Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A"

Transkript

1 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/5

2 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 2 Prioritní oblast A: Hospodářství a cestovní ruch Název projektu: Nová hřebenovka zkvalitnění infrastruktury a služeb Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Liberecký kraj Obce ležící na Nové hřebenovce na všech stranách hranice Euroregion Nisa Euroregion Nysa Euroregion Neisse MGO Marketinggeselschaft Oberlausitz-Niederschlesien Popis projektu (aktivity, výstupy): V rámci projektu bude doplněna chybějící a zkvalitněna stávající infrastruktura Nové hřebenovky. Bude zajištěno napojení území na tento společnou trasu. Bude se jednat především o investice do zlepšení povrchů, stezek, společného marketingu. Rovněž budou doplněny služby (např. servisní středisko Nové hřebenovky). Cíle projektu: Vytvořit páteřní turistickou trasu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa odpovídající kvality. Zlepšit propagaci a tím i využití této trasy. Náklady projektu: Budou upřesněny na základě jednání partner, které se uskuteční v druhé polovině roku 2013.

3 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 3 Doba trvání projektu (harmonogram): (4 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (třístranný projekt)

4 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 4 Název projektu: Mezinárodní turistické autobusy Česká Lípa - Zittau Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Liberecký kraj Sdružení Českolipsko Město Česká Lípa Město Zittau Popis projektu (aktivity, výstupy): V období od 1. května do 30. září ve víkendových dnech a ve dnech svátků zajistit pravidelné provozování turistických autobusů na trase : Česká Lípa - Pihel - Sloup v Čecháh - Nový Bor Svor Cvikov Kunratice u Cvikova Jablonné v Podještědí Petrovice Luckendorf - Oybin Olbersdorf - Zittau Předpokládaný počet spojů : 4 (2 tam a 2 zpět) Předpokládaná délka jednoho spoje : 50 km Předpokládaná doba jízdy : 1 hodina a 20 minut Hraniční přechod : Petrovice Luckendorf Cíle projektu: Zajistit v období letních dovolených a prázdnin rozvoj turistiky v Eurorgionu Nisa především v Lužických horách. Mapa trasy:

5 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 5 Náklady projektu: 1 den provozu 200 km - 1 autobus - cca ,- Kč Ročně : cca 50 dní provozu 50 x ,- Kč = ,- Kč Doba trvání projektu (harmonogram): Od roku 2015 do roku 2020 Možné zdroje financování: Liberecký kraj Sdružení Českolipsko Obce, které leží na trase a kde jsou naplánované zastávky

6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 6 Název projektu: Euroregion v mobilu aplikace pro návštěvníky euroregionu Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Euroregion Nisa Liberecký kraj Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK Euroregion Nysa Dolnoslezské vojvodství Euroregion Neisse MGO Marketinggeselschaft Oberlausitz-Niederschlesien Popis projektu (aktivity, výstupy): V rámci projektu bude vytvořena mobilní aplikace pro návštěvníky všech tří částí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, která jim umožní plně využít vícejazyčné turistické informace a potenciál, které společné území nabízí. Mobilní aplikace bude obsahovat několik vrstev. Základní vrstvou budou informace o turistických atraktivitách území členěné dle kategorií (přírodní památky, technické památky, církevní památky, obce a města, muzea, galerie, vodní plochy, rozhledny, atd.). Další vrstvou budou již konkrétní tipy na výlet zpracované již např. v rámci projektu Poznej svého souseda (informace o trase, atraktivitách, dopravě, občerstvení,...) Další vrstvu budou tvořit nabídky ubytování, stravování a volnočasových aktivit. Aplikace bude obsahovat interaktivní mapu pro plánování trasy k vybranému místu zájmu. Rovněž bude porpojena s jízdními řády veřejné dopravy (využití společné jízdenky LIBNET+ (EuroNisa) v ERN). Aplikace bude 4 jazyčná (CZ, PL, DE, EN) a bude obsahovat redakční systém ke snadné aktualizaci. Dostupná bude pro platformy ios a Android. Bude vybavenou čtečkou QR kódů které budou umístěny v terénu (rychlý odkaz na vícejazyčné ifnormace)

7 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 7 Cíle projektu: Zlepšit vícejazyčnou navigaci turistů a využít tak lépe turistický potenciál Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Náklady projektu: Apliace: ,- Kč Sběr dat a překlady: ,- Kč Koordinace projektu: ,- Kč Doplnění značení + QR kódy v terénu: ,- Kč Doba trvání projektu (harmonogram): (2 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (třístranný projekt)

