Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další"

Transkript

1 Průvodce Vysokou školou finanční a správní

2 Přípravné kurzy Bakalářské studium Magisterské studium Anglické obory Doktorské studium 2

3 OBSAH obsah Motto 4 Poslání VŠFS 4 Sdílené hodnoty 4 Úvodní slovo rektorky 5 O univerzitě 6 Partneři univerzity 7 Proč studovat na VŠFS 8 Management univerzity 9 Fakulta sociálních studií 10 Fakulta ekonomických studií 10 Přijímací řízení 11 Školné a poplatky 12 Průběh výuky 13 Studijní obory Bankovnictví 14 Finance a finanční služby 14 Finance 15 Pojišťovnictví 15 Aplikovaná informatika 16 Řízení podniku a podnikové finance (ČJ) / Business Management and Corporate Finance (AJ) 16 Marketingová komunikace (ČJ)/ Marketing Communication (AJ) 17 Veřejná správa 17 Právo ve veřejné správě 18 Právo v podnikání 18 3 Bezpečnostně právní studia, Kriminalisticko právní specializace 19 Společné programy VŠFS a CityU City University of Seattle 20 MBA 21 Joint Degree MBA 22 Joint Degree BSBA 23 ERASMUS+ program 24 Mezinárodní spolupráce 25 Global Management Challenge (GMC) 25 International Association of University President s (IAUP) 25 Institut celoživotního vzdělávání Institut celoživotního vzdělávání 26 A. Kurzy dle 66 zákona o vysokých školách 26 B. Akreditované vzdělávací programy, kurzy a zkoušky 26 C. Ostatní kurzy 26 Výzkum a vývoj 27 Vybavenost 28 Knihovny VŠFS 29 Nakladatelství EUPRESS 29 Mimoškolní aktivity 30 Společenská odpovědnost 32 Udržujeme trvalý kontakt s absolventy 33 Studijní střediska 34 Dny otevřených dveří 34

4 Motto Staneme se vaším celoživotním partnerem ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím k profesionálnímu úspěchu. Poslání VŠFS Bc. Ing. MBA BSBA Ph.D. Posláním Vysoké školy finanční a správní je stát se přední respektovanou a vyhledávanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady pro jejich trvalý kariérní růst i plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím ukončením získají konkurenční výhodu a budou se úspěšně prosazovat na trhu práce po celou dobu svého produktivního života. obsah Sdílené hodnoty Vysoká úroveň a kvalita vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti. Důvěryhodnost, profesionalita a odbornost. Svoboda názorů a jejich prezentace. Dynamika a flexibilita reagující na vývoj sociálně ekonomického prostředí. Vstřícné, partnerské a přátelské vztahy. Trvalé vazby studentů a absolventů ke škole. Respekt, loajalita a odpovědnost vůči studentům i škole. Kooperace, sdílení informací. 4

5 Vá žení přátelé, na následujících stránkách vám představíme stabilní soukromou univerzitu Vysokou školu finanční a správní, která nabízí tradici i moderní přístup k výuce. Univerzitu, která se nespokojuje s pasivním předáváním informací, ale která se soustřeďuje na aktivní transfer znalostí prostřednictvím výuky. Seznámíte se s našimi obory, zjistíte, že můžete studovat jak v českém, tak v anglickém jazyce, že na škole panuje i vlivem třetiny zahraničních studentů mezinárodní, multikulturní atmosféra. Díky cílenému propojování pedagogické, projektové a tvůrčí činnosti vám můžeme nabídnout účast na mezioborových projektech, v soutěžích i na odborných fórech a konferencích. Jako příklad můžeme uvést mezinárodní studentskou soutěž Global Management Challenge v manažerském řízení firem, kterou naše univerzita v ČR zaštiťuje a které se pravidelně účastní kolem 30 zemí světa. Stavíme na inovativním myšlení a rozvoji kompetencí. Odrazem je nejenom promyšlená struktura studia, ale i naše snaha 5 obsah posílit výzkumné projekty univerzity. Fakt, že se Vysoká škola finanční a správní stala v roce 2012 výzkumnou organizací, by se vám mohl zdát v záplavě ch informací nedůležitý, ale potvrzuje, že kvalita je poznávacím znamením univerzity, o niž se zajímáte, stejně jako třeba evropské ocenění kvality ECTS Label, který máme jako jediná soukromá vysoká škola v České republice. Ale nežijeme jen studiem a výzkumem. Uvědomujeme si, že univerzita musí mít společenský přesah, že její role je mnohem širší než prosté předávání vědomostí. Proč hledat silná a vznešená slova. Vždyť stačí říct, že děláme správné věci správným způsobem. Přidejte se k nám. Vaše, BOHUSLAVA ŠENKÝŘOVÁ rektorka

