LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí."

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí Zoe Fouquet Aktuality na

2 Z REDAKCE Zrcadlo Vyjet za hranice má několik vzdělávacích rovin. Tak zaprvé se můžete něco dozvědět o cizí architektuře, památkách, kaňonech či zámcích. A zase to zapomenout. Znovu si osvěžíte zkušenost, že pleť Středoevropana nemá v konfrontaci se subtropickým sluncem velkou šanci. Bohužel ani letos vaše školní angličtina sama od sebe nezíská schopnost plynulé konverzace a ani po dvou návštěvách Egypta nezískáte odolnost vůči střevním potížím. Nechci, aby to vyznělo necitlivě, ale soubor našich zážitků je z této podoby cestování poněkud jalový. Nikdo z nás totiž nezažije, jak vypadá typická večeře v káhirské rodině, jaké hry si s dětmi hrají u stolu, co pěstují na zahrádce za domem a kterak vypadá hliněný dům babičky na egyptském venkově. To by se člověk musel v dané zemi zapojit do běžného každodenního života, a tak trochu se stát jedním z nich. Z řady možností, jak nasát atmosféru a vstřebat z ní všechno to okouzlující, představují dobrovolnické projekty nebo výjezdy au-pair. Na au-pair to v mém případě už asi nevypadá, ale o nějakém dobrovolnickém projektu do budoucna vážně uvažuji. Zážitky z jiných krajů a mravů mají právě v každodenním kontaktu tu správnou syrovost, protože se z vás stihne alespoň částečně sloupnout nálepka dočasného návštěvníka, před kterým se neprdí. Pak teprve přichází ta správná zpětná vazba, ve které vám domorodci, ať už chcete nebo ne, nastaví zrcadlo. Na oplátku uděláte to samé vy jim. Poznání to může být všelijaké a možná nečekaně získají na ceně i naše všední hektické večery s vajíčky na hniličku a zprávami na Radiožurnálu. Možná největší bohatství spatříte v tom, že poprvé pocítíte hrdost na svou zem, přestanete ohrnovat nos nad svou vlastní věčně hašteřivou rodinou, nebo si uvědomíte, jaké kouzlo může mít propršený den. Takové poznání ale nemusíte zažít, jen když se vy sami rozhodnete sbalit kufry, podobně zafunguje i setkání s cizincem, který se dočasně stane součástí místní komunity. Není totiž nad pocit, kdy se odpolední výlet na Mariánskou horu promění v očích Francouzky Zoe na nevšední zážitek, který ji bude provázet po celý život. Jak se těšíte na nový městský rozhlas? Ing. Petra Brejšová kancelář starosty Těším se na něj jako na každý nový úkol. Je to výzva. Rozhlas by se měl totiž stát dalším informačním kanálem, kterým potečou informace z radnice směrem k občanům. Budeme muset důkladně zvažovat míru jeho používání, aby sloužil, ale neobtěžoval. Neodpustím si ale poznámku k jeho základní funkci, kterou je varování při krizových situacích. Nespoléhejme na něj jako na nějaký samospasitelný prostředek. Ani deset tlampačů pod oknem nám rozum nekoupí. Vidím-li hustý dým valící se z části města, ve které desítky let probíhá chemická výroba, zavřu okno, zavolám domů děti a nepotřebuji sdělení, že hoří. Ing. Aleš Hampl pracovník krizového řízení MěÚ Nevím, jestli těšit je ten správný výraz, ale každopádně jej vítám. Podle mého názoru výrazně zlepší možnosti vyrozumění obyvatel a návštěvníků města za případných mimořádných a krizových situací. Snaha řešit tuto oblast tu byla už v minulosti. Bývalý starosta Ing. Košťál mně zadal úkol, abych prověřil možnost získání dotace a vybudování vyrozumívací sítě pro celou obec s rozšířenou působností. To však tehdejší situace neumožnila. Jsem rád, že nyní se prostřednictvím protipovodňových opatření podařilo vyrozumívací systém pro město Lanškroun vybudovat. Ing. Bohumil Bernášek místostarosta Chtěl bych zdůraznit, že se nebude jednat o klasický městský rozhlas, který kdysi v Lanškrouně fungoval. Realizovaný digitální povodňový plán doplněný o vyrozumívací systém je zásadním prvkem pro ochranu obyvatelstva před povodněmi. Samotný vyrozumívací systém potom skutečně může plnit funkci městského rozhlasu a výrazně přispět k informovanosti občanů. Jak důležité to může být se