Les je přítel člověka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Les je přítel člověka"

Transkript

1 Les ve škole uvádí... Les je přítel člověka aneb program zaměřený na podporu rozvoje vnímavosti dětí vůči přírodě metodická pomůcka pro 1. stupeň ZŠ O programu Les je přítel člověka Milí přátelé! Rádi bychom vás podpořili ve vašem úsilí vzdělávat žáky základní školy v tématu environmentální výchovy, a proto jsme vytvořili materiál, který je zaměřený na rozvoj jedné z nejzákladnějších věcí zájem dětí o přírodu. V našem programu na to samozřejmě jdeme od lesa. Víme, že to je náročné a že je snazší někoho učit znalostem. Věříme však, že to jde, že zájem roste spolu s environmentální senzitivitou, tedy citlivostí a vnímavosti vůči přírodě. Rozhodli jsme se vytvořit a ověřit krátký vzdělávací program na podporu rozvoje environmentální sensitivity, který budou moci provádět sami učitelé se svými žáky. Byl vytvořen a ověřen během školního roku 2011/12 s více než dvaceti skupinami (20 25 žáků ve skupině, kterou vedli 2 lektoři). K programu byla v průběhu ověřování sbírána zpětná vazba od samotných žáků, pedagogů i lektorů programu. Na základě těchto zpětných vazeb byl program průběžně upravován a nyní vám představujeme jeho finální verzi. Program má variantu pro 1. a 2. stupeň, je dlouhý cca 2,5 hodiny (tj. na jedno školní dopoledne). Aktivity jsou poskládány podle Cornellova cyklu (viz níže). Kromě dvou ucelených verzí programu jsou vám k dispozici ještě doplňkové aktivity s určením, ve které fázi Cornellova cyklu je můžete využít. Hlavní cíl (rozvoj environmentální senzitivity) obou programů je naplňován skrze aktivity, během kterých žáci např. poznávají přírodniny, intenzivně zapojují smysly při vnímání barev a zvuků, dívají se na přírodu jinýma očima, příp. se zaměřují na přírodu kolem sebe zcela a z co nejmenší vzdálenosti a celý prožitek pak tvořivým způsobem reflektují. Kromě prožitku se žáci zároveň dozvídají zajímavé informace spjaté s přírodními principy (jako např. pravidla potravních řetězců, sukcese apod.) či zákonitostmi (z čeho se skládá strom). Doufáme, že se vám tento materiál bude líbit a shledáte jej pro svou práci přínosným. Přejeme, ať si se svými žáky užijete programy plné radosti a hravosti! Koordinátoři programu Les ve škole Generálním partnerem programu je společnost IKEA Česká republika, s. r. o. Tento materiál vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česká republika, s. r. o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. a partnerem jsou společnosti Unilever ČR, s. r. o., YASHICA, s. r. o. a Kofola, a. s.

2 Cornellův cyklus aneb FLOW LEARNING učení zážitkem v přírodě Hlavním cílem programu je podpora rozvoje environmentální senzitivity pomocí prožitku v přírodě. Program je veden v souladu s konceptem flow learning, který byl vytvořen Josephem Cornellem (nar. 1950, USA), autorem mnoha knih, z nichž například Sharing Nature with Children (Sdílet přírodu s dětmi) byla přeložena do dvanácti jazyků (oficiální český překlad se teprve chystá). V Německu je dílo Josepha Cornella považováno za jeden ze základních pramenů tzv. zážitkové pedagogiky. Zážitek je v Cornellově pojetí cestou k poznání přírody. Cornell označuje proces učení zážitkem pojmem flow, který můžeme chápat jako plutí, sladění se. Flow stav zažíváme, když se plně soustředíme na nějakou aktivitu, jsme pohlceni činností v každém jejím detailu. Takový stav Cornell považuje za ideální pro poznávání přírody. Je intenzivní, aktivizující a podle Cornella vede k porozumění procesům v přírodě, z něhož odvozuje vůli ji chránit. Samotný koncept flow learning je založen na univerzálních principech, které vychází z toho, jak se lidé učí. Pro program s dětmi v přírodě na bázi flow učení Cornell navrhuje čtyři stupně zážitku a pro každý stupeň pak vyvinul řadu metod, které jsou zaměřené zejména na pozorování a radosti z pobytu v přírodě. Prvním stupněm flow učení je vzbudit nadšení (Awaken Enthusiasm). Tento stupeň je založen na dětské potřebě hrát si. Je spojený s čilou aktivitou a má dynamický průběh. Po vzbuzení nadšení následuje fáze zaměření pozornosti (Focus Attention). Je to fáze, kdy se děti otevírají novým zkušenostem při zaměření na konkrétní činnost či na přírodu, většinou skrze své smysly (dotek, sluch, zrak). Třetí fází je přímá zkušenost (Direct Experience). Jejím cílem je prohloubit poznání a podpořit intuitivní porozumění situaci. Děti jsou v rámci aktivit této fáze vyzývány, aby se ponořily do svých vlastních zkušeností s přírodou kolem sebe. Poté, co jsou jí pohlceni, mohou zakusit, jaké to je být součástí přírody. Poslední fází Cornellova flow učení je sdílení inspirace (Sharing Inspiration). Poté, co žáci získají zkušenosti, sdílí je s ostatními a inspirují tak sebe navzájem. Může to být skrze sdílení příběhů lidí, kteří zásadním způsobem ovlivnili situaci, v níž se nacházíme, nebo souvisí s děním kolem nás. Protože se jedná o ucelený koncept, je třeba, aby pedagog absolvoval s žáky všechny fáze vzdělávacího konceptu, od každé fáze pak minimálně jednu aktivitu, a dětem co nejvíce pomáhal se do prožitku ponořit a podpořit flow učení. Je pochopitelné, že takový krok nelze autoritativně nařídit. Klíčový je proto přístup pedagoga k dětem. Cornell shrnuje doporučení pro práci s dětmi takto: 1. méně učte a více sdílejte; 2. buďte vnímaví; 3. udržujte koncentrovanou pozornost; 4. nejdřív nechte děti dívat se a prožít, teprve pak mluvte; 5. celý zážitek naplňujte radostí. Upraveno dle ( ) ( ) Zdroje informací Literatura CORLL, Joseph. Sharing nature with children: classic parents and teachers nature awareness guidebook. Nevada City: Dawn Publications, 1998, CA: USA. ISBN ISBN CORLL, Joseph. Sharing the joy of nature: nature activities for all ages. Nevada City: Dawn Publications, 1998, CA: USA. ISBN Internet LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 2

