VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED. IZO: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014 V Lužné 12. září 2014 PaedDr. Miroslava Pechová

2 Obsah Charakteristika školy. s. 4 Stav žactva.. s. 4 - základní škola - mateřská škola Učební program. s. 5 Zaměstnanci školy. s personální změny - kvalifikace a pedagogická praxe základní škola mateřská škola školní družina - věkové složení pedagogického sboru - další zaměstnanci školy provozní zaměstnanci školní jídelna Přijímací řízení.. s zápis do I. třídy - zápis k předškolnímu vzdělávání Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání... s Prospěch a chování Rozmisťovací řízení Nepovinné předměty Plavecký výcvik Lyžařský výcvik Vodácký kurz Logopedie, náprava dyslektických poruch Školní knihovna Zájmové útvary Environmentální výchova Výchovné poradenství s. 13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. s Studentské praxe. s. 15 Kontroly a metodické návštěvy.. s Projekty s Dlouhodobé projekty 2

3 Projektové dny Školní testování s. 20 ČŠI - NIQES Kalibro Dotace a jejich realizace s EU Peníze do škol Lesy ČR, s.p. Školní mléko Ovoce do škol Zapojení do projektů partnerství Akce školy. s Další informace ze života školy. s. 28 Prezentace školy. s. 28 Termíny pedagogických rad a třídních schůzek. s. 28 Třídní samospráva.. s. 29 Školská rada... s. 29 SRPŠ.. s. 29 Školní jídelna. s.30 Spolupráce s dalšími organizacemi s. 31 Dovětek.. s. 31 Seznam příloh s. 32 3

4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm s devíti ročníky v devíti třídách. Jejím zřizovatelem je Obec Lužná. Právním subjektem je škola od 1.ledna Do sítě škol je škola zařazena pod identifikačním číslem Ředitelkou školy je od PaedDr. Miroslava Pechová, zástupkyní Ing. Dita Havlíčková. ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, tvoří tyto části : základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina Stav žactva Školní rok 2013 / 2014 byl zahájen v pondělí 9.září Do školy nastoupilo 154 žáků. Z tohoto počtu bylo 127 žáků z Lužné, 16 z Lišan, 2 z Rakovníka, z Rakovníka Šamotky 6, z Lubné 1 žákyně a 2 žáci z Rudy. Dívek bylo 66, hochů 88. Průměrný počet žáků ve třídě byl k datu zahájení školního roku 17,11. Pohyb žáků během školního roku: a) přestěhování : 3 žáci ( Rokycany, Jesenice, Rakovník) b) přijetí v průběhu roku : 1 žákyně ( Krušovice) Přehled stavu žactva k třída třídní učitel (ka): počet žáků I. Mgr. Kateřina Krobová 17 II. Mgr. Radka Horská 16 III. Mgr. Ilona Prokšová 19 IV. Mgr. Dana Hlaváčková 14 V. Mgr. Lucie Hlavsová 15 celkem: 81 VI. Mgr. Iva Hudečková 15 VII. Mgr. Linda Kadeřábková 14 VIII. Mgr. Jana Procházková 22 IX. Mgr. Michal Bok 20 celkem: 71 Celkem: 152 4

