT - volná herna pro rodiče a děti, kteří mohou kdykoli bez předchozí rezervace přijít a využít ji (Po St a , Čt , Pá ) Herna nabízí příjemné a přátelské zázemí pro rodiče s dětmi. Představuje zázemí, kde mohou přijít do styku s ostatními rodiči, kteří jsou ve stejné životní situaci. Mohu si vyměnit mezi sebou zkušenosti a postřehy v oblasti péče o dítě, jeho výchovy, spolusdílet starosti i radosti. Navazují se zde nová přátelství. Vznikají zde i mezigenerační vztahy. Děti se v herně naučí socializaci v kolektivu, což vede ke snazšímu začlenění do kolektivu při nástupu do jeslí či mateřské či základní školy. Lépe tak snáší nadcházející odloučení od matky, které vstupem do kolektivu vzniká. Formou neformálních diskusí (svépomocných skupin) tak v herně dochází ke zvyšování rodinných kompetencí a dovedností v oblasti péče o dítě. Matky tak získávají sebedůvěru a uvědomují si důležitost rodičovské role, učí se schopnostem naslouchat dětem a vést je správným směrem. Také zjišťují, že v této životní situaci nejsou samy a mohou své problémy a obavy konzultovat i s ostatními. Díky tomu dochází k harmonizaci celé rodiny. Herna je určena především dětem ve věku 0 5 let. Je vybavena hračkami pro všechny věkové kategorie, didaktickými pomůckami, příjemným posezením pro rodiče, kojícím křeslem, lehátky pro miminka. V přilehlé části herny se nachází jídelnička vybavená jídelními stoly pro nejmenší, jídelními židličkami. Dále je k dispozici plně vybavená kuchyňka s lednicí, mikrovlnými troubami, horkovzdušnou troubou, rychlovarnou konvicí, myčkou a veškerým nádobím. Třídíme zde odpad. Nabízíme též maminkám možnost zakoupení drobného občerstvení čaj, káva, pití pro děti, sušenky, přesnídávky, a pod.. V celém objektu MC je k dispozici zdarma internetové připojení (volná wi-fi). Ve vstupu je dostatek místa pro parkování kočárků. Samozřejmostí jsou dětské toalety, nočníky pro nejmenší a přebalovací pult. K centru přiléhá plně vybavená a zabezpečená zahrada s pískovištěm, herními prvky, k dispozici jsou též odrážedla a nejrůznější venkovní hračky. Cena volné herny je 60,- Kč za dospělou osobu a blok bez ohledu na počet dětí - kurzy pro děti nabízíme širokou škálu kurzů pro rodiče s dětmi a děti. Jedná se o pohybové, rytmické, výtvarné, ekologické a kreativní kurzy pro děti od 12 měsíců. V rámci těchto kroužků se děti poprvé setkávají s vrstevníky, učí se hravou formou říkadla, tanečky, písničky, zkouší cvičit na velkých míčích či dalším sportovním vybavení. V rámci výtvarných, ekologických a kreativních kurzů se děti seznamují s různými výtvarnými technikami, vyrábí z recyklovatelných materiálů nebo zkouší nevšední výtvarné techniky. Všechny tyto kroužky jsou náplní uzpůsobeny věku a schopnostem jednotlivých dětí v kurzu. V roce 2014 v našem centru probíhalo v průměru 6 až 7 kurzů týdně během pololetí. Cena jedné lekce se pohybovala v rozmezí 90,- Kč 110,- Kč za lekci a dítě (v ceně je zahrnuta též možnost pobytu před a po kroužku v herně, byly poskytovány slevy na sourozence) - kurzy Ostrova Objevů jedná se o unikátní kurzy, které na základě multismyslových aktivit podporují zdravý a přirozený vývoj dětí. Kurzy jsou určeny pro všechny děti ve věkovém rozmezí 1 3 roky. Kurzy jsou sestaveny pro skupiny max. 6 dětí s rodiči. Jednotlivé lekce jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, aby respektovaly jeho stupeň vývoje s ohledem na míru jeho dovedností a schopností. Aktivity v hodině jsou 13

