žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět"

Transkript

1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Charakteristika školy Jedná se o sídlištní školu v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 žáky ve 14 třídách. Naplněnost tříd se zvýšila z 20,2 v roce 2008/2009 na 22,07 žáků v tomto školním roce. Zhodnocení školních vzdělávacích programů Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Téměř každou středu jsme zavedli diskusi k jednotlivým tématům švp, podle ročníků, řešíme přesahy do ročníků následujících a zkušenosti s metodikou v různých předmětech a ročnících.na průřezová témata používáme tabulku, která po vyplnění ukáže, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a v jaké míře. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude provedena podle návrhu vyučující malá změna v přírodopise přesun učiva o člověku tak, aby navazoval na Výchovu ke zdraví. ŠVP byl dodržován. Při hospitacích jsem zjistila, že probírané učivo odpovídá tematickému a časovému plánu. V příloze je hodnocení učebního plánu v jednotlivých ročnících. Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Výuka AJ 5 učitelů celkem, 3 učitelé s odbornou kvalifikací, 2 bez odborné kvalifikace, navštěvující metodické a jazykové kurzy pořádané Ped. centrem Praha (MEJA). Výuka NJ 2 učitelé s odbornou kvalifikací Výuka FJ 1 učitel bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na žádný z jazyků. Akce : návštěva Francouzského institutu v Praze, prohlídka, výstava fotografií, nákup v kavárně za použití FJ Konverzační soutěž v Aj, L. Patera, 7. třída, bez umístění Projekty: Aj 4.B My pets říjen, Christmas prosinec leden 8.tř. My hobbies 2. pololetí, během roku v 7. třídách My city, My country, Entertainment 1

2 Metody: motivační, fixační, dialogické, práce s textem, samostatná práce, skupinová práce, didaktické hry, aplikační, diagnostické a klasifikační, dril Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-III Časopis R+R, anglický tisk internet, internetové testy, výukové programy firmy Terasoft, programy interaktivní tabuli Obrazový anglicko český slovník + nakopírované materiály Slovníky, Pohádky a bajky PC testy a procvičování Audio nahrávky DVD dokumenty a filmy Pracovní listy Skupinové projekty Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva Dril- cílem drilových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back- changing- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tabuli Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání. počet průměrná délka zaměření Studium 1 2 roky Rozšiřující AJ 1 5 let 1. stupeň Mgr. 1 2 roky Rozšiřující Tv 11 1 rok AJ - Rolino 2

3 14 0,7 roku na 1 pedagoga Jednotlivé akce 5 4 hodiny seminář k práci s dětmi s ADHD odpoledne Spec. pedagogika - AJAK 2 4 hodiny Metoda dobrého startu Dyscentrum 1 4 hodiny 100 inspirací pro ŠD 2 5 dnů Inspirace D 1 4 odpoledne Komentované prohlídky pro pedagogy v NG 1 4 hodiny Nový školní atlas dnešního světa 2 4 hodiny Portál-hry s padákem,stuhami a šátkem 1 30h./půl roku NIDV-MEJA- Klíč k jazykům- metodika jazyka 1 Úvod do problematiky extremismu / zaslaný materiál/ 2 Netholimus u dětí a mládeže 1 4 hodiny Kreativita a její rozvoj se zvláštním zřetelem na tvorbu mentálních map 1 4 hodiny Systémové souvislosti školních potíží dětí 1 Cyklus 5 přednášek Zhodnocení stavu ŽP 1 4 hodiny Obaly a odpady 1 5 hodin Seminář s prezentací ekologických neziskových institucí v objektu ZŠ- Kunraticích pod záštitou Magistrátu 1 4 hodiny Správa uložišť Jaderného odpadu 25 pedagogů Průměr328 hodin/1pedagog Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/2011 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školní družiny Úhrada za provoz ŠD je 200,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vrácena. 2 žáci byli od poplatků osvobozeni na základě žádosti rodičů a dodaných dokladů. 3

4 Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Více o školní družině: 1. Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 5 odděleních školní družiny. Paní vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu ŠD. 2. Při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí a k principu dobrovolnosti. 3. Žáci navštěvující školní družinu, byli z prvních až pátých ročníků. Provoz družiny byl od 6,30 do 7,40 ( při půleném vyučování tříd byl ranní provoz do 8,45) a od 11,40 do 18,00 hodin. 4. V září bylo přihlášeno 140 žáků, v červnu dokončilo docházku 136 žáků. Počet dětí se během celého školního roku střídavě měnil. Neinvestiční měsíční poplatek činil 200 Kč.4 žáci byli od placení poplatku osvobozeni. Na fond školní družiny bylo vybráno 100 Kč na dítě ( pitný režim, výtvarní potřeby, odměny pro děti ). 5. Rozdělení dětí do oddělení bylo následující: I. odd. I.A a část IV.B II. odd. I.B a část IV.B III. odd. III.B,V.A a část IV.B IV. odd. III.A,IV.A a část IV.B V. odd. 2.třída, část IV.B 6. Školní družina otevřela tyto zájmové kroužky: Malvínek pí.vychovatelka J.Svátková Sportovní hry pí.vychovatelky M. Žáčková a P. Popková V prvním pololetí navštěvovalo kroužky 60 žáků, ve druhém pololetí 61 žáků. 7. Akce školní družiny: říjen: Strašnické divadlo: Bylo, nebylo prosinec: Strašnické divadlo: Jak málem skřítek zaspal Vánoce Vánoční trhy doprovod I.B Vánoční besídka s rozdáváním dárků, které dostala školní družina leden: zápis- dárečky, příprava tříd, pomáhání při organizaci zápisu Strašnické divadlo: Budulínek Mandelinka únor: Toulcův dvůr: Máme rádi zvířata Toulcův dvůr: Čtyři koně ve dvoře ŠvP: Penzion Kitty duben: Velikonoční odpoledne na Staroměstském náměstí doprovod I.B Strašnické divadlo: O dvou Maryškách ŠvP: Černá hora Čarodějnický rej ve školní družině květen: Dům národnostních menšin v Praze: Vánoční a velikonoční tradice na Ukrajině Toulcův dvůr: Na statku I.A Toulcův dvůr: Na statku I.B 4

