(a obecně známé) které je vhodné mít stále na mysli při hodnocení situace v našem okolí i při plánování v běžném životě. Verze 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(a obecně známé) které je vhodné mít stále na mysli při hodnocení situace v našem okolí i při plánování v běžném životě. Verze 1."

Transkript

1 Jednoduché (a obecně známé) principy které je vhodné mít stále na mysli při hodnocení situace v našem okolí i při plánování v běžném životě Verze 1.03 Obsah 1. Vítězství 2. Strategie 3. Strategie = cár papíru? 4. Lest 5. Chvála definic / So what? 6. Možnost volby 7. Informace Přílohy Mistr Sun česky Pojmy v angličtině 36 čínských válečných lstí článek 1

2 1. Vítězství Kdo zná protivníka a zná sebe vybojuje sto bitev beze ztrát Mistr Sun napsal ve své relativně stručné knize o třinácti kapitolách čínský vojevůdce před více než dvěma tisíci lety. Přirozeně se předpokládá, že cílem bitvy je porazit protivníka. Překvapivě právě definice vítězstí neboli, to čeho vlastně chceme dosáhnout, je často velkým problémem. Prezident USA Barack Obama na začátku roku 2009 oznámil, že do Afgánistánu vyšle dalších vojáků. Bohužel už neřekl, za jakých okolností vojáci USA Afgánistán opustí a tedy jaký je cíl USA v Afgánistánu. Nerad bych ale křivdil prezidentovi USA. Třeba takový jasný cíl existuje a pouze novinářům to přišlo málo zajímavé a nezmínili se nám o tom. Ne, že by politici neuměli cíl přesně definovat. Po té co ústavní soud ČR v září 2009 prohlásil Zákon o zkrácení volebního období za neústavní, cíl zazněl velmi jasně. Mít takový zákon, který by umožnil volby do poslanecké sněmovny co nejříve. Definice cíle (vítězství) se netýká pouze velké politiky, ale i běžných věcí v životě. Klasickou situaci zažili snad všichni. Nadřízený má pravidelnou schůzku se svými podřízenými a neví, co konkrétního chce vyřešit. V tom případě jde zpravidla jen o ztrátu času pro všechny zúčastněné. Malá firma (soukromník) se rozhodne pořídit si webové stránky a požádá profesionála o pomoc. Má přesně vymyšlené co tam napíše, jaké fotky tam dá, ale profík na web se ptá: a kdo jsou Vaši zákazníci, které chcete oslovit? potřebuji vědět jak Vaše stránky optimalizovat pro vyhledávače. Pokud odpověď zní, že potenciálními zákazníky jsou přece všichni, je zřejmé, že firma neví komu prodává, ani koho chce oslovit. Poslední příklad, řekněme třeba cíl naučit se anglicky. Bez jasného zpřesnění ale není zřejmé čeho chceme dosáhnout. Naučit se tak, abych se domluvil na dovolené? Nebo abych mohl číst anglické manuály? Abych mohl studovat v zahraničí? Nebo abych jen napsal vstupní test? Čím lépe a přesněji definujeme cíle, tím lépe pak můžeme plánovat jak jich dosáhnout. Není jednoduché formulovat obecnější a dlouhodobé cíle, pokud ale není jasné čeho chceme dosáhnout, spousta lidské práce je naprosto zbytečná (viz. Kapitola 3. Strategie = cár papíru?) Obecně vzato, máme tedy tři neznámé : 1) vítězství (definovaný cíl) 2) vlastní vojsko (osobnost, firma, stát) 3) protivník (soupeř, konkurence, jiný stát) Přes naprostou zřejmost výše uvedeného, vedle jasné definice vítězství (cíle), potíže nastanou, pokud chceme získat potřebné informace. 2

3 Kdo například může s klidným svědomím říci, že zná sám sebe a dokáže kalkulovat jak se svými silnýmy tak slabými stránkami? Pokud jde o firmu, jak přesně management zná silné a slabé stránky své firmy? Na kolik procent může vedení firmy věřit informacím svých podřízených, když se management snaží odhalit vlastní rezervy a tedy se ptá na to, co nefunguje? Když jde o stát, na kolik objektivní mohou být informace o vlastní situaci, když se ptá diktátor a podřízenému jde doslova o život, nebo když se ptá demokraticky zvolený politik, který s jasným názorem na problém získal funkci díky voličům a loajálnímu státnímu úředníkovi jde fakticky o místo? Jak důrazně asi mohl obhajovat úředník atomovou energii na Ministerstvu životního prostředí vedeném zeleným ministrem Bursíkem, jehož strana se dostala do parlamentu i díky hlasitému odmítání atomových elektráren? Ještě složitější je situace s poznáváním protivníka. Pokud nemáme k dispozici zpravodajské služby jako má stát, nebo finanční prostředky na zaplacení odborníků, jsme odkázáni na odborný tisk, přátele a bohužel - na masmédia (viz. kapitola 7. Informace). Není mým cílem zde vysvětlovat co chtěl Mistr Sun vlasně říci. Rád bych pouze na tuto knihu upozornil a vřele každému doporučil. Je to totiž kniha především o vedení podřízených a o prozíravém plánování. Případný český zájemce o tuto knížku si má z čeho vybírat. Může si zvolit mezi překlady z angličtiny a překlady přímo z čínštiny (seznam v příloze). 2. Strategie V dnešní době najdeme mnoho dokumentů, které ve svém názvu používají slovo Strategie. Jen zřídka se ovšem setkáme se samotnou definicí tohoto pojmu a v Česku jsem nikde neviděl oragnizaci, kde by tento pojem byl zasazen mezi pojmy další. Předkládám proto několik definic, tak jak jsem se s nimi seznámil při studiu v USA (originály v angličtině jsou v příloze). Státní zájem: Obecný a pokračující cíl, pro který stát koná v zájmu zachování své národní bezpečnosti a budování vlastního blahobytu. Státní cíle: Základní cíle, motivace a záměry státu, které jsou prosazovány prostřednictvím konkrétních politik, využívajícíh státního úsilí a národních zdrojů. (Státní cíle jsou odvozeny ze současných interpretací státních zájmů.) Státní politika: Široké spektrum jednání, nebo principů přijatých národní vládou, jejichž implementací má být dosaženo státních cílů. Státní strategie: Umění a věda rozvíjení (vytváření) a používání politického, ekonomického a psychologického potenciálu státu společně s jeho ozbrojenými silami v době míru i války k zajištění státních cílů. Plán: Připravený postup směřující k dosažení cíle. 3