5 Mateřská škola K předškolní výchově a vzdělávání bylo na školní rok 2013/2014 zapsáno celkem 56 dětí, z toho 31 chlapců a 25 děvčat. Do třídy Medvíďata docházelo 28 dětí s průměrnou docházkou 19 dětí, do třídy Slůňata docházelo 28 dětí s průměrnou docházkou 20 dětí. Učební program Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP, verze 05/2013 s platností od , č.j. 114 /2013. Mateřská škola má svůj ŠVP PV Barevný rok, s platností od , č.j. 111/2012. Zaměstnanci školy V průběhu školního roku se na výchovně vzdělávacím procesu podílelo celkem 14 pedagogů, z toho 13 žen a 1 muž. Ve školní družině působila 1 vychovatelka (zástup za mateřskou dovolenou). Provozní zaměstnanci v základní škole byli tři ( 2 uklízečky a 1 školník). Ve školní jídelně pracovaly čtyři ženy ( 3 kuchařky, 1vedoucí školní jídelny současně vykonávala na zkrácený úvazek funkci pomocné kuchařky). V mateřské škole pracovalo 5 učitelek (z toho jedna na zkrácený úvazek), 1 školnice (uklízečka), topení prováděl na dohodu o pracovní činnosti do května muž (školník ze základní školy) a údržbu areálu zajišťovala rovněž na dohodu o pracovní činnosti do jedna pracovnice. Personální změny Ve školním roce 2013 / 2014 do pedagogického sboru přibyly dvě nové učitelky, a to Mgr. Kateřina Čermáková a Mgr. Jana Procházková. Účetní školy do konce ledna byla paní A. Bendová,od února 2014 paní Jaroslava Nosálová. Kvalifikace a pedagogická praxe základní škola Mgr. Jaroslava Adamírová aprobace ČJ NJ, délka praxe 40 roků, redigovala školní stránku Luženského hlasatele (Zvoní), vedla Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, školní knihovnu. 5

6 Mgr. Michal Bok aprobace výpočetní technika technické práce, třídní učitel IX. třídy, celková praxe včetně asistenta pedagoga sedm let, koordinátor ICT ve škole Mgr. Kateřina Čermáková aprobace český jazyk psychologie, bez třídnictví, pedagogická praxe 5 roků Ing. Dita Havlíčková zástupkyně ředitelky školy od , délka praxe 21 let, koordinátorka EVVO Mgr. Dana Hlaváčková aprobace na I. stupeň, celková pedagogická praxe 12 let, třídní učitelka ve IV. třídě, výtvarný kroužek, zapojena do projektu Školní mléko Mgr. Lucie Hlavsová aprobace na I. stupeň, pedagogická praxe 8 let, třídní učitelka v V. třídě Mgr. Radka Horská: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 20 roků, třídní učitelka ve II. třídě, výchovná poradkyně, keramický kroužek Mgr. Iva Hudečková aprobace tělesná výchova výchova k občanství, pedagogická praxe 2 roky, třídní učitelka v VI. třídě, sportovní hry, organizátorka V. ročníku okresního kola v silovém čtyřboji a LVVZ Mgr. Linda Kadeřábková aprobace anglický jazyk hudební výchova, pedagogická praxe 7 roků, třídní učitelka v VII. třídě, organizátorka Luženské noty Mgr. Kateřina Krobová aprobace pro I.stupeň, délka praxe 20 roků, třídní učitelka I. třídy 6

7 PaedDr. Miroslava Pechová aprobace český jazyk dějepis, pedagogická praxe 35 roků, od ve funkci ředitelky školy Mgr. Jana Procházková aprobace matematika zeměpis, třídní učitelka v VIII. ročníku, pedagogická praxe 8 roků Mgr. Ilona Prokšová aprobace pro I.stupeň, délka praxe 30 roků, třídní učitelka III. třídy, předsedkyně metodického sdružení I. stupně, zdravotnice školy, zapojena do projektu Ovoce do škol Ing. Pavla Vydrová aprobace na výuku matematiky a její aplikace na II.stupni, délka praxe 8 roků mateřská škola Šárka Kuthanová ve funkci vedoucí učitelky v mateřské škole působila třetím rokem, délka pedagogické praxe 29 let Stanislava Melčová učitelka v mateřské škole, délka praxe 36 let Veronika Raisová učitelka v mateřské škole, pedagogická praxe 4 roky, vyučovala anglický jazyk pro předškolní děti Jana Trešlová učitelka v mateřské škole, pedagogická praxe 25 let Dana Zaibertová učitelka v mateřské škole (úv. 0,3), délka praxe 38 let 7

