noviny VELIKONOČNÍ HYMNUS duben 2010 farnosti sv. Anežky na Spoř ilově, roč ník XII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "noviny VELIKONOČNÍ HYMNUS duben 2010 farnosti sv. Anežky na Spoř ilově, roč ník XII"

Transkript

1 duben 2010 noviny farnosti sv. Anežky na Spoř ilově, roč ník XII VELIKONOČNÍ HYMNUS Den Kristova Vzkříšení! Národy, plesejte radostí. Ze smrti k životu, ze země k nebi nás přivedl Kristus Pán. Nebe ať se raduje, země ať plesá veselím. Viditelný i skrytý svět ať se přiodějí slávou: vždyť Kristus naše věčná radost vpravdě vstal z mrtvých. Oslavujme, že smrt byla přemožena, síla pekla zlomena. Oslavujme jediného Boha, převelkého, svatého, opěvujme ho s radostí za dar nového, neporušitelného života. Velká, přesvatá noci! Kriste, Boží slovo, věčná moudrosti! Dopřej nám, abychom s tebou byli sjednoceni v lásce ve tvém království. Dnes se nám zjevila posvátná Pascha: nový, svatý, mystický Beránek. Přečistý Beránek Krista, který nás osvobozuje od našich vin. Neposkvrněný Beránek věřících, který nám otevírá bránu ráje a posvěcuje ty, kteří uvěřili v jeho lásku. Hle, je to slavný den Vzkříšení! Z byzantské liturgie připravil otec Řehoř

2 2. strana farní noviny duben 2010 farní noviny duben 2010 strana 3 Pouť ke hrobu politika do Poříčí nad Sázavou v sobotu 17. dubna 2010 Modlitba za politiky a státníky vždy patřila mezi důležitá témata modlitby (viz 1 Tim 2,1). Tak můžeme napomoci tomu, aby alespoň někteří z nich pracovali moudře a poctivě. Je to významné pro budoucnost nás všech. Je dobře připomínat si, že i náš stát měl takové politiky. Mezi ně patřil JUDr. František Nosek ( ), františkánský terciář a významný katolický veřejný činitel předválečného období. Byl členem Poslanecké sněmovny za Československou stranu lidovou a v jednom volebním období ministrem. Pomáhal však také budovat kostely např. náš kostel - a byl činný m. j. v oblasti charity. Letos uplyne kulaté výročí 75 let od jeho smrti. Od té doby každým rokem je za něho sloužena mše sv. v Poříčí nad Sázavou, kde je pochován. Na tuto mši putovali zpočátku jeho přátelé, členové katolických družstev a věřící mládež. Později i další zájemci o jeho osobu. Letos bude mše sv. slavena přímo v den výročí, tj. v sobotu 17. dubna 2010, v Poříčí n. S., v kostele sv. Havla (u řeky). Program pouti: hod přednáška br. prof. Lubomíra Mlčocha o F. Noskovi na faře vedle kostela sv. Havla hod mše svatá. Hlavním celebrantem bude P. Jeroným František Jurka OFM, provinciál řádu františkánů. Pouť je dobrou příležitostí modlit se nejen za Noska, ale i za úroveň politického dění u nás. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny, a ty jsou vždycky významné pro směřování naší země. Někteří z terciářů upozornili, že volby se budou letos konat ani ne týden po slavnosti Seslání Ducha svatého. Přímo se nabízí prosit o dary Ducha pro voliče. Třeba modlitbou desátku růžence který Ducha sv. seslal. Do Poříčí je možno jet vlakem, který odjíždí z Hl. n. ve hod. Přestupuje se v Čerčanech; příjezd do Poříčí ve Nebo přesně o hodinu dříve. Z Čerčan je pak potřeba dojít pěšky 2-3 km. Nebo se účastnit pěší pouti z Benešova (asi 12 km). Odjezd z Prahy hl. n. je spěšným vlakem v 8.43 hodin. M. Müller První jarní den se třiatřicet Šnečků se svými vedoucími vypravili do Brdských lesů. Prohlédli si krásný zámek Mníšek pod Brdy a přímo na nádvoří si ještě vyrobili památeční dekoraci do bytu. Jak prohlásil Kubík Matějíček: To je moc vzácný obraz, ten jsem si vyrobil úplně sám! Spokojení a nadšení jsme se vraceli k vlaku, kde nás v lese zastihla hradní Meluzína. Splnili jsme její nelehké