Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/ Kč Zpravodaj města Třeboně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně"

Transkript

1 7/ Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně: Davis Cup Aktuálně: Kulturní akce

2 10. ročník Mhf Třeboňská nocturna ve dnech Absolventi Hudební školy Linec Rakousko Pondělí 8. července 2013 v hodin Společenský sál Lázní Aurora Slavnostní zahajovací koncert Aris Quartett Německo Úterý 9. července 2013 ve hodin Konírna, zámek Třeboň Tomáš Jamník violoncello Ivo Kahánek klavír Středa 10. července 2013 ve hodin Divadlo J. K. Tyla, Třeboň Simona Pingitzer flétna Slovensko Valérie Zawadská recitace Krumlovský Komorní Orchestr Čtvrtek 11. července 2013 ve hodin Kostel sv. Jiljí, Třeboň Večer muzikálových melodií Monika Absolonová, Alena Antalová Petr Gazdík, Dušan Vitázek Orchestr Městského divadla Brno Pátek 12. července 2013 ve hodin Nádvoří Městského úřadu, Třeboň Pódium Mladých Sobota 13. července 2013 v hodin Divadlo J. K. Tyla, Třeboň POCTA EMĚ DESTINNOVÉ Anna Klamo soprán Lukáš Moťka trombón Jaroslav Krček dirigent Jihočeská komorní filharmonie Sobota 13. července 2013 ve hodin Nádvoří Městského úřadu, Třeboň

3 Zprávy Slovo redakce Vážení čtenáři, vítejte v červencovém vydání Třeboňského světa. Jiří Houdek rozhovor 9 Výstava Odkaz budoucím generacím 10 Jiří Hlaváč rozhovor 22 Doufejme, že počasí v tomto měsíci bude příznivější a nebudou se tak opakovat záplavy, které postihly naší republiku. Ostatně o respektu a úctě k vodním dílům na Třeboňsku mluvil v exkluzivním rozhovoru starosta Jiří Houdek. Zároveň toto období ukázalo i lidskou solidaritu. Nasazení a odvaha záchranářů v ohrožených lokalitách byla hodná obdivu. Takoví lidé si zaslouží alespoň naše poděkování. Já osobně jsem byl dojat, když jsem jel pražskou tramvají a oslovila mne dvaaosmdesátiletá paní. Zeptala se mne, zda nevím, kde je nějaký kontejner určený pro pomoc lidem postiženým povodněmi. Ráda by totiž věnovala své šaty Hospodářské škody se (snad) napraví co nejrychleji, jizvy na duši lidí postižených povodněmi se budou hojit ale delší čas. Vlastimil Lenz, šéfredaktor David Henzl rozhovor 29 Obsah Obsah, tiráž, slovo redakce 3 Aktuálně 4 11 Pozvánky Společnost Linka Kaleidoskop 18 Kultura Církve Fórum 30 Křížovka 31 Rodina 32 Příroda 33 Školství Historie Sport Ceník inzerce 43 Servis 44 Inzerce Redakce Třeboňského světa upozorňuje, že uzávěrka přijímání materiálů je vždy 15. dne v měsíci. Děkujeme za respektování tohoto pravidla. Tiráž Zpravodaj města Třeboně Vychází 1 měsíčně. Vydává město Třeboň. IČ Adresa redakce: Palackého nám. 46, Třeboň Tel: , Redakce: Jitka Bednářová (bed), Terezie Jenisová, Vlastimil Lenz (vl), Josef Žajdlík Stálí spolupracovníci: Jaromír Lukavský, Marta Weberová Šéfredaktor: Vlastimil Lenz (vl), tel: vlastimil. On-line: Anonymy nebudou otištěny. Foto na titulní stránce: Ivan Malý Povoleno Českou poštou v Českých Budějovicích, zn: P-2507/95 ze dne Grafické zpracování a tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice Registrace: ev.č. MK ČR E Uzávěrka příštího čísla: v 17:00 h Náklad: 1850 ks Cena: 15 Kč Redakce Třeboňského světa upozorňuje, že příspěvky dopisovatelů mají mít maximální délku 70 rukopisných řádek (65 úhozů), tj. polovina strany A 4. Děkujeme Vám za pochopení. l 3

4 4 l Aktuálně Zprávy z radnice Z jednání rady města dne Investice v Branné Téměř korun činí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova. Je určena pro realizaci projektu Výstavba skladu techniky a oprava požární zbrojnice v Branné. Nebytové prostory v ulici Sv. Čecha Rada města Třeboně vzala na vědomí informaci o odstoupení MUDr. Milady Volfové Jitka Bednářová, tisková mluvčí od záměru uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v ul. Svatopluka Čecha. MUDr. Volfová zájem o pronájem projevila po jeho zveřejnění v únoru tohoto roku. Radní následně schválili uzavření nájemní smlouvy. Zvýšená hlučnost zubní soupravy a kompresoru, než je povolená hygienická norma dle vyhlášky o bytových jednotkách, ovšem není vyhovující pro pronájem prostoru za účelem zřízení stomatologické ordinace. Smlouva s loutkáři Město Třeboň uzavře smlouvy o výpůjčce movitých věcí se Spolkem Třeboňského loutkového divadla. Hodnota výpůjčky činí Kč. V roce 2012 byla uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově čp. 1/I, Masarykovo nám., Třeboň mezi městem Třeboň a Spolkem Třeboňského loutkového divadla. Jedná se o nově zrekonstruované prostory, které využívají loutkáři pro svoji činnost. V uvedených nebytových prostorech se nachází movitý majetek, který loutkáři užívají. Smlouva řeší výpůjčku věcí movitých, k nimž patří například osvětlení, ozvučení, tribuna, opony a další věci. Nákup zemního plynu Radní schválili koncepci nákupu zemního plynu pro roky 2014 a 2015 městem Třeboň a organizacemi a společnostmi zřízenými nebo založenými městem Třeboň. Koncepce spočívá ve formě postupného nákupu, při kterém se cena stanovuje na základě násobícího koeficientu. Koeficient postupného nákupu bude předmětem soutěže na komoditní burze PROFIT. Vítězný koeficient je použit při samotném nákupu zemního plynu, ke kterému dojde dle uvážení odběratele v momentě, kdy je na trhu příznivá cena nakupované komodity. Koncová cena pro spotřebitele je ovlivněna aktuální tržní cenou komodity v den nákupu, aktuálním kurzem EUR a koeficientem postupného nákupu. Nový klavír Na základě rozhodnutí rady města bude zakoupen klavír Petrof I., rok výroby Klavír město koupí od Českého rozhlasu za cenu korun. Tento hudební nástroj byl městu nabídnut pro koncerty pořádané v divadle J. K. Tyla. V evidenci města jsou dnes dvě piana a dvě křídla. Nástroje budou posouzeny znalcem z oboru a dle výsledku posudku bude předložen návrh na jejich další využití. Z jednání rady města dne 29. května 2013 Granty od kraje Z grantových programů kraje budou podpořeny dvě investice. Z programu Rekonstrukce stávajících sportovišť město získalo Kč na výměnu podlahových krytin z PVC ve sportovní hale Kč pak kraj poskytne z programu Úcta k předkům. Peníze budou použity na opravu části oplocení hřbitova v Třeboni. Příspěvky pro sportovce a kulturu Rada rozhodla o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům o příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu: Žadatel Účel Příspěvek 2013 (v Kč) SK Boxing Třeboň Evropský turnaj mládeže Hokej Třeboň Turnaj o Tyršův pohár TJ Jiskra Třeboň házená Turnaj o pohár pětilisté růže TJ Jiskra Třeboň házená Jihočeský pohár mládeže TJ Jiskra stolní tenis Turnaj mládeže TJ Jiskra Třeboň tenis Prázdninový turnaj mládeže TJ Jiskra Třeboň florbal Florbalové turnaje TJ Jiskra Třeboň fotbal Fotbalové turnaje mládeže TJ Jiskra Třeboň korfbal Turnaj Europa Shield Solarenvi, a.s. Třeboň Běh o Sluneční pohár TJ OK Tolar J.Hradec Orientační běh ve sprintu SK Powerbulls Třeboň Mistrovství Čech v benčpresu Asociace TOM Zálesáci Třeboň Činnost Hokej Třeboň Činnost SK Boxing Třeboň Činnost Judo Třeboň Činnost Jezdecký klub Obora Třeboň Činnost SK Powerbulls Třeboň Činnost Český rybářský svaz Třeboň Dětské rybářské závody Klub třeboň. kaprů Třeboň Dračí Mistrovství Světa Třeboň TJ Jiskra Třeboň tenis Davis Cup a Fed Cup V oblasti kultury získala Kč Společnost přátel České Bible, a to na pořádání sympozia s názvem Umění života. Úprava křižovatky O výpůjčku pozemku p. č. KN 1708/5 žádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jde o pozemek v sousedství autobusového nádraží směrem k přeložce. Důvodem výpůjčky je plánovaná úprava stávající křižovatky tak, aby umožnila odbočení autobusové dopravy k nádraží ČSAD ze směru od Českých Budějovic. K úpravě uvedeného prostoru by mělo dojít v době od srpna do prosince letošního roku. Dodavatel kompostérů nevyhověl V rámci nakládání s odpady a snížení biosložky v komunálním odpadu město nabídlo občanům bezplatný pronájem kompostérů. Žádosti zájemci směřovali od dubna na odbor rozvoje a investic. Firma, která byla vybrána jako dodavatel kompostérů, ovšem dodala nevyhovující nádoby vyrobené z jiného materiálu, než který byl požadován. Rada města proto schválila v souladu s článkem XV. odst. 4 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku, která spočívala v oslovení omezeného počtu uchazečů na tuto veřejnou zakázku. Celková cena zakázky na dodávku kompostérů nepřesáhne 300 tisíc korun. V první fázi bude součástí nové dodávky 160 nádob na bioodpad. Na základě podaných žádostí, které splnily stanovené podmínky, byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce kompostérů na dobu 3 let. Hudební produkce u Světa Výjimku z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních produkcí schválili radní pro žadatele, kterým je Restaurace U Světa. Konkrétně se žádost týká otevřeného prostoru restaurace. Do konce října zde mohou být provozovány hudební produkce kaž dý pátek v čase od do hodin, a to za předpokladu dodržení předpisů upravujících provoz veřejných hudebních produkcí. Finanční příspěvek boxerům Sportovní oddíl SK Boxing dostane od města Kč. Tento finanční příspěvek se váže k pořádání utkání o titul mistra republiky v soutěži 1. ligy boxu mužů. Předškoláků je více Rada města Třeboně schválila výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Třeboni na školní rok 2013/2014. Třeboňský svět l červenec 2013

