Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2003

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2004 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2003 Obecné informace Před dvěma lety, v roce 2001, byla ve Sdružení SOS dětských vesniček zahájeno tzv. přechodové období a nastavena strategie jeho dalšího směřování a rozvoje. Ukázalo se, že je nezbytné a důležité skloubit všechny pozitivní hodnoty rodinné výchovy s cílenou odbornou podporou SOS matek pěstounek a pedagogickou práci s jednotlivými dětmi společně zaměřit na to, aby mladí lidé, kteří budou odcházet do samostatného života, byly v rámci svých možností co nejlépe připraveny. Důvodem byly dosavadní ne vždy uspokojivé výsledky v osamostatňování mladých lidí vyrůstajících v SOS zejména jejich nepřipravenost v oblasti sociálních dovedností a životních dovedností či pracovních návyků. Dále pak to byla míra postižení dětí nabízených do pěstounské péče v rámci SOS a zejména potřeba umět s těmito dětmi pracovat a rozvíjet je. V neposlední řadě to byly i problémy současných SOS matek-pěstounek /syndrom vyhoření, odmítání biologických rodičů, opakující se problémy při výkonu pěstounské péče/. Stále silněji se ukazovalo, že SOS matky pěstounky musí mít své vymezené a pevné postavení v organizaci a zároveň organizace SOS musí být připravena a mít možnost poskytnout SOS matkám pěstounkám trvalou podporu jak v oblasti osobnostního a profesionálního růstu, tak v oblasti materiální a odborné podpory směřované ke svěřeným dětem. Po formální stránce to pak byly závazné dokumenty organizace SOS Kinderdorf International jejímž je české sdružení řádným členem od roku 1993 a legislativní rámec zejména Zákon o sociální právní ochraně dětí a mládeže. S novou strategií souvisela i změna v nastavení vzájemné spolupráce odborného týmu a ředitele vesničky s SOS matkami pěstounkami v oblasti výchovy svěřených dětí. Formou takto nastavené spolupráce se stalo zavedení individuálních plánů rozvoje pro všechny děti vyrůstající v rodinách v SOS dětské vesničce. Příprava i realizace individuálního plánu, jehož nejdůležitějším činitelem je SOS matka pěstounka, poskytuje důležitý prostor pro diskusi o jednotlivých dětech se všemi osobami, které mají na dítě a jeho výchovu vliv (včetně učitelů či externistů). Dále umožňuje včasné rozpoznání handicapů či naopak pozitivních předpokladů pro rozvoj dítěte, umožňuje, aby podpora každému dítěti byla individuální, ale všichni zúčastnění společně mohli sledovat a včas pozitivně ovlivňovat jeho vývoj. V neposlední řadě dává plán velký prostor pro vyjádření i samotnému dítěti. Při vědomí, že tato změna mění představy se kterými některé ženy před lety do SOS dětské vesničky přicházely a pro případ, že by některá z nich nechtěla v nově nastaveném systému pracovat, schválilo předsednictvo již v roce 2002 Koncept rodiny mimo vesničku. Tento koncept upravuje podmínky odchodu rodin a zejména další podporu, kterou jim a svěřeným dětem SOS garantuje do budoucna. V roce 2003 se v důsledku této změny rozhodly odejít z SOS dětské vesničky Chvalčov tři rodiny. Rozvoj národního sdružení V roce 2003 přišlo do SOS rodin celkem deset dětí, z toho čtyři do Doubí, tři do Chvalčova a tři do nově otevřené SOS dětské vesničky Medlánky.

