Přílohy. Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy. Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY"

Transkript

1 Přílohy Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY Tento standard je výstupem projektu Bezbariérová knihovna.cz. Jeho cílem je stanovit základní předpoklady pro knihovny, které chtějí být (jsou) vstřícné pro uživatele se specifickými potřebami. Cílem projektu, jakož i samotného standardu, je zdůraznit úlohu těchto pravidel v knihovnické praxi, jakož i umožnit uživatelům i knihovníkům snadnější kontakt. V současné době je standard vytyčen pro uživatele se zdravotním postižením, tj. sluchově, zrakově, mentálně a tělesně postižené. Pokud knihovna splní 75 % prvků pro dané postižení, má právo získat logo Handicap Friendly pro dané postižení. Logo bude moci zveřejnit na svých www stránkách i v prostorách knihovny. Logo bude vždy vydáno ke konkrétnímu datu, které bude uvedeno u loga. Knihovna může získat buď jednotlivé součásti loga nebo jejich kombinaci. Získání loga Handicap Friendly je prestižní záležitostí, knihovna tím dává jasně najevo, že je přístupná, bezbariérová, přátelská a otevřená všem svým uživatelům. Součástí standardu je také Metodika Handicap Friendly, která objasňuje jednotlivé body standardu a rozvádí je, případně nabízí alternativní řešení. Handicap Friendly pro osoby se sluchovým postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele se sluchovým postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivé oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech. Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnosti pro uživatele se sluchovým postižením Knihovna nabízí uživatelům se sluchovým postižením možnost tlumočení při přímé komunikaci v knihovně. Knihovna nabízí fond pro klienty se sluchovým postižením i pro osoby o ně pečující, dále také fond autorů se sluchovým Registrace do knihovny je poskytnuta čtenářům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty se sluchovým Knihovna nabízí ve svých prostorách informační bod, kde je dostupná indukční smyčka nebo mikrofon. Součástí informačního bodu je i místo k sezení. Toto místo je také vhodné pro asistenční službu. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty se sluchovým 11

2 Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele se zrakovým postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. WWW stránky knihovny odpovídají zásadám blind friendly webu. V prostorách knihovny je zvuková nebo jiná navigace, kde se nachází jednotlivé oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech a v prostorách výtahu. Knihovna sama o sobě usiluje o bezbariérový prostor. Přístup na jednotlivé oddělení i na toalety je volně přístupný. Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnosti pro uživatele se zrakovým Nabídka akcí je dostupná na webu knihovny, ale také v dalších materiálech knihovny, které jsou upraveny pro osoby se zrakovým Knihovna nabízí fond pro klienty se zrakovým postižením i pro osoby o ně pečující, dále také fond autorů se zrakovým Registraci do knihovny je poskytnuta čtenářům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty se zrakovým Knihovna nabízí ve svých prostorách informační bod, kde je možné se posadit a je zde klid pro komunikaci a asistenční službu Knihovna nabízí uživatelům kamerovou lupu nebo počítač se speciálním softwarem, včetně OCR programu a skeneru. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty se zrakovým Handicap Friendly pro osoby s mentálním postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele s mentálním postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivé oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech. Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnosti pro uživatele s mentálním postižením Knihovna nabízí fond pro klienty s mentálním postižením i pro osoby o ně pečující, dále také fond autorů s mentálním Registraci do knihovny je poskytnuta čtenářům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty s mentálním 12

3 Knihovna nabízí ve svých prostorách informační bod, kde je možné se posadit a je zde klid pro komunikaci a asistenční službu. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty s mentálním Handicap Friendly pro osoby s tělesným postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele s tělesným postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivé oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech. Knihovna sama o sobě usiluje o bezbariérový prostor. Přístup na jednotlivé oddělení i na toalety je volně přístupný. Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnosti pro uživatele s tělesným postižením Knihovna nabízí fond pro osoby o ně pečující o tělesně postižené. Registraci do knihovny je poskytnuta čtenářům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty s tělesným Knihovna nabízí ve svých prostorách výpůjční i informační bod, kde je možné se posadit a je zde klid pro komunikaci a asistenční službu. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty s tělesným 13