3 Les je přítel člověka Věk: 1. stupeň ZŠ Cíle programu žák: â se při pobytu v lese zaměřuje na jeho vnímání více smysly (naplňován aktivitami Mapa zvuků, Barvy, Potkej strom); â se vžije do konkrétního živočicha/rostliny, zkusí vnímat svět jeho očima a nějak (slovy, kresbou) to vyjádří (naplňován aktivitami Mikrovýlet, Kde se vzal les); â vyjádří, jak na něj les působí (naplňován aktivitou Lesní galerie); â si ověří své znalosti, které má o lesním ekosystému; případně se dozví nové informace (naplňován aktivitou Lišky a jezevci). Aktivita Čas Pomůcky Vzbuzení nadšení (Awaken Enthusiasm) Lišky a jezevci 25 min karta Tvrzení o lese Zaměření pozornosti (Focus Attention) Mapa zvuků 25 min papíry většího formátu, tužky, podložky, PL Zvuky Barvy 15 min tužka, papír, podložka, rámeček z papíru pro každého (PL Rámeček) Mikrovýlet 30 min kus provazu dlouhý 1 2 m a lupa pro každého, podložka, pastelky, tužka, PL Komiks Přímá zkušenost (Direct Experience) Potkej strom 20 min šátek na zavázání očí do dvojice Kde se vzal les? 20 min karta Kde se vzal les, zrcátka, příp. podložky, na které si mohou žáci lehnout Sdílení inspirace (Sharing Inspiration) Lesní galerie 30 min pastelky, papír, podložka pro každého, šňůra, kolíčky, reprodukce obrazů lesa (cca 5 obrazů) LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 3

4 Vzbuzení nadšení (Awaken Enthusiasm) Lišky a jezevci (25 min) Cíl aktivity žáci: â aktivně přemýšlí o lese a mají chuť zabývat se lesem; â si ujasní základní informace o lese. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Do hry se zapojí celá skupina a je vidět, že ji to baví. â Žáci v reflexi říkají, na co nového přišli a co si ujasnili. Pomůcky: Karta Tvrzení o lese Popis aktivity: Žáci se rozdělí na dvě stejně početné skupiny. Skupiny si stoupnou do řad proti sobě ve vzdálenosti 1 až 2 m na výchozí čáru (nakreslenou, vyrytou, vytvořenou pomocí provázku apod.). Určíme, na které straně stojí lišky a na které jezevci (pozn.: nezáleží na tom, co kdo byl na začátku, lišky se mění v jezevce a naopak, důležitá je jen strana na jedné jsou vždycky lišky, na druhé pořád jezevci). Obě skupiny mají za zády ve vzdálenosti 5 10 m domovskou čáru (provedení viz čáru výchozí). Žáci mají za úkol bedlivě poslouchat, aby mohli rychle reagovat. Poté řekneme tvrzení o lese (karta Tvrzení o lese). Pokud je tvrzení pravdivé, jezevci honí lišky. Pokud tvrzení pravdivé není, lišky honí jezevce. Žáci se mohou zachránit útěkem za domovskou čáru. Chycení jedinci se přidávají ke skupině těch, kteří právě honili. Pokud dojde ke zmatení, žáci si nejsou jisti, jestli je tvrzení pravda či nikoliv, necháme žáky nejdříve uklidnit a potom si společně vyjasníme správnou odpověď. Reflexe: Na konci hry se shromáždíme v kruhu a zeptáme se žáků, jestli byly otázky lehké nebo těžké a jestli zjistili něco nového a zajímavého, co je zaujalo. Metodická poznámka Žáky za jejich znalosti neznámkujeme ani jinak nehodnotíme; cílem hry je žáky pouze aktivizovat. Je potřeba zdůraznit, aby se k sobě žáci chovali ohleduplně, při hře do sebe budou pravděpodobně narážet a někdo může upadnout. Není vhodné hrát hru např. na asfaltu! V průběhu hry je dobré připomínat pravidla (kdo kdy koho honí), protože v nastalém chaosu mohou být někteří žáci zmateni. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 4