4 Program: Seskupení plánovaných kroků odrážejících základní nebo vedlejší cíle. Obsahuje zdroje k dosažení cíle nebo plánu a indikuje časové fáze toho co musí být uděláno, včetně stanovení prostředků pro úspěšné provedení. Po vypuštění přívlastků zůstane následující, obecně aplikovatelná řada: Zájem trvající cíl Stát (někdy můžeme ztotožnit s vládnoucí skupinou): zachování státního zřízení, zachování stávajících hranic, zajištění vnější bezpečnosti, volný přístup na trhy, ekonomická prosperita, co největší mezinárodní vliv, relativní spokojenost obyvatel (což zabezpečí znovuzvolení nebo nesvržení vládnoucích skupin) atd. Firma: zpravidla vytváření zisku pro majitele (je zábavné číst vize a mise firem na jejich webových stránkách, člověk má často pocit, že jde o charitativní organizace přežívající díky darům a existující jen proto, aby uspokojovaly naše potřeby ). Osobnost: mít co jíst, kde bydlet, žít v bezpečí, být zdravý, mít práci, dopřát dětem to nejlepší, uznání a respekt ostatních... Přirozeně, že priotita a míra zájmů jednotlivců závisí na vnějších podmínkách (např. Afgánistán x Česko), na hodnotách společnosti (rodiny), na vzdělání, věku, postavení, bohatsví atd. Cíl definovaný stav Politika způsob jednání Stát: Od států, které prosazují své zájmy pouze silou diplomacie, přes státy prosazující své zájmy za pomoci financí či kontroly dodávek nerostných surovin až po státy využívající všech prostředků včetně vojenských. Firma: Od poctivého hodináře v naší ulici, který Vám řekne že baterka v hodinkách je ještě dobrá a nemusíte ji měnit, přes nesrozumitelné smlouvy a produkty telefonních operátorů, bank a pojišťoven až po podvody a krádeže. Osobnost: Od poctivého zaměstnance řádně platícího daně, přes poslance kreativně využívající své finanční náhrady až po podvodníky, zloděje a vrahy. Strategie umění a věda rozvíjení a používání potenciálu Za klíčové v definici slova Strategie považuji slovo Potenciál. Pokud nastoupíte k partii šachu, víte naprosto přesně, jaký je potenciál Vašich i soupeřových jednotlivých figur. O vítěztví pak rozhoduje umění a věda používání jejich potenciálu. V praktickém životě není úplně jednoduché znát vlastní a protivníkův potenciál, ale svůj (osobnost, firma, stát) potenciál můžeme dále rozvíjet, zvyšovat a dokonce můžeme i jen předstírat, že nějaký potenciál máme (viz. kapitola 4. Lest). Plán obecný postup Program přesný postup včetně termínů a potřebných prostředků Nezáleží na tom, jaké definice se používají, důležité je, aby všichni v rámci jedné organizace pojmy chápali a používali stejně. 4

5 Pro úplnost dodávám, že Česko nemá definováno své státní (národní) zájmy. Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR schválená používá pojmy Bezpečnostní zájmy, které jsou rozděleny podle stupně důležitosti na Životní zájmy, Strategické zájmy a Další významné zájmy. Tyto pojmy nejsou nikde definovány, zájmy jsou pouze vyjmenovány. Všichni politici, novináři a komentátoři, kteří hovoří o českých národních zájmech, vlastně pouze veřejně demonstrují svou neznalost. Formulace strategie rozhodně není jednoduchá záležitost, na druhou stranu je relativně snadné strategii analyzovat a vyhodnotit zda má hlavu a patu. Je také zřejmé, že dlouhodobou strategii může lépe definovat a efektivněji prosazovat centrálně řízená organizace (stát). 3. Strategie = cár papíru? Strategie samozřejmě musí být ve finále formulovaná tak, aby s ní bylo možné dále pracovat. Pokud tedy existuje dokument, který sám sebe nazývá strategií, měla by existovat i definice takového dokumentu, kde je uvedeno jaké otázky řeší, jak se s ním pracuje a v jakých dokumentech je strategie dále rozpracovávána. Dále pak v jakém časovém horizontu či za jakých okolností je strategie novelizována a aktualizována. USA mají Národní bezpečnostní strategii, která se aktualizuje každé 4 roky. Vyjmenovává národní bezpečnostní rizika a říká jak jim bude presidentova administrativa čelit. Jak se s těmito riziky vypořádají ozbrojené složky řeší Národní vojenská strategie, která se aktualizuje každé dva roky. Každé 4 roky se také zpracovává Quadrennial Defence Review, který jako hlavní veřejný dokument popisuje americkou vojenskou doktrínu, kde se charakterizuje struktura sil, modernizační plány a rozpočtové plány, které umožní plnit úkoly v souladu s Národní bezpečnostní strategií. Strategie je bohužel někdy chápána jako cíl, jakoby popsaný papír řešil nějakou situaci, což je přirozeně naprostý nesmysl. Formulovaná strategie by měla sloužit k dosažení definovaných cílů a naplňování zájmů. Někdy je strategie pouhým dokumentem, který je s velkou slávou presentován a nakonec na něj sedá prach. Připomenu dva jako příklad: Strategie Hospodářského růstu V roce 2004 za vlády Vladimíra Špidly a velké pozornosti tisku začala práce na Strategii hospodářského růstu. Termín dokončení byl několikrát posunut a SHR byla nakonec přijata vládou Od počátku nebylo jasné, kde je místo SHR mezi ostatnímy dokumenty jednotlivých ministerstev (politiky, koncepce, strategie) ani jednoznačný cíl SHR. Přesto nelze než obdivovat, jak ke zpracování SHR přistoupil tehdejší vicepremirér (nestraník) Martin Jahn. Finální verzi přijala až vláda Jiřího Paroubka vlažně, pochvalu si naopak vysloužila od ODS a od představitelů průmyslu. Pan Jahn při této práci získal vedle renomé hospodářského odborníka i spoustu osobních kontaktů napříč politickým spektrem a v průmyslu na nejvyšší úrovni. Několik měsíců po přijetí tohoto 5

