(a obecně známé) které je vhodné mít stále na mysli při hodnocení situace v našem okolí i při plánování v běžném životě. Verze 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(a obecně známé) které je vhodné mít stále na mysli při hodnocení situace v našem okolí i při plánování v běžném životě. Verze 1."

Transkript

1 Jednoduché (a obecně známé) principy které je vhodné mít stále na mysli při hodnocení situace v našem okolí i při plánování v běžném životě Verze 1.03 Obsah 1. Vítězství 2. Strategie 3. Strategie = cár papíru? 4. Lest 5. Chvála definic / So what? 6. Možnost volby 7. Informace Přílohy Mistr Sun česky Pojmy v angličtině 36 čínských válečných lstí článek 1

2 1. Vítězství Kdo zná protivníka a zná sebe vybojuje sto bitev beze ztrát Mistr Sun napsal ve své relativně stručné knize o třinácti kapitolách čínský vojevůdce před více než dvěma tisíci lety. Přirozeně se předpokládá, že cílem bitvy je porazit protivníka. Překvapivě právě definice vítězstí neboli, to čeho vlastně chceme dosáhnout, je často velkým problémem. Prezident USA Barack Obama na začátku roku 2009 oznámil, že do Afgánistánu vyšle dalších vojáků. Bohužel už neřekl, za jakých okolností vojáci USA Afgánistán opustí a tedy jaký je cíl USA v Afgánistánu. Nerad bych ale křivdil prezidentovi USA. Třeba takový jasný cíl existuje a pouze novinářům to přišlo málo zajímavé a nezmínili se nám o tom. Ne, že by politici neuměli cíl přesně definovat. Po té co ústavní soud ČR v září 2009 prohlásil Zákon o zkrácení volebního období za neústavní, cíl zazněl velmi jasně. Mít takový zákon, který by umožnil volby do poslanecké sněmovny co nejříve. Definice cíle (vítězství) se netýká pouze velké politiky, ale i běžných věcí v životě. Klasickou situaci zažili snad všichni. Nadřízený má pravidelnou schůzku se svými podřízenými a neví, co konkrétního chce vyřešit. V tom případě jde zpravidla jen o ztrátu času pro všechny zúčastněné. Malá firma (soukromník) se rozhodne pořídit si webové stránky a požádá profesionála o pomoc. Má přesně vymyšlené co tam napíše, jaké fotky tam dá, ale profík na web se ptá: a kdo jsou Vaši zákazníci, které chcete oslovit? potřebuji vědět jak Vaše stránky optimalizovat pro vyhledávače. Pokud odpověď zní, že potenciálními zákazníky jsou přece všichni, je zřejmé, že firma neví komu prodává, ani koho chce oslovit. Poslední příklad, řekněme třeba cíl naučit se anglicky. Bez jasného zpřesnění ale není zřejmé čeho chceme dosáhnout. Naučit se tak, abych se domluvil na dovolené? Nebo abych mohl číst anglické manuály? Abych mohl studovat v zahraničí? Nebo abych jen napsal vstupní test? Čím lépe a přesněji definujeme cíle, tím lépe pak můžeme plánovat jak jich dosáhnout. Není jednoduché formulovat obecnější a dlouhodobé cíle, pokud ale není jasné čeho chceme dosáhnout, spousta lidské práce je naprosto zbytečná (viz. Kapitola 3. Strategie = cár papíru?) Obecně vzato, máme tedy tři neznámé : 1) vítězství (definovaný cíl) 2) vlastní vojsko (osobnost, firma, stát) 3) protivník (soupeř, konkurence, jiný stát) Přes naprostou zřejmost výše uvedeného, vedle jasné definice vítězství (cíle), potíže nastanou, pokud chceme získat potřebné informace. 2

3 Kdo například může s klidným svědomím říci, že zná sám sebe a dokáže kalkulovat jak se svými silnýmy tak slabými stránkami? Pokud jde o firmu, jak přesně management zná silné a slabé stránky své firmy? Na kolik procent může vedení firmy věřit informacím svých podřízených, když se management snaží odhalit vlastní rezervy a tedy se ptá na to, co nefunguje? Když jde o stát, na kolik objektivní mohou být informace o vlastní situaci, když se ptá diktátor a podřízenému jde doslova o život, nebo když se ptá demokraticky zvolený politik, který s jasným názorem na problém získal funkci díky voličům a loajálnímu státnímu úředníkovi jde fakticky o místo? Jak důrazně asi mohl obhajovat úředník atomovou energii na Ministerstvu životního prostředí vedeném zeleným ministrem Bursíkem, jehož strana se dostala do parlamentu i díky hlasitému odmítání atomových elektráren? Ještě složitější je situace s poznáváním protivníka. Pokud nemáme k dispozici zpravodajské služby jako má stát, nebo finanční prostředky na zaplacení odborníků, jsme odkázáni na odborný tisk, přátele a bohužel - na masmédia (viz. kapitola 7. Informace). Není mým cílem zde vysvětlovat co chtěl Mistr Sun vlasně říci. Rád bych pouze na tuto knihu upozornil a vřele každému doporučil. Je to totiž kniha především o vedení podřízených a o prozíravém plánování. Případný český zájemce o tuto knížku si má z čeho vybírat. Může si zvolit mezi překlady z angličtiny a překlady přímo z čínštiny (seznam v příloze). 2. Strategie V dnešní době najdeme mnoho dokumentů, které ve svém názvu používají slovo Strategie. Jen zřídka se ovšem setkáme se samotnou definicí tohoto pojmu a v Česku jsem nikde neviděl oragnizaci, kde by tento pojem byl zasazen mezi pojmy další. Předkládám proto několik definic, tak jak jsem se s nimi seznámil při studiu v USA (originály v angličtině jsou v příloze). Státní zájem: Obecný a pokračující cíl, pro který stát koná v zájmu zachování své národní bezpečnosti a budování vlastního blahobytu. Státní cíle: Základní cíle, motivace a záměry státu, které jsou prosazovány prostřednictvím konkrétních politik, využívajícíh státního úsilí a národních zdrojů. (Státní cíle jsou odvozeny ze současných interpretací státních zájmů.) Státní politika: Široké spektrum jednání, nebo principů přijatých národní vládou, jejichž implementací má být dosaženo státních cílů. Státní strategie: Umění a věda rozvíjení (vytváření) a používání politického, ekonomického a psychologického potenciálu státu společně s jeho ozbrojenými silami v době míru i války k zajištění státních cílů. Plán: Připravený postup směřující k dosažení cíle. 3