4 Příloha č. 2. METODIKA HANDICAP FRIENDLY Každá knihovna je ze zákona povinna poskytovat informační a knihovnické služby všem bez rozdílu. Protože velkou část uživatelů tvoří osoby se specifickými potřebami, které potřebují pro zpřístupnění informačních služeb speciální podmínky, snažíme se touto formou nabídnout knihovníkům a informačním pracovníkům praktickou oporu pro práci s klienty se specifickými potřebami. Cílem projektu Bezbariérová knihovna.cz je nastavit optimální prostředí v knihovnách pro čtenáře se specifickými potřebami. Možnou cestou je právě standard Handicap Friendly, který knihovny mohou získat, tím se stanou bezbariérovými knihovnami. Bezbariérová knihovna je taková knihovna, která se snaží v nabídce svých služeb maximálně zohlednit také uživatele se specifickými potřebami a učinit taková opatření, aby všichni uživatelé měli rovný přístup k jejím službám bez ohledu na zdravotní nebo tělesné postižení či jiné znevýhodnění. V současné době je standard vytyčen pro uživatele se zdravotním postižením, tj. sluchově, zrakově, mentálně a tělesně postižené. Jeho zásady jsou však platné i pro další druhy specifických potřeb klientů v knihovnách. V budoucnu plánujeme standard i metodiku tímto směrem rozšířit. Metodika Handicap Friendly objasňuje jednotlivé body standardu a rozvádí je, případně nabízí alternativní řešení. Handicap Friendly pro osoby se sluchovým postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Pro uživatele je důležité dozvědět se, jakými dopravními prostředky je možné se do knihovny dostat (dopravní prostředky městské hromadné dopravy, auto), na které zastávce vystoupit a kterými ulicemi se dostat ke knihovně. V případě osobní dopravy je dobré uvést, kde je nejblíže vyhrazené parkovací místo pro osoby s Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele se sluchovým postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. Knihovna nabízí uživatelům se sluchovým postižením možnost tlumočení při přímé komunikaci v knihovně. Knihovna nabízí ve svých prostorách informační bod, kde je dostupná indukční smyčka nebo mikrofon. Součástí informačního bodu je i místo k sezení. Pro uživatele je důležité najít v základní navigaci na www stránkách, že knihovna nabízí služby pro uživatele se sluchovým znevýhodněním a jejich specifikaci. Vhodné je mít na www stránkách uvítání ve znakovém jazyce. Gramatika českého znakového jazyka využívá jednoduchou českou gramatiku. To by mělo být v textech zohledněno. Knihovna by měla zprostředkovat uživatelům možnost tlumočení. A to ať přímou službu tlumočníka ze znakového jazyka, např. knihovníka, který ovládá znakový jazyk na komunikační úrovni, nebo možnost online tlumočení. S tím souvisí 14

5 dostatečné technické vybavení pro tento typ komunikace a klidné místo pro její přímou realizaci. V případě klientů se zbytky sluchu některé ze zařízení, které jim umožní lepší komunikaci s knihovníky, např. indukční smyčku, mikrofon. Indukční smyčka pomáhá uživatelům sluchadel a kochleárních implantátů lépe slyšet a usnadňuje tak vzájemnou komunikaci, možné by bylo také využití mikrofonu. V rámci přímé komunikace s klienty se sluchovým postižením nabízí knihovna aspoň jeden informační bod, který bude v klidnějším prostředí a bude zde možné usadit klienta. V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivé oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech. V interiéru knihovny je nutná jednoduchá grafická navigace, co je ve kterých patrech pro uživatele k dispozici. Stejné informace by měly být také ve výtahu, je-li v budově k dispozici. Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnosti pro uživatele se sluchovým postižením Knihovna by měla nabízet možnost účasti na všech akcích knihovny, ať vzdělávacích nebo akcích pro veřejnost. V případě zájmu (možnost objednání) mohou knihovny zajistit online přepis mluveného slova do textu nebo služby tlumočníka. I zde je nutné zohlednit technické vybavení. Knihovna by také měla nabízet akce pro klienty se sluchovým postižením, například ve spolupráci s některými organizacemi ve svém okolí. Knihovna nabízí fond pro klienty se sluchovým postižením i pro osoby o ně pečující, dále také fond autorů se sluchovým Na www stránkách knihovny je dostupný online katalog, ale také seznam knih, které jsou vhodné pro klienty se sluchovým Stejně tak i seznam knih pro osoby pečující nebo fond autorů se sluchovým Seznam tohoto fondu je možné získat na adrese: WWW stránky a OPAC knihovny splňují pravidla tvorby přístupného webu, uživatel má možnost si přes webové rozhraní dokument vyhledat a zarezervovat (případně je mu umožněna rezervace telefonicky). Popis řazení fondu by měl být graficky zdůrazněn, jak velikostí písma, tak barevně diferencován (text a pozadí), případně doplněný piktogramy, obecně známými, které zjednodušují vnímání jednotlivých literárních kategorií. Knihovna může také nabízet speciální fond, např. otitulkované filmy. Za nepříznivých podmínek je možné domluvit se s klienty na zprostředkování výpůjčky, vrácení výpůjčky, knihovníkem. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty se sluchovým Knihovna spolupracuje s organizacemi, např. školami a dalšími, které se zaměřují na práci s klienty se zdravotním znevýhodněním nebo sluchovým V rámci vzájemné spolupráce jsou uživatelé těchto organizací informování o možnosti využívat služeb knihovny. 15

