Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 (GPIB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 (GPIB)"

Transkript

1 Téma 3 Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 (GPIB) Standard sběrnice IEEE 488.1, konfigurace přístrojů, signály sběrnice, elektrické parametry, princip korespondence, typy GPIB zpráv, vícevodičové stykové zprávy, adresy, univerzální příkazy, funkce rozhraní. IEEE 488.2, vysoce-rychlostní přenos HS 488, přístrojové příkazy a dotazy, soubor příkazů pro programování přístrojů SCPI, stavový model SCPI, standardní registr událostí, registr stavového bajtu, sériové hlášení, paralelní hlášení. Systémy IEE 488 složené z autonomních přístrojů propojených sběrnicí IEEE 488 jsou nejrozšířenější laboratorní systémy. IEEE 488 (GPIB) (HP-IB) Konektor GPIB, signály Téma 3 GPIB HW str. 1

2 Lineární konfigurace Hvězdicová kofigurace Základní technické parametry sběrnice Měřicí systém podle standardu IEEE se skládá z funkčně samostatných zařízení (přístrojů, počítačů apod.) propojených standardizovanou paralelní sběrnicí. Základní vlastnosti systému IEEE 488.1: - celkový počet funkčních jednotek zapojených v systému max celková max. délka sběrnice 20 m - max. vzdálenost mezi dvěma funkčními jednotkami 2 m - počet vodičů sběrnice 24 (8 datových DIO1 až DIO8, 3 pro řízení přenosu dat DAV, NRFD, NDAC, 5 pro vysílání jednovodičových zpráv ATN, IFC, REN, SRQ, EOI, 8 zemních vodičů) - max. přenosová rychlost 1 MB/s (typicky podstatně nižší 250 až 500 kb/s) - elektrické úrovně signálu TTL, L (< 0.8 V), H (> 2,0 V) - logické úrovně signálu log. 1 (TRUE) ~ L, log. 0 (FALSE) ~ H Téma 3 GPIB HW str. 2

3 Signály IEEE 488 Datové linky DIO1 DIO8 8 datových linek nese buď data nebo interfejsové zprávy, někdy nazývané stykové zprávy (interface messages). Stav ATN určuje, zda jde o data nebo interfejsové zprávy. Všechny zprávy a většina dat používá 7 bitový ASCII nebo ISO kód. Korespondenční linky Tři linky asynchronně řídí přenos zpráv mezi zařízeními. Zaručují, že přenos je bez chyb a přizpůsobí se nejpomalejšímu zařízení. NRFD (nepřipravenost dat not ready for data), indikuje, zda je zařízení připraveno přijmout byte zprávy. Linka je buzena všemi zařízeními při příjmu povelů, posluchači při příjmu datových zpráv a mluvčím při umožnění HS 488 protokolu (viz dále). NDAC (nepřijatá data not data accepted). Indikuje, zda zařízení přijalo nebo nepřijalo data. Linka je buzena všemi zařízeními, které přijímají příkazy a všemi posluchači, kteří přijímají data. DAV (data platná) určuje kdy jsou data stabilní a mohou být přijmuta zařízeními. Řídič (controller) budí linku, když posílá povely a mluvčí budí linku při posílání datových zpráv. Linky řízení sběrnice (jednovodičové signály - zprávy) ATN kontroler dá ATN platná při posílání povelů po datových linkách tj. ATN = TRUE interfaceové zprávy- command adresy, vícevodičové zprávy ATN = FALSE informační data (device depen. messages) data, program. instrukce, výsledky měření, stavy zařízení IFC systémový řídič budí linku při inicializaci sběrnice REN systémový řídič budí linku při uvedení zařízení do místního nebo vzdáleného (remote) režimu SRQ vyžádání obsluhy zařízení budí asynchronně linku při požadavku obsluhy EOI značka konce přenosu dat mluvčí nebo identifikace paralelního hlášení - řídič Jednovodičové příkazy (shrnutí) IFC, REN, ATN, zpráva IDY (identify) při ATN & EOI = TRUE Téma 3 GPIB HW str. 3