4 Program: Seskupení plánovaných kroků odrážejících základní nebo vedlejší cíle. Obsahuje zdroje k dosažení cíle nebo plánu a indikuje časové fáze toho co musí být uděláno, včetně stanovení prostředků pro úspěšné provedení. Po vypuštění přívlastků zůstane následující, obecně aplikovatelná řada: Zájem trvající cíl Stát (někdy můžeme ztotožnit s vládnoucí skupinou): zachování státního zřízení, zachování stávajících hranic, zajištění vnější bezpečnosti, volný přístup na trhy, ekonomická prosperita, co největší mezinárodní vliv, relativní spokojenost obyvatel (což zabezpečí znovuzvolení nebo nesvržení vládnoucích skupin) atd. Firma: zpravidla vytváření zisku pro majitele (je zábavné číst vize a mise firem na jejich webových stránkách, člověk má často pocit, že jde o charitativní organizace přežívající díky darům a existující jen proto, aby uspokojovaly naše potřeby ). Osobnost: mít co jíst, kde bydlet, žít v bezpečí, být zdravý, mít práci, dopřát dětem to nejlepší, uznání a respekt ostatních... Přirozeně, že priotita a míra zájmů jednotlivců závisí na vnějších podmínkách (např. Afgánistán x Česko), na hodnotách společnosti (rodiny), na vzdělání, věku, postavení, bohatsví atd. Cíl definovaný stav Politika způsob jednání Stát: Od států, které prosazují své zájmy pouze silou diplomacie, přes státy prosazující své zájmy za pomoci financí či kontroly dodávek nerostných surovin až po státy využívající všech prostředků včetně vojenských. Firma: Od poctivého hodináře v naší ulici, který Vám řekne že baterka v hodinkách je ještě dobrá a nemusíte ji měnit, přes nesrozumitelné smlouvy a produkty telefonních operátorů, bank a pojišťoven až po podvody a krádeže. Osobnost: Od poctivého zaměstnance řádně platícího daně, přes poslance kreativně využívající své finanční náhrady až po podvodníky, zloděje a vrahy. Strategie umění a věda rozvíjení a používání potenciálu Za klíčové v definici slova Strategie považuji slovo Potenciál. Pokud nastoupíte k partii šachu, víte naprosto přesně, jaký je potenciál Vašich i soupeřových jednotlivých figur. O vítěztví pak rozhoduje umění a věda používání jejich potenciálu. V praktickém životě není úplně jednoduché znát vlastní a protivníkův potenciál, ale svůj (osobnost, firma, stát) potenciál můžeme dále rozvíjet, zvyšovat a dokonce můžeme i jen předstírat, že nějaký potenciál máme (viz. kapitola 4. Lest). Plán obecný postup Program přesný postup včetně termínů a potřebných prostředků Nezáleží na tom, jaké definice se používají, důležité je, aby všichni v rámci jedné organizace pojmy chápali a používali stejně. 4

5 Pro úplnost dodávám, že Česko nemá definováno své státní (národní) zájmy. Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR schválená používá pojmy Bezpečnostní zájmy, které jsou rozděleny podle stupně důležitosti na Životní zájmy, Strategické zájmy a Další významné zájmy. Tyto pojmy nejsou nikde definovány, zájmy jsou pouze vyjmenovány. Všichni politici, novináři a komentátoři, kteří hovoří o českých národních zájmech, vlastně pouze veřejně demonstrují svou neznalost. Formulace strategie rozhodně není jednoduchá záležitost, na druhou stranu je relativně snadné strategii analyzovat a vyhodnotit zda má hlavu a patu. Je také zřejmé, že dlouhodobou strategii může lépe definovat a efektivněji prosazovat centrálně řízená organizace (stát). 3. Strategie = cár papíru? Strategie samozřejmě musí být ve finále formulovaná tak, aby s ní bylo možné dále pracovat. Pokud tedy existuje dokument, který sám sebe nazývá strategií, měla by existovat i definice takového dokumentu, kde je uvedeno jaké otázky řeší, jak se s ním pracuje a v jakých dokumentech je strategie dále rozpracovávána. Dále pak v jakém časovém horizontu či za jakých okolností je strategie novelizována a aktualizována. USA mají Národní bezpečnostní strategii, která se aktualizuje každé 4 roky. Vyjmenovává národní bezpečnostní rizika a říká jak jim bude presidentova administrativa čelit. Jak se s těmito riziky vypořádají ozbrojené složky řeší Národní vojenská strategie, která se aktualizuje každé dva roky. Každé 4 roky se také zpracovává Quadrennial Defence Review, který jako hlavní veřejný dokument popisuje americkou vojenskou doktrínu, kde se charakterizuje struktura sil, modernizační plány a rozpočtové plány, které umožní plnit úkoly v souladu s Národní bezpečnostní strategií. Strategie je bohužel někdy chápána jako cíl, jakoby popsaný papír řešil nějakou situaci, což je přirozeně naprostý nesmysl. Formulovaná strategie by měla sloužit k dosažení definovaných cílů a naplňování zájmů. Někdy je strategie pouhým dokumentem, který je s velkou slávou presentován a nakonec na něj sedá prach. Připomenu dva jako příklad: Strategie Hospodářského růstu V roce 2004 za vlády Vladimíra Špidly a velké pozornosti tisku začala práce na Strategii hospodářského růstu. Termín dokončení byl několikrát posunut a SHR byla nakonec přijata vládou Od počátku nebylo jasné, kde je místo SHR mezi ostatnímy dokumenty jednotlivých ministerstev (politiky, koncepce, strategie) ani jednoznačný cíl SHR. Přesto nelze než obdivovat, jak ke zpracování SHR přistoupil tehdejší vicepremirér (nestraník) Martin Jahn. Finální verzi přijala až vláda Jiřího Paroubka vlažně, pochvalu si naopak vysloužila od ODS a od představitelů průmyslu. Pan Jahn při této práci získal vedle renomé hospodářského odborníka i spoustu osobních kontaktů napříč politickým spektrem a v průmyslu na nejvyšší úrovni. Několik měsíců po přijetí tohoto 5

