Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008

2 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY APROBOVANOST VÝUKY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI PLNĚNÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY POČTY ŽÁKŮ NA ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROKY VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE HOSPODAŘENÍ A INVESTIČNÍ AKCE ZÁVĚR KONKRÉTNÍ HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODROBNÁ ZPRÁVA ZDRAVÉ ŠKOLY...22 Přílohy: Fotografická příloha o činnosti školy v průběhu školního roku 2007/2008 Příspěvky do měsíčníku Život v Rudné Další 2

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Rudná, okres Praha - západ IČO: Adresa: Masarykova 878, Rudná Telefon: Fax: Webové stránky: Zřizovatel: Městský úřad Rudná Ředitel: Mgr. Pavel Kasal Zástupce: Mgr. Marie Sedmíková Výchovný poradce: Mgr. Ivana Kasalová Od je ZŠ Rudná z rozhodnutí Školského úřadu Praha-západ zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s identifikačním číslem IZO: na adrese Masarykova 878, Rudná u Prahy. V ZŠ Rudná bylo ve školním roce 2007/2008 celkem 19 tříd: 11 na prvním stupni a 8 na druhém stupni, dále tři oddělení, ve 2. pololetí 4 oddělení školní družiny a školní jídelna. Celkově bylo k dispozici 19 kmenových učeben, dále dílna, cvičná kuchyně, učebna počítačů, dvě jazykové laboratoře, učebna jazyků, velká místnost pro kulturní pořady a tři učebny školní družiny.z těchto 29 učeben je možno počítat za odbornou učebnu dílnu, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu, učebnu přírodopisu, učebnu výtvarné výchovy a jazykové laboratoře. Odborné učebny jsou velice dobře vybaveny. Počet žáků byl 447. Škola má k dispozici tělocvičnu o rozměrech metrů, která je po důkladné rekonstrukci včetně nové krytiny, podlahy, osvětlení a vymalování. Do sportovního areálu dále patří hřiště s běžeckou dráhou a hřiště pro košíkovou a volejbal s umělým povrchem o rozměrech metrů, které i nadále slouží po vyučování rudenské veřejnosti. Na severní straně školy je již třetím rokem v provozu skatepark s vchodem z ulice, který rovněž slouží všem občanům. Školu dále obklopuje školní pozemek pro pěstitelství s ovocným sadem. Vzrostlé stromy v severní části vytvářejí příjemné oddělení budovy od frekventované silnice. V jižní části bylo v roce 2003 přistavěno jednopatrové křídlo se šesti učebnami. V blízké budoucnosti se přistaví totéž křídlo i východním směrem, neboť počet žáků neustále stoupá a do budoucnosti je nutno počítat s dalším nárůstem počtu žáků. Již několik let je zapojena plynová kotelna, jejíž součástí je i plynový ohřívač teplé vody. Bezpečnostní zajištění budovy je provedeno elektronickým zabezpečovacím systémem, kombinovaným s bezpečnostními zámky, speciálními dveřmi a připojením na pult centrální ochrany. Stav ITC na škole Stav výpočetní techniky v ZŠ Rudná je stabilizovaný. Škola aktuálně využívá cca 50 počítačů, z nichž 25 je v počítačové učebně. Všechny počítače jsou vybaveny systémem Windows XP Pro CZ, pracují v síťovém prostředí a mají přístup k internetu. Plně vyhovují všem současným nárokům (bezproblémový chod internetu, kancelářského balíku i výukových programů). 3

