s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Motto: Vychovatelé měli by žákům říkat, že vzdělávání začíná otázkami, nikoliv výroky. Ludvík Vaculík Vážení kolegové, stalo se již nepsaným pravidlem, že začátkem každého kalendářního roku Vás oslovujeme katalogem. Katalog přináší nabídku nových vzdělávacích programů krátkodobých, kvalifikačních i koncepčních. Snažíme se stále o to, aby naše vzdělávací portfolio bylo neustále aktuální, pro Vás potřebné a zároveň užitečné a také, aby ve Vás ve zvyšující míře vzbuzovalo jen a jen nové otázky. Učitelům regionu Jana Ámose Komenského je přece tento přístup vlastní. Oslovuje nás ještě stále Učitel národů? (letos vzpomeneme 420 let od jeho narození) Pracovníky KVIC Nový Jičín a zřejmě i Ludvíka Vaculíka ano. Za tým pracovníků KVIC Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP Pro kvalitnější a rychlejší kontakt s námi využívejte naše internetové stránky - Elektronická verze katalogu KVIC je dostupná na adrese

2 Obsah KONTAKTY... 3 KVIC informuje, nabízí, vzdělává aneb co v programové nabídce nenajdete... 4 A. PROJEKTY ESF globální granty Projekt Podpora poradců pro implementaci KR Projekt EMA Efektivní management škol Projekt Dialog bez bariér Projekt Škola pro život Projekt Elektronická školička B. PROJEKTY ESF individuální granty EduČaS Informatorium školy mateřské Integrace na druhou C. Nově schválené projekty ESF Mapa Elementarium Škola s místem pro všechny Vím, co chci Vím, jak na to PROGRESS D. Plánování DVPP v projektu EU peníze školám E. Kvalifikační studia F. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně G. Vzdělávací aktivity pro modernizaci a zkvalitnění výuky KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Jak se v něm orientovat Seznam nabízených akcí v katalogu 2012 první pololetí dle odloučených pracovišt Detailní informace o pořádaných akcích podle prioritních okruhů Rovnost příležitostí ve vzdělávání Udržitelný rozvoj Klíčové kompetence učitele Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Zkvalitnění a modernizace vzdělávání Oborové činnosti Jak se na akce přihlašovat? Metodický rádce aneb co a jak vyplnit v závazné přihlášce KVIC na akce DVPP Fakturace a stornovací podmínky Přihláška DVPP 2

3 KONTAKTY Vedení organizace: KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín, tel.: , fax - záznamník: , Ředitel: PaedDr. Petr Habrnál tel.: Vedoucí DVPP: Mgr. Eva Mokrošová tel.: Samostatná referentka DVPP: Marcela Moravčíková tel.: Odloučená pracoviště (= organizátor kurzů, číslo je shodné s 1. číslicí u čísla kurzu): 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7, Nový Jičín, PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Ilona Bražinová, , fax: , Bronislava Raníková, KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek, PSČ Pracovníci DVPP: Karin Šebestová, , fax: , Gabriela Zlá, KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava, PSČ Pracovníci DVPP: PhDr. Eva Cveková, tel.: (kvalifikační studia) Kateřina Černohorská, tel: , (pro oblast Opava, Bruntál a Krnov) Marcela Urbanská, tel.: a 6 KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Hornická 84, (pro DVPP Na Hradbách 27), Ostrava PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Zuzana Nevřelová, , Mgr. Jiří Tůma, , (pro oblast Karviná) Barbora Novobilská, DiS., tel./fax: Eva Skrzypczaková, tel./fax:

4 KVIC informuje, nabízí, vzdělává aneb co v programové nabídce nenajdete Aktuální informace k následujícím vzdělávacím programům a dalším aktivitám projektů hledejte vždy na a 1x měsíčně v krajském informátoru. A. PROJEKTY ESF globální granty Žadatelem a organizátorem níže uvedených projektů je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Následující projekty schválila Rada Moravskoslezského kraje v období Všechny nabízené vzdělávací programy jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro zapojené účastníky jsou tedy bezplatné. Přihláška na vzdělávací programy musí být zaslána v originále nebo naskenovaná se všemi údaji a podpisy a zaslána na uvedené kontakty. 1. Projekt Podpora poradců pro implementaci KR Projekt byl schválen ve 3. kole výzvy v oblasti podpory s dobou realizace až Soustředí se na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji v především pro oblasti čtenářské gramotnosti a na zatraktivnění forem a obsahů DVPP. Chce toho dosáhnout zkvalitňováním pedagogických a poradenských kompetencí poradců, jejich zapojením do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech rovněž vytvořením dalších podpůrných nástrojů pro rozvoj gramotností. Rozvoj metodických kompetencí učitele Číslo akce: členům vývojových týmů projektu Termín: 5. modul ledna 2012 Místo konání: hotel Ráztoka v Trojanovicích Lektorky: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka Číslo akce: absolventům 1. modulu kurzu 4

