Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc"

Transkript

1 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc V tomto čísle: Zažili jsme, Pozor na klíšťata, Ohlédnutí za karnevalem, Příroda kolem nás, Recitační soutěž, Seznamte se s mentálním postižením, Výlet do divadla, Jak si žijeme v mateřské škole, Poznačte si v kalendáři Zažili jsme Přednáška o hygieně ženy Asi každý z nás občas uvažoval nad tím, jak je lidské tělo dokonalé, kolik složitých procesů v něm probíhá a čím je způsobeno, že tento neuvěřitelně komplexní a složitý systém funguje. Tyto a další otázky nás napadají především v období dospívání, kdy se naše tělo mění v první fázi anatomicky - rosteme, přibíráme na váze, mění se naše tělesné rysy. Krátce po nástupu tělesných změn se o slovo přihlásí funkční změny. Ty jsou podmíněny produkcí pohlavních hormonů, které mají za úlohu navodit například mutaci hlasu u chlapců, dále růst a zahájení funkčnosti pohlavních orgánů, aknózní pleť, prudké výkyvy nálad aj. S ohledem na tíživost a současně velkou důležitost tématu týkajícího se dospívání, tělesných a funkčních změn v našem těle, jsme oslovili odbornice na slovo vzaté, které si pro naše děvčata připravily a odprezentovaly dva bloky odborně zaměřených přednášek. Prvního bloku přednášek se zúčastnila děvčata třetí až páté třídy. S děvčaty druhého stupně jsme se vydali na procházku do areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. Obě přednášky proběhly pod záštitou edukačního programu,,badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání, který je finančně podpořen Evropskými sociálními fondy a EU. Garanci celé akci poskytla Univerzita Palackého v Olomouci. Milými přednášejícími se staly porodní asistentky 1

2 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, paní Bc. Eva Procházková a paní Bc. Monika Dohnalová. Nyní našim chlapcům, kterým tentokrát zůstaly dveře zavřeny, a dívkám, které se bloků nemohly zúčastnit, přibližme jejich průběh. Mladší skupině děvčat bylo za pomoci krátkého videa srozumitelnou cestou vysvětleno, jakým způsobem vzniká nový život. Byly sděleny informace ohledně Hygiena ženy 1 pojmenování ženských pohlavních orgánů s vysvětlením jejich důležitosti a potřebnosti v těle ženy. Stěžejním tématem celé přednášky se staly poznatky týkající se menstruace. V souvislosti s menstruací byly vysvětleny úlohy ženských pohlavních hormonů, tělesné změny, které jednotlivé hormony způsobují. Popsáno bylo také to, jak by měla dospívající dívka o sebe pečovat z pohledu hygienického, zejména hygieny během menstruace, jakým způsobem se nakládá s použitými hygienickými pomůckami a jaký sortiment v oblasti intimní hygieny lze v dnešní době pořídit. Důraz byl kladen na správnost a vyváženost jídelníčku v období dospívání. V rámci preventivního zaměření přednášky byly zodpovězeny otázky na to, jaké poruchy či onemocnění by nás měly vést k návštěvě odborného lékaře, co ještě můžeme považovat za normu a kdy už rozhodně návštěvu gynekologa neodkládat. Děvčata se naučila, jak správně vést menstruační kalendář v rámci cyklu. S tím souvisela praktická ukázka objemových ztrát krve během menstruace, jak vypadá lehké až silné krvácení, aby si mohla děvčata do kalendáře zapisovat odpovídající symboly. V rámci vedení kalendáře se děvčata naučila vyhodnocovat pravděpodobnost plodných a neplodných dnů. Poslední blok přednášky se týkal těhotenství. Paní porodní asistentky nám ukázaly a popsaly modely plodu v odpovídající velikosti a hmotnosti podle stádia těhotenství. Každá žákyně si mohla vyzkoušet,,tíhu těhotenství pomocí,,těhotenského břicha, které odpovídalo devátému měsíci těhotenství. Druhý blok přednášek se odehrával na půdě porodnicko-gynekologické kliniky. Hygiena ženy 2 2

