VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam."

Transkript

1 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social Reporting Standard) 1

2 VIZE Poslání: Posláním mateřského centra Klub maminek Balónek (dále jen KMB) je vytvoření centra rodinné pohody. Místa, pro neformální setkávání rodičů, prarodičů a dětí. Místa, kde je možnost vyjít ze sociální izolace. Neméně důležitou náplní MC je zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 10 let a jejich rodiče či prarodiče. Klademe důraz na zdravou a fungující rodinu. Cíl: Chceme být profesionální neziskovou organizací, která poskytuje a zajišťuje péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb a dobrovolnictví. Motto: Přijď si hrát, přijď se smát. Naším zájmem je zdůraznění významu a funkce zdravé a fungující rodiny. Je pro nás důležité, aby všechny děti a rodiny měly vhodné prostředí a podmínky pro svůj vývoj, existenci, rozvoj a vzdělání a dohromady tvořily v místě funkční, aktivní a uvědomělou společnost s kvalitními mezilidskými vztahy. Chceme aby dobře fungovaly samosprávní instituce, které se dotýkají rodinné problematiky, a chceme toto prostředí obohacovat novými zkušenostmi. Naším plánem je vytvoření větší mezigenerační spolupráce a sounáležitosti. Snažíme se být příkladem správného směru, hodnot, přístupů a vlastního rozvoje osobností i organizací v souladu s principy svobody, volby a zodpovědnosti. 2

3 OBSAH ČÁST A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah zprávy 1.2 Cyklus podávání zpráv 1.3 Dodržení standardu SRS 1.4 Formát a struktura zprávy 1.5 Kontaktní osoby ČÁST B 2. Sociální problém a náš přístup k jeho řešení 2.1 Oblast působení 2.2 Sociální problém 2.3 Náš přístup k řešení problému Cílové skupiny Naše aktivity a jejich popis 2.4 Propagace naší strategie 3. Sociální přínos 3.1 Použité zdroje (Vklad) 3.2 Odvedená práce (Výkon) 3.3 Dopad (včetně Výsledku) 4. Plánování a výhled do budoucna 4.1 Plánování a cíle 3

4 ČÁST C 5. Organizační struktura a tým 5.1 Organizační struktura 5.2 Stav organizačního rozvoje 5.3 Klíčoví zaměstnanci 5.4 Partnerství a síťová spolupráce ČÁST D 6. Profily zapojených organizací ČÁST E 7. Finance 7.1 Účetnictví 7.2 Zpráva o hospodaření 4

5 1. PŘEDMĚT ZPRÁVY Předmětem této zprávy jsou kompletní informace o činnosti a hospodaření mateřského centra Klub maminek Balónek za rok ROZSAH ZPRÁVY Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit mateřského centra Klub maminek Balónek, a to jak pravidelných kroužků, seminářů a tématických akcí, tak jednorázových událostí realizovaných v roce CYKLUS PODÁVÁNÍ ZPRÁV Zpráva je vydávána za kalendářní rok 2014 a je tedy v souladu s naší roční účetní uzávěrkou. 1.3 DODRŽENÍ STANDARDU SRS Zpráva je zpracována nově na základě současné verze a struktury standardu SRS (Social Reporting Standard). Je tedy poměrně odlišná od zpráv z let minulých a je obohacena o sociální přínos. Jednotlivé kvantitativní ukazatele jsou však přesto srovnatelné vzhledem k celkové stabilitě organizace. 1.4 FORMÁT A STRUKTURA ZPRÁVY Výroční zpráva je tvořena tímto dokumentem. Jeho součástí jsou souhrnné i podrobné informace o naší činnosti, sociálních dopadech jednotlivých aktivit, plány na další období a finanční zpráva. V závěru je přiložen výběr fotografií z pořádaných akcí. 1.5 KONTAKTNÍ OSOBY Jitka Vondráková předsedkyně MC tel.: , mail: zpracovatel a schvalovatel výroční zprávy Bc. Danuše Žáčková člen představenstva Tel.: , mail: příprava podkladů výroční zprávy Jitka Škrabalová účetní a pokladník MC mail: zpracování finanční zprávy 5

6 2. SOCIÁLNÍ PROBLÉM A NÁŠ PŘÍSTUP K JEHO ŘEŠENÍ 2.1 OBLAST PŮSOBENÍ Oblast působení našeho centra je poměrně široká. V podvědomí široké veřejnosti jsme vnímáni jako organizace zajišťující péči o rodinu a sociální integraci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Zajišťujme bohatý každodenní program pro děti od 0 do 10 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Dětské kroužky probíhají buď paralelně s aktivitami rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků apod.) nebo je pro ně zajištěno hlídání či je mohou mít rodiče u sebe a program je pak dětem uzpůsoben. Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do jeslí, mateřské či základní školy. Napomáháme při odstranění sociální izolace maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené. KMB jim nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením do spoluvytváření centra. Snahou našeho mateřského centra je oslovit i rodiče cizince, nezaměstnané, s handicapovanými dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při spoluvytváření programu centra a jeho organizačním zabezpečení. Nabízíme smysluplné využití volného času rodin s malými dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené při činnosti mateřského centra. Podílíme se na integraci handicapovaných dětí, zamezujeme vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní komunity. Podporujeme výchovné dovedností rodičů, pomáháme při zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi. Nabízíme rodičům a prarodičům možnost navazování nových sociálních kontaktů a podporujeme tak jejich komunikační a rodičovské dovednosti. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy a dalšími odborníky v oblasti péče o děti) umožňujeme včasnou prevenci rodinných krizí. Usnadňujeme snazší návrat rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na pracovní trh. Spolupracujeme s dalšími podobně zaměřenými organizacemi nejen v našem okolí a rozšiřujeme tak vzájemné působení našich aktivit na větší komunitu. Spolupráce nám přináší nové zkušenosti a nápady na zlepšení již implementovaných aktivit. Díky všem výše uvedeným skutečnostem takto vytváříme otevřené společenství přátelské a neformální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní komunity. 6

