Výroční zpráva 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008

2 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY APROBOVANOST VÝUKY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI PLNĚNÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY POČTY ŽÁKŮ NA ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROKY VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE HOSPODAŘENÍ A INVESTIČNÍ AKCE ZÁVĚR KONKRÉTNÍ HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODROBNÁ ZPRÁVA ZDRAVÉ ŠKOLY...22 Přílohy: Fotografická příloha o činnosti školy v průběhu školního roku 2007/2008 Příspěvky do měsíčníku Život v Rudné Další 2

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Rudná, okres Praha - západ IČO: Adresa: Masarykova 878, Rudná Telefon: Fax: Webové stránky: Zřizovatel: Městský úřad Rudná Ředitel: Mgr. Pavel Kasal Zástupce: Mgr. Marie Sedmíková Výchovný poradce: Mgr. Ivana Kasalová Od je ZŠ Rudná z rozhodnutí Školského úřadu Praha-západ zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s identifikačním číslem IZO: na adrese Masarykova 878, Rudná u Prahy. V ZŠ Rudná bylo ve školním roce 2007/2008 celkem 19 tříd: 11 na prvním stupni a 8 na druhém stupni, dále tři oddělení, ve 2. pololetí 4 oddělení školní družiny a školní jídelna. Celkově bylo k dispozici 19 kmenových učeben, dále dílna, cvičná kuchyně, učebna počítačů, dvě jazykové laboratoře, učebna jazyků, velká místnost pro kulturní pořady a tři učebny školní družiny.z těchto 29 učeben je možno počítat za odbornou učebnu dílnu, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu, učebnu přírodopisu, učebnu výtvarné výchovy a jazykové laboratoře. Odborné učebny jsou velice dobře vybaveny. Počet žáků byl 447. Škola má k dispozici tělocvičnu o rozměrech metrů, která je po důkladné rekonstrukci včetně nové krytiny, podlahy, osvětlení a vymalování. Do sportovního areálu dále patří hřiště s běžeckou dráhou a hřiště pro košíkovou a volejbal s umělým povrchem o rozměrech metrů, které i nadále slouží po vyučování rudenské veřejnosti. Na severní straně školy je již třetím rokem v provozu skatepark s vchodem z ulice, který rovněž slouží všem občanům. Školu dále obklopuje školní pozemek pro pěstitelství s ovocným sadem. Vzrostlé stromy v severní části vytvářejí příjemné oddělení budovy od frekventované silnice. V jižní části bylo v roce 2003 přistavěno jednopatrové křídlo se šesti učebnami. V blízké budoucnosti se přistaví totéž křídlo i východním směrem, neboť počet žáků neustále stoupá a do budoucnosti je nutno počítat s dalším nárůstem počtu žáků. Již několik let je zapojena plynová kotelna, jejíž součástí je i plynový ohřívač teplé vody. Bezpečnostní zajištění budovy je provedeno elektronickým zabezpečovacím systémem, kombinovaným s bezpečnostními zámky, speciálními dveřmi a připojením na pult centrální ochrany. Stav ITC na škole Stav výpočetní techniky v ZŠ Rudná je stabilizovaný. Škola aktuálně využívá cca 50 počítačů, z nichž 25 je v počítačové učebně. Všechny počítače jsou vybaveny systémem Windows XP Pro CZ, pracují v síťovém prostředí a mají přístup k internetu. Plně vyhovují všem současným nárokům (bezproblémový chod internetu, kancelářského balíku i výukových programů). 3