5 červen: ŠvP : Chotěboř Toulcův dvůr : Pane, pojďte si hrát! Slavnostní zakončení školního roku ve školní družině (diskotéka a soutěže na školní terase) Projekt ve III.odd. 8. Školní družina využívala školní hřiště, školní terasu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a navštěvuje školní knihovnu. 9. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvP ( Penzion Kitty, Černá hora, Chotěboř). 10. Dvě třídy školní družiny byly vybaveny novým nábytkem (stoly, židle). 11. P. vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, dále pak stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. Pravidelná výzdoba školní chodby, na Vánoce neobvyklá výzdoba (kapři z papírových pytlíků na svačinu), vánoční stromky a na Velikonoce velikonoční kraslice. Děti mohou při odpolední činnosti navštěvovat i ostatní oddělení, čímž přispíváme k dobrým vztahům mezi dětmi. Vzdělávání ve ŠD: studium Bc vychovatelství, semináře v nakladatelství Portál: Školní šikana a kyberšikana 2, Sto inspirací, Hry s padákem,stuhami a šátky, Jóga s Dětmi I,II,III Psychomotorické hry, Zájmová činnost v ŠD, Vázy z odpadových materiálů Další informace o ŠD: - pitný režim je pravidelně dodržován - denně čteme, chodíme do obvodní knihovny - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě Poradenské služby školy 1) Volba povolání a) V říjnu zajištěny pro žáky 9. sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU, gymnázií z Pražské pedagogické poradny Ohradní b) Projekt Řemeslo žije Schůzka vých. poradců v rámci akce Řemeslo žije na SŠ elektrotechniky a strojírenství v Praze 10 v Jesenické ul. V listopadu dostali žáci 9. tříd informace od vyučujícího ze SŠ hotelové a SOU z P4, Vrbova. Spolupráce se SŠ technickou Zelený pruh,p4.hodiny PČ 8.a 9. třídy probíhají v dílnách na učilišti pod vedením mistrů odborného výcviku s doprovodem 3 našich vyučujících. Při hodinách informatiky a OV pracovali žáci s www. Stránkami remeslozije.cz, viz Dokument MŠ z Řemeslo žije 5

6 c) Soustředili jsme se na podrobné předání informací žákům o novém způsobu podávání přihlášek na střední školy a rozmisťovacím řízení (webové stránky, schůzka s rodiči) Rodiče žáků 9. tříd na společné třídní schůzce dostali podrobné informace od p. zást. řed. školy. Žáci dostali internetovou adresu kde se rodiče i žáci dozvěděli aktuality k přijímacímu řízení. d ) Rozmisťovací řízení. V1. kole přijímacího řízení se dostali do zvolených oborů všichni žáci 9.tříd. Na víceletá gymnázia byli přijati z 5.tř.2 žáci, ze 7. tř.3 žáci. Žákům 5. tříd nabídla OPPP možnost absolvovat Test studijních předpokladů. e) Profitesty. V květnu realizovala OPPP profitesty pro žáky 8. tříd, zúčastnilo se 15 žáků, vyhodnocení a výsledky byly projednány individuálně s rodiči. 2) Spolupráce s OPP Evidence žáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Bédovou a její pravidelné návštěvy 1krát měsíčně na škole. Kromě toho Mgr. Bédová se zúčastnila 3/11 vyučování v problémové 7.A. 13/4a 14/4 hospitovala na 1. stupni,kdy sledovala zejména žáky se SPU. Konzultace s Mgr.Bezděkovou /speciální pedagog/, její hospitace na 1. stupni, depistáž ve 2. třídách v říjnu. 3) Šikana Pro výchovné poradce byla uspořádána přednáška na téma kyberšikana, netholismus u dětí. Obvodní metodička prevence P 10 poslala výchovným poradcům manuál při odhalování šikany, Sebemenší náznaky šikany se snažíme hned řešit. 4) Spolupráce s rodiči: a) Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. b) Spolupráce s rodiči problémových žáků, výchovné komise: 7krát výchovná komise řešeny kázeňské problémy, zlepšení přípravy na vyučování, zlepšení spolupráce s rodinou. Podařila se navázat spolupráce s psychologem. Systematicky pracuje se žákem ze 7. roč., pravidelně též s vedením školy, třídní učitelkou i matkou žáka - rozebírá vývoj chování žáka. V zájmu zlepšení chování některých výchovně problémových žáků VII.A a výchovného klimatu této třídy se psycholog sešel s pozvanými rodiči a nabídl jim pomoc.z pozvaných 7 rodičů se dostavili jen 3. 5) Neomluvená absence Zjištěna 2 žáků. Spolupráce s rodiči v obou případech velmi špatná, počet neomluvených byl nahlášen na Odd. Péče o rodinu OÚ MČ Prahy 10, třídní učitelky podaly též písemnou zprávu o chování a školní práci žáka i rodinném prostředí. Sociální pracovnice s nimi navázaly osobní kontakt. 6) Spolupráce s dalšími výchovnými zařízeními Žákyně 2. stupně na žádost otce umístěna ve Výchovném ústavě a středisku výchovné péče. Spolupráce s dětskou psychiatričkou a dalšími odborným pracovišti v případě jednoho žáka 7. ročníku. 7) S policií ČR i Městskou policií spolupracujeme dle potřeby. 6

7 Projekt programu primární prevence Ve dnech proběhl na naší škole projekt programu primární prevence sociálně patologických jevů zaměřený obecně na jevy, které se mezi školní mládeží nejčastěji objevují, zejména agresivita, šikana, experimentování s návykovými látkami. Cílem bylo předat základní informace o drogové problematice (v rámci tohoto tématu např. rozdělení drog, drogová scéna, nebezpečí užívání drog),dále se zjišťoval postoj jednotlivých dětí k návykovým látkám a jiným sociálně patologickým jevům. Přímo v rámci programu byla zjišťována zpětná vazba od žáků. Projektu se celkově zúčastnilo 60 dětí z toho 32 dívek. Jmenovitě pak 7. B. 20/10, 8. třída 21/12, a 7.A. 19/10. Každé třídě byl vyhrazen jeden den po pěti hodinách. U těchto tříd se předpokládá, že se v tomto projektu bude pokračovat i příští rok. S výstupy projektu byli seznámeni tř. učitelé i vedení školy. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity.. Jsou vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Záznamy pravidelně zpracovává výchovná poradkyně. 3x třídní schůzky, 3x konzultační hodiny během školního roku. Kromě toho mohou rodiče po předchozí domluvě přijít kdykoli jindy. Uplynulý rok hodnotíme jako klidnější než roky předchozí. Spolupráce s rodiči problémových žáků, 7x výchovné komise (viz výchovné poradenství). Spolupráce s rodiči, kteří jsou členy Školské rady. Ve škole stále pracuje Sdružení rodičů, které finančně podporuje školu - Den dětí, Sportovní den, odměny žákům na konci roku, výtvarné potřeby pro celou školu a podobně. Mezinárodní spolupráce letos žádná Mimoškolní aktivity školy přírodě, lyžařské zájezdy i jednodenní, zahraniční zájezdy, jazykové kurzy v zahraničí. Organizace zájmové činnosti na škole otevřeno 14 kroužků. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. Tento rok jsme se nezúčastnili žádného z uvedených programů. Zkušenosti s péčí o nadané žáky. Žáci nadaní na hudební výchovu jsou soustředěni v I. B - třída se zaměřením na Hv. Zmiňuji se v posledním bodě. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Nejlepším umístěním bylo mimořádné ocenění žákyně I. třídy v nulté kategorii recitační soutěže Pražské poetické setkání ve strašnickém Sokole. Účast v soutěžích pěveckých, výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) jsou výsledky standardní. Nadaní žáci pomáhají slabším žákům, vysvětlují látku pomalejším dětem, jsou dále zaměstnáváni prací navíc apod. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ. Přípravné třídy ve škole nejsou. 7