5 Aktuálně 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova 183: pracoviště Jeronýmova 183 pracoviště Břilice 1. třída 26 dětí 1. třída 28 dětí 2. třída 28 dětí 2. třída 28 dětí 3. třída 28 dětí 4. třída 27 dětí MŠ Sluníčko Třeboň, Svobody 1018 pracoviště Svobody 1018 pracoviště Vodárenská třída 28 dětí 2. třída 28 dětí 3. třída 28 dětí Z jednání rady města dne 7. června 2013 Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu schválit účetní závěrku města za rok 2012, závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok 2012 a závěrečný účet města. Dokumenty budou předloženy na jednání zastupitelů 24. června. Z jednání rady města dne 12. června 2013 Hudební produkce Výjimka z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních produkcí byla udělena pro pořádání festivalu Okolo Třeboně v areálu zámku a pro koncerty na pláži Ostende ve dnech a Doba hudebních produkcí je prodloužena do 2.00, resp hod. Příspěvek pro jazz Jihočeský jazzový festival se v letních měsících koná v několika městech regionu. V Třeboni bude mít zastávku 14. srpna. Program třeboňského koncertu bude zahrnovat vystoupení americké jazzové divy Randy Crowford a kanadské kapely Soul Jazz Orchestra. Festivalový večer doplní jihočeské a rakouské kapely. Město přispěje pořadateli částkou Kč. Dar od kraje pro festival zdraví V září se bude v Třeboni konat 2. ročník Jihočeského festivalu zdraví. Záštitu nad akcí převzala 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. V rámci této záštity město získává od kraje dar pro pořádání festivalu ve výši Kč. Prodej bytů Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení zveřejnění záměru prodeje dvou bytů. Prvním z nich je byt 3+1 (66,0 m²) v ulici Boženy Němcové. Předmětem prodeje je rovněž spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku. Minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku Kč. Byt je v prvním patře domu s celkovým počtem devět bytových jednotek. Dalším bytem, který by měl být po schválení zastupitelstvem nabídnut k prodeji, je 2+1 o výměře 50,70 m 2, také v ulici B. Němcové. Dle znaleckého posudku je cena za tuto bytovou jednotku stanovena ve výši Kč. Oba prodeje mají být realizovány formou obálkové metody. Smlouva o umístění wintejnerů Radní schválili smlouvu o umístění a provozování dvou velkoobjemových kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení. Umístěny budou ve sběrném dvoře. Město Třeboň tak zvané wintejnery získává poté, co splnilo roční hmotnost zpětného odběru elektrozařízení stanovenou spol. ELEKTROWIN a. s.. Wintejnery bude město využívat zdarma na základě motivačního programu společnosti ELEK- TROWIN a. s. pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení. Jeden wintejner je určený ke shromažďování chlazení a druhý ke shromažďování velkých a malých elektrospotřebičů. I o prázdninách pojede městem autobus zdarma Rada města Třeboně souhlasila s uzavřením smlouvy o veřejných službách mezi městem Třeboň a společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Předmětem je přeprava cestujících veřejnou linkovou dopravou, konkrétně v trase linky : Stará Hlína Třeboň, U myslivny, Třeboň, žel.st. Třeboň, aut.nádr. Třeboň, žel.st. Břilice Kojákovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. července 2013 do 31. srpna Město Třeboň tím pádem bude i za období letních prázdnin financovat provoz této linky pro potřeby svých občanů. Jízdné je hrazeno na základě přesné evidence, kterou provede dopravce dle vydaných jízdenek a odpočtů z elektronických strojků. Cestující obdrží jízdenku dle platného ceníku dopravce, cenu jízdného však neuhradí. Na jízdence bude uveden text: Jízdné za Vás platí město Třeboň. Souhlas technickým službám Rada udělila souhlas společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., se stavbou části nové budovy pro parkování mechanizace s dílnou, včetně zdvihací rampy, na části pozemku p. č. KN 1775/27 v k.ú. Třeboň. Pozemek využívají TS na základě nájemní smlouvy. Pronajaté pozemky se nacházejí v areálu bývalého rybářství v ul. Rybářská v Třeboni. Finanční zpráva předsedy finančního výboru závěrečný účet města za rok 2012 Závěrečný účet města za rok 2012 projednala rada města, finanční výbor a poté byl schválen zastupitelstvem města dne Diskusi z jednání je možné shlédnout na odkaz Zastupitelstvo on-line, později se uvedený záznam bude nacházet pod odkazem videoarchivu ZM. Uvedený dokument je veřejně dostupný na webových stránkách města: odkaz Městský úřad Odbor finanční a majetkový Přehled hospodaření města Občan se tak může detailně s tímto dokumentem seznámit. Pracovníkům městského úřadu, zejména odboru finančního a majetkového, bych chtěl poděkovat za kvalitně a věcně zpracovaný velmi obsáhlý materiál. Oblast příjmů Zahrnuje příjmy Daňové z daní, poplatků (vč. příjmy správních poplatků) Nedaňové zejména z pronajatého příjmy městského majetku Kapitálové zejména z prodeje příjmy městského majetku Přijaté z oblasti dotací a příspěvků transfery (podrobný rozpis viz ZÚ) Příjmy celkem za rok 2012 bez fondů Příjmy celkem za rok 2012 včetně fondů Jiří Vopátek, člen rady města, předseda finančního výboru a člen dozorčí rady obou městských lázní Dosažená finanční výše k bez fondů ,89 Kč ,79 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,05 Kč ,90 Kč ZÚ závěrečný účet Mezi nejvýznamnější daňové příjmy patřil příjem z daně z přidané hodnoty (31,8 mil. Kč), daně z příjmů právnických osob (15,1 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (přes 14,9 mil. Kč), daně z nemovitostí (přes 5,6 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (přes 1,7 mil. Kč), daně z příjmů kapitálových výnosů (přes 1,5 mil. Kč) a dále ze správních poplatků (přes 5 mil. Kč) a tzv. místních poplatků (přes 10 mil. Kč). Významné příjmy plynou městu z pronájmu městského majetku. Tento příjem je významný, neboť dává městu silnou finanční stabilitu a také finanční soběstačnost. Mezi tyto příjmy v uplynulém roce 2012 patřilo nájemné zejména od Technických služeb, s. r. o. (přes 0,8 mil. Kč), od čistírny odpadních vod (přes l 5

6 Aktuálně 6 l 10,5 mil. Kč), od Lázní Aurora (25 mil. Kč), od Lázní Berta (25 mil. Kč, tj. bez Besedy a Kina Světozor). Pouze tyto příjmy z pronájmu činily 61,3 mil. Kč. Celkový příjem z pronájmu veškerého majetku města činil přes 76 mil. Kč. Podíl nedaňových příjmů na daňových příjmech dosahuje výše přes 89 %, což je ve srovnání s jinými městy raritou. Ukazuje to, že město Třeboň dokáže využívat svůj majetek k ekonomické činnosti a tudíž k rozvoji města. Kapitálové příjmy jsou tvořeny zejména prodejem městského majetku. V loňském roce se jednalo o příjmy z prodeje zejména městských bytů (přes 2,6 mil. Kč), prodej pozemků vč. ZTV Břilice (přes 8,2 mil. Kč) a příjmy z ostatního prodeje (3,5 mil. Kč). V této části se město muselo vypořádat s výpadkem kapitálového příjmu ve výši 30 mil. Kč z neuskutečněného prodeje Autokempu Třeboňský ráj, jehož prodej byl odsouhlasen v minulém volebním období ( ). Oblast výdajů (bez fondů) detailněji viz závěrečný účet Dosažená finanční výše k bez fondů ,92 Kč Běžné výdaje celkem, z toho oblast: - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 Kč - průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,70 Kč - doprava ,66 Kč - vodní hospodářství ,29 Kč - vzdělávání a školské služby ,38 Kč - kultura, církve a sdělovací prostředky ,16 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,16 Kč - zdravotnictví ,00 Kč - bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,93 Kč - ochrana životního prostředí ,50 Kč - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (mapa Bezbariérová Tř. ) ,00 Kč - dávky a podpory v sociálním zabezpečení (větší část agendy přešla na úřad práce) ,00 Kč - sociální služby a pomoc a společné činnosti v SZ a PZ ,50 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek ,71 Kč - požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,76 Kč - státní moc, státní správa, územní samospráva, částečně kryto dotacemi od státu ,89 Kč - finanční operace (zejména z daňové oblasti) ,03 Kč - ostatní činnosti (vratky, finanční vypořádání, kurzové rozdíly) ,25 Kč Z konkrétních běžných výdajů lze zmínit např.: čištění města (přes 3,1 mil. Kč), zimní údržba komunikací (přes 1 mil. Kč), opravy a údržba komunikací (přes 3,8 mil. Kč), výdaje na provoz, údržbu, opravy městských škol a školek včetně školní jídelny CENTRUM, SOŠ a SOU a ZUŠ (přes 15,8 mil. Kč vč. dotací), výdaje na odpadové hospodářství (přes 11,2 mil. Kč), údržba veřejné zeleně (přes 4 mil. Kč), dále finanční podpora kultuře koncerty, Anifilm, podpora tělovýchově a sportu, podpora zájmové činnosti apod. Některé výše uvedené běžné výdaje byly kryty dotacemi ze strany státu, podrobněji viz zveřejněný závěrečný účet. Kapitálové výdaje celkem, z toho oblast: ,40 Kč - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 Kč - průmysl, stavebnictví, obchod a služby (zejména nákup podílů autokempu) ,00 Kč - doprava ,14 Kč - vodní hospodářství ,00 Kč - vzdělávání a školské služby ,20 Kč - kultura, církve a sdělovací prostředky ,40 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,40 Kč - zdravotnictví (strategické investice do městských lázní Aurora, Berta) ,62 Kč - bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,64 Kč - ochrana životního prostředí ,00 Kč - civilní připravenost na krizové stavy sirény/ rozhlas Třeboň II 252,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Kč - státní moc, státní správa, územní samospráva ,00 Kč Mezi významné investiční akce, resp. kapitálové výdaje, lze zahrnout: nákup majetkových podílů Autokempu Třeboňský ráj, kdy město je již 100% vlastníkem (1,03 mil. Kč), rekonstrukce Klofáčovy ulice III. etapa (přes 2,9 mil. Kč), rekonstrukce ulice Na Kopečku (přes 2,6 mil. Kč), místa pro přecházení ostrůvky, radary, blikače = zvýšení bezpečnosti (přes 1,8 mil. Kč), chodník a veřejné osvětlení Novohradská u mostu (přes 0,8 mil. Kč) + chodník Novohradská ulice (přes 1,3 mil. Kč), stezka Třeboň Nová Hlína (přes 0,9 mil. Kč), investice do vodohospodářské infrastruktury v rámci ulic přes DSO Vodovod Hamr (6,8 mil. Kč), investice do Divadla J. K. Tyla vč. stavební úpravy provoz. vstupu (přes 1,2 mil. Kč), strategická investice do rekonstrukce v Lázních Aurora (přes 156,1 mil. Kč), investice do Lázní Berta (přes 1 mil. Kč), bytové prostory technické zhodnocení bytových domů (přes 2,7 mil. Kč), investice do nového sběrného dvora Třeboň vlastní podíl investice (přes 5,4 mil. Kč), vyřešení prostoru pro loutkaře a jeho technická modernizace včetně využití pro výstavy apod. zahrnuje i přijaté dotace (přes 16,3 mil. Kč) atd. Investiční (= kapitálové výdaje) znamenají z pohledu rozvahy nárůst tzv. stálých aktiv majetku města, tj. jeho zvýšení. Podrobněji viz zveřejněný závěrečný účet. Výdaje celkem za rok 2012 bez fondů Výdaje celkem za rok 2012 včetně fondů ,32 Kč ,82 Kč SZ sociálním zabezpečení, PZ politice zaměstnanosti Je třeba uvést, že některé položky v rozpočtu byly plánovány ve vyšší částce než byla jejich skutečnost k a také opačně, kdy některé položky byly během roku 2012 dle potřeby navýšeny. K úpravě rozpočtu dochází během roku, kdy čerpání jednotlivých položek se přizpůsobuje pokladnímu plnění rozpočtu. Rozpočet je vždy plán a úprava rozpočtu během roku je běžnou a ničím výjimečnou situací. Saldo mezi příjmy a výdaji včetně fondů, z toho: ,92 Kč - přijat dočasný úvěr na rekonstrukci Lázní Aurora ,99 Kč (splatný k ) - zapojen finanční přebytek z minulých let ,93 Kč - splátky úvěrů z r. 2002, 2004, ,00 Kč Saldo včetně fondů a uvedeného financování 0,00 Kč Je vhodné zdůraznit, že podíl kapitálových příjmů (15,3 mil. Kč) na kapitálových výdajích zhodnocení městského majetku (209,5 mil. Kč) činí pouze 7,3 %. Kapitálové výdaje tak nejsou taženy prodejem městského majetku, tak jako tomu bylo v minulém volebním období. Jde tak o jednoznačný odklon od nekoncepčního prodeje městského majetku. V této souvislosti je třeba Třeboňský svět l červenec 2013

