Cloud computing využití v prostředí školy a pro základní aprobace. Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cloud computing využití v prostředí školy a pro základní aprobace. Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta"

Transkript

1 Cloud computing využití v prostředí školy a pro základní aprobace Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta Děčín, 24. října 2013 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, Děčín

2 1 Teoretický úvod do problematiky cloud computingu V této kapitole bych vás rád seznámil s úplnými základy cloud computingu. Nejedná se o vyčerpávající odborný text, ale najdete zde především strukturovaný text, který by vám měl pomoci při orientaci v tématu, případně jako ukazatel na další samostatné bádání v problematice cloud computingu. 1.1 Co je to cloud computing? technologie používané pro přístup ke službám na internetu možnosti informačních systémů a technologií, které jsou nabízeny jako služba uživatelé je mohou používat kdykoliv, odkudkoliv a (skoro) na libovolném zařízení Obrázek 1: Cloud computing zdroj: Sam Johnston, Cloud computing, Cloud_computing.svg, CC- -BY-NC 1.2 Vlastnosti cloud computingu používání internetových technologií orientace na služby zpoplatnění využívání služby škálovatelnost a elasticita sdílení zaměření na výsledek, resp. efektivitu práce Strana 1

3 1.3 Využití cloud computingu Mohlo by se zdát, že webové aplikace jsou technologickou novinkou, ale i běžní uživatelé již dlouhodobě využívají cloud v aplikacích jako např. mailový klient, online mapy, internetové obchody, online banka, apod. Každopádně v současné době se díky možnostem internetu a webových prohlížečů rozšiřuje pohled na využití webových aplikací především v těchto oblastech: převod jakékoli tradiční desktopové (instalované do počítače) aplikace do podoby webové aplikace; kompletní kancelářské balíky, databázové systémy, grafické editory, editory videa, zvuku, vytváření prezentací, poznámek, komunikace, hraní her, apod.; cloudové operační systémy. Obrázek 2: Firmy v cloudu Zdroj: Anthony Montalbano, Understanding the cloud and how easy it is to start using cloud computing for your website, 1.4 Klady a zápory cloud computingu Tak jako každá věc, tak i cloud computing má své pozitivní, tak i negativní stránky. Pojďme si vyjmenovat alespoň ty nejzásadnější Klady: trend, budoucnost (masivní vývoj služeb, aplikací) nezávislost na operačních systémech (Windows, OS X, Linux, Android, ) nebo používaných zařízení (tj. i mobilní) mobilita žádná (minimální), rychlá instalace aplikací vždy aktuální verze aplikací malé nároky na hardware uživatelů (výkon na straně poskytovatele služby) většinou zdarma (případně tzv. freemium) Strana 2

4 spolupráce uživatelů online (v reálném čase), sdílení souborů, propojení služeb mezi různými poskytovateli bezpečnost (data na straně poskytovatele služby) dostatečné množství a kvalita aplikací pro výuku Zápory závislost na (kvalitním) připojení k internetu závislost na rozhodnutí poskytovatele služby (zrušení služby, změny, ) data v rukou poskytovatele služby cena služby (změna) specifika zařízení a webových prohlížečů možné problémy s přístupem k funkcím zařízení (webkamera, tablet, ) 1.5 Proč se zajímat o cloud computing shrnutí Pro většinu uživatelů internetových služeb (webových aplikací) je využití cloudu již zcela běžnou aktivitou (resp. v řadě případů neví, že využívají webové aplikace). My, učitelé, bychom měli toto prostředí znát a využívat tak, abychom byli schopni našim žákům předat dovednosti, které využijí ve svém životě. Pokusil jsem se stručně shrnout text předchozích kapitol do několika málo hlavních důvodů proč se zajímat a využívat cloud computing (obr. č. 3). Obrázek 3: Proč se zajímat o cloud computing zdroj: Mgr. Radek Špáta, Online aplikace pro výuku počítačové grafiky v online prostředí V této kapitole bych vám rád představil výběr aplikací pro tvorbu počítačové grafiky v online prostředí. Kapitola je rozdělena do třech podkapitol, ve kterých jsou jednotlivé online aplikace seřazeny podle jejich převládající funkčnosti, resp. podle zaměření na typ grafiky. V poslední kapitole (2.4) vám nastíním možnosti webové aplikace pixrl.com, kterou úspěšně využívám ve své pedagogické praxi. Strana 3