6 O univerzitě Založena v roce 1999 jako OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Status UNIVERZITY od roku 2009 STUDIJNÍ STŘEDISKA v Mostě a Kladně V roce 2010 univerzita organizačně rozdělena na Fakultu ekonomických studií a Fakultu sociálních studií Status výzkumné organizace od roku 2012 Jako jediná soukromá vysoká škola v ČR je držitelkou ECTS Label nejprestižnějšího evropského ocenění v oblasti KVALITY terciárního vzdělávání, ocenění kvality implementace a užití kreditního systému uděluje Evropská komise EU Více než ABSOLVENTŮ a v akademickém roce 2014/ STUDENTŮ Mezinárodní charakter a multikulturní prostředí přes 1000 zahraničních studentů z 35 zemí světa Nadstandardně technicky vybavená vysoká škola se stravovacím a ubytovacím zázemím BEZBARIÉROVÝ přístup Škola bez bariér (budova Estonská, studijní středisko Most) PARTNERY univerzity mimo jiné jsou: Apogeo, ČSOB, Deloitte, Hospodářské noviny, J&T Banka, Kooperativa, Mladá Fronta DNES, Škoda AUTO 6

7 obsah Partneři projektů ké o s y V i ř Partne ní a správní č koly finan š Ostatní partneři Statutární město Kladno 7

8 INDIVIDUÁLNÍ přístup ke studentům obsah Velký VÝBĚR studijních oborů v ČJ i AJ Pomáháme vám se studiem přípravné KURZY i kurzy na míru Poskytujeme individuální KONZULTACE ke studiu nejen v ČJ, ale také v AJ a RJ Pedagogové se zkušenostmi z prestižních škol v ČR včetně TOP MANAŽERŮ ve výuce Až 50 % školného s PROSPĚCHOVÝM stipendiem, ubytovací a sociální stipendia, SPORTOVNÍ stipendia, stipendia za REPREZENTACI univerzity, ocenění studentských prací Proč studovat na VŠFS Možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus + KOMUNIKUJEME on-line (Informační systém, elektronický index) Důraz na společensky odpovědný přístup (CSR) PODPORA sociálně i zdravotně handicapovaných TALENTOVANÝCH studentů Řada studentských benefitů: např. ZVÝHODNĚNÉ studentské úvěry Pořádáme pravidelné AKCE pro studenty i absolventy ples, výroční setkání, koncerty, sportovní turnaje atd. Stále doplňujeme a aktualizujeme KNIHOVNÍ fond, máme vlastní NAKLADATELSTVÍ s e-shopem 8

9 Management univerzity REKTORKA Bohuslava Šenkýřová PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY, TAJEMNÍK Emil Šenkýř PROREKTOR PRO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A VNĚJŠÍ VZTAHY Petr Budinský PROREKTOR PRO VÝZKUM A VÝVOJ Mojmír Helísek PROREKTOR PRO KONCEPCI A ROZVOJ Vladimír Čechák PROREKTOR PRO NAKLADATELSKOU ČINNOST Milan Kašík KVESTORKA Věra Sochorová KANCLÉŘKA Zuzana Balžanková 9