8 Věkové složení pedagogického sboru : ZŠ a MŠ průměr: 46 let Pedagogové na I.stupni ZŠ (ŠD): 44 let Pedagogové na II.stupni ZŠ: 46 let Mateřská škola: 47 let Školní družina vychovatelkou ve školní družině byla paní Eva Šišková. Zastupovala za paní Blanku Padivou, která je v současné době na další mateřské dovolené. Do družiny docházelo 25 žáků, hlavně z I. a II. třídy. Úplata za školní družinu činila 100 Kč měsíčně. Další pracovníci školy Provozní zaměstnanci Černá Hana Srbecká Jana Jaroš Petr Eliášová Jitka Rýglová Lucie uklízečka uklízečka školník, topič v mateřské škole školnice, uklízečka v mateřské škole údržbářka v mateřské škole Školní jídelna Štysová Kateřina Vitnerová Petra Pešková Dagmar Pochmanová Jana vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka Přijímací řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil v pátek 24. ledna 2014 od do hodin. Vedením zápisu byla pověřena Mgr. Ilona Prokšová. K zápisu se dostavilo 26 dětí. Zapsáno bylo 24 dětí z Lužné, 1 z Rakovníka a 1 dítě ze Žatce. Odklad povinné školní docházky byl povolen čtyřem žákům. Předpokládáme, že do první třídy nastoupí od školního roku 2014/2015 celkem 22 žáků. 8

9 K základnímu vzdělávání do vyššího ročníku byla v tomto školním roce přijata jedna žákyně do 5. ročníku. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil 25. března 2014 v budově mateřské školy ve Školské 447, Lužná. Zápis řídila vedoucí učitelka Šárka Kuthanová. K zápisu se dostavilo 24 dětí se svými zákonnými zástupci. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 bylo přijato 17 dětí. Sedm dětí nebylo přijato. V průběhu hlavních prázdnin se tři zákonné zástupkyně přijatých dětí vzdaly místa pro své děti, současně bylo jedno dítě, které již do mateřské školy docházelo v tomto školním roce, odhlášeno k Vedení Obce Lužná se otázkou nedostatečné kapacity v mateřské škole již dříve zabývalo a rozhodlo, že v průběhu hlavních prázdnin budou v budově mateřské školy provedeny stavební úpravy tak, aby mohla být kapacita navýšena ze současných 56 míst na 70. Po skončení prací se 27. srpna uskutečnilo 2. kolo přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015. Přijato bylo 7 dětí (všichni zájemci o přijetí). Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání K měla škola 152 žáků. Všichni byli klasifikováni. S vyznamenáním prospělo 82 žáků, 69 prospělo, neprospěla jedna žákyně. Podrobné přehledy prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí jsou součástí přílohy této zprávy. Povinnou školní docházku splnilo 20 žáků devátého ročníku. 16 z nich bylo přijato na střední školy a 4 na učební obor (viz tabulka). Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník... 2 Gymnázium J.A.Komenského Nové Strašecí 1 Masarykova obchodní akademie Rakovník 2 Střední škola služeb a řemesel Stochov 2 Střední průmyslová škola Rakovník 4 9

10 Integrovaná střední škola Rakovník cestovní ruch 1 Střední zemědělská škola Rakovník chovatelství 2 Střední odborné učiliště Nové Strašecí 2 Střední odborné učiliště služeb Praha 9 fotograf 1 Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát 2 MOA Rakovník ekonomické lyceum 1 Celkem : 20 Od školního roku 2014/2015 odcházejí z naší školy dva žáci z 5. ročníku do primy na Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. Nepovinné předměty Ve škole se vyučovalo těmto nepovinným předmětům s jednohodinovou dotací: Anglický jazyk 1. ročník (Mgr. K. Krobová) Anglický jazyk 2. ročník (Mgr. M. Bok) Náprava dyslektických poruch ( 1.stupeň ) Mgr. I. Prokšová Sportovní hry (Mgr.I. Hudečková) Plavecký výcvik Plaveckého výcviku se zúčastnili v souladu se ŠVP žáci ročníku. Absolvovali 10 lekcí v období měsíců duben - červen Cena za desetihodinový blok lekcí činila 580 Kč na žáka. Cena za dopravu na jednu lekci pro všechny účastníky činila 1399 Kč. Výcvik zajišťovala Plavecká škola MARCO se sídlem v Rakovníku. Na dopravu žákům přispělo SRPŠ. Do plaveckého výcviku byly zařazeny i děti z mateřské školy. Absolvovaly rovněž 10 lekcí. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvikový kurz žáků ročníku se uskutečnil ve dnech v Krušných horách ( Boží Dar, chata Slovanka ). Vedoucí kurzu byla Mgr. Iva Hudečková. Akce se zúčastnilo 19 dětí. Organizačně tuto akci dále zajišťovali Veronika Horáčková a Michal Bok. Na školní akci byl poskytnut příspěvek 200 Kč/žáka ze SRPŠ. Vodácký kurz Jednodenní vodácký kurz žáků 8. ročníku se uskutečnil 16. června Původně měl být třídenní, ale vzhledem k nepříznivému počasí se alespoň na jeden den podařilo tento - pro žáky přitažlivý výcvik - zařadit. 10