3 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Ve stručnější podobě zazněla výše shrnutá témata. Přednáška pro naše starší děvčata byla především orientovaná na zásady bezpečného pohlavního života, pohlavně přenosných chorob, odchylek v rámci sexuálního chování (sexuální deviace typu pedofilie aj.), samovyšetření prsu, problematiku početí, nechtěného otěhotnění a možností jejímu předcházení. Velká pozornost byla směřovaná na formy antikoncepce jejich pozitivních i negativních dopadů. Zmíněno bylo fungování baby boxů ve vztahu k adopci dítěte, stupňující se počet anonymních porodnic a nebezpečí domácích porodů. Na konci teoreticky zaměřené první části přednášky si děvčata vyzkoušela modelaci ženských pohlavních orgánů. Tyto modely jsme si odnesly do školy a budou následně využívány jako pomůcky do hodin přírodovědy a přírodopisu. Nemocniční prostředí nám nahrávalo v možnosti návštěvy gynekologické vyšetřovny ambulantního traktu kliniky. Děvčata, která dosud odborného lékaře nenavštívila, se mohla podívat, jak vypadá vyšetřovací křeslo a nástroje, za pomocí kterých se vyšetření provádí. Naskytla se nám jedinečná možnost návštěvy centra asistované reprodukce a nahlédnutí do jinak nepřístupných inseminačních laboratoří. Zde jsme měli možnost sledovat práci zdravotních laborantek, které vyhodnocovaly mužské pohlavní buňky spermie z hlediska jejich pohyblivosti, vzhledu, počtu atd. Obě přednášky byly obohaceny o bezpočet modelů, obrázků a reálných vyšetřovacích nástrojů. Každá dívka dostala jako pozornost menstruační kalendář. Pro vstřebání množství zajímavých informací bylo děvčatům nabídnuto pestré občerstvení. Rádi bychom touto cestou vyslovili poděkování paním porodním asistentkám za vysoce erudovaný, trpělivý a ochotný přístup, s kterým dívkám vysvětlily fungování ženského těla. Děkujeme i za věnování nemalé časové dotace, která vedla k zodpovězení spousty otázek a také zbavení strachu, například z první návštěvy lékaře. Prostupující pozitivní ladění dovolovalo děvčatům aktivní zapojení a spolupráci, za což i jim náleží velká pochvala. Závěrem bychom rádi zmínili možnost studia naučné literatury zaměřené na problematiku dospívání dívek a chlapců, například Otázky a odpovědi pro holky, nebo Vše o dospívání pro kluky (obě publikace vydává nakladatelství Fragment). Mgr. Michaela Žižková 3

4 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Den požární bezpečnosti Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje připravil ke Dni požární bezpečnosti, tedy pátek 13. března, bohatý vzdělávací program pro nejmenší. Děti z naší mateřské školky se tak nejen naučily oznámit požár, ale podívaly se i do hasičského vozu, prohlédly si různé technické pomůcky hasičů, které detekují nejen kouř, ale i některé jedovaté a výbušné plyny, a dozvěděly se o nich základní informace. Požárníci dokázali děti zaujmout svými poutavými příběhy a také trpělivě odpovídali na všechny vrtošivé dotazy. Den požární bezpečnosti 1 Výstava For Model 2015 V pátek 13. března se žáci druhého stupně prošli výstavou For Model 2015, která se konala na výstavišti Flora Olomouc. Tuto akci si užili zejména hoši, kteří hojně využívali možnosti vyzkoušení si dálkového ovládání různých modelů autíček, nákladních aut, lodí (na umělém bazénku), vrtulníků či vláčků. Zatímco vzácné kolekce turistických známek, pohlednic či časopisů nechávala děti klidné, živě diskutovaly nad stavebnicemi Merkur či Gecco a nemohly pochopit, jak si s nimi jejich rodiče a starší rodinní příslušníci vůbec mohli hrát. Mnoho zajímavého se naši žáci dozvěděli v oddělení přibližující vojenskou historii republiky, do kterého se proplížili přes vybudovaný zákop. For Model For Model