4 Připojení k internetu je aktuálně realizováno linkou ADSL o rychlosti 8 MB bez datového omezení. Novinkou ve škole jsou tři interaktivní tabule. Jedná se o zařízení, díky kterému mohou učitelé a žáci ovládat počítač na velké tabuli tak, že jejich práci vidí i ostatní. Jedním ze zajímavých způsobů využití jsou například videokonference se školami v Anglii a Keni. Od fungují nové www stránky školy (www.zsrudna.cz). Stránky jsou nyní přehlednější, rychlejší (nové technologie) a umožňují redakční práci přispěvatelům. Obsahují také plnohodnotné vyhledávání obsahu, takže informace o škole jsou nyní snadněji dostupné. Ostatní počítačové vybavení (periferie, tiskárny) jsou na standardní úrovni a poskytují dostatečný výkon a komfort při práci. V provozu je školní jídelna se 120 místy u stolů, přičemž denně vaří asi 540 obědů. Školská rada Školská rada končí své tříleté funkční období a připravuje podklady pro novou volbu. Rada se scházela pravidelně, vždy minimálně dvakrát ročně, zpravidla před pedagogickými radami. Hlavními tématy byly dotazy a požadavky rodičů, jako například řešení vyšší dopravní bezpečnosti v okolí školy. Dále pak rada ve spolupráci s ředitelem školy schvalovala rozpočty a investiční akce. Zápisy ze všech schůzí školské rady najdete na 2. Přehled učebních plánů Vzdělávací koncepce školy pro školní rok 2007/2008 byla tvořena programem Obecná škola (2. 5 ročník) a Základní škola (7. 9. ročník), včetně úprav a doplňků a vlastním Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (1. a 6. ročník) ročník program Obecná škola - č. j / ročník program Základní škola - č. j / a 6. ročník Školní vzdělávací program pro ZV č. j. 982/2007 Zvolené vzdělávací programy jsou rozpracovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám a zájmům žáků. Škola vytváří širokou a pestrou nabídku zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů. Žáci mají možnost rozvíjet své zájmy v oblasti sportovní, hudební i dramatické. Velký počet volitelných předmětů v ročníku umožňuje žákům realizovat se v oblasti společenskovědních, přírodovědných a výchovných předmětů. Vedle osnov jednotlivých předmětů jsme v příslušných ročnících plnili plány dopravní výchovy, program Zdravé zuby, výchovy k toleranci, proti rasové nenávisti a xenofobii, protidrogového programu, programy k potírání sociálně patologických jevů, programy ochrany člověka za mimořádných situací, témata k volbě povolání, byl zařazen projektový Den Země, rovněž tak akce Děti učí děti ke Dni učitelů. V rámci zařazení školy do sítě Zdravá škola plníme další projekty s tím spojené viz dále proběhl konkurs na funkci ředitele ZŠ v Rudné. Na základě tohoto konkursního řízení byl dle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění periodického hodnocení práce škol a školských výchovných zařízení č.j /96-20 dosavadní ředitel Pavel Kasal potvrzen ve funkci ředitele Základní školy v Rudné. 4

5 3. Údaje o pracovnících školy a) pedagogičtí pracovníci: nepedagogičtí pracovníci: celkem: 32 celkem: 12 mužů : 4 mužů : 1 žen : 28 žen : 11 b) počet absolventů VŠ, kteří nastoupili ve šk. r. 2007/ počet absolventů SŠ, kteří nastoupili ve šk. r. 2007/ c) přehled pedagogů : Jméno a příjmení kvalifikace zařazení vzdělání, aprobace Irena Achová nekvalifikovaná učitelka SŠ, Gymn. Ivana Amlerová kvalifikovaná učitelka VŠ, Př Pp Lenka Barvová kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Alexandra Berezněvová nekvalifikovaná učitelka SŠ - Gymn. Ladislava Braunová kvalifikovaná učitelka VŠ, Z-RJ Romana Coufalová kvalifikovaná učitelka VŠ, Čj-Ov Pavel Dušek kvalifikovaný učitel VŠ, Tv Čj Věra Grimová kvalifikovaná vychov.šd SŠ SPgŠ Ivana Hálková kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st. Kamila Hluchá kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st Eva Hocká nekvalifikovaná učitelka VŠ, D bak. st. Věra Isozová kvalifikovaná učitelka VŠ, Tv Naděžda Janečková kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st. Eva Janová kvalifikovaná učitelka VŠ, Čj-Hv Dagmar Jonáková kvalifikovaná učitelka SŠ, I.st. Jana Kamarýtová nekvalifikovaná učitelka SŠ SPgŠ Pavel Kasal kvalifikovaný řed.školy VŠ, M Z Ivana Kasalová kvalifikovaná učitelka, VP VŠ, M Z Iveta Kasperová kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Jitka Kejhová nekvalifikovaná učitelka SŠ SPgŠ Petr Kimla kvalifikovaný vychovatel SŠ Ivana Konečná kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st Jaroslava Kučerová nekvalifikovaná učitelka VŠ, FŽUK Jana Kusbachová kvalifikovaná učitelka VŠ, M - Z Pavlína Leváková kvalifikovaná vychovatelka ŠD SŠ SPgŠ Markéta Matějů kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Dana Pešková kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Marcela Ryšavá kvalifikovaná vychovatelka ŠD SŠ Gymn. Marie Sedmíková kvalifikovaná zást.řed.šk. VŠ, Čj-Aj-D Iveta Šťovíčková kvalifikovaná učitelka VŠ, M Př Lenka Tvrdíková kvalifikovaná učitelka VŠ, Př Ch Marcela Zachová nekvalifikovaná učitelka SŠ SPgŠ Pozn.: P. Kimla nastoupil , R. Coufalová odešla k , zastupoval Josef Magula. K l. 11. odešla V. Hubičková, P. Dušek odešel k Po odchodu P. Levákové nastoupila Alina Chornomor. 5

