Les je přítel člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Les je přítel člověka"

Transkript

1 Les ve škole uvádí... Les je přítel člověka aneb program zaměřený na podporu rozvoje vnímavosti dětí vůči přírodě metodická pomůcka pro 1. stupeň ZŠ O programu Les je přítel člověka Milí přátelé! Rádi bychom vás podpořili ve vašem úsilí vzdělávat žáky základní školy v tématu environmentální výchovy, a proto jsme vytvořili materiál, který je zaměřený na rozvoj jedné z nejzákladnějších věcí zájem dětí o přírodu. V našem programu na to samozřejmě jdeme od lesa. Víme, že to je náročné a že je snazší někoho učit znalostem. Věříme však, že to jde, že zájem roste spolu s environmentální senzitivitou, tedy citlivostí a vnímavosti vůči přírodě. Rozhodli jsme se vytvořit a ověřit krátký vzdělávací program na podporu rozvoje environmentální sensitivity, který budou moci provádět sami učitelé se svými žáky. Byl vytvořen a ověřen během školního roku 2011/12 s více než dvaceti skupinami (20 25 žáků ve skupině, kterou vedli 2 lektoři). K programu byla v průběhu ověřování sbírána zpětná vazba od samotných žáků, pedagogů i lektorů programu. Na základě těchto zpětných vazeb byl program průběžně upravován a nyní vám představujeme jeho finální verzi. Program má variantu pro 1. a 2. stupeň, je dlouhý cca 2,5 hodiny (tj. na jedno školní dopoledne). Aktivity jsou poskládány podle Cornellova cyklu (viz níže). Kromě dvou ucelených verzí programu jsou vám k dispozici ještě doplňkové aktivity s určením, ve které fázi Cornellova cyklu je můžete využít. Hlavní cíl (rozvoj environmentální senzitivity) obou programů je naplňován skrze aktivity, během kterých žáci např. poznávají přírodniny, intenzivně zapojují smysly při vnímání barev a zvuků, dívají se na přírodu jinýma očima, příp. se zaměřují na přírodu kolem sebe zcela a z co nejmenší vzdálenosti a celý prožitek pak tvořivým způsobem reflektují. Kromě prožitku se žáci zároveň dozvídají zajímavé informace spjaté s přírodními principy (jako např. pravidla potravních řetězců, sukcese apod.) či zákonitostmi (z čeho se skládá strom). Doufáme, že se vám tento materiál bude líbit a shledáte jej pro svou práci přínosným. Přejeme, ať si se svými žáky užijete programy plné radosti a hravosti! Koordinátoři programu Les ve škole Generálním partnerem programu je společnost IKEA Česká republika, s. r. o. Tento materiál vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česká republika, s. r. o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. a partnerem jsou společnosti Unilever ČR, s. r. o., YASHICA, s. r. o. a Kofola, a. s.