5 Termín: 2. modul :30 16:30 8 h Místo konání: 2. modul KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Miloš Šlapal Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele společenských věd Číslo akce: absolventům prvního modulu kurzu Termín: 2. modul :30 16:30 8 h Místo konání: 2. modul KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Hana Košuličová Tvořivé metody výuky matematiky Číslo akce: učitelům matematiky I. a II. st. ZŠ Termín: :30 17:00 4 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 PhDr. Filip Roubíček, Ph.D Rozvoj poradenských kompetencí učitele Číslo akce: členům vývojových týmů projektu - absolventům kurzu Rozvoj metodických kompetencí Termín: zahájení v 9:30 h Místo konání: hotel Ráztoka v Trojanovicích Lektorky: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Rezervujte si v kalendáři termíny pro: Didactica Magna učitelům základních a středních škol v Moravskoslezském kraji Termín: od 13:30 17:30 Místo: ZŠ T. G. Masaryka v Opavě, Riegrova 13 Termín: od 8:30 17:30 Místo: ZŠ Mendelova, Karviná v rámci společného setkání bude učitelům nabídnuta řada pracovních workshopů zaměřených především ale nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech. Konkrétní pracovní dílny budou školám nabídnuty během měsíce února. Garant za KVIC: Mgr. Eva Mokrošová, , Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Tůma Přihlášky: Marcela Moravčíková , 5

6 2. Projekt EMA Efektivní management škol Náš projekt se pomalu blíží ke konci. Využijte poslední nabídky vzdělávacích programů, které Vám - ředitelům, zástupcům ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje - nabízíme v projektu k využití. Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají, jsou plně hrazeny z finančních prostředků projektu. Blended learningové kurzy Forma vzdělávacích programů? o o o Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Specifika školského personálního managementu Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a přeloženo z podzimu 2011 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Moderní personální management Jedná se o opakování kurzu, který nyní probíhá. V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Ing. Zbyněk Dvořák 6

7 Ověřené systémy autoevaluace Jedná se o opakování kurzu, který proběhl na podzim letošního roku a byl účastníky kladně hodnocen. Kurz je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Mgr. Martin Rangl Finanční management Kurz je připraven především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol, finanční kontrolu v praxi ředitele školy, finanční řízení projektů ESF, ale bude modifikován i dle aktuálních požadavků přihlášených. Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa květen 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h PaedDr. Petr Habrnál Strategické plánování ve školství a ve škole Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a OP KVIC Ostrava, Na Hradbách Forma: prezenční 16 h a distanční 16 h Doc. Ludvík Eger Kulatý stůl Téma: dle aktuální situace vedoucím pracovníkům základních a středních škol v MSK Místo: Ostrava Vzdělávací lídr pro MŠ opakování úspěšné akce z jara 2011 Číslo akce: Téma: Od formálního ŠVP k řízení kurikula v MŠ 7

8 vedoucím pracovníkům mateřských škol v MSK Místo: RS Ráztoka, Trojanovice Termín: Lektoři: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, PhDr. Zora Syslová, PhD., Bc. Iva Škaloudová Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Ing. Renata Kocurková, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Změny ve školských předpisech 2011/ Aktualizace právních předpisů ve školství. 2. Závěry ze zpráv ČŠI. 3. Zkušenosti OŠMS KÚ MSK z šetření stížností v roce Různé. Diskuse. Určeno pro MŠ Číslo akce Termín Doba Místo konání konání okresu Bruntál :30-12:00 Základní škola Bruntál, Okružní 38 okresu Frýdek-Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 Základní škola Mendelova, Karviná okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, H. Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Určeno pro ZŠ Číslo akce Termín Doba Místo konání konání okresu Bruntál :30-12:00 Základní škola Bruntál, Okružní 38 okresu Frýdek-Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 Základní škola Mendelova, Karviná okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, H. Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Lektor a odborný garant: Mgr. Jarka Grosmanová Kontakt pro přihlášky: Bronislava Raníková