6 dokumentu vládou, pan Jahn velmi korektně opustil vládu ČSSD, aby pak své kontakty využil jako člen představenstva Škody Auto. Své renomé a kontakty z tohoto období určitě využije i jako prezident Sdružení automobilového průmyslu. Klobouk dolů pane Jahne. Dnes po tomto dokumentu, který měl pomoci vytýčit České republice jasný směr rozvoje (již neexistující stránky neštěkne ani pes. Lisabonská strategie Podle Lisabonské strategie, která byla schválena v roce 2000, se EU měla do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". Nyní je zřejmé, že tento svůj ambiciózní cíl EU nesplní. (http://www.euractiv.cz/ekonomika-aeuro/clanek/ek-lisabonsk-strategie-me-vznamn-pispt-k-rstu-ekonomiky-eu) Přes slabé výsledky žádná evropská instituce, žádná vláda členské země, žádná organizace evropských sociálních partnerů nezpochybnila záměr lisabonské strategie, která dosti přesně identifikovala slabiny evropské ekonomiky. Diskuse se vedou o tom, proč se až doposud lisabonské strategii nedařilo, a o nové strategii, která by oživila evropskou ekonomiku v situaci, která je tíživější a složitější, než byla v roce (http://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie-a-vnitrni-trh/) Z těchto vyjádření je zřejmé, že o žádnou strategii nešlo. Lisabonská strategie byla, a je jen určitým doporučením zpracovatelů, které většina vlád v EU evidentně nesdílí. Na okraj - Strategické rozhodnutí V tisku si někdy přečteme, či zaslechneme, že někdo přijal strategické rozhodnutí. Nevím jak se liší od normálního rozhodnutí, protože definici tohoto pojmu jsem nikde neviděl těžko tedy vyhodnotit, jestli dané rozhodnutí je opravdu strategické. Podle mne, by ale taková definice měla zmínit to, že jde o rozhodnutí přijaté zpravidla na vyšší řídící úrovni, jehož následky jsou nevratné či změnitelné za vynaložení velmi vysokých nákladů. Přirozeně, že například možné strategické rozhodnutí české vlády o výstavbě jednoho bloku atomové elektrárny by pro čínskou vládu, která plánuje výstavbu 50 atomových elektráren, bylo jen technickým detailem. Stejně tak koupě domu za 5 miliónů Kč je pro průměrně vydělávající rodinu finanční závazek na 20let a z tohoto pohledu strategickým rozhodnutím, zatímco pro miliardáře typu pana Petra Kellnera to může být odpolední rozmar. 4. Lest Při četbě novin můžeme někdy z prohlášení politiků a vedoucích představitelů firem získat pocit, že svých cílů dosahují pouze čestně a férově. Jakékoliv jiné jednání je jim cizí a lest je pro ně sprosté slovo. Pokud si to někdo vážně myslí, měl by si vzpomenout, že i kladní literární hrdinové Jeníček a Mařenka, se v pohádce O perníkové chaloupce zachránili před zlou babou tak, že ji lstí přiměli k tomu, aby si sama sedla na lopatu... Použití lsti je ale možné pouze v případě, kdy víme čeho chceme dosáhnout (je definován zájem, cíl) a logicky, na úrovni států lsti mohou lépe využívat centrálně řízené společnosti. 6

7 V roce 1995 byl v časopise Vojenské rozhledy publikovám článek o čínských válečných lstech (celý je uveden v příloze). Popis samotných lstí je jistě zajímavý, osobně ale považuji za nejdůležitější, jak se na použití lstí nejen ve vojenství dívají asijské národy: V úvodu k přehledu lstí vydaného v roce 1991 Čínskou lidovou armádou stojí: "Tato publikace vznikla z potřeby znát válečné lsti a používat je v situaci ozbrojeného konfliktu... Toto historické dědictví... bylo použito jako základ pro zpracování moderních aplikací... Teorie lsti je důležitou složkou vojenské teorie. Jestliže velitel chce uchopit iniciativu, bude jeho úspěch v mnohém záviset na jeho schopnosti překonat nepřítele obratným používáním lstí. To mu umožní přeměnit nepříznivou situaci ve výhodu, zvítězit nad početnějším vojskem s malým počtem vojáků a porazit nepřítele bez použití vojenské síly... Technický a vědecký pokrok někdy vyžadují aplikovat lsti novými metodami, nebo jim dodat nový obsah, avšak základ zůstává relativně stabilní". V úvodu ke spisu "Boj s použitím lsti - 36 válečných lstí" vydanému na Taiwanu v roce 1983 se uvádí: "Lsti se podobají neviditelným nožům skrytým v mozku člověka a objevují se jen když jsou nezbytné. Nezbytné jsou nejen pro vojáky, ale stejně tak pro politiky, obchodníky a univerzitní profesory. Znalec lstí může uvést uspořádaný svět do chaosu, stejně jako může převést chaos na uspořádaný svět, vyvolat bouři a hrom z jasného nebe. Podaří se mu změnit chudobu v bohatství, opovržení v úctu a zcela beznadějnou situaci v ráj. Lidský život je boj a boj vyžaduje lest. Každý z nás se nachází ve frontové linii: stačí nepatrná nepozornost a již jsme zbaveni svého majetku. Znalec lstí si vždy zachová iniciativu. Palác nebo chatrč - lsti mají všude svoje místo". V knize o lstech vydané v roce 1969 v Hongkongu čteme: "Lsti jsou pravým opakem humanismu a konfuciánské ctnosti. Avšak ten, kdo zachází se svým nepřítelem s humanismem a ctností, škodí jen sám sobě. Používat slov proniknutých humanismem a ctností pro oklamání druhého je ještě přijatelné. Avšak klamat sám sebe (těmito slovy) je, přinejmenším v zápase se zbraněmi rozumu nebo násilí, nepřijatelné. Naše epocha se honosí svou civilizovaností. Čím je nějaká společnost civilizovanější, tím více se šíří lež a klam. V takovém prostředí je třicet šest lstí ideálním ofenzivním i defenzivním prostředkem a praktickým souborem vědění mnohem hodnotnějším než prázdné morální sentence". Ne, že by se snad lsti v jiných kulturách nepoužívaly, ale v naší západní kultuře se k nim nikdo nehlásí tak veřejně. Považuji za nutné zdůraznit, že lest v čínském pojetí není apriori něco špatného pro objekt lsti, protože např. mezi lsti typu Vypůjčit si mrtvolu pro návrat duše lze počítat i to jakým způsobem křesťanská církev přistoupila k určení data narození Ježíše Krista: Oslava nového roku je velmi starým zvykem. Římané slavili saturnalie na počest Saturna, boha setby, mezi 17. a 23. prosincem; byl to nejveselejší svátek roku. Křesťanská církev projevila vysokou chápavost a označila 25. prosinec za výročí narození Ježíše Krista. Za dob budování socialismu v Československu, podobně komunistické vedení přemalovalo každoroční Pálení čarodějnic dne 30.dubna na Vatry míru. 7

