Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2003

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2004 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2003 Obecné informace Před dvěma lety, v roce 2001, byla ve Sdružení SOS dětských vesniček zahájeno tzv. přechodové období a nastavena strategie jeho dalšího směřování a rozvoje. Ukázalo se, že je nezbytné a důležité skloubit všechny pozitivní hodnoty rodinné výchovy s cílenou odbornou podporou SOS matek pěstounek a pedagogickou práci s jednotlivými dětmi společně zaměřit na to, aby mladí lidé, kteří budou odcházet do samostatného života, byly v rámci svých možností co nejlépe připraveny. Důvodem byly dosavadní ne vždy uspokojivé výsledky v osamostatňování mladých lidí vyrůstajících v SOS zejména jejich nepřipravenost v oblasti sociálních dovedností a životních dovedností či pracovních návyků. Dále pak to byla míra postižení dětí nabízených do pěstounské péče v rámci SOS a zejména potřeba umět s těmito dětmi pracovat a rozvíjet je. V neposlední řadě to byly i problémy současných SOS matek-pěstounek /syndrom vyhoření, odmítání biologických rodičů, opakující se problémy při výkonu pěstounské péče/. Stále silněji se ukazovalo, že SOS matky pěstounky musí mít své vymezené a pevné postavení v organizaci a zároveň organizace SOS musí být připravena a mít možnost poskytnout SOS matkám pěstounkám trvalou podporu jak v oblasti osobnostního a profesionálního růstu, tak v oblasti materiální a odborné podpory směřované ke svěřeným dětem. Po formální stránce to pak byly závazné dokumenty organizace SOS Kinderdorf International jejímž je české sdružení řádným členem od roku 1993 a legislativní rámec zejména Zákon o sociální právní ochraně dětí a mládeže. S novou strategií souvisela i změna v nastavení vzájemné spolupráce odborného týmu a ředitele vesničky s SOS matkami pěstounkami v oblasti výchovy svěřených dětí. Formou takto nastavené spolupráce se stalo zavedení individuálních plánů rozvoje pro všechny děti vyrůstající v rodinách v SOS dětské vesničce. Příprava i realizace individuálního plánu, jehož nejdůležitějším činitelem je SOS matka pěstounka, poskytuje důležitý prostor pro diskusi o jednotlivých dětech se všemi osobami, které mají na dítě a jeho výchovu vliv (včetně učitelů či externistů). Dále umožňuje včasné rozpoznání handicapů či naopak pozitivních předpokladů pro rozvoj dítěte, umožňuje, aby podpora každému dítěti byla individuální, ale všichni zúčastnění společně mohli sledovat a včas pozitivně ovlivňovat jeho vývoj. V neposlední řadě dává plán velký prostor pro vyjádření i samotnému dítěti. Při vědomí, že tato změna mění představy se kterými některé ženy před lety do SOS dětské vesničky přicházely a pro případ, že by některá z nich nechtěla v nově nastaveném systému pracovat, schválilo předsednictvo již v roce 2002 Koncept rodiny mimo vesničku. Tento koncept upravuje podmínky odchodu rodin a zejména další podporu, kterou jim a svěřeným dětem SOS garantuje do budoucna. V roce 2003 se v důsledku této změny rozhodly odejít z SOS dětské vesničky Chvalčov tři rodiny. Rozvoj národního sdružení V roce 2003 přišlo do SOS rodin celkem deset dětí, z toho čtyři do Doubí, tři do Chvalčova a tři do nově otevřené SOS dětské vesničky Medlánky.