9 3. Projekt Dialog bez bariér Vyhodnocení projektu Hlavním záměrem projektu Dialog bez bariér ( ) bylo ovlivnění kvality a efektivity jazykového vzdělávání na školách MSK. Tohoto cíle projekt dosáhl intenzívním dalším vzděláváním pedagogických pracovníků zaměřeným na zvýšení jejich jazykových kompetencí a vzděláváním zaměřeným na používání nových metod výuky. Vyučujícím byla poskytnuta chybějící metodická podpora formou konferencí, seminářů, kurzů a příležitostí k výměně a sdílení zkušeností. Zvýšení jazykové úrovně mohli dosáhnout pedagogičtí pracovníci v dlouhodobých jazykových a konverzačních kurzech. V rámci projektu byly vytvořeny tyto výstupy: soubor tematických plánů kurzů jazykového vzdělávání pro jazykovou úroveň A1, A2 a B1, včetně závěrečných testů v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky Příručka učitele angličtiny nové vzdělávací programy akreditované MŠMT (63 programů) Dialogy bez bariér - angličtina formou výukových videí. Konverzační témata zpracovaná do samostatného DVD databáze učitelů a lektorů cizího jazyka Celkově jsme podpořili 2427 osob. Byl vytvořen kvalitní lektorský tým v počtu 81 osob. V klíčových aktivitách bylo realizováno 134 vzdělávacích akcí: 38 kurzů jazykového vzdělávání (rozsah 150 hodin, zahájení v dubnu 2009 a ukončení v květnu 2011) s cílem dosáhnout u frekventantů zvýšení jejich jazykové úrovně o jeden stupeň dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Dosažený výsledek byl ověřen závěrečným testem. Celkem bylo podpořeno 635 účastníků. Úspěšně kurz absolvovalo a do vyšší jazykové úrovně se zařadilo 405 osob. 45 konverzačních kurzů dvou typů (Konverzační kurz anglického jazyka v rozsahu 20 hodin a Konverzační kurz anglického jazyka v rozsahu 42 hodin). Vzdělávalo se celkem 564 učitelů a 459 jich splnilo podmínku pro vydání osvědčení. 51 dalších akcí (tematické semináře, konference, letní školy a náslechové hodiny). Celkem bylo v této části klíčové aktivity podpořeno 1228 učitelů, bylo vydáno 1224 osvědčení. 4. Projekt Škola pro život Projekt svými aktivitami přispívá ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky jsou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich životní dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. V roce 2011 byly úspěšně realizovány následující kurzy a semináře: Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Osobnostní sociální výchova, Umění relaxace a zvládání stresů, Naše třída, práce s třídním kolektivem, Od skupinové práce ke kooperativnímu učení a Efektivní komunikace. V dalším období plánujeme uspořádat semináře k práci s třídním kolektivem, s problémovými skupinami žáků, šikanování ve škole a k estetické výchově. Ve výuce přímo na školách projekt 9

10 podporuje prvky ICT i estetické výchovy, exkurze žáků do podniků a burzy práce. V rámci projektu budou opět podpořeny i aktivity za účasti rodičů. V termínu od plánujeme uspořádání v pořadí již druhého dvoudenního Regionálního setkání učitelů, které proběhne na rekreačním zařízení na základě výběrového řízení a bude zaměřeno na práci se sociálně znevýhodněnými žáky. Tento vzdělávací program bude opět zdarma zpřístupněn i učitelům, kteří nejsou z partnerských škol. Doba realizace projektu: prosinec 2009 červen Projekt realizujeme ve spolupráci se 7 partnerskými školami. ZŠ T.G.Masaryka Bohumín Pudlov, Trnková 280 ZŠ, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28 ZŠ Ostrava, Gebauerova 8 ZŠ, Karviná - Nové Město, Komenského 614 ZŠ, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6 Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra ZŠ Karviná - Nové Město, tř. Družby 1383 Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová Mgr. Zuzana Nevřelová, Projekt Elektronická školička V rámci činnosti Informačních center Moravskoslezského kraje (dále jen ICeMSK) jsou realizovány bezplatné vzdělávací a poradenské aktivity pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol MSK, kteří využívají ICT. Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Vzdělávací akce jsou koncipovány zejména jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve školících centrech ICeMSK). Témata seminářů a kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Stejně jako loni i v roce 2012 nabízíme pro mateřské a základní školy, které z důvodu špatné dopravní dostupnosti nemohou absolvovat vzdělávací akce v našich Informačních školících centrech, zapůjčení mobilní notebookové učebny pro skupinu min. 6 pedagogů a realizaci vzdělávací akce tak přímo v jejich zařízení. Na rok 2012 jsme pro vás nově připravili tyto akreditované kurzy: Publikování na webu (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol, kteří chtějí využít obrovský potenciál internetových služeb Web 2.0 a v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Součástí kurzu je představení základních způsobů a technik publikování na webu, pravidel a doporučení k tvorbě stránek a dostupného programového vybavení. 10

