Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty Úvodník redakce Čas vánoční Česká mše vánoční Zastupitelstvo města Z činnosti města a MěÚ Veřejné služby České dráhy Bezpečnost Turistické informační centrum Šibeniční vrch Mateřská škola Základní škola Kultura Od našich básníků a spisovatelů hasičský ples Mnichovický Rynek Sdružení Přístav Příroda kolem nás Zvířata kolem nás Něco ohledně stravy Z historie Naše církve Sport Reklamy Společenská kronika...32 Mnichovice v mrazivém zimním oparu Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem si dovoluji Vám popřát Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a pohody v roce A co nás v letošním roce čeká? Ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje dokončíme rekonstrukci silnice II/508 mezi Autosalonem Babiš a sta- vebninami p. Šindeláře, včetně chodníkového tělesa pro pěší. V této souvislosti chci upozornit občany, že i když bude komunikace neprů- jezdná, průchod pro pěší bude zachován přes provizorní lávku a provizorní chodníkové těleso. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je první polovina měsíce května. Vedení města bude nadále jednat se SŽDC o možnosti vybudování podjezdu na železničním koridoru. Jak jistě víte, dne došlo na přejezdu v Mnichovicích k dopravní nehodě nákladního vlaku a dodávky. Jak Koncem loňského roku začaly terénní úpravy pro rozšíření silnice a pro chodník pro pěší na hrázi bývalého rybníka Halašák, který se nacházel u Dolního mlýna. se říká, že neštěstí jednoho, může znamenat štěstí druhého, protože tato nehoda přinesla intenzivnější a vstřícnější přístup ze strany SŽDC a doufám, že nastalé situace vede- ní města dokáže využít k tomu, aby alespoň v rámci výstavby koridoru vznikl podjezd jako stavební objekt s tím, že vybudování 1

2 Život Mnichovic Pohled na hráz bývalého rybníka Halašák, komplex autoservisu Babiš a transformátor za silnicí. V rámci stavby rozšíření a úpravy silnice bude také rekonstruován most přes říčku Mnichovku u bývalé hráze rybníka obslužné komunikace by se řešilo odděleně. V souvislosti se stavbou železničního koridoru Vás chci informovat o rekonstrukci železničního přejezdu v období od do (dle harmonogramu výstavby). Město Mnichovice v listopadu a prosinci loňského roku podalo žádosti na MěÚ Mnichovice stavební úřad a MěÚ Říčany vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení na intenzifikaci ČOV a kanalizaci Myšlín. Výzvu pro podávání žádostí na intenzifikace ČOV, která končí s největší pravděpodobností nestihneme a to z důvodů nedostatku, resp. nezajištění vlastních zdrojů. Zde bych rád připomněl, že jedním z příjmů rozpočtu města je daňový příjem plynoucí z celostátního hrubého výnosu daní podle počtu obyvatel, viz. zákon č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní. Jedním z kritérií při jejich výpočtu je počet občanů s trvalým pobytem ve městě. V přepočtu na jednoho obyvatele s trvalým pobytem v našem městě šlo v loňském roce o částku cca 6.000,- Kč. Podle Českého statistického úřadu mělo k město Mnichovice obyvatel. Ve skutečnosti zde však žije podstatně více občanů, než statistika uvádí. I tito lidé, kteří zde ale nejsou hlášeni k trvalému pobytu využívají místa na tříděný odpad, dětská hřiště ve správě města, kanalizační a vodovodní síť, veřejné osvětlení apod., to znamená veškerou občanskou a technickou vybavenost, kterou město Mnichovice může nabídnou, ale na tyto občany nedostaneme od státu v rámci daňových příjmů ani korunu. Chtěl bych touto cestou požádat všechny, kterých se předešlá slova týkají, a kteří mají zájem na tom, aby se úroveň života v Mnichovicích zlepšila, aby se nad sebou zamysleli, vždyť stačí se jen přihlásit k trvalému pobytu v Mnichovicích tam, kde skutečně žijete. V řeči čísel město Mnichovice v případě 500 obyvatel nepřihlášených k trvalému pobytu přichází ročně o cca 3 mil. Kč a to není málo. V letošním roce bude zahájena II. etapa 2. stavba vodovodu Region Jih přes Božkov, Mnichovice a Myšlín a dále na Struhařov. Dle harmonogramu se práce výše zmíněného území dotknou v období duben až říjen letošního roku. V letošním roce bychom rádi dokončili projektové práce a v případě možností i zahájili realizaci kaskády rybníků v Podhorkách. Město bude i nadále provádět drobné investiční akce např. rozšiřování a rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikací, chodníků a především opatření na zvýšení bezpečnosti atd. Nadále budeme podporovat dle finančních možností spolky a organizace působící ve městě. Budeme pořádat kulturní a společenské akce tak jako v minulých letech. Ing. Petr Schneider starosta města Úvodník redakce Vážení občané našeho města, v tomto prvním letošním čísle ŽM najdete informace o různých akcích, které se konaly vloni v adventní době a o Vánocích, ale i na začátku tohoto roku. Byly to např. akce Možná přijde i Mikuláš, Vánoční setkání u betléma na dvoře MěÚ, akce sdružení Přístav, pořady a programy v mateřské a základní škole. 