Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září Slovo na cestu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale taky pro mnohé rodiče a prarodiče. Vstávat, chodit do školy, chystat svačiny, respektovat rozvrh, nezmeškat odpolední kroužky, vyzvedávat po škole, plánovat, kdo kdy bude kde, zápasit s trémou před písemkami a zkoušením, přemáhat lenost a nechuť, prožívat večery nad zapomenutými úkoly, vysedávat nad učením do noci, užívat si radostí nebo strastí nad otevřenými žákovskými v reálu či na webu školy a ještě mnoho dalšího. Po prázdninách se život vrací do normálu ke svému rytmu. Školní rok zdaleka nevytváří řád jen těm, kdo usedají do školních lavic. Je nás mnohem víc, pro které 1. září přináší předěl a opět pravidelný rytmus. Čas je jeden z nejvzácnějších darů, které máme. Není jedno, kdo nebo co náš čas určuje. Někdo je zapřažen školním rokem, jiný ranní a odpolední směnou, další pracovním kolotočem dva, dva, dva nebo tři a tři, jinému čas určuje píchání inzulínu nebo dávkování léků, další je pod bičem nepředvídatelnosti, když každý den je jinak podle požadavků klientů a zákazníků. Biblický svět přináší jednu úžasnou intuici, kterou si osahali židé v babylónském vyhnanství bezmála šest set let před Kristem, že člověk ze své strany se může rozhodnout prožívat svůj čas s Bohem. Věřícímu člověku může být odcizeno mnohé svatyně, posvátné předměty, knihy, upomínky, náboženští vůdcové atd. Ale nedá se mu vzít jeho rozhodnutí myslet v určitý čas na Boha. Díky tomu i dnes mezi námi křesťany potkáte lidi, kteří si propojili ranní sundávání nohou z postele se znamením kříže nebo poledne s modlitbou Anděl Páně, třetí hodinu odpoledne se vzpomínkou na Ježíšovo utrpení, pokládání rukou na volant s modlitbou o ochranu Boží na cestách, večerní usínání dětí s křížkem na čelo, devátou hodinu večerní s modlitbou za farnost, večerní ulehnutí s modlitbou k Panně Marii nebo jakkoli jinak.

2 Je jedno, jakou konkrétní podobu naše rozhodnutí propojit určitý čas se vzpomínkou na Boha má. Na délce až tak moc nezáleží. Důležitější je spíš poznání, že i přes vnější okolnosti, přes frustrující pocit, že nám neustále chybí tolik potřebného času, můžeme se v pravidelném okamžiku povznést myšlenkou k Bohu. Pak zakusíme, že On je skutečně s námi na naší životní cestě. otec Petr Smolek, administrátor farnosti Rychvald u Karviné Pane, můj Bože Pane, můj Bože, tak silně toužím, abych se dokázal modlit s nejvroucnější odevzdaností. Vnořit bych se chtěl do tvé přítomnosti, nemyslet na nic než být před tebou, aby mi nezabraňovala má únava a neochromoval mě pocit prázdnoty v nitru, aby mě neodváděla má přání a neskličovaly mě pochybnosti. Na tvého Ducha čekám, aby mi přišel na pomoc. Přijď, Bože, a proraz si cestu k mému srdci, ať se rozepne v bezmezné důvěře. Děkuji ti, že mám touhu být ti nablízku, vždyť má touha znamená, že ty mě voláš. Čekání Hledám tě radarem své touhy Nedočkavost srdce se rozvlnila do všech stran na vážkách nejistoty houpá se neustále Přijde Nepřijde A potom najednou zacinkají klíče To ostatní už znáš Světlo úsměvu Zpěvavé pozdravení Hřejivý stisk ruky Políbení pokoje Mons. Josef Veselý 2

