Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A"

Transkript

1 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/5

2 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 2 Prioritní oblast A: Hospodářství a cestovní ruch Název projektu: Nová hřebenovka zkvalitnění infrastruktury a služeb Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Liberecký kraj Obce ležící na Nové hřebenovce na všech stranách hranice Euroregion Nisa Euroregion Nysa Euroregion Neisse MGO Marketinggeselschaft Oberlausitz-Niederschlesien Popis projektu (aktivity, výstupy): V rámci projektu bude doplněna chybějící a zkvalitněna stávající infrastruktura Nové hřebenovky. Bude zajištěno napojení území na tento společnou trasu. Bude se jednat především o investice do zlepšení povrchů, stezek, společného marketingu. Rovněž budou doplněny služby (např. servisní středisko Nové hřebenovky). Cíle projektu: Vytvořit páteřní turistickou trasu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa odpovídající kvality. Zlepšit propagaci a tím i využití této trasy. Náklady projektu: Budou upřesněny na základě jednání partner, které se uskuteční v druhé polovině roku 2013.

3 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 3 Doba trvání projektu (harmonogram): (4 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (třístranný projekt)

4 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 4 Název projektu: Mezinárodní turistické autobusy Česká Lípa - Zittau Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Liberecký kraj Sdružení Českolipsko Město Česká Lípa Město Zittau Popis projektu (aktivity, výstupy): V období od 1. května do 30. září ve víkendových dnech a ve dnech svátků zajistit pravidelné provozování turistických autobusů na trase : Česká Lípa - Pihel - Sloup v Čecháh - Nový Bor Svor Cvikov Kunratice u Cvikova Jablonné v Podještědí Petrovice Luckendorf - Oybin Olbersdorf - Zittau Předpokládaný počet spojů : 4 (2 tam a 2 zpět) Předpokládaná délka jednoho spoje : 50 km Předpokládaná doba jízdy : 1 hodina a 20 minut Hraniční přechod : Petrovice Luckendorf Cíle projektu: Zajistit v období letních dovolených a prázdnin rozvoj turistiky v Eurorgionu Nisa především v Lužických horách. Mapa trasy:

5 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 5 Náklady projektu: 1 den provozu 200 km - 1 autobus - cca ,- Kč Ročně : cca 50 dní provozu 50 x ,- Kč = ,- Kč Doba trvání projektu (harmonogram): Od roku 2015 do roku 2020 Možné zdroje financování: Liberecký kraj Sdružení Českolipsko Obce, které leží na trase a kde jsou naplánované zastávky

6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 6 Název projektu: Euroregion v mobilu aplikace pro návštěvníky euroregionu Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Euroregion Nisa Liberecký kraj Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK Euroregion Nysa Dolnoslezské vojvodství Euroregion Neisse MGO Marketinggeselschaft Oberlausitz-Niederschlesien Popis projektu (aktivity, výstupy): V rámci projektu bude vytvořena mobilní aplikace pro návštěvníky všech tří částí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, která jim umožní plně využít vícejazyčné turistické informace a potenciál, které společné území nabízí. Mobilní aplikace bude obsahovat několik vrstev. Základní vrstvou budou informace o turistických atraktivitách území členěné dle kategorií (přírodní památky, technické památky, církevní památky, obce a města, muzea, galerie, vodní plochy, rozhledny, atd.). Další vrstvou budou již konkrétní tipy na výlet zpracované již např. v rámci projektu Poznej svého souseda (informace o trase, atraktivitách, dopravě, občerstvení,...) Další vrstvu budou tvořit nabídky ubytování, stravování a volnočasových aktivit. Aplikace bude obsahovat interaktivní mapu pro plánování trasy k vybranému místu zájmu. Rovněž bude porpojena s jízdními řády veřejné dopravy (využití společné jízdenky LIBNET+ (EuroNisa) v ERN). Aplikace bude 4 jazyčná (CZ, PL, DE, EN) a bude obsahovat redakční systém ke snadné aktualizaci. Dostupná bude pro platformy ios a Android. Bude vybavenou čtečkou QR kódů které budou umístěny v terénu (rychlý odkaz na vícejazyčné ifnormace)