5 Zaměření pozornosti (Focus Attention) Mapa zvuků (25 min) Cíl aktivity žáci: â vnímají zvuky a rozlišují jejich intenzitu, vzdálenost a směr odkud přicházejí; â si uvědomují, které zvuky jsou jim příjemné a které ne a co je zdrojem těchto zvuků. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Každý žák vytvoří svou vlastní mapu zvuků a sdílí její obsah s kamarádem ve dvojici. Pomůcky: papíry většího formátu, tužky, podložky, rozstříhaný PL Zvuky (jedna kartička do dvojice) Popis aktivity: Každý žák dostane čistý papír, na který si doprostřed udělá znaménko X (označuje místo, kde posluchač sedí), a tužku. Poté si každý sám vybere místo, kde se posadí. Z tohoto místa poslouchá zvuky (nejlépe se zavřenýma očima). Jakmile uslyší nějaký zvuk, otevře oči a zaznamená si jej do mapy. Měl by zaznamenat vzdálenost, směr, odkud zvuk přichází a do mapy zakreslit jednoduchou značku (třeba notičku zpěv ptáka; lístek šumí stromy; vlnky fouká vítr apod.), která zvuk charakterizuje, případně může vše zapsat. Kreativní žáci vymýšlí pro zvuky i tvarové vyjádření (zpěv pěnkavy spirála, motorová pila zubatá čára apod.). Žák by měl trávit co nejvíce času posloucháním a co nejméně času zapisováním. Takto necháme žáky poslouchat a zaznamenávat 5 10 minut. Reflexe: Žáci sdílejí svá pozorování nejprve ve dvojici, kterou si sami zvolí tak, aby jim to bylo příjemné. Ptají se vzájemně na otázky (kartičky Zvuky): Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Nakonec se sejdeme společně v kruhu a dáme prostor těm, kteří chtějí sdílet svou mapu a odpovědi na otázky v celé skupině. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 5

6 Barvy (15 min) Cíl aktivity žáci: â vnímají odstíny barev v lese a pojmenovávají je. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Každý žák si zapíše pozorované barvy a při sdílení řekne alespoň jednu. Pomůcky: tužka, papír, podložka, rámeček z papíru pro každého (PL Rámeček) Popis aktivity: Každý žák si vybere místo, odkud má podle sebe příjemný výhled. Jeho úkolem je spočítat všechny barvy a jejich odstíny, které vidí z místa, na němž stojí/sedí (a neotáčí hlavu). Barvu by měl blíže popsat ne jen zelená, hnědá, ale upřesnit odstín, případně do názvu barvy i zakomponovat, co mělo takovou barvu, např. tmavě hnědá kůrová nebo svěže zelená travní, rezavá šišková apod. Barvy si zapíše na papír. Na barvy se může dívat skrze rámeček a omezit tak rozsah výhledu. Potom proběhne sdílení v kruhu. Nejprve se zeptáme, kolik kdo objevil barev, a podle toho se žáci seřadí. Z řady vytvoří kruh. Potom postupně po kruhu řekne každý jednu barvu tak, aby neopakoval tu, co už byla řečena. Začínáme od toho, kdo měl barev nejméně. V kruhu pokračujeme, dokud nevyčerpáme všechny objevené/zapsané barvy. (Když řekne každý jednu, tak už pak můžeme na přeskáčku doplňovat to, co ještě nezaznělo.) Reflexe: Zeptáme se žáků, jaké nové barvy pro sebe v přírodě objevili a jestli je některé odstíny překvapily. Metodická poznámka: Žáky za to, kolik v přírodě objevili barev, neznámkujeme ani jinak nehodnotíme. Každý člověk vidí v přírodě jiný počet barev a cílem této aktivity je se o různé pohledy obohatit. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 6

7 Mikrovýlet (30 min) Cíl aktivity žáci: â se vžijí do role drobného živočicha a pozorují povrch lesní půdy jeho očima; â zpracují své pozorování do komiksu. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: Žáci vytvořili ve dvojici komiks o tom, jak vypadá svět očima drobného živočicha, jak vypadá lesní půda a co se na ní může dít. Pomůcky: kus provazu dlouhý 1 2 m a lupa pro každého, podložka, pastelky, tužka, PL Komiks Popis aktivity: Zeptáme se žáků, jestli už byli případně kolikrát v lese na výletě. Necháme zaznít pár odpovědí. Potom řekneme: My známe les ze svého lidského pohledu, jak to ale asi vypadá, když jde po lese (na výlet) mravenec, slunéčko, pavouk nebo myš? Opět necháme žáky odpovídat a poté si takový mikrovýlet (čili výlet malých tvorů) vyzkoušíme na vlastní kůži. Nejprve si s žáky projedeme malou imaginaci: Teď na chviličku zavřete oči a představte si nějakého malinkého živočicha, ve kterého se na mikrovýlet chcete proměnit. Už jej vidíte? Pokud ano, tak se můžeme spolu s ním vydat na cestu. Poté vybavíme žáky lupami a kusy provazu dlouhými 1 2 m. Jejich úkolem je vybrat si nejzajímavější úsek povrchu půdy, který v dané lokalitě najdou. Položí si na zem provaz a podél něj absolvují celý mikrovýlet. Cestují v leže na břiše, hlavu nesmí zvednout více než 30 cm nad zem a po cestě pozorují okolí pomocí lupy (nebo bez ní). Mají za úkol pozorovat sousedy (jak vypadají, co dělají, s kým se potkávají), povrch půdy (materiály, vlastnosti) či jakékoliv další zajímavé úkazy. Během pozorování obcházíme cestovatele, ujišťujeme se, že chápou úkol a klademe níže uvedené nebo podobné otázky. Otázky pro stimulaci představivosti během aktivity: Jaká je krajina, kterou zrovna cestuješ? Kdo jsou tví nejbližší sousedé? Jsou přátelští? Co dělají? Na čem asi pracují? Jak asi tráví svůj den? Reflexe: Po skončení pozorování dostane každý papírovou šablonku s okýnky (PL Komiks), podložku, tužku a pastelky. Úkolem každého žáka je vytvořit krátký komiks, který vypráví příběh toho, co na zemi pozoroval. V komiksu vystupují tvorové, které potkal, je v něm znázorněna krajina, kterou viděl, a je v něm zachycena situace, kterou pozoroval nebo která se podle něj mohla odehrát. Komiks zakreslí (případně doplní bublinami s textem) do šablonky. Poté se žáci sejdou ve trojici a sdílí své komiksy. Nakonec se sejdeme všichni v kruhu a dáme prostor pro představení 2 3 komiksů. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 7