např. ukázalo při požáru galvanizovny v loňském roce. Brzy na nás promluví sirény: Nový varovný systém začne fungovat...s. 3 Krsek už po jedenácté první mezi veterány: Kdo je nejúspěšnější mezi sportovci...s. 4 Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni: Štědří dárci umožňují Charitě nové projekty...s. 5 Na tenis do haly Forea: Nový povrch skýtá profesionální možnosti...s. 7 V čechách se sklízí se stolu moc brzy: Rozhovor s francouzskou dobrovolnicí...s let historie litomyšlské ortoptiky: Špičkové pracoviště začínalo v 70. letech...s Skautské, neboli kamarádské závody: Horolezecké klání v Lanškrouně...s. 19 Vážení čtenáři, v květnu oslavíme výročí 70. let od konce druhé světové války. Chtěli bychom prostřednictvím Listů Lanškrounska vyzvat všechny pamětníky, kteří rádi literárně tvoří, aby sepsali své vzpomínky na toto období. V květnovém čísle tyto příspěvky otiskneme a připomeneme si tak události války a osvobození. Vítáme i články psané rukou. Vše zasílejte na adresu: nebo noste na adresu: TG Tisk, 5.května 1010, Lanškroun. Redakce LL Předplatné 2015 Vážení čtenáři, stále ještě máte možnost zaplatit předplatné Listů Lanškrounska na rok Cena zůstává stejně jako v předchozích letech a činí od čísla 3/2015 do konce roku 276 Kč. Nejbližší roznáška na adresy předplatitelů proběhne ve čtvrtek 5. února, kdy vychází 3. letošní číslo. Další čísla budou vycházet v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Jako bonus je pro předplatitele zajištěna celoroční bezplatná roznáška domů. Předplatné můžete objednat buď zasláním u na adresu: (zájemcům bude zaslána elektronická faktura), nebo nejlépe osobní návštěvou v kanceláři firmy TG TISK, s.r.o. Vážení čtenáři, redakce LL a celá firma TG TISK s.r.o. Vám děkuje za přízeň v roce František Teichmann, šéfredaktor František Teichmann šéfredaktor Listy Lanškrounska vydává TG TISK, s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: Archiv starších čísel: Šéfredaktor: Mgr. František Teichmann, redakce: Mgr. Martina Teichmannová Foto: soukromé archivy autorů. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E

3 AKTUÁLNĚ BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY První velkou novinkou letošního roku je realizace varovného systému a digitálního povodňového plánu po celém městě a okolním regionu. Všechny prvky výstražného systému jsou již nainstalovány, z vyrozumívacích zařízení zbývá osadit cca polovinu reproduktorů. Dvě mluvící sirény jsou již na svých místech. V nejbližších dnech z nich uslyšíte hlásit, zatím pouze zkušebně. Čeho dalšího se projekt týká a proč se k němu vlastně přistoupilo, se věnuji v následujícím článku. V posledních letech dochází stále častěji k povodňovým situacím, kterým nelze zabránit. Vhodnými protipovodňovými opatřeními lze pouze zmírňovat jejich negativní účinky na životy, zdraví a majetek obyvatel. Hlavním cílem projektu je varování občanů před haváriemi a požáry a dále hlavně varování před povodňovými situacemi ve správním území města Lanškroun a v horním povodí vodního toku Moravská Sázava. Mezi jedno z opatření ochrany před povodněmi se řadí budování lokálních výstražných systémů (dále LVS) a prvků varování a informování obyvatelstva. Podporu v instalaci poskytuje Státní fond životního prostředí, oblast podpory omezování rizika povodní. Zde je možné získat dotaci až 90 % způsobilých nákladů na budování či modernizaci LVS. Město Lanškroun požádalo v polovině roku 2012 o dotaci a nyní aktuálně dokončuje instalaci všech prvků. Celá akce bude stát přes 10 mil. Kč, ale Lanškroun zaplatí pouze 10 %. Projekt se skládá ze tří základních částí. 1. Lokální výstražné systémy: konkrétně šest hladinoměrů, jednu vodočetnou lať, čtyři srážkoměry a jedno teplotní čidlo. Bude se monitorovat území od Bukové hory až po Hoštejn, kde Moravská Sázava opouští území Obce s rozšířenou působností Lanškroun. 