11 Google Apps v praxi školy (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací program v sobě spojuje teoretickou výuku možností Google Apps a rovněž praktickou práci s těmito nástroji. Cílová skupina se seznámí s logikou a online aplikací a to se zaměřením na Google aplikace. Teoretická výuka je zaměřená na zařazení těchto aplikací do školní praxe přínosy, ale i problémy. V praktické účastníci vytvoří vlastní účty a prakticky vyzkoušení využití nástrojů s ohledem na svou praxi a potřeby jejich výuky. Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací program v sobě spojuje teoretické poznatky a praktickou práci - zpracování textu na PC. Absolvent vzdělávacího programu bude rozumět teoretickým pojmům z oblasti typografie a zpracování dokumentu. Používá se metoda učení na základě praktického vyučování, na konkrétních úkolech se učí ovládat funkce softwaru a vykonávat reálné úkoly. Postupuje se od věcných příkladů a postupů přes scénáře cvičných souborů až po příklady a testy v nástroji e-learning. Práce s tabulkami s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací akce je zaměřena jak teoreticky tak prakticky na zvládnutí práce s tabulkovým kalkulátorem. Účastník se seznámí s několika různými nástroji pro tvorbu tabulek a grafů a jak je využít při výuce. E-learningová část je pak především praktická, účastník si na řešení konkrétního úkolů ověří své dosažené znalosti a dovednosti. Konkrétní tabulkový kalkulátor bude zvolen podle požadavků účastníků, ale seznámí se také s dalšími dostupnými programy. ICT ve výuce anglického jazyka (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Cílem kurzu je připravit učitele anglického jazyka k využívání informačních technologií ve výuce. Účastníci se jednak seznámí s již hotovými zdroji materiálů na internetu, jednak se naučí si tyto materiály sami vytvořit. Kromě speciálních programů určených k tvorbě interaktivních cvičení (např. Hot Potatoes) mohou vyučující používat i běžné programy (např. MS Word), a to jak při přípravě učebních bloků, testů, webových stránek, tak k opravě písemných prací či přímo ve výuce s žáky. Nedílnou součástí je i seznámení s možnostmi on-line komunikace a systémy řízení výuky. Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e- learning) Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky s programem ChemSketch 12.0, který jim umožní proniknout do tajů tvorby těchto materiálů. V semináři s e-learningovou částí se naučíte základy práce s tímto programem, efektivní vytváření vzorců, rovnic, chemických aparatur i převádění vzorců do 3D zobrazení. Počítačová grafika s editorem GIMP (4 h prezenčně) Seminář (forma metodického odpoledne) je zaměřen na využití programu GIMP k úpravě digitálních fotografií. Účastníci se seznámí i s možností využití tohoto programu pro grafickou tvorbu žáků (kreslení, tvorba jednoduchých koláží, různé grafické efekty). Učitelé ocení, že tento software je freeware a přitom spektrum základních nástrojů je pro práci dostatečné. Aktuální nabídku kurzů, informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese kde si můžete zadat svůj požadavek na bezplatné kurzy pomocí webové poptávky v odkazu Chci se zúčastnit. 11

12 Kurzy, které mají konkrétní čas a místo konání naleznete na webové stránce Doporučujeme Vám sledovat tuto stránku, zde nabízíme i kurzy, do kterých se ještě lze přihlásit. ECDL testování pro učitele V rámci projektu Elektronická školička je stále možnost se bezplatně připravit v kurzu na práci s počítačem a následně také zdarma složit ECDL test a získat certifikát. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. A to kdekoliv v zemích EU. Získáváte tak konkurenční výhodu při hledání zaměstnání, při změně pozice v zaměstnání. Zaměstnavatel má jistotu, že vlastník takového dokladu má znalosti očekávaného rozsahu. V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí Kč 2990 (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel B. PROJEKTY ESF individuální granty 6. EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje 12