8 Přímá zkušenost (Direct Experience) Metodická poznámka: Aktivity Potkej strom a Kde se vzal les naplňují třetí fázi Cornellova cyklu. Není nutné, aby proběhly obě. V případě časové tísně je možné jednu z nich vypustit. Řiďte se podle toho, v jakém stavu se skupina žáků nachází. Aktivita Kde se vzal les vyžaduje, aby byla skupina skutečně v klidu a imaginace mohla nerušeně proběhnout. Pokud je skupina žáků hodně neklidná nebo jinak problémová, nemá cenu aktivitu zařazovat a v takovém případě by měla proběhnout alespoň Potkej strom (s důrazem na bezpečnost). Potkej strom (20 min) Cíl aktivity žáci: â vnímají a poznávají stromy pomocí hmatu příp. dalších smyslů; â si uvědomují rozdíly mezi stromy. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Žáci se navzájem bezpečně dovedli ke stromu a zkoumali jej hmatem (čichem). â Žákům se podařilo najít svůj strom a popsat, podle čeho jej poznali. Pomůcky: šátek na zavázání očí do dvojice Popis aktivity: Aktivitu je nejlepší provádět na místě, kde jsou na menším prostoru různé druhy stromů, mezi nimiž lze volně procházet. Žáci utvoří dvojice tak, aby se jim v nich dobře spolupracovalo. Poté určíme bod, ze kterého dvojice vychází. Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý ho kličkami provede vybraným územím se stromy a zastaví před jedním z nich. Předem ukážeme, jakým způsobem má průvodce vést žáka se zavázanýma očima, aby mu cesta nebyla nepříjemná a nezranil se: vede jej opatrně a pomalu za ruku; upozorňuje jej na případné nerovnosti terénu, aby nezakopl; když jej dovede ke stromu, položí mu ruku na kmen, aby do stromu nevrazil. Nevidící se snaží strom důkladně poznat pomocí hmatu (obejme jej, aby zjistil tloušťku, hledá výčnělky a suky po větvích, ohmatá kořenové náběhy atd.). K průzkumu stromu může použít i další smysly a zapamatovat si vůni kůry nebo typické ševelení listí. Nesmí si ke stromu nic přiložit ani si ho jinak označit. Pak ho vidící partner opět kličkami odvede zpět na výchozí místo. Nevidící si může sejmout šátek a nyní je jeho úkolem najít znovu svůj strom. Potom si role ve dvojici vymění. Pokud máme čas, necháme žáky, aby si vyzkoušeli ohmatat a poznat více stromů. Reflexe: Na závěr aktivity se sejdeme všichni v kruhu a ptáme se: Bylo těžké/lehké strom najít? Podle čeho jste svůj strom poznali? Které smysly vám pomohly? Jak vám pomohly? LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 8

9 Kde se vzal les? (20 min) Cíl aktivity žáci: â se dívají na les z nevšední perspektivy (pozorují vzhled a pohyb korun stromů zespoda); â pomocí imaginace prožijí proces, kterým les vzniká (sukcesi). Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Žáci tiše pozorují koruny stromů. â Imaginace probíhá v klidu a každý žák nerušeně prožívá růst lesa. Pomůcky: Karta Kde se vzal les?, zrcátka, příp. podložky na které si mohou žáci lehnout Popis aktivity: Vybereme vhodné místo, kde si všichni mohou lehnout na záda na zem a dívat se do korun stromů (příp. žáky vyzveme, aby si lehli na podložky, máme-li je s sebou). Vyzveme žáky, aby se utišili, jen chvíli pozorovali pohyb a ševelení korun nad sebou, všímali si rozdílů, jak se který strom kývá, co dělají jeho listy či jehlice, jestli nejsou vidět nějací obyvatelé stromů apod. Pokud je mokro nebo je ve skupině někdo, kdo má opravdu problém si lehnout přímo na zem (či na podložku), můžeme zvolit náhradní variantu žáci se dívají do korun stromů ve stoje pomocí zrcátka otočeného vzhůru. Poté se ležících žáků zeptáme: Kde se tu vůbec vzal tenhle les? Jak došlo k tomu, že tady vyrostl? a necháme žáky říci nápady. Poté řekneme, že les nevyroste úplně všude, že to trvá hodně dlouho a potřebuje určité podmínky. Abychom si to dovedli lépe představit, vyzkoušíme si teď, jaké to asi je, když roste les. Vyzveme žáky, aby si našli příjemnou polohu (můžou ležet, sedět ve dřepu, být schoulení na zemi apod.) a zavřeli oči. Čteme/vyprávíme text k imaginaci (Karta Kde se vzal les?), během níž si žáci prožijí vývoj od louky k lesu. Při této imaginaci se postupně zvednou ze země a stanou se stromy. Imaginace končí ve stoje, je z nás vzrostlý les. Po celou dobu imaginace by měli mít zavřené oči. Po skončení imaginace žákům řekneme, že teď se vrátíme zpátky do svého těla: Shodíme všechno listí či jehlice (zatřepeme rukama), setřeseme kůru (zatřeseme celým tělem), vytáhneme kořeny ze země (protáhneme si nohy), otevřeme oči a jsme zpátky ve svém těle člověčím. Reflexe: Sejdeme se v kruhu a ptáme se žáků: Jaké to pro vás bylo? Překvapilo vás během imaginace něco? LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 9

