výrocní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jahodaweb.cz výrocní zpráva"

Transkript

1 výrocní zpráva

2 JAHODA Vybíralova 969/ Praha 14 Tel.:

3 OBSAH Slovo ředitelky 1 RC Jahůdka 3 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 5 Terénní program 6 Lidé v JAHODĚ 7 Dobrovolníci 8 Účetní zpráva 9 Sponzoři a partneři 11 Kontakty 12

4 Slovo reditelky Milí přátelé, vítám Vás při čtení výroční zprávy neziskové organizace JAHODA za rok Postupný rozvoj činností a zvyšující se zájem klientů o naše služby znamenal pro celou JAHODU velkou změnu v její vnitřní organizaci. Během roku se podařilo přijmout tři nové kontaktní pracovníky, tato personální posila umožnila rozdělit sociální služby do samostatných týmů v čele se svými vedoucími. Změna přinesla programům více prostoru, samostatnosti a profesionality. Jako další důležitou posilu jsme uvítali příchod asistentky, která nám na poloviční úvazek pomáhá neztratit se ve stále se zvětšující hromadě papírů. Terénním pracovníků se navýšily úvazky tak, aby mohli začít, ve spolupráci s městkou části Prahy 14, monitorovat další lokalitu pro rozšíření terénní práce. RC Jahůdka rozšířilo svou stálou nabídku činností o tyto novinky: sobotní TátaMámaherny, setkávání dvojčat a vícerčat, pyžámkovou noc a svůj zatím nejúspěšnější projekt- pravidelné měsíční návštěvy místní knihovny. V červnu proběhla zahradní slavnost, která byla podpořena velkou návštěvností místních obyvatel. Během hlavních prázdnin jsme opět mohli vyrazit s jahodovými dětmi na letní tábor a klienti klubu Džagoda a Terénního programu absolvovali na podzim víkendový pobyt. Díky finanční podpoře Nadace Vinci jsme využili letní prázdniny k výměně balkónových dveří v klubu Jahoda a v RC Jahůdka a položili nové PVC na podlahy v celém objektu. V prosinci proběhl druhý ročník Mikulášské párty, kde jsme mohli, díky spolupráci s Meet Factory, pozvat všechny děti a mladé lidi z pražských NZDM. Konec roku jsme uzavřeli vánočním večírkem v Café Ideál na Vinohradech. Děkuji všem svým kolegům, správní radě a dobrovolníkům za úspěšné zvládnutí roku Speciálně děkuji všem poskytovatelům, sponzorům a dárcům za finanční a materiální prostředky. Mé zvláštní poděkování patří městské části Prahy 14 za podporu a spolupráci. Markéta Kalinová ředitelka 1

5 Ní zkoprahový klub Jahoda NZDM Jahoda je registrovanou sociální službou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle zákona č. 108/2006 Sb., vedenou pod číslem Za podpory sociálních pracovníků, zde mohou děti řešit svoje problémy, trápení a sdílet své radosti. Prostřednictvím školených dobrovolníků nabízíme zejména aktivní trávení volného času, doučování a další aktivity, které jsou spojené s plněním povinné školní docházky. Prostředí klubu Jahoda nabízí zázemí pro stolní, pohybové i venkovní hry výtvarnou dílnu pro tvoření a měsíčně několik různě zaměřených akcí. Rodinné centrum Jahudka 180 dětí, které navštívily klub Jahůdka 37 dětí, které nás navštívily poprvé 4 dobrovolnice klubu Jahůdka 3 x týdně dopolední školička 3 x týdně klub Jahůdka Kojenecké plavání Kurzy angličtiny s hlídáním Setkávání dvojčat a vícečat Pyžamková noc S Jahůdkou do knihovny Sobotní TátaMámaherna Pravidelné akce ve všední dny (min. 4x měsíčně), které umožňovaly rodinám aktivně trávit volný čas v prostorách klubu (např. karneval, velikonoční tvoření, lampiónový průvod, mikulášská nadílka, atd.) Výměnu balkónových dveří a PVC v celých prostorách centra Rodinné centrum Jahůdka bylo hrazeno z těchto zdrojů: MPSV MHMP ÚMČ P14 Nadační dary Přijaté příspěvky-sbírka Vlastní tržby CELKEM ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 2 400,-Kč ,-Kč ,-Kč Prostředky jsme využili takto: Provozní náklady Osobní náklady ,27,-Kč ,-Kč 193 dětí, které využily službu 81 dětí, které nás navštívily poprvé 136 dnů, kdy byl klub otevřen 4443 poskytnutých služeb Otevírací dobu Pondělí, Úterý, Čtvrtek od 15:00 do 19:00 hodin Letní tábor za symbolickou cenu 700,- Kč zaměřený na rozvoj schopností a dovedností dětí Přijetí nového kontaktního pracovníka, které umožnilo personální stabilizaci programu Ustálení počtu a skladby pravidelných návštěvníků Systematickou práci na naplňování individuálních cílů jahodových dětí Výrazné navýšení služby doučování Pravidelné akce ve všední dny (min. 4x měsíčně) i o víkendech (1x měsíčně), které umožňovaly dětem smysluplně trávit volný čas v prostorách klubu (např. zdravé vaření) nebo ve městě (např. divadlo, výstavy). Program specifické prevence, který učil děti, jak se vypořádat s různými nástrahami (např. bezpečný internet, kriminalita, apod.) Výměnu balkónových dveří a PVC v celých prostorách klubu NZDM Jahoda bylo hrazeno z těchto zdrojů: MPSV MV ČR MŠMT MHMP ÚMČ P14 ÚMČ P20 ÚMČ P19 Nadační dary Tržby z prodeje služeb CELKEM ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,16,-Kč ,-Kč 4 000,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 000,-Kč ,16,-Kč Prostředky jsme využili takto: Provozní náklady ,16,-Kč Osobní náklady ,-Kč 3 4