10 FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ obsah DĚKAN Karel Havlíček DĚKAN Petr Matějů PRODĚKAN Radim Valenčík PRODĚKAN Ondřej Roubal KATEDRA FINANCÍ Otakar Schlossberger KATEDRA INFORMATIKY A MATEMATIKY Jan Lánský KATEDRA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Aleš Hes KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY Marek Starý KATEDRA EKONOMIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Radim Valenčík KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Gabriela Dlasková KATEDRA SOCIOLOGIE František Zich KATEDRA PRÁVA Eduard Bruna KATEDRA JAZYKŮ Tomislav Potocký 10

11 Přijímací řízení PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Provádí se podáním přihlášky ke studiu na vysoké škole včetně úhrady administrativního poplatku za přijímací řízení. Přihlášku lze podat elektronicky prostřednictvím nebo lze zvolit papírový formulář (SEVT ). TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium bude informován o termínu přijímacího pohovoru prostřednictvím pozvánky zaslané em nebo poštou (pokud není v přihlášce uvedená ová adresa). PŘIJÍMACÍ POHOVOR U přijímacího pohovoru uchazeč předloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (uchazeči o bakalářský studijní program), resp. úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (uchazeči o navazující magisterský program). Letošní absolventi středních škol a bakalářských programů doloží tyto dokumenty po složení závěrečných zkoušek (nejpozději při zápisu do studia). Uchazeči ze zahraničí doloží nostrifikaci zahraničního studia. Přijímací řízení sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu a podpisu smlouvy o studiu. Uchazeči dále mohou absolvovat dobrovolné písemné testy všeobecných znalostí zvoleného studijního oboru. Tyto testy si na základě předaného klíče uchazeči sami opraví a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu. Zahraniční uchazeči o studium oborů vyučovaných v českém jazyce píší povinně vstupní test z českého jazyka. Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka. POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 300 Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada bezhotovostně složenkou typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti do zahájení přijímacího řízení). 500 Kč při podání tištěné přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti při podání přihlášky do zahájení přijímacího řízení). Podrobnosti k přijímacímu řízení doktorského studia naleznete zde. Bc. Ing. MBA BSBA Ph.D. 11

12 Školné a poplatky ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ OBORY Obory vyučované v českém jazyce Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia Obory vyučované v anglickém jazyce Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia Nabízíme možnost splátkového kalendáře Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB (podrobnosti zde.) MAGISTERSKÉ OBORY Obory vyučované v českém jazyce Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia Obory vyučované v anglickém jazyce Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia DOKTORSKÉ OBORY Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia JOINT DEGREE B Obor Business Management and Corporate Finance + BSBA Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia Obor Marketing Communication + BSBA Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia JOINT DEGREE M Obor Business Management and Corporate Finance + MBA Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia Obor Marketing Communication + MBA Kč za jeden rok prezenčního studia Kč za jeden rok kombinovaného studia 12

13 Průběh výuky SEMESTR JE ROZVRŽEN DO 12 TÝDNŮ PREZENČNÍ FORMA STUDIA výuka probíhá 4 dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA víkendová soustředění (jednou za 14 dní), která probíhají v pátek od do max hodin a v sobotu od 8.00 do hodin INDIVIDUÁLNÍ PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ umožňuje studentovi dohodnout si s pedagogy individuální konzultace, náhradní úkoly a termíny plnění studijních povinností, a to vždy na začátku daného semestru Podrobnosti k doktorskému studiu naleznete zde. 13

14 Bankovnictví Bakalářské studium možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu obor Finance a finanční služby Studijní obory Navazující magisterské studium Finance a finanční služby ZÍSKANÉ TITULY: Bc. ZÍSKANÉ TITULY: Ing. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: střední management bankovních institucí, střední a vyšší management v oblasti komerčního odborníci se znalostí fungování bank a investičního bankovnictví, a finančního investování v globalizující se ekonomice, specialisté na finanční analýzy, odborníci na retailové finanční služby. poradci v oblasti finančnictví. CHARAKTERISTIKA OBORU: CHARAKTERISTIKA OBORU: Znalosti obecné peněžní ekonomie a teorie peněz. Sleduje současné vývojové trendy makroekonomie. Specifické znalosti o podstatě a fungování bankovních Přináší teorii i praxi financí, měnové a protiinflační politiky a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. a finančního investování. Znalosti fungování měnové a protiinflační politiky. Sleduje diverzifikaci produktové nabídky finančních služeb. 14