10 Sdílení inspirace (Sharing Inspiration) Lesní galerie (30 min) Cíl aktivity žáci: â nakreslí (na základě zážitku z imaginace anebo z programu) svůj les; â sdílí obrázky s ostatními. Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli: â Každý žák nakreslí obrázek lesa. Pomůcky: pastelky, papír, podložka pro každého, šňůra, kolíčky, reprodukce obrazů lesa (cca 5 obrazů) můžeme doporučit díla těchto autorů: Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Alfred Sisley, Ernst Lud wig Kirch ner, Gustav Klimt, Paul Cézanne, Edvard Munch Popis aktivity: Vyzveme žáky, aby zkusili nakreslit les, který podle nich během předchozí aktivity (imaginace) vyrostl. Jaké stromy (případně jiné rostliny) v něm byly, jak les vypadal, a aby zkusili nakreslit i sami sebe, jak se by se v takovém lese cítili, případně jak se cítí v lese, v němž zrovna jsou. Pokud jsme z nějakého důvodu imaginaci nezařadili a proběhla pouze aktivita Potkej strom, vyzveme žáky, aby nakreslili sami sebe, jak se dnes cítí v lese, v němž zrovna jsou, nebo jak se cítí v lese, který znají a pravidelně ho navštěvují. Rozdáme papíry a podložky a dáme k dispozici pastelky, tužky, voskovky. Během toho, co žáci kreslí, natáhneme mezi stromy šňůru ve výši očí žáků, vyvěsíme reprodukce obrázků lesa od známých malířů a přichystáme kolíčky navíc. Šňůra by měla být dostatečně dlouhá nebo by jich mělo být více, aby obrázky nemusely být nalepené jeden vedle druhého, ale byly dál od sebe. Měla by být zároveň na místě, na které žáci během kreslení nevidí, aby je obrázky nerušily ve vlastní tvorbě. Kdo má nakresleno, nechá si zatím obrázek pro sebe a počká na ostatní. Když mají všichni nakresleno, pozveme žáky do lesní galerie. Chvíli žáky necháme, aby si mohli obrazy prohlédnout. Potom společně obcházíme jeden obraz po druhém a u každého položíme otázky: Jaký měl asi autor obrázku vztah k lesu, jak se v lese cítil? Co jej k nakreslení obrázku přivedlo? Jak asi obraz vznikal? Potom můžeme nechat žáky, aby si stoupli k obrázku, který je jim nejbližší. Nakonec řekneme, že pokud se někdo chce podělit o svůj obrázek, může jej přidat na šňůru do galerie (a případným zájemcům rozdá kolíčky). Opět dáme chvíli, aby si mohli obrázky ostatních prohlédnout a případně se zeptat autora na stejné otázky, které byly položeny výše. Pokud se nikdo o svůj obrázek podělit nechce, žáky nenutíme. Pokud se naopak chtějí podělit všichni nebo skoro všichni, navrhneme na konci aktivity, že mohou ve škole své obrazy ještě dotvořit či vylepšit/překreslit (svůj obrázek z terénu mít jako skicu) a vytvořit si svoji lesní galerii ve třídě. Les ve škole uvádí... LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA Metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ Autoři: Bc. Barbora Landová, Mgr. Jana Kindlmannová, aktivity vycházejí z metodiky Josepha Cornella; Ilustrace a grafická úprava: MgA. Jana Štěpánová, RedGreenBlue; Vydalo Sdružení TEREZA, Praha 2012 LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 10

11 Přílohy METODIKY PRO 1. STUPEŇ KARTA TVRZENÍ O LESE karta Kde se vzal les PL zvuky PL Komiks PL rámeček LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 11

12 Karta Tvrzení o lese NÁVRHY PRAVDIVÝCH A LŽIVÝCH TVRZENÍ O LESE A JEHO OBYVATELÍCH Fantazii se meze nekladou, klidně si můžete vymyslet jiná, další, vlastní. Stromy ochlazují vzduch. V lese je čistější vzduch než ve městě. V České republice žijí vlci. V České republice žije rys. V českém lese rostou palmy. V českém lese rostou maliny. Správný les je pouze jehličnatý. Správný les je pouze listnatý. Les může být jehličnatý, listnatý nebo smíšený. Borovice na zimu opadává. Smrk na zimu opadává. Jedle u nás neroste. Jedle roste hodně pomalu. Jedle má jehličí po celý rok. Buk na zimu opadává. Dub na zimu opadává. Modřín na podzim shazuje listí. Modřín na podzim shazuje jehličí. Na jeřábu rostou jeřabiny. Na buku rostou žaludy. Na dubu rostou žaludy. Na buku rostou bukvice. Na dubu rostou bukvice. Srnka žere trávu. Srnka žere maso. Jelen okusuje mladé stromky. Jelen okusuje mladé srnky. Divoké prase žere bukvice. Divoké prase žere myši. Divoké prase bydlí na stromě. Veverka si dělá zásoby na zimu. (vypařují vodu a dělají stín) (stromy zachytávají mnoho škodlivin) (jejich počet je malý; Beskydy, Šumava) (většina středoevropských dubů ano) (je všežravec a loví i drobné živočichy) LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 12

