ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2"

Transkript

1 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy a výročního členského shromáždění. V uplynulém roce proběhlo řádné hlasování o setrvání kazatele po 7 letech. Vyjádřili jste se pro jeho setrvání. Děkuji všem za důvěru a vynasnažím se vykonávat svoji službu svědomitě. Na podzim letošního roku 2010 čeká sbor pravidelná vizitace po 5 letech. V uplynulém roce jsme přijímali větší množství nových členů a současně i větší množství lidí odešlo. Díky Bohu, že ne kvůli odpadnutí od víry nebo ztrátě zájmu o společenství, nýbrž kvůli svým přesunům do jiných sborů. Proběhly též všechny přípravy k oddělení samostatné stanice sboru v Říčanech tak, aby se k stala samostatným sborem. Vinohradský sbor svým členům v Říčanech a okolí začal sloužit již ve dvacátých letech minulého století, ke znovuobnovení říčanské stanice pak došlo koncem let osmdesátých. V případě Ondry Mazaného jsme navázali na nabídku Rady CB před dvěma lety při jednání o jeho budoucí misijní práci. Tehdy jsme s Brianem Sedgwickem a Samuelem Markem na jednání Rady navrhovali pro O. Mazaného 0,5 úvazku, Rada byla tehdy ochotna jít na celý úvazek. Jednání jsme končili s tím, že začneme na 0,5, a pokud se misijní práce bude dařit, požádáme o rozšíření. Práce se daří. Uskutečňuje se především v rámci organizace Ambassadors a dobře se rozvíjí. V současné době se přes English Campy a fotbalové kroužky Ondřej věnuje jak svým věřícím podvedoucím, tak misijní práci s lidmi nevěřícími. Jejich počet se pohybuje okolo čísla 100. Proto jsme na podzim 2009 požádali Radu o rozšíření jeho úvazku z 0,5 na 1. Rada žádosti vyhověla a od navýšila jeho pracovní úvazek ve smyslu žádosti. Pavel Mošner, kazatel sboru Program výročního členského sejití: -zjištění usnášeníschopnosti -volba delegátů na konferenci -zamyšlení nad uplynulým rokem a nad duchovním stavem sboru, diskuse -pokladní zpráva a vyjádření revizorů o hospodaření -diskuse a schvalování pokladní zprávy -zprávy: misijní pracovník + ze stanic:zbraslav a Řevnice -doplnění informací od vedoucích sborových složek -diskuse na kterékoli téma z výroční zprávy -formulace usnesení a závěr Sbor měl v roce 2009 tyto placené činnosti Osoba: Forma: Pavel Mošner kazatel CB, správce sboru Daniel Kvasnička kazatel CB pro Říčany Viktor Glier vikář CB pro Zbraslav Marcel Tomaškovič: správce domu zaměstnanec sboru Ondřej Mazaný misijní pracovník 1/2 úvazku Ve sboru fungovali v r následující složky a pracovníci: - Staršovstvo - Domeček a Klíček - Besídka (2x) - Studentský klub Krokodýl - Modlitební a vzdělávací skupiny - Mládež - Klubíčko - Diakonie Náplň práce: podle Řádu CB podle Řádu CB podle Řádu CB podle pracovní smlouvy se sborem v oblasti misie podle řádu CB - Chválící skupinka - Hospodářská rada - Stanice (3x) - Misijní pracovník Staršovstvo: Staršovstvo se v loňském roce scházelo 1x měsíčně ve čtvrtek mimo letních prázdnin. Naše setkání začínáme modlitební chvilkou, střídáme se v přípravě biblického úvodu, někdy nás diskuse nad tématem biblického úvodu inspirují k hlubšímu zamyšlení nad naší prací. Loňský rok byl pro staršovstvo poměrně pestrý. Připomenu, co jsme společně prožívali a řešili. Ve staršovstvu došlo k obměně. Tomáš Uher se oženil, přešel po prázdninách do ústeckého sboru a tím ukončil i své působení ve staršovstvu. Řady staršovstva doplnila od září Alena Herlesová, setkání se nyní účastní i náš vikář Jiří Valeš. Spolu s hospodářskou radou jsme se mimo jiné zamýšleli, zda se pustit do opravy klavíru. Je určitě dobře, že jsme se pro jeho renovaci rozhodli. V říjnu a listopadu jsme měli celkem 4 rozhovory o křtu a 9 o členství. Tyto rozhovory jsou pro nás vždy vzácnou chvílí, kdy se můžeme radovat nad Božím působením v životě těch, kteří se vydali po Boží cestě. Daniel Hejzlar ukončil správu řevnické stanice k Od její správu na rok převzal Viktor Glier. Viktor pracuje pro zbraslavskou stanici na ¾ úvazku, pro řevnickou stanici na ¼ úvazku. Konec roku byl ve znamení příprav na osamostatnění říčanské stanice, a to pro staršovstvo, hospodářskou radu i zástupce Říčan. Mohli jsme si společně vděčně připomenout historii říčanské stanice od jejího založení koncem 80. let, stavbu budovy v Roklanské ulici, která původně sloužila jako byt i modlitebna, dále jen jako byt. Říčanští si později začali prostory ke scházení pronajímat. Určitě si pamatujete hlasování, které proběhlo na členském shromáždění 8. listopadu 2009, kdy jsme společným hlasováním vyjádřili náš souhlas se založením sboru CB v Říčanech a s převodem nemovitosti v Roklanské ulici s věcným břemenem nově vznikajícímu sboru. Za tím vším bylo hodně práce hospodářské rady a staršovstva, komunikace s právníkem a na úřadech. Naše staršovstvo mohlo navázat na práci předcházejících staršovstev a spolupodílet se tak na procesu osamostatnění jedné naší stanice.