6 dokumentu vládou, pan Jahn velmi korektně opustil vládu ČSSD, aby pak své kontakty využil jako člen představenstva Škody Auto. Své renomé a kontakty z tohoto období určitě využije i jako prezident Sdružení automobilového průmyslu. Klobouk dolů pane Jahne. Dnes po tomto dokumentu, který měl pomoci vytýčit České republice jasný směr rozvoje (již neexistující stránky neštěkne ani pes. Lisabonská strategie Podle Lisabonské strategie, která byla schválena v roce 2000, se EU měla do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". Nyní je zřejmé, že tento svůj ambiciózní cíl EU nesplní. (http://www.euractiv.cz/ekonomika-aeuro/clanek/ek-lisabonsk-strategie-me-vznamn-pispt-k-rstu-ekonomiky-eu) Přes slabé výsledky žádná evropská instituce, žádná vláda členské země, žádná organizace evropských sociálních partnerů nezpochybnila záměr lisabonské strategie, která dosti přesně identifikovala slabiny evropské ekonomiky. Diskuse se vedou o tom, proč se až doposud lisabonské strategii nedařilo, a o nové strategii, která by oživila evropskou ekonomiku v situaci, která je tíživější a složitější, než byla v roce (http://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie-a-vnitrni-trh/) Z těchto vyjádření je zřejmé, že o žádnou strategii nešlo. Lisabonská strategie byla, a je jen určitým doporučením zpracovatelů, které většina vlád v EU evidentně nesdílí. Na okraj - Strategické rozhodnutí V tisku si někdy přečteme, či zaslechneme, že někdo přijal strategické rozhodnutí. Nevím jak se liší od normálního rozhodnutí, protože definici tohoto pojmu jsem nikde neviděl těžko tedy vyhodnotit, jestli dané rozhodnutí je opravdu strategické. Podle mne, by ale taková definice měla zmínit to, že jde o rozhodnutí přijaté zpravidla na vyšší řídící úrovni, jehož následky jsou nevratné či změnitelné za vynaložení velmi vysokých nákladů. Přirozeně, že například možné strategické rozhodnutí české vlády o výstavbě jednoho bloku atomové elektrárny by pro čínskou vládu, která plánuje výstavbu 50 atomových elektráren, bylo jen technickým detailem. Stejně tak koupě domu za 5 miliónů Kč je pro průměrně vydělávající rodinu finanční závazek na 20let a z tohoto pohledu strategickým rozhodnutím, zatímco pro miliardáře typu pana Petra Kellnera to může být odpolední rozmar. 4. Lest Při četbě novin můžeme někdy z prohlášení politiků a vedoucích představitelů firem získat pocit, že svých cílů dosahují pouze čestně a férově. Jakékoliv jiné jednání je jim cizí a lest je pro ně sprosté slovo. Pokud si to někdo vážně myslí, měl by si vzpomenout, že i kladní literární hrdinové Jeníček a Mařenka, se v pohádce O perníkové chaloupce zachránili před zlou babou tak, že ji lstí přiměli k tomu, aby si sama sedla na lopatu... Použití lsti je ale možné pouze v případě, kdy víme čeho chceme dosáhnout (je definován zájem, cíl) a logicky, na úrovni států lsti mohou lépe využívat centrálně řízené společnosti. 6

7 V roce 1995 byl v časopise Vojenské rozhledy publikovám článek o čínských válečných lstech (celý je uveden v příloze). Popis samotných lstí je jistě zajímavý, osobně ale považuji za nejdůležitější, jak se na použití lstí nejen ve vojenství dívají asijské národy: V úvodu k přehledu lstí vydaného v roce 1991 Čínskou lidovou armádou stojí: "Tato publikace vznikla z potřeby znát válečné lsti a používat je v situaci ozbrojeného konfliktu... Toto historické dědictví... bylo použito jako základ pro zpracování moderních aplikací... Teorie lsti je důležitou složkou vojenské teorie. Jestliže velitel chce uchopit iniciativu, bude jeho úspěch v mnohém záviset na jeho schopnosti překonat nepřítele obratným používáním lstí. To mu umožní přeměnit nepříznivou situaci ve výhodu, zvítězit nad početnějším vojskem s malým počtem vojáků a porazit nepřítele bez použití vojenské síly... Technický a vědecký pokrok někdy vyžadují aplikovat lsti novými metodami, nebo jim dodat nový obsah, avšak základ zůstává relativně stabilní". V úvodu ke spisu "Boj s použitím lsti - 36 válečných lstí" vydanému na Taiwanu v roce 1983 se uvádí: "Lsti se podobají neviditelným nožům skrytým v mozku člověka a objevují se jen když jsou nezbytné. Nezbytné jsou nejen pro vojáky, ale stejně tak pro politiky, obchodníky a univerzitní profesory. Znalec lstí může uvést uspořádaný svět do chaosu, stejně jako může převést chaos na uspořádaný svět, vyvolat bouři a hrom z jasného nebe. Podaří se mu změnit chudobu v bohatství, opovržení v úctu a zcela beznadějnou situaci v ráj. Lidský život je boj a boj vyžaduje lest. Každý z nás se nachází ve frontové linii: stačí nepatrná nepozornost a již jsme zbaveni svého majetku. Znalec lstí si vždy zachová iniciativu. Palác nebo chatrč - lsti mají všude svoje místo". V knize o lstech vydané v roce 1969 v Hongkongu čteme: "Lsti jsou pravým opakem humanismu a konfuciánské ctnosti. Avšak ten, kdo zachází se svým nepřítelem s humanismem a ctností, škodí jen sám sobě. Používat slov proniknutých humanismem a ctností pro oklamání druhého je ještě přijatelné. Avšak klamat sám sebe (těmito slovy) je, přinejmenším v zápase se zbraněmi rozumu nebo násilí, nepřijatelné. Naše epocha se honosí svou civilizovaností. Čím je nějaká společnost civilizovanější, tím více se šíří lež a klam. V takovém prostředí je třicet šest lstí ideálním ofenzivním i defenzivním prostředkem a praktickým souborem vědění mnohem hodnotnějším než prázdné morální sentence". Ne, že by se snad lsti v jiných kulturách nepoužívaly, ale v naší západní kultuře se k nim nikdo nehlásí tak veřejně. Považuji za nutné zdůraznit, že lest v čínském pojetí není apriori něco špatného pro objekt lsti, protože např. mezi lsti typu Vypůjčit si mrtvolu pro návrat duše lze počítat i to jakým způsobem křesťanská církev přistoupila k určení data narození Ježíše Krista: Oslava nového roku je velmi starým zvykem. Římané slavili saturnalie na počest Saturna, boha setby, mezi 17. a 23. prosincem; byl to nejveselejší svátek roku. Křesťanská církev projevila vysokou chápavost a označila 25. prosinec za výročí narození Ježíše Krista. Za dob budování socialismu v Československu, podobně komunistické vedení přemalovalo každoroční Pálení čarodějnic dne 30.dubna na Vatry míru. 7

