VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED. IZO: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014 V Lužné 12. září 2014 PaedDr. Miroslava Pechová

2 Obsah Charakteristika školy. s. 4 Stav žactva.. s. 4 - základní škola - mateřská škola Učební program. s. 5 Zaměstnanci školy. s personální změny - kvalifikace a pedagogická praxe základní škola mateřská škola školní družina - věkové složení pedagogického sboru - další zaměstnanci školy provozní zaměstnanci školní jídelna Přijímací řízení.. s zápis do I. třídy - zápis k předškolnímu vzdělávání Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání... s Prospěch a chování Rozmisťovací řízení Nepovinné předměty Plavecký výcvik Lyžařský výcvik Vodácký kurz Logopedie, náprava dyslektických poruch Školní knihovna Zájmové útvary Environmentální výchova Výchovné poradenství s. 13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. s Studentské praxe. s. 15 Kontroly a metodické návštěvy.. s Projekty s Dlouhodobé projekty 2

3 Projektové dny Školní testování s. 20 ČŠI - NIQES Kalibro Dotace a jejich realizace s EU Peníze do škol Lesy ČR, s.p. Školní mléko Ovoce do škol Zapojení do projektů partnerství Akce školy. s Další informace ze života školy. s. 28 Prezentace školy. s. 28 Termíny pedagogických rad a třídních schůzek. s. 28 Třídní samospráva.. s. 29 Školská rada... s. 29 SRPŠ.. s. 29 Školní jídelna. s.30 Spolupráce s dalšími organizacemi s. 31 Dovětek.. s. 31 Seznam příloh s. 32 3

4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm s devíti ročníky v devíti třídách. Jejím zřizovatelem je Obec Lužná. Právním subjektem je škola od 1.ledna Do sítě škol je škola zařazena pod identifikačním číslem Ředitelkou školy je od PaedDr. Miroslava Pechová, zástupkyní Ing. Dita Havlíčková. ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, tvoří tyto části : základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina Stav žactva Školní rok 2013 / 2014 byl zahájen v pondělí 9.září Do školy nastoupilo 154 žáků. Z tohoto počtu bylo 127 žáků z Lužné, 16 z Lišan, 2 z Rakovníka, z Rakovníka Šamotky 6, z Lubné 1 žákyně a 2 žáci z Rudy. Dívek bylo 66, hochů 88. Průměrný počet žáků ve třídě byl k datu zahájení školního roku 17,11. Pohyb žáků během školního roku: a) přestěhování : 3 žáci ( Rokycany, Jesenice, Rakovník) b) přijetí v průběhu roku : 1 žákyně ( Krušovice) Přehled stavu žactva k třída třídní učitel (ka): počet žáků I. Mgr. Kateřina Krobová 17 II. Mgr. Radka Horská 16 III. Mgr. Ilona Prokšová 19 IV. Mgr. Dana Hlaváčková 14 V. Mgr. Lucie Hlavsová 15 celkem: 81 VI. Mgr. Iva Hudečková 15 VII. Mgr. Linda Kadeřábková 14 VIII. Mgr. Jana Procházková 22 IX. Mgr. Michal Bok 20 celkem: 71 Celkem: 152 4

