VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam."

Transkript

1 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social Reporting Standard) 1

2 VIZE Poslání: Posláním mateřského centra Klub maminek Balónek (dále jen KMB) je vytvoření centra rodinné pohody. Místa, pro neformální setkávání rodičů, prarodičů a dětí. Místa, kde je možnost vyjít ze sociální izolace. Neméně důležitou náplní MC je zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 10 let a jejich rodiče či prarodiče. Klademe důraz na zdravou a fungující rodinu. Cíl: Chceme být profesionální neziskovou organizací, která poskytuje a zajišťuje péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb a dobrovolnictví. Motto: Přijď si hrát, přijď se smát. Naším zájmem je zdůraznění významu a funkce zdravé a fungující rodiny. Je pro nás důležité, aby všechny děti a rodiny měly vhodné prostředí a podmínky pro svůj vývoj, existenci, rozvoj a vzdělání a dohromady tvořily v místě funkční, aktivní a uvědomělou společnost s kvalitními mezilidskými vztahy. Chceme aby dobře fungovaly samosprávní instituce, které se dotýkají rodinné problematiky, a chceme toto prostředí obohacovat novými zkušenostmi. Naším plánem je vytvoření větší mezigenerační spolupráce a sounáležitosti. Snažíme se být příkladem správného směru, hodnot, přístupů a vlastního rozvoje osobností i organizací v souladu s principy svobody, volby a zodpovědnosti. 2

3 OBSAH ČÁST A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah zprávy 1.2 Cyklus podávání zpráv 1.3 Dodržení standardu SRS 1.4 Formát a struktura zprávy 1.5 Kontaktní osoby ČÁST B 2. Sociální problém a náš přístup k jeho řešení 2.1 Oblast působení 2.2 Sociální problém 2.3 Náš přístup k řešení problému Cílové skupiny Naše aktivity a jejich popis 2.4 Propagace naší strategie 3. Sociální přínos 3.1 Použité zdroje (Vklad) 3.2 Odvedená práce (Výkon) 3.3 Dopad (včetně Výsledku) 4. Plánování a výhled do budoucna 4.1 Plánování a cíle 3

4 ČÁST C 5. Organizační struktura a tým 5.1 Organizační struktura 5.2 Stav organizačního rozvoje 5.3 Klíčoví zaměstnanci 5.4 Partnerství a síťová spolupráce ČÁST D 6. Profily zapojených organizací ČÁST E 7. Finance 7.1 Účetnictví 7.2 Zpráva o hospodaření 4

5 1. PŘEDMĚT ZPRÁVY Předmětem této zprávy jsou kompletní informace o činnosti a hospodaření mateřského centra Klub maminek Balónek za rok ROZSAH ZPRÁVY Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit mateřského centra Klub maminek Balónek, a to jak pravidelných kroužků, seminářů a tématických akcí, tak jednorázových událostí realizovaných v roce CYKLUS PODÁVÁNÍ ZPRÁV Zpráva je vydávána za kalendářní rok 2014 a je tedy v souladu s naší roční účetní uzávěrkou. 1.3 DODRŽENÍ STANDARDU SRS Zpráva je zpracována nově na základě současné verze a struktury standardu SRS (Social Reporting Standard). Je tedy poměrně odlišná od zpráv z let minulých a je obohacena o sociální přínos. Jednotlivé kvantitativní ukazatele jsou však přesto srovnatelné vzhledem k celkové stabilitě organizace. 1.4 FORMÁT A STRUKTURA ZPRÁVY Výroční zpráva je tvořena tímto dokumentem. Jeho součástí jsou souhrnné i podrobné informace o naší činnosti, sociálních dopadech jednotlivých aktivit, plány na další období a finanční zpráva. V závěru je přiložen výběr fotografií z pořádaných akcí. 1.5 KONTAKTNÍ OSOBY Jitka Vondráková předsedkyně MC tel.: , mail: zpracovatel a schvalovatel výroční zprávy Bc. Danuše Žáčková člen představenstva Tel.: , mail: příprava podkladů výroční zprávy Jitka Škrabalová účetní a pokladník MC mail: zpracování finanční zprávy 5

6 2. SOCIÁLNÍ PROBLÉM A NÁŠ PŘÍSTUP K JEHO ŘEŠENÍ 2.1 OBLAST PŮSOBENÍ Oblast působení našeho centra je poměrně široká. V podvědomí široké veřejnosti jsme vnímáni jako organizace zajišťující péči o rodinu a sociální integraci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Zajišťujme bohatý každodenní program pro děti od 0 do 10 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Dětské kroužky probíhají buď paralelně s aktivitami rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků apod.) nebo je pro ně zajištěno hlídání či je mohou mít rodiče u sebe a program je pak dětem uzpůsoben. Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do jeslí, mateřské či základní školy. Napomáháme při odstranění sociální izolace maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené. KMB jim nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením do spoluvytváření centra. Snahou našeho mateřského centra je oslovit i rodiče cizince, nezaměstnané, s handicapovanými dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při spoluvytváření programu centra a jeho organizačním zabezpečení. Nabízíme smysluplné využití volného času rodin s malými dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené při činnosti mateřského centra. Podílíme se na integraci handicapovaných dětí, zamezujeme vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní komunity. Podporujeme výchovné dovedností rodičů, pomáháme při zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi. Nabízíme rodičům a prarodičům možnost navazování nových sociálních kontaktů a podporujeme tak jejich komunikační a rodičovské dovednosti. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy a dalšími odborníky v oblasti péče o děti) umožňujeme včasnou prevenci rodinných krizí. Usnadňujeme snazší návrat rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na pracovní trh. Spolupracujeme s dalšími podobně zaměřenými organizacemi nejen v našem okolí a rozšiřujeme tak vzájemné působení našich aktivit na větší komunitu. Spolupráce nám přináší nové zkušenosti a nápady na zlepšení již implementovaných aktivit. Díky všem výše uvedeným skutečnostem takto vytváříme otevřené společenství přátelské a neformální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní komunity. 6

