Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace."

Transkript

1 Rozpočtová opatření č. 341/2018 č. 365/2018 Schválena RJMK dne Zveřejněna od do Rozpočtové opatření č. 341/ ,2 tis. Kč výdaje 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 316,2 tis. Kč Z důvodu zapojení dotace z MPSV na výkon sociální práce do rozpočtu JMK požádal odbor sociálních věcí o rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení rozpočtu příjmů na pol o částku 1 316,2 tis. Kč a k navýšení rozpočtu výdajů na 4399, akci Dotace na výkon sociální práce IV., ve stejné výši. Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Rozpočtové opatření č. 342/2018 výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené výdaje 6172 Činnost regionální správy tis. Kč tis. Kč Odbor kancelář hejtmana předložil žádost o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s realizací veřejné zakázky Vytvoření nové značky Jihomoravského kraje a destinační značky Jižní Morava a jejich vizuálních stylů. Předmětem zakázky je vytvoření nové vizuální identity Jihomoravského kraje a destinační značky Jižní Morava, včetně nových logotypů, a průběžné poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a komunikačních strategií. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši tis. Kč z 6409 na 6172 v rámci akce Marketing JMK. Provedeno na základě žádosti odboru kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 343/2018 výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené výdaje 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků -5 tis. Kč 5 tis. Kč

2 Odbor kancelář hejtmana požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu upřesnění rozpočtového zatřídění výdajů v rámci akce Prezentace a akce JMK. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč z 6409 na 3399 v rámci akce Prezentace a akce JMK. Provedeno na základě žádosti odboru kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 344/2018 výdaje 3635 Územní plánování výdaje 6172 Činnost regionální správy -89,53 tis. Kč 89,53 tis. Kč Odbor územního plánování a stavebního řádu realizuje projekt Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. K zabezpečení některých úkolů s projektem souvisejících uzavírá JMK dohody o pracovní činnosti s externími pracovníky ve spolupráci s odborem kancelář ředitele. Z tohoto důvodu požádal odbor územního plánování a stavebního řádu o provedení rozpočtového opatření, kterým došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 89,53 tis. Kč z rozpočtu výdajů odboru územního plánování a stavebního řádu, z 3635, akce Technická pomoc, do rozpočtu výdajů odboru kancelář ředitele na 6172, akci Provoz JMK platy a související výdaje, vzdělávání. Provedeno na základě žádosti odboru územního plánování a stavebního řádu. Rozpočtové opatření č. 345/2018 výdaje 3122 Střední odborné školy výdaje 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 144,856 tis. Kč -144,856 tis. Kč Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v úpravě rozpisu rozpočtu účelové dotace z MŠMT určené pro soukromé školy. Jedná se o zvýšení rozpočtu SOŠ Morava o.p.s. - záloha na září 2018 (přestup žáků oboru Sociální činnost M/01 ze SŠ sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s.). Finanční prostředky byly uvolněny z rezervy odboru školství a přesunuty na příslušný paragraf. Rozpočtovým opatřením nedošlo ke změně rozpočtu Jihomoravského kraje. Provedeno na základě žádosti odboru školství.

3 Rozpočtové opatření č. 346/ ,096 tis. Kč výdaje 3111 Mateřské školy 138,533 tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 528,785 tis. Kč výdaje 3233 Střediska volného času ,778 tis. Kč výdaje 3294 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3 700,000 tis. Kč Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v zapojení účelové dotace z MŠMT poskytnuté v rámci OP VVV na projekty: reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_032/ ("Ve škole po škole") pro školskou příspěvkovou organizaci Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, ve výši Kč; reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace, ve výši ,20 Kč; reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_022/ pro školskou příspěvkovou organizaci Lužánky středisko volného času Brno, příspěvková organizace, ve výši ,80 Kč; reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, ve výši ,60 Kč; reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_010/ ("Klokanovy školky") pro školskou příspěvkovou organizaci Lužánky středisko volného času Brno, příspěvková organizace, ve výši Kč; reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_011/ ("CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence") pro školskou příspěvkovou organizaci Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, ve ,15 Kč. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje o částku ,096 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a avíza MŠMT. Rozpočtové opatření č. 347/2018 výdaje 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5 005,0 tis. Kč výdaje 4350 Domovy pro seniory ,3 tis. Kč výdaje 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem ,7 tis. Kč Zastupitelstvo JMK schválilo na svém zasedání dne snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz s účelovým určením stanoveného v rámci 1. kola přiznání finanční podpory JMK pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Jevišovice, ve výši tis. Kč.