15 Finance Pojišťovnictví Doktorské studium Ph.D. Bakalářské a navazující magisterské studium Ing. ZÍSKANÉ TITULY: Standardní doba studia: 3 roky (max. 5 let) Cílem doktorského studia v oboru Finance je připravit absolventy ke zvládnutí obecné metodologie vědecké práce a vybavit je specializovanými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi z oblasti finančních trhů a finančních institucí, vedoucími k originálním tvůrčím postupům, výzkumům a systematické publikační aktivitě. To vše se odrazí v původní a inovativní disertační práci. Profilové povinné předměty: Teorie finančních trhů a analýza jejich stability. Finanční instituce a jejich řízení. Metody řízení finančních rizik. Makroekonomická teorie a analýza. Metodologie vědy. Bc. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: střední a vyšší management pojišťoven a penzijních fondů, specialisté na finanční analýzy, specialisté aktuárských praktik. Charakteristika oboru: Vychází ze studia pojištění a pojišťovnictví. Důraz je kladen i na znalosti fungování soudobých finančních trhů a institucí na nich působících. Respektuje aktuální posuny soudobého českého soukromého pojišťovnictví. Studenti získají zákonem požadované vzdělání pro zprostředkovatelskou činnost. 15

16 Aplikovaná informatika Bakalářské a navazující magisterské studium Mgr. Bakalářské a navazující magisterské studium Řízení podniku a podnikové finance (ČJ)/ Business Management and Corporate Finance (AJ) Bc. ZÍSKANÉ TITULY: UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: odborníci v jakékoliv oblasti IT, odborníci v oblasti správy a řízení informačních a komunikačních sítí, manažeři IT oddělení v soukromém (firemním), nebo ve veřejném sektoru. ZÍSKANÉ TITULY: Bc. Ing. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: střední a vrcholový management podnikové sféry finanční instituce (auditorské, účetní, investiční firmy), oblast výroby, oblast služeb, domácí a zahraniční obchod, i jako samostatný podnikatel. CHARAKTERISTIKA OBORU: Přináší praktické znalosti na pomezí informatiky, obchodu a managementu. Připravuje na řízení IT týmů. Zahrnuje i oblast etiky, práva a bezpečnosti informačních technologií. CHARAKTERISTIKA OBORU: Nejaktuálnější trendy v řízení podnikových procesů. Reflexe podnikových potřeb. Vazba na světový vývoj. Špičkoví lektoři a manažeři exportně orientovaných firem ve výuce. Konkurenceschopnost a uplatnění. 16

17 Marketingová komunikace (ČJ) Marketing Communication (AJ) Veřejná správa Bakalářské a navazující magisterské studium ZÍSKANÉ TITULY: Bc. Ing. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: v oboru se uplatní 90 % absolventů, střední a vrcholový management firemní sféry, uplatnění v médiích a reklamních agenturách, expert na PR, tiskový mluvčí, neziskové organizace i veřejná sféra. Bakalářské a navazující magisterské studium ZÍSKANÉ TITULY: Bc. Ing. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: kvalifikované expertní a manažerské pozice ve veřejné správě, vedoucí odborů na libovolném ministerstvu, tajemníci obecního/městského úřadu, příprava na výkon volených veřejných funkcí, uplatnění ve strukturách Evropské unie. CHARAKTERISTIKA OBORU: Seznamuje s nástroji reklamy a PR, marketingu a marketingové komunikace. Připravuje na úspěšné působení v roli marketingových specialistů a manažerů napříč trhem práce nejen v ČR, ale i v zahraničí. 17 CHARAKTERISTIKA OBORU: Moderní manažerské pojetí veřejné služby a jejího efektivního marketingu ve vztahu k občanům. Koncepční a teoretické souvislosti veřejné správy a jejich praktická aplikace. Nedílnou součástí studia je osvojení základů manažerských a komunikačních dovedností.