14 seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte a přitom nenásilně stimulují a rozvíjí dětský mozek. Děti spolu s rodiči během těchto kurzů prožívají spoustu vzrušujících dobrodružství, při kterých dítě postupně zapojí všechny smysly zrak, sluch, čich, chuť, hmat i řeč. V hodině se střídají třídící hry s učením. Jsou zde také zařazeny tvůrčí činnosti, rozvíjení hrubé a jemné motoriky. Děti se uvolní u rytmických a pohybových aktivit a v neposlední řadě mají příležitost poznat nové chutě, vůně, zvuky a hmatové podněty. Na každé cestě za poznáním je doprovází maňásek Kryštůfek, s kterým děti navštěvují každý týden nový ostrov. V těchto kurzech rodiče motivujeme a ukazujeme jim možnosti, jak správně pracovat se svými dětmi a napomáhat jejich přirozenému vývoji. Kurzy po odborné stránce připravily lékařka MUDr. Ludvíková a pedagožka Mgr. Hofmannová V roce 2014 proběhly v našem centru dva běhy celkem s pěti skupinami dětí ve věku 1 3 roky ( v každé skupině bylo v průměru 5 dětí) cena jednoho běhu byla 2000,- Kč - rukodělné kurzy pro dospělé nabízíme pravidelné kurzy z oblasti kreativních výtvarných činností. Rodiče a prarodiče se tak mohou naučit novým výtvarným technikám, či již zdokonalit své stávající dovednosti. V roce 2014 probíhaly v našem centru jeden až dva kurzy týdně ve večerních hodinách. Cena za kurz byla v rozmezí 100,- Kč 150,- Kč za večer, dle náročnosti zvoleného tématu - plavání pro děti - ve spolupráci s Jedličkovým ústavem v Praze, který nám poskytuje za úplatu možnost pořádání plaveckých kurzů nabízí naše centrum i plavecké kurzy pro děti, ať už s rodiči či bez (dle věku a schopností dětí). Plavecké kurzy jsou pro děti ve věku od 6 měsíců do 8 let. Kurzy probíhají vždy v sobotu ve čtyřech časech. Jeden běh má 6 lekcí. Cena za lekci je stanovena na 300,- Kč. - jazykové kurzy pro děti, rodiče a seniory ve spolupráci s Mortimer English Clubem nabízíme kurzy angličtiny pro děti od 1 roku, horní věková hranice není omezena. Tyto kurzy probíhají hravou a zábavnou formou a nenásilně seznamují děti s angličtinou. Ve skupinkách je 3 6 dětí maximálně. V průběhu roku 2014 v našem centru probíhaly 2 3 kurzy třikrát týdně - přednášky a besedy pro rodiče v našem centru pravidelně, alespoň jednou měsíčně nabízíme besedy z oblastí péče o děti, zdravého životního stylu, besedy s tématy návrat rodičů po MD a RD zpět na trh práce a mnoho dalších, tyto besedy jsou zpravidla realizovány bezplatně a vždy uzpůsobeny tak, aby zde mohli mít rodiče s sebou své děti či jim je zajištěna kvalitní hlídací služba - letní příměstské tábory pro děti již třetím rokem nabízíme rodičům pro jejich děti příměstské tábory a zajišťujeme tak kvalitní a smysluplné trávení času jejich dětí v období letních prázdnin. Tábory jsou pro děti ve věku 4 10 let. V jednom turnusu je dětí. Je pro ně připraven bohatý program s poznáváním okolí, přírody a plný výletů do blízkého okolí, ale i za hranice Prahy. V roce 2014 jsme pořádali 5 různých tematicky zaměřených táborů. Cena byla stanovena na 500,- Kč/ den (byla poskytována sleva na sourozence či účast na dalším turnusu) - letní výtvarné dílny v průběhu letních prázdnin již několikátým rokem pořádáme letní výtvarné dílny pro rodiče a starší děti, při kterých si osvojí nové výtvarné techniky, vyzkouší netradiční zdobení a dekorování předmětů, výrobu nejrůznějších šperků a mnoho dalšího. 14