5 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Koncert Pavla Nováka Do Litovle po několika letech opět zavítal Pavel Novák ml. se svou hudební skupinou a své vystoupení zaměřil na chování a vztahy mezi lidmi:,,jak se máme správně chovat." Koncert se konal dne 24. března 2015 v deset hodin v sále Záložny. I tentokrát šlo o veselé, metodické písničky s pěknými texty, které si žáci mohli společně s Pavlem Novákem zazpívat. Po koncertě paní učitelky zakoupily CD, takže děti jeho písničky mohou poslouchat i v hodinách hudební výchovy. Poděkování patří ředitelství školy, které dětem uhradilo dopravu do Litovle a zpět. Mgr. Dagmar Procházková Hurvínkův popletený víkend Hurvínek, Mánička a dvě medvíďata na útěku z cirkusu zamotala hlavy nejen panu Spejblovi, ale i tetě Kateřině a našim dětem z prvního stupně. Paní režisérka Helena Štáchová tak představením v olomouckém kině Metropol dokázala rozesmát všechny tváře v hledišti. Přednáška o dentální hygieně V měsíci dubnu se v prostorách školy konala přednáška s názvem dentální hygiena. Garantem této akce se stala Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmou Curaprox, která celý program finančně podpořila. Přednášejícími byly studentky 3. ročníku výše uvedené fakulty oboru zubního lékařství, Marelová Anežka a Fialová Veronika. Přednášky se zúčastnili žáci prvního i druhé stupně. V úvodu hodinových bloků pro každou ze čtyř skupin nejdříve zaznělo anatomické a fyziologické přiblížení dutiny ústní. Zvláštní pozornost byla věnována stavbě zubu. Prostřednictvím interaktivní tabule si děti mohly vyzkoušet označování a pojmenování jednotlivých částí zubu, což je následně přivádělo k odpovědím na otázky, která onemocnění se uvedených částí zubu týkají. Upřesněno bylo početní zastoupení a pojmenování jednotlivých skupin zubů. 5

6 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Žáci si ujasnili velmi často mediálně slýchaný pojem zubní plak, čím je způsoben a jak jeho vzniku můžeme předcházet. V souvislosti s tématem zubního plaku byly děti zasvěceny do techniky správného čištění zubů. Děti si na přednášku měly přinést zubní kartáček a tímto chválíme naprostou většinu našich žáků, kteří si kartáček doma nezapomněli. Přednášející obcházely individuálně každého žáka s vysvětlením případných chyb, kterých se při čištění zubů dopouštěly. Tato akce měla pozitivní edukační záměr. Dětem byly řečeny zajímavosti, například, že každý zub má celkem pět ploch, proto čištění zubů vyžaduje určitý čas, který bychom si měli vyčlenit zejména na čištění chrupu před spaním. Záměrně proto nebyl řečený konkrétní časový limit dentální hygieny, ani počet čištění zubů za den, neboť vše vychází z individuálních možností a nutností každého z nás. Vysvětleno bylo také to, že kromě správné techniky čištění zubů je velmi důležitý správný výběr zubního kartáčku. S maketou obřího zubního kartáčku, pro přiblížení ideální tvrdosti a pružnosti zubních štětin, si mohli žáci hravou formou vyzkoušet vyčištění modelu chrupu. Žáci byli podpořeni v docházce na preventivní zubní prohlídky u svého lékaře. Pro domácí laickou kontrolu správného vyčištění chrupu si děti vyzkoušeli tablety na detekci plaku, které tmavšími fialovými tóny zbarví oblasti vynechané při ústní hygieně a tímto zvýrazní na zubech místa, jež jsou osídlena zubním plakem jako spouštěcím faktorem pro vznik zubního kazu. Budoucím paním zubařkám srdečně děkujeme za přednášku, která byla zážitkovým i osvětovým zpestřením výuky. Současně všem žáků (a nejen jim) přejeme, aby jejich zoubky byly zdravé a na paní a pány zubaře se chodili jedenkrát za půl roku pouze usmát. Mgr. Michaela Žižková Hrátky na pohádky Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské ve středu 15. dubna připravilo pro děti z naší mateřské školky, první a druhé třídy velice zajímavé představení. S pomocí několika pohádek, písniček, tance a hry na (mnohdy nezvyklé) hudební nástroje dětem herci přibližovali základní morální hodnoty a správné jednání ve svízelných situacích. Vše bylo podáno natolik atraktivní a zábavnou formou, že děti byly z představení doslova nadšené. 6