16. ledna proběhl již 127. ples hasičů, další plesy a karnevaly budou následovat. Podrobně budete také informováni o účasti města Mnichovice na veletrzích turistického ruchu v Hradci Králové (veletrh úspěšných turistických projektů) a v Brně (Regiontour 2009). V úvodu tohoto čísla starosta města Ing. Petr Schneider zhodnotí loňský rok v našem městě a vyjádří se i k tomu, co se plánuje v roce letošním. Na katastru města se bude pokračovat ve stavbě IV. tranzitního koridoru, další podrobnosti o této stavbě včetně výlukových jízdních řádů budou uveřejňovány postupně v dalších číslech ŽM. Jak se sami můžete přesvědčit Krajský úřad Středočeského kraje financuje rekonstrukci silnice, mostu přes Mnichovku a chodníku pro pěší mezi Autoservisem Babiš a prodejnou stavebnin pane Šindeláře u bývalého Dolního mlýna. Vloni začalo mrznout až na Štěpána 26. prosince. Sníh ale napadl až po Novém roce. U nás se ale dá lyžovat v horském areálu Šibeniční vrch, jak o tom zde podrobně píšeme. Dále jsou zde obvyklé rubriky jako Zastupitelstvo města, Z činnosti města a MěÚ, Sport, Zvířata nebo Příroda kolem nás, Reklamy, Společenská kronika aj. Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění v našem městě a jeho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou adresu: nebo zanechte své písemné příspěvky v Turistickém informačním centru. Ještě jednou všechno nejlepší, zdraví a štěstí v roce 2009 přeje jménem redakce ŽM RNDr. Jiří Mareš šéfredaktor ŽM 2

3 1/2009 Čas vánoční Možná přijde i Mikuláš Město Mnichovice tak jako v loňském roce ve spolupráci s Rádiem Blaník, Základní školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Občanským sdružením ROSa a hasičským sborem pořádalo v pátek dne od hod v Mnichovicích předvánoční akci pro děti s názvem Možná přijde i Mikuláš. Děti v maskách Mikulášů, čertů a andělů se připravovaly k průvodu u ZŠ Mnichovice a zároveň zde probíhaly soutěže za sladké odměny. Těsně okolo hod podle programu dorazil průvod masek čertů, Mikulášů a andělů na Masarykovo náměstí v Mnichovicích, tentokráte s lampiony, zvonečky a rolničkami. Rázem se rozeznělo a rozsvítilo celé náměstí, moderátor Rádia Blaník Vráťa Slezák uvítal přítomné a vyzval děti k účasti v soutěžích. Za soutěže na děti čekaly opravdu pěkné ceny, již tradičně hračky a ceny věnované firmou Alltoys, takže se v soutěžení mnohdy i předháněly. Nechyběly ani ceny věnované Městem Mnichovice a Rádiem Blaník. Během celé akce se děti a rodiče mohli zdarma občerstvit vánočkami, celozrnnými pamlsky a teplým čajem. Výborné vánočky pro všechny zúčastněné napeklo a věnovalo Pekařství Frydrych Říčany. Ti kdo mají rádi zdravou výživu, mohli ochutnat celozrnné pamlsky věnované firmou Pragosoja - zdravá výživa a čaj nám tradičně připravila ŠJ ZŠ Mnichovice s Občanským sdružením ROSa. Před hodinou čekal na děti velký zážitek, a to setkání s opravdovým Mikulášem a čerty, kteří je přišli obdarovat. Musím říci, že čerti byli opravdu pekelní a naháněli dětem hrůzu. Mikuláš přivítal rodiče s dětmi a začalo velké rozdávání nadílky v podobě čokoládových adventních kalendářů, které sponzorsky zajistila společnost Potraviny Pogrr OD Mnichovka, dostalo se opravdu na všechny. Závěrem programu bylo rozsvěcení vánočního stromu, který v hod. slavnostně rozsvítil starosta města Ing. Petr Schneider. Myslíme, že každý, kdo zavítal na tuto akci, si odnesl spoustu pěkných zážitků a počasí se v tento podvečer umoudřilo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na zajištění této akce podíleli a díky podnikatelům, kteří sponzorsky tuto akci podpořili. Protože bez velkého úsilí všech by nemohla být tato akce tak úspěšná. Poděkování patří : M ě s t u M n i c h ov i c e, R á d i u B l a n í k, firmě Alltoys, Pekařství Frydrych, firmě Pragosoja,Zdravá výživa, Potravinám Pogrr - OD Mnichovka, panu Kučerovi OD Mnichovka, Občanskému sdružení ROSa, Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice, Hasičskému sboru Mnichovice, Veřejným službám obce Mnichovice a v neposlední řadě též Mikulášovi a čertům. Celkový pohled na náměstí když již přišel Mikuláš Doufáme, že se v příštím roce se na této akci opět všichni společně setkáme v tomto krásném předvánočním období na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Čertík a andílek Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mikulášské pódium - vlevo Vláďa Slezák z Rádia Blaník, který akci moderoval, uprostřed tajemnice MěÚ pani M. Vojtíšková Mikuláš přišel rozdává dárky 3

