LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí."

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí Zoe Fouquet Aktuality na

2 Z REDAKCE Zrcadlo Vyjet za hranice má několik vzdělávacích rovin. Tak zaprvé se můžete něco dozvědět o cizí architektuře, památkách, kaňonech či zámcích. A zase to zapomenout. Znovu si osvěžíte zkušenost, že pleť Středoevropana nemá v konfrontaci se subtropickým sluncem velkou šanci. Bohužel ani letos vaše školní angličtina sama od sebe nezíská schopnost plynulé konverzace a ani po dvou návštěvách Egypta nezískáte odolnost vůči střevním potížím. Nechci, aby to vyznělo necitlivě, ale soubor našich zážitků je z této podoby cestování poněkud jalový. Nikdo z nás totiž nezažije, jak vypadá typická večeře v káhirské rodině, jaké hry si s dětmi hrají u stolu, co pěstují na zahrádce za domem a kterak vypadá hliněný dům babičky na egyptském venkově. To by se člověk musel v dané zemi zapojit do běžného každodenního života, a tak trochu se stát jedním z nich. Z řady možností, jak nasát atmosféru a vstřebat z ní všechno to okouzlující, představují dobrovolnické projekty nebo výjezdy au-pair. Na au-pair to v mém případě už asi nevypadá, ale o nějakém dobrovolnickém projektu do budoucna vážně uvažuji. Zážitky z jiných krajů a mravů mají právě v každodenním kontaktu tu správnou syrovost, protože se z vás stihne alespoň částečně sloupnout nálepka dočasného návštěvníka, před kterým se neprdí. Pak teprve přichází ta správná zpětná vazba, ve které vám domorodci, ať už chcete nebo ne, nastaví zrcadlo. Na oplátku uděláte to samé vy jim. Poznání to může být všelijaké a možná nečekaně získají na ceně i naše všední hektické večery s vajíčky na hniličku a zprávami na Radiožurnálu. Možná největší bohatství spatříte v tom, že poprvé pocítíte hrdost na svou zem, přestanete ohrnovat nos nad svou vlastní věčně hašteřivou rodinou, nebo si uvědomíte, jaké kouzlo může mít propršený den. Takové poznání ale nemusíte zažít, jen když se vy sami rozhodnete sbalit kufry, podobně zafunguje i setkání s cizincem, který se dočasně stane součástí místní komunity. Není totiž nad pocit, kdy se odpolední výlet na Mariánskou horu promění v očích Francouzky Zoe na nevšední zážitek, který ji bude provázet po celý život. Jak se těšíte na nový městský rozhlas? Ing. Petra Brejšová kancelář starosty Těším se na něj jako na každý nový úkol. Je to výzva. Rozhlas by se měl totiž stát dalším informačním kanálem, kterým potečou informace z radnice směrem k občanům. Budeme muset důkladně zvažovat míru jeho používání, aby sloužil, ale neobtěžoval. Neodpustím si ale poznámku k jeho základní funkci, kterou je varování při krizových situacích. Nespoléhejme na něj jako na nějaký samospasitelný prostředek. Ani deset tlampačů pod oknem nám rozum nekoupí. Vidím-li hustý dým valící se z části města, ve které desítky let probíhá chemická výroba, zavřu okno, zavolám domů děti a nepotřebuji sdělení, že hoří. Ing. Aleš Hampl pracovník krizového řízení MěÚ Nevím, jestli těšit je ten správný výraz, ale každopádně jej vítám. Podle mého názoru výrazně zlepší možnosti vyrozumění obyvatel a návštěvníků města za případných mimořádných a krizových situací. Snaha řešit tuto oblast tu byla už v minulosti. Bývalý starosta Ing. Košťál mně zadal úkol, abych prověřil možnost získání dotace a vybudování vyrozumívací sítě pro celou obec s rozšířenou působností. To však tehdejší situace neumožnila. Jsem rád, že nyní se prostřednictvím protipovodňových opatření podařilo vyrozumívací systém pro město Lanškroun vybudovat. Ing. Bohumil Bernášek místostarosta Chtěl bych zdůraznit, že se nebude jednat o klasický městský rozhlas, který kdysi v Lanškrouně fungoval. Realizovaný digitální povodňový plán doplněný o vyrozumívací systém je zásadním prvkem pro ochranu obyvatelstva před povodněmi. Samotný vyrozumívací systém potom skutečně může plnit funkci městského rozhlasu a výrazně přispět k informovanosti občanů. Jak důležité to může být se např. ukázalo při požáru galvanizovny v loňském roce. Brzy na nás promluví sirény: Nový varovný systém začne fungovat...s. 3 Krsek už po jedenácté první mezi veterány: Kdo je nejúspěšnější mezi sportovci...s. 4 Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni: Štědří dárci umožňují Charitě nové projekty...s. 5 Na tenis do haly Forea: Nový povrch skýtá profesionální možnosti...s. 7 V čechách se sklízí se stolu moc brzy: Rozhovor s francouzskou dobrovolnicí...s let historie litomyšlské ortoptiky: Špičkové pracoviště začínalo v 70. letech...s Skautské, neboli kamarádské závody: Horolezecké klání v Lanškrouně...s. 19 Vážení čtenáři, v květnu oslavíme výročí 70. let od konce druhé světové války. Chtěli bychom prostřednictvím Listů Lanškrounska vyzvat všechny pamětníky, kteří rádi literárně tvoří, aby sepsali své vzpomínky na toto období. V květnovém čísle tyto příspěvky otiskneme a připomeneme si tak události války a osvobození. Vítáme i články psané rukou. Vše zasílejte na adresu: nebo noste na adresu: TG Tisk, 5.května 1010, Lanškroun. Redakce LL Předplatné 2015 Vážení čtenáři, stále ještě máte možnost zaplatit předplatné Listů Lanškrounska na rok Cena zůstává stejně jako v předchozích letech a činí od čísla 3/2015 do konce roku 276 Kč. Nejbližší roznáška na adresy předplatitelů proběhne ve čtvrtek 5. února, kdy vychází 3. letošní číslo. Další čísla budou vycházet v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Jako bonus je pro předplatitele zajištěna celoroční bezplatná roznáška domů. Předplatné můžete objednat buď zasláním u na adresu: (zájemcům bude zaslána elektronická faktura), nebo nejlépe osobní návštěvou v kanceláři firmy TG TISK, s.r.o. Vážení čtenáři, redakce LL a celá firma TG TISK s.r.o. Vám děkuje za přízeň v roce František Teichmann, šéfredaktor František Teichmann šéfredaktor Listy Lanškrounska vydává TG TISK, s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: Archiv starších čísel: Šéfredaktor: Mgr. František Teichmann, redakce: Mgr. Martina Teichmannová Foto: soukromé archivy autorů. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E