7 Aktuálně uvést, že kapitálové výdaje byly vedle finančních zdrojů města taženy novým úvěrem ve výši 90 mil. Kč, který byl čerpán na významnou a důležitou rekonstrukci v Lázních Aurora. Po odpočtu přijatého úvěru od kapitálových výdajů dostáváme částku 119,5 mil. Kč. Pokud bychom dále od této částky odečetly příjmy získané prodejem městského majetku (15,3 mil. Kč), tak pak vlastní finanční soběstačnost města směrem k investicím v roce 2012 činila 104,2 mil. Kč (tj. bez úvěru a prodejů městského majetku, ale včetně celkových kapitálových dotací ve výdajové části ve výši 1,45 mil. Kč), což je v porovnání s jinými městy velmi slušný výsledek, a to zvláště v porovnání s daňovými příjmy, které v roce 2012 činily 105,9 mil. Kč. Uvedené proinvestované finanční prostředky města jsou nepochybně ovlivněny tím, že město vlastní a provozuje strategický majetek, mezi který nepochybně patří zejména městské lázně, lesy a některé rybníky, technické služby, čistírna odpadních vod. Finance vygenerované tímto městským majetkem jsou plně pod kontrolou vedení města (ale také pod veřejnou kontrolou), což je také nyní záruka toho, že budou použity zpět ve prospěch rozvoje města a jeho občanů. Na tom pak také mohou participovat místní podnikatelé a město se tak může dále ekonomicky vlastními finančními zdroji rozvíjet. Tím, že stávající koalice do městského majetku investuje, zhodnocuje jej a využívá jej k ekonomické činnosti, tak to popírá čistě teoretickou poučku, že město je vždy špatný hospodář. Třeboň je jasným příkladem toho, že tomu tak není a že i město může být dobrým hospodářem. Zda to bude platit i v budoucnu, tak to záleží na tom, jakou strategii budoucího vývoje města si zvolí samotní jeho občané. Pokud jde o oblast úvěrů a návratné finanční výpomoci, tak je vhodné uvést následující fakta. Město Třeboň v roce 2012 přijalo úvěr na významnou investiční akci v Lázních Aurora a ve výši 90 mil. Kč. Uvedený úvěr bude splacen během 2 let, v roce 2013 (45 mil. Kč) a v roce 2014 (45 mil. Kč). Zdrojem pro splácení tohoto úvěru je nájemné z lázní. Za tento úvěr činily v roce 2012 zaplacené úroky ,46 Kč. Úroková sazba z tohoto úvěru je ovlivněna vývojem sazby 3M Pribor + pevnou přirážkou ve výši 0,22 % ročně. K tak úroková sazba činila 0,72 % ročně včetně uvedené přirážky! Pro zajímavost lze uvést, že průměrná roční sazba 3M Priboru činila 1 %, včetně přirážky pak úroková sazba z uvedeného úvěru činila průměrně 1,22 % ročně. V případě přijaté návratné finanční výpomoci se v roce 2012 jedná o půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši Kč. Tato finanční výpomoc byla přijata z důvodu vyřešení financování výstavby nové městské čistírny odpadních vod. Šlo tak o nepříjemné finanční dědictví z minulého volebního období, které bylo nutné vyřešit z důvodu, aby město nebylo vystaveno obrovským finančním sankcím. Navíc díky vyřešení uvedené záležitosti nebylo nutné dle podmínek dotace zdražovat občanům vodné a stočné pro rok Uvedená finanční výpomoc bude městem splácena od roku 2015 (ročně 6,8 mil. Kč + úroky) a zdrojem pro splácení je nájemné, které čistírna odpadních vod městu platí (v roce 2012 to bylo přes 10,5 mil. Kč). Za tuto finanční výpomoc činily v roce 2012 zaplacené úroky pouze ,91 Kč. Roční úroková sazba je pevná a to ve výši 1 % ročně! Z uvedených úrokových sazeb (v průměru 1,22 % ročně u úvěru pro Lázně Aurora za rok 2012 a 1 % ročně u čistírny odpadních vod) vyplývá, že město strategicky využilo levné peníze, neboť průměrná roční inflace za rok 2012 činila 3,3 %. Tím, že se uvedené úrokové sazby pohybují hluboko pod inflací, tak využívání cizích finančních zdrojů (úvěry, půjčky finanční výpomoc) je pro město ekonomicky výhodné. Pokud by tomu bylo výrazně naopak (= úrokové sazby by byly vysoce nad inflací), tak pak by uvedené nebylo pro město výhodné. Za rok 2012 město také splácelo dříve přijaté úvěry. Na těchto splátkách město vynaložilo 6,1 mil. Kč. Zajímavá je bilance přijatých úroků a dividend, které městu plynou z akcií České spořitelny, a. s. a dále úroků zaplacených za veškeré úvěry a půjčky. Město v roce 2012 přijalo kladné úroky ve výši ,63 Kč (vč. fondů) + uvedené dividendy ve výši Kč, celkem tedy ,63 Kč. Na druhé straně město zaplatilo na úrocích z úvěrů a uvedené návratné finanční výpomoci celkem ,67 Kč. Pouhým rozdílem uvedených hodnot získáme částku ,04 Kč, která tak z uvedeného pohledu fakticky znamená finanční výdaj města v souvislosti s uvedenými dluhy. Což je velmi solidní výsledek. Pokud bychom chtěli do uvedeného rozdílu zohlednit placené služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů, za pohyby na účtu ev. jiné), tak pak by uvedená částka byla o ,76 Kč vč. fondů vyšší. Zůstatek finančních prostředků města na všech jeho bankovních účtech k činil přes 41,5 mil. Kč. Podstatný je rovněž výrok auditora, který se k hospodaření města za rok 2012 vyjádřil slovy: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Na strategii města, na jeho hospodaření, na proběhlou diskusi na jednání zastupitelstva města apod. si musí každý udělat svůj názor. K tomu je třeba, aby měl každý občan (veřejnost) maximum pravdivých a ničím nezkreslených informací. Nicméně výrok nezávislého auditora mluví za vše, a to by mělo být rovněž podstatné. Vzorový kompostér S cílem snížení podílu rostlinných zbytků v komunálním odpadu zakoupilo město Třeboň 160 kusů kompostérů. Tyto kompostéry byly na základě podaných žádostí a následně uzavřených smluv na 3 roky bezplatně zapůjčeny občanům města Třeboně. Vzorový kompostér je nyní možné vidět u parkoviště mezi budovami městského úřadu a Policie ČR. Kompostér je ideálním pomocníkem pro zpracování rostlinných zbytků vlastními silami. Je vyroben z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, červů a žížal). Kompostéry jsou opatřeny víkem s otočným ventilem pro regulaci prostupu vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování. Velikou výhodou kompostování je využití odpadu ze zahrad a z kuchyňských zbytků. Podstatnou část odpadu (40 až 60 %), který běžně vyhazujete do popelnice, je možné zužitkovat a přispět tak ke snížení zatížení životního prostředí. Vhodné ke kompostování jsou ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, posekaná tráva, listí, drnové řezy, shrabky ze záhonů, nastříhané větvičky, třísky, piliny, hobliny, kůra, trus a podestýlka hospodářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, papírové ubrousky v malém množství, vaječné skořápky, atd. Co naopak není vhodné ke kompostování, l 7

8 Aktuálně jsou kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel z uhlí, cigaret, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo, kameny a jiné nerozložitelné odpady. Vhodné a pestré složení kompostu je základem pro jeho správnou tvorbu. V průběhu rozkladných procesů je rozhodující dostatečná teplota, vlhkost, přístup vzduchu a působení půdních mikroorganismů, čemuž napomáhá konstrukce kompostéru. Během rozkladu dochází k přeměně velkých organických látek na menší, stabilnější a pro rostliny snadněji dostupnější složky označované jako humus. Kompostu vonícího po lesní půdě se dočkáme zhruba za 6 12 měsíců. Zralý kompost má tmavě hnědou barvu, je jemný a nepáchne. Má schopnost zadržovat vodu, provzdušňovat půdu a obohacovat ji o živiny. Kompost se hodí ke všem plodinám, vhodný je i pro stromy a trávník. Martina Jůzová Informace o 11. výzvě 2013 MAS Třeboňsko o.p.s. ukončila dne příjem žádostí o dotaci do 11. výzvy k předkládání projektů. V jejím rámci bylo úspěšně zaregistrováno celkem 21 projektů ze všech členských mikroregionů. Po ukončení příjmu žádostí a provedené administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, byly žádosti předány Výboru pro výběr a monitorování projektů. Jedné žádosti byla administrace ukončena. Dne proběhlo společné zasedání Správní rady a Programového výboru MAS, přičemž tyto orgány schválily projekty dle níže uvedené tabulky. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené pro tuto výzvu nepokryly požadavky všech žádostí, bylo rozhodnuto o neschválení čtyř projektů s nejmenším bodovým ziskem. Bližší informace naleznete na stránkách Tato výzva je poslední v rámci současného programovacího období. MAS Třeboňsko o.p.s. od roku 2004 doposud alokovala více než 61 milionů korun. Nyní intenzivně pracujeme na realizaci nové rozvojové strategie pro roky Na její tvorbě se může podílet každý občan prostřednictvím dotazníku, uveřejněném na našich stránkách, či zasláním vlastních připomínek. Doufejme, že také v příštích letech budeme moci přinést do na- šeho regionu prostředky pro další rozvoj. Děkujeme všem našim aktivním členům za dosavadní činnost. Příprava nové rozvojové strategie Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. v současné době připravuje novou rozvojovou strategii regionů Třeboňska, Veselska, Řečicka, Vitorazska a Jindřichohradecka západ pro roky Abychom vytvořili skutečně platný dokument, potřebujeme pomoc Vás široké veřejnosti. Připojte se k týmu, který zpracovává možnosti podpory našich regionů pro budoucí období. Můžete tak učinit vyplněním dotazníku, který naleznete na stránkách a jeho zasláním poštou, či elektronicky zpět na naši adresu. Můžete nám také napsat Vaše podněty a názory volnou formou na adresu či poštou na adresu MAS Třeboňsko, Dukelská 145, Třeboň. Děkujeme za spolupráci všem aktivním občanům, kterým není lhostejná budoucnost našeho okolí. Tomáš Novák Pomoc Městského úřadu Třeboň Město Třeboň chce pomoci zatopené obci v Ústeckém kraji. Finanční dar je projevem solidarity s těmi, kteří při letošních záplavách neměli takové štěstí jako obyvatelé Třeboně a jejích místních částí. Záplavy v Třeboni tentokrát nenapáchaly škody na obytných budovách. Na stoupající hladiny hleděli s velkým respektem zvláště obyvatelé Staré Hlíny, kde v roce 2002 povodně většinu této místní části zatopily. Tuto zkušenost z let minulých máme stále v čerstvé paměti. Mnoho rodin tehdy bylo povodněmi postiženo. Letos velká voda hrozila, ale situace se nakonec uklidnila. Takové štěstí neměly stovky jiných obcí., říká starosta Třeboně Jiří Houdek a dodává: Rádi bychom přispěli jedné z postižených obcí. Konkrétně Českým Kopistům, což je místní část města Terezín v okrese Litoměřice. V místě bylo zatopeno 108 domů v obytných částech. Jejich obyvatele čekají těžké týdny a měsíce poté, co voda opadne. Zastupitelé města schválili poskytnutí finančního daru pro České Kopisty ve výši Kč. bed Schválené projekty 11. výzvy l Třeboňský svět l červenec 2013