3 Změny ve farnosti S příchodem letních prázdnin se udály změny ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie. Místo otce Pavla Cieslara, který odešel do farnosti Nový Bohumín, přišel z Ostravy-Staré Bělé do Opavy jako nový děkan a farář otec Jan Czudek. Máme také nového kaplana, kterým je otec Aleš Písařovic, který dříve působil v Kravařích. Otec Mieczysław Augustynowicz odchází od září do farnosti Orlová. Otci Pavlovi i otci Mieczyslawovi děkujeme za vše, co v naší farnosti vykonali, a zároveň jim přejeme, ať je v nových působištích provází Boží požehnání a milost Ducha Svatého. Otce Jana i otce Aleše v naší farnosti vítáme a vyprošujeme jim všechny potřebné dary. Zajímá nás Způsobuje Bůh záměrně přírodní katastrofy? Bůh respektuje svobodu člověka i zákonitosti přírody. Řada lidí, kteří uvažují o náboženských otázkách, se nedostává k pochopení Boha a jeho jednání, a to proto, poněvadž Pánu Bohu připíší vlastnosti a možnosti, které má člověk, a potom se samozřejmě nedoberou uspokojivého výsledku. Kdo tedy vidí v Bohu dispečera, který vše, co se kolem nás děje, spouští, zastavuje a reguluje, ten ho udělá za všechno zlo zodpovědným (dobro mu většinou nepřipíše?!), a tak ho odsoudí. Někdo jiný v něm vidí jen nějakou nadzemskou sílu, k té zas sotva bude mít osobní vztah. Víra, kterou nám ukazuje Bible, která se zrodila v izraelském národě a která je dva tisíce let rozvíjena v křesťanství, stojí v zásadě na tom, že Bůh se stává účastníkem dějin Izraele (ve Starém zákoně) a potom díky Ježíši Kristu účastníkem, partnerem života křesťana, tedy člověka, který v něho uvěřil. Je to potom Bůh v našich dějinách, který ještě ke všemu respektuje svobodu člověka (a tak se děje kromě dobra i zlo války, vraždy apod.) i zákonitosti v přírodě (tsunami, zemětřesení, vichřice jsou přírodní jevy, které nejsou jako takové zamířeny proti člověku, které mu ale ublíží, když se s nimi nechráněn setká). P. Aleš Opatrný (zdroj 3

4 150 km se svatým Janem XXIII. Již po sedmé se poutníci rozhodnuti jít tentokrát spolu se svatým Janem XXIII. na Velehrad shromáždili před konkatedrálou v Opavě, aby si naložili svá zavazadla, ale především aby společně začali své putování mší svatou. Mši sloužil otec Pavel Cieslar a na jejím konci všichni poutníci od něj obdrželi požehnání na cestu. Toto požehnání všechny určitě povzbudilo a namotivovalo je celou pouť prožít spolu s Pánem Ježíšem. Ještě před odchodem se s poutníky rozloučil i otec Mieczysław Augustynowicz, který je také posílil svým slovem v putování. Poté již zavelel otec Bartłomiej: Poprosím kříž, tabuli, vlajky a kytary a JDEME! Mimochodem, těmito slovy nás otec Bartłomiej vyzýval k odchodu pokaždé. Cesta z Opavy do Fulneku byla zpočátku slunečná, avšak před Fulnekem se spustila obrovská průtrž mračen. Což nás sice neodradilo v putování, ale dosti všechny zmohlo a především pořádně namočilo. Všichni byli skutečně mokří až na kost. Avšak otec Bartłomiej neztrácel hlavu a ve chvíli největší průtrže vymyslel krásnou písničku s názvem: Děkuji ti, Bože, za počasí. Jakmile jsme dorazili do Fulneku, tak nás ještě zdejší pan farář pokropil svěcenou vodou a rozdělili jsme se do rodin, kde jsme strávili nadcházející noc. U našich hostitelů nezůstal žádný radiátor chladný. Všechny radiátory byly rozpáleny, jen aby nám naše věci co nejvíce vyschly a mohli jsme dále pokračovat v našem putování. Za tuto pomoc ještě jednou velké Pán Bůh zaplať. Ráno jsme se probudili do dalšího deštivého dne, ale čekala nás mše svatá s otcem biskupem Františkem, takže každý jistě vstával s radostí. Otec biskup nás ve svém kázání také podpořil v putování a ještě před odchodem jsme od něj obdrželi požehnání. Na oplátku jsme mu zazpívali krásnou písničku. Cesta z Fulneku do Bělotína byla asi pro všechny tou nejtěžší, jelikož opravdu celý den vytrvale pršelo. V Odrách, kde jsme měli pauzu, jsme načerpali další síly, koupili si nové pláštěnky a suché ponožky a pokračovali v cestě. I přes déšť nás neopustil elán a zpívali jsme dál a dál. Naše modlitby, aby přestalo pršet, byly vyslyšeny až v Bělotíně, kde jsme 4