6 Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty se sluchovým Kontakt na pracovníka je dostupný na webu knihovny u informací k jednotlivým znevýhodněním. Tento pracovník je schopen komunikovat s uživateli se specifickými potřebami a pomoci jim při orientaci v knihovně a jejich službách. Pracovníci knihovny jsou vyškoleni v základech komunikace s klienty se sluchovým Jednají s nimi vstřícně, ohleduplně a nabízejí jim asistenci při využívání služeb knihovny. V případě zájmu je možné věnovat těmto klientům dostatek času. Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Pro uživatele je důležité dozvědět se, jakými dopravními prostředky je možné se do knihovny dostat (dopravní prostředky městské hromadné dopravy, auto), na které zastávce vystoupit a kterými ulicemi se dostat ke knihovně. V případě osobní dopravy je dobré uvést, kde je nejblíže vyhrazené parkovací místo pro osoby s Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele se zrakovým postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. WWW stránky knihovny odpovídají zásadám blind friendly webu. Pro uživatele je důležité najít v základní navigaci na www stránkách, že knihovna nabízí služby pro uživatele se zrakovým znevýhodněním a jejich specifikaci. Webové stránky knihovny budou odpovídat základním zásadám blind friendly webu, všechny informace, včetně formulářů, jsou dostupné v elektronické podobě. Knihovna by měla mít v budově wifi připojení k internetu. V prostorách knihovny je zvuková nebo jiná navigace, kde se nachází jednotlivé oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech a v prostorách výtahu. Knihovna sama o sobě usiluje o bezbariérový prostor. Přístup na jednotlivá oddělení i na toalety je volně přístupný. Knihovna nabídne svým uživatelům se zrakovým znevýhodněním možnost orientace pomocí speciálních pomůcek, jejichž cílem je akustická a hlasová nápověda pro orientaci v prostoru. Důležitá sdělení (např. přístup do knihovny, oddělení knihovny, důležité body např. kde je přebalovací pult, toalety apod.), budou kromě zvětšeného černotisku k dispozici také v Braillově písmu, případně ve zvukové podobě. Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnost i pro uživatele se zrakovým Nabídka akcí je dostupná na webu knihovny, ale také v dalších materiálech knihovny, které jsou upraveny pro osoby se zrakovým 16

