Hřiště mají i senioři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hřiště mají i senioři"

Transkript

1 11/ května 2009 Cena 7,00 Kč Slavnosti zahájily letní sezónu Jednou z největších květnových celoměstských akcí je už tradičně otevírání letní turistické sezóny. Sušické slavnosti aneb Rozmarné léto 2009 oslavy k této příležitosti, přivítaly v Sušici, podobně jako v předchozích letech, několik tisícovek návštěvníků. Pestrý program na náměstí, na Fufernách, Pohádkový les na Santosu, výlet na Svatobor a zajímavé doprovodné akce sklidily u návštěvníků velký ohlas. Zcela zaplněné sušické náměstí aplaudovalo hlavním hostům sobotního programu kapele Poutníci a finalistovi soutěže X Factor Ondřeji Rumlovi. Poděkování patří organizátorům, účinkujícím i divákům za skvělou atmosféru, která v Sušici vládla poslední květnový víkend od pátku do neděle. Fotografie z akce na straně 12 Mezinárodní události sport a kultura Bezesporu nejsledovanější akcí o tomto víkendu bude 15. ročník Mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje, na němž se představí 44 mužstev z Německa, Nizozemska, Polska a České republiky. Rozpis všech víkendových zápasů přinášíme na straně 8 Ale Sušici čeká brzy ještě jedna další významná událost. V neděli 28. června provedou pěvecký sbor Svatobor, Kammerchor z Kötztingu a Sušický dětský sbor společně s hudebníky z Vídně, Bavorska a Čech jednu z nejznámějších skladeb Carla Orffa Carmina Burana. Jedná se o dodnes nejhranější skladbu tohoto autora původem z Bavorska, jednu z částí triptychu Trionfi. Více o tomto unikátním projektu na straně 7 Aktuálně z radnice O plnohodnotném životě handicapovaných spoluobčanů, jejich problémech i radostech a možnostech, hovořil starosta města Bc. Petr Mottl se zástupci Svazu zdravotně postižených spoluobčanů na výroční schůzi v pátek 15. května. Tématem diskuse byla také účast města na projektech dotýkajících se uvedené problematiky. Po celý květen prochází Sušice doslova maratonem společenských, kulturních i sportovních akcí starosta města se účastnil mnoha z nich přání k narozeninám vyslovil 16. května nejprve dětskému pěveckému sboru Klubíčko (10 let), 70. výročí Rytmusu oslavil týž den večer v Sokolovně, 18. května zahájil dětské sportovní hry Olympiádu MŠ Smetanova ul., v úterý přijal na radnici zástupce organizátorů třetího ročníku americko-českého projektu New Eyes. Maturitní vysvědčení předával Bc. Petr Mottl absolventům gymnázia ve čtvrtek 21. května ve Smetanově sále gymnázia. Slavnostního aktu se zúčastnili rovněž představitelé partnerského města Uetendorf, kteří předali dar nejlepšímu studentovi školy, Janu Patákovi. V úterý 19. května byli hosty starosty ředitel ZŠ Lerchova Mgr. Čestmír Kříž, učitelka Dana Smolová a sedm žáků školy úspěšný tým soutěže Rubikon, který se zúčastnil krajského kola, kde získal bronz. Jako odměnu za vzornou reprezentaci města převzali žáci z rukou starosty poukaz na aktivity společnosti Offpark. Velká cena města Sušice proběhla za účasti špiček české atletiky v úterý 19. května odpoledne. Padlo několik rekordů, byly splněny kvalifikace pro mistrovství světa. Starosta Sušice, který byl prestižnímu atletickému mítinku přítomen, zhodnotil akci jako velmi dobře připravenou a sportovcům k dosaženým výkonům pogratuloval. Oficiální zahájení Sušických slavností s přivítáním zahraničních hostů z partnerských měst Kötzting, Uetendorf a Wenzenbach se za přítomnosti představitelů města a pozvaných hostů z řad zástupců sušických firem a podniků konalo letos poprvé netradičně na Svatoboru v podvečer 21. května. Následující tři dny pak Sušice žila oslavami, jež nabídly pestrý program na několika scénách. Pracovní setkání starostů a tajemníků měst klatovského okresu s představiteli Plzeňského kraje se koná v Klatovech 4. června. Podle slov starosty Bc. Petra Mottla je předmětem setkání diskuse o rozvoji a správě jednotlivých měst a obcí, problematické oblasti ve veřejné správě. red Upozornění MKS Příjem přihlášek do základního Kurzu tance a společenské výchovy je zastaven! Kapacita kurzu je naplněna. Objednané vstupenky na představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově si vyzvedávejte ihned v kanceláři MKS KD Sokolovna, 1. patro. Hřiště mají i senioři Nová dětská hřiště a také hřiště pro seniory se oficiálně otevřou pro veřejnost v pondělí 1. června Vedení města, které realizovalo projekt Sušice Revitalizace herních ploch za podpory evropských fondů, zve všechny ke slavnostnímu zahájení provozu na hřištích s novými prvky v 9.30 hodin na dětské hřiště u gymnázia (za Sokolovnou, vstup z ul. Lerchova). Po úvodním proslovu starosty města přestřihnou slavnostně pásku děti z mateřské školy, studenti gymnázia zde v 10 a ve 13 hodin zahrají Pohádky pro nejmenší. Premiéru bude mít také hřiště pro seniory v parku T. G. M. to bude otevřeno v 11 hodin. Od slavnostního otevření v pondělí 1. června pak bude pro veřejnost v plném provozu všech pět revitalizovaných hřišť. as, ds Studijní obor prověřila národní soutěž Nový čtyřletý studijní obor s maturitou Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (dále MIEZB), který v podstatě nahrazuje učební obory instalatér-elektrikář, dosud nebyl, co se týká znalostí a schopností jeho studentů, prověřen například poměřením sil v soutěži škol na různých úrovních, jak je tomu zvykem u ostatních oborů. Pro ně probíhají soutěže dovedností instalatérů pod záštitou Cechu instalatérů (CI) Praha a Cechu topenářů a instalatérů (CTI) Brno. Pro MIEZB však žádné zhodnocení umu, vědění a dovedností v oboru instalatérských a elektrotechnických znalostí nikdo dosud nezorganizoval. Proto Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (OŠMS), spolu se SOŠ a SOU Sušice vyhlásili Národní kolo soutěže odborných dovedností žáků tohoto nového studijního oboru. Soutěž se uskutečnila ve dnech 13. a 14. května v Sušici, na odloučeném pracovišti praktického výcviku školy. Své dovednosti a znalosti prokazovaly v praktické i teoretické části soutěže týmy dvou žáků (studentů 3. ročníků) z každé zú- častněné. Z osmi středních škol v ČR, které mají třetí ročníky, se jich nové soutěže zúčastnilo šest. Slavnostní vyhodnocení soutěže, za účasti starosty města Sušice, zástupců OŠMS KÚ, ředitele SOŠ a SOU Sušice a generálního sponzora soutěže (bez něhož by nebylo možné takovou akci uskutečnit) majitele firmy SYSTHERM Jana Kazdy, proběhlo v obřadní síni sušické radnice. Zde byly předány hodnotné ceny, notebooky za první místo studentům SŠP Vítězný tým SŠP Brno Jílová. Brno Jakubovi Šmerdovi a Milanu Hoškovi, za druhé místo mobilní telefony studentům SOŠ a SOU Sušice Aleši Rückerovi a Janu Pytlovi, za třetí místo digitální fotoaparáty studentům SŠT Praha Zelený pruh Tomáši Jiráskovi a Janu Pecinovi. Také ostatní účastníci nové soutěže a pedagogové obdrželi od sponzora dárky. Soutěž, ač náročná, byla velmi úspěšná a potvrdila, že máme mezi mladými studenty kvalitní budoucí řemeslníky. SR Smetanův sál gymnázia čtvrtek 11. června v hod. Jam session 2009 účinkují Emil Viklický piano, František Uhlíř kontrabas, Laco Tropp bicí sobota 13. června Závěrečný koncert SDS přesný čas na plakátech výstavní prostory radnice do 30. června 2009 výstava Kresby, obrazy Lubomír Švelch

2 strana 2 Bezpečně po cyklostezce Jak již bylo avizováno, bude v sobotu 30. května slavnostně otevřena I. etapa nové cyklostezky. K tomu, aby byla využívána ke spokojenosti všech, je zapotřebí dodržovat jistá pravidla ohleduplnosti, slušnosti, vzájemné tolerance a bezpečného provozu. Zjistili jsme pro vás, které základní desatero by nemělo být opomíjeno: 1. Především ohleduplnost všichni uživatelé stezky by měli respektovat ostatní, jejich dovednosti, rychlost a způsob přepravy nebo chůze. 2. Komunikaci užíváte na vlastní nebezpečí, přiměřeně zde platí dopravní předpisy. Nezapomeňte na své děti i zvířata a dozor nad nimi. 3. Neblokujte stezky pohybujete-li se ve skupině nebo se svým domácím mazlíčkem (vždy na vodítku), snažte se, abyste neblokovali pohyb ostatních uživatelů. 4. Používejte obvyklé prvky pro zvýšení bezpečnosti pohybu po stezce tj. přilby, chrániče apod. 5. Míjejte ostatní uživatele stezky po jejich levé straně používejte signálu rukou pro upozornění těch, co jedou za vámi. Předjíždějte s dostatečnou rezervou. Pamatujte, děti a zvířata jsou nepředvídatelná. 6. Za snížené viditelnosti sviťte buďte vybaveni ve vlastním zájmu světly (zvonkem) v kteroukoli dobu. Nejezděte po stezkách pod vlivem alkoholu a omamných látek. 7. Neničte vybavení stezky ani jejich povrch. Udržujte čistotu a neodhazujte odpadky na stezku ani do jejího okolí. Trasa prochází v těsné blízkosti vodních zdrojů pro Sušici. 8. Respektujte soukromý i veřejný majetek stezky jsou veřejně přístupné, avšak často vedou místy, která jsou soukromým vlastnictvím. 9. Stezka je v majetku města Sušice. Jejím správcem je společnost Sušické lesy a služby, s. r. o., tel Důležitá telefonní čísla: Stálá služba městské policie Sušice: , záchranná služba 155, hasiči. 150, Policie ČR 158. red, pk Druhý zprava Zdeněk Krýsl. Kaleidoskop Šumava putování časem Přijďte si povídat! New Eyes 2009 aktivity pro veřejnost Kromě jazykového kurzu v ZŠ Lerchova jsou uvedené aktivity zdarma přístupné veřejnosti, pokud není uvedeno jinak, probíhají v zasedací místnosti radnice přízemí vpravo. pondělky hod. Poslech a konverzace radnice hod. Jazykové kurzy pro dospělé v ZŠ Lerchova hod. setkání u kašny na náměstí přijďte si povídat, dozvědět se něco nového a vezměte s sebou přátele! úterky hod. Poslech a konverzace radnice hod. Kurzy psaní (lektorka Heather Hirschi) radnice hod. setkání u kašny na náměstí přijďte si povídat, dozvědět se něco nového a vezměte s sebou přátele! středy hod. Poslech a konverzace radnice hod. Jazykové kurzy pro dospělé v ZŠ Lerchova hod. setkání u kašny na náměstí přijďte si povídat, dozvědět se něco nového a vezměte s sebou přátele! čtvrtky hod. Večeře s přáteli zveme všechny na přátelské posezení a povídání nejen u českých specialit v některé z místních restaurací sraz na náměstí u kašny v hod hod. po večeři Noc českého filmu promítání v místě soboty hod. Kurzy psaní (lektorka Heather Hirschi) radnice Přijďte si s námi povídat, zasmát se i učit nabízené příležitosti, jak se zdokonalit v angličtině (mluvené i psané), jsme připravili právě pro vás. Vítáni jsou všichni, bez rozdílu věku a úrovně znalostí. Lektoři projektu New Eyes Na začátku května se v krásném prostředí východočeského městečka Nový Bydžov konalo celonárodní kolo odborných dovedností učebního oboru Opravář zemědělských strojů. Za Plzeňský kraj se soutěže zúčastnil vítěz krajského kola Zdeněk Krýsl, žák SOŠ a SOU Sušice a ve velké konkurenci 31 žáků ostatních škol z celé české republiky obsadil pěkné druhé místo a navázal tak na tradici dobrých výsledků v této soutěži, kterou SOŠ a SOU Sušice má. To se cení o to více, že se jednalo o žáka druhého ročníku. Znovu se tak potvrzuje, Stejnojmennou knihu plnou příběhů ze staré Šumavy autorky Marie Malé pokřtil starosta Sušice spolu s dalšími hosty ve středu 20. května na sušické radnici. V duchu přírody se tak odehrálo ne šampaňským, ale vodou řeky Otavy, na jejímž toku se podílí šumavské potoky a říčky a právě voda ze šesti z nich vytvořila pramen ke křtu. Slavnostního křtu knihy se zúčastnilo několik desítek hostů, mezi nimi nechyběla rodina, blízcí přátelé autorky, spolupracovníci, milovníci Šumavy ad. Do vínku dostala kniha kromě přání radosti ze společného putování také přání přízně mnoha čtenářů. Vyznání Šumavě, v lidově vyprávěných příbězích o nelehkém životě horalů, kteří bojovali s mnohdy nelítostnou přírodou o přežití, si jistě rychle najde své příznivce, stejně jako autorčina vyprávění otiskovaná v Sušických novinách. A jak Marie Malá potvrdila, protože příběhů zná ještě spousty a Šumavu má v malíku, určitě tato její první publikace nezůstane jedinou. Kniha Šumava putování časem je k dostání v knihkupectví Šumava a v knihkupectví u Vondrů na sušickém náměstí. as MKS Sušice hledá zřízence do kina na částečný pracovní úvazek. Nástup ihned! Informace na tel Významný úspěch učňovského školství pro SOŠ a SOU Sušice že poctivá práce přináší kýžený výsledek. Dvojnásob to pak platí pro žáky učebních oborů, kteří kromě teoretických znalostí musí ovládat i praktické dovednosti. Už teď se mohou všichni žáci nižších ročníků a zájemci o tento obor těšit na příští roky, kdy se podobná soutěž bude opakovat, a pro nejbližší následující rok 2010 už je známo i místo SOU Chvaletice. Dobré výsledky žáků jsou výsledkem přípravy jich samotných, pedagogů a mistrů, kteří je ve škole vzdělávají. Určitě i v příštích letech a ve všech oborech budou dosahovat tak pěkných výsledků. s Zahájení nového projektu Dne byla zahájena výměna výplňových otvorů na první z pěti budov MŠ Tylova v Sušici. Tato výměna je součástí projektu: Mateřská škola Sušice, Tylova 920 realizace úspor energie, který je spolufinancován Evropskou unií (podpořeno z Fondu soudržnosti). Projekt byl podpořen dotací z 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. ds Občané odevzdali 53 zbraní na Policii ČR v rámci amnestie, tj. zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování, odevzdali majitelé k dnešnímu dni celkem 53 různých zbraní, například 16 kulovnic, 14 brokovnic, osm pistolí a pět malorážek. Občané mohou dobrovolně odevzdat přechovávané zbraně kategorie A, B a C nebo hlavní části těchto