Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc"

Transkript

1 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc V tomto čísle: Zažili jsme, Pozor na klíšťata, Ohlédnutí za karnevalem, Příroda kolem nás, Recitační soutěž, Seznamte se s mentálním postižením, Výlet do divadla, Jak si žijeme v mateřské škole, Poznačte si v kalendáři Zažili jsme Přednáška o hygieně ženy Asi každý z nás občas uvažoval nad tím, jak je lidské tělo dokonalé, kolik složitých procesů v něm probíhá a čím je způsobeno, že tento neuvěřitelně komplexní a složitý systém funguje. Tyto a další otázky nás napadají především v období dospívání, kdy se naše tělo mění v první fázi anatomicky - rosteme, přibíráme na váze, mění se naše tělesné rysy. Krátce po nástupu tělesných změn se o slovo přihlásí funkční změny. Ty jsou podmíněny produkcí pohlavních hormonů, které mají za úlohu navodit například mutaci hlasu u chlapců, dále růst a zahájení funkčnosti pohlavních orgánů, aknózní pleť, prudké výkyvy nálad aj. S ohledem na tíživost a současně velkou důležitost tématu týkajícího se dospívání, tělesných a funkčních změn v našem těle, jsme oslovili odbornice na slovo vzaté, které si pro naše děvčata připravily a odprezentovaly dva bloky odborně zaměřených přednášek. Prvního bloku přednášek se zúčastnila děvčata třetí až páté třídy. S děvčaty druhého stupně jsme se vydali na procházku do areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. Obě přednášky proběhly pod záštitou edukačního programu,,badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání, který je finančně podpořen Evropskými sociálními fondy a EU. Garanci celé akci poskytla Univerzita Palackého v Olomouci. Milými přednášejícími se staly porodní asistentky 1

2 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, paní Bc. Eva Procházková a paní Bc. Monika Dohnalová. Nyní našim chlapcům, kterým tentokrát zůstaly dveře zavřeny, a dívkám, které se bloků nemohly zúčastnit, přibližme jejich průběh. Mladší skupině děvčat bylo za pomoci krátkého videa srozumitelnou cestou vysvětleno, jakým způsobem vzniká nový život. Byly sděleny informace ohledně Hygiena ženy 1 pojmenování ženských pohlavních orgánů s vysvětlením jejich důležitosti a potřebnosti v těle ženy. Stěžejním tématem celé přednášky se staly poznatky týkající se menstruace. V souvislosti s menstruací byly vysvětleny úlohy ženských pohlavních hormonů, tělesné změny, které jednotlivé hormony způsobují. Popsáno bylo také to, jak by měla dospívající dívka o sebe pečovat z pohledu hygienického, zejména hygieny během menstruace, jakým způsobem se nakládá s použitými hygienickými pomůckami a jaký sortiment v oblasti intimní hygieny lze v dnešní době pořídit. Důraz byl kladen na správnost a vyváženost jídelníčku v období dospívání. V rámci preventivního zaměření přednášky byly zodpovězeny otázky na to, jaké poruchy či onemocnění by nás měly vést k návštěvě odborného lékaře, co ještě můžeme považovat za normu a kdy už rozhodně návštěvu gynekologa neodkládat. Děvčata se naučila, jak správně vést menstruační kalendář v rámci cyklu. S tím souvisela praktická ukázka objemových ztrát krve během menstruace, jak vypadá lehké až silné krvácení, aby si mohla děvčata do kalendáře zapisovat odpovídající symboly. V rámci vedení kalendáře se děvčata naučila vyhodnocovat pravděpodobnost plodných a neplodných dnů. Poslední blok přednášky se týkal těhotenství. Paní porodní asistentky nám ukázaly a popsaly modely plodu v odpovídající velikosti a hmotnosti podle stádia těhotenství. Každá žákyně si mohla vyzkoušet,,tíhu těhotenství pomocí,,těhotenského břicha, které odpovídalo devátému měsíci těhotenství. Druhý blok přednášek se odehrával na půdě porodnicko-gynekologické kliniky. Hygiena ženy 2 2

