Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz"

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor)

2 2

3 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo psycholožky...7 Poslání...9 Cíle Projekty...12 Projekty...13 Čísla...20 Finanční zpráva...23 Akce...25 Lidé...30 Veřejná sbírka Poděkování...34 Z alba...36 Kontakty...37 Tiráž...38 Bonus závěrem...39

4 4 Úvodní slovo Dokud máš své sny, máš se na co těšit! (neznámý autor) Milí přátelé a příznivci mateřského centra, dovolte, abychom Vám předložili Výroční zprávu 2012 neziskové organizace Mateřské centrum Klubíčko, o. s., v níž shrnujeme uplynulý rok. Ani ve snu by nás v začátcích nenapadlo, že se Klubíčko bude těšit takové oblibě rodičů s dětmi a že se bude již desetiletí kutálet dál a dál. V roce 2012 naše MC Klubíčko v průměru denně navštívilo 79 malých i velkých návštěvníků. Projekt Rodičovství není handicap, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu, se úspěšně dostal do předposledního roku. O poskytované hlídací služby pro děti ve věku od jednoho do šesti let je trvalý zájem. Celkem jsme za rok 2012 podpořili 177 rodičů, jimž jsme usnadnili sladění pracovního a rodinného života. V loňském roce jsme uskutečnili 25 pravidelných aktivit (klub pro rodiče, pohybové a jazykové aktivity, Klub Želvičky, vzdělávací aktivity, školky, aj.) a 57 jednorázových aktivit (z toho 11 víkendových: karnevaly, besedy, drakiáda, Šťastný život bez úrazů, Mikuláš v Podzámecké zahradě, Objev Kroměřížský zámek, aj.) Velký smysl naší činnosti spatřujeme především v činnostech zaměřujících se na podporu rodiny, v aktivitách směřujících k předcházení negativních jevů v rodině a ve vyhledávání ohrožených rodin. Toto si klade za cíl projekt

5 5 Mateřství není handicap, který je trvale podporován MPSV. Zaznamenali jsme rostoucí zájem o poradenství psychologické, logopedické i sociální v rámci klubu pro rodiče s handicapovanými dětmi tzv. Želvičky. Dále jsme v roce 2012 zrealizovali 16 odborných besed (alkoholismus, pití před dětmi, budování hodnot u dětí, syndrom vyhoření, jak sladit práci a rodinu, manželská krize, zdravý úsměv nebo resuscitace a první pomoc u dětí, aj.) S potěšením Vám můžeme oznámit, že jsme zrealizovali 4 pobytové akce pro rodiny s dětmi a rovněž jsme zorganizovali ve spolupráci se Sítí mateřských center akreditovaný rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti od 0 10 let a dvoudenní Pečovatelské minimum. Rozšířili jsme také služby péče o děti školkou s výukou anglického jazyka a přírodní školkou zaměřenou na přírodu, ekologii a životní prostředí. V dubnu 2012 jsme slavnostně otevřeli Francouzský klub při MC Klubíčko. Anglický klub na sebe nenechal dlouho čekat, byl otevřen v listopadu A tak rodiče s dětmi předškolního věku mohli malovat s Monetem v Podzámecké zahradě, vydat se z Provence až do Normandie, zdolat Tour de Klubicko, namalovat Eiffelovku nebo oslavit Vánoce s Rudolfem. Cílevědomě pracujeme na rozšíření a zkvalitnění jazykové výuky. Proto jsme v roce 2012 získali akreditaci od České národní agentury, abychom se brzy stali hostitelskou organizací v rámci Evropské dobrovolné služby Mládež v akci pro první zahraniční dobrovolníky. Vydali jsme historicky první domalovánku MC Kroměřížská stopa, interaktivního průvodce městem Kroměříž pro rodiny s dětmi. Ve veřejné sbírce na Aničku jsme za loňský rok vybrali Kč, ze které jsme zakoupili pomůcky i rehabilitační pobyt pro těžce tělesně a mentálně postiženou holčičku. Všem dárcům velmi děkujeme.

