žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět"

Transkript

1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Charakteristika školy Jedná se o sídlištní školu v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,07 žáků v tomto školním roce. Zhodnocení školních vzdělávacích programů Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Téměř každou středu jsme zavedli diskusi k jednotlivým tématům švp, podle ročníků, řešíme přesahy do ročníků následujících a zkušenosti s metodikou v různých předmětech a ročnících.na průřezová témata používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a v jaké míře. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude provedena podle návrhu vyučující malá změna v přírodopise přesun učiva o člověku tak, aby navazoval na Výchovu ke zdraví. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsem zjistila, že probírané učivo odpovídá tematickému a časovému plánu. V příloze je hodnocení učebního plánu v jednotlivých ročnících. Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ 5 učitelů celkem, 3 učitelé s odbornou kvalifikací, 2 bez odborné kvalifikace, navštěvující metodické a jazykové kurzy pořádané Ped. centrem Praha (MEJA). Výuka NJ 2 učitelé s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Akce : návštěva Francouzského institutu v Praze, prohlídka, výstava fotografií, nákup v kavárně za použití FJ Konverzační soutěž v Aj, L. Patera, 7. třída, bez umístění Projekty: Aj 4.B My pets říjen, Christmas prosinec leden 8.tř. My hobbies 2. pololetí, během roku v 7. třídách My city, My country, Entertainment 1

2 Metody: motivační, fixační, dialogické, práce s textem, samostatná práce, skupinová práce, didaktické hry, aplikační, diagnostické a klasifikační, dril Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-III Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy interaktivní tabuli Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy Pracovní listy Skupinové projekty Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva Dril- cílem drilových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back- changing- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání. počet průměrná délka zaměření Studium 1 2 roky Rozšiřující AJ 1 5 let 1. stupeň Mgr. 1 2 roky Rozšiřující Tv 11 1 rok AJ - Rolino 2

3 14 0,7 roku na 1 pedagoga Jednotlivé akce 5 4 hodiny seminář k práci s dětmi s ADHD odpoledne Spec. pedagogika - AJAK 2 4 hodiny Metoda dobrého startu Dyscentrum 1 4 hodiny 100 inspirací pro ŠD 2 5 dnů Inspirace D 1 4 odpoledne Komentované prohlídky pro pedagogy v NG 1 4 hodiny Nový školní atlas dnešního světa 2 4 hodiny Portál-hry s padákem,stuhami a šátkem 1 30h./půl roku NIDV-MEJA- Klíč k jazykům- metodika jazyka 1 Úvod do problematiky extremismu / zaslaný materiál/ 2 Netholimus u dětí a mládeže 1 4 hodiny Kreativita a její rozvoj se zvláštním zřetelem na tvorbu mentálních map 1 4 hodiny Systémové souvislosti školních potíží dětí 1 Cyklus 5 přednášek Zhodnocení stavu ŽP 1 4 hodiny Obaly a odpady 1 5 hodin Seminář s prezentací ekologických neziskových institucí v objektu ZŠ- Kunraticích pod záštitou Magistrátu 1 4 hodiny Správa uložišť Jaderného odpadu 25 pedagogů Průměr328 hodin/1pedagog Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/2011 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školní družiny Úhrada za provoz ŠD je 200,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. 2 žáci byli od poplatků osvobozeni na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. 3

4 Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Více o školní družině: 1. Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Paní vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. 2. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. 3. Žáci navštěvující školní družinu, byli z prvních až pátých ročníků. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 ( při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. 4. V září bylo přihlášeno 140 žáků, v červnu dokončilo docházku 136 žáků. Počet dětí se během celého školního roku střídavě měnil. Neinvestiční měsíční poplatek činil 200 Kč.4 žáci byli od placení poplatku osvobozeni. Na fond školní družiny bylo vybráno 100 Kč na dítě ( pitný režim, výtvarní potřeby, odměny pro děti ). 5. Rozdělení dětí do oddělení bylo následující: I. odd. I.A a část IV.B II. odd. I.B a část IV.B III. odd. III.B,V.A a část IV.B IV. odd. III.A,IV.A a část IV.B V. odd. 2.třída, část IV.B 6. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Malvínek pí.vychovatelka J.Svátková Sportovní hry pí.vychovatelky M. Žáčková a P. Popková V prvním pololetí navštěvovalo kroužky 60 žáků, ve druhém pololetí 61 žáků. 7. Akce školní družiny: říjen: Strašnické divadlo: Bylo, nebylo prosinec: Strašnické divadlo: Jak málem skřítek zaspal Vánoce Vánoční trhy doprovod I.B Vánoční besídka s rozdáváním dárků, které dostala školní družina leden: zápis- dárečky, příprava tříd, pomáhání při organizaci zápisu Strašnické divadlo: Budulínek Mandelinka únor: Toulcův dvůr: Máme rádi zvířata Toulcův dvůr: Čtyři koně ve dvoře ŠvP: Penzion Kitty duben: Velikonoční odpoledne na Staroměstském náměstí doprovod I.B Strašnické divadlo: O dvou Maryškách ŠvP: Černá hora Čarodějnický rej ve školní družině květen: Dům národnostních menšin v Praze: Vánoční a velikonoční tradice na Ukrajině Toulcův dvůr: Na statku I.A Toulcův dvůr: Na statku I.B 4

5 červen: ŠvP : Chotěboř Toulcův dvůr : Pane, pojďte si hrát! Slavnostní zakončení školního roku ve školní družině (diskotéka a soutěže na školní terase) Projekt ve III.odd. 8. Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a navštěvuje školní knihovnu. 9. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP ( Penzion Kitty, Černá hora, Chotěboř). 10. Dvě třídy školní družiny byly vybaveny novým nábytkem (stoly, židle). 11. P. vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, dále pak stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. Pravidelná výzdoba školní chodby, na Vánoce neobvyklá výzdoba (kapři z papírových pytlíků na svačinu), vánoční stromky a na Velikonoce velikonoční kraslice. Děti mohou při odpolední činnosti navštěvovat i ostatní oddělení, čímž přispíváme k dobrým vztahům mezi dětmi. Vzdělávání ve ŠD: studium Bc vychovatelství, semináře v nakladatelství Portál: Školní šikana a kyberšikana 2, Sto inspirací, Hry s padákem,stuhami a šátky, Jóga s Dětmi I,II,III Psychomotorické hry, Zájmová činnost v ŠD, Vázy z odpadových materiálů Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme, chodíme do obvodní knihovny - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě Poradenské služby školy 1) Volba povolání a) V říjnu zajištěny pro žáky 9. sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní b) Projekt Řemeslo žije Schůzka vých. poradců v rámci akce Řemeslo žije na SŠ elektrotechniky a strojírenství v Praze 10 v Jesenické ul. V listopadu dostali žáci 9. tříd informace od vyučujícího ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Spolupráce se SŠ technickou Zelený pruh,p4.hodiny PČ 8.a 9. třídy probíhají v dílnách na učilišti pod vedením mistrů odborného výcviku s doprovodem 3 našich vyučujících. Při hodinách informatiky a OV pracovali žáci s www. Stránkami remeslozije.cz, viz Dokument MŠ z Řemeslo žije 5