5 Mateřská škola K předškolní výchově a vzdělávání bylo na školní rok 2013/2014 zapsáno celkem 56 dětí, z toho 31 chlapců a 25 děvčat. Do třídy Medvíďata docházelo 28 dětí s průměrnou docházkou 19 dětí, do třídy Slůňata docházelo 28 dětí s průměrnou docházkou 20 dětí. Učební program Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP, verze 05/2013 s platností od , č.j. 114 /2013. Mateřská škola má svůj ŠVP PV Barevný rok, s platností od , č.j. 111/2012. Zaměstnanci školy V průběhu školního roku se na výchovně vzdělávacím procesu podílelo celkem 14 pedagogů, z toho 13 žen a 1 muž. Ve školní družině působila 1 vychovatelka (zástup za mateřskou dovolenou). Provozní zaměstnanci v základní škole byli tři ( 2 uklízečky a 1 školník). Ve školní jídelně pracovaly čtyři ženy ( 3 kuchařky, 1vedoucí školní jídelny současně vykonávala na zkrácený úvazek funkci pomocné kuchařky). V mateřské škole pracovalo 5 učitelek (z toho jedna na zkrácený úvazek), 1 školnice (uklízečka), topení prováděl na dohodu o pracovní činnosti do května muž (školník ze základní školy) a údržbu areálu zajišťovala rovněž na dohodu o pracovní činnosti do jedna pracovnice. Personální změny Ve školním roce 2013 / 2014 do pedagogického sboru přibyly dvě nové učitelky, a to Mgr. Kateřina Čermáková a Mgr. Jana Procházková. Účetní školy do konce ledna byla paní A. Bendová,od února 2014 paní Jaroslava Nosálová. Kvalifikace a pedagogická praxe základní škola Mgr. Jaroslava Adamírová aprobace ČJ NJ, délka praxe 40 roků, redigovala školní stránku Luženského hlasatele (Zvoní), vedla Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, školní knihovnu. 5

6 Mgr. Michal Bok aprobace výpočetní technika technické práce, třídní učitel IX. třídy, celková praxe včetně asistenta pedagoga sedm let, koordinátor ICT ve škole Mgr. Kateřina Čermáková aprobace český jazyk psychologie, bez třídnictví, pedagogická praxe 5 roků Ing. Dita Havlíčková zástupkyně ředitelky školy od , délka praxe 21 let, koordinátorka EVVO Mgr. Dana Hlaváčková aprobace na I. stupeň, celková pedagogická praxe 12 let, třídní učitelka ve IV. třídě, výtvarný kroužek, zapojena do projektu Školní mléko Mgr. Lucie Hlavsová aprobace na I. stupeň, pedagogická praxe 8 let, třídní učitelka v V. třídě Mgr. Radka Horská: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 20 roků, třídní učitelka ve II. třídě, výchovná poradkyně, keramický kroužek Mgr. Iva Hudečková aprobace tělesná výchova výchova k občanství, pedagogická praxe 2 roky, třídní učitelka v VI. třídě, sportovní hry, organizátorka V. ročníku okresního kola v silovém čtyřboji a LVVZ Mgr. Linda Kadeřábková aprobace anglický jazyk hudební výchova, pedagogická praxe 7 roků, třídní učitelka v VII. třídě, organizátorka Luženské noty Mgr. Kateřina Krobová aprobace pro I.stupeň, délka praxe 20 roků, třídní učitelka I. třídy 6

7 PaedDr. Miroslava Pechová aprobace český jazyk dějepis, pedagogická praxe 35 roků, od ve funkci ředitelky školy Mgr. Jana Procházková aprobace matematika zeměpis, třídní učitelka v VIII. ročníku, pedagogická praxe 8 roků Mgr. Ilona Prokšová aprobace pro I.stupeň, délka praxe 30 roků, třídní učitelka III. třídy, předsedkyně metodického sdružení I. stupně, zdravotnice školy, zapojena do projektu Ovoce do škol Ing. Pavla Vydrová aprobace na výuku matematiky a její aplikace na II.stupni, délka praxe 8 roků mateřská škola Šárka Kuthanová ve funkci vedoucí učitelky v mateřské škole působila třetím rokem, délka pedagogické praxe 29 let Stanislava Melčová učitelka v mateřské škole, délka praxe 36 let Veronika Raisová učitelka v mateřské škole, pedagogická praxe 4 roky, vyučovala anglický jazyk pro předškolní děti Jana Trešlová učitelka v mateřské škole, pedagogická praxe 25 let Dana Zaibertová učitelka v mateřské škole (úv. 0,3), délka praxe 38 let 7