3 AKTUÁLNĚ BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY První velkou novinkou letošního roku je realizace varovného systému a digitálního povodňového plánu po celém městě a okolním regionu. Všechny prvky výstražného systému jsou již nainstalovány, z vyrozumívacích zařízení zbývá osadit cca polovinu reproduktorů. Dvě mluvící sirény jsou již na svých místech. V nejbližších dnech z nich uslyšíte hlásit, zatím pouze zkušebně. Čeho dalšího se projekt týká a proč se k němu vlastně přistoupilo, se věnuji v následujícím článku. V posledních letech dochází stále častěji k povodňovým situacím, kterým nelze zabránit. Vhodnými protipovodňovými opatřeními lze pouze zmírňovat jejich negativní účinky na životy, zdraví a majetek obyvatel. Hlavním cílem projektu je varování občanů před haváriemi a požáry a dále hlavně varování před povodňovými situacemi ve správním území města Lanškroun a v horním povodí vodního toku Moravská Sázava. Mezi jedno z opatření ochrany před povodněmi se řadí budování lokálních výstražných systémů (dále LVS) a prvků varování a informování obyvatelstva. Podporu v instalaci poskytuje Státní fond životního prostředí, oblast podpory omezování rizika povodní. Zde je možné získat dotaci až 90 % způsobilých nákladů na budování či modernizaci LVS. Město Lanškroun požádalo v polovině roku 2012 o dotaci a nyní aktuálně dokončuje instalaci všech prvků. Celá akce bude stát přes 10 mil. Kč, ale Lanškroun zaplatí pouze 10 %. Projekt se skládá ze tří základních částí. 1. Lokální výstražné systémy: konkrétně šest hladinoměrů, jednu vodočetnou lať, čtyři srážkoměry a jedno teplotní čidlo. Bude se monitorovat území od Bukové hory až po Hoštejn, kde Moravská Sázava opouští území Obce s rozšířenou působností Lanškroun. 2. Vyrozumívací systém: zde se jedná o síť bezdrátových hlásičů a sirén s hlasovým výstupem umístěných na území města, včetně zřízení vysílacího pracoviště. Vyrozumívací systém bude mimo varování obyvatelstva před povodňovými situacemi využíván také pro varování obyvatelstva před různými haváriemi (úniky nebezpečných látek ), dalšími přírodními živly. Bude jej také možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných pořádaných kulturních, sportovních a jiných akcích. 3. Poslední neméně důležitou částí je vypracování digitálního povodňového plánu Města Lanškroun a ORP Lanškroun. Cílem budování lokálních výstražných systému je zisk okamžitých informací o přívalových srážkách a z nich vznikajících náhlých povodňových situací. Včasné varování pak pomůže povodňovým orgánům i obyvatelům postižených míst získat prostor na reakci ještě dříve, než povodeň území zasáhne. Pro zjednodušení řekněme, že prvky výstražného systému v povodí zaznamenávají informace o srážkách a stoupajících hladinách vody v tocích (srážkoměry, hladinoměry), prvky varovného systému na takto získané informace reagují a upozorňují obyvatelstvo na vzniklé nebezpečí (sirény či bezdrátový rozhlas). Hladinoměr Hladinoměry fungují na principu ultrazvukového paprsku, který se odráží od vodní hladiny a tím monitoruje její výšku. Umístěny jsou na těchto místěch: ve Výprachticích na Moravské Sázavě, v Koburku na Sázavském potoce, na novém silničním mostě v Albrechticích, v Dolním Třešňovci na Třešňovském potoce, v Damníkově na Lukovském potoce a čidlo v Tatenicích monitoruje hladinu Hraničního potoka. Srážkoměr Srážkoměry lokálního výstražného systému jako první informují o hrozícím nebezpečí odesláním alarmových zpráv o překročení limitních hodnot srážek. Největším nebezpečím jsou plošně omezené, ale velmi intenzivní srážky zejména v letním období. Tento ditigální srážkoměr na fotografii je jediným v České republice, funguje na principu laserového paprsku, kterým částice propadají. Zařízení zachytí a rozezná skupenství, zda prší, chumelí či sněží s deštěm, atd. Srážkoměry monitorují místa ve výše položených oblastech a to na Mariánské hoře, Anenské Studánce, ve Strážné a ve Valteřicích. Zajímavé může být sledovat např. teď v zimě různá skupenství vody v těchto 4 oblastech. Tím druhým typem srážkoměru, který se zde nepoužil, jsou mechanické přístroje, které měří objem srážek v nádobě. Problém je s čištěním takovéhoto zařízení od listí a dalších nečistot. Vodočetná lať Je umístěna pod mostem před autobusovým nádražím. Jedná se mechanický měřič, který jednoduše ukazuje výši hladiny na Ostrovském potoce. Na fotografii vidíte lať upevněnou na kamenné stěně, bude ale přemístěna blíž k toku potoka. Její max. výška ukazuje 2 metry nad běžnou hladinou. Dále bude upravena kamera monitorující situaci na kruhovém objezdu tak, aby v případě potřeby lať snímala. Digitální siréna Umístěna na náměstí na budově staré pošty, druhá na jídelně Madoret Smetanova ulice. Digitální hlásič Na sloupy veřejného osvětlení a na nosné body nadzemního vedení jsou instalovány nové digitální hlásiče. Po celém městě je jich 135 s celkovým počtem 327 reproduktorů. Informovat budou nejen o hrozícím nebezpečí, ale i o plánovaných akcích a dalších zajímavostech. Vzpomeňme si, jak občané po požáru galvanovny na Velikonoce loňského roku volali po varovném signálu, který by je o akci informoval. Jsem rád, že ho naše město nyní bude mít. Ovšem pro bezchybné fungování systému bude nutné opakovaně zkoušet jak obě mluvící sirény, tak všechny reproduktory. Proto buďme trpěliví a omluvme zkoušky sirén v průběhu ledna, doplnil starosta města Radim Vetchý. Na závěr článku Richard Kohout, referent odboru životního prostředí, objasňuje vize a plány do budoucna: Mou vizí by bylo rozšířit povodňový systém na celé povodí Moravské Sázavy, protože právě Sázava je významný přítok řeky Moravy a může se podílet na povodňových situací. To, co jsme teď zbudovali, je cca jedna polovina jejího povodí. Dále náš varovný systém skýtá možnost obohatit jej o čidla zaznamenávající únik závadných látek z chemických provozů, požáry, zadýmení atp. Panu Kohoutovi děkuji za poskytnuté informace o projektu. Foto a text: Linda Netušilová