6 Provozní zaměstnanci školy : Jana Hábltová Dana Javůrková Anna Kardová Květuše Kolaříková Monika Vnoučková František Kozlík st. Alena Lumbertová Jana Olexová Ivana Petrášková Alena Poláčková Marie Poláková Marie Žáková Helena Feketová hospodářka kuchařka pomocná kuchařka uklízečka uklízečka školník vedoucí školní jídelny kuchařka vedoucí kuchařka uklízečka uklízečka pomocná kuchařka pomocná kuchařka Po odchodu M. Kozlíkové nastoupila Monika Vnoučková. d/ počet pedagogů bez příslušného vzdělání: 7 e/ počet pedagogů doplňujících si vzdělání 5 ( Fialová, Achová, Hocká, Matějů,Ryšavá) f/ fluktuace pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 2007/2008: 3 (Dušek, Hubičková, Coufalová) g/ fluktuace nepedagogických pracovníků v průběhu šk.roku 2007/2008: 1 4. Aprobovanost výuky Celková aprobovanost učitelů na škole - 78 % Předměty s minimální aprobovaností (počet učitelů): 0 fyzika Předměty s maximální aprobovaností: 4 matematika 4 - český jazyk 4 - zeměpis 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Podle zpracovaného plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků se učitelé zapojili do dalšího vzdělávání. Tento plán sleduje především vzdělávání v cizích jazycích a rozvoj počítačové gramotnosti, dále zapojení moderních trendů výuky v jednotlivých předmětech v oblasti odborné i metodické, nyní i školení sloužící k získání nových znalostí o vytvořených ŠVP a RVP. Konkrétně se jedná o několik pedagogických pracovníků, kteří se přihlá- 6

7 sili buď do jazykových škol, nebo ke studiu angličtiny, němčiny a francouzštiny v programu Brána jazyků, který ještě v l. pololetí pokračoval z loňského roku. Po jeho skončení (údajně vyčerpání peněz z bruselských fondů) někteří dále pokračovali v placených jazykových školách. Nově se někteří učitele zapojili do kurzů španělštiny se záměrem nabídnout později výuku žákům. K prohlubování znalostí z informatiky pro učitele sloužil kurz k rozšíření ITC dovedností pořádaný přímo na škole specializovanou školicí firmou. Po zakoupení tří interaktivních tabulí byli učitelé proškoleni, aby mohli tuto moderní pomůcky s mnoha možnostmi využití používat ve svých hodinách. Plán zohledňuje jednak dlouhodobé cíle školy v horizontu asi čtyř let, jednak cíle na konkrétní školní rok. Zohledňují se priority školy a podporuje se aktivita vyučujících. Jedná se často o celoroční kurzy a poté následuje vyhotovení písemné zprávy obsahující hodnocení s ohledem na efektivnost využití v práci školy. Je možno především jmenovat školení v rámci Zdravé školy či oblast výchovného poradenství a protidrogové prevence. Dále jsme se zaměřili na studium Rámcového vzdělávacího programu, abychom mohli kvalitně rozvíjet a doplňovat náš Školní vzdělávací program. Užitečný byl zmíněný projekt Brána jazyků, podporovaný fondy EU, nabízející zdarma kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jedna z vyučujících využila možnosti programu Arion z agentury NAEP (Národní agentury pro evropské vzdělávací programy) a zúčastnila se v listopadu 2007 mezinárodní schůzky v estonském Talinu. Tématem schůzky byla Inovace ve školství, která se týkala hlavně posílení propojení školy s rodiči a vůbec veřejností, nyní různými inovovanými způsoby, hlavně elektronicky. Rodiče konkrétně v Estonsku mohou na většině škol sledovat školní výsledky žáků prostřednictvím internetu, odstranila se mnohá papírová dokumentace a nahradila elektronickou. Zástupci Turecka, Portugalska, Španělska, Bulharska, Francie (ostrov Reunion), Holandska, místního Estonska a České republiky se podělili o zkušenosti ze svých škol formou připravených prezentací a vzájemnými diskusemi. Některé z akcí DDPP: Semináře pro výchovné poradce Brána jazyků: angličtina, němčina, francouzština Seminář Aktivizační přístupy k učivu Netradiční metody v tělesné výchově Seminář Magická Afrika Seminář Čeština nás baví Seminář Nadané děti Setkání koordinátorů ŠVP Seminář vyučujících angličtiny v projektu Blended English Seminář Hodnocení v tělesné výchově nově Seminář Jak psát projekty Školení zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin, 10 osob) Kromě toho odebíráme do školy mnoho odborných časopisů, například Učitelské noviny, Učitelské listy, Moderní vyučování, Komenský, Rodina a škola, Společensko-vědní předměty, Historický obzor, Český jazyk a literatura, Matematika-biologie-chemie, Lidé a země, Svět poznání, Literární noviny, Newsweek, Friendship, Hello, R+R, Bridge, Hurra, Spitze atd. 7