6 Ní zkoprahový klub Džagoda Terénní program NZDM Džagoda je registrovanou sociální službou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle zákona č. 108/2006 Sb., vedenou pod číslem Prostřednictvím sociálních pracovníků poskytujeme poradenství, informace, podporu v obtížných životních situacích, doprovod na úřad nebo při jednání, u kterého nechtějí být mladí lidé sami. Zároveň jsme lidmi, kteří jsou k dispozici ve stejnou dobu na stejném místě a jsou ochotni naslouchat. Klub nabízí bezpečné prostředí a zázemí pro aktivní trávení volného času. 251 mladých lidí, kteří využili službu 145 mladých lidí, kteří nás navštívili poprvé 118 dnů, kdy byl klub otevřen 4975 poskytnutých služeb Otevírací dobu Pondělí, Úterý, Čtvrtek od 15:00 do 20:00 hodin Víkendový pobyt za symbolickou cenu 150,- Kč, který byl zaměřen na soužití a spolupráci Přijetí dvou nových kontaktních pracovníků, které umožnilo personální stabilizaci programu a zároveň přesun stávajícího týmu do jiných funkcí v organizaci Provoz hudební zkušebny, kterou pravidelně navštěvovaly 4 kapely složené z dětí a mladých lidí Program specifické prevence, který se každé dva měsíce zaměřil na aktuální téma důležité pro uživatele služby (např. Moje tělo, Žijeme tu spolu, Změna je život, ) Organizaci několika velkých akcí v rámci programu (Graffiti Jam, Čarodějnice) i akcí celopražského významu (Tady nízkoprahy II Mikuláš!, Všehodění v Podviní II) Výměnu PVC v celých prostorách klubu NZDM Džagoda bylo hrazeno z těchto zdrojů: MPSV ,-Kč MV ČR ,-Kč MŠMT ,-Kč MHMP ,84,-Kč ÚMČ P ,-Kč ÚMČ P ,-Kč ÚMČ P ,-Kč Přijaté příspěvky-nefinanční dary ,-Kč Tržby z prodeje služeb 900,-Kč CELKEM ,84,-Kč Prostředky jsme využili takto: Provozní náklady Osobní náklady ,86,-Kč ,98,-Kč Terénní program je registrovanou sociální službou Terénní programy podle zákona č. 108/2006 Sb., vedenou pod číslem Zaměřuje se na děti a mladistvé, kteří tráví většinu svého volného času v ulicích sídliště Černý Most. Terénní sociální pracovníci vyhledávají a kontaktují mladé lidi, kteří častěji než jejich vrstevníci experimentují s drogami, mají potíže v rodině či ve škole a potýkají se s problémy spojenými s dospíváním. Terénní program si klade za cíl předcházet vzniku obtížných životních situací, které mohou děti a mladistvé ohrozit ve zdravém vývoji, nebo alespoň zmírňovat jejich negativní dopady tam, kde již nastaly. Terénní sociální pracovníci se s mladými lidmi baví o jejich starostech, pocitech, nabízí jim pochopení a pomoc, aby se lépe orientovali ve společnosti a zvládali řešit své problémy. 202 mladých lidí, kteří využili službu 78 mladých lidí, které jsme kontaktovali poprvé 86 dnů, kdy terénní program probíhal 2359 poskytnutých služeb Kontaktní dny Pondělí, Středa od 15:00 do 20:00 hodin Víkendový pobyt za symbolickou cenu 150,- Kč, který byl zaměřen na soužití a spolupráci Navýšení úvazků obou terénních sociálních pracovníků Organizaci tradičních akcí (volejbalový a fotbalový turnaj) a dvou výletů (letiště Ruzyně a Mikulášská párty) Spolupráci s Úřadem MČ Praha 14 na rozvoji terénní sociální práci v lokalitě Navázání spolupráce s Městskou policií Praha 14, neziskovými organizacemi Eset-Help, OPU a GAC s.r.o. Zapojení do celorepublikové pracovní skupiny Fórum terénní práce Intenzivní práci na metodických materiálech pod odborným vedením Terénní program byl hrazen z těchto zdrojů: MPSV MŠMT MHMP ÚMČ P20 Tržby z prodeje služeb CELKEM ,-Kč ,-Kč ,-Kč 2 000,-Kč 900,-Kč ,-Kč Prostředky jsme využili takto: Provozní náklady Osobní náklady ,-Kč ,-Kč 5 6