4 Připojení k internetu je aktuálně realizováno linkou ADSL o rychlosti 8 MB bez datového omezení. Novinkou ve škole jsou tři interaktivní tabule. Jedná se o zařízení, díky kterému mohou učitelé a žáci ovládat počítač na velké tabuli tak, že jejich práci vidí i ostatní. Jedním ze zajímavých způsobů využití jsou například videokonference se školami v Anglii a Keni. Od fungují nové www stránky školy (www.zsrudna.cz). Stránky jsou nyní přehlednější, rychlejší (nové technologie) a umožňují redakční práci přispěvatelům. Obsahují také plnohodnotné vyhledávání obsahu, takže informace o škole jsou nyní snadněji dostupné. Ostatní počítačové vybavení (periferie, tiskárny) jsou na standardní úrovni a poskytují dostatečný výkon a komfort při práci. V provozu je školní jídelna se 120 místy u stolů, přičemž denně vaří asi 540 obědů. Školská rada Školská rada končí své tříleté funkční období a připravuje podklady pro novou volbu. Rada se scházela pravidelně, vždy minimálně dvakrát ročně, zpravidla před pedagogickými radami. Hlavními tématy byly dotazy a požadavky rodičů, jako například řešení vyšší dopravní bezpečnosti v okolí školy. Dále pak rada ve spolupráci s ředitelem školy schvalovala rozpočty a investiční akce. Zápisy ze všech schůzí školské rady najdete na 2. Přehled učebních plánů Vzdělávací koncepce školy pro školní rok 2007/2008 byla tvořena programem Obecná škola (2. 5 ročník) a Základní škola (7. 9. ročník), včetně úprav a doplňků a vlastním Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (1. a 6. ročník) ročník program Obecná škola - č. j / ročník program Základní škola - č. j / a 6. ročník Školní vzdělávací program pro ZV č. j. 982/2007 Zvolené vzdělávací programy jsou rozpracovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám a zájmům žáků. Škola vytváří širokou a pestrou nabídku zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů. Žáci mají možnost rozvíjet své zájmy v oblasti sportovní, hudební i dramatické. Velký počet volitelných předmětů v ročníku umožňuje žákům realizovat se v oblasti společenskovědních, přírodovědných a výchovných předmětů. Vedle osnov jednotlivých předmětů jsme v příslušných ročnících plnili plány dopravní výchovy, program Zdravé zuby, výchovy k toleranci, proti rasové nenávisti a xenofobii, protidrogového programu, programy k potírání sociálně patologických jevů, programy ochrany člověka za mimořádných situací, témata k volbě povolání, byl zařazen projektový Den Země, rovněž tak akce Děti učí děti ke Dni učitelů. V rámci zařazení školy do sítě Zdravá škola plníme další projekty s tím spojené viz dále proběhl konkurs na funkci ředitele ZŠ v Rudné. Na základě tohoto konkursního řízení byl dle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění periodického hodnocení práce škol a školských výchovných zařízení č.j /96-20 dosavadní ředitel Pavel Kasal potvrzen ve funkci ředitele Základní školy v Rudné. 4

5 3. Údaje o pracovnících školy a) pedagogičtí pracovníci: nepedagogičtí pracovníci: celkem: 32 celkem: 12 mužů : 4 mužů : 1 žen : 28 žen : 11 b) počet absolventů VŠ, kteří nastoupili ve šk. r. 2007/ počet absolventů SŠ, kteří nastoupili ve šk. r. 2007/ c) přehled pedagogů : Jméno a příjmení kvalifikace zařazení vzdělání, aprobace Irena Achová nekvalifikovaná učitelka SŠ, Gymn. Ivana Amlerová kvalifikovaná učitelka VŠ, Př Pp Lenka Barvová kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Alexandra Berezněvová nekvalifikovaná učitelka SŠ - Gymn. Ladislava Braunová kvalifikovaná učitelka VŠ, Z-RJ Romana Coufalová kvalifikovaná učitelka VŠ, Čj-Ov Pavel Dušek kvalifikovaný učitel VŠ, Tv Čj Věra Grimová kvalifikovaná vychov.šd SŠ SPgŠ Ivana Hálková kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st. Kamila Hluchá kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st Eva Hocká nekvalifikovaná učitelka VŠ, D bak. st. Věra Isozová kvalifikovaná učitelka VŠ, Tv Naděžda Janečková kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st. Eva Janová kvalifikovaná učitelka VŠ, Čj-Hv Dagmar Jonáková kvalifikovaná učitelka SŠ, I.st. Jana Kamarýtová nekvalifikovaná učitelka SŠ SPgŠ Pavel Kasal kvalifikovaný řed.školy VŠ, M Z Ivana Kasalová kvalifikovaná učitelka, VP VŠ, M Z Iveta Kasperová kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Jitka Kejhová nekvalifikovaná učitelka SŠ SPgŠ Petr Kimla kvalifikovaný vychovatel SŠ Ivana Konečná kvalifikovaná učitelka VŠ, I.st Jaroslava Kučerová nekvalifikovaná učitelka VŠ, FŽUK Jana Kusbachová kvalifikovaná učitelka VŠ, M - Z Pavlína Leváková kvalifikovaná vychovatelka ŠD SŠ SPgŠ Markéta Matějů kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Dana Pešková kvalifikovaná učitelka VŠ, I. st. Marcela Ryšavá kvalifikovaná vychovatelka ŠD SŠ Gymn. Marie Sedmíková kvalifikovaná zást.řed.šk. VŠ, Čj-Aj-D Iveta Šťovíčková kvalifikovaná učitelka VŠ, M Př Lenka Tvrdíková kvalifikovaná učitelka VŠ, Př Ch Marcela Zachová nekvalifikovaná učitelka SŠ SPgŠ Pozn.: P. Kimla nastoupil , R. Coufalová odešla k , zastupoval Josef Magula. K l. 11. odešla V. Hubičková, P. Dušek odešel k Po odchodu P. Levákové nastoupila Alina Chornomor. 5

