LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí."

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí Zoe Fouquet Aktuality na

2 Z REDAKCE Zrcadlo Vyjet za hranice má několik vzdělávacích rovin. Tak zaprvé se můžete něco dozvědět o cizí architektuře, památkách, kaňonech či zámcích. A zase to zapomenout. Znovu si osvěžíte zkušenost, že pleť Středoevropana nemá v konfrontaci se subtropickým sluncem velkou šanci. Bohužel ani letos vaše školní angličtina sama od sebe nezíská schopnost plynulé konverzace a ani po dvou návštěvách Egypta nezískáte odolnost vůči střevním potížím. Nechci, aby to vyznělo necitlivě, ale soubor našich zážitků je z této podoby cestování poněkud jalový. Nikdo z nás totiž nezažije, jak vypadá typická večeře v káhirské rodině, jaké hry si s dětmi hrají u stolu, co pěstují na zahrádce za domem a kterak vypadá hliněný dům babičky na egyptském venkově. To by se člověk musel v dané zemi zapojit do běžného každodenního života, a tak trochu se stát jedním z nich. Z řady možností, jak nasát atmosféru a vstřebat z ní všechno to okouzlující, představují dobrovolnické projekty nebo výjezdy au-pair. Na au-pair to v mém případě už asi nevypadá, ale o nějakém dobrovolnickém projektu do budoucna vážně uvažuji. Zážitky z jiných krajů a mravů mají právě v každodenním kontaktu tu správnou syrovost, protože se z vás stihne alespoň částečně sloupnout nálepka dočasného návštěvníka, před kterým se neprdí. Pak teprve přichází ta správná zpětná vazba, ve které vám domorodci, ať už chcete nebo ne, nastaví zrcadlo. Na oplátku uděláte to samé vy jim. Poznání to může být všelijaké a možná nečekaně získají na ceně i naše všední hektické večery s vajíčky na hniličku a zprávami na Radiožurnálu. Možná největší bohatství spatříte v tom, že poprvé pocítíte hrdost na svou zem, přestanete ohrnovat nos nad svou vlastní věčně hašteřivou rodinou, nebo si uvědomíte, jaké kouzlo může mít propršený den. Takové poznání ale nemusíte zažít, jen když se vy sami rozhodnete sbalit kufry, podobně zafunguje i setkání s cizincem, který se dočasně stane součástí místní komunity. Není totiž nad pocit, kdy se odpolední výlet na Mariánskou horu promění v očích Francouzky Zoe na nevšední zážitek, který ji bude provázet po celý život. Jak se těšíte na nový městský rozhlas? Ing. Petra Brejšová kancelář starosty Těším se na něj jako na každý nový úkol. Je to výzva. Rozhlas by se měl totiž stát dalším informačním kanálem, kterým potečou informace z radnice směrem k občanům. Budeme muset důkladně zvažovat míru jeho používání, aby sloužil, ale neobtěžoval. Neodpustím si ale poznámku k jeho základní funkci, kterou je varování při krizových situacích. Nespoléhejme na něj jako na nějaký samospasitelný prostředek. Ani deset tlampačů pod oknem nám rozum nekoupí. Vidím-li hustý dým valící se z části města, ve které desítky let probíhá chemická výroba, zavřu okno, zavolám domů děti a nepotřebuji sdělení, že hoří. Ing. Aleš Hampl pracovník krizového řízení MěÚ Nevím, jestli těšit je ten správný výraz, ale každopádně jej vítám. Podle mého názoru výrazně zlepší možnosti vyrozumění obyvatel a návštěvníků města za případných mimořádných a krizových situací. Snaha řešit tuto oblast tu byla už v minulosti. Bývalý starosta Ing. Košťál mně zadal úkol, abych prověřil možnost získání dotace a vybudování vyrozumívací sítě pro celou obec s rozšířenou působností. To však tehdejší situace neumožnila. Jsem rád, že nyní se prostřednictvím protipovodňových opatření podařilo vyrozumívací systém pro město Lanškroun vybudovat. Ing. Bohumil Bernášek místostarosta Chtěl bych zdůraznit, že se nebude jednat o klasický městský rozhlas, který kdysi v Lanškrouně fungoval. Realizovaný digitální povodňový plán doplněný o vyrozumívací systém je zásadním prvkem pro ochranu obyvatelstva před povodněmi. Samotný vyrozumívací systém potom skutečně může plnit funkci městského rozhlasu a výrazně přispět k informovanosti občanů. Jak důležité to může být se