6 6 Nepřestáváme snít a plánovat, stále se máme na co těšit. V roce 2013 bychom rádi rozšířili naše služby široké veřejnosti a stali se centrem nejen rodinným, ale v budoucnu i komunitním. Zamýšlíme akce kulturní v rámci Anglického či Francouzského klubu, aktivity vzdělávací nebo konverzace s rodilými mluvčími. Plánujeme rozšíření spolupráce s OSPOD, lákají nás nové výzvy na poli sociálního podnikání a nové příležitosti vůbec. Závěrem bych ráda poděkovala především všem návštěvníkům, rodičům i dětem za jejich zájem a podporu. Vaše náklonnost a pozitivní reakce nám dávají chuť jít dál a dívat se dopředu. Děkuji také všem dárcům, sponzorům a partnerům, příznivcům a podporovatelům, bez kterých by Mateřské centrum nemohlo existovat. Velmi si vás vážíme. Rok 2012, kdy jsme oslavili 10. výročí naší organizace, byl rokem dobrým, motivujícím a rokem úspěšným. Ráda bych poděkovala celému týmu zaměstnanců, externích spolupracovníků, dobrovolníků i veřejné službě za to, že motáme Klubíčko společně dál. Spoluvytváříme motanici lidí, vztahů, aktivit, přátelství, spolupráce, nápadů, jeden celek. Dívat se vzhůru, a nikoli dolů, dívat se vpřed, a nikoli vzad, dívat se ven, a nikoli dovnitř a podat ruku. Edward Everett Hale Marcela Bradová Předsedkyně o. s. Březen 2013

7 7 Slovo psycholožky Zpráva psycholožky zhodnocení roku 2012 Služba psychologického poradenství je poskytována v MC Klubíčko už několik let. Pomohla mnoha klientům a především klientkám. Tuto službu využívá čím dál více matek. V loňském roce 2012 mě vyhledalo celkem 85 klientů(tek), z nich někteří opakovaně. Došlo k rozšíření poradenství, které je poskytováno nejen individuálním osobním kontaktem, ale také telefonicky nebo e mailem. Po letech působení psychologa v mateřském centru roste důvěra klientů v tuto službu. Tito se obracejí nejen s výchovnými problémy a dotazy ohledně rodičovských kompetencí, ale i s vážnými problémy. Nejčastěji se jedná o problémy v rodině závislost na návykových látkách jednoho z partnerů, následné komplikace, pokud je dítě svěřeno do péče prarodičů, pocity sociální izolace při vážném onemocnění v rodině, zprostředkování terapie při onkologickém onemocnění, depresivní rozlady po porodu. Zvyšuje se i počet dotazů ohledně poruch příjmu potravy. Dalším zdrojem problémů je hledání práce po MD, následně sladění pracovních povinností a péče o děti, problémy před nástupem do zaměstnání. Do MC v Kroměříži dochází také i několik maminek z mezinárodních manželství. Nejen pro ně slouží besedy a rady ohledně manželských krizí či porozvodové péče o děti.

8 8 Řešila jsem také 2 vážné případy domácího násilí, kdy klientky musely vyhledat pomoc intervenčního centra. Díky včasnému zásahu i tyto případy dopadly dobře , Kroměříž PaedDr, Mgr., Bc. Hana Rupertová Pašteková Zpráva odborného garanta Klubu pro rodiče a děti se speciálními potřebami Klub pro rodiče a děti se speciálními vzdělávacími potřebami Želvičky pracuje při Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži již několik let. Klub je využíván pro zájmovou a mimoškolní činnost dětí vyžadující individuální speciální pedagogickou péči. V roce 2012 navštěvovalo klub Želviček pravidelně 5 rodin, několik dalších rodin pak klub navštěvuje příležitostně. Nejčastějšími klienty klubu jsou děti předškolního a mladšího školního věku. Součástí klubu je možnost posezení a setkávání rodinných příslušníků dětí. Rodiče zde mají možnost si předat svoje zkušenosti, v případě zájmu jsou pro rodiče pořádány besedy z oblasti speciální pedagogiky, samozřejmostí je speciálně pedagogické poradenství. V loňském roce pracovali instruktoři s dětmi s dyslálií, autismem, poruchami pozornosti a hyperaktivity (ADHD), vývojovou dysfázií, syndromem fragilního X chromozomu a Downovým syndromem , Kroměříž Mgr. Eva Valíčková speciální pedagog, psycholog