5 SOS dětská vesnička Medlánky byla slavnostně otevřena v říjnu. Sestává z deseti rodinných domů, administrativní budovy s nezbytným zázemím včetně prostorné klubovny pro děti, a pracovnami odborných pracovníků. Součástí vesničky jsou i dva rodinné domy z původní zástavby jeden slouží jako ubytovna tet a pro dětské aktivity, druhý pak jako ubytovna pro hosty a společenské centrum pro zaměstnance. Domy jsou postaveny jako nízko-energetické předpokládá se tedy významná úspora nákladů na vytápění. V roce 2003 byly obsazeny první tři domy sedmi dětmi. Podpora profesionálního rozvoje V oblasti personální bylo obsazeno místo pedagogické poradkyně sdružení, celého týmu SOS dětské vesničky Medlánky pedagoga, sekretářky, správce, tet a psychologa a dále pedagogů pro Komunitu mládeže v Brně. Od září probíhal v SOS dětské vesničce Medlánky Kurz pro čtyři kandidátky v rozsahu 390 vyučovacích hodin v teoretické části. Praktická část probíhala v ústavních zařízeních pro děti a v rodinách v jednotlivých SOS dětských vesničkách. Kurz trval celkem šest měsíců. V rámci poskytované podpory pěstounkám jsme v roce 2003 pokračovali v programu trvalého vzdělávání v oblasti osobnostního a profesionálního růstu. Setkání proběhla v červnu a v listopadu formou seminářů s tématy - prevence syndromu vyhoření a komunikace. Některých setkání se společně s pěstounkami účastnili i ředitelé vesniček, odborní poradci sdružení a ředitelka sdružení. Dále bylo zajištěno pravidelné měsíční setkávání s psychology v jednotlivých vesničkách na aktuální témata týkající se výchovných problémů a poruch učení dětí v pěstounské péči a jiná témata z oblasti náhradní rodinné péče (např. specifika dětí romského etnika). V únoru a říjnu pokračoval výcvik v oblasti management-leadership pro ředitele sdružení a ředitele vesniček organizovaný SOS Kinderdorf International. (celkem 129 hodin). V březnu pak proběhlo pracovní setkání vedoucích pracovníků s tématem- organizování výběrového řízení, výběr pracovníků. I v roce 2003 Sdružení SOS dětských vesniček spolupracovalo na úrovni MPSV i Krajských pracovišť v oblasti zprostředkování pěstounské péče pro děti vedené v registru dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči v některé z rodin ve vesničkách. Potvrzuje se, že do SOS dětských vesniček budou přicházet převážně děti v sourozeneckých skupinách, děti odlišného (romského) etnika, děti s určitým zdravotním handicapem. I z tohoto důvodu je třeba, aby péče v SOS dětských vesničkách měla více profesionální charakter, aby pěstounky byly na svůj náročný úkol dobře připraveny a aby jim byla poskytnuta dlouhodobá podpora i průběžné vzdělávání. Organizace SOS se aktivně zapojila do odborné diskuse na téma Náhradní rodinná péče a Koordinátorka pěstounek se zúčastnila dvou seminářů na toto téma v Brně (pořádalo sdružení Trialog) a v Parlamentu ČR. Sdružení SOS dětských vesniček dostalo také možnost připomínkovat novelizaci Zákona o sociální právní ochraně dětí a mládeže.

6 Rozvoj péče o mládež Koncepce péče o mládež v SOS dětských vesničkách je zaměřena na podporu osamostatňování dopívajících a jejím završením je podpora samostatného bydlení. V rámci Centra mládeže se do Programu cvičných bytů zapojily tři dívky z SOS dětské vesničky Doubí v nájemních bytech a jeden chlapec využíval cvičného bytu v SOS dětské vesničce Doubí. Další tři mladí lidé a tři rodiny původně z SOS dětské vesničky Doubí i v roce 2003 využívali možnosti bydlení v nájemních či podnájemních bytech sdružení SOS. Ve Chvalčově využívali cvičný byt ve vesničce dva mladíci, kteří se připravovali na zaměstnání. Celkem využívalo cvičné bydlení 8 mladých lidí. V jednom z rodinných domů v Medlánkách byla přechodně umístěna Komunita mládeže pro SOS dětskou vesničkou Chvalčov. Toto internátní zařízení využívalo 6 mladých lidí z Chvalčova, kteří v začali v Brně studovat střední školy. Zajištění místních příjmů V roce 2003 byla velká pozornost věnována propagační činnosti a získávání finančních prostředků. Proběhla celá řada zajímavých akcí: 1. Spolupráce s médii - Spot podporující spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem byl vysílán 40x na ČT1 a ČT2. - V rádiích proběhlo 8 reportáží a rozhovorů - Prezentace SOS v rámci inzerce bankovního konta proběhla v MF Dnes, Euro, E 8, Jackie, Reflex, Instinkt, Barbie, Deníky Bohemia, Večerník Praha, Juice, maminka, Lidé a země, Tina, Žena a život, Bydlení, Lidové noviny, Báječná neděle s překvapením, TV Duel (inzeráty by v komerční ceně představovaly hodnotu ,-Kč) - Prezentace SOS jako organizace proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Tina, Karlovarské noviny. 2. PR aktivity - Pořádali jsem dvě tiskové konference. V únoru jsme prezentovali aktivity roku 2002 a výhled do roku 2003, druhá se konala v říjnu při otevření SOS dětské vesničky Medlánky v Brně. 3. FR aktivity - Zavodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres. Příjem za rok 2003: Kč ( , Kč v roce 2002) - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2002: Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci Příjem k : Kč a nových adres