3 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Ve stručnější podobě zazněla výše shrnutá témata. Přednáška pro naše starší děvčata byla především orientovaná na zásady bezpečného pohlavního života, pohlavně přenosných chorob, odchylek v rámci sexuálního chování (sexuální deviace typu pedofilie aj.), samovyšetření prsu, problematiku početí, nechtěného otěhotnění a možností jejímu předcházení. Velká pozornost byla směřovaná na formy antikoncepce jejich pozitivních i negativních dopadů. Zmíněno bylo fungování baby boxů ve vztahu k adopci dítěte, stupňující se počet anonymních porodnic a nebezpečí domácích porodů. Na konci teoreticky zaměřené první části přednášky si děvčata vyzkoušela modelaci ženských pohlavních orgánů. Tyto modely jsme si odnesly do školy a budou následně využívány jako pomůcky do hodin přírodovědy a přírodopisu. Nemocniční prostředí nám nahrávalo v možnosti návštěvy gynekologické vyšetřovny ambulantního traktu kliniky. Děvčata, která dosud odborného lékaře nenavštívila, se mohla podívat, jak vypadá vyšetřovací křeslo a nástroje, za pomocí kterých se vyšetření provádí. Naskytla se nám jedinečná možnost návštěvy centra asistované reprodukce a nahlédnutí do jinak nepřístupných inseminačních laboratoří. Zde jsme měli možnost sledovat práci zdravotních laborantek, které vyhodnocovaly mužské pohlavní buňky spermie z hlediska jejich pohyblivosti, vzhledu, počtu atd. Obě přednášky byly obohaceny o bezpočet modelů, obrázků a reálných vyšetřovacích nástrojů. Každá dívka dostala jako pozornost menstruační kalendář. Pro vstřebání množství zajímavých informací bylo děvčatům nabídnuto pestré občerstvení. Rádi bychom touto cestou vyslovili poděkování paním porodním asistentkám za vysoce erudovaný, trpělivý a ochotný přístup, s kterým dívkám vysvětlily fungování ženského těla. Děkujeme i za věnování nemalé časové dotace, která vedla k zodpovězení spousty otázek a také zbavení strachu, například z první návštěvy lékaře. Prostupující pozitivní ladění dovolovalo děvčatům aktivní zapojení a spolupráci, za což i jim náleží velká pochvala. Závěrem bychom rádi zmínili možnost studia naučné literatury zaměřené na problematiku dospívání dívek a chlapců, například Otázky a odpovědi pro holky, nebo Vše o dospívání pro kluky (obě publikace vydává nakladatelství Fragment). Mgr. Michaela Žižková 3

4 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Den požární bezpečnosti Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje připravil ke Dni požární bezpečnosti, tedy pátek 13. března, bohatý vzdělávací program pro nejmenší. Děti z naší mateřské školky se tak nejen naučily oznámit požár, ale podívaly se i do hasičského vozu, prohlédly si různé technické pomůcky hasičů, které detekují nejen kouř, ale i některé jedovaté a výbušné plyny, a dozvěděly se o nich základní informace. Požárníci dokázali děti zaujmout svými poutavými příběhy a také trpělivě odpovídali na všechny vrtošivé dotazy. Den požární bezpečnosti 1 Výstava For Model 2015 V pátek 13. března se žáci druhého stupně prošli výstavou For Model 2015, která se konala na výstavišti Flora Olomouc. Tuto akci si užili zejména hoši, kteří hojně využívali možnosti vyzkoušení si dálkového ovládání různých modelů autíček, nákladních aut, lodí (na umělém bazénku), vrtulníků či vláčků. Zatímco vzácné kolekce turistických známek, pohlednic či časopisů nechávala děti klidné, živě diskutovaly nad stavebnicemi Merkur či Gecco a nemohly pochopit, jak si s nimi jejich rodiče a starší rodinní příslušníci vůbec mohli hrát. Mnoho zajímavého se naši žáci dozvěděli v oddělení přibližující vojenskou historii republiky, do kterého se proplížili přes vybudovaný zákop. For Model For Model