8 5. Chvála definic / So What Pokud s někým diskutujeme nebo cokoli čteme, je samozřejmě nutné rozumět významu jednotlivých slov. Asi každý chápe, že je rozdíl mezi čtvercem a trojúhelníkem, bohužel ne všechny termíny, které běžně používáme, jsou všeobecně stejně chápány. Vezměme si slovo sport. Pro někoho je to sobotní fotbálek s přáteli a pravidelné sledování sportovních pořadů. Pro jiného sport znamená každodenní trénink a pokud se u toho pořádně nezpotí, je to pro něj jen společenská záležitost. Pro činitele sportovních svazů je to práce, kterou se živí, stejně tak jako pro profesionální sportovce. Je však mnoho pojmů, které si každý vykládá po svém (díky kultuře ve které vyrůstal, vzdělání, zkušenostem) např. národní zájmy, spravedlnost, právní stát, sociální stát, spravedlivý důchod atd. Bez stejného chápaní používaných pojmů, je ale jakákoli diskuse velmi obtížná pokud přímo nejde o ztrátu času. Mistry v používání nesmyslných skupin slov bez jasného významu jsou samozřejmě tvůrci reklamy: Hygienicky čistý, Diamantový standard, London look. Na firemních webových stránkách se pro změnu dočteme, že firma používá zásadně inovativní přístup, progresivní technologie a samozřejmě nabízí jen nejlepší služby. A se svými výroky nezůstávají pozadu ani politici: Komunismus je socialismus plus elektrifikace (Lenin) Ti, kdo dnes řekli své ano, hlasovali pro socialismus a pro revoluci" (Chávez) Yes, we can (Barack Obama) atd. Hesla politických stran a slogany politiků na billboardech mohou být námětem pouze pro vtipné glosy. So What Pokud definice existuje, neznamená to ještě, že už je vše jasné. Často jde o pouhý popis, který sám o sobě nic neříká, nebo je jasný pouze odborníkům v dané oblasti. Je potřeba rozumět i tomu co to v dané situaci pro zúčastněné znamená. Vojáci používají jednoduchou pomůcku So what. Při plánování bojového úkolu například malé průzkumné jednotky se mimo jiné i podrobně analyzuje terén. Jednotka se třeba bude přesunovat zalesněným a kopcovitým terénem. To je však pouhý popis, který nic neříká o tom, jaký to má na vojáky vliv. So What pak znamená tento vliv popsat. V tomto jednoduchém příkladu to znamená, že vojáci se budou přesunovat prostorem, kde mají dobré možnosti ke skrytému přesunu a maskování, ale naopak špatné možnosti k pozorování či k hledání svého cíle. Pokud se budou přesunovat pouští, bude tomu přesně naopak. Schodek rozpočtu je v současnosti (podzim 2009) hojně používaný pojem. Kolik lidí, ale opravdu rozumí tomu, co to pro hospodářství země znamená? Myslím, že většině neříká vůbec nic a jsem přesvědčen o tom, že politické strany si to dobře uvědomují a rozhodně nijak nezdůrazňují ve svých kampaních rizika s ním spojená (čest výjimkám). Pojem stavební povolení je také přesně definován, ale kdo neprošel martyriem jeho získání, si neumí představit co za těmito slovy stojí. 8

9 Provozovatelé psích útulků by zase mohli hodiny vyprávět o tom, že nejen děti, ale často ani dospělí neví, co to znamená mít pejska. 6. Možnost volby Možnost volby každé osobnosti v určité situaci se málokdy analyzuje a hodnotí. Přitom je to velmi důležité vodítko k predikci toho, jak se člověk rozhodne, či lze pak zpětně pochopit, proč se zachoval určitým způsobem (což zase indikuje zájem či cíl tohoto jednotlivce). Kdo z nás například může naprosto otevřeně hovořit o problémech ve firmě bez toho aby se bál, že bude postižen? Kolik znáte kolegů, silných osobností a odborníků, kteří pokud budou vyhozeni ze zaměstnání mohou klidně sedět doma a čekat, až jim zavolá řada potenciálních zaměstnavatelů, protože jejich pověst na trhu je předchází? Daleko pravděpodobnější je, že pokud je Vám 55 let, necháte na sobě dříví štípat, protože si velmi dobře uvědomujete, že najít práci v tomto věku je velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že zájmy lidí jsou v postatě totožné a velkou část jich naplňujeme prostřednictvím peněz, je zřejmé, že naprostá většina rozhodnutí každého jednotlivce jsou taková, která neohrozí současné postavení a tím i možnosti příjmů. Z tohoto pohledu je zábavné sledovat výroky i počínání poslanců a dalších politiků (napříč všemi politickými stranami) a zejména takových, kteří vstoupili do politiky velmi mladí a s holým zadkem. Když se podíváme na každého poslance (ministra), zamysleme se nad tím, jakou přidanou hodnotu by měl pro soukromou firmu a která by mu nabídla srovnatelnou odměnu... Podobná situace je s profesionálními odboráři, ochránci lidských práv, zaměstnaci greenpeace, amnesty international atd. Proč bychom měli věřit někomu, že bojuje za ušlechtilé cíle, za nás, za obyčejné lidi z přesvědčení, když tato aktivita je jeho jediným zdrojem obživy? Další důležtou roli při hodnocení možnosti volby hraje i případné omezení vlivu či pravomocí (jednotlivců, firmy či státu). V Česku nelze předpokládat, že by poslanci např. schválili zákon, zakazující porcování medvěda, přestože jsou jednotlivci, kteří toto prosazují. Nelze očekávat, že by se poslanci zbavili možnosti přihrát nějaké peníze do svého volebního obvodu, neboť pak doma mohou zdůrazňovat, jak jsou v té Praze prospěšní. Také mě osobně mrzí, že sázkové kanceláře nepřijímají sázky na to, jak dlouho ještě nebude v platnosti Služební zákon (přijatý v roce 2002), který mimo jiné definuje, které pozice na ministerstvu může obsazovat ministr. Vsadil bych si, že aspoň dalších dvacet let bude zachován současný stav. Vždyť, která strana a který potenciální ministr by se dobrovolně vzdával možnosti obměny nejenom náměstků, ale i ředitelů odborů, úseků... a tím pádem možnosti obsadit si ministerstvo svými lidmi, spolustraníky, přáteli, přáteli přátel... Rozhodnutí jsou vždy přijímána konkrétními osobnostmi a ne nějakými abstraktními skupinami, přestože se často setkáváme s tím, že rozhodnutí přijal parlament, vláda, strana, vedení společnosti apod. V těchto skupinách bylo rozhodnutí přijato zpravidla hlasováním a vítězí 9

10 většinový názor. Nikde se ovšem nedozvíme, do jaké míry měli konkrétní jednotlivci v těchto skupinách vzhledem ke svým zájmům - možnost prosazovat názor jiný. Na úrovni států je úsměvné jak se pravidelně objevují informace o reorganizaci OSN, včetně Rady bezpečnosti a zejména pak práva veta vítězných mocností po 2. světové válce. Těžko například dnes hodnotit Francii či Velkou Británii jako světovou velmoc, ale proč by se tyto státy dobrovolně vzdávaly práva veta? Zrovna tak nelze očekávat, že by se Severní Korea vzdala svého jaderného programu. Vždyť koho by zajímala, pokud by nebyla potenciální hrozbou? K možnosti volby se vyjádřil i Mistr Sun: Vrhni se tam odkud není úniku a tví vojáci raději zemřou než by se dali na útěk Budou hotovi položit životy budou bojovat do posledního dechu Neboť voják Jenž upadl do nejstrašnějších nesnází se přestane bát a nemá-li kudy by unikl vytrvá pevně na svém místě A naopak... Nebraň oddílům vracejícím se domů Obklíčeným vždy nech skulinu k úniku Nedoháněj k zoufalství ty kdo jsou v tísni 7. Informace Ke svým rozhodnutím každý potřebuje informace. Informace získáváme z různých zdrojů, od přátel, v rámci studia a profesního vzdělávání a také z masmédií. Zatímco každý získává informace o své profesi z odborné literatury a od odborníků, v tématech, kterým nerozumíme a těch je určitě více jsme bohužel odkázáni na televizi a noviny, a tady začíná zásadní problém. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by mi řekl, že jeho problematika byla masmédii podána věrohodně. Naopak, často se mi stává, že jsem si na něco udělal názor na základě novinového článku a když jsem potom měl možnost hovořit s odborníkem, povzdechl si nad novináři a problematiku mi vysvětlil. A tak, přestože ve své práci headhuntera potkávám výhradně inteligentní a zralé osobnosti, jsem často překvapen jejich názory na armádu a její činnost. Na základě mého vzdělání a mých zkušeností mohu s klidným svědomím prohlásit, že v českých masmédiích není novinář, který by armádní problematice rozuměl. 10