2 Cornellův cyklus aneb FLOW LEARNING učení zážitkem v přírodě Hlavním cílem programu je podpora rozvoje environmentální senzitivity pomocí prožitku v přírodě. Program je veden v souladu s konceptem flow learning, který byl vytvořen Josephem Cornellem (nar. 1950, USA), autorem mnoha knih, z nichž například Sharing Nature with Children (Sdílet přírodu s dětmi) byla přeložena do dvanácti jazyků (oficiální český překlad se teprve chystá). V Německu je dílo Josepha Cornella považováno za jeden ze základních pramenů tzv. zážitkové pedagogiky. Zážitek je v Cornellově pojetí cestou k poznání přírody. Cornell označuje proces učení zážitkem pojmem flow, který můžeme chápat jako plutí, sladění se. Flow stav zažíváme, když se plně soustředíme na nějakou aktivitu, jsme pohlceni činností v každém jejím detailu. Takový stav Cornell považuje za ideální pro poznávání přírody. Je intenzivní, aktivizující a podle Cornella vede k porozumění procesům v přírodě, z něhož odvozuje vůli ji chránit. Samotný koncept flow learning je založen na univerzálních principech, které vychází z toho, jak se lidé učí. Pro program s dětmi v přírodě na bázi flow učení Cornell navrhuje čtyři stupně zážitku a pro každý stupeň pak vyvinul řadu metod, které jsou zaměřené zejména na pozorování a radosti z pobytu v přírodě. Prvním stupněm flow učení je vzbudit nadšení (Awaken Enthusiasm). Tento stupeň je založen na dětské potřebě hrát si. Je spojený s čilou aktivitou a má dynamický průběh. Po vzbuzení nadšení následuje fáze zaměření pozornosti (Focus Attention). Je to fáze, kdy se děti otevírají novým zkušenostem při zaměření na konkrétní činnost či na přírodu, většinou skrze své smysly (dotek, sluch, zrak). Třetí fází je přímá zkušenost (Direct Experience). Jejím cílem je prohloubit poznání a podpořit intuitivní porozumění situaci. Děti jsou v rámci aktivit této fáze vyzývány, aby se ponořily do svých vlastních zkušeností s přírodou kolem sebe. Poté, co jsou jí pohlceni, mohou zakusit, jaké to je být součástí přírody. Poslední fází Cornellova flow učení je sdílení inspirace (Sharing Inspiration). Poté, co žáci získají zkušenosti, sdílí je s ostatními a inspirují tak sebe navzájem. Může to být skrze sdílení příběhů lidí, kteří zásadním způsobem ovlivnili situaci, v níž se nacházíme, nebo souvisí s děním kolem nás. Protože se jedná o ucelený koncept, je třeba, aby pedagog absolvoval s žáky všechny fáze vzdělávacího konceptu, od každé fáze pak minimálně jednu aktivitu, a dětem co nejvíce pomáhal se do prožitku ponořit a podpořit flow učení. Je pochopitelné, že takový krok nelze autoritativně nařídit. Klíčový je proto přístup pedagoga k dětem. Cornell shrnuje doporučení pro práci s dětmi takto: 1. méně učte a více sdílejte; 2. buďte vnímaví; 3. udržujte koncentrovanou pozornost; 4. nejdřív nechte děti dívat se a prožít, teprve pak mluvte; 5. celý zážitek naplňujte radostí. Upraveno dle ( ) ( ) Zdroje informací Literatura CORLL, Joseph. Sharing nature with children: classic parents and teachers nature awareness guidebook. Nevada City: Dawn Publications, 1998, CA: USA. ISBN ISBN CORLL, Joseph. Sharing the joy of nature: nature activities for all ages. Nevada City: Dawn Publications, 1998, CA: USA. ISBN Internet LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 2

3 Les je přítel člověka Věk: 1. stupeň ZŠ Cíle programu žák: â se při pobytu v lese zaměřuje na jeho vnímání více smysly (naplňován aktivitami Mapa zvuků, Barvy, Potkej strom); â se vžije do konkrétního živočicha/rostliny, zkusí vnímat svět jeho očima a nějak (slovy, kresbou) to vyjádří (naplňován aktivitami Mikrovýlet, Kde se vzal les); â vyjádří, jak na něj les působí (naplňován aktivitou Lesní galerie); â si ověří své znalosti, které má o lesním ekosystému; případně se dozví nové informace (naplňován aktivitou Lišky a jezevci). Aktivita Čas Pomůcky Vzbuzení nadšení (Awaken Enthusiasm) Lišky a jezevci 25 min karta Tvrzení o lese Zaměření pozornosti (Focus Attention) Mapa zvuků 25 min papíry většího formátu, tužky, podložky, PL Zvuky Barvy 15 min tužka, papír, podložka, rámeček z papíru pro každého (PL Rámeček) Mikrovýlet 30 min kus provazu dlouhý 1 2 m a lupa pro každého, podložka, pastelky, tužka, PL Komiks Přímá zkušenost (Direct Experience) Potkej strom 20 min šátek na zavázání očí do dvojice Kde se vzal les? 20 min karta Kde se vzal les, zrcátka, příp. podložky, na které si mohou žáci lehnout Sdílení inspirace (Sharing Inspiration) Lesní galerie 30 min pastelky, papír, podložka pro každého, šňůra, kolíčky, reprodukce obrazů lesa (cca 5 obrazů) LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 3

