Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2003

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2004 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2003 Obecné informace Před dvěma lety, v roce 2001, byla ve Sdružení SOS dětských vesniček zahájeno tzv. přechodové období a nastavena strategie jeho dalšího směřování a rozvoje. Ukázalo se, že je nezbytné a důležité skloubit všechny pozitivní hodnoty rodinné výchovy s cílenou odbornou podporou SOS matek pěstounek a pedagogickou práci s jednotlivými dětmi společně zaměřit na to, aby mladí lidé, kteří budou odcházet do samostatného života, byly v rámci svých možností co nejlépe připraveny. Důvodem byly dosavadní ne vždy uspokojivé výsledky v osamostatňování mladých lidí vyrůstajících v SOS zejména jejich nepřipravenost v oblasti sociálních dovedností a životních dovedností či pracovních návyků. Dále pak to byla míra postižení dětí nabízených do pěstounské péče v rámci SOS a zejména potřeba umět s těmito dětmi pracovat a rozvíjet je. V neposlední řadě to byly i problémy současných SOS matek-pěstounek /syndrom vyhoření, odmítání biologických rodičů, opakující se problémy při výkonu pěstounské péče/. Stále silněji se ukazovalo, že SOS matky pěstounky musí mít své vymezené a pevné postavení v organizaci a zároveň organizace SOS musí být připravena a mít možnost poskytnout SOS matkám pěstounkám trvalou podporu jak v oblasti osobnostního a profesionálního růstu, tak v oblasti materiální a odborné podpory směřované ke svěřeným dětem. Po formální stránce to pak byly závazné dokumenty organizace SOS Kinderdorf International jejímž je české sdružení řádným členem od roku 1993 a legislativní rámec zejména Zákon o sociální právní ochraně dětí a mládeže. S novou strategií souvisela i změna v nastavení vzájemné spolupráce odborného týmu a ředitele vesničky s SOS matkami pěstounkami v oblasti výchovy svěřených dětí. Formou takto nastavené spolupráce se stalo zavedení individuálních plánů rozvoje pro všechny děti vyrůstající v rodinách v SOS dětské vesničce. Příprava i realizace individuálního plánu, jehož nejdůležitějším činitelem je SOS matka pěstounka, poskytuje důležitý prostor pro diskusi o jednotlivých dětech se všemi osobami, které mají na dítě a jeho výchovu vliv (včetně učitelů či externistů). Dále umožňuje včasné rozpoznání handicapů či naopak pozitivních předpokladů pro rozvoj dítěte, umožňuje, aby podpora každému dítěti byla individuální, ale všichni zúčastnění společně mohli sledovat a včas pozitivně ovlivňovat jeho vývoj. V neposlední řadě dává plán velký prostor pro vyjádření i samotnému dítěti. Při vědomí, že tato změna mění představy se kterými některé ženy před lety do SOS dětské vesničky přicházely a pro případ, že by některá z nich nechtěla v nově nastaveném systému pracovat, schválilo předsednictvo již v roce 2002 Koncept rodiny mimo vesničku. Tento koncept upravuje podmínky odchodu rodin a zejména další podporu, kterou jim a svěřeným dětem SOS garantuje do budoucna. V roce 2003 se v důsledku této změny rozhodly odejít z SOS dětské vesničky Chvalčov tři rodiny. Rozvoj národního sdružení V roce 2003 přišlo do SOS rodin celkem deset dětí, z toho čtyři do Doubí, tři do Chvalčova a tři do nově otevřené SOS dětské vesničky Medlánky.

