Ot. 8. Vektorová grafika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ot. 8. Vektorová grafika"

Transkript

1 Ot. 8. Vektorová grafika Základní popis Druhou velkou oblastí zpracování obrazu pomocí počítače kromě rastrové grafiky je vektorová grafika. Vektorový způsob zpracování obrazu je výrazně odlišný od zpracování rastrového: Obraz je definován podstatě matematicky, pomocí čar a křivek, uzavřených křivek tvořících tvary, které mohou mít definovanou výplň, předefinovaných tvarů (kružnice, elipsy, obdélníky a další s výplní nebo bez výplně). Vektorový obraz neobsahuje pixely. Vyplněný a drátěný model mlýnku ( stříška mlýnku vybrána pro editaci) Mnohé vektorové formáty ale mohou obsahovat část obrazu v rastrové formě. Na druhou stranu i současné rastrové editory umožňují vytvářet vektorově definované prvky a ukládat je (obvykle ovšem pouze v nativním formátu) např. cesty v Adobe Photoshopu. Základ vektorového zpracování grafiky 1. Souřadnicová soustava Základní prostor obrazu je definován souřadnicovou soustavou s nulou (počátkem) obvykle v některém rohu obrazu. Pomocí souřadnicové soustavy jsou určovány pozice a rozměry prvků obrazu. souřadnicová soustava [3; 3] pozice objektu 1

2 2. Jednoduché objekty Jednotlivé prvky obrazu jsou samostatné objekty, které se vzájemně neovlivňují. Objekt obrazu je definován samostatně, nezávisí na okolí a okolních objektech, může být samostatně upravován přesouván nebo smazán. a) Nejjednodušším objektem vektorového obrazu je rovná čára, která je definována souřadnicemi počátečního a koncového bodu. [15; 15] [75; 135] Např. v SVG vypadá zápis této čáry takto: <path d="m L " style="strokewidth:5; stroke: rgb (127,127,127)"/> b) Čára může být lomená, definovaná několika body. [15; 15] [135; 15] [75; 135] V SVG kódu se zápis změní takto: <path d="m L L " style="stroke-width:5; stroke:rgb (127,127,127); fill:none"/> Přibyla tedy definice dalšího bodu čáry (L ). V definici stylu přibyl příkaz zamezující vyplnění (fill:none), jakmile totiž obsahuje čára v svg více než dva body je automaticky vyplněna. c) Uzavřením čar (spojením s výchozím bodem) získáme tvar. 2

3 [15; 15] [135; 15] [75; 135] V SVG: <path d="m L L Z" style="stroke-width:5; stroke: rgb (127,127,127); fill:rgb (,127,)"/> Tímto způsobem je tedy vektorově definovaný trojúhelník, stejně lze ale definovat libovolný jiný mnohoúhelník (přibude pouze počet bodů), nebo čáru (neuzavřeme objekt). 3. Předdefinované tvary Kreslení veškerých objektů pomocí čar je ale poměrně komplikované a zdlouhavé. Další obvyklou součástí vektorového obrazu jsou tedy předdefinované tvary především obdélník (čtverec), elipsa a kruh (a mnohé další). Obdélník je definován pozicí, šířkou a výškou. Kruh středem a poloměrem. 4. Křivky: Nejčastěji zmiňovanou, z hlediska vykreslení nejsložitější a v mnoha kresbách nejdůležitější součástí rastrových obrazů jsou ovšem křivky (tedy zakřivené čáry) které tvoří obrysy všech složitějších objektů. Základem většiny vektorových souborů jsou Bézierovy křivky definované dvěma základními body počátkem, koncem (stejně jako libovolná jiná čára) a dvěma pomocnými (řídícími) body určujícími zakřivení. Bezierova křivka v CDR Objekt definovaný uzavřenou křivkou s obrysem a výplní Dále se používají např.: Coonsouvy kubiky, spline křivky (B-spline), Fergusonovy kubiky a 3