7 2.2 SOCIÁLNÍ PROBLÉM Největším sociálním problémem, kterým se zabýváme a pracujeme s ním, je sociální izolace rodin, a to především matek na mateřské a rodičovské dovolené, které patří mezi nejčastější skupinu postiženou depresemi a syndromem vyhoření. S narozením dítěte se většině žen zcela změní životní podmínky. Matky jsou vytrženy ze svého zaměstnání a věnují se hlavně péči o dítě a domácnost. Často se tak dostávají do sociální izolace, ztrácejí sebedůvěru a kontakty na minulé spolupracovníky, což způsobuje zásadní handicap na trhu práce. Maminky také často nemají ani čas na své koníčky a vlastně nemají skoro žádný čas pro sebe samu. Našimi aktivitami se jim snažíme pomoci. Tuto funkci v našem centru výborně plní podpůrné svépomocné skupiny. Sdílení svých starostí i radostí, naslouchání, vzájemná pomoc i podpora jsou velmi přínosné pro každého rodiče při zvládání samostatné péče o dítě v domácnosti. Možnost vypovídat se, říci si o radu v obdobném kolektivu dává rodičům sílu a načerpají tak energii pro zlepšení harmonie rodinného života a vývoj svého dítěte. Snižují se tak nedorozumění mezi partnery, nevhodné výchovné praktiky a dochází k většímu zapojení tatínků či prarodičů při společných aktivitách. Nezanedbatelným přínosem je i navázání nových společenských, ale i pracovních vztahů. Dalším problémem, se kterým pracujeme je zajištění kvalitního programu pro děti nejrůznějšího věku. Ať už se jedná o různorodou nabídku kroužků či jednorázových měsíčních akcí, které oživují tradice, nabízí možnost setkávání se různých sociálních, národnostních a společenských vrstev. V místních podmínkách také vnímáme nedostatek míst pro umístění dětí do předškolního vzdělávání a zajištění tak nejen kvalitní péče pro děti, ale také, a to především umožnění návratu rodičů do zaměstnání či vytvoření času pro zařízení důležitých osobních věcí, kde je přítomnost dítěte většinou vnímána jako překážka. Vnímáme také problém integrace rodin s handicapovanými dětmi. Možnost zajištění prostoru pro setkávání takovýchto rodin a nabídka programu na míru je pro nás velmi důležitá. 2.3 NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Našimi aktivitami se snažíme o dostupné a kvalitní životní podmínky pro všechny obyvatele nejen z místní komunity. Poskytujeme místní prostor pro setkávání a společnými silami se snažíme udržet a rozvíjet sousedské vztahy. Podporujeme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a dáváme jim zázemí a prostor pro jejich vlastní realizaci. Rozvíjíme dovednosti malých dětí. Zajišťujeme kvalitní a podnětné prostředí pro jejich činnosti. Nabízíme širokou škálu možností vyžití dětí nejrůznějšího věku a zajišťujeme kvalitní péči. Pomáháme rodičům při péči, výchově a vzdělání dětí podle současných trendů. 7

8 Spolupracujeme s odbornými, ale zároveň empatickými pracovnicemi, které našim klientům naslouchají a nenásilnou formou je motivují a vedou na cestě za informacemi, radí jim, spolupracují s nimi a ukazují jim jejich možnosti v souvislosti s komunitním životem CÍLOVÉ SKUPINY Naší hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, děti školního věku, senioři a dospělí obyvatelé Prahy 12, Prahy 4, Libuše a přilehlých lokalit, kteří hledají zázemí pro aktivní trávení volného času, vzdělávání, prostor pro spolusdílení. Cílovými skupinami jsou: - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s dětmi do 5 let, kteří navštěvují se svými dětmi hernu a kurzy či přednášky, které pro ně pořádáme - těhotné ženy či ženy s novorozenci, pro které nabízíme individuální poradenství a péči odporníků (laktační poradkyně, porodní asistentka) - děti ve věku 0 10 let, kterým nabízíme hernu, kurzy, jednorázové akce (divadla, oslavy svátků apod.) - široká veřejnost dospívající, dospělí a senioři, pro které pořádáme jednorázové akce, kurzy a semináře - rodiče na mateřské či rodičovské dovolené s dětmi nejrůznějšího věku, se kterými spolupracujeme na zajištění chodu centra (dobrovolníci, lektoři) - odborníci a lektoři nejrůznějších oborů a aktivit se kterými spolupracujeme na tvorbě a zajištění programu pro veřejnost - místní samospráva spolupráce na komunální úrovni, prosazování zájmů rodin na lokální úrovni NAŠE AKTIVITY A JEJICH POPIS Realizujeme širokou škálu aktivit: - Volná herna pro rodiče a děti otevřeno Po St a , Čt , Pá hod. - Kurzy pro děti ve věku 0 10 let v rámci běžné otevírací doby - Multismyslové kurzy Ostrova Objevů pro děti ve věku 1 3 roky - Rukodělné večery pro maminky každou středu hod. - Plavání pro děti víkendové plavecké kurzy pro děti s rodiči a děti v prostorách Jedličkova ústavu - Jazykové kurzy pro děti, rodiče a seniory Mortimer angličtina - Přednášky a besedy pro rodiče nejméně 12 x ročně - Příměstské tábory pro děti ve věku 4 10 let v průběhu letních prázdnin 8