úkoly a našli poklad schovaný pod korunou stromů. Sladký poklad jsme si pak ve vlaku rozdělili, zazpívali naše oblíbené hity při kytaře a unavení jsme se vraceli k rodičům. Veronika Koběrská POSELSTVÍ ČLOVĚKA ČLOVĚKU Kristus, kterého církev přináší lidstvu, je Syn člověka. Ježíš sám se tak nazývá. Je prvorozený, vzor nového lidstva, je to nejlepší přítel každého člověka. Jedině o něm můžeme říci, že zná, co je v člověku. Je boží Poslaný, avšak ne aby svět soudil, ale aby všem přinesl spásu. Je dobrý pastýř lidstva. Není lidské hodnoty, kterou by neměl v úctě, kterou by nepovýšil a nevykoupil. Není lidského utrpení, které by nepochopil, nesdílel a nezhodnotil. Není lidské situace, kterou by na sebe nevzal, sám na sobě nezakusil a nedal nám jako příklad správného lidského chování a cesty ke spáse. I nad zlem, které jako lékař lidstva dobře znal, a co nejrozhodněji potíral, pociťoval nekonečný soucit, takže často svým přístupem způsobil proměnu hříšného člověka. Nuže, kdo hledá vzor dokonalého člověka, plně lidského a plně otevřeného nejhlubším lidským touhám, ať otevře Evangelia a před jeho zrakem povstává tvář Boha, který se stal jedním z nás. Papež Pavel VI., připravil otec Řehoř Benediktinský mnich Hrabanus Maurus, kolem roku 810

3 4.strana farní noviny duben 2010 farní noviny duben 2010 strana 5 první lavici v kostele sedává zajímavá subtilní tmavovláska Jar- V mila Outratová, která odtud sleduje své syny ministranty. Zajímavé jsou i její profesní zkušenosti, které během krátké doby nasbírala. Prošla jsi řadou velmi zajímavých povolání, které bylo první? Hned po škole jsem nastoupila do televize HBO, která v té době měla ještě dětský a dokumentární kanál. Nejdříve jsem pracovala jako asistentka akvizicí programů pro všechny kanály HBO, a potom jsem se stala programovou manažerkou dětského kanálu, který se tehdy jmenoval Supermax. Rozhodovala jsem, co za animované a hrané filmy, seriály a pořady se nakoupí a bude se vysílat. Jaká kritéria byla pro výběr určující? Kritériem byla estetická a výpovědní hodnota. Také jsem se snažila, aby pořady byly bezpečné, bez drsných a krvežíznivých scén. Záleželo i na rychlosti animace. Nejdříve se radila skupina lidí, konečný výběr byl pak na mně. Odmítla jsem tenkrát například koupit Pokémony a Teletubbies. Paradoxem života jde o seriály, které moji synové rádi sledují v angličtině a dokonce náruživě sbírají karty Pokémonů. Měla jsi nějaké mediální vzdělání? Studovala jsem pedagogickou fakultu obor angličtina hudební výchova. Prošla jsem v HBO výběrovým řízením asi díky dobré angličtině a nejdřív dělala asistentku americké šéfce. Vlastně jsem nikdy do školství nenastoupila, kromě praxe a kurzů angličtiny pro dospělé. Byla jsi na studijním pobytu v zahraničí? Rok jsem pracovala pro Foundation for Freedom, charitu v Anglii v Oxfordu, to byla skvělá škola nejen angličtiny. Pomáhala jsem organizovat mezinárodní konference a semináře pro studenty z celého světa nebo například pro ukrajinské poslance. Díky tomu jsem se dostala například do britského parlamentu. Součástí tohoto roku byl i dvouměsíční pobyt ve Švýcarsku, kde celé léto probíhají konference. Byla to úžasná možnost poznat lidi z celého světa, jiné kultury, náboženství a zvyky. Jezdí tam přednášet významné osobnosti, a tak jsem například poznala Dalajlamu, maorskou královnu, nebo Rajmohana Gandího, vnuka slavného předka. Z Čechů tam byla pravidelně zvaná například Jaroslava Davidová Moserová, která předsedala gene- rálnímu shromáždění UNESCO a asi nejvíc je známá díky kandidatuře na prezidentku. Kde jsi byla zaměstnaná potom? Všechny programy