4 REPORTÁŽ KRSEK UŽ PO JEDENÁCTÉ PRVNÍ MEZI VETERÁNY Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Trenér Bucháček předává cenu Jaroslavu Doležalovi Mikuláš Karlík Miroslav Krsek Andrea Pokorná Miloš Beneš Markéta Hájková Už od roku 1966 se vyhlašují nejúspěšnější sportovci okresu. Stejně jako v loňském roce proběhl příjemný galavečer v Národním domě v České Třebové a stejně jako loni tam měl i Lanškroun své zastoupení. Už samotná nominace znamená, že sportovec dosáhl mimořádného úspěchu na republikové úrovni. O konečném pořadí pak rozhoduje anketa, kterou vyhlašuje Okresní sportovní sdružení, agentura Sport Action, město Česká Třebová a vydavatelství novin Deník. V nejmladší kategorii žáků se program nemohl obejít bez Mikuláše Karlíka (15 let), mimořádně úspěšného biatlonisty, který hájí barvy týmu KB Letohrad a bydlí s rodinou v Ostrově. V současné době je bezkonkurenčně nejlepším mladým biatlonistou mezi žáky v rámci MČR. Získal také dvě zlaté medaile na Olympiádě dětí a mládeže a obdobně si vedl i v závodech kolečkových lyží. Mikuláš skončil celkově šestý v kategorii žáků. Čtrnáctiletá Markéta Hájková pochází z Moravské Třebové, kde je v současné době cyklistika na vzestupu. Aby ne, když odtamtud pochází i nejlepší český cyklista současnosti a jezdec týmu Sky Leopold König. Projevuje se to třeba tím, že čtyři ze sedmi svěřenců Petra Bucháčka z lanškrounské SKP Duha Lanškroun jsou právě odtud. Markéta je mimořádně talentovaná jezdkyně s výbornou stabilitou a nezdolnou fyzickou kondicí, což se projevilo třeba tím, že z pětadvaceti závodů, kterých se v loňském roce zúčastnila, jich hned 12 vyhrála a v dalších osmi stála na stupních vítězů. Silná je i po psychické stránce a dokáže vítězit při hromadných dojezdech, okomentoval pro LL svou talentovanou svěřenkyni trenér Petr Bucháček. Markéta se pak na pódiu přiznala, že jediné, co v cyklistice až tak moc nemusí, je dráha a ukázala do obecenstva jizvy na koleně, které ji zůstaly jako památka na první trénink na ovále. V loňském roce se stala mistryní ČR v časovce jednotlivců, družstev i silničním závodě a momentálně je ve své věkové kategorii nejúspěšnější česká závodnice. Mezi žáky okresu skončila celkově třetí. Andrea Pokorná (17 let) reprezentuje lanškrounský oddíl HK Lanškroun, o.s. Mezi českou elitou se pohybuje již několik let a také patří do juniorské reprezentace ČR. Ač dlouhodobě přiznává, že raději má lezení na obtížnost, nejúspěšnější je především v rychlostní disciplíně, kde je úřadující mistryní ČR. Letos se také účastnila MS ve Španělsku, kde sbírala první zkušenosti v kategorii žen. Celkově skončila na 33. místě. V loňském roce skončila 4. v ČP lezení na obtížnost a stala se mistryní Slovenska v lezení na rychlost. V kategorii dorost a junioři obdržela cenu za 5. místo. Matador a jeden z neúspěšnějších veteránských sportovců České republiky Miroslav Krsek z Lukové (65 let) měl letos na MS smůlu. Zdravotní problémy ho vyřadily z medailových pozic a skončil až na 7. místě. Předtím v dubnu se v nizozemském Horstu ale stihl stát mistrem Evropy v dlouhém duatlonu (15 km běh, 60 km kolo, 7,5 km běh). Na MS v běhu do vrchu skončil šestý a v rámci republikových soutěží neměl konkurenci ani na dráze, kde doběhl první jak na 1500 m, tak i na 5 km. Obdivuhodné jsou i jeho tréninkové dávky. Během přípravy na MS loni v červnu naběhal za jediný měsíc 600 km, když čtyřikrát týdně absolvoval pětadvacetikilometrový běh. Tréninky však nešidí ani přes zimu. Vstávám ráno okolo půl šesté. Musím se trochu nasnídat, zatopit, zacvičit si a pak teprve jdu běhat. To ale musím zvládnout do deváté, nejpozději do půl desáté. Čeká mě ještě hromada práce! Masíruji a léčím lidi a taky okolo domu mám stále co dělat! Popisoval s úsměvem svůj každodenní životní rytmus lukovský vytrvalec, který mezi veterány skončil na 1. místě. Pro pana Krska už je to trochu ohraná písnička, neboť od roku 1997, kdy se kategorie veteránů vyhlašuje, získal prvenství již po jedenácté. Miloš Beneš (49 let) má za sebou spolu s týmem GMS Racing mimořádně úspěšnou soutěžní sezónu v závodech automobilů do vrchu. Se svým speciálem Osella se perfektně sladil, což mu vyneslo titul dvojnásobného vicemistra Evropy za Italem Faggiolim. Dařilo se mu také doma, kde v rámci mezinárodního MČR nenašel soupeře a skončil první. V současné době se už pilně připravuje na letošní sezónu a ladí fyzickou formu v oblíbeném bazénu nebo na kole. Jeho cílem je také, jak přiznal pro Listy Lanškrounska, shodit do jara nějaké to kilo, které přibylo během hektické loňské sezóny. Bohužel na domácích závodech se s Milošem moc neuvidíme, neboť vhodných tratí pro charakter jeho vozu u nás pomalu, ale jistě ubývá. Své síly tak bude soustředit především na evropské mítinky a obhajovat titul mistra ČR se nechystá. Lanškrounská firma GMS je pro mě tím nejvýznamnějším reklamním partnerem a bez něho a především podpory pana Stejskala bych nikdy takových výsledků nedosáhl, to on a členové mého týmu mají největší podíl na mých výsledcích! Poděkoval za úspěšný rok Miloš Beneš a na mou otázku, jestli mu nechybí místní trať do Laudonu v Albrechticích, odpověděl takto: Určitě mi chybí, byl to v podstatě můj domácí závod a podobně rychlé tratě už se v Čechách prakticky nejezdí. Bohužel! Miloš Beneš skončil v kategorii dospělých mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu Ústí nad Orlicí na 3. místě. František Teichmann, foto: autor a archiv M. Beneše