6 c) Soustředili jsme se na podrobné předání informací žákům o novém způsobu podávání přihlášek na střední školy a rozmisťovacím řízení (webové stránky, schůzka s rodiči) Rodiče žáků 9. tříd na společné třídní schůzce dostali podrobné informace od p. zást. řed. školy. Žáci dostali internetovou adresu kde se rodiče i žáci dozvěděli aktuality k přijímacímu řízení. d ) Rozmisťovací řízení. V1. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9.tříd. Na víceletá gymnázia byli přijati z 5.tř.2 žáci, ze 7. tř.3 žáci. Žákům 5. tříd nabídla OPPP možnost absolvovat Test studijních předpokladů. e) Profitesty. V květnu realizovala OPPP profitesty pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 15 žáků, vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. 2) Spolupráce s OPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová se zúčastnila 3/11 vyučování v problémové 7.A. 13/4a 14/4 hospitovala na 1. stupni,kdy sledovala zejména žáky se SPU. Konzultace s Mgr.Bezděkovou /speciální pedagog/, její hospitace na 1. stupni, depistáž ve 2. třídách v říjnu. 3) Šikana Pro výchovné poradce byla uspořádána přednáška na téma kyberšikana, netholismus u dětí. Obvodní metodička prevence P 10 poslala výchovným poradcům manuál při odhalování šikany, Sebemenší náznaky šikany se snažíme hned řešit. 4) Spolupráce s rodiči: a) Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. b) Spolupráce s rodiči problémových žáků, výchovné komise: 7krát výchovná komise řešeny kázeňské problémy, zlepšení přípravy na vyučování, zlepšení spolupráce s rodinou. Podařila se navázat spolupráce s psychologem. Systematicky pracuje se žákem ze 7. roč., pravidelně též s vedením školy, třídní učitelkou i matkou žáka - rozebírá vývoj chování žáka. V zájmu zlepšení chování některých výchovně problémových žáků VII.A a výchovného klimatu této třídy se psycholog sešel s pozvanými rodiči a nabídl jim pomoc.z pozvaných 7 rodičů se dostavili jen 3. 5) Neomluvená absence Zjištěna 2 žáků. Spolupráce s rodiči v obou případech velmi špatná, počet neomluvených byl nahlášen na Odd. Péče o rodinu OÚ MČ Prahy 10, třídní učitelky podaly též písemnou zprávu o chování a školní práci žáka i rodinném prostředí. Sociální pracovnice s nimi navázaly osobní kontakt. 6) Spolupráce s dalšími výchovnými zařízeními Žákyně 2. stupně na žádost otce umístěna ve Výchovném ústavě a středisku výchovné péče. Spolupráce s dětskou psychiatričkou a dalšími odborným pracovišti v případě jednoho žáka 7. ročníku. 7) S policií ČR i Městskou policií spolupracujeme dle potřeby. 6

7 Projekt programu primární prevence Ve dnech proběhl na naší škole projekt programu primární prevence sociálně patologických jevů zaměřený obecně na jevy, které se mezi školní mládeží nejčastěji objevují, zejména agresivita, šikana, experimentování s návykovými látkami. Cílem bylo předat základní informace o drogové problematice (v rámci tohoto tématu např. rozdělení drog, drogová scéna, nebezpečí užívání drog),dále se zjišťoval postoj jednotlivých dětí k návykovým látkám a jiným sociálně patologickým jevům. Přímo v rámci programu byla zjišťována zpětná vazba od žáků. Projektu se celkově zúčastnilo 60 dětí z toho 32 dívek. Jmenovitě pak 7. B. 20/10, 8. třída 21/12, a 7.A. 19/10. Každé třídě byl vyhrazen jeden den po pěti hodinách. U těchto tříd se předpokládá, že se v tomto projektu bude pokračovat i příští rok. S výstupy projektu byli seznámeni tř. učitelé i vedení školy. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity.. Jsou vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Záznamy pravidelně zpracovává výchovná poradkyně. 3x třídní schůzky, 3x konzultační hodiny během školního roku. Kromě toho mohou rodiče po předchozí domluvě přijít kdykoli jindy. Uplynulý rok hodnotíme jako klidnější než roky předchozí. Spolupráce s rodiči problémových žáků, 7x výchovné komise (viz výchovné poradenství). Spolupráce s rodiči, kteří jsou členy Školské rady. Ve škole stále pracuje Sdružení rodičů, které finančně podporuje školu - Den dětí, Sportovní den, odměny žákům na konci roku, výtvarné potřeby pro celou školu a podobně. Mezinárodní spolupráce letos žádná Mimoškolní aktivity školy přírodě, lyžařské zájezdy i jednodenní, zahraniční zájezdy, jazykové kurzy v zahraničí. Organizace zájmové činnosti na škole otevřeno 14 kroužků. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. Tento rok jsme se nezúčastnili žádného z uvedených programů. Zkušenosti s péčí o nadané žáky. Žáci nadaní na hudební výchovu jsou soustředěni v I. B - třída se zaměřením na Hv. Zmiňuji se v posledním bodě. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Nejlepším umístěním bylo mimořádné ocenění žákyně I. třídy v nulté kategorii recitační soutěže Pražské poetické setkání ve strašnickém Sokole. Účast v soutěžích pěveckých, výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) jsou výsledky standardní. Nadaní žáci pomáhají slabším žákům, vysvětlují látku pomalejším dětem, jsou dále zaměstnáváni prací navíc apod. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ. Přípravné třídy ve škole nejsou. 7