6 Provozní zaměstnanci školy : Jana Hábltová Dana Javůrková Anna Kardová Květuše Kolaříková Monika Vnoučková František Kozlík st. Alena Lumbertová Jana Olexová Ivana Petrášková Alena Poláčková Marie Poláková Marie Žáková Helena Feketová hospodářka kuchařka pomocná kuchařka uklízečka uklízečka školník vedoucí školní jídelny kuchařka vedoucí kuchařka uklízečka uklízečka pomocná kuchařka pomocná kuchařka Po odchodu M. Kozlíkové nastoupila Monika Vnoučková. d/ počet pedagogů bez příslušného vzdělání: 7 e/ počet pedagogů doplňujících si vzdělání 5 ( Fialová, Achová, Hocká, Matějů,Ryšavá) f/ fluktuace pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 2007/2008: 3 (Dušek, Hubičková, Coufalová) g/ fluktuace nepedagogických pracovníků v průběhu šk.roku 2007/2008: 1 4. Aprobovanost výuky Celková aprobovanost učitelů na škole - 78 % Předměty s minimální aprobovaností (počet učitelů): 0 fyzika Předměty s maximální aprobovaností: 4 matematika 4 - český jazyk 4 - zeměpis 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Podle zpracovaného plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků se učitelé zapojili do dalšího vzdělávání. Tento plán sleduje především vzdělávání v cizích jazycích a rozvoj počítačové gramotnosti, dále zapojení moderních trendů výuky v jednotlivých předmětech v oblasti odborné i metodické, nyní i školení sloužící k získání nových znalostí o vytvořených ŠVP a RVP. Konkrétně se jedná o několik pedagogických pracovníků, kteří se přihlá- 6

7 sili buď do jazykových škol, nebo ke studiu angličtiny, němčiny a francouzštiny v programu Brána jazyků, který ještě v l. pololetí pokračoval z loňského roku. Po jeho skončení (údajně vyčerpání peněz z bruselských fondů) někteří dále pokračovali v placených jazykových školách. Nově se někteří učitele zapojili do kurzů španělštiny se záměrem nabídnout později výuku žákům. K prohlubování znalostí z informatiky pro učitele sloužil kurz k rozšíření ITC dovedností pořádaný přímo na škole specializovanou školicí firmou. Po zakoupení tří interaktivních tabulí byli učitelé proškoleni, aby mohli tuto moderní pomůcky s mnoha možnostmi využití používat ve svých hodinách. Plán zohledňuje jednak dlouhodobé cíle školy v horizontu asi čtyř let, jednak cíle na konkrétní školní rok. Zohledňují se priority školy a podporuje se aktivita vyučujících. Jedná se často o celoroční kurzy a poté následuje vyhotovení písemné zprávy obsahující hodnocení s ohledem na efektivnost využití v práci školy. Je možno především jmenovat školení v rámci Zdravé školy či oblast výchovného poradenství a protidrogové prevence. Dále jsme se zaměřili na studium Rámcového vzdělávacího programu, abychom mohli kvalitně rozvíjet a doplňovat náš Školní vzdělávací program. Užitečný byl zmíněný projekt Brána jazyků, podporovaný fondy EU, nabízející zdarma kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jedna z vyučujících využila možnosti programu Arion z agentury NAEP (Národní agentury pro evropské vzdělávací programy) a zúčastnila se v listopadu 2007 mezinárodní schůzky v estonském Talinu. Tématem schůzky byla Inovace ve školství, která se týkala hlavně posílení propojení školy s rodiči a vůbec veřejností, nyní různými inovovanými způsoby, hlavně elektronicky. Rodiče konkrétně v Estonsku mohou na většině škol sledovat školní výsledky žáků prostřednictvím internetu, odstranila se mnohá papírová dokumentace a nahradila elektronickou. Zástupci Turecka, Portugalska, Španělska, Bulharska, Francie (ostrov Reunion), Holandska, místního Estonska a České republiky se podělili o zkušenosti ze svých škol formou připravených prezentací a vzájemnými diskusemi. Některé z akcí DDPP: Semináře pro výchovné poradce Brána jazyků: angličtina, němčina, francouzština Seminář Aktivizační přístupy k učivu Netradiční metody v tělesné výchově Seminář Magická Afrika Seminář Čeština nás baví Seminář Nadané děti Setkání koordinátorů ŠVP Seminář vyučujících angličtiny v projektu Blended English Seminář Hodnocení v tělesné výchově nově Seminář Jak psát projekty Školení zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin, 10 osob) Kromě toho odebíráme do školy mnoho odborných časopisů, například Učitelské noviny, Učitelské listy, Moderní vyučování, Komenský, Rodina a škola, Společensko-vědní předměty, Historický obzor, Český jazyk a literatura, Matematika-biologie-chemie, Lidé a země, Svět poznání, Literární noviny, Newsweek, Friendship, Hello, R+R, Bridge, Hurra, Spitze atd. 7