7 2.2 SOCIÁLNÍ PROBLÉM Největším sociálním problémem, kterým se zabýváme a pracujeme s ním, je sociální izolace rodin, a to především matek na mateřské a rodičovské dovolené, které patří mezi nejčastější skupinu postiženou depresemi a syndromem vyhoření. S narozením dítěte se většině žen zcela změní životní podmínky. Matky jsou vytrženy ze svého zaměstnání a věnují se hlavně péči o dítě a domácnost. Často se tak dostávají do sociální izolace, ztrácejí sebedůvěru a kontakty na minulé spolupracovníky, což způsobuje zásadní handicap na trhu práce. Maminky také často nemají ani čas na své koníčky a vlastně nemají skoro žádný čas pro sebe samu. Našimi aktivitami se jim snažíme pomoci. Tuto funkci v našem centru výborně plní podpůrné svépomocné skupiny. Sdílení svých starostí i radostí, naslouchání, vzájemná pomoc i podpora jsou velmi přínosné pro každého rodiče při zvládání samostatné péče o dítě v domácnosti. Možnost vypovídat se, říci si o radu v obdobném kolektivu dává rodičům sílu a načerpají tak energii pro zlepšení harmonie rodinného života a vývoj svého dítěte. Snižují se tak nedorozumění mezi partnery, nevhodné výchovné praktiky a dochází k většímu zapojení tatínků či prarodičů při společných aktivitách. Nezanedbatelným přínosem je i navázání nových společenských, ale i pracovních vztahů. Dalším problémem, se kterým pracujeme je zajištění kvalitního programu pro děti nejrůznějšího věku. Ať už se jedná o různorodou nabídku kroužků či jednorázových měsíčních akcí, které oživují tradice, nabízí možnost setkávání se různých sociálních, národnostních a společenských vrstev. V místních podmínkách také vnímáme nedostatek míst pro umístění dětí do předškolního vzdělávání a zajištění tak nejen kvalitní péče pro děti, ale také, a to především umožnění návratu rodičů do zaměstnání či vytvoření času pro zařízení důležitých osobních věcí, kde je přítomnost dítěte většinou vnímána jako překážka. Vnímáme také problém integrace rodin s handicapovanými dětmi. Možnost zajištění prostoru pro setkávání takovýchto rodin a nabídka programu na míru je pro nás velmi důležitá. 2.3 NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Našimi aktivitami se snažíme o dostupné a kvalitní životní podmínky pro všechny obyvatele nejen z místní komunity. Poskytujeme místní prostor pro setkávání a společnými silami se snažíme udržet a rozvíjet sousedské vztahy. Podporujeme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a dáváme jim zázemí a prostor pro jejich vlastní realizaci. Rozvíjíme dovednosti malých dětí. Zajišťujeme kvalitní a podnětné prostředí pro jejich činnosti. Nabízíme širokou škálu možností vyžití dětí nejrůznějšího věku a zajišťujeme kvalitní péči. Pomáháme rodičům při péči, výchově a vzdělání dětí podle současných trendů. 7

8 Spolupracujeme s odbornými, ale zároveň empatickými pracovnicemi, které našim klientům naslouchají a nenásilnou formou je motivují a vedou na cestě za informacemi, radí jim, spolupracují s nimi a ukazují jim jejich možnosti v souvislosti s komunitním životem CÍLOVÉ SKUPINY Naší hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, děti školního věku, senioři a dospělí obyvatelé Prahy 12, Prahy 4, Libuše a přilehlých lokalit, kteří hledají zázemí pro aktivní trávení volného času, vzdělávání, prostor pro spolusdílení. Cílovými skupinami jsou: - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s dětmi do 5 let, kteří navštěvují se svými dětmi hernu a kurzy či přednášky, které pro ně pořádáme - těhotné ženy či ženy s novorozenci, pro které nabízíme individuální poradenství a péči odporníků (laktační poradkyně, porodní asistentka) - děti ve věku 0 10 let, kterým nabízíme hernu, kurzy, jednorázové akce (divadla, oslavy svátků apod.) - široká veřejnost dospívající, dospělí a senioři, pro které pořádáme jednorázové akce, kurzy a semináře - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s dětmi nejrůznějšího věku, se kterými spolupracujeme na zajištění chodu centra (dobrovolníci, lektoři) - odborníci a lektoři nejrůznějších oborů a aktivit se kterými spolupracujeme na tvorbě a zajištění programu pro veřejnost - místní samospráva spolupráce na komunální úrovni, prosazování zájmů rodin na lokální úrovni NAŠE AKTIVITY A JEJICH POPIS Realizujeme širokou škálu aktivit: - Volná herna pro rodiče a děti otevřeno Po St a , Čt , Pá hod. - Kurzy pro děti ve věku 0 10 let v rámci běžné otevírací doby - Multismyslové kurzy Ostrova Objevů pro děti ve věku 1 3 roky - Rukodělné večery pro maminky každou středu hod. - Plavání pro děti víkendové plavecké kurzy pro děti s rodiči a děti v prostorách Jedličkova ústavu - Jazykové kurzy pro děti, rodiče a seniory Mortimer angličtina - Přednášky a besedy pro rodiče nejméně 12 x ročně - Příměstské tábory pro děti ve věku 4 10 let v průběhu letních prázdnin 8