8 5. Chvála definic / So What Pokud s někým diskutujeme nebo cokoli čteme, je samozřejmě nutné rozumět významu jednotlivých slov. Asi každý chápe, že je rozdíl mezi čtvercem a trojúhelníkem, bohužel ne všechny termíny, které běžně používáme, jsou všeobecně stejně chápány. Vezměme si slovo sport. Pro někoho je to sobotní fotbálek s přáteli a pravidelné sledování sportovních pořadů. Pro jiného sport znamená každodenní trénink a pokud se u toho pořádně nezpotí, je to pro něj jen společenská záležitost. Pro činitele sportovních svazů je to práce, kterou se živí, stejně tak jako pro profesionální sportovce. Je však mnoho pojmů, které si každý vykládá po svém (díky kultuře ve které vyrůstal, vzdělání, zkušenostem) např. národní zájmy, spravedlnost, právní stát, sociální stát, spravedlivý důchod atd. Bez stejného chápaní používaných pojmů, je ale jakákoli diskuse velmi obtížná pokud přímo nejde o ztrátu času. Mistry v používání nesmyslných skupin slov bez jasného významu jsou samozřejmě tvůrci reklamy: Hygienicky čistý, Diamantový standard, London look. Na firemních webových stránkách se pro změnu dočteme, že firma používá zásadně inovativní přístup, progresivní technologie a samozřejmě nabízí jen nejlepší služby. A se svými výroky nezůstávají pozadu ani politici: Komunismus je socialismus plus elektrifikace (Lenin) Ti, kdo dnes řekli své ano, hlasovali pro socialismus a pro revoluci" (Chávez) Yes, we can (Barack Obama) atd. Hesla politických stran a slogany politiků na billboardech mohou být námětem pouze pro vtipné glosy. So What Pokud definice existuje, neznamená to ještě, že už je vše jasné. Často jde o pouhý popis, který sám o sobě nic neříká, nebo je jasný pouze odborníkům v dané oblasti. Je potřeba rozumět i tomu co to v dané situaci pro zúčastněné znamená. Vojáci používají jednoduchou pomůcku So what. Při plánování bojového úkolu například malé průzkumné jednotky se mimo jiné i podrobně analyzuje terén. Jednotka se třeba bude přesunovat zalesněným a kopcovitým terénem. To je však pouhý popis, který nic neříká o tom, jaký to má na vojáky vliv. So What pak znamená tento vliv popsat. V tomto jednoduchém příkladu to znamená, že vojáci se budou přesunovat prostorem, kde mají dobré možnosti ke skrytému přesunu a maskování, ale naopak špatné možnosti k pozorování či k hledání svého cíle. Pokud se budou přesunovat pouští, bude tomu přesně naopak. Schodek rozpočtu je v současnosti (podzim 2009) hojně používaný pojem. Kolik lidí, ale opravdu rozumí tomu, co to pro hospodářství země znamená? Myslím, že většině neříká vůbec nic a jsem přesvědčen o tom, že politické strany si to dobře uvědomují a rozhodně nijak nezdůrazňují ve svých kampaních rizika s ním spojená (čest výjimkám). Pojem stavební povolení je také přesně definován, ale kdo neprošel martyriem jeho získání, si neumí představit co za těmito slovy stojí. 8

9 Provozovatelé psích útulků by zase mohli hodiny vyprávět o tom, že nejen děti, ale často ani dospělí neví, co to znamená mít pejska. 6. Možnost volby Možnost volby každé osobnosti v určité situaci se málokdy analyzuje a hodnotí. Přitom je to velmi důležité vodítko k predikci toho, jak se člověk rozhodne, či lze pak zpětně pochopit, proč se zachoval určitým způsobem (což zase indikuje zájem či cíl tohoto jednotlivce). Kdo z nás například může naprosto otevřeně hovořit o problémech ve firmě bez toho aby se bál, že bude postižen? Kolik znáte kolegů, silných osobností a odborníků, kteří pokud budou vyhozeni ze zaměstnání mohou klidně sedět doma a čekat, až jim zavolá řada potenciálních zaměstnavatelů, protože jejich pověst na trhu je předchází? Daleko pravděpodobnější je, že pokud je Vám 55 let, necháte na sobě dříví štípat, protože si velmi dobře uvědomujete, že najít práci v tomto věku je velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že zájmy lidí jsou v postatě totožné a velkou část jich naplňujeme prostřednictvím peněz, je zřejmé, že naprostá většina rozhodnutí každého jednotlivce jsou taková, která neohrozí současné postavení a tím i možnosti příjmů. Z tohoto pohledu je zábavné sledovat výroky i počínání poslanců a dalších politiků (napříč všemi politickými stranami) a zejména takových, kteří vstoupili do politiky velmi mladí a s holým zadkem. Když se podíváme na každého poslance (ministra), zamysleme se nad tím, jakou přidanou hodnotu by měl pro soukromou firmu a která by mu nabídla srovnatelnou odměnu... Podobná situace je s profesionálními odboráři, ochránci lidských práv, zaměstnaci greenpeace, amnesty international atd. Proč bychom měli věřit někomu, že bojuje za ušlechtilé cíle, za nás, za obyčejné lidi z přesvědčení, když tato aktivita je jeho jediným zdrojem obživy? Další důležtou roli při hodnocení možnosti volby hraje i případné omezení vlivu či pravomocí (jednotlivců, firmy či státu). V Česku nelze předpokládat, že by poslanci např. schválili zákon, zakazující porcování medvěda, přestože jsou jednotlivci, kteří toto prosazují. Nelze očekávat, že by se poslanci zbavili možnosti přihrát nějaké peníze do svého volebního obvodu, neboť pak doma mohou zdůrazňovat, jak jsou v té Praze prospěšní. Také mě osobně mrzí, že sázkové kanceláře nepřijímají sázky na to, jak dlouho ještě nebude v platnosti Služební zákon (přijatý v roce 2002), který mimo jiné definuje, které pozice na ministerstvu může obsazovat ministr. Vsadil bych si, že aspoň dalších dvacet let bude zachován současný stav. Vždyť, která strana a který potenciální ministr by se dobrovolně vzdával možnosti obměny nejenom náměstků, ale i ředitelů odborů, úseků... a tím pádem možnosti obsadit si ministerstvo svými lidmi, spolustraníky, přáteli, přáteli přátel... Rozhodnutí jsou vždy přijímána konkrétními osobnostmi a ne nějakými abstraktními skupinami, přestože se často setkáváme s tím, že rozhodnutí přijal parlament, vláda, strana, vedení společnosti apod. V těchto skupinách bylo rozhodnutí přijato zpravidla hlasováním a vítězí 9

10 většinový názor. Nikde se ovšem nedozvíme, do jaké míry měli konkrétní jednotlivci v těchto skupinách vzhledem ke svým zájmům - možnost prosazovat názor jiný. Na úrovni států je úsměvné jak se pravidelně objevují informace o reorganizaci OSN, včetně Rady bezpečnosti a zejména pak práva veta vítězných mocností po 2. světové válce. Těžko například dnes hodnotit Francii či Velkou Británii jako světovou velmoc, ale proč by se tyto státy dobrovolně vzdávaly práva veta? Zrovna tak nelze očekávat, že by se Severní Korea vzdala svého jaderného programu. Vždyť koho by zajímala, pokud by nebyla potenciální hrozbou? K možnosti volby se vyjádřil i Mistr Sun: Vrhni se tam odkud není úniku a tví vojáci raději zemřou než by se dali na útěk Budou hotovi položit životy budou bojovat do posledního dechu Neboť voják Jenž upadl do nejstrašnějších nesnází se přestane bát a nemá-li kudy by unikl vytrvá pevně na svém místě A naopak... Nebraň oddílům vracejícím se domů Obklíčeným vždy nech skulinu k úniku Nedoháněj k zoufalství ty kdo jsou v tísni 7. Informace Ke svým rozhodnutím každý potřebuje informace. Informace získáváme z různých zdrojů, od přátel, v rámci studia a profesního vzdělávání a také z masmédií. Zatímco každý získává informace o své profesi z odborné literatury a od odborníků, v tématech, kterým nerozumíme a těch je určitě více jsme bohužel odkázáni na televizi a noviny, a tady začíná zásadní problém. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by mi řekl, že jeho problematika byla masmédii podána věrohodně. Naopak, často se mi stává, že jsem si na něco udělal názor na základě novinového článku a když jsem potom měl možnost hovořit s odborníkem, povzdechl si nad novináři a problematiku mi vysvětlil. A tak, přestože ve své práci headhuntera potkávám výhradně inteligentní a zralé osobnosti, jsem často překvapen jejich názory na armádu a její činnost. Na základě mého vzdělání a mých zkušeností mohu s klidným svědomím prohlásit, že v českých masmédiích není novinář, který by armádní problematice rozuměl. 10