4 Život Mnichovic Vánoční setkání u betléma na dvoře MěÚ a posezení v turistickém informačním centru V pondělí 22. prosince se odpoledne konalo na nádvoří městského úřadu v Mnichovicích vánoční setkání u betléma a posezení v turistickém informačním centru. Navzdory tomu, že venku bylo chladné počasí a občas i zapršelo, přišel hojný počet lidí, což nám udělalo velkou radost. Lidé si za doprovodu vánočních koled pochutnávali na domácích jitrničkách, jelítkách a tlačence, na pečených kaštanech, jablíčkách, štrúdlech a také se zahřáli svařeným vínem a punčem. Ti, kteří chtěli, mohli si zakoupit výborné perníčky či nádherné vánoční dekorace. Ti, kterým byla venku zima, se schovali v informačním centru, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Venku na nádvoří i uvnitř informačního centra panovala příjemná a milá atmosféra. Lidé si připomněli tradiční vánoční zvyky, vzpomínali také na svá dětská léta a děti si pochutnávaly na dobrotách, které pro ně byly připraveny, vyprávěly si, co by si přály mít od Ježíška pod vánočním stromečkem a hezky si spolu hrály. Velice nás potěšilo, že se akce líbila a že i v předvánočním shonu si lidé našli čas na zastavení se a popovídání si s přáteli před vánočními svátky. Již teď se těšíme na letošní setkání, které jak doufáme, bude tak přátelské jako to loňské. Chtěly bychom moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: pracovníkům Veřejných služeb Mnichovice Hasičskému sboru Mnichovice rodinnému klubu Přístav sponzorům: panu Jaroslavu Sapíkovi restaurace U Koně paní Novotné jablka Otice panu Dr. Kučerovi OD Mnichovka školní jídelně ZŠ Mnichovice Martina a Zdeňka Burianovy Turistické informační centrum Stánky s předvánočním občerstvením jelítka, jitrnice, tlačenka, svařák aj. Děvčata z městského úřadu (odleva doprava Dagmar, Marta a Hana) Přípitek na hezké prožití Vánoc a Nového roku Stánky sdružení Přístav Vánoční výzdoba na dvoře městského úřadu 4 Těšíme se na Ježíška

5 1/2009 Česká mše vánoční Česká mše vánoční Orchestr, jeho dirigent a pěvecký sbor děkují přítomným Když v závěru 18. století Jakub Jan Ryba psal svoji Českou mši vánoční jistě netušil, jaké popularity později dosáhne. Je zvláštní, že se tato církevní skladba stala symbolem českých Vánoc a nepřestala jím být ani v období komunistické totality. Dobře si vzpomínám, jak jsem ji jako malý kluk na počátku 80. let minulého století, tehdy ještě mezi soprány, zpíval v kostele. Dnes už zpívám mezi basy a v rámci Mnichovického Rynku se podílím na organizaci mnichovického koncertu Rybovky v provedení seskupení zpěváků a instrumentalistů z Ondřejova, Mnichovic, Říčan a okolí. Koncertů je každý rok několik, ale ten mnichovický má svá tradiční specifika. Jednak se poněkud paradoxně odehrává v prostorách husitského sboru, ale hlavně je benefiční. Každý rok je výtěžek benefice určen pro jiný účel. Letos jsme vybírali na projekt společnosti Člověk v tísni Postavme školu v Africe (www.skolavafrice.cz). Výtěžek koncertu byl rekordní: Kč, což by mělo stačit na vytvoření zhruba 2 míst v některé etiopské škole. Učíme se dělit se o bohatství, které máme díky tomu, že jsme se narodili ve správné zemi. To je skvělé. Vlastně se tak oklikou přes Afriku vracíme k tomu, co je na Vánocích důležité, totiž k lásce a milosrdenství. Jan Klimeš Orchestr a pěvecký sbor Dirigent orchestru doc. Zicha, první housle pani Ericsonnová, Páleníčková a Jiří Blažek Zaplněný sál Husova sboru Jiráskova knihovna opět otevřena!!! Oznamujeme všem čtenářům, že s účinností od je znovu otevřena Jiráskova knihovna, Pražská 149 (budova Čeřovky ), Mnichovice Nová vedoucí knihovny: Stanislava Medřická tel výpůjční hodiny pro veřejnost zůstávají beze změny: Po: zavřeno Út: 10,00-17,30 St: zavřeno Čt: 12,00-17,30 Pá: 10,00-16,00 Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Vánoční výzdoba budovy městského úřadu 5

6 Život Mnichovic Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne konstatovalo: uzavření smlouvy na prodej oddělené části pozemku p.č.1289/14 v k.ú. Božkov u Mnichovic, uzavření smlouvy se zpracovatelem změny ÚP města a uzavření smlouvy s žadateli o změnu ÚP manželi Babišovými, jmenování členů komise pro přípravu a pořízení ÚP města Mnichovice, zveřejnění úmyslu prodeje pozemku p.č.1411/15 v ulici Ondřejovská bez vážného zájemce o koupi, zveřejnění úmyslu prodeje pozemků p.č.864/2 a 862 oba v k. ú. Mnichovice u Říčan bez vážného zájemce o koupi, uzavření smlouvy s manželi Musilovými na prodej části pozemku p.č.421/ 11 v k.ú. Mnichovice u Říčan, vyplacení finančních příspěvků z Mnichovického kramaření, předání oznámení o jednostranném zvýšení nájemného v domě čp. 143 Pražská ulice, vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč ze sociálního fondu, jmenování členů Školské rady při Základní škole T.G. Masaryka v Mnichovicích, poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospicu v Čerčanech, zveřejnění úmyslu pronájmu nebytových prostor v čp.143 Pražská ulice, uzavření nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Městem Mnichovice a Základní školou T.G.Masaryka v Mnichovicích, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy a uložení kanalizační a vodovodní přípojky na poz. p.č.1480/11 v k.ú. Mnichovice u Říčan ve prospěch paní Marie Kronusové, uzavření kupní smlouvy na základě poskytnutého finančního daru na odkoupení pozemků p.č.1106/4 a 1106/5 v k.ú. Mnichovice u Říčan za účelem rozšíření stávající komunikace splnění úkolu zveřejnění úmyslu prodeje pozemků p.č.1688/28 a části pozemku p.č. 909/2, oba v k.ú. Mnichovice u Říčan splnění úkolu zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku st.p. 17 v k.