8 Žákům s nálezem z PPP ( ADHD, SPU, ADD) je věnováno více pozornosti, jsou posazeni na místa blíže k učiteli, dle diagnózy je jim dáváno více času na práci, učitelé se přesvědčují, zda pochopili zadání, případně zadání dovysvětlí. Součástí je i komunikace s rodiči o probírané ( nepochopené ) látce. Spolupráce s PPP. Znevýhodnění žáci: 1 žák romské národnosti- žije ve velmi špatných sociálních podmínkách, velmi chudém a nepodnětném prostředí. Spolupráce s matkou v poslední době na horší úrovni.škola je ve stálém spojení s odborem sociálním, s oddělením Péče rodinu a dítě.. Dvěma dětem navrženo předběžné opatření - odnětí matkám + náhradní péče. Vzhledem k tomu, že zde není specifický či jinak náročný problém, nežádali jsme o finanční podporu pro integraci. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ. Počet žáků země 12 Ukrajina 6 Rusko 3 Moldavsko 3 Slovensko 2 Bulharsko 1 Rumunsko 1 Mongolsko Děti cizinců jsou tolerováni v české jazyce, ale i v jiných předmětech. Rodiče reagují na nabídku MŠMT- rozvojový program výuky ČJ pro děti cizinců. Environmentální výchova Realizace témat: Třídění odpadu, Hospodaření s vodou, Biopotraviny, Geneticky upravené potraviny, Nakládání s jaderným odpadem, Simulace jaderné katastrofy, Negativní dopady globalizace, Ochrana fauny, Les a myslivost Účast na akcích sdružení Koniklec, Uspořádány besedy pro žáky. Škola v přírodě úklid Krkonoš (ekologická akce s pracovníky KRNAPu) V hodinách přírodopisu a přírodovědy je environmentální výchova zařazována pravidelně, učebnice jsou rovněž zaměřeny na ekologii, tudíž se dalo na toto téma pracovat kontinuálně. Děti jsou na téma ochrany přírody velmi citlivé a vnímavé, dobře se s nimi pracovalo v různých projektech třídních i předmětových. průřezová témata jsou nejčetnější právě v této oblasti. Multikulturní výchova je začleňována do výuky především v rámci průřezových témat. Vzhledem k velkému počtu cizinců (téměř 10%) ve škole v různých třídách je tento fakt trvale praktickým námětem ve všech předmětech. Multikulturní výchova je nejčastěji využívána v hudební a výtvarné výchově, v jazykovém vyučování ale samozřejmě i v dalších předmětech. Ani toto téma není dětem cizí, sami reagují na odlišnosti různých kultur a dokáží specifikovat shodné i rozdílné znaky. 8

9 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. Nerealizovala se. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). Dlouhodobé projekty Ve škole pracovala první školní rok třída s rozšířenou výukou hudební výchovy - I. B. Třída má upravený učební plán. Zkušenosti jsou velmi dobré. Podařilo se zvládnout základy pěvecké techniky, všechny děti již intonují v rozsahu c1 c2, hrají zatím levou rukou na sopránovou zobcovou flétnu. Třídu je možno charakterizovat jako specifický kolektiv dětí, které se věnují hudbě, zpěvu a estetickým činnostem jako takovým. Hudebním činnostem se věnují i mimo školu. Vystoupení: 1) Vánoční trhy prosinec 2) Vánoční besídka pro rodiče ve škole - prosinec 3) Festival pěveckých sborů Rolničkové svátky písní, Hlahol březen 4) Velikonoční trhy Staroměstské náměstí duben 5) Příležitostná vystoupení ve škole průběžně Třídní učitelka je kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň s kvalifikací sbormistra. Ročníkové projekty Výtvarná výchova Gotika-Anežský klášter/obě 7.třídy/,Baroko-Schwarzenberský palác/obě 7.třídy/, Malířství 19.stol.-Jiřský klášter/8.tř./,mucha muzeum,muzeum Kupka a Veletržní palác Malířství 20.stol./obě 9.třídy/ Žáci úspěšně vykonali test,ústní dotazy zvládli. ŠvP:Žáci využívají nabyté poznatky ve výtvarných činnostech,prostřednictvím umění poznávají okolní svět,přijímají pravidla týmové spolupráce,tvořivě kooperují,zvládají práci v projektech,respektují estetické požadavky na životní prostředí,uvědomují si svoji identitu prostřednictvím uměleckých děl v kontextu tradic naší společnosti. Projekty:Krajina v realistickém a impresionistickém pojetí /8.tř./ Hra s portrétem v barevném-popartovském a černobílém-kubistickém pojetí V Praze dne Na základě podkladů pedagogů ZŠ Švehlova zpracovala Mgr. Milena Repaská, ředitelka školy. 9