5 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Koncert Pavla Nováka Do Litovle po několika letech opět zavítal Pavel Novák ml. se svou hudební skupinou a své vystoupení zaměřil na chování a vztahy mezi lidmi:,,jak se máme správně chovat." Koncert se konal dne 24. března 2015 v deset hodin v sále Záložny. I tentokrát šlo o veselé, metodické písničky s pěknými texty, které si žáci mohli společně s Pavlem Novákem zazpívat. Po koncertě paní učitelky zakoupily CD, takže děti jeho písničky mohou poslouchat i v hodinách hudební výchovy. Poděkování patří ředitelství školy, které dětem uhradilo dopravu do Litovle a zpět. Mgr. Dagmar Procházková Hurvínkův popletený víkend Hurvínek, Mánička a dvě medvíďata na útěku z cirkusu zamotala hlavy nejen panu Spejblovi, ale i tetě Kateřině a našim dětem z prvního stupně. Paní režisérka Helena Štáchová tak představením v olomouckém kině Metropol dokázala rozesmát všechny tváře v hledišti. Přednáška o dentální hygieně V měsíci dubnu se v prostorách školy konala přednáška s názvem dentální hygiena. Garantem této akce se stala Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmou Curaprox, která celý program finančně podpořila. Přednášejícími byly studentky 3. ročníku výše uvedené fakulty oboru zubního lékařství, Marelová Anežka a Fialová Veronika. Přednášky se zúčastnili žáci prvního i druhé stupně. V úvodu hodinových bloků pro každou ze čtyř skupin nejdříve zaznělo anatomické a fyziologické přiblížení dutiny ústní. Zvláštní pozornost byla věnována stavbě zubu. Prostřednictvím interaktivní tabule si děti mohly vyzkoušet označování a pojmenování jednotlivých částí zubu, což je následně přivádělo k odpovědím na otázky, která onemocnění se uvedených částí zubu týkají. Upřesněno bylo početní zastoupení a pojmenování jednotlivých skupin zubů. 5

6 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Žáci si ujasnili velmi často mediálně slýchaný pojem zubní plak, čím je způsoben a jak jeho vzniku můžeme předcházet. V souvislosti s tématem zubního plaku byly děti zasvěceny do techniky správného čištění zubů. Děti si na přednášku měly přinést zubní kartáček a tímto chválíme naprostou většinu našich žáků, kteří si kartáček doma nezapomněli. Přednášející obcházely individuálně každého žáka s vysvětlením případných chyb, kterých se při čištění zubů dopouštěly. Tato akce měla pozitivní edukační záměr. Dětem byly řečeny zajímavosti, například, že každý zub má celkem pět ploch, proto čištění zubů vyžaduje určitý čas, který bychom si měli vyčlenit zejména na čištění chrupu před spaním. Záměrně proto nebyl řečený konkrétní časový limit dentální hygieny, ani počet čištění zubů za den, neboť vše vychází z individuálních možností a nutností každého z nás. Vysvětleno bylo také to, že kromě správné techniky čištění zubů je velmi důležitý správný výběr zubního kartáčku. S maketou obřího zubního kartáčku, pro přiblížení ideální tvrdosti a pružnosti zubních štětin, si mohli žáci hravou formou vyzkoušet vyčištění modelu chrupu. Žáci byli podpořeni v docházce na preventivní zubní prohlídky u svého lékaře. Pro domácí laickou kontrolu správného vyčištění chrupu si děti vyzkoušeli tablety na detekci plaku, které tmavšími fialovými tóny zbarví oblasti vynechané při ústní hygieně a tímto zvýrazní na zubech místa, jež jsou osídlena zubním plakem jako spouštěcím faktorem pro vznik zubního kazu. Budoucím paním zubařkám srdečně děkujeme za přednášku, která byla zážitkovým i osvětovým zpestřením výuky. Současně všem žáků (a nejen jim) přejeme, aby jejich zoubky byly zdravé a na paní a pány zubaře se chodili jedenkrát za půl roku pouze usmát. Mgr. Michaela Žižková Hrátky na pohádky Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské ve středu 15. dubna připravilo pro děti z naší mateřské školky, první a druhé třídy velice zajímavé představení. S pomocí několika pohádek, písniček, tance a hry na (mnohdy nezvyklé) hudební nástroje dětem herci přibližovali základní morální hodnoty a správné jednání ve svízelných situacích. Vše bylo podáno natolik atraktivní a zábavnou formou, že děti byly z představení doslova nadšené. 6