2 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str. 2 Jsem vděčný za vše, čím jsme minulý rok mohli společně projít. Vážím si toho, že se můžeme společně za budoucnost sboru modlit, že dokážeme s Boží pomocí konstruktivně řešit úkoly, které jsou před nás kladeny, a že mezi námi panuje přátelská atmosféra. Samuel Marek Besídka: V letošním školním roce byly děti rozděleny opět pouze do dvou oddělení, a to na velkou a malou besídku. Do velké besídky chodí školáci, do malé předškoláci cca od 3 let. Při úplné docházce dětí (vlastně rodičů) do shromáždění mělo jedno oddělení až 10 dětí, což někdy vyvolalo potřebu účasti dvou vedoucích, aby bylo možné děti vyučovat a zároveň některé neposedné usazovat. Tento plný počet dětí ale nebyl pravidlem, spíš výjimkou. Většinou se počet dětí pohybuje 3 5 děti v malé besídce (MB) a 5 7 dětí ve velké besídce (VB). Vedoucí MB jsou Iva Bezděková, Alice Wagenknechtová, Věra Hošková a Lucie Mošnerová, velkou besídku vedou Tomáš Wagenknecht, Šimon Petrus, Jana Vašková, Magdalena Mošnerová, Soňa Třísková(?) a Daniela Pelechová. Vedoucí se střídají ve dvou až třínedělních cyklech, výjimečně mají jen jednu neděli. Cílem besídky je dětem přiblížit Bibli a příběhy v ní, děti se též učí veršíčky nazpaměť. Daniela Pelechová Modlitební a vzdělávací skupiny: seniorská (ved. P. Šibíková) biblická hodina (vede P. Mošner) ve sb.domě (ved. neurčen) sesterská (ved. A. Herlesová) mužská (ved. B. Sedgwick) modřanská (ved. modřanští) bývalá soljakovská (ved. neurčen) tomaškovská (ved.tomaškovičovi) Klubíčko: V Klubíčku klubu pro maminky s dětmi se v současné době scházejí 2 4 maminky ze sboru a 1 2 maminky mimo sbor. Prosím, modlete se spolu s námi, aby se nechaly pozvat ještě další maminky z okolí a aby zde mohly nacházet vztah k živému Bohu. V příštím školním roce nastupuje Alena Švecová zpět do práce a vedení klubu se po ní chystá převzít Eva Mazaná. Potřebuje však k sobě někoho, kdo by jí pomohl a v případě potřeby (například onemocnění dětí) i zastoupil, aby konání klubu nemuselo být závislé na jediném člověku. Pokud byste někdo chtěl a mohl alespoň občas pomoci například s programem nebo občerstvením, dejte nám prosím vědět. Děkujeme. Alena Švecová Domeček a Klíček: V uplynulém roce se událo hned několik podstatných změn. V lednu opustili klub dlouholetí vedoucí Daniel Žďánský a Veronika Twardziková. Patří jim velký dík za jejich vytrvalou službu. V průběhu roku se do týmu vedoucích připojil Petr Pelech, který vyměnil roli dorostence za roli vedoucího. V září se připojil vikář Jiří Valeš. Krátkou přestávku si udělala Jana Mošnerová (změna rodinných poměrů). Na konci roku 2009 tedy v dorostu působili tito vedoucí: Jana Matějková, Katka Krausová, Jiří Valeš, Štěpán Wagenknecht a Petr Pelech. Počet dětí zůstával po celý rok na přibližně stejné úrovni, to je asi 5 6 pravidelně docházejících a k tomu další 2 3 děti. Víkendových akcí se účastnilo 7 15 dětí. V tomto roce jsme uspořádali 4 víkendové akce, 3 speciální schůzky a letní tábor. Schůzky máme každý pátek od 16:00 do 18:00. V roce 2009 velká část dorostenců i vedoucích chodí hrát po ukončení schůzek fotbal na hřiště do Riegrových sadů. Fotbal probíhá ve spolupráci s Ondrou Mazaným, který nám hřiště pronajímá. Dorost při CB Vinohrady je součástí Dorostové unie, což je orgán sdružující křesťanské dorosty. Poskytuje nám možnost pojištění dětí i vedoucích, vzdělávání vedoucích a také získání grantů. V současné době se čeká na to, zda bude jeden z grantů úspěšný. V případě kladného vyřízení by peníze šly na Biblickou stezku (soutěž biblických znalostí pořádaná celocírkevně), dotování školení vedoucích a zbytek by se rozdělil mezi jednotlivé dorosty. Náš sbor v uplynulém roce poskytl Dorostové unii prostory pro pořádání školení vedoucích a sněmu DU. Štěpán Wagenknecht Studentský klub KROKODÝL: Studentský klub Krokodýl organizuje tým mladých lidí, složený z členů i z přátel sboru. Posláním Krokodýla je vytvářet přátelské prostředí, ve kterém se pražští studenti mohou seznámit s křesťany, myšlenkami křesťanství a sborem CB. Toto poslání naplňuje Krokodýl prostřednictvím zážitkových, vzdělávacích i volnočasových aktivit, zaměřených především na studenty ve věku let. Ústřední akcí roku je sportovní tábor s výukou angličtiny English Camp který má ve vinohradském sboru více než desetiletou tradici. English Campu 2009 (s tématem Now In Colour) se zúčastnilo cca 30 studentů, 10 vedoucích a 10 cizinců, kteří na camp přijeli jako dobrovolníci misionáři. Během campu jsme ve večerních programech i chválách systematicky představili hlavní myšlenky evangelia i jeho osobní důsledky pro věřící organizátory. Camp patří ke studenty velmi oblíbeným a vysoce hodnoceným akcím, jako zvláště povzbudivé vnímáme kladné hodnocení duchovních programů a diskuzí. Studenti, kteří "prošli" některým z našich English Campů, tvoří významnou část účastníků dalších krokodýlích akcí. V roce 2009 jsme organizovali obvykle dvě až tři akce každý měsíc. Jsou to například výlety a exkurze, společné večeře, promítání z cest nebo sportovní akce (frisbee, sjíždění řeky, stolní tenis). Každá akce má svého "garanta", který je zodpovědný za její organizaci, jsou to například Jirka a Mari Zemánkovi, Štěpánka Legemzová, Jura a Blanka Trefných, Hanka a Tomáš Josefíkovi, Lukáš Wagenknecht, Ondřej Mazaný nebo Julie Drahorádová ze sboru, z mimosborovych vedoucích jsou to Klára Čiháková, Kateřina Velínská, Pavel Kasík nebo Lukáš Zich. Mezi hojně navštěvované akce patří pravidelně promítání filmu s následnou diskuzí, které už pátým rokem pořádáme každou poslední středu v měsíci od 18:00. Akci zajišťuje Pavel Kasík s přispěním vedoucích z Krokodýla

3 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str. 3 a dříve také Rybiček (které rovněž zajišťovaly akci v jeho jarní nepřítomnosti). Úspěšnou akcí s velkou účastí bylo promítání filmu René a následná diskuze s jeho režisérkou, paní Helenou Třeštíkovou. Mnohem menšími akcemi, co se týče účasti (nikoli však významu), jsou besedy u čaje, které pořádají manželé Zemánkovi a na kterých mají přítomní studenti možnost diskutovat o závažných i méně závažných tématech. Intimnější atmosféra malé skupinky a přátelského prostředí domova umožňuje hlubší sdílení ohledně otázek víry, které jinak v sekularizovaném světě obvykle není možné. Přehled akcí za rok 2009 (nejsou uvedeny filmy): Stolní tenis (16.1.), Palačinky (20.2.), Stolní hry (6.3.), Natáčení reklam (21.3.), Výlet do Liberce (4.4.), Výlet na Karlštejn (25.4.), Piknik a frisbee (15.5.), Sázava ( ), Výlet na Kokořínsko (13.6.), English Camp ( ), Výlet na kolech (26.9.), Frisbee na Letné (9.10.), Výlet do Solvayových lomů (24.10.), Promítání fotek z Velké Británie (20.11.), Stolní tenis (4.12.), Vánoční večer a noční pochod (18.12.), Silvestrovský pobyt na Šumavě ( ). Promítané filmy: Wall-e, Melodie mého srdce, Wasabi, Once, Smysl života, Home, Bolt, René. Celkový počet studentů, kteří se stavili alespoň na jedné akci Krokodýla během roku, odhadujeme na , "aktivnější" jádro pak čítá cca studentů, se kterými také vedoucí mají navázané i osobnější vztahy, daleko přesahující běžný vztah organizátor-host. Právě tyto osobní vztahy a svědectví jsou hodnoty, ze kterých máme jako klub i jako jednotlivci radost a jsme za ně Bohu vděční. Aktuální informace nebo fotky, videa a další příspěvky z již proběhlých akcí průběžně prezentujeme na internetových stránkách Zapsali vedoucí Krokodýlu (P.Kasík,J.+M.Zemánkovi a další) Mládež (Rybičky): Jako mládež/rybičky se scházíme každou středu přibližně od 17 do 19h. Je nás asi tak 20, ale na jednotlivá setkání nás obvykle chodí Věk všech členů (ne vedoucích) se zhruba pohybuje od 14 do 28 let, ale největší počet tvoří věková skupina přibližně kolem 17 let. Naši mládež vede Pavel Mošner a Jirka Valeš. Setkání probíhají většinou takto: Příchod a začátek (+ příprava občerstvení), hry, chvály, modlitba, duchovní zamyšlení, případně diskuze, modlitby, konec a pomalý odchod. Po mládeži se nám většinou nechce ještě domů, protože je nám spolu fakt dobře, a tak někteří odcházíme až kolem 20h. Během celého uplynulého roku jsme se zúčastnili různých sborových i našich soukromých akcí, např.: Bohoslužeb, svateb, pohádkového večera, výpravy na horách s dorostem, English campů, sborové dovolené, tábora Domečku a Klíčku, táborových vzpomínek, šlapadel, sportů (hlavně pátečního fotbalu s dorostem), filmů s Krokodýlem, jarňáků s Biblickou jednotou, 3 z nás byli pokřtěni a zase další 3 byli přijati za členy sboru atd. Plánujeme malování prostorů (společně s dorosťáky), kde se scházíme, speciální setkání mládeže s pozvanými seniory od nás ze sboru a další soukromé i sborové prázdninové akce. Více viz: Za všechna naše společná sejití, možnosti sblížení se, bližší setkání s Bohem, hlubší porozumění Bibli, porozumění sobě samému i sobě navzájem, chceme i takto veřejně poděkovat především našemu Pánu, který nám všem pomáhá a vede nás. Lucie Mošnerová Sborová diakonie: Schůzky výboru byly nepravidelné, aktuální potřeby se projednávaly se členy výboru telefonicky. Senioři se sešli několikrát v roce nejen ve sboru na besedách, vánočním koncertu, ale i na výletě nebo společném obědě v pražské restauraci. Návštěvy u členů, kteří nemohou pro vysoký věk nebo zdravotní stav vycházet z domu (br. Zajíček, s. Ungrová, s. Tomečková, s. Stárová aj.), zajišťují převážně Moravcovi, s. Bašková a další. Za to patří Moravcovým velký dík, protože navštěvují osamělé pravidelně. Finančně jsme přispěli na nadační fond Krmte hladové (Afrika), na pražské bezdomovce, kteří si přijdou do CB pro podporu, p. Skyvovi na elektrický vozík. O práci v diakonii kromě seniorů nemá nikdo zájem. Je to dost problematická situace, protože za 5 10 let nebude mít pravděpodobně nikdo ze současných seniorů sílu starat se o druhé a mladší generace se o to zatím nezajímá. Olga Somolová Chválící a doprovázející hudební skupina: Za chválící tým bych vyzdvihl příchod Elišky a Michala, kteří zvláštním dobrým způsobem zvířili naše usazené vody a svým obdarováním pravidelně přispívají k práci skupiny. Michal je citlivý muzikant a je radost s ním spolupracovat, Eliška je navíc skvělá klávesistka, dokáže zahrát i čtyřhlas z kancionálu, což nikdo z nás neuměl. Díky tomu se hezky a přirozeně stírá zbytečně vyhraněný rozdíl mezi "chválami" a "kancionály", přestože jde vlastně o stejnou věc a osobně jsem nerad, pokud se jeden ze způsobů společného zpěvu vynáší nad jiný. Je důležité to, co máme v srdci, jestli jdeme do shromáždění připravení Pána Boha uctívat a vyvyšovat, jestli před Něj přicházíme s touhou po Jeho království mezi námi, s vděčností za Jeho lásku a za Jeho prolitou krev, s vědomím společenství mezi sebou, jestli nás Pán Bůh skrze společný zpěv buduje a dává svoje dary a uzdravující doteky, jestli na Jeho svrchované jednání očekáváme, a to nejen v písních, ale v celém přístupu ke společenství a bohoslužbě. Procházíme obdobím, kdy víc z nás prožívá hektické období a sejít se ve společném čase je těžké. Těžiště příprav je tedy na nedělním ránu před shromážděním. Víme, že to nestačí, a rádi bychom obnovili pravidelné setkávání skupiny, protože teď jde spíše o akutní přípravu a chybí čas na cvičení, nápady, nové písně, sóla a také na povídání si a budování vztahů. V souvislosti se sny Pavla Mošnera a Jirky Zemánka bychom rádi odpověděli přípravou večera Hledání cesty, uctívání, děkování a proseb za naše společenství. Vašek Tříska Hospodářská rada: Pro názornost lze činnost HR připodobnit k realitní kanceláři, které byla svěřena správa domu. Kromě nájemních vztahů, úklidu, údržby, údržby zahrady a stavebních úprav dbá o zajištění včasných revizí elektroinstalací, plynových