7 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 7 Cíle projektu: Zlepšit vícejazyčnou navigaci turistů a využít tak lépe turistický potenciál Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Náklady projektu: Apliace: ,- Kč Sběr dat a překlady: ,- Kč Koordinace projektu: ,- Kč Doplnění značení + QR kódy v terénu: ,- Kč Doba trvání projektu (harmonogram): (2 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (třístranný projekt)

8 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 8 Prioritní oblast B: Dopravní dostupnost Název projektu: Rekonstrukce železničního traťového úseku Hrádek n.n. Porajów - Zittau Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Správa železniční dopravní cesty Liberecký kraj Vlastníci infrastruktury na polské straně Dolnoslezské vojvodství Popis projektu (aktivity, výstupy): Rekonstrukce železničního traťového úseku Hrádek n.n. státní hranice CZ/PL 2,7km po území PL státní hranice PL/DE (bez hraničního mostu PL/DE, trať č. 089), vč. polské části (2,7km) a vč. modernizace ostrovního nástupiště v žst. Hrádek n.n. (stavební projekt na vlastní fyzickou realizaci + příslušná realizační dokumentace), zřízení zastávky v polském Porajowě. Cíle projektu: Zlepšit železniční propojení v ERN a Svazku měst Malý Trojúhelník Zittau-Hrádek nad Nisou Bogatynia. Náklady projektu: Náklady budou specifikovány na základě společného jednání Ministerstev dopravy ČR, PR a Saska očekává se v srpnu Řádově několik mil. EUR.

9 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 9 Doba trvání projektu (harmonogram): (3 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt, pokud budou potřeba úpravy i na německé straně) Další potenciální projekty v železniční dopravě: Kolejové propojení (Liberec-) Frýdlant Černousy Zawidów Zgorzelec (-Görlitz), přímé napojení LK do uzlu tratí v oblasti Zhořelce, problémem je přitom infrastruktura na polské straně (studie proveditelnosti úsek Liberec Zhořelec/Wegliniec v návaznosti na projekt rychlého spojení Praha Liberec a trať nákladní dopravy zařazenou v síti dle dohody AGTC) Propojení významných železničních stanic Zittau, Frýdlant a Szklarska Poreba (přes Swieradów Zdrój) přeshraniční autobusovou linkou se sezónním turistickým provozem, která by mohla přinést oživení železniční dopravy z polské strany i do letoviska Swieradów Zdrój (projekt na rozběh provozu linky cca 1-2 roky, prvotní investice do vozidel ekologický pohon např. CNG, investice do zastávek a přestupních míst, udržitelnost by již byla zajištěna z průběžných rozpočtových zdrojů jednotlivých partnerů) Elektrizace trati Szklarska Poreba Górna Harrachov (-Kořenov (stavební projekt na vlastní fyzickou realizaci + příslušná realizační dokumentace)

10 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 10 Potenciální projekty v silniční dopravě: Modernizace (zlepšení parametrů normová kategorijní šířka) III/2918 Horní Řasnice Srbská Rekonstrukce silnice III/01023 obchvatová komunikace napojení lyžařských center na silnici I/10 do Polska Modernizace silnice III/01020 zlepšení parametrů normová kategorijní šířka pro provoz návazné autobusové dopravy Modernizace silnice III/03510 Frýdlant Višňová zlepšení dopravní dostupnosti hran. přechodu Černousy Ves (jezero Witka)