4 Rozpočtovým opatřením došlo v rámci akce Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. ke snížení rozpočtu výdajů na 4350 o 1 421,3 tis. Kč a na 4357 o 3 583,7 tis. Kč. Současně došlo k navýšení rozpočtu výdajů na 4399 o tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí a usnesení ZJMK ze dne Rozpočtové opatření č. 348/2018 výdaje 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení -0,5 tis. Kč výdaje 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,5 tis. Kč Odbor sociálních věcí požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu uzavírání nových smluvních vztahů o podmínkách poskytnutí reklamní plochy k umístění loga na automobilech. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 0,5 tis. Kč v rámci akce Reklamní plocha na sociálních automobilech z 4351 na Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 349/2018 výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené výdaje 3419 Ostatní tělovýchovná činnost -75 tis. Kč 75 tis. Kč Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu navýšení dotace o 75 tis. Kč pro Aeroklub Břeclav z. s. na projekt Mistrovství ČR v akrobacii letounů ukončená Leteckým dnem. Celková výše dotace schválená ZJMK dne činí 175 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč byla předmětem rozpočtového opatření č. 253/2018, navýšení dotace o 75 tis. Kč bude pokryto z rezervy na mimořádné výdaje kraje. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 75 tis. Kč z 6409, akce Rezerva na mimořádné výdaje kraje, na 3419, akci Dotace na podporu akcí v oblasti sportu (ID). Provedeno na základě žádosti odboru školství a usnesení ZJMK ze dne

5 Rozpočtové opatření č. 350/ ,891 tis. Kč výdaje 3111 Mateřské školy -254,956 tis. Kč výdaje 3113 Základní školy -773,659 tis. Kč výdaje 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 41,100 tis. Kč výdaje 3117 První stupeň základních škol 140,594 tis. Kč výdaje 3121 Gymnázia 35,060 tis. Kč výdaje 3122 Střední odborné školy 70,076 tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem -14,558 tis. Kč výdaje 3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -69,480 tis. Kč výdaje 3141 Školní stravování 68,484 tis. Kč výdaje 3143 Školní družiny a kluby -1,838 tis. Kč výdaje 3146 Zařízení výchovného poradenství -0,200 tis. Kč výdaje 3231 Základní umělecké školy -0,167 tis. Kč výdaje 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání -656,347 tis. Kč Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v úpravě rozpisu rozpočtu účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi. Jednalo se o provedení změn závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání: na základě předložených požadavků jednotlivých škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na změny rozpočtu v oblasti limitu platů a OON. Změna byla provedena v souladu s 8. úpravou rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2018, schválenou MŠMT čj. MSMT-25059/2018; na základě údajů výkazu R červenec 2018 (Výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti) a 9. úpravy rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2018, schváleno MŠMT čj. MSMT 25289/2018-1: o odd. I - 5/12 objemu personální podpory vykázané za červenec a kompenzační pomůcky vykázané za červenec; o odd. II: odečet 5/12 objemu příplatků na individuální integraci rediagnostikovaných žáků vykázaných za červenec; v souvislosti s delimitací škol Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, je k zrušena, nástupnickou organizací je Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace. Nevyčerpaná část rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2018 zrušené organizace byla převedena na organizaci nástupnickou ( 3112). Úprava byla provedena v souladu s Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 (čj. MSMT-34213/2017) a se Směrnicí MŠMT (č.j. MSMT-24005/2016) o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení příjmů i výdajů kraje o částku 1 415,891 tis. Kč. : Provedeno na základě žádosti odboru školství, Principů normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 (čj. MSMT-34213/2017), Směrnice MŠMT (č.j.