5 se ve zdejším kostele všichni modlili Korunku k Božímu milosrdenství. Čekala nás první noc v tělocvičně. Po noci zaslouženého odpočinku jsme se již probudili do prosluněného dne. Jako každé ráno nechyběla mše svatá, tentokrát sloužená otcem generálním vikářem Martinem Davidem. Po mši svaté jsme již vyrazili do dalšího dne putování. Samozřejmě, že naše putování nebylo pouze bezduchým výletem na Velehrad. Celá pouť nesla tuto intenci: Za mír a pokoj na Ukrajině. Za závislé na drogách, alkoholu aj. Za hojnost Božích milostí na diecézním setkání mládeže v Odrách. Každý den při modlitbě jsme také měli prostor přidat svou soukromou intenci a prosby. Další zastávka na nocleh byla v obci Paršovice, kde nás místní již tradičně přivítali teplým gulášem. Při odchodu z Paršovic se s námi přišly rozloučit také děti z místní mateřské školy, které se k nám přidaly ke společnému zpěvu písně: Anděle Boží. Následovala cesta do Holešova. Cesta byla plná legrace, ale samozřejmě také modlitby. Při zpěvu jsme se opravdu pořádně pobavili, jelikož spolu s námi Slezany putovali také poutníci z Moravy spolu s otcem Františkem, kteří svými nápady uměli opravdu oživit text písní, a tím pobavit ostatní. Jistěže my Slezané jsme se nenechali zahanbit a okamžitě jsme na jejich nápady reagovali a společně jsme tak utvořili super společenství, ve kterém se spolu s Boží pomocí krásně putovalo. Doputovali jsme do Holešova, kde na nás již čekala teplá večeře v miskách, což každému z nás doslova bodlo. Při společné večerní modlitbě jsme pak děkovali Pánu Bohu za vše dobré co, nás na naší cestě potkalo. Ráno v Holešově nás opět čekala mše svatá a poté si každý individuálně posnídal. Jako tradičně byl odchod naplánován na 9 hodin z tamějšího náměstí, kde jsme se společně vyfotili a pustili jsme se do dalšího dne našeho putování. Jak vlastně takový den putování vypadal? Jak jsem již uvedl, každý den začínáme mší svatou a pokračujeme snídaní. Již během chůze pokračujeme ranní modlitbou, čteme evangelium daného dne a poté zase opět společně zpíváme či konverzujeme. V poledne nesmí chybět modlitba Anděl Páně a oběd. Jakmile jsme připraveni vyrazit na další cestu - posíleni obědem a modlitbou -, 5

6 opět si ji zpříjemňujeme společným zpěvem. Kolem 13. hodiny odpolední se společně modlíme růženec a v 15 hodin Korunku k Božímu milosrdenství. Jakmile dorazíme na místo odpočinku, trávíme společný čas rozličnými aktivitami. Jednak jsou to různé hry, ale například v Kvasicích, kde jsme dorazili z Holešova, jsme společně prožívali křížovou cestu. Po křížové cestě je také samozřejmě čas si zajít někam na Kofolu a společně strávit chvíle, které zbývají do doby, kdy se zavře tělocvična, ve které spíme. Je zde předposlední den poutě. Cesta do Kvasic. Osobně mi tento úsek přišel naprosto nejlepší. Jednak jsme si již zvládli vytvořit super společenství, ale také jsme již věděli, že nám chybí už jen pár kilometrů a dojdeme do cíle naší společné pouti na Velehrad. Tento pocit byl dokreslován ještě dalšími okolnostmi. Jednak tím, že nás ještě jednou po telefonu povzbudil otec Mieczysław, ale také tím, že otec Bartłomiej ve chvílích společné konverzace uměl opravdu rozproudit zábavu a s touto jeho podporou se šlo také mnohem lépe a na kilometry, které nás ještě čekaly, jsme tolik nemysleli. Jakmile jsme dorazili do Traplic, vůbec nám nepřišlo, že jsme již ušli 143 kilometrů a k Velehradu je to co by kamenem dohodil. V Traplicích jsme společně adorovali před Nejsvětější Svátostí oltářní a na závěr jsme společně zazpívali Te Deum laudamus. 6