5 SOS dětská vesnička Medlánky byla slavnostně otevřena v říjnu. Sestává z deseti rodinných domů, administrativní budovy s nezbytným zázemím včetně prostorné klubovny pro děti, a pracovnami odborných pracovníků. Součástí vesničky jsou i dva rodinné domy z původní zástavby jeden slouží jako ubytovna tet a pro dětské aktivity, druhý pak jako ubytovna pro hosty a společenské centrum pro zaměstnance. Domy jsou postaveny jako nízko-energetické předpokládá se tedy významná úspora nákladů na vytápění. V roce 2003 byly obsazeny první tři domy sedmi dětmi. Podpora profesionálního rozvoje V oblasti personální bylo obsazeno místo pedagogické poradkyně sdružení, celého týmu SOS dětské vesničky Medlánky pedagoga, sekretářky, správce, tet a psychologa a dále pedagogů pro Komunitu mládeže v Brně. Od září probíhal v SOS dětské vesničce Medlánky Kurz pro čtyři kandidátky v rozsahu 390 vyučovacích hodin v teoretické části. Praktická část probíhala v ústavních zařízeních pro děti a v rodinách v jednotlivých SOS dětských vesničkách. Kurz trval celkem šest měsíců. V rámci poskytované podpory pěstounkám jsme v roce 2003 pokračovali v programu trvalého vzdělávání v oblasti osobnostního a profesionálního růstu. Setkání proběhla v červnu a v listopadu formou seminářů s tématy - prevence syndromu vyhoření a komunikace. Některých setkání se společně s pěstounkami účastnili i ředitelé vesniček, odborní poradci sdružení a ředitelka sdružení. Dále bylo zajištěno pravidelné měsíční setkávání s psychology v jednotlivých vesničkách na aktuální témata týkající se výchovných problémů a poruch učení dětí v pěstounské péči a jiná témata z oblasti náhradní rodinné péče (např. specifika dětí romského etnika). V únoru a říjnu pokračoval výcvik v oblasti management-leadership pro ředitele sdružení a ředitele vesniček organizovaný SOS Kinderdorf International. (celkem 129 hodin). V březnu pak proběhlo pracovní setkání vedoucích pracovníků s tématem- organizování výběrového řízení, výběr pracovníků. I v roce 2003 Sdružení SOS dětských vesniček spolupracovalo na úrovni MPSV i Krajských pracovišť v oblasti zprostředkování pěstounské péče pro děti vedené v registru dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči v některé z rodin ve vesničkách. Potvrzuje se, že do SOS dětských vesniček budou přicházet převážně děti v sourozeneckých skupinách, děti odlišného (romského) etnika, děti s určitým zdravotním handicapem. I z tohoto důvodu je třeba, aby péče v SOS dětských vesničkách měla více profesionální charakter, aby pěstounky byly na svůj náročný úkol dobře připraveny a aby jim byla poskytnuta dlouhodobá podpora i průběžné vzdělávání. Organizace SOS se aktivně zapojila do odborné diskuse na téma Náhradní rodinná péče a Koordinátorka pěstounek se zúčastnila dvou seminářů na toto téma v Brně (pořádalo sdružení Trialog) a v Parlamentu ČR. Sdružení SOS dětských vesniček dostalo také možnost připomínkovat novelizaci Zákona o sociální právní ochraně dětí a mládeže.

6 Rozvoj péče o mládež Koncepce péče o mládež v SOS dětských vesničkách je zaměřena na podporu osamostatňování dopívajících a jejím završením je podpora samostatného bydlení. V rámci Centra mládeže se do Programu cvičných bytů zapojily tři dívky z SOS dětské vesničky Doubí v nájemních bytech a jeden chlapec využíval cvičného bytu v SOS dětské vesničce Doubí. Další tři mladí lidé a tři rodiny původně z SOS dětské vesničky Doubí i v roce 2003 využívali možnosti bydlení v nájemních či podnájemních bytech sdružení SOS. Ve Chvalčově využívali cvičný byt ve vesničce dva mladíci, kteří se připravovali na zaměstnání. Celkem využívalo cvičné bydlení 8 mladých lidí. V jednom z rodinných domů v Medlánkách byla přechodně umístěna Komunita mládeže pro SOS dětskou vesničkou Chvalčov. Toto internátní zařízení využívalo 6 mladých lidí z Chvalčova, kteří v začali v Brně studovat střední školy. Zajištění místních příjmů V roce 2003 byla velká pozornost věnována propagační činnosti a získávání finančních prostředků. Proběhla celá řada zajímavých akcí: 1. Spolupráce s médii - Spot podporující spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem byl vysílán 40x na ČT1 a ČT2. - V rádiích proběhlo 8 reportáží a rozhovorů - Prezentace SOS v rámci inzerce bankovního konta proběhla v MF Dnes, Euro, E 8, Jackie, Reflex, Instinkt, Barbie, Deníky Bohemia, Večerník Praha, Juice, maminka, Lidé a země, Tina, Žena a život, Bydlení, Lidové noviny, Báječná neděle s překvapením, TV Duel (inzeráty by v komerční ceně představovaly hodnotu ,-Kč) - Prezentace SOS jako organizace proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Tina, Karlovarské noviny. 2. PR aktivity - Pořádali jsem dvě tiskové konference. V únoru jsme prezentovali aktivity roku 2002 a výhled do roku 2003, druhá se konala v říjnu při otevření SOS dětské vesničky Medlánky v Brně. 3. FR aktivity - Zavodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres. Příjem za rok 2003: Kč ( , Kč v roce 2002) - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2002: Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci Příjem k : Kč a nových adres