10 Příloha: Hodnocení jednotlivých ročníků a předmětů Třída: I. A Stručná charakteristika kolektivu: První společný školní rok žáků vzájemné poznávání, navykání na povinnosti, sžívání kolektivu. Výrazná aktivita žáků během vyučování, rovněž tak pohybová aktivita, hlučnost, malá míra ovládání řečnických projevů v souvislosti s vyčkáním na slovo, ochota spolupráce, občasné neshody mezi chlapci (stále stejné elementy), postupné klidnění situace a návyk na pravidla, zvládnutí samostatnosti v běžných školních i výukových činnostech, z komplexního pohledu kolektiv dobrý. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: 1) zvládnutého učiva zvládli všichni, domácí příprava je na slušné úrovni, matematika velmi oblíbený předmět, taktéž výchovy 2) učit se poznávat (učit se učit) první kroky na začátku dlouhodobého procesu zvládnuty 3) učit se jednat stále přetrvává komunikační chaos, potřeba stálé komunikace, často však směrem od tématu a bezprostředně pronesena, přesto však schopnost jednání a vyřizování u mnoha žáků získává na kvalitě 4) učit se žít mezi lidmi (v kolektivu) žáci si na sebe zvykli, do jisté míry se respektují, dochází k občasným provokacím (bohužel má někdy i fyzickou podobu) mezi chlapci, problémem zbytečné žalování pracujeme na odstraňování 5) učit se být (zodpovědnost sám za sebe) velký pokrok od začátku škol. roku, podpora ze strany rodičů i učitele ještě neodmyslitelná, objevují se nadále občasné svalování viny na druhé, orientace v prostředí nových povinností a režimu již velmi dobrá Spolupráce s rodiči: Téměř po celý rok je zaměřena především na ovou komunikaci, která se velmi dobře osvědčila. Došlo k vzájemnému poznávání rodičů a učitelky a možnosti kdykoli komunikovat a reagovat. Samozřejmě tak nezanikla ani spolupráce osobního charakteru, účast rodičů na třídních schůzkách bývá téměř 100%, přicházejí pravidelně i na konzultační hodiny i v rámci jiných příležitostí. Po celý rok je úroveň velmi dobrá, každý problém byl vyřešen v klidu. Spolupráce s výchovnou poradkyní je velmi dobrá, PPP vychází vstříc požadavkům učitelky, zprávy však prozatím v podobě ústní a nekonkrétní. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku, jejich stručné zhodnocení - Štafetový běh na školním hřišti pouze diváci - Tematické vycházky po okolí (orientace v prostředí, bezpečnost, schopnost kolektivního pohybu ) - Strašnické divadlo Králíci z klobouku (muzikálové podání, zdařilé představení, líbivé z pohledu dětí, otázka domova) - Školní výlet Peklo (Příbram) Mikulášská nadílka spojená s programem situovaným do pekelného podzemí, pro děti velmi sugestivní, hodnocení kladné - Kouzelnické představení ( kouzla s papírem) zanechalo v dětech plno dojmů a chuť k imitaci - Kino Park Hostivař Mikulášovy patálie (většinou kladná odezva) - Interaktivní představení v Aj rozhodně zajímavý a nový způsob - Školní kolo Pražské poetické setkání - Ukázka dravců ptáci, zvířátka vždy pro děti zájmem 10

11 - Velikonoce Příbram (ukázka starých zvyků a tradic, možnost vyzkoušet si, velmi pěkná exkurze) - Bubnování - vystoupení s přednáškou (JAR), žáci měli možnost praktické zkoušky - pro ně maximální a silný zážitek, zcela ponořeni do bubnování! (předcházelo shlédnutí filmu o JAR) - Kino Park Hostivař Kuky se vrací (pro děti i dospělé, pozitivní reakce většinou) - Knihovna Cíl seznámení prvňáčků s knihovnou, možnost registrace, důležitá role knih - Sportovní den Petřín (pozorování přírody a schopnost slušného chování, výstup a sestup - kondice) - Pohádkové sklepení ve Starých Hradech (u Jičína) výlet na závěr školního roku s pohádkovým motivem, který je věčný a pro děti neustále přitažlivý, plní však také výchovný charakter Dlouhodobé projekty: Zdravé zuby, Dopravní výchova Dodržení / nedodržení časových a tematických plánů, případné zdůvodnění: Došlo k dodržení, při některých příležitostech bylo možné jejich urychlení. Výčet mimořádně nadaných a neúspěšných žáků: Problémy 1 žákyně Čj (čtení, psaní - dochází ke zlepšení výsledků), 2 žáci Čj (písemný projev) všichni byli vyšetřeni v PPP, prozatím tolerance, ještě budou nová vyšetření. Práce se žáky s SPU (prozatím nejsou potvrzeny) postupné zvyšování nároků pochvala výkonu i snahy častá, ale spíš krátkodobá práce v úkolu vytvářet klidné prostředí pro práci navodit příjemnou a vstřícnou atmosféru hledat u dítěte úspěšnost pravidelná relaxace kladení reálných cílů zohlednění písemného projevu Cizinci: Ve třídě jsou tři žáci ukrajinského původu, česky hovoří dobře, komunikační problém není, pouze individuální (občasné) nepochopení významu některých pojmů. Spolupráce ze strany rodičů i žáků je bezproblémová. Žáci ze znevýhodněného prostředí: Do jisté míry lze do této kategorie zahrnout jednu žákyni - (sedm dětí v rodině). Po stránce materiální nezaostává, ale nedostatek času ze strany rodičů vedl k zaostávání a nezvládnutí učiva. Po opakovaném tlaku směrem k rodičům dochází nyní k nápravě. Nutný individuální přístup, klidné jednání a trpělivost. Práce s průřezovými tématy ŠVP (kdy, jak, jak dlouho): Čj (duben v bloku 1 hodina) OSV kreativita Dramatizace pohádky Řepa veliká jako Říp. Rozdělení rolí, práce ve skupině, kreativita ztvárnění role i pohádky jako celku, improvizace, uvědomění si děje, prožitek z děje i ze hry. 11

12 M (září červen, dlouhodobě) OSV rozvoj schopnosti poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Modelování reálných situací za pomoci přirozených čísel, práce se základními geometrickými útvary, řešení a tvoření slovních úloh, jednoduché paměťové početní operace s přirozenými čísly střídání různých forem učení (např. didaktické hry, skupinové práce, soutěže ) ČAJS (září, květen v bloku) VDO občanská společnost a stát Tematická vycházka po okolí (všímáme si prostředí, lidí,žáci komentují) Beseda na téma Místo, kde žiji, Společnost, ve které žiji. Hv (červen v bloku) Mediální výchova práce v realizačním týmu Nácvik hudebního pásma. Vystoupení pro spolužáky k závěru školního roku. Důraz kladen na zodpovědnost za kolektivní dílo (uvědomování si individuální zodpovědnosti při skupinové práci, práci v týmu); kultivované vystupování, chování ; rozdělení jednotlivých úloh a následnou syntézu (zpěváci, instrumentální doprovod). ČASP (září červen, dlouhodobě) OSV osobnostní rozvoj kreativita Na základě přímé manipulace s netradičními druhy materiálu si žáci rozvíjejí svou jemnou motoriku a kreativitu, uplatňují fantazii (např. při lepení vylisovaných listů do podoby lesních skřítků). Vv (červen v bloku) EV vztah člověka k prostředí Vycházka po okolí, na základě vycházky beseda na téma Prostředí, kterým jsme procházeli a ve kterém žijeme. Na závěr bloku výtvarné zpracování. Tv (září červen, dlouhodobě) OSV psychohygiena Psychohygiena (hygiena duševní) se zabývá podporou a rozvojem duševního zdraví a nemocí, jednou ze složek tomu napomáhajících je tělesná výchova; děje se tak dlouhodobě, po celý školní rok v rámci sportovních a pohybových her, kondičních, relaxačních a průpravných cvičení, gymnastiky, atletiky Posilujeme pozitivní vztah žáků k pohybu komplexně. I. B třída s rozšířenou výukou Hv Stručná charakteristika kolektivu:1.b je možno charakterizovat jako specifický kolektiv dětí, které se věnují hudbě, zpěvu a estetickým činnostem jako takovým. Hudebním činnosti preferují i mimo školu, vzájemně se podporují a doplňují. Vztahy ve třídě jsou relativně dobré, občas dochází ke sporům mezi dětmi zejména proto, že je zde mnoho dominantních osobností. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Děti si osvojily základy trívia, velkým vzdělávacím problémem zůstává, že vedle velmi nadaných dětí se ve třídě nachází žáci vyloženě slabí většinou v důsledku SPU, chybí zdravý střed. Podařilo se zvládnout 12