8 Věkové složení pedagogického sboru : ZŠ a MŠ průměr: 46 let Pedagogové na I.stupni ZŠ (ŠD): 44 let Pedagogové na II.stupni ZŠ: 46 let Mateřská škola: 47 let Školní družina vychovatelkou ve školní družině byla paní Eva Šišková. Zastupovala za paní Blanku Padivou, která je v současné době na další mateřské dovolené. Do družiny docházelo 25 žáků, hlavně z I. a II. třídy. Úplata za školní družinu činila 100 Kč měsíčně. Další pracovníci školy Provozní zaměstnanci Černá Hana Srbecká Jana Jaroš Petr Eliášová Jitka Rýglová Lucie uklízečka uklízečka školník, topič v mateřské škole školnice, uklízečka v mateřské škole údržbářka v mateřské škole Školní jídelna Štysová Kateřina Vitnerová Petra Pešková Dagmar Pochmanová Jana vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka Přijímací řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil v pátek 24. ledna 2014 od do hodin. Vedením zápisu byla pověřena Mgr. Ilona Prokšová. K zápisu se dostavilo 26 dětí. Zapsáno bylo 24 dětí z Lužné, 1 z Rakovníka a 1 dítě ze Žatce. Odklad povinné školní docházky byl povolen čtyřem žákům. Předpokládáme, že do první třídy nastoupí od školního roku 2014/2015 celkem 22 žáků. 8

9 K základnímu vzdělávání do vyššího ročníku byla v tomto školním roce přijata jedna žákyně do 5. ročníku. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil 25. března 2014 v budově mateřské školy ve Školské 447, Lužná. Zápis řídila vedoucí učitelka Šárka Kuthanová. K zápisu se dostavilo 24 dětí se svými zákonnými zástupci. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 bylo přijato 17 dětí. Sedm dětí nebylo přijato. V průběhu hlavních prázdnin se tři zákonné zástupkyně přijatých dětí vzdaly místa pro své děti, současně bylo jedno dítě, které již do mateřské školy docházelo v tomto školním roce, odhlášeno k Vedení Obce Lužná se otázkou nedostatečné kapacity v mateřské škole již dříve zabývalo a rozhodlo, že v průběhu hlavních prázdnin budou v budově mateřské školy provedeny stavební úpravy tak, aby mohla být kapacita navýšena ze současných 56 míst na 70. Po skončení prací se 27. srpna uskutečnilo 2. kolo přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015. Přijato bylo 7 dětí (všichni zájemci o přijetí). Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání K měla škola 152 žáků. Všichni byli klasifikováni. S vyznamenáním prospělo 82 žáků, 69 prospělo, neprospěla jedna žákyně. Podrobné přehledy prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí jsou součástí přílohy této zprávy. Povinnou školní docházku splnilo 20 žáků devátého ročníku. 16 z nich bylo přijato na střední školy a 4 na učební obor (viz tabulka). Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník... 2 Gymnázium J.A.Komenského Nové Strašecí 1 Masarykova obchodní akademie Rakovník 2 Střední škola služeb a řemesel Stochov 2 Střední průmyslová škola Rakovník 4 9

10 Integrovaná střední škola Rakovník cestovní ruch 1 Střední zemědělská škola Rakovník chovatelství 2 Střední odborné učiliště Nové Strašecí 2 Střední odborné učiliště služeb Praha 9 fotograf 1 Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát 2 MOA Rakovník ekonomické lyceum 1 Celkem : 20 Od školního roku 2014/2015 odcházejí z naší školy dva žáci z 5. ročníku do primy na Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. Nepovinné předměty Ve škole se vyučovalo těmto nepovinným předmětům s jednohodinovou dotací: Anglický jazyk 1. ročník (Mgr. K. Krobová) Anglický jazyk 2. ročník (Mgr. M. Bok) Náprava dyslektických poruch ( 1.stupeň ) Mgr. I. Prokšová Sportovní hry (Mgr.I. Hudečková) Plavecký výcvik Plaveckého výcviku se zúčastnili v souladu se ŠVP žáci ročníku. Absolvovali 10 lekcí v období měsíců duben - červen Cena za desetihodinový blok lekcí činila 580 Kč na žáka. Cena za dopravu na jednu lekci pro všechny účastníky činila 1399 Kč. Výcvik zajišťovala Plavecká škola MARCO se sídlem v Rakovníku. Na dopravu žákům přispělo SRPŠ. Do plaveckého výcviku byly zařazeny i děti z mateřské školy. Absolvovaly rovněž 10 lekcí. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvikový kurz žáků ročníku se uskutečnil ve dnech v Krušných horách ( Boží Dar, chata Slovanka ). Vedoucí kurzu byla Mgr. Iva Hudečková. Akce se zúčastnilo 19 dětí. Organizačně tuto akci dále zajišťovali Veronika Horáčková a Michal Bok. Na školní akci byl poskytnut příspěvek 200 Kč/žáka ze SRPŠ. Vodácký kurz Jednodenní vodácký kurz žáků 8. ročníku se uskutečnil 16. června Původně měl být třídenní, ale vzhledem k nepříznivému počasí se alespoň na jeden den podařilo tento - pro žáky přitažlivý výcvik - zařadit. 10