4 Elektrické parametry realizuje funkci logického součinu pro negativně pravdivostní. logiku pomocí tzv. wired or (součet -or) Využívá princip duality y = a * b y a b Maximální vzdálenost mezi zařízeními: 4 m celková délka kabelu: 20 m počet přístrojů: 15 (pro HS 488 zpřísněné podmínky) Téma 3 GPIB HW str. 4

5 Handshake korespondence Téma 3 GPIB HW str. 5

6 Blokové schéma korespondence mluvčího a posluchače v systému IEEE 488 Téma 3 GPIB HW str. 6

7 HS 488 Zvýšení přenosové rychlosti (až do 8 Mb/s) - mluvčí vyšle impuls LOW, informuje posluchače, že je schopen přenášet data v HIGH SPEED 488 režimu - posluchač nereaguje změnou NRDF na DAV a tím indikuje, že je schopen použití HS další byty jsou přenášeny synchronně s použitím HS 488 Principy komunikace v systému IEEE 488 Jedna systémová řídicí jednotka (systém controller) - ovládá činnost systému - vysílá jednovodič. zprávu IFC, REN - umožňuje vysílání jednovodič. příkazů ATN, EOI, adres, vícevodičových příkazů, vysílání a příjem přístrojových zpráv Vlastní komunikace probíhá mezi jednou vysílací jednotkou (mluvčí - talker) a jednou nebo více přijímacími jednotkami (posluchači - listeners). Není rozlišen směr přenosu, určení směru přenosu je řešeno tak, že každá jednotka má přiřazeny dvě adresy přijímací MLA a vysílací MTA. Adresy se liší v 6. a 7. bitu, prvních 5 bitů je společných viz. tab. 2.1 Adresa - pomocí přepínačů - z klávesnice na předním panelu přístroje - rozsah (0-30), 31 je odadresování posluchačů a příjemců UNL, UNT Na sběrnici jsou 2 druhy zpráv: 1. interfejsové zprávy: adresy, univerz. příkazy, vícevodičové zprávy ATN = true 2. přístrojové zprávy: informační data, data, instrukce ATN =false Téma 3 GPIB HW str. 7

8 Interfaceové zprávy: ATN = TRUE univerzální příkazy sekundární příkazy adresované příkazy adresy funkčních jednotek Univerzální příkazy vyvolávají odpovídající činnost současně ve všech přístrojích zapojených v systému IEEE bez nutnosti jejich adresování. LLO (local lockout - 11H) blokování místního ovládání. Příkaz zablokuje lokální ovládání přístroje, tzn. že přístroj v dálkově řízeném stavu (REMOTE) nebude možné stisknutím tlačítka local převést do stavu lokálního ovládání (LOCAL). Odblokování tohoto stavu a přechod do místního ovládání se provádí vysláním adresovaného příkazu GTL. PPU (parallel poll unconfigure - 15H) zrušení konfigurace pro paralelní hlášení DCL (device clear - 14H) nulování přístroje. Příkaz uvede přístroj do klidového stavu (definovaného výrobcem). SPE (serial poll enable - 18H) povolení sériového hlášení SPD (serial poll disable - 19H) ukončení sériového hlášení UNL (unlisten 3FH) UNT (untalk 5FH) Adresované příkazy: GTL přejdi do místního ovládání SDC výběrové nulování přístroje PPC konfigurace pro paralelní hlášení GET group execution trigger skupinové spuštění TCT převezmi řízení Sekundární příkazy: PPE umožnění paralelního hlášení PPD znemožnění paralelního hlášení Téma 3 GPIB HW str. 8