15 Pamatujeme také na mladší děti a je pro ně vždy připravena obdobná činnost. Kurzy se konají v průběhu 14 dní během letních prázdnin vždy v časech V roce 2014 se měli rodiče a děti možnost naučit tyto výtvarné techniky výroba mýdel a koupelových solí, práce s polymerovou hmotou Fimo, korálkování, výroba korálkových šperků a dekorací, plstění za mokra i sucha, papírové hrátky, výroba papírových přání, osvojení techniky Quilling, knoflíkománie výroba netradičních šperků a doplňků z knoflíků, zdobení textilu nejrůznějšími technikami, malování na hedvábí. Cena byla stanovena na 150,- Kč za tvořícího dospělého a 100,- Kč za tvořící dítě (cena byla včetně zpracovaného materiálu) - jednorázové akce pro děti a rodiče pravidelně pořádáme alespoň jednou měsíčně akci, která se váže k nějaké tradici a nabízíme tak rodičům a dětem tematicky zaměřený program. Obnovujeme tak povědomí o tradicích, zvycích. Podporujeme rozvoj místní komunity. Mezi vybrané akce patří: - Masopustní karnevalové veselí pro děti bylo připraveno divadélko se zimní tématikou s pohádkou O skřítkovi Třešničkovi a paní Zimě, následoval průvod masek po centru, rytmika s tematicky zaměřenými básničkami a diskotéka. Masopust vyvrcholil spořádáním obří jitrnice plné sladkých dobrot. Karnevalové veselí bylo rozděleno do dvou částí dopolední, která byla určena pro mladší děti a odpolední, která byla určena pro starší školkové děti a jejich starší sourozence. Účast byla 44 dětí s rodiči - Pohádková noc s přespáním touto akcí navazujeme na celorepublikovou kampaň noc s Andersenem. Posilujeme tak v dětech lásku a vztah ke knihám. Pro děti byl tentokráte připraven zajímavý příběh, který se prolínal celým večerem indiánskou stezkou za tajemnými příběhy a starodávným obrázkovým písmem. Děti se tak seznámily s významem obrázkového písma. Na začátku vždy děti prezentovaly svou přinesenou knihu, pověděly proč mají tuto knihu oblíbenou a s kým si jí čtou nejraději. Následně si vyzkoušeli sestavit z jednotlivých ikon své vlastní jméno, vyrobily si lapač snů a mnoho dalšího. Po setmění se vydaly na dobrodružnou cestu do okolí centra za indiánským pokladem. Před spaním si poklad rozdělily a na závěr ještě probíhalo čtení pohádkových příběhů a poznávání postaviček ze známých dětských knížek a večerníčků. Ráno byly pro děti připraveny jako upomínkové předměty knížky s věnováním. Účast byla 26 dětí s rodiči - Čarodějnice tradiční oslava Čarodějnic, zábavné odpoledne s táborákem, divadélkem, opékáním špekáčků a hudebním představením skupiny Marná snaha. Touto akcí každoročně posilujeme komunitní setkávání. Dříve na tuto akci chodily převážně pouze maminky s dětmi. V posledních letech vnímáme příznivý nárůst tatínků mezi našimi návštěvníky. V rámci táboráku bylo pro děti připraveno divadélko, malování na obličej, táborák a hudební produkce. Děti měly možnost doprovázet skupinu marná Snaha na drobné dětské nástroje a zazpívat si oblíbené dětské písničky. Účast byla 62 dospělých a 97 dětí 15

16 - Závody odrážedel tradiční sportovní akce na zahradě našeho centra, pro děti byla připravena různě dlouhá a náročná trasa pro závod na různých odrážedlech. Děti byly rozděleny do několika skupinek podle věku a pohlaví, tak aby všechny měly stejnou šanci na vítězství a odměnu. V rámci této akce podporujeme rozvoj hrubé motoriky dětí, soutěživost, zručnost. Na závěr proběhlo vyhlášení na stupních vítězů, rozdání medailí a diplomů a drobných dárků pro všechny zúčastněné. Účast byla 40 dětí s rodiči - Výlet do ZOO parníkem každoroční výlet parníkem do ZOO Praha. Pro děti byly připraveny soutěžní kartičky s otázkami týkajících se života zvířat ve volné přírodě nebo z historie pražské ZOO. Děti tak měly možnost se netradičně seznámit s různými rekordy ze světa a života zvířat. Účast byla10 dospělých a 20 dětí - Dýňování Jedna z nověji zavedených tradic. Na této akci byla připravena pro děti výtvarná dílna zaměřená na výrobu strašidelných