5 SOS dětská vesnička Medlánky byla slavnostně otevřena v říjnu. Sestává z deseti rodinných domů, administrativní budovy s nezbytným zázemím včetně prostorné klubovny pro děti, a pracovnami odborných pracovníků. Součástí vesničky jsou i dva rodinné domy z původní zástavby jeden slouží jako ubytovna tet a pro dětské aktivity, druhý pak jako ubytovna pro hosty a společenské centrum pro zaměstnance. Domy jsou postaveny jako nízko-energetické předpokládá se tedy významná úspora nákladů na vytápění. V roce 2003 byly obsazeny první tři domy sedmi dětmi. Podpora profesionálního rozvoje V oblasti personální bylo obsazeno místo pedagogické poradkyně sdružení, celého týmu SOS dětské vesničky Medlánky pedagoga, sekretářky, správce, tet a psychologa a dále pedagogů pro Komunitu mládeže v Brně. Od září probíhal v SOS dětské vesničce Medlánky Kurz pro čtyři kandidátky v rozsahu 390 vyučovacích hodin v teoretické části. Praktická část probíhala v ústavních zařízeních pro děti a v rodinách v jednotlivých SOS dětských vesničkách. Kurz trval celkem šest měsíců. V rámci poskytované podpory pěstounkám jsme v roce 2003 pokračovali v programu trvalého vzdělávání v oblasti osobnostního a profesionálního růstu. Setkání proběhla v červnu a v listopadu formou seminářů s tématy - prevence syndromu vyhoření a komunikace. Některých setkání se společně s pěstounkami účastnili i ředitelé vesniček, odborní poradci sdružení a ředitelka sdružení. Dále bylo zajištěno pravidelné měsíční setkávání s psychology v jednotlivých vesničkách na aktuální témata týkající se výchovných problémů a poruch učení dětí v pěstounské péči a jiná témata z oblasti náhradní rodinné péče (např. specifika dětí romského etnika). V únoru a říjnu pokračoval výcvik v oblasti management-leadership pro ředitele sdružení a ředitele vesniček organizovaný SOS Kinderdorf International. (celkem 129 hodin). V březnu pak proběhlo pracovní setkání vedoucích pracovníků s tématem- organizování výběrového řízení, výběr pracovníků. I v roce 2003 Sdružení SOS dětských vesniček spolupracovalo na úrovni MPSV i Krajských pracovišť v oblasti zprostředkování pěstounské péče pro děti vedené v registru dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči v některé z rodin ve vesničkách. Potvrzuje se, že do SOS dětských vesniček budou přicházet převážně děti v sourozeneckých skupinách, děti odlišného (romského) etnika, děti s určitým zdravotním handicapem. I z tohoto důvodu je třeba, aby péče v SOS dětských vesničkách měla více profesionální charakter, aby pěstounky byly na svůj náročný úkol dobře připraveny a aby jim byla poskytnuta dlouhodobá podpora i průběžné vzdělávání. Organizace SOS se aktivně zapojila do odborné diskuse na téma Náhradní rodinná péče a Koordinátorka pěstounek se zúčastnila dvou seminářů na toto téma v Brně (pořádalo sdružení Trialog) a v Parlamentu ČR. Sdružení SOS dětských vesniček dostalo také možnost připomínkovat novelizaci Zákona o sociální právní ochraně dětí a mládeže.

6 Rozvoj péče o mládež Koncepce péče o mládež v SOS dětských vesničkách je zaměřena na podporu osamostatňování dopívajících a jejím završením je podpora samostatného bydlení. V rámci Centra mládeže se do Programu cvičných bytů zapojily tři dívky z SOS dětské vesničky Doubí v nájemních bytech a jeden chlapec využíval cvičného bytu v SOS dětské vesničce Doubí. Další tři mladí lidé a tři rodiny původně z SOS dětské vesničky Doubí i v roce 2003 využívali možnosti bydlení v nájemních či podnájemních bytech sdružení SOS. Ve Chvalčově využívali cvičný byt ve vesničce dva mladíci, kteří se připravovali na zaměstnání. Celkem využívalo cvičné bydlení 8 mladých lidí. V jednom z rodinných domů v Medlánkách byla přechodně umístěna Komunita mládeže pro SOS dětskou vesničkou Chvalčov. Toto internátní zařízení využívalo 6 mladých lidí z Chvalčova, kteří v začali v Brně studovat střední školy. Zajištění místních příjmů V roce 2003 byla velká pozornost věnována propagační činnosti a získávání finančních prostředků. Proběhla celá řada zajímavých akcí: 1. Spolupráce s médii - Spot podporující spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem byl vysílán 40x na ČT1 a ČT2. - V rádiích proběhlo 8 reportáží a rozhovorů - Prezentace SOS v rámci inzerce bankovního konta proběhla v MF Dnes, Euro, E 8, Jackie, Reflex, Instinkt, Barbie, Deníky Bohemia, Večerník Praha, Juice, maminka, Lidé a země, Tina, Žena a život, Bydlení, Lidové noviny, Báječná neděle s překvapením, TV Duel (inzeráty by v komerční ceně představovaly hodnotu ,-Kč) - Prezentace SOS jako organizace proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Tina, Karlovarské noviny. 2. PR aktivity - Pořádali jsem dvě tiskové konference. V únoru jsme prezentovali aktivity roku 2002 a výhled do roku 2003, druhá se konala v říjnu při otevření SOS dětské vesničky Medlánky v Brně. 3. FR aktivity - Zavodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres. Příjem za rok 2003: Kč ( , Kč v roce 2002) - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2002: Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci Příjem k : Kč a nových adres