8 Žákům s nálezem z PPP ( ADHD, SPU, ADD) je věnováno více pozornosti, jsou posazeni na místa blíže k učiteli, dle diagnózy je jim dáváno více času na práci, učitelé se přesvědčují, zda pochopili zadání, případně zadání dovysvětlí. Součástí je i komunikace s rodiči o probírané ( nepochopené ) látce. Spolupráce s PPP. Znevýhodnění žáci: 1 žák romské národnosti- žije ve velmi špatných sociálních podmínkách, velmi chudém a nepodnětném prostředí. Spolupráce s matkou v poslední době na horší úrovni.škola je ve stálém spojení s odborem sociálním, s oddělením Péče rodinu a dítě.. Dvěma dětem navrženo předběžné opatření - odnětí matkám + náhradní péče. Vzhledem k tomu, že zde není specifický či jinak náročný problém, nežádali jsme o finanční podporu pro integraci. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ. Počet žáků země 12 Ukrajina 6 Rusko 3 Moldavsko 3 Slovensko 2 Bulharsko 1 Rumunsko 1 Mongolsko Děti cizinců jsou tolerováni v české jazyce, ale i v jiných předmětech. Rodiče reagují na nabídku MŠMT- rozvojový program výuky ČJ pro děti cizinců. Environmentální výchova Realizace témat: Třídění odpadu, Hospodaření s vodou, Biopotraviny, Geneticky upravené potraviny, Nakládání s jaderným odpadem, Simulace jaderné katastrofy, Negativní dopady globalizace, Ochrana fauny, Les a myslivost Účast na akcích sdružení Koniklec, Uspořádány besedy pro žáky. Škola v přírodě úklid Krkonoš (ekologická akce s pracovníky KRNAPu) V hodinách přírodopisu a přírodovědy je environmentální výchova zařazována pravidelně, učebnice jsou rovněž zaměřeny na ekologii, tudíž se dalo na toto téma pracovat kontinuálně. Děti jsou na téma ochrany přírody velmi citlivé a vnímavé, dobře se s nimi pracovalo v různých projektech třídních i předmětových. průřezová témata jsou nejčetnější právě v této oblasti. Multikulturní výchova je začleňována do výuky především v rámci průřezových témat. Vzhledem k velkému počtu cizinců (téměř 10%) ve škole v různých třídách je tento fakt trvale praktickým námětem ve všech předmětech. Multikulturní výchova je nejčastěji využívána v hudební a výtvarné výchově, v jazykovém vyučování ale samozřejmě i v dalších předmětech. Ani toto téma není dětem cizí, sami reagují na odlišnosti různých kultur a dokáží specifikovat shodné i rozdílné znaky. 8

9 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. Nerealizovala se. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). Dlouhodobé projekty Ve škole pracovala první školní rok třída s rozšířenou výukou hudební výchovy - I. B. Třída má upravený učební plán. Zkušenosti jsou velmi dobré. Podařilo se zvládnout základy pěvecké techniky, všechny děti již intonují v rozsahu c1 c2, hrají zatím levou rukou na sopránovou zobcovou flétnu. Třídu je možno charakterizovat jako specifický kolektiv dětí, které se věnují hudbě, zpěvu a estetickým činnostem jako takovým. Hudebním činnostem se věnují i mimo školu. Vystoupení: 1) Vánoční trhy prosinec 2) Vánoční besídka pro rodiče ve škole - prosinec 3) Festival pěveckých sborů Rolničkové svátky písní, Hlahol březen 4) Velikonoční trhy Staroměstské náměstí duben 5) Příležitostná vystoupení ve škole průběžně Třídní učitelka je kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň s kvalifikací sbormistra. Ročníkové projekty Výtvarná výchova Gotika-Anežský klášter/obě 7.třídy/,Baroko-Schwarzenberský palác/obě 7.třídy/, Malířství 19.stol.-Jiřský klášter/8.tř./,mucha muzeum,muzeum Kupka a Veletržní palác Malířství 20.stol./obě 9.třídy/ Žáci úspěšně vykonali test,ústní dotazy zvládli. ŠvP:Žáci využívají nabyté poznatky ve výtvarných činnostech,prostřednictvím umění poznávají okolní svět,přijímají pravidla týmové spolupráce,tvořivě kooperují,zvládají práci v projektech,respektují estetické požadavky na životní prostředí,uvědomují si svoji identitu prostřednictvím uměleckých děl v kontextu tradic naší společnosti. Projekty:Krajina v realistickém a impresionistickém pojetí /8.tř./ Hra s portrétem v barevném-popartovském a černobílém-kubistickém pojetí V Praze dne Na základě podkladů pedagogů ZŠ Švehlova zpracovala Mgr. Milena Repaská, ředitelka školy. 9