11 Logopedická péče, náprava dyslektických poruch Logopedickou péči v průběhu školního roku zajišťovala externě vždy ve středu v rozsahu dvou hodin Mgr. Alena Rajnišová. Této nadstandardní péče využilo celkem 15 dětí z mateřské a základní školy. Protože dětí s vadou řeči neustále přibývá, hodláme pokračovat i v příštím školním roce. V souvislosti s tímto problémem prohloubíme spolupráci s učitelkami v mateřské škole, které průběžně provádějí předškolní výchovu a nedostatky v této oblasti vyhodnocují. Nápravu dyslektických poruch zajišťovala v jednohodinové dotaci paní učitelka Ilona Prokšová. Školní knihovna Školní knihovnu vede Mgr. Jaroslava Adamírová. Je umístěna v patře v učebně č. 16. V průběhu školního roku si žáci vypůjčili 68 knih. Zájem byl hlavně o knihy o zvířatech, válečné a dívčí románky. Žáci měli zájem o knihy do čtenářských deníků. Vyučující na I. stupni si v průběhu roku chodili vypůjčovat knihy pro společnou mimočítankovou četbu. Zájem byl i o odbornou literaturu z řad pedagogů. K přibylo do školní knihovny 26 nových knih hrazených z ONIV a částečně z EU dotace. V srpnu přibyly dalších tituly určené pro mimočítankovou četbu v hodnotě Kč. Byly zakoupeny rovněž z dotace EU. Zájem o podporu čtenářské gramotnosti podporuje i Klub mladého čtenáře. V knihovně jsou k dispozici dva počítače připojené k internetu, kde si žáci mohou získávat informace ke vzdělávání. Zájmové útvary Střelecký kroužek ( Vlastimil Choleva, J.Houda, patronát AMK Lužná) Myslivecký kroužek (Lenka Vlčková) Výtvarný kroužek ( Dana Hlaváčková) Putík (Eva Fastová) Klub mladého diváka, Klub malého čtenáře (Jaroslava Adamírová) Country tance (Radka Horská) Zdravuška ( Vlasta Doubravová, Dita Havlíčková) Florbal ( Iva Hudečková) Fotografický kroužek (Michal Bok) Keramický kroužek ( R. Horská) Školní sportovní klub vedla Iva Hudečková. Pravidelné víkendové akce pořádala paní učitelka Eva Fastová, která vedla oddíl turistiky Putík. Hlavní tělovýchovnou akcí, kterou škola 11

