Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc"

Transkript

1 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc V tomto čísle: Zažili jsme, Pozor na klíšťata, Ohlédnutí za karnevalem, Příroda kolem nás, Recitační soutěž, Seznamte se s mentálním postižením, Výlet do divadla, Jak si žijeme v mateřské škole, Poznačte si v kalendáři Zažili jsme Přednáška o hygieně ženy Asi každý z nás občas uvažoval nad tím, jak je lidské tělo dokonalé, kolik složitých procesů v něm probíhá a čím je způsobeno, že tento neuvěřitelně komplexní a složitý systém funguje. Tyto a další otázky nás napadají především v období dospívání, kdy se naše tělo mění v první fázi anatomicky - rosteme, přibíráme na váze, mění se naše tělesné rysy. Krátce po nástupu tělesných změn se o slovo přihlásí funkční změny. Ty jsou podmíněny produkcí pohlavních hormonů, které mají za úlohu navodit například mutaci hlasu u chlapců, dále růst a zahájení funkčnosti pohlavních orgánů, aknózní pleť, prudké výkyvy nálad aj. S ohledem na tíživost a současně velkou důležitost tématu týkajícího se dospívání, tělesných a funkčních změn v našem těle, jsme oslovili odbornice na slovo vzaté, které si pro naše děvčata připravily a odprezentovaly dva bloky odborně zaměřených přednášek. Prvního bloku přednášek se zúčastnila děvčata třetí až páté třídy. S děvčaty druhého stupně jsme se vydali na procházku do areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. Obě přednášky proběhly pod záštitou edukačního programu,,badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání, který je finančně podpořen Evropskými sociálními fondy a EU. Garanci celé akci poskytla Univerzita Palackého v Olomouci. Milými přednášejícími se staly porodní asistentky 1

2 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, paní Bc. Eva Procházková a paní Bc. Monika Dohnalová. Nyní našim chlapcům, kterým tentokrát zůstaly dveře zavřeny, a dívkám, které se bloků nemohly zúčastnit, přibližme jejich průběh. Mladší skupině děvčat bylo za pomoci krátkého videa srozumitelnou cestou vysvětleno, jakým způsobem vzniká nový život. Byly sděleny informace ohledně Hygiena ženy 1 pojmenování ženských pohlavních orgánů s vysvětlením jejich důležitosti a potřebnosti v těle ženy. Stěžejním tématem celé přednášky se staly poznatky týkající se menstruace. V souvislosti s menstruací byly vysvětleny úlohy ženských pohlavních hormonů, tělesné změny, které jednotlivé hormony způsobují. Popsáno bylo také to, jak by měla dospívající dívka o sebe pečovat z pohledu hygienického, zejména hygieny během menstruace, jakým způsobem se nakládá s použitými hygienickými pomůckami a jaký sortiment v oblasti intimní hygieny lze v dnešní době pořídit. Důraz byl kladen na správnost a vyváženost jídelníčku v období dospívání. V rámci preventivního zaměření přednášky byly zodpovězeny otázky na to, jaké poruchy či onemocnění by nás měly vést k návštěvě odborného lékaře, co ještě můžeme považovat za normu a kdy už rozhodně návštěvu gynekologa neodkládat. Děvčata se naučila, jak správně vést menstruační kalendář v rámci cyklu. S tím souvisela praktická ukázka objemových ztrát krve během menstruace, jak vypadá lehké až silné krvácení, aby si mohla děvčata do kalendáře zapisovat odpovídající symboly. V rámci vedení kalendáře se děvčata naučila vyhodnocovat pravděpodobnost plodných a neplodných dnů. Poslední blok přednášky se týkal těhotenství. Paní porodní asistentky nám ukázaly a popsaly modely plodu v odpovídající velikosti a hmotnosti podle stádia těhotenství. Každá žákyně si mohla vyzkoušet,,tíhu těhotenství pomocí,,těhotenského břicha, které odpovídalo devátému měsíci těhotenství. Druhý blok přednášek se odehrával na půdě porodnicko-gynekologické kliniky. Hygiena ženy 2 2