11 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 11 Prioritní oblast C: Životní prostředí Název projektu: Obnova historických alejí v Euroregionu Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Obce ERN ze všech stran hranice Koordinace projekt: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Správci silnic (vlastníci pozemků na nichž se aleje nacházejí) Krajináři, přírodovědci (univerzity) Popis projektu (aktivity, výstupy): Obnova stávajících alejí a výsadba nových Alejí v krajině ubývá, ty které se dočkaly současnosti, jsou často ve špatném stavu. Cíle projektu: obnova venkovské krajiny zachování krajinného rázu zachování a obnova historických alejí zachování původních odrůd ovocných stromů zachování/obnova původních cest zapojení komunity prohloubení pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme

12 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 12 Náklady projektu: Budou specifikovány na základě přípravného jednání partner majících zájem se projektu zúčastnit Doba trvání projektu (harmonogram): Možné zdroje financování: Národní operační program pro životní prostředí (OPŽP) OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt)

13 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 13 Prioritní oblast D: Bezpečnost Název projektu: Přeshraniční krizové řízení Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: LP Liberecký kraj nebo Dolnoslezské vojvodství Potencionální PP příhraniční okresy na Polské straně, případně ORP na České straně a další PP Akademie o.p.s. na České straně. Popis projektu (aktivity, výstupy): Pořízení SW nástroje, jehož výstupem by měl být webový portál, určený pro širokou veřejnost, kde by byly uvedeny možné hrozby na území ČR a PL, informace a postupy pro širokou veřejnost při vzniku MU, ŽP a KA. Další částí, neveřejnou, profesionální portál pro podporu krizového řízení (KŘ) umožňující vyhodnocení situace, společný pohled na mapu, vyžadování a poskytování přeshraniční pomoci apod. Uživateli neveřejné části SW by měli být především orgány řešící oblast krizového řízení na úrovni krajů okresů a obcí s rozšířenou působností a dále hasiči, policie, zdravotníci, případně jiní záchranáři. Jazyková mutace čeština, polština případně angličtina. Dalšími aktivitami by mělo být vybavení pro sledování nasazení sil, zkvalitnění systému vyrozumění a varování orgánů KŘ i obyvatelstva. Součástí projektu by měly být i vzájemné stáže, setkání LP a PP, kolokvia a semináře, případně společná cvičení k ověření funkcionalit SW nástroje apod. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu by mělo být zkvalitnění Česko Polské spolupráce v oblasti krizového řízení v příhraničí Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství a navázání na obdobný projekt mezi Libereckým krajem a okresy Bautzen a Goerlitz v sasku.

14 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 14 Cílem projektu by měl být společný SW jako nástroj pro podporu krizového řízení a pro poskytování přeshraniční pomoci při mimořádných událostech (MU), živelných pohromách (ŽP) a katastrofách (KA). Dalšími cíli zkvalitnění vyrozumění a varování před nebezpečím, možnost sledování nasazení sil a prostředků záchranného systému a možnost společného řízení sil a prostředků v místech zásahu. Náklady projektu: Společné náklady na projekt se předpokládají ve výši cca 3 4 miliony Euro Doba trvání projektu (harmonogram): Cca 3 4 roky Možné zdroje financování: Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, za účasti státního rozpočtu a krajského rozpočtu.

15 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 15 Název projektu: Výstavba logistického, výukového a výcvikového centra ZZS Hrádek nad Nisou Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Krajský úřad Libereckého kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Všeobecná nemocnice Zhořelec Zdravotnická záchranná služba Jelení Hora Okres Görlitz Okres Bautzen Popis projektu (aktivity, výstupy): Spolupráce na sasko české hranici se datuje již od roku 1999, kdy proběhl společný jazykový kurz a byly uskutečněny společná setkání záchranářů tohoto regionu. V roce 2007 byl ustanoven v rámci Euroregionu Nisa EUREX zdravotnické záchranné služby, který se věnuje problematice zdravotnického záchranářství v rámci Euroregionu. Byla přijata dohoda o spolupráci zdravotnických záchranných služeb Euroregionu. V rámci této dohody byly přijaty zásady společných zásahů, ale též bylo přijato rozhodnutí o společném vzdělávání a výcviku. V prostoru sasko polsko - české hranice funguje řada subjektů, které se věnují přednemocniční a nemocniční neodkladné péči a jejich činnost není koordinována. Výjezdové skupiny ZZS jsou na hranici BRD, mimo jiné v Zittau, v Görlitz a dalších městech, v Polsku ve Zhořelci, v Bogatyni, na české straně v Hrádku nad Nisou,ve Frýdlantu v Čechách, v Jablonném a Rumburku. Nemocnice nacházíme ve městech Zittau, Ebersbach, Görlitz, Rumburk, Bogatyňa, Zhořelec a Frýdlant. Nezbytná je potřeba koordinace těchto subjektů s potřebou zajistit vyšší bezpečnost a lepší dostupnost přdnemocniční péče pro obyvatele daného regionu.