4 další.. V SVG je definice například jednoduché sinusoidy: Přehled vlastností vektorové grafiky 1. Vektorový obraz neobsahuje pixely. Vektorové obrazy nemají parametr rozlišení. Vektorový obraz lze tedy neomezeně zvětšovat, aniž by hrozila zubatost. Vektorový obraz lze tedy neomezeně zvětšovat či zmenšovat, aniž by se měnila datová velikost. Datová velikost vektorového obrazu závisí na jeho složitosti, nikoli na rozměru. U jednoduchých grafik je soubor obvykle menší než v rastrovém formátu. Složitější obrazy mají ve vektorovém formátu větší datovou velikost, obtížně a pomalu se zpracovávají, jsou i pro uživatele nepohodlné k úpravám. 2. Popis vektorového obrazu se podobá sadě příkazů, co a jak má počítač nakreslit (nakresli čáru z bodu A do bodu B). Tímto principem se vektorová data do jisté míry blíží programům. Program, který grafiku zobrazuje, musí kódu správně rozumět. To je obvykle komplikovanější než porozumění prosté mozaice pixelů rastrového obrázku. (Tj. může dojít snadněji k chybám.) Pro zobrazení je třeba vektorový obraz rastrovat na pixely (monitor zobrazuje pixely). Při každém zobrazení je grafika rastrována. 3. Prvky (objekty) vektorového obrazu jsou definovány samostatně, nezávisle na okolí a mají pevně daný okraj. Samostatně definovaný prvek vektorového formátu lze jednoduše vybrat, přesunout a transformovat (otočit, zkosit, natáhnout, zvětšit, zmenšit ) a nijak při tom nezasáhnout do dalších částí obrazu. Vektorové prvky se mohou v jedné vrstvě překrývat, aniž by se vzájemně ovlivňovali. Vektorové editory disponují velkou škálou nástrojů na úpravu obrysové křivky, která 4

5 definuje tvar prvků. Tvar lze velmi jemně a přesně modelovat. Prvky se obvykle nemohou prolínat ani mísit s okolím. Oproti rastrovým obrazům chybí nebo jsou omezeny možnosti různého rozmazávání, prolínání, rozostřování atd. 4. Výplň objektu je určena pro celý objekt, nebo alespoň pro jeho geometricky definovanou část. Z toho plyne snazší práce s přímými barvami (přímo definovatelné k objektům). Ale horší práce s tónovými obrazy. 5. V principu je ve vektorové formě jednodušší možnost animace (rozpohybování). Použití vektorové grafiky Na rozdíl od rastrové grafiky, která je zaměřená na motivy se spíše fotografickým, plnobarevným a tónovým charakterem se vektorová grafika se uplatňuje nejčastěji při tvorbě základních grafických prvků, jako jsou loga, piktogramy, jednoduché obrázky (kliparty), ornamenty, šipky, nákresy, tlačítka pro webové stránky. Vektorovou grafiku volíme vždy v případech prvků, u nichž trváme na možnosti zvětšovat a zmenšovat (např. už zmíněná loga). Vektorově je definovaný i obraz většiny v počítači zpracovávaných písem fontů. Možný je i vektorový návrh jednodušších tiskovin nebo stránek tiskoviny (např. akcidenční tiskoviny, obálky časopisů, obaly a podobně, s velkým podílem grafiky). Vektorová grafika je naprosto nezbytná pro zařízení s vektorovým (čárovým) výstupem. Typickým příkladem jsou řezací plottery, které vyřezávají motiv do materiálu (signmaking = samolepky na polep aut, vyřezávání kartonu a dalších materiálů pro různé vývěsní štíty, cedule např. ve tvaru postav a další.) Vzhledem k ohraničenosti vektorových prvků je zřejmá příbuznost s pérovou kresbou a tím pádem s tiskem přímými barvami. Vektorové motivy bývají pro tento tisk vhodné. Převod na vektorový formát (vektorizace, trasování) je jedním z možných postupů přípravy motivu pro tisk přímými barvami. Nezávislost na rozlišení a velikosti způsobuje, že vektorová grafika se uplatňuje v mnoha případech velkoformátového tisku (pokud není motiv fotografický). Vzhledem k přesnému čárovému charakteru mají vektory pevné místo v technické grafice schémata, konstrukční výkresy, designérské studie, architektura atd. Hovoříme o CAD systémech (Computer Aided Design). Dále je možné uplatnění v kartografii a jako vizuální zpracování GIS (geografický informační systém) dat. 5