7 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Pozor na klíšťata Díky letošní teplé zimě je vyhlášen již nyní vysoký výskyt klíšťat. Jak se jim bránit? Co dělat, pokud si Vás vybere, či jaké nemoci hrozí? Pokud se chystáte do přírody, snažte se omezit pohyb v travnatých nebo křovinatých porostech. Určitě nezapomeňte použít ochranné prostředky. Stačí aplikovat repelent proti klíšťatům, ale to nejen na boty, ale i na kalhoty, ponožky, popřípadě i na kůži. Po návratu domů je nutné se důkladně prohlédnout! Nejčastější výskyt přisátých klíšťat je v podkolenní jamce, tříslech, podpaží, za ušima, na hlavě a intimních místech. Jak ho správně odstranit? Možností je hned několik a názory na jejich vhodnost se různí. Nejčastěji se doporučuje dezinfikovat místo běžným dezinfekčním prostředkem na lehká poranění. Následně klíště šetrně vytahovat: uchopit pinzetou hned u hlavičky a kýváním do stran jej uvolnit. Nikdy by nemělo dojít ke zmáčknutí tohoto parazita! Po vyjmutí klíštěte je vhodné místo opět dezinfikovat. V případě, že si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc. Stejně tak se doporučuje okamžitá návštěva lékaře, pokud některá část parazita zůstane v místě přisátí, popřípadě dojdeli během zákroku k jeho přetrhnutí. S kontrolou u odborníka neváhejte ani tehdy, když se místo přisátí v následujících dnech začne měnit (napuchnutí, zarudnutí, zarudnutí s bílým středem). Parazita nestačí jen odstranit, musíte jej i efektivně zlikvidovat. Věnujte pozornost tomu, aby Vás nepotřísnily jeho vnitřní tekutiny! Klíště přenáší mnohé nemoci. Mezi ty nejznámější patří lymská borelióza. Zpočátku se projevuje právě červenou skvrnou v místě přisátí, která se postupně rozšiřuje. Nedoporučuje se onemocnění podcenit, je nezbytné léčit je antibiotiky. Proti této nemoci se lidé (na rozdíl např. od psů) zatím nemohou očkovat. Naproti tomu lze využít vakcinace proti infekční encefalitidě. Její příznaky jsou podobné jako u chřipky- horečka, zvracení a bolesti hlavy. Všeobecně by se neměly přehlížet jakékoli zdravotní změny, pokud v předchozích dnech došlo k přisátí klíštěte. Lidé mnohdy zapomínají na preventivní ošetření mazlíčků, se kterými sdílejí domácnost a kteří se pohybují i v trávě. Kočky a psi na své srsti nezřídka přinesou domů nezvaného hosta, který se může zachytit například na koberci (či v posteli) a přisát se pak na člověka. Tomuto lze snadno předejít používáním speciálních obojků či tzv. spot on kapiček, které po aplikaci zvíře chrání několik měsíců. Nepodceňujme prevenci! Hana Koterová 7