zbraní. Dva řidiči pod vlivem alkoholu začátkem května v časných ranních hodinách zachytil řidič nákladního vozu v Hamrech při couvání oplocení domu, elektrický rozvodný sloupek a betonový sloupek. Z místa kolize poodjel, nicméně kontrole policejn hlídky se nevyhnul. Alkoholtester u něj zjistil 2,51 promile alkoholu v dechu. Škoda činí 35 tis. Kč. Dalšího opilého řidiče zjistili policisté v sobotu 9. května na komunikaci ve směru na obec Suchá v dopoledních hodinách. Na horizontu komunikace došlo ke střetu protijedoucích vozidel, naštěstí ke zraněn osob nedošlo, u jednoho z řidičů bylo zjištěno 1,94 promile alkoholu v dechu. Policie případ šetří ve zkráceném přípravném řízení. Okradená seniorka v pondělí 11. května dopoledne oslovil starší ženu pár z vozu, který u ženy zastavil. Původně se ptali na cestu do místní nemocnice a s tím, že tam nedojedou, přemluvili ženu, aby nasedla k nim do vozu a cestu jim ukázala. Cestou požadovali po důchodkyni peníze s odůvodněním, že v nemocnici leží jejich známý se zraněním po dopravní Sušické noviny 11/ května 2009 Policie ČR informuje Amnestie zbraní na Klatovsku Zvolte Dívku Sympatie 2009 Získejte luxusní víkendový pobyt spolu s vítězkou této ankety! I vy již můžete svým hlasem podpořit svou favoritku v soutěži o nejkrásnější dívku Šumavy a vyhrát pak stejně jako vítězka této ankety víkendový pobyt v luxusním WELLNESS HOTELU FRYM- BURK na Lipně, kde budou finalistky trávit soustředění koncem léta! Hlasující, jehož SMS zpráva bude přijata v pořadí 4444, získá uvedenou cenu. Hlasovat můžete již nyní, telefonní číslo pro odeslání SMS a čísla dívek, pod nimiž jim můžete zasílat své hlasy, najdete na www. divkasumavy.cz. Hlasovat můžete až do 15. září pb nehodě. Mluvili o tom, že potřebují peníze na odtahovou službu, která má zajistit odtah havarovaného vozidla a požádali ženu o zapůjčení peněz. Ta žádosti vyhověla a páru předala v místě svého bydliště částku 20 tis. Kč. Jaký byl asi další osud peněz v rukou povedeného páru není patrně třeba dále rozvádět. Případ byl oznámen na policii a je vyšetřován jako trestný čin podvodu. Kradl v kůlně obvinění z trestného činu krádeže převzal osobně od policejního komisaře muž ze Sušicka, který se v neděli 17. května 2009 v ranních hodinách vloupal do kůlny. Z ní si odnesl křovinořez, elektrickou travní sekačku, elektrické nůžky, úhlovou brusku, pilu, vrtačku a 10 litrů benzinu. To mu nestačilo a ještě u druhého domu vnikl do stodoly, odkud ukradl další křovinořez, elektrickou pilu a další věci. Poškozeným majitelům vznikla škoda 25 tis. Kč. Muž se zbraní v peněžním ústavu v Horažďovicích v úterý 19. května 2009 ve hodin vstoupil do objektu peněžního ústavu maskovaný muž, vysoký přibližně 190 cm, střední postavy, oblečený do khaki bundy, kalhot tmavé barvy, s kšiltovkou, v obličeji maskovaný. V objektu ústavu namířil krátkou střelnou zbraň směrem k přepážce pokladny. Pracovnice pokladny upozornila na nebezpečného pachatele křikem a ten poté odešel. Ke zranění osob nedošlo. Policie případ vyšetřuje pro trestný čin loupeže. P ČR dl, as Jazyková škola pro vás Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2009/2010 Jazyková škola při ZŠ Sušice, Lerchova ul. zve zájemce do jazykových kurzů pro příští školní rok. V současné době zde probíhá devět kurzů anglického jazyka různých úrovní a kurz němčiny pro pokročilé. V příštím školním roce 2009/2010 budou tyto kurzy pokračovat a v případě zájmu otevřeme nové začátečnické kurzy angličtiny a němčiny pro děti, dospělé i velmi úspěšné kurzy angličtiny pro rodiče s dětmi. Výuka bude probíhat po dvou vyučovacích hodinách 1 týdně od poloviny září 2009 do konce června Využijte nabídku finančního zvýhodnění školného, pokud se přihlásíte a odevzdáte doklad o zaplacení do 25. června Po tomto datu bude ke školnému připočítáno zápisné 400 Kč. Přihlášky: současní studenti u svých lektorů, noví zájemci: v kanceláři jazykové školy každé pracovní pondělí a úterý v hod., zadní vchod ze školního hřiště Villaniho ul., v době provozu školy v kanceláři ZŠ Lerchova, event. ke stažení na www. zssusice.cz/jazykova_skola. Dotazy a případně i přihlášky na tel a na u Informativní schůzky k vytvoření rozvrhu hodin se budou konat v pondělí 14. září 2009 v hodin pro kurzy angličtiny dětí a rodičů s dětmi v hodin němčina, v hodin angličtina. Všechny informativní schůzky se budou konat v učebnách Jazykové školy (zadní vchod ZŠ Lerchova od hřiště z Villaniho ul., 1. patro). Účast nutná ve vlastním zájmu! an

3 Sušické noviny 11/ května 2009 Aktuality strana 3 RM doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek ke zřizovací listině a rozšiřuje předmět činnosti Sociálních služeb města Sušice o provozování nestátního zdravotnického zařízení. Na základě ust. 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla RM Sušice o stanovení platu 2009 ředitelům organizací Městské kulturní středisko Sušice a Sociální služby města Sušice. RM schválila finanční příspěvek Vydavatelství Iva Production ve výši Kč s DPH za prezentaci města Sušice v časopisu Brýle plus. Částka bude hrazena z org. Propagace. RM schválila přidělení příspěvku na činnost Občanskému sdružení Petrklíč Sušice ve výši Kč. RM souhlasila s prezentací města Sušice v Obrazovém atlasu regionů a řemesel v ČR 2010 vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu ½ strany A4. RM nesouhlasila s prezentací města Sušice ve skupině internetových portálů Paseo group v rozsahu Aktiv. RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2257/3 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 24 m² ke zřízení restaurační předzahrádky, pro firmu ARGUTA CH, s. r. o. Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN, a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. Do obchodního rejstříku byla společnost ELEKTROWIN zapsána 15. července 2005 a 5. prosince téhož roku obdržela rozhodnutí od ministerstva životního prostředí o zápisu do Seznamu výrobců jako kolektivní systém pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí a nástroje) pod registračním číslem: KH001/05 ECZ. Předmětem činnosti společnosti ELEKTROWIN, a. s., je Zasedání rady města RM odkládá projednání záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 2023/10 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 24 m² na příští jednání rady města a uložila Odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s Odborem výstavby a Živnostenským odborem prověřit veškeré podklady pro provozování této živnosti. RM schválila provozní řády herních ploch Kaštanová, Fuferna, Sirkařská, U gymnázia, Park T. G. M. RM schválila dodatky č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad dle přílohy a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků. RM vzala na vědomí záznam z jednání pracovní skupiny pro výběr nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury Aktuální uzavírky komunikací ulice Křičkova, U rybníka Uzavírka obou ulic v obou směrech, objízdná trasa vedena ul. Kaštanová ulice Americké armády, Vodní Probíhají práce na třetím úseku ulice Americké armády (od čp. 75 ke křižovatce s ulicí Příkopy). Pozor na nové objízdné trasy! Od bude průjezdná ulice Havlíčkova směrem do Vodní ulice jednosměrně. Ulice Americké armády bude průjezdná z náměstí pouze směrem do ulice Vodní. uzavírka v lesoparku Luh Od začínají práce na druhé etapě, kdy dojde k uzavírce cesty při řece Otavě od Jiráskova nábřeží po železniční most, s předpokládanou uzavírkou v měsících červen červenec. mu provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího plnění povinností výrobců podle 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu hlavy II zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. O výsledcích hovoří čísla Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů. Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému v České republice je jich zapsáno celkem šest vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno a doporučila zastupitelstvu města uplatnit postup dle zákona o obcích. RM vzala na vědomí výsledek druhé ankety příjmu digitálního signálu TV v Sušici a uložila správci bytového fondu zajistit od odborných firem návrhy řešení jednotlivých lokalit a ve spolupráci s OMRM předložit konečný návrh na jednání RM. RM schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP Životní prostředí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. RM schválila nabídku firmy GTS Novera, a. s., Praha na změnu typu internetového připojení z 2 Mb/s na 4 2 Mb/s za stejnou cenu jako dosud. Kompletní zápis usnesení z jednání rady a zastupitelstva města na red ELEKTROWIN se představuje k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok. V době, kdy společnost ELEK- TROWIN započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. V polovině třetího roku činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahuje 3 kg, z toho ELEKTROWIN za prvních osm měsíců roku 2008 ve svém systému zpětně odebral 1,2 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů. Do konce roku 2008 je potřebné tuto hranici ještě navýšit. České republice to ukládá evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej. Město Sušice je rovněž aktivně zapojeno do probíhajícího projektu pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Další info o separovaných odpadech v následujících vydáních SN. omrm Jednání rady města v roce 2009: Oznámení o době a místě konání voleb do EP Starosta města Sušice podle ust. 16 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu (EP) a o změně některých zákonů, oznamuje: 1. Volby do EP se uskuteční v pátek dne 5. června 2009 od do hodin v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 do hodin 2. Místem konání voleb do EP v městě Sušici jsou okrsky uvedené v oznámení o stanovení místa konání voleb do EP. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství a další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb. 4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky, bude mu sada hlasovacích lístků vydána ve volební místnosti. 5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 6. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. V Sušici dne 3. dubna , 15. a 29. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu, 14. prosince Zasedání zastupitelstva města v roce 2009: 24. června, 16. září, 11. listopadu. 16. prosince. Oznámení výběrového řízení Bc. Petr Mottl v. r., starosta města Sušice Oznámení volebních okrsků a volebních místností Pro volby do Evropského parlamentu konané dne 5. a oznamuje starosta města Sušice volební okrsky a volební místnosti na území města Sušice: č. okr. volební místnost vymezení okrsku 1. klubovna OV Albrechtice čp. 7 osady Albrechtice, Záluží, Milčice, Humpolec 2. Penzion Volšovka, Volšovy 42 osady Červené Dvorce, Volšovy, Dolní Staňkov, Nuzerov, Stráž 3. klubovna bývalé školy Chmelná čp. 40 osada Chmelná 4. B. Němcové, K. Čapka, Kaškova, Na Hrázi, Na Tržišti, Na Výsluní, klubovna požární zbrojnice Sušice, Na Hrázi 1 Na Štěbetce, Pod Vodojemem, Sadová, Tichá, Tylova, U Papírny, Volšovská malá zasedací síň MěÚ Sušice, nám. Svobody 138 budova gymnázia v Sušici, Fr. Procházky 324 jídelna SOUZ Sušice, Smetanova 761 ZŠ T. G. Masaryka v Sušici, Dr. Ed. Beneše Mateřská škola v Sušici, Smetanova Sušické městské lesy, Volšovská Úřad práce v Sušici, Nádražní 1226 V Sušici dne 3. dubna 2009 Americké armády, Bašta, Havlíčkova, Kostelní, Vodní, Klostermannova, Mostní, nám. Svobody, Poštovní, T. G. Masaryka, V Brance, Lerchova, Na Fufernách, Na Valše, Nerudova, Ostrovní, Příkopy, Zahradní Chelčického, Gabrielova, Husovo nám., Jeronýmova, Žižkova, Villaniho, Pravdova, V Rybníčkách, Fr. Procházky, Studentská, Sirkařská J. Jáši, J. Palacha, 5. května, Na Svahu, Pod Antonínem, Pod Svatoborem, U Kapličky, Smetanova, Pod Rozhlednou Alšova, Bezručova, Chmelenská, Hluboká, Dlouhoveská, Krátká, Hájkova, Dr. Ed. Beneše, K Vyhlídce, Mariánská, Mánesova, Na Burince, Na Kateřince, Na Stráni, Nad Lípou, Nuželická, nábř. Jana Seitze, Palackého, Pod Kalichem, Pod Kalovy, Pod Nebozízkem, Pod Skálou, Pod Nemocnicí, Pod Stráží, Trocnovská, Táborská, U Rocha, osady Vrabcov, Divišov, Rok Družstevní, Mírová, Luční, Na Palouku, Osvobození, Pod Viničkami, Stupkova, ČSA, V Lukách, Scheinostova, Sirkařská Křičkova, Na Vojtěšce, U Rybníka, U Vodárny, U Koupaliště, Kaštanová, Volšovská mimo , Pod Lesem Hrádecká, Nádražní, Otavská, Nová, Pražská, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Šumavská. Bc. Petr Mottl v. r., starosta města Sušice Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ). Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci referenta odboru výstavby a územního plánování stavební řízení. Zájemce musí splňovat předpoklady 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního nebo technického směru, znalost stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, jednání s lidmi, aktivita, řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 9. platovou třídu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky možno zasílat do na adresu město Sušice, nám. Svobody 138, Sušice Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice UPOZORNĚNÍ Město Sušice, Odbor majetku a rozvoje města, upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu, že od 1. června do 30. června 2009 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu. Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce.