7 - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2002: Kč - Finanční prostředky z fondů (Kuře, ČEA) Příjem za rok 2003: Kč 4. Další akce - Proběhlo již dvanácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček, děti z dětských domovů a další hosty. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží ČR. Výtěžek sbírky byl Kč Sponzorem akce se stal STES, marketingová organizace Českomoravského fotbalového svazu. Největšími dárci byly: Pražská energetika, Leiser, Mitsubishi corporation - Získali jsme jednu třetinu výtěžku ze sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červený kříž. Výtěžek sbírky byl Kč - V rámci mezinárodního projektu jsem navázali spolupráci s firmou OMV, která začala prodávat na čerpacích stanicích pexesa dětských kreseb (malovaly děti z SOS dětských vesniček) ve prospěch SOS. Akce probíhala současně v dalších zemích a výtěžek pro Českou republiku bude ,- Kč. Na základě naší činnosti v roce 2003 byly pro rok 2004 stanoveny jako prioritní tyto oblasti: 1. Vést děti a mládež k samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím individuálních programů rozvoje 2. Podporovat růst zaměstnanců včetně SOS matek pěstounek a jejich další vzdělávání 3. Zvyšovat podíl místních příjmů 4. Rozvíjet standardy práce a kontrolní systém 5. Zjistit a definovat další projekty v souvislostí s prevencí opuštění dítěte 6. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizace, posílit postavení SOS v systému náhradní rodinné péče

8 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2003 Předsednictvo schválilo Zprávu o činnosti za rok 2002 Předsednictvo schválilo závazné dokumenty: Model plánování rozvoje, Dodatek k Dohodě o výkonu pěstounské péče, Cílové okruhy pedagogické práce (D + D) Předsednictvo schválilo podporu rodiny paní Holé po jejím odchodu z SOS dětské vesničky Chvalčov dle Koncepce rodiny mimo vesničku Předsednictvo potvrdilo svoji podporu tzv. Přechodovému období s datem ukončení Na základě jednání Valné hromady předsednictvo pozastavilo plánované stěhování některých rodin z SOS vesničky Doubí do Medlánek. Dále uložilo nastavit pravidla spolupráce a komunikace s SOS matkami pěstounkami po ukončení přechodového období. Předsednictvo jmenovalo paní Jiráčkovou a Krakovskou SOS matkami pěstounkami Předsednictvo schválilo mgr. Helenu Poche jako Pedagogickou poradkyni sdružení Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2004