8 6. Zápis dětí do první třídy Zápis se konal dne počet zapsaných dětí: 58 - počet odkladů: 8 - důvod odkladů : školní nezralost, zdravotní důvody 7. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků počet vyznamenání: 239 počet žáků opakujících ročník: 1 počet žáků s 2 z chování na I. st. : 0 počet žáků s 2 z chování na II. st. : 9 počet žáků s 3 z chování na I. st. : 0 počet žáků s 3 z chování na II. st.: 0 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2007/2008: 1. stupeň Třída Počet Prospělo žáků Vyznamenání Neprospělo I.A I.B I.C II.A II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem z 224 žáků 222 prospělo, z toho 187 prospělo s vyznamenáním, 2 neprospěli. 2. stupeň Třída Počet Prospělo žáků Vyznamenání Neprospělo VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B

9 Celkem z 197 žáků 195 prospělo, z toho 52 žáků s vyznamenáním, 2 žáci neprospěli. 9 žáků získalo na vysvědčení pochvalu za vzorný prospěch a chování. celkový počet žáků 9. ročníku Gymnázia počet Přihlášených 8. Přehled o umístění žáků gymnázia počet přijatých gymnázia počet nepřijatých gymnázia absolventi 5. třídy počet přihlášených počet přijatých počet nepřij celkový počet žáků 9. ročníku 50 SŠ počet přihlášených SŠ počet přijatých SŠ počet nepřijatých SOU, OU, počet přihlášených SOU, OU, počet přijatých SOU, OU, počet nepřijatých soukromé školy, počet přihlášených soukromé školy, počet přijatých soukromé školy, počet nepřijatých bez vyučení z 9. ročníku : 0 počet nepřijat přijat Ze 7. ročníku víceleté gymnázium bez vyučení Z 8. ročníku SOU bez vyučení Údaje o výsledcích ČŠI V tomto školním roce neproběhla na škole žádná školní inspekce, poslední proběhla ve dnech 1. a 2. listopadu 2005, provedená ČŠI, jejímž předmětem byl monitoring a evaluace projektu Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků v projektu HODINA ve školním roce 2004/2005 a části školního roku 2005/2006 až k termínu inspekce. Ze závěru šetření inspekce uveďme: Projekt HODINA probíhá ve škole v souladu s pokyny MŠMT. Pro navýšení počtu vyučovacích hodin v sedmých ročnících zvolil ředitel školy v loňském i letošním školním roce variantu zařazení dalšího volitelného předmětu, a to literární seminář a fyzikální praktika... Obsah výuky v daných předmětech je zaměřen především na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností a nepřinesl nárůst zátěže žáků. Formy a metody práce používané v těchto hodinách vedou žáky k aktivitě a podporují činnostní učení. Celkově byl projekt HODINA hodnocen stupněm dva. Pozn.: Hodnotící stupnice: stupeň 0, stupeň 1, stupeň 2 9

10 10. Plnění učebních plánů Všichni učitelé postupují podle tematických plánů, které si rozpracovali na začátku září a jež vedení školy při hospitacích průběžně sleduje. Se způsobem zpracování učebních plánů pro jednotlivé předměty vyslovila při kontrole souhlas poslední k tomu určená inspekce. Nově vyučující v 1. a 6. ročníku zpracovali tematické plány podle ŠVP ZV, kde rovněž rozvedli výstupy dané RVP do dílčích výstupů. Sledovali jsme, je-li možno postupovat podle časových tematických plánů i v ŠVP, neboť témata se prolínají a vzhledem k prvnímu ověřování budeme dále vyhodnocovat získané zkušenosti. Dlouhodobá výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost použití získaných poznatků v praxi. Zaměřujeme se na podporu tvořivosti a aktivity žáků, na rozvoj jejich nadání. Cílem je vytvořit kladný vztah ke škole a motivovat je k dalšímu vzdělávání. ROČNÍK SCIO KALIBRO ZADÁNÍ TESTŮ MATEMATICKÝ KLOKAN DOPRAV- NÍ TESTY ČERMAT 1. ROČ. 2. III X. 07 2x IV. 08 III III. 08 IV I. 08 III. 08 IV III II. 08 III IV. 08 III I. 08 III. 08 I. 08 Jako každý rok jsme testovali žáky prostřednictvím oficiálních testů nabízených profesionálními organizacemi jako je SCIO, Kalibro, Cermat, Autoškola, záchranná služba (zdravotní školení a testy) a další. Výsledky testů jsou důkladně analyzovány, srovnávány s předchozími a vychází se z nich při další výuce. Naši žáci potvrdili nadprůměrné výsledky ve většině předmětů ve srovnání s republikovými průměry v kategorii základních škol maloměstského typu. Přesto se samozřejmě najdou předměty a oblasti, v nichž máme co zlepšovat. Navíc testy působí jako zpětná vazba pro učitele, který tím získá vodítko, na co se více zaměřit. Komentář k jednotlivým úlohám vysvětluje, proč žáci chybují, nabízí cesty k odstranění chybných návyků a zajímavé náměty pro další práci s úlohou. Učitelé vždy poté, kdy nám organizace zpracované testy a výsledky vrátí zpět, rozdají žákům jejich práce a seznámí je se správnými odpověďmi a jejich úspěšností, což je dáno na vědomí i rodičům. Přestože se nejedná o levnou finanční záležitost, škola vítá tuto možnost srovnání s ostatními školami a chce tak přispět k vyšší úrovni vzdělávání. Na škole je vytvořen účinný systém kontroly, výsledná zjištění se analyzují a následně se kontroluje odstraňování závad. Výuka podle ŠVP se v podstatě osvědčila. Nutno říci, že pro nás neznamenala žádný převrat, protože moderní metody výuky používáme již dlouho. Také vzdělávací obsah ŠVP v 1. a 6. ročníku se nijak dramaticky nelišil od obsahu původních programů Obecná škola a Základní škola. Ovšem přivítali jsme, že jsme mohli některé předměty spojovat nebo vytvořit 10

