Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A"

Transkript

1 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: výběr pilotních projektů část A V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/5

2 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 2 Prioritní oblast A: Hospodářství a cestovní ruch Název projektu: Nová hřebenovka zkvalitnění infrastruktury a služeb Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Liberecký kraj Obce ležící na Nové hřebenovce na všech stranách hranice Euroregion Nisa Euroregion Nysa Euroregion Neisse MGO Marketinggeselschaft Oberlausitz-Niederschlesien Popis projektu (aktivity, výstupy): V rámci projektu bude doplněna chybějící a zkvalitněna stávající infrastruktura Nové hřebenovky. Bude zajištěno napojení území na tento společnou trasu. Bude se jednat především o investice do zlepšení povrchů, stezek, společného marketingu. Rovněž budou doplněny služby (např. servisní středisko Nové hřebenovky). Cíle projektu: Vytvořit páteřní turistickou trasu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa odpovídající kvality. Zlepšit propagaci a tím i využití této trasy. Náklady projektu: Budou upřesněny na základě jednání partner, které se uskuteční v druhé polovině roku 2013.

3 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 3 Doba trvání projektu (harmonogram): (4 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (třístranný projekt)

4 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 4 Název projektu: Mezinárodní turistické autobusy Česká Lípa - Zittau Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Liberecký kraj Sdružení Českolipsko Město Česká Lípa Město Zittau Popis projektu (aktivity, výstupy): V období od 1. května do 30. září ve víkendových dnech a ve dnech svátků zajistit pravidelné provozování turistických autobusů na trase : Česká Lípa - Pihel - Sloup v Čecháh - Nový Bor Svor Cvikov Kunratice u Cvikova Jablonné v Podještědí Petrovice Luckendorf - Oybin Olbersdorf - Zittau Předpokládaný počet spojů : 4 (2 tam a 2 zpět) Předpokládaná délka jednoho spoje : 50 km Předpokládaná doba jízdy : 1 hodina a 20 minut Hraniční přechod : Petrovice Luckendorf Cíle projektu: Zajistit v období letních dovolených a prázdnin rozvoj turistiky v Eurorgionu Nisa především v Lužických horách. Mapa trasy:

5 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 5 Náklady projektu: 1 den provozu 200 km - 1 autobus - cca ,- Kč Ročně : cca 50 dní provozu 50 x ,- Kč = ,- Kč Doba trvání projektu (harmonogram): Od roku 2015 do roku 2020 Možné zdroje financování: Liberecký kraj Sdružení Českolipsko Obce, které leží na trase a kde jsou naplánované zastávky

6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 6 Název projektu: Euroregion v mobilu aplikace pro návštěvníky euroregionu Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Euroregion Nisa Liberecký kraj Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK Euroregion Nysa Dolnoslezské vojvodství Euroregion Neisse MGO Marketinggeselschaft Oberlausitz-Niederschlesien Popis projektu (aktivity, výstupy): V rámci projektu bude vytvořena mobilní aplikace pro návštěvníky všech tří částí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, která jim umožní plně využít vícejazyčné turistické informace a potenciál, které společné území nabízí. Mobilní aplikace bude obsahovat několik vrstev. Základní vrstvou budou informace o turistických atraktivitách území členěné dle kategorií (přírodní památky, technické památky, církevní památky, obce a města, muzea, galerie, vodní plochy, rozhledny, atd.). Další vrstvou budou již konkrétní tipy na výlet zpracované již např. v rámci projektu Poznej svého souseda (informace o trase, atraktivitách, dopravě, občerstvení,...) Další vrstvu budou tvořit nabídky ubytování, stravování a volnočasových aktivit. Aplikace bude obsahovat interaktivní mapu pro plánování trasy k vybranému místu zájmu. Rovněž bude porpojena s jízdními řády veřejné dopravy (využití společné jízdenky LIBNET+ (EuroNisa) v ERN). Aplikace bude 4 jazyčná (CZ, PL, DE, EN) a bude obsahovat redakční systém ke snadné aktualizaci. Dostupná bude pro platformy ios a Android. Bude vybavenou čtečkou QR kódů které budou umístěny v terénu (rychlý odkaz na vícejazyčné ifnormace)