10 Příloha: Hodnocení jednotlivých ročníků a předmětů Třída: I. A Stručná charakteristika kolektivu: První společný školní rok žáků vzájemné poznávání, navykání na povinnosti, sžívání kolektivu. Výrazná aktivita žáků během vyučování, rovněž tak pohybová aktivita, hlučnost, malá míra ovládání řečnických projevů v souvislosti s vyčkáním na slovo, ochota spolupráce, občasné neshody mezi chlapci (stále stejné elementy), postupné klidnění situace a návyk na pravidla, zvládnutí samostatnosti v běžných školních i výukových činnostech, z komplexního pohledu kolektiv dobrý. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: 1) zvládnutého učiva zvládli všichni, domácí příprava je na slušné úrovni, matematika velmi oblíbený předmět, taktéž výchovy 2) učit se poznávat (učit se učit) první kroky na začátku dlouhodobého procesu zvládnuty 3) učit se jednat stále přetrvává komunikační chaos, potřeba stálé komunikace, často však směrem od tématu a bezprostředně pronesena, přesto však schopnost jednání a vyřizování u mnoha žáků získává na kvalitě 4) učit se žít mezi lidmi (v kolektivu) žáci si na sebe zvykli, do jisté míry se respektují, dochází k občasným provokacím (bohužel má někdy i fyzickou podobu) mezi chlapci, problémem zbytečné žalování pracujeme na odstraňování 5) učit se být (zodpovědnost sám za sebe) velký pokrok od začátku škol. roku, podpora ze strany rodičů i učitele ještě neodmyslitelná, objevují se nadále občasné svalování viny na druhé, orientace v prostředí nových povinností a režimu již velmi dobrá Spolupráce s rodiči: Téměř po celý rok je zaměřena především na ovou komunikaci, která se velmi dobře osvědčila. Došlo k vzájemnému poznávání rodičů a učitelky a možnosti kdykoli komunikovat a reagovat. Samozřejmě tak nezanikla ani spolupráce osobního charakteru, účast rodičů na třídních schůzkách bývá téměř 100%, přicházejí pravidelně i na konzultační hodiny i v rámci jiných příležitostí. Po celý rok je úroveň velmi dobrá, každý problém byl vyřešen v klidu. Spolupráce s výchovnou poradkyní je velmi dobrá, PPP vychází vstříc požadavkům učitelky, zprávy však prozatím v podobě ústní a nekonkrétní. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku, jejich stručné zhodnocení - Štafetový běh na školním hřišti pouze diváci - Tematické vycházky po okolí (orientace v prostředí, bezpečnost, schopnost kolektivního pohybu ) - Strašnické divadlo Králíci z klobouku (muzikálové podání, zdařilé představení, líbivé z pohledu dětí, otázka domova) - Školní výlet Peklo (Příbram) Mikulášská nadílka spojená s programem situovaným do pekelného podzemí, pro děti velmi sugestivní, hodnocení kladné - Kouzelnické představení ( kouzla s papírem) zanechalo v dětech plno dojmů a chuť k imitaci - Kino Park Hostivař Mikulášovy patálie (většinou kladná odezva) - Interaktivní představení v Aj rozhodně zajímavý a nový způsob - Školní kolo Pražské poetické setkání - Ukázka dravců ptáci, zvířátka vždy pro děti zájmem 10

11 - Velikonoce Příbram (ukázka starých zvyků a tradic, možnost vyzkoušet si, velmi pěkná exkurze) - Bubnování - vystoupení s přednáškou (JAR), žáci měli možnost praktické zkoušky - pro ně maximální a silný zážitek, zcela ponořeni do bubnování! (předcházelo shlédnutí filmu o JAR) - Kino Park Hostivař Kuky se vrací (pro děti i dospělé, pozitivní reakce většinou) - Knihovna Cíl seznámení prvňáčků s knihovnou, možnost registrace, důležitá role knih - Sportovní den Petřín (pozorování přírody a schopnost slušného chování, výstup a sestup - kondice) - Pohádkové sklepení ve Starých Hradech (u Jičína) výlet na závěr školního roku s pohádkovým motivem, který je věčný a pro děti neustále přitažlivý, plní však také výchovný charakter Dlouhodobé projekty: Zdravé zuby, Dopravní výchova Dodržení / nedodržení časových a tematických plánů, případné zdůvodnění: Došlo k dodržení, při některých příležitostech bylo možné jejich urychlení. Výčet mimořádně nadaných a neúspěšných žáků: Problémy 1 žákyně Čj (čtení, psaní - dochází ke zlepšení výsledků), 2 žáci Čj (písemný projev) všichni byli vyšetřeni v PPP, prozatím tolerance, ještě budou nová vyšetření. Práce se žáky s SPU (prozatím nejsou potvrzeny) postupné zvyšování nároků pochvala výkonu i snahy častá, ale spíš krátkodobá práce v úkolu vytvářet klidné prostředí pro práci navodit příjemnou a vstřícnou atmosféru hledat u dítěte úspěšnost pravidelná relaxace kladení reálných cílů zohlednění písemného projevu Cizinci: Ve třídě jsou tři žáci ukrajinského původu, česky hovoří dobře, komunikační problém není, pouze individuální (občasné) nepochopení významu některých pojmů. Spolupráce ze strany rodičů i žáků je bezproblémová. Žáci ze znevýhodněného prostředí: Do jisté míry lze do této kategorie zahrnout jednu žákyni - (sedm dětí v rodině). Po stránce materiální nezaostává, ale nedostatek času ze strany rodičů vedl k zaostávání a nezvládnutí učiva. Po opakovaném tlaku směrem k rodičům dochází nyní k nápravě. Nutný individuální přístup, klidné jednání a trpělivost. Práce s průřezovými tématy ŠVP (kdy, jak, jak dlouho): Čj (duben v bloku 1 hodina) OSV kreativita Dramatizace pohádky Řepa veliká jako Říp. Rozdělení rolí, práce ve skupině, kreativita ztvárnění role i pohádky jako celku, improvizace, uvědomění si děje, prožitek z děje i ze hry. 11