13 Veverka si hrabe noru. Liška je největší lesní zvíře. Liška má rezavou špičku ocasu. Liška žere maliny. Jezevec v zimě spí. Jezevec má pruhy. Sova umí létat potmě. Sova je dravec a žere maso. Sova si louská oříšky. Mravenci chodí jen po vyznačených cestách. Mravenci mají rádi sladké. (žije v dutinách a hnízdech) (značí si je pomocí feromonů, značky čtou tykadly) Mravenci mají osm nohou. (6) Datel má černé peří. Datel dělá kykyryký. Datel kope nohama do stromů. Kos umí napodobit hlas jiného ptáka. Kos hnízdí na zemi. Kukačka si staví hnízdo. Kukačka dělá kuku, kuku. Kukačka bydlí v hodinách. Houby rostou jenom na zemi. Houbám chutná dřevo. Houby se kamarádí se stromy. Slimáci žerou houby. Slimák má ulitu. Užovka umí plavat. Užovka spolkne i zajíce. Borůvky jsou žluté. Borůvky rostou pod borovicí. Medvěd žere borůvky. Kapradí roste na sluníčku. Kapradí roste ve stínu. (ale hnízdo nebývá vysoko nad zemí) (jsou významnými rozkladači dřeva) (velmi časté je jejich symbiotické soužití zvané mykorrhiza kořeny stromů jsou opletené nebo prorostlé houbovými vlákny) (ale rostou i ve smrčinách, kyselých bučinách, na vřesovištích, rašeliništích apod.) LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 13

14 Karta Kde se vzal les? text k vizualizaci (účastníci mají zavřené oči a leží/stojí na zemi) Je chladno a jasno. Vzduch je skoro mrazivý. Sluníčko svítí na zelená stébla trávy. Ta se vlní ve větru, a když se rozhlédnete, vidíte široko daleko jen šumící trsy trávy. Zhluboka se nedechněte. Cítíte ten vítr? Zaševelíme si prsty jako stébly. Jen v dálce na svazích kopce nebo na břehu říčky pár stromů, sem tam nízký keříček. Teď si všichni sedněte do dřepu, schoulíme se, aby nám nebyla zima. Představte si, že jste se proměnili v malinké semínko vrby nebo břízy, které přilétlo po větru, a teď zapadlo mezi zelené šustivé lístky na travnaté louce. Někoho z vás mohla přinést sojka v lískovém oříšku a zapomněla, kde se její zásoba na zimu schovává vy se jen pro sebe usmíváte a těšíte se na to, co přijde. Je tu sice dost těsno, ale trsy trávy vás chrání před mrazem. Otepluje se, slunce svítí. Občas přijdou mraky a pokropí louku vydatným deštěm. Je čím dál tepleji a vy cítíte, jak vám puká slupka; můžete se začít drát ven ze semínka. Vystrčte špičku kořínku a zašmátrejte kolem sebe, jestli je hlína dost měkká, abyste do ní mohli vrůst. Půda je mokrá deštěm, tak to jde dobře. Nahoru ke sluníčku začněte pomalu vysouvat první lístek. Jak se otepluje a je dost vláhy, můžete růst stále výš, máte silný stonek, pevnější a pružnější než tráva okolo, stonek se vám větví a na něm raší lístečky a najednou už jste vyšší než všechna stébla a květiny kolem. Když zafouká vítr, vaše stonky se ohnou, ale zase se vrátí zpátky. Ohněte se k zemi a zase se narovnejte. Jste pružné keříky, které přerostly trávu. Některým šustí listy, jiným se kolébají větvičky s jehnědami, někdo je hladký, jiný keřík pichlavý a plný trní. Zastínili jste trávu a ta začala ustupovat. Jen sem tam zůstala ta, které nevadí stín. Otevřete oči a rozhlédněte se, jaké pěkné keříky nám tu všude vyrašily. Pláň, která byla dříve jen travnatá, je celá zarostlá. Jako les to ale ještě zdaleka nevypadá. Příroda se stále vyvíjí. Opět zavřete oči a poslouchejte, co se bude dít dál. Vítr se prohání po pláni zarostlé keři. My se opět schoulíme do dřepu. Jsme opět semínky, která se ztratila mezi keři. Některé semínko má křidélko a přilétlo po větru, jiné sem donesla veverka a zapomněla ho sníst, některé bylo uvnitř sladké bobule, kterou upustil pták, co přelétal nad křovinami. Vybojovat si místo mezi keři a ostružiním nebude snadné. Naštěstí křoviny nepokrývají povrch půdy tak hustě, jako tráva. Každé semínko si najde svou cestu, své světlé místo. Sluníčko hřeje a opět zapršelo, takže se, mladé stromky, můžete probudit k životu. Drobný kořínek vrůstá do měkké hlíny, rozvětvuje se a jako malá kotva drží vaše zatím křehké tělo v půdě. Směrem nahoru, ke světlu, je potřeba se prodrat co nejrychleji, aby vás nepředběhly křoviny a nezadusilo ostružiní, vytáhněte se proto co nejrychleji vzhůru. Kořínky vrůstají čím dál hlouběji, nasávají vodu a živiny, lístky se derou ke slunci a čerpají z něj sílu. Váš stonek sílí, zpevňuje se a dovolí vám vyrůst do takové výšky, že už jste nechali daleko pod sebou trávu, květiny, ostružiny, jalovce, lískové keře a další rostliny. Váš kmen je silný, (položte ruce kolem svého pasu a hmatejte, jak silný máte kmen), a tak unese i silné větve, které se rozrůstají do všech stran a tvoří nádhernou korunu (protahujte ruce co nejdál do všech stran). Stejně tak kořeny v hlíně sílí a drží celý strom pevně v zemi. Přihnal se vítr, ale pohne jen větvemi, trochu rozkývá korunu, celý strom ale stojí pevně na místě a rozhlíží se z výšky kolem sebe. Vyrostl nám les. Zde je možné imaginaci ukončit (a). Pokud je skupina dobře naladěna a je zřejmé, že můžeme ještě chvíli pokračovat, zkusíme imaginaci ještě prohloubit (b). LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 14