9 1.2 Cíle pro rok Vést děti a mládež k samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím individuálních programů rozvoje 1.1.Pokračovat v programu Individuálního plánování dle schváleného Modelu, podpora zapojení SOS matek pěstounek 1.2.Dopracovat Pedagogickou koncepci 1.3.Vypracovat Program přechodu mládeže z SOS DV na KM 1.4.Vyhledat vhodné prostory pro Komunitu mládeže Brno 1.5. Vyhodnotit činnost Centra Mládeže plán práce s mládeží s výhledem do roku Podporovat růst zaměstnanců včetně SOS matek pěstounek a jejich další vzdělávání 2.1 Realizovat přípravný kurz pro nové pěstounky zaměřeno na SOS DV Chvalčov 2.2 Realizovat vzdělávací program profesního a osobnostního růstu SOS matek pěstounek 2.3 Definovat potřeby vzdělávání odborných pracovníků vytvoření standardů 2.4 Realizovat pravidelné vzdělávání rodinných asistentů 2.5 Vyhodnotit program osobnostního a prof. růstu SOS matek pěstounek návrh Zajisti pravidelnou supervizi pro vedoucí zařízení 2.7 Postupně zavést Manuál lidských zdrojů podpora experta 3. Zvyšovat lokální příjmy prostřednictvím FR aktivit 3.1 Analyzovat výsledky Plánu PR a FR aktivit Realizovat plán 2004 s cílem zvýšit lokální příjmy o 5% oproti roku Vyhledávat a podávat žádosti o granty z fondů 4. Rozvíjet standardy práce a kontrolní systém 4.1 Připravit Akční plán pro SOS DV Chvalčov (zavedení Manuálu SOS DV) 4.2 Zavést Manuál SOS DV v SOS DV Medlánky 4.3 Připravit Akční plán pro SOS DV Medlánky 5. Zjistit a definovat další projekty v souvislostí s prevencí opuštění dítěte 5.1 Prověřit možnosti spolupráce s organizací Střep 5.2 Prověřit situaci v Karlovarském kraji 5.3 Zahájit přípravu projektu v SOS DV Doubí 6. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizacemi, posílit postavení SOS v systému náhradní rodinné péče 6.1 Spolupracovat s MPSV na Projektu profesionalizace pěstounské péče 6.2 Zúčastňovat se jednání o novelizaci Zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže 6.3 Spolupracovat a průběžně informovat KÚ (a orgány sociálně právní ochrany v místě vesniček) o činnosti SOS 6.4 Nalézt možnosti informovat soudce o činnosti SOS dětských vesniček 6.5 Prověřit možnosti spolupráce v rámci institucionální péče v Karlovarském kraji

10 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2004 LEDEN Tisková konference Zasedání předsednictva Ukončení Kurzu pro kandidátky - kurz 2003 ÚNOR Výroční zpráva 2003 Dokončení Kurzu managementu pro ředitele vesniček Zahájení kurzu pro kandidátky kurz 2004 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Národní audit Konference národních ředitelů Setkání zástupců předsednictva, managementu a matek pěstounek Seminář pro SOS matky pěstounky Zasedání předsednictva Porada klíčových pracovníků Dětská slavnost v SOS DV Medlánky Supervizní setkání ředitelů vesniček Zasedání Valné hromady Návrh rozpočtu 2005 Plán Strategický návrh rozpočtu 2005 Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků sdružení Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků Zasedání předsednictva ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2005 Interní seminář LISTOPAD PROSINEC Ukončení kurzu 2004 pro kandidátky na SOS pěstounky Porada klíčových pracovníků Seminář pro SOS matky pěstounky na téma Spolupráce s tetami a rodinnými asistenty Supervizní setkání ředitelů vesniček Zasedání předsednictva