7 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Pozor na klíšťata Díky letošní teplé zimě je vyhlášen již nyní vysoký výskyt klíšťat. Jak se jim bránit? Co dělat, pokud si Vás vybere, či jaké nemoci hrozí? Pokud se chystáte do přírody, snažte se omezit pohyb v travnatých nebo křovinatých porostech. Určitě nezapomeňte použít ochranné prostředky. Stačí aplikovat repelent proti klíšťatům, ale to nejen na boty, ale i na kalhoty, ponožky, popřípadě i na kůži. Po návratu domů je nutné se důkladně prohlédnout! Nejčastější výskyt přisátých klíšťat je v podkolenní jamce, tříslech, podpaží, za ušima, na hlavě a intimních místech. Jak ho správně odstranit? Možností je hned několik a názory na jejich vhodnost se různí. Nejčastěji se doporučuje dezinfikovat místo běžným dezinfekčním prostředkem na lehká poranění. Následně klíště šetrně vytahovat: uchopit pinzetou hned u hlavičky a kýváním do stran jej uvolnit. Nikdy by nemělo dojít ke zmáčknutí tohoto parazita! Po vyjmutí klíštěte je vhodné místo opět dezinfikovat. V případě, že si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc. Stejně tak se doporučuje okamžitá návštěva lékaře, pokud některá část parazita zůstane v místě přisátí, popřípadě dojdeli během zákroku k jeho přetrhnutí. S kontrolou u odborníka neváhejte ani tehdy, když se místo přisátí v následujících dnech začne měnit (napuchnutí, zarudnutí, zarudnutí s bílým středem). Parazita nestačí jen odstranit, musíte jej i efektivně zlikvidovat. Věnujte pozornost tomu, aby Vás nepotřísnily jeho vnitřní tekutiny! Klíště přenáší mnohé nemoci. Mezi ty nejznámější patří lymská borelióza. Zpočátku se projevuje právě červenou skvrnou v místě přisátí, která se postupně rozšiřuje. Nedoporučuje se onemocnění podcenit, je nezbytné léčit je antibiotiky. Proti této nemoci se lidé (na rozdíl např. od psů) zatím nemohou očkovat. Naproti tomu lze využít vakcinace proti infekční encefalitidě. Její příznaky jsou podobné jako u chřipky- horečka, zvracení a bolesti hlavy. Všeobecně by se neměly přehlížet jakékoli zdravotní změny, pokud v předchozích dnech došlo k přisátí klíštěte. Lidé mnohdy zapomínají na preventivní ošetření mazlíčků, se kterými sdílejí domácnost a kteří se pohybují i v trávě. Kočky a psi na své srsti nezřídka přinesou domů nezvaného hosta, který se může zachytit například na koberci (či v posteli) a přisát se pak na člověka. Tomuto lze snadno předejít používáním speciálních obojků či tzv. spot on kapiček, které po aplikaci zvíře chrání několik měsíců. Nepodceňujme prevenci! Hana Koterová 7