15 a) Konec kratší varianta: Chvilku se ještě rozhlédněte a zaposlouchejte, a zkuste si ještě chvilku podržet obraz svého lesa. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Tak, a teď už se můžete vrátit zpátky do svého těla. Zatřepejte rukama a shoďte tak všechno listí či jehlice, zatřeste celým tělem a setřeste kůru, protáhněte si nohy a tím vytáhněte kořeny ze země, otevřete oči a jste zpátky ve svém těle člověčím. b) Konec delší varianta: Tvoříte společenství stromů, které může vypadat různě. Každý se v duchu (a stále ještě se zavřenýma očima) rozhlédněte. Je les, který kolem sebe vidíte, jehličnatý nebo listnatý? Nebo třeba smíšený ze všech možných druhů stromů? Jaký strom jsi ty sám? Jsi pichlavá borovice, jedle, smrk, či listnatý dub, javor, jeřáb nebo buk? Nebo se ti zalíbilo zůstat lískovým keřem či bílou břízkou? Každý teď vidí svůj les, jenom podle svých představ. Zkuste si ten les zapamatovat. Jsou v něm ještě další tvorové kromě stromů a keřů? Žijí tu nějaká zvířata, kvetou květiny, rostou tu houby? Slyšíte nějaké zvuky? Chvilku se ještě rozhlédněte a zaposlouchejte, a zkuste si ještě chvilku za víčky podržet obraz svého lesa. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Tak, a teď už se můžete vrátit zpátky do svého těla. Zatřepejte rukama a shoďte tak všechno listí či jehlice, zatřeste celým tělem a setřeste kůru, protáhněte si nohy a tím vytáhněte kořeny ze země, otevřete oči a jste zpátky ve svém těle člověčím. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 15

16 PL Zvuky Jednotlivé kartičky, prosím, rozštříhejte podle čerchované čáry a pracujte s nimi dle aktivity Mapa zvuků. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 16

17 Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo? Kolik různých zvuků jsi slyšel? Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč? Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč? Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo?

18 PL Komiks Jednotlivé pruhy, prosím, rozštříhejte podle čerchované čáry a pracujte s nimi dle aktivity Mikrovýlet. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 18

19 Jméno: Název komiksu: Jméno: Název komiksu:

20 PL Rámeček Silnější papír A4 (karton, čtvrtka), prosím, nejprve složte na čtvrtiny (dle plné čáry) a pak vystřihněte obdélník podle čerchované čáry. Po rozložení dostanete rámeček. Pracujte s ním dle aktivity Barvy. LES JE PŘÍTEL ČLOVĚKA / 1. stupeň zš 20

les ve škole uvádí... Nesem se lesem metodická pomůcka pro 2. stupeň ZŠ

les ve škole uvádí... Nesem se lesem metodická pomůcka pro 2. stupeň ZŠ les ve škole uvádí... Nesem se lesem aneb program zaměřený na podporu rozvoje vnímavosti dětí vůči přírodě metodická pomůcka pro 2. stupeň ZŠ O programu Nesem se lesem Milí přátelé! Rádi bychom vás podpořili

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Anotace: VY_12_INOVACE_PRV2_2_02

Anotace: VY_12_INOVACE_PRV2_2_02 VY_12_INOVACE_PRV2_2_02 Anotace: Šablona: I/2 Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Ročník: Materiál obsahuje prezentaci zaměřenou na poznávání listnatých

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy Vypracovaly: Veronika Bořutová, UČO 253475 Olga Krejčí, UČO 322757 Edita Černá, UČO 191586

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_006 Jméno autora: Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Mgr. Radmila Holubcová. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Tematická oblast: Ekosystémy.

Mgr. Radmila Holubcová. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Tematická oblast: Ekosystémy. Autor: Mgr. Radmila Holubcová Datum vytvoření: 2.1.2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Tematická oblast: Ekosystémy Téma: Cílová skupina: Ekosystém les Žák Typická věková skupina,

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.13.4._PŘ TÉMA: společenstva lesů ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl Inovace výuky I.stupeň Inovace výuky Člověk a svět práce Autorka : Mgr. Martina Tanglová Včelí úl Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Tematický okruh: Práce s drobným

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

DŘEVO pracovní list I.

DŘEVO pracovní list I. DŘEVO pracovní list I. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů skrývačky, doplňovačky, přivazovačku, křížovku

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více

Pracovní list- listopad 2016

Pracovní list- listopad 2016 Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy TAJUPLNÁ ZAHRADA Kategorie 1. stupeň ZŠ Pracovní list- listopad 2016 Tým: 1. úkol: Zvířátka se chystají na zimu. Doplňte do volných míst v textu správná slova z nabídky

Více

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule)

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Ekosystémy (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-2-05 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 2. třída Autor: Zuzana

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA 10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA Mladecko je právě díky lesním porostům vyhledávanou rekreační oblastí. Poslední desáté zastavení seznamuje návštěvníky s rostlinami i živočichy typickými pro tento ekosystém.

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Ekologická soutěž základní (třídní) kolo 1. Víš, co je to recyklace? a) jízda na kole b) zpracování a úprava odpadu c) vývoz odpadu na skládku 2. Na j

Ekologická soutěž základní (třídní) kolo 1. Víš, co je to recyklace? a) jízda na kole b) zpracování a úprava odpadu c) vývoz odpadu na skládku 2. Na j Ekologická soutěž 18. listopadu 2009 se uskutečnilo na pracovišti Slovákova školní kolo Ekologické soutěže. Tříčlenná družstva žáků pátých tříd všech tří odloučených pracovišť naší školy si ověřilo svoje

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí.