4 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str. 4 rozvodů, hromosvodů, komínů a hasicích přístrojů. Dále podává návrhy do staršovstva ve věcech domovní správy či slouží jako poradní orgán staršovstva ve věcech hospodářských. Všechny činnosti asi nelze vyjmenovat, z těch hlavních z roku 2009 uvádím tyto: Počátkem roku proběhla rekonstrukce koupelny v bytě správce domu sborová brigáda V květnu stavba plynového etážového topení v půdním bytě v 5.patře (důvod havarijní stav elektřiny a akumulačních kamen). V prosinci proběhla revize plynových spotřebičů v bytech a ve sborových prostorách Generální oprava klavíru v sále Převzetí bytu ve 3. patře po sestře Procházkové a následné zahájení rekonstrukce Nátěr mříží suterénních oken z ulice a zábradlí terasy 4. patro Zajišťování dokladů pro předání stanice Říčany (smlouvy a další podklady) k Šimon Petrus Statistické údaje o přesunech členů a dětí sboru: V minulém roce jsme přijali celkem 26 plnoprávných členů (z toho 5 z nich k nám přestoupilo z jiných sborů CB). Jsou to tito bratři a sestry: Slouka Martin, Slouková Livie, Javornický Michal, Javornická Eliška, Ranš David (Ře), Ranšová Blanka (Ře), Strnad Petr (Ří), Strnadová Kateřina (Ří), Princl Leoš (Ří), Princlová Monika (Ří), David Jakub (Ří), Davidová Petra (Ří), Samko René, Drahorádová Julie, Poustková Adéla, Pivoňková Šárka, Sklenka Petr (Ře), Sklenková Hana (Ře), Krejčí František (ZB), Chvojková Anežka (ZB), Posová Zdena (Ře), Tomaškovič Marcel, Tomaškovičová Lenka, Mošnerová Magdalena, Pelech Petr, Krausová Kateřina Úbytků jsme zaznamenali celkem 12. Úmrtí byla 2 (Marie Šounová a Daniel Kepr). Ukončení členství 6 (Žďánský Daniel, Benmétir Eva rozená Suchá (dldb.nezájem-ří), Kliková Lenka (dldb.nezájem-ří), Beňa Matěj (dldb.nezájem-ří), Zahradník Jan (dldb.nezájem-ří), Brandejsová Lenka-(dldb.nezájem-ZB). Převedeni jinam byli 4 (Welszarová Miriam, Uher Tomáš, Šedý Petr (Ří), Hubáček Petr). Dětí přibylo celkem 25. Narodily se 4 (Soljaková Sára (Ře), Mazaná Eva, Žďánská Jolana, Štěpán Uher) a 21 jich přibylo příchodem rodičů do sboru. Celkem 6 děti ubylo buď dovršením 18ti let, nebo přijetím za člena a nebo odchodem rodičů ze sboru (Ranš Dominik (Ře), Kvasnička Matěj (Ří) Chvojková Anežka (ZB), Pelech Petr, Pelechová Alena, Žďánská Jolana) K 1. lednu 2010 se od nás oddělila stanice v Říčanech a odešlo 31 plnoprávných členů, 11 dětí a 1 přípr. člen. SUMA: K 2. lednu 2010 měl Vinohradský sbor 179 plnoprávných členů, 67 dětí a 8 přípravných členů (přípr. členové jsou: Pelechová Alena, Řezníčková Jana, Sedláčková Markéta, Baranová Vendula, Mazlová Monika, Krausová Anežka, Petrů Petr, Petrů Monika). Zapsal PM Mimořádné akce sboru v r. 2009: (jde o seznam akcí s frekvencí menší než 1x týdně + mimořádné akce) Leden: modlitební týden ATM ekumenická bohoslužba u P.M.Sněžné školení Dorostové unie výjezdní staršovstvo modlitební skup. u Tomaškovičových * klub maminek Klubíčko * pravid.porady staršovstva 1x za měsíc * Únor: pravidelná setkávání seniorů pod sb.diakonií 1x za 2 měsíce * setkávání seniorské skup. 1x za 14 dní * modlitební 24hodinový řetěz různé porady (Engl.campové, táborové, klubové, aj.) * Březen: Krokodýl (různé akce) * shrom.v rámci světového dne modliteb bohoslužba pro hosty * bohoslužba s hostem-jiřím Ungerem uvedení básnické sbírky p.matouše výroční členské shromáždění sněm Dorostové unie táborové vzpomínky Duben: fotbalový kroužek * pohřební rozloučení s B.Kejřem-V.Mýto velkopáteční bohoslužba s VP Květen: konference CB skupinka M.Slouky * den her pro děti z besídky svatba T. Berana na Habrovce výprava Domečku a Klíčku Červen: svatodušní ekum. shrom.u sv. Ludmily služba pěveckého sboru CB-Žižkov návštěva ze Švédska, koncert dechového souboru a sborové grilování svatba Legemzových svatba T. Uhra v Ústí Červenec: tábor Domečku a Klíčku svatba Josefíkových English Camp Srpen: sborová dovolená svatba M. Welszarové v Písku svatba Poustkových v Havířově svatba Petříčkových na Šeberově Září: Movie Night-KROKODÝL (promítání poslední středu v měsíci) * příjezd vikáře ze Švýcarska Jiřího Valeše svatba Matějkových Říjen: křty na Šeberově výprava Klíčku modlitební snídaně s Brianem pro Y * Listopad: členské shromáždění kvůli říčanské st. výlet sb.diakonie Manes a okolí ekumenické biblické hod. v Korunní 1x za 1,5 měsíce (prof. Filipi) * Prosinec: zkoušky dětí na dětskou ván.slavnost * adventní ekum. ve františkán. klubu výprava Domečku a Klíčku s přespáním ve sborovém domě bohoslužba jako dětská ván.slavnost noční pochod Krokodýla setkání seniorů + adventní koncert vánoční, silvestrovská a novor. bohosl. * Pozn.: Opakující se akce (jsou uvedeny jen jednou)