8 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Ohlédnutí za karnevale Milí čtenáři Školních novin, původně jsem se ve svém článku chtěla ještě jednou vrátit ke školnímu karnevalu. Moji žáci mě však předběhli a chtěli se o své zážitky podělit sami. Děkujeme občanskému sdružení LITKA a všem přátelům školy za pěknou akci a vedení školy za podporu a sladké dobroty, které nám upekli žáci naší střední školy na sv. Kopečku. Mgr. Michaela Dobešová Já jsem Štefan. Byl jsem na karnevale za supermana. Moc se mi to líbilo. Bylo tam hodně dětí a všechny měly masky. Byla tam spousta zábavy a občerstvení. Mám rád takové karnevaly. Štefan 2.tř. Na karnevale se tančí. Na karnevale se zpívá. Na karnevale se vyhrají ceny. Na karnevale se hrají hry. Na karneval se chystají masky. Na karneval se chystají ceny. Petr 2.tř. Karneval, to byla krása. A byly tam všechny postavičky z televize. A já jsem šel za Harryho Pottera. Hrála pěkná hudba. Všichni tancovali. Těším se na další karneval. Jan 2.tř. Bylo tam dobré občerstvení. Byly tam masky. Byl tam šašek Viky. Byly tam sladké ceny. Tančili jsme. Byly tam soutěže. Moc se těším na další. Veronika 2.tř. Ve škole byl karneval. Moc jsem se na něj těšila. Šla jsem za čertici. Přišel šašek Viky. Tančil a dělal legraci. Byla diskotéka a spousta soutěží. Těším se zase za rok. Zorka 2.tř. Masku jsem měl kovboje. Byl tam šašek Viky. Dobře jsme si zatančili. Tančila i máma. Bylo připravené i dobré cukroví. Karneval se mi moc líbil. Adam 2.tř. Dne 24.února byl školní karneval. Celá škola se sešla nahoře v sále. Všichni žáci se převlékli do masek. Já jsem byl za šaška. Můj kamarád Martin byl Vinetů. Těším se na příští karneval. Vašek 2.tř. Ve škole byl karneval. Měli jsme chipsy. Byl jsem za Vinetua. Hrál si s námi šašek Viky. Kamarád Vašek byl také šašek. Tancovali jsme. Hráli jsme na sochy. Karneval se nám moc líbil. Martin 2.tř. 8

9 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Účast ve výtvarné soutěži projektu,,příroda kolem nás" Počátkem měsíce února se třídy prvního stupně zúčastnily velmi zajímavé, environmentálně zaměřené přednášky o myslivosti. Dětem byla nabídnuta možnost účasti ve výtvarné soutěži. Téma soutěže podporovalo představivost i reálné zkušenosti či zážitky dětí v přírodních podmínkách. Není proto divu, že se téměř všechny děti vrhly do práce a přinášely do školy velmi hezké výtvarné práce. Ty byly následně předány vedoucímu projektu,,příroda kolem nás, panu RNDr. Jiřímu Zbořilovi, který neskrýval nadšení z prací dětí (některá díla byla dokonce v 3D propracování). Mnohé z obrázků či kreseb byly doplněny o popisné vysvětlení, pohádkové zpracování či napínavé vyprávění. Pan doktor tímto děkuje všem dětem, které se do projektu zapojily. V sobotu proběhne v Nových Zámcích u Litovle slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění nejšikovnějších autorů prací. Všichni jste srdečně zváni! V souvislosti s edukačním projektem,,příroda kolem nás se mnozí z Vás, či Vašich rodičů zapojili do hlasování o nejinspirativnější projekt roku 2014/2015. Výsledky hlasování dosud nebyly zveřejněny. Mgr. Michaela Žižková Recitační soutěž V měsíci březnu se stalo již tradicí, že učitelé prvního stupně ve spolupráci s nadací LITKA pořádají pro žáky recitační soutěž. I letos byla tato přehlídka recitátorů rozdělena do dvou kategorií: I. kategorie- žáci 2. a 3. třídy II. kategorie- žáci 4. a 5. třídy Na úvod vystoupili mimo soutěž žáčci I. třídy, kteří přednesli své básničky a naladili tak přátelskou atmosféru, kterou ještě zpříjemnili žáci 2., 4. a 5. třídy svým hudebním vystoupením. A jak to celé dopadlo? I. kategorie: 1. místo: Karel Valvoda 2. místo: Diana Štědrá, Martin Přichystal 3. místo: Petr Hudák, Zora Opichalová 9