13 Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). V roce 2012 budeme nabízet níže uvedené kurzy a semináře. Mimo tyto akce budeme průběžně nabízet náslechové hodiny i další 6- ti hodinové metodické semináře. Testologie ve společenskovědních předmětech Problémy tvorby testových položek. Seminář zaměřený na tvorbu testových úloh využitelných ve společenskovědních předmětech na ZŠ a SŠ. Naučme se společně pomocí zahraničních inspirací, tvořit testové úlohy, jak má testová otázka vypadat, na co si dát při její tvorbě pozor. Je možné vytvořit ve společenskovědních předmětech otázky, které krom znalostí mohou testovat i jiné dovednosti žáků? Účastníci našich seminářů u tohoto lektora oceňovali: erudovanost, zapálení, kvalitu lektora, množství podnětů, nabídku materiálů, především soubory otázek k práci s prameny, obrazy, karikaturami, praktické využití ve škole, obohacující a smysluplná témata. pátek (8:30 16:30 h) Novinka rozsah 8 h Testologie ve společenskovědních předmětech KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Bláto a krev I. světová válka Seminář zachycuje v hlavních obrysech příčiny a průběh první světové války a nabízí možnosti, jak toto téma přiblížit žákům. Budeme pracovat s fotografiemi, mapou i dobovými texty. Poslechneme si několik didaktických písní, i autentický rozhovor s Louisem Buffetem, nahlédneme do zákopů i do zázemí. Zjistíme, co za války dělali ti, kteří prosluli až později a jaké důsledky válka měla. Metody a formy: dynamics hra, práce se stresory, nácvik dialogu. pátek (8:00 13:15 h) Volná místa rozsah 6 h Bláto a krev I. světová válka KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Ivan Bauer Velký bratr Československo 1968 Seminář přibližuje události zlomového roku 1968, jeho název vychází z textu Krylovy písně. V programu se objeví dobové fotografie i prezidentův dopis, muzikálová hudba i tabulka výzkumu veřejného mínění. Základní faktografie bude doplněna úvahami o tváři socialismu i možnými skupinovými úkoly a závěrem je zkusíme pozvat. pátek (13:30 18:45 h) Volná místa rozsah 6 h Velký bratr Československo 1968 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Ivan Bauer S pány na ledě Československo Seminář líčí hlavní obrysy období poválečných let v Československu. Zaměřuje se na ty události, které předznamenaly a ovlivnily další vývoj. Hlavně však poukazuje na to, že nástup totalitní moci není jednorázovým aktem, ale dlouhým a plíživým procesem. 13

14 Budeme citovat z dobových dopisů i z Benešových dekretů a budeme hledat cestu, jak toto nelehké období studentům přiblížit. Budeme se věnovat i tématům spojených s léty Účastníci ostravského semináře v listopadu v nejvíce oceňovali: praktičnost, srozumitelnost, odbornost, metody, nápady, nové informace, přístup lektora, odbornost, optimismus, tvůrčí schopnosti, nápaditost, uvolněnost, odbornou a didaktickou způsobilost lektora, entuziasmus, dobrou atmosféru, ochotu, vstřícnost. pátek (8:30 14:30 h) Volná místa rozsah 6 h S pány na ledě Československo KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Mgr. Ivan Bauer Činnostní učení na příkladech Holokaustu Na tématu Holokaustu a Ghetta Terezín se naučíme, jak ve škole pracovat s mediálními, filmovými zdroji, pracovními listy, dobovými dokumenty, fotografiemi a výpověďmi pamětníků. Jak strukturovat učivo tohoto tématu, tvořit vlastní materiály a aplikovat získané poznatky i na regionální témata. Budou využity tyto materiály a filmy: Terezín, město darované, Poslední motýl, Příběh Dory Peškové, filmy Centropa, materiály USC Shoah Foundation. Seminář je vhodný nejen pro učitele společenských věd ale i českého jazyka a mediální výchovy. pátek (9:00 17:00 h) sobota (9:00 17:00 h) rozsah 16 h Činnostní učení na příkladech Holokaustu Hotel Ráztoka, Trojanovice Exkurze Po stopách nesvobody II dny VOLNÁ MÍSTA Po stopách nesvobody, exkurze (Terezín, Praha, Příbram) Mgr. Josef Märc (UJEP Ústí nad Labem) Lektoři památníku Terezín, ÚSTR a další Doprava autobusem, ubytování, strava a vstupné do muzeí je hrazeno z projektu. Nástupní místa budou upřesněna. Památník Vojna Lešetice Jedná o poslední lokalitu, kde se zachovaly některé autentické vězeňské objekty z doby komunistické perzekuce. Prohlídka celého areálu a expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj, spojená s přednáškou. Památník Terezín Celodenní návštěva terezínského památníku spojená s prohlídkami, přednáškami a workshopy pro pedagogické pracovníky ( Od čísla ke jménu, Hledání stop, Umělecká činnost v represivních zařízeních ) V rámci semináře o výuce Holocaustu se účastníci seznamují s topografií bývalé terezínského ghetta, navštíví bývalou policejní věznici gestapa v Malé pevnosti, pobesedují s pamětníkem. Židovské muzeum Vybrané aspekty výuky o holocaustu. Cílem přednášky je podat základní informaci o fenoménu holokaustu, seznámit se základními materiály, které mohou učitelé používat ve výuce, zmínit stav učebnic k tomuto tématu, upozornit na nová, aktuální nebezpečí související s rasovou, etnickou a národní nesnášenlivostí a prezentovat programy, které se antisemitismu a holokaustu věnují. 14