9 - Letní výtvarné dílny pro rodiče a děti v průběhu letních prázdnin - Jednorázové akce pro děti a rodiče nejméně 10 x ročně - Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením vždy ve čtvrtek hod. - Půjčovna deskových her - Zajištění péče o děti - dvě miniškoličky vždy v dopoledních hodinách Po Pá hod. - Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistenty, cvičení pro těhotné nejméně jednou týdně, konzultace dle potřeby - Víkendové semináře Rodinné konstelace nejméně 2 x ročně - Půjčovna odborné a oddechové literatury - Sezónní bazar oblečení a potřeb pro děti 2 x ročně - Celoroční bazar oblečení a potřeb pro děti SEZNAM AKCÍ ROKU 2014 Po pečlivém zvážení a na nesčetná přání našich návštěvníků jsme se v roce 2014 zaměřili při sestavování programu také více na maminky a jejich potřeby. Aby i ony si mohly odpočinout, v klidu a nerušeně si popovídat a probrat problémy a starosti, které je trápí a načerpat síly, při kreativních činnostech (výtvarně rukodělných večerech) a besedách na témata, která je zajímají. Leden - háčkování - večerní dílna pro maminky - Fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí a jeho správná stimulace úvodní přednáška ke kurzům pro děti Ostrov objevů - seminář na téma: "Sladění rodinného a pracovního života" -"Mateřská dovolená jako nová příležitost" - háčkování večerní dílna pro maminky - ukázkové hodiny nových kurzů pro děti - seminář na téma: "Sladění rodinného a pracovního života" "Co dělat, abych neztratila kontakt se svou profesí" 9

10 Únor - háčkování večerní dílna pro maminky - rodinné konstelace prožitkový seminář - národní týden manželství fotosoutěž pro rodiče a výtvarná soutěž pro děti na téma rodina - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost konec MD/RD se blíží, co dál? - zápisy do kroužků - papírová přání a dekorace večerní dílna pro maminky - mateřská dovolená jako nová příležitost vracím se do zaměstnání, na co mám nárok? - háčkování čepičky nejen na zimu večerní dílna pro maminky - masopustní karneval I a II Březen - filcové a papírové dekorace večerní dílna pro maminky - beseda o novinkách ve výživě a péči o děti - beseda s odborníky - mateřská dovolená jako nová příležitost shrnutí prvního modulu vzdělávání - háčkování večerní dílna pro maminky - beseda s nutriční terapeutkou - analýza složení těla s následnou krátkou konzultací - papírové dekorace, prostírání, záložky do knihy večerní dílna pro maminky - pohádková noc s přespáním - seminář mateřská dovolená jako nová příležitost modul II hledám novou práci, jak na to? - háčkování jarní čepičky večerní dílna pro maminky - bazar jarního a letního oblečení a potřeb pro děti - zahájení Duben - bazar jarně letního oblečení a potřeb pro děti pokračování - povídání se Zuzanou besedy o novinkách ve výživě a péči o děti - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak napsat životopis - seminář - fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí a jeho správná stimulace - háčkovaní večerní dílna pro maminky - beseda na téma: Proč látkové plenky - zelené potraviny beseda o možnostech posílení imunity dětí i rodičů - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak se úspěšně připravit na - přijímací pohovor - čarodějnice táborák - divadélko - háčkovaní večerní dílna pro maminky - beseda Potravinové alergie, jak na ně - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky 10

11 Květen - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak probíhají výběrová řízení povídání - kreativní dílnička pro děti ke Dni matek - háčkování jarní/ letní čepičky večerní dílna pro maminky - přednáška s besedou Psychomotorický vývoj dítěte - povídání se Zuzanou Hipp výživa pro děti - novinky - v oblasti výživy a péče o děti - víkendové focení dětí a rodičů v MC I. - seminář mateřská dovolená jako nová příležitost Začínám podnikat I - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky - závody odrážedel s předškolkou I. a II. - beseda- potravinové alergie, jak na ně - háčkování jarní/ letní čepičky večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC II. Červen - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Začínám podnikat II - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky - den dětí celodenní oslava se soutěžemi na téma Z pohádky do pohádky - povídání se Zuzanou - Hipp výživa pro děti novinky - háčkování čepičky, šatičky, kabelky večerní dílna pro maminky - přednáška s besedou Pozitivní rodičovství - závěr cyklu bezplatných seminářů - mateřská dovolená jako nová příležitost shrnutí s odborníky - malujeme tričko na prázdniny výtvarná dílna - večerní dílna pro maminky papírové, filcové a textilní dekorace - výlet do ZOO parníkem - táborák na rozloučenou před létem divadélko soutěže - háčkování čepičky, šatičky, kabelky večerní dílna pro maminky Červenec - letní výtvarné dílny fimo, mozaika - letní výtvarné dílny korálkování, kuličky z plsti - letní výtvarné dílny knoflíkománie - letní výtvarné dílny papírové hrátky, quilling - letní výtvarné dílny šperkování - letní výtvarné dílny ozdoby z organzy - letní příměstský tábor I - Cesta do pravěku - letní příměstský tábor II Energie kolem nás - letní příměstský tábor III Vodnické putování 11