2. Vyrozumívací systém: zde se jedná o síť bezdrátových hlásičů a sirén s hlasovým výstupem umístěných na území města, včetně zřízení vysílacího pracoviště. Vyrozumívací systém bude mimo varování obyvatelstva před povodňovými situacemi využíván také pro varování obyvatelstva před různými haváriemi (úniky nebezpečných látek ), dalšími přírodními živly. Bude jej také možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 3. Poslední neméně důležitou částí je vypracování digitálního povodňového plánu Města Lanškroun a ORP Lanškroun. Cílem budování lokálních výstražných systému je zisk okamžitých informací o přívalových srážkách a z nich vznikajících náhlých povodňových situací. Včasné varování pak pomůže povodňovým orgánům i obyvatelům postižených míst získat prostor na reakci ještě dříve, než povodeň území zasáhne. Pro zjednodušení řekněme, že prvky výstražného systému v povodí zaznamenávají informace o srážkách a stoupajících hladinách vody v tocích (srážkoměry, hladinoměry), prvky varovného systému na takto získané informace reagují a upozorňují obyvatelstvo na vzniklé nebezpečí (sirény či bezdrátový rozhlas). Hladinoměr Hladinoměry fungují na principu ultrazvukového paprsku, který se odráží od vodní hladiny a tím monitoruje její výšku. Umístěny jsou na těchto místěch: ve Výprachticích na Moravské Sázavě, v Koburku na Sázavském potoce, na novém silničním mostě v Albrechticích, v Dolním Třešňovci na Třešňovském potoce, v Damníkově na Lukovském potoce a čidlo v Tatenicích monitoruje hladinu Hraničního potoka. Srážkoměr Srážkoměry lokálního výstražného systému jako první informují o hrozícím nebezpečí odesláním alarmových zpráv o překročení limitních hodnot srážek. Největším nebezpečím jsou plošně omezené, ale velmi intenzivní srážky zejména v letním období. Tento ditigální srážkoměr na fotografii je jediným v České republice, funguje na principu laserového paprsku, kterým částice propadají. Zařízení zachytí a rozezná skupenství, zda prší, chumelí či sněží s deštěm, atd. Srážkoměry monitorují místa ve výše položených oblastech a to na Mariánské hoře, Anenské Studánce, ve Strážné a ve Valteřicích. Zajímavé může být sledovat např. teď v zimě různá skupenství vody v těchto 4 oblastech. Tím druhým typem srážkoměru, který se zde nepoužil, jsou mechanické přístroje, které měří objem srážek v nádobě. Problém je s čištěním takovéhoto zařízení od listí a dalších nečistot. Vodočetná lať Je umístěna pod mostem před autobusovým nádražím. Jedná se mechanický měřič, který jednoduše ukazuje výši hladiny na Ostrovském potoce. Na fotografii vidíte lať upevněnou na kamenné stěně, bude ale přemístěna blíž k toku potoka. Její max. výška ukazuje 2 metry nad běžnou hladinou. Dále bude upravena kamera monitorující situaci na kruhovém objezdu tak, aby v případě potřeby lať snímala. Digitální siréna Umístěna na náměstí na budově staré pošty, druhá na jídelně Madoret Smetanova ulice. Digitální hlásič Na sloupy veřejného osvětlení a na nosné body nadzemního vedení jsou instalovány nové digitální hlásiče. Po celém městě je jich 135 s celkovým počtem 327 reproduktorů. Informovat budou nejen o hrozícím nebezpečí, ale i o plánovaných akcích a dalších zajímavostech. Vzpomeňme si, jak občané po požáru galvanovny na Velikonoce loňského roku volali po varovném signálu, který by je o akci informoval. Jsem rád, že ho naše město nyní bude mít. Ovšem pro bezchybné fungování systému bude nutné opakovaně zkoušet jak obě mluvící sirény, tak všechny reproduktory. Proto buďme trpěliví a omluvme zkoušky sirén v průběhu ledna, doplnil starosta města Radim Vetchý. Na závěr článku Richard Kohout, referent odboru životního prostředí, objasňuje vize a plány do budoucna: Mou vizí by bylo rozšířit povodňový systém na celé povodí Moravské Sázavy, protože právě Sázava je významný přítok řeky Moravy a může se podílet na povodňových situací. To, co jsme teď zbudovali, je cca jedna polovina jejího povodí. Dále náš varovný systém skýtá možnost obohatit jej o čidla zaznamenávající únik závadných látek z chemických provozů, požáry, zadýmení atp. Panu Kohoutovi děkuji za poskytnuté informace o projektu. Foto a text: Linda Netušilová