např. ukázalo při požáru galvanizovny v loňském roce. Brzy na nás promluví sirény: Nový varovný systém začne fungovat...s. 3 Krsek už po jedenácté první mezi veterány: Kdo je nejúspěšnější mezi sportovci...s. 4 Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni: Štědří dárci umožňují Charitě nové projekty...s. 5 Na tenis do haly Forea: Nový povrch skýtá profesionální možnosti...s. 7 V čechách se sklízí se stolu moc brzy: Rozhovor s francouzskou dobrovolnicí...s let historie litomyšlské ortoptiky: Špičkové pracoviště začínalo v 70. letech...s Skautské, neboli kamarádské závody: Horolezecké klání v Lanškrouně...s. 19 Vážení čtenáři, v květnu oslavíme výročí 70. let od konce druhé světové války. Chtěli bychom prostřednictvím Listů Lanškrounska vyzvat všechny pamětníky, kteří rádi literárně tvoří, aby sepsali své vzpomínky na toto období. V květnovém čísle tyto příspěvky otiskneme a připomeneme si tak události války a osvobození. Vítáme i články psané rukou. Vše zasílejte na adresu: nebo noste na adresu: TG Tisk, 5.května 1010, Lanškroun. Redakce LL Předplatné 2015 Vážení čtenáři, stále ještě máte možnost zaplatit předplatné Listů Lanškrounska na rok Cena zůstává stejně jako v předchozích letech a činí od čísla 3/2015 do konce roku 276 Kč. Nejbližší roznáška na adresy předplatitelů proběhne ve čtvrtek 5. února, kdy vychází 3. letošní číslo. Další čísla budou vycházet v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Jako bonus je pro předplatitele zajištěna celoroční bezplatná roznáška domů. Předplatné můžete objednat buď zasláním u na adresu: (zájemcům bude zaslána elektronická faktura), nebo nejlépe osobní návštěvou v kanceláři firmy TG TISK, s.r.o. Vážení čtenáři, redakce LL a celá firma TG TISK s.r.o. Vám děkuje za přízeň v roce František Teichmann, šéfredaktor František Teichmann šéfredaktor Listy Lanškrounska vydává TG TISK, s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: Archiv starších čísel: Šéfredaktor: Mgr. František Teichmann, redakce: Mgr. Martina Teichmannová Foto: soukromé archivy autorů. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E

3 AKTUÁLNĚ BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY První velkou novinkou letošního roku je realizace varovného systému a digitálního povodňového plánu po celém městě a okolním regionu. Všechny prvky výstražného systému jsou již nainstalovány, z vyrozumívacích zařízení zbývá osadit cca polovinu reproduktorů. Dvě mluvící sirény jsou již na svých místech. V nejbližších dnech z nich uslyšíte hlásit, zatím pouze zkušebně. Čeho dalšího se projekt týká a proč se k němu vlastně přistoupilo, se věnuji v následujícím článku. V posledních letech dochází stále častěji k povodňovým situacím, kterým nelze zabránit. Vhodnými protipovodňovými opatřeními lze pouze zmírňovat jejich negativní účinky na životy, zdraví a majetek obyvatel. Hlavním cílem projektu je varování občanů před haváriemi a požáry a dále hlavně varování před povodňovými situacemi ve správním území města Lanškroun a v horním povodí vodního toku Moravská Sázava. Mezi jedno z opatření ochrany před povodněmi se řadí budování lokálních výstražných systémů (dále LVS) a prvků varování a informování obyvatelstva. Podporu v instalaci poskytuje Státní fond životního prostředí, oblast podpory omezování rizika povodní. Zde je možné získat dotaci až 90 % způsobilých nákladů na budování či modernizaci LVS. Město Lanškroun požádalo v polovině roku 2012 o dotaci a nyní aktuálně dokončuje instalaci všech prvků. Celá akce bude stát přes 10 mil. Kč, ale Lanškroun zaplatí pouze 10 %. Projekt se skládá ze tří základních částí. 1. Lokální výstražné systémy: konkrétně šest hladinoměrů, jednu vodočetnou lať, čtyři srážkoměry a jedno teplotní čidlo. Bude se monitorovat území od Bukové hory až po Hoštejn, kde Moravská Sázava opouští území Obce s rozšířenou působností Lanškroun. 