5 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.5 Závěrem podněty k zamyšlení o duchovním stavu sboru a jeho vývoji: Má-li se hodnotit duchovní stav, pak platí slovo Pána Ježíše: po ovoci poznáte je Mt7, Ovocem se myslí láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání mezi námi. Hodnoťme tedy, jak se v našem sboru vyskytují: 1) Láska. Láska se pozná především v činech. Ve sboru kdekdo s něčím pomáhá. V tom se projevuje naše láska k druhým. Vedle lidí jmenovaných ve zprávách sborových složek tu jsou další dobrovolníci, kteří připravují kávu, čaj a zákusky, starají se o ozvučení a promítání, rozdávají objednané časopisy, angažují se při sborových akcích, připravují výlety, campy, tábory a pobyty. 2) Trpělivost a laskavost jsou patrné na těch, kteří bez řečí udělají něco, co by nemuseli slovíčko dětem, nabídka pomoci druhým. 3) Dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání jsou patrné u těch sborových činností, při kterých není hned vidět výsledek. To, co bych vytkl, je málo discipliny, radosti a pokoje. Bůh je Bohem řádu. Řád způsobuje, že každý má své místo a ví, v čem je užitečný. Z toho pak pramení radost. Z radosti pak pokoj. Soudím, že by se to dalo změnit, Mnoho z nás stále někam spěchá. Pořád máme strach, že něco nestihneme, že nám něco uteče. Už ani nevíme, co to vlastně je. Zvykli jsme si vše prožívat v poklusu. Potřebujeme prožít skutečnost, že kdo věří, spěchat nemusí (Iz 28,16). Že člověk, který působí pokoj, je blahoslavený v Božích očích. A jako takový bude nazván Božím dítětem (Mt 5,9) října 2010 čeká sbor pravidelná vizitace po pěti letech. Sbor navštíví zástupci Rady Církve bratrské, předseda Daniel Fajfr a pražský senior Bronislav Kaleta. Vizitace zhodnotí uplynulé období a poradí, jak dál. PM DALŠÍ ZPRÁVY Misijní práce Ondřeje Mazaného Ambassadors: CÍL PRÁCE: rozvíjet misijní aktivity skrze fotbal a správa sdružení Ambassadors o.s. POPIS SITUACE: Ondřej Mazaný byl v roce 2009 zaměstnán na poloviční úvazek jako misijní pracovník sboru Církve bratrské na Praze 2 a zároveň byl vedoucím misijní organizace Ambassadors o.s., jejíž práci sbor CB Praha 2 přijal jako jednu ze svých misijních aktivit. PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH MISIJNÍCH AKTIVIT A UDÁLOSTÍ V ROCE 2009: Březen: účast na misijní konferenci v USA a setkání s vedoucími Ambassadors In Sport USA Červen: turnaj pro dorost s evangelizací hráčské misijní turné s týmem z USA Červenec: English Camp se sborem CB na Praze 2, Fotbalový tábor se Slezskou Církví Augsburského Vyznání Srpen: fotbalový tábor Ambassadors v České Třebové, vedl: Jan Němeček Prosinec: fotbalový misijní turnaj Ambassadors v Českém Těšíně, vedl: Radek Wewiorka PŘEHLED PRAVIDELNÝCH MISIJNÍCH AKTIVIT V ROCE 2009: fotbalový kroužek pro děti 6-10 let na Praze 2, vedl: Jan Bruncko, Kryštof Rybáček fotbalový kroužek pro dorostence let na Praze 2, vedl: Lukáš Beran fotbalový kroužek pro ženy 15 let a výše na Praze 2, vedl: Jan Němeček fotbalový kroužek pro muže 15 let a výše na Praze 2, vedl: Ondřej Mazaný Křesťanská fotbalová liga v Českém Těšíně, vedl: Jerzy Cymorek fotbalový kroužek pro děti 6-10 let v Českém Těšíně, vedl: Jerzy Cymorek ZHODNOCENÍ ROKU 2009 OD ONDŘEJE MAZANÉHO: V srpnu v roce 2009 nám do rodiny Bůh daroval Evičku, kvůli čemuž jsem se nemohl zúčastnit osobně fotbalového kempu v České Třebové. Mým cílem bylo v roce 2009 zapojit co nejvíce lidí k aktivní evangelizaci skrze fotbal a jejich podpora a vedení. Ne vždy se mi to dařilo díky administrativě spojené s organizací sdružení Ambassadors o.s. a jiným činnostem. Svou práci vnímám ve dvou rovinách sborovou a nadsborovou. Moje sborová činnost se omezila prakticky na účast na English Campu, kam mohu zvát díky svým kontaktům rodilé mluvčí z USA. Mojí touhou by bylo zapojit se do pátečního fotbalu sborové mládeže a dorostu, ale z časových důvodů jsem se omezil jen na zajištění hřiště. Přesto si myslím, že do budoucna, bude-li to možné, může být jakýkoliv sport jednou z aktivit sboru, kde budou mít otevřené dveře i mimosborové děti a mládež. Jsem vděčný, že sbor má silné vedoucí, a tak doufám, že moje malé zapojení nezpůsobilo nějaké škody. Nadsborová činnost se týká činnosti Ambassadors. V Ambassadors se snažím sdružit lidi, kteří chtějí misijně působit skrze fotbal a hledají podporu. Činnost Ambassadors má být jen mostem pro veřejnost pro seznámení se s církví a platformou pro evangelizaci. V roce 2009 jsem se soustředil na stabilizaci a rozvoj fotbalového klubu v Praze 2 se sídlem v Sokole v Riegerových sadech. Klubem v roce 2009 prošlo přes 80 hráčů a hráček, z nichž velká většina chodí pravidelně. Týmy klubu mají vždy trénink s duchovním zamyšlením, které je pro různé věkové skupiny jiné. Veškerá činnost proběhla díky zapojení dalších dobrovolníků a spolupracovníků. Moje práce byla z části kontakt s lidmi a vedení jednoho z týmů pražského klubu, poté administrativa spojená s organizací akcí a správou sdružení, jako například plánování rozpočtu, psaní grantů, propagace činnosti, vedení a podpora dobrovolníků, organizace pronájmů pro naši činnost apod. Veškerá práce měla dvě centra, v Praze a v Českém Těšíně. Kromě toho jsem koordinoval naše aktivity a komunikoval s ostatními pobočkami a vedoucími Ambassadors In Sport. Podařilo se nám například vyslat dva lidi v létě na stáž do USA.