4 REPORTÁŽ KRSEK UŽ PO JEDENÁCTÉ PRVNÍ MEZI VETERÁNY Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Trenér Bucháček předává cenu Jaroslavu Doležalovi Mikuláš Karlík Miroslav Krsek Andrea Pokorná Miloš Beneš Markéta Hájková Už od roku 1966 se vyhlašují nejúspěšnější sportovci okresu. Stejně jako v loňském roce proběhl příjemný galavečer v Národním domě v České Třebové a stejně jako loni tam měl i Lanškroun své zastoupení. Už samotná nominace znamená, že sportovec dosáhl mimořádného úspěchu na republikové úrovni. O konečném pořadí pak rozhoduje anketa, kterou vyhlašuje Okresní sportovní sdružení, agentura Sport Action, město Česká Třebová a vydavatelství novin Deník. V nejmladší kategorii žáků se program nemohl obejít bez Mikuláše Karlíka (15 let), mimořádně úspěšného biatlonisty, který hájí barvy týmu KB Letohrad a bydlí s rodinou v Ostrově. V současné době je bezkonkurenčně nejlepším mladým biatlonistou mezi žáky v rámci MČR. Získal také dvě zlaté medaile na Olympiádě dětí a mládeže a obdobně si vedl i v závodech kolečkových lyží. Mikuláš skončil celkově šestý v kategorii žáků. Čtrnáctiletá Markéta Hájková pochází z Moravské Třebové, kde je v současné době cyklistika na vzestupu. Aby ne, když odtamtud pochází i nejlepší český cyklista současnosti a jezdec týmu Sky Leopold König. Projevuje se to třeba tím, že čtyři ze sedmi svěřenců Petra Bucháčka z lanškrounské SKP Duha Lanškroun jsou právě odtud. Markéta je mimořádně talentovaná jezdkyně s výbornou stabilitou a nezdolnou fyzickou kondicí, což se projevilo třeba tím, že z pětadvaceti závodů, kterých se v loňském roce zúčastnila, jich hned 12 vyhrála a v dalších osmi stála na stupních vítězů. Silná je i po psychické stránce a dokáže vítězit při hromadných dojezdech, okomentoval pro LL svou talentovanou svěřenkyni trenér Petr Bucháček. Markéta se pak na pódiu přiznala, že jediné, co v cyklistice až tak moc nemusí, je dráha a ukázala do obecenstva jizvy na koleně, které ji zůstaly jako památka na první trénink na ovále. V loňském roce se stala mistryní ČR v časovce jednotlivců, družstev i silničním závodě a momentálně je ve své věkové kategorii nejúspěšnější česká závodnice. Mezi žáky okresu skončila celkově třetí. Andrea Pokorná (17 let) reprezentuje lanškrounský oddíl HK Lanškroun, o.s. Mezi českou elitou se pohybuje již několik let a také patří do juniorské reprezentace ČR. Ač dlouhodobě přiznává, že raději má lezení na obtížnost, nejúspěšnější je především v rychlostní disciplíně, kde je úřadující mistryní ČR. Letos se také účastnila MS ve Španělsku, kde sbírala první zkušenosti v kategorii žen. Celkově skončila na 33. místě. V loňském roce skončila 4. v ČP lezení na obtížnost a stala se mistryní Slovenska v lezení na rychlost. V kategorii dorost a junioři obdržela cenu za 5. místo. Matador a jeden z neúspěšnějších veteránských sportovců České republiky Miroslav Krsek z Lukové (65 let) měl letos na MS smůlu. Zdravotní problémy ho vyřadily z medailových pozic a skončil až na 7. místě. Předtím v dubnu se v nizozemském Horstu ale stihl stát mistrem Evropy v dlouhém duatlonu (15 km běh, 60 km kolo, 7,5 km běh). Na MS v běhu do vrchu skončil šestý a v rámci republikových soutěží neměl konkurenci ani na dráze, kde doběhl první jak na 1500 m, tak i na 5 km. Obdivuhodné jsou i jeho tréninkové dávky. Během přípravy na MS loni v červnu naběhal za jediný měsíc 600 km, když čtyřikrát týdně absolvoval pětadvacetikilometrový běh. Tréninky však nešidí ani přes zimu. Vstávám ráno okolo půl šesté. Musím se trochu nasnídat, zatopit, zacvičit si a pak teprve jdu běhat. To ale musím zvládnout do deváté, nejpozději do půl desáté. Čeká mě ještě hromada práce! Masíruji a léčím lidi a taky okolo domu mám stále co dělat! Popisoval s úsměvem svůj každodenní životní rytmus lukovský vytrvalec, který mezi veterány skončil na 1. místě. Pro pana Krska už je to