11 nové (např. Výuka ke zdraví) nebo že nás nikdo nenutil být povinně v určité době u určitého tématu podle pevně stanovených osnov. Rovněž tak koordinace témat, například v dějepise, českém jazyce (literatuře) a občanské nebo výtvarné výchově, je velmi logická a přínosná, rovněž tak v angličtině při spojení se zeměpisem při výuce reálií, s hudební výchovou při zpěvu známých písní v originále, s dějepisem při projektu Minulost a přítomnost atd. Projektové vyučování jsme rovněž uplatňovali již dříve a osvědčilo se nám stejně jako zařazování dnes oficiálních průřezových témat. Přesto jsme narazili na užitečné poznatky, například nápad zřizování žákovských portfolií, z nichž je patrný pokrok u žáka, větší využívání sebehodnocení nebo častější zařazování skupinové práce. Učitelé zvláště v šestých třídách nevyžadovali encyklopedické znalosti, jimiž byly předchozí učebnice přeplněny (viz přírodopis nebo dějepis), ale soustředili se více na projektové vyučování, využití moderních technologií (počítačové programy, práce s interaktivní tabulí), na získání klíčových kompetencí, především na získání kompetencí komunikativních, pracovních, kompetencí k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních. 11. Údaje o mimoškolních aktivitách Naši žáci mají mnoho možností mimoškolních aktivit. Některé provozuje přímo škola, na některých spolupracuje, pro některé poskytuje svoje prostory, jiné propaguje a zprostředkovává. Jmenujme hlavní aktivity: Florbal - pro chlapce ročníku Dramatický kroužek - pro žáky ročníku Karate pro všechny zájemce Taneční kroužek pro dívky 1. a 2. ročníku Cvičení pro radost pro žáky ročníku Pěvecký sbor pro žáky ročníku Výtvarný kroužek pro žáky ročníku Angličtina pro žáky ročníku Florbal pro dívky ročníku Taneční kurzy pro všechny zájemce Žlutý květ pro všechny zájemce Keramika pro žáky ročníku Jiné: ZUŠ Černošice hra na flétnu, klavír a hudební nauka Nabídka školní knihovny s fondem asi 5000 knih Možnost pracovat na počítačích v počítačové učebně v době mimo vyučování V lednu 2006 byl otevřen skatepark na pozemku školy zásluhou obce. Nyní slouží celé rudenské veřejnosti, což usnadňuje příchod na sportoviště z chodníku na severní straně. Je také hojně využíván našimi žáky. Z přehled exkurzí a návštěv kulturních, vzdělávacích a zábavných akcí částečně v rámci vyučování, částečně mimo něj: Divadlo Kuba: Princ Bajaja Beseda k volbě povolání na úřadě práce Vánoční koncert školního pěveckého sboru Beseda k protidrogové prevenci 11