11 Je zábavné si třeba přečíst, že Američané si nechali vnutit povstaleckou taktiku od iráckých vzbouřenců, když způsob boje proti nepříteli se vždy plánuje podle postavení a výzbroje protivníka, a už vojevůdce Sun před dlouhou dobou napsal: Vojsko svá vítězství tvoří podle nepřítele tak jako řeka utváří svůj tok podle země V praxi to znamená, že pokud v místnosti bude létat moucha, vezme na ni i pan senátor Vladimír Dryml plácačku na mouchy, přestože za pasem, dle vlastních slov, stále nosí devítku pro všechny případy. Zrovna tak pokud chce kluk sbalit dívku, po které už dlouho touží, pozve jí spíš na koncert Lucky Vondráčkové, kterou ONA miluje, přestože ON by šel radši na Kabáty, které ONA ale nesnáší. Při četbě novin a sledování televizního zpravodajství je proto vhodné mít na paměti: - noviny ani televize tady nejsou proto, aby nás informovaly, ale aby přinášely zisk majitelům, a ten nemá majitel z prodeje novin nebo sledování televize, ale z reklamy v nich umístěné (příkladem jsou například noviny Metro, rozdávané zdarma v pražském metru, kde jsou zpravidla den staré a přejaté zprávy z Čtk, spousta informativních článků o zboží a akcích a notná porce čisté reklamy) - novináři nejsou odborníci v tom o čem píší, často ani nemají vzdělání v oboru o kterém píší (většinou se věnují několika tématům ), v lepším případě jde o poučené laiky - noviny musí vyjít každý den a papír je potřeba popsat bez ohledu na to, co se ve světě děje, nebo neděje - naprostou zrátou času je pak čtení různých komentářů či sloupků, kdy zpravidla senior(ka) musí každý každý den (týden) vypotit určité množství slov a přitom vychází z kvalitních a kvalifikovaných informací kolegů novinářů - není nutné se nad tím pohoršovat, novináři jsou prostí zaměstnanci, kteří každý den musí dodat zaměstnavateli svou senzaci (nebo aspoň přitažlivý titulek), aby si zasloužili svůj plat Nelze však říci, že by v novinách byly jen bezcenné názory novinářů. Když jim vyschne pero, uchýlí se - naštěstí pro nás, čtenáře - k prostému popisu situace, k citacím odborníků, občas dokáží položit několik otázek a může z toho být zajímavý rozhovor. Někdy dokonce přetisknou příspěvek odborníka. Bohužel ani zde nevíme, jak moc novinář (či šéfredaktor) text redakčně upravil či zatraktivnil. V žádném případě však nelze popírat či bagatelizovat obrovský vliv masmédií na velkou část populace, jejich značný podíl na presentaci společenských témat, včetně jejich udržování při životě. S trochou nadsázky se dá napsat, že díky výše popsanému stavu máme bohužel - o většině věcí zkreslené, nebo úplně mylné informace, a to mám na mysli čtenáře tzv. seriózních tiskovin. Mluvit s někým (o něčem jiném než je jeho práce či koníček) jehož jediným zdrojem informací je zpravodajství televize Nova a tištěný bulvár, je přinejmenším ztráta času. 11

12 Naštěstí každý máme přátele z různých oborů a internet, a tak nezbývá než hledat a hledat a doufat, že k danému problému existuje informace od odborníka. Přes všechnu naši snahu se pravdu často nedozvíme. Z podstasty věci, se nikde nedočteme, co zjistily tajné služby o možném nebezpečí ani to, na čem se opravdu dohodli třeba prezidenti USA a Ruska při svých jednáních. V těchto a mnoha jiných případech nám nezbývá nic jiného, než odhadovat cíle a úmysly na základě znalostí a zkušeností, které máme a faktického jednání, které vidíme. A přitom musíme počítat s tím, že lest má všude svoje místo. Sunem jsem začal, Sunem končím: Znám-li druhého a znám-li sebe nikdo mi nevezme vítězství Znám-li Nebe a Zemi mé vítězství bude úplné 12

13 Přílohy Mistr Sun česky Mistr Sun O umění Válečném, vydalo nakladatelství Naše vojsko, Překlad z angličtiny psaný archaickou češtinou není příliš čtivý. Úsměvné je čtení úvodu, kde se dočteme že velký vůdce čínského lidu Mao Ce-tung... znovu a znovu citoval Mistra Suna. Zajímavá je závěrečná studie sinologa Jaroslava Průška, která polemizuje o historické existenci Mistra Suna, o době vzniku knihy a přibližuje čínské reálie. (znovu vydáno s krácenou předmluvou v roce 2005, je na trhu září 2009) Mistr Sun O válečném umění, Oldřich Král - vydalo nakladatelství Maxima, 1999 (Druhé vydání) Překlad z čínštiny od českého sinologa Oldřicha Krále, který osobně považuji za nejčtivější. Vedle samotného textu který neuzavírá cestu různočtením je zde úvod, kde se čtenář dozví více o vzniku textu, jeho datování ve světle archeologických vykopávek v roce 1973 i o čínských reáliích. Z tohoto překladu také cituji. (již není na trhu září 2009) Umění války, vydalo nakladatelství Helion S.A., 2005 Překlad z angličtiny. Na úvodních šedesáti stranách nám autor nejdříve popíše obsah celé knihy, pak si můžeme přečíst třináct originálních kapitol, každou s podrobným výkladem. (již není na trhu září 2009) Sun-c Umění války The Art of War, přeložil Radim Pekárek, vydalo nakladatelství B4U Publishing, 2008 Překlad z anglického překladu Lionela Gilese z roku 1910, kde je pouze 13 Sunových kapitol bez úvodu, závěru i vysvětlivek. V překladu je zdůrazněna spíše vojenská aplikace a chybí jí tak obecný nadhled pro který je však toto dílo stále čtené. (je na trhu září 2009) Mistr Sun O válečném umění, Oldřich Král Mistr Sun O básnickém umění Jiří Kolář vydalo nakladatelství Dokořán, 2008 Tato jedna kniha vedle sebe zrcadlí dva texty (knihy). Překlad Oldřicha Krále z čínštiny (který již samostatně není na trhu září 2009) s rozšířenou předmluvou, a básnickou repliku Jiřího Koláře, která vyšla v roce 1957 jako reakce na knihu Mistr Sun O umění Válečném, vydanou nakladatelsvím Naše vojsko v roce (je na trhu září 2009, jediná možnost jak získat nejčtivější překlad Oldřicha Krále) Na internetu je možno nalézt text v angličtině například zde: 13