lucerniček z dýní. Děti si ve spolupráci s rodiči vydlabaly a vyřezali dýňovou lucerničku, se kterou se po setmění vydaly na průvod kolem centra. Pro všechny účastníky bylo připraveno dýňové občerstvení, ať již v podobě dýňové polévky či koláčů. Účast byla 18 dospělých a 30 dětí - Mikulášská nadílka tradiční a velmi vyhledávaná akce našeho centra. Akci pořádáme ve čtyřech různých termínech, sobotu a neděli vždy dopoledne a odpoledne, abychom uspokojili co největší zájem rodičů. Mikulášská trojice se skládá již osvědčených aktérů v podobě čerta, Mikuláše a anděla., kteří přistupují k dětem přívětivě, respektují jejich případný strach a obavy a umí s nimi velmi dobře komunikovat. Pro děti byla připravena minirytmika s tematickými písničkami a básničkami vážícími se k této tradici, následně probíhala nadílka. Pro každé dítě byl připraven jednotný balíček plný sladkých dobrot a drobných dárků od sponzorů. Děti měly možnost ukázat mikulášské trojici některou svou dovednost (básničku, písničku, hru na hudební nástroj). Na závěr byla pro děti připravena čertovská diskotéka v balóncích. Účast byla 57 dětí s rodiči - Vázání adventních věnců tradiční dvoudenní výtvarná dílna na výrobu adventních věnců a dekorací. Touto akcí působíme na širokou komunitu a již několikátým rokem se jí účastní též zástupci místní samosprávy z městské části Praha 12. Pro všechny je připraveno nepřeberné množství dekorací pro výrobu adventních věnců a dekorací. Mohou se zapojit i starší děti. S radou či praktickou pomocí jsou vždy připraveny lektorky z řad bývalých aktivních maminek, které se k nám také na tuto akci hojně vrací. Posilujeme tak tradice a ucelujeme komunitu. V příjemné atmosféře nadcházejícího adventu spolusdílíme své radosti i starosti. Účast byla 56 dospělých a 53 dětí 16

17 - Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením - s podporou MPSV byl v roce 2013 zahájen projekt Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením. V roce 2014 navazujeme projektem Pomoc rodinám s dětmi s postižením. Mateřské centrum Balónek reaguje na poptávku rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS), kteří hledají místo, kde se mohou setkávat s jinými rodinami, ve kterých vyrůstají děti postižením (s diagnózou PAS, děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, mentálním postižením atd.). Pro tyto děti není na území městských částí Praha 4 a Praha 12 dostatek volnočasových aktivit, které by odpovídaly jejich specifickým potřebám. Jeho cílem je vzájemná podpora rodin, výměna informací, námětů a nápadů na ulehčení života s postiženým dítětem, vzájemné sdílení zkušeností často pomůže v nalézání nových možností, jak řešit různé složité situace. V prostorách rodinného centra Balónek se konají pravidelná společná setkávání svépomocné skupiny rodičů s dětmi s postižením, každý čtvrtek kromě prázdnin vždy od 16:00 do 17:30 hod. V rámci projektu dále probíhá: 1. Blok přednášek týkající se např. psychomotorického vývoje dětí s postižením - "Obtížné situace v rodině" - příprava na školku, nástup do školy a školní zralost, poruchy učení, hyperaktivita apod. - lektor PhDr. Markéta Hrdličková PhD. - "Sladění rodinného a pracovního života" informace o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách související s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, apod., právní minimum pro rodiče apod. - lektor Mgr. Ivana Žižková 2. Terapie pro děti probíhají paralelně se svépomocnou skupinou, vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:00, jako skupinová terapie pro dvě tříčlenné skupinky po dobu 30. minut. Každá