7 Knihovna by měla nabízet možnost účasti na všech akcích knihovny, ať vzdělávacích nebo akcích pro veřejnost. Knihovna by také měla nabízet akce pro klienty se zrakovým postižením, například ve spolupráci s některými organizacemi ve svém okolí. Informace o těchto akcích budou k dispozici na webu knihovny, v tištěné podobě, v případě možnosti také v Braillově písmu. Knihovna nabízí fond pro klienty se zrakovým postižením i pro osoby o ně pečující, dále také fond autorů se zrakovým Knihovna nabídne svým čtenářům speciální fond. Např. audioknihy, knihy v Braillovu písmu, komentované filmy. A to buď přímo ve fondu knihovny, dostupné přes on-line katalog nebo prostřednictvím internetu. Pokud nemá knihovna možnost půjčovat tyto dokumenty fyzicky, nabídne možnost zprostředkování nebo informaci, kde je možné takový fond získat. Tyto informace lze získat na WWW stránky a OPAC knihovny splňují pravidla tvorby přístupného webu, uživatel má možnost si přes webové rozhraní dokument vyhledat a zarezervovat (případně je mu umožněna rezervace telefonicky). Za nepříznivých podmínek je možné domluvit se s klienty na zprostředkování výpůjčky, vrácení výpůjčky, knihovníkem. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty se zrakovým Knihovna spolupracuje s organizacemi, např. školami a dalšími, které se zaměřují na práci s klienty se zdravotním znevýhodněním nebo zrakovým V rámci vzájemné spolupráce jsou uživatelé těchto organizací informováni o možnosti využívat služeb knihovny. Knihovna nabízí ve svých prostorách informační bod, kde je možné se posadit a je zde klid pro komunikaci a asistenční službu. Knihovna nabízí uživatelům kamerovou lupu nebo počítač se speciálním softwarem, včetně OCR programu a skeneru. Pomocí tohoto softwaru si budou moci čtenáři zvětšovat texty, které si chtějí přečíst, případně si mohou převést text do on-line podoby. Software pro převod textu (OCR) je možno získat zdarma. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty se zrakovým Kontakt na pracovníka je dostupný na webu knihovny u informací k jednotlivým znevýhodněním. Tento pracovník je schopen komunikovat s uživateli se specifickými potřebami a pomoci jim při orientaci v knihovně a jejich službách. Pracovníci knihovny jsou vyškoleni v základech komunikace s klienty se zrakovým Jednají s nimi vstřícně, ohleduplně a nabízejí jim asistenci při využívání služeb knihovny. V případě zájmu je možné věnovat těmto klientům dostatek času. 17

8 Handicap Friendly pro osoby s mentálním postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Také jsou popsány výrazné navigační body v okolí. Pro uživatele je důležité dozvědět se, jakými dopravními prostředky je možné se do knihovny dostat (dopravní prostředky městské hromadné dopravy, auto), na které zastávce vystoupit a kterými ulicemi se dostat ke knihovně. V případě osobní dopravy je dobré uvést, kde je nejblíže vyhrazené parkovací místo pro osoby s Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele s mentálním postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. Pro uživatele je důležité najít v základní navigaci na www stránkách, že knihovna nabízí služby pro uživatele s mentálním znevýhodněním a jejich specifikaci, zejména možnost využít služby knihovníka-asistenta, který jim pomůže nejen při orientaci v knihovně, ale i při dalších potřebných činnostech. Webové stránky knihovny budou odpovídat základním zásadám přístupného webu, všechny informace, včetně formulářů, jsou dostupné v elektronické podobě. V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivá oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech. V interiéru knihovny je nutná jednoduchá grafická navigace, co je ve kterých patrech pro uživatele k dispozici. Stejné informace by měly být také ve výtahu, je-li v budově k dispozici. Knihovna nabízí fond pro klienty s mentálním postižením i pro osoby o ně pečující, dále také fond autorů s mentálním Na www stránkách knihovny je dostupný on-line katalog, ale také seznam knih, které jsou vhodné pro klienty s mentálním Stejně tak i seznam knih pro osoby pečující nebo fond autorů s mentálním Seznam tohoto fondu je možné získat na adrese: WWW stránky a OPAC knihovny splňují pravidla tvorby přístupného webu, uživatel má možnost si přes webové rozhraní dokument vyhledat a zarezervovat (případně je mu umožněna rezervace telefonicky). Popis řazení fondu by měl být graficky zdůrazněn, jak velikostí písma, tak barevně diferencován (text a pozadí), případně doplněný piktogramy, obecně známými, které zjednodušují vnímání jednotlivých literárních kategorií. Knihovna může také nabízet speciální fond, např. pohádky, CD-ROMy s výukovými hrami. Za nepříznivých podmínek je možné domluvit se s klienty na zprostředkování výpůjčky, vrácení výpůjčky, knihovníkem. Registrace do knihovny je poskytnuta čtenářům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty s mentálním 18