12 Srpen - letní příměstský tábor I - Ostrov Objevů - letní příměstský tábor II - Kreativní tábor - letní příměstský tábor III Hurá do Afriky - letní příměstský tábor IV - Mortimer - angličtina Září - zavřeno z důvodu plánovaného malování centra ( ) - bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti - zápisy do kroužků I a II - táborák na přivítanou divadélko soutěže - úvodní přednáška kurzů Ostrova objevů - Fyziologický vývoj mozku u nejmenších a jeho správná stimulace - ukázková hodina ostrova objevů Říjen - háčkování podzimní a zimní čepičky - večerní dílna pro maminky - zdravá a trvalá redukce váhy - bezplatná konzultace s nutriční terapeutkou - háčkování nákrčníky a čepičky - večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC - dýňování odpolední dlabání dýní, výtvarné dílny, průvod luceren Listopad - háčkování nákrčníky a zimní čepičky - večerní dílna pro maminky - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlů I. - seminář - Obtížné situace v rodině - vánoční focení dětí a rodičů v MC - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlů II. - malování na keramiku výtvarná dílna pro rodiče a děti - seminář Rodinné konstelace víkendový prožitkový seminář - beseda - Sladění rodinného a pracovního života - háčkování nákrčníky a čepičky - večerní dílna pro maminky - vázání adventních věnců I a II Prosinec - mikulášská besídka I, II, III a IV - valná hromada KMB 12

13 POPIS VÝŠE JMENOVANÝCH AKTIVIT - volná herna pro rodiče a děti, kteří mohou kdykoli bez předchozí rezervace přijít a využít ji (Po St a , Čt , Pá ) Herna nabízí příjemné a přátelské zázemí pro rodiče s dětmi. Představuje zázemí, kde mohou přijít do styku s ostatními rodiči, kteří jsou ve stejné životní situaci. Mohu si vyměnit mezi sebou zkušenosti a postřehy v oblasti péče o dítě, jeho výchovy, spolusdílet starosti i radosti. Navazují se zde nová přátelství. Vznikají zde i mezigenerační vztahy. Děti se v herně naučí socializaci v kolektivu, což vede ke snazšímu začlenění do kolektivu při nástupu do jeslí či mateřské či základní školy. Lépe tak snáší nadcházející odloučení od matky, které vstupem do kolektivu vzniká. Formou neformálních diskusí (svépomocných skupin) tak v herně dochází ke zvyšování rodinných kompetencí a dovedností v oblasti péče o dítě. Matky tak získávají sebedůvěru a uvědomují si důležitost rodičovské role, učí se schopnostem naslouchat dětem a vést je správným směrem. Také zjišťují, že v této životní situaci nejsou samy a mohou své problémy a obavy konzultovat i s ostatními. Díky tomu dochází k harmonizaci celé rodiny. Herna je určena především dětem ve věku 0 5 let. Je vybavena hračkami pro všechny věkové kategorie, didaktickými pomůckami, příjemným posezením pro rodiče, kojícím křeslem, lehátky pro miminka. V přilehlé části herny se nachází jídelnička vybavená jídelními stoly pro nejmenší, jídelními židličkami. Dále je k dispozici plně vybavená kuchyňka s lednicí, mikrovlnými troubami, horkovzdušnou troubou, rychlovarnou konvicí, myčkou a veškerým nádobím. Třídíme zde odpad. Nabízíme též maminkám možnost zakoupení drobného občerstvení čaj, káva, pití pro děti, sušenky, přesnídávky, a pod.. V celém objektu MC je k dispozici zdarma internetové připojení (volná wi-fi). Ve vstupu je dostatek místa pro parkování kočárků. Samozřejmostí jsou dětské toalety, nočníky pro nejmenší a přebalovací pult. K centru přiléhá plně vybavená a zabezpečená zahrada s pískovištěm, herními prvky, k dispozici jsou též odrážedla a nejrůznější venkovní hračky. Cena volné herny je 60,- Kč za dospělou osobu a blok bez ohledu na počet dětí - kurzy pro děti nabízíme širokou škálu kurzů pro rodiče s dětmi a děti. Jedná se o pohybové, rytmické, výtvarné, ekologické a kreativní kurzy pro děti od 12 měsíců. V rámci těchto kroužků se děti poprvé setkávají s vrstevníky, učí se hravou formou říkadla, tanečky, písničky, zkouší cvičit na velkých míčích či dalším sportovním vybavení. V rámci výtvarných, ekologických a kreativních kurzů se děti seznamují s různými výtvarnými technikami, vyrábí z recyklovatelných materiálů nebo zkouší nevšední výtvarné techniky. Všechny tyto kroužky jsou náplní uzpůsobeny věku a schopnostem jednotlivých dětí v kurzu. V roce 2014 v našem centru probíhalo v průměru 6 až 7 kurzů týdně během pololetí. Cena jedné lekce se pohybovala v rozmezí 90,- Kč 110,- Kč za lekci a dítě (v ceně je zahrnuta též možnost pobytu před a po kroužku v herně, byly poskytovány slevy na sourozence) - kurzy Ostrova Objevů jedná se o unikátní kurzy, které na základě multismyslových aktivit podporují zdravý a přirozený vývoj dětí. Kurzy jsou určeny pro všechny děti ve věkovém rozmezí 1 3 roky. Kurzy jsou sestaveny pro skupiny max. 6 dětí s rodiči. Jednotlivé lekce jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, aby respektovaly jeho stupeň vývoje s ohledem na míru jeho dovedností a schopností. Aktivity v hodině jsou 13