terapie probíhala 1x měsíčně. Arteterapie probíhá ve spolupráci se speciálními pedagogy v loňském roce s Mgr. Marií Martincovou a Terezou Zahradníčkovou, v letošním roce pod vedením Mgr. Moniky Štarkové. Práce probíhá v malých skupinách a vyžaduje vzájemnou komunikaci a spolupráci, proto se snažíme pokládat dětem různé otázky, na které nemusejí nutně odpovídat, a tím je stimulujeme k verbálnímu projevu. Některé děti potřebují dopomoc i při základních dovedností jako je úchop tužky, nůžek, jiné děti se seznamují se složitějšími technikami. Arteterapie je zaměřena převážně na rozvoj jemné motoriky, hmatovou stimulaci, na zvládání různých výtvarných technik. Vhodnou volbou námětů zvířata a přírodní motivy v souladu s roční dobou s tím, co se děje v přírodě (zraje ovoce, na podzim se zbarvuje listí) nebo ve společnosti (různé svátky a obyčeje Vánoce, Velikonoce apod.) se prohlubuje a posiluje spojení s okolním světem. Vzhledem k tomu, že většina dětí, se kterými pracujeme, je s poruchou autistického spektra, magistra Martincová připravila vizuální podporu pro děti. Rozkreslila postup práce do jednotlivých obrázků, které pomáhaly dětem s orientací v čase a postupu práce. Děti byly během terapie klidné a dobře spolupracovaly. 17

18 Canisterapie - probíhá ve spolupráci s psovodem Tomášem Müllerem z Helppes o.p.s. a jeho psem Sidem. Pan Müller na prvním setkání představil rodičům svou dosavadní činnost v roli canisterapeuta, vysvětlil co canisterapie obnáší a přiblížil jim, jak bude s dětmi pracovat. Také se rodiče i děti seznámili se psem Sidem. Reakce dětí na psa byly různé. Jedna skupina dětí přijala hru se psem bez problému a spolupracovala se psovodem. Práce s touto skupinou byla zaměřena na kontakt se psem hmatovou stimulaci, učení ohleduplnosti vůči zvířeti, stimulaci dětí k verbálnímu projevu apod. Druhá skupina dětí se z počátku psa bála. Děti z této skupiny ze začátku k psovi vůbec nechtěly jít i z místnosti utíkaly. Práce s touto skupinou byla založena na překonání strachu a získání důvěry v psa, ochotě kontaktu se psem hmatovou stimulaci, rozvoj sociálního cítění, rozvoj reakcí dětí na novou situaci, stimulaci dětí k verbálnímu projevu, k učení ohleduplnosti vůči zvířeti a zapojení se do hry. Spolupráce s panem Müllerem a psem Sidem je velmi dobrá a příjemná. Pes Sid je klidný, velmi dobře vycvičený, trpělivý. Všechny děti si na Sida postupně zvykly a zapojily se do spolupráce. Některým dětem se to podařilo rychleji, jiné potřebovaly více času, ale většina dětí se na pejska již dopředu těší. Muzikoterapie - probíhá ve spolupráci s Mgr. Annou Neuwirthovou Ph.D. Muzikoterapie je vedena v rámci rituálu. Začíná vždy uvítáním dětí písní se společným hraním na drobné hudební nástroje. Následující program je proměnlivý. Výběr použitých metod a technik muzikoterapie zahrnuje kombinaci receptivního a aktivního využívání hudby hudební improvizace a interpretace s poslechem hudby. Techniky jsou voleny na základě aktuálního stavu a potřeb dětí ve skupině. Velmi často se během setkání využívá hry na perkusivní nástroje, pohybu na hudbu. Program je ukončen rozloučením písní. Důležité je, aby bylo každé z dětí do muzikoterapie zapojeno dobrovolně. Některé děti z počátku seděli na lavičce, do činnosti se nezapojily a jen pasivně sledovaly ostatní. Na příští hodině bylo znát, že přesto pozorně poslouchaly a po překonání počáteční nedůvěry se postupně zapojily mezi ostatní a s muzikoterapeutkou spolupracovaly. Hlavním cílem je zlepšení kognitivních schopností, motorických dovedností, podpora verbální a nonverbální