7 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 7 Cíle projektu: Zlepšit vícejazyčnou navigaci turistů a využít tak lépe turistický potenciál Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Náklady projektu: Apliace: ,- Kč Sběr dat a překlady: ,- Kč Koordinace projektu: ,- Kč Doplnění značení + QR kódy v terénu: ,- Kč Doba trvání projektu (harmonogram): (2 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (třístranný projekt)

8 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 8 Prioritní oblast B: Dopravní dostupnost Název projektu: Rekonstrukce železničního traťového úseku Hrádek n.n. Porajów - Zittau Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Správa železniční dopravní cesty Liberecký kraj Vlastníci infrastruktury na polské straně Dolnoslezské vojvodství Popis projektu (aktivity, výstupy): Rekonstrukce železničního traťového úseku Hrádek n.n. státní hranice CZ/PL 2,7km po území PL státní hranice PL/DE (bez hraničního mostu PL/DE, trať č. 089), vč. polské části (2,7km) a vč. modernizace ostrovního nástupiště v žst. Hrádek n.n. (stavební projekt na vlastní fyzickou realizaci + příslušná realizační dokumentace), zřízení zastávky v polském Porajowě. Cíle projektu: Zlepšit železniční propojení v ERN a Svazku měst Malý Trojúhelník Zittau-Hrádek nad Nisou Bogatynia. Náklady projektu: Náklady budou specifikovány na základě společného jednání Ministerstev dopravy ČR, PR a Saska očekává se v srpnu Řádově několik mil. EUR.

9 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 9 Doba trvání projektu (harmonogram): (3 roky) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt, pokud budou potřeba úpravy i na německé straně) Další potenciální projekty v železniční dopravě: Kolejové propojení (Liberec-) Frýdlant Černousy Zawidów Zgorzelec (-Görlitz), přímé napojení LK do uzlu tratí v oblasti Zhořelce, problémem je přitom infrastruktura na polské straně (studie proveditelnosti úsek Liberec Zhořelec/Wegliniec v návaznosti na projekt rychlého spojení Praha Liberec a trať nákladní dopravy zařazenou v síti dle dohody AGTC) Propojení významných železničních stanic Zittau, Frýdlant a Szklarska Poreba (přes Swieradów Zdrój) přeshraniční autobusovou linkou se sezónním turistickým provozem, která by mohla přinést oživení železniční dopravy z polské strany i do letoviska Swieradów Zdrój (projekt na rozběh provozu linky cca 1-2 roky, prvotní investice do vozidel ekologický pohon např. CNG, investice do zastávek a přestupních míst, udržitelnost by již byla zajištěna z průběžných rozpočtových zdrojů jednotlivých partnerů) Elektrizace trati Szklarska Poreba Górna Harrachov (-Kořenov (stavební projekt na vlastní fyzickou realizaci + příslušná realizační dokumentace)

10 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 10 Potenciální projekty v silniční dopravě: Modernizace (zlepšení parametrů normová kategorijní šířka) III/2918 Horní Řasnice Srbská Rekonstrukce silnice III/01023 obchvatová komunikace napojení lyžařských center na silnici I/10 do Polska Modernizace silnice III/01020 zlepšení parametrů normová kategorijní šířka pro provoz návazné autobusové dopravy Modernizace silnice III/03510 Frýdlant Višňová zlepšení dopravní dostupnosti hran. přechodu Černousy Ves (jezero Witka)

11 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 11 Prioritní oblast C: Životní prostředí Název projektu: Obnova historických alejí v Euroregionu Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Obce ERN ze všech stran hranice Koordinace projekt: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Správci silnic (vlastníci pozemků na nichž se aleje nacházejí) Krajináři, přírodovědci (univerzity) Popis projektu (aktivity, výstupy): Obnova stávajících alejí a výsadba nových Alejí v krajině ubývá, ty které se dočkaly současnosti, jsou často ve špatném stavu. Cíle projektu: obnova venkovské krajiny zachování krajinného rázu zachování a obnova historických alejí zachování původních odrůd ovocných stromů zachování/obnova původních cest zapojení komunity prohloubení pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme

12 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 12 Náklady projektu: Budou specifikovány na základě přípravného jednání partner majících zájem se projektu zúčastnit Doba trvání projektu (harmonogram): Možné zdroje financování: Národní operační program pro životní prostředí (OPŽP) OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt)

13 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 13 Prioritní oblast D: Bezpečnost Název projektu: Přeshraniční krizové řízení Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: LP Liberecký kraj nebo Dolnoslezské vojvodství Potencionální PP příhraniční okresy na Polské straně, případně ORP na České straně a další PP Akademie o.p.s. na České straně. Popis projektu (aktivity, výstupy): Pořízení SW nástroje, jehož výstupem by měl být webový portál, určený pro širokou veřejnost, kde by byly uvedeny možné hrozby na území ČR a PL, informace a postupy pro širokou veřejnost při vzniku MU, ŽP a KA. Další částí, neveřejnou, profesionální portál pro podporu krizového řízení (KŘ) umožňující vyhodnocení situace, společný pohled na mapu, vyžadování a poskytování přeshraniční pomoci apod. Uživateli neveřejné části SW by měli být především orgány řešící oblast krizového řízení na úrovni krajů okresů a obcí s rozšířenou působností a dále hasiči, policie, zdravotníci, případně jiní záchranáři. Jazyková mutace čeština, polština případně angličtina. Dalšími aktivitami by mělo být vybavení pro sledování nasazení sil, zkvalitnění systému vyrozumění a varování orgánů KŘ i obyvatelstva. Součástí projektu by měly být i vzájemné stáže, setkání LP a PP, kolokvia a semináře, případně společná cvičení k ověření funkcionalit SW nástroje apod. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu by mělo být zkvalitnění Česko Polské spolupráce v oblasti krizového řízení v příhraničí Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství a navázání na obdobný projekt mezi Libereckým krajem a okresy Bautzen a Goerlitz v sasku.

14 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 14 Cílem projektu by měl být společný SW jako nástroj pro podporu krizového řízení a pro poskytování přeshraniční pomoci při mimořádných událostech (MU), živelných pohromách (ŽP) a katastrofách (KA). Dalšími cíli zkvalitnění vyrozumění a varování před nebezpečím, možnost sledování nasazení sil a prostředků záchranného systému a možnost společného řízení sil a prostředků v místech zásahu. Náklady projektu: Společné náklady na projekt se předpokládají ve výši cca 3 4 miliony Euro Doba trvání projektu (harmonogram): Cca 3 4 roky Možné zdroje financování: Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, za účasti státního rozpočtu a krajského rozpočtu.

15 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 15 Název projektu: Výstavba logistického, výukového a výcvikového centra ZZS Hrádek nad Nisou Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Krajský úřad Libereckého kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Všeobecná nemocnice Zhořelec Zdravotnická záchranná služba Jelení Hora Okres Görlitz Okres Bautzen Popis projektu (aktivity, výstupy): Spolupráce na sasko české hranici se datuje již od roku 1999, kdy proběhl společný jazykový kurz a byly uskutečněny společná setkání záchranářů tohoto regionu. V roce 2007 byl ustanoven v rámci Euroregionu Nisa EUREX zdravotnické záchranné služby, který se věnuje problematice zdravotnického záchranářství v rámci Euroregionu. Byla přijata dohoda o spolupráci zdravotnických záchranných služeb Euroregionu. V rámci této dohody byly přijaty zásady společných zásahů, ale též bylo přijato rozhodnutí o společném vzdělávání a výcviku. V prostoru sasko polsko - české hranice funguje řada subjektů, které se věnují přednemocniční a nemocniční neodkladné péči a jejich činnost není koordinována. Výjezdové skupiny ZZS jsou na hranici BRD, mimo jiné v Zittau, v Görlitz a dalších městech, v Polsku ve Zhořelci, v Bogatyni, na české straně v Hrádku nad Nisou,ve Frýdlantu v Čechách, v Jablonném a Rumburku. Nemocnice nacházíme ve městech Zittau, Ebersbach, Görlitz, Rumburk, Bogatyňa, Zhořelec a Frýdlant. Nezbytná je potřeba koordinace těchto subjektů s potřebou zajistit vyšší bezpečnost a lepší dostupnost přdnemocniční péče pro obyvatele daného regionu.