14 Anglické termíny National interests: The general and continuing end for which a nation acts to maintain its security and promote its well-being. National objectives: Those fundamental aims, goals, or purposes of which a nation as opposed to the means for seeking these aims toward which a policy is directed and efforts and resources of the nation are applied. (National objectives are derived from current interpretations of the national interests.) National policy: A broad course of action or statements of guidance adopted by the government at the national level in pursuit of national objectives. National strategy: The art and science of developing and using the political, economic, and psychological powers of nation, together with its armed forces, during peace and war, to secure national objectives. Plan: Prepared and projected course of action to be accomplished in support of an objective. Program: An aggregation of planed elements reflecting a primary or support objectives. It contains the resources to achieve an objective or plan and indicates time phasing of what is to be done as well as the means for its accomplishment. 14

15 Třicet šest čínských válečných lstí Milada Kortánová (Článek byl zpracován s využitím knihy Harro von Sengera "Stratageme. Lebens - und uber -Iebenslisten der Chinesen - die beruhmten 36 Stratageme aus drei Jahrtausenden", vydané ve Švýcarsku, překlad i ve Francii.) Lest v čínském smyslu zahrnuje pojmy od jednoduchých akcí vyplývajících z duchapřítomnosti, až po složité, pečlivě promyšlené jednání. Může být schematicky popsána takto: - v dané situaci, která je považována za vážnou a která vylučuje přímý čin nebo běžné jednání, - původce lsti použije - postupu, který nemůže protivník (oběť lsti: nepřítel, protivník nebo i přítel) prohlédnout, který je uplatněn skrytě, má poněkud teatrální efekt pro protivníka nepovažujícího tento postup za nic zvláštního, a při němž - protivník je chycen "do pasti" v nejširším slova smyslu, - za daným cílem, - který se původci lsti vždy jeví jako "dobrý", - aniž by byl nutně "špatný" pro protivníka. Existují různé druhy lstí: - lsti, které maskují (něco, co skutečně existuje: zastírací lsti), - lsti, které předstírají (něco, co neexistuje: napodobovací lsti), - lsti, které slouží k získání iniciativy, - lsti, které slouží k obklíčení protivníka, - lsti, které poskytují výhodu, - lsti ke zlákání, svedení, - lsti útěku. Číňané odedávna připisovali válečné lsti velký význam, jak je zřejmé z nejstaršího (dva a půl tisíce let starého) vojenského teoretického spisu vojevůdce Sun Tsu,,0 umění válečném" (viz Vojenské rozhledy č. 6/1992, s ), který Harro von Senger často cituje. Seznam třiceti šesti lstí byl donedávna považován za tajný, avšak v současné době existuje v Číně snaha zabránit, aby neupadl v zapomenutí a aby se s ním seznamovali občané, počínaje školními dětmi. V Čínské lidové republice se klade důraz na aplikaci třiceti šesti lstí v zahraniční politice a ve vojenství. V úvodu k přehledu lstí vydaného v roce 1991 Čínskou lidovou armádou stojí: "Tato publikace vznikla z potřeby znát válečné lsti a používat je v situaci ozbrojeného konfliktu... Toto historické dědictví... bylo použito jako základ pro zpracování moderních aplikací... Teorie lsti je důležitou složkou vojenské teorie. Jestliže velitel chce uchopit iniciativu, bude jeho úspěch v mnohém záviset na jeho schopnosti překonat nepřítele obratným používáním lstí. To mu umožní přeměnit nepříznivou situaci ve výhodu, zvítězit nad početnějším vojskem s malým počtem vojáků a porazit nepřítele bez použití vojenské síly... Technický a vědecký pokrok někdy vyžadují aplikovat lsti novými metodami, nebo jim dodat nový obsah, avšak základ zůstává relativně stabilní". 15

16 V úvodu ke spisu "Boj s použitím lsti - 36 válečných lstí" vydanému na Taiwanu v roce 1983 se uvádí: "Lsti se podobají neviditelným nožům skrytým v mozku člověka a objevují se jen když jsou nezbytné. Nezbytné jsou nejen pro vojáky, ale stejně tak pro politiky, obchodníky a univerzitní profesory. Znalec lstí může uvést uspořádaný svět do chaosu, stejně jako může převést chaos na uspořádaný svět, vyvolat bouři a hrom z jasného nebe. Podaří se mu změnit chudobu v bohatství, opovržení v úctu a zcela beznadějnou situaci v ráj. Lidský život je boj a boj vyžaduje lest. Každý z nás se nachází ve frontové linii: stačí nepatrná nepozornost a již jsme zbaveni svého majetku. Znalec lstí si vždy zachová iniciativu. Palác nebo chatrč - lsti mají všude svoje místo". V knize o lstech vydané v roce 1969 v Hongkongu čteme: "Lsti jsou pravým opakem humanismu a konfuciánské ctnosti. Avšak ten, kdo zachází se svým nepřítelem s humanismem a ctností, škodí jen sám sobě. Používat slov proniknutých humanismem a ctností pro oklamání druhého je ještě přijatelné. A však klamat sám sebe (těmito slovy) je, přinejmenším v zápase se zbraněmi rozumu nebo násilí, nepřijatelné. Naše epocha se honosí svou civilizovaností. Čím je nějaká společnost civilizovanější, tím více se šíří lež a klam. V takovém prostředí je třicet šest lstí ideálním ofenzivním i defenzivním prostředkem a praktickým souborem vědění mnohem hodnotnějším než prázdné morální sentence". Pro obyvatele Západu je znalost třiceti šesti lstí, vedle jejich zajímavosti, důležitým klíčem k pochopení čínského myšlení a umožňuje jim osvětlit mnohý aspekt života a kultury Východu. Harro von Senger ve své objemné knize uvádí přehled třiceti šesti lstí a prvých osmnáct z nich vysvětluje podrobně s příklady nejen z čínských dávných dějin a válek, ale také z moderních dějin a válek tohoto století. Zároveň slibuje, že druhou polovinu lstí podrobně zpracuje ve druhé knize. Třicet šest lstí 1. Oklamat císaře a přeplout moře. 2. Obléhat město Wei, aby bylo zachráněno město Zhao. 3. Zabít vypůjčeným nožem. 4. Odpočívaje vyčkat vyčerpaného nepřítele. 5. Využít požáru ke spáchání krádeže. 6. Povyk na východě, útok na západě. 7. Vytvořit něco z ničeho. 8. Nápadně opravovat dřevěné můstky, skrytě pochodovat k městu Chencang. 9. Pozorovat požár na protějším břehu. 10. Skrývat dýku za úsměvem. 11. Švestka uschne namísto broskvoně. 12. Mimoděk odvést ovečku. 13. Udeřit na rostlinu, aby byl vyplašen had. 14. Vypůjčit si mrtvolu pro návrat duše. 15. Přilákat tygra z hor do roviny. 16. Aby bylo možno se něčeho zmocnit, je nutno nejdříve povolit. 17. Hodit cihlu, aby byl získán kus nefritu. 18. Pro zneškodnění bandy lupičů nejdříve zajmout jejich vůdce. 19. Přitáhnout polena pod kotel. 20. Zakalit vodu pro chytání ryb. 16