komunikace, rozvoj hudebních dovedností a samozřejmě také příjemné strávení volného času. Spolupráce s magistrou Neuwirthovou je od začátku projektu výborná. Děti na muzikoterapii reagují velmi pozitivně a na Aničku a muzicírování se vždy těší. Rozvoj sebeobsluhy dětí + práce na i-padech je letos nově zařazenou terapií, která probíhá ve spolupráci s Mgr. Evou Zikmundovou. Děti se učí zvládání situací, se kterými se setkávají v běžném životě. Při každém sezení je zvoleno jedno z témat (nakupování, příprava svačiny, prostírání, hygienické návyky, oblékání ). Toto téma je dětem přiblíženo pojmenování věcí k probíranému tématu (názvy obchodů, potravin, oblečení, hygienických pomůcek ), jejich třídění k nadřazeným pojmům a samotný nácvik jednotlivých dovedností s připravenými pomůckami. K dispozici máme tři i-pady, které používáme k doplnění aktivit. Děti na práci s nimi dobře reagují a efektivně spolupracují. I-Pady jsou nejvíce osvědčenou formou náhradní komunikace. Mají snadné ovládání, jsou přenosné, nahrazují obrázkové papírové komunikační tabulky i pomůcky s hlasovým výstupem s omezenými možnostmi. Tato terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby, jemné motoriky, vzájemné spolupráci mezi dítětem a lektorem i mezi dětmi, zvýšení samostatnosti a tím snižování závislosti na pomoci okolí, zlepšení komunikace dětí s okolím k minimalizaci konfliktních situací a ke zvýšení jejich bezpečnosti. 18

19 3. Půjčovna odborné a dětské literatury každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny 4. Půjčovna didaktických pomůcek pro děti - každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny Vstup na přednášky byl bezplatný. Projekt byl podpořen MPSV. - Půjčovna deskových her v našem centru nabízíme možnost zapůjčení nejrůznějších deskových her. Rodiče a děti mají možnost si zapůjčit hru jak domů po dobu jednoho až tří týdnů či využít zapůjčení hry pouze v centru a ukrátit si tak čas např. Mezi jednotlivými kurzy. Mají tak možnost seznámit se s nejrůznějšími společenskými deskovými hrami, aniž by byli nuceni platit vysoké pořizovací ceny. - Zajištění péče o děti v prostorách KMB nabízíme pravidelné hlídání dětí ve dvou miniškoličkách. Úterní a čtvrteční Předškolce. A pondělní, středeční a páteční školičce Míček s Montessori pracovnou. Vzhledem k nedostatečné kapacitě MŠ v Praze nabízíme možnost hlídání každý den v dopoledních hodinách v čase hod. Pro děti připravujeme bohatý vzdělávací program. Děti mají podobný režim jako v běžné MŠ. Učí se dovednostem, rozvíjí sebeobsluhu, socializují se v kolektivu stejně starých dětí. Procvičují jemnou a hrubou motoriku a mnoho dalšího. V roce 2014 péči o děti zajišťovaly akreditované pracovnice. Denní kapacita školiček je 12 dětí. Tato kapacita byla v roce 2014 téměř vždy naplněna. Pro rodiče je tato možnost velmi vítána a rádi těchto školiček využívají. Rodiče kladně hodnotí rozvoj svých dětí a následně snazší začlenění do kolektivu při nástupu dětí do klasické MŠ. - Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistenty, cvičení pro těhotné nejméně jednou týdně, konzultace dle potřeby - Víkendové semináře Rodinné konstelace nejméně 2 x ročně - Půjčovna odborné a oddechové literatury v našem centru disponujeme bohatě vybavenou knihovnou jak s odbornou literaturou, tak oddechovou četbou. Naši návštěvníci si mohou jakoukoli z knih vypůjčit zcela bezplatně. - Sezónní bazar oblečení a potřeb pro děti 2 x ročně rodiči hojně navštěvovaná akce, nabízíme možnost prodeje a nákupu již použitého oblečení a potřeb pro děti za velmi nízké ceny - Celoroční bazar oblečení a potřeb pro děti navazující stálý bazárek oblečení a potřeb pro děti 19