8 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 8 Prioritní oblast B: Dopravní dostupnost Název projektu: Rekonstrukce železničního traťového úseku Hrádek n.n. Porajów - Zittau Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Správa železniční dopravní cesty Liberecký kraj Vlastníci infrastruktury na polské straně Dolnoslezské vojvodství Popis projektu (aktivity, výstupy): Rekonstrukce železničního traťového úseku Hrádek n.n. státní hranice CZ/PL 2,7km po území PL státní hranice PL/DE (bez hraničního mostu PL/DE, trať č. 089), vč. polské části (2,7km) a vč. modernizace ostrovního nástupiště v žst. Hrádek n.n. (stavební projekt na vlastní fyzickou realizaci + příslušná realizační dokumentace), zřízení zastávky v polském Porajowě. Cíle projektu: Zlepšit železniční propojení v ERN a Svazku měst Malý Trojúhelník Zittau-Hrádek nad Nisou Bogatynia. Náklady projektu: Náklady budou specifikovány na základě společného jednání Ministerstev dopravy ČR, PR a Saska očekává se v srpnu Řádově několik mil. EUR.

9 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 9 Doba trvání projektu (harmonogram): (3 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt, pokud budou potřeba úpravy i na německé straně) Další potenciální projekty v železniční dopravě: Kolejové propojení (Liberec-) Frýdlant Černousy Zawidów Zgorzelec (-Görlitz), přímé napojení LK do uzlu tratí v oblasti Zhořelce, problémem je přitom infrastruktura na polské straně (studie proveditelnosti úsek Liberec Zhořelec/Wegliniec v návaznosti na projekt rychlého spojení Praha Liberec a trať nákladní dopravy zařazenou v síti dle dohody AGTC) Propojení významných železničních stanic Zittau, Frýdlant a Szklarska Poreba (přes Swieradów Zdrój) přeshraniční autobusovou linkou se sezónním turistickým provozem, která by mohla přinést oživení železniční dopravy z polské strany i do letoviska Swieradów Zdrój (projekt na rozběh provozu linky cca 1-2 roky, prvotní investice do vozidel ekologický pohon např. CNG, investice do zastávek a přestupních míst, udržitelnost by již byla zajištěna z průběžných rozpočtových zdrojů jednotlivých partnerů) Elektrizace trati Szklarska Poreba Górna Harrachov (-Kořenov (stavební projekt na vlastní fyzickou realizaci + příslušná realizační dokumentace)

10 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 10 Potenciální projekty v silniční dopravě: Modernizace (zlepšení parametrů normová kategorijní šířka) III/2918 Horní Řasnice Srbská Rekonstrukce silnice III/01023 obchvatová komunikace napojení lyžařských center na silnici I/10 do Polska Modernizace silnice III/01020 zlepšení parametrů normová kategorijní šířka pro provoz návazné autobusové dopravy Modernizace silnice III/03510 Frýdlant Višňová zlepšení dopravní dostupnosti hran. přechodu Černousy Ves (jezero Witka)

11 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 11 Prioritní oblast C: Životní prostředí Název projektu: Obnova historických alejí v Euroregionu Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Obce ERN ze všech stran hranice Koordinace projekt: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Správci silnic (vlastníci pozemků na nichž se aleje nacházejí) Krajináři, přírodovědci (univerzity) Popis projektu (aktivity, výstupy): Obnova stávajících alejí a výsadba nových Alejí v krajině ubývá, ty které se dočkaly současnosti, jsou často ve špatném stavu. Cíle projektu: obnova venkovské krajiny zachování krajinného rázu zachování a obnova historických alejí zachování původních odrůd ovocných stromů zachování/obnova původních cest zapojení komunity prohloubení pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme

12 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 12 Náklady projektu: Budou specifikovány na základě přípravného jednání partner majících zájem se projektu zúčastnit Doba trvání projektu (harmonogram): Možné zdroje financování: Národní operační program pro životní prostředí (OPŽP) OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt)