9 - Letní výtvarné dílny pro rodiče a děti v průběhu letních prázdnin - Jednorázové akce pro děti a rodiče nejméně 10 x ročně - Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením vždy ve čtvrtek hod. - Půjčovna deskových her - Zajištění péče o děti - dvě miniškoličky vždy v dopoledních hodinách Po Pá hod. - Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistenty, cvičení pro těhotné nejméně jednou týdně, konzultace dle potřeby - Víkendové semináře Rodinné konstelace nejméně 2 x ročně - Půjčovna odborné a oddechové literatury - Sezónní bazar oblečení a potřeb pro děti 2 x ročně - Celoroční bazar oblečení a potřeb pro děti SEZNAM AKCÍ ROKU 2014 Po pečlivém zvážení a na nesčetná přání našich návštěvníků jsme se v roce 2014 zaměřili při sestavování programu také více na maminky a jejich potřeby. Aby i ony si mohly odpočinout, v klidu a nerušeně si popovídat a probrat problémy a starosti, které je trápí a načerpat síly, při kreativních činnostech (výtvarně rukodělných večerech) a besedách na témata, která je zajímají. Leden - háčkování - večerní dílna pro maminky - Fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí a jeho správná stimulace úvodní přednáška ke kurzům pro děti Ostrov objevů - seminář na téma: "Sladění rodinného a pracovního života" -"Mateřská dovolená jako nová příležitost" - háčkování večerní dílna pro maminky - ukázkové hodiny nových kurzů pro děti - seminář na téma: "Sladění rodinného a pracovního života" "Co dělat, abych neztratila kontakt se svou profesí" 9

10 Únor - háčkování večerní dílna pro maminky - rodinné konstelace prožitkový seminář - národní týden manželství fotosoutěž pro rodiče a výtvarná soutěž pro děti na téma rodina - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost konec MD/RD se blíží, co dál? - zápisy do kroužků - papírová přání a dekorace večerní dílna pro maminky - mateřská dovolená jako nová příležitost vracím se do zaměstnání, na co mám nárok? - háčkování čepičky nejen na zimu večerní dílna pro maminky - masopustní karneval I a II Březen - filcové a papírové dekorace večerní dílna pro maminky - beseda o novinkách ve výživě a péči o děti - beseda s odborníky - mateřská dovolená jako nová příležitost shrnutí prvního modulu vzdělávání - háčkování večerní dílna pro maminky - beseda s nutriční terapeutkou - analýza složení těla s následnou krátkou konzultací - papírové dekorace, prostírání, záložky do knihy večerní dílna pro maminky - pohádková noc s přespáním - seminář mateřská dovolená jako nová příležitost modul II hledám novou práci, jak na to? - háčkování jarní čepičky večerní dílna pro maminky - bazar jarního a letního oblečení a potřeb pro děti - zahájení Duben - bazar jarně letního oblečení a potřeb pro děti pokračování - povídání se Zuzanou besedy o novinkách ve výživě a péči o děti - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak napsat životopis - seminář - fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí a jeho správná stimulace - háčkovaní večerní dílna pro maminky - beseda na téma: Proč látkové plenky - zelené potraviny beseda o možnostech posílení imunity dětí i rodičů - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak se úspěšně připravit na - přijímací pohovor - čarodějnice táborák - divadélko - háčkovaní večerní dílna pro maminky - beseda Potravinové alergie, jak na ně - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky 10

11 Květen - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Jak probíhají výběrová řízení povídání - kreativní dílnička pro děti ke Dni matek - háčkování jarní/ letní čepičky večerní dílna pro maminky - přednáška s besedou Psychomotorický vývoj dítěte - povídání se Zuzanou Hipp výživa pro děti - novinky - v oblasti výživy a péče o děti - víkendové focení dětí a rodičů v MC I. - seminář mateřská dovolená jako nová příležitost Začínám podnikat I - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky - závody odrážedel s předškolkou I. a II. - beseda- potravinové alergie, jak na ně - háčkování jarní/ letní čepičky večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC II. Červen - seminář - mateřská dovolená jako nová příležitost Začínám podnikat II - papírové, filcové a textilní dekorace večerní dílna pro maminky - den dětí celodenní oslava se soutěžemi na téma Z pohádky do pohádky - povídání se Zuzanou - Hipp výživa pro děti novinky - háčkování čepičky, šatičky, kabelky večerní dílna pro maminky - přednáška s besedou Pozitivní rodičovství - závěr cyklu bezplatných seminářů - mateřská dovolená jako nová příležitost shrnutí s odborníky - malujeme tričko na prázdniny výtvarná dílna - večerní dílna pro maminky papírové, filcové a textilní dekorace - výlet do ZOO parníkem - táborák na rozloučenou před létem divadélko soutěže - háčkování čepičky, šatičky, kabelky večerní dílna pro maminky Červenec - letní výtvarné dílny fimo, mozaika - letní výtvarné dílny korálkování, kuličky z plsti - letní výtvarné dílny knoflíkománie - letní výtvarné dílny papírové hrátky, quilling - letní výtvarné dílny šperkování - letní výtvarné dílny ozdoby z organzy - letní příměstský tábor I - Cesta do pravěku - letní příměstský tábor II Energie kolem nás - letní příměstský tábor III Vodnické putování 11

12 Srpen - letní příměstský tábor I - Ostrov Objevů - letní příměstský tábor II - Kreativní tábor - letní příměstský tábor III Hurá do Afriky - letní příměstský tábor IV - Mortimer - angličtina Září - zavřeno z důvodu plánovaného malování centra ( ) - bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti - zápisy do kroužků I a II - táborák na přivítanou divadélko soutěže - úvodní přednáška kurzů Ostrova objevů - Fyziologický vývoj mozku u nejmenších a jeho správná stimulace - ukázková hodina ostrova objevů Říjen - háčkování podzimní a zimní čepičky - večerní dílna pro maminky - zdravá a trvalá redukce váhy - bezplatná konzultace s nutriční terapeutkou - háčkování nákrčníky a čepičky - večerní dílna pro maminky - víkendové focení dětí a rodičů v MC - dýňování odpolední dlabání dýní, výtvarné dílny, průvod luceren Listopad - háčkování nákrčníky a zimní čepičky - večerní dílna pro maminky - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlů I. - seminář - Obtížné situace v rodině - vánoční focení dětí a rodičů v MC - stopy, stopičky keramická dílna, otisky do kachlů II. - malování na keramiku výtvarná dílna pro rodiče a děti - seminář Rodinné konstelace víkendový prožitkový seminář - beseda - Sladění rodinného a pracovního života - háčkování nákrčníky a čepičky - večerní dílna pro maminky - vázání adventních věnců I a II Prosinec - mikulášská besídka I, II, III a IV - valná hromada KMB 12