5 Z MĚSTA Tříkrálová sbírka úspěšnější než vloni Možná jste to byli právě vy, kdo své dveře otevřel třem malým koledníkům převlečeným za Melichara, Baltazara a Kašpara. Možná jste to byli vy, kdo naslouchal jejich zpěvu o tom, že ten černý stojí vzadu. A možná jste to byli právě vy, kdo přispěl do jejich zapečetěné pokladničky a podpořil tak např. sociální rehabilitaci v našem městě. Ani letos tomu nebylo jinak a do lanškrounských ulic vyrazilo čtrnáct skupinek, vždy za dozoru dospělého, aby pomohli tříkrálové sbírce, která se koná po celé České republice. Byla to zábava, lidé se usmívali a dávali nám většinou papírové peníze, komentoval koledování ve prospěch potřebných jeden z Baltazarů. A o tom, že svoji práci odvedli malí koledníci na výbornou, svědčí i fakt, že vybrali částku ve výši ,-, což je o cca 14 tis. Kč více než v loňském roce. Výtěžek letošní sbírky bude použit na: - Občanská poradna zajištění služby, rozšíření o kontaktní místo v České Třebové - Domácí hospicová péče zajištění služby, pořízení speciálních zdr. pomůcek - Šance pro rodinu zajištění služby - Sociální rehabilitace Lanškroun zajištění služby - Centrum pod střechou Letohrad zajištění služby, vybavení - Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí Lanškrounský smíšený sbor součástí polské tříkrálové oslavy Každý katolický svátek je pro naše polské sousedy velmi důležitý, dodnes se zde dodržují bohaté zvyky a připravují se typická sváteční jídla se spoustou chodů. Z toho důvodu jsou všechny křesťanské svátky v Polsku také státními svátky. Ne jinak je tomu i se svátkem Tří králů, nebo chcete-li v polštině Trzech Króli, který přináší konec svátků a probíhá v působivém stylu po celém Polsku. Tříkrálové oslavy se zúčastnil i Lanškrounský smíšený sbor, který začátkem ledna navštívil na pozvání paní Věry Botové polské městečko Bardo. Šestý leden je v Polsku velkým svátkem. Městem prochází tříkrálový průvod, všichni se pak sejdou v monumentální katedrále na koncertě, popisuje polské zvyky Vladimíra Jetmarová. Naše koledy a vánoční písně - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně - Charitní pečovatelská služba zajištění služby - Fond na rozvoj stávajících projektů - Přímá pomoc - Pomoc do Indie MT, foto: FT přijalo publikum skvěle. A my děkujeme za vlídnost, radost a nadšení posluchačů, které byly pohlazením pro naše duše, dodává lanškrounská sbormistryně. Pro Lanškrounský smíšený sbor není Bardó jediná zahraniční destinace. Již několik let jezdí zpívat do adventní Vídně, letos se chystají koncertovat například v Chorvatsku. MT, foto: E.Pallová Poděkování za Tříkrálovou sbírku Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme panu Martinu Skalickému, který zajišťuje organizaci sbírky v Lanškrouně. Děkujeme za podporu skautům, Městskému úřadu a farnosti. Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček. Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství. Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Iva Marková LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI VE STOMATOLOGII MUDr. Vacková Jana Letohr.-Žamb.-Lanškroun Lanškroun, Hradební MUDr. Vebrová Zdeňka Letohr.-Žamb.-Lanškroun Žamberk, Raisova