15 Ústav pro studium totalitních režimů Návštěva instituce, seznámení se s její činností obsahovou i vzdělávací a dalšími možnostmi získání dobových materiálů využitelných ve výuce. Součástí bude přednáška. Dějiny a současnost filmové propagandy, téma použitelné do průřezového tématu mediální výchova a metodické semináře Jak učit o době komunismu a Rok 1989 ve Střední Evropě. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., Informatorium školy mateřské Tento tříletý individuální projekt podporuje implementaci ŠVP, vede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání, prohloubení individualizace práce s dítětem, rozvoji jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. Do projektu je zapojeno 99 mateřských škol čtyř krajů, a to Moravskoslezského (32 MŠ), Olomouckého (25 MŠ), Zlínského (17 MŠ) a Jihomoravského (24 MŠ). Od zahájení projektu (duben 2010) do konce roku 2011 absolvovaly pedagožky (1464) mateřských škol celkem učitelohodin v 63 vzdělávacích programech (2 z těchto programů budou ještě pokračovat v lednu 2012 posledním osmihodinovým modulem). Přehled realizovaných vzdělávacích programů (duben 2010 prosinec 2011): Název vzdělávacího programu Rozsah kurzu Počet Místo konání v hodinách kurzů ŠVP v praxi mateřských škol z pohledu ČŠI 4 4 učebny KVZ Emoční a sociální rozvoj osobnosti 16 8 učebny KVZ Osobnostní sociální výchova v MŠ 32 8 rekreační zařízení Týmová práce 20 8 rekreační zařízení Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV 32 8 učebny KVZ Pedagogická diagnostika pro MŠ 8 8 učebny KVZ Využití typologie MBTI v MŠ 25 2 rekreační zařízení Letní škola předškolní výchovy 40 1 rekreační zařízení Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb 8 4 (z 8) učebny KVZ Čteme s nečtenáři Komunikace pro učitelky MŠ 3 x 12 (ze 48)** 2 (ze 4) rekreační zařízení Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti 8 4 (z 8) učebny KVZ Ilustrace práce s dětmi v MŠ 4 8 (z 16) MŠ ** pokračování 1 x 12 h v roce 2012 Připravované vzdělávací programy na období leden 2012 červen 2012: Název vzdělávacího programu Rozsah kurzu Počet Místo konání v hodinách kurzů Komunikace pro učitelky MŠ 1 x 12 2 (ze 4) rekreační zařízení (ze 48)** a 2 x 48 2 (ze 4) Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti 8 4 (z 8) učebny KVZ Ilustrace práce s dětmi v MŠ 4 8 (z 16) MŠ Využití typologie MBTI v MŠ 25 2 rekreační zařízení Osobnostní sociální výchova v MŠ II 16 1 učebna KVZ Týmová práce 20 2 rekreační zařízení 15