14 seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte a přitom nenásilně stimulují a rozvíjí dětský mozek. Děti spolu s rodiči během těchto kurzů prožívají spoustu vzrušujících dobrodružství, při kterých dítě postupně zapojí všechny smysly zrak, sluch, čich, chuť, hmat i řeč. V hodině se střídají třídící hry s učením. Jsou zde také zařazeny tvůrčí činnosti, rozvíjení hrubé a jemné motoriky. Děti se uvolní u rytmických a pohybových aktivit a v neposlední řadě mají příležitost poznat nové chutě, vůně, zvuky a hmatové podněty. Na každé cestě za poznáním je doprovází maňásek Kryštůfek, s kterým děti navštěvují každý týden nový ostrov. V těchto kurzech rodiče motivujeme a ukazujeme jim možnosti, jak správně pracovat se svými dětmi a napomáhat jejich přirozenému vývoji. Kurzy po odborné stránce připravily lékařka MUDr. Ludvíková a pedagožka Mgr. Hofmannová V roce 2014 proběhly v našem centru dva běhy celkem s pěti skupinami dětí ve věku 1 3 roky ( v každé skupině bylo v průměru 5 dětí) cena jednoho běhu byla 2000,- Kč - rukodělné kurzy pro dospělé nabízíme pravidelné kurzy z oblasti kreativních výtvarných činností. Rodiče a prarodiče se tak mohou naučit novým výtvarným technikám, či již zdokonalit své stávající dovednosti. V roce 2014 probíhaly v našem centru jeden až dva kurzy týdně ve večerních hodinách. Cena za kurz byla v rozmezí 100,- Kč 150,- Kč za večer, dle náročnosti zvoleného tématu - plavání pro děti - ve spolupráci s Jedličkovým ústavem v Praze, který nám poskytuje za úplatu možnost pořádání plaveckých kurzů nabízí naše centrum i plavecké kurzy pro děti, ať už s rodiči či bez (dle věku a schopností dětí). Plavecké kurzy jsou pro děti ve věku od 6 měsíců do 8 let. Kurzy probíhají vždy v sobotu ve čtyřech časech. Jeden běh má 6 lekcí. Cena za lekci je stanovena na 300,- Kč. - jazykové kurzy pro děti, rodiče a seniory ve spolupráci s Mortimer English Clubem nabízíme kurzy angličtiny pro děti od 1 roku, horní věková hranice není omezena. Tyto kurzy probíhají hravou a zábavnou formou a nenásilně seznamují děti s angličtinou. Ve skupinkách je 3 6 dětí maximálně. V průběhu roku 2014 v našem centru probíhaly 2 3 kurzy třikrát týdně - přednášky a besedy pro rodiče v našem centru pravidelně, alespoň jednou měsíčně nabízíme besedy z oblastí péče o děti, zdravého životního stylu, besedy s tématy návrat rodičů po MD a RD zpět na trh práce a mnoho dalších, tyto besedy jsou zpravidla realizovány bezplatně a vždy uzpůsobeny tak, aby zde mohli mít rodiče s sebou své děti či jim je zajištěna kvalitní hlídací služba - letní příměstské tábory pro děti již třetím rokem nabízíme rodičům pro jejich děti příměstské tábory a zajišťujeme tak kvalitní a smysluplné trávení času jejich dětí v období letních prázdnin. Tábory jsou pro děti ve věku 4 10 let. V jednom turnusu je dětí. Je pro ně připraven bohatý program s poznáváním okolí, přírody a plný výletů do blízkého okolí, ale i za hranice Prahy. V roce 2014 jsme pořádali 5 různých tematicky zaměřených táborů. Cena byla stanovena na 500,- Kč/ den (byla poskytována sleva na sourozence či účast na dalším turnusu) - letní výtvarné dílny v průběhu letních prázdnin již několikátým rokem pořádáme letní výtvarné dílny pro rodiče a starší děti, při kterých si osvojí nové výtvarné techniky, vyzkouší netradiční zdobení a dekorování předmětů, výrobu nejrůznějších šperků a mnoho dalšího. 14

15 Pamatujeme také na mladší děti a je pro ně vždy připravena obdobná činnost. Kurzy se konají v průběhu 14 dní během letních prázdnin vždy v časech V roce 2014 se měli rodiče a děti možnost naučit tyto výtvarné techniky výroba mýdel a koupelových solí, práce s polymerovou hmotou Fimo, korálkování, výroba korálkových šperků a dekorací, plstění za mokra i sucha, papírové hrátky, výroba papírových přání, osvojení techniky Quilling, knoflíkománie výroba netradičních šperků a doplňků z knoflíků, zdobení textilu nejrůznějšími technikami, malování na hedvábí. Cena byla stanovena na 150,- Kč za tvořícího dospělého a 100,- Kč za tvořící dítě (cena byla včetně zpracovaného materiálu) - jednorázové akce pro děti a rodiče pravidelně pořádáme alespoň jednou měsíčně akci, která se váže k nějaké tradici a nabízíme tak rodičům a dětem tematicky zaměřený program. Obnovujeme tak povědomí o tradicích, zvycích. Podporujeme rozvoj místní komunity. Mezi vybrané akce patří: - Masopustní karnevalové veselí pro děti bylo připraveno divadélko se zimní tématikou s pohádkou O skřítkovi Třešničkovi a paní Zimě, následoval průvod masek po centru, rytmika s tematicky zaměřenými básničkami a diskotéka. Masopust vyvrcholil spořádáním obří jitrnice plné sladkých dobrot. Karnevalové veselí bylo rozděleno do dvou částí dopolední, která byla určena pro mladší děti a odpolední, která byla určena pro starší školkové děti a jejich starší sourozence. Účast byla 44 dětí s rodiči - Pohádková noc s přespáním touto akcí navazujeme na celorepublikovou kampaň noc s Andersenem. Posilujeme tak v dětech lásku a vztah ke knihám. Pro děti byl tentokráte připraven zajímavý příběh, který se prolínal celým večerem indiánskou stezkou za tajemnými příběhy a starodávným obrázkovým písmem. Děti se tak seznámily s významem obrázkového písma. Na začátku vždy děti prezentovaly svou přinesenou knihu, pověděly proč mají tuto knihu oblíbenou a s kým si jí čtou nejraději. Následně si vyzkoušeli sestavit z jednotlivých ikon své vlastní jméno, vyrobily si lapač snů a mnoho dalšího. Po setmění se vydaly na dobrodružnou cestu do okolí centra za indiánským pokladem. Před spaním si poklad rozdělily a na závěr ještě probíhalo čtení pohádkových příběhů a poznávání postaviček ze známých dětských knížek a večerníčků. Ráno byly pro děti připraveny jako upomínkové předměty knížky s věnováním. Účast byla 26 dětí s rodiči - Čarodějnice tradiční oslava Čarodějnic, zábavné odpoledne s táborákem, divadélkem, opékáním špekáčků a hudebním představením skupiny Marná snaha. Touto akcí každoročně posilujeme komunitní setkávání. Dříve na tuto akci chodily převážně pouze maminky s dětmi. V posledních letech vnímáme příznivý nárůst tatínků mezi našimi návštěvníky. V rámci táboráku bylo pro děti připraveno divadélko, malování na obličej, táborák a hudební produkce. Děti měly možnost doprovázet skupinu marná Snaha na drobné dětské nástroje a zazpívat si oblíbené dětské písničky. Účast byla 62 dospělých a 97 dětí 15