7 - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2002: Kč - Finanční prostředky z fondů (Kuře, ČEA) Příjem za rok 2003: Kč 4. Další akce - Proběhlo již dvanácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček, děti z dětských domovů a další hosty. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží ČR. Výtěžek sbírky byl Kč Sponzorem akce se stal STES, marketingová organizace Českomoravského fotbalového svazu. Největšími dárci byly: Pražská energetika, Leiser, Mitsubishi corporation - Získali jsme jednu třetinu výtěžku ze sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červený kříž. Výtěžek sbírky byl Kč - V rámci mezinárodního projektu jsem navázali spolupráci s firmou OMV, která začala prodávat na čerpacích stanicích pexesa dětských kreseb (malovaly děti z SOS dětských vesniček) ve prospěch SOS. Akce probíhala současně v dalších zemích a výtěžek pro Českou republiku bude ,- Kč. Na základě naší činnosti v roce 2003 byly pro rok 2004 stanoveny jako prioritní tyto oblasti: 1. Vést děti a mládež k samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím individuálních programů rozvoje 2. Podporovat růst zaměstnanců včetně SOS matek pěstounek a jejich další vzdělávání 3. Zvyšovat podíl místních příjmů 4. Rozvíjet standardy práce a kontrolní systém 5. Zjistit a definovat další projekty v souvislostí s prevencí opuštění dítěte 6. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizace, posílit postavení SOS v systému náhradní rodinné péče

8 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2003 Předsednictvo schválilo Zprávu o činnosti za rok 2002 Předsednictvo schválilo závazné dokumenty: Model plánování rozvoje, Dodatek k Dohodě o výkonu pěstounské péče, Cílové okruhy pedagogické práce (D + D) Předsednictvo schválilo podporu rodiny paní Holé po jejím odchodu z SOS dětské vesničky Chvalčov dle Koncepce rodiny mimo vesničku Předsednictvo potvrdilo svoji podporu tzv. Přechodovému období s datem ukončení Na základě jednání Valné hromady předsednictvo pozastavilo plánované stěhování některých rodin z SOS vesničky Doubí do Medlánek. Dále uložilo nastavit pravidla spolupráce a komunikace s SOS matkami pěstounkami po ukončení přechodového období. Předsednictvo jmenovalo paní Jiráčkovou a Krakovskou SOS matkami pěstounkami Předsednictvo schválilo mgr. Helenu Poche jako Pedagogickou poradkyni sdružení Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2004

9 1.2 Cíle pro rok Vést děti a mládež k samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím individuálních programů rozvoje 1.1.Pokračovat v programu Individuálního plánování dle schváleného Modelu, podpora zapojení SOS matek pěstounek 1.2.Dopracovat Pedagogickou koncepci 1.3.Vypracovat Program přechodu mládeže z SOS DV na KM 1.4.Vyhledat vhodné prostory pro Komunitu mládeže Brno 1.5. Vyhodnotit činnost Centra Mládeže plán práce s mládeží s výhledem do roku Podporovat růst zaměstnanců včetně SOS matek pěstounek a jejich další vzdělávání 2.1 Realizovat přípravný kurz pro nové pěstounky zaměřeno na SOS DV Chvalčov 2.2 Realizovat vzdělávací program profesního a osobnostního růstu SOS matek pěstounek 2.3 Definovat potřeby vzdělávání odborných pracovníků vytvoření standardů 2.4 Realizovat pravidelné vzdělávání rodinných asistentů 2.5 Vyhodnotit program osobnostního a prof. růstu SOS matek pěstounek návrh Zajisti pravidelnou supervizi pro vedoucí zařízení 2.7 Postupně zavést Manuál lidských zdrojů podpora experta 3. Zvyšovat lokální příjmy prostřednictvím FR aktivit 3.1 Analyzovat výsledky Plánu PR a FR aktivit Realizovat plán 2004 s cílem zvýšit lokální příjmy o 5% oproti roku Vyhledávat a podávat žádosti o granty z fondů 4. Rozvíjet standardy práce a kontrolní systém 4.1 Připravit Akční plán pro SOS DV Chvalčov (zavedení Manuálu SOS DV) 4.2 Zavést Manuál SOS DV v SOS DV Medlánky 4.3 Připravit Akční plán pro SOS DV Medlánky 5. Zjistit a definovat další projekty v souvislostí s prevencí opuštění dítěte 5.1 Prověřit možnosti spolupráce s organizací Střep 5.2 Prověřit situaci v Karlovarském kraji 5.3 Zahájit přípravu projektu v SOS DV Doubí 6. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizacemi, posílit postavení SOS v systému náhradní rodinné péče 6.1 Spolupracovat s MPSV na Projektu profesionalizace pěstounské péče 6.2 Zúčastňovat se jednání o novelizaci Zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže 6.3 Spolupracovat a průběžně informovat KÚ (a orgány sociálně právní ochrany v místě vesniček) o činnosti SOS 6.4 Nalézt možnosti informovat soudce o činnosti SOS dětských vesniček 6.5 Prověřit možnosti spolupráce v rámci institucionální péče v Karlovarském kraji