9 Přístrojové zprávy: ATN = FALSE programovací příkazy (znaky nebo řetězce) naměřená data informace o vnitřním stavu přístroje Funkce rozhraní IEEE 488 Vlastnosti rozhraní (interface) funkčních jednotek FJ jsou určeny pomocí funkcí rozhraní (interfaceové funkce). Ve standardu je definováno 10 funkcí: SH (Source Handshake) zdroj korespondence AH (Acceptor Handshake) příjemce korespondence T/TE (Talker/Extended Talker) mluvčí/rozšířený mluvčí L/LE (Listener/Extended Listener) posluchač/rozšířený posluchač RL (Remote/Local) dálkové/místní ovládání DC (Device Clear) nulování přístroje DT (Device Trigger) spouštění přístroje SR (Service Request) vyžádání obsluhy PP (Parallel Poll) paralelní hlášení C (Controller) kontrolér Některé funkce mohou mít několik odlišných variant, které se označují číslem za písmennou zkratkou funkce (např. T0 až T8, 0 znamená, že daná funkce není použita). Požadované funkce rozhraní: Dle standardu IEEE musí mít FJ implementovány tuto sestavu funkcí : SH1, AH1, T5, L3,SR1, RL0, PP0, DC1, DT0, C0. Formáty dat: kódy: ASCII, 8 bit binární Numerické formáty: NR1 123, +123, NR2 12.3, , NR3 1.23E5, E-28 Znakové formáty: R4-D2 musí začínat písmenem Řetězcový formát: libovolný kód ASCII Blokový formát hlavička + vlastní blok Oddělovací a ukončovací znaky: ukončení: - příjem: -LF LF+EOI linka na EOS, možno zadat ukončovací byte - vysílání: LF LF+EOI linka oddělení (příkazy SCPI): : dvojtečka dvě rozdílné úrovně ; středník stejné úrovně, čárka např. rozlišení (CONF:VOLT:DC10, 003) Téma 3 GPIB HW str. 9

10 Stavový model IEEE (vždy je součástí dokumentace k danému přístroji) Udává stav přístroje pomocí registrů, které mohou být programovány (enable registry), nebo čteny registry událostí přístroje MSS bit 6 (master sumary status bit) = 1 nastala-li alespoň jedna příčina k žádosti o obsluhu MAV(message available) or ESB (event status bit) MAV or QD programově: - testování SRQ = TRUE sériové hlášení - čtení (*STB?) - paralelní hlášení Téma 3 GPIB HW str. 10

11 Stavový model pro funkční generátor HP 33120A Téma 3 GPIB HW str. 11

12 Stavový model pro multimetr HP 34401A Model rozšířený o 16-bit event registr questionable data (umožňuje podrobnější zjištění stavu multimetru) Téma 3 GPIB HW str. 12

13 Sériové hlášení (seriál poll) Umožní vyhledávání zařízení a získání specifických informací ze zařízení- přístrojů, která požadují obsluhu (SRQ) důvody: - data jsou ve výstupním bufferu (MAV bit) po předchozím dotazu (QUERRY) - nastala událost: dokončena operace (ESB bit) chyby - příkazu - provedení - dotazu - zařízení STATUS BYTE x RQS ESB MAV QD x x x př. Čtení stavového bajtu char a; ibwait (ud, RQS/TIMO); ibrsp (ud, &spr); if (spr==a){... x záleží na výrobním zařízení Mechanismus: - jednotka (přístroj) vyšle SRQ - signál SRQ musí řídič testovat otázka programu - řídič zjišťuje jaký přístroj SRQ zapnul a důvody - adresuje přístroje, čte STATUS BYTE, bit 6 RQS, podle vyhodnocení STATUS BYTE nebo podrobněji EVEN REGISTR BYTE zjistí příčinu (případně při nastavování rovnou provádí akci) SYSTEM CONTROLLER DEVICE UNL (viz. tabulka Multiline Interface Messages) MLA SPE DEVICE TALK ADDRESS generuje S. P. Byte zařízení nastaveno jako mluvčí musí bít mluvčí, aby mohl poslat byte (data)! čtení SER. POLL BYTE Serial Poll Byte vrácen SERIAL POLL DISABLE vypne Serial Poll Mode UNT (odadres. mluvčích) Téma 3 GPIB HW str. 13