trochu ohraná písnička, neboť od roku 1997, kdy se kategorie veteránů vyhlašuje, získal prvenství již po jedenácté. Miloš Beneš (49 let) má za sebou spolu s týmem GMS Racing mimořádně úspěšnou soutěžní sezónu v závodech automobilů do vrchu. Se svým speciálem Osella se perfektně sladil, což mu vyneslo titul dvojnásobného vicemistra Evropy za Italem Faggiolim. Dařilo se mu také doma, kde v rámci mezinárodního MČR nenašel soupeře a skončil první. V současné době se už pilně připravuje na letošní sezónu a ladí fyzickou formu v oblíbeném bazénu nebo na kole. Jeho cílem je také, jak přiznal pro Listy Lanškrounska, shodit do jara nějaké to kilo, které přibylo během hektické loňské sezóny. Bohužel na domácích závodech se s Milošem moc neuvidíme, neboť vhodných tratí pro charakter jeho vozu u nás pomalu, ale jistě ubývá. Své síly tak bude soustředit především na evropské mítinky a obhajovat titul mistra ČR se nechystá. Lanškrounská firma GMS je pro mě tím nejvýznamnějším reklamním partnerem a bez něho a především podpory pana Stejskala bych nikdy takových výsledků nedosáhl, to on a členové mého týmu mají největší podíl na mých výsledcích! Poděkoval za úspěšný rok Miloš Beneš a na mou otázku, jestli mu nechybí místní trať do Laudonu v Albrechticích, odpověděl takto: Určitě mi chybí, byl to v podstatě můj domácí závod a podobně rychlé tratě už se v Čechách prakticky nejezdí. Bohužel! Miloš Beneš skončil v kategorii dospělých mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu Ústí nad Orlicí na 3. místě. František Teichmann, foto: autor a archiv M. Beneše

5 Z MĚSTA Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni Možná jste to byli právě vy, kdo své dveře otevřel třem malým koledníkům převlečeným za Melichara, Baltazara a Kašpara. Možná jste to byli vy, kdo naslouchal jejich zpěvu o tom, že ten černý stojí vzadu. A možná jste to byli právě vy, kdo přispěl do jejich zapečetěné pokladničky a podpořil tak např. sociální rehabilitaci v našem městě. Ani letos tomu nebylo jinak a do lanškrounských ulic vyrazilo čtrnáct skupinek, vždy za dozoru dospělého, aby pomohli tříkrálové sbírce, která se koná po celé České republice. Byla to zábava, lidé se usmívali a dávali nám většinou papírové peníze, komentoval koledování ve prospěch potřebných jeden z Baltazarů. A o tom, že svoji práci odvedli malí koledníci na výbornou, svědčí i fakt, že vybrali částku ve výši ,-, což je o cca 14 tis. Kč více než v loňském roce. Výtěžek letošní sbírky bude použit na: - Občanská poradna zajištění služby, rozšíření o kontaktní místo v České Třebové - Domácí hospicová péče zajištění služby, pořízení speciálních zdr. pomůcek - Šance pro rodinu zajištění služby - Sociální rehabilitace Lanškroun zajištění služby - Centrum pod střechou Letohrad zajištění služby, vybavení - Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí Lanškrounský smíšený sbor součástí polské tříkrálové oslavy Každý katolický svátek je pro naše polské sousedy velmi důležitý, dodnes se zde dodržují bohaté zvyky a připravují se typická sváteční jídla se spoustou chodů. Z toho důvodu jsou všechny křesťanské svátky v Polsku také státními svátky. Ne jinak je tomu i se svátkem Tří králů, nebo chcete-li v polštině Trzech Króli, který přináší konec svátků a probíhá v působivém stylu po celém Polsku. Tříkrálové oslavy se zúčastnil i Lanškrounský smíšený sbor, který začátkem ledna navštívil na pozvání paní Věry Botové polské městečko Bardo. Šestý leden je v Polsku velkým svátkem. Městem prochází tříkrálový průvod, všichni se pak sejdou v monumentální katedrále na koncertě, popisuje polské zvyky Vladimíra Jetmarová. Naše koledy a vánoční písně - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně - Charitní pečovatelská služba zajištění služby - Fond na rozvoj stávajících projektů - Přímá pomoc - Pomoc do Indie MT, foto: FT přijalo publikum skvěle. A my děkujeme za vlídnost, radost a nadšení posluchačů, které byly pohlazením pro naše duše, dodává lanškrounská sbormistryně. Pro Lanškrounský smíšený sbor není Bardó jediná zahraniční destinace. Již několik let jezdí zpívat do adventní Vídně, letos se chystají koncertovat například v Chorvatsku. MT, foto: E.Pallová Poděkování za Tříkrálovou sbírku Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme panu Martinu Skalickému, který zajišťuje organizaci sbírky v Lanškrouně. Děkujeme za podporu skautům, Městskému úřadu a farnosti. Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček. Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství. Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Iva Marková LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI VE STOMATOLOGII MUDr. Vacková Jana Letohr.-Žamb.-Lanškroun Lanškroun, Hradební MUDr. Vebrová Zdeňka Letohr.-Žamb.-Lanškroun Žamberk, Raisova

6 Z MĚSTA VÝSTAVA SVĚT BAREVNÝCH KOSTEK V MĚSTSKÉM MUZEU Na výstavě, která se koná v prostorách galerie muzea v Lanškrouně od 31. ledna do 17. května 2015, bude k vidění barevný svět stvořený z komponent stavebnice LEGO. Malé a velké návštěvníky jistě zaujme výběr nejzajímavějších stavebnic a realistických či fantastických modelů pocházejících ze sbírek českých a slovenských dospělých stavitelů a sběratelů, Kostky.org. Hlavním magnetem výstavy budou vlastní výtvory těchto nadšenců, které dokumentují, že ze stavebnice lze postavit prakticky všechno. K vidění bude dokonalý model středověkého města, diorama hradů s vojskem nebo opevnění s jeho dobyvateli, westernové městečko, akční výjevy ze světa pirátů i hvězdných válek, vesmírné základny, zmenšené makety dopravních prostředků, stavební stroje, terénní vozidla, obří parník z časů Marka Twaina, rozsáhlé železniční kolejiště s provozem vlakových souprav ovládaných miniaturními počítačovými komponentami od téže firmy. Mnoho modelů přibližuje také známé pohádky. Mozaiky z barevných kostek a ukázky z animovaných filmů jen dotvrzují, že LEGO je nejen hračka pro děti a hobby pro dospělé, ale i úžasný prostředek pro technické i umělecké vidění světa. Součástí výstavy je také herna pro děti a nabídka stavebnic pro menší děti. Historie LEGO je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou dánskou společností LEGO Group sídlící v dánském Billundu. Vlajkovým produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující malé legové kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami a spoustou dalšího vzájemně kompatibilního materiálu. Existuje také program přímo od firmy LEGO, jenž umožňuje stavět objekty z legových kostiček v 3D. LEGO group se zrodila v roce 1932, kdy chudý dánský tesař z městečka Billund jménem Ole Kirk Christiansen začal vyrábět dřevěné hračky. Legendární LEGO kostka přišla na svět až po druhé světové válce v roce Název LEGO stvořil Christiansen z dánského výrazu Leg godt! (česky Hraj si dobře! ). V roce 1954 se stal Christiansen jr. výkonným ředitelem LEGO Group. Při pohovorech se zámořskými zákazníky dostal nápad na nový typ hračky. LEGO kostky sice byly dobrý nápad, ale měly mnoho nedostatků technického rázu. Zaklapávání jednotlivých kostek bylo dost omezené, proto byly přepracovány a vznikly tak kostičky, jak je známe dnes. Výroba kostek LEGO je doslova nadnárodní záležitostí. Kromě dvou továren v Dánském království se vyrábí v Maďarsku, Mexiku a od roku 2000 v Česku, v závodě v Kladně. SOUTĚŽ Vážení čtenáři, přinášíme novou soutěžní otázku, opět z nově chystané kulturní akce. Správné odpovědi zasílejte do mailem na nebo na naši adresu: 5. května, Lanškroun, Uveďte prosím své celé jméno a město/obec. Z úspěšných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme cenami od kosmetické firmy ANNABIS. Výrobky s léčivým konopím této firmy si můžete zakoupit v lékárnách U Milosrdného Samaritána a REGENA a v obchodě Angelos (Strážní 18, Lanškroun). Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle LL, které vychází Soutěžní otázka: Jaký název má nová výstava Městského muzea v Lanškrouně, která bude zahájena ?