18 Právo ve veřejné správě Právo v podnikání obsah Bakalářské studium možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu obor Veřejná správa Studijní směr Právo ve veřejné správě Bakalářské studium možno pokračovat v navazujícím magisterském studium obor Řízení podniku a podnikové finance Studijní směr Právní úprava postavení podnikatele ZÍSKANÉ TITULY: Bc. ZÍSKANÉ TITULY: Bc. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: střední manažerské funkce s perspektivou dosažení řídících pozic, střední manažerské funkce s perspektivou dosažení řídících pozic, právní specialista pro konkrétní oblast, právní specialista ve velkých podnicích (včetně mezinárodních), uplatnění na všech úrovních státní správy, samosprávy, vysoce kvalifikovaný odborník, upotřebitelný jak v soukromém v neziskových organizacích sektoru, tak i v sektoru veřejném. CHARAKTERISTIKA OBORU: CHARAKTERISTIKA OBORU: Obor se silným zastoupením právních předmětů. Obor se silným zastoupením právních předmětů. Důraz na aplikaci práva: schopnost interpretovat Důraz na aplikaci práva v podnikatelském prostředí. a aplikovat právní předpisy v konkrétní oblasti. Proto důraz i na předměty jako je ekonomie, management, financování Obohaceno o předměty neprávní (základy ekonomie, podniku, základy marketingu, základy účetnictví. management, politologie a regionalistika). Nebudou moci vykonávat právně regulovaná, speciální právnická povolání (advokát, notář, soudce atd.). 18

19 Bezpečnostně právní studia Nové obory Kriminalisticko právní specializace obsah Bakalářské studium ZÍSKANÉ TITULY: Bc. Bakalářské studium ZÍSKANÉ TITULY: Bc. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: bezpečností specialista na úrovni vedení v organizaci či instituci, bezpečnostní ředitel, ředitel bezpečnostní, nebo detektivní služby, široká možnost uplatnění díky vývoji bezpečnostní situace ve společnosti. CHARAKTERISTIKA OBORU: Obor je koncipován jako právní a bezpečnostní. Poskytuje znalosti nutné pro stanovení účinných strategií ochrany veřejného pořádku a prosazování práva. Zaměřuje se na psychologické a sociologické kontexty, příčiny a přístupy ke zjišťování korupce a jejich prevenci. Nabízí odpovídající znalosti z teorie a metodologie boje proti negativním společenským jevům. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: kriminalisticko-právní specialista na úrovni středního a nižšího managementu, právní specialista ve státní správě, veřejné správě a soukromých bezpečnostních službách, absolventi dovedou tvůrčím způsobem aplikovat znalosti při objasňování a vyšetřování trestné činnosti. CHARAKTERISTIKA OBORU: Primárně právní obor s širokým okruhem informací z oblasti trestního práva, kriminalistiky a forenzních věd. Obor aplikovaného využití práva. Nabízí ucelené znalosti z teorie a praxe kriminalistiky a forenzních disciplín. 19

20 Společné programy City University of Seattle City University of Seattle, která byla založena v roce 1973 jako nezisková organizace, má pobočky po celém světě, mimo USA a Českou republiku také v Austrálii, Kanadě, Číně, Mexiku, Řecku, Rumunsku, Slovensku, Švýcarsku a Vietnamu. Dnes již má díky těmto spolupracím více než absolventů po celém světě. Spolupráce se City University of Seattle se datuje od roku Jako jedna z 10 vysokých škol v ČR má VŠFS akreditaci České asociace MBA škol (CAMBAS). STUDIJNÍ PROGRAM CITY UNIVERSITY OF SEATTLE: Master of Business Administration specializace na globální management, marketing a finance. SPOLEČNÉ PROGRAMY CITY UNIVERSITY OF SEATTLE A VŠFS: JOINT DEGREE BSBA: Marketing Communication + BSBA Business Management and Corporate Finance + BSBA JOINT DEGREE MBA: Marketing Communication + MBA Business Management and Corporate Finance + MBA 20

