VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED. IZO: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014 V Lužné 12. září 2014 PaedDr. Miroslava Pechová

2 Obsah Charakteristika školy. s. 4 Stav žactva.. s. 4 - základní škola - mateřská škola Učební program. s. 5 Zaměstnanci školy. s personální změny - kvalifikace a pedagogická praxe základní škola mateřská škola školní družina - věkové složení pedagogického sboru - další zaměstnanci školy provozní zaměstnanci školní jídelna Přijímací řízení.. s zápis do I. třídy - zápis k předškolnímu vzdělávání Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání... s Prospěch a chování Rozmisťovací řízení Nepovinné předměty Plavecký výcvik Lyžařský výcvik Vodácký kurz Logopedie, náprava dyslektických poruch Školní knihovna Zájmové útvary Environmentální výchova Výchovné poradenství s. 13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. s Studentské praxe. s. 15 Kontroly a metodické návštěvy.. s Projekty s Dlouhodobé projekty 2

3 Projektové dny Školní testování s. 20 ČŠI - NIQES Kalibro Dotace a jejich realizace s EU Peníze do škol Lesy ČR, s.p. Školní mléko Ovoce do škol Zapojení do projektů partnerství Akce školy. s Další informace ze života školy. s. 28 Prezentace školy. s. 28 Termíny pedagogických rad a třídních schůzek. s. 28 Třídní samospráva.. s. 29 Školská rada... s. 29 SRPŠ.. s. 29 Školní jídelna. s.30 Spolupráce s dalšími organizacemi s. 31 Dovětek.. s. 31 Seznam příloh s. 32 3

4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm s devíti ročníky v devíti třídách. Jejím zřizovatelem je Obec Lužná. Právním subjektem je škola od 1.ledna Do sítě škol je škola zařazena pod identifikačním číslem Ředitelkou školy je od PaedDr. Miroslava Pechová, zástupkyní Ing. Dita Havlíčková. ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, tvoří tyto části : základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina Stav žactva Školní rok 2013 / 2014 byl zahájen v pondělí 9.září Do školy nastoupilo 154 žáků. Z tohoto počtu bylo 127 žáků z Lužné, 16 z Lišan, 2 z Rakovníka, z Rakovníka Šamotky 6, z Lubné 1 žákyně a 2 žáci z Rudy. Dívek bylo 66, hochů 88. Průměrný počet žáků ve třídě byl k datu zahájení školního roku 17,11. Pohyb žáků během školního roku: a) přestěhování : 3 žáci ( Rokycany, Jesenice, Rakovník) b) přijetí v průběhu roku : 1 žákyně ( Krušovice) Přehled stavu žactva k třída třídní učitel (ka): počet žáků I. Mgr. Kateřina Krobová 17 II. Mgr. Radka Horská 16 III. Mgr. Ilona Prokšová 19 IV. Mgr. Dana Hlaváčková 14 V. Mgr. Lucie Hlavsová 15 celkem: 81 VI. Mgr. Iva Hudečková 15 VII. Mgr. Linda Kadeřábková 14 VIII. Mgr. Jana Procházková 22 IX. Mgr. Michal Bok 20 celkem: 71 Celkem: 152 4