11 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

12 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

13 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ V roce 2003 žilo ve vesničce devět SOS matek pěstounek, které měly ve své péči 34 dětí. V průběhu roku přibyly do vesničky čtyři nové děti a naopak tři mladí lidé byli zařazeni do následných programů péče tj. do tzv.cvičných bytů. Nejmladšímu dítěti byly dva roky a na druhé straně zde byli tři mladé lidi, kteří dosáhli plnoletosti, ale protože se ještě připravují na své budoucí povolání, žijí u svých SOS matekpěstounek ve vesničce. Jedna dívka studuje oděvní průmyslovou školu a dva chlapci jsou na zednickém učilišti. V rámci vesničky fungovalo také Centrum mládeže, které tito mladí lidé navštěvovali. V průběhu roku proběhlo pro děti řada akcí, které byly nápomocné i při jejich výchově. Ti starší podnikli řadu dvoudenních i vícedenních výprav do různých míst naší republiky a dokonce několikrát překročili i jejich hranice a to především směrem na východ do Slovenska, kde v zimě absolvovali pobyt ve Vysokých Tatrách spolu s kamarády z dětské vesničky ve Chvalčově. V létě pak zdolávali obtížný přechod dalšího slovenského pohoří Fatra. Vedle víkendových akcí měly děti i dospívající možnost každý týden navštěvovat klub, kde se sami aktivně podíleli na společném programu, ale kde se také pravidelně setkávali s pedagogem nad aktuálními problémy i úspěchy.. V klubovně vesničky probíhalo individuální doučování a základy práce s počítačem. Tělocvična byla využívána ke sportovním hrám i společným odpoledním aktivitám. Část práce pedagoga se přesunula přímo do rodin - zvláště s menšími dětmi (včetně zástupů). Pro děti mladšího a staršího školního věku byla připravena pravidelná setkání s pedagogem a víkendové aktivity jednou měsíčně. Využívány byly také nově opravené prostory dětských dílen děti společně se správcem vytvářely poličky, věšáky, samy si obstarávaly potřebný materiál. Mladší děti vedle pravidelných aktivit absolvovaly řadu výjezdů do našich hor v zimě to byly hory Krušné nedaleko Karlových Varů, kde využívaly i to málo sněhu, který letos byl. Na jaře pak zavítaly na jih republiky na Šumavu, kde se věnovaly hlavně poznávání krás vlasti a naší přírody. Děti si také mohly vyzkoušet své schopnosti postarat se sami o sebe v náročných situacích. V létě děti strávily dva indiánské týdny opět na Šumavě. Spaly i pod širým nebem, střílely z luku, vyráběly oštěpy, stopovaly zvěř, učily se vařit jednoduchá jídla. V období podzimních prázdnin děti vyrazily do Slavkovského lesa, kde se na půjčené chatě věnovaly historii kraje, venku horolezectví. Společně se pak děti i dospělí zúčastnili již tradiční návštěvy SOS dětské vesničky v německém Immenreuthu.

14 Dětem se také díky spolupráci mezi SOS dětskými vesničkami a Českomoravským fotbalovým svazem (FIFA) poštěstilo zúčastnit se kvalifikačních zápasů o postup na Mistrovství Evropy v kopané (což se obzvlášť zamlouvalo klukům všech věkových kategorií). Děti přiváděly na hřiště své fotbalové vzory před zaplněným stadionem a to byl pro ně jistě ohromný zážitek. Z pravidelných akcí pro děti v rámci vesničky to pak byly především sportovní hry a výtvarný kroužek ekoateliér. V ekoateliéru se děti učily zužitkovat odpadové přírodní materiály a některé výrobky jsou již opravdu malá umělecká díla. Většina dětí také navštěvovala nejrůznější zájmové kroužky mimo vesničku.

15 SOS CENTRUM MLÁDEŽE DOUBÍ I v roce 2003 fungovalo v rámci SOS dětské vesničky Doubí v jednom rodinném domě Centrum mládeže. Náplní a úkolem tohoto centra je práce s různými skupinami- starších dětí, dospívajících a mladých dospělých. S dětmi staršího školního věku (12+) probíhala pravidelná týdenní setkání (komunity). Cíle práce s touto skupinou byly: osobnostní rozvoj (15 témat pedagogické práce) rozvoj schopnosti komunikace ve skupině, spolupráce příprava na budoucí společný život v Komunitě mládeže rozvoj praktických a sociálních dovedností rozvoj schopnosti žít a pracovat jako skupina, ve které má každý svoje místo Obsahem setkání byla práce ve skupině, sociálně psychologické hry, sporty, tvořivé aktivity a práce. Důležitou součástí byly skupinové reflexe pocitů jednotlivců, dění ve skupině a zkušeností získaných při aktivitách. Témata, kterými se skupina zabývala byla například: Empatie, Vnímání a vyjádření pocitů, Schopnost komunikace ve skupině, Schopnost týmové práce a iniciativa. V rámci dalších aktivit to bylo například malování na sklo, či příprava akcí pro menší děti z dětské vesničky či příprava klubu pro SOS matky pěstounky. Kromě pravidelných setkání proběhly další akce výprava do Krkonoš s lyžováním a cyklistický výlet po okolí Mariánských Lázní. O letních prázdninách se uskutečnil týdenní výlet na Slovensko, na Malou Fatru. Druhou skupinou byli dospívající, kteří se připravují na budoucí povolání. Také tato skupina měla pravidelná setkání. Ta byla zaměřena na posílení životních dovedností, pracovní orientaci. V této skupině byli 4 mladí lidé z SOS DV Doubí - jedno děvče studuje na odborném oděvním učilišti s maturitou. Dva chlapci navštěvují stavební učiliště. Jedna dívka z této skupiny ukončila čtvrtý ročník pedagogické školy a odstěhovala se samostatně mimo vesničku. Činnost byla více zaměřena na aktuální problémy mladých lidí spojených se školou, budoucím zaměstnáním, či přípravou na samostatné bydlení. Někteří mladí lidé absolvovali Kurz úřadu práce, setkání se zabývala také možnostmi následné péče cvičného bydlení. Měli také možnost se zdokonalit v práci na PC. Během léta byl připraven program Zkušebního bydlení v rámci SOS dětské vesničky. Ten byl od září využit jedním chlapcem, který se připravuje na povolání na OU stavebním. Jeden chlapec z této skupiny, který také navštěvuje OU stavební, se přestěhoval na internát.