10 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2004 LEDEN Tisková konference Zasedání předsednictva Ukončení Kurzu pro kandidátky - kurz 2003 ÚNOR Výroční zpráva 2003 Dokončení Kurzu managementu pro ředitele vesniček Zahájení kurzu pro kandidátky kurz 2004 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Národní audit Konference národních ředitelů Setkání zástupců předsednictva, managementu a matek pěstounek Seminář pro SOS matky pěstounky Zasedání předsednictva Porada klíčových pracovníků Dětská slavnost v SOS DV Medlánky Supervizní setkání ředitelů vesniček Zasedání Valné hromady Návrh rozpočtu 2005 Plán Strategický návrh rozpočtu 2005 Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků sdružení Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků Zasedání předsednictva ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2005 Interní seminář LISTOPAD PROSINEC Ukončení kurzu 2004 pro kandidátky na SOS pěstounky Porada klíčových pracovníků Seminář pro SOS matky pěstounky na téma Spolupráce s tetami a rodinnými asistenty Supervizní setkání ředitelů vesniček Zasedání předsednictva

11 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

12 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

13 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ V roce 2003 žilo ve vesničce devět SOS matek pěstounek, které měly ve své péči 34 dětí. V průběhu roku přibyly do vesničky čtyři nové děti a naopak tři mladí lidé byli zařazeni do následných programů péče tj. do tzv.cvičných bytů. Nejmladšímu dítěti byly dva roky a na druhé straně zde byli tři mladé lidi, kteří dosáhli plnoletosti, ale protože se ještě připravují na své budoucí povolání, žijí u svých SOS matekpěstounek ve vesničce. Jedna dívka studuje oděvní průmyslovou školu a dva chlapci jsou na zednickém učilišti. V rámci vesničky fungovalo také Centrum mládeže, které tito mladí lidé navštěvovali. V průběhu roku proběhlo pro děti řada akcí, které byly nápomocné i při jejich výchově. Ti starší podnikli řadu dvoudenních i vícedenních výprav do různých míst naší republiky a dokonce několikrát překročili i jejich hranice a to především směrem na východ do Slovenska, kde v zimě absolvovali pobyt ve Vysokých Tatrách spolu s kamarády z dětské vesničky ve Chvalčově. V létě pak zdolávali obtížný přechod dalšího slovenského pohoří Fatra. Vedle víkendových akcí měly děti i dospívající možnost každý týden navštěvovat klub, kde se sami aktivně podíleli na společném programu, ale kde se také pravidelně setkávali s pedagogem nad aktuálními problémy i úspěchy.. V klubovně vesničky probíhalo individuální doučování a základy práce s počítačem. Tělocvična byla využívána ke sportovním hrám i společným odpoledním aktivitám. Část práce pedagoga se přesunula přímo do rodin - zvláště s menšími dětmi (včetně zástupů). Pro děti mladšího a staršího školního věku byla připravena pravidelná setkání s pedagogem a víkendové aktivity jednou měsíčně. Využívány byly také nově opravené prostory dětských dílen děti společně se správcem vytvářely poličky, věšáky, samy si obstarávaly potřebný materiál. Mladší děti vedle pravidelných aktivit absolvovaly řadu výjezdů do našich hor v zimě to byly hory Krušné nedaleko Karlových Varů, kde využívaly i to málo sněhu, který letos byl. Na jaře pak zavítaly na jih republiky na Šumavu, kde se věnovaly hlavně poznávání krás vlasti a naší přírody. Děti si také mohly vyzkoušet své schopnosti postarat se sami o sebe v náročných situacích. V létě děti strávily dva indiánské týdny opět na Šumavě. Spaly i pod širým nebem, střílely z luku, vyráběly oštěpy, stopovaly zvěř, učily se vařit jednoduchá jídla. V období podzimních prázdnin děti vyrazily do Slavkovského lesa, kde se na půjčené chatě věnovaly historii kraje, venku horolezectví. Společně se pak děti i dospělí zúčastnili již tradiční návštěvy SOS dětské vesničky v německém Immenreuthu.