5 Mateřská škola K předškolní výchově a vzdělávání bylo na školní rok 2013/2014 zapsáno celkem 56 dětí, z toho 31 chlapců a 25 děvčat. Do třídy Medvíďata docházelo 28 dětí s průměrnou docházkou 19 dětí, do třídy Slůňata docházelo 28 dětí s průměrnou docházkou 20 dětí. Učební program Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP, verze 05/2013 s platností od , č.j. 114 /2013. Mateřská škola má svůj ŠVP PV Barevný rok, s platností od , č.j. 111/2012. Zaměstnanci školy V průběhu školního roku se na výchovně vzdělávacím procesu podílelo celkem 14 pedagogů, z toho 13 žen a 1 muž. Ve školní družině působila 1 vychovatelka (zástup za mateřskou dovolenou). Provozní zaměstnanci v základní škole byli tři ( 2 uklízečky a 1 školník). Ve školní jídelně pracovaly čtyři ženy ( 3 kuchařky, 1vedoucí školní jídelny současně vykonávala na zkrácený úvazek funkci pomocné kuchařky). V mateřské škole pracovalo 5 učitelek (z toho jedna na zkrácený úvazek), 1 školnice (uklízečka), topení prováděl na dohodu o pracovní činnosti do května muž (školník ze základní školy) a údržbu areálu zajišťovala rovněž na dohodu o pracovní činnosti do jedna pracovnice. Personální změny Ve školním roce 2013 / 2014 do pedagogického sboru přibyly dvě nové učitelky, a to Mgr. Kateřina Čermáková a Mgr. Jana Procházková. Účetní školy do konce ledna byla paní A. Bendová,od února 2014 paní Jaroslava Nosálová. Kvalifikace a pedagogická praxe základní škola Mgr. Jaroslava Adamírová aprobace ČJ NJ, délka praxe 40 roků, redigovala školní stránku Luženského hlasatele (Zvoní), vedla Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, školní knihovnu. 5

6 Mgr. Michal Bok aprobace výpočetní technika technické práce, třídní učitel IX. třídy, celková praxe včetně asistenta pedagoga sedm let, koordinátor ICT ve škole Mgr. Kateřina Čermáková aprobace český jazyk psychologie, bez třídnictví, pedagogická praxe 5 roků Ing. Dita Havlíčková zástupkyně ředitelky školy od , délka praxe 21 let, koordinátorka EVVO Mgr. Dana Hlaváčková aprobace na I. stupeň, celková pedagogická praxe 12 let, třídní učitelka ve IV. třídě, výtvarný kroužek, zapojena do projektu Školní mléko Mgr. Lucie Hlavsová aprobace na I. stupeň, pedagogická praxe 8 let, třídní učitelka v V. třídě Mgr. Radka Horská: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 20 roků, třídní učitelka ve II. třídě, výchovná poradkyně, keramický kroužek Mgr. Iva Hudečková aprobace tělesná výchova výchova k občanství, pedagogická praxe 2 roky, třídní učitelka v VI. třídě, sportovní hry, organizátorka V. ročníku okresního kola v silovém čtyřboji a LVVZ Mgr. Linda Kadeřábková aprobace anglický jazyk hudební výchova, pedagogická praxe 7 roků, třídní učitelka v VII. třídě, organizátorka Luženské noty Mgr. Kateřina Krobová aprobace pro I.stupeň, délka praxe 20 roků, třídní učitelka I. třídy 6

7 PaedDr. Miroslava Pechová aprobace český jazyk dějepis, pedagogická praxe 35 roků, od ve funkci ředitelky školy Mgr. Jana Procházková aprobace matematika zeměpis, třídní učitelka v VIII. ročníku, pedagogická praxe 8 roků Mgr. Ilona Prokšová aprobace pro I.stupeň, délka praxe 30 roků, třídní učitelka III. třídy, předsedkyně metodického sdružení I. stupně, zdravotnice školy, zapojena do projektu Ovoce do škol Ing. Pavla Vydrová aprobace na výuku matematiky a její aplikace na II.stupni, délka praxe 8 roků mateřská škola Šárka Kuthanová ve funkci vedoucí učitelky v mateřské škole působila třetím rokem, délka pedagogické praxe 29 let Stanislava Melčová učitelka v mateřské škole, délka praxe 36 let Veronika Raisová učitelka v mateřské škole, pedagogická praxe 4 roky, vyučovala anglický jazyk pro předškolní děti Jana Trešlová učitelka v mateřské škole, pedagogická praxe 25 let Dana Zaibertová učitelka v mateřské škole (úv. 0,3), délka praxe 38 let 7