2. Vyrozumívací systém: zde se jedná o síť bezdrátových hlásičů a sirén s hlasovým výstupem umístěných na území města, včetně zřízení vysílacího pracoviště. Vyrozumívací systém bude mimo varování obyvatelstva před povodňovými situacemi využíván také pro varování obyvatelstva před různými haváriemi (úniky nebezpečných látek ), dalšími přírodními živly. Bude jej také možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 3. Poslední neméně důležitou částí je vypracování digitálního povodňového plánu Města Lanškroun a ORP Lanškroun. Cílem budování lokálních výstražných systému je zisk okamžitých informací o přívalových srážkách a z nich vznikajících náhlých povodňových situací. Včasné varování pak pomůže povodňovým orgánům i obyvatelům postižených míst získat prostor na reakci ještě dříve, než povodeň území zasáhne. Pro zjednodušení řekněme, že prvky výstražného systému v povodí zaznamenávají informace o srážkách a stoupajících hladinách vody v tocích (srážkoměry, hladinoměry), prvky varovného systému na takto získané informace reagují a upozorňují obyvatelstvo na vzniklé nebezpečí (sirény či bezdrátový rozhlas). Hladinoměr Hladinoměry fungují na principu ultrazvukového paprsku, který se odráží od vodní hladiny a tím monitoruje její výšku. Umístěny jsou na těchto místěch: ve Výprachticích na Moravské Sázavě, v Koburku na Sázavském potoce, na novém silničním mostě v Albrechticích, v Dolním Třešňovci na Třešňovském potoce, v Damníkově na Lukovském potoce a čidlo v Tatenicích monitoruje hladinu Hraničního potoka. Srážkoměr Srážkoměry lokálního výstražného systému jako první informují o hrozícím nebezpečí odesláním alarmových zpráv o překročení limitních hodnot srážek. Největším nebezpečím jsou plošně omezené, ale velmi intenzivní srážky zejména v letním období. Tento ditigální srážkoměr na fotografii je jediným v České republice, funguje na principu laserového paprsku, kterým částice propadají. Zařízení zachytí a rozezná skupenství, zda prší, chumelí či sněží s deštěm, atd. Srážkoměry monitorují místa ve výše položených oblastech a to na Mariánské hoře, Anenské Studánce, ve Strážné a ve Valteřicích. Zajímavé může být sledovat např. teď v zimě různá skupenství vody v těchto 4 oblastech. Tím druhým typem srážkoměru, který se zde nepoužil, jsou mechanické přístroje, které měří objem srážek v nádobě. Problém je s čištěním takovéhoto zařízení od listí a dalších nečistot. Vodočetná lať Je umístěna pod mostem před autobusovým nádražím. Jedná se mechanický měřič, který jednoduše ukazuje výši hladiny na Ostrovském potoce. Na fotografii vidíte lať upevněnou na kamenné stěně, bude ale přemístěna blíž k toku potoka. Její max. výška ukazuje 2 metry nad běžnou hladinou. Dále bude upravena kamera monitorující situaci na kruhovém objezdu tak, aby v případě potřeby lať snímala. Digitální siréna Umístěna na náměstí na budově staré pošty, druhá na jídelně Madoret Smetanova ulice. Digitální hlásič Na sloupy veřejného osvětlení a na nosné body nadzemního vedení jsou instalovány nové digitální hlásiče. Po celém městě je jich 135 s celkovým počtem 327 reproduktorů. Informovat budou nejen o hrozícím nebezpečí, ale i o plánovaných akcích a dalších zajímavostech. Vzpomeňme si, jak občané po požáru galvanovny na Velikonoce loňského roku volali po varovném signálu, který by je o akci informoval. Jsem rád, že ho naše město nyní bude mít. Ovšem pro bezchybné fungování systému bude nutné opakovaně zkoušet jak obě mluvící sirény, tak všechny reproduktory. Proto buďme trpěliví a omluvme zkoušky sirén v průběhu ledna, doplnil starosta města Radim Vetchý. Na závěr článku Richard Kohout, referent odboru životního prostředí, objasňuje vize a plány do budoucna: Mou vizí by bylo rozšířit povodňový systém na celé povodí Moravské Sázavy, protože právě Sázava je významný přítok řeky Moravy a může se podílet na povodňových situací. To, co jsme teď zbudovali, je cca jedna polovina jejího povodí. Dále náš varovný systém skýtá možnost obohatit jej o čidla zaznamenávající únik závadných látek z chemických provozů, požáry, zadýmení atp. Panu Kohoutovi děkuji za poskytnuté informace o projektu. Foto a text: Linda Netušilová