14 Dětem se také díky spolupráci mezi SOS dětskými vesničkami a Českomoravským fotbalovým svazem (FIFA) poštěstilo zúčastnit se kvalifikačních zápasů o postup na Mistrovství Evropy v kopané (což se obzvlášť zamlouvalo klukům všech věkových kategorií). Děti přiváděly na hřiště své fotbalové vzory před zaplněným stadionem a to byl pro ně jistě ohromný zážitek. Z pravidelných akcí pro děti v rámci vesničky to pak byly především sportovní hry a výtvarný kroužek ekoateliér. V ekoateliéru se děti učily zužitkovat odpadové přírodní materiály a některé výrobky jsou již opravdu malá umělecká díla. Většina dětí také navštěvovala nejrůznější zájmové kroužky mimo vesničku.

15 SOS CENTRUM MLÁDEŽE DOUBÍ I v roce 2003 fungovalo v rámci SOS dětské vesničky Doubí v jednom rodinném domě Centrum mládeže. Náplní a úkolem tohoto centra je práce s různými skupinami- starších dětí, dospívajících a mladých dospělých. S dětmi staršího školního věku (12+) probíhala pravidelná týdenní setkání (komunity). Cíle práce s touto skupinou byly: osobnostní rozvoj (15 témat pedagogické práce) rozvoj schopnosti komunikace ve skupině, spolupráce příprava na budoucí společný život v Komunitě mládeže rozvoj praktických a sociálních dovedností rozvoj schopnosti žít a pracovat jako skupina, ve které má každý svoje místo Obsahem setkání byla práce ve skupině, sociálně psychologické hry, sporty, tvořivé aktivity a práce. Důležitou součástí byly skupinové reflexe pocitů jednotlivců, dění ve skupině a zkušeností získaných při aktivitách. Témata, kterými se skupina zabývala byla například: Empatie, Vnímání a vyjádření pocitů, Schopnost komunikace ve skupině, Schopnost týmové práce a iniciativa. V rámci dalších aktivit to bylo například malování na sklo, či příprava akcí pro menší děti z dětské vesničky či příprava klubu pro SOS matky pěstounky. Kromě pravidelných setkání proběhly další akce výprava do Krkonoš s lyžováním a cyklistický výlet po okolí Mariánských Lázní. O letních prázdninách se uskutečnil týdenní výlet na Slovensko, na Malou Fatru. Druhou skupinou byli dospívající, kteří se připravují na budoucí povolání. Také tato skupina měla pravidelná setkání. Ta byla zaměřena na posílení životních dovedností, pracovní orientaci. V této skupině byli 4 mladí lidé z SOS DV Doubí - jedno děvče studuje na odborném oděvním učilišti s maturitou. Dva chlapci navštěvují stavební učiliště. Jedna dívka z této skupiny ukončila čtvrtý ročník pedagogické školy a odstěhovala se samostatně mimo vesničku. Činnost byla více zaměřena na aktuální problémy mladých lidí spojených se školou, budoucím zaměstnáním, či přípravou na samostatné bydlení. Někteří mladí lidé absolvovali Kurz úřadu práce, setkání se zabývala také možnostmi následné péče cvičného bydlení. Měli také možnost se zdokonalit v práci na PC. Během léta byl připraven program Zkušebního bydlení v rámci SOS dětské vesničky. Ten byl od září využit jedním chlapcem, který se připravuje na povolání na OU stavebním. Jeden chlapec z této skupiny, který také navštěvuje OU stavební, se přestěhoval na internát.