8 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Ohlédnutí za karnevale Milí čtenáři Školních novin, původně jsem se ve svém článku chtěla ještě jednou vrátit ke školnímu karnevalu. Moji žáci mě však předběhli a chtěli se o své zážitky podělit sami. Děkujeme občanskému sdružení LITKA a všem přátelům školy za pěknou akci a vedení školy za podporu a sladké dobroty, které nám upekli žáci naší střední školy na sv. Kopečku. Mgr. Michaela Dobešová Já jsem Štefan. Byl jsem na karnevale za supermana. Moc se mi to líbilo. Bylo tam hodně dětí a všechny měly masky. Byla tam spousta zábavy a občerstvení. Mám rád takové karnevaly. Štefan 2.tř. Na karnevale se tančí. Na karnevale se zpívá. Na karnevale se vyhrají ceny. Na karnevale se hrají hry. Na karneval se chystají masky. Na karneval se chystají ceny. Petr 2.tř. Karneval, to byla krása. A byly tam všechny postavičky z televize. A já jsem šel za Harryho Pottera. Hrála pěkná hudba. Všichni tancovali. Těším se na další karneval. Jan 2.tř. Bylo tam dobré občerstvení. Byly tam masky. Byl tam šašek Viky. Byly tam sladké ceny. Tančili jsme. Byly tam soutěže. Moc se těším na další. Veronika 2.tř. Ve škole byl karneval. Moc jsem se na něj těšila. Šla jsem za čertici. Přišel šašek Viky. Tančil a dělal legraci. Byla diskotéka a spousta soutěží. Těším se zase za rok. Zorka 2.tř. Masku jsem měl kovboje. Byl tam šašek Viky. Dobře jsme si zatančili. Tančila i máma. Bylo připravené i dobré cukroví. Karneval se mi moc líbil. Adam 2.tř. Dne 24.února byl školní karneval. Celá škola se sešla nahoře v sále. Všichni žáci se převlékli do masek. Já jsem byl za šaška. Můj kamarád Martin byl Vinetů. Těším se na příští karneval. Vašek 2.tř. Ve škole byl karneval. Měli jsme chipsy. Byl jsem za Vinetua. Hrál si s námi šašek Viky. Kamarád Vašek byl také šašek. Tancovali jsme. Hráli jsme na sochy. Karneval se nám moc líbil. Martin 2.tř. 8

9 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Účast ve výtvarné soutěži projektu,,příroda kolem nás" Počátkem měsíce února se třídy prvního stupně zúčastnily velmi zajímavé, environmentálně zaměřené přednášky o myslivosti. Dětem byla nabídnuta možnost účasti ve výtvarné soutěži. Téma soutěže podporovalo představivost i reálné zkušenosti či zážitky dětí v přírodních podmínkách. Není proto divu, že se téměř všechny děti vrhly do práce a přinášely do školy velmi hezké výtvarné práce. Ty byly následně předány vedoucímu projektu,,příroda kolem nás, panu RNDr. Jiřímu Zbořilovi, který neskrýval nadšení z prací dětí (některá díla byla dokonce v 3D propracování). Mnohé z obrázků či kreseb byly doplněny o popisné vysvětlení, pohádkové zpracování či napínavé vyprávění. Pan doktor tímto děkuje všem dětem, které se do projektu zapojily. V sobotu proběhne v Nových Zámcích u Litovle slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění nejšikovnějších autorů prací. Všichni jste srdečně zváni! V souvislosti s edukačním projektem,,příroda kolem nás se mnozí z Vás, či Vašich rodičů zapojili do hlasování o nejinspirativnější projekt roku 2014/2015. Výsledky hlasování dosud nebyly zveřejněny. Mgr. Michaela Žižková Recitační soutěž V měsíci březnu se stalo již tradicí, že učitelé prvního stupně ve spolupráci s nadací LITKA pořádají pro žáky recitační soutěž. I letos byla tato přehlídka recitátorů rozdělena do dvou kategorií: I. kategorie- žáci 2. a 3. třídy II. kategorie- žáci 4. a 5. třídy Na úvod vystoupili mimo soutěž žáčci I. třídy, kteří přednesli své básničky a naladili tak přátelskou atmosféru, kterou ještě zpříjemnili žáci 2., 4. a 5. třídy svým hudebním vystoupením. A jak to celé dopadlo? I. kategorie: 1. místo: Karel Valvoda 2. místo: Diana Štědrá, Martin Přichystal 3. místo: Petr Hudák, Zora Opichalová 9