21 MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1. týden samostudium, on-line podpora, úkoly Zaměřuje se na problematiku řízení podniku. Příprava na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních podnicích. Titul MBA otevírá dveře do společnosti top manažerů a podnikatelů na celém světě. Studium sestává ze 12 základních kurzů, které jsou doplněny o 4 kurzy vybrané specializace. pá, so, ne prezenční soustředění PRŮBĚH STUDIA Prezenční soustředění probíhá o víkendu mezi prvním a druhým týdnem kurzu. On-line studium obsahuje řízené diskuze na studijním systému BlackBoard, řešení úkolů pomocí programů CAPSIM a BRS a týmové nebo samostatné projekty. Celková doba studia je 16 měsíců. 3 týdny samostudium, on-line podpora, úkoly 21

22 JOINT DEGREE MBA MASTER STUDY AWARDED TITLES: ING. + MBA Program Joint Degree M je koncipován pro studenty a uchazeče o magisterské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce výbornou znalostí zejména obchodní angličtiny a rozšířením svých vědomostí i dovedností. Při souběžném studiu navazujícího magisterského oboru na VŠFS a studijního programu MBA na City University of Seattle mohou získat dva tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Ing., uznávaný v celé EU, a při splnění povinností studijního programu MBA v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul MBA. VÝHODY STUDIA prostupnost studijních programů VŠFS a CU dává možnost absolvovat část studia MBA v rámci skladby předmětů navazujícího magisterského studia a zároveň garantuje uznání předmětů MBA v souběžném magisterském studiu, tj. předměty shodného obsahu bude student absolvovat pouze jednou, buď v českém, nebo anglickém jazyce významná úspora času, celková doba studia obou oborů je dva roky, úspora studijního času souběžným studiem se významně projeví i na ceně studia v části MBA, získání statutu studenta a člena akademické obce City University of Seattle s přístupem k informačním zdrojům, vlastní profil studia na stránkách City University of Seattle využitelný jako reference, možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti City University of Seattle. NABÍZENÉ OBORY Business Management and Corporate Finance (VŠFS) & MBA (CityU) Marketing Communication (VŠFS) & MBA (CityU) 22

23 Společné programy JOINT DEGREE BSBA BACHELOR STUDY AWARDED TITLES: BC. + BSBA Pro studenty akreditovaných bakalářských oborů VŠFS je připravena mimořádná a výhodná nabídka. Při souběžném studiu bakalářských oborů na VŠFS a City University of Seattle mohou získat dva bakalářské tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Bc., uznávaný v celé EU, a při splnění povinností bakalářského studia v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul BSBA. VÝHODY SOUBĚŽNÉHO STUDIA uznání části bakalářského studia City University of Seattle v rámci skladby předmětů a kreditů, které již student absolvoval v bakalářském studiu VŠFS v angličtině významná úspora času, ale i minimalizace školného za BSBA zkrácení času studia původní čtyřleté bakalářské studium City University of Seattle je ve formě Joint Degree B na VŠFS zkráceno na celkovou dobu tří let možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti City University of Seattle NABÍZENÉ OBORY: Business Management and Corporate Finance (VŠFS) & BSBA (CityU) Marketing Communication (VŠFS) & BSBA (CityU) 23

24 ERASMUS+ PROGRAM Zahraniční studijní pobyty nebo praktické stáže na 1 až 2 semestry. Přístupné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia bakalářského i magisterského stupně. Po dobu studia v zahraničí student zůstává řádným studentem VŠFS (platí řádné školné, pobírá veškeré přiznané finanční příspěvky stipendia, sociální dávky atd.) Pro finanční zajištění zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+ student získává finanční podporu ve výši přiznané pro cílovou zemi. Spolupracujeme s více než 40 univerzitami z celého světa. Vybrané partnerské univerzity: University of Gloucestershire (Velká Británie), Université Paris XII Val de Marne (Francie), Sapienza Universita di Roma (Itálie), Universidad Politécnica de Valencia (Španělsko) nebo Bifröst University (Island). Do programu se mohou zapojit i studenti doktorského studia. 24