7 - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2002: Kč - Finanční prostředky z fondů (Kuře, ČEA) Příjem za rok 2003: Kč 4. Další akce - Proběhlo již dvanácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček, děti z dětských domovů a další hosty. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží ČR. Výtěžek sbírky byl Kč Sponzorem akce se stal STES, marketingová organizace Českomoravského fotbalového svazu. Největšími dárci byly: Pražská energetika, Leiser, Mitsubishi corporation - Získali jsme jednu třetinu výtěžku ze sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červený kříž. Výtěžek sbírky byl Kč - V rámci mezinárodního projektu jsem navázali spolupráci s firmou OMV, která začala prodávat na čerpacích stanicích pexesa dětských kreseb (malovaly děti z SOS dětských vesniček) ve prospěch SOS. Akce probíhala současně v dalších zemích a výtěžek pro Českou republiku bude ,- Kč. Na základě naší činnosti v roce 2003 byly pro rok 2004 stanoveny jako prioritní tyto oblasti: 1. Vést děti a mládež k samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím individuálních programů rozvoje 2. Podporovat růst zaměstnanců včetně SOS matek pěstounek a jejich další vzdělávání 3. Zvyšovat podíl místních příjmů 4. Rozvíjet standardy práce a kontrolní systém 5. Zjistit a definovat další projekty v souvislostí s prevencí opuštění dítěte 6. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizace, posílit postavení SOS v systému náhradní rodinné péče

8 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2003 Předsednictvo schválilo Zprávu o činnosti za rok 2002 Předsednictvo schválilo závazné dokumenty: Model plánování rozvoje, Dodatek k Dohodě o výkonu pěstounské péče, Cílové okruhy pedagogické práce (D + D) Předsednictvo schválilo podporu rodiny paní Holé po jejím odchodu z SOS dětské vesničky Chvalčov dle Koncepce rodiny mimo vesničku Předsednictvo potvrdilo svoji podporu tzv. Přechodovému období s datem ukončení Na základě jednání Valné hromady předsednictvo pozastavilo plánované stěhování některých rodin z SOS vesničky Doubí do Medlánek. Dále uložilo nastavit pravidla spolupráce a komunikace s SOS matkami pěstounkami po ukončení přechodového období. Předsednictvo jmenovalo paní Jiráčkovou a Krakovskou SOS matkami pěstounkami Předsednictvo schválilo mgr. Helenu Poche jako Pedagogickou poradkyni sdružení Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2004