10 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben II. kategorie: 1. místo: Jiří Sušický 2. místo: Nikola Foukalová 3. místo: Lukáš Fráňa, Lukáš Kameníček Čestné uznání získaly: Marie Hrušková, Karolína Mánková, Klára Veselská, Eliška Končíková a Michaela Pazderová. Všichni žáci, kteří se zúčastnili recitační soutěže, získali krásné a hlavně chutné perníkové medaile, které napekli žáci ze SŠ na Svatém Kopečku, za což jim patří poděkování. Další věcné ceny, CD s pohádkami a písněmi, diplomy a sladkosti věnovalo rodičovské sdružení LITKA, kterému rovněž patří poděkování. Celá tato akce byla velmi zdařilá, probíhala v příjemném, přátelském a soutěživém duchu a nám nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy budou moci žáci opět předvést své umění v recitaci a přednesu. Mgr. Dagmar Procházková Seznamte se... s mentálním postižením Mentální postižení je vývojová porucha, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti, ať už duševní, tělesné nebo sociální. Jde o trvalé snížení rozumových schopností v důsledku poškození mozku. Možnosti výchovy, stejně jako vzdělávání, jsou omezeny dle stupně postižení. Podle výše dosaženého IQ dělíme stupně postižení na lehkou mentální retardaci (IQ 69-50), středně těžkou mentální retardaci (IQ 49-35), těžkou mentální retardaci (IQ 34-20) a hlubokou mentální retardaci (IQ 19 a níže). Spadá Váš potomek do jedné z těchto skupin? Nevadí! Svou ratolest nikdy nepodceňujte, byť je jakkoliv handicapovaná. Není nad krásnější pohled, než když je dítě spokojené, usměvavé a nadšené, že něco zvládlo. Tip pro rodiče: Víte, na co má Vaše dítě nárok? Na koho se obrátit? Odpovědi najdete na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dále zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Naleznete zde informace, zda můžete žádat o příspěvek na péči o osobu blízkou, ZTP či invalidní důchod a mnoho dalšího. Hana Koterová 10

11 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Výlet do divadla V úterý jsme se s paní učitelkou Fojtů a s Matyášem vydali na divadelní představení Amadeus, které pojednávalo o životě známého skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Do divadla jsem se už dlouho těšil, protože jsem na tak velkolepém představení ještě nebyl, a byla to tedy pro mě velká premiéra. Divadlo bylo velké, bylo tam vyprodáno a ozvučení bylo také výborné. Seděli jsme v lóži, protože jsme byli jen tři. Kdyby nás bylo více, sedli bychom si asi dolů. Hra pojednávala o životě Mozarta a o jeho věčném soupeření s Antoniem Salierim. Hra byla plná vtipných poznámek, které opravdu pobavily, některé byly trošku vulgární. Seděli jsme v lóži číslo devět. Lóže byly velice nepohodlné, po třech hodinách trvání této hry jsem byl docela rozlámaný, protože mě bolela záda. Byla tam jedna dvacetiminutová přestávka, ve které jsme si šli koupit pití. Bylo ohromně předražené, protože Fanta stála 32 korun. Hra byla velice emotivní, protože na konci zemřel Mozart. Zemřel také Saliery. Jak už jsem zmínil, divadlo bylo velice pěkné. Spousty lidí... My jsme si to užili. Představení trvalo 3 hodiny a nějaké minuty k tomu. Na internát jsem se vrátil zhruba v půl jedenácté večer. S Matyášem jsme se skvěle bavili, myslím si, že i paní učitelka Fojtů. Kdyby se naskytla možnost, určitě bych si do divadla zase rád zašel. Ondřej Zelenka Jak si žijeme v mateřské škole Rády bychom se s vámi podělily o tom, jak si žijeme v mateřské škole. Hrajeme si, učíme se, běháme, občas zlobíme a občas i posloucháme, ale přesto, že si dny a měsíce ještě stále pleteme, čas tu plyne velmi rychle. Obzvláště dva uplynulé měsíce byly pro nás na zážitky velmi bohaté. Dne 13. března jsme se vydali na dobrodružný výlet za pány hasiči na požární stanici Život v MŠ 1 města Olomouce. Tento den totiž byly zpřístupněny veřejnosti hasičské stanice v rámci dne požární ochrany. Páni hasiči byli moc milí a ukázali nám všemožné vybavení, které používají, mohli jsme se podívat do hasičského auta, předvedli nám i jiné dopravní prostředky, dovolili nám vyzkoušet si hasičskou helmu, zahrát si různé hry a na rozloučenou nám zablikali a zahoukali. Výlet se nám moc líbil, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a už teď se těšíme na další společná setkání s pány požárníky. 11