3 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Ve stručnější podobě zazněla výše shrnutá témata. Přednáška pro naše starší děvčata byla především orientovaná na zásady bezpečného pohlavního života, pohlavně přenosných chorob, odchylek v rámci sexuálního chování (sexuální deviace typu pedofilie aj.), samovyšetření prsu, problematiku početí, nechtěného otěhotnění a možností jejímu předcházení. Velká pozornost byla směřovaná na formy antikoncepce jejich pozitivních i negativních dopadů. Zmíněno bylo fungování baby boxů ve vztahu k adopci dítěte, stupňující se počet anonymních porodnic a nebezpečí domácích porodů. Na konci teoreticky zaměřené první části přednášky si děvčata vyzkoušela modelaci ženských pohlavních orgánů. Tyto modely jsme si odnesly do školy a budou následně využívány jako pomůcky do hodin přírodovědy a přírodopisu. Nemocniční prostředí nám nahrávalo v možnosti návštěvy gynekologické vyšetřovny ambulantního traktu kliniky. Děvčata, která dosud odborného lékaře nenavštívila, se mohla podívat, jak vypadá vyšetřovací křeslo a nástroje, za pomocí kterých se vyšetření provádí. Naskytla se nám jedinečná možnost návštěvy centra asistované reprodukce a nahlédnutí do jinak nepřístupných inseminačních laboratoří. Zde jsme měli možnost sledovat práci zdravotních laborantek, které vyhodnocovaly mužské pohlavní buňky spermie z hlediska jejich pohyblivosti, vzhledu, počtu atd. Obě přednášky byly obohaceny o bezpočet modelů, obrázků a reálných vyšetřovacích nástrojů. Každá dívka dostala jako pozornost menstruační kalendář. Pro vstřebání množství zajímavých informací bylo děvčatům nabídnuto pestré občerstvení. Rádi bychom touto cestou vyslovili poděkování paním porodním asistentkám za vysoce erudovaný, trpělivý a ochotný přístup, s kterým dívkám vysvětlily fungování ženského těla. Děkujeme i za věnování nemalé časové dotace, která vedla k zodpovězení spousty otázek a také zbavení strachu, například z první návštěvy lékaře. Prostupující pozitivní ladění dovolovalo děvčatům aktivní zapojení a spolupráci, za což i jim náleží velká pochvala. Závěrem bychom rádi zmínili možnost studia naučné literatury zaměřené na problematiku dospívání dívek a chlapců, například Otázky a odpovědi pro holky, nebo Vše o dospívání pro kluky (obě publikace vydává nakladatelství Fragment). Mgr. Michaela Žižková 3

4 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Den požární bezpečnosti Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje připravil ke Dni požární bezpečnosti, tedy pátek 13. března, bohatý vzdělávací program pro nejmenší. Děti z naší mateřské školky se tak nejen naučily oznámit požár, ale podívaly se i do hasičského vozu, prohlédly si různé technické pomůcky hasičů, které detekují nejen kouř, ale i některé jedovaté a výbušné plyny, a dozvěděly se o nich základní informace. Požárníci dokázali děti zaujmout svými poutavými příběhy a také trpělivě odpovídali na všechny vrtošivé dotazy. Den požární bezpečnosti 1 Výstava For Model 2015 V pátek 13. března se žáci druhého stupně prošli výstavou For Model 2015, která se konala na výstavišti Flora Olomouc. Tuto akci si užili zejména hoši, kteří hojně využívali možnosti vyzkoušení si dálkového ovládání různých modelů autíček, nákladních aut, lodí (na umělém bazénku), vrtulníků či vláčků. Zatímco vzácné kolekce turistických známek, pohlednic či časopisů nechávala děti klidné, živě diskutovaly nad stavebnicemi Merkur či Gecco a nemohly pochopit, jak si s nimi jejich rodiče a starší rodinní příslušníci vůbec mohli hrát. Mnoho zajímavého se naši žáci dozvěděli v oddělení přibližující vojenskou historii republiky, do kterého se proplížili přes vybudovaný zákop. For Model For Model