13 POPIS VÝŠE JMENOVANÝCH AKTIVIT - volná herna pro rodiče a děti, kteří mohou kdykoli bez předchozí rezervace přijít a využít ji (Po St a , Čt , Pá ) Herna nabízí příjemné a přátelské zázemí pro rodiče s dětmi. Představuje zázemí, kde mohou přijít do styku s ostatními rodiči, kteří jsou ve stejné životní situaci. Mohu si vyměnit mezi sebou zkušenosti a postřehy v oblasti péče o dítě, jeho výchovy, spolusdílet starosti i radosti. Navazují se zde nová přátelství. Vznikají zde i mezigenerační vztahy. Děti se v herně naučí socializaci v kolektivu, což vede ke snazšímu začlenění do kolektivu při nástupu do jeslí či mateřské či základní školy. Lépe tak snáší nadcházející odloučení od matky, které vstupem do kolektivu vzniká. Formou neformálních diskusí (svépomocných skupin) tak v herně dochází ke zvyšování rodinných kompetencí a dovedností v oblasti péče o dítě. Matky tak získávají sebedůvěru a uvědomují si důležitost rodičovské role, učí se schopnostem naslouchat dětem a vést je správným směrem. Také zjišťují, že v této životní situaci nejsou samy a mohou své problémy a obavy konzultovat i s ostatními. Díky tomu dochází k harmonizaci celé rodiny. Herna je určena především dětem ve věku 0 5 let. Je vybavena hračkami pro všechny věkové kategorie, didaktickými pomůckami, příjemným posezením pro rodiče, kojícím křeslem, lehátky pro miminka. V přilehlé části herny se nachází jídelnička vybavená jídelními stoly pro nejmenší, jídelními židličkami. Dále je k dispozici plně vybavená kuchyňka s lednicí, mikrovlnými troubami, horkovzdušnou troubou, rychlovarnou konvicí, myčkou a veškerým nádobím. Třídíme zde odpad. Nabízíme též maminkám možnost zakoupení drobného občerstvení čaj, káva, pití pro děti, sušenky, přesnídávky, a pod.. V celém objektu MC je k dispozici zdarma internetové připojení (volná wi-fi). Ve vstupu je dostatek místa pro parkování kočárků. Samozřejmostí jsou dětské toalety, nočníky pro nejmenší a přebalovací pult. K centru přiléhá plně vybavená a zabezpečená zahrada s pískovištěm, herními prvky, k dispozici jsou též odrážedla a nejrůznější venkovní hračky. Cena volné herny je 60,- Kč za dospělou osobu a blok bez ohledu na počet dětí - kurzy pro děti nabízíme širokou škálu kurzů pro rodiče s dětmi a děti. Jedná se o pohybové, rytmické, výtvarné, ekologické a kreativní kurzy pro děti od 12 měsíců. V rámci těchto kroužků se děti poprvé setkávají s vrstevníky, učí se hravou formou říkadla, tanečky, písničky, zkouší cvičit na velkých míčích či dalším sportovním vybavení. V rámci výtvarných, ekologických a kreativních kurzů se děti seznamují s různými výtvarnými technikami, vyrábí z recyklovatelných materiálů nebo zkouší nevšední výtvarné techniky. Všechny tyto kroužky jsou náplní uzpůsobeny věku a schopnostem jednotlivých dětí v kurzu. V roce 2014 v našem centru probíhalo v průměru 6 až 7 kurzů týdně během pololetí. Cena jedné lekce se pohybovala v rozmezí 90,- Kč 110,- Kč za lekci a dítě (v ceně je zahrnuta též možnost pobytu před a po kroužku v herně, byly poskytovány slevy na sourozence) - kurzy Ostrova Objevů jedná se o unikátní kurzy, které na základě multismyslových aktivit podporují zdravý a přirozený vývoj dětí. Kurzy jsou určeny pro všechny děti ve věkovém rozmezí 1 3 roky. Kurzy jsou sestaveny pro skupiny max. 6 dětí s rodiči. Jednotlivé lekce jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, aby respektovaly jeho stupeň vývoje s ohledem na míru jeho dovedností a schopností. Aktivity v hodině jsou 13