4 strana 4 Vzpomínky Měl jsi nás tolik rád, jak možno věřit tomu že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů. Dne 20. května 2009 jsme vzpomněli pátého výročí úmrtí pana Františka Chmelenského ze Sušice. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcery s rodinami, syn, vnoučata, pravnoučata. Dne 27. května 2009 uplynulo pět let, kdy navždy odešel milovaný tatínek a dědeček MUDr. Jiří Koukol. Nevýslovně nám chybí jeho laskavé srdce, osobitý humor a poutavá vyprávění. Všem, kdo ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku. Dcera Markéta Šmídová s rodinou. Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat. Dne 1. června 2009 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný bratr a švagr pan František Matouš z Albrechtic. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje sestra Frída a švagr Jarda. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 2. června 2009 vzpomeneme 8 let od úmrtí pana Jiřího Brabce ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera Romana a syn Jiří s rodinami, sourozenci a vnoučata Románek, Davídek, Jiříček a Kubík. Nebylo Ti dopřáno s námi tu být, nebylo léku, abys mohla žít. Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob a vzpomínat. Dne 2. června 2009 vzpomeneme 11. výročí úmrtí paní Růženy Kurcové ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami. Za Tvou něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova, starosti, zachováme v srdci vždy Tvůj obraz a pocit neskonalé vděčnosti. Dne 3. června 2009 uplynou dva roky, co nás opustil pan Jan Klůs z Podmokel. Vzpomíná manželka, dcery Jana a Dáša s rodinami, vnučky Šárka, Martinka a Kačenka a tchyně Jiřina. Myslete na mne v tichých snech, nechte mne ve svých srdcích žít. Dne 7. června 2009 by oslavil své 55. narozeniny pan Josef Koryťák ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje za všechny rodiny A. Vondrová. Že čas rány hojí je jen pouhé zdání, stále je v srdce velký žal, bolest a smutné vzpomínání. Musela jsi odejít bez rozloučení, zavřela jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušila, co to má znamenat Dne 8. června 2009 uplyne 5 let od úmrtí paní Anny Hosnedlové. Vzpomínají syn s rodinou a snacha s rodinou. Dne 9. června 2009 uplyne 13 let od úmrtí paní Marie Vaňkové, roz. Kavalové z Rozsedel. Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami. Společenská kronika Opustili nás Květuše Oudová (1930), Pavel Kopelent (1954), Jana Kehartová (1918), Pavel Forejt (1963), Bedřiška Skalová (1926), Ladislav Míčka (1950), Ján Mikloško (1933), Naděžda Jirmanová (1924), Jaroslava Pátková (1943). Vítáme nové občánky William Vytiska, Robert Czyž, Pavlína Daranská, Štěpán Bláha, Karolína Tittlová, Eliška Maroušková, Šimon Kyrál Šumavská Sušice, kde jsou tvé tradice? Dokončení z minulého čísla. V časech národního obrození a zvláště po vzniku samostatné ČSR se rozvinula ve městě bohatá tradice spolkové činnosti: V údolí tom čarokrásném leží naše otčina zpívalo se kdysi v dnes již zapomenuté hymně Sušičanů, nebo v jiné vlastenecké Naše město na Otavě poslední je sídlo Čechů, věrné vlasti, matce Slávě, vzniklých v revolučním roce 1848 a uváděných poté při slavnostních příležitostech zpěváckým spolkem sv. Václav, založeném zde v r a přejmenovaném v r na zpěvácký spolek Svatobor. Doba, kdy Sušice ležela na pomezí dvou odlišných etnik a kdy skladby byly aktuální, již dávno pominula, ale tradice zpěváckého spolku Svatobor žije dál a překračuje svou aktivitou i hranice ČR, stejně tak jako v r založený Sušický dětský soubor. Zprávy o úspěších těchto hudebních těles přinášejí téměř pravidelně Sušické noviny. Hudební život ve městě obohacovala už od počátku 80. let 19. století až téměř do počátku 1. světové války šedesátičlenná smyčcová a dechová kapela Langhammerova a od r první džezový soubor jeden z prvních v kraji. Od r pak taneční orchestr Rytmus. Od počátku r tu vyhrávala známá Starošumavská dechová muzika Karla Polaty Šumavanka, známá i v zahraničí. V posledních letech úspěšně udržuje tuto tradici sušická Solovačka. Dodnes v Sušici trvá letitá tradice Sokola, po roce 1900 sídlo župy s jeho slety a od r sídlo župy sušických hasičů. Ještě dnes můžeme číst v průčelí zdejší Sokolovny, vybudované v roce 1914 tělovýchovným spolkem, deklarované heslo Volnost, rovnost, bratrství Osvětové práci národa. Jeho tradice začíná už v r. 1872, kdy byl v Sušici založen a v r spojen s hasičským sborem v Tělocvično-hasičské jednotě, která se však v r opět rozdělila na dvě samostatné organizace. Ale zatímco hasičský sbor dodnes plní odpovědné poslání, věrný své tradici, a Sokol ve svých odborech slouží kultuře města, jiné zdejší obdobné spolky a organizace se starou tradicí po německé okupaci v r zanikly. Dělnická tělovýchovná jednota DTJ, Jednota čs. Orla, Národní garda města aj. Protektorát překonal jen Sportovní klub Sušice a obnovení se dočkal sušický skauting. SK Sušice po svém založení v r dodnes (2/2) přežívá ve svém fotbalovém oddílu, od tenisu a hokeje, jimž byl věnován v poslední době zmodernizovaný stadion a hala. Předcházející řádky měly ozřejmit, jak vznik a významnější tradice města byly ovlivňovány historicko-společenskými změnami. S výjimkou jediné, která bude ještě zmíněna, vděčící za svůj vznik a trvání přírodním procesům nadřazeným společenským zákonitostem. Je jí prastará tradice města Sušice jako Brány Šumavy, kterou názorně zobrazuje rozměrná plastika na průčelí budovy České spořitelny. Tradice města ležícího při vyústění dravé horské říčky Otavy z hlubokých šumavských hor do rozšiřující se nivy směřující do dna někdejšího třetihorního jezera k Horažďovicím. Touto přirozenou bránou, otevírající vstup do nitra centrální Šumavy, proudí den co den směsice nejrůznějších druhů vozidel oběma směry. Jeden druh vozidel však mezi všemi vyniká: řítící se, rachotící a supící tahače s náklady kmenů šumavských velikánů, pro které dnes není vhodnější cesty do vnitrozemí. Avšak nebývalo tomu tak vždy. Když počátkem jara teplý alpský föhn se zastavil na vrcholcích našich hor a ovanul zasněžené vysoké pláně Šumavy, zpěněné jarní vody spláchly ledové kry v korytě řeky, přiblížil se čas tiché a plynulé plavby vorů. A když se pak ty objevily pod sušickým kamenným mostem, běhávali jsme s nimi po nábřeží sledujíce je až k bývalému Panskému jezu u elektrárny, abychom viděli, jak šikovně a s rutinou voraři najíždějí do propustě jezu za usilovného kormidlování předáků i zadáků a jejich zvláštní hlasité komunikace. A potom po zdařilém nájezdu jak s vrzáním houžví a nárazy kmenů splývají propustí pod jez a pomalu mizí pod korunami dnes už odstraněných staletých vrb pod stráň Andělíčka směrem k Čápovně. Ještě dodnes tam nad jezem s propustí ční dopravní značka pro jejich průjezd. Při vzpomínce na 30. a 40. léta minulého století, kdy ještě Sušicí vory proplouvaly, vybavují se mi verše Fráni Šrámka, které napsal ke 150. výročí píseckého gymnázia, vzpomínaje na svá studia na této škole, když tenkrát z okna svého pokojíčku u Putimské brány vory putující po Otavě sledoval. Po řece Otavě za vorem vor v jarech a létech odplouvaly, mizely v dálce, zrozenci hor a my se za nimi dívávali. Tak také mizely a mizí po proudu času odplouvající dny našich let a také mnohé tradice našeho města na Otavě. Avšak Sušičané se dočkají a tentýž proud času jim zajisté přinese očekávané a ušlechtilé tradice další. L. NOVÁK Sušické noviny 11/ května 2009 Sociální služby na Sušicku Každý z nás občas přemýšlí o tom, zda by byl schopen poskytnout první pomoc. V kritické situaci by se asi každý z nás snažil, ale otázkou je, zda víme, jak pomoc poskytnout! Toho jsou si vědomi i dobrovolní hasiči z Volšov a také Oblastní charita ve Volšovech, a tak se rozhodli uspořádat besedu na téma: První pomoc. Beseda se konala v prostorách zámku ve Volšovech Přednášku vedl zkušený odborník pan MUDr. Jiří Choc. V první části besedy nám byly sděleny důležité informace, jak se zachovat, když je člověk v šoku, jak zastavit krvácení. Asi nejdůležitější byla samotná resuscitace zraněného. Na figuríně nám pan Choc předvedl, jak má správná masáž srdce vypadat. Jak resuscitovat malé dítě nebo dospělého muže. Pro mnohé z nás to byla nová informace, a myslím si, že velmi přínosná. Druhá část byla věnována dotazům. Lidé se zajímali, jak se Vážení spoluobčané, v tomto seriálu byli postupně představeni všichni poskytovatelé sociálních služeb v nejbližším okolí Sušice. Tímto článkem se prozatím loučíme a pokračování seriálu bude po prázdninách. Dnešním dílem bych chtěla představit aktivizační hřiště pro seniory. V rámci revitalizace herních ploch a dětských hřišť byla upravena pro seniory část parku T. G. Masaryka za Domovem důchodců Sušice a vybavena sedmi prvky. Každý prvek je opatřen jednoduchým návodem k použití a přestože je hřiště situováno v blízkosti domova důchodců, je určeno i pro veřejnost. Nejde o posilovnu pod širým nebem pro mladé, ale pro zábavu a aktivizaci lidí vyššího věku. Dvě lavičky slouží ke krátkému odpočinku mezi herními prvky nebo k nabrání sil, ne k ohodnocování cvičících. Toto nové hřiště pro seniory je umístěno v parku a parky jsou všude na světě místem relaxace, setkávání i aktivního odpočinku uprostřed města. Vzpomeňme třeba na cvičení tai či, kterému se každé ráno věnuje v parcích většina Číňanů, a to až do pozdního věku, nebo oblíbený petangue, jímž se v parcích baví francouzští a španělští senioři. S odbornou fyzioterapeutkou si projdeme jednotlivé prvky: u kola se posadíme na sedátko, opřeme záda a šlapeme na kole bez propínání pat. Cvičení je vhodné k udržování hybnosti v kloubech dolních končetin, posilování svalstva, zlepšení prokrvení a krevního oběhu. Dvě otočná kola jsou na procvičení horních končetin, oběma koly točíme zároveň směrem dovnitř i ven. Zde procvičíme klouby, posílíme svaly a trénujeme koordinaci pohybu. Na žebříčku určeném k procvičení prstů postupujeme prsty po jednotlivých stupíncích od spodní k horní části žebříčku. Dobře procvičíme nejen jemnou motoriku, ale i ramenní klouby a posílíme celou horní končetinu. Jistě i mladší lidé po zlomenině ruky tento prvek ocení. U stěny s kolem se postavíme čelem nebo bokem ke stěně a točíme kolem oběma směry; střídáme paže. Opět dobře procvičíme ramenní klouby a posílíme paže. U otočného válečku První pomoc (16) se postavíme čelem před váleček a ohneme lokty do pravého úhlu tak, aby se dotýkaly těla. Oběma rukama zároveň otáčíme dopředu i dozadu, to samé pak provádíme samotným válečkem. Cvičení je zaměřeno hlavně na procvičení předloktí a ruky. Překážková dráha na té si zlepšujeme koordinaci a stabilitu chůze. Procházíme mezi jednotlivými překážkami a pokud je potřeba, přidržujeme se zábradlí. Posledním prvkem je stěna k protažení zad, kde se přidržujeme madel a pomalu si protahujeme záda. Madla stěny lze využít dle vlastní fantazie také například k provádění kliků, procvičování dolních končetin, zlepšování stability apod. Během cvičení je vhodné se řídit základními bezpečnostními instrukcemi; u všech cvičení dbáme na správné držení těla a pravidelné dýchání, cvičíme podle stavu, kde je to pro nás vhodné, cvičení by nemělo nadměrně unavovat, pokud zjistíme bolesti, cvičení přerušíme, při problémech se stabilitou cvičíme raději s doprovodem. Za toto krásné hřiště zaslouží náš dík našem město Sušice. Pokud máte zájem se zapojit do komunitního plánování nebo připomínkovat sociální služby v našem městě, kontaktujte Členové komise komunitního plánování. zachovat při nečekané alergické reakci, jak zacházet s člověkem po uštknutí hadem či po zásahu elektrickým proudem. Pan Choc nám velmi ochotně všechny dotazy zodpověděl. I když účast nebyla tak hojná jako v minulém roce, i tak jsme odcházeli s vědomím, že víme zase o něco více, a už bychom byli schopní poskytnout první pomoc lépe. Tímto článkem bych chtěla poděkovat SDH Volšovy a Oblastní Charitě, že jim není lidský život lhostejný, protože z jejich hlav vzešel nápad o této besedě a já doufám, že tato tradice bude v příštích letech pokračovat!! Zvláštní poděkování pak samozřejmě patří panu MUDr. Chocovi za čas, který nám věnoval, a budeme doufat, že příští rok si tuto přednášku znovu zopakujeme, protože jak se říká: Opakování je matka moudrosti. ADÉLA LUČANSKÁ