HBO se přesunuly do Budapešti, tak jsem začala pracovat pro firmu Outward Bound - Česká cesta, která se zabývala organizací víkendových či celotýdenních vzdělávacích kurzů pro zaměstnance firem, nabízela teambuildingové a vzdělávací kurzy pro manažery nebo kurzy zaměřující se na růst osobnosti. Připravovali jsme je s pomocí lektorů různých oborů, zařizovali ubytování. Po mateřské mi přišlo nereálné nastupovat na plný úvazek. Přijala jsem tedy nabídku britské distribuční společnosti Taskovski Films, která distribuuje dokumentární filmy. Její majitelka se rozhodla firmu přestěhovat z finančních důvodů z Londýna do Prahy, a jelikož studovala na pražské FAMU, uměla výborně česky a měla i kontakty. Začala jsem pracovat z domova tím způsobem, že jsem nabízela dokumentární filmy k prodeji do celosvětových televizí. Jezdila jsem na festivaly, měla jsem příležitost jednou do měsíce odcestovat do ciziny a potkat se zajímavými lidmi. Nabízeli jsme dokumenty nejen české produkce, ale i z východní ROZHOVOR S JARMILOU OUTRATOVOU Evropy, Brazílie, Itálie. Jak jste filmy získávali? Nenakupovali jsme práva, ale dali jsme nabídku producentům, že pomůžeme s prodejem za určité procento. Můžeš zmínit nějaké české dokumenty z vaší distribuce? Třeba Marcela, René (podařil se prodej do prestižní německo-francouzské televize ARTE, fi lm získal i cenu fi lmových kritiků tohoto světového kanálu), Katka fi lmy Heleny Třeštíkové. Firma se proslavila distribucí fi lmu Víta Klusáka a Filipa Remundy Český sen, který získal řadu světových ocenění a podařilo se ho prodat do celého světa. Napadá mě ještě fi lm Zdroj Martina Marečka nebo Ztracená dovolená Lucie Králové. Doporučíš nám některý z dokumentů? Především časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové. Katka je dokumentem o drogové problematice všechny střední školy ho budou povinně promítat svým studentům je příběhem dívky, která se snaží přestat brát drogy, ale i přesto že porodí dítě, toho není schopná. Film René je o klukovi, který byl v šestnácti letech pro krádež na vojenské škole ještě před revolucí vězněn, po propuštění však nikdy nedokázal dlouho zůstat na svobodě, a tak odseděl víc jak 25 let. Přitom je to velmi inteligentní člověk, který napsal několik knih. S církevní či křesťanskou tematikou jsi se v dokumentech setkala? V distribuci jsme takové neměli, ale na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě se před dvěma lety objevily hned dva velmi úspěšné filmy Ježíš je normální od Terezy Nvotové a film Víta Janečka Ivetka a hora, jehož výpovědní hodnota je úžasná v opravdovosti a poctivosti hledání. Je příběhem slovenské dívky, která pět let měla mariánská zjevení. Nyní pracuješ jako produkční barokního souboru Ensemble Inégal. Existuje deset let a je výjimečný tím, že v archivech vyhledává jeho zakladatel a hudební vědec Adam Viktora skladby dosud nehrané, takže jejich nahrávky jsou celosvětovými premiérami. Dvorním skladatelem, kterému se věnují, je Jan Dismas Zelenka. Soubor se účastnil festivalů barokních souborů třeba v Bruggách, Utrechtu, letos od zaří se uskuteční již čtvrtý ročník vlastního koncertního cyklu České hudební baroko objevy a překvapení. Domovskou scénu soubor nemá, ale často koncertuje v kostele sv. Šimona a Judy nebo u sv. Martina ve zdi. Máme své publikum, které nás vyhledává, na koncerty jsme zvali i prostřednictvím těchto farních novin. Jak dlouho žijete na Spořilově? Teď sedm let. Vzpomínám na úžasné přijetí, toleranci k neposedným dětem, samozřejmou pomoc s kočárkem. Vůbec jsem nepočítala, že se tak rychle