16 Další skupinou byli mladí dospělí (celkem pět), kteří již pracují a s podporou SOS se sami snažili zajistit si bydlení v tzv. cvičném bytě. To se v roce 2003 podařilo čtyřem mladým lidem, jedna dívka vstoupila již do druhého roku cvičného bydlení. Pozn. V tomto programu bydlí mladí lidé v podnájmu (nájemní smlouvu s majitelem bytu uzavírá SOS) a na platbách nájemného se podílejí obvykle 1/3 3/3 podle let (zbytek doplácí SOS). Jejich vklad se kumuluje na tzv. Fondu mládeže a pokud úspěšně tříletý program dokončí, ušetřené peníze jsou jim poskytnuty na pořízení vlastního bydlení opět s možností podpory ze strany SOS až do výše 70%. Dívky pracují jako sanitářka, prodavačka, servírka, laborantka v lékárně, jedna dívka se přihlásila na roční nástavbu v oboru kuchařka.

17 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV Ke konci roku 2003 bylo v SOS dětské vesničce ve Chvalčově šest SOS matek pěstounek a 25 dětí. Tři SOS matky pěstounky se rozhodly odejít z vesničky a nadále být individuálními pěstounkami. Šest mladých lidí přešlo do Komunity mládeže, která začala fungovat od 1. září v Brně. Do vesničky přibyly tři nové děti. Většina z dětí navštěvuje základní školu, ti nejmenší mateřskou školku. Dva dospívající zůstali bydlet ve vesničce. Plnoletý chlapec bydlí na cvičném bytě v rámci vesničky a učí se automechanikem. Mladší děvče se učí zahradnicí a bydlí v rodině. V průběhu roku z vesničky odešel jeden chlapec, který se vyučil zedníkem a bydlí samostatně. Kromě školy děti navštěvovaly také různé kroužky: - rukodělný kde vyráběly různé předměty ze dřeva, lepily modely letadel, ale také vykonávaly nejrůznější práce v areálu vesničky například natírání, hrabání listí, sekání trávy - výtvarný kde se děti učily různé techniky malování, batikování - hudební kde se děti učily hře na flétnu, keyboard, bubny. Kroužek mohly navštěvovat všechny děti zejména pak ty, které by tempu běžné hudební škole nestačily - taneční a aerobik - výuka angličtiny V průběhu roku se podnikaly samozřejmě také akce mimo vesničku byly to návštěvy hvězdárny, plavání, jízda na kolech. Děti měly také možnost společně navštívit divadelní i filmová představení. V zimě se děti zúčastnily lyžařského výcviku ve Slovenských horách. Před ukončením školního roku proběhla ve vesničce akce ÖMV pro SOS dětské vesničky. Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry. Děti byly nadšené a vyzkoušely si spoustu nových věcí, např. chůzi na chůdách, jízdu na pedalosech, střelbu na terč. Zábavné odpoledne bylo součástí podpůrné mezinárnodní akce OMV což byl prodej pexesa vytvořeného z kreseb dětí z různých zemí u čerpacích stanic. Právě Markéta z SOS dětské vesničky ve Chvalčově soutěž mezi českými dětmi vyhrála. V průběhu prázdnin navštívil vesničku divadelní spolek MIETAR z Německa, který tvořila mládež kolem 18 let. Velice rychle se sblížili s dětmi z vesničky a získali je pro své umění.

18 Děti si vyzkoušely svoji zručnost, práci s ohněm a spousta z nich se naučila různé atrakce, např. žonglování, střídání kruhů, míčků apod. Na závěr byl ohromný ohňostroj, který nadchl, jak děti, tak i dospělé. V srpnu se děti zúčastnily prázdninového tábora SOS Caldonazzo v Itálii, kde strávily 11 nezapomenutelných dní. Absolvovaly výšlapy do hor, nejvyšší zdolaná hora byla Panarotta m n.m.. Užily si i veslování na člunu a raftu, jeden celý den byl vyhrazen pro vodní atrakce ve vodním parku Aqualand a jeden den strávily v zábavním parku Gardaland. V říjnu se celá vesnička zúčastnila slavnostního otevření 3. SOS dětské vesničky v České republice v Brně Medlánkách, kde měly děti kulturní vystoupení (hra na flétnu, keyboard, zpěv). V rámci vesničky fungoval také podpůrně výchovný program pro všechny děti z dětské vesničky. Program pracuje se třemi věkovými skupinami a je zaměřen zejména na rozvíjení sociálních a životních dovedností.