16 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 16 V roce 2014 bude vybudován nový přeshraniční přechod pro dálkovou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou, Kopaczowem, Sienavkou a Žitavou, který zvýší riziko mimořádné události. V současné době je česko saský transport (sever jih v rámci EU) veden hlavně přes hraniční přechod Jiříkov - Neugersdorf. Lze předpokládat, že značná část dálkového transportu se v budoucnu přesune na přechod přes Hrádek nad Nisou, vzhledem k tomu, že nová komunikace je budována jako polodálnice s možností rozšíření a v SRN je již částečně přestavována na dálnici Tato komunikace je lépe napojena na dálniční síť České republiky R 10, R 35 v návaznosti na D 04 ve Spolkové republice. Nelze přehlédnout také lepší geografické položení nového přechodu a jeho bezproblémovou sjízdnost během celého roku. Z toho vyplývá, že od roku 2014 bude dálkový transport bude převeden na dálnici Liberec - Dresden. Proto součástí plánovaného centra je výjezdové stanoviště ZZS LK, které bude dle projektu sídlit 150 metrů od plánované dálnice. Nynější výjezdové stanoviště je v záplavové oblasti. V rámci projektu se počítá s garáží pro záložní vozidlo, respektive pro kontejner pro hromadné neštěstí, sklad materiálu pro řešení mimořádných událostí. V centru bude instalován patřičný informační a komunikační systém, napojený na příslušná operační centra ve všech třech státech Trojzemí. Na základě výše uvedeného je velmi potřebné vybudovat logistické, výukové a výcvikové centrum v hraničním centru Trojzemí, tj. v Hrádku nad Nisou. Toto centrum může zabezpečovat koordinaci zásahů zdravotnické záchranné služby, logistickou podporu v případě mimořádné události a zároveň sloužit pro výuku a výcvik záchranářů Euroregionu Nisa. Nedílnou součástí střediska bude i výchova obyvatel regionu ke zvyšování bezpečnosti, především zdokonalování znalostí v poskytování první pomoci při ohrožení života. Výuku může zajistit, ve spolupráci s partnery, školící středisko ZZS LK, které má v tomto směru velké zkušenosti a navíc i potřebnou akreditaci pro vzdělávání lékařů v urgentní medicíně.. ZZS Libereckého kraje má v nynější době výukový program pro řidiče záchranné služby a nyní žádáme o akreditaci pro praktickou výuku záchranářů Bude velice vhodné, aby prakticky všechny aktivity tohoto centra byly přesunuty do výukového centra Hrádek nad Nisou. Centrum bude zajišťovat: - dostupnou přednemocniční péči pro obyvatele regionu a v případě potřeby i pro zraněné na dálnici - materiální zabezpečení zasahujících jednotek při mimořádné události

17 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 17 - koordinaci v případě přeshraničního zásahu - školení záchranářů v jednotném poskytování péče formou školení, seminářů a konání mezinárodních konferencí - jazykovou přípravu - školení obyvatel regionu bez ohledu na národnost v poskytování neodkladné péče. Výuku je schopno zařídit školící středisko ZZS LK. Centrum bude vybaveno tlumočnickým zařízením. Společné akce v ČR, Polsku a Sasku v rámci projektu: 1. odborné konference 2. pracovních setkání odborníků EUREX (každé 3 měsíce) 3. cvičení záchranářů 4. výměnné stáže 5. kurzy angličtiny pro záchranáře a pracovníky operačních středisek ( v návaznosti na doporučení zvolit angličtinu jako universální jazyk ) 6. tvorba vícestranného slovníku pro záchranáře angličtina - němčina polština čeština vycházet ze stávajících slovníků, které jsou již vytvořeny německo český a česko polský ( oba jsou oboustranné) 7. jednotná identifikace záchranářů a, sanitních vozů 8. tvorba tříjazyčných faxových formulářů ( v rámci ERN jsou zhotoveny) 9. posílení krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS) pro koordinaci přeshraničních zásahů v návaznosti na vznik jednotného operačního střediska SRN v Hoyeswerdě a budoucích operačních středisek v Polsku. Vycházejíce z textu mezinárodních dohod o pomoci při katastrofách je vhodné požádat o přenesení některých působností na KOPIS HZS a odpovídající operační střediska v zahraničí 10. vybavení kontejneru pro hromadná neštěstí pro potřebu zúčastněných stran v rámci Euroregionu Nisa Cíle projektu: Zvýšení kvality zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zintenzivnění spolupráce Efektivní společné využívání zdrojů