7 Lidé v Jahode Dobrovolní ci Dobrovolníkem je ten, kdo věnuje nezištně z dobré vůle a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, ať je jeho profese jakákoliv. Záleží na každém, jak a kde se rozhodne angažovat. JAHODA se věnuje práci s dobrovolníky od počátku své existence a rozšíření týmu jednotlivých programů je pro ni velkou pomocí. 31 dobrovolníků, kteří se zapojili do činnosti NZDM Jahoda a NZDM Džagoda, RC Jahůdka a nárazových akcí JAHODY 626 odpracovaných hodin bez nároku na honorář 2 dobrovolnické výcviky Velké poděkování patří těmto dobrovolníkům: Bartáková Martina, Bedrnová Jitka, Berdan Victor, Brejchová Jana, Čechová Gabriela, Doubravová Johana, Egertová Alice, Foglová Lenka, Hoffmannová Jitka, Kadlecová Lucie, Kantorová Hana, Knapcová Petra, Kočí Ondřej, Kočišková Eva, Kolozsváry Matěj, Kukal Jiří, Maderová Veronika, Matulíková Lucie, Moulík Karel, Ohem Jan, Polívka Tomáš, Radová Marie, Sechovcová Eliška, Stachová Sandra, Syrovátková Hana, Šalandová Petra, Vaňková Lucie, Vavrda Tomáš, Vavrdová Rita, Vítová Vladimíra, Žeňuchová Dana VALNÁ HROMADA Předseda: Tomáš Jindříšek Členové: Jana Bartošová Květa Štěpánová Iva Vosáhlová Petra Peroutková Lucie Brázdová Markéta Kalinová Kateřina Plevová Gabriela Radovnická Václav Lintymer Tomáš Bratka SPRÁVNÍ RADA Předseda: Tomáš Jindříšek Členové: Petra Peroutková Lucie Brázdová Václav Lintymer Tomáš Bratka JAHODOVÝ TÝM Ředitelka: Markéta Kalinová Koordinátorka a zástupkyně ředitelky: Kateřina Plevová Vedoucí nízkoprahových programů: Gabriela Radovnická Asistentka: Kristýna Hamerníková, Lucie Pražáková Vedoucí NZDM Jahoda: Jana Weiderová Kontaktní pracovníci: Běla Moravcová Pavel Nový Vedoucí NZDM Džagoda: Petr Košek Kontaktní pracovníci: Kamila Kudlvasrová Oleg Gudzenko Vedoucí Terénního programu: Martin Pazlar Terénní sociální pracovnice: Karolína Tučková EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Jahůdková školička: Kateřina Cibulcová Lenka Pokorná Monika Sláviková Marcela Sněhotová Tamara Roubíčková Lektorka Aj: Marta Mlejnková Ekonomické služby: Hanka Bodláková Právní servis: Pavel Pražák 7 8

8 ÚcetNí zpráva VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k (v celých tisících Kč) Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k (v celých tisících Kč) Označení Název ukazatele Číslo řádku A. Náklady 1 Činnosti Hlavní Hospodářská Celkem I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem 15 2 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním aktiva Číslo řádku A. Dlouhodobý majetek celkem 1 Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem pasiva A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem D. Výsledek hospodaření po zdanění

9 sponzori ˇ partneri Centrum vzdělávání a veřejného internetu 11

OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda

OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda OBSAH 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 22 23 24 25 Úvodní slovo Lidé v Jahodě Rodinné centrum Jahůda NZDM Jahoda NZDM Džagoda Terénní program Dobrovolníci Souromá mateřsá šola Jahoda Ace pro všechny Účetní zpráva

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření naší organizace za rok. Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace a současně všem dárcům, partnerským

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva Výroční zpráva Výroční zpráva Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 10 Uhříněves, 104 00 IČO: 26531186 Spisová značka: L 11782 vedená u Městského soudu v Praze Bankovní spojení: 2082531399/0800 Obsah Úvodní slovo...

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Slovo úvodem Vážení přátelé, rok 2010 byl pro nás výjimečný tím, že jsme si připomněli 20 letou přítomnost salesiánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více