9 1.2 Cíle pro rok Vést děti a mládež k samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím individuálních programů rozvoje 1.1.Pokračovat v programu Individuálního plánování dle schváleného Modelu, podpora zapojení SOS matek pěstounek 1.2.Dopracovat Pedagogickou koncepci 1.3.Vypracovat Program přechodu mládeže z SOS DV na KM 1.4.Vyhledat vhodné prostory pro Komunitu mládeže Brno 1.5. Vyhodnotit činnost Centra Mládeže plán práce s mládeží s výhledem do roku Podporovat růst zaměstnanců včetně SOS matek pěstounek a jejich další vzdělávání 2.1 Realizovat přípravný kurz pro nové pěstounky zaměřeno na SOS DV Chvalčov 2.2 Realizovat vzdělávací program profesního a osobnostního růstu SOS matek pěstounek 2.3 Definovat potřeby vzdělávání odborných pracovníků vytvoření standardů 2.4 Realizovat pravidelné vzdělávání rodinných asistentů 2.5 Vyhodnotit program osobnostního a prof. růstu SOS matek pěstounek návrh Zajisti pravidelnou supervizi pro vedoucí zařízení 2.7 Postupně zavést Manuál lidských zdrojů podpora experta 3. Zvyšovat lokální příjmy prostřednictvím FR aktivit 3.1 Analyzovat výsledky Plánu PR a FR aktivit Realizovat plán 2004 s cílem zvýšit lokální příjmy o 5% oproti roku Vyhledávat a podávat žádosti o granty z fondů 4. Rozvíjet standardy práce a kontrolní systém 4.1 Připravit Akční plán pro SOS DV Chvalčov (zavedení Manuálu SOS DV) 4.2 Zavést Manuál SOS DV v SOS DV Medlánky 4.3 Připravit Akční plán pro SOS DV Medlánky 5. Zjistit a definovat další projekty v souvislostí s prevencí opuštění dítěte 5.1 Prověřit možnosti spolupráce s organizací Střep 5.2 Prověřit situaci v Karlovarském kraji 5.3 Zahájit přípravu projektu v SOS DV Doubí 6. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizacemi, posílit postavení SOS v systému náhradní rodinné péče 6.1 Spolupracovat s MPSV na Projektu profesionalizace pěstounské péče 6.2 Zúčastňovat se jednání o novelizaci Zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže 6.3 Spolupracovat a průběžně informovat KÚ (a orgány sociálně právní ochrany v místě vesniček) o činnosti SOS 6.4 Nalézt možnosti informovat soudce o činnosti SOS dětských vesniček 6.5 Prověřit možnosti spolupráce v rámci institucionální péče v Karlovarském kraji

10 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2004 LEDEN Tisková konference Zasedání předsednictva Ukončení Kurzu pro kandidátky - kurz 2003 ÚNOR Výroční zpráva 2003 Dokončení Kurzu managementu pro ředitele vesniček Zahájení kurzu pro kandidátky kurz 2004 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Národní audit Konference národních ředitelů Setkání zástupců předsednictva, managementu a matek pěstounek Seminář pro SOS matky pěstounky Zasedání předsednictva Porada klíčových pracovníků Dětská slavnost v SOS DV Medlánky Supervizní setkání ředitelů vesniček Zasedání Valné hromady Návrh rozpočtu 2005 Plán Strategický návrh rozpočtu 2005 Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků sdružení Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků Zasedání předsednictva ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2005 Interní seminář LISTOPAD PROSINEC Ukončení kurzu 2004 pro kandidátky na SOS pěstounky Porada klíčových pracovníků Seminář pro SOS matky pěstounky na téma Spolupráce s tetami a rodinnými asistenty Supervizní setkání ředitelů vesniček Zasedání předsednictva

11 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

12 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

13 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ V roce 2003 žilo ve vesničce devět SOS matek pěstounek, které měly ve své péči 34 dětí. V průběhu roku přibyly do vesničky čtyři nové děti a naopak tři mladí lidé byli zařazeni do následných programů péče tj. do tzv.cvičných bytů. Nejmladšímu dítěti byly dva roky a na druhé straně zde byli tři mladé lidi, kteří dosáhli plnoletosti, ale protože se ještě připravují na své budoucí povolání, žijí u svých SOS matekpěstounek ve vesničce. Jedna dívka studuje oděvní průmyslovou školu a dva chlapci jsou na zednickém učilišti. V rámci vesničky fungovalo také Centrum mládeže, které tito mladí lidé navštěvovali. V průběhu roku proběhlo pro děti řada akcí, které byly nápomocné i při jejich výchově. Ti starší podnikli řadu dvoudenních i vícedenních výprav do různých míst naší republiky a dokonce několikrát překročili i jejich hranice a to především směrem na východ do Slovenska, kde v zimě absolvovali pobyt ve Vysokých Tatrách spolu s kamarády z dětské vesničky ve Chvalčově. V létě pak zdolávali obtížný přechod dalšího slovenského pohoří Fatra. Vedle víkendových akcí měly děti i dospívající možnost každý týden navštěvovat klub, kde se sami aktivně podíleli na společném programu, ale kde se také pravidelně setkávali s pedagogem nad aktuálními problémy i úspěchy.. V klubovně vesničky probíhalo individuální doučování a základy práce s počítačem. Tělocvična byla využívána ke sportovním hrám i společným odpoledním aktivitám. Část práce pedagoga se přesunula přímo do rodin - zvláště s menšími dětmi (včetně zástupů). Pro děti mladšího a staršího školního věku byla připravena pravidelná setkání s pedagogem a víkendové aktivity jednou měsíčně. Využívány byly také nově opravené prostory dětských dílen děti společně se správcem vytvářely poličky, věšáky, samy si obstarávaly potřebný materiál. Mladší děti vedle pravidelných aktivit absolvovaly řadu výjezdů do našich hor v zimě to byly hory Krušné nedaleko Karlových Varů, kde využívaly i to málo sněhu, který letos byl. Na jaře pak zavítaly na jih republiky na Šumavu, kde se věnovaly hlavně poznávání krás vlasti a naší přírody. Děti si také mohly vyzkoušet své schopnosti postarat se sami o sebe v náročných situacích. V létě děti strávily dva indiánské týdny opět na Šumavě. Spaly i pod širým nebem, střílely z luku, vyráběly oštěpy, stopovaly zvěř, učily se vařit jednoduchá jídla. V období podzimních prázdnin děti vyrazily do Slavkovského lesa, kde se na půjčené chatě věnovaly historii kraje, venku horolezectví. Společně se pak děti i dospělí zúčastnili již tradiční návštěvy SOS dětské vesničky v německém Immenreuthu.