6 Z MĚSTA VÝSTAVA SVĚT BAREVNÝCH KOSTEK V MĚSTSKÉM MUZEU Na výstavě, která se koná v prostorách galerie muzea v Lanškrouně od 31. ledna do 17. května 2015, bude k vidění barevný svět stvořený z komponent stavebnice LEGO. Malé a velké návštěvníky jistě zaujme výběr nejzajímavějších stavebnic a realistických či fantastických modelů pocházejících ze sbírek českých a slovenských dospělých stavitelů a sběratelů, Kostky.org. Hlavním magnetem výstavy budou vlastní výtvory těchto nadšenců, které dokumentují, že ze stavebnice lze postavit prakticky všechno. K vidění bude dokonalý model středověkého města, diorama hradů s vojskem nebo opevnění s jeho dobyvateli, westernové městečko, akční výjevy ze světa pirátů i hvězdných válek, vesmírné základny, zmenšené makety dopravních prostředků, stavební stroje, terénní vozidla, obří parník z časů Marka Twaina, rozsáhlé železniční kolejiště s provozem vlakových souprav ovládaných miniaturními počítačovými komponentami od téže firmy. Mnoho modelů přibližuje také známé pohádky. Mozaiky z barevných kostek a ukázky z animovaných filmů jen dotvrzují, že LEGO je nejen hračka pro děti a hobby pro dospělé, ale i úžasný prostředek pro technické i umělecké vidění světa. Součástí výstavy je také herna pro děti a nabídka stavebnic pro menší děti. Historie LEGO je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou dánskou společností LEGO Group sídlící v dánském Billundu. Vlajkovým produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující malé legové kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami a spoustou dalšího vzájemně kompatibilního materiálu. Existuje také program přímo od firmy LEGO, jenž umožňuje stavět objekty z legových kostiček v 3D. LEGO group se zrodila v roce 1932, kdy chudý dánský tesař z městečka Billund jménem Ole Kirk Christiansen začal vyrábět dřevěné hračky. Legendární LEGO kostka přišla na svět až po druhé světové válce v roce Název LEGO stvořil Christiansen z dánského výrazu Leg godt! (česky Hraj si dobře! ). V roce 1954 se stal Christiansen jr. výkonným ředitelem LEGO Group. Při pohovorech se zámořskými zákazníky dostal nápad na nový typ hračky. LEGO kostky sice byly dobrý nápad, ale měly mnoho nedostatků technického rázu. Zaklapávání jednotlivých kostek bylo dost omezené, proto byly přepracovány a vznikly tak kostičky, jak je známe dnes. Výroba kostek LEGO je doslova nadnárodní záležitostí. Kromě dvou továren v Dánském království se vyrábí v Maďarsku, Mexiku a od roku 2000 v Česku, v závodě v Kladně. SOUTĚŽ Vážení čtenáři, přinášíme novou soutěžní otázku, opět z nově chystané kulturní akce. Správné odpovědi zasílejte do mailem na nebo na naši adresu: 5. května, Lanškroun, Uveďte prosím své celé jméno a město/obec. Z úspěšných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme cenami od kosmetické firmy ANNABIS. Výrobky s léčivým konopím této firmy si můžete zakoupit v lékárnách U Milosrdného Samaritána a REGENA a v obchodě Angelos (Strážní 18, Lanškroun). Jména výherců zveřejníme v následujícím čísle LL, které vychází Soutěžní otázka: Jaký název má nová výstava Městského muzea v Lanškrouně, která bude zahájena ?