5 Sušické noviny 11/ května 2009 strana 5 Veselé Velikonoce aneb Musíme si pomáhat! V noci na Velký pátek se v jednom ze sanitních vozů Záchranné služby v Sušici rozbila nosítka. Řeknete si banalita, ale bez nosítek je sanitka jako cisterna bez nádrže a před námi byly celé velikonoční svátky, nával turistů a tím i potenciálních pacientů. Bylo třeba nosítka urychleně opravit. Zaměstnanci SG strojírny, které jsme nakonec oslovili, se ukázali jako opravdový mistři svých oborů a lidé na svém místě. Nejen, že nás přijali s úsměvem, ale navíc perfektně a v rekordním čase vyrobili rozbitou součástku, nosítka rozmontovali, vyrobený náhradní díl umístili na své místo a sušická záchranka mohla Podtitul tohoto článku by mohl být Aneb jak se stimulují Pražští Sušičané. Když totiž měl pan Ing. Karel Němec, CSc, své kulaté výročí (85, u mužských to lze prozradit), došli jsme mu popřát, krásně jsme pobesedovali s ním i s jeho paní a když už jsme prošli aktuální věci, vytáhli jsme s potutelným úsměvem následující text, opsaný z jednoho starého čísla Posla ze Sušice (ročník VIII, č. 35, z 18. prosince 1886). Článeček se jmenoval stejně jak je uvedeno nahoře a my jsme opsali jen začátek, aby to byla opravdová hádanka. Ta část zněla: Velmi vzácný tento nerost byl, jak známo, Františkem Firbasem, lékárníkem v Sušici, objeven při upravování zahrady v její jihozápadní části skoro již na úpatí vrchu Šibeníku. Naleziště toto navštívil též slovutný dr. R. Scharizer, docent na universitě a asistent mineralogického musea ve Vídni Ale pan inženýr je sportovního ducha, takže nám do měsíce dal komplexní odpověď. A tak, kdo náhodou v Sušici neví co je monazit sušický, dozví se to z jeho odpovědi, i když už noviny z roku 1886 asi nenajde. Pane inženýre, děkujeme a přejeme vám sportovního ducha ještě do mnoha dalších let. Monazit je minerál, který patří mezi fosfáty a jehož základní složkou je cer, prvek vzácných zemin. Krátká zpráva o jeho nálezu Poslední zvonění. Začínal nám svaťák. Jeden celičký týden na to, abychom trochu přelétli učebnice maturitních předmětů. Ale co říkám? Jen pár dní, v nichž jsme chtěli do sebe doslova vstřebat veškerou vyučovací látku. Shovívavé úsměvy starších studentů mě přiváděly do varu a jejich zkušené poznámky o jednoduchosti matury do stavu nepříčetnosti. A pak to přišlo. Celý svět se najednou zúžil do prostoru jedné třídy a za chvilku pro mne existovalo jen a jen potítko. Strach, tréma, zlost na sebe sama a minuty, v nichž jsme dávali za pravdu heslu učitelů: Učte se soustavně! Chodba, potítko, maturitní komise a po půl hodině znovu chodba, potítko V okamžiku, kdy nám ředitel školy blahopřál k úspěšně složeným maturitním zkouškám, byl jsem nejšťastnějším člověkem na světě (a nejen já). Patřil mi celý svět a já patřil jemu. Z nebetyčné výše jsem shlížel na své mladší spolužáky a cítil se strašně dospělý. Od té doby uplynula řada let. Maturitní dojmy vybledly a ta naše na Velikonoce fungovat naprosto kompletní. Slova, že je to samozřejmost, že by se tak zachoval snad každý, nás vyprovázela, když jsme z SG Strojíren odjížděli. Jako nádavkem mi za několik dní přišel dopis, kde nám vedení SG Strojíren sděluje, že faktura za opravení nosítek se rovná nule a že jakákoliv další pomoc z jejich strany je samozřejmostí. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem výborným řemeslníkům z SG Strojírny i jejich managementu za super přístup a popřát mnoho úspěchů do budoucna. Tento přístup zaměstnanců SG Strojírny velmi kontrastuje s přístupem jednoho vedoucího pracovníka jiného velkého podniku v Sušici, kde jsme požádali o pomoc a kde naše nosítka byla nazvána krámem ze špitálu a odkud jsme po důkladném prolustrování na vrátnici raději odjeli, než abychom poslouchali, co si vlastně myslíme, že je pátek a že mají své práce dost. Tomuto zaměstnanci bohužel poděkovat nemůžeme, ale alespoň víme, na koho se příště můžeme a nemůžeme obrátit. Veselé Velikonoce jsme při odjezdu slyšeli na obou pracovištích, ale že si musíme pomáhat jsme poznali jen v SG Strojírny, Ještě jednou velký dík. MUDr. JIŘÍ CHOC Co je monazit sušický? Dárci krve Horažďovice Sušice Klatovy Sušice Horažďovice Sušice Kolinec Staňkov Velhartice Nalžovské Hory Sušice v Sušici byla uveřejněna v Poslu ze Sušice před více než 120 lety ( ). Historie této události a její následující význam stojí za připomenutí. O nález se zasloužil sušický lékárník František Firbas, který se zajímal o neživou přírodu, horniny a minerály. Jednou při úpravě své zahrady poblíže vrchu Šibeníku narazil na vyvřelou hrubozrnnou horninu pegmatit, složenou z řady nerostů, a větší soubor jeho vzorků předal svému příteli, profesoru vídeňské univerzity A. Schraufovi, který jej zařadil do univerzitní sbírky. Tam ho převzal ke zpracování docent dr. R. Scharizer a na dvou zkoumaných kusech objevil krystalek monazitu, pokrytý tenkou žlutohnědou vrstvou, který mu připomínal ruské monazity z Ilmenských hor. Jeden z krystalků rozlomil a na jeho fragmentu o velikosti cca 3 mm provedl podrobný fyzikální a krystalografický výzkum, jehož výsledky porovnal s publikovanými údaji o dosud známých monazitech z jiných lokalit. Zveřejnil i rekonstruovaný ideální krystalový tvar nalézaného nerostu (obr.), který doplňoval znalosti o jeho dosud známých tvarech. To byl pravděpodobně důvod k pozdějšímu přiřazení adjektiva sušický k označení minerálu, i když sám Scharizer ho nazval monazitem ze Sušice (Monazit von Schüttenhofen), jak uvedl ve zprávě mineralogického muzea vídeňské univerzity ze dne , která byla uveřejněna o rok později v německém časopise pro krystalografii a mineralogii v Lipsku (Zeitschrift fůr Krystallographie und Mineralogie, 12.B., Leipzig 1887). Chemický průzkum nálezu nemohl Scharizer provést pro jeho malou velikost a tehdejší možnosti analytických metod. Čím je ale monazit zajímavý a proč je připomínán? Jeho název je odvozený od řeckého slova monaxo, což znamená osamě- Maturity Ideální tvar krystalu monazitu ze Sušice podle Scharizera. lý, pro jeho řídký výskyt. Kromě ceru může v různých variantách obsahovat v malém množství i jiné vzácné prvky, z nichž nejvýznamnější je radioaktivní thorium, které vzniká rozpadem uranu a jehož izotopy jsou i výchozími členy dalších rozpadových řad prvků. Tím se monazit stal strategickou surovinou novodobého průmyslu, vojenské i jaderné techniky. Proto byl již za druhé světové války v letech a později znovu v letech proveden na Otavě u Horažďovic utajovaný šlichový průzkum písků na obsah monazitu splavovaného ze Šumavy do místních vodotečí. Ve vyrýžováném koncentrátu byla skutečně zjištěna šedožlutá zrnka monazitu velikosti do l mm, ale jen v malém, ekonomicky netěžitelném množství. Podobně je tomu i na jiných dosud známých lokalitách monazitu u nás, např. v Písku, kde byly nalezeny v tamním pegmatitu krystalky monazitu až o velikosti přes l cm. Ve světě se dnes monazit těží zejména z plážových mořských písků (Brazílie, Sri Lanka, Indie, Madagaskar, USA) a jeho největší dosud známé krystaly velikosti až do 20 cm byly nalezeny v Mars Hill v Severní Karolíně (USA) a ve státě Minas Gerais v Brazílii. KAREL JIŘÍ NĚMEC, Praha maturita nám připadala snadná. Ty zkoušky, které jsme skládali potom, už mnohdy tak snadné nebyly. Chyběla i komise, která by vyřkla závěr: uspěl či neuspěl. Jsou to zkoušky, které skládáme denně. Drobné, nenápadné, samozřejmé. Na první pohled možná banální. Ale právě ony nás často prověřují, zkoumají charakter, smysl pro čest a odpovědnost, zkoušejí míru zrání a dospělosti. Ale stejně někde hluboko je v nás zasunuta naše maturitní zkouška. A každá generace ji bude znovu a znovu prožívat, protože byla první. IVAN NIKL Ze života sušického gymnázia Studenti opět četli a psali noviny! Ve spolupráci s deníkem Mladá fronta DNES proběhla před nedávnem jarní etapa projektu Studenti čtou a píší noviny. Celkem se zapojilo 418 středních škol. Studenti dostávali každý den zdarma noviny, které využívali hlavně při výuce češtiny a společenských věd. Psali také texty na zadaná témata. Vybrané články z celkového počtu se pak objevovaly od do na stránkách MF DNES a na idnes.cz. Do projektu se s úspěchem zapojili také studenti sexty a druhého ročníku Gymnázia Sušice, kteří si tak mohli ověřit své znalosti publicistického stylu a vyzkoušet si novinářskou práci. Čtenářům Sušických novin přinášíme některé z uveřejněných textů. Mgr. MILOSLAVA HODÁNKOVÁ Zázrak druhé světové války Sir Nicholas Winton. Jméno, které se do povědomí českého národa dostalo teprve nedávno. A přitom do naší historie zasáhlo již mnohem dříve. Nevzpomínám si, kdy přesně jsem poprvé slyšela o příběhu záchrany židovských dětí z Československa, už tehdy mě ale stoprocentně zaujal. Bylo to něco skutečně obdivuhodného. Dokonalý obrázek o tom všem jsem si pak mohla udělat, když jsem před nedávnou dobou měla možnost zhlédnout dokumentární film s názvem Síla lidskosti, který byl promítán pro školy i veřejnost v rámci vzdělávacího programu. Těm, kdo snad ještě neslyše- li o panu Wintonovi, mohu tedy sdělit, jak nesmírně inspirující člověk to byl a stále je. V roce 1939 se mladý Nicholas z vlastní iniciativy vydal do Prahy, protože se zajímal o zdejší politickou situaci. Mohl jet na dovolenou do Švýcarska, ale na poslední chvíli směr cesty změnil. V Praze začal s pomocí několika dobrovolníků chystat velkou tajnou akci, která vyžadovala skvělé organizační schopnosti, pohotovost i znalost psychologie. Nakonec se mu podařilo zachránit 669 dětí, které tak dostaly druhou šanci a mohly svobodně žít. Přes všechnu bolest jsou snad tito lidé dnes šťastní. Nikdy předtím jsem o žádném člověku netvrdila, že je to můj vzor, ale tehdy, po odchodu z kina, jsem měla jasno. Je to tím, že se ta událost zdá neuvěřitelná a je nám tak Ve čtvrtek proběhla v ZŠ Lerchova ve školní družině u Pokorných soutěž Správná holka, správný kluk. Soutěžící byli žáčci prvních až pátých tříd. Nechyběla ani čtyřčlenná porota, která měla za nelehký úkol bodově ohodnotit výkony soutěžících v jednotlivých disciplínách. Celé odpoledne zkušeně moderovala paní Pokorná a publikum se skládalo většinou z maminek soutěžících. Soutěž se skládala z několika disciplín. Na samém začátku se soutěžící představovali, po té proběhly volné disciplíny (recitace básniček, zpívání, scénky), velmi slušně a promenáda v nejoriginálnějším obleku byla už jen dále následovala vědomostní soutěž a poslední byla promenáda v nejoriginálnějším obleku. Porota to neměla vůbec jed- třešničkou na dortu. Na všech zúčastněných bylo vidět, že přípravu na soutěž v žádlo družinovou Správnou holku noduché, ale nakonec se podařiném případě nepodcenili. Naučené básničky, písničky, vtípky zové si vybojovali zajímavé ceny a správného kluka vybrat. Vítě- se z kluků a holek přímo sypaly. a ostatní byli také sladce odměněni. V očích těch, co S vědomostmi na tom byli také nevyhráli blízká. Žasnu nad tím, kolik dobra se může skrývat v jedné lidské bytosti. Člověk, který pomohl tolika bezmocným lidem, ačkoli ho o to nikdo nežádal a nemusel se o to vůbec