14 Paralelní hlášení ( PP parallel poll) Funkce rozhraní PP umožní řídící jednotce zjistit stav několika přístrojů připojených na sběrnici IEEE 488 současně. Stavová informace je obsažena v jednom bitu, tedy při jednom volání je možno získat paralelní hlášení až z 8mi zařízení.každému přístroji je přidělen individuální stavový bit ist (individual status bit) zařízení. 1) Zařízení musí být konfigurováno před skutečným voláním PP - zařízení přiřazena linka DIO1 DIO8, na které odpovídá - přiřazená linka (DIO1 DIO8) odpovídá ist = 1 s = 1 char num = 0x66; char ppr; ibppc(dev, num); E S D2 D1 D0 nebo ist = 0 s = 0 E = 1 disable PP E = 0 enable PP S = 1 vložit přiřaz. linku při ist = 1 S = 0 vložit přiřaz. linku při ist = 0 D0 D2 číslo linky, fyz. linka = bin(d 2 D 1 D 0 ) + 1 2) Vyvolání PP ibrppc (dev, &ppr); činnosti sekvence interfejsových zpráv : UNL, (LAD), PPC, PPE, UNL IDY (identify, ATN=true, současně EOI = true) je výzvou aby zařízení poslala své stavové bity do bytu paralelní odezva ppr, viz. program 3) zrušení schopnosti paralelního hlášení UNL (LAD), PPC, PPD (paralel poll disable) UNL Téma 3 GPIB HW str. 14

15 Souhrn IEEE 488 hardware IEEE 488 rozlišuje tři typy zařízení- funkčních jednotek F.J. : Kontroler - počítač Posluchač F.J pouze poslouchá Mluvčí F.J. Jednotka vysílá data Jednotky mohou být pouze posluchači např. generátor, mluvčími i posluchači např. voltmetr Základní charakteristiky: Počet jednotek 15 Délka sběrnice celkem 20 m 24 vodičů 8 datových, 8 řídících (3 pro korespondenci, 5 pro řízení sběrnice), 8 zemnících max. rychlost 1MB/s, 8MB/s pro HS 488 Druhy zpráv: úroveň signálů TTL negativně pravděpodobnostní logika informační data, data, instrukce ATN =false interfejsové zprávy: adresy, univerz. příkazy, vícevodičové zprávy ATN = true Adresy zařízení adr= 0-30, 31 = UNL, UNT odadresování Posluchačské adresy: MLA0 MLA 30 = adr +32 Adresy mluvčích: MTA0 MTA 30 = adr +64 Komunikace: Formát dat: ASCII Numerické Znakové řídí kontroler ( akt. controller in charge), při ATN= true odadresuje, adresuje sebe jako mluvčího, adresuje posluchačské jednotky, případně pošle univerz. příkazy při ATN = false vyšle podle programu data řetězce, kterými jsou programovány jednotlivé přístroje posluchači, dále se podle programu může přepnout na posluchače, případně přepne další jednotky a přijme data z přístroje ve formě řetězců; vše podle programu Řetězce, bloky Téma 3 GPIB HW str. 15

16 Stavový model IEE Je součástí dokumentace ke každému přístroji vybaveného IEEE 488 a ukazuje význam jednotlivých bitů v registrech přístupných (přístupných softwarově uživateli). Registr stavového slova (status Byte Registr) obsah registru je schopna jednotka na požádání vyslat bit.6 (request service) identifikuje, zda jednotka žádá nebo nežádá obsluhu. Další udávají důvod požadavku obsluhy Standardní stavový registr událostí ( standard even status registr) určuje blíže,jaká událost nastala Ke každému registru je přiřazen pomocný registr (Enable Registr) umožňující aktivaci nebo maskování jednotlivých bitů stavových registrů Sériové hlášení: Po zjištění SRQ je nutné, aby kontroler zjistil, která jednotka žádá obsluhu, případně z jakého důvodu. Postupně jsou adresovány přístroje a předávají řídícímu počítači informace o stavovém bajtu. (Přístroj, který vyslal signál SRQ má ve stavovém bajtu nastavený bit 6. Paralelní hlášení: umožní řídící jednotce zjistit stav několika přístrojů současně. Stavová informace je obsažena v jednom bitu, tedy při jednom volání je možno získat paralelní hlášení až z 8mi zařízení.každému přístroji je přidělen individuální stavový bit ist (individual status bit) zařízení. Téma 3 GPIB HW str. 16