7 REPORTÁŽ Na tenis do haly Forea jemný bonus představuje terasa se snackbarem, kde si můžete dát točené pivo, celou řadu alkoholických i nealkoholických nápojů, ale v případě hladu i hovězí burger nebo hranolky. Terasa je umístěna ve výšce cca čtyř metrů a tak mají všichni návštěvníci dobrý rozhled na celou plochu hřiště. Kurty lze prostřednictvím internetu dopředu rezervovat a vzhledem k tomu, že se poměrně rychle plní, především v podvečerní hodiny, lze to jen doporučit. Pro rezervaci je dobré být v systému zaregistrován a složit na svůj účet částku, ze které se následně rezervace odečte. Nicméně jde to i bez vložených peněz. Možná Již naplno funguje od 2. ledna v areálu bývalé Pakovky nová tenisová hala firmy Forea. Ta nabízí dva standardní tenisové kurty a tři badmintonové. Plochu však mohou využívat také florbalisté. Na první pohled každého asi zaujme především zvláštní, na přímý kontakt drsný povrch Rebound Ace Grand Slam 8 mm. Ten bezvadně drží, ale dá se po něm i sklounout. Zároveň pruží a šetří tak svaly i klouby. Zázemí šaten se sprchami má standardní vybavení, ale velmi příje i telefonická rezervace, jak uvádí oficiální stránky firmy Forea. Klidně však můžete přijít jen tak na pivo a halu si omrknout. Já si na internetu zjistil, kdy je kurt volný a zaplatil přímo u obsluhy baru. Hodina tenisu mi vzhledem k tomu, že jsem od srpna nehrál, bohatě stačila, a i tak jsem druhý den pociťoval mírné napětí v nohách. Potěšující je, že v hale je příjemné teplo a při hře mi stačily jen šortky a tričko. Ceník, nápojový i jídelní lístek, včetně rezervačního systému a nabídky dalších sportovních aktivit najdete na stránkách www. forea.cz. Slavnostní oficiální zahájení plánují majitelé až na 31. ledna, kdy bude v hale probíhat velký tenisový a badmintonový turnaj, na který naváže sportovní i taneční exhibice a sportovní workshopy. Text a foto: František Teichmann OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Místní akční skupiny Lanškrounko, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie komunitně vedeného územního rozvoje území v působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s prodloužením na dobu do konce roku 2022 při schválení podpory realizace Strategie nástupní plat Kč Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, řidičské oprávnění pro osobní automobil. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, Preferenční kritéria: zkušenosti s prací ve veřejné správě, zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a zdrojů EU Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných předpokladů a preferenčních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Kancelář MAS Lanškrounsko v Lanškrouně Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Místní akční skupina Lanškrounko, z.s., Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, Kontaktní Info o Strategii komunitně vedeného územního rozvoje a o MAS Lanškrounsko dále získáte na: a na nsmascr.cz (Národní síť MAS ČR). Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MVDr. Josef Vinduška Místopředseda MAS Lanškrounsko Lanškroun,

8 RADNICE Rozklikávací rozpočet otevírá virtuální dveře Městského úřadu v Lanškrouně Zápis dětí do lanškrounských základních škol na školní rok 2015/2016 Oddělení školství a kultury finančního odboru Městského úřadu Lanškroun informuje o zápisu dětí do lanškrounských základních škol. Zápis proběhne dne 4. února 2015 od 13h do 17h v budovách jednotlivých základních škol: v Dolním Třešňovci, na nám. J. M. Také Vás jako občana zajímá, jakým způsobem nakládá město nebo obec, kde žijete, se svými financemi? Chtěli byste se dozvědět, co vše spadá pod působnost územně samosprávního celku? Kolik prostředků je ročně vynaloženo na bezpečnost a pořádek, popřípadě kolik město vybralo letos za komunální odpad či psy? Nebo jste starostou a chcete ukázat, jak vaše město umí hospodařit s finančními prostředky? Chcete občanům dokázat, že jste otevřeným a moderním úřadem, který se nebrání rozvoji a chce komunikovat se svými občany? Potom vězte, že obyvatelé města Lanškroun se snadno k těmto informacím dostanou. Jednoduše, rychle a intuitivně. Vše, co k tomu potřebují, je pouze počítač s přístupem k internetu. Celosvětový trend Transparentnost rozpočtů obcí, měst i ministerstev je velkým trendem současnosti, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se o velmi silný nástroj, jak přilákat zahraniční investory, pro které je nadmíru důležité znát hospodaření v místě, kde chtějí investovat. O tom je možné se přesvědčit na internetových stránkách které nezávisle posuzují průhlednost rozpočtů jednotlivých států po celém světě, pomocí takzvaného Indexu otevřeného rozpočtu (The open budget index). Pokud si prohlédneme podrobněji časový graf, který znázorňuje umístění v celosvětovém žebříčku, může se zdát, že ČR měla tendenci klesat. Opak je pravdou. Každým rokem přibývaly do hodnocení nové a nové země (od začátku hodnocení se počet států zvýšil skoro na