5 2.1 Fotoeditory a editory rastrové grafiky Imagebot (www.flamingtext.com/imagebot) Pixlr (www.pixrl.com) Splashup (www.splashup.com) Gueeky (www.queeky.com) Cutmypic (www.cutmypic.com) Lunapic (www133.lunapic.com/editor) Pic Monkey (www.picmonkey.com) Photoshop Express Editor (www.photoshop.com/tools/expresseditor) Ribbet (www.ribbet.com/app) 2.2 Editory vektorové grafiky AutoCAD 360 (app.autocad360.com) Imagebot (www.flamingtext.com/imagebot/) Janvas (www.janvas.com/illustrators_designers_developers/projects/janvas2d_app/index.php) SVG editor (http://svg-edit.googlecode.com/svn/branches/2.6/editor/svg-editor.html) Photoshop Express Editor (www.photoshop.com/tools/expresseditor) 2.3 Nástroje pro tvorbu animací a pomocné grafické nástroje Autotraser (http://www.autotracer.org) trasování bitmapových obrázků do vektorových Bannerfans (http://www.bannerfans.com/banner_maker.php) vytváření bannerů pro webové stránky Dabuttonfactory (http://www.dabuttonfactory.com) vytváření tlačítek Patterncooler (http://www.patterncooler.com/editor) tvůrce pozadí pro webové stránky Picresize (http://www.picresize.com/) změna velikosti grafických souborů (i více souborů najednou) a jednoduchý rastrový editor Jpegwizard (http://www.jpegwizard.com) optimalizace JPG obrázků Vektor Magic (http://www.vectormagic.com) trasování bitmapových obrázků do vektorových tvorba animací Gifpal Mixeek Gifmaker Zajímavé propojení online nástroje pro editaci a databáze volných grafických děl Z mé pedagogické praxe výuky počítačové grafiky bych vám rád doporučil propojení dvou grafických online editorů a prostředí pro sdílení a publikaci grafických děl. V obou případech se jedná o online aplikace, které mají dostačující možnosti editace počítačové grafiky a obě prostředí (pixabay.com a openclipart.org) jsou rozsáhlé databáze grafických děl licencovaných licencí public domain. Rastrová grafika: pixlr.com + pixabay.com Vektorová grafika: imagebot + openclipart.org Strana 4

6 2.4 Pixrl.com exkluzivní online grafický editor Pixlr.com je pokročilá online webová aplikace od firmy Autodesk (vývojář slavného AutoCAD) určená pro editaci rastrových grafických souborů. Aplikace je plně zdarma a je určena jak pro využití v prohlížečích, tak je napsána i pro mobilní zařízení (pro operační systémy Android, iphone a to pouze verze Pixrl-o-matic a Pixlr Express). Aplikace je dostupná prostřednictvím prohlížeče na adrese Za velkou přednost aplikace považuji to, že si uživatel na začátku práce určí, s jak širokou paletou nástrojů a funkcí bude pracovat. Výhoda této možnosti je pro naši pedagogickou praxi v tom, že: a) můžeme tuto aplikaci nasadit pro výuku rastrové grafiky různě pokročilých žáků/studentů; b) žáci/studenti si určit, jaké nástroje budou ideálně potřeba k vyhotovení daného úkolu, tzn. určí co možná nejefektivnější nástroj (to neznamená, že využití jednoduché varianty aplikace je horší možností); c) výborně se hodí pro vysvětlení tématu cloud computing, resp. online nástrojů, jelikož můžeme postupně nabalovat funkce/možnosti této aplikace, tedy nořit se hlouběji do online prostředí (od jednoduchých úprav až po kompletní práci s možností editovat, ukládat a sdílet svou práci pouze prostřednictvím internetového prohlížeče a dalších integrovaných prostředí). Obrázek 4: Pixrl.com volba aplikace zdroj: kopie obrazovky pixrl.com (upraveno) Nejjednodušší verze aplikace Pixlr je Pixlr-o-matic (v podstatě mobilní verze), pracuje pouze jako jednoduchý editor (de facto přidává/kombinuje pouze různé grafické filtry na daný grafický soubor), pokročilejší verze Pixlr Express, která dokáže to samé jako předchozí verze a navíc přidává již pokročilejší funkce, jako ořez, otočení, kolorování apod. Poslední verze Pixlr Editor již splňuje představu, a do jisté míry i možnosti, Strana 5