17 Další studijní púomůcky: 1. Haasz a kol.: Číslicové měřicí systémy, ČVUT GPIB tutorial: NI Instrumentation Catalog, HP: Tutorial Description of HP-IB 4. Katalogy NI NI User Manual NI Function Reference Manual GPIB Analyzer User Manual 5. Application Notes (GPIB cca 60 Application Notes) 6. Katalogy přístrojů HP osciloskop, multimetr, čítač, generátor 7. web: ftp://ftp.natinst.com/support/gpib Téma 3 GPIB HW str. 17

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1 MĚŘICÍ SYSTÉMY Přehled - základní principy, použití, uživatelské vlastnosti Měřicí systém GP-IB (IEEE 488, IEC625 a další) - popis, princip komunikace, přenos zpráv a vícevodičových příkazů, princip přerušovacího

Více

Sběrnice GPIB (General Purpose Interface Bus)

Sběrnice GPIB (General Purpose Interface Bus) X38MSP Automatizované měřicí systémy se sběrnicí GPIB Jaroslav Roztočil Katedra měření Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha Technická 2, 6 27 Praha 6 E-mail: roztocil@fel.cvut.cz Sběrnice GPIB (General

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Autor: Tomáš Válek, xvalek02@stud.fit.vutbr.cz Login: xvalek02 Datum: 21.listopadu 2012 Obsah 1 Úvod do rozhraní I 2 C (IIC) 1 2 Popis funkčnosti

Více

Průmyslové sběrnice. CAN (Controller Area Network) - protokolem sériové komunikace

Průmyslové sběrnice. CAN (Controller Area Network) - protokolem sériové komunikace Průmyslové sběrnice CAN (Controller Area Network) - protokolem sériové komunikace GPIB (General-Purpose Interface Bus) paralelní sběrnice podporovaná formátem přenášených dat SCPI (Standard Commands for

Více

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr Josef Voltr USB Centronics RS232 IEEE488/GPIB/HPIB ISA PCI ATA SCSI SATA USB původní úmysly připojení telefonu k PC, jednoduché použití (skutečné P&P), perspektiva pro různé periferie hvězdicovitá topologie

Více

Číslicové měřicí systémy. Téma 4

Číslicové měřicí systémy. Téma 4 Téma 4 Programování GPIB Komunikace v systému IEEE 488 je založena na přenosu zpráv mezi řídící jednotkou a měřicími přístroji. Jedné se o zařízení založenými na zprávách - Message Based Device. Programování

Více

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní Obvody a architektura počítačů Josef Voltr, 2013 Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení - propojení mezi zařízeními Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení

Více

AUTOMATIZOVANÝ MĚŘICÍ TESTOVACÍ SYSTÉM

AUTOMATIZOVANÝ MĚŘICÍ TESTOVACÍ SYSTÉM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Měření s měřicím systémem GPIB

Měření s měřicím systémem GPIB Laboratorní práce z metrologie IS Teoretická část Měření s měřicím systémem GPIB V širším slova smyslu je měřicí systém podle normy ČSN 01 0115 úplný soubor měřicích přístrojů a jiného vybavení, který

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR říjen 2007 EQ3 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 10 4. Připojení regulátorů na vedení 11 1. Přehled

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Přístrojové komunikační rozhraní IMS-1 a IMS 2/GPIB Sezimovo Ústí, 2015 Autor: Vojtěch Kodad i ii Prohlášení Prohlašuji,

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat Centralizované SPD VME, VXI Compact PCI, PXI, PXI Express Sběrnice VME 16/32/64 bitová paralelní sběrnice pro průmyslové aplikace Počátky v roce 1981 neustále se vyvíjí původní

Více

Řízení experimentu počítačem

Řízení experimentu počítačem Ústav fyzikální elektroniky PřF MU Řízení experimentu počítačem Úloha : Ovládání multimetru přes GPIB z LabView, studium fázového přechodu 1 Rozhraní GPIB Rozhraní General Purpose Interface Bus bylo navržen

Více

Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1

Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1 Literatura: Měřicí systémy Haasz,V.-Roztočil,J.-Novák,J.: Číslicové měřicí systémy.vydavatelství ČVUT, Praha 2000. Obsah Úvod Systémy složené z autonomních přístrojů a modulů Seriová rozhraní Paralelní

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard 9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Zobrazovacích displejích Principu činnosti a programování čtyřřádkového

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ)

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Několik možností kategorizace principů komunikace s externími adaptéry, např.: 1. Podle způsobu adresace registrů, které jsou součástí adaptérů.