17 21. Cvrček se zbavuje své zlaté kůže. 22. Zavřít dveře, aby byl chycen zloděj. 23. Spojit se se vzdáleným nepřítelem k tomu, aby byl nejdříve napaden nepřítel blizký. 24. Tvrdit, že nechceme nic jiného než projít státem Ouo, aby byl ihned okupován. 25. Ukrást neporušené trámy a vyměnit je za shnilé lišty. 26. Určit morušovníka k tomu, aby nadával akátu. 27. Předstírat šílenství a přesto neztrácet rovnováhu. 28. Vytáhnout na střechu a potom odstranit žebřík. 29. Zdobit uschlé stromy umělými květinami. 30. Zaměnit úlohu pozvaného za úlohu hostitele. 31. Lest krásné ženy. 32. Lest otevřených městských bran. 33. Lest zasévání nesváru. 34. Lest dobrovolného sebeporanění, která spočívá v tom, že si způsobíme úraz, abychom získali sympatie protivníka. 35. Kombinace lstí. 36. Dát se na útěk (dříve než je situace beznadějná) je to nejlepší (ze třiceti šesti lstí). Lest 1. Oklamat císaře a přeplout moře - zastřít skutečný cíl, zatajit sledovanou cestu, - lest přilby, která činí neviditelným, - lest tváří v tvář veřejnosti. Za druhé světové války německá armáda nejméně 29krát odložila zahájení útoku na Francii a tak uspala bdělost nepřítele do té míry, že nebyl schopen rozpoznat skutečný útok až do okamžiku, kdy byl zahájen. Arabové si při přípravě války KIPPOUR v roce 1973 nepočínali jinak. Poučeni svou porážkou v šestidenní válce prováděli každý rok vojenská cvičení, při nichž byla velká uskupení soustřeďována do oblasti Suezského průplavu. Tím byl skryt skutečný útok, který zahájil válku KIPPOUR, protože se podobal běžnému cvičení. To co se zdá jasné nejširší veřejnosti, často v sobě skrývá největší tajemství. Lest 2. Obléhat město Wei, aby bylo zachráněno město Zhao - působit nepřímým nátlakem na nepřítele ohrožováním jednoho z jeho slabých míst. - lest úderu do prázdna nebo do Achillovy paty. Únosy letadel piráty, které pravidelně vytvářejí nesnáze svobodnému světu, jsou aplikací této taktiky, stejně jako zajetí rukojmí Spojených států v Teheránu, jež Iránu umožnilo hrát si s největší mocností světa jako s loutkou. Stejně tomu bylo s vyhlášením obilného embarga Spojenými státy vůči Sovětskému svazu po jeho invazi do Afghánistánu. Lest 3. Zabít vypůjčeným nožem - vyřadit soupeře rukama někoho jiného, - lest nastrčené figury, - ublížit někomu nepřímým způsobem bez vlastního ohrožení; lest alibi nebo náhradníka, - dosáhnout svého cíle skrytým způsobem s využitím třetí síly, - lest muže v zákulisí. 17

18 V roce 1936 Němci údajně vyrobili dokumenty určené k tomu, aby vznikl dojem. že sovětský maršál Tuchačevskij, jehož se velmi obávali, je zrádce. Tyto dokumenty byly podstrčeny sovětské tajné službě. Stalin, přesvědčený o jejich pravosti, dal Tuchačevského popravit a sehrál tak roli vypůjčeného nože. Na druhé straně však byl Stalin sám nepopiratelným mistrem v používání této lsti. Polská armáda odporu ve Varšavě o síle mužů údajně chtěla využít obtížné situace, v níž se nacházeli Němci, k tomu, aby se Varšava nestala bitevním polem. Dne 31. července 1944 sovětský tankový předvoj pronikl do předměstí Varšavy. Polská tajná armáda považovala tento okamžik za vhodný pro útok a zahájila ho 1. srpna Avšak pro Stalina byla polská nekomunistická armáda překážkou pro nastolení komunistické moci v Polsku, a proto si vypůjčil" německou armádu k tomu, aby se zbavil polského nepřítele. Sovětské jednotky se zastavily. Němci polskou povstaleckou armádu porazili a během těchto bojů byla Varšava zničena. Lest 4. Odpočívaje vyčkávat vyčerpaného nepřítele - chránit své vlastní síly a připravit se na vyčerpaného nepřítele. Tato lest se používá nejen ve vojenských operacích, nýbrž stejně dobře i v soukromém životě. Základní myšlenkou je udržovat nepřítele ve stavu stálého napětí a nejistotě o tom, kdo stojí před ním, udržovat ho zaměstnaného tak, aby zcela vyčerpán neměl vhodnou příležitost k útoku a aby se zhroutil při sebemenším závanu větru. Silný nepřítel musí být vysílen námahou. Lest 5. Využít požáru ke spáchání krádeže - využít obtíží, něčí krize ve svůj prospěch. - zaútočit na nepřítele, který je v chaotickém stavu. - lest supa. Lest 6. Povyk na východě, útok na západě - oznámit útok na východě, ale provést ho na západě, - předstírat manévr na východě, ale útočit na západě, - pohyby k odvrácení pozornosti pro zastření skutečného směru útoku, - lest odvrácení pozornosti. Dne 26. října 1978 čínské noviny uveřejnily článek s titulkem "Povyk na severu, útok na jihu". V článku se uvádí, že Vietnam v této době stále připomínal hrozbu čínského útoku na svou severní hranici a na hrozící válku s Čínou. Vietnamskému režimu ve skutečnosti šlo o odvedení pozornosti lidu od problému souvisejících se znovuvyzbrojením vietnamské armády a pozornosti světa od bezprostředně hrozící vietnamské invaze do Kambodže. Lest 7. Vytvořit něco z ničeho - vytvoří se iluze nebezpečí takového druhu, aby ji nepřítel přijal, a aby se poté jeho pozornost rozptýlila do té míry, že potom pokládá vznikající nebezpečí za iluzi a podlehne mu bez kladení sebemenšího odporu, - získat výhodu, změnu nazírání nebo změnu skutečnosti vytvořením a ukazováním falešného obrazu, - vytvořit něco od základu nového; dosáhnout toho, aby něco fiktivního bylo považováno 18