7 běžného grafického rastrového editoru (typu např. GIMP). Zde již lze vytvořit uživatelský účet a pracovat kompletně online, tzn. vytvářet, editovat, ukládat, sdílet svoje vlastní grafické práce a využívat integraci aplikace Pixlr v dalších online službách (Google Disk, doplňky v prohlížečích, sociální sítě). Další zajímavostí je možnost instalace doplňku (rozšíření) Pixlr Grabber do prohlížeče Firefox nebo Chrome. Tento doplněk obsahuje přímé odkazy na aplikace Pixlr Express, Editor a Imm.io a především umožňuje vytvořit výstřižky, případně kopie celé obrazovky přímo z uvedených prohlížečů a následnou práci s kopií (přímý import do Pixrl Editoru, sdílení na imm.io nebo stáhnutí do počítače). Webová aplikace Pixlr.com pro mě představuje ideální cloudovou aplikaci pro úpravu, tvorbu a sdílení (případně uložení) grafických rastrových souborů. Velmi kladně hodnotím provázání pixlr.com s dalšími cloudovými službami, v první řadě se službami společnosti Google (aplikace a využívání diskového prostoru Google Disku; aplikace a doplněk do prohlížeče Chrome, Picasa, resp. Google+); dále možnost provázat pixlr.com se sociálními sítěmi Facebook nebo Twitter; sdílet grafické soubory prostřednictvím Flickr.com nebo imm.io; možnost nainstalovat doplněk Pixlr Grabber do prohlížečů Firefox nebo Chrome; a v neposlední řadě je velmi pozitivní, že pixlr.com nabízí vlastní cloudové úložiště ( Knihovna obrázků ) a vlastní formát grafických souborů PXD, který zachovává vrstvy. Nasazení webové aplikace pixlr.com ve školním prostředí velmi doporučuji. V další části textu bych vám rád představil zajímavé nástroje a služby z cloudu, které můžete využít ve své učitelské praxi na ZŠ a to jak pro výuku, tak i pro organizaci spojenou s prací na ZŠ. 3 Organizace, zápisky Je řada užitečných aplikací a služeb, které nám mohou pomoci v řadě situací se kterými se setkáváme v naší dennodenní učitelské práci. Představím 3 aplikace Doodle, Evernote a Keep. Všechny spokojeně využívám a chtěl bych vás inspirovat jak. Určitě najdete časem i další možnosti. 3.1 Doodle Jedná se o online nástroj (http://doodle.com/? locale=cs) s jehož pomocí můžete velmi pohodlně najít a naplánovat termín společné události, kterou chcete uspořádat: např. setkání metodické komise, termín výletu ve třídě, setkání s rodiči Jak na to? Vytvoříte danou událost (Stiskněte tlačítko Naplánovat událost), pojmenujete, určíte pravidla hlasování, navrhnete termíny a časy. Po dokončení se vygeneruje odkaz na, na kterém své hlasování najdete. Ten rozešlete em. Všichni si pak zvolí dle svého kdy se jim to nejvíce hodí. Vy pak pohodlně naleznete nevhodnější čas a termín pro konání vaší akce. Pro používání není nutné se registrovat (rozšiřuje některé možnosti: získáte přístup k vytvořeným hlasováním, možnost propojení s kalendářem). 3.2 Evernote Je další online služba (http://evernote.com/), která umožňuje si pohodlně kdykoliv zaznamenat denní poznámky, rychlé nápady či myšlenky. Její předností je to, že je multiplatformní (použijete ji přes webový prohlížeč, nainstalujete si ji do počítače, tabletu Strana 6