4 REPORTÁŽ KRSEK UŽ PO JEDENÁCTÉ PRVNÍ MEZI VETERÁNY Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Trenér Bucháček předává cenu Jaroslavu Doležalovi Mikuláš Karlík Miroslav Krsek Andrea Pokorná Miloš Beneš Markéta Hájková Už od roku 1966 se vyhlašují nejúspěšnější sportovci okresu. Stejně jako v loňském roce proběhl příjemný galavečer v Národním domě v České Třebové a stejně jako loni tam měl i Lanškroun své zastoupení. Už samotná nominace znamená, že sportovec dosáhl mimořádného úspěchu na republikové úrovni. O konečném pořadí pak rozhoduje anketa, kterou vyhlašuje Okresní sportovní sdružení, agentura Sport Action, město Česká Třebová a vydavatelství novin Deník. V nejmladší kategorii žáků se program nemohl obejít bez Mikuláše Karlíka (15 let), mimořádně úspěšného biatlonisty, který hájí barvy týmu KB Letohrad a bydlí s rodinou v Ostrově. V současné době je bezkonkurenčně nejlepším mladým biatlonistou mezi žáky v rámci MČR. Získal také dvě zlaté medaile na Olympiádě dětí a mládeže a obdobně si vedl i v závodech kolečkových lyží. Mikuláš skončil celkově šestý v kategorii žáků. Čtrnáctiletá Markéta Hájková pochází z Moravské Třebové, kde je v současné době cyklistika na vzestupu. Aby ne, když odtamtud pochází i nejlepší český cyklista současnosti a jezdec týmu Sky Leopold König. Projevuje se to třeba tím, že čtyři ze sedmi svěřenců Petra Bucháčka z lanškrounské SKP Duha Lanškroun jsou právě odtud. Markéta je mimořádně talentovaná jezdkyně s výbornou stabilitou a nezdolnou fyzickou kondicí, což se projevilo třeba tím, že z pětadvaceti závodů, kterých se v loňském roce zúčastnila, jich hned 12 vyhrála a v dalších osmi stála na stupních vítězů. Silná je i po psychické stránce a dokáže vítězit při hromadných dojezdech, okomentoval pro LL svou talentovanou svěřenkyni trenér Petr Bucháček. Markéta se pak na pódiu přiznala, že jediné, co v cyklistice až tak moc nemusí, je dráha a ukázala do obecenstva jizvy na koleně, které ji zůstaly jako památka na první trénink na ovále. V loňském roce se stala mistryní ČR v časovce jednotlivců, družstev i silničním závodě a momentálně je ve své věkové kategorii nejúspěšnější česká závodnice. Mezi žáky okresu skončila celkově třetí. Andrea Pokorná (17 let) reprezentuje lanškrounský oddíl HK Lanškroun, o.s. Mezi českou elitou se pohybuje již několik let a také patří do juniorské reprezentace ČR. Ač dlouhodobě přiznává, že raději má lezení na obtížnost, nejúspěšnější je především v rychlostní disciplíně, kde je úřadující mistryní ČR. Letos se také účastnila MS ve Španělsku, kde sbírala první zkušenosti v kategorii žen. Celkově skončila na 33. místě. V loňském roce skončila 4. v ČP lezení na obtížnost a stala se mistryní Slovenska v lezení na rychlost. V kategorii dorost a junioři obdržela cenu za 5. místo. Matador a jeden z neúspěšnějších veteránských sportovců České republiky Miroslav Krsek z Lukové (65 let) měl letos na MS smůlu. Zdravotní problémy ho vyřadily z medailových pozic a skončil až na 7. místě. Předtím v dubnu se v nizozemském Horstu ale stihl stát mistrem Evropy v dlouhém duatlonu (15 km běh, 60 km kolo, 7,5 km běh). Na MS v běhu do vrchu skončil šestý a v rámci republikových soutěží neměl konkurenci ani na dráze, kde doběhl první jak na 1500 m, tak i na 5 km. Obdivuhodné jsou i jeho tréninkové dávky. Během přípravy na MS loni v červnu naběhal za jediný měsíc 600 km, když čtyřikrát týdně absolvoval pětadvacetikilometrový běh. Tréninky však nešidí ani přes zimu. Vstávám ráno okolo půl šesté. Musím se trochu nasnídat, zatopit, zacvičit si a pak teprve jdu běhat. To ale musím zvládnout do deváté, nejpozději do půl desáté. Čeká mě ještě hromada práce! Masíruji a léčím lidi a taky okolo domu mám stále co dělat! Popisoval s úsměvem svůj každodenní životní rytmus lukovský vytrvalec, který mezi veterány skončil na 1. místě. Pro pana Krska už je to