7 K Velehradu to bylo, jak jsem již uvedl, co by kamenem dohodil, a proto se každému šlo dobře a těšili jsme se na slavnostní mši svatou celebrovanou otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Jakmile jsme poprvé spatřili slavný Velehrad, poklekli jsme do tiché modlitby a děkovali Bohu za všechna milosrdenství během naší pouti. Od Velehradu nás dělil pouze poslední prudký kopec dolů. Samozřejmě, že začalo pršet. Jelikož se někteří poutníci rozhodli poslední kilometry dojít k Velehradu pěšky a onen prudký kopec se změnil v jedno obrovské kluziště, byly ony poslední kilometry dosti zajímavé a mnohdy i zábavné. Jakmile jsme sešli kopec, zastavil nás okamžitě tým jedné české televize a začal nám klást dotazy, zda nám to v takovém dešti stálo za to atd. Každý dotázaný odpověděl, že mu to stálo za to a že to bylo pěkné putovat spolu s dalšími mladými. Těsně před hraniční tabulí městečka Velehrad přestalo pršet a my jsme se pustili z plných plic do zpěvu. Všichni lidé nám mávali a radovali se spolu s námi. Jakmile jsme došli před baziliku, pustili nás do přední části, takže jsme měli celou mši svatou z první ruky. Po mši svaté se s námi opět setkal náš otec biskup František a společně jsme si zase zazpívali. Na úplný závěr se s námi přišel vyfotit i místopředseda vlády pan Pavel Bělobrádek, kterého jsme obdarovali naší poutnickou plackou a zpěvníčkem. Co všechny potěšilo, bylo to, že si okamžitě darovanou placku připnul na klopu svého saka. Poté nám nezbývalo nic jiného než si zajít koupit něco na zub a pořídit nějaký ten suvenýr domů. V 15 hodin odpoledne jsme všichni společně nastoupili do autobusu, který nás dovezl zpět do Kvasic, kde jsme si naložili svá velká zavazadla a pokračovali jsme, tentokrát již autobusem, na své cestě domů. Ano, zvládli jsme to! Ale nezvládli bychom to bez pomoci všech dobrých lidí, kteří nám během poutě pomáhali. Počínaje naším duchovním otcem této poutě, otcem Bartłomiejem, otcem Františkem z Oder, panem řidičem doprovodného auta a konče všemi našimi blízkými doma, kteří na nás mysleli v modlitbách. Poděkování samozřejmě patří Pánu Bohu, který během celé pouti na nás shlížel a opatroval nás. Dík patří i všem, kteří nezůstali sedět doma za pecí a šli s námi. A proto Ty nebo Vy, kteří jste letos zůstali doma, neváhejte a příští rok na konci června pojďte spolu s námi na 8. pěší pouť z Opavy na Velehrad! Jiří Brňák 7

8 DSM ODRY 2014 Ve dnech 29. července až 3. srpna se uskutečnilo letní diecézní setkání mládeže v Odrách. Motto, které nás provázelo celým setkáním, znělo: Není dobré, aby byl člověk sám. (Gn 2,18). Kromě motta nás doprovázela také oderská hymna letošního setkání. Ze všech koutů naší ostravsko-opavské diecéze se do Oder sjelo okolo 500 účastníků. Organizátoři měli celý program setkání pečlivě připravený a pro nás velmi přínosný. Každý den začínal společnou modlitbou u pódia v prostorách zámeckého parku. Během dne nám byly nabídnuty různé aktivity. Například katecheze, o kterých jsme následně diskutovali v menších skupinkách rozdělených podle věku. Odpoledne jsme se potom mohli zúčastnit různých workshopů, tvořivých dílen, adorací v kostele nebo si zasportovat. Nabídka přednášek byla opravdu veliká, takže si každý mohl vybrat, co ho zajímá. Večerní program byl také bohatý. Pokaždé obsahoval plno vtipných scének a různých koncertů. Nejvíce se nám líbil koncert komorního seskupení Prague Cello Quartet. Čtvrtý den, pátek, byl zpestřen tím, že jsme šli na poutní místo Panny Marie ve skále ležící v překrásném lesním údolí na území městečka Spálov. Ve skále, ze které vyvěrá pramen pitné vody, se nachází kamenný oltář se sochou Panny Marie. Zde se konala mše svatá a po obědě jsme se modlili růženec. Tato pouť byla pro nás vyčerpávající, protože poutní místo bylo vzdáleno od Oder asi 11 km. Přesto v nás převládal dobrý pocit z přinesené oběti. V sobotu se v Odrách konala pouť rodin. Společně s mladými rodinami a jejich dětmi jsme prožili mši svatou a po mši byl pro děti připravený pohádkový program. V neděli proběhla závěrečná mše, rozloučení a požehnání od otce biskupa, který tady strávil s námi celý týden. Na závěr bychom chtěly poděkovat organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravách a chodu celého setkání. Nesmíme také zapomenout na scholu, která se postarala o naše nezapomenutelné hudební zážitky. Patří jí velký dík. A i když nám počasí zprvu nepřálo, setkání se nám velmi líbilo a doufáme, že stejně tak ostatním. Zůstává v nás pocit radosti a pokoje a nová energie do dalších všedních dní. Aňa Rubešová a Jana Kepová 8