ú. Mnichovice u Říčan zrušilo tyto úkoly: uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 24 Nádražní ulice se Sdružením prevence civilizačních nemocí, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu 1+1 v čp. 143 Pražská ulice z důvodu odstoupení od uzavření ředitelstvím ZŠ Mnichovice, uvolnění částky na realizaci projektu Loďka rekonstrukce bývalého parku J. Holíka ve výši ,- Kč z rozpočtu města Mnichovice Sdružení pro aktivní rodinu v Mnichovicích z důvodu podání žádosti o dotaci městem Mnichovice na projekt Revitalizace a znovuoživení parku J. Holíka Loďka souhlasilo se zadáním projektové dokumentace na zateplení budovy ZŠ, zároveň schválilo budoucí finanční závazek města na rok 2009 ve výši ,- Kč na tento záměr se změnou systemizace pracovníků v příspěvkové organizaci města Veřejné služby obce Mnichovice s prodejem pozemků p.č.1688/28 a p.č.909/2, oba v k. ú. Mnichovice u Říčan paní Olze Krejčíkové za cenu 400,- Kč/m 2 s prodejem části pozemku st.p. 17 v k.ú. Mnichovice u Říčan manželům Václavě a Romanovi Mikolášovým za cenu 400,- Kč/m 2 s ukončením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu čp. 24, Nádražní ulice s Policií ČR, Správou Středočeského kraje s poskytnutím příspěvku dopravní společnosti ROPID ve výši 6 000,- Kč/měsíčně na provoz autobusové linky 489 na dobu určitou do 3/2009 nesouhlasilo: s převodem majetkových práv k projektové dokumentaci a stavebnímu povolení na výstavbu domu s chráněnými byty v Mnichovicích od akciové společnosti Universal holding za nabízenou cenu ,- Kč bez DPH schválilo: rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu města na rok 2009 do výše 30 % skutečných provozních nákladů rozpočtu 2008 úpravu rozpočtu na rok 2008 pod č. rozpočtového opatření 106/2008 investiční záměry a stanovuje prioritami města Mnichovice do roku 2010: ČOV intenzifikace, ZŠ a MŠ rozšíření, zateplení, tělocvična, jídelny a kuchyně, Masarykovo náměstí rekonstrukce + parkoviště u trafiky nové názvy ulic: Smrková a K Hubačovu usneslo se: vydat Nařízení města č.1/2008 plán zimní údržby, kterým se mění nařízení města č. 1/2000 ve znění pozdějších změn revokovalo: své usnesení ze dne č. usn ve znění: Zastupitelstvo města Mnichovice vzhledem k té skutečnosti, že na prodej části pozemku parc. č.1291 v k.ú. Božkov u Mnichovic se přihlásil jediný zájemce, a to manželé Martina a Jiří Kučerovi, trvale bytem Lipová čp. 142, Mnichovice, souhlasí s prodejem oddělené části pozemku o výměře 146 m 2 zájemcům za nabízenou cenu 400,- Kč/m 2 pozemku, cena splatná při podpisu smlouvy s tím, že cenu za geometrický plán hradí kupující. vzalo na vědomí: žádost dopravní společnosti ROPID o finanční příspěvek na provoz autobusové linky 489, je požadována spoluúčast ve výši 6 000,- Kč/ měsíčně do března 2009, do doby rozhodnutí o příspěvku Středočeského kraje nabídku společnosti Universal holding a.s. na úplatný převod projektové dokumentace a platného stavebního povolení na výstavbu domu s chráněnými byty v Mnichovicích za cenu ,- Kč bez DPH zmocnilo starostu: k úpravě příjmové a výdajové části rozpočtu města dle skutečného plnění k pověřilo starostu: jednat se společností Universal holding a.s. o způsobu úhrady a převodu projektové dokumentace na výstavbu domu s chráněnými byty v Mnichovicích uložilo starostovi: zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2009 schválené budoucí finanční závazky města na investiční záměry ZŠ a podepsat příslušné smlouvy vyhlásit Nařízení města č.1/2008 plán zimní údržby a zaslat na Krajský úřad Středočeského kraje uzavřít kupní smlouvu na pozemky p.č.1688/ 28 a 909/2, oba v k.ú. Mnichovice u Říčan a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí uzavřít kupní smlouvu na část pozemku st.p. 17 v k.ú. Mnichovice u Říčan a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí uzavřít dohodu na ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu čp. 24, Nádražní ulice v Mnichovicích uložilo: garantovi za oblast školství panu Jiřímu Kučerovi a předsedkyni Komise pro rozvoj města a životního prostředí Ing. Magdaleně Třebické zapracovat do Plánu rozvoje města Mnichovice investiční záměry pro oblast školství: Základní školu T. G. Masaryka v Mnichovicích a MŠ Mnichovice v termínu do Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice (Výtah z usnesení sestavila Mgr. Dagmar Šrámková) 6