8 Věkové složení pedagogického sboru : ZŠ a MŠ průměr: 46 let Pedagogové na I.stupni ZŠ (ŠD): 44 let Pedagogové na II.stupni ZŠ: 46 let Mateřská škola: 47 let Školní družina vychovatelkou ve školní družině byla paní Eva Šišková. Zastupovala za paní Blanku Padivou, která je v současné době na další mateřské dovolené. Do družiny docházelo 25 žáků, hlavně z I. a II. třídy. Úplata za školní družinu činila 100 Kč měsíčně. Další pracovníci školy Provozní zaměstnanci Černá Hana Srbecká Jana Jaroš Petr Eliášová Jitka Rýglová Lucie uklízečka uklízečka školník, topič v mateřské škole školnice, uklízečka v mateřské škole údržbářka v mateřské škole Školní jídelna Štysová Kateřina Vitnerová Petra Pešková Dagmar Pochmanová Jana vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka Přijímací řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil v pátek 24. ledna 2014 od do hodin. Vedením zápisu byla pověřena Mgr. Ilona Prokšová. K zápisu se dostavilo 26 dětí. Zapsáno bylo 24 dětí z Lužné, 1 z Rakovníka a 1 dítě ze Žatce. Odklad povinné školní docházky byl povolen čtyřem žákům. Předpokládáme, že do první třídy nastoupí od školního roku 2014/2015 celkem 22 žáků. 8

9 K základnímu vzdělávání do vyššího ročníku byla v tomto školním roce přijata jedna žákyně do 5. ročníku. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil 25. března 2014 v budově mateřské školy ve Školské 447, Lužná. Zápis řídila vedoucí učitelka Šárka Kuthanová. K zápisu se dostavilo 24 dětí se svými zákonnými zástupci. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 bylo přijato 17 dětí. Sedm dětí nebylo přijato. V průběhu hlavních prázdnin se tři zákonné zástupkyně přijatých dětí vzdaly místa pro své děti, současně bylo jedno dítě, které již do mateřské školy docházelo v tomto školním roce, odhlášeno k Vedení Obce Lužná se otázkou nedostatečné kapacity v mateřské škole již dříve zabývalo a rozhodlo, že v průběhu hlavních prázdnin budou v budově mateřské školy provedeny stavební úpravy tak, aby mohla být kapacita navýšena ze současných 56 míst na 70. Po skončení prací se 27. srpna uskutečnilo 2. kolo přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015. Přijato bylo 7 dětí (všichni zájemci o přijetí). Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání K měla škola 152 žáků. Všichni byli klasifikováni. S vyznamenáním prospělo 82 žáků, 69 prospělo, neprospěla jedna žákyně. Podrobné přehledy prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí jsou součástí přílohy této zprávy. Povinnou školní docházku splnilo 20 žáků devátého ročníku. 16 z nich bylo přijato na střední školy a 4 na učební obor (viz tabulka). Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník... 2 Gymnázium J.A.Komenského Nové Strašecí 1 Masarykova obchodní akademie Rakovník 2 Střední škola služeb a řemesel Stochov 2 Střední průmyslová škola Rakovník 4 9

10 Integrovaná střední škola Rakovník cestovní ruch 1 Střední zemědělská škola Rakovník chovatelství 2 Střední odborné učiliště Nové Strašecí 2 Střední odborné učiliště služeb Praha 9 fotograf 1 Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát 2 MOA Rakovník ekonomické lyceum 1 Celkem : 20 Od školního roku 2014/2015 odcházejí z naší školy dva žáci z 5. ročníku do primy na Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. Nepovinné předměty Ve škole se vyučovalo těmto nepovinným předmětům s jednohodinovou dotací: Anglický jazyk 1. ročník (Mgr. K. Krobová) Anglický jazyk 2. ročník (Mgr. M. Bok) Náprava dyslektických poruch ( 1.stupeň ) Mgr. I. Prokšová Sportovní hry (Mgr.I. Hudečková) Plavecký výcvik Plaveckého výcviku se zúčastnili v souladu se ŠVP žáci ročníku. Absolvovali 10 lekcí v období měsíců duben - červen Cena za desetihodinový blok lekcí činila 580 Kč na žáka. Cena za dopravu na jednu lekci pro všechny účastníky činila 1399 Kč. Výcvik zajišťovala Plavecká škola MARCO se sídlem v Rakovníku. Na dopravu žákům přispělo SRPŠ. Do plaveckého výcviku byly zařazeny i děti z mateřské školy. Absolvovaly rovněž 10 lekcí. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvikový kurz žáků ročníku se uskutečnil ve dnech v Krušných horách ( Boží Dar, chata Slovanka ). Vedoucí kurzu byla Mgr. Iva Hudečková. Akce se zúčastnilo 19 dětí. Organizačně tuto akci dále zajišťovali Veronika Horáčková a Michal Bok. Na školní akci byl poskytnut příspěvek 200 Kč/žáka ze SRPŠ. Vodácký kurz Jednodenní vodácký kurz žáků 8. ročníku se uskutečnil 16. června Původně měl být třídenní, ale vzhledem k nepříznivému počasí se alespoň na jeden den podařilo tento - pro žáky přitažlivý výcvik - zařadit. 10