16 Další skupinou byli mladí dospělí (celkem pět), kteří již pracují a s podporou SOS se sami snažili zajistit si bydlení v tzv. cvičném bytě. To se v roce 2003 podařilo čtyřem mladým lidem, jedna dívka vstoupila již do druhého roku cvičného bydlení. Pozn. V tomto programu bydlí mladí lidé v podnájmu (nájemní smlouvu s majitelem bytu uzavírá SOS) a na platbách nájemného se podílejí obvykle 1/3 3/3 podle let (zbytek doplácí SOS). Jejich vklad se kumuluje na tzv. Fondu mládeže a pokud úspěšně tříletý program dokončí, ušetřené peníze jsou jim poskytnuty na pořízení vlastního bydlení opět s možností podpory ze strany SOS až do výše 70%. Dívky pracují jako sanitářka, prodavačka, servírka, laborantka v lékárně, jedna dívka se přihlásila na roční nástavbu v oboru kuchařka.

17 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV Ke konci roku 2003 bylo v SOS dětské vesničce ve Chvalčově šest SOS matek pěstounek a 25 dětí. Tři SOS matky pěstounky se rozhodly odejít z vesničky a nadále být individuálními pěstounkami. Šest mladých lidí přešlo do Komunity mládeže, která začala fungovat od 1. září v Brně. Do vesničky přibyly tři nové děti. Většina z dětí navštěvuje základní školu, ti nejmenší mateřskou školku. Dva dospívající zůstali bydlet ve vesničce. Plnoletý chlapec bydlí na cvičném bytě v rámci vesničky a učí se automechanikem. Mladší děvče se učí zahradnicí a bydlí v rodině. V průběhu roku z vesničky odešel jeden chlapec, který se vyučil zedníkem a bydlí samostatně. Kromě školy děti navštěvovaly také různé kroužky: - rukodělný kde vyráběly různé předměty ze dřeva, lepily modely letadel, ale také vykonávaly nejrůznější práce v areálu vesničky například natírání, hrabání listí, sekání trávy - výtvarný kde se děti učily různé techniky malování, batikování - hudební kde se děti učily hře na flétnu, keyboard, bubny. Kroužek mohly navštěvovat všechny děti zejména pak ty, které by tempu běžné hudební škole nestačily - taneční a aerobik - výuka angličtiny V průběhu roku se podnikaly samozřejmě také akce mimo vesničku byly to návštěvy hvězdárny, plavání, jízda na kolech. Děti měly také možnost společně navštívit divadelní i filmová představení. V zimě se děti zúčastnily lyžařského výcviku ve Slovenských horách. Před ukončením školního roku proběhla ve vesničce akce ÖMV pro SOS dětské vesničky. Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry. Děti byly nadšené a vyzkoušely si spoustu nových věcí, např. chůzi na chůdách, jízdu na pedalosech, střelbu na terč. Zábavné odpoledne bylo součástí podpůrné mezinárnodní akce OMV což byl prodej pexesa vytvořeného z kreseb dětí z různých zemí u čerpacích stanic. Právě Markéta z SOS dětské vesničky ve Chvalčově soutěž mezi českými dětmi vyhrála. V průběhu prázdnin navštívil vesničku divadelní spolek MIETAR z Německa, který tvořila mládež kolem 18 let. Velice rychle se sblížili s dětmi z vesničky a získali je pro své umění.