7 1/2009 Z činnosti Města a MěÚ Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích za uplynulé období V měsíci prosinci 2008 a lednu 2009 Město na základě žádosti SFŽP ČR doložilo požadované dokumenty k závěrečnému vyhodnocení zrealizovaných projektů města za podpory EU a SFŽP ČR Vodovod ve městě Mnichovice a Kanalizace Mnichovice ve stanoveném termínu Na MěÚ Mnichovice se uskutečnil výběrový pohovor se zájemci o pracovní místo vedoucí Jiráskovy knihovny v Mnichovicích, výběrová komise doporučila uzavření pracovní smlouvy se Stanislavou Medřickou Na MěÚ Říčany se uskutečnila jednání ve věci projednávané změny č. 1 - ÚP města Mnichovice na žádost manželů Babišových Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila jednání ve věci průběhu prací a termínu úplné uzavírky na rekonstrukci komunikace II/508 křižovatka ulic Ondřejovská a Mirošovická v úseku Citroen Babiš a Stavebniny Šindelář Na MěÚ Mnichovice proběhla státní kontrola na archivní a spisovou službu s výsledkem bez závažných nedostatků Na MěÚ Mnichovice proběhla kontrola matriční agendy nadřízeným orgánem Krajským úřadem SK s výsledkem bez závažných nedostatků Konaly se porady starosty města za účasti zastupitelů města a tajemnice Konaly se porady vedení za účasti starosty města, tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb Konalo se řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice Město na základě rozhodnutí zastupitelstva města uzavřelo smlouvu s firmou DEA na vypracování projektového záměru, dokumentace a energetického auditu k podání žádosti o dotaci na celkové zateplení budovy ZŠ včetně výměny oken Starosta města spolu s tajemnicí popřáli občanům města k významným životním jubileím a předali jim dárky Na MěÚ Mnichovice se uskutečnil výrobní výbor k akci Intenzifikace ČOV a Výstavba kanalizace na Myšlíně Starosta města se zúčastnil jednání představenstva svazku obcí Region Jih Starosta města se zúčastnil shromáždění starostů DSO Ladův kraj V obřadní síni MěÚ Mnichovice se konala vítání nových občánků města Město Mnichovice se na základě pozvání zúčastnilo veletrhu úspěšných turistických projektů realizovaných za podpory EU v Hradci Králové, kde prezentovalo projekt Vytvoření informačního centra v Mnichovicích, město Mnichovice a okolí. Město zadalo u firmy Eltodo rozšíření vánoční výzdoby ve městě Město ve spolupráci s Rádiem Blaník, ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ, sdružením ROSa a Hasičským sborem uspořádalo opětovně předvánoční akci na Masarykově náměstí v Mnichovicích Možná přijde i Mikuláš a starosta města slavnostně rozsvítil vánoční strom Město ve stanoveném termínu zaslalo na Krajský úřad SK závěrečnou zprávu včetně vyúčtování dotace, kterou město obdrželo na realizaci světelného přechodu na ulici Ondřejovská u ZŠ Mnichovice Město pořádalo předvánoční akci pro důchodce v sále Mnichovické krčmy Město pořádalo předvánoční akci Vánoční setkání u betléma a posezení v informačním centru Město zahájilo poskytování nových služeb Czech Pointu Město zaslalo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyjádření k pracovnímu návrhu novely stavebního zákona MěÚ Mnichovice jednalo se zástupci Probační a mediační služby v souvislosti s výkonem obecně prospěšných prací ve městě Mnichovice Turistické informační centrum Mnichovice se zúčastnilo turistického veletrhu Regiontour v Brně jako vystavovatel v rámci DSO Ladův kraj Ing. Petr Schneider starosta města Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Městský úřadě v Mnichovicích je od zapojen v systému CZECH POINT, kdy vydáváme kromě ověřených výpisů z katastru nemovitostí i výpisy z Rejstříků trestů, Obchodních rejstříků a Živnostenských rejstříků, a to na dvou pracovištích Městského úřadu v Mnichovicích: matrika a evidence obyvatel informační centrum NOVĚ od jsou zavedeny další služby prostřednictvím tohoto informačního systému: centrální registr řidičů výpis bodového hodnocení osoby na Městském úřadu v Mnichovicích od nové služby informační systém odpadového hospodářství výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH informační systém o veřejných zakázkách výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doufáme, že Vám zavedení těchto služeb bude přínosem. Připomínáme, že služby CZECH POINTU zajišťujeme prostřednictvím pracoviště informačního centra i každou sobotu od hod. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Prosíme všechny naše sympatizanty a příznivce, všechny firmy i jednotlivce,aby podpořili naše snažení za vytvoření chráněného, bezpečného a příjemného místa pro hru našich dětí a odpočinek dospělých, místa ideálního pro sousedská setkávání, pro tradiční slavnosti v parku J. Holíka a přispěli dodatečně na část oplocení prostoru Loďky a na některé herní prvky a doplňky parku, na které stále ještě hledáme prostředky. Prostředky zasílejte na účet: /0300, nebo je možné dar uhradit v hotovosti také na recepci klubu v Nádražní ulici č. 313, kde budou k dispozici také darovací smlouvy. Více na nebo na tel.: Ing. Veronika Třebická-Tomanová za sdružení Přístav 7