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Stromy jehličnaté stromy Ročník 3. Anotace Tyto dva pracovní listy

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

ročník 7. č. 36 název

ročník 7. č. 36 název č. 36 název Rostlinné společenstvo - les anotace V pracovních listech si žáci vysvětlí význam lesů, vyčlení rostliny lesního společenství, naučí se rozlišovat základní systematické skupiny rostlin a znát

Více

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro I. stupeň základních škol V lesoparku pod Kvádrberkem se můžete seznámit s různými dřevinami, bylinami, ale i živočichy. Prosíme, chovejte se zde ohleduplně

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia ČÁST BOTANICKÁ Připravili jsme pro vás pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly. Můžete si tak ověřit

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Život v lese DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-16_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Život v lese DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-16_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Život

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

VY_32_INOVACE_23P1205

VY_32_INOVACE_23P1205 Společenství LES PRVOUKA JEHLIČNATÉ STROMY smrk jedle smrk JEHLIČNATÉ STROMY borovice modřín LISTNATÉ STROMY buk dub buk dub Listnaté stromy jírovec kaštan bříza LESNÍ ZVÍŘATA Lesní zvířata Lesní zvířata

Více

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech.

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech. DRUHY OHNIŠŤ Bez ohně by nebylo života. Provázel lovce, zálesáky i táborníky nejen v okamžicích slavnostních, při přátelských posezeních, ale sloužil jim především jako zdroj tepla a bezpečí i k přípravě

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS EKOLOGICKÝ Tematický celek: PŘÍRODOPIS LES Tématický

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY?

Více

Ptáci - hádanky. Autor: Bc. Petra Krysová. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Ptáci - hádanky. Autor: Bc. Petra Krysová. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Autor: Bc. Petra Krysová Ptáci - hádanky III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět:

Více

Tematická oblast: Život na Zemi Přírodní společenstvo - les. Ročník: 5. Mgr. Alena Hrušková Datum: Školní rok: 2012/2013

Tematická oblast: Život na Zemi Přírodní společenstvo - les. Ročník: 5. Mgr. Alena Hrušková Datum: Školní rok: 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07, Tupesy 112 Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - les Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Pracovní listy grafomotorické cviky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

JAZYKOLAM Peříčko vzal větříček. Peru peří, deru peří. Kolik peří, kolik měří?

JAZYKOLAM Peříčko vzal větříček. Peru peří, deru peří. Kolik peří, kolik měří? PEŘÍČKA Peří je srst ptáčků. Je tak lehké a měkké... Když ptáčkovi vypadne peříčko, nepadá přímo k zemi, třeba jako kamínek, ale snáší se. Proč se peříčko snáší tak pomalu? Co ještě padá pomalu? Co padá

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

Čtenářská lekce: Putování přírodou

Čtenářská lekce: Putování přírodou Čtenářská lekce: Putování přírodou Zpracovatel: Mgr. Hana Kvapilová Ročník: 5. Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny Cíle: Rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi žáky Tvořit otázky a odpovědi (celou

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Programy, vhodné pro kreslení obrázků jsou Photoshop nebo Gimp. Nebudu zde popisovat, jak přesně nástroje těchto programů fungují. To lze

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy 1. ZAHRADY A PARKY Často se u škol vysazuje park, ve kterém rostou vedle domácích dřevin i dřeviny cizokrajné. Stejně tak je to i v případě Základní školy v Mladecku. Vpravo od hlavní brány rostou borovice

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ CZ.1.07/1.4.00/21.3811 METODIKA: Výkladová prezentace na kliknutí Soutěž v poznávání zvířat LESNÍ ŽIVOČICHOVÉ VEVERKA OBECNÁ hlodavec ocas rovnováha při lezení, drápy pomáhají při lezení střapce chlupů

Více

VY_32_INOVACE_01_EKOSYSTEMY

VY_32_INOVACE_01_EKOSYSTEMY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_EKOSYSTEMY Ekosystémy Předmět: Environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 21. 10. 2011 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem)

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Správné odpovědi označte v tabulce O, špatné odpovědi označte v tabulce X. Zapište každou odpověď žáka na všechny otázky. 1. Jaké práce

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Dobrý den, Činnosti pro prezentaci nového jazyka.

Dobrý den, Činnosti pro prezentaci nového jazyka. WATTSENGLISH POSTER ACTIVITIES Dobrý den, doufáme, že se Vám plakát líbí. V naší publikaci Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., která byla vytvořena ve spolupráci s VÚP a MŠMT jsme

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 10/09. Název materiálu: Pracovní listy Obnova lesa. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 10/09. Název materiálu: Pracovní listy Obnova lesa. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 10/09 Název materiálu: Pracovní listy Obnova lesa Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: PhDr. Marie Pernicová ANOTACE Škola:Základní škola Brno, Jana Babáka 1

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Předmět: Přírodověda, 5. ročník. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Předmět: Přírodověda, 5. ročník. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti. Modelová příprava pro výuku ve škole

ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti. Modelová příprava pro výuku ve škole ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti Modelová příprava pro výuku ve škole Téma: Podmínky pro život rostlin Ročník: III. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Mgr. Gabriela Burešová

Mgr. Gabriela Burešová Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12 Název vzdělávacího materiálu Stromy listnaté, jehličnaté Člověk a příroda Jméno autora Anotace

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jedle bělokorá Jedle bělokorá - Abies alba Miller Strom velkých rozměrů, vždyzelený

Více

Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko)

Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko) Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko) www.mseno.eu; www.kokorinsko.nature.cz Odpovědi na otázky z pracovních listů Pracovní

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Informatika 8. třída/6

Informatika 8. třída/6 Rekurze Jedním z důležitých principů pro návrh procedur je tzv. rekurze. Nejlépe uvidíme tento princip na příkladech dvou velmi jednoduchých procedur (hvězdička označuje násobení). Rekurze vlastně označuje

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více