18 Děti si vyzkoušely svoji zručnost, práci s ohněm a spousta z nich se naučila různé atrakce, např. žonglování, střídání kruhů, míčků apod. Na závěr byl ohromný ohňostroj, který nadchl, jak děti, tak i dospělé. V srpnu se děti zúčastnily prázdninového tábora SOS Caldonazzo v Itálii, kde strávily 11 nezapomenutelných dní. Absolvovaly výšlapy do hor, nejvyšší zdolaná hora byla Panarotta m n.m.. Užily si i veslování na člunu a raftu, jeden celý den byl vyhrazen pro vodní atrakce ve vodním parku Aqualand a jeden den strávily v zábavním parku Gardaland. V říjnu se celá vesnička zúčastnila slavnostního otevření 3. SOS dětské vesničky v České republice v Brně Medlánkách, kde měly děti kulturní vystoupení (hra na flétnu, keyboard, zpěv). V rámci vesničky fungoval také podpůrně výchovný program pro všechny děti z dětské vesničky. Program pracuje se třemi věkovými skupinami a je zaměřen zejména na rozvíjení sociálních a životních dovedností.

19 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY První polovina roku 2003 byla ve znamení stavby a dostavby dětské vesničky, ve znamení tvorby její infrastruktury, vybavování a odstraňování závad na stavbě, ve znamení příjmu nových zaměstnanců a konstituování týmu a konečně ve znamení slavnostního otevření a příjmu prvních rodin a dětí. Vyvrcholením společného úsilí všech zainteresovaných bylo slavnostní otevření dětské vesničky, které proběhlo 24. října 2003 za účasti mnoha dětských i dospělých hostů. Organizace proběhla za pomoci občanského sdružení Rezekvítek, které zajišťovalo program pro dětské hosty. V dětské vesničce Medlánky bylo postaveno deset rodinných domů a administrativní budova. Všechny domy jsou postaveny jako nízkoenergetické, takže předpokládáme značnou úsporu provozních nákladů na energie. Dva stávající domy budou využity částečně jako ubytovny pro tety a hosty, částečně jako prostor pro aktivity dětí. Souběžně s výstavbou probíhalo i vybavování jednotlivých objektů nábytkem, kompletním zařízením, kuchyněmi, bytovými textiliemi a žaluziemi. Také kanceláře byly vybaveny potřebnou technikou a zařízením. Byla realizována první etapa výstavby dětského hřiště, které bylo hned po své instalaci doslova obsypáno i mnoha dětmi z okolí. V samém závěru roku byly instalovány solární systémy na ohřev teplé vody ve všech deseti rodinných domech. Na zařízení a vybavování domů se aktivně podílely i SOS matky-pěstounky. V loňském roce byla ve vesničce postupně obsazena pozice správce, sekretářky a pedagoga. Dále byly přijaty dvě tety jako pomocnice v domácnosti a byla navázána externí spolupráce s psychologem, který pracoval dle potřeby jednou až dvakrát týdnu. V srpnu 2003 vznikly v SOS dětské vesničce dvě nové pěstounské rodiny. V srpnu přijala tři děti sourozence Jiřího, Věru a Evu paní Jitka. Jirka chodí do první třídy, Věra do MŠ, Eva je zatím doma. V listopadu přijala první dítě Martina a v prosinci druhé Miroslava, paní Daniela. Oba chlapci jsou prozatím doma. V prosinci se přestěhovala z SOS DV Doubí paní Renata se sourozenci Tomášem a Karlem. Oba chlapci navštěvují základní školu. Postupně začala ve vesničce pedagogická práce. Vzhledem k malému počtu dětí se jednalo převážně o individuální práci. U dětí se postupně začaly nastavovat individuální plány rozvoje, které mají podpořit jejich adaptaci a pomoci vyrovnávat následky pobytu v ústavní péči či zdravotní a psychické handicapy. Pedagog připravil pro děti nejrůznější činnosti společné jednoduché hry podporující rozvoj jemné motoriky, rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky. Děti si vyzkoušely i nejrůznější rukodělné dovednosti, ale i cvičení a hry venku. Děti se postupně seznamovaly s klubovou a společně s pedagogem zdobily stromeček a připravovaly malou vánoční besídku. Také se podařilo několik výletů plavba parníkem a dva celodenní výlety do blízkého okolí. Nové děti si samozřejmě nejvíce ze všeho užívaly pocitu nového domova.