8 Život Mnichovic Občany nejčastěji kladené otázky k vyplnění daňového přiznání s vlastnictvím nemovitosti na území města Mnichovice, okres Praha-východ Kolik činí cena zemědělských pozemků, zahrad...? Vyhláška č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků stanovuje pro rok 2009 průměrnou cena níže uvedených pozemků dle druhu 1 - druh pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis. Název kat. území Prům. zákl. cena v Kč/m 2 Kód ČSÚ Kód NUTS 3 Božkov u Mnichovic 2, CZ 020 SK Mnichovice u Říčan 4, CZ 020 SK Myšlín 5, CZ 020 SK Pro níže uvedená katastrální území ve městě Mnichovice: Božkov u Mnichovic, Mnichovice u Říčan a Myšlín jsou dle vyhlášky 412/2008 Sb. stanoveny průměrné základní ceny v Kč/m2, viz tabulka. Byl stanoven pro město Mnichovice místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti? Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne se usneslo vydat na základě 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších změn a předpisů a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje s účinností od roku 2009 koeficient ve výši 2, tímto se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Výzva Města Mnichovice Město Mnichovice vyzývá tímto všechna sdružení, spolky a organizace, které obdržely v loňském roce příspěvky od města Mnichovice, aby nejpozději v termínu do předložily na MěÚ Mnichovice zprávu a vyúčtování těchto příspěvků. Zároveň upozorňujeme, že žádosti o nové příspěvky na činnost a plánované akce v roce 2009, je možno podat ve stejném termínu do na MěÚ Mnichovice. V případě, že nebude předloženo vyúčtování poskytnutých příspěvků za rok 2008, nebude žádost o nový příspěvek akceptována. V žádosti je nutno vyplnit : žadatele, sídlo, kontaktní adresa, spojení (tel. a popř. ) IČ číslo účtu výše požadovaného příspěvku účel na jaký bude příspěvek poskytnut čestné prohlášení osoby jednající za organizaci, že příspěvek bude použit na uvedený účel a zároveň, že nebude na stejnou akci žádáno organizací o příspěvek z jiných zdrojů Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Splatnost místních poplatků v r Vážení občané, na základě Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2006 Vás upozorňujeme na splatnost některých místních poplatků: Za psa Kč 200,- (důchodci Kč 70,-), za každého dalšího psa Kč 350,- (důchodci Kč 300,-), známka Kč 25,- Splatnost do Za reklamu do 1m 2 Kč 1.000,- od 1m 2 výše Kč 2.000,-/rok. Splatnost do Za zábor veřejného prostranství poplatník má oznamovací povinnost, a to nejpozději v den započetí záboru tuto skutečnost nahlásit MěÚ, který vystaví povolení a vyměří poplatek za m 2 a den: - za umístění stavebního zařízení a výkopového materiálu Kč 7,- - za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje Kč 20,- - za vyhrazení trvalého parkovacího místa Kč 10,- - za umístění a provoz lunaparků cirkusů Kč 30,- - za provádění výkopových prací Kč 7,- (sazby dalších poplatků jsou uvedeny ve vyhlášce) Poplatek ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, pokud jejich výtěžek není určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Dále jsou od poplatku osvobozeny sportovní a kulturní akce pořádané místními sportovními organizacemi a spolky Poplatek z ubytovací kapacity sazba činí Kč 4,- za využité lůžko a den, poplatek platí ubytovatel nebo osoba, která ubytování poskytla. Poplatek je splatný čtvrtletně. Marta Davídková za MěÚ Mnichovice 8

9 1/2009 Ceník odvozu odpadu na r Sezónní svoz (41 x ročně) od do x týdně od do x za 14 dní (sudé týdny) cena obsah 110 litrů ,- Kč od do x týdně cena obsah 240 litrů ,- Kč Svoz 1x za 14 dní (sudé týdny) cena obsah 110 litrů ,- Kč 240 litrů ,- Kč jednorázové známky cena 1 svoz 110 litrů... 57,- Kč (pro popelnice s obsahem 240 litrů nutno zakoupit známky dvě) pytle 25 kg... 65,- Kč Cena je proti r navýšena zejména z důvodu inflace, růstu poplatků za ukládání na skládku, ceny PHM a zvýšení mezd. Cena byla odsouhlasena městem Mnichovice dne Nové známky pro r budou vydávány na MěÚ po předložení dokladu o zaplacení vybraného typu svozu (útržek složenky, bankovní výpis). Známky z minulého roku zůstávají v platnosti pouze do Výdej známek v úřední hodinách: po , hod. st , hod. Zahájení výdeje známek od 7. ledna 2009!!! Pro odvoz odpadu jsou určeny dny čtvrtek (Mnichovice) a pátek (Božkov a Myšlín). Reklamace odvozů a další informace: MěÚ, paní Marta Davídková tel A.S.A. Říčany, Politických vězňů 1233, Říčany tel Ve smyslu zákona č. 185/2001 o odpadech a OZV města č. 4/2007 mají být všechny fyzické osoby trvale hlášené na území města, či které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, přihlášeny do systému obce. To znamená, že rekreanti, kteří nemají zakoupenou popelnici, si musí k odložení odpadu zakoupit pytle a po naplnění dát na trasu svozu. Žádáme proto všechny občany, kteří dosud nejsou přihlášeni od systému obce, aby tak učinili nejpozději do konce měsíce ledna Marta Davídková za MěÚ Mnichovice Veřejné služby Informace z konce města Veřejné služby vstoupily do nového roku s novými plány a předsevzetími. Jedním z prioritních úkolů je pomoc městu s naplňováním monitorovacích ukazatelů, které musí město naplnit, aby nemuselo vracet ani část dotace, poskytnutou z evropských fondů na dostavbu vodovodní a kanalizační sítě. Jak jsme již na tomto místě opakovaně zmiňovali, je nutné, aby se k nově vybudovaným sítím napojili občané města se svými nemovitostmi. Některé signály ukazují, že to s napojením není tak zlé, ale mnoho vlastníků nemovitostí nemá přípojky řádně uvedeny do provozu a provozuje je tak říkajíc na černo. Veřejné služby proto zahájily akci, směřující k aktivnímu vyhledávání takových přípojek. Uživatele pak čeká