12 M (září červen, dlouhodobě) OSV rozvoj schopnosti poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Modelování reálných situací za pomoci přirozených čísel, práce se základními geometrickými útvary, řešení a tvoření slovních úloh, jednoduché paměťové početní operace s přirozenými čísly střídání různých forem učení (např. didaktické hry, skupinové práce, soutěže ) ČAJS (září, květen v bloku) VDO občanská společnost a stát Tematická vycházka po okolí (všímáme si prostředí, lidí,žáci komentují) Beseda na téma Místo, kde žiji, Společnost, ve které žiji. Hv (červen v bloku) Mediální výchova práce v realizačním týmu Nácvik hudebního pásma. Vystoupení pro spolužáky k závěru školního roku. Důraz kladen na zodpovědnost za kolektivní dílo (uvědomování si individuální zodpovědnosti při skupinové práci, práci v týmu); kultivované vystupování, chování ; rozdělení jednotlivých úloh a následnou syntézu (zpěváci, instrumentální doprovod). ČASP (září červen, dlouhodobě) OSV osobnostní rozvoj kreativita Na základě přímé manipulace s netradičními druhy materiálu si žáci rozvíjejí svou jemnou motoriku a kreativitu, uplatňují fantazii (např. při lepení vylisovaných listů do podoby lesních skřítků). Vv (červen v bloku) EV vztah člověka k prostředí Vycházka po okolí, na základě vycházky beseda na téma Prostředí, kterým jsme procházeli a ve kterém žijeme. Na závěr bloku výtvarné zpracování. Tv (září červen, dlouhodobě) OSV psychohygiena Psychohygiena (hygiena duševní) se zabývá podporou a rozvojem duševního zdraví a nemocí, jednou ze složek tomu napomáhajících je tělesná výchova; děje se tak dlouhodobě, po celý školní rok v rámci sportovních a pohybových her, kondičních, relaxačních a průpravných cvičení, gymnastiky, atletiky Posilujeme pozitivní vztah žáků k pohybu komplexně. I. B třída s rozšířenou výukou Hv Stručná charakteristika kolektivu:1.b je možno charakterizovat jako specifický kolektiv dětí, které se věnují hudbě, zpěvu a estetickým činnostem jako takovým. Hudebním činnosti preferují i mimo školu, vzájemně se podporují a doplňují. Vztahy ve třídě jsou relativně dobré, občas dochází ke sporům mezi dětmi zejména proto, že je zde mnoho dominantních osobností. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Děti si osvojily základy trívia, velkým vzdělávacím problémem zůstává, že vedle velmi nadaných dětí se ve třídě nachází žáci vyloženě slabí většinou v důsledku SPU, chybí zdravý střed. Podařilo se zvládnout 12

13 základy pěvecké techniky, všechny děti již intonují v rozsahu c1 c2, hrají zatím levou rukou na sopránovou zobcovou flétnu. Naučily se zvládnout kolektivní práci, pochopily zodpovědnost k ní, což je při hromadných hudebních projektech nezbytné. Spolupráce s rodiči:s rodiči je v této třídě většinou spolupráce dobrá. K problému dochází u některých z těch, kteří byli tř. učitelkou a psycholožkou doporučeni k vyšetření do PPP. Vyšetření se brání, odmítají, ač výukové obtíže jejich dětí jsou zřejmé.naopak značná část rodičů škole a s ní spojenými činnostmi vyloženě pomáhá rodiče chodí jako doprovod na akce, převážejí vlastním vozem elektronické klávesy, sami sledují a nabízejí ostatním akce (např část třídy spolu s rodiči a tř. učitelkou navštíví koncert operních árií v oboře Hvězda, operu Libuše v Divoké Šárce apod.). Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku představení Králíci v klobouku, Strašnické divadlo výlet do Příbrami Peklo vystoupení pro rodiče a veřejnost v jídelně školy vystoupení pro žáky I.stupně v jídelně školy vystoupení na vánočních trzích Prahy výstava Arabela kino Hostivař, Mikulášovy patálie výlet do Příbrami Velikonoce v hornickém domku vystoupení na festivalu pěveckých sborů Rolničkové svátky písní, Hlahol vystoupení na velikonočních trzích, Staroměstské nám kino Hostivař, Kuky se vrací návštěva knihovny s besedou, Zahradní Město výlet do Jičína Pohádkové sklepení ve Starých Hradech horolezecká stěna + hřiště Guttovka sportovní výlet do Krčského lesa ŠvP:Třída na škole v přírodě nebyla. Dlouhodobé projekty:jedná se o třídu s rozšířenou výukou Hv, která postupuje v souladu se školním vzdělávacím programem. Soutěže: 1 žákyně mimořádné ocenění v nulté kategorii recitační soutěže Veškerá průřezová témata byla realizována Ve třídě pracuje 5 mimořádně nadaných žáků, u 4 žáků je již diagnostikována SPU. Děti s SPU, vyšetřeny v PPP, někteří rodiče se zatím na vyšetření neobjednali. Další docházejí pravidelně ke speciálnímu pedagogovi. Jedna žákyně učivo 1. třídy nezvládla, byla hodnocena slovně, pokud se situace nevylepší, v polovině druhého ročníku přestoupí do speciální třídy v jiné škole, matka souhlasí. Práce s průřezovými tématy ŠVP (kdy, jak, jak dlouho):veškerá průřezová témata byla realizována s výjimkou návštěvy Opery (6. tř.) z důvodu omezené kapacity vstupenek 13

14 Osobní rozvoj pedagoga: Prostudovaná literatura:metodiky výuky trívia. Didaktické a psychologické hudební a dramatické hry (zejm. podle Z: Šimanovského). Metodiky výuky hry na zobcovou flétnu. Diagnostická literatura vztahující se k předškolnímu a mladšímu školnímu věku. Navštívená školení a kurzy, vzdělávání atd.: Práce s dětmi se syndromem ADHD, PPP Praha 7, Korunovační Metoda dobrého startu, Dyscentrum, Praha 7, Korunovační 8 Nově osvojené a vyzkoušené metody práce:metodika výuky čtení, psaní a počítání v prvním ročníku ZŠ Třída II. Stručná charakteristika kolektivu: Ve třídě je 26 žáků, z toho 15 chlapců a mnozí z nich mají diagnostikovánu ADHD, poruchy pozornosti a různé formy dys-funkcí.třída je proto velmi hlučná a je obtížné udržet pozornost žáků. Učivo však celkem dobře zvládají. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Nejvíce pozornosti jsem letos věnovala vztahům mezi spolužáky, protože se k sobě chovají často velmi hrubě.mnoho konfliktů vzniká z důvodu nedostatku tolerance k ostatním, nesnášenlivosti a sobectví. Zatím se dostavují jen dílčí úspěchy. Spolupráce s rodiči: Spolupráce s většinou rodičů je dobrá, ale s některými se nedaří navázat kontakt.ne všichni se pravidelně zajímají o práci svých dětí ve škole a nereagují ani na výzvy k návštěvě ani na zprávy v žák.knížce. To se negativně projevuje na práci jejich dětí. Dvě děti byly dočasně svěřeny do péče příbuzných. Problematická spolupráce je se 4 rodiči. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku: Výlet na Říp-osvědčená vycházka po stopách praotce Čecha, výchova k vlastenectví Filmové představení- Mikulášovy patálie Interaktivní kouzelnické představení v angl. jazyce Ukázka dravých ptáků Výlet do skanzenu v Přerově- seznámení s životem na vesnici v min. stoletích a s velikonočními zvyky Výlet do ZOO ve Dvoře Králové Bubnování- seznámení s africkými rytmy Filmové představení k MDD- Kuky se vrací Vycházka na Petřín-(lanovka, rozhledna, bludiště) Výcvik na horolezecké stěně ŠvP Černá hora Pobyt na horách se dětem velmi líbil a rády pojedou opět Beseda se členem KRNAPu o chování v chráněné krajinné oblasti Promítání filmu o Krkonoších 14