11 Logopedická péče, náprava dyslektických poruch Logopedickou péči v průběhu školního roku zajišťovala externě vždy ve středu v rozsahu dvou hodin Mgr. Alena Rajnišová. Této nadstandardní péče využilo celkem 15 dětí z mateřské a základní školy. Protože dětí s vadou řeči neustále přibývá, hodláme pokračovat i v příštím školním roce. V souvislosti s tímto problémem prohloubíme spolupráci s učitelkami v mateřské škole, které průběžně provádějí předškolní výchovu a nedostatky v této oblasti vyhodnocují. Nápravu dyslektických poruch zajišťovala v jednohodinové dotaci paní učitelka Ilona Prokšová. Školní knihovna Školní knihovnu vede Mgr. Jaroslava Adamírová. Je umístěna v patře v učebně č. 16. V průběhu školního roku si žáci vypůjčili 68 knih. Zájem byl hlavně o knihy o zvířatech, válečné a dívčí románky. Žáci měli zájem o knihy do čtenářských deníků. Vyučující na I. stupni si v průběhu roku chodili vypůjčovat knihy pro společnou mimočítankovou četbu. Zájem byl i o odbornou literaturu z řad pedagogů. K přibylo do školní knihovny 26 nových knih hrazených z ONIV a částečně z EU dotace. V srpnu přibyly dalších tituly určené pro mimočítankovou četbu v hodnotě Kč. Byly zakoupeny rovněž z dotace EU. Zájem o podporu čtenářské gramotnosti podporuje i Klub mladého čtenáře. V knihovně jsou k dispozici dva počítače připojené k internetu, kde si žáci mohou získávat informace ke vzdělávání. Zájmové útvary Střelecký kroužek ( Vlastimil Choleva, J.Houda, patronát AMK Lužná) Myslivecký kroužek (Lenka Vlčková) Výtvarný kroužek ( Dana Hlaváčková) Putík (Eva Fastová) Klub mladého diváka, Klub malého čtenáře (Jaroslava Adamírová) Country tance (Radka Horská) Zdravuška ( Vlasta Doubravová, Dita Havlíčková) Florbal ( Iva Hudečková) Fotografický kroužek (Michal Bok) Keramický kroužek ( R. Horská) Školní sportovní klub vedla Iva Hudečková. Pravidelné víkendové akce pořádala paní učitelka Eva Fastová, která vedla oddíl turistiky Putík. Hlavní tělovýchovnou akcí, kterou škola 11