9 9 Poslání Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení

10 10 Cíle Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí provozování mateřského centra v Kroměříži poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity

11 11 spolupráce se státními i nestátními organizacemi spolupráce s médii hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností

12 12

13 13 Projekty Realizované projekty 2012 Mateřství není handicap 2012 projekt zaměřený na realizaci preventivních programů na podporu rodiny směřujících k předcházení negativních jevů v rodině. Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí, podpora aktivního otcovství, posílení mezigeneračního soužití, případně zmírnění problémů ohrožených rodin. Cílovou skupinou jsou zejména rodiče s dětmi. Projekt byl spolufinancovaný MPSV částkou Kč. Zrealizovali jsme 16 odborných besed a diskuzí, 35 rodinných aktivit a 4 pobytové akce pro rodiny s dětmi. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o poradenství, především psychologické. Konzultační a poradenská činnost byla realizována s 10 ti poradci, v oblastech výchovného, pedagogického, logopedického, psychologického, výživového, sociálního poradenství a základního poradenství aktivizačních pracovníků. Počet hodin poradenství , počet klientů (2011: 768 klientů, 2010: 508 klientů). Mezi vyhledávané aktivity patřil Klub pro rodiče. Jedná se o aktivizační služby, se zaměřením na sólo rodiče, patchworkové rodiny, neúplné rodiny, rodiny sociálně slabé nebo v případném ohrožení. Klub pro rodiče byl otevřen 19hod/týden, navštívilo jej 473 dospělých s 567 dětmi. Ve spolupráci se Sítí mateřských center jsme zrealizovali rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o dítě 0 10 let a Pečovatelské minimum. (36 dospělých) a 2 měsíčně jsme

14 14 se scházeli v tzv. Klubu Želviček setkávání rodičů a dětí se specifickými problémy. Našim cílem je, aby se rodiče s dětmi daných aktivit za doprovodu odborného pracovníka rovněž aktivně účastnili. Průměrná denní návštěvnost tohoto projektu v roce 2012 se pohybovala kolem 30 malých i velkých návštěvníků. Tento projekt navazoval na předcházející projekty a je trvale podporován MPSV od roku Rodičovství není handicap Projekt financovaný ESF, z OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti. Obsahem projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem projektu je usnadnění slaďování pracovního a rodinného života: pracovat na částečné, sdílené pracovní úvazky nebo pracovat z domu, mohou řešit své vzdělávací či jiné potřeby spojené s plánovaným návratem na trh práce. Projekt je realizován od do Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. V nově vybavené herně jsou realizovány 2 aktivity, tzv. babyškolka příležitostné a občasné nepravidelné hlídání dětí ve věku 1 6 let (v provozu denně od 8 do 16 hod) a miniškolka pravidelné, krátkodobé hlídání dětí ve dvou věkových kategoriích (2 3 roku, 2,5 4 roky) vždy 2x týdně dopoledne. Součástí hlídání je vzdělávací program s ohledem na věk dítěte. Dětem se věnují kvalifikovaní odborníci připraveni poskytnout rodičům poradenství v otázkách výchovy a péče o dítě. Za rok 2012 bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 177 rodičů a hlídáno 198 dětí. Hlídací služba byla pro rodiče bezplatná.