11 Logopedická péče, náprava dyslektických poruch Logopedickou péči v průběhu školního roku zajišťovala externě vždy ve středu v rozsahu dvou hodin Mgr. Alena Rajnišová. Této nadstandardní péče využilo celkem 15 dětí z mateřské a základní školy. Protože dětí s vadou řeči neustále přibývá, hodláme pokračovat i v příštím školním roce. V souvislosti s tímto problémem prohloubíme spolupráci s učitelkami v mateřské škole, které průběžně provádějí předškolní výchovu a nedostatky v této oblasti vyhodnocují. Nápravu dyslektických poruch zajišťovala v jednohodinové dotaci paní učitelka Ilona Prokšová. Školní knihovna Školní knihovnu vede Mgr. Jaroslava Adamírová. Je umístěna v patře v učebně č. 16. V průběhu školního roku si žáci vypůjčili 68 knih. Zájem byl hlavně o knihy o zvířatech, válečné a dívčí románky. Žáci měli zájem o knihy do čtenářských deníků. Vyučující na I. stupni si v průběhu roku chodili vypůjčovat knihy pro společnou mimočítankovou četbu. Zájem byl i o odbornou literaturu z řad pedagogů. K přibylo do školní knihovny 26 nových knih hrazených z ONIV a částečně z EU dotace. V srpnu přibyly dalších tituly určené pro mimočítankovou četbu v hodnotě Kč. Byly zakoupeny rovněž z dotace EU. Zájem o podporu čtenářské gramotnosti podporuje i Klub mladého čtenáře. V knihovně jsou k dispozici dva počítače připojené k internetu, kde si žáci mohou získávat informace ke vzdělávání. Zájmové útvary Střelecký kroužek ( Vlastimil Choleva, J.Houda, patronát AMK Lužná) Myslivecký kroužek (Lenka Vlčková) Výtvarný kroužek ( Dana Hlaváčková) Putík (Eva Fastová) Klub mladého diváka, Klub malého čtenáře (Jaroslava Adamírová) Country tance (Radka Horská) Zdravuška ( Vlasta Doubravová, Dita Havlíčková) Florbal ( Iva Hudečková) Fotografický kroužek (Michal Bok) Keramický kroužek ( R. Horská) Školní sportovní klub vedla Iva Hudečková. Pravidelné víkendové akce pořádala paní učitelka Eva Fastová, která vedla oddíl turistiky Putík. Hlavní tělovýchovnou akcí, kterou škola 11