14 seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte a přitom nenásilně stimulují a rozvíjí dětský mozek. Děti spolu s rodiči během těchto kurzů prožívají spoustu vzrušujících dobrodružství, při kterých dítě postupně zapojí všechny smysly zrak, sluch, čich, chuť, hmat i řeč. V hodině se střídají třídící hry s učením. Jsou zde také zařazeny tvůrčí činnosti, rozvíjení hrubé a jemné motoriky. Děti se uvolní u rytmických a pohybových aktivit a v neposlední řadě mají příležitost poznat nové chutě, vůně, zvuky a hmatové podněty. Na každé cestě za poznáním je doprovází maňásek Kryštůfek, s kterým děti navštěvují každý týden nový ostrov. V těchto kurzech rodiče motivujeme a ukazujeme jim možnosti, jak správně pracovat se svými dětmi a napomáhat jejich přirozenému vývoji. Kurzy po odborné stránce připravily lékařka MUDr. Ludvíková a pedagožka Mgr. Hofmannová V roce 2014 proběhly v našem centru dva běhy celkem s pěti skupinami dětí ve věku 1 3 roky ( v každé skupině bylo v průměru 5 dětí) cena jednoho běhu byla 2000,- Kč - rukodělné kurzy pro dospělé nabízíme pravidelné kurzy z oblasti kreativních výtvarných činností. Rodiče a prarodiče se tak mohou naučit novým výtvarným technikám, či již zdokonalit své stávající dovednosti. V roce 2014 probíhaly v našem centru jeden až dva kurzy týdně ve večerních hodinách. Cena za kurz byla v rozmezí 100,- Kč 150,- Kč za večer, dle náročnosti zvoleného tématu - plavání pro děti - ve spolupráci s Jedličkovým ústavem v Praze, který nám poskytuje za úplatu možnost pořádání plaveckých kurzů nabízí naše centrum i plavecké kurzy pro děti, ať už s rodiči či bez (dle věku a schopností dětí). Plavecké kurzy jsou pro děti ve věku od 6 měsíců do 8 let. Kurzy probíhají vždy v sobotu ve čtyřech časech. Jeden běh má 6 lekcí. Cena za lekci je stanovena na 300,- Kč. - jazykové kurzy pro děti, rodiče a seniory ve spolupráci s Mortimer English Clubem nabízíme kurzy angličtiny pro děti od 1 roku, horní věková hranice není omezena. Tyto kurzy probíhají hravou a zábavnou formou a nenásilně seznamují děti s angličtinou. Ve skupinkách je 3 6 dětí maximálně. V průběhu roku 2014 v našem centru probíhaly 2 3 kurzy třikrát týdně - přednášky a besedy pro rodiče v našem centru pravidelně, alespoň jednou měsíčně nabízíme besedy z oblastí péče o děti, zdravého životního stylu, besedy s tématy návrat rodičů po MD a RD zpět na trh práce a mnoho dalších, tyto besedy jsou zpravidla realizovány bezplatně a vždy uzpůsobeny tak, aby zde mohli mít rodiče s sebou své děti či jim je zajištěna kvalitní hlídací služba - letní příměstské tábory pro děti již třetím rokem nabízíme rodičům pro jejich děti příměstské tábory a zajišťujeme tak kvalitní a smysluplné trávení času jejich dětí v období letních prázdnin. Tábory jsou pro děti ve věku 4 10 let. V jednom turnusu je dětí. Je pro ně připraven bohatý program s poznáváním okolí, přírody a plný výletů do blízkého okolí, ale i za hranice Prahy. V roce 2014 jsme pořádali 5 různých tematicky zaměřených táborů. Cena byla stanovena na 500,- Kč/ den (byla poskytována sleva na sourozence či účast na dalším turnusu) - letní výtvarné dílny v průběhu letních prázdnin již několikátým rokem pořádáme letní výtvarné dílny pro rodiče a starší děti, při kterých si osvojí nové výtvarné techniky, vyzkouší netradiční zdobení a dekorování předmětů, výrobu nejrůznějších šperků a mnoho dalšího. 14

15 Pamatujeme také na mladší děti a je pro ně vždy připravena obdobná činnost. Kurzy se konají v průběhu 14 dní během letních prázdnin vždy v časech V roce 2014 se měli rodiče a děti možnost naučit tyto výtvarné techniky výroba mýdel a koupelových solí, práce s polymerovou hmotou Fimo, korálkování, výroba korálkových šperků a dekorací, plstění za mokra i sucha, papírové hrátky, výroba papírových přání, osvojení techniky Quilling, knoflíkománie výroba netradičních šperků a doplňků z knoflíků, zdobení textilu nejrůznějšími technikami, malování na hedvábí. Cena byla stanovena na 150,- Kč za tvořícího dospělého a 100,- Kč za tvořící dítě (cena byla včetně zpracovaného materiálu) - jednorázové akce pro děti a rodiče pravidelně pořádáme alespoň jednou měsíčně akci, která se váže k nějaké tradici a nabízíme tak rodičům a dětem tematicky zaměřený program. Obnovujeme tak povědomí o tradicích, zvycích. Podporujeme rozvoj místní komunity. Mezi vybrané akce patří: - Masopustní karnevalové veselí pro děti bylo připraveno divadélko se zimní tématikou s pohádkou O skřítkovi Třešničkovi a paní Zimě, následoval průvod masek po centru, rytmika s tematicky zaměřenými básničkami a diskotéka. Masopust vyvrcholil spořádáním obří jitrnice plné sladkých dobrot. Karnevalové veselí bylo rozděleno do dvou částí dopolední, která byla určena pro mladší děti a odpolední, která byla určena pro starší školkové děti a jejich starší sourozence. Účast byla 44 dětí s rodiči - Pohádková noc s přespáním touto akcí navazujeme na celorepublikovou kampaň noc s Andersenem. Posilujeme tak v dětech lásku a vztah ke knihám. Pro děti byl tentokráte připraven zajímavý příběh, který se prolínal celým večerem indiánskou stezkou za tajemnými příběhy a starodávným obrázkovým písmem. Děti se tak seznámily s významem obrázkového písma. Na začátku vždy děti prezentovaly svou přinesenou knihu, pověděly proč mají tuto knihu oblíbenou a s kým si jí čtou nejraději. Následně si vyzkoušeli sestavit z jednotlivých ikon své vlastní jméno, vyrobily si lapač snů a mnoho dalšího. Po setmění se vydaly na dobrodružnou cestu do okolí centra za indiánským pokladem. Před spaním si poklad rozdělily a na závěr ještě probíhalo čtení pohádkových příběhů a poznávání postaviček ze známých dětských knížek a večerníčků. Ráno byly pro děti připraveny jako upomínkové předměty knížky s věnováním. Účast byla 26 dětí s rodiči - Čarodějnice tradiční oslava Čarodějnic, zábavné odpoledne s táborákem, divadélkem, opékáním špekáčků a hudebním představením skupiny Marná snaha. Touto akcí každoročně posilujeme komunitní setkávání. Dříve na tuto akci chodily převážně pouze maminky s dětmi. V posledních letech vnímáme příznivý nárůst tatínků mezi našimi návštěvníky. V rámci táboráku bylo pro děti připraveno divadélko, malování na obličej, táborák a hudební produkce. Děti měly možnost doprovázet skupinu marná Snaha na drobné dětské nástroje a zazpívat si oblíbené dětské písničky. Účast byla 62 dospělých a 97 dětí 15