13 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 13 Prioritní oblast D: Bezpečnost Název projektu: Přeshraniční krizové řízení Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: LP Liberecký kraj nebo Dolnoslezské vojvodství Potencionální PP příhraniční okresy na Polské straně, případně ORP na České straně a další PP Akademie o.p.s. na České straně. Popis projektu (aktivity, výstupy): Pořízení SW nástroje, jehož výstupem by měl být webový portál, určený pro širokou veřejnost, kde by byly uvedeny možné hrozby na území ČR a PL, informace a postupy pro širokou veřejnost při vzniku MU, ŽP a KA. Další částí, neveřejnou, profesionální portál pro podporu krizového řízení (KŘ) umožňující vyhodnocení situace, společný pohled na mapu, vyžadování a poskytování přeshraniční pomoci apod. Uživateli neveřejné části SW by měli být především orgány řešící oblast krizového řízení na úrovni krajů okresů a obcí s rozšířenou působností a dále hasiči, policie, zdravotníci, případně jiní záchranáři. Jazyková mutace čeština, polština případně angličtina. Dalšími aktivitami by mělo být vybavení pro sledování nasazení sil, zkvalitnění systému vyrozumění a varování orgánů KŘ i obyvatelstva. Součástí projektu by měly být i vzájemné stáže, setkání LP a PP, kolokvia a semináře, případně společná cvičení k ověření funkcionalit SW nástroje apod. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu by mělo být zkvalitnění Česko Polské spolupráce v oblasti krizového řízení v příhraničí Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství a navázání na obdobný projekt mezi Libereckým krajem a okresy Bautzen a Goerlitz v sasku.

14 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 14 Cílem projektu by měl být společný SW jako nástroj pro podporu krizového řízení a pro poskytování přeshraniční pomoci při mimořádných událostech (MU), živelných pohromách (ŽP) a katastrofách (KA). Dalšími cíli zkvalitnění vyrozumění a varování před nebezpečím, možnost sledování nasazení sil a prostředků záchranného systému a možnost společného řízení sil a prostředků v místech zásahu. Náklady projektu: Společné náklady na projekt se předpokládají ve výši cca 3 4 miliony Euro Doba trvání projektu (harmonogram): Cca 3 4 roky Možné zdroje financování: Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, za účasti státního rozpočtu a krajského rozpočtu.

15 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 15 Název projektu: Výstavba logistického, výukového a výcvikového centra ZZS Hrádek nad Nisou Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Krajský úřad Libereckého kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Všeobecná nemocnice Zhořelec Zdravotnická záchranná služba Jelení Hora Okres Görlitz Okres Bautzen Popis projektu (aktivity, výstupy): Spolupráce na sasko české hranici se datuje již od roku 1999, kdy proběhl společný jazykový kurz a byly uskutečněny společná setkání záchranářů tohoto regionu. V roce 2007 byl ustanoven v rámci Euroregionu Nisa EUREX zdravotnické záchranné služby, který se věnuje problematice zdravotnického záchranářství v rámci Euroregionu. Byla přijata dohoda o spolupráci zdravotnických záchranných služeb Euroregionu. V rámci této dohody byly přijaty zásady společných zásahů, ale též bylo přijato rozhodnutí o společném vzdělávání a výcviku. V prostoru sasko polsko - české hranice funguje řada subjektů, které se věnují přednemocniční a nemocniční neodkladné péči a jejich činnost není koordinována. Výjezdové skupiny ZZS jsou na hranici BRD, mimo jiné v Zittau, v Görlitz a dalších městech, v Polsku ve Zhořelci, v Bogatyni, na české straně v Hrádku nad Nisou,ve Frýdlantu v Čechách, v Jablonném a Rumburku. Nemocnice nacházíme ve městech Zittau, Ebersbach, Görlitz, Rumburk, Bogatyňa, Zhořelec a Frýdlant. Nezbytná je potřeba koordinace těchto subjektů s potřebou zajistit vyšší bezpečnost a lepší dostupnost přdnemocniční péče pro obyvatele daného regionu.