12 pořádala, byl V. ročník v silovém čtyřboji jednotlivců a družstev. Soutěž na okresní úrovni jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Rakovník a SRPŠ Klub mladého diváka vedla paní učitelka Jaroslava Adamírová. Klubových akcí se zúčastňovalo 25 žáků a v průběhu školního roku navštívili v Praze celkem čtyři hodnotná představení. Z ekonomických důvodů se činnost vyvíjela ve spolupráci se zájemci o divadelní představení se žáky ze III. ZŠ Rakovník. Environmentální výchova (EVVO) Koordinátorkou EVVO na škole je paní učitelka Dita Havlíčková. Výchova k ekologickému myšlení žáků prostupuje všemi ročníky. Ze zprávy o průběhu EVVO ve školním roce 2013/2014 vyplývá, že se zaměřovala na vycházky do přírody v rámci výuky, na úpravy školního pozemku, na budování bylinkové zahrádky, výrobu krmítek pro ptactvo ( včetně přikrmování), na propagaci třídění odpadů ( projekt Recyklohraní), čištění studánek v okolí školy, tvorbu hmyzího domečku, a hlavně na soustavnou přípravu žáků na různé soutěže s ekologickým a přírodovědným zaměřením. Žáci školu úspěšně reprezentovali. Uvádím pro přehled nejvýznamnější: BIOsvět v nás a kolem nás (ekologie a zdravý životní styl) V. Šponiarová, K. Staňková III. místo - ml. ( Botanická zahrada Rakovník ) V. Vildmanová, T. Fenclová III. místo - st. Klenoty botanických zahrad ( podzimní kolo botanické soutěže) Rakovník J. Krabec ( IV. místo) ml. žáci Okresní kolo biologické olympiády (Rakovník ) T. Fenclová - III. místo Ekologická soutěž v Botanické zahradě v Rakovníku ( ) T. Pěchoučková, J. Tvrz I. místo (ml.žáci) L.Kešnerová, E. Straková II. místo (ml. žáci) J. Krabec, M.Štys IV. místo (ml. žáci) T. Fenclová, K. Krejčová IV. místo ( st. žáci) Zelená stezka Zlatý list ( ) J.Horský, L.Cholevová, M.Bínová, F.Havlíček, T.Fenclová, V.Vildmanová II. místo Indiánská stezka ( okresní kolo Rakovník ) st. a ml. žáci D.Bumbálek, D.Valach III. místo K.Staňková, V. Šponiarová II. místo M.Bínová, L.Cholevová III. místo F.Havlíček, J.Horský II. místo Indiánská stezka Stráž pod Ralskem ( národní kolo ) K.Staňková, V. Šponiarová I. místo F. Havlíček, J. Horský II. místo 12

13 Hlídky mladých zdravotníků ( okresní kolo Rakovník ) L.Cholevová, J.Horský, M.Bínová, T.Fenclová, F.Havlíček, A.Mauer E.Straková, E.Švarcová, A.Frolíková, N.Pergnerová, J.Švarc, D.Štys Zelená stezka Zlatý list (krajské kolo - Hostivice ) L.Cholevová, M.Bínová, T.Fenclová, J.Horský, F.Havlíček, V.Šponiarová I. místo II. místo II. místo Botanická soutěž Rakovník ( okresní kolo) K.Staňková I. místo J. Svoboda II. místo V.Vildmanová I. místo Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve škole zajišťovala Mgr. Radka Horská ve spolupráci s metodikem školní prevence, s vedením školy a dalšími pedagogy. V péči jsme v uplynulém školním roce měli dva žáky se sluchovým a jednoho žáka se zrakovým postižením na I. stupni, dále sedm žáků s vývojovými poruchami učení a čtyři děti s vývojovými poruchami chování. Úzce jsme spolupracovali s pražským SPC pro zrakově postižené, s PPP v Rakovníku a OSPOD při MěÚ v Rakovníku. Všem žákům byl na základě žádosti rodičů a doporučení PPP vypracován IVP a pedagogové v souladu s těmito plány pracovali. V průběhu roku se uskutečnily dvě metodické návštěvy z PPP Rakovník na místě. Cíl Minimálního preventivního programu, tj. snaha eliminovat projevy sociálně nežádoucích jevů, se dařilo plnit. Významně tomu napomohla široká nabídka zájmových kroužků ( viz s. 11). V průběhu roku byla věnována pozornost prevenci školní neúspěšnosti, byla poskytnuta poradenská podpora ve vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění vystupujícím žákům. Přiměřená pozornost byla věnována žákům se sociálním znevýhodněním a nadaným žákům. 13