7 REPORTÁŽ Na tenis do haly Forea jemný bonus představuje terasa se snackbarem, kde si můžete dát točené pivo, celou řadu alkoholických i nealkoholických nápojů, ale v případě hladu i hovězí burger nebo hranolky. Terasa je umístěna ve výšce cca čtyř metrů a tak mají všichni návštěvníci dobrý rozhled na celou plochu hřiště. Kurty lze prostřednictvím internetu dopředu rezervovat a vzhledem k tomu, že se poměrně rychle plní, především v podvečerní hodiny, lze to jen doporučit. Pro rezervaci je dobré být v systému zaregistrován a složit na svůj účet částku, ze které se následně rezervace odečte. Nicméně jde to i bez vložených peněz. Možná Již naplno funguje od 2. ledna v areálu bývalé Pakovky nová tenisová hala firmy Forea. Ta nabízí dva standardní tenisové kurty a tři badmintonové. Plochu však mohou využívat také florbalisté. Na první pohled každého asi zaujme především zvláštní, na přímý kontakt drsný povrch Rebound Ace Grand Slam 8 mm. Ten bezvadně drží, ale dá se po něm i sklounout. Zároveň pruží a šetří tak svaly i klouby. Zázemí šaten se sprchami má standardní vybavení, ale velmi příje i telefonická rezervace, jak uvádí oficiální stránky firmy Forea. Klidně však můžete přijít jen tak na pivo a halu si omrknout. Já si na internetu zjistil, kdy je kurt volný a zaplatil přímo u obsluhy baru. Hodina tenisu mi vzhledem k tomu, že jsem od srpna nehrál, bohatě stačila, a i tak jsem druhý den pociťoval mírné napětí v nohách. Potěšující je, že v hale je příjemné teplo a při hře mi stačily jen šortky a tričko. Ceník, nápojový i jídelní lístek, včetně rezervačního systému a nabídky dalších sportovních aktivit najdete na stránkách www. forea.cz. Slavnostní oficiální zahájení plánují majitelé až na 31. ledna, kdy bude v hale probíhat velký tenisový a badmintonový turnaj, na který naváže sportovní i taneční exhibice a sportovní workshopy. Text a foto: František Teichmann OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Místní akční skupiny Lanškrounko, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie komunitně vedeného územního rozvoje území v působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s prodloužením na dobu do konce roku 2022 při schválení podpory realizace Strategie nástupní plat Kč Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, řidičské oprávnění pro osobní automobil. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, Preferenční kritéria: zkušenosti s prací ve veřejné správě, zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a zdrojů EU Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných předpokladů a preferenčních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Kancelář MAS Lanškrounsko v Lanškrouně Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Místní akční skupina Lanškrounko, z.s., Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, Kontaktní Info o Strategii komunitně vedeného územního rozvoje a o MAS Lanškrounsko dále získáte na: a na nsmascr.cz (Národní síť MAS ČR). Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MVDr. Josef Vinduška Místopředseda MAS Lanškrounsko Lanškroun,