15 15 Podpora Města Kroměříž Město Kroměříž trvale podporuje Mateřské centrum Klubíčko. V roce 2012 jsme získali dotaci na provoz v částce , Kč, kterou jsme využili především na uhrazení nájemného. Dále Město Kroměříž podpořilo dvě jednorázové akce pro rodiny: Drakiádu 10/2012 (částkou 7000, Kč) a Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem 12/2012 (také částkou 7000, Kč). Za přispění Města Kroměříž jsme vydali první interaktivní průvodce našim městem domalovánku pro rodiče s dětmi Kroměřížskou stopu (dotace 8500, Kč). Město Kroměříž také poskytlo prostory Kina Nadsklepí na 10. Výročí MC. Alternativní školky v MC Klubíčko projekt spolufinancovaný Nadací Synot částkou 5000, Kč. Cílem projektu bylo zajištění alternativního vzdělávání pro děti od 3 let. MC Klubíčko nabídlo Školku s prvky Montessori i Přírodní školku. Za získané zdroje byly pořízeny didaktické Montessori pomůcky. Zdravý úsměv projekt byl zaměřen na prevenci zubního kazu a parodontopatií rodičů a dětí, snaží se zvýšit povědomí o důležitosti orální hygieny, edukace rodičů/maminek, jak o orální hygienu svoji a dětí pečovat. V rámci tohoto projektu byly zrealizovány v roce besedy s 23 dětskými i dospělými klienty. Anglický klub pro rodiče a děti při MC Klubíčko Kroměříž Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy angličtiny a od října 2012 také školičku s výukou anglického jazyka. V roce 2012 se v MC s angličtinou

16 16 seznámilo celkem 39 dětí (8 dětí s rodiči ve věku 1,5 3 roky, 25 dětí ve věku 3 6 let, 6 dětí ve věku 8 10 let). Na základě rostoucího zájmu o studium anglického jazyka u dětí předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Anglický klub (listopad 2012), jehož členy jsou všechny děti i rodiče, kteří se učí v Klubíčku anglicky. Klub je otevřen široké veřejnosti. Cílem klubu je propagovat angličtinu a připravovat různorodý program na témata z oblasti anglofonního světa (kultura, tradice, apod.) a to formou hravých motivačních setkání, tak aby se rozvíjel pozitivní vztah k anglickému jazyku již od útlého věku. Čestným předsedou klubu je Paul Akwei, zakládající členkou klubu je Mgr. Natalie Csizmaziová. Slavnostní zahájení činnosti Anglického klubu se konalo První akcí, které se děti účastnily, byla oslava 10. narozenin MC Klubíčko v Kině Nadsklepí (dne ). Malí studenti zde vystoupili s pásmem anglických písniček. V prosinci 2012 se na akci Christmas with Rudolph aneb Jak se slaví vánoce v Anglii děti seznámily s tradicemi, příběhy a písněmi anglických vánoc. Připravujeme v roce 2013 Malovaný Londýn motivační odpoledne pro děti Putování za Lochnesskou příšerou motivační odpoledne pro děti Pohádkový anglický filmový klub pro děti Příměstský tábor s výukou angličtiny Mateřské centrum Klubíčko je akreditováno Českou národní agenturou jako hostitelská organizace v rámci Evropské

17 17 dobrovolné služby Mládež v akci a tak máme v plánu, že v roce 2013 uvítáme anglicky mluvící zahraniční dobrovolníky, kteří budou ve spolupráci s lektory pracovat s dětmi a také s dospělými. Chystáme vydání průvodce městem Kroměříže pro děti v angličtině. Francouzský klub pro rodiče a děti při MC Klubíčko Kroměříž Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy francouzštiny. V roce 2012 se v MC s francouzštinou seznámilo celkem 16 dětí (9 dětí ve věku 3 6 let, 7 dětí ve věku let). Na základě rostoucího zájmu o studium francouzského jazyka u dětí předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Francouzský klub (duben 2012), jehož členy jsou všechny děti a rodiče, kteří se učí v Klubíčku francouzsky. Klub je otevřen široké veřejnosti. Cílem klubu je propagovat francouzštinu a připravovat různorodý program na témata z oblasti frankofonního světa (kultura, tradice, apod.) a to formou hravých motivačních setkání tak, aby se rozvíjel pozitivní vztah k francouzskému jazyku již od útlého věku. Čestným předsedou klubu je Yves Sonet, mezi zakládající členky patří Mgr. Natalie Csizmaziová a Mgr. Ivana Nováková. Slavnostní zahájení činnosti Francouzského klubu se konalo v dubnu Následovala hravá motivační dopoledne De Provence en Normandie, Odpoledne s Monetem, Tour de France, Objev Kroměřížský zámek, Hurá na Safari, odpoledne s Coco Chanel.