11 Je zábavné si třeba přečíst, že Američané si nechali vnutit povstaleckou taktiku od iráckých vzbouřenců, když způsob boje proti nepříteli se vždy plánuje podle postavení a výzbroje protivníka, a už vojevůdce Sun před dlouhou dobou napsal: Vojsko svá vítězství tvoří podle nepřítele tak jako řeka utváří svůj tok podle země V praxi to znamená, že pokud v místnosti bude létat moucha, vezme na ni i pan senátor Vladimír Dryml plácačku na mouchy, přestože za pasem, dle vlastních slov, stále nosí devítku pro všechny případy. Zrovna tak pokud chce kluk sbalit dívku, po které už dlouho touží, pozve jí spíš na koncert Lucky Vondráčkové, kterou ONA miluje, přestože ON by šel radši na Kabáty, které ONA ale nesnáší. Při četbě novin a sledování televizního zpravodajství je proto vhodné mít na paměti: - noviny ani televize tady nejsou proto, aby nás informovaly, ale aby přinášely zisk majitelům, a ten nemá majitel z prodeje novin nebo sledování televize, ale z reklamy v nich umístěné (příkladem jsou například noviny Metro, rozdávané zdarma v pražském metru, kde jsou zpravidla den staré a přejaté zprávy z Čtk, spousta informativních článků o zboží a akcích a notná porce čisté reklamy) - novináři nejsou odborníci v tom o čem píší, často ani nemají vzdělání v oboru o kterém píší (většinou se věnují několika tématům ), v lepším případě jde o poučené laiky - noviny musí vyjít každý den a papír je potřeba popsat bez ohledu na to, co se ve světě děje, nebo neděje - naprostou zrátou času je pak čtení různých komentářů či sloupků, kdy zpravidla senior(ka) musí každý každý den (týden) vypotit určité množství slov a přitom vychází z kvalitních a kvalifikovaných informací kolegů novinářů - není nutné se nad tím pohoršovat, novináři jsou prostí zaměstnanci, kteří každý den musí dodat zaměstnavateli svou senzaci (nebo aspoň přitažlivý titulek), aby si zasloužili svůj plat Nelze však říci, že by v novinách byly jen bezcenné názory novinářů. Když jim vyschne pero, uchýlí se - naštěstí pro nás, čtenáře - k prostému popisu situace, k citacím odborníků, občas dokáží položit několik otázek a může z toho být zajímavý rozhovor. Někdy dokonce přetisknou příspěvek odborníka. Bohužel ani zde nevíme, jak moc novinář (či šéfredaktor) text redakčně upravil či zatraktivnil. V žádném případě však nelze popírat či bagatelizovat obrovský vliv masmédií na velkou část populace, jejich značný podíl na presentaci společenských témat, včetně jejich udržování při životě. S trochou nadsázky se dá napsat, že díky výše popsanému stavu máme bohužel - o většině věcí zkreslené, nebo úplně mylné informace, a to mám na mysli čtenáře tzv. seriózních tiskovin. Mluvit s někým (o něčem jiném než je jeho práce či koníček) jehož jediným zdrojem informací je zpravodajství televize Nova a tištěný bulvár, je přinejmenším ztráta času. 11

12 Naštěstí každý máme přátele z různých oborů a internet, a tak nezbývá než hledat a hledat a doufat, že k danému problému existuje informace od odborníka. Přes všechnu naši snahu se pravdu často nedozvíme. Z podstasty věci, se nikde nedočteme, co zjistily tajné služby o možném nebezpečí ani to, na čem se opravdu dohodli třeba prezidenti USA a Ruska při svých jednáních. V těchto a mnoha jiných případech nám nezbývá nic jiného, než odhadovat cíle a úmysly na základě znalostí a zkušeností, které máme a faktického jednání, které vidíme. A přitom musíme počítat s tím, že lest má všude svoje místo. Sunem jsem začal, Sunem končím: Znám-li druhého a znám-li sebe nikdo mi nevezme vítězství Znám-li Nebe a Zemi mé vítězství bude úplné 12

13 Přílohy Mistr Sun česky Mistr Sun O umění Válečném, vydalo nakladatelství Naše vojsko, Překlad z angličtiny psaný archaickou češtinou není příliš čtivý. Úsměvné je čtení úvodu, kde se dočteme že velký vůdce čínského lidu Mao Ce-tung... znovu a znovu citoval Mistra Suna. Zajímavá je závěrečná studie sinologa Jaroslava Průška, která polemizuje o historické existenci Mistra Suna, o době vzniku knihy a přibližuje čínské reálie. (znovu vydáno s krácenou předmluvou v roce 2005, je na trhu září 2009) Mistr Sun O válečném umění, Oldřich Král - vydalo nakladatelství Maxima, 1999 (Druhé vydání) Překlad z čínštiny od českého sinologa Oldřicha Krále, který osobně považuji za nejčtivější. Vedle samotného textu který neuzavírá cestu různočtením je zde úvod, kde se čtenář dozví více o vzniku textu, jeho datování ve světle archeologických vykopávek v roce 1973 i o čínských reáliích. Z tohoto překladu také cituji. (již není na trhu září 2009) Umění války, vydalo nakladatelství Helion S.A., 2005 Překlad z angličtiny. Na úvodních šedesáti stranách nám autor nejdříve popíše obsah celé knihy, pak si můžeme přečíst třináct originálních kapitol, každou s podrobným výkladem. (již není na trhu září 2009) Sun-c Umění války The Art of War, přeložil Radim Pekárek, vydalo nakladatelství B4U Publishing, 2008 Překlad z anglického překladu Lionela Gilese z roku 1910, kde je pouze 13 Sunových kapitol bez úvodu, závěru i vysvětlivek. V překladu je zdůrazněna spíše vojenská aplikace a chybí jí tak obecný nadhled pro který je však toto dílo stále čtené. (je na trhu září 2009) Mistr Sun O válečném umění, Oldřich Král Mistr Sun O básnickém umění Jiří Kolář vydalo nakladatelství Dokořán, 2008 Tato jedna kniha vedle sebe zrcadlí dva texty (knihy). Překlad Oldřicha Krále z čínštiny (který již samostatně není na trhu září 2009) s rozšířenou předmluvou, a básnickou repliku Jiřího Koláře, která vyšla v roce 1957 jako reakce na knihu Mistr Sun O umění Válečném, vydanou nakladatelsvím Naše vojsko v roce (je na trhu září 2009, jediná možnost jak získat nejčtivější překlad Oldřicha Krále) Na internetu je možno nalézt text v angličtině například zde: 13