10 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben II. kategorie: 1. místo: Jiří Sušický 2. místo: Nikola Foukalová 3. místo: Lukáš Fráňa, Lukáš Kameníček Čestné uznání získaly: Marie Hrušková, Karolína Mánková, Klára Veselská, Eliška Končíková a Michaela Pazderová. Všichni žáci, kteří se zúčastnili recitační soutěže, získali krásné a hlavně chutné perníkové medaile, které napekli žáci ze SŠ na Svatém Kopečku, za což jim patří poděkování. Další věcné ceny, CD s pohádkami a písněmi, diplomy a sladkosti věnovalo rodičovské sdružení LITKA, kterému rovněž patří poděkování. Celá tato akce byla velmi zdařilá, probíhala v příjemném, přátelském a soutěživém duchu a nám nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy budou moci žáci opět předvést své umění v recitaci a přednesu. Mgr. Dagmar Procházková Seznamte se... s mentálním postižením Mentální postižení je vývojová porucha, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti, ať už duševní, tělesné nebo sociální. Jde o trvalé snížení rozumových schopností v důsledku poškození mozku. Možnosti výchovy, stejně jako vzdělávání, jsou omezeny dle stupně postižení. Podle výše dosaženého IQ dělíme stupně postižení na lehkou mentální retardaci (IQ 69-50), středně těžkou mentální retardaci (IQ 49-35), těžkou mentální retardaci (IQ 34-20) a hlubokou mentální retardaci (IQ 19 a níže). Spadá Váš potomek do jedné z těchto skupin? Nevadí! Svou ratolest nikdy nepodceňujte, byť je jakkoliv handicapovaná. Není nad krásnější pohled, než když je dítě spokojené, usměvavé a nadšené, že něco zvládlo. Tip pro rodiče: Víte, na co má Vaše dítě nárok? Na koho se obrátit? Odpovědi najdete na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dále zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Naleznete zde informace, zda můžete žádat o příspěvek na péči o osobu blízkou, ZTP či invalidní důchod a mnoho dalšího. Hana Koterová 10

11 Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Výlet do divadla V úterý jsme se s paní učitelkou Fojtů a s Matyášem vydali na divadelní představení Amadeus, které pojednávalo o životě známého skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Do divadla jsem se už dlouho těšil, protože jsem na tak velkolepém představení ještě nebyl, a byla to tedy pro mě velká premiéra. Divadlo bylo velké, bylo tam vyprodáno a ozvučení bylo také výborné. Seděli jsme v lóži, protože jsme byli jen tři. Kdyby nás bylo více, sedli bychom si asi dolů. Hra pojednávala o životě Mozarta a o jeho věčném soupeření s Antoniem Salierim. Hra byla plná vtipných poznámek, které opravdu pobavily, některé byly trošku vulgární. Seděli jsme v lóži číslo devět. Lóže byly velice nepohodlné, po třech hodinách trvání této hry jsem byl docela rozlámaný, protože mě bolela záda. Byla tam jedna dvacetiminutová přestávka, ve které jsme si šli koupit pití. Bylo ohromně předražené, protože Fanta stála 32 korun. Hra byla velice emotivní, protože na konci zemřel Mozart. Zemřel také Saliery. Jak už jsem zmínil, divadlo bylo velice pěkné. Spousty lidí... My jsme si to užili. Představení trvalo 3 hodiny a nějaké minuty k tomu. Na internát jsem se vrátil zhruba v půl jedenácté večer. S Matyášem jsme se skvěle bavili, myslím si, že i paní učitelka Fojtů. Kdyby se naskytla možnost, určitě bych si do divadla zase rád zašel. Ondřej Zelenka Jak si žijeme v mateřské škole Rády bychom se s vámi podělily o tom, jak si žijeme v mateřské škole. Hrajeme si, učíme se, běháme, občas zlobíme a občas i posloucháme, ale přesto, že si dny a měsíce ještě stále pleteme, čas tu plyne velmi rychle. Obzvláště dva uplynulé měsíce byly pro nás na zážitky velmi bohaté. Dne 13. března jsme se vydali na dobrodružný výlet za pány hasiči na požární stanici Život v MŠ 1 města Olomouce. Tento den totiž byly zpřístupněny veřejnosti hasičské stanice v rámci dne požární ochrany. Páni hasiči byli moc milí a ukázali nám všemožné vybavení, které používají, mohli jsme se podívat do hasičského auta, předvedli nám i jiné dopravní prostředky, dovolili nám vyzkoušet si hasičskou helmu, zahrát si různé hry a na rozloučenou nám zablikali a zahoukali. Výlet se nám moc líbil, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a už teď se těšíme na další společná setkání s pány požárníky. 11

