LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí."

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí Zoe Fouquet Aktuality na

2 Z REDAKCE Zrcadlo Vyjet za hranice má několik vzdělávacích rovin. Tak zaprvé se můžete něco dozvědět o cizí architektuře, památkách, kaňonech či zámcích. A zase to zapomenout. Znovu si osvěžíte zkušenost, že pleť Středoevropana nemá v konfrontaci se subtropickým sluncem velkou šanci. Bohužel ani letos vaše školní angličtina sama od sebe nezíská schopnost plynulé konverzace a ani po dvou návštěvách Egypta nezískáte odolnost vůči střevním potížím. Nechci, aby to vyznělo necitlivě, ale soubor našich zážitků je z této podoby cestování poněkud jalový. Nikdo z nás totiž nezažije, jak vypadá typická večeře v káhirské rodině, jaké hry si s dětmi hrají u stolu, co pěstují na zahrádce za domem a kterak vypadá hliněný dům babičky na egyptském venkově. To by se člověk musel v dané zemi zapojit do běžného každodenního života, a tak trochu se stát jedním z nich. Z řady možností, jak nasát atmosféru a vstřebat z ní všechno to okouzlující, představují dobrovolnické projekty nebo výjezdy au-pair. Na au-pair to v mém případě už asi nevypadá, ale o nějakém dobrovolnickém projektu do budoucna vážně uvažuji. Zážitky z jiných krajů a mravů mají právě v každodenním kontaktu tu správnou syrovost, protože se z vás stihne alespoň částečně sloupnout nálepka dočasného návštěvníka, před kterým se neprdí. Pak teprve přichází ta správná zpětná vazba, ve které vám domorodci, ať už chcete nebo ne, nastaví zrcadlo. Na oplátku uděláte to samé vy jim. Poznání to může být všelijaké a možná nečekaně získají na ceně i naše všední hektické večery s vajíčky na hniličku a zprávami na Radiožurnálu. Možná největší bohatství spatříte v tom, že poprvé pocítíte hrdost na svou zem, přestanete ohrnovat nos nad svou vlastní věčně hašteřivou rodinou, nebo si uvědomíte, jaké kouzlo může mít propršený den. Takové poznání ale nemusíte zažít, jen když se vy sami rozhodnete sbalit kufry, podobně zafunguje i setkání s cizincem, který se dočasně stane součástí místní komunity. Není totiž nad pocit, kdy se odpolední výlet na Mariánskou horu promění v očích Francouzky Zoe na nevšední zážitek, který ji bude provázet po celý život. Jak se těšíte na nový městský rozhlas? Ing. Petra Brejšová kancelář starosty Těším se na něj jako na každý nový úkol. Je to výzva. Rozhlas by se měl totiž stát dalším informačním kanálem, kterým potečou informace z radnice směrem k občanům. Budeme muset důkladně zvažovat míru jeho používání, aby sloužil, ale neobtěžoval. Neodpustím si ale poznámku k jeho základní funkci, kterou je varování při krizových situacích. Nespoléhejme na něj jako na nějaký samospasitelný prostředek. Ani deset tlampačů pod oknem nám rozum nekoupí. Vidím-li hustý dým valící se z části města, ve které desítky let probíhá chemická výroba, zavřu okno, zavolám domů děti a nepotřebuji sdělení, že hoří. Ing. Aleš Hampl pracovník krizového řízení MěÚ Nevím, jestli těšit je ten správný výraz, ale každopádně jej vítám. Podle mého názoru výrazně zlepší možnosti vyrozumění obyvatel a návštěvníků města za případných mimořádných a krizových situací. Snaha řešit tuto oblast tu byla už v minulosti. Bývalý starosta Ing. Košťál mně zadal úkol, abych prověřil možnost získání dotace a vybudování vyrozumívací sítě pro celou obec s rozšířenou působností. To však tehdejší situace neumožnila. Jsem rád, že nyní se prostřednictvím protipovodňových opatření podařilo vyrozumívací systém pro město Lanškroun vybudovat. Ing. Bohumil Bernášek místostarosta Chtěl bych zdůraznit, že se nebude jednat o klasický městský rozhlas, který kdysi v Lanškrouně fungoval. Realizovaný digitální povodňový plán doplněný o vyrozumívací systém je zásadním prvkem pro ochranu obyvatelstva před povodněmi. Samotný vyrozumívací systém potom skutečně může plnit funkci městského rozhlasu a výrazně přispět k informovanosti občanů. Jak důležité to může být se