12 pořádala, byl V. ročník v silovém čtyřboji jednotlivců a družstev. Soutěž na okresní úrovni jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Rakovník a SRPŠ Klub mladého diváka vedla paní učitelka Jaroslava Adamírová. Klubových akcí se zúčastňovalo 25 žáků a v průběhu školního roku navštívili v Praze celkem čtyři hodnotná představení. Z ekonomických důvodů se činnost vyvíjela ve spolupráci se zájemci o divadelní představení se žáky ze III. ZŠ Rakovník. Environmentální výchova (EVVO) Koordinátorkou EVVO na škole je paní učitelka Dita Havlíčková. Výchova k ekologickému myšlení žáků prostupuje všemi ročníky. Ze zprávy o průběhu EVVO ve školním roce 2013/2014 vyplývá, že se zaměřovala na vycházky do přírody v rámci výuky, na úpravy školního pozemku, na budování bylinkové zahrádky, výrobu krmítek pro ptactvo ( včetně přikrmování), na propagaci třídění odpadů ( projekt Recyklohraní), čištění studánek v okolí školy, tvorbu hmyzího domečku, a hlavně na soustavnou přípravu žáků na různé soutěže s ekologickým a přírodovědným zaměřením. Žáci školu úspěšně reprezentovali. Uvádím pro přehled nejvýznamnější: BIOsvět v nás a kolem nás (ekologie a zdravý životní styl) V. Šponiarová, K. Staňková III. místo - ml. ( Botanická zahrada Rakovník ) V. Vildmanová, T. Fenclová III. místo - st. Klenoty botanických zahrad ( podzimní kolo botanické soutěže) Rakovník J. Krabec ( IV. místo) ml. žáci Okresní kolo biologické olympiády (Rakovník ) T. Fenclová - III. místo Ekologická soutěž v Botanické zahradě v Rakovníku ( ) T. Pěchoučková, J. Tvrz I. místo (ml.žáci) L.Kešnerová, E. Straková II. místo (ml. žáci) J. Krabec, M.Štys IV. místo (ml. žáci) T. Fenclová, K. Krejčová IV. místo ( st. žáci) Zelená stezka Zlatý list ( ) J.Horský, L.Cholevová, M.Bínová, F.Havlíček, T.Fenclová, V.Vildmanová II. místo Indiánská stezka ( okresní kolo Rakovník ) st. a ml. žáci D.Bumbálek, D.Valach III. místo K.Staňková, V. Šponiarová II. místo M.Bínová, L.Cholevová III. místo F.Havlíček, J.Horský II. místo Indiánská stezka Stráž pod Ralskem ( národní kolo ) K.Staňková, V. Šponiarová I. místo F. Havlíček, J. Horský II. místo 12

13 Hlídky mladých zdravotníků ( okresní kolo Rakovník ) L.Cholevová, J.Horský, M.Bínová, T.Fenclová, F.Havlíček, A.Mauer E.Straková, E.Švarcová, A.Frolíková, N.Pergnerová, J.Švarc, D.Štys Zelená stezka Zlatý list (krajské kolo - Hostivice ) L.Cholevová, M.Bínová, T.Fenclová, J.Horský, F.Havlíček, V.Šponiarová I. místo II. místo II. místo Botanická soutěž Rakovník ( okresní kolo) K.Staňková I. místo J. Svoboda II. místo V.Vildmanová I. místo Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve škole zajišťovala Mgr. Radka Horská ve spolupráci s metodikem školní prevence, s vedením školy a dalšími pedagogy. V péči jsme v uplynulém školním roce měli dva žáky se sluchovým a jednoho žáka se zrakovým postižením na I. stupni, dále sedm žáků s vývojovými poruchami učení a čtyři děti s vývojovými poruchami chování. Úzce jsme spolupracovali s pražským SPC pro zrakově postižené, s PPP v Rakovníku a OSPOD při MěÚ v Rakovníku. Všem žákům byl na základě žádosti rodičů a doporučení PPP vypracován IVP a pedagogové v souladu s těmito plány pracovali. V průběhu roku se uskutečnily dvě metodické návštěvy z PPP Rakovník na místě. Cíl Minimálního preventivního programu, tj. snaha eliminovat projevy sociálně nežádoucích jevů, se dařilo plnit. Významně tomu napomohla široká nabídka zájmových kroužků ( viz s. 11). V průběhu roku byla věnována pozornost prevenci školní neúspěšnosti, byla poskytnuta poradenská podpora ve vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění vystupujícím žákům. Přiměřená pozornost byla věnována žákům se sociálním znevýhodněním a nadaným žákům. 13