19 za skutečnost; šířit lživé pověsti; kampaň lží a pomluv; taktika hanobení; dělat z komára velblouda; používat přehánění, - lest tvořivosti. Za druhé světové války maršál Rommel v severní Africe oklamal protivníka tím, že nechal na osobní vozidla namontovat makety tanků a spolu s nimi tahat několika vozidly těžké předměty, které v poušti zvířily obrovské množství prachu, a tak vytvořil iluzi pohybujících se velkých motorizovaných jednotek. Rovněž za druhé světové války jedna sovětská ženijní jednotka obdržela úkol rychle zaminovat zásobovací cestu nepřítele, avšak neměla žádné miny. Ženisté zhotovili tabulky s německými nápisy "Pozor! Miny!", pronikli nepřátelskými liniemi a umístili tabulky podél cesty. Druhého dne.se na cestě nahromadilo mnoho zásobovacích vozidel, jejichž řidiči váhali pokračovat v jízdě. Předem vyrozuměné sovětské dělostřelectvo jim svou palbou způsobilo citelné ztráty. Lest 8. Nápadně opravovat dřevěné můstky, skrytě pochodovat k městu Chencang - lest skrytého plánu cesty nebo tajné okliky, - skrýt skutečný záměr za zdánlivě nevinnou činnost, - lest "normálnosti", tj. maskování úmyslu neobvyklého (neortodoxního, nekonvenčního, nenormálního) akcemi nebo jednáním normálním (ortodoxním, konvenčním, běžným). Spojenecké vylodění v Normandii v červnu 1944 lze považovat za "skrytý pochod na Chencang" s technickými prostředky 20. století. Z mnoha hledisek by bylo vylodění na nejužším místě kanálu logičtější než vylodění od jižní části Anglie do Normandie. Němci sdíleli toto hledisko a domnívali se, že spojenci dají přednost kratší cestě před delší; proto soustředili hlavní část svých obranných sil do prostoru Calais. Spojenci uskutečnili řadu opatření, která Němce v jejich názoru utvrzovala: fingování přítomnosti 1. americké armády pod velením generála Pattona v jihovýchodní části Anglie, právě naproti Calais; rozmístění klamných plavidel v přístavech v tomto prostoru; letecké útoky na prostor Calais. Tím byli Němci utvrzováni, ve své domněnce, že spojenci se vylodí v prostoru Calais. Lest 9. Pozorovat požár na protějším břehu - se zjevnou lhostejností pozorovat protivníka, který je v krizové nebo obtížné situaci, - zdržet se jakékoli akce (pomocné operace nebo předčasného útoku), dokud se situace nezmění v náš prospěch; potom jednat k získání výhody, - lest nevměšování, odkladu na pozdější dobu, trpělivého vyčkávání. Lest 10. Skrývat dýku za úsměvem - lichotit, ale připravovat zlo, - skrývat špatný úmysl pod laskavým zevnějškem a krásnými slovy, - lest dvojakosti, jidášského polibku, lest dvou tváří (nebo hlavy boha Januse). Lest 11. Švestka uschne namísto broskvoně - obětovat se s použitím manévru k poutání pozornosti pro záchranu druhého, - obětovat jiného s použitím manévru k poutání pozornosti pro vlastní záchranu, - obětovat někoho s použitím manévru k poutání pozornosti pro záchranu třetí strany, - přinést malou oběť pro získání něčeho hodnotnějšího, 19

20 - lest obětního beránka. Lest 12. Mimoděk odvést ovečku - duchaplně využít příležitosti a odvést ovečku, kterou jsme náhodou potkali, - lest možnosti, "šance": stálá bdělost a psychologická pohotovost k využití možností ve svůj prospěch, ať jsou místo a okamžik jejich vzniku jakékoli. Tato lest obsahuje požadavek nesoustředit se jen na jedno místo, nýbrž střežit svůj široce otevřený obzor, aby bylo možno každou výhodnou příležitost jednak rozpoznat, jednak využít. Sebemenší výhoda, která sotva stojí za zmínku, by neměla být zanedbána, protože malé potůčky vytvářejí velké řeky. Význam lsti "mimoděk odvést ovečku" nespočívá v samotném faktu chycení určité ovečky, nýbrž v neviditelné výhodě, kterou poskytuje základní a trvalý postoj otevřený pro každou eventualitu: a to je velmi důležitá výhoda. Lest 13. Udeřit na rostlinu, aby byl vyplašen had - zkoumat terén, - lest nepřímého varování, odstrašování, zastrašování, - lest výstražné rány, pokusného balonku, - lest podráždění, provokace. Francouzsko-britská vyloďovaci expedice v Port Saidu v listopadu 1956 byla údajně zahájena shozem figurin na Suezský kanál. Egyptské velení, přesvědčené, že jsou to skuteční výsadkáři, vydalo polnímu dělostřelectvu rozkaz k zahájení palby. Na místo byly vyslány jednotky s úkolem zastavit a potom zničit nepřítele. Tento postup prozradil současně počty i palebnou sílu egyptské armády. Francouzsko-britské letectvo tak získalo cenné informace, a proto mohlo účinně působit a zasazovat Egypťanům citelné rány. Lest 14. Vypůjčit si mrtvolu pro návrat duše - oživit něco z minulosti tím, že se tomu dodá nový cíl, - explicitně nebo implicitně dodat moderní význam myšlenkám, tradicím, mravům, kultům, literárním dílům atd. minulosti, aby byly postaveny do služeb současného politickoideologického zápasu, - dodat něčemu skutečně novému důstojný ráz starobylosti: lest patiny, starobylosti, - používat nových institucí jako výrazu starých způsobů jednání; používat nových osobností k provádění staré politiky, obout si nové střevíce pro chůzi po starých pěšinách; nalévat staré víno do nových měchů; lest obnovení fasády, - přivlastnit si majetek druhého získáním jeho moci s cílem budovat vlastní říši; jít přes mrtvoly; lest parazita, - využívat jakéhokoli způsobu ke zvládnutí obtížné situace, - lest fénixe, bájného ptáka. Oslava nového roku je velmi starým zvykem. Římané slavili saturnalie na počest Saturna, boha setby, mezi 17. a 23. prosincem; byl to nejveselejší svátek roku. Křesťanská církev projevila vysokou chápavost a označila 25. prosinec za výročí narození Ježíše Krista. 20

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností...86 10. ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87

LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností...86 10. ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87 1. PROČ TO VŠECHNO?...3 Část A...7 Systém práce s veřejností...7 2. PUBLIC RELATIONS A JEJICH OKOLÍ...7 2.1 HLAVNÍ CÍLE V PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ... 7 2.2 PUBLIC AFFAIRS - PENÍZE PRO VÁS... 9 2.4 PERSPEKTIVY

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY

DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY Vlastimil Růžička / Edvard Outrata DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY O výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Copyright Vlastimil

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby 1 Vydal Liberální Institut 1992 Copyright Liberální Institut, 1992 Translation Pavel a Vladimír Vrecionovi ISBN 80-85467-85-2 2 Obsah Předmluva k českému vydání...

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2014 Z obsahu tohoto čísla : * Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Na cestě k úspěchu leží překážky. Jak je překonat. vyhnout

Více

Česko hledá budoucnost VZDĚLÁVÁNÍ

Česko hledá budoucnost VZDĚLÁVÁNÍ Česko hledá budoucnost VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do diskuse Jaroslav Kalous Praha, duben 2012 1 Obsah Úvodem... 4 POUČENÍ Z MINULOSTI... 4 NESCHOPNOST DOHODY... 5 NETOLERANCE... 6 ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI... 7 CO DĚLAT...

Více

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH. Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH Praha 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Soška Prohlašuji,

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více