např. ukázalo při požáru galvanizovny v loňském roce. Brzy na nás promluví sirény: Nový varovný systém začne fungovat...s. 3 Krsek už po jedenácté první mezi veterány: Kdo je nejúspěšnější mezi sportovci...s. 4 Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni: Štědří dárci umožňují Charitě nové projekty...s. 5 Na tenis do haly Forea: Nový povrch skýtá profesionální možnosti...s. 7 V čechách se sklízí se stolu moc brzy: Rozhovor s francouzskou dobrovolnicí...s let historie litomyšlské ortoptiky: Špičkové pracoviště začínalo v 70. letech...s Skautské, neboli kamarádské závody: Horolezecké klání v Lanškrouně...s. 19 Vážení čtenáři, v květnu oslavíme výročí 70. let od konce druhé světové války. Chtěli bychom prostřednictvím Listů Lanškrounska vyzvat všechny pamětníky, kteří rádi literárně tvoří, aby sepsali své vzpomínky na toto období. V květnovém čísle tyto příspěvky otiskneme a připomeneme si tak události války a osvobození. Vítáme i články psané rukou. Vše zasílejte na adresu: nebo noste na adresu: TG Tisk, 5.května 1010, Lanškroun. Redakce LL Předplatné 2015 Vážení čtenáři, stále ještě máte možnost zaplatit předplatné Listů Lanškrounska na rok Cena zůstává stejně jako v předchozích letech a činí od čísla 3/2015 do konce roku 276 Kč. Nejbližší roznáška na adresy předplatitelů proběhne ve čtvrtek 5. února, kdy vychází 3. letošní číslo. Další čísla budou vycházet v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Jako bonus je pro předplatitele zajištěna celoroční bezplatná roznáška domů. Předplatné můžete objednat buď zasláním u na adresu: (zájemcům bude zaslána elektronická faktura), nebo nejlépe osobní návštěvou v kanceláři firmy TG TISK, s.r.o. Vážení čtenáři, redakce LL a celá firma TG TISK s.r.o. Vám děkuje za přízeň v roce František Teichmann, šéfredaktor František Teichmann šéfredaktor Listy Lanškrounska vydává TG TISK, s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: Archiv starších čísel: Šéfredaktor: Mgr. František Teichmann, redakce: Mgr. Martina Teichmannová Foto: soukromé archivy autorů. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E

3 AKTUÁLNĚ BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY První velkou novinkou letošního roku je realizace varovného systému a digitálního povodňového plánu po celém městě a okolním regionu. Všechny prvky výstražného systému jsou již nainstalovány, z vyrozumívacích zařízení zbývá osadit cca polovinu reproduktorů. Dvě mluvící sirény jsou již na svých místech. V nejbližších dnech z nich uslyšíte hlásit, zatím pouze zkušebně. Čeho dalšího se projekt týká a proč se k němu vlastně přistoupilo, se věnuji v následujícím článku. V posledních letech dochází stále častěji k povodňovým situacím, kterým nelze zabránit. Vhodnými protipovodňovými opatřeními lze pouze zmírňovat jejich negativní účinky na životy, zdraví a majetek obyvatel. Hlavním cílem projektu je varování občanů před haváriemi a požáry a dále hlavně varování před povodňovými situacemi ve správním území města Lanškroun a v horním povodí vodního toku Moravská Sázava. Mezi jedno z opatření ochrany před povodněmi se řadí budování lokálních výstražných systémů (dále LVS) a prvků varování a informování obyvatelstva. Podporu v instalaci poskytuje Státní fond životního prostředí, oblast podpory omezování rizika povodní. Zde je možné získat dotaci až 90 % způsobilých nákladů na budování či modernizaci LVS. Město Lanškroun požádalo v polovině roku 2012 o dotaci a nyní aktuálně dokončuje instalaci všech prvků. Celá akce bude stát přes 10 mil. Kč, ale Lanškroun zaplatí pouze 10 %. Projekt se skládá ze tří základních částí. 1. Lokální výstražné systémy: konkrétně šest hladinoměrů, jednu vodočetnou lať, čtyři srážkoměry a jedno teplotní čidlo. Bude se monitorovat území od Bukové hory až po Hoštejn, kde Moravská Sázava opouští území Obce s rozšířenou působností Lanškroun. 