8 i mobilním telefonu). Takže poznámky (které mohou mít různou podobu: text, obrázek, fotka, audio ) budou neustále po ruce. Já jej nejčastěji využívám pro zaznamenávání zajímavých stránek (lze nainstalovat i rozšíření do prohlížeče) na které na internetu narazím. Třídím si je pak do různých skupin (ICT, Výuka, Ze ). Pohodlně se pak k nim dostanu např. z tabletu když hledám novou inspiraci do svých hodin, nebo chci něco zajímavého doporučit svým žákům či kolegům. 3.3 Keep Jestli jsem si nějakou aplikaci oblíbil tak je to rozhodně tato. Musíte mít založen účet u Googlu a pak na adrese: https://drive.google.com/ keep/ můžete přistupovat k poznámkám, které si během dne vytváříte (seznam úkolů, textová poznámka, hlasová poznámka (ta se vím i přepisuje do textu), foto). Aplikaci si můžete nainstalovat na svůj chytrý telefon či tablet např. s OS Android. A pak během dne poznamenávat a též obarvovat (červené = důležité, žluté = nápad ). Jednoduché a velmi efektivní (to co mi kolegové během dne sdělí, nápady v hodinách, známky, fotky, zajímavé webové adresy, které mohu opět využít ve výuce ). 4 Tabule on-line Mezi zajímavé online nástroje patří ty, které vám umožní vytvořit si jakousi nástěnku (zeď), na kterou pak vy i ostatní lepí různé lístečky s poznámkami, odkazy, soubory, fotky a videa. Šikovný nástroj na zpětnou vazbu z hodiny, otázky: do hodiny, k testu, na dané téma, co už víme, co chceme vědět, co doporučujete 4.1 Padlet.com Na adrese zvolíte build a wall a založíte si novou nástěnku. Pojmenujete, zvolíte ikonku a vizuální podklad. Pak již na ní přidáváte dvojklikem myši poznámky a nahráváte soubory. Snadno můžete nástěnku sdílet: na sociálních sítích, vkládat Strana 7

9 do webových stránek, vygenerovat QR kód, URL adresu (i s vlastním názvem, vhodné na 1. stupni). Vše i bez bez registrace (po registraci máte přístup k vašim vytvořeným nástěnkám). 4.2 Mural.ly Tento nástroj najdete na https://mural.ly/ a má podobné možnosti (rozšířením je např. vkládání tvarů). Po přihlášení můžete vytvářet své nástěnky ( Create New Mural ). 5 Tvorba citací Tím, že dnes vytváříme řadu svých výukových materiálů za pomoci ICT ve kterých využíváme řadu informačních zdrojů, je potřebné citovat zdroje ze kterých informace získáváme. To je důležité nejenom tehdy, když chceme svoje materiály sdílet v on-line světě pro ostatní, ale i ve výuce, kde svým příkladem učíme i naše žáky. 5.1 Citace.com Rychlý a šikovný generátor citací nalezneme na adrese: (Další generátor citací naleznete např. na adrese 6 Myšlenkové a pojmové mapy Pokud s nimi nemáte ještě žádnou zkušenost doporučuji např. stránku Já jsem si je ve své učitelské práci velmi oblíbil. Plánuji si pomocí nich školní týden, akce, výuku Zásadní klady spatřuji v jejich využití ve škole pro: souvislosti, co již víme, úvod do tématu výklad, zápis výpisky, klíčové myšlenky, čtenářský deník samostatná/skupinová práce test, zpětná vazba, shrnutí tématu/ročníku, kostra předmětu plánování, organizace, úkoly, projekty 6.1 Bubbl.us Je online nástroj (https://bubbl.us/) pro snadnou, rychlou a uživatelsky nenáročnou tvorbu myšlenkových map. Využijete ho při tvorbě map bez multimediálního obsahu (obrázky, videa, zvuky), do buněk lze vkládat pouze text (lze, ale pomocí něho vytvořit i diagram). Pro práci se registrovat není potřeba, lze výsledek uložit jako obrázek (po registraci však můžete přistupovat ke svým vytvořeným mapám). Strana 8