trochu ohraná písnička, neboť od roku 1997, kdy se kategorie veteránů vyhlašuje, získal prvenství již po jedenácté. Miloš Beneš (49 let) má za sebou spolu s týmem GMS Racing mimořádně úspěšnou soutěžní sezónu v závodech automobilů do vrchu. Se svým speciálem Osella se perfektně sladil, což mu vyneslo titul dvojnásobného vicemistra Evropy za Italem Faggiolim. Dařilo se mu také doma, kde v rámci mezinárodního MČR nenašel soupeře a skončil první. V současné době se už pilně připravuje na letošní sezónu a ladí fyzickou formu v oblíbeném bazénu nebo na kole. Jeho cílem je také, jak přiznal pro Listy Lanškrounska, shodit do jara nějaké to kilo, které přibylo během hektické loňské sezóny. Bohužel na domácích závodech se s Milošem moc neuvidíme, neboť vhodných tratí pro charakter jeho vozu u nás pomalu, ale jistě ubývá. Své síly tak bude soustředit především na evropské mítinky a obhajovat titul mistra ČR se nechystá. Lanškrounská firma GMS je pro mě tím nejvýznamnějším reklamním partnerem a bez něho a především podpory pana Stejskala bych nikdy takových výsledků nedosáhl, to on a členové mého týmu mají největší podíl na mých výsledcích! Poděkoval za úspěšný rok Miloš Beneš a na mou otázku, jestli mu nechybí místní trať do Laudonu v Albrechticích, odpověděl takto: Určitě mi chybí, byl to v podstatě můj domácí závod a podobně rychlé tratě už se v Čechách prakticky nejezdí. Bohužel! Miloš Beneš skončil v kategorii dospělých mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu Ústí nad Orlicí na 3. místě. František Teichmann, foto: autor a archiv M. Beneše

5 Z MĚSTA Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni Možná jste to byli právě vy, kdo své dveře otevřel třem malým koledníkům převlečeným za Melichara, Baltazara a Kašpara. Možná jste to byli vy, kdo naslouchal jejich zpěvu o tom, že ten černý stojí vzadu. A možná jste to byli právě vy, kdo přispěl do jejich zapečetěné pokladničky a podpořil tak např. sociální rehabilitaci v našem městě. Ani letos tomu nebylo jinak a do lanškrounských ulic vyrazilo čtrnáct skupinek, vždy za dozoru dospělého, aby pomohli tříkrálové sbírce, která se koná po celé České republice. Byla to zábava, lidé se usmívali a dávali nám většinou papírové peníze, komentoval koledování ve prospěch potřebných jeden z Baltazarů. A o tom, že svoji práci odvedli malí koledníci na výbornou, svědčí i fakt, že vybrali částku ve výši ,-, což je o cca 14 tis. Kč více než v loňském roce. Výtěžek letošní sbírky bude použit na: - Občanská poradna zajištění služby, rozšíření o kontaktní místo v České Třebové - Domácí hospicová péče zajištění služby, pořízení speciálních zdr. pomůcek - Šance pro rodinu zajištění služby - Sociální rehabilitace Lanškroun zajištění služby - Centrum pod střechou Letohrad zajištění služby, vybavení - Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí Lanškrounský smíšený sbor součástí polské tříkrálové oslavy Každý katolický svátek je pro naše polské sousedy velmi důležitý, dodnes se zde dodržují bohaté zvyky a připravují se typická sváteční jídla se spoustou chodů. Z toho důvodu jsou všechny křesťanské svátky v Polsku také státními svátky. Ne jinak je tomu i se svátkem Tří králů, nebo chcete-li v polštině Trzech Króli, který přináší konec svátků a probíhá v působivém stylu po celém Polsku. Tříkrálové oslavy se zúčastnil i Lanškrounský smíšený sbor, který začátkem ledna navštívil na pozvání paní Věry Botové polské městečko Bardo. Šestý leden je v Polsku velkým svátkem. Městem prochází tříkrálový průvod, všichni se pak sejdou v monumentální katedrále na koncertě, popisuje polské zvyky Vladimíra Jetmarová. Naše koledy a vánoční písně - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně - Charitní pečovatelská služba zajištění služby - Fond na rozvoj stávajících projektů - Přímá pomoc - Pomoc do Indie MT, foto: FT přijalo publikum skvěle. A my děkujeme za vlídnost, radost a nadšení posluchačů, které byly pohlazením pro naše duše, dodává lanškrounská sbormistryně. Pro Lanškrounský smíšený sbor není Bardó jediná zahraniční destinace. Již několik let jezdí zpívat do adventní Vídně, letos se chystají koncertovat například v Chorvatsku. MT, foto: E.Pallová Poděkování za Tříkrálovou sbírku Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme panu Martinu Skalickému, který zajišťuje organizaci sbírky v Lanškrouně. Děkujeme za podporu skautům, Městskému úřadu a farnosti. Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček. Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství. Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Iva Marková LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI VE STOMATOLOGII MUDr. Vacková Jana Letohr.-Žamb.-Lanškroun Lanškroun, Hradební MUDr. Vebrová Zdeňka Letohr.-Žamb.-Lanškroun Žamberk, Raisova

6 Z MĚSTA VÝSTAVA SVĚT BAREVNÝCH KOSTEK V MĚSTSKÉM MUZEU Na výstavě, která se koná v prostorách galerie muzea v Lanškrouně od 31. ledna do 17. května 2015, bude k vidění barevný svět stvořený z komponent stavebnice LEGO. Malé a velké návštěvníky jistě zaujme výběr nejzajímavějších stavebnic a realistických či fantastických modelů pocházejících ze sbírek českých a slovenských dospělých stavitelů a sběratelů, Kostky.org. Hlavním magnetem výstavy budou vlastní výtvory těchto nadšenců, které dokumentují, že ze stavebnice lze postavit prakticky všechno. K vidění bude dokonalý model středověkého města, diorama hradů s vojskem nebo opevnění s jeho dobyvateli, westernové městečko, akční výjevy ze světa pirátů i hvězdných válek, vesmírné základny, zmenšené makety dopravních prostředků, stavební stroje, terénní vozidla, obří parník z časů Marka Twaina, rozsáhlé železniční kolejiště s provozem vlakových souprav ovládaných miniaturními počítačovými komponentami od téže firmy. Mnoho modelů přibližuje také známé pohádky. Mozaiky z barevných kostek a ukázky z animovaných filmů jen dotvrzují, že LEGO je nejen hračka pro děti a hobby pro dospělé, ale i úžasný prostředek pro technické i umělecké vidění světa. Součástí výstavy je také herna pro děti a nabídka stavebnic pro menší děti. Historie LEGO je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou dánskou společností LEGO Group sídlící v dánském Billundu. Vlajkovým produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující malé legové kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami a spoustou dalšího vzájemně kompatibilního materiálu. Existuje také program přímo od firmy LEGO, jenž umožňuje stavět objekty z legových kostiček v 3D. LEGO group se zrodila v roce 1932, kdy chudý dánský tesař z městečka Billund jménem Ole Kirk Christiansen začal vyrábět dřevěné hračky. Legendární LEGO kostka přišla na svět až po druhé světové válce v roce Název LEGO stvořil Christiansen z dánského výrazu Leg godt! (česky Hraj si dobře! ). V roce 1954 se stal Christiansen jr. výkonným ředitelem LEGO Group. Při pohovorech se zámořskými zákazníky dostal nápad na nový typ hračky. LEGO kostky sice byly dobrý nápad, ale měly mnoho nedostatků technického rázu. Zaklapávání jednotlivých kostek bylo dost omezené, proto byly přepracovány a vznikly tak kostičky, jak je známe dnes. Výroba kostek LEGO je doslova nadnárodní záležitostí. Kromě dvou továren v Dánském království se vyrábí v Maďarsku, Mexiku a od roku 2000 v Česku, v závodě v Kladně. SOUTĚŽ Vážení čtenáři, přinášíme novou soutěžní otázku, opět z nově chystané kulturní akce. Správné odpovědi zasílejte do mailem na nebo na naši adresu: 5. května, Lanškroun, Uveďte prosím své celé jméno a město/obec. Z úspěšných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme cenami od kosmetické firmy ANNABIS. Výrobky s léčivým konopím této firmy si můžete zakoupit v lékárnách U Milosrdného Samaritána a REGENA a v obchodě Angelos (Strážní 18, Lanškroun). Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle LL, které vychází Soutěžní otázka: Jaký název má nová výstava Městského muzea v Lanškrouně, která bude zahájena ?