9 Knihovna spolupracuje s organizacemi, např. školami a dalšími, které se zaměřují na práci s klienty se zdravotním znevýhodněním nebo mentálním postižením, dále pak sociální služby. V rámci vzájemné spolupráce jsou uživatelé těchto organizací informováni o možnosti využívat služeb knihovny. V rámci osvěty by knihovna měla školit asistenty klientů s mentálním Knihovna nabízí ve svých prostorách informační bod, kde je možné se posadit a je zde klid pro komunikaci a asistenční službu. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty s mentálním Kontakt na pracovníka je dostupný na webu knihovny u informací k jednotlivým znevýhodněním. Tento pracovník je schopen komunikovat s uživateli se specifickými potřebami a pomoci jim při orientaci v knihovně a jejich službách. Pracovníci knihovny jsou vyškoleni v základech komunikace s klienty s mentálním Jednají s nimi vstřícně, ohleduplně a nabízejí jim asistenci při využívání služeb knihovny. V případě zájmu je možné věnovat těmto klientům dostatek času. Těmto klientům lze také nabídnout fond dětských oddělení. Handicap Friendly pro osoby s tělesným postižením: Na www stránkách knihovny je dostupná jednoduchá navigace kde se nachází knihovna, jak se k ní dostat pomocí městské dopravy, autem, kde parkovat. Pro uživatele je důležité dozvědět se, jakými dopravními prostředky je možné se do knihovny dostat (dopravní prostředky městské hromadné dopravy, auto), na které zastávce vystoupit a kterými ulicemi se dostat ke knihovně. V případě osobní dopravy je dobré uvést, kde je nejblíže vyhrazené parkovací místo pro osoby s Na www stránkách knihovny je jasně označeno, jaké knihovna nabízí služby pro uživatele s tělesným postižením, kontaktní osoba pro asistenční službu. V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivá oddělení, toalety. To stejné i v jednotlivých patrech V interiéru knihovny je nutná jednoduchá grafická navigace, co je ve kterých patrech pro uživatele k dispozici. Stejné informace by měly být také ve výtahu, je-li v budově k dispozici. Knihovna sama o sobě usiluje o bezbariérový prostor. Přístup na jednotlivá oddělení i na toalety je volně přístupný. Knihovna by měla nabídnout svým čtenářům bezbariérový přístup do všech oddělení knihovny a uživatelských prostor, volný pohyb mezi regály v jednotlivých odděleních a volně dostupnou bezbariérovou toaletu (schodišťová plošina, nájezdové rampy, výtah apod.), dostatek místa ve vstupním prostoru, místa k odpočinku. Pokud knihovna nemůže nabídnout svým uživatelům bezbariérový přístup do všech prostor, umožní jim využít služby knihovníka-asistenta, který jim nejen pomůže při orientaci v knihovně, ale i při dalších potřebných činnostech. 19

10 Knihovna nabízí možnost účasti na vzdělávacích akcích i akcích pro veřejnost i pro uživatele s tělesným postižením Pokud se akce koná v prostorách, které nemají bezbariérový vstup, zajistí knihovna za pomoci knihovníka-asistenta vstup na takovou akci. Knihovna nabízí fond pro osoby pečující o osoby tělesně postižené Na www stránkách knihovny je dostupný on-line katalog, ale také seznam knih pro osoby pečující o osoby tělesně postižené. Seznam tohoto fondu je možné získat na adrese: WWW stránky a OPAC knihovny splňují pravidla tvorby přístupného webu, uživatel má možnost si přes webové rozhraní dokument vyhledat a zarezervovat (případně je mu umožněna rezervace telefonicky). Popis řazení fondu by měl být graficky zdůrazněn, jak velikostí písma, tak barevně diferencován (text a pozadí), případně doplněný piktogramy, obecně známými, které zjednodušují vnímání jednotlivých literárních kategorií. Za nepříznivých podmínek je možné domluvit se s klienty na zprostředkování výpůjčky, vrácení výpůjčky, knihovníkem. Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na práci s klienty s tělesným Knihovna spolupracuje s organizacemi, např. školami a dalšími, které se zaměřují na práci s klienty se zdravotním znevýhodněním nebo zrakovým V rámci vzájemné spolupráce jsou uživatelé těchto organizací informování o možnosti využívat služeb knihovny. Knihovna nabízí ve svých prostorách výpůjční i informační bod, kde je možné se posadit a je zde klid pro komunikaci a asistenční službu. Knihovna má mezi knihovníky vyškoleného pracovníka pro práci s klienty s tělesným Kontakt na pracovníka je dostupný na webu knihovny u informací k jednotlivým znevýhodněním. Tento pracovník je schopen komunikovat s uživateli se specifickými potřebami a pomoci jim při orientaci v knihovně a jejich službách. Pracovníci knihovny jsou vyškoleni v základech komunikace s klienty s tělesným Jednají s nimi vstřícně, ohleduplně a nabízejí jim asistenci při využívání služeb knihovny. V případě zájmu je možné věnovat těmto klientům dostatek času. Obecné informace, doporučení a metodiky pro práci s uživateli se specifickými potřebami i doporučení pro práci a komunikaci s konkrétními skupinami znevýhodněných uživatelů, jsou k dispozici na Za projektový tým Bc. Helena Selucká Bezbariérová.knihovna.cz bezbarierova.knihovna.cz 20