9 Aktuálně O povodních 2013 se starostou Jiřím Houdkem Povodně opět prověřily v celé zemi integrovaný záchranný systém. V pondělí 3. června 2013 jihočeský hejtman vyhlásil stav nebezpečí, následující středou 12. června se celá situace na všech řekách postupně uklidňovala. Starosta Třeboně Jiří Houdek byl během těchto dní v centru dění. Pane starosto, povodňová komise doporučila na počátku kalamitní situace přijmout opatření ke zvýšení odpouštění rybníka Svět a opatření o vybudování hrází u Spolského mlýna a Staré Hlíny. Jak byla tato opatření účinná? Osazení hráze pytlů s pískem u rybníku Svět bylo jednoznačně úspěšné a zároveň velice rychlé opatření jsme přijali na povodňové komisi v neděli ve 14:00 hodin, v hodin byla vypouštěcí stoka z rybníku Svět opatřena pytli a již se mohlo intenzivně vypouštět. Ochrana tvořená pytli s pískem byla postavena do zámeckého parku, na jednotlivá obydlí směrem k Chelčického ulici, v parku Komenského sady a dále směrem k Tyršovu stadionu, kde nedošlo k zaplavení sportovních ploch. To, že prosákla voda do zámeckého parku, je záležitost zcela běžná pytlovými bariérami nejde zcela utěsnit průsak. Jak hodnotíte opatření ve Staré Hlíně? Ve Staré Hlíně byla provedena opatření s rezervou, protože velice těžko se odhaduje, na kolik stoupne hladina Lužnice a hladina Staré řeky v případě vypouštění z Rozvodí. Také se nevědělo, kolik vteřinových kubických metrů se bude propouštět. Přijali jsme opatření, která vycházela ze zkušeností z r Určité průtoky na Pilaři totiž naznačovaly, že vody by mohlo být téměř tolik, co v r Rezerva je vždy lepší kdyby nebyla, došlo by k zaplavení objektů. Byl dostatečně rychlý zásah na Spolském mlýně? Hrázka na Spolském mlýně byla vybudována velice rychle z neděle na pondělí. Přítok vody do rybníku Svět ze Spolského rybníka je totiž velmi rychlý, a tak bylo třeba tento přítok částečně zbrzdit. V kulminaci přítoku hrázka zachytila nápor vody, takže přítok se reguloval pouze propustí, která byla pod hrázkou. Proto do rybníku Svět nešlo více vody, která by sice ještě neudělala zásadní problém, ale je opět lepší být připravený na horší stav, než řešit vysokou hladinu či jinou hrozbu na rybníku Svět. Je nutné tedy mít rezervu? Rezervy jsou jednoznačně na místě. Obecně lze říci, že každé opatření, které se dělá, je nutné provést s určitou rezervou, protože tehdy může být účinné. Velice těžko se odhadují hladiny, do jaké výše mohou vystoupat. Jak fungovalo krizové řízení oproti povodním v r. 2002? Musím říci, že osobně jsem spokojen se spoluprací ať už s Povodím Vltavy s. p., konkrétně s Romanem Vágnerem, tak s Rybářstvím Třeboň a.s., kde musím vyzdvihnout výrobního ředitele Josefa Malechu. Byli jsme v úzkém kontaktu a řešili operativně manipulace na jednotlivých manipulačních bodech. V krizovém štábu byli lidé, až už to byli zástupci hasičů, policie a technických služeb, kteří měli zkušenosti s povodněmi z roku Každý z nás věděl, co máme dělat a jak rozhodovat. Když myslím na spolupráci s jednotlivými členy krizového štábu, tak ji považuji za povodňový koncert. Povodně vždy způsobily velké materiální škody v řádech stovek miliónů korun. Máte již nějaký předběžný odhad pro třeboňskou oblast a v samotné Třeboni? Současné povodňové škody přímo v samotné Třeboni jdou řádově do 10 miliónů Kč, co se týká oblasti Třeboňska, myslím, že škody nepřevýší 100 miliónů Kč. Mohou se v Třeboni občané postižení povodněmi obracet na městský úřad? Na území Třeboně a území Třeboňska nebyl nikdo poškozený co se týká obytných domů pokud by měl někdo nějaký podnět, ať se obrátí přímo na ředitele krizového řízení městského úřadu Tomáše Jarolína. Na úvodní stránce webu města fungovalo aktuální povodňové zpravodajsví. Obecně lze sledovat povodňové zpravodajství na internetu v rubrice Povodně 2013 na webových stránkách -jihocesky.cz. Plánuje město nějakou sbírku pro postižené? Finanční pomoc z Třeboně bude také směřovat do místní části Terezína České Kopisty. Proč? Finanční odbor úřadu vyhlásil sbírku. Číslo účtu, kam občané mohou posílat peníze, je /0800. Dále město plánuje na zasedání zastupitelstva rozhodnout o finančním daru obyvatelům Terezína místní části České Kopisty. Pomoc má být směrována těm obyvatelům, kterým byly zatopeny obytné prostory. Povodeň se v této oblasti objevila poněkolikáté a protože město Třeboň a jeho obyvatelé nebyli postižení, cítíme solidaritu s těmito občany. Připomínám, že tyto peníze nejsou určené na obecní majetek, ale přímo konkrétně lidem, kteří byli zaplaveni. Třeboňská rybniční soustava opět ukázala svou schopnost zadržovat vodu odolal Rožmberk, kde jen minimum vody přetékalo přes bezpečností přeliv, odolal Svět. Chystá se do budoucna nějaká aktualizace a vylepšování povodňových modelů a plánů? Jak to vidíte vy? Některá protipovodňová opatření je nutné vylepšit. Za zásadní opatření já osobně považuji vybudování poldrů na Spolském potoce. Tyto poldry zbrzdí rychlou vodu ze Spolského rybníka. Dále je nutné vylepšit protipovodňový val ve Staré Hlíně a v souvislosti s těmito povodněmi bych nepovažoval žádná další opatření za nutná. Pokud mluvíme o Rožmberku, kde se diskutuje o jiném využití, to je na delší rozhovor tam by takových opatření měla být celá řada. Máte nějaký osobní pocit z povodní? Měli bychom být uctiví a měli ctít, co na Třeboňsku vymysleli a vybudovali naši předci, zejména v oblasti rybničního hospodářství. Třeboňská rybniční soustava opět prokázala, že je schopná zadržet neskutečné množství vody. V r bylo spočítáno, že vodní soustava zadržela m³ vody, přehrady na Vltavě m³. Tím se prokázala i účinnost staveb, které se zde zrealizovaly před 400 lety. To by mělo mít z naší strany úctu, a také respekt k území, která jsou zaplavována vodou. (vl) Povodně 2013 a komáři Odbor životního prostředí společně s RNDr. Rettichem, CSc. ze Státního zdravotního ústavu provedli rozsáhlý monitoring komářích líhnišť po letošních povodních na Třeboňsku. Tak jako vždy po velké vodě bylo i letos největší zastoupení komářích larev komára záplavového (Aedes vexans). Vzhledem k tomu, že se voda v krajině rozlévala postupně, byl i vývoj larev v jednotlivých líhništích rozdílný. Proto byl také zásah proti larvám komárů proveden v několika etapách. Zásah byl prováděn larvicidním přípravkem VectoBac, který je přísně selektivní a působí pouze na larvy komárů. Vlastní zásah zajišťoval Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí České Budějovice. Jaroslav Fliegel, odbor životního prostředí l 9

10 Aktuálně Výstava Odkaz budoucím generacím zahájena Dne 14. června 2013 byla za účasti Velvyslance Lotyšské republiky J. E. Kasparse Ozoliņše a vedoucích představitelů Třeboně zahájena v Lázních Aurora výstava Odkaz budoucím generacím. Výstava mapuje osudy lotyšských občanů, kteří byli bez soudního nařízení v letech násilně deportováni do vzdálených oblastí tehdejšího Sovětského svazu jednak do gulagů, jednak do míst nuceného pobytu na Sibiři. Soubor 12ti roll-upů, ze kterých se výstava skládá, dokumentuje příběhy šesti žen a čtyř mužů. Muži byli považováni za zrádce vlasti, jelikož zastávali vládní posty v demokratickém Lotyšsku nebo byli členy odboje. Každý z jejich dopisů ze Sibiře byl napsaný na březové kůře (na jediném v té chvíli dostupném materiálu) a je symbolickou dokumentací jejich životních příběhů. Tyto dopisy ze Sibiře byly v roce 2009 zařazeny do lotyšského národního registru v rámci programu UNESCO Paměť světa. Velvyslanec Kaspars Ozoliņš ve svém projevu ocenil přístup Třeboně k celému projektu a naznačil důležitost připomínek těchto dávných událostí. Ředitel lázní Jiří Kolban připomněl naše zkušenosti s totalitní minulostí, stejně tak starosta Jiří Houdek varoval před skrytým zlem. Slavnostní vernisáž umocnila lotyšská báseň Knoflík, recitovaná ředitelem festivalu Mene Tekel Janem Řeřichou. Ten lázním výstavu zapůjčil. Celou vernisáž podmalovalo vystoupení tří flétnistek ze ZUŠ Třeboň. Prestižní výstava na kolonádě Lázní Aurora bude trvat do 30. června. (vl s přispěním Renaty Homolkové) Trofeje v Třeboni 31. května 2013 byly v Třeboni vystaveny poháry vybojované našimi tenisovými reprezentacemi v roce 2012 Davis cup a Fed cup. Akci organizovaly město Třeboň, Městské slatinné lázně Třeboň a tenisový oddíl Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň. Davis cup a Fed cup byly nejprve k vidění v prostorách Infocentra na Masarykově náměstí a poté na kolonádě Lázní Aurora. V obou případech si cenné trofeje, které jsou pohromadě v České republice vůbec poprvé (a kdo ví zdali ne naposled), přišly prohlédnout stovky lidí. Zájemci využili možnost vyfotografovat se s trofejemi, které bedlivě hlídala ochranka. Mimo jiné dávala pozor na to, aby se pohárů nikdo nedotýkal. To je totiž vyhrazeno pouze tenistům a členům realizačních týmů. Fed Cup je největší mezinárodní týmová soutěž v ženském světovém sportu. V roce 2012 cennou trofej pro Českou republiku vybojovalo družstvo ve složení Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká. Davis Cup je největší tenisová soutěž mužských reprezentačních družstev. O Davisův pohár se hraje od roku Čeští tenisté získali loni Davis cup po dlouhých 32 letech. Zasloužili se o to Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol, Ivo Minář. Jiří Novák: Kdybych nehrál, nevím, co bych dělal Poslední květen, coby tenisový den v Třeboni byl mimo jiné ve znamení návštěvy jednoho z našich nejúspěšnějších tenistů, bývalého reprezentanta Jiřího Nováka. Jiří Novák v průběhu své kariéry vyhrál 7 turnajů okruhu ATP ve dvouhře a 18 ve čtyřhře. Šest let byl nejvýše postaveným českým tenistou na světovém žebříčku ATP (5. místo). Daviscupovou kariéru uzavřel Jiří Novák s úctyhodnou bilancí 27 vítězství a 7 porážek. Převážně o tenisovém životě si Jiří Novák povídal si s mladými tenisovými nadějemi z třeboňských základních škol a gymnázia, poodhalil zákulisí svých začátků a zblízka nechal prohlédnout některé vyhrané trofeje. Později pak v Loutkovém divadle besedoval s dospěláky. Na závěr své třeboňské návštěvy si vysněný Davis cup prohlédl. Na první dojem sympatický pohodář jen zřídka na kurtu házel raketou a od soupeřů se prý mnohé naučil. Co jste v aktivní reprezentační kariéře nestihl a mrzí Vás to? Myslím, že jsem stihl všechno. Byl jsem třikrát na olympiádě, spoustu let jsem hrál Davis cup. I když jsem salátovou mísu nad hlavou nedržel, užil jsem si to. Skončil jsem s tenisem, protože jsem nechtěl zanedbávat rodinu. Ničeho nelituju. Život vrcholového sportovce se odehrává na cestách a v hotelích. Kromě kurtu stačilo Vám přirůst k srdci nějaké konkrétní místo? Přirostlo mi k srdci mnoho míst. Dá se říct, že tam, kde se mi dařilo, jsem to měl rád. Tak třeba Tokio, Šanghaj nebo v Austrálii jsem měl svá oblíbená místa. Díky tenisu jsem se podíval po celém světě a zjistil, že každé město, místo má něco do sebe. Měl jste z některého svého soupeře takový respekt, že byste nastupoval na kurt s trémou? Každý jde na kurt s určitou trémou, kterou dřív nebo později setřese. Je to spíš očekávání než tréma. Až pak přijde v zápase okamžik, situace, kdy začnete být nervózní. Ta nervozita je vždycky. Snažil jsem se od svých soupeřů něco odkoukat. Někdo byl trpělivý, učil jsem se trpělivosti, jiný rychlý, koukal jsem, jak a co dělá. Snažil jsem se hlavně od každého se něco naučit. Stává se v zákulisí světového tenisu, že ti, co si jdou po krku na kurtu, spolu půjdou po zápase na pivo? Chodívali jsme na společné večeře. Sportovci jsou jedenáct měsíců v roce na cestách, potkávají se. Ta rivalita je většinou na dvorci, ale i po prohraném zápase se jdete se soupeřem domluvit na druhý den na trénink. Bylo pár takových, kteří byli povýšení a na pivo bych s nimi nešel, ale bylo jich opravdu jen pár. Seberychlejší, silnější, šikovnější tenista neuspěje, pokud to 10 l Třeboňský svět l červenec 2013