2. Vyrozumívací systém: zde se jedná o síť bezdrátových hlásičů a sirén s hlasovým výstupem umístěných na území města, včetně zřízení vysílacího pracoviště. Vyrozumívací systém bude mimo varování obyvatelstva před povodňovými situacemi využíván také pro varování obyvatelstva před různými haváriemi (úniky nebezpečných látek ), dalšími přírodními živly. Bude jej také možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 3. Poslední neméně důležitou částí je vypracování digitálního povodňového plánu Města Lanškroun a ORP Lanškroun. Cílem budování lokálních výstražných systému je zisk okamžitých informací o přívalových srážkách a z nich vznikajících náhlých povodňových situací. Včasné varování pak pomůže povodňovým orgánům i obyvatelům postižených míst získat prostor na reakci ještě dříve, než povodeň území zasáhne. Pro zjednodušení řekněme, že prvky výstražného systému v povodí zaznamenávají informace o srážkách a stoupajících hladinách vody v tocích (srážkoměry, hladinoměry), prvky varovného systému na takto získané informace reagují a upozorňují obyvatelstvo na vzniklé nebezpečí (sirény či bezdrátový rozhlas). Hladinoměr Hladinoměry fungují na principu ultrazvukového paprsku, který se odráží od vodní hladiny a tím monitoruje její výšku. Umístěny jsou na těchto místěch: ve Výprachticích na Moravské Sázavě, v Koburku na Sázavském potoce, na novém silničním mostě v Albrechticích, v Dolním Třešňovci na Třešňovském potoce, v Damníkově na Lukovském potoce a čidlo v Tatenicích monitoruje hladinu Hraničního potoka. Srážkoměr Srážkoměry lokálního výstražného systému jako první informují o hrozícím nebezpečí odesláním alarmových zpráv o překročení limitních hodnot srážek. Největším nebezpečím jsou plošně omezené, ale velmi intenzivní srážky zejména v letním období. Tento ditigální srážkoměr na fotografii je jediným v České republice, funguje na principu laserového paprsku, kterým částice propadají. Zařízení zachytí a rozezná skupenství, zda prší, chumelí či sněží s deštěm, atd. Srážkoměry monitorují místa ve výše položených oblastech a to na Mariánské hoře, Anenské Studánce, ve Strážné a ve Valteřicích. Zajímavé může být sledovat např. teď v zimě různá skupenství vody v těchto 4 oblastech. Tím druhým typem srážkoměru, který se zde nepoužil, jsou mechanické přístroje, které měří objem srážek v nádobě. Problém je s čištěním takovéhoto zařízení od listí a dalších nečistot. Vodočetná lať Je umístěna pod mostem před autobusovým nádražím. Jedná se mechanický měřič, který jednoduše ukazuje výši hladiny na Ostrovském potoce. Na fotografii vidíte lať upevněnou na kamenné stěně, bude ale přemístěna blíž k toku potoka. Její max. výška ukazuje 2 metry nad běžnou hladinou. Dále bude upravena kamera monitorující situaci na kruhovém objezdu tak, aby v případě potřeby lať snímala. Digitální siréna Umístěna na náměstí na budově staré pošty, druhá na jídelně Madoret Smetanova ulice. Digitální hlásič Na sloupy veřejného osvětlení a na nosné body nadzemního vedení jsou instalovány nové digitální hlásiče. Po celém městě je jich 135 s celkovým počtem 327 reproduktorů. Informovat budou nejen o hrozícím nebezpečí, ale i o plánovaných akcích a dalších zajímavostech. Vzpomeňme si, jak občané po požáru galvanovny na Velikonoce loňského roku volali po varovném signálu, který by je o akci informoval. Jsem rád, že ho naše město nyní bude mít. Ovšem pro bezchybné fungování systému bude nutné opakovaně zkoušet jak obě mluvící sirény, tak všechny reproduktory. Proto buďme trpěliví a omluvme zkoušky sirén v průběhu ledna, doplnil starosta města Radim Vetchý. Na závěr článku Richard Kohout, referent odboru životního prostředí, objasňuje vize a plány do budoucna: Mou vizí by bylo rozšířit povodňový systém na celé povodí Moravské Sázavy, protože právě Sázava je významný přítok řeky Moravy a může se podílet na povodňových situací. To, co jsme teď zbudovali, je cca jedna polovina jejího povodí. Dále náš varovný systém skýtá možnost obohatit jej o čidla zaznamenávající únik závadných látek z chemických provozů, požáry, zadýmení atp. Panu Kohoutovi děkuji za poskytnuté informace o projektu. Foto a text: Linda Netušilová