7 REPORTÁŽ Na tenis do haly Forea jemný bonus představuje terasa se snackbarem, kde si můžete dát točené pivo, celou řadu alkoholických i nealkoholických nápojů, ale v případě hladu i hovězí burger nebo hranolky. Terasa je umístěna ve výšce cca čtyř metrů a tak mají všichni návštěvníci dobrý rozhled na celou plochu hřiště. Kurty lze prostřednictvím internetu dopředu rezervovat a vzhledem k tomu, že se poměrně rychle plní, především v podvečerní hodiny, lze to jen doporučit. Pro rezervaci je dobré být v systému zaregistrován a složit na svůj účet částku, ze které se následně rezervace odečte. Nicméně jde to i bez vložených peněz. Možná Již naplno funguje od 2. ledna v areálu bývalé Pakovky nová tenisová hala firmy Forea. Ta nabízí dva standardní tenisové kurty a tři badmintonové. Plochu však mohou využívat také florbalisté. Na první pohled každého asi zaujme především zvláštní, na přímý kontakt drsný povrch Rebound Ace Grand Slam 8 mm. Ten bezvadně drží, ale dá se po něm i sklounout. Zároveň pruží a šetří tak svaly i klouby. Zázemí šaten se sprchami má standardní vybavení, ale velmi příje i telefonická rezervace, jak uvádí oficiální stránky firmy Forea. Klidně však můžete přijít jen tak na pivo a halu si omrknout. Já si na internetu zjistil, kdy je kurt volný a zaplatil přímo u obsluhy baru. Hodina tenisu mi vzhledem k tomu, že jsem od srpna nehrál, bohatě stačila, a i tak jsem druhý den pociťoval mírné napětí v nohách. Potěšující je, že v hale je příjemné teplo a při hře mi stačily jen šortky a tričko. Ceník, nápojový i jídelní lístek, včetně rezervačního systému a nabídky dalších sportovních aktivit najdete na stránkách www. forea.cz. Slavnostní oficiální zahájení plánují majitelé až na 31. ledna, kdy bude v hale probíhat velký tenisový a badmintonový turnaj, na který naváže sportovní i taneční exhibice a sportovní workshopy. Text a foto: František Teichmann OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Místní akční skupiny Lanškrounko, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie komunitně vedeného územního rozvoje území v působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s prodloužením na dobu do konce roku 2022 při schválení podpory realizace Strategie nástupní plat Kč Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, řidičské oprávnění pro osobní automobil. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, Preferenční kritéria: zkušenosti s prací ve veřejné správě, zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a zdrojů EU Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných předpokladů a preferenčních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Kancelář MAS Lanškrounsko v Lanškrouně Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Místní akční skupina Lanškrounko, z.s., Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, Kontaktní Info o Strategii komunitně vedeného územního rozvoje a o MAS Lanškrounsko dále získáte na: a na nsmascr.cz (Národní síť MAS ČR). Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MVDr. Josef Vinduška Místopředseda MAS Lanškrounsko Lanškroun,

8 RADNICE Rozklikávací rozpočet otevírá virtuální dveře Městského úřadu v Lanškrouně Zápis dětí do lanškrounských základních škol na školní rok 2015/2016 Oddělení školství a kultury finančního odboru Městského úřadu Lanškroun informuje o zápisu dětí do lanškrounských základních škol. Zápis proběhne dne 4. února 2015 od 13h do 17h v budovách jednotlivých základních škol: v Dolním Třešňovci, na nám. J. M. Také Vás jako občana zajímá, jakým způsobem nakládá město nebo obec, kde žijete, se svými financemi? Chtěli byste se dozvědět, co vše spadá pod působnost územně samosprávního celku? Kolik prostředků je ročně vynaloženo na bezpečnost a pořádek, popřípadě kolik město vybralo letos za komunální odpad či psy? Nebo jste starostou a chcete ukázat, jak vaše město umí hospodařit s finančními prostředky? Chcete občanům dokázat, že jste otevřeným a moderním úřadem, který se nebrání rozvoji a chce komunikovat se svými občany? Potom vězte, že obyvatelé města Lanškroun se snadno k těmto informacím dostanou. Jednoduše, rychle a intuitivně. Vše, co k tomu potřebují, je pouze počítač s přístupem k internetu. Celosvětový trend Transparentnost rozpočtů obcí, měst i ministerstev je velkým trendem současnosti, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se o velmi silný nástroj, jak