4 6.strana farní noviny duben 2010 zapojím do společenství. Začala jsem chodit do Klubu maminek, kluci později na Šnečky a náboženství. Kudy jsi šla k Bohu? Byla jsem vychovávaná v ateistickém prostředí. Tatínek je spořilovák a odmala mi říkal, že Bůh je pohádka pro děti. Maminka pochází z moravské katolické rodiny, ale nepraktikovala. Až po přestěhování do Prahy, to mi bylo šest, se obrátila a začala mě brát s sebou do kostela. Impulsem pro ni bylo asi odcizení od rodiny, nové prostředí, osamělost. Důležitým bodem byla pro mě knížka o zjevení v Medžugorje, oslovila mě, od té doby POSLEDNÍ VEČEŘE VE SPOLČU skutečně věřím Bohu. Ovšem před tatínkem jsem to musela ještě dlouho tajit. Nyní, když už jsou oba mí rodiče v důchodu, se s tím smířil, byl v kostele na mé svatbě, u křtu vnuků a chodí s námi do kostela na Štědrý den. Akceptuje naši víru a je ochoten jednou do roka jít do kostela asi i díky otci Řehořovi. Jak se ti daří předávat víru synům? Přijímají ji zatím spontánně, rádi ministrují, starší chodí k svatému přijímání a mladší se těší, že od září začne chodit na přípravu. Na tuto slavnost snad můj tatínek také dorazí. Připravila Michaela Tučková Na Zelený čtvrtek jsme se se spolčem rozhodli uspořádat Poslední večeři Páně, abychom na vlastní žaludek nahlédli do této, původně židovské, tradice. Každý dostal za úkol obstarat nějaké ingredience, až se nakonec na stolní tabuli nálézalo (snad) vše potřebné. Seder, doslova pořádek, uspořádání, ס ד ר) ) je označení pro slavnostní večeři pro první noc(i) svátku Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví: V onen den svému synovi oznámíš: To je pro to, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. (Bible, Exodus 13,8) Řekla bych, že nejen pro děti bylo polopatické vysvětlování tím nejlepším způsobem, jak se dozvědět, proč právě jíme to či ono. Toto vyprávění událostí začíná v tradici čtyřmi otázkami, které má položit nejmladší dítě a jeho otec mu na ně odpoví. Otázky se odvíjejí od úvodních slov první otázky: Proč je tato noc odlišná od všech ostatních nocí? Pak následují otázky týkající se konkrétních potravin na stole. U nás na tabuli nechyběly rozhodně tyto tradiční pokrmy: macesy, hořké byliny - maror, symbolická malta - charoset, tmavá vejce, slaná voda a pečený beránek od paní Myslilové, který si zasloužil velkou pochvalu. Podle zvyku měl při večeři každý vypít čtyři poháry vína, což hlavně dámskou část našeho osazenstva trochu zaskočilo, takže jsme pro jistotu zapomněly dodržovat konec věty... číše naplněná až po okraj. Krom tohoto požadavku musím říct, že jsme se snažili. Texty jsme sice všichni četli, občas jsme se sami sobě vesele zasmáli, nicméně atmosféru se nám podařilo udržet uctivou a přitom pohodovou. Myslím si, že určitá nadsázka této akci prospěla daleko víc, než kdybychom se to všichni snažili provést s kamenným výrazem ve tváři. Zpočátku jsme si mysleli, že nekvašený chléb a hořké byliny udělají z obřadu pouze symbolickou záležitost, nicméně malta, beránek a víno náš dojem rychle spravili. Když jsme ze slavnosti odcházeli, mnozí se už těšili na páteční půst. Daniela Vávrová farní noviny duben 2010 strana 7 Zelenočtvrteční křížová cesta s dětmi na Petříně se za přispění vskutku jarního počasí a velké účasti maminek s poutníky na kočárcích až po náctileté vydařila. Tuto akci jsme podnikly již po dvanácté. Původně jen spořilovské putování se během let rozrostlo o maminky z Modřan, které v posledních letech tvoří většinu. Doufáme, že se příští rok rozrosteme o účastníky z naší farnosti, abychom společně mohly projít s písničkou a modlitbou jednotlivá zastavení a dojít až k prázdnému hrobu a