19 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY První polovina roku 2003 byla ve znamení stavby a dostavby dětské vesničky, ve znamení tvorby její infrastruktury, vybavování a odstraňování závad na stavbě, ve znamení příjmu nových zaměstnanců a konstituování týmu a konečně ve znamení slavnostního otevření a příjmu prvních rodin a dětí. Vyvrcholením společného úsilí všech zainteresovaných bylo slavnostní otevření dětské vesničky, které proběhlo 24. října 2003 za účasti mnoha dětských i dospělých hostů. Organizace proběhla za pomoci občanského sdružení Rezekvítek, které zajišťovalo program pro dětské hosty. V dětské vesničce Medlánky bylo postaveno deset rodinných domů a administrativní budova. Všechny domy jsou postaveny jako nízkoenergetické, takže předpokládáme značnou úsporu provozních nákladů na energie. Dva stávající domy budou využity částečně jako ubytovny pro tety a hosty, částečně jako prostor pro aktivity dětí. Souběžně s výstavbou probíhalo i vybavování jednotlivých objektů nábytkem, kompletním zařízením, kuchyněmi, bytovými textiliemi a žaluziemi. Také kanceláře byly vybaveny potřebnou technikou a zařízením. Byla realizována první etapa výstavby dětského hřiště, které bylo hned po své instalaci doslova obsypáno i mnoha dětmi z okolí. V samém závěru roku byly instalovány solární systémy na ohřev teplé vody ve všech deseti rodinných domech. Na zařízení a vybavování domů se aktivně podílely i SOS matky-pěstounky. V loňském roce byla ve vesničce postupně obsazena pozice správce, sekretářky a pedagoga. Dále byly přijaty dvě tety jako pomocnice v domácnosti a byla navázána externí spolupráce s psychologem, který pracoval dle potřeby jednou až dvakrát týdnu. V srpnu 2003 vznikly v SOS dětské vesničce dvě nové pěstounské rodiny. V srpnu přijala tři děti sourozence Jiřího, Věru a Evu paní Jitka. Jirka chodí do první třídy, Věra do MŠ, Eva je zatím doma. V listopadu přijala první dítě Martina a v prosinci druhé Miroslava, paní Daniela. Oba chlapci jsou prozatím doma. V prosinci se přestěhovala z SOS DV Doubí paní Renata se sourozenci Tomášem a Karlem. Oba chlapci navštěvují základní školu. Postupně začala ve vesničce pedagogická práce. Vzhledem k malému počtu dětí se jednalo převážně o individuální práci. U dětí se postupně začaly nastavovat individuální plány rozvoje, které mají podpořit jejich adaptaci a pomoci vyrovnávat následky pobytu v ústavní péči či zdravotní a psychické handicapy. Pedagog připravil pro děti nejrůznější činnosti společné jednoduché hry podporující rozvoj jemné motoriky, rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky. Děti si vyzkoušely i nejrůznější rukodělné dovednosti, ale i cvičení a hry venku. Děti se postupně seznamovaly s klubovou a společně s pedagogem zdobily stromeček a připravovaly malou vánoční besídku. Také se podařilo několik výletů plavba parníkem a dva celodenní výlety do blízkého okolí. Nové děti si samozřejmě nejvíce ze všeho užívaly pocitu nového domova.

20 Snahou vesničky bylo také se aktivně podílet na získávání zdrojů a sponzorských darů. SOS dětská vesnička se podílela na organizaci sbírky pod Těsnohlídkovým stromem na Náměstí svobody v Brně. Celková vybraná částka je ,- Kč, z níž připadne našemu sdružení jedna třetina.firma Eleko poskytla sponzorský dar na vybavení pro aktivity dětí. Darem ,- Kč přispěli studenti Klasického gymnázia Plovdivská. Jde o výtěžek prodeje ručně vyrobených vánočních ozdob. Firma Iridium darovala keyboard Yamaha v ceně ,- Kč pro potřeby hudební výchovy a firma Renault Oportunity poskytla slevu ve výši ,- Kč na nákup služebního vozidla.