6 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.6 CÍLE PRO ROK 2010: Hledání finanční podpory pro spolupracovníka J. Němečka. Zabezpečení misijního klubu v Praze. Rozvinout větší spolupráci se sbory v Praze v misijních aktivitách skrze fotbal. Informace o činnosti Ambassadors o.s. lze najít ve výroční zprávě sdružení. Zájemci, kteří chtějí dostávat měsíční přehled mojí činnosti, popřípadě i výkaz hodin, mne mohou kontaktovat na Zapsal O. Mazaný Stanice Zbraslav (tj. Bojov, Stodůlky, Zbraslav, Dobřichovice, Lipence) SLOVO ÚVODEM: Chtěl bych povědět něco málo názorů ke zdraví zbraslavského Kristova těla. Nejprve nějaké myšlenky k vnitřnímu stavu sboru a potom k jeho činnosti navenek. Myslím si, že zásadním vlivem, který ovlivňuje čím dál více tvářnost sborového života, je mládež. Mládežníci jsou obrovský dar a jsem šťastný, že mají prostor spoluutvářet život společenství a podílet se na něm. Naši senioři potřebují čím dál tím větší péči, mladé rodiny jsou zaměstnané výchovou dětí a starostí o zachování manželství. Moje modlitba je, aby se různé generace ještě více provázaly a propojily. Kéž by rodiny překonaly ostych, obětovaly svůj vzácný čas a zvaly mládežníky k sobě domů na návštěvy a učily je žít příkladem i slovem. Pokud to nebudou dělat, ztratí mládež nenahraditelný zdroj Boží výchovy. Potřebují vzory v tomto věku. Potřebují vidět, jak se s Bohem žije. A dlouholetí členové sboru potřebují láskyplně vychovávat svoje duchovní děti (v tomto případě mládežníky), jinak sami zplesniví a nebudou Pánu k užitku. Po mnoha letech života s Pánem už máme být sami vyučeni a dostatečně zralí na to, abychom se stali srozumitelnými vzory (přáteli) těm, kteří jsou na začátku. Díky Bohu za pokračující besídku a její učitele, kteří svou službou vytvářejí nesmírně důležitý základ pro zdravý duchovní vývoj našich dětí. Důležitá součást sborového života jsou úterní skupinky, které slouží k budování a povzbuzení všech příchozích, podobně jako sobotní setkávání žen. Společnou akcí byl i loni již tradiční prodloužený víkend na Poušti 8. až 10. května. V únoru byla zvláštní Valentýnská bohoslužba, na podzim Bohoslužba díků za úrodu a v zimě Vánoční bohoslužba. U činnosti sboru navenek, tedy u sborové misie, vidím dvě věci. Zase se potvrdilo, že když je třeba, jsme jako společenství schopni mobilizace a umíme táhnout za jeden provaz. To mě velice povzbudilo. Druhá, neutuchá touha sdílet se s lidmi okolo nás o naději, kterou máme. Upustili jsme sice od Kaváren, ale zato jsme připravili několik akcí, kterých se účastnil ne jeden či dva aktivní chudáci, ale hned několik lidí ze sboru. Každá ze zmíněných akcí by si v této výroční zprávě zasloužila zvláštní odstavec: Velkopáteční nesení kříže 10. dubna, Pečení prasete 30. dubna, prezentace sboru na Slavnosti slunce 20. června, vánoční evangelizace před Albertem (rozdávání čaje, cukroví a Nových zákonů) 20. prosince. Do těchto aktivit lze počítat i Ekumenickou adventní bohoslužbu 19. prosince. Dlouhodobějším (a finančně i personálně náročným) evangelizačním počinem byly Kurzy Alfa. Velké díky těm, kteří kurzy připravovali, i jejich protějškům, hlídajícím děti. ová skupina se stala osvědčeným způsobem, jak spolu komunikovat. Webové stránky slouží nejen nám (hlavně praktický kalendář), ale i k prezentaci společenství navenek. Dalším způsobem, jak na sebe upoutat zbraslavskou veřejnost, je nástěnka u Alberta. Ta je námi nadále využívaná. Nemůžeme zapomenout na rekonstrukci kanceláře počin, který nás po všech stránkách mnoho stál, ale jehož ovoce každý týden několikrát na různých setkáních zakouším. Díky všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, byť i nepřímo svými financemi. Vikář má dva další úvazky. Byl jsem celé září v Etiopii a vrátil jsem se zcela získán pro myšlenku občanského sdružení Exodus. Znamená to mnoho nadsborové práce navíc, mimo jiné cestování po republice s prezentacemi projektu. Další příjemné, ale nelehké břemeno, které mi Pán naložil, je péče o řevnickou stanici. Viktor Glier BOHOSLUŽBY: Scházeli jsme se pravidelně s kolísající účastí. Pravidelně začali chodit a zapojovat se někteří mládežníci. Dívčí chválicí skupinka po překonání počátečních potíží pravidelně a požehnaně slouží, střídání s jinými týmy je dobré, leč někdy to působí trochu rozpačitě. Kázalo málo hostí (až na období, kdy byl Viktor v Etiopii a nebyla jiná možnost). Většina kázání měla povzbuzující charakter, někdy je možná potřeba posluchače trochu víc provokovat, aby neseděli jako pecky a nepouštěli to jedním uchem tam a druhým ven. Uvítala bych větší prostor pro sdílení a obnovení občerstvení (klidně i na začátek, ať se to rozproudí). Je dobře, že se dává prostor dětem, aby se zapojovaly, a že snad většinou nejsou vnímány jako nežádoucí. Otázka na závěr: co nás bude motivovat, abychom se ještě raději a aktivněji účastnili bohoslužeb? Olga Pavlíčková CHVÁLY: Z chval máme radost, po určité době se nám podařilo si lépe rozdělit role i nástroje, což urychluje práci, ale i čas. Scházíme se pravidelně a rády, a pokud zbývá nějaký čas navíc, podle možností se sejdeme i nad naše pátky. Zaměřujeme se na to, aby chvály byly skutečně oslavou Boha a chceme to tak činit spolu s celým sborem, proto vybízíme ke společným modlitbám. Děkujeme jednotlivcům, kteří nás inspirují nápady a podporují. Michaela Glierová Chvály jsou víc v pohodě než minulý rok. Pravidelně se střídá holčičí chválicí skupinka s Chvojkovými a Jardou. V průběhu roku bylo i pár bohoslužeb, kdy se zpívalo bez nástrojů. Z tohoto pohledu lze říct, že chvály jsou poměrně pestré jak s ohledem na výběr písní, tak na styl. Jaroslav Pavlíček MLÁDEŽ: Co se týká náplně pátečních skupinek, od ledna do listopadu nám velmi dobře posloužilo promítání křesťanského pořadu pro mladé Exit 316, ale už nejsou další díly, a tak stojíme před otázkou, co dál. V říjnu se odehrály dvě důležité věci mládež změnila místo a čas scházení a od října jsme se spojili s řevnickými. Obojí přineslo ovoce. Je nás Více se zapojují mládežníci tzv. předslovy a zpíváme písně. Učíme se modlit.