zajímat, člověk, který za své zásluhy nepožadoval odměnu, netoužil po slávě, člověk, který dokonce dokázal zachovat mlčení o svém činu i před svými nejbližšími, a člověk, který se doposud angažuje v dalších projektech pomoci, přestože by si mohl v klidu užívat zaslouženého odpočinku, takový člověk je mým opravdovým morálním vzorem, ke kterému mohu vzhlížet a mám se od něj hodně co učit. Sire Nicholasi, přirostl jste nám k srdci. A ta Nobelovka by měla být vaše! ANEŽKA ŠMÍDLOVÁ, 2. A Tvůrčí skupina Šumák se představuje! Pokud jste obyvateli, rodáky, obdivovateli Sušice či pouze kolemjdoucími pocestnými, nenechte tento článek bez povšimnutí. Tyto řádky jsou určené právě pro vás! Mnozí z vás jistě již zaznamenali zvěsti o nově vzniklém občanském sdružení Šumák a v každé zvídavé bytosti to určitě vyvolalo spoustu otázek. Dovolte nám proto uvést Šumák na sušickou scénu jak se sluší a patří. Kdo jsme? Co chceme? Jedná se o uměleckou tvůrčí skupinu sušického kolektivu, které není lhostejné kulturní dění v Sušici. K založení došlo na podzim jednoho krásného odpoledne v kolem roku Tehdy se sešlo pár přátel, fotografů, s nápadem dát svá díla dohromady a zapojit do kolektivu nejen sebe, ale i své blízké a ostatní spoluobčany z centra i periférií a okolních dědin. Všichni, kteří se zajímáte o focení, umění či jinou tvůrčí činnost, či pokud se jen rádi podí- váte na pěknou fotografii, je to příležitost pro vás! Již na samém počátku si náš fotografický klub stanovil široké pole působnosti: podpora fotografické tvorby členů Fotoklubu, dotýkající se všech odvětví fotografie rozvoj znalostí v daném oboru, výměna zkušeností mezi jednotlivými členy Fotoklubu propagace a prezentace fotografické tvorby, fotografické mapování života a krajiny propagace našeho města Sušice v dobrém a atraktivním světle popularizace fotografie, realizace a rozvoj členů. Je-li libo dozvědět se více o jednotlivých členech a zhlédnout jejich dosavadní tvorbu, zveme vás na návštěvu nově vznikajících internetových stránek nebo aplikace Náš program je velmi široký a pružný, připravujeme pro vás rozmanité akce, z nichž nejbližší je galerie pod širým nebem v Sušici na téma Sušice, fotografuj zase! ; 6. června při Majálesu, na sušickém Santosu. Sběr fotek od 14 do 18 hod., závěrečný happening v 19 hod. Ukaž ostatním svůj pohled na Sušici! Každý návštěvník má možnost vystavit pod otevřeným nebem své fotografie jakkoliv tématicky spojené s městem Sušice, které budou v průběhu závěrečného happeningu vyhodnoceny. POZOR! Každý účastník obdrží funkční přívěšek Munkees (www. munkees.cz). Přijďte si s námi zašumět a přispět tak něčím, klidně i malým, do kulturního dění v Sušici, jedná se především o vaše kulturní dění. vy sami můžete být jeho účastníky. Nejste nám šumák! Za pomoc a finanční podporu děkujeme sponzorům: město Sušice, 3D POINT, MUNKEES a MATY- PO. sš Správná holka, správný kluk bylo vidět malinkaté zklamání, ale to už bylo na nás maminkách, abychom ujistily naše ratolesti, že ty nejsprávnější holky a nejsprávnější kluky máme samozřejmě doma. Paní Pokorné děkujeme za příjemně strávené odpoledne a už nyní se těšíme na další akci se školní družinou. sb

6 strana 6 Kulturní servis od 29. května do 12. června 2009 Sušické noviny 11/ května 2009 Sušice čtvrtek 11. června v19 30 hod. Smetanův sál Jam session 2009 účinkují Emil Viklický piano, František Uhlíř kontrabas, Laco Tropp bicí sobota 13. června Smetanův sál Závěrečný koncert SDS přesný čas na plakátech do 30. června 2009 výstavní prostory radnice výstava Kresby, obrazy Lubomír Švelch červen srpen (začátky koncertů vždy v hod.) Solovačka na náměstí termíny vystoupení na náměstí u kašny: 27. 6, vystoupení na náměstí u radnice (pod kaštany): sportovní aktivity sobota 13. června 2009 Rock Machine Svatobor Cup 09 Závod horských kol po cestách vrchu Svatobor. Podrobnosti na str. 8. Program kina Sušice Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Válka nevěst * Dlouhá léta byly nejlepšími kamarádkami až do svatby. Hrají Kate Hudsonová, Anne Hathawayová aj., režie Gary Winick. USA, titulky, 88 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Bláznivá komedie pobavíte se! (neděle pondělí) Rychlí a zběsilí * Čtvrtý díl slavné akční série, v níž hlavními hrdiny jsou rychlá auta. Hrají Vin Diesel, Paul Walker aj., režie Justin Lin. USA, titulky, 107 min., od 12 let, vstupné 65 Kč (úterý středa) Sex drive * Teenagerská komedie o cestování státy USA (samozřejmě bez řidičáku) a potížích s děvčaty. Hrají Josh Zuckermann, Amanda Crewová, Clark Duke aj., režie Sean Anders. USA, titulky, 109 min., od 12 let, vstupné 65 Kč (čtvrtek pátek) Proměny * Nový český film o čtyřech lidech, které jejich osudy svedou dohromady a jejichž životy se promění. Hrají Dita Zábranská, Jan Zadražil aj., režie Tomáš Řehořek. ČR, 79 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. Úspěšná účast na filmových festivalech nenechte si ujít! (sobota neděle) Pátek třináctého * Horor na motivy legendárního seriálu o masakru teenagerů a vychovatelů z letního tábora Crystal Lake. USA, titulky, 98 min., od 15 let, vstupné 60 Kč (sobota neděle) jen v hod. Monstra vs. Vetřelci * Na naši planetu už zase zaútočili mimozemšťané, ještě že máme velkou zásobárnu hrdinů Animovaný snímek. USA, český dabing, 94 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Pro děti i dospělé! (pondělí úterý) Grand Torino * Příběh neústupného válečného veterána Walta, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí Hrají Clint Eastwood, Bee Vang aj., režie Clint Eastwood. USA, titulky, 117 min., od 12 let, vstupné 65 Kč (středa čtvrtek) Milionář z chatrče Film roku 2008 jak chudý indický chlapec prostřednictvím televizní soutěže získal pohádkové jmění. Hrají Dev Patel, Freda Pinto aj., režie Danny Boyle. Velká Británie, titulky, 120 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. 7 Oscarů nenechte si ujít, hrajeme naposledy! (pátek sobota) Star Trek * Neviděli jste žádný Star Trek? Nevadí. Dobrodružství vesmírné lodi Enterprise uvidíte od samotného začátku. Hrají Chris Pine, Jennifer Morrisonová aj., režie J. J. Abrams. USA, titulky, 126 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Legendární příběh si nemůžete nechat ujít! Podrobněji o uváděných titulech na nebo na plakátech. Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro (nad lékárnou Galenos) pondělí, středa, čtvrtek, pátek a hod hod hod. Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , úterý sobota 9 12 a hod. neděle 9 12 hod. pondělí zavřeno Kapacita místnosti se sušickým betlémem je 30 osob. Vzhledem nastavení pohybového mechanismu lze betlém spouštět pouze v 9 00, 10 00, 11 00, 13 00, 14 00, a v hod. do 31. května 2009 Výstava výtvarných prací učitelů a žáků T. G. Masaryka pořádá ZŠ ve spolupráci s muzeem června 2009 Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Sušice Městské informační centrum budova radnice tel , pondělí pátek sobota Region Hartmanice 9 12 hod. a hod hod. Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel denně kromě pondělí a hod. Kultura a tradice židovské menšiny. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v 11 00, ve a v hod. (mimo uvedené hodiny je možné zajistit prohlídky muzea a kostela na tel ) Synagoga Hartmanice Tel , , úterý neděle 9 18 hod. Expozice soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, výstava Šumava na starých fotografiích, šumavské vesnice zlikvidované po roce 1948, dokumentace k historii a rekonstrukci synagogy. Pozor změna termínu! sobota 13. června v hod. Biblické písně Antonína Dvořáka Literárně-hudební pásmo o životě A. Dvořáka a jeho díle Biblické písně. Seznámení s duchovním bohatstvím starozákonních žalmů (písní). V pořadu vystoupí Jaroslav Hamberger a Václav Diviš (kontakt akce tel ) Informace Městské IC, tel , Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). úterý sobota 9 12 a hod. neděle 9 12 hod. Stálá expozice: příroda na Šumavě, zoologie, botanika, geologie, ochrana přírody, zemědělství, myslivost a těžba zlata, sklářství, lidové umění, gotické a barokní plastiky, kolekce regionálního výtvarného umění do 31. července 2009 Šumava Karla Klostermanna fotografický salon členů sdružení výstava pod záštitou senátorky JUDr. Jiřiny Rippelové. Pořádá Muzeum Šumavy ve spolupráci s Občanským sdružením Karel Klostermann Horažďovice Kino Otava tel (oba dny v hod.) Příběh o Zoufálkovi Malý hrdina s velkým srdcem. USA, český dabing.) (oba dny ve 20 hod.) Vévodkyně V manželství byli tři. Historické drama praprapratetičky princezny Diany. USA/Anglie, titulky (oba dny pouze v hod.) Lovecká sezóna 2 Domácí i lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Animovaná komedie pro malé i velké. USA (oba dny ve 20 hod.) Normal Thriller natočený podle skutečného příběhu legendárního sériového vraha. ČR, od 15 let (pouze ve 20 hod.) Báječný svět shopaholiků Nová práce, nový přítel, nová kabelka, to je super komedie. USA, titulky, Společenská zábava KD Horažďovice, tel neděle 31. května v 15 hod. Posezení s písničkou Pro dobrou náladu vyhrává Malá muzika Nauše Pepíka. sobota 6. června ve 21 hod. Sifon rocková zábava neděle 28. června v 15 hod. Posezení s písničkou K tanci a poslechu hraje Solovačka. Upozornění KS Horažďovice Od 1. června 2009 příjem přihlášek do Základního kurzu tance a společenského chování. Zahájení kurzu v pátek 25. září pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Informace a přihlášky v kanceláři kulturního střediska Horažďovice, nebo v předprodeji kina Otava Horažďovice. do konce června galerie Califia Is thie Real Life? Long Ago or Far Away from Los Angeles výstava inspirovaná písní Bohemia Rhapsody britské skupiny Queen a díly umělců z L. A. Knihovna Horažďovice tel , veřejný internet. Podrobný program na www. knihovna.horazdovice.cz. úterý 9. června v 9 a v 11 hodin Zvířecí rodinka aneb Zmatky se zvířátky beseda se zaměstnanci Botanické a zoologické zahrady Plzeň DDM Horažďovice tel , Přírodovědná stanice (Na Zářečí) tel , sobota 30. května Okresní přebor leteckých modelářů sraz soutěžících v 8 hod. v zámku, vlastní soutěž od 10 hod. na louce u Týnce středa 3. června od 15 hod. Švihadlový trojboj soutěž ve skákání přes švihadlo pro dvojice. Městské muzeum Mimo sezónu objednávky prohlídek na tel Od 2. června zahájena činnost interaktivní rukodělné dílny s názvem Návrat k tradicím návštěvníci městského muzea si mohou po celý rok vyzkoušet stará řemesla z Pošumaví. výstavy: Roman Holeček: Kavkaz království slunce a ledu fotodokument z července 2007 Svět pod hladinou fotografie, potápěčský klub Horažďovice Loutky a loutkáři 85 let historie loutkářství na Horažďovicku 26. června 28. srpna 2009 Zámecké hudební léto 2009 Horažďovice Podrobný program v příštích Sušických novinách. Informační centrum tel , Hrady a zámky Rabí, tel., fax úterý neděle 9 12 a hodin sobota 30. května od 9 do 16 hodin RABIJÁDA 8. ročník dětského dne na Rabí na téma Šaši a komedianti. Den plný soutěží, bojů a klání pro děti i jejich rodiče. Celodenní program zpestří divadelní seskupení RAJDO. V tento den je hrad pro běžný návštěvnický provoz uzavřen (prohlídky nebudou probíhat). Kašperk, tel denně mimo pondělí hodin do 30. června Speciální prohlídky pro školy speciální interaktivní prohlídky pro děti 1. stupně a pro žáky 2. stupně ZŠ (vhodné i pro střední školy a gymnázia) Staň se rytířem, princem, princeznou interaktivní prohlídky pro děti 1. stupně ZŠ. Program prohlídky je zaměřen na výchovu mladého rytíře (prince) a mladé dámy (princezny). Příkladem je především výchova mladého Karla IV. ve Francii a další dochované dobové prameny k výchově a přípravě na budoucí poslání dětí významných středověkých osobností Staň se stavitelem hradu interaktivní prohlídky pro žáky 2. stupně ZŠ (vhodné i pro střední školy a gymnázia). Program prohlídky zavede žáky do doby stavby hradu. Na základě informací a indicií získaných od průvodce budou např. svým logickým myšlením přesvědčovat průvodce, že oni jsou ti nejlepší pro získání lukrativní zakázky na stavbu hradu i pro získání titulu magister fabricie, tj. jakéhosi ředitele stavby. Naučná stezka Strážců hranice dle vlastního uvážení mohou školní skupiny doplnit svůj pobyt na Kašperku putováním po naučné stezce tematicky zaměřené na historii ostrahy hranice od středověku až po spuštění železné opony, na přeshraniční obchod i na boje mezi pašeráky a příslušníky finanční stráže. Velhartice, tel úterý neděle 9 17 hodin Švihov, tel úterý neděle 9 16 hodin Informace o spojích ČSAD Sušice (7 15 hod.) ČSAD Klatovy České dráhy Sušice Inf. kancelář Ciao Horažďovice Mezinár. pokladna ČD Klatovy Mezinár. pokladna ČD Strakonice Bílá linka Českých drah