16 - Závody odrážedel tradiční sportovní akce na zahradě našeho centra, pro děti byla připravena různě dlouhá a náročná trasa pro závod na různých odrážedlech. Děti byly rozděleny do několika skupinek podle věku a pohlaví, tak aby všechny měly stejnou šanci na vítězství a odměnu. V rámci této akce podporujeme rozvoj hrubé motoriky dětí, soutěživost, zručnost. Na závěr proběhlo vyhlášení na stupních vítězů, rozdání medailí a diplomů a drobných dárků pro všechny zúčastněné. Účast byla 40 dětí s rodiči - Výlet do ZOO parníkem každoroční výlet parníkem do ZOO Praha. Pro děti byly připraveny soutěžní kartičky s otázkami týkajících se života zvířat ve volné přírodě nebo z historie pražské ZOO. Děti tak měly možnost se netradičně seznámit s různými rekordy ze světa a života zvířat. Účast byla10 dospělých a 20 dětí - Dýňování Jedna z nověji zavedených tradic. Na této akci byla připravena pro děti výtvarná dílna zaměřená na výrobu strašidelných lucerniček z dýní. Děti si ve spolupráci s rodiči vydlabaly a vyřezali dýňovou lucerničku, se kterou se po setmění vydaly na průvod kolem centra. Pro všechny účastníky bylo připraveno dýňové občerstvení, ať již v podobě dýňové polévky či koláčů. Účast byla 18 dospělých a 30 dětí - Mikulášská nadílka tradiční a velmi vyhledávaná akce našeho centra. Akci pořádáme ve čtyřech různých termínech, sobotu a neděli vždy dopoledne a odpoledne, abychom uspokojili co největší zájem rodičů. Mikulášská trojice se skládá již osvědčených aktérů v podobě čerta, Mikuláše a anděla., kteří přistupují k dětem přívětivě, respektují jejich případný strach a obavy a umí s nimi velmi dobře komunikovat. Pro děti byla připravena minirytmika s tematickými písničkami a básničkami vážícími se k této tradici, následně probíhala nadílka. Pro každé dítě byl připraven jednotný balíček plný sladkých dobrot a drobných dárků od sponzorů. Děti měly možnost ukázat mikulášské trojici některou svou dovednost (básničku, písničku, hru na hudební nástroj). Na závěr byla pro děti připravena čertovská diskotéka v balóncích. Účast byla 57 dětí s rodiči - Vázání adventních věnců tradiční dvoudenní výtvarná dílna na výrobu adventních věnců a dekorací. Touto akcí působíme na širokou komunitu a již několikátým rokem se jí účastní též zástupci místní samosprávy z městské části Praha 12. Pro všechny je připraveno nepřeberné množství dekorací pro výrobu adventních věnců a dekorací. Mohou se zapojit i starší děti. S radou či praktickou pomocí jsou vždy připraveny lektorky z řad bývalých aktivních maminek, které se k nám také na tuto akci hojně vrací. Posilujeme tak tradice a ucelujeme komunitu. V příjemné atmosféře nadcházejícího adventu spolusdílíme své radosti i starosti. Účast byla 56 dospělých a 53 dětí 16