8 6. Zápis dětí do první třídy Zápis se konal dne počet zapsaných dětí: 58 - počet odkladů: 8 - důvod odkladů : školní nezralost, zdravotní důvody 7. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků počet vyznamenání: 239 počet žáků opakujících ročník: 1 počet žáků s 2 z chování na I. st. : 0 počet žáků s 2 z chování na II. st. : 9 počet žáků s 3 z chování na I. st. : 0 počet žáků s 3 z chování na II. st.: 0 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2007/2008: 1. stupeň Třída Počet Prospělo žáků Vyznamenání Neprospělo I.A I.B I.C II.A II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem z 224 žáků 222 prospělo, z toho 187 prospělo s vyznamenáním, 2 neprospěli. 2. stupeň Třída Počet Prospělo žáků Vyznamenání Neprospělo VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B

9 Celkem z 197 žáků 195 prospělo, z toho 52 žáků s vyznamenáním, 2 žáci neprospěli. 9 žáků získalo na vysvědčení pochvalu za vzorný prospěch a chování. celkový počet žáků 9. ročníku Gymnázia počet Přihlášených 8. Přehled o umístění žáků gymnázia počet přijatých gymnázia počet nepřijatých gymnázia absolventi 5. třídy počet přihlášených počet přijatých počet nepřij celkový počet žáků 9. ročníku 50 SŠ počet přihlášených SŠ počet přijatých SŠ počet nepřijatých SOU, OU, počet přihlášených SOU, OU, počet přijatých SOU, OU, počet nepřijatých soukromé školy, počet přihlášených soukromé školy, počet přijatých soukromé školy, počet nepřijatých bez vyučení z 9. ročníku : 0 počet nepřijat přijat Ze 7. ročníku víceleté gymnázium bez vyučení Z 8. ročníku SOU bez vyučení Údaje o výsledcích ČŠI V tomto školním roce neproběhla na škole žádná školní inspekce, poslední proběhla ve dnech 1. a 2. listopadu 2005, provedená ČŠI, jejímž předmětem byl monitoring a evaluace projektu Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků v projektu HODINA ve školním roce 2004/2005 a části školního roku 2005/2006 až k termínu inspekce. Ze závěru šetření inspekce uveďme: Projekt HODINA probíhá ve škole v souladu s pokyny MŠMT. Pro navýšení počtu vyučovacích hodin v sedmých ročnících zvolil ředitel školy v loňském i letošním školním roce variantu zařazení dalšího volitelného předmětu, a to literární seminář a fyzikální praktika... Obsah výuky v daných předmětech je zaměřen především na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností a nepřinesl nárůst zátěže žáků. Formy a metody práce používané v těchto hodinách vedou žáky k aktivitě a podporují činnostní učení. Celkově byl projekt HODINA hodnocen stupněm dva. Pozn.: Hodnotící stupnice: stupeň 0, stupeň 1, stupeň 2 9

10 10. Plnění učebních plánů Všichni učitelé postupují podle tematických plánů, které si rozpracovali na začátku září a jež vedení školy při hospitacích průběžně sleduje. Se způsobem zpracování učebních plánů pro jednotlivé předměty vyslovila při kontrole souhlas poslední k tomu určená inspekce. Nově vyučující v 1. a 6. ročníku zpracovali tematické plány podle ŠVP ZV, kde rovněž rozvedli výstupy dané RVP do dílčích výstupů. Sledovali jsme, je-li možno postupovat podle časových tematických plánů i v ŠVP, neboť témata se prolínají a vzhledem k prvnímu ověřování budeme dále vyhodnocovat získané zkušenosti. Dlouhodobá výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost použití získaných poznatků v praxi. Zaměřujeme se na podporu tvořivosti a aktivity žáků, na rozvoj jejich nadání. Cílem je vytvořit kladný vztah ke škole a motivovat je k dalšímu vzdělávání. ROČNÍK SCIO KALIBRO ZADÁNÍ TESTŮ MATEMATICKÝ KLOKAN DOPRAV- NÍ TESTY ČERMAT 1. ROČ. 2. III X. 07 2x IV. 08 III III. 08 IV I. 08 III. 08 IV III II. 08 III IV. 08 III I. 08 III. 08 I. 08 Jako každý rok jsme testovali žáky prostřednictvím oficiálních testů nabízených profesionálními organizacemi jako je SCIO, Kalibro, Cermat, Autoškola, záchranná služba (zdravotní školení a testy) a další. Výsledky testů jsou důkladně analyzovány, srovnávány s předchozími a vychází se z nich při další výuce. Naši žáci potvrdili nadprůměrné výsledky ve většině předmětů ve srovnání s republikovými průměry v kategorii základních škol maloměstského typu. Přesto se samozřejmě najdou předměty a oblasti, v nichž máme co zlepšovat. Navíc testy působí jako zpětná vazba pro učitele, který tím získá vodítko, na co se více zaměřit. Komentář k jednotlivým úlohám vysvětluje, proč žáci chybují, nabízí cesty k odstranění chybných návyků a zajímavé náměty pro další práci s úlohou. Učitelé vždy poté, kdy nám organizace zpracované testy a výsledky vrátí zpět, rozdají žákům jejich práce a seznámí je se správnými odpověďmi a jejich úspěšností, což je dáno na vědomí i rodičům. Přestože se nejedná o levnou finanční záležitost, škola vítá tuto možnost srovnání s ostatními školami a chce tak přispět k vyšší úrovni vzdělávání. Na škole je vytvořen účinný systém kontroly, výsledná zjištění se analyzují a následně se kontroluje odstraňování závad. Výuka podle ŠVP se v podstatě osvědčila. Nutno říci, že pro nás neznamenala žádný převrat, protože moderní metody výuky používáme již dlouho. Také vzdělávací obsah ŠVP v 1. a 6. ročníku se nijak dramaticky nelišil od obsahu původních programů Obecná škola a Základní škola. Ovšem přivítali jsme, že jsme mohli některé předměty spojovat nebo vytvořit 10