6 MSMT-24005/2016), 8. úpravy rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2018 (čj. MSMT-25059/2018) a 9. úpravy rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2018 (čj. MSMT-25289/2018-1). Rozpočtové opatření č. 351/2018 příjmy pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu výdaje 3636 Územní rozvoj výdaje 2125 Podpora podnikání a inovací tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Jihomoravský kraj realizuje projekt Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dne byla Jihomoravskému kraji zaslána zálohová dotace na projekt z MŠMT. Finanční prostředky budou vypláceny z dotace mimo jiné partnerovi projektu Jihomoravskému inovačnímu centru na základě uzavřené partnerské smlouvy. Jihomoravský kraj se v projektu podílí ve výši 15 %; spolufinancování Jihomoravského kraje je hrazeno z Fondu rozvoje JMK z akce Rezerva na financování projektů EU. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu příjmů na pol o tis. Kč a na pol o tis. Kč, ke snížení rozpočtu výdajů na 3636 a akci Rezerva na financování projektů EU o částku tis. Kč a k navýšení rozpočtu výdajů na 2125 a akci Smart Akcelerátor v JMK (EU) o částku tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru regionálního rozvoje a avíza MŠMT. Rozpočtové opatření č. 352/2018 výdaje 3613 Nebytové hospodářství výdaje 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 tis. Kč -3 tis. Kč Odbor majetkový požádal o rozpočtové opatření z důvodu úhrady přeplatku na službách uhrazených na základě Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi JMK a Oblastní charitou Vyškov. Smlouva byla ukončena k datu , avšak služby byly uhrazeny na rok předem od do Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 3 tis. Kč v rámci akce Posudky, poplatky a služby z 3639 na Provedeno na základě žádosti odboru majetkového.

7 Rozpočtové opatření č. 353/2018 výdaje 3315 Činnosti muzeí a galerií 237 tis. Kč 237 tis. Kč Odbor kultury a památkové péče požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v zapojení dotací z Ministerstva kultury v celkové výši 237 tis. Kč. Jednalo se o dotace pro Regionální muzeum v Mikulově, p. o., ve výši 75 tis. Kč na projekt Oživlá galerie, pro Muzeum Blanenska, p. o., ve výši 92 tis. Kč na projekt Detektivní putování do pravěku Blanenska s archeologem Pazourkem a pro Muzeum regionu Boskovicka, p. o., ve výši 70 tis. Kč na projekt Archeologie hravě. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu příjmů i výdajů JMK o částku 237 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru kultury a památkové péče a Rozhodnutí MK. Rozpočtové opatření č. 354/2018 výdaje 3522 Ostatní nemocnice -78 tis. Kč -78 tis. Kč Odbor zdravotnictví požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu vrácení části dotace Ministerstvu zdravotnictví ČR v celkové výši 78 tis. Kč. Jedná se o vratku dotace účelově určené na zřízení rezidenčních míst od Nemocnice Vyškov, p.o., (UZ 35015) Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rozpočtu příjmů i výdajů JMK o částku 78 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru zdravotnictví a rozhodnutí MZ. Rozpočtové opatření č. 355/ ,47 tis. Kč výdaje 3522 Ostatní nemocnice 268,47 tis. Kč Odbor zdravotnictví požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v zapojení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši Kč, účelově určenou na projekt Provoz dětské skupiny Beruška v Nemocnici TGM Hodonín, p.o. (ÚZ 13013). Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu příjmů i výdajů JMK o částku 268,47 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru zdravotnictví a rozhodnutí MPSV.

8 Rozpočtové opatření č. 356/2018 výdaje 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví výdaje 6172 Činnost regionální správy -20 tis Kč 20 tis Kč Odbor zdravotnictví požádal o provedení rozpočtového opatření z důvodu úhrady výdajů na dohody o provedení práce, které má v kompetenci odbor kancelář ředitele. Jedná se o DPP s externistou pro výkon činnosti na pozici zdravotnického pracovníka, který bude vykonávat svou činnost v rámci postupu vyřazování a zničení zdravotnické dokumentace po uplynutí doby uchování dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu výdajů ve výši 20 tis. Kč z rozpočtu odboru zdravotnictví z 3599, akce Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů PO v oblasti zdravotnictví, do rozpočtu odboru kancelář ředitele na 6172, akci Provoz JMK platy a související výdaje, vzdělávání. Provedeno na základě žádosti odboru zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 357/2018 financování pol Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 516,67 tis. Kč výdaje 3513 Lékařská služba první pomoci 516,67 tis. Kč Zastupitelstvo JMK dne schválilo pokrytí výdajů ve výši Kč na úhradu faktury vyplývající ze smlouvy uzavřené na rok 2017 s Fakultní nemocnicí Brno na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ze zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech JMK k Z tohoto důvodu odbor zdravotnictví požádal o provedení rozpočtového opatření, kterým došlo k navýšení rozpočtu financování na položce 8115 o částku 516,67 tis. Kč a k navýšení rozpočtu výdajů na 3513, akci Úhrada nákladů spojených se zajištěním LPS o stejnou částku. Provedeno na základě žádosti odboru zdravotnictví a usnesení ZJMK ze dne Rozpočtové opatření č. 358/2018 výdaje 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání výdaje 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 210 tis. Kč -210 tis. Kč