16 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 16 V roce 2014 bude vybudován nový přeshraniční přechod pro dálkovou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou, Kopaczowem, Sienavkou a Žitavou, který zvýší riziko mimořádné události. V současné době je česko saský transport (sever jih v rámci EU) veden hlavně přes hraniční přechod Jiříkov - Neugersdorf. Lze předpokládat, že značná část dálkového transportu se v budoucnu přesune na přechod přes Hrádek nad Nisou, vzhledem k tomu, že nová komunikace je budována jako polodálnice s možností rozšíření a v SRN je již částečně přestavována na dálnici Tato komunikace je lépe napojena na dálniční síť České republiky R 10, R 35 v návaznosti na D 04 ve Spolkové republice. Nelze přehlédnout také lepší geografické položení nového přechodu a jeho bezproblémovou sjízdnost během celého roku. Z toho vyplývá, že od roku 2014 bude dálkový transport bude převeden na dálnici Liberec - Dresden. Proto součástí plánovaného centra je výjezdové stanoviště ZZS LK, které bude dle projektu sídlit 150 metrů od plánované dálnice. Nynější výjezdové stanoviště je v záplavové oblasti. V rámci projektu se počítá s garáží pro záložní vozidlo, respektive pro kontejner pro hromadné neštěstí, sklad materiálu pro řešení mimořádných událostí. V centru bude instalován patřičný informační a komunikační systém, napojený na příslušná operační centra ve všech třech státech Trojzemí. Na základě výše uvedeného je velmi potřebné vybudovat logistické, výukové a výcvikové centrum v hraničním centru Trojzemí, tj. v Hrádku nad Nisou. Toto centrum může zabezpečovat koordinaci zásahů zdravotnické záchranné služby, logistickou podporu v případě mimořádné události a zároveň sloužit pro výuku a výcvik záchranářů Euroregionu Nisa. Nedílnou součástí střediska bude i výchova obyvatel regionu ke zvyšování bezpečnosti, především zdokonalování znalostí v poskytování první pomoci při ohrožení života. Výuku může zajistit, ve spolupráci s partnery, školící středisko ZZS LK, které má v tomto směru velké zkušenosti a navíc i potřebnou akreditaci pro vzdělávání lékařů v urgentní medicíně.. ZZS Libereckého kraje má v nynější době výukový program pro řidiče záchranné služby a nyní žádáme o akreditaci pro praktickou výuku záchranářů Bude velice vhodné, aby prakticky všechny aktivity tohoto centra byly přesunuty do výukového centra Hrádek nad Nisou. Centrum bude zajišťovat: - dostupnou přednemocniční péči pro obyvatele regionu a v případě potřeby i pro zraněné na dálnici - materiální zabezpečení zasahujících jednotek při mimořádné události