13 základy pěvecké techniky, všechny děti již intonují v rozsahu c1 c2, hrají zatím levou rukou na sopránovou zobcovou flétnu. Naučily se zvládnout kolektivní práci, pochopily zodpovědnost k ní, což je při hromadných hudebních projektech nezbytné. Spolupráce s rodiči:s rodiči je v této třídě většinou spolupráce dobrá. K problému dochází u některých z těch, kteří byli tř. učitelkou a psycholožkou doporučeni k vyšetření do PPP. Vyšetření se brání, odmítají, ač výukové obtíže jejich dětí jsou zřejmé.naopak značná část rodičů škole a s ní spojenými činnostmi vyloženě pomáhá rodiče chodí jako doprovod na akce, převážejí vlastním vozem elektronické klávesy, sami sledují a nabízejí ostatním akce (např část třídy spolu s rodiči a tř. učitelkou navštíví koncert operních árií v oboře Hvězda, operu Libuše v Divoké Šárce apod.). Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku představení Králíci v klobouku, Strašnické divadlo výlet do Příbrami Peklo vystoupení pro rodiče a veřejnost v jídelně školy vystoupení pro žáky I.stupně v jídelně školy vystoupení na vánočních trzích Prahy výstava Arabela kino Hostivař, Mikulášovy patálie výlet do Příbrami Velikonoce v hornickém domku vystoupení na festivalu pěveckých sborů Rolničkové svátky písní, Hlahol vystoupení na velikonočních trzích, Staroměstské nám kino Hostivař, Kuky se vrací návštěva knihovny s besedou, Zahradní Město výlet do Jičína Pohádkové sklepení ve Starých Hradech horolezecká stěna + hřiště Guttovka sportovní výlet do Krčského lesa ŠvP:Třída na škole v přírodě nebyla. Dlouhodobé projekty:jedná se o třídu s rozšířenou výukou Hv, která postupuje v souladu se školním vzdělávacím programem. Soutěže: 1 žákyně mimořádné ocenění v nulté kategorii recitační soutěže Veškerá průřezová témata byla realizována Ve třídě pracuje 5 mimořádně nadaných žáků, u 4 žáků je již diagnostikována SPU. Děti s SPU, vyšetřeny v PPP, někteří rodiče se zatím na vyšetření neobjednali. Další docházejí pravidelně ke speciálnímu pedagogovi. Jedna žákyně učivo 1. třídy nezvládla, byla hodnocena slovně, pokud se situace nevylepší, v polovině druhého ročníku přestoupí do speciální třídy v jiné škole, matka souhlasí. Práce s průřezovými tématy ŠVP (kdy, jak, jak dlouho):veškerá průřezová témata byla realizována s výjimkou návštěvy Opery (6. tř.) z důvodu omezené kapacity vstupenek 13

14 Osobní rozvoj pedagoga: Prostudovaná literatura:metodiky výuky trívia. Didaktické a psychologické hudební a dramatické hry (zejm. podle Z: Šimanovského). Metodiky výuky hry na zobcovou flétnu. Diagnostická literatura vztahující se k předškolnímu a mladšímu školnímu věku. Navštívená školení a kurzy, vzdělávání atd.: Práce s dětmi se syndromem ADHD, PPP Praha 7, Korunovační Metoda dobrého startu, Dyscentrum, Praha 7, Korunovační 8 Nově osvojené a vyzkoušené metody práce:metodika výuky čtení, psaní a počítání v prvním ročníku ZŠ Třída II. Stručná charakteristika kolektivu: Ve třídě je 26 žáků, z toho 15 chlapců a mnozí z nich mají diagnostikovánu ADHD, poruchy pozornosti a různé formy dys-funkcí.třída je proto velmi hlučná a je obtížné udržet pozornost žáků. Učivo však celkem dobře zvládají. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Nejvíce pozornosti jsem letos věnovala vztahům mezi spolužáky, protože se k sobě chovají často velmi hrubě.mnoho konfliktů vzniká z důvodu nedostatku tolerance k ostatním, nesnášenlivosti a sobectví. Zatím se dostavují jen dílčí úspěchy. Spolupráce s rodiči: Spolupráce s většinou rodičů je dobrá, ale s některými se nedaří navázat kontakt.ne všichni se pravidelně zajímají o práci svých dětí ve škole a nereagují ani na výzvy k návštěvě ani na zprávy v žák.knížce. To se negativně projevuje na práci jejich dětí. Dvě děti byly dočasně svěřeny do péče příbuzných. Problematická spolupráce je se 4 rodiči. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku: Výlet na Říp-osvědčená vycházka po stopách praotce Čecha, výchova k vlastenectví Filmové představení- Mikulášovy patálie Interaktivní kouzelnické představení v angl. jazyce Ukázka dravých ptáků Výlet do skanzenu v Přerově- seznámení s životem na vesnici v min. stoletích a s velikonočními zvyky Výlet do ZOO ve Dvoře Králové Bubnování- seznámení s africkými rytmy Filmové představení k MDD- Kuky se vrací Vycházka na Petřín-(lanovka, rozhledna, bludiště) Výcvik na horolezecké stěně ŠvP Černá hora Pobyt na horách se dětem velmi líbil a rády pojedou opět Beseda se členem KRNAPu o chování v chráněné krajinné oblasti Promítání filmu o Krkonoších 14