5 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Koncert Pavla Nováka Do Litovle po několika letech opět zavítal Pavel Novák ml. se svou hudební skupinou a své vystoupení zaměřil na chování a vztahy mezi lidmi:,,jak se máme správně chovat." Koncert se konal dne 24. března 2015 v deset hodin v sále Záložny. I tentokrát šlo o veselé, metodické písničky s pěknými texty, které si žáci mohli společně s Pavlem Novákem zazpívat. Po koncertě paní učitelky zakoupily CD, takže děti jeho písničky mohou poslouchat i v hodinách hudební výchovy. Poděkování patří ředitelství školy, které dětem uhradilo dopravu do Litovle a zpět. Mgr. Dagmar Procházková Hurvínkův popletený víkend Hurvínek, Mánička a dvě medvíďata na útěku z cirkusu zamotala hlavy nejen panu Spejblovi, ale i tetě Kateřině a našim dětem z prvního stupně. Paní režisérka Helena Štáchová tak představením v olomouckém kině Metropol dokázala rozesmát všechny tváře v hledišti. Přednáška o dentální hygieně V měsíci dubnu se v prostorách školy konala přednáška s názvem dentální hygiena. Garantem této akce se stala Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmou Curaprox, která celý program finančně podpořila. Přednášejícími byly studentky 3. ročníku výše uvedené fakulty oboru zubního lékařství, Marelová Anežka a Fialová Veronika. Přednášky se zúčastnili žáci prvního i druhé stupně. V úvodu hodinových bloků pro každou ze čtyř skupin nejdříve zaznělo anatomické a fyziologické přiblížení dutiny ústní. Zvláštní pozornost byla věnována stavbě zubu. Prostřednictvím interaktivní tabule si děti mohly vyzkoušet označování a pojmenování jednotlivých částí zubu, což je následně přivádělo k odpovědím na otázky, která onemocnění se uvedených částí zubu týkají. Upřesněno bylo početní zastoupení a pojmenování jednotlivých skupin zubů. 5

6 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Žáci si ujasnili velmi často mediálně slýchaný pojem zubní plak, čím je způsoben a jak jeho vzniku můžeme předcházet. V souvislosti s tématem zubního plaku byly děti zasvěceny do techniky správného čištění zubů. Děti si na přednášku měly přinést zubní kartáček a tímto chválíme naprostou většinu našich žáků, kteří si kartáček doma nezapomněli. Přednášející obcházely individuálně každého žáka s vysvětlením případných chyb, kterých se při čištění zubů dopouštěly. Tato akce měla pozitivní edukační záměr. Dětem byly řečeny zajímavosti, například, že každý zub má celkem pět ploch, proto čištění zubů vyžaduje určitý čas, který bychom si měli vyčlenit zejména na čištění chrupu před spaním. Záměrně proto nebyl řečený konkrétní časový limit dentální hygieny, ani počet čištění zubů za den, neboť vše vychází z individuálních možností a nutností každého z nás. Vysvětleno bylo také to, že kromě správné techniky čištění zubů je velmi důležitý správný výběr zubního kartáčku. S maketou obřího zubního kartáčku, pro přiblížení ideální tvrdosti a pružnosti zubních štětin, si mohli žáci hravou formou vyzkoušet vyčištění modelu chrupu. Žáci byli podpořeni v docházce na preventivní zubní prohlídky u svého lékaře. Pro domácí laickou kontrolu správného vyčištění chrupu si děti vyzkoušeli tablety na detekci plaku, které tmavšími fialovými tóny zbarví oblasti vynechané při ústní hygieně a tímto zvýrazní na zubech místa, jež jsou osídlena zubním plakem jako spouštěcím faktorem pro vznik zubního kazu. Budoucím paním zubařkám srdečně děkujeme za přednášku, která byla zážitkovým i osvětovým zpestřením výuky. Současně všem žáků (a nejen jim) přejeme, aby jejich zoubky byly zdravé a na paní a pány zubaře se chodili jedenkrát za půl roku pouze usmát. Mgr. Michaela Žižková Hrátky na pohádky Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské ve středu 15. dubna připravilo pro děti z naší mateřské školky, první a druhé třídy velice zajímavé představení. S pomocí několika pohádek, písniček, tance a hry na (mnohdy nezvyklé) hudební nástroje dětem herci přibližovali základní morální hodnoty a správné jednání ve svízelných situacích. Vše bylo podáno natolik atraktivní a zábavnou formou, že děti byly z představení doslova nadšené. 6