7 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.7 Povzbuzujeme se v praktickém následování Krista. Byli jsme dvakrát na víkendovém pobytu a na konci roku jsme měli silvestrovskou slavnost, kde se sešlo požehnaných 22 lidí. Velmi prosím o modlitby za mládež a děkuji všem, o kterých vím, že ji mají na srdci. V.Glier PRÁCE STARŠOVSTVA: Staršovstvo se scházelo zhruba jednou měsíčně a v červenci jsme absolvovali již tradiční dvoudenní výjezd. Značnou část našich setkání jsme věnovali pastoračním otázkám a modlitbám za jednotlivé členy naší stanice. Tuto oblast vidíme jako klíčovou, i když zpravidla nevidíme nějaký okamžitý efekt. Dále jsme se zabývali především záležitostmi organizačními a hospodářskými (např. rekonstrukce kanceláře, zapojení bratří a sester ve službách, organizace práce vikáře, odvody příspěvků Radě CB aj.) V posledním roce našeho funkčního období bychom rádi staršovstvo více otevřeli, aby bylo snadno přístupným orgánem užitečným pro každého našeho člena i hosta. Uvítáme vaše podněty týkající se jakéhokoli aspektu života našeho společenství. Tomáš Chvojka BESÍDKA: -STARŠÍ BESÍDKA (ŠKOLNÍ DĚTI): Proběhly změny, respektive posílení učitelského týmu. Jednu Markétu nahradili dva Pavlíčkovi. Děti se naučily něco dalšího z Bible a pobavily se, dospělé to též bavilo. Nedošlo k žádnému duchovnímu průlomu ani k žádné nepříjemnosti. Jsme vděční, že to je aspoň takhle. A uvítali bychom lepší spolupráci rodičů. Bylo by pěkné, kdyby s dětmi mohli zopakovat, co bylo v besídce probíráno, upevnit s nimi verš atd. Petr Hampl -MLADŠÍ BESÍDKA (PŘEDŠKOLÁCI): Za minulý rok vidíme pokrok u dětí v lepším chápání biblických vyučování, manuální zručnosti a vzájemných vztazích mezi sebou. Vzhledem k malému počtu dětí v besídce jsme se potýkali občas s problémem přecházení některých dětí do starší besídky či naopak do mladší. Podobně je třeba lépe komunikovat s rodiči, aby předem oznamovali, kdy jejich dítě nepřijde do besídky (aby místo sedmi dětí neměl učitel v besídce dítě jedno). Petr Hampl SETKÁVÁNÍ ŽEN: Oproti loňsku se počet pravidelných účastnic ustálil na pěti. Novinkou je nová tvář, Katka, která není z našeho společenství. Přináší na setkání povzbuzení a dobré otázky. Kromě dvou hostů jsem setkání připravovala já. Takže to už není tolik setkání žen s hostem a diskusí, ale skupinka s bibl. částí, sdílením a modlitbami. Myslím, že je nám na této skupince dobře vnímám větší důvěru, ochotu pomáhat a modlit se za druhé, znát více Bibli a jít za Ježíšem. Jovana Chvojková HOSPODAŘENÍ: Hospodaření stanice v r skončilo schodkem 123tis. Kč s příjmy 300tis.Kč a výdaji 423tis.Kč. Na schodku se podílela jednak rekonstrukce kanceláře částkou 73tis. Kč, kterou jsme úmyslně financovali z úspor minulých let. Hospodaření je každý rok zatíženo vyššími příspěvky na platy kazatelů odváděné na Radu CB. Letos odvody tvořily 143tis. Kč. Jsme vděční za vysokou finanční obětavost, která činí Kč na člena ročně. Prosíme o moudrost při nakládání s těmito prostředky, aby posloužily k Boží oslavě. Jan Šlesinger SKUPINKY: Systém skupinek v roce 2009 se v prvé půli roku uskutečnil střídáním v kanceláři ve škole Nad Parkem a v bytě u Glierů, účast byla tradiční max. 5-7 osob, téma bylo hebrejská poezie (každý zúčastněný měl možnost dokonce sepsat svůj žalm) a podobenství podle Matouše. Obě témata měla úspěchy v ohlasech zúčastněných, svou zajímavostí i díky dobré přípravě Viktora. Po přestávce v podobě prázdnin se skupinka začala rozjíždět při tradiční účasti i nepřítomnosti kazatele v rekonstruovaných prostorách kanceláře. Pro skupinku bylo vytvořeno dopravně vhodné a útulné místo a praxe to také potvrdila, že se také mírně zvýšila účast i díky propagaci zajímavých témat. Po návratu Viktora se začaly probírat listy Tesalonickým, od té doby skupinky běžně navštěvuje 5-10 lidí, i za účasti některých mládežníků. Diskuze se naštěstí jen zřídka odchylovala od tématu. Každé téma bylo dobře připraveno, pochvala kazateli, nově zrekonstruované prostory pomohly vytvořit lepší atmosféru pro skupinku. František Krejčí KURZY ALFA (říjen - prosinec): Probíhaly v klubovně s doneseným občerstvením, promítáním přednášky na videu (kvalitní promluvy, trochu rušivý simultánní překlad) a následnými diskusemi, které byly často velmi živé. Nejvíc účastníků přišlo na úvodní večer o smyslu života a na přednášku o tom, proč za nás Ježíš zemřel, kde bylo jasně vysvětlené evangelium. Celkem proběhlo 11 večerních setkání + 1 celodenní sobotní setkání. Alespoň jednou přišlo 21 účastníků (+ náš čtyřčlenný tým), z toho minimálně 10 nevěřících, přičemž 2 z nich byli téměř na všech setkáních a občas i na nedělní bohoslužbě. Kateřina Šlesingerová WEBOVÉ STRÁNKY: Za minulý rok ( ) vzrostla návštěvnost oproti předchozímu roku z 1329 na Myslím, že je fajn, že se tam docela často objevují nové věci a že tam přispívají i další lidé (např. jedna z nejnavštěvovanějších stránek je článek Ondry Tulacha o svobodě. Nevím, jak je to s nahráváním kázání poslední dobou tam nová kázání nejdou. Vím, že když to dělal Honza, že do toho investoval spoustu energie a nepřišlo mi to adekvátní tomu, jak moc jsou ta nahraná kázání stahována. Zase na druhou stranu některá Viktorova kázání jsou velmi dobrá (ten zbytek je jenom dobrý) a je škoda, že nejsou uchována pro další generace :-). Kateřina Šlesingerová