14 Dětem se také díky spolupráci mezi SOS dětskými vesničkami a Českomoravským fotbalovým svazem (FIFA) poštěstilo zúčastnit se kvalifikačních zápasů o postup na Mistrovství Evropy v kopané (což se obzvlášť zamlouvalo klukům všech věkových kategorií). Děti přiváděly na hřiště své fotbalové vzory před zaplněným stadionem a to byl pro ně jistě ohromný zážitek. Z pravidelných akcí pro děti v rámci vesničky to pak byly především sportovní hry a výtvarný kroužek ekoateliér. V ekoateliéru se děti učily zužitkovat odpadové přírodní materiály a některé výrobky jsou již opravdu malá umělecká díla. Většina dětí také navštěvovala nejrůznější zájmové kroužky mimo vesničku.

15 SOS CENTRUM MLÁDEŽE DOUBÍ I v roce 2003 fungovalo v rámci SOS dětské vesničky Doubí v jednom rodinném domě Centrum mládeže. Náplní a úkolem tohoto centra je práce s různými skupinami- starších dětí, dospívajících a mladých dospělých. S dětmi staršího školního věku (12+) probíhala pravidelná týdenní setkání (komunity). Cíle práce s touto skupinou byly: osobnostní rozvoj (15 témat pedagogické práce) rozvoj schopnosti komunikace ve skupině, spolupráce příprava na budoucí společný život v Komunitě mládeže rozvoj praktických a sociálních dovedností rozvoj schopnosti žít a pracovat jako skupina, ve které má každý svoje místo Obsahem setkání byla práce ve skupině, sociálně psychologické hry, sporty, tvořivé aktivity a práce. Důležitou součástí byly skupinové reflexe pocitů jednotlivců, dění ve skupině a zkušeností získaných při aktivitách. Témata, kterými se skupina zabývala byla například: Empatie, Vnímání a vyjádření pocitů, Schopnost komunikace ve skupině, Schopnost týmové práce a iniciativa. V rámci dalších aktivit to bylo například malování na sklo, či příprava akcí pro menší děti z dětské vesničky či příprava klubu pro SOS matky pěstounky. Kromě pravidelných setkání proběhly další akce výprava do Krkonoš s lyžováním a cyklistický výlet po okolí Mariánských Lázní. O letních prázdninách se uskutečnil týdenní výlet na Slovensko, na Malou Fatru. Druhou skupinou byli dospívající, kteří se připravují na budoucí povolání. Také tato skupina měla pravidelná setkání. Ta byla zaměřena na posílení životních dovedností, pracovní orientaci. V této skupině byli 4 mladí lidé z SOS DV Doubí - jedno děvče studuje na odborném oděvním učilišti s maturitou. Dva chlapci navštěvují stavební učiliště. Jedna dívka z této skupiny ukončila čtvrtý ročník pedagogické školy a odstěhovala se samostatně mimo vesničku. Činnost byla více zaměřena na aktuální problémy mladých lidí spojených se školou, budoucím zaměstnáním, či přípravou na samostatné bydlení. Někteří mladí lidé absolvovali Kurz úřadu práce, setkání se zabývala také možnostmi následné péče cvičného bydlení. Měli také možnost se zdokonalit v práci na PC. Během léta byl připraven program Zkušebního bydlení v rámci SOS dětské vesničky. Ten byl od září využit jedním chlapcem, který se připravuje na povolání na OU stavebním. Jeden chlapec z této skupiny, který také navštěvuje OU stavební, se přestěhoval na internát.