12 pořádala, byl V. ročník v silovém čtyřboji jednotlivců a družstev. Soutěž na okresní úrovni jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Rakovník a SRPŠ Klub mladého diváka vedla paní učitelka Jaroslava Adamírová. Klubových akcí se zúčastňovalo 25 žáků a v průběhu školního roku navštívili v Praze celkem čtyři hodnotná představení. Z ekonomických důvodů se činnost vyvíjela ve spolupráci se zájemci o divadelní představení se žáky ze III. ZŠ Rakovník. Environmentální výchova (EVVO) Koordinátorkou EVVO na škole je paní učitelka Dita Havlíčková. Výchova k ekologickému myšlení žáků prostupuje všemi ročníky. Ze zprávy o průběhu EVVO ve školním roce 2013/2014 vyplývá, že se zaměřovala na vycházky do přírody v rámci výuky, na úpravy školního pozemku, na budování bylinkové zahrádky, výrobu krmítek pro ptactvo ( včetně přikrmování), na propagaci třídění odpadů ( projekt Recyklohraní), čištění studánek v okolí školy, tvorbu hmyzího domečku, a hlavně na soustavnou přípravu žáků na různé soutěže s ekologickým a přírodovědným zaměřením. Žáci školu úspěšně reprezentovali. Uvádím pro přehled nejvýznamnější: BIOsvět v nás a kolem nás (ekologie a zdravý životní styl) V. Šponiarová, K. Staňková III. místo - ml. ( Botanická zahrada Rakovník ) V. Vildmanová, T. Fenclová III. místo - st. Klenoty botanických zahrad ( podzimní kolo botanické soutěže) Rakovník J. Krabec ( IV. místo) ml. žáci Okresní kolo biologické olympiády (Rakovník ) T. Fenclová - III. místo Ekologická soutěž v Botanické zahradě v Rakovníku ( ) T. Pěchoučková, J. Tvrz I. místo (ml.žáci) L.Kešnerová, E. Straková II. místo (ml. žáci) J. Krabec, M.Štys IV. místo (ml. žáci) T. Fenclová, K. Krejčová IV. místo ( st. žáci) Zelená stezka Zlatý list ( ) J.Horský, L.Cholevová, M.Bínová, F.Havlíček, T.Fenclová, V.Vildmanová II. místo Indiánská stezka ( okresní kolo Rakovník ) st. a ml. žáci D.Bumbálek, D.Valach III. místo K.Staňková, V. Šponiarová II. místo M.Bínová, L.Cholevová III. místo F.Havlíček, J.Horský II. místo Indiánská stezka Stráž pod Ralskem ( národní kolo ) K.Staňková, V. Šponiarová I. místo F. Havlíček, J. Horský II. místo 12

13 Hlídky mladých zdravotníků ( okresní kolo Rakovník ) L.Cholevová, J.Horský, M.Bínová, T.Fenclová, F.Havlíček, A.Mauer E.Straková, E.Švarcová, A.Frolíková, N.Pergnerová, J.Švarc, D.Štys Zelená stezka Zlatý list (krajské kolo - Hostivice ) L.Cholevová, M.Bínová, T.Fenclová, J.Horský, F.Havlíček, V.Šponiarová I. místo II. místo II. místo Botanická soutěž Rakovník ( okresní kolo) K.Staňková I. místo J. Svoboda II. místo V.Vildmanová I. místo Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve škole zajišťovala Mgr. Radka Horská ve spolupráci s metodikem školní prevence, s vedením školy a dalšími pedagogy. V péči jsme v uplynulém školním roce měli dva žáky se sluchovým a jednoho žáka se zrakovým postižením na I. stupni, dále sedm žáků s vývojovými poruchami učení a čtyři děti s vývojovými poruchami chování. Úzce jsme spolupracovali s pražským SPC pro zrakově postižené, s PPP v Rakovníku a OSPOD při MěÚ v Rakovníku. Všem žákům byl na základě žádosti rodičů a doporučení PPP vypracován IVP a pedagogové v souladu s těmito plány pracovali. V průběhu roku se uskutečnily dvě metodické návštěvy z PPP Rakovník na místě. Cíl Minimálního preventivního programu, tj. snaha eliminovat projevy sociálně nežádoucích jevů, se dařilo plnit. Významně tomu napomohla široká nabídka zájmových kroužků ( viz s. 11). V průběhu roku byla věnována pozornost prevenci školní neúspěšnosti, byla poskytnuta poradenská podpora ve vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění vystupujícím žákům. Přiměřená pozornost byla věnována žákům se sociálním znevýhodněním a nadaným žákům. 13