Více

Použití sériových rozhraní (RS232 a USB) pro ovládání měřicích přístrojů

Použití sériových rozhraní (RS232 a USB) pro ovládání měřicích přístrojů Použití sériových rozhraní (RS232 a USB) pro ovládání měřicích přístrojů Ing. Antonín Platil, Ph.D. Katedra měření ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sériové

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Registrový model HDD

Registrový model HDD Registrový model HDD Charakteristika Pevný disk IDE v sestavě personálního počítače sestává z disku a jeho řadiče tyto dvě komponenty tvoří jeden mechanický celek. Procesor komunikuje s řadičem přes registry

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.16 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Komunikace modulu s procesorem SPI protokol

Komunikace modulu s procesorem SPI protokol Komunikace modulu s procesorem SPI protokol Propojení dvouřádkového LCD zobrazovače se sběrnicí SPI k procesotru (dále již jen MCU microcontroller unit) a rozložení pinů na HSES LCD modulu. Komunikace

Více

SPINEL. Komunikační protokol. Obecný popis. Verze 1.0

SPINEL. Komunikační protokol. Obecný popis. Verze 1.0 SPINEL Komunikační protokol Obecný popis Verze 1.0 OBSAH Obsah... 2 OBECNÝ POPIS PROTOKOLU SPINEL... 3 Obecný formát rámce pro ASCII kódování... 3 Obecný formát dat pro binární kódování... 3 Definované

Více

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1

MĚŘICÍ SYSTÉMY A2B38EMB P14 1 MĚŘICÍ SYSTÉMY Přehled - základní principy, použití, uživatelské vlastnosti Měřicí systém GP-IB (IEEE 488, IEC625 a další) - popis, princip komunikace, přenos zpráv a vícevodičových příkazů, princip přerušovacího

Více

Pozice sběrnice v počítači

Pozice sběrnice v počítači SBĚRNICE - souhrn Pozice sběrnice v počítači Systémová sběrnice nebo vstup/výstupní sběrnice. Systémová sběrnice komunikace mezi procesorem a ostatními komponentami počítače Operace: zápis/čtení do/z registru,

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě Universal Serial Bus - USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií

Více

16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení)

16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení) 16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení) Úkol měření a) Seznamte se s propojením přístrojů při měření převodní charakteristiky převodníku U f podle obr. 1. b) Seznamte se s

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Koncepce DMA POT POT. Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW.

Koncepce DMA POT POT. Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW. p 1 Koncepce DMA Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW. Čekání na připravenost V/V Přenos paměť V/V nebo V/V paměť Posun pointeru

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

Komunikační protokol snímače rel. vlhkosti SV-xxx-x

Komunikační protokol snímače rel. vlhkosti SV-xxx-x Komunikační protokol snímače rel. vlhkosti SV-xxx-x Výrobce: A.P.O. ELMOS v.o.s. Pražská 90, 509 01 Nová Paka Česká republika tel.: 493 504 261, fax: 493 504 257 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Sběrnice používané pro sběr dat

Sběrnice používané pro sběr dat Programové prostředky pro měření a řízení, přednáška č. 9 Sběrnice používané pro sběr dat Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha 2009 verze 1.0 1 Obsah přednášky Sériové komunikační sběrnice 1. Rozdělení

Více

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 Přístroje se programují a ovládají tak, že se do nich z řídícího počítače pošle řetězec, který obsahuje příslušné pokyny. Ke každému programovatelnému

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Úvod Periferní zařízení jsou k počítačům připojována přes rozhraní (interface). Abstraktní model periferního rozhraní sestává z vrstev, jejich hranice nejsou však vždy jasné