15 Úklid plastových odpadků v širším okolí horské chaty-výchova k ochraně přírody Projekty:Kurz plavání od 2.2. do celkem 20 lekcí Dobře vedené hodiny. Všichni žáci udělali pokrok v osvojování stylů, nebo se alespoň zbavili strachu z vody. Dlouhodobé projekty: 0 Soutěže: Školní kolo soutěže v recitaci Březen 2010 Velikonoční vejce- soutěž o nejlepší výzdobu Intersparu Dodržení / nedodržení časových a tematických plánů, případné zdůvodnění: Byla snaha se co nejpřesněji držet časových plánů. V českém jazyce učivo splněno s předstihem, hodně času věnováno opakování a procvičování. Bylo by možno přesunout některé učivo z náročného programu 3. ročníku. V matematice naopak nezbyl čas na dostatečné procvičení násobení a dělení čísel 1-5. Bude to zohledněno na začátku 3. roč. Ve třídě je 1 nadaná žákyně, což se také projevilo v mezinárodních testech, ve kterých se vklínila na 2. místo, mezi žáky třetích tříd. Je zde i několik dalších velmi pilných dětí. 1 žák zvládá zvláště učivo matematiky jen díky velkému úsilí rodičů. Práce se žáky s SPU, žáky ze znevýhodněného prostředí a s cizinci: Ve sledování poradny jsou 4 žáci, logopedický problém má 1 žákyně, pro nezvladatelné výbuchy vzteku by bylo potřeba vyšetřit 1 žáka. Cizinci jsou 3, jeden žák z Bulharska zatím nezvládá jazyk, a proto je z čes. jaz. a prvouky klasifikován slovně. Plánovaná průřezová témata byla splněna, zapsána v tř. knize. Návrhy na změny ŠVP: Plán učiva byl splněn. V čes. jaz. zbylo hodně času na procvičování, bylo by možné do 2. roč. přesunout něco z obtížné látky 3. roč. V mat. nebyl dostatek času na procvičení násobení a dělení. Bude k tomu přihlédnuto na začátku 3. roč. Osobní rozvoj pedagoga: Výuka angličtiny- Jazykové studio Rolino Navštívená školení a kurzy, vzdělávání atd.: Práce s dětmi s ADHD PPP Praha Metoda dobrého startu Dys-centrum Praha 7 15

16 Nově osvojené a vyzkoušené metody práce: Všechny metody ověřené 30 lety praxe se snažím používat, střídat a tak zaujmout pozornost žáků. Učivo je procvičováno i formou her na počítači. Materiální podmínky školy Kabinet 1. stupně byl v posledním roce doplněn o množství nových pomůcek, plně mi vyhovují. Příležitostně docházíme do počítačové učebny. Vybavení školy učebnicemi: Dostatečné. Vybavení jednotlivých tříd a odborných učeben: Vyhovující. Učitelovo zázemí: Ve 3. patře by bylo potřeba umístit ledničku, protože učitelé jen obtížně mohou odbíhat do přízemí a na delší dobu opustit třídu. Úklid ve škole: Pravidelný úklid se zredukoval na vynesení koše a zametení. Považuji ho za nedostatečný. Pokud potřebuji už nutně umýt např. lavice, píši to na tabuli. Prach se neřeší vůbec. Třída III.A Třída je spíše pasívní, prospěchově dobrá. Nové učivo chápou žáci spíše pomaleji. Děti velmi rády soutěží, vyrábějí různé výrobky, zpívají, čtou. Často nosí encyklopedie a knihy k učivu probíranému v ČAJS. Domácí úkoly a pomůcky nosí. Kamarádský kolektiv dětí se utužil na zimní ŠvP v Jizerských horách. Děti výborně přijaly mezi sebe cizinku, která k nám přišla v říjnu z Ukrajiny. Kázeňské problémy o přestávkách se objevily až v dubnu u 4 žáků. Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Úspěšně jsme zvládli určené učivo, i když nám to trvalo déle. Děti se se zájmem účastnily soutěží a různých projektů. 1 žák postoupil do meziškolního kola recitační soutěže. Podařilo se mi naučit dívku z Ukrajiny česky číst a psát při individuální každodenní práci. Dívka je velmi chápavá a během 2-3 měsíců jsme mohly přejít od učebnic pro 1. třídu k paralelní práci se třídou. Ještě rychleji zvládla učivo matematiky, i když na Ukrajině se ve 2. třídě učili pouze do 20, a to bez přechodu 10. Matka s dívkou pečlivě pracuje. Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je většinou výborná. Zasílají nám papíry na kreslení i do tiskárny, sladkosti na odměny, materiál na výtvarné práce. Konzultačních hodin i třídních schůzek se účastní téměř všichni. Výjimkou jsou rodiče žákyně, která má velké prospěchové problémy. Matka začala pracovat a přestala do školy docházet, otec, který přes den převzal o 7 dětí péči, sem nechodí a situaci zlehčuje. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku, jejich stručné zhodnocení náborová hodina basketbalu 4.9 výlet do lesoparku Hostivař se 4.B 10.9 štafetový běh celoškolní akce na hřišti 7.10 kurz resuscitace 3 hodiny 2.11 projekt Pražské památky Děti se zájmem přednesly povídání o vybrané památce, přinesly pohledy, knihy. Nakonec jsme si z referárů udělali výstavku. Práce byly vyzdobené i vlastními kresbami. 16