16 - Závody odrážedel tradiční sportovní akce na zahradě našeho centra, pro děti byla připravena různě dlouhá a náročná trasa pro závod na různých odrážedlech. Děti byly rozděleny do několika skupinek podle věku a pohlaví, tak aby všechny měly stejnou šanci na vítězství a odměnu. V rámci této akce podporujeme rozvoj hrubé motoriky dětí, soutěživost, zručnost. Na závěr proběhlo vyhlášení na stupních vítězů, rozdání medailí a diplomů a drobných dárků pro všechny zúčastněné. Účast byla 40 dětí s rodiči - Výlet do ZOO parníkem každoroční výlet parníkem do ZOO Praha. Pro děti byly připraveny soutěžní kartičky s otázkami týkajících se života zvířat ve volné přírodě nebo z historie pražské ZOO. Děti tak měly možnost se netradičně seznámit s různými rekordy ze světa a života zvířat. Účast byla10 dospělých a 20 dětí - Dýňování Jedna z nověji zavedených tradic. Na této akci byla připravena pro děti výtvarná dílna zaměřená na výrobu strašidelných lucerniček z dýní. Děti si ve spolupráci s rodiči vydlabaly a vyřezali dýňovou lucerničku, se kterou se po setmění vydaly na průvod kolem centra. Pro všechny účastníky bylo připraveno dýňové občerstvení, ať již v podobě dýňové polévky či koláčů. Účast byla 18 dospělých a 30 dětí - Mikulášská nadílka tradiční a velmi vyhledávaná akce našeho centra. Akci pořádáme ve čtyřech různých termínech, sobotu a neděli vždy dopoledne a odpoledne, abychom uspokojili co největší zájem rodičů. Mikulášská trojice se skládá již osvědčených aktérů v podobě čerta, Mikuláše a anděla., kteří přistupují k dětem přívětivě, respektují jejich případný strach a obavy a umí s nimi velmi dobře komunikovat. Pro děti byla připravena minirytmika s tematickými písničkami a básničkami vážícími se k této tradici, následně probíhala nadílka. Pro každé dítě byl připraven jednotný balíček plný sladkých dobrot a drobných dárků od sponzorů. Děti měly možnost ukázat mikulášské trojici některou svou dovednost (básničku, písničku, hru na hudební nástroj). Na závěr byla pro děti připravena čertovská diskotéka v balóncích. Účast byla 57 dětí s rodiči - Vázání adventních věnců tradiční dvoudenní výtvarná dílna na výrobu adventních věnců a dekorací. Touto akcí působíme na širokou komunitu a již několikátým rokem se jí účastní též zástupci místní samosprávy z městské části Praha 12. Pro všechny je připraveno nepřeberné množství dekorací pro výrobu adventních věnců a dekorací. Mohou se zapojit i starší děti. S radou či praktickou pomocí jsou vždy připraveny lektorky z řad bývalých aktivních maminek, které se k nám také na tuto akci hojně vrací. Posilujeme tak tradice a ucelujeme komunitu. V příjemné atmosféře nadcházejícího adventu spolusdílíme své radosti i starosti. Účast byla 56 dospělých a 53 dětí 16

17 - Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením - s podporou MPSV byl v roce 2013 zahájen projekt Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením. V roce 2014 navazujeme projektem Pomoc rodinám s dětmi s postižením. Mateřské centrum Balónek reaguje na poptávku rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS), kteří hledají místo, kde se mohou setkávat s jinými rodinami, ve kterých vyrůstají děti postižením (s diagnózou PAS, děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, mentálním postižením atd.). Pro tyto děti není na území městských částí Praha 4 a Praha 12 dostatek volnočasových aktivit, které by odpovídaly jejich specifickým potřebám. Jeho cílem je vzájemná podpora rodin, výměna informací, námětů a nápadů na ulehčení života s postiženým dítětem, vzájemné sdílení zkušeností často pomůže v nalézání nových možností, jak řešit různé složité situace. V prostorách rodinného centra Balónek se konají pravidelná společná setkávání svépomocné skupiny rodičů s dětmi s postižením, každý čtvrtek kromě prázdnin vždy od 16:00 do 17:30 hod. V rámci projektu dále probíhá: 1. Blok přednášek týkající se např. psychomotorického vývoje dětí s postižením - "Obtížné situace v rodině" - příprava na školku, nástup do školy a školní zralost, poruchy učení, hyperaktivita apod. - lektor PhDr. Markéta Hrdličková PhD. - "Sladění rodinného a pracovního života" informace o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách související s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, apod., právní minimum pro rodiče apod. - lektor Mgr. Ivana Žižková 2. Terapie pro děti probíhají paralelně se svépomocnou skupinou, vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:00, jako skupinová terapie pro dvě tříčlenné skupinky po dobu 30. minut. Každá terapie probíhala 1x měsíčně. Arteterapie probíhá ve spolupráci se speciálními pedagogy v loňském roce s Mgr. Marií Martincovou a Terezou Zahradníčkovou, v letošním roce pod vedením Mgr. Moniky Štarkové. Práce probíhá v malých skupinách a vyžaduje vzájemnou komunikaci a spolupráci, proto se snažíme pokládat dětem různé otázky, na které nemusejí nutně odpovídat, a tím je stimulujeme k verbálnímu projevu. Některé děti potřebují dopomoc i při základních dovedností jako je úchop tužky, nůžek, jiné děti se seznamují se složitějšími technikami. Arteterapie je zaměřena převážně na rozvoj jemné motoriky, hmatovou stimulaci, na zvládání různých výtvarných technik. Vhodnou volbou námětů zvířata a přírodní motivy v souladu s roční dobou s tím, co se děje v přírodě (zraje ovoce, na podzim se zbarvuje listí) nebo ve společnosti (různé svátky a obyčeje Vánoce, Velikonoce apod.) se prohlubuje a posiluje spojení s okolním světem. Vzhledem k tomu, že většina dětí, se kterými pracujeme, je s poruchou autistického spektra, magistra Martincová připravila vizuální podporu pro děti. Rozkreslila postup práce do jednotlivých obrázků, které pomáhaly dětem s orientací v čase a postupu práce. Děti byly během terapie klidné a dobře spolupracovaly. 17