16 Emoční a sociální rozvoj osobnosti 16 2 rekreační zařízení Čteme s nečtenáři 24 1 rekreační zařízení Pedagogická diagnostika pro MŠ 8 4 učebny KVZ Pedagogická diagnostika pro MŠ - supervize 6 4 učebny KVZ Komunikace pro učitelky MŠ Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Cíl a obsah: Celý program je zaměřen na podporu komunikačních dovedností a také jejich rozpoznání. V průběhu setkání se budou účastníci společně zaměřovat na podrobné sledování dětí v MŠ a toho, co dětem v komunikaci s nimi nejvíce pomáhá. V rámci kurzu vedeného výcvikovou formou budou voleny různé formy práce, ale jednou z nejdůležitějších budou rozbory vlastních nahrávek účastníků. Budou se týkat jednotlivého problémového dítěte či práce ve skupině. Tyto nahrávky budou pořizovány v mezidobí mezi jednotlivými setkáními, budou prezentovány a diskutovány ve skupině, a to pouze se souhlasem účastníků. Videotrenér přitom pro společné rozbory volí ty situace, momenty, kdy se kontakt dařil, nebo ze kterých je zřejmé, co na dítě (skupinu) dobře zabírá, co je efektivní a co by mohlo pomoci i v budoucnu. Na základě videozáznamů a pozorování na závěr u vybraných dětí budou tvořit individuální plán potřeb dítěte. Seznámí se s používáním kamery tak, aby samy účastnice mohly natáčet. Tyto záznamy budou pak rozebírány a diskutovány ve výcvikové skupině. Každá učitelka má možnost vyžádat si individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. Práce se daří, dítě je mnohem spokojenější, skupina spolupracuje, učitelka si ví více rady v konkrétních problémových situacích. To vše se zobrazí nejen v duševní pohodě učitelky, ale i v celé atmosféře třídy. A dobrá atmosféra je předpokladem harmonického vývoje dětí. 48 h/kurz (4 dvoudenní moduly) Mgr. Kateřina Šilhánová Počet účastníků: 12/kurz Místo konání: Rekreační zařízení v MSK, OLK, JMK, ZLK Přehled termínů vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ v roce 2012: Číslo vzděl. programu (MSK) (OLK) (ZLK) (JMK) Termíny: (vždy 12:00-19:00 h 1. den a 8:30-14:30 h 2. den) Naplněno: (max. 12) část část část část část část část část část část 11 6 Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Přerov, Hotel Fit plus, Dvořákova 21b Rusava 334, hotel Rusava Valtice, Addo plus s. r. o., Polní 1123 Koordinátor v kraji: Mgr. Ilona Bražinová Mgr. Kateřina Petrová Mgr. Jana Špulířová PaedDr. Hana Krojzlová 16

17 Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. V současné době nastávají změny ve vzdělávání a začíná se věnovat pozornost péči o nadané, která je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Ač je důraz kladen zejména na školní věk, velmi důležitým obdobím pro rozvoj intelektu a osobnosti je útlý a předškolní věk dítěte. Účastníci semináře budou seznámeni s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Témata: Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP PV. Kde hledat další informace, radu a pomoc. 8 h/kurz PhDr. Eva Vondráková Počet účastníků: 20/kurz Místo konání: učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů vzdělávacího programu Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti: Číslo vzděl. Termíny Naplněno: Místo konání: Koordinátor v kraji: programu: (vždy 8:30 16:30 h): (max. 20) (MSK) (MSK) (OLK) (OLK) (1. skupina) (2. skupina) skupina skupina KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Olomouc, Lipenská 54 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Ilona Bražinová Mgr. Ilona Bražinová Mgr. Kateřina Petrová Mgr. Naďa Kocourková Využití typologie MBTI v MŠ pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Seminář je určen učitelkám MŠ, které se snaží porozumět samy sobě, svým kolegyním a především dětem v MŠ z hlediska vrozených dispozic, které výrazně ovlivňují chování, komunikaci a způsoby učení. Aktivní zapojení Vás v semináři povede k tomu, že na jeho konci budete lépe rozumět sami sobě, tj. uvědomovat si své silné stránky a možnosti rozvoje vzhledem ke spolupráci a komunikaci s kolegy, lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu a identifikovat možnosti, jak kompenzovat jeho jednostrannost; lépe rozumět přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím projevům v chování i učení; budete vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které vám pomohou být citlivější na potřeby různých typů dětí a umožní volit vhodné výchovné a učební strategie a znát rizika, která by mohla být spojená s mechanickým a necitlivým používáním typologie MBTI. 17

18 25 h/kurz Lektoři: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: rekreační zařízení (v MSK bude upřesněno). Z projektu bude hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení třetí den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) Místo konání: skupina 24 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní skupina 24 Rusava 334, hotel Rusava Osobnostní sociální výchova pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Účastníci po absolvování vzdělávací akce získají sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Budou schopni jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte, rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí. V konkrétních případech budou umět pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Budou schopni nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole. Práce s učitelkami bude základem nastartování procesů, které budou u dětí podporovat následující schopnosti: - samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijímat za svou volbu odpovědnost, - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a sdílet zájem o blízké společenství, komunitu, - přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, - rozpoznávat problémy a řešit je, - tvořivost, schopnost v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení. 16 h/kurz (1 x dvoudenní modul) Lektoři: PhDr. Jan Svoboda Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: učebna KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Číslo vzděl. programu Termín Místo konání Koordinátor v kraji KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Mgr. Ilona Bražinová Ilustrace práce s dětmi v MŠ Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Na jednu mateřskou školu zveme max. 10 účastníků. Další termíny ukázek budou průběžně uveřejňovány v měsíčních Informátorech a individuálních pozvánkách. Číslo vzdělávacího programu: (MSK) Datum a čas: Místo konání: MŠ Ostrava - Přívoz, Špálova 32 květen 2012 prezence od 7:30 h, zahájení v 8:00 h, ukončení do 12:00 h 18