Více

návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1

návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1 návod k obsluze Ht60B popis komunikační linky HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička tel.: 461 619 515 fax: 461 619 513 Komunikační linka 60B, 11/05, rev. 1 e-mail: info@hth8.cz www.hth8.cz 1 1 Protokol

Více

4. Sběrnice GP-IB. 4.1 Standard IEEE488.1

4. Sběrnice GP-IB. 4.1 Standard IEEE488.1 4. Sběrnice GP-IB Standard GP-IB je v současnosti nejrozšířenějším způsobem propojení měřicí techniky ve světě. Sběrnice umožňuje propojit měřicí přístroje do automatizovaného měřícího systému. Tyto měřicí

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX TriggerBox Souhrn hlavních funkcí Synchronizace přes Ethernetový protokol IEEE 1588 v2 PTP Automatické určení možnosti, zda SyncCore zastává roli PTP master nebo PTP slave dle mechanizmů standardu PTP

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský

Více

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice  STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV PROTOKOL RDS Rádiový modem komunikuje s připojeným zařízením po sériové lince. Standardní protokol komunikace je jednoduchý. Data, která mají být sítí přenesena, je třeba opatřit hlavičkou a kontrolním

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY 2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY Cíl měření: Ověření základních vlastností číslicových integrovaných obvodů. 1) čítač (asynchronní, synchronní) 2) multiplexer a demultiplexer 3) mikroprocesor ( S 2441, str. 155)

Více

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2008-1/1- Západočeská univerzita v Plzni

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2008-1/1- Západočeská univerzita v Plzni Počítačové systémy Vnější sběrnice Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2008-1/1- Západočeská univerzita v Plzni Obsah přednášky Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2008-2/1- Západočeská univerzita v

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII KATALOGOVÝ LIST SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII 1. URČENÍ Jednotka TB8 je určena ke statickému měření s 1-8 indukčnostními snímači. Připojení jednotky k nadřízenému systému (PC, PLC) je sériovým

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení. Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect)

Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení. Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect) Profibus (EN 50170) Standard pro distribuované průmyslové řízení Distribuované systémy: ISO 7498 (Open System Interconnect) Aplikační vrstva (Application Layer) Presentační vrstva (Presentation Layer)

Více

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Universal Serial Bus Téma 12: USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií klávesnice, myš, Flash disk,

Více

Systém řízení sběrnice

Systém řízení sběrnice Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou

Více

Simulace číslicových obvodů (MI-SIM) zimní semestr 2010/2011

Simulace číslicových obvodů (MI-SIM) zimní semestr 2010/2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Simulace číslicových obvodů (MI-SIM) zimní semestr 2010/2011 Jiří Douša, katedra číslicového návrhu (K18103), České vysoké učení technické

Více

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál Převodník na mnohavidové optické vlákno ELO E14C Uživatelský manuál 1.0 Úvod 3 1.1 Použití převodníku 3 2.0 Principy činnosti 3 3.0 Instalace 4 3.1 Připojení optické trasy 4 3.2 Připojení rozhraní 4 3.3

Více

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky Paměti Flash K.D. - přednášky 1 Základní charakteristiky (Flash EEPROM): Přepis dat bez mazání: ne. Mazání: po blocích nebo celý čip. Zápis: po slovech nebo po blocích. Typická životnost: 100 000 1 000

Více

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C4 27. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2 G anitor Katalogový list Vytvořen: 3.11.2008 Poslední aktualizace: 27.4 2011 13:46 Počet stran: 12 2011 Adresa:

Více

Virtuální přístroje. Matlab a Instrument Control Toolbox. J.Tomek, A.Platil

Virtuální přístroje. Matlab a Instrument Control Toolbox. J.Tomek, A.Platil Virtuální přístroje Matlab a Instrument Control Toolbox J.Tomek, A.Platil Obsah 1. MATLAB 2. Instrument Control Toolbox toolbox pro práci s přístroji rozsah, různé možnosti 3. Simulink dva bloky pro komunikaci

Více

TCP-Wedge ZDARMA. Přidává podporu TCP/IP: Sběr dat z adres portu IP na libovolné síti TCP/IP - ethernet / internet.