tam poděkovat za naději a radost, které máme ze vzkříšení. poslední době proběhly u nás V v kostele dva koncerty. Předvelikonoční Stamicova kvarteta, Sedm slov Ježíše Krista na kříži od J. Haydna s doporovodným slovem otce Řehoře, který nás uvedl do usebrané atmosféry Velkého pátku, a po Velikonocích Jitka Vrbová se souborem Erastus neutahaným podáním tradicionálů a spirituálů téměř rozhýbala naše jindy tak klidné obecenstvo. Máme svůj kostel, farnost, kněze, všechno funguje. Kolik času a vlastní energie stojí některé z těch samozřejmostí, práci kněze nevyjímaje? Kdo nám to hraje na varhany, stará se o hudbu, hraje a zpívá na kůru, pečuje o květiny, o téměř každodenní provoz, úklid, finančnictví, kdo spraví tekoucí záchod a vypere oltářní roucha, zajistí nákup hostií či vánočních stromků, odhrne sníh či organizuje kulturní a vzdělávací akce? A tak dále a tak dále. Chci tímto poděkovat všem, kteří slouží v našem kostele Pánu i nám všem. Jsme jedna farní rodina a každý tu má své místo, ale i prostor udělat něco pro druhé. Velký dík patří především našemu statečnému otci Řehořovi. Jen pro informaci: ročně na zálohách za plyn zaplatíme přes 36 tisíc, za vodu téměř deset, za elektřinu 24 tisíc. Výdaje za květiny, svíce, hostie 15 tisíc, předplatné jen Katolického týdeníku je Kč.

5 8. strana farní noviny duben v bude koncelebrovat mši svatou páter Martin Holík, český katolický kněz, zakladatel Rádia Proglas, kterého je ředitelem, a spoluzakladatel TV Noe. Kromě činnosti v radiu Proglas a TV Noe je kaplanem brněnské farnosti sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Po mši svaté bude pravděpodobně možnost setkat se s ním. STANE SE se uskuteční pouť k hrobu dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Informace uvnitř novin v 10 hodin Mariánská pouť Prahou (271. ročník); Zahájení při mši sv. v bazilice Nanebevzetí P. Marie ve Strahovském klášteře Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v pátek v 8 hodin, tentokrát a Informace u paní Austerlitzové. Vážení rodiče, PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ pomalu spěje ke svému vyvrcholení. V současné době s dětmi probíráme desetidílnou systematickou přípravu na svátost smíření. Aby tato příprava přinesla dětem pokud možno co největší užitek, prosím Vás o spolupráci. Každý týden si lepíme do sešitu kromě pracovních obrázků i kratičkou teorii a úkol. Prosím Vás, nechte si od dětí vyprávět, o čem jsme si povídali, abyste poznali, co pochopily a co si pamatují. Úkoly postupně směřují ke zpytování svědomí. Pomozte dětem najít si večer chviličku na zamyšlení a případně jim během dne připomeňte, o co se mají snažit. Aby si na to vzpomněly samy, je nad jejich síly, ale s Vaší pomocí to jistě zvládnou. Na uvedení do svátostného života nestačí jen slyšet při vyučování teorii, je potřeba i vypěstování správných návyků. Možná vás to překvapí, ale snažíme se uvědomovat si nejen to špatné, co jsme pokazili, ale i to dobré, co se nám s Boží pomocí podařilo. Aby z nás vyrostli radostní křesťané. Klára Kudrnová, tel , Víte, kde je vaše nejbližší autodílna, autoklempířství a pneuservis? Přece tady na Spořilově! Jihovýchodní III./736 Menší opravy i na počkání. tel Ing. Mirek Ždych Děkujeme všem dárcům, kteří postní odříkání proměnili na finanční podporu nejrůznějších misijních děl. Za velikonoční pohlednice, které nakreslily děti, se v našem kostele vybralo 3000 Kč, peníze pošleme do katolické školy v estonském Tartu FARNÍ ÚŘ AD P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25, tel úřední hodiny: po pá Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více