11 nové (např. Výuka ke zdraví) nebo že nás nikdo nenutil být povinně v určité době u určitého tématu podle pevně stanovených osnov. Rovněž tak koordinace témat, například v dějepise, českém jazyce (literatuře) a občanské nebo výtvarné výchově, je velmi logická a přínosná, rovněž tak v angličtině při spojení se zeměpisem při výuce reálií, s hudební výchovou při zpěvu známých písní v originále, s dějepisem při projektu Minulost a přítomnost atd. Projektové vyučování jsme rovněž uplatňovali již dříve a osvědčilo se nám stejně jako zařazování dnes oficiálních průřezových témat. Přesto jsme narazili na užitečné poznatky, například nápad zřizování žákovských portfolií, z nichž je patrný pokrok u žáka, větší využívání sebehodnocení nebo častější zařazování skupinové práce. Učitelé zvláště v šestých třídách nevyžadovali encyklopedické znalosti, jimiž byly předchozí učebnice přeplněny (viz přírodopis nebo dějepis), ale soustředili se více na projektové vyučování, využití moderních technologií (počítačové programy, práce s interaktivní tabulí), na získání klíčových kompetencí, především na získání kompetencí komunikativních, pracovních, kompetencí k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních. 11. Údaje o mimoškolních aktivitách Naši žáci mají mnoho možností mimoškolních aktivit. Některé provozuje přímo škola, na některých spolupracuje, pro některé poskytuje svoje prostory, jiné propaguje a zprostředkovává. Jmenujme hlavní aktivity: Florbal - pro chlapce ročníku Dramatický kroužek - pro žáky ročníku Karate pro všechny zájemce Taneční kroužek pro dívky 1. a 2. ročníku Cvičení pro radost pro žáky ročníku Pěvecký sbor pro žáky ročníku Výtvarný kroužek pro žáky ročníku Angličtina pro žáky ročníku Florbal pro dívky ročníku Taneční kurzy pro všechny zájemce Žlutý květ pro všechny zájemce Keramika pro žáky ročníku Jiné: ZUŠ Černošice hra na flétnu, klavír a hudební nauka Nabídka školní knihovny s fondem asi 5000 knih Možnost pracovat na počítačích v počítačové učebně v době mimo vyučování V lednu 2006 byl otevřen skatepark na pozemku školy zásluhou obce. Nyní slouží celé rudenské veřejnosti, což usnadňuje příchod na sportoviště z chodníku na severní straně. Je také hojně využíván našimi žáky. Z přehled exkurzí a návštěv kulturních, vzdělávacích a zábavných akcí částečně v rámci vyučování, částečně mimo něj: Divadlo Kuba: Princ Bajaja Beseda k volbě povolání na úřadě práce Vánoční koncert školního pěveckého sboru Beseda k protidrogové prevenci 11