nemilé překvapení v podobě faktury za vodné a stočné v souladu se zákonem v nedotovaných, kalkulovaných cenách, které jsou citelně vyšší než ceny účtované v Mnichovicích za sjednané odběry. Množí se také případy, kdy lidé sice odhlásí z nemovitosti příslušníky domácnosti, kteří se odstěhují, ale zapomínají provozovateli hlásit nově narozené děti či ty, kteří se nově přistěhovali. I tímto směrem se hodláme vydat a takové odběry řádně zpoplatnit. Bylo by totiž velmi nespravedlivé aby ostatní poctiví odběratelé vody a uživatelé kanalizace na některé chytráky zbytečně dopláceli vyšší cenou vodného a stočného. Náklady spojené s dodávkou pitné vody a likvidací odpadních vod netvoří jen nahlášení příslušníci domácností, ale i ti tzv. černí, zaplatí je však jen prvně zmiňovaní. Pokud jste si vědomi, že Vaše smlouva uzavřená na dodávku vody a odběr odpadních vod nezahrnuje všechny členy Vaší domácnosti, dejte vše do pořádku, vyhnete se tak případným nepříjemnostem. Jsme Vám k dispozici denně od 8 do 15 hodin. Můžete nás navštívit osobně na ČOV, případně stačí zavolat a nové skutečnosti sdělit telefonicky. Stejně tak můžete napsat, případně mailovat elektronicky. Zde jsou k dispozici všechny kontaktní údaje: Veřejné služby obce Mnichovice, Sídlo: Masarykovo náměstí 83, Mnichovice Provozovna a fakturační adresa: Ondřejovská 709, Mnichovice elektronická adresa: Telefon: , , Fax: , VoIP: GSM: Pohotovostní telefon denně v době od 00:00 do 24:00 hodin: pouze vodovod, kanalizace a závady ve sjízdnosti IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Říčany číslo účtu pro účely VS: / 0100 číslo účtu pro účely KSM: / 0100 Jiří Čánský vedoucí VS 9

10 Život Mnichovic České dráhy Informace z Českých drah Nová čekárna na nástupišti stanice Mirošovice ve směru na Benešov V současném zimním období přestaly práce na IV. tranzitním železničním koridoru, což se děje každý rok. Až na něm v jarním období budou práce obnoveny, tak opět začnou platit výlukové jízdní řády, o kterých Vás budeme včas informovat. Od 14. prosince je v provozu linka S29 což je vlakové spojení mezi Strančicemi a nádražím Praha-Vysočany (podrobně viz v dalším článku o lince S29). Jinak v Mnichovicích má být vybudována podobná železniční zastávka jako v Mirošovicích včetně nového nástupiště. V letošním roce se bude pokračovat v obnově železničního svršku a kolejí jednak mezi Senohraby a rozbočkou Mirošovice (cca 500 m od stanice Mnichovice směrem na Benešov), dále také s výměnou traťové koleje z této rozbočky do Strančic. Práce v úseku Senohraby Strančice tedy budou probíhat letos i v příštím roce. V příštím čísle bych Vás chtěl seznámit s linkami regionálních autobusů, nyní jich z Mnichovic jezdí víc než dost linky 489, 490 a 495. Je zajímavé, že zejména linka 489 byla posílena a změněna její trasa místo ze Struhařova začíná z Mukařova a končí ve Strančicích na nádraží. Zjistilo se totiž, že autobusy projíždějící Mukařovem černokosteleckou silnicí na Prahu mají značné zpoždění, protože kapacita této silnice podstatně zvýšenému silničnímu provozu nestačí. Při zástavbě v této oblasti se jaksi zapomnělo na to, že silnice nafouknout nejde, že zde budou zácpy. Nakonec u nás v Mnichovicích můžeme být rádi, že se zde modernizuje železniční trať, takže pokud nedojde k nějakým problémům na naší trati S9, tak jsme pohodlně za 40 minut ve středu Prahy na hlavním nádraží. RNDr. Jiří Mareš INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID (Pražské Integrované Dopravy) Číslo 01/2009 Vyšlo Linkou S29 nejrychleji Prahou Polovina prosince 2008 přinesla významnou změnu při cestování železnicí v jihozápadní části Prahy a na Říčansku. Postupná modernizace železniční trati 221 Praha Benešov u Prahy pokročila natolik, že mohl být značně rozšířen provoz osobních vlaků. V úseku mezi pražským hlavním nádražím, Říčany a Strančicemi jezdí ve špičkách pracovního dne osobní vlaky čtyřikrát za hodinu. V ostatních obdobích dne jedou každou půlhodinu. Každý druhý vlak z hlavního nádraží nově pokračuje po nově dokončeném tzv. Novém spojení na nádraží Praha- Vysočany jako linka S29. Linka S29 přináší zcela nové možnosti rychlého spojení pro cestující mířící nejen z Říčanska, ale i z pražských městských částí Kolovraty, Uhříněves, Horní Měcholupy, Hostivař, Strašnice a Vršovice do severovýchodní části Prahy. Navíc ve srovnání s autobusovou dopravou postiženou kolonami zajišťují vlaky bezkonkurenčně nejrychlejší spojení s centrem města. Opravený most, pod kterým procházela původní silnice z Mnichovic do Mirošovic Strážní domek u rozbočky na Mirošovice Příklady jízdních dob linkou S29: ze Strančic na Hlavní nádraží za 35 minut z Říčan do Vysočan za 38 minut z Uhříněvsi na Hlavní nádraží za 21 minut z Hostivaře do Vysočan za 24 minut z Vršovic do Vysočan za 15 minut Vprostřed trati z Mirošovic do Mnichovic průjezd kamenným masivem. Kolej ve směru na Benešov byla v minulém roce rekonstruována 10 Výhybka na železniční trati (rozbočka Mirošovice) vzdálena asi 500 m od stanice v Mnichovicích