TCP-Wedge ZDARMA. Přidává podporu TCP/IP: Sběr dat z adres portu IP na libovolné síti TCP/IP - ethernet / internet. Katalogový list www.abetec.cz Software WinWedge Professional pro sběr dat 15-1003E Obj. číslo: 106001285 Výrobce: Mark-10 Corporation Anotace Přenáší data do libovolného programu Windows. Poskytuje plný

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Digitální signály a kódy

Digitální signály a kódy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální signály a kódy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální signál

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně 2 ZADÁNÍ Zabývejte se teoretickými možnostmi konstrukce automatického přepínače rozsahů k přístroji 792A tak, aby bylo možno přepínat jednotlivé měřicí rozsahy tohoto přístroje pomocí PC přes rozhraní

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

Vstupně výstupní moduly. 13.přednáška

Vstupně výstupní moduly. 13.přednáška Vstupně výstupní moduly 13.přednáška Vstupně-výstupn výstupní modul (I/O modul) Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat nebo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo,

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

Universal Serial Bus (USB)

Universal Serial Bus (USB) Universal Serial Bus (USB) Terminologie V sestavách se zařízeními USB se používá architektura master slave. Počítač je master. Oba konce kabelu nejsou kompatibilní downstream/upstream. počítač upstream

Více

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Zařízení obsahuje galvanicky oddělené vstupy a reléové výstupy. Pomocí sériové linky 485 se připojí k nadřazenému systému, který

Více

Periferní operace využívající přímý přístup do paměti

Periferní operace využívající přímý přístup do paměti Periferní operace využívající přímý přístup do paměti Základní pojmy Programová obsluha periferní operace řízení této činnosti procesorem. Periferní operace využívající přerušení řízení řadičem přerušení,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Použití UART a radia na platformě micro:bit

Použití UART a radia na platformě micro:bit Použití UART a radia na platformě micro:bit Jakub Vodsed álek Katedra měření Fakulta elektrotechnická České vysoké učení v Praze 25. června 2017 Obsah 1 Úvod 2 UART UART - úvod UART - výstup Prostý výpis

Více

Uživatelský manuál. KNX232e / KNX232e1k

Uživatelský manuál. KNX232e / KNX232e1k Uživatelský manuál verze dokumentu 1.2 (pro firmware od verze 2.1) KNX232e / KNX232e1k KNX232e slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX sériová linka s ASCII protokolem signalizace komunikace

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Márcis Šic

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Márcis Šic ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Márcis Šic ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Programové vybavení

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Knihovna SBUS. Implementace neúplných protokolů S-BUS pro stanici server, paritní a datový mód

Knihovna SBUS. Implementace neúplných protokolů S-BUS pro stanici server, paritní a datový mód Knihovna SBUS Implementace neúplných protokolů S-BUS pro stanici server, paritní a datový mód Verze 3.07/2007 Změny ve verzích Verze 3.05-9.10.2006 Doplnění timeoutu při vysílání na sériovém kanálu. Mohlo

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

LabView jako programovací jazyk II

LabView jako programovací jazyk II LabView jako programovací jazyk II - Popis jednotlivých funkcí palety Function I.část - Expresní funkce, struktury, Ing. Martin Bušek, Ph.D. Paleta Functions Základní prvky pro tvorbu programu blokového

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

BI-JPO. (Jednotky počítače) M. Sběrnice

BI-JPO. (Jednotky počítače) M. Sběrnice BI-JPO (Jednotky počítače) M. Sběrnice c doc. Ing. Alois Pluháček, CSc. 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha&

Více

SML 33 / SMM 33 / SMN 33

SML 33 / SMM 33 / SMN 33 , s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, internet : www.kmb.cz SML 33 / SMM 33 / SMN 33 Popis komunikačních protokolů

Více

Přednáška. Vstup/Výstup. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Vstup/Výstup. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Vstup/Výstup. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského

Více