4 REPORTÁŽ KRSEK UŽ PO JEDENÁCTÉ PRVNÍ MEZI VETERÁNY Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Trenér Bucháček předává cenu Jaroslavu Doležalovi Mikuláš Karlík Miroslav Krsek Andrea Pokorná Miloš Beneš Markéta Hájková Už od roku 1966 se vyhlašují nejúspěšnější sportovci okresu. Stejně jako v loňském roce proběhl příjemný galavečer v Národním domě v České Třebové a stejně jako loni tam měl i Lanškroun své zastoupení. Už samotná nominace znamená, že sportovec dosáhl mimořádného úspěchu na republikové úrovni. O konečném pořadí pak rozhoduje anketa, kterou vyhlašuje Okresní sportovní sdružení, agentura Sport Action, město Česká Třebová a vydavatelství novin Deník. V nejmladší kategorii žáků se program nemohl obejít bez Mikuláše Karlíka (15 let), mimořádně úspěšného biatlonisty, který hájí barvy týmu KB Letohrad a bydlí s rodinou v Ostrově. V současné době je bezkonkurenčně nejlepším mladým biatlonistou mezi žáky v rámci MČR. Získal také dvě zlaté medaile na Olympiádě dětí a mládeže a obdobně si vedl i v závodech kolečkových lyží. Mikuláš skončil celkově šestý v kategorii žáků. Čtrnáctiletá Markéta Hájková pochází z Moravské Třebové, kde je v současné době cyklistika na vzestupu. Aby ne, když odtamtud pochází i nejlepší český cyklista současnosti a jezdec týmu Sky Leopold König. Projevuje se to třeba tím, že čtyři ze sedmi svěřenců Petra Bucháčka z lanškrounské SKP Duha Lanškroun jsou právě odtud. Markéta je mimořádně talentovaná jezdkyně s výbornou stabilitou a nezdolnou fyzickou kondicí, což se projevilo třeba tím, že z pětadvaceti závodů, kterých se v loňském roce zúčastnila, jich hned 12 vyhrála a v dalších osmi stála na stupních vítězů. Silná je i po psychické stránce a dokáže vítězit při hromadných dojezdech, okomentoval pro LL svou talentovanou svěřenkyni trenér Petr Bucháček. Markéta se pak na pódiu přiznala, že jediné, co v cyklistice až tak moc nemusí, je dráha a ukázala do obecenstva jizvy na koleně, které ji zůstaly jako památka na první trénink na ovále. V loňském roce se stala mistryní ČR v časovce jednotlivců, družstev i silničním závodě a momentálně je ve své věkové kategorii nejúspěšnější česká závodnice. Mezi žáky okresu skončila celkově třetí. Andrea Pokorná (17 let) reprezentuje lanškrounský oddíl HK Lanškroun, o.s. Mezi českou elitou se pohybuje již několik let a také patří do juniorské reprezentace ČR. Ač dlouhodobě přiznává, že raději má lezení na obtížnost, nejúspěšnější je především v rychlostní disciplíně, kde je úřadující mistryní ČR. Letos se také účastnila MS ve Španělsku, kde sbírala první zkušenosti v kategorii žen. Celkově skončila na 33. místě. V loňském roce skončila 4. v ČP lezení na obtížnost a stala se mistryní Slovenska v lezení na rychlost. V kategorii dorost a junioři obdržela cenu za 5. místo. Matador a jeden z neúspěšnějších veteránských sportovců České republiky Miroslav Krsek z Lukové (65 let) měl letos na MS smůlu. Zdravotní problémy ho vyřadily z medailových pozic a skončil až na 7. místě. Předtím v dubnu se v nizozemském Horstu ale stihl stát mistrem Evropy v dlouhém duatlonu (15 km běh, 60 km kolo, 7,5 km běh). Na MS v běhu do vrchu skončil šestý a v rámci republikových soutěží neměl konkurenci ani na dráze, kde doběhl první jak na 1500 m, tak i na 5 km. Obdivuhodné jsou i jeho tréninkové dávky. Během přípravy na MS loni v červnu naběhal za jediný měsíc 600 km, když čtyřikrát týdně absolvoval pětadvacetikilometrový běh. Tréninky však nešidí ani přes zimu. Vstávám ráno okolo půl šesté. Musím se trochu nasnídat, zatopit, zacvičit si a pak teprve jdu běhat. To ale musím zvládnout do deváté, nejpozději do půl desáté. Čeká mě ještě hromada práce! Masíruji a léčím lidi a taky okolo domu mám stále co dělat! Popisoval s úsměvem svůj každodenní životní rytmus lukovský vytrvalec, který mezi veterány skončil na 1. místě. Pro pana Krska už je to