16 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 16 V roce 2014 bude vybudován nový přeshraniční přechod pro dálkovou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou, Kopaczowem, Sienavkou a Žitavou, který zvýší riziko mimořádné události. V současné době je česko saský transport (sever jih v rámci EU) veden hlavně přes hraniční přechod Jiříkov - Neugersdorf. Lze předpokládat, že značná část dálkového transportu se v budoucnu přesune na přechod přes Hrádek nad Nisou, vzhledem k tomu, že nová komunikace je budována jako polodálnice s možností rozšíření a v SRN je již částečně přestavována na dálnici Tato komunikace je lépe napojena na dálniční síť České republiky R 10, R 35 v návaznosti na D 04 ve Spolkové republice. Nelze přehlédnout také lepší geografické položení nového přechodu a jeho bezproblémovou sjízdnost během celého roku. Z toho vyplývá, že od roku 2014 bude dálkový transport bude převeden na dálnici Liberec - Dresden. Proto součástí plánovaného centra je výjezdové stanoviště ZZS LK, které bude dle projektu sídlit 150 metrů od plánované dálnice. Nynější výjezdové stanoviště je v záplavové oblasti. V rámci projektu se počítá s garáží pro záložní vozidlo, respektive pro kontejner pro hromadné neštěstí, sklad materiálu pro řešení mimořádných událostí. V centru bude instalován patřičný informační a komunikační systém, napojený na příslušná operační centra ve všech třech státech Trojzemí. Na základě výše uvedeného je velmi potřebné vybudovat logistické, výukové a výcvikové centrum v hraničním centru Trojzemí, tj. v Hrádku nad Nisou. Toto centrum může zabezpečovat koordinaci zásahů zdravotnické záchranné služby, logistickou podporu v případě mimořádné události a zároveň sloužit pro výuku a výcvik záchranářů Euroregionu Nisa. Nedílnou součástí střediska bude i výchova obyvatel regionu ke zvyšování bezpečnosti, především zdokonalování znalostí v poskytování první pomoci při ohrožení života. Výuku může zajistit, ve spolupráci s partnery, školící středisko ZZS LK, které má v tomto směru velké zkušenosti a navíc i potřebnou akreditaci pro vzdělávání lékařů v urgentní medicíně.. ZZS Libereckého kraje má v nynější době výukový program pro řidiče záchranné služby a nyní žádáme o akreditaci pro praktickou výuku záchranářů Bude velice vhodné, aby prakticky všechny aktivity tohoto centra byly přesunuty do výukového centra Hrádek nad Nisou. Centrum bude zajišťovat: - dostupnou přednemocniční péči pro obyvatele regionu a v případě potřeby i pro zraněné na dálnici - materiální zabezpečení zasahujících jednotek při mimořádné události

17 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 17 - koordinaci v případě přeshraničního zásahu - školení záchranářů v jednotném poskytování péče formou školení, seminářů a konání mezinárodních konferencí - jazykovou přípravu - školení obyvatel regionu bez ohledu na národnost v poskytování neodkladné péče. Výuku je schopno zařídit školící středisko ZZS LK. Centrum bude vybaveno tlumočnickým zařízením. Společné akce v ČR, Polsku a Sasku v rámci projektu: 1. odborné konference 2. pracovních setkání odborníků EUREX (každé 3 měsíce) 3. cvičení záchranářů 4. výměnné stáže 5. kurzy angličtiny pro záchranáře a pracovníky operačních středisek ( v návaznosti na doporučení zvolit angličtinu jako universální jazyk ) 6. tvorba vícestranného slovníku pro záchranáře angličtina - němčina polština čeština vycházet ze stávajících slovníků, které jsou již vytvořeny německo český a česko polský ( oba jsou oboustranné) 7. jednotná identifikace záchranářů a, sanitních vozů 8. tvorba tříjazyčných faxových formulářů ( v rámci ERN jsou zhotoveny) 9. posílení krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS) pro koordinaci přeshraničních zásahů v návaznosti na vznik jednotného operačního střediska SRN v Hoyeswerdě a budoucích operačních středisek v Polsku. Vycházejíce z textu mezinárodních dohod o pomoci při katastrofách je vhodné požádat o přenesení některých působností na KOPIS HZS a odpovídající operační střediska v zahraničí 10. vybavení kontejneru pro hromadná neštěstí pro potřebu zúčastněných stran v rámci Euroregionu Nisa Cíle projektu: Zvýšení kvality zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zintenzivnění spolupráce Efektivní společné využívání zdrojů

18 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 18 Náklady projektu: Investiční náklady na české straně: - výstavba výukového, výcvikového centra a výjezdového pracoviště - vybavení výjezdového stanoviště - vybavení výukového multifunkčního sálu s možností simultánního překladu - vybavení výcvikového centra s použitím posledních výukových modelů a přístrojů, které používají ZZS ERN - zakoupení plně vybavených dvou sanitních vozů pro přeshraniční spolupráci - zakoupení plně vybaveného vozidla pro poskytování péče v případě mimořádných událostí Investiční náklady na české straně: - výstavba výukového, výcvikového centra a výjezdového pracoviště Kč - vybavení výjezdového stanoviště Kč - vybavení výukového multifunkčního sálu s možností simultánního překladu Kč - vybavení výcvikového centra s použitím posledních výukových modelů a přístrojů, které používají ZZS ERN Kč - zakoupení plně vybavených dvou sanitních vozů pro přeshraniční spolupráci Kč - zakoupení plně vybaveného vozidla pro poskytování péče v případě mimořádných událostí Kč Náklady na neinvestiční část projektu: Závisí na počtu účastníků, na počtu aktivit, které budeme realizovat a na tom, co budeme účastníkům platit (cestovné, ubytování, diety, refundace mzdy). Samozřejmě musíme hradit výdaje za výuku, pronájem místností, překladatelské služby. Jde také o to, jak dlouho projekt bude trvat, přimlouvám se za to, aby investiční aktivity byly rozvrženy na dva roky (je to reálné) a tzv. měkké aktivity na celou dobu projektu, t.j na 5 let. Rozpočet partner bude upřesněn na nejbližším společném jednání