9 Rada JMK na své schůzi dne schválila účast Jihomoravského kraje na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2018, konaném v Brně v termínu , a uložila odboru regionálního rozvoje, aby ve spolupráci s vybranými zaměstnavateli zajistil účast Jihomoravského kraje na veletrhu Gaudeamus. Rada JMK na své schůzi dne projednala výběr zakázky na zajištění expozice Jihomoravského kraje na veletrhu Gaudeamus. Výdaje na účast na veletrhu se předpokládají ve výši 605 tis. Kč a budou financovány z 2129, akce Mezinárodní strojírenský veletrh (210 tis. Kč), a z 3299, akce Prezentace odborného vzdělávání v OC Olympia Brno (395 tis. Kč). Odbor regionálního rozvoje proto požádal o provedení rozpočtového opatření, kterým byly finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč převedeny z 2129 a akce Mezinárodní strojírenský veletrh na 3299 a akci Prezentace JMK a zaměstnavatelů v rámci veletrhu Gaudeamus. Finanční prostředky ve výši 395 tis. Kč byly převedeny změnou rozpisu rozpočtu v rámci 3299 z akce Prezentace odborného vzdělávání v OC Olympia Brno na akci Prezentace JMK a zaměstnavatelů v rámci veletrhu Gaudeamus. Provedeno na základě žádosti odboru regionálního rozvoje a usnesení RJMK ze dne a ze dne Rozpočtové opatření č. 359/2018 výdaje 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené -60 tis. Kč 60 tis. Kč Z důvodu úhrady úroků, které po JMK nárokuje společnost Společně o. p. s. v souvislosti s rozhodnutím MF ČR o zrušení nařízeného odvodu, požádal odbor sociálních věcí o rozpočtové opatření. Úroky společnost nárokuje na základě ustanovení 254 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Rozpočtovým opatřením došlo v rámci rozpočtu výdajů k přesunu finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč z 4399, akce Servisní smlouva na aplikaci BMK, na 6409, akci Operativní výdaje na jednorázové akce. Provedeno na základě žádosti odboru sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 360/ ,557 tis. Kč výdaje 3121 Gymnázia 638,682 tis. Kč výdaje 3122 Střední odborné školy 1 392,911 tis. Kč výdaje 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 1 878,964 tis. Kč

10 Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v zapojení účelové dotace z MŠMT poskytnuté v rámci OP VVV na projekty: reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, ve výši ,80 Kč (2. zálohová platba); reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, ve výši ,40 Kč (2. zálohová platba); reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, ve výši ,60 Kč (2. zálohová platba); reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, ve výši ,40 Kč (2. zálohová platba); reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/ pro školskou příspěvkovou organizaci Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace, ve výši ,80 Kč (2. zálohová platba). Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku 3 910,557 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a avíza MŠMT. Rozpočtové opatření č. 361/2018 výdaje 3233 Střediska volného času tis. Kč tis. Kč Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření spočívajícího v zapojení účelové dotace z MŠMT poskytnuté v rámci OP VVV na projekt: reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_032/ ("Za hranice školy") pro školskou příspěvkovou organizaci Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, v celkové výši Kč (1. zálohová platba). Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení příjmů a výdajů kraje o částku tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství a avíza MŠMT. Rozpočtové opatření č. 362/2018 příjmy pol Ostatní přijaté vratky transferů výdaje 6402 Finanční vypořádání minulých let 3,377 tis. Kč 3,377 tis. Kč Na účet JMK byla organizací Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvkové organizace, zaslána částka Kč (UZ ve výši 506,40 Kč, UZ ve výši 2 869,60 Kč), představující vratku v rámci projektu OP VVV číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/ JMK jako zřizovatel výše uvedené organizace je povinen tyto prostředky odvést na účet MŠMT.