12 Dopravní výchova Besip, Autoškola Praha Beseda Drop In protidrogová prevence Projekt Sám sebou Exkurze ZOO Plzeň Pořad jak válčili husité Exkurze Pražský hrad Zámek Nelahozeves exkurze Divadlo Mrak: Pirátská pohádka Exkurze do Muzea hracích strojů Planetárium Divadlo Kuba:Pletené pohádky Divadlo Mrak:Hodina čertopisu Exkurze Hrádek u Nechanic Vystoupení Les Grands Tam Tam d Afrique Divadlo Kuba: Vánoční kouzlo Vánoce na Hradě Exkurze do skanzenu Přerov nad Labem Beseda: Prevence násilí, šikana Divadlo Gong: Lakomec Exkurze Toulcův dvůr Představení Pejsek a kočička Divadlo Kuba: Narodil se klaun Literární pořad: Ota Pavel Literární pořad: Jan Werich Přednáška: Nebezpečí AIDS Týdenní výměnný pobyt švýcarských žáků v Rudné Lány: Muzeum sportovních vozů Literární pořad: Jan Neruda Literární pořad: Ernest Hemingway Týdenní výměnný pobyt ZŠ Rudná ve Švýcarsku Exkurze na letiště v Praze Některé školní výlety: Skanzen Kouřim, ZOO Praha, Beckiland Zličín, Výlet na parník Praha, Pěnčín Školy v přírodě: Pec pod Čerchovem- září 2007, 5. A Adaptační kurz Janov nad Nisou září 2007, 6.A Pec pod Čerchovem květen 2008, 2.A, C Špičák na Šumavě červen 2008, 4.A, B Lyžařský kurz: Lipno, LS Hochficht leden 2008 Lipno, LS Kramolín únor Další akce: Plavání pro žáky 2. a 3. tříd v Plavecké škola Medúza v Kladně listopad 2007 leden Účast na mnoha sportovních akcích viz kapitolu o sportu v oddíle Soutěže 12

13 Školní družina V loňském školním roce navštěvovalo školní družinu 120 žáků. Žáci byli rozděleni do tří oddělení a pracovali s nimi tři vychovatelky a později ve čtvrtém oddělení jeden vychovatel. Provoz školní družiny byl zabezpečen v době od 7 do 8 hodin ráno a od 12 do 17 hodin odpoledne. Naše výchovná činnost se řídila cíli vytyčenými v celoročním plánu práce, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Rudná. Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce bylo nejen dbát na správné chování, vyjadřování, podporování přátelských vztahů mezi dětmi. Měli jsme předpoklady k pravidelnému ovlivňování volného času tím, že jsme s nimi byli v každodenním styku, měli jsme možnost kontaktu s rodiči a třídními učitelkami. Obsahem mimoškolní výchovy byly činnosti, které nepatřily k psychicky ani fyzicky náročným. Zaměřovaly se na pohybové aktivity, rozvíjely zájmy dětí, upevňovaly a prohlubovaly jejich vědomosti a návyky. Součástí všech činností byla hra. Podněcovala pohybovou aktivitu, umožňovala získávat zkušenosti, nové poznatky, dovednosti a schopnosti. Kromě činností v odděleních jsme pro děti připravili mnoho společných akcí: ŘÍJEN Návštěva Pražského hradu Výlet na zámek Nelahozeves divadélko Kuba, představení Princ Bajaja LISTOPAD Muzeum hracích strojků, Martinický palác Divadélko Kuba, představení Pletené pohádky PROSINEC Svíčkárna, Šestajovice Muzeum čokolády, Praha LEDEN Divadlo kouzel, Líbeznice u Prahy Dílnička - zdobení kalendářů ÚNOR Farma Toulcův dvůr, Praha Hostivař (ekologické programy Popelář Bohouš, Co dokáže voda?) Beckiland Zličín, dětská herna BŘEZEN Divadélko Kuba Dílna - falešný patchwork, velikonoční věneček DUBEN Muzeum voskových figurín, Karlštejn Muzeum sportovních vozů, Lány 13