14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP a personálního rozvoje na školní rok 2013/2014 byl projednán na pedagogické radě dne Krátkodobé i dlouhodobé cíle se dařilo plnit. Přispěla k tomu finanční dotace z EU a dotace na ONIV z KÚSK Praha. Vzdělávání pedagogů se ve školním roce uskutečňovalo hlavně prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeského kraje ( pobočka Rakovník). Mateřská škola : Šárka Kuthanová Zdravý životní styl, téma Předškolní výchova Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku Stanislava Melčová Třída plná pohody Písně, hrátky se zvířátky Jana Trešlová Veronika Raisová Předmatematické představy metody práce s dětmi Pracovní setkání v PPP Rakovník Začínáme mluvit anglicky Pracovní setkání v PPP Rakovník (přihlášena do projektu mentor v oblasti moderního jazykového vzdělávání Angličtina do MŠ) Základní škola : Dana Hlaváčková Michal Bok Miroslava Pechová Kateřina Krobová Podpora matematické gramotnosti ve výuce na I. stupni ZŠ ICT ve škole Výroční zpráva NIQES, ČŠI testování žáků 8. tříd ( Praha ) Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou Kateřina Čermáková Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Radka Horská Sociální sítě a www stránky (Erudik) Fotografie (Erudik) Lucie Hlavsová Badatelsky orientovaná výuka přírodovědy ( projekt 5 P) Tady jsem doma přírodní vědy na I. stupni (projekt 5 P) 14

15 úspěšně zakončila studium na Univerzitě JAK Praha ( titul Mgr.) Eva Šišková Didaktické hry ve školní družině Studentské praxe Ve dnech praktikovala v základní škole studentka OA, SPgŠ a JŠ Beroun Kristýna Sýkorová ( I.stupeň, ŠD). Od do praktikovaly v mateřské škole dvě bývalé žákyně školy Anežka Česalová a Lenka Dlouhá ( Střední škola Kralovice, obor sociální činnost). Od 17. do praktikovala studentka PeF Plzeň Zuzana Haiflerová (aprobace Aj-Vv) v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy. Od do praktikovaly studentky MOA Rakovník Eliška Skuhrovcová a Barbora Havlíčková ( kancelářské práce, spisovna ). Kontroly a metodické návštěvy Ve školním roce 2013 / 2014 proběhly ve škole a jejích zařízeních kontroly či metodické návštěvy: proběhla kontrola ze strany KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ve výdejně jídel v mateřské škole. Kontrola byla zaměřena na ověření, zda jsou kontrolovanou osobou v zařízení plněna Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004. Součástí kontroly bylo měření teploty pokrmů za účelem ověření, zda je dodržován teplotní řetězec při uvádění pokrmů do oběhu, a to v době před zahájením výdeje. Nebyly zjištěny žádné závady. Protokol o kontrolním zjištění ( č.j. KHSSC / 2013) proběhla kontrola ze strany KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ve školní jídelně při Základní škole a mateřské škole Lužná. Při kontrole bylo ověřováno, zda je dodržován technologický postup při výrobě pokrmů. Vedoucí školní jídelny předložila potřebné záznamy o pravidelných školeních v oblasti hygieny potravin a zásad HACCP. Nebyly shledány žádné nedostatky. Protokol o kontrolním zjištění (č.j. KHSSC 55053/2013) dopisem z KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ( KHSSC 15410/2014) jsme obdrželi vyjádření k návrhu kategorizace prací dle 37 odst.4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Byl vyjádřen souhlas ve smyslu našeho podání se uskutečnila metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledovala dodržování postupů a opatření v IVP podle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.147/ 2011 Sb. Návštěvu provedla Mgr. Daniela Duchková, speciální pedagog PPP 15

16 Rakovník. Zaměřila se na dokumentaci a činnost výchovné poradkyně a školního metodika prevence. Sledovala individuální postupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči. S vedením školy konzultovala výchovné a vzdělávací obtíže žáků se sociálním znevýhodněním. Zápis veden v PPP Rakovník pod č.j /2013 DD se uskutečnila další metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledován byl individuální přístup k integrovaným žákům v 1. a 4. třídě. Byla prohlédnuta a prodiskutována školní dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a byly dohodnuty další postupy spolupráce ohledně klientů PPP Rakovník. Zápis veden v PPP Rakovník pod č.j /2013 DD byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolní skupina se zaměřila na hospodaření s veřejnými prostředky v období od a od Protokol o výsledku kontroly byl předložen zřizovateli Obci Lužná. Ředitelka školy přijala v souladu s 18 odst.1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, opatření k odstranění zjištěných nedostatků. O přijatých opatřeních písemně informovala starostu Obce Lužná dopisem (č.j. 39 / 2014). 16