18 18 V létě v rámci příměstského tábora děti nacvičily 30ti minutové divadelní představení ve francouzštině. Na oslavě 10. narozenin MC Klubíčko v Kině Nadsklepí (dne ) malí studenti vystoupili s pásmem francouzských básniček a písniček. V prosinci 2012 se na akci Noel avec Trotro aneb Jak se slaví vánoce ve Francii děti seznámily s tradicemi, příběhy a písněmi francouzských vánoc. Připravujeme v roce 2013: Je suis magicien Kouzelnické odpoledne pro děti Odpoledne s Renoirem v Podzámecké zahradě Olympiáda ve francouzském jazyce Pohádkový francouzský filmový klub pro děti Příměstský tábor s výukou francouzštiny Mateřské centrum Klubíčko je akreditováno Českou národní agenturou jako hostitelská organizace v rámci Evropské dobrovolné služby Mládež v akci a tak máme v plánu, že v roce 2013 uvítáme rodilého mluvčího z Francie, který bude ve spolupráci s lektory pracovat s dětmi i dospělými. Chystáme vydání průvodce městem Kroměříže pro děti ve francouzštině. Interkulturní rozměr a prevence xenofobie Interkulturní vzdělávání v klubech v MC Klubíčko umožňuje dětem i jejich rodičům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako přínosné. Věříme, že aktivity Anglického či Francouzského klubu přispívají nejen k pozitivnímu postoji výuky jazyků, ale také vytváření respektujících vztahů mezi různými kulturami a rozmanitostmi. Věříme, že vedou ke vzájemnému

19 19 obohacování a otevírají cestu k respektování různých způsobů života, myšlení a chápání světa.

20 20 Čísla Činnost MC v roce 2012 v řeči čísel Průměrný počet návštěvníků za den 2012 (z toho MAT 30) Počet intervencí/klientů služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku

21 21 Počet realizovaných programů (25 pravidelných, 57 jednorázových aktivit) (46 pravidelných, 50 jednorázových aktivit) (44 pravidelných, 38 jednorázových aktivit) (38 pravidelných, 29 jednorázových aktivit) (32 pravidelných, 32 jednorázových aktivit) Počet dnů provozu (pokles kvůli stěhování v červenci a srpnu) Další data Počet dobrovolníků:... 59

22 22 Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: Rodičovství není handicap Projekt CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Hlídání dětí zdarma: denně od 8.00 do Počet podpořených osob: (rodičů prokazatelně slaďující rodinný a pracovní život) Počet hlídaných dětí:...198

23 23 Finanční zpráva Výnosy a náklady Výnosy Tržby z prodeje služeb (kroužky, tábory, rodinné pobyty, semináře) v tisících Kč Ostatní výnosy úroky, tržby za obědy 18 Přijaté příspěvky (dary) 10 Provozní dotace Výnosy celkem Náklady v tisících Kč Osobní náklady celkem Spotřebované nákupy 192 Služby celkem 663 Ostatní náklady celkem 7 Poskytnuté členské příspěvky 1 Náklady celkem Výsledek hospodaření 74 Výsledek hospodaření je kladný, protože jsme byli předfinancovaní provozní dotací na projekt Rodičovství není handicap. U dotace dochází k posunu jejího vyplácení dle jednotlivých monitorovacích období, které nekorespondují s hospodářským rokem.

24 24 Členění provozní dotace dle zdrojů Provozní dotace MPSV ÚP DKS Město Kroměříž Euroface Počítačová služba ESF ,44 Provozní dotace celkem ,44

25 25 Akce Pravidelné akce v roce 2012 Klub pro rodiče Individuální konzultace a poradenství aktivizačními pracovníky pro rodiče výchova, výživa, zdraví Internet zdarma, připojení na wifi, internetové poradenství Logopedická poradna Psychologická poradna s Hankou Želvičková odpoledne klub rodičů a dětí se speciálními potřebami Výchovné poradenství pro rodiče předškolních dětí Výživová poradna Vaničkování psychosociální aktivita pro rodiče Klub kojenců a batolat Cvičení rodičů s dětmi Hrajeme a zpíváme si anglicky Pohybové hry pro rodiče a děti Zpíváme a tančíme s Věrkou Balonkování Cvičení pro děti od 2 let Jóga Pohyb v latinsko americkém stylu Školka s prvky Montessori Přírodní školka