11 Odbor školství požádal o provedení rozpočtového opatření, kterým došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů a rozpočtu výdajů o částku 3,377 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru školství. Rozpočtové opatření č. 363/2018 výdaje 6113 Zastupitelstva krajů výdaje 6172 Činnost regionální správy -525 tis. Kč 525 tis. Kč Odbor kancelář ředitele předložil žádost o provedení rozpočtového opatření z důvodu navýšení úhrad právního poradenství v souvislosti s Letištěm Brno (525 tis. Kč). Rozpočtovým opatřením došlo v rámci akce Provoz JMK služby k přesunu finančních prostředků ve výši 525 tis. Kč z 6113 na Provedeno na základě žádosti odboru kancelář ředitele. Rozpočtové opatření č. 364/ ,805 tis. Kč příjmy pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 823,205 tis. Kč výdaje 3713 Změny technologií vytápění 4 509,010 tis. Kč Jihomoravský kraj realizuje projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II reg. č. CZ /0.0/0.0/17_067/ (OP ŽP). Dne byla na účet JMK přijata od Ministerstva životního prostředí zálohová dotace na projekt ve výši ,87 Kč (z toho ,87 Kč neinvestiční část a Kč investiční část). Na základě výše uvedeného požádal odbor regionálního rozvoje o provedení rozpočtového opatření, kterým došlo k navýšení rozpočtu příjmů na pol o částku 685,805 tis. Kč a na pol o částku 3 823,205 tis. Kč a k navýšení rozpočtu výdajů na 3713, akci EMISE II (EU), o částku 4 509,01 tis. Kč. Provedeno na základě žádosti odboru regionálního rozvoje.

12 Rozpočtové opatření č. 365/2018 výdaje 3636 Územní rozvoj -220 tis. Kč výdaje 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 220 tis. Kč Zastupitelstvo JMK schválilo na svém 27. zasedání usnesením č. 2682/16/Z27 projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ / RPC SK-CZ. Z důvodu úhrady mzdových nákladů členů realizačního týmu požádal odbor regionálního rozvoje o rozpočtové opatření. Finanční prostředky byly hrazeny z Fondu rozvoje JMK z výdajů na financování projektů EU. Rozpočtovým opatřením došlo v rámci rozpočtu výdajů k přesunu finančních prostředků ve výši 220 tis. Kč z 3636, akce Rezerva na financování projektů EU, na 3699, akci Regionální poradenské centrum SK-CZ (EU). Provedeno na základě žádosti odboru regionálního rozvoje.

Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru územního plánování a stavebního řádu.

Projednáno schváleno v orgánech kraje Provedeno na základě žádosti odboru územního plánování a stavebního řádu. Rozpočtové opatření č. 21/2017 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 5 705,50 tis. Kč výdaje 3635 Územní plánování 5 705,50 tis. Kč Odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne 28.8.2017 -Rozpočtová změna 386/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2.10.2017 -Rozpočtová změna 442/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/12/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/12/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/12/2017 ze dne 2.6.2017 -Rozpočtová změna 214/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne 11.9.2017 -Rozpočtová změna 406/17 poskytovatel: Ministerstvo kultury důvod: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 30/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc březen 2017 Číslo 30/2 Hospodaření za

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne 25.6.2018 -Rozpočtová změna 391/18 poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy důvod: neinvestiční dotace

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne č.j.: 742/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 677 ze dne 30.10.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/6/2017 a UZ/4/7/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/6/2017 a UZ/4/7/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/6/2017 a UZ/4/7/2017 ze dne 24.4.2017 -Rozpočtová změna 99/17 důvod: odbor veřejných zakázek a investic požádal ekonomický