9 Z pokladů naší farnosti Ornát od císařovny Marie Terezie Moravský historiograf a rajhradský benediktin Řehoř Wolný ve své církevní topografii Moravy zmiňuje, že v opavském kostele Nanebevzetí Panny Marie se nachází ornát z těžké hedvábné látky vyšívané zlatem, který byl darem Marie Terezie velmistru Karlu Lotrinskému z roku Jestliže dnes si pod pojmem ornát představíme liturgický oděv pro jednoho kněze, dříve tak byla rovněž označována celá souprava ke sloužení tzv. tridentské mše sv. pro kněze a dva přisluhující. Obvykle se skládal z kasule, pluviálu, dvou dalmatik a štol a manipulu, náročnější soupravy pak měly vyšší počet některých součástí. Opavský soubor zahrnoval pluviál, kasuli, čtyři dalmatiky, štoly, manipul, bursy, paly a dvě vela. Ornát byl vyroben z nachově červené hedvábné látky protkávané zlatými nitkami, se středními díly z bílého hedvábí s aplikovanými barevnými květinovými výšivkami a se zlatými portami a krajkami podél okrajů. Podšívka byla z fialové hedvábné látky. Na dalmatikách byly ve výplni ze stříbrného plechu vyšity iniciály MT a letopočet Podle tradice tento soubor liturgického textilu osobně vyšívala císařovna Marie Terezie, o které je známo, že se skutečně věnovala vyšívání, a je jí připisováno několik ornátů vyšívaných tzv. uzlíčkovou barevnou výšivkou. Literatura uvádí např. liturgickou soupravu z vévodského paláce ve Florencii z roku 1765 nebo pontifikální parament hradeckého biskupa. Jako pravděpodobnější se však jeví to, že císařovna Marie Terezie nechala soupravu ušít z některých svých šatů, odložených po smrti svého muže Františka Štěpána Lotrinského (1765). Připomeňme si, že se nejednalo o výjimečnou věc až do 18. století byla s ohledem na vysokou cenu drahých látek řada liturgického textilu zhotovována přešitím z nemoderních šlechtických oděvů, odložených svatebních šatů, nepotřebných vojenských uniforem, šatů královen po korunovaci, ale také ze závěsů nebo tapet protkávaných zlatem či stříbrem. Mít paramenta a roucha ze zcela nové látky si mohli dovolit jen významné kostely a kláštery, zpravidla díky štědrým dárcům. Vraťme se ale zpět k císařovně. Ta po smrti svého manžela na znamení smutku rozdala své šaty a chodila jen v černém oděvu. Zhotovený soubor liturgických rouch pak darovala svému švagrovi Karlu Alexandrovi Lotrinskému, velmistrovi Řádu německých rytířů. Z majetku velmistrů jej před rokem 1835 opavskému kostelu daroval velmistr Antonín Viktor, který je rovněž dárcem známé tzv. Lehrbachovy monstrance s černým řádovým křížem. O hodnotě celé soupravy, nadto zvýšené významem dárkyně v osobě 9