12 Dopravní výchova Besip, Autoškola Praha Beseda Drop In protidrogová prevence Projekt Sám sebou Exkurze ZOO Plzeň Pořad jak válčili husité Exkurze Pražský hrad Zámek Nelahozeves exkurze Divadlo Mrak: Pirátská pohádka Exkurze do Muzea hracích strojů Planetárium Divadlo Kuba:Pletené pohádky Divadlo Mrak:Hodina čertopisu Exkurze Hrádek u Nechanic Vystoupení Les Grands Tam Tam d Afrique Divadlo Kuba: Vánoční kouzlo Vánoce na Hradě Exkurze do skanzenu Přerov nad Labem Beseda: Prevence násilí, šikana Divadlo Gong: Lakomec Exkurze Toulcův dvůr Představení Pejsek a kočička Divadlo Kuba: Narodil se klaun Literární pořad: Ota Pavel Literární pořad: Jan Werich Přednáška: Nebezpečí AIDS Týdenní výměnný pobyt švýcarských žáků v Rudné Lány: Muzeum sportovních vozů Literární pořad: Jan Neruda Literární pořad: Ernest Hemingway Týdenní výměnný pobyt ZŠ Rudná ve Švýcarsku Exkurze na letiště v Praze Některé školní výlety: Skanzen Kouřim, ZOO Praha, Beckiland Zličín, Výlet na parník Praha, Pěnčín Školy v přírodě: Pec pod Čerchovem- září 2007, 5. A Adaptační kurz Janov nad Nisou září 2007, 6.A Pec pod Čerchovem květen 2008, 2.A, C Špičák na Šumavě červen 2008, 4.A, B Lyžařský kurz: Lipno, LS Hochficht leden 2008 Lipno, LS Kramolín únor Další akce: Plavání pro žáky 2. a 3. tříd v Plavecké škola Medúza v Kladně listopad 2007 leden Účast na mnoha sportovních akcích viz kapitolu o sportu v oddíle Soutěže 12

13 Školní družina V loňském školním roce navštěvovalo školní družinu 120 žáků. Žáci byli rozděleni do tří oddělení a pracovali s nimi tři vychovatelky a později ve čtvrtém oddělení jeden vychovatel. Provoz školní družiny byl zabezpečen v době od 7 do 8 hodin ráno a od 12 do 17 hodin odpoledne. Naše výchovná činnost se řídila cíli vytyčenými v celoročním plánu práce, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Rudná. Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce bylo nejen dbát na správné chování, vyjadřování, podporování přátelských vztahů mezi dětmi. Měli jsme předpoklady k pravidelnému ovlivňování volného času tím, že jsme s nimi byli v každodenním styku, měli jsme možnost kontaktu s rodiči a třídními učitelkami. Obsahem mimoškolní výchovy byly činnosti, které nepatřily k psychicky ani fyzicky náročným. Zaměřovaly se na pohybové aktivity, rozvíjely zájmy dětí, upevňovaly a prohlubovaly jejich vědomosti a návyky. Součástí všech činností byla hra. Podněcovala pohybovou aktivitu, umožňovala získávat zkušenosti, nové poznatky, dovednosti a schopnosti. Kromě činností v odděleních jsme pro děti připravili mnoho společných akcí: ŘÍJEN Návštěva Pražského hradu Výlet na zámek Nelahozeves divadélko Kuba, představení Princ Bajaja LISTOPAD Muzeum hracích strojků, Martinický palác Divadélko Kuba, představení Pletené pohádky PROSINEC Svíčkárna, Šestajovice Muzeum čokolády, Praha LEDEN Divadlo kouzel, Líbeznice u Prahy Dílnička - zdobení kalendářů ÚNOR Farma Toulcův dvůr, Praha Hostivař (ekologické programy Popelář Bohouš, Co dokáže voda?) Beckiland Zličín, dětská herna BŘEZEN Divadélko Kuba Dílna - falešný patchwork, velikonoční věneček DUBEN Muzeum voskových figurín, Karlštejn Muzeum sportovních vozů, Lány 13