10 6.2 Text2mindmap.com Tento online nástroj na adrese: https://www.text2mindmap.com/ je také velmi jednoduchý, zde si napíšete (přepíšete) všechna slova z nichž se mapa má skládat a pomocí zanoření určíte jejich důležitost v hierarchii. Mapka se vám sama poté vytvoří. 7 Sociální sítě pro učitele Sociální sítě jsou bezesporu jedním ze současných fenoménů dnešní doby a my jako učitelé můžeme těžko ignorovat tuto skutečnost. Pokud ještě žádnou takovou síť nevyužíváte, doporučuji začít např. s těmi které následně přestavuji. A proč? Je to velmi pohodlný způsob jak nacházet inspiraci do svého povolání, nebo naopak inspirovat ostatní. 7.1 Pinterest.com Tuto sociální síť naleznete na adrese Po zaregistrování si můžete začít vytvářet svoje nástěnky kam si můžete připichovat všechny zajímavé fotografie, obrázky, infografiky, ale i videa na které narazíte na internetu, nebo na které narazí lidé které můžete, ale nemusíte sledovat. Jedná se o velmi rychlý vizuální zdroj informací, který zvládne využívat i méně pokročilý uživatel. Kde spatřuji její zásadní výhody pro školské prostředí? inspirace rychlý nápad stačí sledovat i jen pár lidí sbírky obrázků záznam z hodiny, portfólia (vaše, dětí) 7.2 Twitter.com Je další sítí kterou bych doporučil. Registrovat se můžete na adrese Jde o jednoduchý mikroblogovací systém. Umožňuje publikovat krátké příspěvky (i fotky) o maximální délce 140 znaků, sledovat (follow) jiné uživatele a reagovat na jejich příspěvky. Aplikaci můžete instalovat i do svých chytrých telefonů a tabletů (můžete tak publikovat a sledovat odkudkoliv pokud máte přístup k internetu). Proč ho využívat ve škole? zdroj inspirace stačí sledovat i jen pár lidí, organizací krátké informace (rychle projdu) #hastag (klíčová slova) informační kanál školy, učitele 8 Prezentace jinak Jako učitelé velmi často využíváme ve své práci a výuce jistě prezentace. Často nám však jejich příprava může zabrat poměrně dost času, nebo naopak již naše žáky tento stále stejný nástroj nemusí tak zaujmout. Proto zde předkládám další nástroje, které lze pro tvorbu prezentací využít. Strana 9