14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP a personálního rozvoje na školní rok 2013/2014 byl projednán na pedagogické radě dne Krátkodobé i dlouhodobé cíle se dařilo plnit. Přispěla k tomu finanční dotace z EU a dotace na ONIV z KÚSK Praha. Vzdělávání pedagogů se ve školním roce uskutečňovalo hlavně prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeského kraje ( pobočka Rakovník). Mateřská škola : Šárka Kuthanová Zdravý životní styl, téma Předškolní výchova Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku Stanislava Melčová Třída plná pohody Písně, hrátky se zvířátky Jana Trešlová Veronika Raisová Předmatematické představy metody práce s dětmi Pracovní setkání v PPP Rakovník Začínáme mluvit anglicky Pracovní setkání v PPP Rakovník (přihlášena do projektu mentor v oblasti moderního jazykového vzdělávání Angličtina do MŠ) Základní škola : Dana Hlaváčková Michal Bok Miroslava Pechová Kateřina Krobová Podpora matematické gramotnosti ve výuce na I. stupni ZŠ ICT ve škole Výroční zpráva NIQES, ČŠI testování žáků 8. tříd ( Praha ) Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou Kateřina Čermáková Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Radka Horská Sociální sítě a www stránky (Erudik) Fotografie (Erudik) Lucie Hlavsová Badatelsky orientovaná výuka přírodovědy ( projekt 5 P) Tady jsem doma přírodní vědy na I. stupni (projekt 5 P) 14

15 úspěšně zakončila studium na Univerzitě JAK Praha ( titul Mgr.) Eva Šišková Didaktické hry ve školní družině Studentské praxe Ve dnech praktikovala v základní škole studentka OA, SPgŠ a JŠ Beroun Kristýna Sýkorová ( I.stupeň, ŠD). Od do praktikovaly v mateřské škole dvě bývalé žákyně školy Anežka Česalová a Lenka Dlouhá ( Střední škola Kralovice, obor sociální činnost). Od 17. do praktikovala studentka PeF Plzeň Zuzana Haiflerová (aprobace Aj-Vv) v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy. Od do praktikovaly studentky MOA Rakovník Eliška Skuhrovcová a Barbora Havlíčková ( kancelářské práce, spisovna ). Kontroly a metodické návštěvy Ve školním roce 2013 / 2014 proběhly ve škole a jejích zařízeních kontroly či metodické návštěvy: proběhla kontrola ze strany KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ve výdejně jídel v mateřské škole. Kontrola byla zaměřena na ověření, zda jsou kontrolovanou osobou v zařízení plněna Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004. Součástí kontroly bylo měření teploty pokrmů za účelem ověření, zda je dodržován teplotní řetězec při uvádění pokrmů do oběhu, a to v době před zahájením výdeje. Nebyly zjištěny žádné závady. Protokol o kontrolním zjištění ( č.j. KHSSC / 2013) proběhla kontrola ze strany KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ve školní jídelně při Základní škole a mateřské škole Lužná. Při kontrole bylo ověřováno, zda je dodržován technologický postup při výrobě pokrmů. Vedoucí školní jídelny předložila potřebné záznamy o pravidelných školeních v oblasti hygieny potravin a zásad HACCP. Nebyly shledány žádné nedostatky. Protokol o kontrolním zjištění (č.j. KHSSC 55053/2013) dopisem z KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník ( KHSSC 15410/2014) jsme obdrželi vyjádření k návrhu kategorizace prací dle 37 odst.4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Byl vyjádřen souhlas ve smyslu našeho podání se uskutečnila metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledovala dodržování postupů a opatření v IVP podle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.147/ 2011 Sb. Návštěvu provedla Mgr. Daniela Duchková, speciální pedagog PPP 15

16 Rakovník. Zaměřila se na dokumentaci a činnost výchovné poradkyně a školního metodika prevence. Sledovala individuální postupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, spolupráce s rodiči. S vedením školy konzultovala výchovné a vzdělávací obtíže žáků se sociálním znevýhodněním. Zápis veden v PPP Rakovník pod č.j /2013 DD se uskutečnila další metodická návštěva z PPP Rakovník. Sledován byl individuální přístup k integrovaným žákům v 1. a 4. třídě. Byla prohlédnuta a prodiskutována školní dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a byly dohodnuty další postupy spolupráce ohledně klientů PPP Rakovník. Zápis veden v PPP Rakovník pod č.j /2013 DD byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolní skupina se zaměřila na hospodaření s veřejnými prostředky v období od a od Protokol o výsledku kontroly byl předložen zřizovateli Obci Lužná. Ředitelka školy přijala v souladu s 18 odst.1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, opatření k odstranění zjištěných nedostatků. O přijatých opatřeních písemně informovala starostu Obce Lužná dopisem (č.j. 39 / 2014). 16