11 Aktuálně neukočíruje psychicky. Jaká byla Vaše psychická příprava? Moje psychická příprava nebyla bůhví jaká. Nebyl jsem u žádného psychologa. Podle mne je v první řadě důležitá motivace. Psychická odolnost je až na druhém místě. Člověk musí být rychlý, šikovný, musí to umět. Když to neumí, může mít sebelepší hlavu a nepomůže mu to. Na určitý stav každý reaguje jinak, ale vyvíjí se to s věkem a zkušenostmi, které nasbíráte. Postupem času vidíte jinak nejenom svět tenisu. Jak moc se světový tenis podle Vás změnil za poslední roky? Všeobecně tenisu je příliš. Pořád se mění, vylepšují se materiály, tréninkové metody, a to platí o všech sportech. Za co tenisu vděčíte? Co byste dělal, kdybyste se neživil tenisem? Vděčím mu za to, že se mi koníček stal zaměstnáním. Dostal jsem se do světa, naučil se cizí jazyk, osamostatnil se. Tenis je sport, kde každý zodpovídá sám za sebe. Tatínek mě nenechal odejít z domova do ukončení střední školy, což bylo dobře. Nenapadlo mě tehdy, že bych se mohl dostat na tenisové výsluní. Jiří Novák Dneska nevím, co by bylo kdyby Snil jsem o tenise a splnilo se mi to. V současné době tenis trénuju a baví mě to. Z hlediska trenérské činnosti jak rychle lze rozpoznat talent? Když vidíme malého žáčka, říkáme, že je to talent, ale nevidíme za tím to, že trénuje dvakrát třikrát víc, než ostatní. Na první pohled se šikovnost pozná, ale to ještě neznamená, že může být dobrý tenista. Je za tím spousta práce a nejrůznějších úskalí. Údajně hrajete fotbalovou soutěž okresní přebor Fotbal mám hrozně rád. Když jsem hrál tenis v týmové soutěži, měl jsem vždycky větší motivaci. Hraju levého záložníka za TJ Haná Prostějov okresní přebor. Hrajeme proto, abychom si udělali žízeň. Co takhle přijet do Třeboně za tenisem, rekreací, do lázní? Jižní Čechy jsem zatím vždycky jenom projížděl. To, co jsem z Třeboně viděl, na mě udělalo dojem a rád bych se sem podíval i s rodinou. Díky za rozhovor a na viděnou v Třeboni! (bed) Pohádka pro děti Dne 31. května v Divadle J. K Tyla proběhla akce k Mezinárodnímu dni dětí K SVÁTKU DĚTEM POHÁD- KU A VOŇAVOU OPLAT- KU. Akci společně uspořádali Třeboňští patrioti, obnovený ochotnický spolek Tyl na Nové Hospodě, o.s. a oplatkárna Voní to. Eva Potužáková Třeboň se vrátí do historie Průvod slavného rybníkáře Jakuba Krčína, rožmberského vladaře Petra Voka a jejich doprovodu městem na Masarykovo náměstí zahájí v sobotu 20. července v půl desáté Historické slavnosti Jakuba Krčína v Třeboni. Otevře se středověké tržiště a začne program na dvou scénách. Na Masarykově náměstí bude znít nádherná renesanční a gotická hudba v podání chomutovské skupiny Arcus, pěkně hlasitě tu budou slyšet bubeníci z Českých Budějovic Wild Sticks, historické kostýmy a tance předvedou a budou vyučovat dámy z jindřichohradecké Bellare. Při šermířských soubojích zkříží meče a další středověké zbraně Páni z Hradce a Bratři z Růže. Celo- denní program, kterým bude provázet David Hocke, uzavře koncert brněnské kapely Quanti Minoris. Ta za svůj calstelrock-aneb středověký pouliční bigbít získala v roce 2010 první místo v českém finále Porty. Druhá scéna v zámeckém parku bude určena především dětem, které tu mohou prožít Den v renesanci. Šermířskou školu, boje s hadrovými bijáky, střelbu z kuše, stánky s řemesly i středověké písně a tance přivezou do Třeboně Berounští měšťané. K ochutnání a koupi budou ten den v městě u Světa nejen regionální farmářské potraviny, ale i další dobroty, možná dokonce i z Krčínovy či Vokovy kuchyně. Luděk Švejcar Po Třeboni s baterkou Netradiční prohlídky pokračují 22. července, kdy památky budou zájemci poznávat za úplňku. S baterkou v ruce projdou historickým středem města, zavítají na nádvoří zámku a pivovaru Regent a na hráz rybníka Svět. Během hodinové procházky uslyší duchařské historky a třeboňské pověsti. Na závěr je pro odvážlivce před jejich rozchodem do postelí připravena ochutnávka kouzelného nápoje Černého zlata. Sraz ve 22 hod. před Informačním a kulturním střediskem na Masarykově náměstí. Vstupné: 100 Kč, sleva 70 Kč děti nad 7 let, důchodci, studenti. Luděk Švejcar Třeboňští Baráčníci Třeboňští Baráčníci oslavili v sobotu 15 června 80. výročí svého založení. Oslavy se uskutečnily v prostorách sálu Besedy, kde proběhlo slavnostní baráčnícké zasedání za pří- tomnosti i sousedních baráčnických žup a obcí. Rádi jsme mezi sebou přivítali i starostu města Třeboně Jiřího Houdka a místostarostku Terezii Jenisovou. Po obědě prošel městem krojovaný průvod i s prapory. Po návratu do sálu jsme si zatančili Českou besedu a pokračovali jsme v taneční zábavě s dechovou hudbou Alfa. Josef Hajný Vyblejskni Třeboň a vyhraj víkendový pobyt Třetí ročník fotografické soutěže Vyblejskni Třeboň vyhlašuje město Třeboň ve spolupráci s Hotelem Zlatá hvězda, Jindřichohradeckým deníkem a Syndikátem jihočeských novinářů. Do 1. září 2013 zašlete maximálně pět fotografií z dovolené na Třeboňsku na nebo poštou na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň. Pro autory nejlepších fotografií jsou připraveny hodnotné ceny, např. víkendový pobyt v Hotelu Zlatá hvězda nebo v rekreačním zařízení města, sud piva z Pivovaru Regent a další ceny. Pravidla soutěže na a Do loňského ročníku poslalo 47 fotografů z celé republiky téměř dvě stovky snímků. Jako nejlepší vybrala odborná porota Úplněk na Rožmberku Vladimíra Brože z Mořiny. Luděk Švejcar Vážení občané, lázeňští hosté a návštěvníci města, zveme Vás na Setkání se starostou a s vedením města ve středu dne 3. července 2013 od hodin v Loutkovém divadle. PROGRAM: Červnové povodně 2013, partnerská města, závěrečný účet, různé. Na setkání s Vámi se těší vedení města Třeboně. l 11

12 Pozvánky TIP na letní výlet Borovanský klášter ožije nejen při Borůvkobraní Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 13. a 14. července, kdy se v areálu kláštera koná již devátý ročník Borůvkobraní. Dětské dvojice soutěží O poklad borůvkového koláče a dospělí v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků. Všichni se pak mohou zúčastnit Mistrovství světa v chytání borůvek do úst za 1 minutu. V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i kuchař Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční borůvkové recepty. V nově založené borůvkové zahradě získáte rady k pěstování zahradních borůvek i samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek. Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních Čech, nedělní kulturní program zpestří kejklíř Vojta, kapely Bonsai č. 3, Corso band, Táborští pouličníci, Komici s.r.o. a další. V borůvkové tvůrčí dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleněných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti čekají po oba dva dny pohádky divadélka Játojsem. Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do Borovan udělejte výlet. V okolí je vyznačen 26 km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny s dětmi Na kole okolo Bor(ůvk) ovan. Začíná na náměstí před klášterem, kde v infocentru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášter. Razítka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat ve Dvorci, na výstavě Půda plná pohádek na Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli modrá odměna. Během celého léta budou v areálu kláštera probíhat kulturní akce, z nichž si vybere každý svůj oblíbený žánr. Na novém pódiu v zahradě se představí temperamentní africké tance skupina YIASA ze Zimbabwe (10. 7.), bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (26. 7.), Aneta Langerová (16. 8.), na nádvoří kláštera Spirituál kvintet (9. 8.) a divadlo Víti Marčíka Labyrint světa (23. 8.), v kostele vystoupí soubor Linha Singers (19. 7.). Jazzové večery na půdě prelatury kláštera zpříjemní středeční večery 14. a Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi poskytnou v infocentru Kláštera Borovany, tel , nebo je najdete na Objevte krásu zvonů Vmuzeu a galerii v Třeboni na náměstí pokračuje v červenci výstava obrazů Františka Líbala. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout dosud neznámé obrazy výtvarníka, který je spojen s naším krajem a městem. Obrazy z majetku města Třeboně jsou ukázkou mistrových prací nejen z dob mládí, ale z celé tvorby. Stovka děl Františka Líbala je součástí prohlídky muzea. Ve vstupní části bude do pokračovat výstava fotografií třeboňské přírody na amatérské fotografii. Spatřit ledňáčka, jak loví pod vodou, můžete jen ojediněle. A tady máte příležitost. Od 15. července bude tato výstava vystřídána další, na níž se opět ve fotografii, tentokrát Pavly Jungmannové a Antonína Hosnedla, můžete seznámit s krásou zvonů a kaplí na Třeboňsku. Výstavu připravil Spolek přátel Třeboně s Biskupstvím českobudějovickým a finanční podporou Jihočeského kraje. Tato výstava potrvá až do konce prázdnin. Jiřina Psíková Jazz Hotel Bílý koníček Vás zve 12. července 2013 od 20:00 hodin na jazzový koncert skupiny Groovin High. Ondřej Pech Běh kolem světa V sobotu 14. září 2013 v hodin bude v parku Lázní Aurora odstartován druhý ročník společensko- -sportovní akce Běh kolem světa. Patronem letošního ročníku se stal starosta města Jiří Houdek. Závod je součástí jihočeského festivalu zdraví, jehož hlavní část se koná 20. a 21. září Upozornění: Závod se koná za jakéhokoliv počasí. Doplňkové závody: závody rodičů s kočárky závody servírek a číšníků závody dobrovolníků s basou piv závody vozíčkářů a nevidomých dětské a juniorské běhy a závody pavel klejna Knihkupectví KODEX Masarykovo náměstí 87 Vás zve na slavnostní křest nové knihy. Miroslav Hule: Povídky o rybách a lidech 13. července hodin Ocenění Známý třeboňský občan Jan Květ obdržel čestný doktorát Jihočeské univerzity (doctor honoris causa). Titul přebírá z rukou rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera ve slavnostní síni Magistrátu města České Budějovice. 13. a 14. července 2013 Město Borovany u Českých Budějovic Vás zve na ojedinělou gastronomicko-kulturní akci, kde se vše točí kolem borůvek v areálu bývalého kláštera u náměstí. Program pro děti i dospělé. Borůvkový řemeslný jarmark s občerstvením (borůvkové džemy, lívance, koláče, kremrole, domácí likér, pivo, borůvkové portské víno, náušnice, hrníčky) Ukázková borůvková zahrada, Borůvkový ráj, kuchařské recepty pohádky, kolotoče a soutěže pro děti. Kulturní program (Romano stilo Gipsy World, Poutníci a řada dalších). Doprovodné programy. Podrobný časový program 12 l Třeboňský svět l červenec 2013