17 Projekt Sousedé ČR skupinová práce. Každá skupina ostatním řekla co nejvíce o dané zemi a ukázala obrázky z ní. Někteří sami od sebe přinesli i peníze z těchto zemí Projektová hodina ČASP Zdravá svačina -Každý přinesl nějakou zeleninu, ovoce, suché plody. Každý přinesl více než 1 požadovanou věc. Po omytí, popř. oloupání a nakrájení jsme jídlo naservírovali na tácky a snědly. O přestávce jsme pak nabídli i ostatním. 12. týden výtvarná soutěž Vánoce očima dětí pořádaná OÚ Prahy Projektová hodina Líbí se mi tato kniha a doporučuji ji ostatním ukázky sběratelských zájmů dětí prohlíželi jsme sbírky autíček, samolepek, modelů, ptačích per, mincí, známek které si děti vystavily na své lavici Výroba adventních věnců Toulcův dvůr 4.12 Mikulášská nadílka 8.12 knihovna Cíl Vánoční zvyky beseda shlédnutí vystoupení I.B a III.B v jídelně Strašnické divadlo Čertovská pohádka dětský film Bolt AVP třídní vánoční besídka u stromečku s dárky, zpěvem a poslechem koled, pohoštěním a tombolou 19. týdem výroba dárků pro budoucí prvňáčky 28.1 Mikulášovy patálie kino Spar lyžařská ŠvP se 4.B 2.3 předvedení dravců v tělocvičně 3.3 školní kolo recitační soutěže v naší kategorii postoupil Antonín Kuncl výtvarná soutěž Europarku Veselá kraslice 18.3 Matematický klokan 4. místo měl nejlepší z nás Nebyli jsme moc úspěšní kvůli nepozornému čtení zadání 7.4 Muzeum čokolády Praha seznámení s postupem a historií výroby čokolády, malba čokoládou, soutěžní kvíz a ochutnávka doporučujeme 21.4 Co vím o vybraném zvířátku projektové hodiny- práce máme vystavené ve třídě 26.4 Africké bubnování pořad o Africe v tělocvičně/předcházelo shlédnutí ukázky na DVD Saga Afrika 16.4/ 17.5 lezecká stěna a hřiště u ZŠ Gutova 19.5 výstavka fotografií Když jsem byl malý hádali jsme, kdo je na fotu 26.5 kino Hostivař Kuky se vrací 2.6 projekt zdravé zuby vyplnění pracovních listů 15.6 celodenní výlet do IQ parku v Liberci a na Ještěd 41. týden výtvarná soutěž Hasiči očima dětí 22.6 sportovní den ŠvP: zimní ŠvP s lyžařským kurzem v Jizerských horách penzion Kitty Zúčastnilo se 12 dětí z naší třídy, 4 kvůli financím nejeli. Ubytování, strava i počasí byly výborné, personál ochotný, onemocněla pouze 1dívka před koncem. Neměli jsme kázeňské problémy. Děti si užily lyžování naučili se lyžovat všichni, kdo měli lyže, zvládli i vlek. Měli jsme i závody. Paní vychovatelky připravily soutěže olympijských družstev, chodili jsme i bobovat a na vycházky. Sledovali jsme i zápas našich hokejistů na OH. Byla diskotéka a odměny za soutěže. Projekty:viz 2.11, 9.11, 11.11, 24.11, 25.11, 21.4, 19.5 Dlouhodobé projekty: 17

18 -výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu viz7.10, 11.11, ve 13. a14. týdnu zájmy a záliby dětí, plavání ve 2. pololetí zúčastnily se všechny děti a umí plavat, absence minimální, vycházky, ŠvP, lezecká stěna,zdravé ZUBY, 40. týden ochrana zdraví a prevence, předcházení úrazům, sportovní den -dopravní výchova týden dopravní kázeň chodce, cyklisty, značky 40. týden prevence úrazů -environmentální výchova Čajs- 11. týden ochrana vody, půdy, ovzduší, krajiny 13. týden péče o ŽP, od 23. týdne do konce roku živé organismy, 34. týden ohrožené druhy rostlin, živočichů, chráněná území, třídění odpadu. Průběžně ve VV, na ŠvP, při vycházkách. Ve třídě třídíme použitý papír, sbíráme plastová víčka. Soutěže: recitační výtvarné Dodržení / nedodržení časových a tematických plánů, případné zdůvodnění: V českém jazyce došlo k posunu části učiva o slovesech až do června. Největším problémem jsou vyjmenovaná slova, která neustále procvičujeme. V Matematice jsme museli přesunout dělení typu 80:5 a násobení typu 14.2 z května na červen, protože písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i dělení se zbytkem dělalo velké problémy. V ČAJS jsme v souladu s plánem. nadaní 2 žákyně v M, 1 žák - ČAJS méně úspěšní 1 žákyně M, ČJ i ČAJS Práce se žáky s SPU, žáky ze znevýhodněného prostředí a s cizinci: 1 žákyně je z velmi početné rodiny 7 dětí. Vedena v PPP středně těžká dyslexie, dysortografie i dysgrafie bohužel potvrzeno až letos, poradna nezkoumala požadované vyšetření dyskalkulie, dosud omlouváno nezralostí, malou vůlí. Loni matka do poradny s dívkou nechtěla pravidelně docházet, 1. pololetí již docházela a plnily úkoly poradny, došlo k mírnému zlepšení, snížení četnosti chyb stále však okolo 20 na diktát. Hodnotím pouze chyby, které může ovlivnit. Dávat pouze doplňovací cvičení, jak radila poradna, se neosvědčilo. Aby byla co nejdřív hotová, odhadem napíše i y, o výsledek jí nejde. Ve 2. pololetí začala matka chodit do práce, otec se školní přípravě nevěnuje, na schůzky ani konzultace nechodí. Žákyně však úkoly nosí, dělá je s matkou. Na učení však čas nemají, většinou se Viktorka stará o sourozence. Velmi těžko chápe nové učivo, nechce ho vnímat při opakovaném individuálním vysvětlování. Tato situace je i v matematice a ČAJS. Říká, že rodičům je jedno, jaké známky nosí. 1 chlapec matka s ním pravidelně dochází do PPP. Podle letošní zprávy nejsou problémy v ČJ způsobeny poruchou, ale nedostatkem nadání. Maminka se s chlapcem hodně připravuje, učivo zvládá. Nepodařilo se ale zlepšit čtení je na úrovni 1. třídy. Při práci s textem mu předčítám. 1 žák mírná dyslexie, tolerujeme pomalejší čtení, jinak výborný žák. cizinci Ukrajinec - je zde od 1. třídy nemá jazykové problémy U jedné žákyně se jazyková bariéra stále projevuje v ČJ a v ČAJS, proto bude hodnocena slovně. Z matematiky dostane 1, protože učivo naší 2. a 3. třídy zvládla velmi dobře během 9 měsíců/ přišla v říjnu/. Práce s průřezovými tématy ŠVP (kdy, jak, jak dlouho): - Dlouhodobě plněná témata MA OSV- kooperace a kompetice září červen práce ve dvojicích, skupinách, soutěže zařazováno každý týden. Žáci se učili seberegulaci v situaci 18