17 Projekty Dlouhodobé projekty: Les ve škole škola v lese M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), do kterého je v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou zařazena i naše škola. Koordinátorkou je učitelka D. Havlíčková. V mateřské škole jsou děti zapojeny do projektu M.R.K.V.I.Č.K.A. RECYKLOHRANÍ Školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. Smyslem je vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. 17

18 Projektové dny: Mikuláš zábavné dopoledne, které připravují starší žáci pro menší, zapojeni jsou i zaměstnanci školy Den Země ekologické zaměření Žáci školy udělali v průběhu projektového dne mnoho užitečné práce. Vyčistili areál školy, hřiště, okolí rybníka od poházených odpadků. Při poznávání jarní přírody využili mobilní ekolaboratoř, fotoaparát, lupy a další pomůcky zakoupené z dotace od LČR, s.p. V praxi se připravovali na řadu soutěží s přírodovědnou tematikou. 18

19 Den s IZS ve spolupráci s AMK Lužná, SDH Lužná a PČR Rakovník Ochrana člověka za mimořádných událostí ( OČMU ) Den dětí zábavné dopoledne ve škole, soutěže, kvízy, divadelní představení pro nejmenší děti v mateřské škole, dopravní hřiště v Rakovníku 19

20 Školní testování Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) vyvíjí mj. univerzální elektronickou platformu pro ověřování výsledků žáků. Ředitelka školy se 9. dubna zúčastnila semináře pořádaného ČŠI v Praze, kde jí byly předány informace o postupu prací v rámci projektu NIQES a prezentace klíčových informačních systémů projektu. Naše škola byla jednou z 305 základních škol z celé ČR, která byla vybrána k ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků z anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti ( 8. ročník ) a z oblasti Člověk a jeho svět ( 4. ročník ). Testování žáků probíhalo ve dnech S výsledky testování při výběrovém šetření jsme byli seznámeni elektronicky 8. června 2014 (viz příloha). Testy Kalibro V 5. ročníku a v 9. ročníku jsme ověřovali znalosti a logické myšlení žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, z matematiky a angličtiny. V 5. ročníku jsme navíc použili srovnávacích testů s otázkovým okruhem humanitní základ a přírodovědný základ. Testy nám poskytla a zpracovala firma Kalibro. V 9. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém jazyce ( 66,7%), v angličtině ( 58,3 %), nejhůře v matematice ( 35,4 % ). V 5. ročníku dosáhli nejlepších výsledků v českém jazyce ( 59,9 %), v přírodovědných předmětech ( 59,5 % ), v humanitních předmětech ( 54,2% ), v matematice ( 45,4 % ) a nejslabších výsledků bylo dosaženo v anglickém jazyce ( 42, 9 %). Výsledky testování byly předmětem jednání na pedagogické radě. Vyučující jednotlivých předmětů se zabývali příčinami podprůměrných výsledků u žáků. 20