17 - Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením - s podporou MPSV byl v roce 2013 zahájen projekt Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením. V roce 2014 navazujeme projektem Pomoc rodinám s dětmi s postižením. Mateřské centrum Balónek reaguje na poptávku rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS), kteří hledají místo, kde se mohou setkávat s jinými rodinami, ve kterých vyrůstají děti postižením (s diagnózou PAS, děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, mentálním postižením atd.). Pro tyto děti není na území městských částí Praha 4 a Praha 12 dostatek volnočasových aktivit, které by odpovídaly jejich specifickým potřebám. Jeho cílem je vzájemná podpora rodin, výměna informací, námětů a nápadů na ulehčení života s postiženým dítětem, vzájemné sdílení zkušeností často pomůže v nalézání nových možností, jak řešit různé složité situace. V prostorách rodinného centra Balónek se konají pravidelná společná setkávání svépomocné skupiny rodičů s dětmi s postižením, každý čtvrtek kromě prázdnin vždy od 16:00 do 17:30 hod. V rámci projektu dále probíhá: 1. Blok přednášek týkající se např. psychomotorického vývoje dětí s postižením - "Obtížné situace v rodině" - příprava na školku, nástup do školy a školní zralost, poruchy učení, hyperaktivita apod. - lektor PhDr. Markéta Hrdličková PhD. - "Sladění rodinného a pracovního života" informace o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách související s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, apod., právní minimum pro rodiče apod. - lektor Mgr. Ivana Žižková 2. Terapie pro děti probíhají paralelně se svépomocnou skupinou, vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:00, jako skupinová terapie pro dvě tříčlenné skupinky po dobu 30. minut. Každá terapie probíhala 1x měsíčně. Arteterapie probíhá ve spolupráci se speciálními pedagogy v loňském roce s Mgr. Marií Martincovou a Terezou Zahradníčkovou, v letošním roce pod vedením Mgr. Moniky Štarkové. Práce probíhá v malých skupinách a vyžaduje vzájemnou komunikaci a spolupráci, proto se snažíme pokládat dětem různé otázky, na které nemusejí nutně odpovídat, a tím je stimulujeme k verbálnímu projevu. Některé děti potřebují dopomoc i při základních dovedností jako je úchop tužky, nůžek, jiné děti se seznamují se složitějšími technikami. Arteterapie je zaměřena převážně na rozvoj jemné motoriky, hmatovou stimulaci, na zvládání různých výtvarných technik. Vhodnou volbou námětů zvířata a přírodní motivy v souladu s roční dobou s tím, co se děje v přírodě (zraje ovoce, na podzim se zbarvuje listí) nebo ve společnosti (různé svátky a obyčeje Vánoce, Velikonoce apod.) se prohlubuje a posiluje spojení s okolním světem. Vzhledem k tomu, že většina dětí, se kterými pracujeme, je s poruchou autistického spektra, magistra Martincová připravila vizuální podporu pro děti. Rozkreslila postup práce do jednotlivých obrázků, které pomáhaly dětem s orientací v čase a postupu práce. Děti byly během terapie klidné a dobře spolupracovaly. 17

18 Canisterapie - probíhá ve spolupráci s psovodem Tomášem Müllerem z Helppes o.p.s. a jeho psem Sidem. Pan Müller na prvním setkání představil rodičům svou dosavadní činnost v roli canisterapeuta, vysvětlil co canisterapie obnáší a přiblížil jim, jak bude s dětmi pracovat. Také se rodiče i děti seznámili se psem Sidem. Reakce dětí na psa byly různé. Jedna skupina dětí přijala hru se psem bez problému a spolupracovala se psovodem. Práce s touto skupinou byla zaměřena na kontakt se psem hmatovou stimulaci, učení ohleduplnosti vůči zvířeti, stimulaci dětí k verbálnímu projevu apod. Druhá skupina dětí se z počátku psa bála. Děti z této skupiny ze začátku k psovi vůbec nechtěly jít i z místnosti utíkaly. Práce s touto skupinou byla založena na překonání strachu a získání důvěry v psa, ochotě kontaktu se psem hmatovou stimulaci, rozvoj sociálního cítění, rozvoj reakcí dětí na novou situaci, stimulaci dětí k verbálnímu projevu, k učení ohleduplnosti vůči zvířeti a zapojení se do hry. Spolupráce s panem Müllerem a psem Sidem je velmi dobrá a příjemná. Pes Sid je klidný, velmi dobře vycvičený, trpělivý. Všechny děti si na Sida postupně zvykly a zapojily se do spolupráce. Některým dětem se to podařilo rychleji, jiné potřebovaly více času, ale většina dětí se na pejska již dopředu těší. Muzikoterapie - probíhá ve spolupráci s Mgr. Annou Neuwirthovou Ph.D. Muzikoterapie je vedena v rámci rituálu. Začíná vždy uvítáním dětí písní se společným hraním na drobné hudební nástroje. Následující program je proměnlivý. Výběr použitých metod a technik muzikoterapie zahrnuje kombinaci receptivního a aktivního využívání hudby hudební improvizace a interpretace s poslechem hudby. Techniky jsou voleny na základě aktuálního stavu a potřeb dětí ve skupině. Velmi často se během setkání využívá hry na perkusivní nástroje, pohybu na hudbu. Program je ukončen rozloučením písní. Důležité je, aby bylo každé z dětí do muzikoterapie zapojeno dobrovolně. Některé děti z počátku seděli na lavičce, do činnosti se nezapojily a jen pasivně sledovaly ostatní. Na příští hodině bylo znát, že přesto pozorně poslouchaly a po překonání počáteční nedůvěry se postupně zapojily mezi ostatní a s muzikoterapeutkou spolupracovaly. Hlavním cílem je zlepšení kognitivních schopností, motorických dovedností, podpora verbální a nonverbální komunikace, rozvoj hudebních dovedností a samozřejmě také příjemné strávení volného času. Spolupráce s magistrou Neuwirthovou je od začátku projektu výborná. Děti na muzikoterapii reagují velmi pozitivně a na Aničku a muzicírování se vždy těší. Rozvoj sebeobsluhy dětí + práce na i-padech je letos nově zařazenou terapií, která probíhá ve spolupráci s Mgr. Evou Zikmundovou. Děti se učí zvládání situací, se kterými se setkávají v běžném životě. Při každém sezení je zvoleno jedno z témat (nakupování, příprava svačiny, prostírání, hygienické návyky, oblékání ). Toto téma je dětem přiblíženo pojmenování věcí k probíranému tématu (názvy obchodů, potravin, oblečení, hygienických pomůcek ), jejich třídění k nadřazeným pojmům a samotný nácvik jednotlivých dovedností s připravenými pomůckami. K dispozici máme tři i-pady, které používáme k doplnění aktivit. Děti na práci s nimi dobře reagují a efektivně spolupracují. I-Pady jsou nejvíce osvědčenou formou náhradní komunikace. Mají snadné ovládání, jsou přenosné, nahrazují obrázkové papírové komunikační tabulky i pomůcky s hlasovým výstupem s omezenými možnostmi. Tato terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby, jemné motoriky, vzájemné spolupráci mezi dítětem a lektorem i mezi dětmi, zvýšení samostatnosti a tím snižování závislosti na pomoci okolí, zlepšení komunikace dětí s okolím k minimalizaci konfliktních situací a ke zvýšení jejich bezpečnosti. 18