7 Sušické noviny 11/ května 2009 Kultura zábava pozvánky strana 7 Pozvánka do kina Proměny května Film natočil pravděpodobně nejmladší český režisér všech dob Tomáš Řehořek. Na filmu začal pracovat v době, kdy mu bylo dvacet let a jeho práce oslovila českou filmovou producentku, stejně jako další spolupracovníky, včetně distributorů. Heslem filmu je čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného, osud je ale svede dohromady a jejich životy se změní. Hlavními postavami jsou žena úspěšného muže, která by udělal cokoliv, aby měla dítě, sportovní trenér, který zasvětil život atletice a nyní zjišťuje, co všechno promeškal, stará žena, která žije sama ve velkém domě bez kontaktu s okolím a konečně mladá matka se dvěma dětmi, s níž se život příliš nemazlil. Film sleduje všechny čtyři postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé osudy i děj gradují a film směřuje k závěrečnému střetu. Jeden z nejzajímavějších českých filmů poslední doby. sz Sir Nicholas Winton oslavil 100. narozeniny Spojitost s tímto jménem si možná vybavíte při vzpomínce na nedávno uváděný dokument v Sušickém kině Síla lidskosti. Ten popisuje skutečný příběh Nicholase Wintona, který zachránil 669 českých dětí před jistou smrtí v nacistických táborech. Tento skromný hrdina, bývalý britský makléř, pomáhal dál i po válce zakládal domovy důchodců a pomáhal v práci ústavům pro mentálně postižené lidi. Sir Winton se narodil 19. května 1909 v Londýně jako Nicholas Wertheimer v německo židovské rodině, která odešla do Londýna na počátku uplynulého století kvůli antisemitským náladám v Německu. V roce 1933 získal kvalifikaci pilota, závodně šermoval a nakonec se stal makléřem londýnské burzy. K záchraně dětí z Československa se dostal náhodou, když se na něj obrátil přítel, člen Britského výboru pro uprchlíky z Československa, s prosbou o pomoc při plnění zajímavého úkolu. Vše organizoval jako soukromá osoba, zaštítil se výborem pro uprchlíky a spolupracoval s cestovní kanceláří Čedok. První vlak odjel z Prahy 14. března 1939, den před obsazením zbytku českých zemí nacistickým Německem. Poslední, osmý vlak odcestoval 2. srpna Celkem se podařilo dostat do bezpečí 669 dětí, z nichž většina byla židovského původu, zbytek tvořily děti z rodin komunistů, spisovatelů a dalších Carmina Burana od Svatoboru Svatobor a Kötztinger Kammerchor provedou skladbu Carla Orffa Nápad, provést slavnou skladbu Carla Orffa Carmina Burana, vzešel od Heinze Friedla z Kötztinger Kammerchor (Kötzting, partnerské město Sušice z Bavorska). Důvodem bylo jeho celoživotní přání připravit a provést toto velkolepé dílo, neboť se jedná o jeden z nejvýraznějších počinů hudby 20. století a původ skladby i skladatele je z Bavorska. Rozhodl se přizvat k tomuto dílu také spřátelený sbor Svatobor Sušice, Sušický dětský sbor, hudebníky a sóĺisty z Vídně, Bavorska a Česka. V současné době probíhají také společné zkoušky všech sborů v Kötztingu a v Sušici. Dílo bude veřejnosti představeno na obou stranách hranice a to v sobotu v Pausenhof des des Schulzentrums Bad Kötzting, a v neděli v Sokolovně v Sušici. nepřátel nacistů, jejichž příbuzní většinou zahynuli ve vyhlazovacích táborech. Winton byl za své činy několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu. Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké české státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 2007 ho čeští studenti navrhli na Nobelovu cenu za mír. Jeho činy připomněl slovenský režisér Matej Mináč, když natočil film Všichni moji blízcí (1999). Podruhé vzdal Mináč hold britskému zachránci o tři roky později v právě jmenovaném dokumentu Síla lidskosti Nicholas Winton. Winton několikrát navštívil Českou republiku, naposledy v roce Pokud vám tento zajímavý, hluboce lidský dokument v sušickém kině ušel, můžete ho znovu sledovat 22. září Podrobnosti o čase promítání budou včas zveřejněny na plakátech a v SN. pm, as Bezesporu jde o mimořádnou a výpravnou událost a proto věříme, že si milovníci hudby nenechají tuto výjimečnou akci ujít. Co je Carmina Burana? Carmina Burana je soubor středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní, pocházející z století, sepsaný kolem roku Básně známe z rukopisu nalezeného v benediktinském klášteře v Benediktbeuern, v malé vesnici, ležící na úpatí bavorských Alp. Rukopis je nyní uložen ve Státní bavorské knihovně. Text byl mnohokrát zhudebněn, nejznámější je bezesporu od Carla Orffa z roku 1937, který použil 24 básní (zdroj wikipedie.cz). PETRA HOBLOVÁ, PS Svatobor, Prodej vstupenek na představení 5. června v ZUŠ od 15 do hodin, od 8. června v kanceláři MKS Sušice. Cena vstupenek 150 a 130 Kč. Domov důchodců v Sušici má svou malou knihovnu, o kterou se stará paní Marie Klímová. Knihovna svůj stálý fond nemá, pro své čtenáře využívá paní knihovnice výměnné soubory z Městské knihovny v Sušici. Nejoblíbenější jsou knihy od Vlasty Javořické, Vlasty Pittnerové nebo Večery pod lampou. Návštěvníci knihovny mohou využít veřejný internet, V neděli dopoledne ožilo nádvoří sušického muzea mnoha příchozími, z nichž většina byli příznivci skautského hnutí nebo bývalí skauti. Za účasti ředitelky Muzea Šumavy Zd. Řezníčkové, náčelníka celostátní organizace Junáka v Čechách br. Zd. Prančla Wabi a dalších představitelů sušického střediska Junáka s pěkným názvem Vydří stopa, byla otevřena výstava Historie skautského hnutí na Sušicku. Výstava potrvá do 20. června. Br. Prančl krátce seznámil přítomné s minulostí skautingu na Sušicku a vyzdvihl dobrou úroveň a všestrannou činnost sušického střediska. Poté se obecenstvo rozešlo do přízemní výstavní síně, kde je výstava instalována. Instalace výstavy je velice zdařilá, je vkusně a nápaditě provedená a přináší řadu zajímavých historických dobových fotografií i textů. Zároveň informuje i o současné činnosti střediska Vydří stopa. Výstava je rozdělená do několika panelů, z nichž každý je věnován jednotlivým obdobím sušického skautingu. Prvními předchůdci sušického skautingu byli studenti, kteří v letech tábořili u Křemelné. Mezi nimi byl i sušický rodák prof. M. Seifert, spoluzakladatel Junáka a Ligy Lesní Moudrosti. První dochované doklady o činnosti Junáka v Sušici jsou až z r. 1919, kdy vedoucím byl prof. Friedl. Ve 20. letech už je skautská činnost v Sušici dobře zmapovaná. Skauti tehdy pořádali tábory na Šumavě i jinde v Čechách, účastnili se skautských slavností v Praze a na celostátní sportovní soutěži obdrželi vítěznou vlajku. Další panel seznamuje s činností sušických skautů v období 10 Knihovna v Kašperských Horách patří mezi profesionální a sídlí v budově kašperskohorské radnice. Knihovnice, paní Jarmila Větrovcová a Ludmila Veselá, se starají jak o chod knihovny, tak o nákup nových knižních titulů. Babičky, jak místní nazývají paní knihovnice, přivítají v knihovně během roku přes návštěvníků, kteří si mohou vybírat z bohatého fondu knihovny. Najdete zde všechny žánry, od románů po encyklopedie. V nabídce jsou také časopisy, vypůjčit si můžete např. Tinu, Květy, Receptář nebo si vyrobit něco pěkného podle časopisu Praktická žena. Nejčastějšími návštěvníky knihovny jsou ženy ale to neplatí jen v Kašperských Horách, tak je tomu ve všech knihovnách. Kdyby náhodou informace v knihách nebyly dostatečné, můžete samozřejmě využít internetové vyhledávače na veřejně přístupném internetu, který je umístěn v Kulturním a informačním centru v Kašperských Horách. který je umístěn přímo v budově Domova důchodců. mk Přání ke Dni matek Jako dobře zavedený umělecký ateliér působilo dětské oddělení sušické knihovny ve čtvrtek 7. května Malí výtvarníci plni nadšení a s elánem vyráběli pro své maminky přání ke Dni matek. Knihovna dodala inspiraci z knih, provedení a vlastní podoba výrobku včetně slovního vyjádření byla dílem umělců a některé výtvory stály opravdu za to! Čím déle děti pracovaly, tím lepší a dokonalejší nápady se dostavovaly, a tak nám bylo skoro líto, že odpoledne už končí. Snad nebyly zklamané ani jejich maminky, protože dárek vlastnoručně a s láskou vyrobený je určitě ten nejlepší na světě. mk Skauti vystavují před 2. sv. válkou. Pak následoval zákaz skautingu za německé okupace, vzkříšení Junáka v r a po třech letech znovu období zákazu komunisty na dlouhých 20 let. A opět krátké období renezance Junáka za Pražského jara v letech Za ilegální skautskou činnost za okupace i za komunistického režimu byla řada skautských vedoucích zatčena a perzekuována. Někteří skončili i na popravišti. Zajímavou expozicí jsou skautské kroniky. Nejmladší chlapci si říkají Vlčata a rozdělují se do smeček. Nejmladší děvčata jsou Světlušky a ty se sdružují v roje. Odrostlejší skauti tvoří chlapecký a dívčí oddíl. Středisko vykazuje bohatou činnost, účastní se skautských sněmů jamboree, roverských setkání, pořádá vzdělávací akce, roznáší Betlémské světlo, pořádá úklid Šumavy, letní tábory a akci Čistá Otava. Skautské organizace jsou rovněž v Hartmanicích a Kašperských Horách. Vernisáže se účastnili také dlouholetý a zasloužilý Old skaut br. Vl. Černý, historik skautského hnutí na Sušicku, a autor připravovaného skautského Almanachu, a br. P. Matějka Doktor, který vernisáž výstavy uvedl. U nás v Čechách založil český skauting (Junáka) prof. A. B. Svojsík už v r podle vzoru zakladatele celosvětového skautingu Angličana Sira Baden Povela a amerického přírodovědce, spisovatele a zálesáka E. T. Setona. Skautské hnutí je celosvětový fenomén a je jednou z mála organizací uprostřed demoralizované společnosti, která vede mladé lidi ke kladným životním hodnotám. JIŘÍ KOLÁŘ pátek a sobota hodin v zahradnictví Studia Garden Zveme vás na unikátní výstavu exotických brouků Zveme vás čtvrtek 11. června v19 30 hod. Smetanův sál gymnázia Jam Session 2009 Účinkují Emil Viklický piano, František Uhlíř kontrabas, Laco Tropp bicí. Předprodej vstupenek v MKS. Junák Svaz skautů a skautek ČR, středisko Vydří stopa Sušice vás zve na výstavu Historie skautingu na Sušicku. Výstava se koná do ve výstavní síni Muzea Šumavy v Sušici. Výstava je pořádána pod záštitou náčelníka chlapeckého kmene Junáka Zdeňka Prančla. Výstava trvá do , vstupné 20 Kč, děti do 6 let zdarma. Návštěvy větších skupin s výkladem je možné dohodnout i mimo otevírací dobu na tel Středisko volného času (DDM Sušice) při ZŠ Lerchova, Sušice pořádá Letní tábory příměstský července 2009 a poznávací v okolí Vojníkova u Písku července 2009 Kapacita na každý tábor je 20 dětí. Přihlášky k vyzvednutí v SVČ Sušice (DDM), vyplněné odevzdávejte do 25. května Informace na tel , p. Šímová, Ptáčková. Muzeum Šumavy Sušice vás zve do Kašperských Hor, kde ve spolupráci s Občanským sdružením K. Klostermann pořádá Šumava Karla Klostermana fotografický salon členů sdružení a jejich přátel Výstava fotografií, konaná pod záštitou senátorky JUDr. Jiřiny Rippelové, trvá do 31. července Do 31. října 2009 denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin Pozvánka do ráje Výstava výtvarných děl a fotografií Zbytek ráje zámek Vimperk Vystavují autoři: Pavel Jedlička, Fritz Eichmann, Milena Smolová, akad. mal. Ludvík Kovář, Mgr. Pavel Hubený, akad. mal. Petr Wiesner, Jiřina a Ludovít Vasiovi, Růžena Šerá, Václav Roubal, Iva Sedlářová. Partnery projektu jsou ProNationalPark e.v. a NP a CHKO Šumava, projekt je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti. is Zámek Volšovy u Sušice, června 2009 Víkendová divadelní dílna pro milovníky divadlení s profesionální herečkou LUCIÍ TRMÍKOVOU Program: výběrové cvičení na koncentraci, uvolnění, rozmlouvání, práci s tělem, práci s fantazií, divadelní zpracování tématického úkolu. Registrace zájemců a bližší informace na:

8 strana 8 Sport Sušické noviny 11/ května 2009 Otava Cup 2009: v sobotu vypukne fotbalový svátek roku! Týden po Sušických slavnostech ve městě proběhne další velká společenská akce. Od sobotního rána na hřištích v Sušici a okolí začnou zápasy jubilejního 15. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje mládeže Otava Cup. Čtyřiačtyřicet mužstev z Německa, Nizozemska, Polska a České republiky bude zápasit ve čtyřech věkových kategoriích: mladší a starší žáci, mladší a starší dorost. Čekají nás napínavé souboje plné krásných gólů, technických kousků i dramatických momentů. V tvrdé konkurenci kvalitních celků z České republiky i zahraničí budou chtít uspět i domácí mužstva TJ Sušice. Doufám, že si na stadiony najde cestu co nejvíc fanoušků. Přihlášená mužstva by měla být zárukou kvalitního fotbalu, který v Sušici není k vidění každý týden. Otava Cup 2009: program turnaje pátek Příjezd a ubytování účastníků Uvítací večeře v Sokolovně. Přijetí starostou Sušice Bc. Petrem Mottlem a informační večer pro zástupce z každého mužstva. sobota Zápasy ve skupinách. Na hřišti v Sušici a okolí se utkají mužstva ve čtyřech věkových kategoriích:mladší a starší žáci, mladší a starší dorost. Přesný rozpis utkání bude od pátku k dispozici na sušickém stadionu Slavnostní průvod od náměstí na stadion TJ Sušice. Program na stadionu uvede Jan Suda, vystoupení mažoretek Bonbon Klatovy. neděle Mezikola, semifinálová a finálová utkání, zápasy o umístění Slavnostní ukončení turnaje s předáváním cen na Stadionu TJ Sušice tentokrát obstará moderátor Radek Nakládal. Vyhlášení zpestří vystoupení mažoretek Bonbon Klatovy. pondělí Odjezd účastníků. Otava Cup 2009: seznam přihlášených mužstev Kategorie A starší dorost Category A U Bohemians Praha (CZ) 2. SV 1885 Teuschental (D) 3. FSV Preusen Bad Saarow (D) 4. SV Westernhausen (D) 5. JFG Team Holledau Mauern (D) 6. TJ Svatobor Hrádek (CZ) 7. VV Alkmararshe Boys Alkmaar (NL) 8. TJ Sušice (CZ) Kategorie B mladší dorost Category B U FC Sparta Brno (CZ) 2. TJ Sušice (CZ) 3. SV Eintracht Süd Leipzig (D) Přijďte podpořit mladé talenty, zve všechny fotbalové příznivce ředitel turnaje Jaroslav Staněk. Během Otava Cupu proběhne celá řada doprovodných kulturních akcí. Přinášíme vám časový harmonogram turnaje i kompletní přehled přihlášených mužstev. (jon) 4. RFC Liberta 1914 Berlin (D) 5. BSC Preusen Blankenfelde (D) 6. JSG Seesen Süd (D) 7. SG Mülheim Karlich (D) 8. BSC Preusen Blankenfelde B 9. SC Alemannia Maudach (D) 10. SV Westernhausen (D) 11. SV Tuningen (D) Kategorie C starší žáci Category C U FS Bílina (CZ) 2. FC Svratka Brno (CZ) 3. TJ Sokol Pohořelice (CZ) 4. TJ Sušice (CZ) 5. TJ Svatobor Hrádek (CZ) 6. TSV Steinbergen (D) 7. SC Aleminnia Maudach (D) 8. SV Bubenreuth (D) 9. TSV Neukirchen (D) Vítězný start v královské disciplině 10. FK Admira Praha (CZ) 11. TJ Sušice B (CZ) 12. SC Dynamo Dráždany (D) 13. AFK Slavoj Podolí Praha (CZ) Kategorie D mladší žáci Category D U SK Střešovice Praha (CZ) 2. FS Bílina (CZ) 3. FC Svratka Brno (CZ) 4. TJ Sokol Pohořelice (CZ) 5. TJ Sušice (CZ) 6. SV Planitz Zwickau (D) 7. SV/TuS Alfhausen Bersenbrück 8. DBS Eindhoven (NL) 9. ULKS Orly Bodzentyn (PL) 10. FK Hořovicko (CZ) 11. SK Motorlet Praha (CZ) 12. Slovan Spoje Plzeň (CZ) Až na sever republiky, do Jablonce nad Nisou, se na svůj letošní první desetiboj vypravil nadějný atlet TJ Sušice René Hamberger. Zúčastnil se zde otevřeného Přeboru Libereckého kraje ve vícebojích a nutno dodat, že velmi úspěšně. V kategorii dorostenců (do 17 let) zvítězil před Lukášem Kožíškem z domácího TJ LIAZ Jablonec nad Nisou a Dominikem Dvořákem z USK Praha a svým celkovým výkonem bodů si vytvořil nový osobní rekord. Jeho jednotlivé výkony měly následující hodnoty: 100 m 12,18 s, skok daleký 6,13 m, vrh koulí 13,14 m, skok vysoký 1,63 m, 400 m 55,36 s, 110 m překážek 16,1 s, hod diskem 43,81 m, skok o tyči 2,80 m, hod oštěpem 56, 97 m (!!!) a m 5:09,24 min. Výborné jsou výkony především ve vrhačských disciplínách. Zejména výkon v hodu oštěpem znamená pro Rendu výrazné zlepšení individuálního osobního rekordu. Naopak, největší rezervy ke zlepšení má tento závodník hlavně v technicky velmi náročném skoku o tyči. Renda si klade pro letošní sezónu velké cíle, rád by získal medaili na červnovém Mistrovství republiky v desetiboji, které se bude konat rovněž v Jablonci na stejném stadiónu, kde při uvedeném kvalifikačním závodě zvítězil. Prostředí si tedy úspěšně vyzkoušel, takže mu držme palce, aby repríza jeho startu na severu Čech v královské atletické disciplíně, jak bývá oprávněně desetiboj nazýván, byla pro něho podobně úspěšná. ZDENĚK NEŠPOR Úspěšný start slalomářů Sušičtí vodní slalomáři se po dlouhé zimní přestávce pustili do prvních soutěží a to rovnou do soutěží Českého poháru seniorů. První dva závody seniorského Českého poháru, které byly zároveň nominačními závody do seniorského a juniorského reprezentačního družstva, byly posazeny do neutrálního území slovenského Liptovského Mikuláše. Právo startu v této nejvyšší soutěži v roce 2009 má 30 nejlepších českých žen a 40 nejlepších českých kajakářů, kde mnozí z nich mají profesionální smlouvy. Úctyhodnou jednu desetinu startovního pole Českého poháru tvoří sedm amatérských členů KVS Sušice: Martina Benešová, Filip Bouzek, Ondřej Bouzek, Vladislav Galuška, Karolína Galušková, Jan Potužák a Filip Taišl. Martina Benešová a Honza Potužák měli ještě ve středu před soutěží vysokoškolské studijní povinnosti, a tak se museli spokojit pouze se dvěma tréninky na, pro ně zcela neznámé, trati. Martina byla schopna v loňském roce zajet v pohárových soutěžích několikrát do finálové desítky, a tak dvacáté místo ráda rychle zapomene. Honza i přes to, že jel velkou část slalomové tratě skvěle, se nevyvaroval chyb a třicáté místo mu stálo pouze za úsměv. Já byl na skoro pěta čtyřicátníka absolutně spokojen. 20. místo v absolutním pořadí, jízda, kde již kriticky nenajdu rezervu v technice či v nasazení, tepová frekvence 189 tepů za minutu, měl jsem dobrý pocit. Filip Taišl, Ondra Bouzek a Karolína Galušková byli ti, od kterých se již čekal výsledek. Filip Taišl však nebyl z těch, co se na této soutěži potřeboval kamkoliv nominovat. Filip měl na rozdíl od všech zúčastněných jako jediný jistou svou reprezentační nominaci. Loňského podzimu byl osloven Argentinskou kanoistickou federací, dostal povolení od ICF (mezinárodní kanoistická federace) a v letošním roce bude na světových soutěžích oblékat argentinský dres. Z Tater odjížděl spokojen, neboť jeho časy, které zajel, byly časy finálové desítky nejlepších českých kajakářů a to bylo přesně to, co potřeboval zjistit. Ondra a Filip Bouzkovi a Karolína Galušková, junioři, všichni studenti sušického gymnázia, trávili přes zimu mnoho času spolu. Spousty odpádlovaných hodin na studené Otavě, mnoho propocených hodin v tělocvičně a stovky kilometrů proběhaných po zasněžených šumavských pláních. Jaro tyto juniorské sušické závodníky na několik týdnů rozdělilo. Ondra odjel s juniorským reprezentačním týmem na tři neděle do francouzké Bretagne, kde se v soutěži Eurolympique umístil mezi třemi nejlepšími evropskými kajakáři. Poté zamířil do slovinského Solkanu. Karolína a Filip odjeli za jarní přípravou se sušickým oddílem do jižní Francie a vzápětí do Lyonu. Na soustředění sušického týmu byla pozvána i Alexandra Peerová, ruská olympijská reprezentantka, která na OH v Pekingu po první jízdě kvalifikace vedla olympijskou soutěž. Karolína měla Alexandru, absolutní profesionálku z Moskvy, na očích dnem i nocí a mohla se učit. Filip Bouzek se do kolotoče Českého poháru dostal letos poprvé a nestačil se divit, co znamená střet s nejlepšími seniorskými i juniorskými kajakáři Česka. Ostudu neudělal, v jeho jízdách bylo mnoho světlých chvilek. Své vystoupení okomentoval slovy: To je tedy pecka. Ondra měl v juniorské nominaci velmi těžké soupeře, ale se svými časy se rozhodně neztratil. Pokud nejezdil časy nejrychlejší, minimálně byl s nejlepšími stále v kontaktu. Doplácel na to, že trať neměl v ruce jako jeho soupeři a také na penalizaci za doteky na brankách. Jedním třetím místem je ve hře o český juniorský reprezentační dres na Evropský šampionát a v dalších třech nominačních soutěžích bude rozhodně do nominační soupisky promlouvat. I přes to, že na prvních nominačních soutěžích si Karolína pohrála se všemi českými juniorkami jako kočka s myší, má i pro letošní rok smůlu. Je totiž stále v žákovské kategorii do 14 let a pro oficiální mezinárodní soutěže organizované ICF potřebuje mít o rok více. I když Karolína jednoznačně vede nominaci kajakářek do 18 let, juniorský evropský šampionát na Slovensku jí určitě nikdo pro její nízký věk nedovolí odjet. Červnové předmistrovství světa ve francouzkém Foix, kde se setká šest nejlepších juniorů každého státu a které je generálkou na MS 2010, by ji již podle pravidel ICF minout nemělo. K jistotě účasti na této soutěži jí stačí aspoň jednou v dalších třech nominačních soutěžích dojet do cíle i v podprůměrném výkonu. VLADISLAV GALUŠKA, trenér a předseda KVS Sušice