4 Vzbuzení nadšení (Awaken Enthusiasm) Lišky a jezevci (25 min) Cíl aktivity žáci: â aktivně přemýšlí o lese a mají chuť zabývat se lesem; â si ujasní základní informace o lese. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Do hry se zapojí celá skupina a je vidět, že ji to baví. â Žáci v reflexi říkají, na co nového přišli a co si ujasnili. Pomůcky: Karta Tvrzení o lese Popis aktivity: Žáci se rozdělí na dvě stejně početné skupiny. Skupiny si stoupnou do řad proti sobě ve vzdálenosti 1 až 2 m na výchozí čáru (nakreslenou, vyrytou, vytvořenou pomocí provázku apod.). Určíme, na které straně stojí lišky a na které jezevci (pozn.: nezáleží na tom, co kdo byl na začátku, lišky se mění v jezevce a naopak, důležitá je jen strana na jedné jsou vždycky lišky, na druhé pořád jezevci). Obě skupiny mají za zády ve vzdálenosti 5 10 m domovskou čáru (provedení viz čáru výchozí). Žáci mají za úkol bedlivě poslouchat, aby mohli rychle reagovat. Poté řekneme tvrzení o lese (karta Tvrzení o lese). Pokud je tvrzení pravdivé, jezevci honí lišky. Pokud tvrzení pravdivé není, lišky honí jezevce. Žáci se mohou zachránit útěkem za domovskou čáru. Chycení jedinci se přidávají ke skupině těch, kteří právě honili. Pokud dojde ke zmatení, žáci si nejsou jisti, jestli je tvrzení pravda či nikoliv, necháme žáky nejdříve uklidnit a potom si společně vyjasníme správnou odpověď. Reflexe: Na konci hry se shromáždíme v kruhu a zeptáme se žáků, jestli byly otázky lehké nebo těžké a jestli zjistili něco nového a zajímavého, co je zaujalo. Metodická poznámka Žáky za jejich znalosti neznámkujeme ani jinak nehodnotíme; cílem hry je žáky pouze aktivizovat. Je potřeba zdůraznit, aby se k sobě žáci chovali ohleduplně, při hře do sebe budou pravděpodobně narážet a někdo může upadnout. Není vhodné hrát hru např. na asfaltu! V průběhu hry je dobré připomínat pravidla (kdo kdy koho honí), protože v nastalém chaosu mohou být někteří žáci zmateni. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 4

5 Zaměření pozornosti (Focus Attention) Mapa zvuků (25 min) Cíl aktivity žáci: â vnímají zvuky a rozlišují jejich intenzitu, vzdálenost a směr odkud přicházejí; â si uvědomují, které zvuky jsou jim příjemné a které ne a co je zdrojem těchto zvuků. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Každý žák vytvoří svou vlastní mapu zvuků a sdílí její obsah s kamarádem ve dvojici. Pomůcky: papíry většího formátu, tužky, podložky, rozstříhaný PL Zvuky (jedna kartička do dvojice) Popis aktivity: Každý žák dostane čistý papír, na který si doprostřed udělá znaménko X (označuje místo, kde posluchač sedí), a tužku. Poté si každý sám vybere místo, kde se posadí. Z tohoto místa poslouchá zvuky (nejlépe se zavřenýma očima). Jakmile uslyší nějaký zvuk, otevře oči a zaznamená si jej do mapy. Měl by zaznamenat vzdálenost, směr, odkud zvuk přichází a do mapy zakreslit jednoduchou značku (třeba notičku zpěv ptáka; lístek šumí stromy; vlnky fouká vítr apod.), která zvuk charakterizuje, případně může vše zapsat. Kreativní žáci vymýšlí pro zvuky i tvarové vyjádření (zpěv pěnkavy spirála, motorová pila zubatá čára apod.). Žák by měl trávit co nejvíce času posloucháním a co nejméně času zapisováním. Takto necháme žáky poslouchat a zaznamenávat 5 10 minut. Reflexe: Žáci sdílejí svá pozorování nejprve ve dvojici, kterou si sami zvolí tak, aby jim to bylo příjemné. Ptají se vzájemně na otázky (kartičky Zvuky): Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Nakonec se sejdeme společně v kruhu a dáme prostor těm, kteří chtějí sdílet svou mapu a odpovědi na otázky v celé skupině. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 5

6 Barvy (15 min) Cíl aktivity žáci: â vnímají odstíny barev v lese a pojmenovávají je. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Každý žák si zapíše pozorované barvy a při sdílení řekne alespoň jednu. Pomůcky: tužka, papír, podložka, rámeček z papíru pro každého (PL Rámeček) Popis aktivity: Každý žák si vybere místo, odkud má podle sebe příjemný výhled. Jeho úkolem je spočítat všechny barvy a jejich odstíny, které vidí z místa, na němž stojí/sedí (a neotáčí hlavu). Barvu by měl blíže popsat ne jen zelená, hnědá, ale upřesnit odstín, případně do názvu barvy i zakomponovat, co mělo takovou barvu, např. tmavě hnědá kůrová nebo svěže zelená travní, rezavá šišková apod. Barvy si zapíše na papír. Na barvy se může dívat skrze rámeček a omezit tak rozsah výhledu. Potom proběhne sdílení v kruhu. Nejprve se zeptáme, kolik kdo objevil barev, a podle toho se žáci seřadí. Z řady vytvoří kruh. Potom postupně po kruhu řekne každý jednu barvu tak, aby neopakoval tu, co už byla řečena. Začínáme od toho, kdo měl barev nejméně. V kruhu pokračujeme, dokud nevyčerpáme všechny objevené/zapsané barvy. (Když řekne každý jednu, tak už pak můžeme na přeskáčku doplňovat to, co ještě nezaznělo.) Reflexe: Zeptáme se žáků, jaké nové barvy pro sebe v přírodě objevili a jestli je některé odstíny překvapily. Metodická poznámka: Žáky za to, kolik v přírodě objevili barev, neznámkujeme ani jinak nehodnotíme. Každý člověk vidí v přírodě jiný počet barev a cílem této aktivity je se o různé pohledy obohatit. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 6