19 Číslo vzdělávacího programu: (MSK) Datum a čas: duben 2012 prezence od 7:30 h, zahájení v 8:00 h, ukončení do 12:00 h Místo konání: MŠ Žižkova 34, Krnov - Pod Cvilínem Číslo vzdělávacího programu: (MSK) Datum a čas: březen 2012 prezence od 7:30 h, zahájení v 8:00 h, ukončení do 12:00 h Místo konání: MŠ Máj Nový Jičín, Vančurova 36 Číslo vzdělávacího programu: (OLK) Datum a čas: Místo konání: 21. únor 2012 prezence od 7:30 h, zahájení v 8:00 h, ukončení do 12:00 h MŠ Železného, Prostějov Letní škola předškolní výchovy Číslo akce: tvořivým pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Termín: h Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Počet účastníků: 30 Aktuální informace o projektu a projektových aktivitách viz Garant za KVIC: Mgr. Eva Mokrošová , Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac. Nový Jičín, , Přihlášky: Marcela Moravčíková, , 8. Integrace na druhou aneb Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji Cílem tohoto tříletého projektu Moravskoslezského kraje je zkvalitnění zavedeného systému podpory individuálně integrovaných žáků se spec. vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, které mají zřízena školní poradenská pracoviště (ŠPP). Jeho realizace probíhá spolu s třemi partnerskými organizacemi (KVIC Nový Jičín, PPP Frýdek-Místek a PPP Opava) již od srpna Do byly realizovány vzdělávací programy směřující k rozvoji klíčových kompetencí pedagogů a aktivity zaměřené na nové metody a formy práce s žáky se spec. vzdělávacími potřebami. Podpořeno bylo celkem pedagogů, v 75 vzdělávacích programech absolvovali celkem učitelohodin. V následujícím období zúročí své vědomosti, dovednosti a zkušenosti při aktualizaci školních vzdělávacích programů (v kapitole péče o žáky se SVP v souladu s kap. č. 8 RVP ZV) a IVP žáků. V zapojených základních školách probíhala 1 x týdně během školního roku 2010/2011 po dobu 34 týdnů Náprava poruch učení za využití nových forem a metod práce (se zaměřením na SPU), absolvovalo ji celkem 211 žáků (z toho 151 chlapců a 60 dívek) a v roce 2011 ještě další aktivity se 19

20 žáky, celkem 60 Projektových odpolední za účasti 739 žáků a 80 Společných dílen s 405 žáky a 388 zákonnými zástupci. Metodické plány pedagogů z těchto aktivit budou prezentovány v dalších dvou sbornících, které budou dokončeny na jaře Závěrečná konference projektu je plánována na Realizované vzděl. programy organizované KVIC v rámci klíčové aktivity č. 1 (mimo aktivity dalších partnerů projektu): KA 1: Začleňování individuálně integrovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogů pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání: Název vzdělávacího programu: Rozsah kurzu Počet Místo konání v hodinách kurzů Typologie MBTI a její využití ve škole 40 3 rekreační zařízení Hodnocení jako součást učení I 20 3 učebny KVIC Hodnocení jako součást učení II 10 3 učebny KVIC Práce s dětmi s poruchami chování 20 3 učebny KVIC Specifické poruchy učení - důkladně a prakticky 40 2 učebny KVIC Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením 20 1 učebny KVIC Sborovna rekreační zařízení Čtením a psaním ke kritickému myšlení 80 3 učebny KVIC Základy konstruktivní komunikace 40 3 učebny KVIC Náslechové hodiny ZŠ Realizované aktivity na základních školách se zaměřením na vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami (mimo aktivity dalších partnerů projektu): Název aktivity Rozsah aktivity v hodinách Počet aktivit Projektová odpoledne 2 57 Společné dílny se žáky a zákon. zástupci 2 42 KA 2: Zavádění nových podpůrných programů do vzdělávání individuálně integrovaných žáků zapojených do hlavního vzdělávacího proudu: Název aktivity Náprava poruch učení za využití nových forem a metod práce (se zaměřením na SPU) Rozsah aktivity 1 x týdně po dobu 34 týdnů a 1 škol. rok (2010/2011) Ve 20 spolupracujících školách absolvovalo klíčovou aktivitu č. 2 celkem 211 žáků (z toho 151 chlapců a 60 dívek). Informace o projektu a projektových aktivitách viz Garant za KVIC: Mgr. Jarka Grosmanová, , Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, , Přihlášky: Bronislava Raníková, , 20

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více