15 Úklid plastových odpadků v širším okolí horské chaty-výchova k ochraně přírody Projekty:Kurz plavání od 2.2. do celkem 20 lekcí Dobře vedené hodiny. Všichni žáci udělali pokrok v osvojování stylů, nebo se alespoň zbavili strachu z vody. Dlouhodobé projekty: 0 Soutěže: Školní kolo soutěže v recitaci Březen 2010 Velikonoční vejce- soutěž o nejlepší výzdobu Intersparu Dodržení / nedodržení časových a tematických plánů, případné zdůvodnění: Byla snaha se co nejpřesněji držet časových plánů. V českém jazyce učivo splněno s předstihem, hodně času věnováno opakování a procvičování. Bylo by možno přesunout některé učivo z náročného programu 3. ročníku. V matematice naopak nezbyl čas na dostatečné procvičení násobení a dělení čísel 1-5. Bude to zohledněno na začátku 3. roč. Ve třídě je 1 nadaná žákyně, což se také projevilo v mezinárodních testech, ve kterých se vklínila na 2. místo, mezi žáky třetích tříd. Je zde i několik dalších velmi pilných dětí. 1 žák zvládá zvláště učivo matematiky jen díky velkému úsilí rodičů. Práce se žáky s SPU, žáky ze znevýhodněného prostředí a s cizinci: Ve sledování poradny jsou 4 žáci, logopedický problém má 1 žákyně, pro nezvladatelné výbuchy vzteku by bylo potřeba vyšetřit 1 žáka. Cizinci jsou 3, jeden žák z Bulharska zatím nezvládá jazyk, a proto je z čes. jaz. a prvouky klasifikován slovně. Plánovaná průřezová témata byla splněna, zapsána v tř. knize. Návrhy na změny ŠVP: Plán učiva byl splněn. V čes. jaz. zbylo hodně času na procvičování, bylo by možné do 2. roč. přesunout něco z obtížné látky 3. roč. V mat. nebyl dostatek času na procvičení násobení a dělení. Bude k tomu přihlédnuto na začátku 3. roč. Osobní rozvoj pedagoga: Výuka angličtiny- Jazykové studio Rolino Navštívená školení a kurzy, vzdělávání atd.: Práce s dětmi s ADHD PPP Praha Metoda dobrého startu Dys-centrum Praha 7 15

16 Nově osvojené a vyzkoušené metody práce: Všechny metody ověřené 30 lety praxe se snažím používat, střídat a tak zaujmout pozornost žáků. Učivo je procvičováno i formou her na počítači. Materiální podmínky školy Kabinet 1. stupně byl v posledním roce doplněn o množství nových pomůcek, plně mi vyhovují. Příležitostně docházíme do počítačové učebny. Vybavení školy učebnicemi: Dostatečné. Vybavení jednotlivých tříd a odborných učeben: Vyhovující. Učitelovo zázemí: Ve 3. patře by bylo potřeba umístit ledničku, protože učitelé jen obtížně mohou odbíhat do přízemí a na delší dobu opustit třídu. Úklid ve škole: Pravidelný úklid se zredukoval na vynesení koše a zametení. Považuji ho za nedostatečný. Pokud potřebuji už nutně umýt např. lavice, píši to na tabuli. Prach se neřeší vůbec. Třída III.A Třída je spíše pasívní, prospěchově dobrá. Nové učivo chápou žáci spíše pomaleji. Děti velmi rády soutěží, vyrábějí různé výrobky, zpívají, čtou. Často nosí encyklopedie a knihy k učivu probíranému v ČAJS. Domácí úkoly a pomůcky nosí. Kamarádský kolektiv dětí se utužil na zimní ŠvP v Jizerských horách. Děti výborně přijaly mezi sebe cizinku, která k nám přišla v říjnu z Ukrajiny. Kázeňské problémy o přestávkách se objevily až v dubnu u 4 žáků. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Úspěšně jsme zvládli určené učivo, i když nám to trvalo déle. Děti se se zájmem účastnily soutěží a různých projektů. 1 žák postoupil do meziškolního kola recitační soutěže. Podařilo se mi naučit dívku z Ukrajiny česky číst a psát při individuální každodenní práci. Dívka je velmi chápavá a během 2-3 měsíců jsme mohly přejít od učebnic pro 1. třídu k paralelní práci se třídou. Ještě rychleji zvládla učivo matematiky, i když na Ukrajině se ve 2. třídě učili pouze do 20, a to bez přechodu 10. Matka s dívkou pečlivě pracuje. Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je většinou výborná. Zasílají nám papíry na kreslení i do tiskárny, sladkosti na odměny, materiál na výtvarné práce. Konzultačních hodin i třídních schůzek se účastní téměř všichni. Výjimkou jsou rodiče žákyně, která má velké prospěchové problémy. Matka začala pracovat a přestala do školy docházet, otec, který přes den převzal o 7 dětí péči, sem nechodí a situaci zlehčuje. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku, jejich stručné zhodnocení náborová hodina basketbalu 4.9 výlet do lesoparku Hostivař se 4.B 10.9 štafetový běh celoškolní akce na hřišti 7.10 kurz resuscitace 3 hodiny 2.11 projekt Pražské památky Děti se zájmem přednesly povídání o vybrané památce, přinesly pohledy, knihy. Nakonec jsme si z referárů udělali výstavku. Práce byly vyzdobené i vlastními kresbami. 16