11 Příloha č. 3 DOTAZNÍK KE STANDARDU HANDICAP FRIENDLY Cílem dotazníku bylo zjistit názory pracovníků knihoven na vytvoření standardu Handicap Friendly. Celkem bylo osloveno 20 krajských a větších městských knihoven celé České republiky. Odpovědi jsme obdrželi od 13 respondetů. 21

12 22

13 Příloha č. 4 SHRNUTÍ ZPĚTNÝCH VAZEB ZE SEMINÁŘŮ Zpracování zpětných vazeb seminář Knihovny bez bariér Plzeň 19 odevzdaných Nejvíce mě zaujalo Konkrétní řešení v jednotlivých knihovnách. Konkrétní zkušenosti z praxe (pí. Březinová). Všechny příspěvky byly velmi zajímavé a inspirující. Helena Selucká 2x Jan Wirth 3x Pavlína Březinová 5x APPN Život lidí s mentálním 2x Jaké je to neslyšet. Nevidomí a jak s nimi komunikovat. Vše o komunikaci (Eva Cerniňáková, Pavlína Březinová, Zlata Houšková) 3x Zkušenosti z Karlových Varů SIGN Tyfloservis Všechny přednášky byly zajímavé, líbilo se mi velké nadšení všech přednášejících, i to, že jednotlivé přednášky byly založené na zkušenostech z praxe a ne na teoretických informacích Efektivní způsoby práce s nevidomými, technické pomůcky Nejméně mě zaujalo 9x Vše bylo zajímavé. Ivona Ivicová (pro mě nepřinesla žádné nové informace) Teoretické bloky týkající se komunikace Jak hodnotím seminář Organizace: 1, 1, 1, 1, 1, 5 (1), 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1 průměr 1,53 Náplň: 1, 1, 1, 1, 1, 4 (2), 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1 průměr 1,2 Vyhovují Vám zvolené dny, délka, hodinové rozložení semináře? 12x Ano Uvítala bych pozdější začátek a krátké pauzy mezi bloky přednášek Dále mám zájem dozvědět se více o: 2x více konkrétních tipů a rad pro praxi Zkušenosti ze zahraničí (spíše západním směrem) O dalších projektech zaměřených na uživatele knihoven se specifickými potřebami 2x APPN O práci s lidmi se sluchovým postižením 2x Více o českém znakovém jazyce Komunikaci s mentálně postiženými Firmách, které vyrobily vybavení pro handicapované čtenářem 23

14 Lépe méně delších příspěvků a kratší celková délka Konkrétním chování v problémových situacích 2x Vše o komunikaci s klienty se specifickými potřebami (formou workshopu) Standardu HF O průběhu projektu a praktickém dopadu na činnost knihoven Vzkaz: Je to skvělé, že se snažíte pomáhat. To je veliké plus. 2x Děkuji za výborný seminář. Postrádala jsem úvodní seznámení účastníků, uvítala bych adresář, jinak mnohokrát děkuji za výborný seminář. Jsem ráda, že na KISKu vzniká tak zajímavý projekt 5x Časově náročné Gratuluji Projekt Bezbariérová knihovna je perfektní nápad, děkuji za účast. Pí. Tichá: Děkuji celému týmu za pěkný a dobře připravený seminář. Bylo to opravdu dobře zorganizované, příspěvky skvělé. Co mě nezaujalo - napsala jsem o přestávce, že nic. Teď: jediný, který pro mě nebyl přínosem, byl ten poslední - Tyfloservis. Ale určitě pro jiné účastníky byl vhodný. Díky, že jste se vy čtyři šikovná děvčata ujaly této problematiky v knihovnách, je to potřebné. Těším se na další akce a přeju dost síly a vytrvalosti. Dublování některých informací Chyběla diskuze mezi příspěvky Pí. Cíhová: Uvítala bych na semináři participaci kolegů knihovníků s handicapem o několika z nich se na semináři mluvilo (uvízla mi v hlavě například Nevidomá knihovnice z Karlových Varů) určitě by k tématu měli co říct. Nebo alespoň jiných lidí s handicapem, které bychom mohli vyzpovídat (báječná byla účast Neslyšící Moniky, škoda jen, že na otázky pro ni bylo tak málo času). Bylo by zajímavé uspořádat v budoucnu semináře jen k jednomu handicapu a jít více do hloubky Velmi oceňuji, že se seminář konal v Plzni, Brno je daleko Více času na jednotlivé příspěvky, i s důsledkem omezení jejich počtu, méně témat Zpracování zpětných vazeb seminář Knihovny bez bariér Brno 17 odevzdaných Nejvíce mě zaujalo 8x Sdružení Veleta Židovské tance 3x Martin Zrnečko 8x Radka Kulichová 10x Výcvik vodících psů 4x Projekt Ruku v ruce BIBLIOWEB hodnocení Představení standardu 2x Komunikace osob se sluchovým postižením Všichni účinkující byli skvělí Prostředí knihovny 24