7 Mikrovýlet (30 min) Cíl aktivity žáci: â se vžijí do role drobného živočicha a pozorují povrch lesní půdy jeho očima; â zpracují své pozorování do komiksu. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: Žáci vytvořili ve dvojici komiks o tom, jak vypadá svět očima drobného živočicha, jak vypadá lesní půda a co se na ní může dít. Pomůcky: kus provazu dlouhý 1 2 m a lupa pro každého, podložka, pastelky, tužka, PL Komiks Popis aktivity: Zeptáme se žáků, jestli už byli případně kolikrát v lese na výletě. Necháme zaznít pár odpovědí. Potom řekneme: My známe les ze svého lidského pohledu, jak to ale asi vypadá, když jde po lese (na výlet) mravenec, slunéčko, pavouk nebo myš? Opět necháme žáky odpovídat a poté si takový mikrovýlet (čili výlet malých tvorů) vyzkoušíme na vlastní kůži. Nejprve si s žáky projedeme malou imaginaci: Teď na chviličku zavřete oči a představte si nějakého malinkého živočicha, ve kterého se na mikrovýlet chcete proměnit. Už jej vidíte? Pokud ano, tak se můžeme spolu s ním vydat na cestu. Poté vybavíme žáky lupami a kusy provazu dlouhými 1 2 m. Jejich úkolem je vybrat si nejzajímavější úsek povrchu půdy, který v dané lokalitě najdou. Položí si na zem provaz a podél něj absolvují celý mikrovýlet. Cestují v leže na břiše, hlavu nesmí zvednout více než 30 cm nad zem a po cestě pozorují okolí pomocí lupy (nebo bez ní). Mají za úkol pozorovat sousedy (jak vypadají, co dělají, s kým se potkávají), povrch půdy (materiály, vlastnosti) či jakékoliv další zajímavé úkazy. Během pozorování obcházíme cestovatele, ujišťujeme se, že chápou úkol a klademe níže uvedené nebo podobné otázky. Otázky pro stimulaci představivosti během aktivity: Jaká je krajina, kterou zrovna cestuješ? Kdo jsou tví nejbližší sousedé? Jsou přátelští? Co dělají? Na čem asi pracují? Jak asi tráví svůj den? Reflexe: Po skončení pozorování dostane každý papírovou šablonku s okýnky (PL Komiks), podložku, tužku a pastelky. Úkolem každého žáka je vytvořit krátký komiks, který vypráví příběh toho, co na zemi pozoroval. V komiksu vystupují tvorové, které potkal, je v něm znázorněna krajina, kterou viděl, a je v něm zachycena situace, kterou pozoroval nebo která se podle něj mohla odehrát. Komiks zakreslí (případně doplní bublinami s textem) do šablonky. Poté se žáci sejdou ve trojici a sdílí své komiksy. Nakonec se sejdeme všichni v kruhu a dáme prostor pro představení 2 3 komiksů. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 7

8 Přímá zkušenost (Direct Experience) Metodická poznámka: Aktivity Potkej strom a Kde se vzal les naplňují třetí fázi Cornellova cyklu. Není nutné, aby proběhly obě. V případě časové tísně je možné jednu z nich vypustit. Řiďte se podle toho, v jakém stavu se skupina žáků nachází. Aktivita Kde se vzal les vyžaduje, aby byla skupina skutečně v klidu a imaginace mohla nerušeně proběhnout. Pokud je skupina žáků hodně neklidná nebo jinak problémová, nemá cenu aktivitu zařazovat a v takovém případě by měla proběhnout alespoň Potkej strom (s důrazem na bezpečnost). Potkej strom (20 min) Cíl aktivity žáci: â vnímají a poznávají stromy pomocí hmatu příp. dalších smyslů; â si uvědomují rozdíly mezi stromy. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Žáci se navzájem bezpečně dovedli ke stromu a zkoumali jej hmatem (čichem). â Žákům se podařilo najít svůj strom a popsat, podle čeho jej poznali. Pomůcky: šátek na zavázání očí do dvojice Popis aktivity: Aktivitu je nejlepší provádět na místě, kde jsou na menším prostoru různé druhy stromů, mezi nimiž lze volně procházet. Žáci utvoří dvojice tak, aby se jim v nich dobře spolupracovalo. Poté určíme bod, ze kterého dvojice vychází. Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý ho kličkami provede vybraným územím se stromy a zastaví před jedním z nich. Předem ukážeme, jakým způsobem má průvodce vést žáka se zavázanýma očima, aby mu cesta nebyla nepříjemná a nezranil se: vede jej opatrně a pomalu za ruku; upozorňuje jej na případné nerovnosti terénu, aby nezakopl; když jej dovede ke stromu, položí mu ruku na kmen, aby do stromu nevrazil. Nevidící se snaží strom důkladně poznat pomocí hmatu (obejme jej, aby zjistil tloušťku, hledá výčnělky a suky po větvích, ohmatá kořenové náběhy atd.). K průzkumu stromu může použít i další smysly a zapamatovat si vůni kůry nebo typické ševelení listí. Nesmí si ke stromu nic přiložit ani si ho jinak označit. Pak ho vidící partner opět kličkami odvede zpět na výchozí místo. Nevidící si může sejmout šátek a nyní je jeho úkolem najít znovu svůj strom. Potom si role ve dvojici vymění. Pokud máme čas, necháme žáky, aby si vyzkoušeli ohmatat a poznat více stromů. Reflexe: Na závěr aktivity se sejdeme všichni v kruhu a ptáme se: Bylo těžké/lehké strom najít? Podle čeho jste svůj strom poznali? Které smysly vám pomohly? Jak vám pomohly? LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 8