20 2.4 PROPAGACE NAŠÍ STRATEGIE Naši činnost propagujeme tak, aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum občanů Prahy 12, Prahy 4, Prahy Libuš a přilehlého okolí. Činíme tak formou tisku měsíčního programu a letáčků na jednotlivé akce (letáčky šíříme svépomocí po jednotlivých školách a školkách a místních organizacích). Dále zveřejňujeme záznamy o našich plánovaných aktivitách na našem webu a facebooku. Využíváme i hromadnou korespondenci pomocí mailistů. Výběr z našich akcí má též své místo v tištěné podobě měsíčníku Noviny Prahy 12 a rubrice měsíčníku Prahy 4 Tučňák. Městské části Praha 12 a Praha 4 také zveřejňují naši programovou nabídku na svých webových stránkách. Nejúčinnější formou propagace je pak šíření vlastní osobní zkušenosti naší klientelou. Výsledky naší práce zveřejňujeme především na našem webu. Kompletní shrnutí za rok vždy poskytuje výroční zpráva. 3. SOCIÁLNÍ DOPAD 3.1 POUŽITÉ ZDROJE Naše činnost je z většinové části tvořena prací dobrovolníků. V průběhu roku se jedná o cca dobrovolníků, kteří se v různé míře podílí na zajištění chodu centra. Základní část týmu tvoří 20 aktivních maminek, které se pravidelně střídají v zajištění chodu centra a díky jejichž práci máme otevřenou hernu a centrum každý všední den. Na každou tak připadá cca 3 hodiny práce jednou za 14 dní. Úzkou část výkonného týmu tvoří 5 aktivních maminek, které se podílí na přípravě pravidelného programu, jeho propagaci, materiálním a technickém zajištění akcí, komunikaci s ostatními dobrovolníky a podobných činnostech. Účetnictví zajišťuje dobrovolnicky Jitka Škrabalová. V roce 2014 jsme neměli žádného zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou. Zapojeni byli pouze zaměstnanci se smlouvou o dílo nebo na dohodu o provedení práce., na něž získáváme finanční prostředky prostřednictvím některých grantů. Zbytek naší činnosti je tvořen dobrovolně. Některé z pracovních nasazení nejsme schopni časově vyčíslit, neboť práce je vykonávána dle potřeby a neevidujeme její časovou náročnost. Zaměstnanci se smlouvou o dílo či DPP jsou lektoři jednotlivých kurzů pro děti, kdy je jejich mzda stanovena počtem dětí, uklízečka a odborníci zajišťující chod svépomocné skupiny. V roce 2014 byly z grantu MPSV také hrazeny mzdové náklady na účetní a koordinátory. 20

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 1 Výroční zpráva za rok 2015 Spolek Sluníčko Centrum pro rodinu, z. s OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle spolku 3 Stručná historie 3 Činnost spolku v roce 2015 4 Záměry spolku na rok 2016 6 Finanční zpráva

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE Kdo jsme? Nezisková organizace založená 8.8.2007 pod názvem Olešnické mateřské centrum Hastrmánek o.s. Naše aktivity se v průběhu let rozšiřovaly, a zdaleka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016 Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad 2016 Aktivity projektu Mateřství není handicap 2016 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky. Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah výroční zprávy občanského sdružení Rodinné

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Dětské mobilní koutky na akcích

Dětské mobilní koutky na akcích Dětské mobilní koutky na akcích FESTIVALY VELETRHY KONFERENCE KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE Zřízením dětského mobilního koutku na akci dávají pořadatelé najevo, že jsou pro ně rodiče s dětmi důležití. Co

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více