17 Projekty Dlouhodobé projekty: Les ve škole škola v lese M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), do kterého je v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou zařazena i naše škola. Koordinátorkou je učitelka D. Havlíčková. V mateřské škole jsou děti zapojeny do projektu M.R.K.V.I.Č.K.A. RECYKLOHRANÍ Školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. Smyslem je vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. 17

18 Projektové dny: Mikuláš zábavné dopoledne, které připravují starší žáci pro menší, zapojeni jsou i zaměstnanci školy Den Země ekologické zaměření Žáci školy udělali v průběhu projektového dne mnoho užitečné práce. Vyčistili areál školy, hřiště, okolí rybníka od poházených odpadků. Při poznávání jarní přírody využili mobilní ekolaboratoř, fotoaparát, lupy a další pomůcky zakoupené z dotace od LČR, s.p. V praxi se připravovali na řadu soutěží s přírodovědnou tematikou. 18

19 Den s IZS ve spolupráci s AMK Lužná, SDH Lužná a PČR Rakovník Ochrana člověka za mimořádných událostí ( OČMU ) Den dětí zábavné dopoledne ve škole, soutěže, kvízy, divadelní představení pro nejmenší děti v mateřské škole, dopravní hřiště v Rakovníku 19

20 Školní testování Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) vyvíjí mj. univerzální elektronickou platformu pro ověřování výsledků žáků. Ředitelka školy se 9. dubna zúčastnila semináře pořádaného ČŠI v Praze, kde jí byly předány informace o postupu prací v rámci projektu NIQES a prezentace klíčových informačních systémů projektu. Naše škola byla jednou z 305 základních škol z celé ČR, která byla vybrána k ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků z anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti ( 8. ročník ) a z oblasti Člověk a jeho svět ( 4. ročník ). Testování žáků probíhalo ve dnech S výsledky testování při výběrovém šetření jsme byli seznámeni elektronicky 8. června 2014 (viz příloha). Testy Kalibro V 5. ročníku a v 9. ročníku jsme ověřovali znalosti a logické myšlení žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, z matematiky a angličtiny. V 5. ročníku jsme navíc použili srovnávacích testů s otázkovým okruhem humanitní základ a přírodovědný základ. Testy nám poskytla a zpracovala firma Kalibro. V 9. ročníku dosáhli žáci nejlepších výsledků v českém jazyce ( 66,7%), v angličtině ( 58,3 %), nejhůře v matematice ( 35,4 % ). V 5. ročníku dosáhli nejlepších výsledků v českém jazyce ( 59,9 %), v přírodovědných předmětech ( 59,5 % ), v humanitních předmětech ( 54,2% ), v matematice ( 45,4 % ) a nejslabších výsledků bylo dosaženo v anglickém jazyce ( 42, 9 %). Výsledky testování byly předmětem jednání na pedagogické radě. Vyučující jednotlivých předmětů se zabývali příčinami podprůměrných výsledků u žáků. 20

21 Žádosti o dotace a jejich realizace EU Peníze do škol V červenci 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č.6315/21/7.1.4/2012 vydané na tři roky realizace projektu od roku 2012 do roku Projekt byl zahájen Ukončen bude v průběhu příštího školního roku, do konce února Rozpočet projektu byl stanoven na ,- Kč. Dotace je poskytnuta na podporu kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů souvisejících se zvyšování kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Část finančních prostředků bylo použito na úhradu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na zakoupení 11 laptopů pro pedagogy, laserové tiskárny, 9 dataprojektorů do učeben. Pedagogové v průběhu roku tvořili digitální učební materiály, které ověřovali v jednotlivých vyučovacích hodinách. Finanční prostředky byly použity také na mzdy pedagogů při individualizaci výuky. V tomto školním roce to byly dělené hodiny přírodopisu v 6. a v 8. třídě, angličtina ve 4. a 8. třídě, hodina matematiky v 9. třídě a prvouka ve 2. a 3. třídě. Celkem sedm hodin. Všechny hodiny byly odučeny k Lesy ČR, s. p. V březnu 2013 jsme prostřednictvím LČR, s.p. požádali o sponzorský dar na vybavení přírodovědné laboratoře nadstandardními didaktickými pomůckami. Záměr se podařil. V květnu jsme získali Kč na projekt Makro i mikrosvět. Částka dle darovací smlouvy byla ve školním roce 2013/2014 zcela vyčerpána k Zakoupen byl mikroskop, lupy, dalekohled, fotoaparát a mobilní minilaboratoř na práci v terénu. Školní mléko Projekt Školní mléko pokračoval i v tomto školním roce. Garantem projektu se stala paní Dana Hlaváčková. S distribucí pomáhala K. Štysová, vedoucí školní kuchyně. O dotované mléčné výrobky z EU a z finančních zdrojů ČR byl větší zájem než v loňském roce. Každé dítě mělo možnost čerpat ochucené nebo neochucené mléko ( jogurt), a to 1 ks/den. Největší zájem o mléčné výrobky byl v 1., 3. a v 5. třídě, nejnižší v 6. a v 7. třídě. 21