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/8/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/8/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/8/2017 ze dne 18.9.2017 -Rozpočtová změna 333/17 druh rozpočtové změny: zapojení prostředků do rozpočtu důvod: odbor školství,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I. Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 176 ze dne 12.03.2018 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s rozpočtovými opatřeními městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 11.04.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 727 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 727 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 727 ze dne 31.10.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne č.j.: 237/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 19.04.2017 Úprava rozpočtu roku 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 č. j. MSMT /2018

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 č. j. MSMT /2018 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 č. j. MSMT - 41631/2018 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2019 je definován

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 Zpracovala: Mgr. Petra Grycová vedoucí Odboru finančního a majetkového ÚMČ Brno Jundrov Úvod V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 718 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 718 ze dne č.j.: 743/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 718 ze dne 18.10.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2018 je definován

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 Z17/107 Změna rozpočtu č. 17 Chodník Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 zvýšení kapitálových na zakázku Chodník

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 139 ze dne Změna objemu rozpočtu roku 2017 s o u h l a s í II. d o p o r u č u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 139 ze dne Změna objemu rozpočtu roku 2017 s o u h l a s í II. d o p o r u č u j e č.j.: 143/2017 Změna objemu rozpočtu roku 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 139 ze dne 13.03.2017 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se změnou objemu rozpočtu městské

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 702 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 702 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 702 ze dne 17.10.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 65 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 65 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 65 ze dne 11.06.2019 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne č.j.: 267/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 533 ze dne 15.07.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

P R O G R A M. 37. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 37. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 10. 2018 K odsouhlasení - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 16. 10. 2018 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti

Více

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne 2. 6. 2016 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP

Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP Metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha Úvodní ustanovení Oddělení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne č.j.: 623/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 584 ze dne 11.09.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Rozpočet města Napajedla na rok 2018 Rozpočet města Napajedla na rok 2018 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2) Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 s účinností ode dne 1. 5. 2016 OBSAH Čl. 1 Základní ustanovení...

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.

Více

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE Č. USNESENÍ 687/2018

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE Č. USNESENÍ 687/2018 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 49 AŽ 62 V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 21.05. 2018 Č. USNESENÍ 687/2018 Rozpočtové opatření číslo 49 Zapojení

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 179 AŽ 193

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 179 AŽ 193 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 179 AŽ 193 V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 Rada města České Budějovice dne 18.12.2017 č. usnesení 1730/2017 Rozpočtové opatření číslo 179

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

1) , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

1) , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 00551 4122 000 0,00 130 000,00 130 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Paragraf celkem: 0,00 130 000,00 130 000,00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 745 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 745 ze dne č.j.: 784/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 745 ze dne 01.11.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017 Z17/131 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení na půjčky z FRBI

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2015

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2015 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2015 zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne 10. 5. 2018 1. Rudolf Chloupek 6. Miroslav Houška (předseda) 2. Jaromír Pařík 7. František Bradáč 3. Ladislav

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 636 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 636 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne 25.09.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 291 ze dne 21.05.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 15. březen 2016 Zhodnocení hospodaření obcí a DSO Jihomoravského kraje za rok 2015 01 Hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Č.j.: MěÚ/2770/2019/FO MĚSTO ČÁSLAV NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1 286 01 ČÁSLAV Rozpočtové opatření č. 1/2019 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 9 kjdkshfjkd 10 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst 11 kjedjksahdfjkhdfjhdx 12 Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč) Souhrnná bilance

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.1 16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018 Věc: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15 RÚK, ZÚK/2018

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2017 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny 2017 Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2010 se řídilo v souladu se

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

35/18/a

35/18/a Schváleno RM 9. 2. 2018 Rozpočtová opatření č. RO 35/2018 - RO 46/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor správní - ORJ 5 35/18/a 3399 5175 5 106 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet Důvodová zpráva Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009 předkládá k projednání na schůzi Rady Olomouckého

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje Důvodová zpráva k bodu 7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu.

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 177 178 Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč) Souhrnná bilance 2013 rozpočet 2013 Daňové příjmy 4 061 746,00 4 061 835,00 Nedaňové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 27.03.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne č.j.: 399/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 25.05.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 211 ze dne 10.04.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2019 Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2019 Usnesení č. 185/19 k rozpočtovému opatření EK č. 1-3 Rada města s c h v a l u j e a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 -

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více