10 císařovny, svědčí fakt, že byla v roce 1909 zapůjčena na výstavu křesťanského umění do Düsseldorfu, a to jako jeden ze dvou předmětů z Opavy. Naší smutnou vizitkou je skutečnost, že byť byl ještě v roce 1972 soubor kompletní, v roce 1988 nebyla při kontrole památkářů nalezena většina jeho částí a v novém tisíciletí se dohledalo již jen velum a manipul (= úzký, krátký pruh látky - rouška - podobný štole, který měl kněz při mši sv. na levé ruce, dnes se běžně neužívá). Přestože se jedná o pouhé torzo celého souboru, právem patří k pokladům farnosti. Osud nezvěstných dalmatik a dalších částí souboru opavských liturgických rouch od císařovny Marie Terezie bohužel (pro některé však bohudík) zůstává tajemstvím. Petr Tesař Některé věci se musí vidět naživo Jak už bylo zmíněno v úvodu tohoto čísla, je od prázdnin v naší farnosti nový farář otec Jan Czudek. Rády bychom vám jej v následujícím rozhovoru představily. Otče, odkud pocházíte? Pocházím z Jablunkova u Bukovce (předpokládám, že všichni vědí, kde je Bukovec, teď už budou všichni vědět, kde je Jablunkov). Jste z věřící rodiny? Rodina je věřící, otec pracoval v Třineckých železárnách jako kovomodelář, maminka byla prodavačkou v potravinách, teď jsou oba v důchodu. Ze sourozenců jsme tři kluci, nejstarší Stanislav je ženatý a má tři děti. Mladší bratr Roman je knězem a momentálně působí jako vicerektor české koleje v Římě (Nepomucenum). Jak dlouho jste knězem a kde všude jste působil? Knězem jsem patnáct let. Za tu dobu jsem byl jeden rok v Karviné, sedm let v Břidličné, čtyři roky v USA a tři roky v Ostravě-Staré Bělé. Co bylo náplní Vaší pastorační práce, když jste byl jako kněz v USA? Hlavní úmysl pobytu českého kněze v USA je starost o české krajany - já měl na starosti New York a dojížděl jsem do Washingtonu, D.C. Jelikož ve Spojených státech vždycky byla odluka církve od státu, znamená to, že kněz musí být zaměstnancem 10

11 nějaké instituce, která za něj bude platit sociální a zdravotní pojištění. Kromě služby pro krajany jsem byl tedy zaměstnán i v americké farnosti, ke které patřila základní škola, několik domovů důchodců a dvě nemocnice. Vynikající zkušenost. Jací jsou věřící v Americe? Ve zkratce - zapojeni. Zapojeni do organizace a aktivit farnosti. Každý má na starost třeba maličkou část něčeho a zodpovědně se o ni stará. Oslovily Vás Spojené státy natolik, že jste uvažoval o tom tam zůstat? O tom jsem uvažoval, ale snažím se také dávát pozor na to, o čem uvažuje otec biskup, takže těsně předtím, než mi vypršelo pracovní vízum, jsem se vrátil zpátky. Máte nějaký zajímavý zážitek z Ameriky? Vzpomínám si na svou první svatbu v americké farnosti. Den předtím je vždycky praktický nácvik se snoubenci a celou rodinou. Začal jsem všechny organizovat a říkat, kdo kde bude stát a co kdo bude dělat. Každou chvíli jsem byl přerušován, protože nevěsta to vše překládala své rodině do čínštiny, ženich zase své rodině do španělštiny. Hotový Babylón. Jinak bylo pro mě obrovským zážitkem projet o prázdninách skrz naskrz Spojené státy - jeli jsme s bratrem autem, kde jsme chtěli, tam jsme zastavili, spali v kempech ve stanu. Ta příroda se nedá popsat. Parky, vodopády, skály, jezera, poušť, oceán. Dojeli jsme například navečer do Grand Canyonu, stáli jsme nad tou dírou v zemi beze slova nějaký čas. Když zašlo slunce, řekli jsme si, že tady musíme přespat a vidět to ještě jednou, po ránu. Některé věci nejdou ani nafotit, musí se vidět naživo. Na co kladete důraz ve svém povolání? Asi na rovnováhu mezi vnějším a vnitřním. Aby to, co dělám navenek, bylo podložené časem stráveným v tichu. Dále pak se modlím, abych neztratil vnitřní radost z kněžství a také o vytrvalost. 11