15 Možnost připojit se k projektu Bravurní změny v programu, když se lektorka zdržela Nejméně mě zaujalo 10x Mgr. Jiří Stodola 4x Vše bylo výborné Helena Selucká 2x BIBLIOWEB Jak hodnotím seminář Organizace: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 průměr 1,17 Náplň: 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1 průměr 1,59 Vyhovují Vám zvolené dny, délka, hodinové rozložení semináře? Ano, ale preferovala bych středu 15x Ano Dále mám zájem dozvědět se více o: Pomůckách pro nevidomé a neslyšící (názorně) Více o pomoci pro nevidomé Biblioterapii Komunikaci s lidmi se specifickými potřebami Problematika financování z projektů nákup pomůcek Jak více pomáhat Uvítám cokoliv dalšího Konkrétní rady ohledně komunikace s postiženými Práci s mentálně postiženými Komunikaci se zrakově postiženými Komunikaci s neslyšícími Vzkaz: Nedávejte to nejlepší na konec (na závěr měla příspěvek Mgr. Houšková) Líbilo se mi to Velmi zajímavé a přínosné. Jen tak dál! (Lada Všetičková, MěK Nové město n. Metují) Vím, jak je někdy obtížná práce se zdravými klienty (čtenáři). Všem, kteří překračují jakékoliv bariéry patří můj obdiv! Děkuji, velmi zajímavé a poučné. Děkuji organizátorkám semináře za velmi poutavý program. Příliš jsem neslyšela první přednášející. Děkuji za příjemné jednání, spoustu informací a možnost zúčastnit se. Pochvala organizátorkám a účastníkům. Vynechala bych teoretické části. Možná trochu pozdější začátek. (M. Hrubá) Výborný seminář, mockrát děkuji za cenné informace. Prosím o zaměření na komunikaci s handicapovanými praktické rady. Děkuji za podnětný seminář. Ať vám elán dlouho vydrží a projekt vzkvétá. 25

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET

KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET a. s., Dům "U zlatého melounu",, tel.: 224 225 659, 224 229 464, fax: 224 230 129, e-mail: info@dema.praha.cz, http://dema.praha.cz/ KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET Zpracováno pro Národní knihovnu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/000-282.02.02,

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web 048 Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web Mgr. Radek Pavlíček / pavlicek@tyflocentrumbrno.cz Autor působí jako metodik projektu Blind Friendly Web, přístupností se profesionálně zabývá

Více

Společně k bezbariérovosti IV

Společně k bezbariérovosti IV Statutární město Pardubice Sborník příspěvků z konference Společně k bezbariérovosti IV Pardubice, 23. května 2013 Záštitu převzali Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Štěpánka

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S.

DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Bakalářská práce DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S. Klára Fidlerová Sociální péče, obor Sociální práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové

Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové Inovation Communication Stratgies with Students with Visual Impairment during the study in

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice KUKÁTKO 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013 vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice 2 OBSAH: Obsah... 2 Adresář... 3 Co je u nás nového... 4 Připravované aktivity TC Pardubice

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. Tomáš Kohoutek, Jan Mareš

Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. Tomáš Kohoutek, Jan Mareš Anketa pro rodiče Anketa škole na míru Tomáš Kohoutek, Jan Mareš 2 Anketa pro rodiče Anketa škole na míru Tomáš Kohoutek, Jan Mareš Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. Tomáš Kohoutek, Jan Mareš Odborná

Více