13 Město Třeboň ve spolupráci s Klubem trubačů ČMMJ a časopisem Myslivost zvou rodiny s dětmi na Masarykovo náměstí v Třeboni, kde proběhne druhý ročník setkání s myslivci. Myslivecká Třeboň 10. srpna 2013 od hodin V CELODENNÍM PROGRAMU NA NÁMĚSTÍ VYSTOUPÍ Myslivečtí trubači Autoři myslivecké beletrie Myslivci s ukázkami zvyků a tradic Kynologové s loveckými psy Sokolníci s loveckými dravci Lesní pedagogové se soutěžemi pro děti i dospělé Členové Klubu vábičů ČMMJ s ukázkami vábení zvěře a imitacemi hlasů zvěře NA NÁMĚSTÍ NAJDETE Prodejní stánky s loveckou a mysliveckou tématikou Zvěřinové speciality a pravou mysliveckou zmrzlinu Od pondělí 5. srpna až do soboty 10. srpna v domě Štěpánka Netolického bude výstava k 90. výročí založení jednotné myslivecké organizace a časopisu Myslivost. Najdete zde fotografi e přírody a zvěře, myslivecké obrazy a reprodukce, ukázky z uměleckých řemesel se vztahem k myslivosti a také prodejní místo s mysliveckou literaturou. Prodejní stánky s řemesly a mysliveckým zbožím na náměstí. Zájemci o prodej mysliveckého zboží a řemesel ve stylových stáncích se mohou obrátit na paní Janu Vítkovou, mob nebo Mediální partneři: Partneři Myslivecké Třeboně:

14 Společnost Představujeme Odbor školství a sociálních věcí Na úseku školství plní odbor funkci přenesené působnosti řízení škol a školských zařízení ve správním obvodu pověřené obce. Dále vykonává činnosti spadající do samostatné působnosti u škol a školských zařízení zřízených městem Třeboň. Zpracovává návrh rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti, zajišťuje rozbor hospodaření a podklady zúčtování veřejných prostředků, provádí shromáždění a zpracování dat z dokumentace evidence 14ti škol a školských zařízení, které navštěvuje v současnosti v základních školách 1850 žáků a mateřských školách 890 dětí. Provádí kontrolu hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem Třeboň, zpracovává podklady pro jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení, plní další úkoly zřizovatele. K další náplni činnosti odboru patří sociálně právní ochrana dětí. Jedná se o realizaci ochrany práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrany oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení oprávněných zájmů dítěte. Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) vykonává preventivní a poradenskou činnost, která spočívá v pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti. Oddělení poskytuje poradenskou pomoc a eviduje žádosti žadatelů o náhradní rodinnou péči formou osvojení, pěstounské péče či pěstounské péče na přechodnou dobu. Dále provádí opatření na ochranu dětí, kdy podává návrhy k soudu, vykonává funkci opatrovníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte v době, kdy není dítěti stanoven poručník. Pracovníci odboru sledují dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému a plní v něm svěřené úkoly. Eva Dytrichová Řekni ne drogám! V Česku přibývá šestnáctiletých, kteří pravidelně pijí alkohol. V Česku se opíjí stále více mladistvých, marihuanu kouří nejvíce v EU. Přibylo pravidelných pijanů, denně kouří čtvrtina dětí. To je jen zlomek informací, které se v posledních letech objevují napříč českými médii. Poslední průzkum Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2011) naznačuje, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou. Na drogovou negramotnost upozorňuje 11. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog, který zavítal 17. června i do Třeboně. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Důležitost této aktivity dokazuje i patronace Senátu Parlamentu ČR nad touto akcí. V průběhu maratonu navštěvuje desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele měst a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení. Místostarostka Terezie Jenisová a vrchní strážník Městské policie Vladimír Školka připojili svůj podpis pod Prohlášení o postoji k řešení problematiky drog. Vzhledem k tomu, že se problematika drogové prevence objevila i mezi nejpalčivějšími problémy z loňského fóra Zdravého města, vidí vedení města nutnost tento problém řešit. S občanským sdružením bude město nadále spolupracovat a společně připraví sérii preventivních aktivit zejména pro děti. V každém čísle Třeboňského světa, počínaje od srpnového vydání, představíme vždy jednu drogu z pohledu faktografického a zároveň i příběhy jejích uživatelů. Alena Zárubová ve spolupráci s o.s. Řekni ne drogám řekni ano životu Poděkování Výstava boxerů v Třeboni V sobotu 25. května se ve Sportcentru Doubí uskutečnila Klubová výstava boxerů územní pobočky Český Krumlov. Výstavy se zúčastnilo šedesát tři psů a fen z celé ČR. Počasí přálo víc psům než divákům, přesto byla divácká účast značná. Velmi děkujeme sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Hlavním sponzorem byl František Šedivý, majitel firmy AGRICO, město Třeboň a Veterinární klinika za bránou. Rovněž děkujeme panu Vilémovi Klabochovi a zaměstnancům Sportcentra Doubí za ochotu a vstřícnou spolupráci. Kamila Mokrášová, Jitka Ševčíková Svaz důchodců TřeboŇ Svaz důchodců ČR, o.s. Třeboň je nezisková organizace, která sdružuje občany převážně důchodce bez rozdílu jejich národnosti, rasy a politického přesvědčení. Svaz má 85 členů, scházíme se pravidelně jedenkrát měsíčně k přátelským besedám s živou hudbou. Členové svazu se seznamují s prací pečovatelské služby LEDAX v Třeboni. Zajímavá byla beseda s pracovnicí lékárny Na Předměstí. Na našich setkáních často přednáší odborníci z různých oblastí veřejného i kulturního života. Účastníme se divadelních představení, výstav, návštěv muzeí, různých exkurzí apod. Zveme na naše setkání děti z Mateřské školy Sluníčko. Hezké vystoupení měli žáci školní družiny ZŠ pod vedením Anny Moravcové. Besedy a přednášky zaměřujeme na aktuální témata bezpečnost seniorů, ochrana spotřebitele, historie Třeboně. Zajímavá byla exkurze do Státního archivu dne 7. června v rámci Mezinárodního dne archivů, kde nás prováděl Pavel Matlas. Součástí této prohlídky byla výstava archivních dokumentů. Díky finanční podpoře města Třeboně se můžeme těchto akcí zúčastňovat. Náš svaz důchodců se řídí heslem Aby nikdo nebyl sám. Zveme mezi nás třeboňské seniory. Jarmila Baštová Upozornění podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými vozidly na prokázání finanční způsobilosti do 31. července 2013 Trvání finanční způsobilosti prokazuje, podle ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly (tj. nákladními přesahující 3,5 tuny a osobními pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července každého roku. Splnění podmínky trvání finanční způsobilosti posuzuje tedy pouze dopravní úřad (Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy, České Budějovice) a živnostenskému úřadu se finanční způsobilost již nedokládá. Nesplnění prokázání finanční způsobilosti dopravnímu úřadu do výše uvedeného termínu je však důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podnikateli v silniční dopravě provozované velkými vozidly. Martin Matouš, Obecní živnostenský úřad, odbor živnostenský a správních činností Městského úřadu Třeboň 14 l Třeboňský svět l červenec 2013