21 Žádosti o dotace a jejich realizace EU Peníze do škol V červenci 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č.6315/21/7.1.4/2012 vydané na tři roky realizace projektu od roku 2012 do roku Projekt byl zahájen Ukončen bude v průběhu příštího školního roku, do konce února Rozpočet projektu byl stanoven na ,- Kč. Dotace je poskytnuta na podporu kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů souvisejících se zvyšování kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Část finančních prostředků bylo použito na úhradu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na zakoupení 11 laptopů pro pedagogy, laserové tiskárny, 9 dataprojektorů do učeben. Pedagogové v průběhu roku tvořili digitální učební materiály, které ověřovali v jednotlivých vyučovacích hodinách. Finanční prostředky byly použity také na mzdy pedagogů při individualizaci výuky. V tomto školním roce to byly dělené hodiny přírodopisu v 6. a v 8. třídě, angličtina ve 4. a 8. třídě, hodina matematiky v 9. třídě a prvouka ve 2. a 3. třídě. Celkem sedm hodin. Všechny hodiny byly odučeny k Lesy ČR, s. p. V březnu 2013 jsme prostřednictvím LČR, s.p. požádali o sponzorský dar na vybavení přírodovědné laboratoře nadstandardními didaktickými pomůckami. Záměr se podařil. V květnu jsme získali Kč na projekt Makro i mikrosvět. Částka dle darovací smlouvy byla ve školním roce 2013/2014 zcela vyčerpána k Zakoupen byl mikroskop, lupy, dalekohled, fotoaparát a mobilní minilaboratoř na práci v terénu. Školní mléko Projekt Školní mléko pokračoval i v tomto školním roce. Garantem projektu se stala paní Dana Hlaváčková. S distribucí pomáhala K. Štysová, vedoucí školní kuchyně. O dotované mléčné výrobky z EU a z finančních zdrojů ČR byl větší zájem než v loňském roce. Každé dítě mělo možnost čerpat ochucené nebo neochucené mléko ( jogurt), a to 1 ks/den. Největší zájem o mléčné výrobky byl v 1., 3. a v 5. třídě, nejnižší v 6. a v 7. třídě. 21

22 Ovoce do škol Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Dodáváno je čerstvé ovoce a zelenina a balené ovocné šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky. Jako cílová skupina byli vybráni žáci I. stupně školy. Produkty jsou dodávány zcela zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Vše je hrazeno z evropských a státních dotací. Produkty jsou dodávány přímo do školy (1 2 x měsíčně), která uzavřela smlouvu s dodavatelem (Laktea). Žáci i učitelé jsou s frekvencí dodávek i s kvalitou produktů spokojeni. Distribuci má v kompetenci Mgr. I. Prokšová. Zapojení do projektů na úrovni partnerství ( finanční podpora z OPVK ) V květnu 2014 jsme přijali jako partnerská škola nabídku na spolupráci se SOU v Novém Strašecí. Projekt Podnikání v zahradnictví nás zaujal. Cílem je vytvoření lepších podmínek pro realizaci výuky na školním pozemku v rámci předmětu Člověk a svět práce. Rádi bychom podnítili zájem žáků o manuální práci a o přírodu kolem nás, neboť jsme škola, která se tímto směrem hlavně profiluje. Dále jsme přijali nabídku na partnerství v projektech Didaktika pro kyberprostor a Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy ve Středočeském kraji. Pokud se záměr podaří realizovat, získáme pro žáky i pedagogy tablety, zúčastníme se řady zajímavých přednášek pro žáky i pedagogy, získáme nové zkušenosti. K bylo vedení školy informováno o úspěšnosti pouze jednoho z projektů, a to o projektu Didaktika pro kyberprostor. Realizace bude probíhat až v následujícím školním roce. 22

23 Akce školy (výběr) základní škola září Hubertský den ( třída), pozvánka od LČR,s.p. ( 24.9.) Otevření hasičské zbrojnice v Lužné ( 14.9.) Vzpomínka u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce (16.9.) Vědecký jarmark 8. a 9. třída - VŠCHT Praha (18.9.) Rakovnický sprint ( žáci z II.stupně, 25.9.) Okresní kolo ekologické soutěže - botanická zahrada ( 20.9.) říjen Výstava Bronzové a jiné poklady Rakovnicka 6., 7. třída (17.10.) Výstava Bejvávalo třída ( ) Dopravní hřiště v Rakovníku třída (10. a ) Soutěž ve florbalu Rakovník hoši ze 4. a 5. třídy (15.10.) Řecké báje Tylovo divadlo Rakovník třída ( ) Botanická soutěž podzimní část, Rakovník (22.10.) Zahájení provozu školní kuchyně 1. oběd pro zaměstnance školy ( ) listopad Burza škol pro žáky 9.ročníku ( Rakovník ) Úřad práce Rakovník 9. třída ( ) Halový fotbal Rakovník, 2.stupeň (21.11.) Orion florbal Cup (Rakovník ) Projektový den Jarmark ( ) Vánoční jarmark a vystoupení žáků ( ) ( společně s MŠ a SRPŠ ) 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED.

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více