25 Mezinárodní spolupráce SPOLUPRACUJEME S VÍCE NEŽ 40 UNIVERZITAMI Z 35 ZEMÍ SVĚTA V roce 2014 jsme uzavřeli unikátní třístrannou smlouvu s americkou City University of Seattle a čínskou Chanchung University of Finance and Economics o výměně studentů. Intenzivní spolupráci jsme navázali s řadou univerzit v Mexiku, partnery máme v Kanadě, Gruzii, Finsku, Německu i na Slovensku. Pořádáme Letní školy, pravidelně tak u nás tráví několik letních týdnů řada zahraničních studentů. Vznikl u nás International Student Club VŠFS, který pomáhá zahraničním studentům a zapojuje české studenty. GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE (GMC) Vysoká škola finanční a správní se stala organizátorem soutěže v ČR a na Slovensku. Dává tak českým i slovenským studentům šanci zapojit se do konkurence více než 30 států světa v manažerském řízení firem. Jednou z hlavních předností soutěže je spolupráce studentů s prestižními firmami. Ty se do projektu zapojují nejen jako sponzoři, ale i jako patroni podporující své týmy. VŠFS díky soutěži navázala řadu zahraničních spoluprací. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENT S (IAUP) Asociace prezidentů, rektorů a vrcholových manažerů univerzit a vysokých škol z více než sta zemí světa. Jejím posláním je trvalé zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a posilování významu vysokých škol jako moderátorů a iniciátorů mezinárodní spolupráce a komunikace mezi světovými velmocemi a zeměmi třetího světa. Je aktivním členem významných světových institucí (např. UNESCO). Rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová byla již podruhé zvolena do výkonného výboru asociace. IAUP je pro VŠFS mostem k řadě zahraničních spoluprací, díky členství jsme ji navázali např. s čínskými nebo gruzínskými univerzitami. Bc. Ing. Ph.D. MBA BSBA 25

26 Institut celoživotního vzdělávání A. KURZY DLE 66 ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VŠFS realizuje programy celoživotního vzdělávání, ze kterých lze při splnění stanovených podmínek přestoupit na akreditované bakalářské studijní programy. Podrobnosti naleznete zde Vysoká škola finanční a správní ve spolupráci s Bankovní akademií realizuje přípravné, prohlubující a specializační kurzy. B. AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, KURZY A ZKOUŠKY Určené pro: úředníky veřejné správy, finanční poradce pro oblast penzijního spoření. C. OSTATNÍ KURZY Určené pro: uchazeče o bakalářské studium, uchazeče o navazující magisterské studium, studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, absolventy pro širokou veřejnost. Katalog kurzů zde 26