14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP a personálního rozvoje na školní rok 2013/2014 byl projednán na pedagogické radě dne Krátkodobé i dlouhodobé cíle se dařilo plnit. Přispěla k tomu finanční dotace z EU a dotace na ONIV z KÚSK Praha. Vzdělávání pedagogů se ve školním roce uskutečňovalo hlavně prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeského kraje ( pobočka Rakovník). Mateřská škola : Šárka Kuthanová Zdravý životní styl, téma Předškolní výchova Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku Stanislava Melčová Třída plná pohody Písně, hrátky se zvířátky Jana Trešlová Veronika Raisová Předmatematické představy metody práce s dětmi Pracovní setkání v PPP Rakovník Začínáme mluvit anglicky Pracovní setkání v PPP Rakovník (přihlášena do projektu mentor v oblasti moderního jazykového vzdělávání Angličtina do MŠ) Základní škola : Dana Hlaváčková Michal Bok Miroslava Pechová Kateřina Krobová Podpora matematické gramotnosti ve výuce na I. stupni ZŠ ICT ve škole Výroční zpráva NIQES, ČŠI testování žáků 8. tříd ( Praha ) Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou Kateřina Čermáková Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Radka Horská Sociální sítě a www stránky (Erudik) Fotografie (Erudik) Lucie Hlavsová Badatelsky orientovaná výuka přírodovědy ( projekt 5 P) Tady jsem doma přírodní vědy na I. stupni (projekt 5 P) 14

15 úspěšně zakončila studium na Univerzitě JAK Praha ( titul Mgr.) Eva Šišková Didaktické hry ve školní družině Studentské praxe Ve dnech praktikovala v základní škole studentka OA, SPgŠ a JŠ Beroun Kristýna Sýkorová ( I.stupeň, ŠD). Od do praktikovaly v mateřské škole dvě bývalé žákyně školy Anežka Česalová a Lenka Dlouhá ( Střední škola Kralovice, obor sociální činnost). Od 17. do praktikovala studentka PeF Plzeň Zuzana Haiflerová (aprobace Aj-Vv) v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy. Od do praktikovaly studentky MOA Rakovník Eliška Skuhrovcová a Barbora Havlíčková ( kancelářské práce, spisovna ). Kontroly a metodické návštěvy Ve školním roce 2013 / 2014 proběhly ve škole a jejích zařízeních kontroly či metodické návštěvy: proběhla kontrola ze strany KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ve výdejně jídel v mateřské škole. Kontrola byla zaměřena na ověření, zda jsou kontrolovanou osobou v zařízení plněna Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004. Součástí kontroly bylo měření teploty pokrmů za účelem ověření, zda je dodržován teplotní řetězec při uvádění pokrmů do oběhu, a to v době před zahájením výdeje. Nebyly zjištěny žádné závady. Protokol o kontrolním zjištění ( č.j. KHSSC / 2013) proběhla kontrola ze strany KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ve školní jídelně při Základní škole a mateřské škole Lužná. Při kontrole bylo ověřováno, zda je dodržován technologický postup při výrobě pokrmů. Vedoucí školní jídelny předložila potřebné záznamy o pravidelných školeních v oblasti hygieny potravin a zásad HACCP. Nebyly shledány žádné nedostatky. Protokol o kontrolním zjištění (č.j. KHSSC 55053/2013) dopisem z KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ( KHSSC 15410/2014) jsme obdrželi vyjádření k návrhu kategorizace prací dle 37 odst.4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Byl vyjádřen souhlas ve smyslu našeho podání se uskutečnila metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledovala dodržování postupů a opatření v IVP podle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.147/ 2011 Sb. Návštěvu provedla Mgr. Daniela Duchková, speciální pedagog PPP 15

16 Rakovník. Zaměřila se na dokumentaci a činnost výchovné poradkyně a školního metodika prevence. Sledovala individuální postupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči. S vedením školy konzultovala výchovné a vzdělávací obtíže žáků se sociálním znevýhodněním. Zápis veden v PPP Rakovník pod č.j /2013 DD se uskutečnila další metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledován byl individuální přístup k integrovaným žákům v 1. a 4. třídě. Byla prohlédnuta a prodiskutována školní dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a byly dohodnuty další postupy spolupráce ohledně klientů PPP Rakovník. Zápis veden v PPP Rakovník pod č.j /2013 DD byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolní skupina se zaměřila na hospodaření s veřejnými prostředky v období od a od Protokol o výsledku kontroly byl předložen zřizovateli Obci Lužná. Ředitelka školy přijala v souladu s 18 odst.1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, opatření k odstranění zjištěných nedostatků. O přijatých opatřeních písemně informovala starostu Obce Lužná dopisem (č.j. 39 / 2014). 16