17 Projekt Sousedé ČR skupinová práce. Každá skupina ostatním řekla co nejvíce o dané zemi a ukázala obrázky z ní. Někteří sami od sebe přinesli i peníze z těchto zemí Projektová hodina ČASP Zdravá svačina -Každý přinesl nějakou zeleninu, ovoce, suché plody. Každý přinesl více než 1 požadovanou věc. Po omytí, popř. oloupání a nakrájení jsme jídlo naservírovali na tácky a snědly. O přestávce jsme pak nabídli i ostatním. 12. týden výtvarná soutěž Vánoce očima dětí pořádaná OÚ Prahy Projektová hodina Líbí se mi tato kniha a doporučuji ji ostatním ukázky sběratelských zájmů dětí prohlíželi jsme sbírky autíček, samolepek, modelů, ptačích per, mincí, známek které si děti vystavily na své lavici Výroba adventních věnců Toulcův dvůr 4.12 Mikulášská nadílka 8.12 knihovna Cíl Vánoční zvyky beseda shlédnutí vystoupení I.B a III.B v jídelně Strašnické divadlo Čertovská pohádka dětský film Bolt AVP třídní vánoční besídka u stromečku s dárky, zpěvem a poslechem koled, pohoštěním a tombolou 19. týdem výroba dárků pro budoucí prvňáčky 28.1 Mikulášovy patálie kino Spar lyžařská ŠvP se 4.B 2.3 předvedení dravců v tělocvičně 3.3 školní kolo recitační soutěže v naší kategorii postoupil Antonín Kuncl výtvarná soutěž Europarku Veselá kraslice 18.3 Matematický klokan 4. místo měl nejlepší z nás Nebyli jsme moc úspěšní kvůli nepozornému čtení zadání 7.4 Muzeum čokolády Praha seznámení s postupem a historií výroby čokolády, malba čokoládou, soutěžní kvíz a ochutnávka doporučujeme 21.4 Co vím o vybraném zvířátku projektové hodiny- práce máme vystavené ve třídě 26.4 Africké bubnování pořad o Africe v tělocvičně/předcházelo shlédnutí ukázky na DVD Saga Afrika 16.4/ 17.5 lezecká stěna a hřiště u ZŠ Gutova 19.5 výstavka fotografií Když jsem byl malý hádali jsme, kdo je na fotu 26.5 kino Hostivař Kuky se vrací 2.6 projekt zdravé zuby vyplnění pracovních listů 15.6 celodenní výlet do IQ parku v Liberci a na Ještěd 41. týden výtvarná soutěž Hasiči očima dětí 22.6 sportovní den ŠvP: zimní ŠvP s lyžařským kurzem v Jizerských horách penzion Kitty Zúčastnilo se 12 dětí z naší třídy, 4 kvůli financím nejeli. Ubytování, strava i počasí byly výborné, personál ochotný, onemocněla pouze 1dívka před koncem. Neměli jsme kázeňské problémy. Děti si užily lyžování naučili se lyžovat všichni, kdo měli lyže, zvládli i vlek. Měli jsme i závody. Paní vychovatelky připravily soutěže olympijských družstev, chodili jsme i bobovat a na vycházky. Sledovali jsme i zápas našich hokejistů na OH. Byla diskotéka a odměny za soutěže. Projekty:viz 2.11, 9.11, 11.11, 24.11, 25.11, 21.4, 19.5 Dlouhodobé projekty: 17

18 -výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu viz7.10, 11.11, ve 13. a14. týdnu zájmy a záliby dětí, plavání ve 2. pololetí zúčastnily se všechny děti a umí plavat, absence minimální, vycházky, ŠvP, lezecká stěna,zdravé ZUBY, 40. týden ochrana zdraví a prevence, předcházení úrazům, sportovní den -dopravní výchova týden dopravní kázeň chodce, cyklisty, značky 40. týden prevence úrazů -environmentální výchova Čajs- 11. týden ochrana vody, půdy, ovzduší, krajiny 13. týden péče o ŽP, od 23. týdne do konce roku živé organismy, 34. týden ohrožené druhy rostlin, živočichů, chráněná území, třídění odpadu. Průběžně ve VV, na ŠvP, při vycházkách. Ve třídě třídíme použitý papír, sbíráme plastová víčka. Soutěže: recitační výtvarné Dodržení / nedodržení časových a tematických plánů, případné zdůvodnění: V českém jazyce došlo k posunu části učiva o slovesech až do června. Největším problémem jsou vyjmenovaná slova, která neustále procvičujeme. V Matematice jsme museli přesunout dělení typu 80:5 a násobení typu 14.2 z května na červen, protože písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i dělení se zbytkem dělalo velké problémy. V ČAJS jsme v souladu s plánem. nadaní 2 žákyně v M, 1 žák - ČAJS méně úspěšní 1 žákyně M, ČJ i ČAJS Práce se žáky s SPU, žáky ze znevýhodněného prostředí a s cizinci: 1 žákyně je z velmi početné rodiny 7 dětí. Vedena v PPP středně těžká dyslexie, dysortografie i dysgrafie bohužel potvrzeno až letos, poradna nezkoumala požadované vyšetření dyskalkulie, dosud omlouváno nezralostí, malou vůlí. Loni matka do poradny s dívkou nechtěla pravidelně docházet, 1. pololetí již docházela a plnily úkoly poradny, došlo k mírnému zlepšení, snížení četnosti chyb stále však okolo 20 na diktát. Hodnotím pouze chyby, které může ovlivnit. Dávat pouze doplňovací cvičení, jak radila poradna, se neosvědčilo. Aby byla co nejdřív hotová, odhadem napíše i y, o výsledek jí nejde. Ve 2. pololetí začala matka chodit do práce, otec se školní přípravě nevěnuje, na schůzky ani konzultace nechodí. Žákyně však úkoly nosí, dělá je s matkou. Na učení však čas nemají, většinou se Viktorka stará o sourozence. Velmi těžko chápe nové učivo, nechce ho vnímat při opakovaném individuálním vysvětlování. Tato situace je i v matematice a ČAJS. Říká, že rodičům je jedno, jaké známky nosí. 1 chlapec matka s ním pravidelně dochází do PPP. Podle letošní zprávy nejsou problémy v ČJ způsobeny poruchou, ale nedostatkem nadání. Maminka se s chlapcem hodně připravuje, učivo zvládá. Nepodařilo se ale zlepšit čtení je na úrovni 1. třídy. Při práci s textem mu předčítám. 1 žák mírná dyslexie, tolerujeme pomalejší čtení, jinak výborný žák. cizinci Ukrajinec - je zde od 1. třídy nemá jazykové problémy U jedné žákyně se jazyková bariéra stále projevuje v ČJ a v ČAJS, proto bude hodnocena slovně. Z matematiky dostane 1, protože učivo naší 2. a 3. třídy zvládla velmi dobře během 9 měsíců/ přišla v říjnu/. Práce s průřezovými tématy ŠVP (kdy, jak, jak dlouho): - Dlouhodobě plněná témata MA OSV- kooperace a kompetice září červen práce ve dvojicích, skupinách, soutěže zařazováno každý týden. Žáci se učili seberegulaci v situaci 18