26 26 Tanečky pro rodiče s dětmi začátečníci Tanečky pro rodiče s dětmi pokročilí Horolezecká stěna Angličtina pro rodiče s dětmi (7 skupin) Francouzština pro rodiče s dětmi (2 skupiny)

27 27 Jednorázové akce v roce 2012 Leden Zimní království Zimní pobyt pro rodiny Chrastice Únor Karneval U pařezové chaloupky I Námořnické odpoledne pro rodiče a děti Karneval II Karneval III Tatínkové ať sněží! (aktivní táta) Březen Knihy patří už do postýlky Zdravý úsměv Ukázka resuscitace kojenců Duben Velikonoční pohádka Hledáme velikonočního zajíce Zahájení Francouzského klubu Šťastný život bez úrazů De Provence en Normandie Zdravé přebalování Pleteme z pedigu Květen Burza letního oblečení

28 28 Hravé odpoledne s pejskem a kočičkou Sladká Francie Zdraví z přírody Den dětí s pejskem a kočičkou Svačinka ve školce nás baví Červen Odpoledne s Monetem Tour de France Zdraví z přírody Pohádková zahrada Multižánrový piknik Objev Kroměřížský zámek Září Prevence nachlazení Charitativní akce na Velkém náměstí Zdravý úsměv Aktivizační pobyt s psycholožkou Říjen Drakiáda Hurá na safari Odpoledne s Coco Chanel Listopad Otevření Anglického klubu Narozeniny Klubíčka 10. výročí Rozumím svým financím

29 29 Prosinec Mikuláš I Mikuláš II Mikuláš III Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem Snoubení vín a pokrmů Christmas with Rudolph aneb Jak se slaví Vánoce v Anglii Noel avec Trotro aneb Jak se slaví Vánoce ve Francii Po po Vánoční pohlazení

30 30 Lidé Lidé v Klubíčku v roce 2012 Rada Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) Mgr. Natalie Csizmaziová (od ) Zdenka Slaníková (do , členka vystoupila na vlastní žádost) Mgr. Pavlína Švecová Zaměstnanci Ing. Marcela Bradová (fundraising, finanční řízení, projektový manažer) Bc. Renata Cveková (pedagog, odborný garant, hlídací teta) Mgr. Natalie Csizmaziová (aktivizační pracovník, lektor) Lenka Hašpicová (aktivizační pracovník od ) Michaela Letková (hlídací teta od ) Bc. Lucie Slaníková (hlídací teta) Zdenka Slaníková (koordinátor MC, realizátor projektu MPSV, lektor) Radka Trvalová (koordinátor veřejné služby od ) Věra Vargová (aktivizační pracovník, lektor, hlídací teta) Pavlína Volánková (pečovatelka o děti od ) Andrea Vycudilíková (administrativní pracovník od )

31 31 Lektoři Iva Maxiánová Martin Mazánek Mgr. Alžběta Mazánková Petr Mlčák PaedDr, Mgr., Bc. Hana Pašteková Rupertová Ing. Libor Slaník Tereza Slaníková Ing. Sonet Bohdana Mgr. Studenec Tomáš Mgr. Pavlína Švecová (pedagog) Mgr. Eva Valíčková Dobrovolníci Za rok 2012 spolupracovalo s MC přes 46 dobrovolníků, kteří se podíleli jak na pravidelné činnosti a údržbě MC, tak i při organizování jednorázových víkendových akcí či prázdninových pobytových akcích. Děkujeme! Akwei Paul, paní Bezslezinová, Böhmová Pavla, Brada Pavel, Csizmazia Ivo, Csizmaziová Helena, paní Doleželová, Důrasová Jitka, Gašpárková Kateřina, Gočaltovská Jitka, Gočaltovská Dína, Hanáková Gabriela, pan Hašpica, Hašpicová Lenka, Helíšková Monika, Hurdesová Ivana, Jungwirtová Kateřina, Konstantopoulou Andrea, Krohe Petr, Lorenc Igor, Mačudová Gabriela, Mazánek Martin ml., Mazánek Martin st., Menšíková Dagmar, Moserová Anna, Němcová Marta, Nováková Ivana, Oharek Ondřej, Opravilová Žaneta, Slaník Libor, Sonet Bohdana, Šidelko Filip, Šidelková Jana, Škop Petr, Švecová