17 Projekty Dlouhodobé projekty: Les ve škole škola v lese M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), do kterého je v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou zařazena i naše škola. Koordinátorkou je učitelka D. Havlíčková. V mateřské škole jsou děti zapojeny do projektu M.R.K.V.I.Č.K.A. RECYKLOHRANÍ Školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. Smyslem je vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. 17

18 Projektové dny: Mikuláš zábavné dopoledne, které připravují starší žáci pro menší, zapojeni jsou i zaměstnanci školy Den Země ekologické zaměření Žáci školy udělali v průběhu projektového dne mnoho užitečné práce. Vyčistili areál školy, hřiště, okolí rybníka od poházených odpadků. Při poznávání jarní přírody využili mobilní ekolaboratoř, fotoaparát, lupy a další pomůcky zakoupené z dotace od LČR, s.p. V praxi se připravovali na řadu soutěží s přírodovědnou tematikou. 18

19 Den s IZS ve spolupráci s AMK Lužná, SDH Lužná a PČR Rakovník Ochrana člověka za mimořádných událostí ( OČMU ) Den dětí zábavné dopoledne ve škole, soutěže, kvízy, divadelní představení pro nejmenší děti v mateřské škole, dopravní hřiště v Rakovníku 19

20 Školní testování Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) vyvíjí mj. univerzální elektronickou platformu pro ověřování výsledků žáků. Ředitelka školy se 9. dubna zúčastnila semináře pořádaného ČŠI v Praze, kde jí byly předány informace o postupu prací v rámci projektu NIQES a prezentace klíčových informačních systémů projektu. Naše škola byla jednou z 305 základních škol z celé ČR, která byla vybrána k ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků z anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti ( 8. ročník ) a z oblasti Člověk a jeho svět ( 4. ročník ). Testování žáků probíhalo ve dnech S výsledky testování při výběrovém šetření jsme byli seznámeni elektronicky 8. června 2014 (viz příloha). Testy Kalibro V 5. ročníku a v 9. ročníku jsme ověřovali znalosti a logické myšlení žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, z matematiky a angličtiny. V 5. ročníku jsme navíc použili srovnávacích testů s otázkovým okruhem humanitní základ a přírodovědný základ. Testy nám poskytla a zpracovala firma Kalibro. V 9. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém jazyce ( 66,7%), v angličtině ( 58,3 %), nejhůře v matematice ( 35,4 % ). V 5. ročníku dosáhli nejlepších výsledků v českém jazyce ( 59,9 %), v přírodovědných předmětech ( 59,5 % ), v humanitních předmětech ( 54,2% ), v matematice ( 45,4 % ) a nejslabších výsledků bylo dosaženo v anglickém jazyce ( 42, 9 %). Výsledky testování byly předmětem jednání na pedagogické radě. Vyučující jednotlivých předmětů se zabývali příčinami podprůměrných výsledků u žáků. 20