19 nesouhlasu, odstupují od svého nápadu, navazují na myšlenky druhých, komunikují spolu, podporují se, řeší konflikty, podřizují se nebo organizují, pokouší se zvládnout prohru. Zde máme stále co zlepšovat, někteří jedinci prosazují jen sebe. ČASP OSV kreativita - září červen žáci si sami vybírají materiál, plánují postup, barvy, kompozici, pracují na základě svých představ a fantazie HV OSV kreativita - září červen Žáci navrhují, jak pohybově, výtvarně vyjádřit píseň, jaký zvolit hudební doprovod, vyjadřují své pocity ze skladeb, předvedou nějakou píseň - Témata v bloku VV OSV poznávání lidí - listopad Žáci si ve dvojicích sdělili své zájmy a informace o sobě, druhý je pak představil dětem. Potom malovali sousedův obličej a kolem něho obrázky představující jeho zájmy. Lze lepit i obrázky. Splněno ČAJS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Projektové hodiny Žáci se seznámili na globusu a mapách s polohou ČR ve světě a Evropě, seznámila jsem je se společenstvím evropských států EU, s výhodami EU pro obyčejné lidi, prohlédli jsme si bankovky a mince euro. Žáci se rozdělili na 4 skupiny a každá skupina prezentovala po domácí přípravě naše jednotlivé sousedy. Žáci čerpali z novin, encyklopedií, internetu. Český jazyk Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Při kritickém čtení jsme rozebrali článek o koních pochopili hlavní myšlenku, nová fakta, určili jsme, zda nadpis odpovídá textu, vybírali jsme důležitá slova, sestavili osnovu článku, vysvětlili si neznámá slova. Porovnali jsme s naší zkušeností, zda je text pravdivý. V další hodině jsme poznali rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením. Mediální výchova vnímání autora med. sdělení. Porovnali jsme, jak je podobný obsah vyjádřený v tisku, předvedli, jak by tato zpráva zazněla v rádiu, televizi na ČT a Nově. Diskutovali jsme o reklamě zda je vše pravda, proč výrobky propagují známí lidé. Med. výchova práce v realizačním týmu rozdělili jsme si práci, určili hlasatele, herce, skupiny si natrénovali nějakou reklamu Tělesná výchova Výchova v evrop. a glob. souvislostech Evropa a svět nás zajímá oproti plánu na červen jsme realizovali již v únoru sledovali jsme úspěchy našich sportovců na zimních OH v Kanadě už doma, na ŠvP jsme viděli zápas našich hokejistů Společně se 4.B jsme se rozdělili do 5 družstev, vylosovali si stát a soutěžili sportovně i jinak za své státy po celý týden na ŠvP. Všechna družstva byla odměněna. Osobní rozvoj pedagoga: Prostudovaná literatura: Poruchy učení O. Zelinková Respektovat a být respektován Kopřiva a kol. Navštívená školení a kurzy, vzdělávání atd.: Metody práce s dětmi v MŠ a se žáky s vývojovou poruchou chování ADHD/ADD ZŠ Korunovační, , 4 hodiny Kurz angličtiny studio ROLINO každou středu ve 2. pololetí Nově osvojené a vyzkoušené metody práce: projektové hodiny, projekty, výstava sbírek dětí Třída III.B je živá, kamarádská, kolektiv dobrý. Žáci s polu tráví i mimoškolní aktivity a volný čas, vzájemně si pomáhají i při řešení problémů. 19

20 Úspěchy / neúspěchy při práci s kolektivem během šk. roku: Za jeden z větších úspěchů považuji začlenění žáka romské národnosti do kolektivu, na čemž má velký podíl jeden ze žáků třídy. Děti si s ním o přestávku povídají a i mu půjčují pomůcky aniž by k tomu byly vyzváni. Spolupráce s rodiči je horší než loni, stéle méně a méně jich chodí na třídní schůzky a konzultační hodiny. Někteří i přesto, že slíbí účast, nepřijdou. Zůstává však jádro rodičů( asi 8), kteří se starají vzorně a spolupráce s nimi je výborná. Pedagogická práce Akce, jichž se třída zúčastnila během školního roku, jejich stručné zhodnocení Vyšehrátky- interaktivní festival pro děti zaměřený na státní svátky materiály se velmi hodily v hodinách Čajs k upevnění znalostí, proč st.svátky slavíme) Ukázka basketbalu 2. ročník štafetového závodu Kurz resuscitace ( děti se dozvěděli, jak zacházet se zraněním, prakticky vyzkoušely záchranu člověka, dostaly osvědčení. Využito v hodinách Čajs.) Výlet na Říp (tématické otázky k pověsti o Čechovi- využito v h. ČJ) Mikulášská Vystoupení u Edenu Výstava Arabela ( děti se dozvěděly o práci u filmu, jak se točí filmové triky, šijí kostýmy, připravuje film) Vánoční dílny v DDMJM ( výroba výrobků s vánoční tématikou- Časp) Vánoční besídka Kino- Mikulášovy patálie Recitační soutěž ( školní kolo) Výstava Merkur ( výstava zaměřena na stavebnici Merkur, na její historii, modely, samostatná montáž a demontáž) Matematická soutěž Klokan ( v kategorii Cvrček několik žáků uspělo na prvním a třetím místě) ŠvP ( viz níže) Africké bubny (děti se seznámily s Afrikou, její kulturou a tradicí, praktická ukázka bubnů a hry na ně) Kino- Kuky se vrací Plánovaný: výlet na Petřín ŠvP: Černá hora Akce Švp Přednáška pracovníků KRNAP o Krkonoších, Úklid hor s pomocí KRNAP, Výlet do ZOO ve Dvoře Králové, Olympiáda ve sněhu ( v rámci odpoledních aktivit) Akce přispěla k upevnění kolektivu a zdraví dětí. K prohloubení kamarádských vztahů a k rozvoji samostatnosti. ŠvP se nezúčastnili 3 žáci Projekty: Několik projektů v ČAJS- Poznáváme Prahu, Vesmír, Slunce, Živočichové Na Švp úklid hor a pracovníky KRNAPu + tématická přednáška, Hv+Tv nácvik hudebního vystoupení k Edenu ( vymýšlení patřičné hudby, kostýmů, kreativních prvků) 20

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více