7 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Pozor na klíšťata Díky letošní teplé zimě je vyhlášen již nyní vysoký výskyt klíšťat. Jak se jim bránit? Co dělat, pokud si Vás vybere, či jaké nemoci hrozí? Pokud se chystáte do přírody, snažte se omezit pohyb v travnatých nebo křovinatých porostech. Určitě nezapomeňte použít ochranné prostředky. Stačí aplikovat repelent proti klíšťatům, ale to nejen na boty, ale i na kalhoty, ponožky, popřípadě i na kůži. Po návratu domů je nutné se důkladně prohlédnout! Nejčastější výskyt přisátých klíšťat je v podkolenní jamce, tříslech, podpaží, za ušima, na hlavě a intimních místech. Jak ho správně odstranit? Možností je hned několik a názory na jejich vhodnost se různí. Nejčastěji se doporučuje dezinfikovat místo běžným dezinfekčním prostředkem na lehká poranění. Následně klíště šetrně vytahovat: uchopit pinzetou hned u hlavičky a kýváním do stran jej uvolnit. Nikdy by nemělo dojít ke zmáčknutí tohoto parazita! Po vyjmutí klíštěte je vhodné místo opět dezinfikovat. V případě, že si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc. Stejně tak se doporučuje okamžitá návštěva lékaře, pokud některá část parazita zůstane v místě přisátí, popřípadě dojdeli během zákroku k jeho přetrhnutí. S kontrolou u odborníka neváhejte ani tehdy, když se místo přisátí v následujících dnech začne měnit (napuchnutí, zarudnutí, zarudnutí s bílým středem). Parazita nestačí jen odstranit, musíte jej i efektivně zlikvidovat. Věnujte pozornost tomu, aby Vás nepotřísnily jeho vnitřní tekutiny! Klíště přenáší mnohé nemoci. Mezi ty nejznámější patří lymská borelióza. Zpočátku se projevuje právě červenou skvrnou v místě přisátí, která se postupně rozšiřuje. Nedoporučuje se onemocnění podcenit, je nezbytné léčit je antibiotiky. Proti této nemoci se lidé (na rozdíl např. od psů) zatím nemohou očkovat. Naproti tomu lze využít vakcinace proti infekční encefalitidě. Její příznaky jsou podobné jako u chřipky- horečka, zvracení a bolesti hlavy. Všeobecně by se neměly přehlížet jakékoli zdravotní změny, pokud v předchozích dnech došlo k přisátí klíštěte. Lidé mnohdy zapomínají na preventivní ošetření mazlíčků, se kterými sdílejí domácnost a kteří se pohybují i v trávě. Kočky a psi na své srsti nezřídka přinesou domů nezvaného hosta, který se může zachytit například na koberci (či v posteli) a přisát se pak na člověka. Tomuto lze snadno předejít používáním speciálních obojků či tzv. spot on kapiček, které po aplikaci zvíře chrání několik měsíců. Nepodceňujme prevenci! Hana Koterová 7

8 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Ohlédnutí za karnevale Milí čtenáři Školních novin, původně jsem se ve svém článku chtěla ještě jednou vrátit ke školnímu karnevalu. Moji žáci mě však předběhli a chtěli se o své zážitky podělit sami. Děkujeme občanskému sdružení LITKA a všem přátelům školy za pěknou akci a vedení školy za podporu a sladké dobroty, které nám upekli žáci naší střední školy na sv. Kopečku. Mgr. Michaela Dobešová Já jsem Štefan. Byl jsem na karnevale za supermana. Moc se mi to líbilo. Bylo tam hodně dětí a všechny měly masky. Byla tam spousta zábavy a občerstvení. Mám rád takové karnevaly. Štefan 2.tř. Na karnevale se tančí. Na karnevale se zpívá. Na karnevale se vyhrají ceny. Na karnevale se hrají hry. Na karneval se chystají masky. Na karneval se chystají ceny. Petr 2.tř. Karneval, to byla krása. A byly tam všechny postavičky z televize. A já jsem šel za Harryho Pottera. Hrála pěkná hudba. Všichni tancovali. Těším se na další karneval. Jan 2.tř. Bylo tam dobré občerstvení. Byly tam masky. Byl tam šašek Viky. Byly tam sladké ceny. Tančili jsme. Byly tam soutěže. Moc se těším na další. Veronika 2.tř. Ve škole byl karneval. Moc jsem se na něj těšila. Šla jsem za čertici. Přišel šašek Viky. Tančil a dělal legraci. Byla diskotéka a spousta soutěží. Těším se zase za rok. Zorka 2.tř. Masku jsem měl kovboje. Byl tam šašek Viky. Dobře jsme si zatančili. Tančila i máma. Bylo připravené i dobré cukroví. Karneval se mi moc líbil. Adam 2.tř. Dne 24.února byl školní karneval. Celá škola se sešla nahoře v sále. Všichni žáci se převlékli do masek. Já jsem byl za šaška. Můj kamarád Martin byl Vinetů. Těším se na příští karneval. Vašek 2.tř. Ve škole byl karneval. Měli jsme chipsy. Byl jsem za Vinetua. Hrál si s námi šašek Viky. Kamarád Vašek byl také šašek. Tancovali jsme. Hráli jsme na sochy. Karneval se nám moc líbil. Martin 2.tř. 8