12 Kromě každodenních kněžských povinností jste činný také na akademické půdě. Kde a co učíte a jak Vás to baví? Přednáším na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor morální teologie, konkrétně předměty Etika manželství a rodiny a Sociální etika. Posluchači jsou budoucí kněží, proto je dobré, když o tom mluví někdo, kdo to zná ze života. Tím odpovídám i na další otázku - baví mě to proto, že vidím vyrůstat novou kněžskou generaci, vidím to jako užitečné spojení teorie s praxí. Když se v Opavě řekne jméno Czudek, spoustě lidí se vybaví slavný basketbalista. Jak jste na tom se sportem Vy? Sportuji rád, v pořadí oblíbenosti například lyže, tenis, kolo, brusle, fotbal a pár sportů chci ještě vyzkoušet. Máte i nějaké jiné záliby, kterými vyplňujete volný čas? Čtu, rád zajdu do kina nebo do divadla. Co Vás dokáže vytočit nebo naopak potěšit? Potěší mě, když vidím opravdově prožívanou víru, spokojené manželství, krásnou rodinu, šťastného kněze. Vytočí mě zatvrzelost a naschvály. Co byste chtěl popřát čtenářům Cesty? Aby vždy cítili, že na své cestě nejsou sami, aby hledali tu správnou životní cestu a jednou došli k tomu, který řekl: Já jsem cesta, pravda a život. Děkujeme za rozhovor. Marie Štrauchová a Mirka Řeháková In memoriam P. Antonín Harazin 12 Narodil se 27. května 1918 v Oticích-Rybníčkách. Po absolvování gymnázia nastupuje do semináře ve Vidnavě. Na kněze byl posvěcen 21. března 1942 ve Vratislavi. V letech 1942 až 1951 působí v Neplachovicích a pak ve Velkých Heralticích. V jeho korespondenci jsme našli dokument, který objasňuje příčinu, proč musel odejít do českého pohraničí, tak jako řada jiných kněží, kteří neohroženě přečetli pastýřský list kardinála Berana v roce Citujeme: Přestupku jste se dopustil tím, že jste v neděli dne v kostele ve Vel. Heralticích uváděl ve známost na místě veřejně přístupném oběžník ze dne 15. června 1949 vydaný

13 pražským arcibiskupem jménem katolických biskupů a ordinářů, čímž byl ohrožován veřejný pořádek. Úředními orgány byl jste včas upozorněn, abyste od čtení listu upustil v zájmu veřejného pořádku, takže Vám bylo známo, že v opačném případě mohl býti veřejný pořádek ohrožen. Česká farnost Bzí u Železného Brodu se stala jeho dlouhodobým působištěm. Pro litoměřickou diecézi to byla velká výpomoc, pro něj osobně to byla cesta pouští. Po krátké zastávce u sester Panny Marie Jeruzalémské v Chrastavě u Liberce vrací se do Opavy v roce P. Antonín jako by tu prožíval nové jaro svého kněžského života. Navštěvoval pravidelně nemocné, sloužil sestrám a sloužil i farnosti Panny Marie, především vytrvalou službou ve zpovědnici. V radostném společenství sester, přátel a příbuzných oslavil svou osmdesátku. Ale pak se jeho zdravotní stav zhoršoval a všechno vyvrcholilo letos (v roce pozn. red.) v závěru měsíce srpna. Umírá 1. září snad právě ve chvíli, kdy v kapli Povýšení sv. Kříže je mše svatá, a snad právě ve chvíli, kdy zaznívají slova proměnění a slova tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Toto tajemství víry, z něhož denně žil, se na něm naplnilo ve chvíli jeho smrti. Jsme mu vděčni za krásný příklad obětavé služby pro církev, za jeho svědectví statečnosti ve víře i v nesení kříže. Mons. Josef Veselý (převzato ze zpravodaje Cesta, ročník 1999, číslo 10) STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, doufám, že už jste zase vklouzli do normálního rytmu života, vzpomínáte na to hezké a příjemné, co Vás v letních měsících potkalo, že jste také přijali změny ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie a zůstáváte nám věrni. Připomínáme, že Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO vás zve na autobusový zájezd do Bruntálu a okolí, který pořádá 23. září. Odjezd z Rybího trhu v Opavě je v 7 hodin. V Bruntálu půjdeme v 8 hodin na mši svatou, prohlédneme si kostel Nanebevzetí Panny Marie, potom půjdeme na prohlídku pravoslavného kostela a nakonec navštívíme bruntálský zámek. Po obědě odjedeme na Uhlířský vrch, kde si prohlédneme kostel Panny Marie Pomocné a křížovou cestu. Cena zájezdu včetně oběda a vstupného do zámku je 300 Kč. Přihlášky do 17. září přijímá Anna Foldynová (telefon nebo ) a Karel Klein (telefon ). Výzva k pomoci potřebným Společnost sv. Vincence z Pauly v Praze organizuje (kromě pletení obvazů pro malomocné) také pomoc pro obyvatele Nepálu země uprostřed Himalájí. 13