trochu ohraná písnička, neboť od roku 1997, kdy se kategorie veteránů vyhlašuje, získal prvenství již po jedenácté. Miloš Beneš (49 let) má za sebou spolu s týmem GMS Racing mimořádně úspěšnou soutěžní sezónu v závodech automobilů do vrchu. Se svým speciálem Osella se perfektně sladil, což mu vyneslo titul dvojnásobného vicemistra Evropy za Italem Faggiolim. Dařilo se mu také doma, kde v rámci mezinárodního MČR nenašel soupeře a skončil první. V současné době se už pilně připravuje na letošní sezónu a ladí fyzickou formu v oblíbeném bazénu nebo na kole. Jeho cílem je také, jak přiznal pro Listy Lanškrounska, shodit do jara nějaké to kilo, které přibylo během hektické loňské sezóny. Bohužel na domácích závodech se s Milošem moc neuvidíme, neboť vhodných tratí pro charakter jeho vozu u nás pomalu, ale jistě ubývá. Své síly tak bude soustředit především na evropské mítinky a obhajovat titul mistra ČR se nechystá. Lanškrounská firma GMS je pro mě tím nejvýznamnějším reklamním partnerem a bez něho a především podpory pana Stejskala bych nikdy takových výsledků nedosáhl, to on a členové mého týmu mají největší podíl na mých výsledcích! Poděkoval za úspěšný rok Miloš Beneš a na mou otázku, jestli mu nechybí místní trať do Laudonu v Albrechticích, odpověděl takto: Určitě mi chybí, byl to v podstatě můj domácí závod a podobně rychlé tratě už se v Čechách prakticky nejezdí. Bohužel! Miloš Beneš skončil v kategorii dospělých mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu Ústí nad Orlicí na 3. místě. František Teichmann, foto: autor a archiv M. Beneše

5 Z MĚSTA Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni Možná jste to byli právě vy, kdo své dveře otevřel třem malým koledníkům převlečeným za Melichara, Baltazara a Kašpara. Možná jste to byli vy, kdo naslouchal jejich zpěvu o tom, že ten černý stojí vzadu. A možná jste to byli právě vy, kdo přispěl do jejich zapečetěné pokladničky a podpořil tak např. sociální rehabilitaci v našem městě. Ani letos tomu nebylo jinak a do lanškrounských ulic vyrazilo čtrnáct skupinek, vždy za dozoru dospělého, aby pomohli tříkrálové sbírce, která se koná po celé České republice. Byla to zábava, lidé se usmívali a dávali nám většinou papírové peníze, komentoval koledování ve prospěch potřebných jeden z Baltazarů. A o tom, že svoji práci odvedli malí koledníci na výbornou, svědčí i fakt, že vybrali částku ve výši ,-, což je o cca 14 tis. Kč více než v loňském roce. Výtěžek letošní sbírky bude použit na: - Občanská poradna zajištění služby, rozšíření o kontaktní místo v České Třebové - Domácí hospicová péče zajištění služby, pořízení speciálních zdr. pomůcek - Šance pro rodinu zajištění služby - Sociální rehabilitace Lanškroun zajištění služby - Centrum pod střechou Letohrad zajištění služby, vybavení - Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí Lanškrounský smíšený sbor součástí polské tříkrálové oslavy Každý katolický svátek je pro naše polské sousedy velmi důležitý, dodnes se zde dodržují bohaté zvyky a připravují se typická sváteční jídla se spoustou chodů. Z toho důvodu jsou všechny křesťanské svátky v Polsku také státními svátky. Ne jinak je tomu i se svátkem Tří králů, nebo chcete-li v polštině Trzech Króli, který přináší konec svátků a probíhá v působivém stylu po celém Polsku. Tříkrálové oslavy se zúčastnil i Lanškrounský smíšený sbor, který začátkem ledna navštívil na pozvání paní Věry Botové polské městečko Bardo. Šestý leden je v Polsku velkým svátkem. Městem prochází tříkrálový průvod, všichni se pak sejdou v monumentální katedrále na koncertě, popisuje polské zvyky Vladimíra Jetmarová. Naše koledy a vánoční písně - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně - Charitní pečovatelská služba zajištění služby - Fond na rozvoj stávajících projektů - Přímá pomoc - Pomoc do Indie MT, foto: FT přijalo publikum skvěle. A my děkujeme za vlídnost, radost a nadšení posluchačů, které byly pohlazením pro naše duše, dodává lanškrounská sbormistryně. Pro Lanškrounský smíšený sbor není Bardó jediná zahraniční destinace. Již několik let jezdí zpívat do adventní Vídně, letos se chystají koncertovat například v Chorvatsku. MT, foto: E.Pallová Poděkování za Tříkrálovou sbírku Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme panu Martinu Skalickému, který zajišťuje organizaci sbírky v Lanškrouně. Děkujeme za podporu skautům, Městskému úřadu a farnosti. Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček. Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství. Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Iva Marková LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI VE STOMATOLOGII MUDr. Vacková Jana Letohr.-Žamb.-Lanškroun Lanškroun, Hradební MUDr. Vebrová Zdeňka Letohr.-Žamb.-Lanškroun Žamberk, Raisova

6 Z MĚSTA VÝSTAVA SVĚT BAREVNÝCH KOSTEK V MĚSTSKÉM MUZEU Na výstavě, která se koná v prostorách galerie muzea v Lanškrouně od 31. ledna do 17. května 2015, bude k vidění barevný svět stvořený z komponent stavebnice LEGO. Malé a velké návštěvníky jistě zaujme výběr nejzajímavějších stavebnic a realistických či fantastických modelů pocházejících ze sbírek českých a slovenských dospělých stavitelů a sběratelů, Kostky.org. Hlavním magnetem výstavy budou vlastní výtvory těchto nadšenců, které dokumentují, že ze stavebnice lze postavit prakticky všechno. K vidění bude dokonalý model středověkého města, diorama hradů s vojskem nebo opevnění s jeho dobyvateli, westernové městečko, akční výjevy ze světa pirátů i hvězdných válek, vesmírné základny, zmenšené makety dopravních prostředků, stavební stroje, terénní vozidla, obří parník z časů Marka Twaina, rozsáhlé železniční kolejiště s provozem vlakových souprav ovládaných miniaturními počítačovými komponentami od téže firmy. Mnoho modelů přibližuje také známé pohádky. Mozaiky z barevných kostek a ukázky z animovaných filmů jen dotvrzují, že LEGO je nejen hračka pro děti a hobby pro dospělé, ale i úžasný prostředek pro technické i umělecké vidění světa. Součástí výstavy je také herna pro děti a nabídka stavebnic pro menší děti. Historie LEGO je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou dánskou společností LEGO Group sídlící v dánském Billundu. Vlajkovým produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující malé legové kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami a spoustou dalšího vzájemně kompatibilního materiálu. Existuje také program přímo od firmy LEGO, jenž umožňuje stavět objekty z legových kostiček v 3D. LEGO group se zrodila v roce 1932, kdy chudý dánský tesař z městečka Billund jménem Ole Kirk Christiansen začal vyrábět dřevěné hračky. Legendární LEGO kostka přišla na svět až po druhé světové válce v roce Název LEGO stvořil Christiansen z dánského výrazu Leg godt! (česky Hraj si dobře! ). V roce 1954 se stal Christiansen jr. výkonným ředitelem LEGO Group. Při pohovorech se zámořskými zákazníky dostal nápad na nový typ hračky. LEGO kostky sice byly dobrý nápad, ale měly mnoho nedostatků technického rázu. Zaklapávání jednotlivých kostek bylo dost omezené, proto byly přepracovány a vznikly tak kostičky, jak je známe dnes. Výroba kostek LEGO je doslova nadnárodní záležitostí. Kromě dvou továren v Dánském království se vyrábí v Maďarsku, Mexiku a od roku 2000 v Česku, v závodě v Kladně. SOUTĚŽ Vážení čtenáři, přinášíme novou soutěžní otázku, opět z nově chystané kulturní akce. Správné odpovědi zasílejte do mailem na nebo na naši adresu: 5. května, Lanškroun, Uveďte prosím své celé jméno a město/obec. Z úspěšných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme cenami od kosmetické firmy ANNABIS. Výrobky s léčivým konopím této firmy si můžete zakoupit v lékárnách U Milosrdného Samaritána a REGENA a v obchodě Angelos (Strážní 18, Lanškroun). Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle LL, které vychází Soutěžní otázka: Jaký název má nová výstava Městského muzea v Lanškrouně, která bude zahájena ?