19 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 19 Doba trvání projektu (harmonogram): (5 let) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt)

20 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 20 Prioritní oblast E: Kultura a vzdělávání V tematické oblasti vzdělávání a kultura je navrženo realizovat následující rámcové projekty: Zefektivnění jazykového vzdělávání v ERN Spolupráce knihoven v ERN Společný výstava o kulturním dědictví ERN (památky) Poznáváme společnou historii euroregionu Zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranné projekty)

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 Ing. Lucie Havlová Bc. Petra Bulířová Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro

Více

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

FOND MALÝCH PROJEKTŮ FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2014-2020 FMP 2014-2020 Součást programů přeshraniční česko / saské nebo česko / polské spolupráce Bez saského nebo polského partnera nelze požádat o dotaci Projekty musejí být přínosné

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje PŘÍLOHA č. 1 1 / 34 Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Cíl 3 operační programy přeshraniční spolupráce , Liberec

Cíl 3 operační programy přeshraniční spolupráce , Liberec Cíl l 3 operační programy přeshraniční spolupráce 5.11.2007, Liberec Úspěšnost žadatelů z Libereckého kraje V Libereckém kraji bylo doporučeno k financování z programu INTERREG IIIA celkem 34 přeshraničních

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje 3. 5. 2017 Umístění

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Liberecký kraj Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Bielsko-Biała, 30. října 2007 Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

Rychleby Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu. Akční plán

Rychleby Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu. Akční plán Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Rychleby Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Akční plán Zadavatel: Sdružení obcí u nám. Svobody 134

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace Motto: Hodinová dostupnost.

C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace Motto: Hodinová dostupnost. Opatření C. Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace Motto: Hodinová dostupnost. Dopravní infrastruktura Libereckého kraje je založena na bezpečné, kvalitní a přiměřeně husté

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko možnosti pro města a obce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020, Hradec Králové 24.10.2014 Obsah prezentace Územní

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.8.216 Bod pořadu jednání: 65. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 snížení výdajů kapitoly 923 3 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Návod na vyplnění tabulky Projektové záměry plánované v rámci programového období EU v Libereckém kraji

Návod na vyplnění tabulky Projektové záměry plánované v rámci programového období EU v Libereckém kraji Návod na vyplnění tabulky Projektové záměry plánované v rámci programového období EU 2014-2020 v Libereckém kraji OBSAH 1. Základní informace 2. Popis jednotlivých polí tabulky 3. Kontakty 1. Základní

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Vývoj Integrovaného záchranného systému

Více

ORP Česká Lípa Liberecký kraj

ORP Česká Lípa Liberecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 8 160 Historické městské soubory 3 90 Historické vesnické soubory 1 7 180 Zámky 1 5 140 Hrady, tvrze, zříceniny 1 6 150 Křesťanské sakrální památky 4 60 Technické památky 3 30 Muzea,

Více

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Informace o projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Projekt Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa/ Ponadgraniczna współpraca

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze

Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze Zpracoval: Dne: 28. 7. 2011 Přílohy: Bc. Vít Horáček, správce silniční dopravy, odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Příloha 1 Zjednodušené schéma

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Programy přeshraniční spolupráce

Programy přeshraniční spolupráce Programy přeshraniční spolupráce Seminář Dotace pro obce Ostrava, 30. 9. 2015 5 programů přeshraniční spolupráce v ČR v období 2014-2020 INTERREG V-A Česká republika Polsko INTERREG V-A Slovenská republika

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

v Pištíně dne

v Pištíně dne PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ v Pištíně dne 10.9.2015 CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období : POBYTU

Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období : POBYTU Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období : 1.11. 30.11. ZPC TERMÍN CESTY 69/ 17. 22. 11. 84/ 2. 3. 11. ÚČASTNÍCI Bc. Stanislav Eichler Ing. Podzimek Jaroslav Bursa

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina 16.12.2011 1 Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Mojmírovce, 7. 12. 2011 16.12.2011 2 Stávající stav Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více