14 Anglické termíny National interests: The general and continuing end for which a nation acts to maintain its security and promote its well-being. National objectives: Those fundamental aims, goals, or purposes of which a nation as opposed to the means for seeking these aims toward which a policy is directed and efforts and resources of the nation are applied. (National objectives are derived from current interpretations of the national interests.) National policy: A broad course of action or statements of guidance adopted by the government at the national level in pursuit of national objectives. National strategy: The art and science of developing and using the political, economic, and psychological powers of nation, together with its armed forces, during peace and war, to secure national objectives. Plan: Prepared and projected course of action to be accomplished in support of an objective. Program: An aggregation of planed elements reflecting a primary or support objectives. It contains the resources to achieve an objective or plan and indicates time phasing of what is to be done as well as the means for its accomplishment. 14

15 Třicet šest čínských válečných lstí Milada Kortánová (Článek byl zpracován s využitím knihy Harro von Sengera "Stratageme. Lebens - und uber -Iebenslisten der Chinesen - die beruhmten 36 Stratageme aus drei Jahrtausenden", vydané ve Švýcarsku, překlad i ve Francii.) Lest v čínském smyslu zahrnuje pojmy od jednoduchých akcí vyplývajících z duchapřítomnosti, až po složité, pečlivě promyšlené jednání. Může být schematicky popsána takto: - v dané situaci, která je považována za vážnou a která vylučuje přímý čin nebo běžné jednání, - původce lsti použije - postupu, který nemůže protivník (oběť lsti: nepřítel, protivník nebo i přítel) prohlédnout, který je uplatněn skrytě, má poněkud teatrální efekt pro protivníka nepovažujícího tento postup za nic zvláštního, a při němž - protivník je chycen "do pasti" v nejširším slova smyslu, - za daným cílem, - který se původci lsti vždy jeví jako "dobrý", - aniž by byl nutně "špatný" pro protivníka. Existují různé druhy lstí: - lsti, které maskují (něco, co skutečně existuje: zastírací lsti), - lsti, které předstírají (něco, co neexistuje: napodobovací lsti), - lsti, které slouží k získání iniciativy, - lsti, které slouží k obklíčení protivníka, - lsti, které poskytují výhodu, - lsti ke zlákání, svedení, - lsti útěku. Číňané odedávna připisovali válečné lsti velký význam, jak je zřejmé z nejstaršího (dva a půl tisíce let starého) vojenského teoretického spisu vojevůdce Sun Tsu,,0 umění válečném" (viz Vojenské rozhledy č. 6/1992, s ), který Harro von Senger často cituje. Seznam třiceti šesti lstí byl donedávna považován za tajný, avšak v současné době existuje v Číně snaha zabránit, aby neupadl v zapomenutí a aby se s ním seznamovali občané, počínaje školními dětmi. V Čínské lidové republice se klade důraz na aplikaci třiceti šesti lstí v zahraniční politice a ve vojenství. V úvodu k přehledu lstí vydaného v roce 1991 Čínskou lidovou armádou stojí: "Tato publikace vznikla z potřeby znát válečné lsti a používat je v situaci ozbrojeného konfliktu... Toto historické dědictví... bylo použito jako základ pro zpracování moderních aplikací... Teorie lsti je důležitou složkou vojenské teorie. Jestliže velitel chce uchopit iniciativu, bude jeho úspěch v mnohém záviset na jeho schopnosti překonat nepřítele obratným používáním lstí. To mu umožní přeměnit nepříznivou situaci ve výhodu, zvítězit nad početnějším vojskem s malým počtem vojáků a porazit nepřítele bez použití vojenské síly... Technický a vědecký pokrok někdy vyžadují aplikovat lsti novými metodami, nebo jim dodat nový obsah, avšak základ zůstává relativně stabilní". 15

16 V úvodu ke spisu "Boj s použitím lsti - 36 válečných lstí" vydanému na Taiwanu v roce 1983 se uvádí: "Lsti se podobají neviditelným nožům skrytým v mozku člověka a objevují se jen když jsou nezbytné. Nezbytné jsou nejen pro vojáky, ale stejně tak pro politiky, obchodníky a univerzitní profesory. Znalec lstí může uvést uspořádaný svět do chaosu, stejně jako může převést chaos na uspořádaný svět, vyvolat bouři a hrom z jasného nebe. Podaří se mu změnit chudobu v bohatství, opovržení v úctu a zcela beznadějnou situaci v ráj. Lidský život je boj a boj vyžaduje lest. Každý z nás se nachází ve frontové linii: stačí nepatrná nepozornost a již jsme zbaveni svého majetku. Znalec lstí si vždy zachová iniciativu. Palác nebo chatrč - lsti mají všude svoje místo". V knize o lstech vydané v roce 1969 v Hongkongu čteme: "Lsti jsou pravým opakem humanismu a konfuciánské ctnosti. Avšak ten, kdo zachází se svým nepřítelem s humanismem a ctností, škodí jen sám sobě. Používat slov proniknutých humanismem a ctností pro oklamání druhého je ještě přijatelné. A však klamat sám sebe (těmito slovy) je, přinejmenším v zápase se zbraněmi rozumu nebo násilí, nepřijatelné. Naše epocha se honosí svou civilizovaností. Čím je nějaká společnost civilizovanější, tím více se šíří lež a klam. V takovém prostředí je třicet šest lstí ideálním ofenzivním i defenzivním prostředkem a praktickým souborem vědění mnohem hodnotnějším než prázdné morální sentence". Pro obyvatele Západu je znalost třiceti šesti lstí, vedle jejich zajímavosti, důležitým klíčem k pochopení čínského myšlení a umožňuje jim osvětlit mnohý aspekt života a kultury Východu. Harro von Senger ve své objemné knize uvádí přehled třiceti šesti lstí a prvých osmnáct z nich vysvětluje podrobně s příklady nejen z čínských dávných dějin a válek, ale také z moderních dějin a válek tohoto století. Zároveň slibuje, že druhou polovinu lstí podrobně zpracuje ve druhé knize. Třicet šest lstí 1. Oklamat císaře a přeplout moře. 2. Obléhat město Wei, aby bylo zachráněno město Zhao. 3. Zabít vypůjčeným nožem. 4. Odpočívaje vyčkat vyčerpaného nepřítele. 5. Využít požáru ke spáchání krádeže. 6. Povyk na východě, útok na západě. 7. Vytvořit něco z ničeho. 8. Nápadně opravovat dřevěné můstky, skrytě pochodovat k městu Chencang. 9. Pozorovat požár na protějším břehu. 10. Skrývat dýku za úsměvem. 11. Švestka uschne namísto broskvoně. 12. Mimoděk odvést ovečku. 13. Udeřit na rostlinu, aby byl vyplašen had. 14. Vypůjčit si mrtvolu pro návrat duše. 15. Přilákat tygra z hor do roviny. 16. Aby bylo možno se něčeho zmocnit, je nutno nejdříve povolit. 17. Hodit cihlu, aby byl získán kus nefritu. 18. Pro zneškodnění bandy lupičů nejdříve zajmout jejich vůdce. 19. Přitáhnout polena pod kotel. 20. Zakalit vodu pro chytání ryb. 16