12 Školní rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben Také jsme navštívily tři kulturní představení. Pan Pavel Novák nám zazpíval a poučil nás o tom, jak se máme správně chovat, Spejbl s Hurvínkem zachraňovali medvědy z cirkusu a nakonec jsme si hrály s pohádkami. V dalších měsících nás čeká výlet a budeme se loučit s těmi kamarády, kteří jdou do školy. Ve školce se většinou nenudíme, mezi naše oblíbené činnosti patří různé tvoření a malování, pečení, dokonce se i rádi učíme. U nás ve školce jsou všichni vítáni, klidně nás přijďte navštívit a prohlédnout si naše výtvory. Předvedeme vám tady aspoň malou ukázku. Na závěr bychom vám chtěly popřát klidný závěr školního roku a spoustu krásných prázdninových zážitků, děti z mateřské školy Život v MŠ 2 Poznačte si v kalendáři Prázdniny a volné dny 1. květen 2015: Svátek práce 8. květen 2015: Den osvobození Uzávěrka příštího čísla je 10. června Školní noviny: vydává SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc * Tel * a * Toto číslo vyšlo * Red. L. Vychodilová- shromažďuje příspěvky a je autorkou článků bez podpisu * foto z archivu školy a zaměstnanců * 12

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009 HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV 1 Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát mládeži

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Informace www.gtmskola.cz Ďáblický slavík 2015 Třídy 4 + 5 Třídy 2.A + 2.B 1.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Lucka Hamzíková

Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Lucka Hamzíková Číslo: 5 Květen Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Lucka Hamzíková Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Hodina proběhne v počítačové učebně naší školy. Přítomno 9 žákyň 1. ročníku PrŠ. 1. Seznámení s úkolem hodiny. 2. Zadání opakovacích úkolů / samostatná práce

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce

Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce Téma: Nemoc, úraz. Péče o zdraví. Vyučující: Jana Kolčářová Výchovně-vzdělávací cíl: Osvojení základních vědomostí a návyků potřebných pro

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Program vysílání Školního informačního kanálu

Program vysílání Školního informačního kanálu Program vysílání Školního informačního kanálu Seznam video spotů do vysílání od 1. 6. 2015 12. 6. 2015 Je tady poslední měsíc školního roku 2014/2015 a léto už klepe na dveře! Co jsme si pro Vás v tomto

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Není jednoduché zaujmout všechny žáky k matematice. Na Táborské se snažíme matematiku co nejvíce dětem přiblížit, a to pomocí různorodých aktivit a

Není jednoduché zaujmout všechny žáky k matematice. Na Táborské se snažíme matematiku co nejvíce dětem přiblížit, a to pomocí různorodých aktivit a ÚNOR Únor je sice nejkratší měsíc v roce, my jsme toho stihli ve škole ale spoustu! Byl to měsíc soutěží, workshopů a exkurzí. Měli jsme i oborové a projektové dny. Někteří vyrazili do terénu, jiní si

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013 HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

IV. WORKSHOP JMÉNO AUTORA: 28. ledna 2012

IV. WORKSHOP JMÉNO AUTORA: 28. ledna 2012 IV. WORKSHOP JMÉNO AUTORA: UNESCO DATUM: 28. ledna 2012 PROGRAM IV.WS Sexuální výchova v rámci preventivního vzdělávání Host: Zuzana Prouzová, SPRSV Dokumenty PSS Jednací řád důkladně Jednání JMÉNO AUTORA:

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ.

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Milé kolegyně a kolegové, páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Toto téma jsme zvolili záměrně, protoţe zdraví je to

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZDROJ- zdraví, rodina, jistota- cyklus interaktivní výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku HODNOCENÍ PROJEKTU - MB Projekt s názvem

Více