19 nesouhlasu, odstupují od svého nápadu, navazují na myšlenky druhých, komunikují spolu, podporují se, řeší konflikty, podřizují se nebo organizují, pokouší se zvládnout prohru. Zde máme stále co zlepšovat, někteří jedinci prosazují jen sebe. ČASP OSV kreativita - září červen žáci si sami vybírají materiál, plánují postup, barvy, kompozici, pracují na základě svých představ a fantazie HV OSV kreativita - září červen Žáci navrhují, jak pohybově, výtvarně vyjádřit píseň, jaký zvolit hudební doprovod, vyjadřují své pocity ze skladeb, předvedou nějakou píseň - Témata v bloku VV OSV poznávání lidí - listopad Žáci si ve dvojicích sdělili své zájmy a informace o sobě, druhý je pak představil dětem. Potom malovali sousedův obličej a kolem něho obrázky představující jeho zájmy. Lze lepit i obrázky. Splněno ČAJS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Projektové hodiny Žáci se seznámili na globusu a mapách s polohou ČR ve světě a Evropě, seznámila jsem je se společenstvím evropských států EU, s výhodami EU pro obyčejné lidi, prohlédli jsme si bankovky a mince euro. Žáci se rozdělili na 4 skupiny a každá skupina prezentovala po domácí přípravě naše jednotlivé sousedy. Žáci čerpali z novin, encyklopedií, internetu. Český jazyk Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Při kritickém čtení jsme rozebrali článek o koních pochopili hlavní myšlenku, nová fakta, určili jsme, zda nadpis odpovídá textu, vybírali jsme důležitá slova, sestavili osnovu článku, vysvětlili si neznámá slova. Porovnali jsme s naší zkušeností, zda je text pravdivý. V další hodině jsme poznali rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením. Mediální výchova vnímání autora med. sdělení. Porovnali jsme, jak je podobný obsah vyjádřený v tisku, předvedli, jak by tato zpráva zazněla v rádiu, televizi na ČT a Nově. Diskutovali jsme o reklamě zda je vše pravda, proč výrobky propagují známí lidé. Med. výchova práce v realizačním týmu rozdělili jsme si práci, určili hlasatele, herce, skupiny si natrénovali nějakou reklamu Tělesná výchova Výchova v evrop. a glob. souvislostech Evropa a svět nás zajímá oproti plánu na červen jsme realizovali již v únoru sledovali jsme úspěchy našich sportovců na zimních OH v Kanadě už doma, na ŠvP jsme viděli zápas našich hokejistů Společně se 4.B jsme se rozdělili do 5 družstev, vylosovali si stát a soutěžili sportovně i jinak za své státy po celý týden na ŠvP. Všechna družstva byla odměněna. Osobní rozvoj pedagoga: Prostudovaná literatura: Poruchy učení O. Zelinková Respektovat a být respektován Kopřiva a kol. Navštívená školení a kurzy, vzdělávání atd.: Metody práce s dětmi v MŠ a se žáky s vývojovou poruchou chování ADHD/ADD ZŠ Korunovační, , 4 hodiny Kurz angličtiny studio ROLINO každou středu ve 2. pololetí Nově osvojené a vyzkoušené metody práce: projektové hodiny, projekty, výstava sbírek dětí Třída III.B je živá, kamarádská, kolektiv dobrý. Žáci s polu tráví i mimoškolní aktivity a volný čas, vzájemně si pomáhají i při řešení problémů. 19

20 Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Za jeden z větších úspěchů považuji začlenění žáka romské národnosti do kolektivu, na čemž má velký podíl jeden ze žáků třídy. Děti si s ním o přestávku povídají a i mu půjčují pomůcky aniž by k tomu byly vyzváni. Spolupráce s rodiči je horší než loni, stéle méně a méně jich chodí na třídní schůzky a konzultační hodiny. Někteří i přesto, že slíbí účast, nepřijdou. Zůstává však jádro rodičů( asi 8), kteří se starají vzorně a spolupráce s nimi je výborná. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku, jejich stručné zhodnocení Vyšehrátky- interaktivní festival pro děti zaměřený na státní svátky materiály se velmi hodily v hodinách Čajs k upevnění znalostí, proč st.svátky slavíme) Ukázka basketbalu 2. ročník štafetového závodu Kurz resuscitace ( děti se dozvěděli, jak zacházet se zraněním, prakticky vyzkoušely záchranu člověka, dostaly osvědčení. Využito v hodinách Čajs.) Výlet na Říp (tématické otázky k pověsti o Čechovi- využito v h. ČJ) Mikulášská Vystoupení u Edenu Výstava Arabela ( děti se dozvěděly o práci u filmu, jak se točí filmové triky, šijí kostýmy, připravuje film) Vánoční dílny v DDMJM ( výroba výrobků s vánoční tématikou- Časp) Vánoční besídka Kino- Mikulášovy patálie Recitační soutěž ( školní kolo) Výstava Merkur ( výstava zaměřena na stavebnici Merkur, na její historii, modely, samostatná montáž a demontáž) Matematická soutěž Klokan ( v kategorii Cvrček několik žáků uspělo na prvním a třetím místě) ŠvP ( viz níže) Africké bubny (děti se seznámily s Afrikou, její kulturou a tradicí, praktická ukázka bubnů a hry na ně) Kino- Kuky se vrací Plánovaný: výlet na Petřín ŠvP: Černá hora Akce Švp Přednáška pracovníků KRNAP o Krkonoších, Úklid hor s pomocí KRNAP, Výlet do ZOO ve Dvoře Králové, Olympiáda ve sněhu ( v rámci odpoledních aktivit) Akce přispěla k upevnění kolektivu a zdraví dětí. K prohloubení kamarádských vztahů a k rozvoji samostatnosti. ŠvP se nezúčastnili 3 žáci Projekty: Několik projektů v ČAJS- Poznáváme Prahu, Vesmír, Slunce, Živočichové Na Švp úklid hor a pracovníky KRNAPu + tématická přednáška, Hv+Tv nácvik hudebního vystoupení k Edenu ( vymýšlení patřičné hudby, kostýmů, kreativních prvků) 20

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více