32 32 Pavlína, Topičová Šárka, Trvalová Radka, Váňová Kateřina, Varga Tomáš, Vargová Dominika, Vojtásek Miriam, Volánková Pavla, Volná Zdenka, paní Winklerová, Žáčková Táňa, a další. Také studenti škol Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, Střední soukromá podnikatelská škola Kroměříž. Realizační tým Klubíčka, březen 2013

33 33 Veřejná sbírka MC Klubíčko pořádá veřejnou sbírku pro Aničku, která je těžce tělesně a mentálně postižená. Sbírka se koná formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu č /2010. Sbírka se koná od Za rok 2012 jsme vybrali , Kč a zakoupili pro Aničku koupelové lehátko, matraci, stabilizační ortézu a také přispěli na lázeňské poplatky v celkové hodnotě ,40 Kč. Všem dárcům děkujeme!

34 34 Poděkování Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat naše plány. Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. Velmi si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a otevřené mysli. Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: ESF MPSV Město Kroměříž Nadace Synot Síť mateřských center

35 35 Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: Město Kroměříž KROK OSPOD Kroměříž MÚ odbor školství MÚ odbor sociální ZŠ Zachar Zdravé město Síť mateřských center Knihovna Kroměřížska VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Oblastní charita Kroměříž Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž Korálky Fond ohrožených dětí Poradenské a intervenční centrum Kroměříž Jaspis Církev československá husitská Koh i noor Dětský domov Kroměříž Optimum KM účetní služby, daňové poradenství

36 36 Z alba

37 37 Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Albertova 4062/ Kroměříž Mgr. Natalie Csizmaziová koordinátorka MC Tel Ing. Marcela Bradová předsedkyně Tel IČO: Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1 1/51304/02 R Datum registrace: Číslo účtu: /0300

38 38 Tiráž Výroční zpráva MC Klubíčko o. s., redakce: rada o.s., foto: archiv MC, schváleno valnou hromadou , počet výtisků: 50

39 39 Bonus závěrem Jak vidí jedna z maminek mateřské centrum Mateřské centrum Klubíčko, tam já se nikdy nenudím, tam skvělé kroužky jsou, tam cvičím, zpívám, dovádím. Mateřské centrum Klubíčko, myslí na táty, maminky. Dělají různé besedy, sdělují žhavé novinky. Mateřské centrum Klubíčko, tam prostě nudu nesnesou. Ať sobota či neděle tak na všech akcích jsou Ríša a Kája Kováčovi

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2011 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2008 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 1 Obsah Výroční zpráva 2008... 1 Obsah...

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Program Mateřského centra Klubíčko o.s. Květen 2014. Akce měsíce května 2014

Program Mateřského centra Klubíčko o.s. Květen 2014. Akce měsíce května 2014 Program Mateřského centra Klubíčko o.s. Květen 2014 Aktivity projektu Mateřství není handicap 2014 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských

Více

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016 Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad 2016 Aktivity projektu Mateřství není handicap 2016 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských

Více

Výroční zpráva 2009. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2009. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2009 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2007. Kontakty. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz

Výroční zpráva 2007. Kontakty. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, mcklubicko@email.cz Tel. 602 936 275 Statutární zástupce: Ing. Marcela Bradová předsedkyně Tel: 602 793 748 ICO: 26602024 Číslo

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Výroční zpráva 2013. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2013. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2013 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt

Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt Název projektu Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem Nápad na projekt MC Klubíčko má jako jeden z cílů pomoc rodinám, které pečují o člena se zdravotním postižením či specifickými vzdělávacími

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky.

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky. Jsme občanské sdružení, nezisková organizace; Fungujeme již 12 let; Cílem našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více