21 Komunita mládeže Brno Komunita mládeže v Brně zahájila svoji činnost v září Zahájení předcházela více než roční práce, spojená s přípravou přechodu mladých lidí, se zařizováním a s vybavováním objektu, s výběrem škol, personálu. V roce 2003 přešlo z SOS dětské vesničky Chvalčov na Komunitu mládeže 6 mladých lidí, kteří zahájili studium na středních školách v Brně. Všichni poměrně náročný přechod zvládli a postupně se zabydleli. Komunita funguje jako internátní zařízení, takže se na víkendy vracejí do svých rodin do vesničky. V roce 2003 bylo na Komunitě šest mladých lidí. Tři děvčata zahájila studium na Církevní střední zdravotnické škole, jedna dívka na Střední pedagogické škole, chlapec na Střední škole ochrany osob a majetku. Jedna dívka se přestěhovala na Komunitu i se svým ročním synem. Studovala dálkově třetí ročník Romské střední školy sociální. V rámci následné péče přímo spolupracovala Komunita ještě se čtyřmi mladými lidmi, kteří nepřešli na Komunitu mládeže. Jeden chlapec dokončil odborné učiliště, ukončil svůj pobyt na tzv. cvičném bytě ve vesničce a našel si samostatné bydlení. Na jeho místo nastoupil další chlapec, který se učí na SOU zemědělském. Jedna dívka se připravuje na zaměstnání v rodině ve vesničce a jedna v rodině mimo vesničku. Obě se učí na kuchařky. Jeden chlapec, jehož bývalá pěstounská rodina odešla z vesničky, zůstal v kontaktu s SOS a pokračuje na učilišti. Co se na Komunitě povedlo v roce 2003 Podpořit výběr škol pro budoucí obyvatele Komunity, přípravu na přijímací pohovory účastí v národních srovnávacích zkouškách. Připravit a zrealizovat skupinová setkání zaměřená na dobré zvládnutí přechodu z SOS dětské vesničky na Komunitu - celkem 7 setkání s podporou psychologa vesničky Připravit a uvést v život minimální organizační rámec pro fungování Komunity /dohody, pravidla, práva a povinnosti obyvatel, jednoduchý finanční manuál/ Zorganizovat výběrové řízení na místo pedagoga- průvodce a 3 nočních vychovatelů Zvládnout zapracování jednotlivých členů nového týmu, zajistit pravidelnou supervizí /individuální a týmovou/, všichni zaměstnanci jsou zapojeni do programu dalšího vzdělávání Zavést pravidelnou skupinu osobnostního rozvoje. Skupina má dvě části. 1. Úřad - kde se mladí lidé učí společně řešit problémy, které se jim nashromáždí během týdne v těchto oblastech /škola, služby v KM, hospodaření s penězi, volnočasové aktivity, společné soužití v KM, nové informace / 2.Sebezkušenostní - zaměřená na sebepoznání, sebereflexi, komunikaci atd. Zorganizovat prázdninový pobyt v Komunitě zaměřený na úklid, přípravu a vybavování nového objektu, nákupy. Zvládnout orientaci mladých lidí v novém městě, MHD, atd.

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011. Láskyplný domov pro každé dítě

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011. Láskyplný domov pro každé dítě ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Láskyplný domov pro každé dítě OBSAH 3 Slovo úvodem 4 O nás 5 Hlavní cíle sdružení 6 4 pilíře náhradní rodinné péče v SOS dětských vesničkách 7 Historie SOS

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Chráníme dětská práva

Chráníme dětská práva Výroční zpráva 2009 Slovo úvodem Sdružení SOS dětských vesniček se snaží vytvořit náhradní domov dětem, o které se jejich původní nemohli nebo nechtěli starat, a pomoci jim prožít šťastné dětství. Rok

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Představujeme nového Národního. Vážení a milí přátelé, Ocenění pro matku pěstounku

Představujeme nového Národního. Vážení a milí přátelé, Ocenění pro matku pěstounku vesnička jaro 2013 2 3 OBSAH Ocenění pro matku pěstounku 3 Komunity mládeže 6 SOS Dětská vesnička Brno Medlánky Budeme otevírat 7 4 SOS Dětská vesnička Chvalčov 5 Zimní a jarní radovánky 8 Představujeme

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 262 06 Korkyně 19. Výroční zpráva o činnosti

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 262 06 Korkyně 19. Výroční zpráva o činnosti Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 262 06 Korkyně 19 Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2011/2012 1. Charakteristika zařízení Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov Dvě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky Koncept vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení ve cvičném bytě v rámci institucionální výchovy.. předpis byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 Alternativa Integrativní programy pro

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz. Jezdecký klub Vělopolí z.s.

Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz. Jezdecký klub Vělopolí z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz Jezdecký klub OBSAH Jezdecký klub Pony klub a pony školička Personální zajištění Investice

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více