11 8.1 Prezi Nelineární prezentace ve které můžete velmi zajímavě využít grafiku a vyprávět příběhy. Pokud se zaregistrujete pod tzv. EDU licencí (http://prezi.com/pricing/edu/, využijte svůj školní ), máte větší prostor pro svá díla a můžete vytvářet i neveřejné prezentace. Na prezentacích můžete spolupracovat s ostatními (nebo vaši žáci), publikovat je, vysílat. Zajímavé šablony můžete najít na adrese: 8.2 Tackk.com Šikovný online nástroj (http://tackk.com), který můžete využít např. na tvorbu jednoduchých webových stránek. Lze si takto poutavě a jednoduše připravit rychle multimediální přípravu na hodinu, nebo naopak nechat zpracovat vaše žáky poutavě např. DÚ, problém, téma Bez registrace stránka bude přístupná 7 dní, po zaregistrování již trvale a vy můžete upravovat a sdílet (URL). 8.3 Thinglink.com Pomocí tohoto nástroje (http://www.thinglink.com) můžete vytvářet interaktivní obrázky (o odkazy na další obrázky, texty, stránky, písničky, videa ). Jednoduchý a velmi efektivní nástroj u nějž se dá říci: že máte za málo práce hodně muziky. Skvělá vizuální asociace k danému tématu z níž přecházíme na další zdroje. Vizuální a interaktivní postup práce 8.4 Wordle.net Tento nástroj (http://www.wordle.net/create) slouží k vytváření slovních mraků. Velmi vhodný nástroj pro klíčová slova. 8.5 Další V závěru bych ještě doporučil několik dalších které můžete využít: (hledáte prezentace na nějaké téma, chcete publikovat vlastní vytvořené, pak navštivte tyto stránky) (vyprávění příběhů, motivace, netradiční zadání ) (zadání úkolu, odpověď na otázku pomocí mluvícího avatara) (nástroj pro tvorbu infografiky) 9 Zdroje Pokud vám již nebudou stačit, tak další můžete nalézt na těchto webových stránkách: Strana 10

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta Děčín, 27. listopadu 2013 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, Děčín 1 Google Apps úvod Google Apps představují

Více

Prezentační systémy CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Prezentační systémy CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentační systémy CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezi Je prezentační systém vytvořený maďarskou firmou Prezi, představený v roce 2009

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Google - nástroj pro sdílení souborů a on-line spolupráci. REGLEK 2. června 2016 Pardubice

Google - nástroj pro sdílení souborů a on-line spolupráci. REGLEK 2. června 2016 Pardubice Google - nástroj pro sdílení souborů a on-line spolupráci REGLEK 2. června 2016 Pardubice Cloud - služby a úložiště Co je to cloud? Program Aplikace Služba Nepracují na lokálním počítači Jsou uloženy někde

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků

Více

Testy a písemky v informatice a open source

Testy a písemky v informatice a open source Testy a písemky v informatice a open source Petr Naske, učitel a předseda Jednoty školských informatiků ************ další témata vstupu ************ Jednota školských informatiků Aktivity WIKIMEDIA ČR

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Nástroje pro efektivní tvorbu studijních materiálů a prezentací

Nástroje pro efektivní tvorbu studijních materiálů a prezentací Nástroje pro efektivní tvorbu studijních materiálů a prezentací Nástroje pro vytváření prezentací Checete vytvořit efektivní prezentaci svého projektu, domacího úkolu a nebaví vás powerpoint? Nabízíme

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Google Apps mezi školní uživatele Kromě technické implantace Google Apps na školu je naprosto

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Moderní směry cloudového řešení služeb

Moderní směry cloudového řešení služeb Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Moderní směry cloudového řešení služeb 1. Co je to vůbec ten CLOUD? 1.1. Teoretický úvod do cloud computingu Výraz cloud 1 je

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Stavebnictví)

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Stavebnictví) PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ (Stavebnictví) BuildCalc - Advanced Poměrně pokročilá stavebnická kalkulačka, se kterou si můžete spočítat parametry při stavění schodů, plotů či zábradlí. Handy Construction Tato

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Inspirace pro výuku s ICT & výhody mentoringu Mgr. Štěpánka Baierlová

Více

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování?

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Manuál Obsah 1. obecné vysvětlení principu získání webu 2. přihlášení / registrace 3. proces ověření

Více

Užívatelský návod itřída

Užívatelský návod itřída Užívatelský návod itřída Verze 1.0 pro interní použití Podpora: Pozadavek.Boxed.cz, osedlacek@boxed.cz Tel.: 222-769-805 1 Úvod itřída pomáhá s výukou na školách itřída nabízí jednoduché a intuitivní prostředí,

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku

ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku školního roku 2009/2010, cíle a metody dosažení ICT Standardu.

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více