27 Výzkum a vývoj Od roku 2012 získala univerzita status výzkumné organizace a jako jedna z mála soukromých vysokých škol jsme získali finanční prostředky na podporu výzkumu z veřejných zdrojů ve dvou směrech: institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum. PROPOJUJEME TEORII S PRAXÍ Cíleně zapojujeme studenty do vědeckovýzkumné činnosti již na úrovni navazujícího magisterského studia. Intenzivně pracujeme se studenty doktorského studia a poskytujeme jim podporu. Soustřeďujeme se také na aplikovaný výzkum, spolupracujeme s řadou významných firem. Na podporu výzkumu a vývoje jsme založili Interní grantovou agenturu (IGA). Příklady významných výzkumných a vzdělávacích projektů: Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) ROZVOJ West Bohemia (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Teorie redistribučních systémů (GA ČR) Pokrizová bankovní regulace a její dopad na ekonomickou aktivitu v malé exportně orientované ekonomice (GA ČR) Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (TA ČR) Časopis ACTA VŠFS Vědecký recenzovaný časopis zařazený do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI. Časopis je dále zařazen do databáze EBSCO, RePEc, Index Copernicus. ACTA VŠFS jsou také v prestižní databázi European Science Foundation ERIH PLUS. CESTA Centrum pro ekonomické studie a analýzy vzniklo jako prostředek rozvoje intenzivního výzkumu nejen v oblastech relevantních zaměření vzdělávací činnosti školy, ale i v oblastech aktuálních a potřebných z hlediska národohospodářské situace. Získání a úspěšná realizace řady výzkumných projektů je dokladem kvalitní vědeckovýzkumné a publikační činnosti v oblastech akreditovaných oborů VŠFS. V současnosti řeší výzkumný úkol Review českého penzijního systému a je napojeno na Odbornou komisi pro důchodovou reformu, zřízenou ministryní práce a sociálních věcí a ministrem financí. Cena prof. Františka Vencovského Rektorka univerzity vypisuje každé dva roky soutěž pro talentované ekonomy do 35 let, která je dotována finanční částkou ve výši Kč. První vyhlášení soutěže spojené s mezinárodní vědeckou konferencí se konalo již v roce V průběhu dubna 2015 bude vypsáno téma. Letos bylo vypsáno téma Evropská ekonomika návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?, vyhlášení soutěže se bude konat v listopadu

28 Vybavenost STUDIJNÍ ZÁZEMÍ VŠFS je moderní, špičkově vybavená škola. Plné pokrytí budov prostřednictvím wi-fi připojení. Všechny posluchárny vybaveny dataprojektory, PC a ozvučením. K dispozici více než 600 PC či notebooků. Moderní informační systém umožňující elektronickou komunikaci. MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM Studentům umožňuje díky plně vybavenému televiznímu studiu získat dovednosti nutné pro multimediální prezentace a vyzkoušet si profese spojené s audiovizuální tvorbou. STUDENTSKÝ KLUB TIM V prostorách školy nabízíme moderní prostory pro stravování i relaxaci studentů. 28

29 Knihovny obsah CENTRUM KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB Moderní pracoviště vybavené kvalitním informačním systémem. Umožňuje jak vyhledávání, tak rezervaci přímo v knihovně i na dálku prostřednictvím internetu. Katalogizace vyhovuje mezinárodním standardům. K dispozici máme kromě 40 tisíc svazků i zahraniční a česká odborná periodika. Součástí centra je počítačová studovna, kde mají studenti volný přístup na internet a do databází Proquest Central, ASPI a Newton MediaSearch. Součástí fondu jsou elektronické knihy společnosti EBSCO a Proquest. NAKLADATELSTVÍ EUPRESS Produkuje od roku 2002 pro vnitřní i vnější knižní trh. Odborná prezentace výsledků výzkumných úkolů a hodnocení výsledků ukončených výzkumných programů a studií. Veškeré edice jsou připravovány novinářskými a nakladatelskými profesionály. Svoji produkci nakladatelství nabízí v prodejnách VŠFS, prostřednictvím e-shopu i na volném trhu ve vybraných renomovaných knihkupectvích. 29

30 Výroční party, šachový turnaj, garden party. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY SPOLEČENSKÉ AKCE Univerzita pořádá řadu kulturních akcí, jako je ples, plavba na parníku pro absolventy, dětský den, pravidelné studentské party atd. obsah SPORTOVNÍ AKCE Fotbalový tým VŠFS. Spolupráce s místním ligovým klubem. Pravidelné floorbalové turnaje. Lyžařské zájezdy pro studenty prvních ročníků. Turistický klub pedagogů a studentů. 30

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz

WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz WAnt to be invincible in inspired tellectual GeniOuS inventive international independent innovative in love? www.fame.utb.cz www.fame.utb.cz Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková děkanka Vítáme Vás na Fakultě

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2013 Praha říjen 2012 1 OBSAH Východiska aktualizace

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za rok 2011 OBSAH: Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akademickém roce 2010/2011 1. Úvod...5 1.1. Úplný název soukromé vysoké školy,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více