16 Další skupinou byli mladí dospělí (celkem pět), kteří již pracují a s podporou SOS se sami snažili zajistit si bydlení v tzv. cvičném bytě. To se v roce 2003 podařilo čtyřem mladým lidem, jedna dívka vstoupila již do druhého roku cvičného bydlení. Pozn. V tomto programu bydlí mladí lidé v podnájmu (nájemní smlouvu s majitelem bytu uzavírá SOS) a na platbách nájemného se podílejí obvykle 1/3 3/3 podle let (zbytek doplácí SOS). Jejich vklad se kumuluje na tzv. Fondu mládeže a pokud úspěšně tříletý program dokončí, ušetřené peníze jsou jim poskytnuty na pořízení vlastního bydlení opět s možností podpory ze strany SOS až do výše 70%. Dívky pracují jako sanitářka, prodavačka, servírka, laborantka v lékárně, jedna dívka se přihlásila na roční nástavbu v oboru kuchařka.

17 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV Ke konci roku 2003 bylo v SOS dětské vesničce ve Chvalčově šest SOS matek pěstounek a 25 dětí. Tři SOS matky pěstounky se rozhodly odejít z vesničky a nadále být individuálními pěstounkami. Šest mladých lidí přešlo do Komunity mládeže, která začala fungovat od 1. září v Brně. Do vesničky přibyly tři nové děti. Většina z dětí navštěvuje základní školu, ti nejmenší mateřskou školku. Dva dospívající zůstali bydlet ve vesničce. Plnoletý chlapec bydlí na cvičném bytě v rámci vesničky a učí se automechanikem. Mladší děvče se učí zahradnicí a bydlí v rodině. V průběhu roku z vesničky odešel jeden chlapec, který se vyučil zedníkem a bydlí samostatně. Kromě školy děti navštěvovaly také různé kroužky: - rukodělný kde vyráběly různé předměty ze dřeva, lepily modely letadel, ale také vykonávaly nejrůznější práce v areálu vesničky například natírání, hrabání listí, sekání trávy - výtvarný kde se děti učily různé techniky malování, batikování - hudební kde se děti učily hře na flétnu, keyboard, bubny. Kroužek mohly navštěvovat všechny děti zejména pak ty, které by tempu běžné hudební škole nestačily - taneční a aerobik - výuka angličtiny V průběhu roku se podnikaly samozřejmě také akce mimo vesničku byly to návštěvy hvězdárny, plavání, jízda na kolech. Děti měly také možnost společně navštívit divadelní i filmová představení. V zimě se děti zúčastnily lyžařského výcviku ve Slovenských horách. Před ukončením školního roku proběhla ve vesničce akce ÖMV pro SOS dětské vesničky. Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry. Děti byly nadšené a vyzkoušely si spoustu nových věcí, např. chůzi na chůdách, jízdu na pedalosech, střelbu na terč. Zábavné odpoledne bylo součástí podpůrné mezinárnodní akce OMV což byl prodej pexesa vytvořeného z kreseb dětí z různých zemí u čerpacích stanic. Právě Markéta z SOS dětské vesničky ve Chvalčově soutěž mezi českými dětmi vyhrála. V průběhu prázdnin navštívil vesničku divadelní spolek MIETAR z Německa, který tvořila mládež kolem 18 let. Velice rychle se sblížili s dětmi z vesničky a získali je pro své umění.