8 RADNICE Rozklikávací rozpočet otevírá virtuální dveře Městského úřadu v Lanškrouně Zápis dětí do lanškrounských základních škol na školní rok 2015/2016 Oddělení školství a kultury finančního odboru Městského úřadu Lanškroun informuje o zápisu dětí do lanškrounských základních škol. Zápis proběhne dne 4. února 2015 od 13h do 17h v budovách jednotlivých základních škol: v Dolním Třešňovci, na nám. J. M. Také Vás jako občana zajímá, jakým způsobem nakládá město nebo obec, kde žijete, se svými financemi? Chtěli byste se dozvědět, co vše spadá pod působnost územně samosprávního celku? Kolik prostředků je ročně vynaloženo na bezpečnost a pořádek, popřípadě kolik město vybralo letos za komunální odpad či psy? Nebo jste starostou a chcete ukázat, jak vaše město umí hospodařit s finančními prostředky? Chcete občanům dokázat, že jste otevřeným a moderním úřadem, který se nebrání rozvoji a chce komunikovat se svými občany? Potom vězte, že obyvatelé města Lanškroun se snadno k těmto informacím dostanou. Jednoduše, rychle a intuitivně. Vše, co k tomu potřebují, je pouze počítač s přístupem k internetu. Celosvětový trend Transparentnost rozpočtů obcí, měst i ministerstev je velkým trendem současnosti, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se o velmi silný nástroj, jak přilákat zahraniční investory, pro které je nadmíru důležité znát hospodaření v místě, kde chtějí investovat. O tom je možné se přesvědčit na internetových stránkách které nezávisle posuzují průhlednost rozpočtů jednotlivých států po celém světě, pomocí takzvaného Indexu otevřeného rozpočtu (The open budget index). Pokud si prohlédneme podrobněji časový graf, který znázorňuje umístění v celosvětovém žebříčku, může se zdát, že ČR měla tendenci klesat. Opak je pravdou. Každým rokem přibývaly do hodnocení nové a nové země (od začátku hodnocení se počet států zvýšil skoro na dvojnásobek). Kdybychom se v průzkumu zaměřili výhradně na střední a východní Evropu, dopadli bychom nejlépe. V celosvětovém měřítku jsme na krásném 9. místě. Lanškroun: dlouhodobě stabilní finance Před nasazením GORDIC Rozklikávacího rozpočtu Městský úřad Lanškroun informoval o svém hospodaření zastupitele a občany formou tabulkových přehledů. Tyto tabulky sice splňovaly informativní charakter, ale pro občana nebyly dostatečně uživatelsky přívětivé. Co vedlo Městský úřad Lanškroun k pořízení tohoto řešení? Město Lanškroun má dlouhodobě stabilní finance, tento fakt odráží i jeho rozpočet. Zároveň je Lanškroun městem, které si zakládá Marků, na nám. A. Jiráska 140 (od 13h do 15h), na ulici B. Smetany, na ulici Dobrovského a ulici Olbrachtova. Z podkladů Jitky Krejčové, oddělení školství a kultury zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Termíny splatnosti místních poplatků v roce 2015 Finanční odbor Městského úřadu Lanškroun informuje občany města o termínu splatnosti místních poplatků v roce Jedná se o následující poplatky: - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše pro rok 2015 činí 540,-- Kč za osobu. Termín splatnosti poplatku je místní poplatek ze psů, termín splatnosti poplatku je Sazba poplatku zůstává nezměněna. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně finančního odboru nebo bezhotovostně na účet Města Lanškroun číslo /0100 příkazem k úhradě. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním převodem, kontaktujte finanční odbor osobně na pokladně, telefonicky: , nebo em: Variabilní symbol je jedinečný pro každou osobu a zůstává po dobu trvání trvalého pobytu stejný. Finanční odbor, Městský úřad Lanškroun na své otevřenosti vůči občanům. Tyto dvě skutečnosti se staly základním předpokladem pro pořízení nového modulu k informačnímu systému úřadu. Lanškroun spustil rozklikávací rozpočet v březnu 2014, odpovídá Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka. Hlavním přínosem této aplikace je možnost mít stále aktuální přehled o hospodaření města, jelikož data jsou aktualizovány každý měsíc, vždy po provedení měsíční závěrky účetnictví. O zveřejňování dat na web eu se stará správce ICT, Václav Šítek, který okomentoval i moderní řešení aplikace: K prezentaci dat není potřeba stahovat zvláštní software, občané mohou využít běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Pro nás, z druhé strany, je nahrávání aktuálních dat rozpočtu otázkou chvíle a několika kliknutí. Aplikace nové generace Na lanškrounský server byl implementován GORDIC Rozklikávací rozpočet nové generace. Ten se liší od konkurenčních produktů mnohem srozumitelnějším a přívětivějším prostředím. Občan nemusí znát účetní větu, aby se vůbec v prezentovaném obsahu vyznal. Data jsou zobrazována velmi srozumitelně a v přehledném menu, jehož položky se mění dle zadání uživatele příjmy, výdaje a speciální pohledy. Zmíněné položky jsou pak ještě dále děleny (např. na výdaje za dopravu, kulturu, školství a další). Co je na GORDIC Rozklikávacím rozpočtu vlastně rozklikávacího? Obsah je prezentován takzvanou rozpadovou formou. Řekněme, že vás zajímají výdaje. Zvolíte tedy výdaje a máte přehled o celkových výdajích, které jsou dále děleny na další oblasti a graficky znázorněny jejich podíly z celku. Pokud vás zajímají detailnější informace určitého odvětví, můžete rozkliknout dále položku například bezpečnost a veřejný pořádek a odtud se můžete dostat na detail vynaložených peněz na požární ochranu. Informace jsou natolik detailní, že se dozvíte, kolik se zde utratilo třeba za ochranné pomůcky. GORDIC Rozklikávací rozpočet podporuje i mobilní zařízení. Posiluje u občanů důvěru ve vedení města a podtrhuje otevřenost moderního úřadu. Tadeáš Pechan, zdroj: GORINFO