21 Žádosti o dotace a jejich realizace EU Peníze do škol V červenci 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č.6315/21/7.1.4/2012 vydané na tři roky realizace projektu od roku 2012 do roku Projekt byl zahájen Ukončen bude v průběhu příštího školního roku, do konce února Rozpočet projektu byl stanoven na ,- Kč. Dotace je poskytnuta na podporu kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů souvisejících se zvyšování kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Část finančních prostředků bylo použito na úhradu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na zakoupení 11 laptopů pro pedagogy, laserové tiskárny, 9 dataprojektorů do učeben. Pedagogové v průběhu roku tvořili digitální učební materiály, které ověřovali v jednotlivých vyučovacích hodinách. Finanční prostředky byly použity také na mzdy pedagogů při individualizaci výuky. V tomto školním roce to byly dělené hodiny přírodopisu v 6. a v 8. třídě, angličtina ve 4. a 8. třídě, hodina matematiky v 9. třídě a prvouka ve 2. a 3. třídě. Celkem sedm hodin. Všechny hodiny byly odučeny k Lesy ČR, s. p. V březnu 2013 jsme prostřednictvím LČR, s.p. požádali o sponzorský dar na vybavení přírodovědné laboratoře nadstandardními didaktickými pomůckami. Záměr se podařil. V květnu jsme získali Kč na projekt Makro i mikrosvět. Částka dle darovací smlouvy byla ve školním roce 2013/2014 zcela vyčerpána k Zakoupen byl mikroskop, lupy, dalekohled, fotoaparát a mobilní minilaboratoř na práci v terénu. Školní mléko Projekt Školní mléko pokračoval i v tomto školním roce. Garantem projektu se stala paní Dana Hlaváčková. S distribucí pomáhala K. Štysová, vedoucí školní kuchyně. O dotované mléčné výrobky z EU a z finančních zdrojů ČR byl větší zájem než v loňském roce. Každé dítě mělo možnost čerpat ochucené nebo neochucené mléko ( jogurt), a to 1 ks/den. Největší zájem o mléčné výrobky byl v 1., 3. a v 5. třídě, nejnižší v 6. a v 7. třídě. 21

22 Ovoce do škol Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Dodáváno je čerstvé ovoce a zelenina a balené ovocné šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky. Jako cílová skupina byli vybráni žáci I. stupně školy. Produkty jsou dodávány zcela zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Vše je hrazeno z evropských a státních dotací. Produkty jsou dodávány přímo do školy (1 2 x měsíčně), která uzavřela smlouvu s dodavatelem (Laktea). Žáci i učitelé jsou s frekvencí dodávek i s kvalitou produktů spokojeni. Distribuci má v kompetenci Mgr. I. Prokšová. Zapojení do projektů na úrovni partnerství ( finanční podpora z OPVK ) V květnu 2014 jsme přijali jako partnerská škola nabídku na spolupráci se SOU v Novém Strašecí. Projekt Podnikání v zahradnictví nás zaujal. Cílem je vytvoření lepších podmínek pro realizaci výuky na školním pozemku v rámci předmětu Člověk a svět práce. Rádi bychom podnítili zájem žáků o manuální práci a o přírodu kolem nás, neboť jsme škola, která se tímto směrem hlavně profiluje. Dále jsme přijali nabídku na partnerství v projektech Didaktika pro kyberprostor a Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy ve Středočeském kraji. Pokud se záměr podaří realizovat, získáme pro žáky i pedagogy tablety, zúčastníme se řady zajímavých přednášek pro žáky i pedagogy, získáme nové zkušenosti. K bylo vedení školy informováno o úspěšnosti pouze jednoho z projektů, a to o projektu Didaktika pro kyberprostor. Realizace bude probíhat až v následujícím školním roce. 22

23 Akce školy (výběr) základní škola září Hubertský den ( třída), pozvánka od LČR,s.p. ( 24.9.) Otevření hasičské zbrojnice v Lužné ( 14.9.) Vzpomínka u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce (16.9.) Vědecký jarmark 8. a 9. třída - VŠCHT Praha (18.9.) Rakovnický sprint ( žáci z II.stupně, 25.9.) Okresní kolo ekologické soutěže - botanická zahrada ( 20.9.) říjen Výstava Bronzové a jiné poklady Rakovnicka 6., 7. třída (17.10.) Výstava Bejvávalo třída ( ) Dopravní hřiště v Rakovníku třída (10. a ) Soutěž ve florbalu Rakovník hoši ze 4. a 5. třídy (15.10.) Řecké báje Tylovo divadlo Rakovník třída ( ) Botanická soutěž podzimní část, Rakovník (22.10.) Zahájení provozu školní kuchyně 1. oběd pro zaměstnance školy ( ) listopad Burza škol pro žáky 9.ročníku ( Rakovník ) Úřad práce Rakovník 9. třída ( ) Halový fotbal Rakovník, 2.stupeň (21.11.) Orion florbal Cup (Rakovník ) Projektový den Jarmark ( ) Vánoční jarmark a vystoupení žáků ( ) ( společně s MŠ a SRPŠ ) 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více