9 Kde se vzal les? (20 min) Cíl aktivity žáci: â se dívají na les z nevšední perspektivy (pozorují vzhled a pohyb korun stromů zespoda); â pomocí imaginace prožijí proces, kterým les vzniká (sukcesi). Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Žáci tiše pozorují koruny stromů. â Imaginace probíhá v klidu a každý žák nerušeně prožívá růst lesa. Pomůcky: Karta Kde se vzal les?, zrcátka, příp. podložky na které si mohou žáci lehnout Popis aktivity: Vybereme vhodné místo, kde si všichni mohou lehnout na záda na zem a dívat se do korun stromů (příp. žáky vyzveme, aby si lehli na podložky, máme-li je s sebou). Vyzveme žáky, aby se utišili, jen chvíli pozorovali pohyb a ševelení korun nad sebou, všímali si rozdílů, jak se který strom kývá, co dělají jeho listy či jehlice, jestli nejsou vidět nějací obyvatelé stromů apod. Pokud je mokro nebo je ve skupině někdo, kdo má opravdu problém si lehnout přímo na zem (či na podložku), můžeme zvolit náhradní variantu žáci se dívají do korun stromů ve stoje pomocí zrcátka otočeného vzhůru. Poté se ležících žáků zeptáme: Kde se tu vůbec vzal tenhle les? Jak došlo k tomu, že tady vyrostl? a necháme žáky říci nápady. Poté řekneme, že les nevyroste úplně všude, že to trvá hodně dlouho a potřebuje určité podmínky. Abychom si to dovedli lépe představit, vyzkoušíme si teď, jaké to asi je, když roste les. Vyzveme žáky, aby si našli příjemnou polohu (můžou ležet, sedět ve dřepu, být schoulení na zemi apod.) a zavřeli oči. Čteme/vyprávíme text k imaginaci (Karta Kde se vzal les?), během níž si žáci prožijí vývoj od louky k lesu. Při této imaginaci se postupně zvednou ze země a stanou se stromy. Imaginace končí ve stoje, je z nás vzrostlý les. Po celou dobu imaginace by měli mít zavřené oči. Po skončení imaginace žákům řekneme, že teď se vrátíme zpátky do svého těla: Shodíme všechno listí či jehlice (zatřepeme rukama), setřeseme kůru (zatřeseme celým tělem), vytáhneme kořeny ze země (protáhneme si nohy), otevřeme oči a jsme zpátky ve svém těle člověčím. Reflexe: Sejdeme se v kruhu a ptáme se žáků: Jaké to pro vás bylo? Překvapilo vás během imaginace něco? LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 9