8 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.8 Stanice CG Řevnice (tj. Řevnice, Dobřichovice, Černošice, Zbraslav) : SLOVO ÚVODEM: V minulém roce přibylo lidí, kteří se rozhodli pro závazek stát se členy sboru a přijali tak zodpovědnost za to, co se ve společenství děje. Do služby na poli zahraniční misie v Církvi bratrské odešel Daniel Hejzlar, v říjnu na jeho místo na dobu jednoho roku nastoupil vikář. Bylo zvoleno nové staršovstvo. Myslím si, že v určitém smyslu stojí řevnické společenství na prahu důležitých změn. Je potřeba se sjednotit, zmobilizovat a neztratit přitom specifické dary, které nám Pán Bůh dal. Potřebujeme být budováni Božím Duchem a růst v Kristu, stát v něm ještě pevněji zakotveni a nezůstávat jen na povrchu. Mít JEHO vidění věcí a zakoušet ne naši vlastní sílu a nápady, ale JEHO zmocnění a moudrost. To je mimo jiné břemeno nového staršovstva. Hledáme a klademe si otázky. Otázky po tom, jak má vypadat zdravé Kristovo tělo a jak vést sbor tak, abychom k tomu směřovali? Proto návrh vize sboru, která se vám dostává do rukou. Zveme vás k diskuzi nad tímto dokumentem. Ať dobrý Bůh zjevuje svoji vůli, žehná svému dílu a nad to všechno vždycky a ve všem oslaví svoje jméno. V. Glier PRÁCE STARŠOVSTVA: Koncem roku bylo zvoleno nové staršovstvo a ihned se ujalo práce. První výzvou bylo zmapování všech agend a zajištění základního fungování sboru. Úkol byl o to náročnější, že hned od začátku chyběl Tom Sampley, který jediný již v minulosti funkci staršího v řevnickém sboru vykonával. Setkání staršovstva se konala přibližně každé 3 týdny. Základem každého setkání je ztišení nad Božím slovem a modlitby, které vedou střídavě jednotliví členové. Dále se staršovstvo zabývalo zajišťováním chodu sboru a rozpisy jednotlivých služeb, přípravou rozpočtu, mapováním různých oblastí sborové služby, modlitbami nad návrhem vize sboru a modlitbami za členy sboru. S vděčností Bohu zjišťujeme, že obdarování jednotlivých členů staršovstva jsou pestrá a vhodně se doplňují. Ve staršovstvu panuje z Boží milosti velmi otevřená atmosféra a vzájemný respekt, v podstatných otázkách jednota, v méně podstatných nebylo problémem dojít ke kompromisu. Petr Sklenka HOSPODAŘENÍ: V hospodaření roku 2009 dochází k významnému nárůstu příjmů ve formě darů od domácích, a to přibližně o 1/3 v porovnání s rokem Hospodaření za uplynulý rok vykázalo významný přebytek. I přesto, že odvádíme Radě CB vyšší příspěvky (jsou závislé od počtu členů a náš sbor se v roce uplynulém rozrostl), je počítáno pro následující rok s rozpočtem přebytkovým. Rád bych upozornil na skutečnost, že pronájem budovy CG není součástí rozpočtu, protože není hrazen z prostředků CG. Rádi bychom nalezli způsob, jak v budoucnu nést i tento finanční závazek. V současné době, i přesto, že máme přebytkový rozpočet, to totiž není možné. Děkuji Pavle Gregorové a Hance Mackové za velmi zodpovědnou práci ve vedení účetnictví a finanční agendy sboru CG Řevnice. David Ranš CHVÁLY: Skupiny, které se střídají ve vedení nedělních chval při bohoslužbách, jsou tři. Nebylo tomu tak vždycky, tento princip funguje okolo jednoho roku. Jejich cíl je vedení shromážděných křesťanů k uctívání Boha. Občas se k ustáleným členům přidají i jiní zpěváci a muzikanti. Žádoucí je zvýšení duchovního sdílení společná sejití všech tří těles, společné modlitby a společné chvály. První takový počin je naplánován na 14. února Kristýna Hejzlarová BESÍDKA: V besídce se pravidelně schází přibližně 8 dětí. Věkově jsou bohužel celkem dost rozptýleni. Bylo by do budoucna dobré otevřít další skupinu pro mladší děti, ale prozatím to z důvodu nedostatečného počtu učitelů není možné. Pro jednu skupinu je nyní učitelů dostatek a není problém s jejich prostřídáním. Děkujeme Pánu za jejich službu. Jako podklady využíváme materiály Tim 2,2, občas je některými z učitelů podle potřeby zařazeno speciální téma. Tereza Macková DOROST: V tomto roce jsme zahájili scházení dorostu. Sejití jsou pravidelně jednou týdně na hodinu a půl, schází se nás zhruba šest. Náplní sejití jsou hry a vzdělávání v Písmu. S vedením výrazně pomáhá Jiří Valeš, který se o prázdninách vrací do Švýcarska, proto hledáme pracovníka, který by se od příštího roku plně věnoval práci s dorostem. Dalším tématem, které máme na srdci, je získání nových členů dorostu. Ondřej Macek MLÁDEŽ: Mládež je od října spojena se zbraslavskými. Scházíme se každý pátek na Zbraslavi. Spojení přineslo ovoce. Více se zapojují mládežníci tzv. předslovy a zpíváme písně. Učíme se modlit. Povzbuzujeme se v praktickém následování Krista. Byli jsme dvakrát na víkendovém pobytu a na konci roku jsme měli silvestrovskou slavnost, kde se sešlo požehnaných 22 lidí. Průměrně je nás Velmi prosím o modlitby za mládež a děkuji všem, o kterých vím, že ji mají na srdci. Viktor Glier SETKÁVÁNÍ MUŽŮ: Skupinka cca 4-6 mužů se schází 1x za 14 dní. Vzájemně se sdílejí, povzbuzují, učí se jak žít a jak v tomto světě obstát jako muži. Viktor Glier SKUPINKA ŽEN: Skupinka žen se schází pravidelně v pondělí jednou za 14 dní. V prvním pololetí se probírala epištola Galatským a od září základy víry. Chceme se vzájemně povzbuzovat v poznávání Boha. Jana Pacovská ANGLIČTINA: V zimě a na jaře roku 2009 jsme nabízeli tři kurzy angličtiny pro dospělé: pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé studenty. Měli jsme v nich asi 25 studentů celkem. Na podzim jsme nabízeli kombinovanou třídu v úterý večer pro pokročilé a středně pokročilé. Průměr této třídy bylo 10 studentů. Na podzim jsem také začala učit čtyři třídy v ZŠ Dobřichovice. Učím 2x týdně tři třídy dětí ve věku 7-12 let a jednu třídu pro učitele 1x týdně. Celkem je to 30 dětí a 3 učitelé. Před Vánocemi jsme pozvali všechny děti, jejich rodiny a učitele do Common Grounds na vánoční slavnost. V zimě a na jaře roku 2010 budeme pokračovat v kurzech angličtiny s nadějí na budování vztahů, budeme zvát lidi do sboru na další aktivity a sdílet s nimi Ježíše. Noel Garrett

9 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.9 Pokladní zprávy: Komentář k hospodaření sboru CB Praha 2, samostatné stanice Říčany a kazatelské stanice Zbraslav, stanice Řevnice a Diakonie sboru Prahy 2 v roce 2009: Sbor Církve bratrské v Praze 2-Vinohrady : Příjmy sboru jsou 1, ,86 Kč. Výdaje sboru jsou 1, ,40 Kč. Půjčky v roce 2009 činily Kč. V roce 2009 nic nesplaceno. Stav půjček k je stejný. V roce 2010 mají termíny dvě půjčky po 100tis.Kč, a to k a druhá do Účelová půjčka na rekonstrukci bytu ve 4. patře z roku 2005 byla doplacena v červenci V oblasti oprav bylo provedeno plynové etážové topení ve sborovém bytě v 5. patře 110tis. Kč (v současné době tam bydlí Mazaní). Rekonstrukce koupelny v bytě správce domu 60tis. Kč. Dále provedena revize plynových spotřebičů v domě a v bytech nájemníků. Hospodářský výsledek r vykazuje zisk ve výši ,46 Kč. Do roku 2010 vstoupil sbor s finančními prostředky ve výši ,76 Kč ( diakonie ). Poděkování: Členové sboru a jeho přátelé i další návštěvníci našich shromáždění odevzdali formou pravidelných příspěvků a mimořádných sbírek celkem ,00 Kč. Chceme všem obětavým bratřím a sestrám upřímně poděkovat. Výhled co nás čeká za mimořádné výdaje v roce 2010 rekonstrukce bytu ve 3. patře, renovace etážového topení bytu ve 3. patře, rekonstrukce bytu ve 4. patře. Dále revize elektřiny v domě, revize hromosvodů a komínů. Samostatná stanice Říčany : Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,24 Kč. Do roku 2010 vstupuje říčanská stanice s prostředky ve výši ,61 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily Kč Příjmy jsou ,41 Kč Výdaje jsou ,17 Kč. V roce 2009 stanice Říčany nevykazuje žádné mimořádné výdaje. Stanice Zbraslav : Hospodářský výsledek r představuje schodek ve výši ,00 Kč. K vyrovnání schodku roku 2009 byly použity zisky předchozích let. Mimořádné výdaje v roce 2009 tvořila částka na rekonstrukci kanceláře sboru ve výši Kč. Do roku 2010 vstupuje zbraslavská stanice s prostředky ve výši ,86 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily Kč. Příjmy jsou ,00 Kč Výdaje jsou ,00 Kč Stanice Řevnice : Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,27 Kč. Do roku 2010 vstoupila řevnická stanice s prostředky ve výši ,00 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily Kč. Příjmy jsou ,77 Kč Výdaje jsou ,50 Kč Obětavost v roce 2009 činí 7650 Kč/1člen ----ooo--- Součástí zprávy o hospodaření je Přehled příjmů a výdajů Sboru Praha2-Vinohrady, samostatné stanice Říčany, stanice Zbraslav, stanice Řevnice a sborová Diakonie Prahy 2. Přehled o hospodaření zpracovali: Za sbor Prahy 2+diak : Pavla Mošnerová Za stanici Říčany : Ludmila Nováková Za stanici Zbraslav : Jan Šlesinger Za Řevnice : : Pavla Gregorová