17 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 17 - koordinaci v případě přeshraničního zásahu - školení záchranářů v jednotném poskytování péče formou školení, seminářů a konání mezinárodních konferencí - jazykovou přípravu - školení obyvatel regionu bez ohledu na národnost v poskytování neodkladné péče. Výuku je schopno zařídit školící středisko ZZS LK. Centrum bude vybaveno tlumočnickým zařízením. Společné akce v ČR, Polsku a Sasku v rámci projektu: 1. odborné konference 2. pracovních setkání odborníků EUREX (každé 3 měsíce) 3. cvičení záchranářů 4. výměnné stáže 5. kurzy angličtiny pro záchranáře a pracovníky operačních středisek ( v návaznosti na doporučení zvolit angličtinu jako universální jazyk ) 6. tvorba vícestranného slovníku pro záchranáře angličtina - němčina polština čeština vycházet ze stávajících slovníků, které jsou již vytvořeny německo český a česko polský ( oba jsou oboustranné) 7. jednotná identifikace záchranářů a, sanitních vozů 8. tvorba tříjazyčných faxových formulářů ( v rámci ERN jsou zhotoveny) 9. posílení krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS) pro koordinaci přeshraničních zásahů v návaznosti na vznik jednotného operačního střediska SRN v Hoyeswerdě a budoucích operačních středisek v Polsku. Vycházejíce z textu mezinárodních dohod o pomoci při katastrofách je vhodné požádat o přenesení některých působností na KOPIS HZS a odpovídající operační střediska v zahraničí 10. vybavení kontejneru pro hromadná neštěstí pro potřebu zúčastněných stran v rámci Euroregionu Nisa Cíle projektu: Zvýšení kvality zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zintenzivnění spolupráce Efektivní společné využívání zdrojů

18 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 18 Náklady projektu: Investiční náklady na české straně: - výstavba výukového, výcvikového centra a výjezdového pracoviště - vybavení výjezdového stanoviště - vybavení výukového multifunkčního sálu s možností simultánního překladu - vybavení výcvikového centra s použitím posledních výukových modelů a přístrojů, které používají ZZS ERN - zakoupení plně vybavených dvou sanitních vozů pro přeshraniční spolupráci - zakoupení plně vybaveného vozidla pro poskytování péče v případě mimořádných událostí Investiční náklady na české straně: - výstavba výukového, výcvikového centra a výjezdového pracoviště Kč - vybavení výjezdového stanoviště Kč - vybavení výukového multifunkčního sálu s možností simultánního překladu Kč - vybavení výcvikového centra s použitím posledních výukových modelů a přístrojů, které používají ZZS ERN Kč - zakoupení plně vybavených dvou sanitních vozů pro přeshraniční spolupráci Kč - zakoupení plně vybaveného vozidla pro poskytování péče v případě mimořádných událostí Kč Náklady na neinvestiční část projektu: Závisí na počtu účastníků, na počtu aktivit, které budeme realizovat a na tom, co budeme účastníkům platit (cestovné, ubytování, diety, refundace mzdy). Samozřejmě musíme hradit výdaje za výuku, pronájem místností, překladatelské služby. Jde také o to, jak dlouho projekt bude trvat, přimlouvám se za to, aby investiční aktivity byly rozvrženy na dva roky (je to reálné) a tzv. měkké aktivity na celou dobu projektu, t.j na 5 let. Rozpočet partner bude upřesněn na nejbližším společném jednání

19 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 19 Doba trvání projektu (harmonogram): (5 let) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt)

20 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 20 Prioritní oblast E: Kultura a vzdělávání V tematické oblasti vzdělávání a kultura je navrženo realizovat následující rámcové projekty: Zefektivnění jazykového vzdělávání v ERN Spolupráce knihoven v ERN Společný výstava o kulturním dědictví ERN (památky) Poznáváme společnou historii euroregionu Zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranné projekty)

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Informace o projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Projekt Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa/ Ponadgraniczna współpraca

Více

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba Obsah 1. Předmluva 2. Hospodářství 3. Doprava 4. Lesy 5. Voda Čistá Nisa 6. Cestovní ruch 7. Cykloturistika 8. Zdravotnická záchranná sluţba 9. Krizové řízení 10. Veřejné zdraví 11. Kultura 12. Sport 13.

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: 476 105 888 Email: info@asistencnicentrum.cz Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více