18 Canisterapie - probíhá ve spolupráci s psovodem Tomášem Müllerem z Helppes o.p.s. a jeho psem Sidem. Pan Müller na prvním setkání představil rodičům svou dosavadní činnost v roli canisterapeuta, vysvětlil co canisterapie obnáší a přiblížil jim, jak bude s dětmi pracovat. Také se rodiče i děti seznámili se psem Sidem. Reakce dětí na psa byly různé. Jedna skupina dětí přijala hru se psem bez problému a spolupracovala se psovodem. Práce s touto skupinou byla zaměřena na kontakt se psem hmatovou stimulaci, učení ohleduplnosti vůči zvířeti, stimulaci dětí k verbálnímu projevu apod. Druhá skupina dětí se z počátku psa bála. Děti z této skupiny ze začátku k psovi vůbec nechtěly jít i z místnosti utíkaly. Práce s touto skupinou byla založena na překonání strachu a získání důvěry v psa, ochotě kontaktu se psem hmatovou stimulaci, rozvoj sociálního cítění, rozvoj reakcí dětí na novou situaci, stimulaci dětí k verbálnímu projevu, k učení ohleduplnosti vůči zvířeti a zapojení se do hry. Spolupráce s panem Müllerem a psem Sidem je velmi dobrá a příjemná. Pes Sid je klidný, velmi dobře vycvičený, trpělivý. Všechny děti si na Sida postupně zvykly a zapojily se do spolupráce. Některým dětem se to podařilo rychleji, jiné potřebovaly více času, ale většina dětí se na pejska již dopředu těší. Muzikoterapie - probíhá ve spolupráci s Mgr. Annou Neuwirthovou Ph.D. Muzikoterapie je vedena v rámci rituálu. Začíná vždy uvítáním dětí písní se společným hraním na drobné hudební nástroje. Následující program je proměnlivý. Výběr použitých metod a technik muzikoterapie zahrnuje kombinaci receptivního a aktivního využívání hudby hudební improvizace a interpretace s poslechem hudby. Techniky jsou voleny na základě aktuálního stavu a potřeb dětí ve skupině. Velmi často se během setkání využívá hry na perkusivní nástroje, pohybu na hudbu. Program je ukončen rozloučením písní. Důležité je, aby bylo každé z dětí do muzikoterapie zapojeno dobrovolně. Některé děti z počátku seděli na lavičce, do činnosti se nezapojily a jen pasivně sledovaly ostatní. Na příští hodině bylo znát, že přesto pozorně poslouchaly a po překonání počáteční nedůvěry se postupně zapojily mezi ostatní a s muzikoterapeutkou spolupracovaly. Hlavním cílem je zlepšení kognitivních schopností, motorických dovedností, podpora verbální a nonverbální komunikace, rozvoj hudebních dovedností a samozřejmě také příjemné strávení volného času. Spolupráce s magistrou Neuwirthovou je od začátku projektu výborná. Děti na muzikoterapii reagují velmi pozitivně a na Aničku a muzicírování se vždy těší. Rozvoj sebeobsluhy dětí + práce na i-padech je letos nově zařazenou terapií, která probíhá ve spolupráci s Mgr. Evou Zikmundovou. Děti se učí zvládání situací, se kterými se setkávají v běžném životě. Při každém sezení je zvoleno jedno z témat (nakupování, příprava svačiny, prostírání, hygienické návyky, oblékání ). Toto téma je dětem přiblíženo pojmenování věcí k probíranému tématu (názvy obchodů, potravin, oblečení, hygienických pomůcek ), jejich třídění k nadřazeným pojmům a samotný nácvik jednotlivých dovedností s připravenými pomůckami. K dispozici máme tři i-pady, které používáme k doplnění aktivit. Děti na práci s nimi dobře reagují a efektivně spolupracují. I-Pady jsou nejvíce osvědčenou formou náhradní komunikace. Mají snadné ovládání, jsou přenosné, nahrazují obrázkové papírové komunikační tabulky i pomůcky s hlasovým výstupem s omezenými možnostmi. Tato terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby, jemné motoriky, vzájemné spolupráci mezi dítětem a lektorem i mezi dětmi, zvýšení samostatnosti a tím snižování závislosti na pomoci okolí, zlepšení komunikace dětí s okolím k minimalizaci konfliktních situací a ke zvýšení jejich bezpečnosti. 18