17 21. Cvrček se zbavuje své zlaté kůže. 22. Zavřít dveře, aby byl chycen zloděj. 23. Spojit se se vzdáleným nepřítelem k tomu, aby byl nejdříve napaden nepřítel blizký. 24. Tvrdit, že nechceme nic jiného než projít státem Ouo, aby byl ihned okupován. 25. Ukrást neporušené trámy a vyměnit je za shnilé lišty. 26. Určit morušovníka k tomu, aby nadával akátu. 27. Předstírat šílenství a přesto neztrácet rovnováhu. 28. Vytáhnout na střechu a potom odstranit žebřík. 29. Zdobit uschlé stromy umělými květinami. 30. Zaměnit úlohu pozvaného za úlohu hostitele. 31. Lest krásné ženy. 32. Lest otevřených městských bran. 33. Lest zasévání nesváru. 34. Lest dobrovolného sebeporanění, která spočívá v tom, že si způsobíme úraz, abychom získali sympatie protivníka. 35. Kombinace lstí. 36. Dát se na útěk (dříve než je situace beznadějná) je to nejlepší (ze třiceti šesti lstí). Lest 1. Oklamat císaře a přeplout moře - zastřít skutečný cíl, zatajit sledovanou cestu, - lest přilby, která činí neviditelným, - lest tváří v tvář veřejnosti. Za druhé světové války německá armáda nejméně 29krát odložila zahájení útoku na Francii a tak uspala bdělost nepřítele do té míry, že nebyl schopen rozpoznat skutečný útok až do okamžiku, kdy byl zahájen. Arabové si při přípravě války KIPPOUR v roce 1973 nepočínali jinak. Poučeni svou porážkou v šestidenní válce prováděli každý rok vojenská cvičení, při nichž byla velká uskupení soustřeďována do oblasti Suezského průplavu. Tím byl skryt skutečný útok, který zahájil válku KIPPOUR, protože se podobal běžnému cvičení. To co se zdá jasné nejširší veřejnosti, často v sobě skrývá největší tajemství. Lest 2. Obléhat město Wei, aby bylo zachráněno město Zhao - působit nepřímým nátlakem na nepřítele ohrožováním jednoho z jeho slabých míst. - lest úderu do prázdna nebo do Achillovy paty. Únosy letadel piráty, které pravidelně vytvářejí nesnáze svobodnému světu, jsou aplikací této taktiky, stejně jako zajetí rukojmí Spojených států v Teheránu, jež Iránu umožnilo hrát si s největší mocností světa jako s loutkou. Stejně tomu bylo s vyhlášením obilného embarga Spojenými státy vůči Sovětskému svazu po jeho invazi do Afghánistánu. Lest 3. Zabít vypůjčeným nožem - vyřadit soupeře rukama někoho jiného, - lest nastrčené figury, - ublížit někomu nepřímým způsobem bez vlastního ohrožení; lest alibi nebo náhradníka, - dosáhnout svého cíle skrytým způsobem s využitím třetí síly, - lest muže v zákulisí. 17

18 V roce 1936 Němci údajně vyrobili dokumenty určené k tomu, aby vznikl dojem. že sovětský maršál Tuchačevskij, jehož se velmi obávali, je zrádce. Tyto dokumenty byly podstrčeny sovětské tajné službě. Stalin, přesvědčený o jejich pravosti, dal Tuchačevského popravit a sehrál tak roli vypůjčeného nože. Na druhé straně však byl Stalin sám nepopiratelným mistrem v používání této lsti. Polská armáda odporu ve Varšavě o síle mužů údajně chtěla využít obtížné situace, v níž se nacházeli Němci, k tomu, aby se Varšava nestala bitevním polem. Dne 31. července 1944 sovětský tankový předvoj pronikl do předměstí Varšavy. Polská tajná armáda považovala tento okamžik za vhodný pro útok a zahájila ho 1. srpna Avšak pro Stalina byla polská nekomunistická armáda překážkou pro nastolení komunistické moci v Polsku, a proto si vypůjčil" německou armádu k tomu, aby se zbavil polského nepřítele. Sovětské jednotky se zastavily. Němci polskou povstaleckou armádu porazili a během těchto bojů byla Varšava zničena. Lest 4. Odpočívaje vyčkávat vyčerpaného nepřítele - chránit své vlastní síly a připravit se na vyčerpaného nepřítele. Tato lest se používá nejen ve vojenských operacích, nýbrž stejně dobře i v soukromém životě. Základní myšlenkou je udržovat nepřítele ve stavu stálého napětí a nejistotě o tom, kdo stojí před ním, udržovat ho zaměstnaného tak, aby zcela vyčerpán neměl vhodnou příležitost k útoku a aby se zhroutil při sebemenším závanu větru. Silný nepřítel musí být vysílen námahou. Lest 5. Využít požáru ke spáchání krádeže - využít obtíží, něčí krize ve svůj prospěch. - zaútočit na nepřítele, který je v chaotickém stavu. - lest supa. Lest 6. Povyk na východě, útok na západě - oznámit útok na východě, ale provést ho na západě, - předstírat manévr na východě, ale útočit na západě, - pohyby k odvrácení pozornosti pro zastření skutečného směru útoku, - lest odvrácení pozornosti. Dne 26. října 1978 čínské noviny uveřejnily článek s titulkem "Povyk na severu, útok na jihu". V článku se uvádí, že Vietnam v této době stále připomínal hrozbu čínského útoku na svou severní hranici a na hrozící válku s Čínou. Vietnamskému režimu ve skutečnosti šlo o odvedení pozornosti lidu od problému souvisejících se znovuvyzbrojením vietnamské armády a pozornosti světa od bezprostředně hrozící vietnamské invaze do Kambodže. Lest 7. Vytvořit něco z ničeho - vytvoří se iluze nebezpečí takového druhu, aby ji nepřítel přijal, a aby se poté jeho pozornost rozptýlila do té míry, že potom pokládá vznikající nebezpečí za iluzi a podlehne mu bez kladení sebemenšího odporu, - získat výhodu, změnu nazírání nebo změnu skutečnosti vytvořením a ukazováním falešného obrazu, - vytvořit něco od základu nového; dosáhnout toho, aby něco fiktivního bylo považováno 18