7 REPORTÁŽ Na tenis do haly Forea jemný bonus představuje terasa se snackbarem, kde si můžete dát točené pivo, celou řadu alkoholických i nealkoholických nápojů, ale v případě hladu i hovězí burger nebo hranolky. Terasa je umístěna ve výšce cca čtyř metrů a tak mají všichni návštěvníci dobrý rozhled na celou plochu hřiště. Kurty lze prostřednictvím internetu dopředu rezervovat a vzhledem k tomu, že se poměrně rychle plní, především v podvečerní hodiny, lze to jen doporučit. Pro rezervaci je dobré být v systému zaregistrován a složit na svůj účet částku, ze které se následně rezervace odečte. Nicméně jde to i bez vložených peněz. Možná Již naplno funguje od 2. ledna v areálu bývalé Pakovky nová tenisová hala firmy Forea. Ta nabízí dva standardní tenisové kurty a tři badmintonové. Plochu však mohou využívat také florbalisté. Na první pohled každého asi zaujme především zvláštní, na přímý kontakt drsný povrch Rebound Ace Grand Slam 8 mm. Ten bezvadně drží, ale dá se po něm i sklounout. Zároveň pruží a šetří tak svaly i klouby. Zázemí šaten se sprchami má standardní vybavení, ale velmi příje i telefonická rezervace, jak uvádí oficiální stránky firmy Forea. Klidně však můžete přijít jen tak na pivo a halu si omrknout. Já si na internetu zjistil, kdy je kurt volný a zaplatil přímo u obsluhy baru. Hodina tenisu mi vzhledem k tomu, že jsem od srpna nehrál, bohatě stačila, a i tak jsem druhý den pociťoval mírné napětí v nohách. Potěšující je, že v hale je příjemné teplo a při hře mi stačily jen šortky a tričko. Ceník, nápojový i jídelní lístek, včetně rezervačního systému a nabídky dalších sportovních aktivit najdete na stránkách www. forea.cz. Slavnostní oficiální zahájení plánují majitelé až na 31. ledna, kdy bude v hale probíhat velký tenisový a badmintonový turnaj, na který naváže sportovní i taneční exhibice a sportovní workshopy. Text a foto: František Teichmann OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Místní akční skupiny Lanškrounko, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie komunitně vedeného územního rozvoje území v působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s prodloužením na dobu do konce roku 2022 při schválení podpory realizace Strategie nástupní plat Kč Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, řidičské oprávnění pro osobní automobil. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, Preferenční kritéria: zkušenosti s prací ve veřejné správě, zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a zdrojů EU Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných předpokladů a preferenčních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Kancelář MAS Lanškrounsko v Lanškrouně Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Místní akční skupina Lanškrounko, z.s., Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, Kontaktní Info o Strategii komunitně vedeného územního rozvoje a o MAS Lanškrounsko dále získáte na: a na nsmascr.cz (Národní síť MAS ČR). Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MVDr. Josef Vinduška Místopředseda MAS Lanškrounsko Lanškroun,

8 RADNICE Rozklikávací rozpočet otevírá virtuální dveře Městského úřadu v Lanškrouně Zápis dětí do lanškrounských základních škol na školní rok 2015/2016 Oddělení školství a kultury finančního odboru Městského úřadu Lanškroun informuje o zápisu dětí do lanškrounských základních škol. Zápis proběhne dne 4. února 2015 od 13h do 17h v budovách jednotlivých základních škol: v Dolním Třešňovci, na nám. J. M. Také Vás jako občana zajímá, jakým způsobem nakládá město nebo obec, kde žijete, se svými financemi? Chtěli byste se dozvědět, co vše spadá pod působnost územně samosprávního celku? Kolik prostředků je ročně vynaloženo na bezpečnost a pořádek, popřípadě kolik město vybralo letos za komunální odpad či psy? Nebo jste starostou a chcete ukázat, jak vaše město umí hospodařit s finančními prostředky? Chcete občanům dokázat, že jste otevřeným a moderním úřadem, který se nebrání rozvoji a chce komunikovat se svými občany? Potom vězte, že obyvatelé města Lanškroun se snadno k těmto informacím dostanou. Jednoduše, rychle a intuitivně. Vše, co k tomu potřebují, je pouze počítač s přístupem k internetu. Celosvětový trend Transparentnost rozpočtů obcí, měst i ministerstev je velkým trendem současnosti, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se o velmi silný nástroj, jak přilákat zahraniční investory, pro které je nadmíru důležité znát hospodaření v místě, kde chtějí investovat. O tom je možné se přesvědčit na internetových stránkách které nezávisle posuzují průhlednost rozpočtů jednotlivých států po celém světě, pomocí takzvaného Indexu otevřeného rozpočtu (The open budget index). Pokud si prohlédneme podrobněji časový graf, který znázorňuje umístění v celosvětovém žebříčku, může se zdát, že ČR měla tendenci klesat. Opak je pravdou. Každým rokem přibývaly do hodnocení nové a nové země (od začátku hodnocení se počet států zvýšil skoro na dvojnásobek). Kdybychom se v průzkumu zaměřili výhradně na střední a východní Evropu, dopadli bychom nejlépe. V