10 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.10 Přehled příjmů a výdajů stanice Zbraslav za r PŘÍJMY : VÝDAJE : Příspěvky členů, sbírky ,00 Finanční výdaje stanice Finanční dary 0,00 Ostatní režijní náklady stanice Zbraslav ,00 Úroky BÚ 570,00 Telefon a internet ,00 Příjem za soukr.potřebu kazatele ,00 Kopírov ání a předpl.časopisů, knihy 2 367,00 Dobrov olné vstupné 2 228,00 Plakáty, inzerce, pronájem prostor na akce ,00 Příjem na dov olenou 9 332,00 Občerstvení ,00 Sbírka misie Etiopie ,00 Podpora misie Etiopie ,00 Ostatní příjmy 320,00 Cestov né ,00 Příjmy celkem ,00 Dary ETS, CEA, škole, Hollmann ,00 Průběžné položky ,00 Náklady na sborovou dov olenou 7 789,00 Příjmy vč.průbežných položek ,00 Režijní náklady ostatní byt ,00 Nájem kancelář a pronáj.tříd ,00 Bilance příjmů a výdajů za rok 2009 v Kč Členský příspěvek na ústředí pro RCB ,00 Stav k ,97 Poplatky bance 1 015,00 Běžný účet ČS,a.s ,97 Rekonstrukce kanceláře ,00 Pokladna stanice 9 915,00 Nákup drobného majetku 3 343,00 Výdaje celkem ,00 Příjmy roku ,00 Průběžné položky ,00 Výdaje roku ,00 Výdaje celkem vč. průběžných položek ,00 schodek roku ,00 Stav k ,86 Hosp odářský výsledek roku 2009 Běžný účet ČS,a.s ,86 Příjmy roku ,00 Pokladna stanice 6 948,00 Výdaje roku ,00 Celkové prostředky stanice k Celkem hrubý zisk roku ,00 Pokladna stanice 6 948,00 Běžný účet sboru ,86 Stav majetku - předmětů PS ,00 C e l k e m : ,86 Zpráva o hospodaření Diakonie sboru CB Praha 2 za r název příjmy/výdaje Pokladna k ,50 Sporožirový účet k ,00 Zůstatek (pokladna a běžný účet) k ,50 PŘÍJMY : Finanční dary ze sbírek ve sboru Praha ,00 Dar soukromá osoba 500,00 celkem dary a příjmy roku ,00 Příjmy celkem vč.zůstatku ,50 VÝDAJE : Finanční výdaje : Misie - dary potřebným D.Skokan,L.Skyv a ,00 Jiné drobné výdaje 5 330,00 vstupenky,přísp.bezdomovcům,dárky seniorům Občerstv ení a dárky na vánoční slav nosti 6 664,50 poštovné 120,00 Výdaje celkem ,50 Příjmy - výdaje 2009 ( 93301, ,50=69187,00) ,00 Stav pokladny k ,00 Stav na běžném účtu u sboru CB P2 k ,00 Zůstatek k (pokladna + stav běžného účtu) ,00 Poznámka : Obrat roku 2009 příjmy ,00 výdaje ,50 ztráta ,50 Ztráta byla uhrazena ze přebytků roku 2008 a vznikla vliv em vyšších darů na misijní činnost jednotlivcům.

11 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.11 Přehled příjmů a výdajů stanice Říčany za r PŘÍJMY : VÝDAJE : Příspěvky členů, sbírky a finanční dary ,00 Správní výdaje : Finanční dary ,00 Telefony ,89 Finanční dary-ostatní ,00 Příspěvek na dům Praze ,00 Účelové sbírky 8 525,00 Cestov né ,00 Příjmy za nájem v č.záloh na služby ,00 Finanční výdaje stanice Časopis Brána soukromá 1 188,00 Náklady na kancelář-záloha ,00 Nespotřebované pojistné při zániku ,00 Režijní nákl.roklan.(voda,stč.dopl.08.seříz.k 7 182,00 Vrácené zálohy DK 298,00 Režijní nákl.ostat.(čist.prost.,odvoz odpadu) ,00 Úroky z BÚ ČS,a.s. 38,41 Mimořřádné+účel. sbírkyarequa,pov odně 8 525,00 Adopce na dálku ,00 Časopis BRÁNA 1 980,00 Příjmy celkem ,41 Nájem sboru vč. záloh na služby ,00 Průběžné položky ,00 Dary výdaje ,00 Příjmy vč. průběžných položek ,41 Adopce na dálku ,00 Ostatní výdaje(web kab.,brána,maspřísp.vp ,00 Bilance příjmů a výdajů ze rok 2009 v Kč Konferenční poplatky 6 260,00 Stav k ,37 Výdaje pro dorost a besídku 2 184,00 Běžný účet ČS,a.s ,37 Příspěvky na ústředí pro RCB ,60 Pokladna stanice ,00 Srážkov á daň 150,00 Poplatky spořitelně 2 380,68 Příjmy roku ,41 Výdaje celkem ,17 Výdaje roku ,17 Průběžné položky ,00 přebytek roku ,24 Výdaje celkem vč. průběžných položek ,17 Celkové prostředky stanice k Stav k ,61 Pokladna stanice ,00 Běžný účet ČS,a.s ,61 Běžný účet stanice ,61 Pokladna stanice ,00 C e l k e m : ,61 Hospodářský výsledek roku 2009 Příjmy roku ,41 Stav majetku stan.říčany HIM + DHIM v Kč ,00 Výdaje roku ,17 Celkem hrub ý zisk roku ,24 Přehled příjmů a výdajů stanice Řevnice za r PŘÍJMY : VÝDAJE : Příspěvky členů, sbírky ,00 Finanční výdaje stanice Úroky BÚ 444,77 Občerstvení 4 464,00 Příjmy celkem ,77 energie ,00 Průběžné položky ,00 Poplatky bance 502,00 Příjmy vč.průbežných položek ,77 členské příspěvky RCB 18330,5 časopis BRÁNA 2 540,00 Bilance příjmů a výdajů za rok 2009 v Kč nákup drobný majetek 1 452,00 Stav k ,73 úklid 7 530,00 Běžný účet ČS,a.s ,73 dary ,00 Pokladna stanice ,00 konference kazatele 2 540,00 Režijní náklady stanice Řevnice ,00 Stav k ,00 Výdaje celkem ,50 Běžný účet ČS,a.s ,00 Průběžné položky ,00 Pokladna stanice 4 022,00 Výdaje celkem vč. průběžných položek ,50 Celkové prostředky stanice k Hospodářský výsledek roku 2009 Pokladna stanice 4 022,00 Příjmy roku ,77 Běžný účet stanice ,00 Výdaje roku ,50 C e l k e m : ,00 Celkem hrubý zisk roku ,27

12 VÝROČ NÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2009 str.12

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,

MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané 22.3.09 v 15h - str. 1 MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, Opět se po roce společně setkáváme při výročním shromáždění plnoprávných

Více

Výroční zpráva Isachar 2015

Výroční zpráva Isachar 2015 ISACHAR Isachar, z.s. Dukelská 424 436 01 Litvínov www.isachar.cz Výroční zpráva Isachar 2015 1/12 Obsah: 1) Stav financí na účtech k 31.12.2015 2) Hospodaření, nákupy, výdaje, dary atd. 3) Aktuální složení

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Ambassadors o. s.

Výroční zpráva Ambassadors o. s. 2012 Výroční zpráva Ambassadors o. s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení Ambassadors o.s. za rok 2012. Seznam aktivit a lidí podílejících na činnosti sdružení. Poslední úprava

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, V uplynulém roce proběhla v našem sboru řádná vizitace, kterou

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Zápis z výroční členské schůze sboru CB Betanie, Brno

Zápis z výroční členské schůze sboru CB Betanie, Brno Zápis z výroční členské schůze sboru CB Betanie, Brno Datum konání: 14.3.2004 Místo konání: KVŽ, Hlinky 128 Přítomni: 51 plnoprávných členů sboru a 3 hosté bez hlasovacího práva Zapsal: Zdeněk Vávra Jednání

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2010 Slovo předsedy TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Pro jednání Výroční konference VOS 2014 Dne: 12. 2. 2014 K bodu programu č.: 6 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Obsah: Hospodaření v roce 2013 Komentář k hospodaření za rok 2013

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 670100-2205634508/6210 Registrace MVČR, pod j. č. VS/1-1/70 310/08-R

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2011 Bilance druhého roku TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing.

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Dětský klub - Klubík. Rodinné centrum - Sedmikráska

Dětský klub - Klubík. Rodinné centrum - Sedmikráska Úvodem Tato výroční zpráva za rok 2008 mapuje oblasti sboru, ve kterých přispíváme k rozvoji společenského života města Dobrušky. Začínáme od právě narozených dětí, které najdou se svými rodiči příjemné

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více