19 3. Půjčovna odborné a dětské literatury každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny 4. Půjčovna didaktických pomůcek pro děti - každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny Vstup na přednášky byl bezplatný. Projekt byl podpořen MPSV. - Půjčovna deskových her v našem centru nabízíme možnost zapůjčení nejrůznějších deskových her. Rodiče a děti mají možnost si zapůjčit hru jak domů po dobu jednoho až tří týdnů či využít zapůjčení hry pouze v centru a ukrátit si tak čas např. Mezi jednotlivými kurzy. Mají tak možnost seznámit se s nejrůznějšími společenskými deskovými hrami, aniž by byli nuceni platit vysoké pořizovací ceny. - Zajištění péče o děti v prostorách KMB nabízíme pravidelné hlídání dětí ve dvou miniškoličkách. Úterní a čtvrteční Předškolce. A pondělní, středeční a páteční školičce Míček s Montessori pracovnou. Vzhledem k nedostatečné kapacitě MŠ v Praze nabízíme možnost hlídání každý den v dopoledních hodinách v čase hod. Pro děti připravujeme bohatý vzdělávací program. Děti mají podobný režim jako v běžné MŠ. Učí se dovednostem, rozvíjí sebeobsluhu, socializují se v kolektivu stejně starých dětí. Procvičují jemnou a hrubou motoriku a mnoho dalšího. V roce 2014 péči o děti zajišťovaly akreditované pracovnice. Denní kapacita školiček je 12 dětí. Tato kapacita byla v roce 2014 téměř vždy naplněna. Pro rodiče je tato možnost velmi vítána a rádi těchto školiček využívají. Rodiče kladně hodnotí rozvoj svých dětí a následně snazší začlenění do kolektivu při nástupu dětí do klasické MŠ. - Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistenty, cvičení pro těhotné nejméně jednou týdně, konzultace dle potřeby - Víkendové semináře Rodinné konstelace nejméně 2 x ročně - Půjčovna odborné a oddechové literatury v našem centru disponujeme bohatě vybavenou knihovnou jak s odbornou literaturou, tak oddechovou četbou. Naši návštěvníci si mohou jakoukoli z knih vypůjčit zcela bezplatně. - Sezónní bazar oblečení a potřeb pro děti 2 x ročně rodiči hojně navštěvovaná akce, nabízíme možnost prodeje a nákupu již použitého oblečení a potřeb pro děti za velmi nízké ceny - Celoroční bazar oblečení a potřeb pro děti navazující stálý bazárek oblečení a potřeb pro děti 19

20 2.4 PROPAGACE NAŠÍ STRATEGIE Naši činnost propagujeme tak, aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum občanů Prahy 12, Prahy 4, Prahy Libuš a přilehlého okolí. Činíme tak formou tisku měsíčního programu a letáčků na jednotlivé akce (letáčky šíříme svépomocí po jednotlivých školách a školkách a místních organizacích). Dále zveřejňujeme záznamy o našich plánovaných aktivitách na našem webu a facebooku. Využíváme i hromadnou korespondenci pomocí mailistů. Výběr z našich akcí má též své místo v tištěné podobě měsíčníku Noviny Prahy 12 a rubrice měsíčníku Prahy 4 Tučňák. Městské části Praha 12 a Praha 4 také zveřejňují naši programovou nabídku na svých webových stránkách. Nejúčinnější formou propagace je pak šíření vlastní osobní zkušenosti naší klientelou. Výsledky naší práce zveřejňujeme především na našem webu. Kompletní shrnutí za rok vždy poskytuje výroční zpráva. 3. SOCIÁLNÍ DOPAD 3.1 POUŽITÉ ZDROJE Naše činnost je z většinové části tvořena prací dobrovolníků. V průběhu roku se jedná o cca dobrovolníků, kteří se v různé míře podílí na zajištění chodu centra. Základní část týmu tvoří 20 aktivních maminek, které se pravidelně střídají v zajištění chodu centra a díky jejichž práci máme otevřenou hernu a centrum každý všední den. Na každou tak připadá cca 3 hodiny práce jednou za 14 dní. Úzkou část výkonného týmu tvoří 5 aktivních maminek, které se podílí na přípravě pravidelného programu, jeho propagaci, materiálním a technickém zajištění akcí, komunikaci s ostatními dobrovolníky a podobných činnostech. Účetnictví zajišťuje dobrovolnicky Jitka Škrabalová. V roce 2014 jsme neměli žádného zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou. Zapojeni byli pouze zaměstnanci se smlouvou o dílo nebo na dohodu o provedení práce., na něž získáváme finanční prostředky prostřednictvím některých grantů. Zbytek naší činnosti je tvořen dobrovolně. Některé z pracovních nasazení nejsme schopni časově vyčíslit, neboť práce je vykonávána dle potřeby a neevidujeme její časovou náročnost. Zaměstnanci se smlouvou o dílo či DPP jsou lektoři jednotlivých kurzů pro děti, kdy je jejich mzda stanovena počtem dětí, uklízečka a odborníci zajišťující chod svépomocné skupiny. V roce 2014 byly z grantu MPSV také hrazeny mzdové náklady na účetní a koordinátory. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více