14 Celodružinová dopravní soutěž, hřiště u školy Beseda s městskou policií, školní družina Čarodějnický rej, prostory areálu ZŠ KVĚTEN Dopravní hřiště, Prah Den Asie, čajový obřad, třídy školní družiny Ranč U kotvy, jízda na koních, Loděnice Den Afriky,příprava ovocného salátu, třídy školní družiny ČERVEN Beckiland, oslava Dne dětí, Zličín Den Ameriky, popcorn, výroba tee-pee, třídy školní družiny Den Evropy, třídy školní družiny Celodružinová oslava konce roku, soutěže, areál ZŠ ZO ČSOP Žlutý květ Ve školním roce se při oddílové činnosti scházelo na padesát dětí. Schůzky se pravidelně jednou týdně konaly v klubovně v základní škole. Za školní rok bylo uskutečněno 142 schůzek. Oddíl se skládal ze čtyř družin (skupin) Upírci, Dobrá parta, Delfíni a Palfion. Hlavní náplní bylo poznávání přírody, k čemuž se používaly interaktivní pomůcky, praktické ukázky i pokusy. Od tohoto školního roku jsme zavedli pro děti od druhého ročníku přírodovědné kvízy, které se těšily velké oblibě. Mezi další oddílovou činnost patřilo hraní her na různé náměty, od her pohybových po hry zábavné nebo hry cvičící smysly. Pokud bylo příhodné počasí, využívali jsme k aktivitám mimo klubovnu školní hřiště nebo malou tělocvičnu. Každé dítě dostalo oddílový deníček, do kterého dostávalo bodovací diplomky, samolepky se zvířaty, razítka, pokřiky a další materiály. Jednou měsíčně probíhalo malé vyhodnocení bodování a na konci školního roku vyhodnocení velké, při kterém děti dostaly spoustu hodnotných cen. Naši členové mají průkazky, opravňující je ke slevám do kulturních zařízení po celé ČR v rámci programu ČSOP Zelená karta, jako jsou zoologické zahrady, muzea, hrady a zámky, hvězdárny, jeskyně apod. Jednou za měsíc se konaly výpravy, od podzimu do jara jednodenní, v dalších měsících víkendové. Celkem jsme uspořádali 9 výprav. Na víkendové výpravy jsme jezdili na již tradiční místo, na chatu u Železné u Berouna. Na těchto výpravách jsme začali dělat tematické celovíkendové hry. Uspořádali jsme celkem šest táborů. Podzimní tábor v Železné, silvestrovský tábor v Centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích a čtyři tábory o letních prázdninách, z toho jeden v České Kanadě v jižních Čechách a tři v Říčkách v Orlických horách. Dramatická výchova byla uplatňována ve výrazném přednesu literárních děl, ať již prózy nebo poezie. Je tedy často používána ve čtení a literární výchově. Zde umožňuje interpretaci poezie dětských autorů a přispívá k její popularizaci. Zároveň se stává inspirací pro tvorbu výtvarnou, kde se stává zdrojem představivosti a fantazie, umožňuje další přesah v rovině vlastní literární tvorby. V neposlední řadě lze zmínit dramatickou výchovu jako metodu výuky, která zprostředkovává prožitek formou uměleckého díla. Dramatický kroužek navštěvovalo 16 žáků z ročníku. Ve své práci využívaly děti dramatických her, drobných improvizačních cvičení, metod strukturovaného dramatu. Východiskem práce byly texty prozaické, z oblasti poezie převážně zaměřené na mladší čtenáře od 14

15 autorů Karla Šiktance, Jiřího Žáčka, Jiřího Dědečka, Jana Vodňanského, Pavla Šruta, Miloše Kratochvíla a dalších. Žáci předvedli dvě vystoupení. Před vánočními prázdninami při setkání s rodiči Posezení s vánočním punčem se jednalo o pohádku Jak šel kohout pro vajíčko na císařský zámek. Jako výroční představení předvedli pohádku na japonské motivy O krásné Jukiko. V rámci malého školního divadla měli žáci prvního stupně možnost zhlédnout několik divadelních představení z dílny divadélka Mrak Pirátskou pohádku, divadlo Kuba předvedlo hned několik pohádek. V rozmezí měsíců listopadu a března se jednalo o Hodinu čertopisu, Pejska a kočičku a pro školní družinu představení Narodil se klaun. Jmenované divadelní soubory pravidelně vystupují na celostátní přehlídce amatérských loutkových souborů v Chrudimi v rámci inspirativních představení. Okresní kola olympiád: 12. Soutěže, olympiády OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ - 6. ročník.: Lukáš Fiala, 6. B 9. ročník : 4. Roman Žitník, 9.B OLYMPIÁDA ZEMĚPISNÁ: kategorie A - 7. Lucie Žitníková,6.B 9. Kateřina Skalová, 6.B kategorie B - 5. Kateřina Panenková,7.A 9. Veronika Píšová, 7.A kategorie C 4. Tomáš Pešek, 8.B OLYMPIÁDA DĚJEPISNÁ: 3. Natálie Vysušilová, 9.A MATEMATICKÝ. KLOKAN : výborná umístění: Natáli Vysušilová, 9.A Aneta Poslušná, 8.B Lucie Šanderová, 5.A Tomáš Vosátka, 6.A Petr Freudenfeld, 2.A Ekaterina Petrenko, 2.A David Král, 3.A Michal Ovčiak, 3.A MLADÝ ZDRAVOTNÍK (Helpíkův pohár) : 11. a 26. místo družstvo 5.A OLYMPIÁDA ANGLICKÝ JAZYK: 7. Adam Hecl, 7.B 10. Marek Sitta, 9.A Účastnili jsme se i regionální soutěže Keře českého venkova v ZŠ Tachlovice, pro firmu TNT Chrášťany jsme kreslili výkresy do soutěže na téma Oblíbený pokrm, obeslali jsme soutěž Českého mysliveckého svazu, rovněž tak místní soutěž organizovanou Společ- 15