10 Sdílení inspirace (Sharing Inspiration) Lesní galerie (30 min) Cíl aktivity žáci: â nakreslí (na základě zážitku z imaginace anebo z programu) svůj les; â sdílí obrázky s ostatními. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Každý žák nakreslí obrázek lesa. Pomůcky: pastelky, papír, podložka pro každého, šňůra, kolíčky, reprodukce obrazů lesa (cca 5 obrazů) můžeme doporučit díla těchto autorů: Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Alfred Sisley, Ernst Lud wig Kirch ner, Gustav Klimt, Paul Cézanne, Edvard Munch Popis aktivity: Vyzveme žáky, aby zkusili nakreslit les, který podle nich během předchozí aktivity (imaginace) vyrostl. Jaké stromy (případně jiné rostliny) v něm byly, jak les vypadal, a aby zkusili nakreslit i sami sebe, jak se by se v takovém lese cítili, případně jak se cítí v lese, v němž zrovna jsou. Pokud jsme z nějakého důvodu imaginaci nezařadili a proběhla pouze aktivita Potkej strom, vyzveme žáky, aby nakreslili sami sebe, jak se dnes cítí v lese, v němž zrovna jsou, nebo jak se cítí v lese, který znají a pravidelně ho navštěvují. Rozdáme papíry a podložky a dáme k dispozici pastelky, tužky, voskovky. Během toho, co žáci kreslí, natáhneme mezi stromy šňůru ve výši očí žáků, vyvěsíme reprodukce obrázků lesa od známých malířů a přichystáme kolíčky navíc. Šňůra by měla být dostatečně dlouhá nebo by jich mělo být více, aby obrázky nemusely být nalepené jeden vedle druhého, ale byly dál od sebe. Měla by být zároveň na místě, na které žáci během kreslení nevidí, aby je obrázky nerušily ve vlastní tvorbě. Kdo má nakresleno, nechá si zatím obrázek pro sebe a počká na ostatní. Když mají všichni nakresleno, pozveme žáky do lesní galerie. Chvíli žáky necháme, aby si mohli obrazy prohlédnout. Potom společně obcházíme jeden obraz po druhém a u každého položíme otázky: Jaký měl asi autor obrázku vztah k lesu, jak se v lese cítil? Co jej k nakreslení obrázku přivedlo? Jak asi obraz vznikal? Potom můžeme nechat žáky, aby si stoupli k obrázku, který je jim nejbližší. Nakonec řekneme, že pokud se někdo chce podělit o svůj obrázek, může jej přidat na šňůru do galerie (a případným zájemcům rozdá kolíčky). Opět dáme chvíli, aby si mohli obrázky ostatních prohlédnout a případně se zeptat autora na stejné otázky, které byly položeny výše. Pokud se nikdo o svůj obrázek podělit nechce, žáky nenutíme. Pokud se naopak chtějí podělit všichni nebo skoro všichni, navrhneme na konci aktivity, že mohou ve škole své obrazy ještě dotvořit či vylepšit/překreslit (svůj obrázek z terénu mít jako skicu) a vytvořit si svoji lesní galerii ve třídě. Les ve škole uvádí... LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA Metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ Autoři: Bc. Barbora Landová, Mgr. Jana Kindlmannová, aktivity vycházejí z metodiky Josepha Cornella; Ilustrace a grafická úprava: MgA. Jana Štěpánová, RedGreenBlue; Vydalo Sdružení TEREZA, Praha 2012 LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 10

11 Přílohy METODIKY PRO 1. STUPEŇ KARTA TVRZENÍ O LESE karta Kde se vzal les PL zvuky PL Komiks PL rámeček LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 11

12 Karta Tvrzení o lese NÁVRHY PRAVDIVÝCH A LŽIVÝCH TVRZENÍ O LESE A JEHO OBYVATELÍCH Fantazii se meze nekladou, klidně si můžete vymyslet jiná, další, vlastní. Stromy ochlazují vzduch. V lese je čistější vzduch než ve městě. V České republice žijí vlci. V České republice žije rys. V českém lese rostou palmy. V českém lese rostou maliny. Správný les je pouze jehličnatý. Správný les je pouze listnatý. Les může být jehličnatý, listnatý nebo smíšený. Borovice na zimu opadává. Smrk na zimu opadává. Jedle u nás neroste. Jedle roste hodně pomalu. Jedle má jehličí po celý rok. Buk na zimu opadává. Dub na zimu opadává. Modřín na podzim shazuje listí. Modřín na podzim shazuje jehličí. Na jeřábu rostou jeřabiny. Na buku rostou žaludy. Na dubu rostou žaludy. Na buku rostou bukvice. Na dubu rostou bukvice. Srnka žere trávu. Srnka žere maso. Jelen okusuje mladé stromky. Jelen okusuje mladé srnky. Divoké prase žere bukvice. Divoké prase žere myši. Divoké prase bydlí na stromě. Veverka si dělá zásoby na zimu. (vypařují vodu a dělají stín) (stromy zachytávají mnoho škodlivin) (jejich počet je malý; Beskydy, Šumava) (většina středoevropských dubů ano) (je všežravec a loví i drobné živočichy) LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 12