přilákat zahraniční investory, pro které je nadmíru důležité znát hospodaření v místě, kde chtějí investovat. O tom je možné se přesvědčit na internetových stránkách které nezávisle posuzují průhlednost rozpočtů jednotlivých států po celém světě, pomocí takzvaného Indexu otevřeného rozpočtu (The open budget index). Pokud si prohlédneme podrobněji časový graf, který znázorňuje umístění v celosvětovém žebříčku, může se zdát, že ČR měla tendenci klesat. Opak je pravdou. Každým rokem přibývaly do hodnocení nové a nové země (od začátku hodnocení se počet států zvýšil skoro na dvojnásobek). Kdybychom se v průzkumu zaměřili výhradně na střední a východní Evropu, dopadli bychom nejlépe. V celosvětovém měřítku jsme na krásném 9. místě. Lanškroun: dlouhodobě stabilní finance Před nasazením GORDIC Rozklikávacího rozpočtu Městský úřad Lanškroun informoval o svém hospodaření zastupitele a občany formou tabulkových přehledů. Tyto tabulky sice splňovaly informativní charakter, ale pro občana nebyly dostatečně uživatelsky přívětivé. Co vedlo Městský úřad Lanškroun k pořízení tohoto řešení? Město Lanškroun má dlouhodobě stabilní finance, tento fakt odráží i jeho rozpočet. Zároveň je Lanškroun městem, které si zakládá Marků, na nám. A. Jiráska 140 (od 13h do 15h), na ulici B. Smetany, na ulici Dobrovského a ulici Olbrachtova. Z podkladů Jitky Krejčové, oddělení školství a kultury zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Termíny splatnosti místních poplatků v roce 2015 Finanční odbor Městského úřadu Lanškroun informuje občany města o termínu splatnosti místních poplatků v roce Jedná se o následující poplatky: - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše pro rok 2015 činí 540,-- Kč za osobu. Termín splatnosti poplatku je místní poplatek ze psů, termín splatnosti poplatku je Sazba poplatku zůstává nezměněna. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně finančního odboru nebo bezhotovostně na účet Města Lanškroun číslo /0100 příkazem k úhradě. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním převodem, kontaktujte finanční odbor osobně na pokladně, telefonicky: , nebo em: Variabilní symbol je jedinečný pro každou osobu a zůstává po dobu trvání trvalého pobytu stejný. Finanční odbor, Městský úřad Lanškroun na své otevřenosti vůči občanům. Tyto dvě skutečnosti se staly základním předpokladem pro pořízení nového modulu k informačnímu systému úřadu. Lanškroun spustil rozklikávací rozpočet v březnu 2014, odpovídá Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka. Hlavním přínosem této aplikace je možnost mít stále aktuální přehled o hospodaření města, jelikož data jsou aktualizovány každý měsíc, vždy po provedení měsíční závěrky účetnictví. O zveřejňování dat na web eu se stará správce ICT, Václav Šítek, který okomentoval i moderní řešení aplikace: K prezentaci dat není potřeba stahovat zvláštní software, občané mohou využít běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Pro nás, z druhé strany, je nahrávání aktuálních dat rozpočtu otázkou chvíle a několika kliknutí. Aplikace nové generace Na lanškrounský server byl implementován GORDIC Rozklikávací rozpočet nové generace. Ten se liší od konkurenčních produktů mnohem srozumitelnějším a přívětivějším prostředím. Občan nemusí znát účetní větu, aby se vůbec v prezentovaném obsahu vyznal. Data jsou zobrazována velmi srozumitelně a v přehledném menu, jehož položky se mění dle zadání uživatele příjmy, výdaje a speciální pohledy. Zmíněné položky jsou pak ještě dále děleny (např. na výdaje za dopravu, kulturu, školství a další). Co je na GORDIC Rozklikávacím rozpočtu vlastně rozklikávacího? Obsah je prezentován takzvanou rozpadovou formou. Řekněme, že vás zajímají výdaje. Zvolíte tedy výdaje a máte přehled o celkových výdajích, které jsou dále děleny na další oblasti a graficky znázorněny jejich podíly z celku. Pokud vás zajímají detailnější informace určitého odvětví, můžete rozkliknout dále položku například bezpečnost a veřejný pořádek a odtud se můžete dostat na detail vynaložených peněz na požární ochranu. Informace jsou natolik detailní, že se dozvíte, kolik se zde utratilo třeba za ochranné pomůcky. GORDIC Rozklikávací rozpočet podporuje i mobilní zařízení. Posiluje u občanů důvěru ve vedení města a podtrhuje otevřenost moderního úřadu. Tadeáš Pechan, zdroj: GORINFO

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více