9 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Účast ve výtvarné soutěži projektu,,příroda kolem nás" Počátkem měsíce února se třídy prvního stupně zúčastnily velmi zajímavé, environmentálně zaměřené přednášky o myslivosti. Dětem byla nabídnuta možnost účasti ve výtvarné soutěži. Téma soutěže podporovalo představivost i reálné zkušenosti či zážitky dětí v přírodních podmínkách. Není proto divu, že se téměř všechny děti vrhly do práce a přinášely do školy velmi hezké výtvarné práce. Ty byly následně předány vedoucímu projektu,,příroda kolem nás, panu RNDr. Jiřímu Zbořilovi, který neskrýval nadšení z prací dětí (některá díla byla dokonce v 3D propracování). Mnohé z obrázků či kreseb byly doplněny o popisné vysvětlení, pohádkové zpracování či napínavé vyprávění. Pan doktor tímto děkuje všem dětem, které se do projektu zapojily. V sobotu proběhne v Nových Zámcích u Litovle slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění nejšikovnějších autorů prací. Všichni jste srdečně zváni! V souvislosti s edukačním projektem,,příroda kolem nás se mnozí z Vás, či Vašich rodičů zapojili do hlasování o nejinspirativnější projekt roku 2014/2015. Výsledky hlasování dosud nebyly zveřejněny. Mgr. Michaela Žižková Recitační soutěž V měsíci březnu se stalo již tradicí, že učitelé prvního stupně ve spolupráci s nadací LITKA pořádají pro žáky recitační soutěž. I letos byla tato přehlídka recitátorů rozdělena do dvou kategorií: I. kategorie- žáci 2. a 3. třídy II. kategorie- žáci 4. a 5. třídy Na úvod vystoupili mimo soutěž žáčci I. třídy, kteří přednesli své básničky a naladili tak přátelskou atmosféru, kterou ještě zpříjemnili žáci 2., 4. a 5. třídy svým hudebním vystoupením. A jak to celé dopadlo? I. kategorie: 1. místo: Karel Valvoda 2. místo: Diana Štědrá, Martin Přichystal 3. místo: Petr Hudák, Zora Opichalová 9

10 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben II. kategorie: 1. místo: Jiří Sušický 2. místo: Nikola Foukalová 3. místo: Lukáš Fráňa, Lukáš Kameníček Čestné uznání získaly: Marie Hrušková, Karolína Mánková, Klára Veselská, Eliška Končíková a Michaela Pazderová. Všichni žáci, kteří se zúčastnili recitační soutěže, získali krásné a hlavně chutné perníkové medaile, které napekli žáci ze SŠ na Svatém Kopečku, za což jim patří poděkování. Další věcné ceny, CD s pohádkami a písněmi, diplomy a sladkosti věnovalo rodičovské sdružení LITKA, kterému rovněž patří poděkování. Celá tato akce byla velmi zdařilá, probíhala v příjemném, přátelském a soutěživém duchu a nám nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy budou moci žáci opět předvést své umění v recitaci a přednesu. Mgr. Dagmar Procházková Seznamte se... s mentálním postižením Mentální postižení je vývojová porucha, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti, ať už duševní, tělesné nebo sociální. Jde o trvalé snížení rozumových schopností v důsledku poškození mozku. Možnosti výchovy, stejně jako vzdělávání, jsou omezeny dle stupně postižení. Podle výše dosaženého IQ dělíme stupně postižení na lehkou mentální retardaci (IQ 69-50), středně těžkou mentální retardaci (IQ 49-35), těžkou mentální retardaci (IQ 34-20) a hlubokou mentální retardaci (IQ 19 a níže). Spadá Váš potomek do jedné z těchto skupin? Nevadí! Svou ratolest nikdy nepodceňujte, byť je jakkoliv handicapovaná. Není nad krásnější pohled, než když je dítě spokojené, usměvavé a nadšené, že něco zvládlo. Tip pro rodiče: Víte, na co má Vaše dítě nárok? Na koho se obrátit? Odpovědi najdete na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dále zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Naleznete zde informace, zda můžete žádat o příspěvek na péči o osobu blízkou, ZTP či invalidní důchod a mnoho dalšího. Hana Koterová 10