18 Děti si vyzkoušely svoji zručnost, práci s ohněm a spousta z nich se naučila různé atrakce, např. žonglování, střídání kruhů, míčků apod. Na závěr byl ohromný ohňostroj, který nadchl, jak děti, tak i dospělé. V srpnu se děti zúčastnily prázdninového tábora SOS Caldonazzo v Itálii, kde strávily 11 nezapomenutelných dní. Absolvovaly výšlapy do hor, nejvyšší zdolaná hora byla Panarotta m n.m.. Užily si i veslování na člunu a raftu, jeden celý den byl vyhrazen pro vodní atrakce ve vodním parku Aqualand a jeden den strávily v zábavním parku Gardaland. V říjnu se celá vesnička zúčastnila slavnostního otevření 3. SOS dětské vesničky v České republice v Brně Medlánkách, kde měly děti kulturní vystoupení (hra na flétnu, keyboard, zpěv). V rámci vesničky fungoval také podpůrně výchovný program pro všechny děti z dětské vesničky. Program pracuje se třemi věkovými skupinami a je zaměřen zejména na rozvíjení sociálních a životních dovedností.

19 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY První polovina roku 2003 byla ve znamení stavby a dostavby dětské vesničky, ve znamení tvorby její infrastruktury, vybavování a odstraňování závad na stavbě, ve znamení příjmu nových zaměstnanců a konstituování týmu a konečně ve znamení slavnostního otevření a příjmu prvních rodin a dětí. Vyvrcholením společného úsilí všech zainteresovaných bylo slavnostní otevření dětské vesničky, které proběhlo 24. října 2003 za účasti mnoha dětských i dospělých hostů. Organizace proběhla za pomoci občanského sdružení Rezekvítek, které zajišťovalo program pro dětské hosty. V dětské vesničce Medlánky bylo postaveno deset rodinných domů a administrativní budova. Všechny domy jsou postaveny jako nízkoenergetické, takže předpokládáme značnou úsporu provozních nákladů na energie. Dva stávající domy budou využity částečně jako ubytovny pro tety a hosty, částečně jako prostor pro aktivity dětí. Souběžně s výstavbou probíhalo i vybavování jednotlivých objektů nábytkem, kompletním zařízením, kuchyněmi, bytovými textiliemi a žaluziemi. Také kanceláře byly vybaveny potřebnou technikou a zařízením. Byla realizována první etapa výstavby dětského hřiště, které bylo hned po své instalaci doslova obsypáno i mnoha dětmi z okolí. V samém závěru roku byly instalovány solární systémy na ohřev teplé vody ve všech deseti rodinných domech. Na zařízení a vybavování domů se aktivně podílely i SOS matky-pěstounky. V loňském roce byla ve vesničce postupně obsazena pozice správce, sekretářky a pedagoga. Dále byly přijaty dvě tety jako pomocnice v domácnosti a byla navázána externí spolupráce s psychologem, který pracoval dle potřeby jednou až dvakrát týdnu. V srpnu 2003 vznikly v SOS dětské vesničce dvě nové pěstounské rodiny. V srpnu přijala tři děti sourozence Jiřího, Věru a Evu paní Jitka. Jirka chodí do první třídy, Věra do MŠ, Eva je zatím doma. V listopadu přijala první dítě Martina a v prosinci druhé Miroslava, paní Daniela. Oba chlapci jsou prozatím doma. V prosinci se přestěhovala z SOS DV Doubí paní Renata se sourozenci Tomášem a Karlem. Oba chlapci navštěvují základní školu. Postupně začala ve vesničce pedagogická práce. Vzhledem k malému počtu dětí se jednalo převážně o individuální práci. U dětí se postupně začaly nastavovat individuální plány rozvoje, které mají podpořit jejich adaptaci a pomoci vyrovnávat následky pobytu v ústavní péči či zdravotní a psychické handicapy. Pedagog připravil pro děti nejrůznější činnosti společné jednoduché hry podporující rozvoj jemné motoriky, rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky. Děti si vyzkoušely i nejrůznější rukodělné dovednosti, ale i cvičení a hry venku. Děti se postupně seznamovaly s klubovou a společně s pedagogem zdobily stromeček a připravovaly malou vánoční besídku. Také se podařilo několik výletů plavba parníkem a dva celodenní výlety do blízkého okolí. Nové děti si samozřejmě nejvíce ze všeho užívaly pocitu nového domova.