6 Na vektorovém základě je i velká většina 3D (prostorové) grafiky (modely, objekty ve hrách, virtuální realita). Uplatňuje se i u animací. Editory vektorové grafiky Mezi nejpoužívanějšími editory vektorových obrazů v oblasti statické 2D grafiky pro tisk a internet patří Corel Draw, Adobe Ilustrátor. Další programy: například Adobe FreeHand (dříve Macromedia), český Zoner Callisto (jednodušší a levnější) a dále: ACD Systéme Canvas, Xara, Inkscape (zaměřený na formát SVG) atd Typické souborové formáty Nativními formáty hlavních programů jsou: Corel: CDR, Illustrátor: AI (blízce příbuzný PDF, PS, EPS v současnosti jde o v podstatě o PDF). Formáty PS (PostScript), EPS Encapsulated (zapouzdřený) Postskript a PDF (Portable Document Format). Skupina formátů velice podobného typu od Adobe. Pro přenos vektorové grafiky se po dlouhá léta používal nejčastěji bezproblémový EPS. Nyní je vytlačován formátem PDF. WMF Windows MetaFile Formát (Zkratka se někdy odvozuje od MetaFile jindy od Metafile Format) je poměrně rozšířený a především značně univerzální formát který lze otevřít i vytvořit většinou základních vektorových editorů a navíc i běžnými mnoha běžnými prohlížeči obrázků. S rozvojem internetu vznikly dva vektorové formáty určené speciálně k jeho potřebám: SVG (Scalable Vector Graphic, na jehož vývoji se podílelo několik významných firem a organizací z oblasti grafiky a internetu) a VML (Vector Markup Language, vyvinutý Microsoftem, nijak výrazně se nerozšířil). Příklady dalších souborů a programů Mimo standardní předtiskovou přípravu: Ovládací jazyky pro kreslící a řezací plottery (tedy nikoli velkoformátové tiskárny, které se občas také označují jako plottery). Např. formát PLT (HPLT) Hewlett-Packard Plotter, jazyk od firmy HP. Lze do něj exportovat z Corelu (a pravděpodobně i z dalších programů). CGM Computer Graphics Metafile standardní ISO formát pro vektorové a složené vektorově rastrové obrázky. CGM se používá například pro technické výkresy. V technické grafice je zřejmě nejznámějším programem AutoCAD (firma Autodesk) používající soubory DWG, DXB a DXF (každý má trochu jiný účel). Technická grafika je 6

7 ovšem obrovská oblast a existují desítky programů a doplňků pro různé účely. Z programů pro tvorbu vektorové animace nelze nezmínit Macromedia Flash používající soubory FLA (soubor pro editaci který lze otevřít ) a SWF (soubor pro zobrazení, nelze editovat ačkoli existují prostředky jak ho s určitou nepřesností převést zpět na FLA). Kromě klasické animace (jakou umožňuje např. GIF) může být flashová animace interaktivní, tj. reagovat na podměty uživatele (a navíc má vzhledem k vektorovosti mnohem menší datovou velikost). Programy a soubory pro 3D grafiku: Většina z nich používá částečně vektorový popis, který doplňuje rastrovými výplněmi. Převod z rastrového obrazu na vektorovou grafiku Vektorizace (převod rastrového obrazu na vektorový formát) rastru je z praktického hlediska užitečná v mnoha případech, např.: V situaci kdy je výstup obrázku realizován řezáním nebo rytím (řezací plottery samolepky na auta a podobně, gravírování atp.). V případě přípravy pro tisk přímými barvami. (Např. pro tisk sítotiskem ale i flexotiskem. Ačkoli přímé barvy lze vložit i do rastrového obrazu, je vektorizace v některých případech výhodnější.) V případě že chceme s obrazem manipulovat na vektorovém principu (například pro zvětšení jednoduchého loga v malém rozlišení je možné ho převést na vektory). Automatický postup pro převedení rastrového obrázku na vektorový se často označuje jako trasování. Vektorizují se především jednoduché grafiky. Vektorizace fotografie s přijatelným výsledkem je vždy problematická. Při maximální přesnosti vzniká příliš komplikovaná a tím obtížně upravovatelná vektorová grafika, při nižší přesnosti naopak zanikají detaily. 7

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Tereza Fuková Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma TECHNOLOGIE SVG vypracovala samostatně a že

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh postupu tvorby modelů budov pevnosti Terezín s několika úrovněmi detailu Autor: Jiří Petrš Vedoucí bakalářské

Více

ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7

ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7 ČÍSLO 32 JARO 2010 ADOBE noviny Z OBSAHU INDESIGN CS5 PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2 Multischránka WoodWing Enterprise 7 Adobe AcrobAt A AplikAce multischránka vše pro práci s datovými

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více