13 Veverka si hrabe noru. Liška je největší lesní zvíře. Liška má rezavou špičku ocasu. Liška žere maliny. Jezevec v zimě spí. Jezevec má pruhy. Sova umí létat potmě. Sova je dravec a žere maso. Sova si louská oříšky. Mravenci chodí jen po vyznačených cestách. Mravenci mají rádi sladké. (žije v dutinách a hnízdech) (značí si je pomocí feromonů, značky čtou tykadly) Mravenci mají osm nohou. (6) Datel má černé peří. Datel dělá kykyryký. Datel kope nohama do stromů. Kos umí napodobit hlas jiného ptáka. Kos hnízdí na zemi. Kukačka si staví hnízdo. Kukačka dělá kuku, kuku. Kukačka bydlí v hodinách. Houby rostou jenom na zemi. Houbám chutná dřevo. Houby se kamarádí se stromy. Slimáci žerou houby. Slimák má ulitu. Užovka umí plavat. Užovka spolkne i zajíce. Borůvky jsou žluté. Borůvky rostou pod borovicí. Medvěd žere borůvky. Kapradí roste na sluníčku. Kapradí roste ve stínu. (ale hnízdo nebývá vysoko nad zemí) (jsou významnými rozkladači dřeva) (velmi časté je jejich symbiotické soužití zvané mykorrhiza kořeny stromů jsou opletené nebo prorostlé houbovými vlákny) (ale rostou i ve smrčinách, kyselých bučinách, na vřesovištích, rašeliništích apod.) LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 13

14 Karta Kde se vzal les? text k vizualizaci (účastníci mají zavřené oči a leží/stojí na zemi) Je chladno a jasno. Vzduch je skoro mrazivý. Sluníčko svítí na zelená stébla trávy. Ta se vlní ve větru, a když se rozhlédnete, vidíte široko daleko jen šumící trsy trávy. Zhluboka se nedechněte. Cítíte ten vítr? Zaševelíme si prsty jako stébly. Jen v dálce na svazích kopce nebo na břehu říčky pár stromů, sem tam nízký keříček. Teď si všichni sedněte do dřepu, schoulíme se, aby nám nebyla zima. Představte si, že jste se proměnili v malinké semínko vrby nebo břízy, které přilétlo po větru, a teď zapadlo mezi zelené šustivé lístky na travnaté louce. Někoho z vás mohla přinést sojka v lískovém oříšku a zapomněla, kde se její zásoba na zimu schovává vy se jen pro sebe usmíváte a těšíte se na to, co přijde. Je tu sice dost těsno, ale trsy trávy vás chrání před mrazem. Otepluje se, slunce svítí. Občas přijdou mraky a pokropí louku vydatným deštěm. Je čím dál tepleji a vy cítíte, jak vám puká slupka; můžete se začít drát ven ze semínka. Vystrčte špičku kořínku a zašmátrejte kolem sebe, jestli je hlína dost měkká, abyste do ní mohli vrůst. Půda je mokrá deštěm, tak to jde dobře. Nahoru ke sluníčku začněte pomalu vysouvat první lístek. Jak se otepluje a je dost vláhy, můžete růst stále výš, máte silný stonek, pevnější a pružnější než tráva okolo, stonek se vám větví a na něm raší lístečky a najednou už jste vyšší než všechna stébla a květiny kolem. Když zafouká vítr, vaše stonky se ohnou, ale zase se vrátí zpátky. Ohněte se k zemi a zase se narovnejte. Jste pružné keříky, které přerostly trávu. Některým šustí listy, jiným se kolébají větvičky s jehnědami, někdo je hladký, jiný keřík pichlavý a plný trní. Zastínili jste trávu a ta začala ustupovat. Jen sem tam zůstala ta, které nevadí stín. Otevřete oči a rozhlédněte se, jaké pěkné keříky nám tu všude vyrašily. Pláň, která byla dříve jen travnatá, je celá zarostlá. Jako les to ale ještě zdaleka nevypadá. Příroda se stále vyvíjí. Opět zavřete oči a poslouchejte, co se bude dít dál. Vítr se prohání po pláni zarostlé keři. My se opět schoulíme do dřepu. Jsme opět semínky, která se ztratila mezi keři. Některé semínko má křidélko a přilétlo po větru, jiné sem donesla veverka a zapomněla ho sníst, některé bylo uvnitř sladké bobule, kterou upustil pták, co přelétal nad křovinami. Vybojovat si místo mezi keři a ostružiním nebude snadné. Naštěstí křoviny nepokrývají povrch půdy tak hustě, jako tráva. Každé semínko si najde svou cestu, své světlé místo. Sluníčko hřeje a opět zapršelo, takže se, mladé stromky, můžete probudit k životu. Drobný kořínek vrůstá do měkké hlíny, rozvětvuje se a jako malá kotva drží vaše zatím křehké tělo v půdě. Směrem nahoru, ke světlu, je potřeba se prodrat co nejrychleji, aby vás nepředběhly křoviny a nezadusilo ostružiní, vytáhněte se proto co nejrychleji vzhůru. Kořínky vrůstají čím dál hlouběji, nasávají vodu a živiny, lístky se derou ke slunci a čerpají z něj sílu. Váš stonek sílí, zpevňuje se a dovolí vám vyrůst do takové výšky, že už jste nechali daleko pod sebou trávu, květiny, ostružiny, jalovce, lískové keře a další rostliny. Váš kmen je silný, (položte ruce kolem svého pasu a hmatejte, jak silný máte kmen), a tak unese i silné větve, které se rozrůstají do všech stran a tvoří nádhernou korunu (protahujte ruce co nejdál do všech stran). Stejně tak kořeny v hlíně sílí a drží celý strom pevně v zemi. Přihnal se vítr, ale pohne jen větvemi, trochu rozkývá korunu, celý strom ale stojí pevně na místě a rozhlíží se z výšky kolem sebe. Vyrostl nám les. Zde je možné imaginaci ukončit (a). Pokud je skupina dobře naladěna a je zřejmé, že můžeme ještě chvíli pokračovat, zkusíme imaginaci ještě prohloubit (b). LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 14