dvojnásobek). Kdybychom se v průzkumu zaměřili výhradně na střední a východní Evropu, dopadli bychom nejlépe. V celosvětovém měřítku jsme na krásném 9. místě. Lanškroun: dlouhodobě stabilní finance Před nasazením GORDIC Rozklikávacího rozpočtu Městský úřad Lanškroun informoval o svém hospodaření zastupitele a občany formou tabulkových přehledů. Tyto tabulky sice splňovaly informativní charakter, ale pro občana nebyly dostatečně uživatelsky přívětivé. Co vedlo Městský úřad Lanškroun k pořízení tohoto řešení? Město Lanškroun má dlouhodobě stabilní finance, tento fakt odráží i jeho rozpočet. Zároveň je Lanškroun městem, které si zakládá Marků, na nám. A. Jiráska 140 (od 13h do 15h), na ulici B. Smetany, na ulici Dobrovského a ulici Olbrachtova. Z podkladů Jitky Krejčové, oddělení školství a kultury zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Termíny splatnosti místních poplatků v roce 2015 Finanční odbor Městského úřadu Lanškroun informuje občany města o termínu splatnosti místních poplatků v roce Jedná se o následující poplatky: - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše pro rok 2015 činí 540,-- Kč za osobu. Termín splatnosti poplatku je místní poplatek ze psů, termín splatnosti poplatku je Sazba poplatku zůstává nezměněna. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně finančního odboru nebo bezhotovostně na účet Města Lanškroun číslo /0100 příkazem k úhradě. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním převodem, kontaktujte finanční odbor osobně na pokladně, telefonicky: , nebo em: Variabilní symbol je jedinečný pro každou osobu a zůstává po dobu trvání trvalého pobytu stejný. Finanční odbor, Městský úřad Lanškroun na své otevřenosti vůči občanům. Tyto dvě skutečnosti se staly základním předpokladem pro pořízení nového modulu k informačnímu systému úřadu. Lanškroun spustil rozklikávací rozpočet v březnu 2014, odpovídá Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka. Hlavním přínosem této aplikace je možnost mít stále aktuální přehled o hospodaření města, jelikož data jsou aktualizovány každý měsíc, vždy po provedení měsíční závěrky účetnictví. O zveřejňování dat na web eu se stará správce ICT, Václav Šítek, který okomentoval i moderní řešení aplikace: K prezentaci dat není potřeba stahovat zvláštní software, občané mohou využít běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Pro nás, z druhé strany, je nahrávání aktuálních dat rozpočtu otázkou chvíle a několika kliknutí. Aplikace nové generace Na lanškrounský server byl implementován GORDIC Rozklikávací rozpočet nové generace. Ten se liší od konkurenčních produktů mnohem srozumitelnějším a přívětivějším prostředím. Občan nemusí znát účetní větu, aby se vůbec v prezentovaném obsahu vyznal. Data jsou zobrazována velmi srozumitelně a v přehledném menu, jehož položky se mění dle zadání uživatele příjmy, výdaje a speciální pohledy. Zmíněné položky jsou pak ještě dále děleny (např. na výdaje za dopravu, kulturu, školství a další). Co je na GORDIC Rozklikávacím rozpočtu vlastně rozklikávacího? Obsah je prezentován takzvanou rozpadovou formou. Řekněme, že vás zajímají výdaje. Zvolíte tedy výdaje a máte přehled o celkových výdajích, které jsou dále děleny na další oblasti a graficky znázorněny jejich podíly z celku. Pokud vás zajímají detailnější informace určitého odvětví, můžete rozkliknout dále položku například bezpečnost a veřejný pořádek a odtud se můžete dostat na detail vynaložených peněz na požární ochranu. Informace jsou natolik detailní, že se dozvíte, kolik se zde utratilo třeba za ochranné pomůcky. GORDIC Rozklikávací rozpočet podporuje i mobilní zařízení. Posiluje u občanů důvěru ve vedení města a podtrhuje otevřenost moderního úřadu. Tadeáš Pechan, zdroj: GORINFO

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola, Přátelství 160, Litvínov Janov, okres Most

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola, Přátelství 160, Litvínov Janov, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola, Přátelství 160, Litvínov Janov, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 5 Trička pro všechny T4U Přátelství 160,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÝZVA zakázka malého rozsahu

VÝZVA zakázka malého rozsahu VÝZVA zakázka malého rozsahu Zadávací řízení na zakázku malého rozsahu podle 12 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Zadavatel: Obec Albrechtice nad

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ze života neziskovek

ze života neziskovek ze života neziskovek 22. ROČNÍK TANEČNÍCH říjen 2015 SPMP Ústí nad Orlicí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádá 22. ročník TANEČNÍCH. Říjnové čtvrtky se v sále v Dlouhoňovicích ponesou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Název zakázky Druh zakázky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výstavba a vybavení vícegeneračního rekreačního sportoviště Veřejná zakázka na dodávku Zpracováno

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více