19 za skutečnost; šířit lživé pověsti; kampaň lží a pomluv; taktika hanobení; dělat z komára velblouda; používat přehánění, - lest tvořivosti. Za druhé světové války maršál Rommel v severní Africe oklamal protivníka tím, že nechal na osobní vozidla namontovat makety tanků a spolu s nimi tahat několika vozidly těžké předměty, které v poušti zvířily obrovské množství prachu, a tak vytvořil iluzi pohybujících se velkých motorizovaných jednotek. Rovněž za druhé světové války jedna sovětská ženijní jednotka obdržela úkol rychle zaminovat zásobovací cestu nepřítele, avšak neměla žádné miny. Ženisté zhotovili tabulky s německými nápisy "Pozor! Miny!", pronikli nepřátelskými liniemi a umístili tabulky podél cesty. Druhého dne.se na cestě nahromadilo mnoho zásobovacích vozidel, jejichž řidiči váhali pokračovat v jízdě. Předem vyrozuměné sovětské dělostřelectvo jim svou palbou způsobilo citelné ztráty. Lest 8. Nápadně opravovat dřevěné můstky, skrytě pochodovat k městu Chencang - lest skrytého plánu cesty nebo tajné okliky, - skrýt skutečný záměr za zdánlivě nevinnou činnost, - lest "normálnosti", tj. maskování úmyslu neobvyklého (neortodoxního, nekonvenčního, nenormálního) akcemi nebo jednáním normálním (ortodoxním, konvenčním, běžným). Spojenecké vylodění v Normandii v červnu 1944 lze považovat za "skrytý pochod na Chencang" s technickými prostředky 20. století. Z mnoha hledisek by bylo vylodění na nejužším místě kanálu logičtější než vylodění od jižní části Anglie do Normandie. Němci sdíleli toto hledisko a domnívali se, že spojenci dají přednost kratší cestě před delší; proto soustředili hlavní část svých obranných sil do prostoru Calais. Spojenci uskutečnili řadu opatření, která Němce v jejich názoru utvrzovala: fingování přítomnosti 1. americké armády pod velením generála Pattona v jihovýchodní části Anglie, právě naproti Calais; rozmístění klamných plavidel v přístavech v tomto prostoru; letecké útoky na prostor Calais. Tím byli Němci utvrzováni, ve své domněnce, že spojenci se vylodí v prostoru Calais. Lest 9. Pozorovat požár na protějším břehu - se zjevnou lhostejností pozorovat protivníka, který je v krizové nebo obtížné situaci, - zdržet se jakékoli akce (pomocné operace nebo předčasného útoku), dokud se situace nezmění v náš prospěch; potom jednat k získání výhody, - lest nevměšování, odkladu na pozdější dobu, trpělivého vyčkávání. Lest 10. Skrývat dýku za úsměvem - lichotit, ale připravovat zlo, - skrývat špatný úmysl pod laskavým zevnějškem a krásnými slovy, - lest dvojakosti, jidášského polibku, lest dvou tváří (nebo hlavy boha Januse). Lest 11. Švestka uschne namísto broskvoně - obětovat se s použitím manévru k poutání pozornosti pro záchranu druhého, - obětovat jiného s použitím manévru k poutání pozornosti pro vlastní záchranu, - obětovat někoho s použitím manévru k poutání pozornosti pro záchranu třetí strany, - přinést malou oběť pro získání něčeho hodnotnějšího, 19

20 - lest obětního beránka. Lest 12. Mimoděk odvést ovečku - duchaplně využít příležitosti a odvést ovečku, kterou jsme náhodou potkali, - lest možnosti, "šance": stálá bdělost a psychologická pohotovost k využití možností ve svůj prospěch, ať jsou místo a okamžik jejich vzniku jakékoli. Tato lest obsahuje požadavek nesoustředit se jen na jedno místo, nýbrž střežit svůj široce otevřený obzor, aby bylo možno každou výhodnou příležitost jednak rozpoznat, jednak využít. Sebemenší výhoda, která sotva stojí za zmínku, by neměla být zanedbána, protože malé potůčky vytvářejí velké řeky. Význam lsti "mimoděk odvést ovečku" nespočívá v samotném faktu chycení určité ovečky, nýbrž v neviditelné výhodě, kterou poskytuje základní a trvalý postoj otevřený pro každou eventualitu: a to je velmi důležitá výhoda. Lest 13. Udeřit na rostlinu, aby byl vyplašen had - zkoumat terén, - lest nepřímého varování, odstrašování, zastrašování, - lest výstražné rány, pokusného balonku, - lest podráždění, provokace. Francouzsko-britská vyloďovaci expedice v Port Saidu v listopadu 1956 byla údajně zahájena shozem figurin na Suezský kanál. Egyptské velení, přesvědčené, že jsou to skuteční výsadkáři, vydalo polnímu dělostřelectvu rozkaz k zahájení palby. Na místo byly vyslány jednotky s úkolem zastavit a potom zničit nepřítele. Tento postup prozradil současně počty i palebnou sílu egyptské armády. Francouzsko-britské letectvo tak získalo cenné informace, a proto mohlo účinně působit a zasazovat Egypťanům citelné rány. Lest 14. Vypůjčit si mrtvolu pro návrat duše - oživit něco z minulosti tím, že se tomu dodá nový cíl, - explicitně nebo implicitně dodat moderní význam myšlenkám, tradicím, mravům, kultům, literárním dílům atd. minulosti, aby byly postaveny do služeb současného politickoideologického zápasu, - dodat něčemu skutečně novému důstojný ráz starobylosti: lest patiny, starobylosti, - používat nových institucí jako výrazu starých způsobů jednání; používat nových osobností k provádění staré politiky, obout si nové střevíce pro chůzi po starých pěšinách; nalévat staré víno do nových měchů; lest obnovení fasády, - přivlastnit si majetek druhého získáním jeho moci s cílem budovat vlastní říši; jít přes mrtvoly; lest parazita, - využívat jakéhokoli způsobu ke zvládnutí obtížné situace, - lest fénixe, bájného ptáka. Oslava nového roku je velmi starým zvykem. Římané slavili saturnalie na počest Saturna, boha setby, mezi 17. a 23. prosincem; byl to nejveselejší svátek roku. Křesťanská církev projevila vysokou chápavost a označila 25. prosinec za výročí narození Ježíše Krista. 20

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka (Tomáš Rezek) Úvod Spojené státy americké se během studené války staly vojenskou supervelmocí. Po rozpadu Sovětského svazu sice došlo k omezení výdajů

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV Městský soud v P r a z e Žalobce: Jiří DODAL, generální tajemník Aeroklubu ČR Žalovaný: Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV o ochranu osobnosti D v o j m o Úvodem sděluji, že

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Politický faktor sociální politiky Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Úvodní úvahy Sociální politika je důležitou součástí celkové politiky. Politika - věc veřejná Veřejný život je ovlivňován vzájemně

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Úvodem je třeba konstatovat, že návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVĚ BDO VČ. MAJETKU BDO

OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVĚ BDO VČ. MAJETKU BDO OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ KE SPRÁVĚ BDO VČ. MAJETKU BDO Jako člen BDO mám právo nahlížet do všech dokumentů vč. smluv týkající se BDO. Dle Zákona o obch. korporacích - 90/2012 Sb. 715 má každý člen BDO vůči statutárnímu

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více