22 Ovoce do škol Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Dodáváno je čerstvé ovoce a zelenina a balené ovocné šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky. Jako cílová skupina byli vybráni žáci I. stupně školy. Produkty jsou dodávány zcela zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Vše je hrazeno z evropských a státních dotací. Produkty jsou dodávány přímo do školy (1 2 x měsíčně), která uzavřela smlouvu s dodavatelem (Laktea). Žáci i učitelé jsou s frekvencí dodávek i s kvalitou produktů spokojeni. Distribuci má v kompetenci Mgr. I. Prokšová. Zapojení do projektů na úrovni partnerství ( finanční podpora z OPVK ) V květnu 2014 jsme přijali jako partnerská škola nabídku na spolupráci se SOU v Novém Strašecí. Projekt Podnikání v zahradnictví nás zaujal. Cílem je vytvoření lepších podmínek pro realizaci výuky na školním pozemku v rámci předmětu Člověk a svět práce. Rádi bychom podnítili zájem žáků o manuální práci a o přírodu kolem nás, neboť jsme škola, která se tímto směrem hlavně profiluje. Dále jsme přijali nabídku na partnerství v projektech Didaktika pro kyberprostor a Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy ve Středočeském kraji. Pokud se záměr podaří realizovat, získáme pro žáky i pedagogy tablety, zúčastníme se řady zajímavých přednášek pro žáky i pedagogy, získáme nové zkušenosti. K bylo vedení školy informováno o úspěšnosti pouze jednoho z projektů, a to o projektu Didaktika pro kyberprostor. Realizace bude probíhat až v následujícím školním roce. 22

23 Akce školy (výběr) základní škola září Hubertský den ( třída), pozvánka od LČR,s.p. ( 24.9.) Otevření hasičské zbrojnice v Lužné ( 14.9.) Vzpomínka u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce (16.9.) Vědecký jarmark 8. a 9. třída - VŠCHT Praha (18.9.) Rakovnický sprint ( žáci z II.stupně, 25.9.) Okresní kolo ekologické soutěže - botanická zahrada ( 20.9.) říjen Výstava Bronzové a jiné poklady Rakovnicka 6., 7. třída (17.10.) Výstava Bejvávalo třída ( ) Dopravní hřiště v Rakovníku třída (10. a ) Soutěž ve florbalu Rakovník hoši ze 4. a 5. třídy (15.10.) Řecké báje Tylovo divadlo Rakovník třída ( ) Botanická soutěž podzimní část, Rakovník (22.10.) Zahájení provozu školní kuchyně 1. oběd pro zaměstnance školy ( ) listopad Burza škol pro žáky 9.ročníku ( Rakovník ) Úřad práce Rakovník 9. třída ( ) Halový fotbal Rakovník, 2.stupeň (21.11.) Orion florbal Cup (Rakovník ) Projektový den Jarmark ( ) Vánoční jarmark a vystoupení žáků ( ) ( společně s MŠ a SRPŠ ) 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED.

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 01. Charakteristika školy 02. Žactvo Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 A/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky Identifikátor zařízení: 600055884 Adresa: V Zahrádkách 230 270 23

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více