14 Pomoci mohou všichni, kdo mají doma zbytky vlny jakýchkoliv barev a umí plést. Potřební mají zájem o ponožky, rukavice, čepice kulichy. Hotové výrobky či jen zbytky vlny noste každé první úterý v měsíci do domu U sv. Anežky na Kylešovské 4 od 15 do 16 hodin. Díky všem, kteří se zapojí. Anna Foldynová Program na říjen: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka, oslava Dne seniorů s pohoštěním a autorským přednesem básní paní Jany Schlossarkové prohlídka kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (v areálu kláštera františkánek na Kylešovské ulici) s výkladem Mgr. Petra Tesaře beseda o církevních restitucích s generálním vikářem Mons. Martinem Davidem a otcem ThDr. Danielem Víchou, akce proběhne v pastoračním středisku minoritského kláštera K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, také vás během prázdnin napadlo, proč je na světě tolik těžko pochopitelných věcí, událostí, záhad proč mnoha věcem prostě nerozumíme? Proč je jeden zdravý a druhý nemocný, proč jeden hladoví, zatímco druhý žije v nadbytku? Proč jsou naše sny tak velké a naše možnosti tak malé, proč se stále musíme tolika věcí vzdávat? Proč je všechno tak malé? Proč je život tak omezený a těsný? Nejsme snad stvořeni pro něco většího než pro to málo, co můžeme na zemi uskutečnit? Ježíš dobře ví o napětí mezi naší neomezenou touhou a hranicemi, jimiž jsme tady v čase a prostoru limitováni. Ví, že toto napětí může být někdy až nesnesitelné. Proto prosí Otce, aby nám poslal Přímluvce, který by s námi zůstával navždy (srov. Jan 14,16). Duch Svatý sídlí v nás, takže jsme i ve svém omezení neomezení a ve své chudobě nekonečně bohatí. Přesto je třeba neustále volit mezi jedním a druhým, máme zároveň všecko, protože v sobě nosíme Boha. 14 za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová

15 Kdykoli poslechneme Ducha Svatého, má každá drobná událost jeho přičiněním kosmické důsledky. Všecko, co vychází z Boha, z jeho Ducha, je božské, a proto přesahuje čas a prostor. Nasloucháme-li Utěšiteli, jehož nám dal Ježíš, všechny hranice se prolomí. V modlitbě pronikáme ke skutečnosti hlubší než je ta, kterou vnímáme a chápeme, ke skutečnosti, která nám dává všechno, co potřebujeme, abychom dokázali dovést svůj úkol do konce. Boží pomoc a požehnání přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Stinissen, Wilfrid: I dnes je den Boží. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, Dětem Ve službě Každý den se dědeček Petr hlásil do služby. Nejprve vozil miminko Lucinku v kočárku. Když Lucinka povyrostla, změnil se kočárek v buginu. Děvčátko rostlo, na procházky už vycházelo s dědečkem po svých. Hrdě si Lucinka vykračovala vedle svého ochránce a pevně se ho držela za ruku. Kolik to přitom bylo otázek, na které dědeček odpovídal. Vám to spolu sluší, říkaly sousedky a Lucinka věděla, že má nejlepšího dědečka na světě. Pak se dědeček hlásil do služby, když odváděl vnučku do školky. Chodil schválně dříve, aby si cestu tam a odpoledne zpět s vnučkou protáhli. I v první den nového školního roku se dědeček hlásí do služby. Doprovodí přece Lucinku do školy. Vnučka kráčí mezi ním a maminkou. Dědeček je i ve třídě a vidí, jak jeho Lucinka usedá poprvé do své lavice. Po skončení prvního vyučování jdou spolu na zmrzlinu a pak do parku, když maminka spěchá vařit oběd pro Lucinku a starší sourozence. Na druhý den se dědeček hlásí znovu do služby. Doprovodí přece vnučku do školy. Dědečku, už mě nemusíš vodit, půjdu s Pavlínkou, oznamuje Lucinka svému průvodci. Dědečkem projede odmítnutí jako blesk. A rána bolí. Maminka to vidí a chce to zachránit, když říká: Pavlínka půjde se svou babičkou a ty půjdeš se svým dědečkem. Ne, my už jsme se tak domluvily, odpovídá Lucinka a je ráda, že dědeček odchází. Ale kam jít, když najednou všechno bolí nohy, záda i hlava? Dědeček usedá na nejbližší lavičku a nedokáže zadržet slzy. Muselo to jednou přijít, utěšuje sám sebe. Musím jí dopřát svobodu. Zajdu do kostela, všechno to svěřím Pánu Bohu. 15

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více