celosvětovém měřítku jsme na krásném 9. místě. Lanškroun: dlouhodobě stabilní finance Před nasazením GORDIC Rozklikávacího rozpočtu Městský úřad Lanškroun informoval o svém hospodaření zastupitele a občany formou tabulkových přehledů. Tyto tabulky sice splňovaly informativní charakter, ale pro občana nebyly dostatečně uživatelsky přívětivé. Co vedlo Městský úřad Lanškroun k pořízení tohoto řešení? Město Lanškroun má dlouhodobě stabilní finance, tento fakt odráží i jeho rozpočet. Zároveň je Lanškroun městem, které si zakládá Marků, na nám. A. Jiráska 140 (od 13h do 15h), na ulici B. Smetany, na ulici Dobrovského a ulici Olbrachtova. Z podkladů Jitky Krejčové, oddělení školství a kultury zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Termíny splatnosti místních poplatků v roce 2015 Finanční odbor Městského úřadu Lanškroun informuje občany města o termínu splatnosti místních poplatků v roce Jedná se o následující poplatky: - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše pro rok 2015 činí 540,-- Kč za osobu. Termín splatnosti poplatku je místní poplatek ze psů, termín splatnosti poplatku je Sazba poplatku zůstává nezměněna. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně finančního odboru nebo bezhotovostně na účet Města Lanškroun číslo /0100 příkazem k úhradě. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním převodem, kontaktujte finanční odbor osobně na pokladně, telefonicky: , nebo em: Variabilní symbol je jedinečný pro každou osobu a zůstává po dobu trvání trvalého pobytu stejný. Finanční odbor, Městský úřad Lanškroun na své otevřenosti vůči občanům. Tyto dvě skutečnosti se staly základním předpokladem pro pořízení nového modulu k informačnímu systému úřadu. Lanškroun spustil rozklikávací rozpočet v březnu 2014, odpovídá Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka. Hlavním přínosem této aplikace je možnost mít stále aktuální přehled o hospodaření města, jelikož data jsou aktualizovány každý měsíc, vždy po provedení měsíční závěrky účetnictví. O zveřejňování dat na web eu se stará správce ICT, Václav Šítek, který okomentoval i moderní řešení aplikace: K prezentaci dat není potřeba stahovat zvláštní software, občané mohou využít běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Pro nás, z druhé strany, je nahrávání aktuálních dat rozpočtu otázkou chvíle a několika kliknutí. Aplikace nové generace Na lanškrounský server byl implementován GORDIC Rozklikávací rozpočet nové generace. Ten se liší od konkurenčních produktů mnohem srozumitelnějším a přívětivějším prostředím. Občan nemusí znát účetní větu, aby se vůbec v prezentovaném obsahu vyznal. Data jsou zobrazována velmi srozumitelně a v přehledném menu, jehož položky se mění dle zadání uživatele příjmy, výdaje a speciální pohledy. Zmíněné položky jsou pak ještě dále děleny (např. na výdaje za dopravu, kulturu, školství a další). Co je na GORDIC Rozklikávacím rozpočtu vlastně rozklikávacího? Obsah je prezentován takzvanou rozpadovou formou. Řekněme, že vás zajímají výdaje. Zvolíte tedy výdaje a máte přehled o celkových výdajích, které jsou dále děleny na další oblasti a graficky znázorněny jejich podíly z celku. Pokud vás zajímají detailnější informace určitého odvětví, můžete rozkliknout dále položku například bezpečnost a veřejný pořádek a odtud se můžete dostat na detail vynaložených peněz na požární ochranu. Informace jsou natolik detailní, že se dozvíte, kolik se zde utratilo třeba za ochranné pomůcky. GORDIC Rozklikávací rozpočet podporuje i mobilní zařízení. Posiluje u občanů důvěru ve vedení města a podtrhuje otevřenost moderního úřadu. Tadeáš Pechan, zdroj: GORINFO

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3455 a FM 3456, v odboru 65 Mezinárodní právní služby, odd. 6501 Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa ministerský rada FM 684 a FM 687, v odboru 66 Veřejné zakázky, odd. 6602 Realizace veřejných zakázek. Datum: 5. ledna 207 PID: MFCR6XYKGY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9 2/2013 ÚNOR VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o.

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3283, v odboru 69 Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 Centrální kontaktní bod AFCOS. Datum: 19. ledna 2017 PID:

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 5 Daně z příjmů, odd. 50 Daň z příjmů právnických osob. Datum: 0. února 207 PID: MFCR7XBJMM Č. j.: MF-4549/207/3005-2

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty. Datum: 5. ledna 2017 PID: MFCR6XYCDH Č. j.: MF-45171/2016/3005-2

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3475 a FM 3476, v odboru 25 Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2503 Strategické řízení správy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd Realizace interního auditu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd Realizace interního auditu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd. 5602 Realizace interního auditu Datum: 16. prosince 2016 Č. j.: MF-43188/2016/3005-2 PID:

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více