20 Snahou vesničky bylo také se aktivně podílet na získávání zdrojů a sponzorských darů. SOS dětská vesnička se podílela na organizaci sbírky pod Těsnohlídkovým stromem na Náměstí svobody v Brně. Celková vybraná částka je ,- Kč, z níž připadne našemu sdružení jedna třetina.firma Eleko poskytla sponzorský dar na vybavení pro aktivity dětí. Darem ,- Kč přispěli studenti Klasického gymnázia Plovdivská. Jde o výtěžek prodeje ručně vyrobených vánočních ozdob. Firma Iridium darovala keyboard Yamaha v ceně ,- Kč pro potřeby hudební výchovy a firma Renault Oportunity poskytla slevu ve výši ,- Kč na nákup služebního vozidla.

21 Komunita mládeže Brno Komunita mládeže v Brně zahájila svoji činnost v září Zahájení předcházela více než roční práce, spojená s přípravou přechodu mladých lidí, se zařizováním a s vybavováním objektu, s výběrem škol, personálu. V roce 2003 přešlo z SOS dětské vesničky Chvalčov na Komunitu mládeže 6 mladých lidí, kteří zahájili studium na středních školách v Brně. Všichni poměrně náročný přechod zvládli a postupně se zabydleli. Komunita funguje jako internátní zařízení, takže se na víkendy vracejí do svých rodin do vesničky. V roce 2003 bylo na Komunitě šest mladých lidí. Tři děvčata zahájila studium na Církevní střední zdravotnické škole, jedna dívka na Střední pedagogické škole, chlapec na Střední škole ochrany osob a majetku. Jedna dívka se přestěhovala na Komunitu i se svým ročním synem. Studovala dálkově třetí ročník Romské střední školy sociální. V rámci následné péče přímo spolupracovala Komunita ještě se čtyřmi mladými lidmi, kteří nepřešli na Komunitu mládeže. Jeden chlapec dokončil odborné učiliště, ukončil svůj pobyt na tzv. cvičném bytě ve vesničce a našel si samostatné bydlení. Na jeho místo nastoupil další chlapec, který se učí na SOU zemědělském. Jedna dívka se připravuje na zaměstnání v rodině ve vesničce a jedna v rodině mimo vesničku. Obě se učí na kuchařky. Jeden chlapec, jehož bývalá pěstounská rodina odešla z vesničky, zůstal v kontaktu s SOS a pokračuje na učilišti. Co se na Komunitě povedlo v roce 2003 Podpořit výběr škol pro budoucí obyvatele Komunity, přípravu na přijímací pohovory účastí v národních srovnávacích zkouškách. Připravit a zrealizovat skupinová setkání zaměřená na dobré zvládnutí přechodu z SOS dětské vesničky na Komunitu - celkem 7 setkání s podporou psychologa vesničky Připravit a uvést v život minimální organizační rámec pro fungování Komunity /dohody, pravidla, práva a povinnosti obyvatel, jednoduchý finanční manuál/ Zorganizovat výběrové řízení na místo pedagoga- průvodce a 3 nočních vychovatelů Zvládnout zapracování jednotlivých členů nového týmu, zajistit pravidelnou supervizí /individuální a týmovou/, všichni zaměstnanci jsou zapojeni do programu dalšího vzdělávání Zavést pravidelnou skupinu osobnostního rozvoje. Skupina má dvě části. 1. Úřad - kde se mladí lidé učí společně řešit problémy, které se jim nashromáždí během týdne v těchto oblastech /škola, služby v KM, hospodaření s penězi, volnočasové aktivity, společné soužití v KM, nové informace / 2.Sebezkušenostní - zaměřená na sebepoznání, sebereflexi, komunikaci atd. Zorganizovat prázdninový pobyt v Komunitě zaměřený na úklid, přípravu a vybavování nového objektu, nákupy. Zvládnout orientaci mladých lidí v novém městě, MHD, atd.

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha PK program setkání 1. BLOK: SOUČASNÝ STAV zahájení, představení účastníků setkání, krajů minitendry: analýza leden duben 2014

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů Tisková zpráva 28. 7. 2008 SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů V uplynulých dnech udělalo další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více