20 Snahou vesničky bylo také se aktivně podílet na získávání zdrojů a sponzorských darů. SOS dětská vesnička se podílela na organizaci sbírky pod Těsnohlídkovým stromem na Náměstí svobody v Brně. Celková vybraná částka je ,- Kč, z níž připadne našemu sdružení jedna třetina.firma Eleko poskytla sponzorský dar na vybavení pro aktivity dětí. Darem ,- Kč přispěli studenti Klasického gymnázia Plovdivská. Jde o výtěžek prodeje ručně vyrobených vánočních ozdob. Firma Iridium darovala keyboard Yamaha v ceně ,- Kč pro potřeby hudební výchovy a firma Renault Oportunity poskytla slevu ve výši ,- Kč na nákup služebního vozidla.

21 Komunita mládeže Brno Komunita mládeže v Brně zahájila svoji činnost v září Zahájení předcházela více než roční práce, spojená s přípravou přechodu mladých lidí, se zařizováním a s vybavováním objektu, s výběrem škol, personálu. V roce 2003 přešlo z SOS dětské vesničky Chvalčov na Komunitu mládeže 6 mladých lidí, kteří zahájili studium na středních školách v Brně. Všichni poměrně náročný přechod zvládli a postupně se zabydleli. Komunita funguje jako internátní zařízení, takže se na víkendy vracejí do svých rodin do vesničky. V roce 2003 bylo na Komunitě šest mladých lidí. Tři děvčata zahájila studium na Církevní střední zdravotnické škole, jedna dívka na Střední pedagogické škole, chlapec na Střední škole ochrany osob a majetku. Jedna dívka se přestěhovala na Komunitu i se svým ročním synem. Studovala dálkově třetí ročník Romské střední školy sociální. V rámci následné péče přímo spolupracovala Komunita ještě se čtyřmi mladými lidmi, kteří nepřešli na Komunitu mládeže. Jeden chlapec dokončil odborné učiliště, ukončil svůj pobyt na tzv. cvičném bytě ve vesničce a našel si samostatné bydlení. Na jeho místo nastoupil další chlapec, který se učí na SOU zemědělském. Jedna dívka se připravuje na zaměstnání v rodině ve vesničce a jedna v rodině mimo vesničku. Obě se učí na kuchařky. Jeden chlapec, jehož bývalá pěstounská rodina odešla z vesničky, zůstal v kontaktu s SOS a pokračuje na učilišti. Co se na Komunitě povedlo v roce 2003 Podpořit výběr škol pro budoucí obyvatele Komunity, přípravu na přijímací pohovory účastí v národních srovnávacích zkouškách. Připravit a zrealizovat skupinová setkání zaměřená na dobré zvládnutí přechodu z SOS dětské vesničky na Komunitu - celkem 7 setkání s podporou psychologa vesničky Připravit a uvést v život minimální organizační rámec pro fungování Komunity /dohody, pravidla, práva a povinnosti obyvatel, jednoduchý finanční manuál/ Zorganizovat výběrové řízení na místo pedagoga- průvodce a 3 nočních vychovatelů Zvládnout zapracování jednotlivých členů nového týmu, zajistit pravidelnou supervizí /individuální a týmovou/, všichni zaměstnanci jsou zapojeni do programu dalšího vzdělávání Zavést pravidelnou skupinu osobnostního rozvoje. Skupina má dvě části. 1. Úřad - kde se mladí lidé učí společně řešit problémy, které se jim nashromáždí během týdne v těchto oblastech /škola, služby v KM, hospodaření s penězi, volnočasové aktivity, společné soužití v KM, nové informace / 2.Sebezkušenostní - zaměřená na sebepoznání, sebereflexi, komunikaci atd. Zorganizovat prázdninový pobyt v Komunitě zaměřený na úklid, přípravu a vybavování nového objektu, nákupy. Zvládnout orientaci mladých lidí v novém městě, MHD, atd.

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 2013 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra VÝROČNÍ ZPRÁVA OSNOVA co přinesl rok 2013 naše zařízení služby nabízené našim klientům k veřejnosti přesídlovací programy centra na podporu integrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více