15 a) Konec kratší varianta: Chvilku se ještě rozhlédněte a zaposlouchejte, a zkuste si ještě chvilku podržet obraz svého lesa. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Tak, a teď už se můžete vrátit zpátky do svého těla. Zatřepejte rukama a shoďte tak všechno listí či jehlice, zatřeste celým tělem a setřeste kůru, protáhněte si nohy a tím vytáhněte kořeny ze země, otevřete oči a jste zpátky ve svém těle člověčím. b) Konec delší varianta: Tvoříte společenství stromů, které může vypadat různě. Každý se v duchu (a stále ještě se zavřenýma očima) rozhlédněte. Je les, který kolem sebe vidíte, jehličnatý nebo listnatý? Nebo třeba smíšený ze všech možných druhů stromů? Jaký strom jsi ty sám? Jsi pichlavá borovice, jedle, smrk, či listnatý dub, javor, jeřáb nebo buk? Nebo se ti zalíbilo zůstat lískovým keřem či bílou břízkou? Každý teď vidí svůj les, jenom podle svých představ. Zkuste si ten les zapamatovat. Jsou v něm ještě další tvorové kromě stromů a keřů? Žijí tu nějaká zvířata, kvetou květiny, rostou tu houby? Slyšíte nějaké zvuky? Chvilku se ještě rozhlédněte a zaposlouchejte, a zkuste si ještě chvilku za víčky podržet obraz svého lesa. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Tak, a teď už se můžete vrátit zpátky do svého těla. Zatřepejte rukama a shoďte tak všechno listí či jehlice, zatřeste celým tělem a setřeste kůru, protáhněte si nohy a tím vytáhněte kořeny ze země, otevřete oči a jste zpátky ve svém těle člověčím. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 15

16 PL Zvuky Jednotlivé kartičky, prosím, rozštříhejte podle čerchované čáry a pracujte s nimi dle aktivity Mapa zvuků. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 16

17 Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo?

18 PL Komiks Jednotlivé pruhy, prosím, rozštříhejte podle čerchované čáry a pracujte s nimi dle aktivity Mikrovýlet. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 18

19 Jméno: Název komiksu: Jméno: Název komiksu:

20 PL Rámeček Silnější papír A4 (karton, čtvrtka), prosím, nejprve složte na čtvrtiny (dle plné čáry) a pak vystřihněte obdélník podle čerchované čáry. Po rozložení dostanete rámeček. Pracujte s ním dle aktivity Barvy. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 20

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Zpracovaly: Hana Erteltová Věra Bartošová Dita Kaliánková Název projektu: Zahrada známá neznámá Cíl projektu: - získat pozitivní vztah k životnímu prostředí Dílčí cíle: - využití

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (LMŠ) - ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Morávková Učitelství

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU

DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU 1 HRY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA Díky těmto hrám se dají řešit konflikty mezi žáky, nebo na ně poukázat. Také jsou dobré k rozšiřování slovní zásoby, učení jak lépe komunikovat,

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

CELOROČNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŘÍŠI OBRŮ

CELOROČNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŘÍŠI OBRŮ CELOROČNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŘÍŠI OBRŮ Milé paní učitelky, držíte v ruce sadu materiálů k celoročnímu projektu V říši obrů zaměřenému na ekologickou

Více

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe Polytechnika v(e vaší) mateřské školce Příručka plná praxe Obsah ÚVOD... 2 1/ Polytechnika v praxi... 8 1.1. Návštěva v MŠ Petrklíči... 8 1.2. Návštěva v MŠ Čeladenské berušce... 10 2/ Proč polytechnika?...

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více