16 ností pro ochranu a rozvoj Rudné. Ohodnocené práce z této soutěže jsou pak vystaveny v Dětské minigalérii v Rudné. Sportovní činnost ve školním roce 2007/2008 Sportovním aktivitám se na naší škole věnuje velká pozornost. Ve školním roce 2007/2008 proběhlo na II. stupni ZŠ na 50 sportovních soutěží. Pestrá nabídka soutěží motivovala na 65% žáků k aktivní účasti. Tradičně byly vypisovány přebory školy. V tomto školním roce se soutěžilo v běhu na 1500 metrů, ve stolním tenisu, ve florbale, košíkové, odbíjené a v přehazované, ve šplhu na tyči, skoku do výšky, v dopravní soutěži a v atletickém trojboji. Soutěžili chlapci i děvčata, jednotlivci i třídní družstva. Rekordního počtu soutěžících bylo dosaženo v přeborech 6. a 7. tříd ve florbale smíšených družstev, kdy přišlo soutěžit a podpořit tak svoji třídu 38 dětí. V letošním roce probíhal již 11. ročník celoroční soutěže o sportovce roku. V kategorii chlapců vyhrál Martin Volf před Romanem Žitníkem a Markem Štréblem všichni z 9. B. V kategorii děvčat zvítězila Julie Habel (8. A) před Kateřinou Panenkovou (7. B) a Nicol Pohlotovou (8. A). Nejúspěšnější třídou se s přehledem stala bývalá sportovní třída 9.B. Naše škola se každoročně přihlašuje do okresních sportovních soutěží a bojuje o titul nejúspěšnější školy na Praze západ. Letos jsme dosáhli opět vynikajícího úspěchu obhájili jsme metu nejvyšší. Kromě toho jsme získali i první místo v hodnocení škol, které postoupily z okresních soutěží do krajských nebo vyšších. Naši žáci zvítězili v osmi okresních soutěžích a postoupili tak na kraj. Na krajských soutěžích se nám již dařilo méně, přesto se však podařilo děvčatům vybojovat v košíkové 4. místo. Na okrese zvítězili chlapci ve florbale, v košíkové, v odbíjené, minikopané a v lehké atletice; děvčata pak zvítězila rovněž ve florbale, v košíkové a v lehké atletice. Další výborná bodovaná umístění jsme dosáhli ve stolním tenise (chlapci 2. místo), plavání (dívky 4. a chlapci 5. místo), volejbale (dívky 5. místo), atletice mladších žáků (dívky 2. a chlapci 3. místo) a v nohejbale děvčat 3. místo. Kromě výše jmenovaných bodovaných soutěží se ZŠ Rudná zapojila do dopravní soutěže (1. místo), Poháru ČNS ZŠ v nohejbale, školní ligy v ragby (1. a 3. místo), Nestlé Cup v košíkové 3. místo v kraji. Uspěli malí florbalisté ze ročníku, když v turnaji O pohár hejtmana Středočeského kraje obsadili v silné konkurenci vynikající 2. místo. V obdobné soutěži FLORBAL CUP v Praze obsadilo toto družstvo ve stejném sportu výborné 3. místo. Do soutěže se v tomto ročníku zapojilo 44 škol z Prahy a přilehlých okresů. Finálové boje se odehrávaly v nové hale Podvinný Mlýn, ve které se bude v prosinci roku 2008 konat mistrovství světa ve florbale. Výborně si také vedlo fotbalové družstvo v této věkové kategorii, neboť v okresním finále turnaje McDonald s Cupu 2008 obsadilo 2. místo. Pro žáky prvního stupně jsme uspořádali také tradiční vánoční turnaj ve vybíjené, letos již desátý ročník, za účasti deseti škol z okolí. V květnu a červnu probíhal projekt McDonald s, kdy starší žáci druhého stupně pravidelně trénovali a připravovali v hodinách tělesné výchovy své mladší spolužáky od první do páté třídy na školní turnaje. Závěrečné školní turnaje se uskutečnily v předposledním červnovém týdnu. Na konci školního roku jsou již tradičně odměňováni žáci 9. ročníků, kteří se nejvíce zasloužili o reprezentaci školy. Rekordmany se jednoznačně stali všestranní sportovci Marek Štrébl a Martin Volf z 9. B. Marek reprezentoval naši školu během posledních čtyř let celkem 43x a Martin 40x. Nejvšestrannějšími reprezentantkami z řad děvčat byly Kateřina Horová (32x) a Veronika Štréblová (30x). 16

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více