11 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Výlet do divadla V úterý jsme se s paní učitelkou Fojtů a s Matyášem vydali na divadelní představení Amadeus, které pojednávalo o životě známého skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Do divadla jsem se už dlouho těšil, protože jsem na tak velkolepém představení ještě nebyl, a byla to tedy pro mě velká premiéra. Divadlo bylo velké, bylo tam vyprodáno a ozvučení bylo také výborné. Seděli jsme v lóži, protože jsme byli jen tři. Kdyby nás bylo více, sedli bychom si asi dolů. Hra pojednávala o životě Mozarta a o jeho věčném soupeření s Antoniem Salierim. Hra byla plná vtipných poznámek, které opravdu pobavily, některé byly trošku vulgární. Seděli jsme v lóži číslo devět. Lóže byly velice nepohodlné, po třech hodinách trvání této hry jsem byl docela rozlámaný, protože mě bolela záda. Byla tam jedna dvacetiminutová přestávka, ve které jsme si šli koupit pití. Bylo ohromně předražené, protože Fanta stála 32 korun. Hra byla velice emotivní, protože na konci zemřel Mozart. Zemřel také Saliery. Jak už jsem zmínil, divadlo bylo velice pěkné. Spousty lidí... My jsme si to užili. Představení trvalo 3 hodiny a nějaké minuty k tomu. Na internát jsem se vrátil zhruba v půl jedenácté večer. S Matyášem jsme se skvěle bavili, myslím si, že i paní učitelka Fojtů. Kdyby se naskytla možnost, určitě bych si do divadla zase rád zašel. Ondřej Zelenka Jak si žijeme v mateřské škole Rády bychom se s vámi podělily o tom, jak si žijeme v mateřské škole. Hrajeme si, učíme se, běháme, občas zlobíme a občas i posloucháme, ale přesto, že si dny a měsíce ještě stále pleteme, čas tu plyne velmi rychle. Obzvláště dva uplynulé měsíce byly pro nás na zážitky velmi bohaté. Dne 13. března jsme se vydali na dobrodružný výlet za pány hasiči na požární stanici Život v MŠ 1 města Olomouce. Tento den totiž byly zpřístupněny veřejnosti hasičské stanice v rámci dne požární ochrany. Páni hasiči byli moc milí a ukázali nám všemožné vybavení, které používají, mohli jsme se podívat do hasičského auta, předvedli nám i jiné dopravní prostředky, dovolili nám vyzkoušet si hasičskou helmu, zahrát si různé hry a na rozloučenou nám zablikali a zahoukali. Výlet se nám moc líbil, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a už teď se těšíme na další společná setkání s pány požárníky. 11

12 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Také jsme navštívily tři kulturní představení. Pan Pavel Novák nám zazpíval a poučil nás o tom, jak se máme správně chovat, Spejbl s Hurvínkem zachraňovali medvědy z cirkusu a nakonec jsme si hrály s pohádkami. V dalších měsících nás čeká výlet a budeme se loučit s těmi kamarády, kteří jdou do školy. Ve školce se většinou nenudíme, mezi naše oblíbené činnosti patří různé tvoření a malování, pečení, dokonce se i rádi učíme. U nás ve školce jsou všichni vítáni, klidně nás přijďte navštívit a prohlédnout si naše výtvory. Předvedeme vám tady aspoň malou ukázku. Na závěr bychom vám chtěly popřát klidný závěr školního roku a spoustu krásných prázdninových zážitků, děti z mateřské školy Život v MŠ 2 Poznačte si v kalendáři Prázdniny a volné dny 1. květen 2015: Svátek práce 8. květen 2015: Den osvobození Uzávěrka příštího čísla je 10. června Školní noviny: vydává SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc * Tel * a * Toto číslo vyšlo * Red. L. Vychodilová- shromažďuje příspěvky a je autorkou článků bez podpisu * foto z archivu školy a zaměstnanců * 12

Sloučení se SŠ Svatý Kopeček

Sloučení se SŠ Svatý Kopeček SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc http://www.zrakol.cz http://www.sskopecek.cz V tomto čísle: Sloučení se SŠ Svatý Kopeček, Zažili jsme, Neviditelná Olomouc očima žáků, Seznamte se... s autismem,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

PARKINSON. časopis Společnosti Parkinson. číslo květen 2005. Miroslav Štolfa: Přeryv

PARKINSON. časopis Společnosti Parkinson. číslo květen 2005. Miroslav Štolfa: Přeryv PARKINSON 17 číslo květen 2005 časopis Společnosti Parkinson Miroslav Štolfa: Přeryv MÍSTO NAŠICH REKONDIČNÍCH POBYTŮ: V minulém čísle jsme Vás seznámili s místem našich rekondičních pobytů v Hotelu Štikov

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?,

Více