19 3. Půjčovna odborné a dětské literatury každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny 4. Půjčovna didaktických pomůcek pro děti - každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny Vstup na přednášky byl bezplatný. Projekt byl podpořen MPSV. - Půjčovna deskových her v našem centru nabízíme možnost zapůjčení nejrůznějších deskových her. Rodiče a děti mají možnost si zapůjčit hru jak domů po dobu jednoho až tří týdnů či využít zapůjčení hry pouze v centru a ukrátit si tak čas např. Mezi jednotlivými kurzy. Mají tak možnost seznámit se s nejrůznějšími společenskými deskovými hrami, aniž by byli nuceni platit vysoké pořizovací ceny. - Zajištění péče o děti v prostorách KMB nabízíme pravidelné hlídání dětí ve dvou miniškoličkách. Úterní a čtvrteční Předškolce. A pondělní, středeční a páteční školičce Míček s Montessori pracovnou. Vzhledem k nedostatečné kapacitě MŠ v Praze nabízíme možnost hlídání každý den v dopoledních hodinách v čase hod. Pro děti připravujeme bohatý vzdělávací program. Děti mají podobný režim jako v běžné MŠ. Učí se dovednostem, rozvíjí sebeobsluhu, socializují se v kolektivu stejně starých dětí. Procvičují jemnou a hrubou motoriku a mnoho dalšího. V roce 2014 péči o děti zajišťovaly akreditované pracovnice. Denní kapacita školiček je 12 dětí. Tato kapacita byla v roce 2014 téměř vždy naplněna. Pro rodiče je tato možnost velmi vítána a rádi těchto školiček využívají. Rodiče kladně hodnotí rozvoj svých dětí a následně snazší začlenění do kolektivu při nástupu dětí do klasické MŠ. - Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně, poradna porodní asistenty, cvičení pro těhotné nejméně jednou týdně, konzultace dle potřeby - Víkendové semináře Rodinné konstelace nejméně 2 x ročně - Půjčovna odborné a oddechové literatury v našem centru disponujeme bohatě vybavenou knihovnou jak s odbornou literaturou, tak oddechovou četbou. Naši návštěvníci si mohou jakoukoli z knih vypůjčit zcela bezplatně. - Sezónní bazar oblečení a potřeb pro děti 2 x ročně rodiči hojně navštěvovaná akce, nabízíme možnost prodeje a nákupu již použitého oblečení a potřeb pro děti za velmi nízké ceny - Celoroční bazar oblečení a potřeb pro děti navazující stálý bazárek oblečení a potřeb pro děti 19

20 2.4 PROPAGACE NAŠÍ STRATEGIE Naši činnost propagujeme tak, aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum občanů Prahy 12, Prahy 4, Prahy Libuš a přilehlého okolí. Činíme tak formou tisku měsíčního programu a letáčků na jednotlivé akce (letáčky šíříme svépomocí po jednotlivých školách a školkách a místních organizacích). Dále zveřejňujeme záznamy o našich plánovaných aktivitách na našem webu a facebooku. Využíváme i hromadnou korespondenci pomocí mailistů. Výběr z našich akcí má též své místo v tištěné podobě měsíčníku Noviny Prahy 12 a rubrice měsíčníku Prahy 4 Tučňák. Městské části Praha 12 a Praha 4 také zveřejňují naši programovou nabídku na svých webových stránkách. Nejúčinnější formou propagace je pak šíření vlastní osobní zkušenosti naší klientelou. Výsledky naší práce zveřejňujeme především na našem webu. Kompletní shrnutí za rok vždy poskytuje výroční zpráva. 3. SOCIÁLNÍ DOPAD 3.1 POUŽITÉ ZDROJE Naše činnost je z většinové části tvořena prací dobrovolníků. V průběhu roku se jedná o cca dobrovolníků, kteří se v různé míře podílí na zajištění chodu centra. Základní část týmu tvoří 20 aktivních maminek, které se pravidelně střídají v zajištění chodu centra a díky jejichž práci máme otevřenou hernu a centrum každý všední den. Na každou tak připadá cca 3 hodiny práce jednou za 14 dní. Úzkou část výkonného týmu tvoří 5 aktivních maminek, které se podílí na přípravě pravidelného programu, jeho propagaci, materiálním a technickém zajištění akcí, komunikaci s ostatními dobrovolníky a podobných činnostech. Účetnictví zajišťuje dobrovolnicky Jitka Škrabalová. V roce 2014 jsme neměli žádného zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou. Zapojeni byli pouze zaměstnanci se smlouvou o dílo nebo na dohodu o provedení práce., na něž získáváme finanční prostředky prostřednictvím některých grantů. Zbytek naší činnosti je tvořen dobrovolně. Některé z pracovních nasazení nejsme schopni časově vyčíslit, neboť práce je vykonávána dle potřeby a neevidujeme její časovou náročnost. Zaměstnanci se smlouvou o dílo či DPP jsou lektoři jednotlivých kurzů pro děti, kdy je jejich mzda stanovena počtem dětí, uklízečka a odborníci zajišťující chod svépomocné skupiny. V roce 2014 byly z grantu MPSV také hrazeny mzdové náklady na účetní a koordinátory. 20

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Seminář Komunální informatorium- aneb rodina a venkov Novosedly nad Nežárkou, 11. 12. 7. 2013 Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR Veřejné knihovny

Více

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2. OBSAH 1. Hlavní strana 2. Obsah 3. Úvodní slovo 4. O nás 5. Mateřské centrum 6. Sociální centrum 7. Baby klub 8. Programy pro rodiny s dětmi v NRP 9. Vzdělávání zaměstnanců 10. Propagace

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014 I odpočinek může být zážitkem Slovo předsedkyně Milí přátelé, je to již 2 roky, co jsme mohli oslavit existenci o. s. Povzbuzení. Od nelehkých začátků s hledáním vhodných

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt

Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt Název projektu Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem Nápad na projekt MC Klubíčko má jako jeden z cílů pomoc rodinám, které pečují o člena se zdravotním postižením či specifickými vzdělávacími

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení pro přátele, rodiče a děti s poruchou autistického spektra, Plzeň, Západočeský kraj Irena Vítovcová, předsedkyně sdružení, mobil: +420 777 700 666 Mgr. Hana

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více