14 Celodružinová dopravní soutěž, hřiště u školy Beseda s městskou policií, školní družina Čarodějnický rej, prostory areálu ZŠ KVĚTEN Dopravní hřiště, Prah Den Asie, čajový obřad, třídy školní družiny Ranč U kotvy, jízda na koních, Loděnice Den Afriky,příprava ovocného salátu, třídy školní družiny ČERVEN Beckiland, oslava Dne dětí, Zličín Den Ameriky, popcorn, výroba tee-pee, třídy školní družiny Den Evropy, třídy školní družiny Celodružinová oslava konce roku, soutěže, areál ZŠ ZO ČSOP Žlutý květ Ve školním roce se při oddílové činnosti scházelo na padesát dětí. Schůzky se pravidelně jednou týdně konaly v klubovně v základní škole. Za školní rok bylo uskutečněno 142 schůzek. Oddíl se skládal ze čtyř družin (skupin) Upírci, Dobrá parta, Delfíni a Palfion. Hlavní náplní bylo poznávání přírody, k čemuž se používaly interaktivní pomůcky, praktické ukázky i pokusy. Od tohoto školního roku jsme zavedli pro děti od druhého ročníku přírodovědné kvízy, které se těšily velké oblibě. Mezi další oddílovou činnost patřilo hraní her na různé náměty, od her pohybových po hry zábavné nebo hry cvičící smysly. Pokud bylo příhodné počasí, využívali jsme k aktivitám mimo klubovnu školní hřiště nebo malou tělocvičnu. Každé dítě dostalo oddílový deníček, do kterého dostávalo bodovací diplomky, samolepky se zvířaty, razítka, pokřiky a další materiály. Jednou měsíčně probíhalo malé vyhodnocení bodování a na konci školního roku vyhodnocení velké, při kterém děti dostaly spoustu hodnotných cen. Naši členové mají průkazky, opravňující je ke slevám do kulturních zařízení po celé ČR v rámci programu ČSOP Zelená karta, jako jsou zoologické zahrady, muzea, hrady a zámky, hvězdárny, jeskyně apod. Jednou za měsíc se konaly výpravy, od podzimu do jara jednodenní, v dalších měsících víkendové. Celkem jsme uspořádali 9 výprav. Na víkendové výpravy jsme jezdili na již tradiční místo, na chatu u Železné u Berouna. Na těchto výpravách jsme začali dělat tematické celovíkendové hry. Uspořádali jsme celkem šest táborů. Podzimní tábor v Železné, silvestrovský tábor v Centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích a čtyři tábory o letních prázdninách, z toho jeden v České Kanadě v jižních Čechách a tři v Říčkách v Orlických horách. Dramatická výchova byla uplatňována ve výrazném přednesu literárních děl, ať již prózy nebo poezie. Je tedy často používána ve čtení a literární výchově. Zde umožňuje interpretaci poezie dětských autorů a přispívá k její popularizaci. Zároveň se stává inspirací pro tvorbu výtvarnou, kde se stává zdrojem představivosti a fantazie, umožňuje další přesah v rovině vlastní literární tvorby. V neposlední řadě lze zmínit dramatickou výchovu jako metodu výuky, která zprostředkovává prožitek formou uměleckého díla. Dramatický kroužek navštěvovalo 16 žáků z ročníku. Ve své práci využívaly děti dramatických her, drobných improvizačních cvičení, metod strukturovaného dramatu. Východiskem práce byly texty prozaické, z oblasti poezie převážně zaměřené na mladší čtenáře od 14

15 autorů Karla Šiktance, Jiřího Žáčka, Jiřího Dědečka, Jana Vodňanského, Pavla Šruta, Miloše Kratochvíla a dalších. Žáci předvedli dvě vystoupení. Před vánočními prázdninami při setkání s rodiči Posezení s vánočním punčem se jednalo o pohádku Jak šel kohout pro vajíčko na císařský zámek. Jako výroční představení předvedli pohádku na japonské motivy O krásné Jukiko. V rámci malého školního divadla měli žáci prvního stupně možnost zhlédnout několik divadelních představení z dílny divadélka Mrak Pirátskou pohádku, divadlo Kuba předvedlo hned několik pohádek. V rozmezí měsíců listopadu a března se jednalo o Hodinu čertopisu, Pejska a kočičku a pro školní družinu představení Narodil se klaun. Jmenované divadelní soubory pravidelně vystupují na celostátní přehlídce amatérských loutkových souborů v Chrudimi v rámci inspirativních představení. Okresní kola olympiád: 12. Soutěže, olympiády OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ - 6. ročník.: Lukáš Fiala, 6. B 9. ročník : 4. Roman Žitník, 9.B OLYMPIÁDA ZEMĚPISNÁ: kategorie A - 7. Lucie Žitníková,6.B 9. Kateřina Skalová, 6.B kategorie B - 5. Kateřina Panenková,7.A 9. Veronika Píšová, 7.A kategorie C 4. Tomáš Pešek, 8.B OLYMPIÁDA DĚJEPISNÁ: 3. Natálie Vysušilová, 9.A MATEMATICKÝ. KLOKAN : výborná umístění: Natáli Vysušilová, 9.A Aneta Poslušná, 8.B Lucie Šanderová, 5.A Tomáš Vosátka, 6.A Petr Freudenfeld, 2.A Ekaterina Petrenko, 2.A David Král, 3.A Michal Ovčiak, 3.A MLADÝ ZDRAVOTNÍK (Helpíkův pohár) : 11. a 26. místo družstvo 5.A OLYMPIÁDA ANGLICKÝ JAZYK: 7. Adam Hecl, 7.B 10. Marek Sitta, 9.A Účastnili jsme se i regionální soutěže Keře českého venkova v ZŠ Tachlovice, pro firmu TNT Chrášťany jsme kreslili výkresy do soutěže na téma Oblíbený pokrm, obeslali jsme soutěž Českého mysliveckého svazu, rovněž tak místní soutěž organizovanou Společ- 15