9 Sušické noviny 11/ května 2009 strana 11 Triner s Achsovou v Krumlově v TOP 10 lontech Kresta zbytku pole odskočil. To samé platilo i v případě druhého Pecha a oba tak dali jasně najevo, že jejich posádky jsou v českém mistrovství téměř neporazitelné. Do cíle soutěže před sebe už nikoho nepustili, a tak Roman Kresta opět přesunul jazýčky vah na svou stranu v poměru 2:1. Po vítězství na domácí Šumavě si z Krumlova odvezl druhé místo Václav Pech jun. Na třetí soutěži šampionátu se ve skvělém světle představil celkově třetí Jaromír Tarabus, když za svými zády dokázal nechat takového soupeře jakým je Pavel Valoušek. Velký souboj probíhal až do závěrečné erzety o páté Roman Kresta Petr Gross Přeposlední květnový víkend měli fanoušci automobilového sportu ve svých kalendářích červeně zvýrazněný, protože právě v tomto termínu se na jihu Čech konala jedna z nejoblíbenějších soutěží Mezinárodního mistrovství ČR v rally, a sice Rally Český Krumlov. Za slunečného jarního počasí se vydalo na sedmašedesát posádek vstříc 12 rychlostním zkouškám rozděleným do dvou etap. Svá želízka v ohni pak měla i Sušice, když na svůj třetí letošní start se vydali jak Robert Achs s Filipem Langerem, tak Emil Triner s Kateřinou Achsovou. Začínalo se v pátek v podvečer na českobudějovickém výstavišti a už zde zajel nejrychleji úřadující domácí šampion Roman Kresta s Peugeotem 207 S2000. Kresta přijel do Krumlova s jasným úmyslem vyhrát a ani po zbytek soutěže nenechal nikoho na pochybách, že tomu tak bude. Proti němu se ale postavila kompletní domácí špička včetně Pecha, Valouška, Tarabuse, Orsáka Petáka a mnoha dalších borců. Soutěž byla dlouhá a stát se mohlo cokoli. V pátek pak čekaly na účastníky ještě další čtyři rychlostní zkoušky, které se jely už za šera a nebo za úplné tmy. Hodně nabuzený byl Jaromír Trabus s Fiatem Punto S2000 a bil se s Václavem Pechem jedoucím s mitsubishi o 2. místo. Oba rivalové jeli na hraně a z toho plynulo i to, že se přibližovali za Krestova záda. Po pátku na tom byl tedy nejlépe Kresta, který měl pouze devět vteřin náskoku na Pecha a o dalších 9 vteřin zpět byl Tarabus. Následovali Valoušek s mitsubishi, letos skvěle jezdící Běhálek na Suba- V Dlouhé Vsi začal maraton hasičských soutěží O uplynulém víkendu se na hasičském cvičišti v Dlouhé Vsi uskutečnila první ze čtyř letos naplánovaných soutěží v požárním útoku. Kotkrétně pak soutěžil okrsek číslo 13, kde velitelem soutěže byl Jiří Polanka a hlavním rozhodčím Josef Veit. Ze sedmi mužeských družtev nejlépe obstál tým z Petrovic před Chmelnou a Svojšicemi. Domácí sbor skončil po pěkném výkonu na čtvrtém místě. I mezi ženami pak kralovaly Petrovice a zbylá dvě místa si rozdělila družstva z Volšov a Dlouhé Vsi. S výsledkem našich týmů jsem byl spokojený a jsem rád, že soutěž vyšla i po organizační stránce a ani počasí nebylo proti. Chtěl bych pozvat všechny lidi na další vyřazovací soutěž k nám do Dlouhé Vsi, která se uskuteční 13. června, dodal velitel SDH Dlouhá VesLadislav Gregor. (Adam Blahouš) foto Adam Blahouš ru a Odložilík s další S2000 v poli od Peugeotu. Jedenáctou příčku pevně drželi Triner s Achsovou v objetí Petáka a Arazima. Do cíle úvodní etapy však už nedorazili Rober Achs s Filipem Langerem, kdy na předposlední páteční zkoušce skončili mimo vozovku. Jejich modročervené subaru se objevilo znovu na startu v sobotní etapě, ale ani druhý den se kluci moc nesvezli, když je vyřadila ze hry technická závada. Na sobotu bylo připraveno sedm testů a už na úvodních Ma- místo mezi Odložilíkem, Orsákem a Barvíkem. Nejvíc se nakonec ale smál Odložilík, který se posunul až v posledních metrech soutěže ze sedmého na ono vytoužené páté místo. Jaroslav Orsák souboj neustál a havaroval, a tak šestý zakončil rally Vladimír Barvík s mitsubishi. Následovali Jan Jelínek, Josef Peták, Václav Arazim a elitní desítku uzavírali k radosti mnoha fanoušků Emil Triner s Kateřinou Achsovou. Český šampionát se přehoupne do své druhé poloviny už o druhém červnovém víkendu, kdy je na programu soutěž mezi vinicemi Rally Hustopeče. (Adam Blahouš) Modrá škola žila aerobikem! Tělocvična skoro nestačila. Ve čtvrtek 7. května se v sušické Základní škole v Lerchově ulici uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže v aerobiku Master Class. I tentokrát přesáhl počet soutěžících 350. Kromě domácí Modré školy soutěžily děti ze ZŠ Sušice, Komenského a ZŠ Hartmanice. Žáci a žákyně soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích (I. žáci tříd, II. žáci tříd, III. žáci tříd, IV. žáci tříd), ti nejlepší si odnesli medaile a věcné ceny, každý účastník dostal malou pozornost. Poděkování patří děvčatům ze sportovního klubu KAerobic v Plzni za kvalitní vedení soutěže a kvalifikované rozhodování a zaměstnancům i žákům pořádající školy v čele s Alicí Golovou za organizační zajištění soutěže. Výsledková listina I. kat. 1. L. Švarcová, 2. B. Svatková, 3. B. Frančíková II. kat. 1. L. Prokopová, 2. P. Tomášková, 3. K. Pšeidová III. kat. 1. Z. Navrátilová, 2. D. Lintner, 3. T. Kellerová IV. kat. 1. F. Vadlejch, 2. L. Mariánusová, 3. K. Šafaříková Všem medailistům gratulujeme a již teď se všichni těšíme na další ročník, kdy se opět rozhýbá celá Lerchovka. zs Rock Machine Svatobor cup 2009 V sobotu se v prostoru bývalého autokempu uskuteční již třetí ročník cyklistického závodu horských kol Svatobor cup v crosscountry. Chtěl bych jménem pořádajícího oddílu Up and down bike team Sušice pozvat všechny cyklisty, aby přišli poměřit své síly se svými kamarády, přáteli i ostatními bikery. Závod je vypsán v několika kategoriích a délky tratí jsou přizpůsobeny tak, aby je zvládl opravdu každý, kdo na kole nejezdí jen do hospody a zpět domů. Letošní ročník doznal řadu změn. Vůbec poprvé se mohou závodu zúčastnit i menší a mladší závodníci, kterým jsme připravili jednoduchou trasu v lesoparku Luh. Celý sportovní den bude provázet moderátor. Na své si přijdou i příznivci cyklotrialu, protože své umění předvede Jára spaceman Spěšný. Jestliže nám bude počasí přát, k závěru odpoledne se z nebe snesou parašutisté a celý den bude zakončen skvělou bike párty. Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách Tak jako většina podobných akcí by ani tento závod nemohl vzniknout bez podpory a štědrosti sponzorů a tímto bychom jim chtěli srdečně poděkovat. Pomohli nám: město Sušice, High point Sport Schwarzkopf, Cyklomax, s. r. o., ZKD Sušice, Hannah czech, Cykloservis Vlastimil Míčka, Autodoprava Miloš Kuděj, MUDr. Eva Chocová, fy. HSD Bohumil Dach, MUDr. David Toufar, Solodoor, a. s., M Pekařství Karel Rendl, MUDr. Kateřina Nová, Plzeňský pivovar, a. s., restaurace Zlatá Otava, Klostermannova chata, SPAK VSD Austria, a. s. Všem upřímně děkujeme. RADEK KULHÁNEK MKS v Sušici pro vás v letošním roce připravilo: sobota 13. června Legoland Poslední volná místa! Den plný veselé nálady pro celou rodinu v zábavním parku. sobota 27. června Neuschwanstein OBSAZENO! sobota 18. července ZOO safari ve Dvoře Králové nad Labem Výlet pro rodiny s dětmi za zvířátky do ZOO. sobota 15. srpna Zámek Orlík a hrad Zvíkov Prohlídka známých českých kulturních památek s plavbou lodí po Orlické přehradě. sobota 12. září Drážďany Procházka historickým centrem města s prohlídkou vzácných sbírek Zwingru a obnoveného kostela Frauenkirche. sobota 5. prosince Vánoční Vídeň otáčivé hlediště Český Krumlov pátek 19. června Robin Hood OBSAZENO! pátek 3. července Kráska a zvíře Poslední volná místa! sobota 1. srpna Kocour v botách OBSAZENO! pátek 7. srpna Tři mušketýři Poslední volná místa! pátek 28. srpna Cikánský baron OBSAZENO! Objednávky výletů i divadelních představení v kanceláři MKS (KD Sokolovna, 1. patro), nebo na tel

10 strana 12 Léto budiž zahájeno! Úderem čtvrté hodiny odpolední v pátek 22. května zahájila, z loňska osvědčená, moderátorská dvojice Kája Sedlecký a Honza Kohout další ročník městských slavností. Na pódiu nejprve přivítali starostu města, který oslavy začátku letní turistické sezóny oficiálně zahájil a popřál všem příjemně strávený nejen tento víkend, ale i celé nadcházející období léta. do půlnoci. Nechyběl ani ohňostroj z Andělíčku. I letos Sušice mezi účinkujícími přivítala zahraniční hosty z partnerského Wenzenbachu a z amerického Utahu. nebo na Santosu, kde jistě nezabloudili v Pohádkovém lese. Mnozí také vyrazili na tradiční nedělní výlet na Svatobor, který program Sušických slavností uzavřel. Hudební zahájení patřilo už tradičně Solovačce, poté pestrý program hudebních a tanečních vystoupení na náměstí trval až Připravený program zhlédlo několik tisícovek diváků v průběhu dvou dnů hned na několika místech kromě hlavní scény na náměstí se mohli bavit v krytém stanu na tržišti, kde mimo hudební došlo i na filmovou produkci, na Fufernách trávili odpoledne a večer např. s cirkusem Rumberto a Karavana Swingers bandem, Poděkování za organizaci a přípravu programu patří pořadatelům MÚ Sušice, Okrášlovacímu spolku m. S. a Městskému kulturními středisku v Sušici, za podporu a pomoc při realizaci akce pak všem partnerům. Další fotografie zajímavých okamžiků slavností přineseme ještě v následujícím čísle SN. To, co bylo původně zamýšleno jako večírek k narozeninám v kruhu bývalých a současných členů tanečního orchestru Rytmus, přerostlo ve velkolepou oslavu, když k neuvěřitelným sedmdesátinám přišlo kapele přát do sušické sokolovny několik stovek gratulantů. 16. května zde kapela oslavila 70. výročí svého trvání. Brilantním průvodcem večera byl Emil Kintzl, který dal k dobru nejednu příhodu z dlouhé éry nejznámějšího tanečního orchestru v Sušici. Historie Rytmusu už byla popsána v předchozích Sušické noviny 11/ května 2009 Přišly stovky gratulantů Přivítáním a přáním hezkého víkendu v rámci oslav uvedli letošní Sušické slavnosti moderátoři Kája Sedlecký a Honza Kohout, kteří jako prvního pozvali na hlavní pódium starostu města Bc. Petra Mottla, aby slavnosti oficiálně zahájil. Po slavnostním zahájení na náměstí chtěl starosta Petr Mottl ze zaplněného náměstí uniknout na klidnější místa byla ale zadržen služebním psem v prostoru Fuferen Odvážně se aktivně zúčastnil programu, který pro diváky připravili sušičtí kynologové. V rámci oslav proběhlo také odhalení pamětní desky JUDr. J. A. Gabrielovi na sušické knihovně. Umístění desky, oznamující místo kde žil bývalý purkmistr a čestný měšťan královského města Sušice, inicioval Okrášlovací spolek m. S. Dosud byla pamětní deska uložena v Muzeu Šumavy v Sušici, které se postaralo o její dochování. Ondřej Ruml roztančil, rozezpíval a roztleskal tisíce svých fanoušků v závěru sobotního programu oslav. Po vystoupení absolvoval ještě více než hodinu trvající autogramiádu. V sobotu do Pohádkového lesa proudily davy rodičů s dětmi. Všichni se chtěli přesvědčit, jestli je cesta lesem opravdu pohádková. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj ZIEL 3 Další scéna vyrostla Na Fufernách, kde za krásného, opravdu letního dne a večera, sledovaly stovky diváků představení Cirkusu Rumberto, vystoupení Sušického dětského sboru, Svatoboru, skupiny Karavana Swingers Band a představení divadla Mimotaurus a A studia Rubín. text a foto: as vydáních Sušických novin, tedy jen připomeňme, že u zrození tanečního orchestru stáli bratři Štěrbové a Luba Svoboda, první veřejné vystoupení se odehrálo v hotelu Koruna 13. prosince 1941, v následujícím roce převzal jeho vedení výborný muzikant Ota Bodlák a pak už Rytmus, s populárním zpěvákem Kamilo de Richteri a jeho kolegyní Janou Márovou, sklízí jeden úspěch za druhým Za všechna ta léta se v kapele vystřídalo více než 150 muzikantů. Rytmus je ve svých 70 letech jistě jedním z nejstarších amatérských orchestrů v naší republice. S dávkou nostalgie poslouchali nyní všichni v sále známou znělku Signature Oty Bodláka, jíž Rytmus po 70 let zahajoval své produkce. Hrálo se na asi l30 místech (více než l 550 vystoupení). Prim drží sušická Sokolovna (455), hodně se hrálo v Horaždovicích a Kašperských Horách. Vzpomínky na všechny kolegy a kamarády, příběhy veselé i vážné, doprovázely taneční melodie, na nichž se spolu se členy Rytmusu podílel i Karavana Swingers Band. as Narozeninovým večerem provázel Emil Kintzl. CÍL 3 Investice do vaší budoucnosti Rytmus a Karavana swingers band foto archiv Rytmusu a Michal Fišer jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 4. června 2009 ve hod.

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER. Důležité informace k přeregistraci

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER. Důležité informace k přeregistraci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů PLZEŇ - SEVER Důležité informace k přeregistraci Vážené kolegyně - hasičky, vážení kolegové - hasiči! Začátkem letošního roku se Vám do rukou

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení 30. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 30. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 30. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 2. července 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 738/30/08 Rada obce Těrlicko schvaluje program 30. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-52-2016 Termín jednání 29. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více