15 Vzpomínka na vodácký oddíl Neptun Opět po dvou letech na Mezinárodní den dětí sešly jsme se členky bývalého vodáckého oddílu Neptun (dříve vedený pod hlavičkou Pionýra, nyní skautský oddíl) i se svým vedoucím Cípkem v naší klubovně u totemu, který zaznamenává oddílovou historii. Je na něm vyznačeno všech deset oddílů, které od jeho vzniku v roce 1969 existovaly, včetně jmen 298 dívek a sedm chlapců, kteří oddíl tvořili. Po úvodním popovídání jsme podnikli výpravu právě tak jako za starých časů strávených v oddíle. Sešlo se nás celkem osmnáct a na kolech i přes deštivé počasí jsme vyrazili po hrázích rybníků Svět a Opatovický do námi známých míst v hlubokém lese za Oborou, abychom zde uložili, tak jako vždy v minulých letech, svá přání. I když cesta po posledních deštích byla poměrně náročná, vše jsme zvládli a ještě se stačili zastavit na naší zastávce u vyhořelého dubu na hrázi, kde jsme při našich výpravách, ať pěších, na kolech nebo i při jízdě na lodích po Opatovickém rybníku, vždy zastavili a něco si zahráli. Po návratu do klubovny jsme si společně zavzpomínali na zážitky a zkušenosti, ze kterých čerpáme dodnes, v klubovně prohlédli staré fotografie a při kytaře si zazpívali staré skautské písničky. Hodnoty, tradice a rituály, které jsme v oddíle prožívali a osvojili si je, nás významně formovaly, často z nich mnozí čerpáme dodnes. Současně tak přetrvávají stará kamarádství a mnohdy hluboká přátelství. Pokřikem Třeboň, Třeboň, ryby, voda, lesy, boň boň boň jsme se rozloučili, stejně jako vždy po každé schůzce, výpravě či na závěr našich letních táborů. Víme však, že loučení nebude nadlouho, protože již máme domluvené setkání za rok na první červnový víkend. Takže opět AHOJ... Lucie Bicková, Dana Zavadilová Jubileum Dne 13. července oslaví sedmdesáté narozeniny MUDr. Jaroslav Bican bývalý dlouholetý ředitel, lékař a primář Bertiných lázní. Zaměstnanci Bertiných lázní upřímně gratulují. Svatební obřady Vojtěch Klacek, Martina Jindrová oba Třeboň Tomáš Jílek, Kateřina Malechová Lišov, Dolní Bukovsko Luděk Jeremiáš, Hana Čeňková Třeboň, Borovany Jan Čížek, Andrea Marešová Borek, České Budějovice Jiří Houfek, Eva Strejčková oba Mazelov Martin Kolář, Petra Hamplová Rychnov n. Kněžnou, Vysoké Mýto Jan Trdlička, Simona Nováková oba Rakovník Christian Erich Fischer, Veronika Müllerová Německo, České Budějovice Pavel Hofman, Eliška Gajdušková Lužnice, Bojov Václav Šebek, Jaroslava Radkovská oba Praha Juraj Faktor, Hana Bártová oba Praha Pavel Buryánek, Hedvika Nekolová Veselí n. Lužnicí, Ledeč n. Sázavou Josef Mareš, Dana Číhalová Louny, Štěpánovice Pavel Kochlöfl, Šárka Šetková oba Třeboň Martin Matušek, Iveta Šímová oba Č. Budějovice Jiří Hovorka, Jitka Strouhová Č. Budějovice, Třeboň Miroslava Sadilová Třeboňské proměny Přemyslova ulice včera a Přemyslova ulice dnes. Jan Fanta Společnost Úmrtí František Hlaváč, Branná Drahomíra Piloušková, Třeboň Bohumil Bašta, Třeboň, Vladimír Melka, Třeboň Radek Živný, Stará Hlína 74 let 69 let 65 let 64 let 37 let Červencová výročí a události Dne byly k Třeboni připojeny obce Nová a Stará Hlína a osada Holičky. Dne se dožívá 75 let Jan Přibil, dlouholetý technický pracovník ČOV v Třeboni. Dne se nar. Petr Kašpar Světecký, archivář, zeměměřič a třeboňský kronikář, zemřel Dne zemřel v Českých Budějovicích František Volf, čestný občan města Třeboně (nar v Třeboni), absolvent Třeboňského gymnázia, malíř a spisovatel (spoluautor 4 dílů Český rok s K. Plickou a K. Svolinským). V r odhalena busta v urnovém háji na třeboňském hřbitově. Dne se nar. RNDr. Lubomír Adamec CSc., vědecký pracovník Botanického ústavu ekologického oddělení v Třeboni. Před 30 lety ( ) byl uveden do provozu plavecký bazén v lázních Aurora. Dne se v Praze narodil profesor třeboňského gymnázia ( ), Josef Pešula. V r byl zatčen gestapem a odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zemřel. Dne byla v renesančním domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí nově uvedena do provozu obřadní síň s varhany (původně byla otevřena v r. 1953). Před 50 lety ( ) se nar. v Nové Hlíně Pavel Vošalík, absolvent třeboňského gymnázia, velvyslanec ČR u Svatého stolce ve Vatikánu, v r vyznamenán papežem Benediktem XVI. Velkým křížem Řádu Pia IX. Dne se nar. Ing. Jiří Čížek, CSc., bývalý ředitel Strojírenského závodu v Třeboni, předseda OV ČSTV a odd. volejbalu TJ Jiskra Třeboň. Dne se nar. PhDr. Arnošt Dittrich, prof. třeboňského gymnázia ( ), zemřel v Lomnici nad Lužnicí. Dne se nar. děkan farního kostela v Třeboni, Ignác Mária Hykede, zemřel v Třeboni, pochován v kněžské hrobce na hřbitově sv. Alžběty. Dne se v Třeboni Doubí konal sokolský župní slet, který se stal velkou národní manifestací. Jiřina Psíková a Štěpán Husák l 15

16 Společnost Se Stanislavem Korandou o jubileu Bistra u Kapra Ani leckteří pamětníci si již nevzpomenou, jak dlouho je v provozu toto velmi užitečné a potřebné občerstvující zařízení u Jindřichohradecké brány tak se již vžilo. Připomeňme si proto, jak to vše začalo. Jak jsi se dostal k této profesi? Pokud vím, jsi vyučený zámečník. Tak já jsem od mládí tíhnul ke kšeftu. Za hluboké totality jsem brigádničil v kulturních zařízeních po celém okrese při různých akcích plesy, schůze, zábavy jako brigádník v dresu Jednoty. Taky jsem jezdil s cukrovou vatou. Dokonce jsem za minulého režimu získal živnostenský list, tehdy Povolení k poskytování služeb. Kdy a jak vznikla myšlenka vybudovat Bistro U Kapra? Tato myšlenka se zrodila v létě roku 1989, kdy jsem provozoval Občerstvení U Přístavu v místě dnešního pomníku Jakuba Krčína, tentokrát v dresu Státních statků. Tam jsem si ověřil, jaký je zájem turistů o Třeboňského kapra. V té době Pepa a Pavel Müllerovi provozovali občerstvení, dnes by určitě neslo název Hladové okno, v prostorách dnešní Šupiny, původně garáži pivovaru. Při jedné z návštěv vznikla právě myšlenka rybí restaurace Šupiny a bufetu Bistra U Kapra. Co předcházelo výstavbě Bistra U Kapra? V roce 1990 jsme si s manželkou pronajali nebytový prostor u Jindřichohradecké brány a začínali jako Bazar U Brány. Otevírali jsme začátkem března Byli jsme jedni z prvních na náměstí a tento obchod, i když v jiné podobě, provozujeme dodnes. Po rozjetí bazaru jsem začal hledat vhodný objekt pro bistro. Ve hře bylo 5 možností: zámek, nyní Zámecká cukrárna, Domovní správa, dnes Penzion U Míšků, prostor před fotoslužbou v Tylově ulici, prostor přímo u Hradecké brány, dříve Hotel U Zlatého Hroznu a naposledy bývalé bělidlo, kde jsme nakonec Bistro U Kapra vybudovali. Jak dlouho probíhala výstavba? Stavba trvala zhruba 14 měsíců a prováděla ji již zaniklá firma Union. K otevření Bistra U Kapra došlo 8. dubna 1993 na Zelený čtvrtek. Šlágrem otevření byl kupodivu mražený špenát. V té době nebyl na trhu a mně se ho podařilo sehnat. Jak jsi dokázal vytvořit sortiment rybí studené kuchyně, speciálně rybích salátů? Tak vaření je a vždycky bude můj velký koníček. Recepty jsem získal z literatury, knih a receptur mám asi padesát. Hlavní studnou informací mi byl odborník na rybí kuchyni Miloš Štěpnička z Vodňan, znáte ho např. z Receptáře. Miloš má obrovské zkušenosti se studenou rybí kuchyní a je autorem několika kuchařek. Já mu jsem hodně vděčný. Pamatuji si, jak jsi připravoval Vánoční menu. Ano, máš pravdu. Řada Třeboňáků si na Vánoce v bistru objednávala vánoční rybí polévku. Na Štědrý den ráno jsem ji navařil a lidé si přišli s konvičkou. Také jsem připravoval kapří řízky jako polotovar a samozřejmě bramborový salát. Vidím tady zajímavé názvy rybích salátů. Jak vznikly? Jistě narážíš na salát s názvem Policajt. To je zajímavá historie, je to podobné jako s pivem Pardál vyladěným samotnými pijáky. Salát Policajt si vyladili sami policajti. Ano, tento salát vznikl ve spolupráci s klukama z městské policie. Třeba salát Pirát je původním názvem Rybí salát s kečupem a paprikou a protože se tento nápis nevešel na cenovku, tak jsme ho zkrátili. Zajímavé je, že po letech se tento název Pirát objevil na salátech některých supermarketů. Pamatuji si, že v části bistra byla i prodejna živých ryb. Ano, bylo to tak. Měl jsem nádrž asi na 2 m 3 vody, takže takové velké akvárium. Bohužel prodej ryb nepokryl ani cenu spotřebované vody. Každopádně to byla velká atrakce pro děti i dospělé turisty. Toto není původní podoba Bistra U Kapra. V roce 2004 došlo k rozšíření kuchyně tak, aby splňovala hygienické normy dle potřeb EU. Přestavbou se zvětšil půdorys budovy a tím vznikl velký půdní prostor, kde jsme zbudovali čtyři pokoje. Slouží většinou k ubytování našich známých a provozuje je moje manželka. Pokud vím, tak ty už bistro neprovozuješ. Ano, aktivně jsem ho přestal provozovat v srpnu 2004 po malé srdeční příhodě, kdy mi lékař poradil zvolnit. Poslechl jsem ho, ale ještě jsem v roce 2005 pomáhal rozjíždět hospůdku na Ostende. V současné době má Bistro U Kapra čtvrtého nájemce a kvalitu služeb posuď sám. Na co rád v souvislosti s Bistrem U Kapra vzpomínáš a máš nějakou veselou příhodu z provozu? Rád vzpomínám na začátky a na kolektiv zaměstnanců. Byla to skvělá parta a s pomocí rodiny jsme se snažili nejen pro návštěvníky Třeboně vytvořit alespoň malý gurmánský zážitek. A ta příhoda? Plný krám lidí, fronta až ven, přijde mladá paní s děckem, barvu vlasů už si nepamatuji, na ceduli venku smažák. Co je to ten smažák? Smažený sýr. A jsou v tom kosti? Čím se zabýváš teď? Čekal jsem tuto otázku. Jak jsi řekl, původem jsem zámečník. Takže teď se věnuju řemeslu, konkrétně výrobě klíčů, zabezpečení bytů dle pojistných smluv, broušení nožů, nůžek a nářadí. Jaromír Lukavský a Štěpán Husák Kytarový recitál z cyklu Proměny klasické kytary se uskuteční ve čtvrtek 18. července 2013 od 19 hodin ve Schwarzenberském sále Státního zámku Třeboň. Zazní skladby skladatelů 18. a 20. století v podání jednoho z nejlepších českých kytaristů Petra Paulů. 16 l Třeboňský svět l červenec 2013