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann LISTY LANŠKROUNSKA 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann 3: Nakupování potravin v Lanškrouně: tipy pro Vás 12-13: PES JE PROSPĚCHÁŘ rozhovor s armádním kynologem Petrem Šolcem

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Moderní trendy výstavnictví v Lanškrouně 12-13: ANIČKA A SOFIE

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Moderní trendy výstavnictví v Lanškrouně 12-13: ANIČKA A SOFIE LISTY LANŠKROUNSKA 12/XIII ČERVEN 2013 CENA 12 Kč Pěvecké duo chrtíka Mazánka a jeho pána Petra Šmída z Ostravy - Voříškiáda - str.5. Foto: T. Krištofová 3: Moderní trendy výstavnictví v Lanškrouně 12-13:

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. Požár galvanovny způsobil škodu za 200 miliónů. Foto: R. Lepka

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. Požár galvanovny způsobil škodu za 200 miliónů. Foto: R. Lepka LISTY LANŠKROUNSKA 9/XIV KVĚTEN 2014 CENA 12 Kč Požár galvanovny způsobil škodu za 200 miliónů Foto: R. Lepka 3: KULTURÁK PRO 250 DIVÁKŮ SE NEVEJDE VŠUDE 4: OHEŇ ZPŮSOBILA ZÁVADA NA PŘÍVODNÍM KABELU 12-13:

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY LISTY LANŠKROUNSKA 19/XIII ZÁŘÍ 2013 CENA 12 Kč Fenomenální český kytarista a frontman kapely Blue Effect Radim Hladík předvedl, co všechno umí. Foto: F. Teichmann 3: Devatero řemesel aneb Ferda Mravenec,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 3: EKOLOGIE DNES 12-13: POUŤOVÉ MÓRESY TADY NESTRPÍME: Všední dny farmářských trhovců. 19: V ZEMI PŮLMĚSÍCE: Putování po Turecku

LISTY LANŠKROUNSKA 3: EKOLOGIE DNES 12-13: POUŤOVÉ MÓRESY TADY NESTRPÍME: Všední dny farmářských trhovců. 19: V ZEMI PŮLMĚSÍCE: Putování po Turecku LISTY LANŠKROUNSKA 9/XV KVĚTEN 2015 CENA 12 Kč Štěpán Janoušek rozezněl jarní koncert lanškrounského Big Bandu Foto: F. Teichmann 3: EKOLOGIE DNES 12-13: POUŤOVÉ MÓRESY TADY NESTRPÍME: Všední dny farmářských

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku LL 22 / 2008 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. listopadu 2008 Cena 12 Kč Rekonstrukce silnice do Tatenice zahájena str. 5 Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více