12 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Také jsme navštívily tři kulturní představení. Pan Pavel Novák nám zazpíval a poučil nás o tom, jak se máme správně chovat, Spejbl s Hurvínkem zachraňovali medvědy z cirkusu a nakonec jsme si hrály s pohádkami. V dalších měsících nás čeká výlet a budeme se loučit s těmi kamarády, kteří jdou do školy. Ve školce se většinou nenudíme, mezi naše oblíbené činnosti patří různé tvoření a malování, pečení, dokonce se i rádi učíme. U nás ve školce jsou všichni vítáni, klidně nás přijďte navštívit a prohlédnout si naše výtvory. Předvedeme vám tady aspoň malou ukázku. Na závěr bychom vám chtěly popřát klidný závěr školního roku a spoustu krásných prázdninových zážitků, děti z mateřské školy Život v MŠ 2 Poznačte si v kalendáři Prázdniny a volné dny 1. květen 2015: Svátek práce 8. květen 2015: Den osvobození Uzávěrka příštího čísla je 10. června Školní noviny: vydává SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc * Tel * a * Toto číslo vyšlo * Red. L. Vychodilová- shromažďuje příspěvky a je autorkou článků bez podpisu * foto z archivu školy a zaměstnanců * 12

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

Přímá výuka byla rozdělena do sedmi základních témat. ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE.

Přímá výuka byla rozdělena do sedmi základních témat. ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE. Výuka byla realizována v teoretických a praktických blocích. Při výuce, která probíhala v budovách ZPaSŠ v ulici Husova i Štítného pod vedením žáků SZŠ, byly využívány pracovní listy a specifické pomůcky

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016 Občasník ZŠ Bravantice říjen 2016 4. + 5. ročník 1 říjen 2016 Ahoj holky a kluci, ani jsme se nenadáli a první dva měsíce tohoto školního roku jsou za námi! Máme za sebou spoustu zajímavých aktivit, kterých

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc -

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA Pražská 168, 251 67 Pyšely Školní rok 2016/2017 Realizátor projektu: Cesta integrace, o. p. s. PRVNÍ POMOC 1.

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program vysílání Školního informačního kanálu

Program vysílání Školního informačního kanálu Program vysílání Školního informačního kanálu Seznam video spotů do vysílání od 14. 9. 2015 30. 9. 2015 Nový školní rok 2015/2016 právě začal a s ním i nové vysílání ŠIKu! O prázdninách jsme nelenili a

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009 HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV 1 Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát mládeži

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Název projektu: Sedmikráska. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ CZ.1.07/1.1.00/

Název projektu: Sedmikráska. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu: Sedmikráska Reg. číslo projektu: Příjemce podpory: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 434 01 Most Doba realizace: 18.9.2014 31.7.2015 Místo realizace: Ústecký kraj Zapojeno: 50 spolupracujících

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více