18 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 18 Náklady projektu: Investiční náklady na české straně: - výstavba výukového, výcvikového centra a výjezdového pracoviště - vybavení výjezdového stanoviště - vybavení výukového multifunkčního sálu s možností simultánního překladu - vybavení výcvikového centra s použitím posledních výukových modelů a přístrojů, které používají ZZS ERN - zakoupení plně vybavených dvou sanitních vozů pro přeshraniční spolupráci - zakoupení plně vybaveného vozidla pro poskytování péče v případě mimořádných událostí Investiční náklady na české straně: - výstavba výukového, výcvikového centra a výjezdového pracoviště Kč - vybavení výjezdového stanoviště Kč - vybavení výukového multifunkčního sálu s možností simultánního překladu Kč - vybavení výcvikového centra s použitím posledních výukových modelů a přístrojů, které používají ZZS ERN Kč - zakoupení plně vybavených dvou sanitních vozů pro přeshraniční spolupráci Kč - zakoupení plně vybaveného vozidla pro poskytování péče v případě mimořádných událostí Kč Náklady na neinvestiční část projektu: Závisí na počtu účastníků, na počtu aktivit, které budeme realizovat a na tom, co budeme účastníkům platit (cestovné, ubytování, diety, refundace mzdy). Samozřejmě musíme hradit výdaje za výuku, pronájem místností, překladatelské služby. Jde také o to, jak dlouho projekt bude trvat, přimlouvám se za to, aby investiční aktivity byly rozvrženy na dva roky (je to reálné) a tzv. měkké aktivity na celou dobu projektu, t.j na 5 let. Rozpočet partner bude upřesněn na nejbližším společném jednání

19 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 19 Doba trvání projektu (harmonogram): (5 let) Možné zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranný projekt)

20 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/5 Akční plán část A 20 Prioritní oblast E: Kultura a vzdělávání V tematické oblasti vzdělávání a kultura je navrženo realizovat následující rámcové projekty: Zefektivnění jazykového vzdělávání v ERN Spolupráce knihoven v ERN Společný výstava o kulturním dědictví ERN (památky) Poznáváme společnou historii euroregionu Zdroje financování: OPPS ČR PR OPPS ČR - Sasko (potenciálně třístranné projekty)

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

Informace o projektu. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Informace o projektu Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Projekt Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa/ Ponadgraniczna współpraca

Více

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje PŘÍLOHA č. 1 1 / 34 Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa

Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/3 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3

Více

Prioritní oblast: A. Doprava. Tématická oblast: A.1.Silniční doprava. Charakteristika oblasti: Vývoj spolupráce: Specifické cíle:

Prioritní oblast: A. Doprava. Tématická oblast: A.1.Silniční doprava. Charakteristika oblasti: Vývoj spolupráce: Specifické cíle: Prioritní oblast: A. Doprava Tématická oblast: A.1.Silniční doprava Existence kvalitních dopravních propojení je základním předpokladem přeshraničního rozvoje hospodářské a sociální spolupráce. Vstupem

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně.

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně. Zápis ze zasedání Valné hromady Euroregionu Nisa regionálního sdružení, konaného dne 20. 4. 2012 v zasedací místnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci Účast: viz prezenční listina Program: BOD 1) Přivítání

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování I. aktualizace II. aktualizace III. aktualizace IV. aktualizace V. aktualizace VI. aktualizace VII. aktualizace VIII. aktualizace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15 euroregion nisa přeshraničních projektů 2007 2013 Obsah Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013 01 02 03 04 Realizované projekty přeshraniční spolupráce 5 Česká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Na základě čl. 8 Nařízení

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více