17 Linka 156 Nalomená velká větev na chráněném památném jilmu v Dukelské ulici zaměstnala strážníky po šesté hodině ranní v sobotu 11. května. Strážníci kontaktovali majitele pozemku a k odstranění nebezpečné větve byli přivoláni místní hasiči i pracovník odborné firmy. Neopatrným manévrováním se svým vozidlem Subaru poškodil v sobotu 11. května v poledne vodovodní hydrant v Husově ulici 51letý řidič z Horní Cerekve. Strážníci na místě věc zadokumentovali a vzhledem k tomu, že škoda byla způsobena provozem motorového vozidla, věc předali jako dopravní nehodu. O poškozený hydrant se operativně a jako vždy v krátké době postarali pracovníci místní pobočky firmy ČeVaK. K další nehodě vyjela hlídka jen o dvě hodiny později na křižovatku ulic Budovcova a U Světa, kde došlo ke střetu dvou vozidel. Při nehodě došlo ke zranění spolujezdce ve vozidle, které mělo přednost, viník nehody přijíždějící od Světské hráze vyvázl bez zranění. Spor mezi trhovci řešila hlídka v sobotu 11. května na pouti v Břilicích. Při sporu o místo a hlavně o zákazníky došlo dokonce na osobní výhrůžky a fyzické napadání mezi provozovatelem dětského vláčku a prodejcem perníků. Strážníci znesvářené trhovce zklidnili a ti po informaci, že by se příští poutě ani účastnit nemuseli, rychle spor ukončili. K nalezenému opilému a zraněnému muži vyjela hlídka v úterý 14. května v noci před 3.00 hodinou do Krčínovy ulice. Na místě zjistila ležícího 59letého muže z Třeboně, který silně krvácel z úst. Strážníci muži poskytli první pomoc a přivolali lékaře. Po ošetření pokousaného jazyka, což si muž údajně v opilosti způsobil sám, ho strážníci k vystřízlivění převezli na záchytku do Českých Budějovic. Rovněž v úterý 14. května po upozornění na lince 156 zadrželi strážníci v Dukelské ulici zloděje železa. V jeho vozidle našli staré okapy, dráty, pletivo, železné pláty. Jako pachatel byl usvědčen 21letý mladík ze Stříbce. Strážníci věc vyřešili jako přestupek proti majetku uložením blokové pokuty. Další nebezpečný strom řešila hlídka v úterý 14. května odpoledne v Novohradské ulici, kde částečně vyvrácený strom hrozil pádem na dráty vysokého napětí. I v tomto případě kontaktovali strážníci majitele pozemku a o likvidaci nebezpečného stromu se postarala přivolaná odborná firma. Dvojici mladých zlodějů se díky kamerovému systému podařilo strážníkům chytit v pátek 17. května večer na Žižkově náměstí poté, co operátorka městské policie na kamerách poznala dvojici podezřelou z krádeže zboží spáchané před- cházející den v obchodě v centru města. Strážníci zloděje zadrželi a krádež prokázali. Zarážející je věk pachatelů 13letý z Lipnice a 14letý ze Suchdolu nad Lužnicí. K dalšímu opilému a zraněnému muži vyjeli strážníci ve čtvrtek 23. května před půlnocí na Žižkovo náměstí. Na místě našli 34letého muže z Nového Jičína, který měl krvavá zranění na hlavě. Šetřením bylo zjištěno, že muž se zranil sám při odchodu z přilehlé restaurace. Muž, jemuž bylo naměřeno 2,6 promile, byl ošetřen přivolaným lékařem, poté odvezen sanitou do nemocnice k ošetření a nakonec na záchytku k vystřízlivění. Vandaly se podařilo chytit bezprostředně po činu po upozornění na linku 156 v pátek 24. května těsně po půlnoci v Přemyslově ulici. Jejich cílem se stala informační cedule na přístavišti a tabule u vstupu do zámeckého parku. Strážníci vandalismus 21letému mladíkovi z Třeboně a jeho o rok staršímu parťákovi rovněž z Třeboně prokázali. Mladí vandalové nejdříve poškozené věci uvedli do původního stavu, poté obdrželi pokutu za přestupek proti majetku. U něšťastné události zasahovala hlídka strážníků v sobotu 1. června na Masarykově náměstí, kde před hodinou spadl z lešení z úrovně prvního patra 26letý dělník z Českých Budějovic. Při příjezdu strážníků na místo byl již přítomen lékař. Strážníci zajistili okolí místa události a připravili prostor pro přistání záchranářského vrtulníku. Ten přistál na parkovišti za Jindřichohradeckou bránou a pacienta s těžkým zraněním transportoval do nemocnice. Na volání o pomoc ze dvora domu v Rožmberské ulici v pondělí 3. června v poledne reagovala sousedka přivoláním strážníků přes tísňovou linku 156. Hlídka na místě našla ležícího 71letého majitele domu se zdravotními problémy, u kterého již zasahoval další strážník náhodně procházející kolem v době svého volna. Společně poskytli muži první pomoc a poté přivolali lékaře, který seniora převezl do nemocnice. Strážníci nemovitost zabezpečili a klíče předali příbuzným. Pytláky i s lupem se podařilo chytit v neděli 9. června odpoledne při kontrole v Novohradské ulici. Strážníky zaujali dva cyklisté a hlavně jejich tašky, z kterých ještě kapala voda. Pytláci na kolech ve věku 60 a 61 let, oba z Třeboně, byli na místě zastaveni a při kontrole jejich tašek bylo nalezeno celkem 21 kaprů ulovených v Opatovickém rybníku. Ryby byly vráceny zaměstnancům Rybářství Třeboň, pytláci se budou zpovídat před příslušným správním orgánem. Co dodat k následujícímu: během povodňového nebezpečí strážníci prověřovali podezření, že z bezpečnostních valů postavených na ochranu obyvatel ve Staré Hlíně došlo k odcizování pytlů s pískem. Strážníci krádež pytlů v úterý 11. června prokázali v případě 34letého muže, podezření na krádeže dalšími občany je dále prověřováno. Vladimír Školka, MěPo Třeboň Akce pro děti Společnost Výzva Městské policie V posledních týdnech dochází ke zvýšenému počtu krádeží ve sklepních prostorech a kolárnách na třeboňských sídlištích. Pachatelé neváhají použít i násilí k otevření uzamčených prostor, nicméně často mají cestu usnadněnou volným vstupem do domů. V této souvislosti společně s kolegy z PČR Třeboň žádáme občany o spolupráci. Pokud byste zjistili pohyb podezřelých osob uvnitř svých domů nebo v jejich okolí, neváhejte a volejte bezprostředně tísňovou linku 156. V sobotu 25. května se strážníci Městské policie Třeboň připojili k akci organizované Nezávislým odborovým svazem Policie ČR a vedle ostatních složek integrovaného záchranného systému se na střelnici v Dolním Skrýchově zúčastnili akce určené pro děti. Strážníci dětem předvedli služební vozidlo a další technické vybavení. Velice zdařilou a vyhledávanou ukázkou se stal radar na měření rychlosti, kde strážníci každému z přítomných dětí změřili rychlost běhu. Akce se zúčastnilo 108 dětí včetně 24 dětí z jindřichohradeckého Klokánku Fondu ohrožených dětí. Ukázky našich strážníků natolik zaujaly, že organizátoři hned na místě projevili zájem o jejich účast i v příštím roce. Auto porazilo staroměstský hydrant Následky kuriózní nehody řešili v květnu zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. v Husově ulici v Třeboni. Řidič tu přehlédl nadzemní staroměstský hydrant a naboural do něj. Hydrant se ulomil a okamžitě z něj začala vytékat voda. Tlakové poměry a profil potrubí sice nedovolí, aby voda stříkala patnáct metrů do výšky, jak to vidíme v amerických filmech, i tak byl ale proud vody tekoucí po silnici veliký, popsal situaci vedoucí provozního střediska Třeboňsko Petr Kohout. Na místo nehody hned vyjela pohotovost a provozní montér uzavřel šoupě na přívodním potrubí, které zásobuje vodou poškozený hydrant. Následně bylo nutné odkalit a zkontrolovat vodovodní síť v okolí. Hydrant jsme museli objednat a osadit úplně nový. Vzniklá škoda bude hrazena z povinného ručení auta, které do hydrantu narazilo, dodal Petr Kohout. Hydranty se používají při odkalování sítě, napouštění cisteren, případně slouží hasičům jako zdroj vody pro hašení požáru. Tento typ, který bývá osazován v historických centrech měst, je navíc i jejich výraznou ozdobou. Lenka Zimmelová, ČEVAK a.s. l 17

18 Kaleidoskop Výstava u příležitosti Mezinárodního dne archivů proběhla ve Státním oblastním archivu s velkým úspěchem. Asijská inspirace v Třeboni. Předstartovní horečka městského týmu při závodech Dračích lodí. Sbor dobrovolných hasičů oslavil 140. výročí svého založení. Trdelníkový půvab. Povodně v Třeboni. Vernisáž z výstavy obrazů František Líbal známý i neznámý. Silné stroje na Masarykově náměstí. Rozvodněná Lužnice ve Staré Hlíně. Převozník zdraví čtenáře. Přátelské hlavy. Mluvící skříň mluví, turisté naslouchají. Fota: Jiřina Psíková, Jitka Bednářová, Vlastimil Lenz 18 l Třeboňský svět l červenec 2013

19 Kultura červenec září l 19

20 Program kina Světozor na měsíc červenec Den Datum čas Titul Žánr Délka Přístupnost cena (Kč) po Anna Karenina 2D drama T / Rychle a zběsile 6 2D akční T út Podfukáři 2D thriller T Velký Gatsby 3D romantický T st Kovář z podlesí 2D pohádka CZ / Bling Ring: Jako VIPky 2D krimi T čt Martin a Venuše 2D komedie CZ Po zániku Země 2D sci-fi T pá Univerzita pro příšerky 3D animovaný D / Babovřesky 2D komedie CZ so Království lesních strážců 2D animovaný D / Star Trek: Do temnoty 3D sci-fi T ne Univerzita pro příšerky 2D animovaný D / Bídníci 2D muzikál T po Pěna dní 2D drama T Podfukáři 2D thriller T út Já padouch 3D animovaný D / Rychle a zběsile 6 2D akční T st Jedlíci, aneb sto kilo lásky 2D komedie CZ Velký Gatsby 3D romantický T čt Osamělý jezdec 2D dobrudružný D Osamělý jezdec 2D dobrudružný D pá Pacific Rim-Útok na zemi 3D dobrodružný T Revival 2D komedie CZ so Meteora 2D romantický T Jára Cimrman: Proso 2D opera CZ 300 ne Revival 2D komedie CZ Stážisti 2D komedie D po Anna Karenina 2D drama T / Osamělý jezdec 2D dobrudružný D út Babovřesky 2D komedie CZ Světová válka Z 3D thriller T st Revival 2D komedie CZ Jedlíci, aneb sto kilo lásky 2D komedie CZ čt Kovář z podlesí 2D pohádka CZ / Osamělý jezdec 2D dobrudružný D pá Já padouch 2D animovaný D / Stážisti 2D komedie D so Království lesních strážců 3D animovaný D / Pacific Rim-Útok na zemi 3D dobrodružný T 160 ne Babovřesky 2D komedie CZ Velký Gatsby 3D romantický T po R.I.P.D.-URNA: Útvar rozhodně neživých agentů 3D komedie D Revival 2D komedie CZ út Martin a Venuše 2D komedie CZ Osamělý jezdec 2D dobrudružný D st Rychle a zběsile 6 2D akční T Babovřesky 2D komedie CZ čt Wolverine 3D dobrodružný T Wolverine 3D dobrodružný T pá Univerzita pro příšerky 3D animovaný D / Velký Gatsby 3D romantický T so Čtyřlístek ve službách krále 2D animovaný CZ / Revival 2D komedie CZ ne Jedlíci, aneb sto kilo lásky 2D komedie CZ Wolverine 2D dobrodružný T po R.I.P.D.-URNA: Útvar rozhodně neživých agentů 3D komedie D Osamělý jezdec 2D dobrudružný D út White House Down 2D akční T Martin a Venuše 2D komedie CZ st Babovřesky 2D komedie CZ Wolverine 3D dobrodružný T Jára Cimrman: Prosoi Obecní dům v Praze, přímý přenos v HD kvalitě a 5.1 zvuku L. Pešek (dirigent), A. Kohútková (soprán), T. Černý (tenor), M. Čepelka (tenor buffo), Český národní symfonický orchestr, Z. Svěrák, M. Čepelka, P. Brukner, Robert Bárta (přednes seminářů) U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského Riesenradu byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad jediné záporné vlastnosti drobnému škudlilství nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku doslova rozebrali. Vědecký tým českých cimrmanologů vám dokáže, že autorem světově proslulých melodií z Netopýrů, Polských krví a mnoha dalších operet je zapomenutý Čech Cimrman. Osamělý jezdec Western / Akční / Dobrodružný, USA, 2013, 151 min Režie: Gore Verbinski, hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, Ruth Wilson, Tom Wilkinson, Timothy Hutton, Barry Pepper, Helena Bonham Carter, James Badge Dale, James Frain, William Fichtner, Leon Rippy, Matt O Leary Indiánský bojovník Tonto se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu Johna Reida, muže zákona, v legendu spravedlnosti společně s diváky se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí. Rezervace vstupenek na 20 l Třeboňský svět l červenec 2013

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více