16 ností pro ochranu a rozvoj Rudné. Ohodnocené práce z této soutěže jsou pak vystaveny v Dětské minigalérii v Rudné. Sportovní činnost ve školním roce 2007/2008 Sportovním aktivitám se na naší škole věnuje velká pozornost. Ve školním roce 2007/2008 proběhlo na II. stupni ZŠ na 50 sportovních soutěží. Pestrá nabídka soutěží motivovala na 65% žáků k aktivní účasti. Tradičně byly vypisovány přebory školy. V tomto školním roce se soutěžilo v běhu na 1500 metrů, ve stolním tenisu, ve florbale, košíkové, odbíjené a v přehazované, ve šplhu na tyči, skoku do výšky, v dopravní soutěži a v atletickém trojboji. Soutěžili chlapci i děvčata, jednotlivci i třídní družstva. Rekordního počtu soutěžících bylo dosaženo v přeborech 6. a 7. tříd ve florbale smíšených družstev, kdy přišlo soutěžit a podpořit tak svoji třídu 38 dětí. V letošním roce probíhal již 11. ročník celoroční soutěže o sportovce roku. V kategorii chlapců vyhrál Martin Volf před Romanem Žitníkem a Markem Štréblem všichni z 9. B. V kategorii děvčat zvítězila Julie Habel (8. A) před Kateřinou Panenkovou (7. B) a Nicol Pohlotovou (8. A). Nejúspěšnější třídou se s přehledem stala bývalá sportovní třída 9.B. Naše škola se každoročně přihlašuje do okresních sportovních soutěží a bojuje o titul nejúspěšnější školy na Praze západ. Letos jsme dosáhli opět vynikajícího úspěchu obhájili jsme metu nejvyšší. Kromě toho jsme získali i první místo v hodnocení škol, které postoupily z okresních soutěží do krajských nebo vyšších. Naši žáci zvítězili v osmi okresních soutěžích a postoupili tak na kraj. Na krajských soutěžích se nám již dařilo méně, přesto se však podařilo děvčatům vybojovat v košíkové 4. místo. Na okrese zvítězili chlapci ve florbale, v košíkové, v odbíjené, minikopané a v lehké atletice; děvčata pak zvítězila rovněž ve florbale, v košíkové a v lehké atletice. Další výborná bodovaná umístění jsme dosáhli ve stolním tenise (chlapci 2. místo), plavání (dívky 4. a chlapci 5. místo), volejbale (dívky 5. místo), atletice mladších žáků (dívky 2. a chlapci 3. místo) a v nohejbale děvčat 3. místo. Kromě výše jmenovaných bodovaných soutěží se ZŠ Rudná zapojila do dopravní soutěže (1. místo), Poháru ČNS ZŠ v nohejbale, školní ligy v ragby (1. a 3. místo), Nestlé Cup v košíkové 3. místo v kraji. Uspěli malí florbalisté ze ročníku, když v turnaji O pohár hejtmana Středočeského kraje obsadili v silné konkurenci vynikající 2. místo. V obdobné soutěži FLORBAL CUP v Praze obsadilo toto družstvo ve stejném sportu výborné 3. místo. Do soutěže se v tomto ročníku zapojilo 44 škol z Prahy a přilehlých okresů. Finálové boje se odehrávaly v nové hale Podvinný Mlýn, ve které se bude v prosinci roku 2008 konat mistrovství světa ve florbale. Výborně si také vedlo fotbalové družstvo v této věkové kategorii, neboť v okresním finále turnaje McDonald s Cupu 2008 obsadilo 2. místo. Pro žáky prvního stupně jsme uspořádali také tradiční vánoční turnaj ve vybíjené, letos již desátý ročník, za účasti deseti škol z okolí. V květnu a červnu probíhal projekt McDonald s, kdy starší žáci druhého stupně pravidelně trénovali a připravovali v hodinách tělesné výchovy své mladší spolužáky od první do páté třídy na školní turnaje. Závěrečné školní turnaje se uskutečnily v předposledním červnovém týdnu. Na konci školního roku jsou již tradičně odměňováni žáci 9. ročníků, kteří se nejvíce zasloužili o reprezentaci školy. Rekordmany se jednoznačně stali všestranní sportovci Marek Štrébl a Martin Volf z 9. B. Marek reprezentoval naši školu během posledních čtyř let celkem 43x a Martin 40x. Nejvšestrannějšími reprezentantkami z řad děvčat byly Kateřina Horová (32x) a Veronika Štréblová (30x). 16

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více