11 1/2009 Bezpečnost Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Právě chodci a cyklisté jsou velmi lehce zranitelní a jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti to platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé. Zvýšení viditelnosti: Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. 18 metrů modré oblečení 24 metrů červené oblečení 37 metrů žluté oblečení 55 metrů bílé oblečení 200 metrů reflexní oblečení Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času! Děti Děti jsou na silnicích ohroženy víc než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější. Vidět a být viděn Cyklisté Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a v paprscích jízdních kol (mohou být doplněny reflexními proužky na botách a oděvu). Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu. Pamatujte, reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích. Alkohol Velmi častým viníkem dopravní nehody bývá alkohol. Ten však před jízdou nepožijí jen řidiči motorových vozidel, ale velmi často také právě chodci a cyklisté. Vlivem alkoholu pak u všech dochází ke špatnému odhadu vzdálenosti, nesoustředěnosti a špatným reakcím. A pokud se k alkoholu přidá například i rychlá jízda nastává situace situace, které by se dalo předejít. Při střetu jsou pak těmi slabšími a ohroženějším většinou právě chodci a cyklisté, kteří nemají proti vozidlům šanci. Díky alkoholu u řidičů, chodců a cyklistů se mnozí již domů nevrátili. Policisté Územního odboru policie ČR Praha venkov denně vyjíždějí k dopravním nehodám, které jsou zaviněny z různých důvodů. Nepozornost, rychlá jízda, alkohol, špatný stav vozidla a přecenění svých sil. Ani loňskému 24. prosinci se dopravní nehoda nevyhnula. Policisté ze skupiny dopravních nehod PČR Praha venkov JIH vyšetřovali dopravní nehodu, která se stala krátce po půl desáté večer. V katastru obce Slapy jel dvacetiletý řidič osobního vozidla zn. Renault Megane ve směru na Štěchovice. Nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a viditelnosti a s vozidlem srazil chodce, který šel po komunikaci. Třiatřicetiletý muž utrpěl těžké zranění. Přivolaní policisté poskytli zraněnému chodci první pomoc a ten byl transportován do pražské nemocnice. Dle zasahujícího lékaře byl z chodce cítit alkohol. Nikdo další nebyl při nehodě zraněn. Na místo nehody byl přizván také soudní znalec k posouzení celé situace. Provedená orientační dechová zkouška u řidiče byla negativní. I zde došlo ke kombinaci dvou faktorů jako je rychlá jízda a alkohol, které ovlivnily reakce účastníků nehody. Dne 12. ledna došlo krátce po třiadvacáté hodině v obci Kamenice ke srážce chodce. Muž neznámé totožnosti ve věku let byl sražen osobním vozidlem zn. Škoda Octavia. U sraženého muže neznámé totožnosti byla lékařem konstatována smrt. Majitel vozidla skutečnost oznámil policistům na linku 158. Po příjezdu policejní hlídky však popíral, že by vozidlo sám řídil. Odmítl se podrobit orientační dechové zkoušce. Poté byl převezen Informace od Policie ČR Od 1. ledna 2009 v rámci reorganizace PČR se i našeho regionu změna dotkla. Pro vaše informace a trošku přehledu: Okresní ředitelství PČR již neexistují a nyní se tato bývalá ředitelství jmenují: Územní odbor PČR Naše bývalé okresní ředitelství je rozděleno na tři teritoria: Praha venkov - ZÁPAD, Praha venkov - VÝCHOD, Praha venkov - JIH Tiskoví mluvčí nyní pracují pod Krajským ředitelstvím PČR Středočeského kraje a těmto třem teritoriím zajišťujeme servis a to následovně: PREVENTIVNI ČINNOST pro všechna tři teritoria: nprap. Zdeněk CHALUPA tel: mobil: NÁBOROVÁ ČINNOST pro všechna tři teritoria: nprap. Markéta Jóhnová, Dis. tel mobil: TISKOVÁ ČINNOST a MEDIALIZACE pro všechna tři teritoria: nprap. Štěpánka Zatloukalová, tel: mobil: Jsme navzájem zastupitelní a na mobilních telefonech zastižitelní kdykoli. nprap. Štěpánka Zatloukalová tisková mluvčí Praha - venkov policisty k lékařskému vyšetření, kde odmítl odběr krve na zjištění přítomnosti alkoholu, ale moč odevzdal. Při jízdě zpět na místo nehody se jednatřicetiletý muž policistům přiznal, že vozidlo řídil a chodce srazil. Ještě v noci se na obvodním oddělení policie dobrovolně podrobil dechové orientační zkoušce, která prokázala přítomnost alkoholu. Naměřená hodnota 1,03 promile. Policejním šetřením byla totožnost neznámého muže zjištěna. Policisté preventivně informační skupiny Praha venkov znovu upozorňují řidiče a všechny účastníky silničního provozu, aby dbali nejen na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních. V novém roce přejeme všem, aby se ze svých cest vždy vrátili v pořádku. A to se podaří jen tehdy, budeme-li k sobě na cestách ohleduplní, nohu z plynu občas sundáme a nervozitu ani alkohol za volant nepustíme. Nprap. Štěpánka Zatloukalová tisková mluvčí Praha - venkov 11

12 Život Mnichovic Z Benešovského deníku 14. Ledna Mnichovice: Nehoda na přejezdu se obešla bez zranění Bez zranění se v úterý 13. ledna vpodvečer obešla nehoda na železničním přejezdu mezi Mnichovicemi a Božkovem na Praze- -východ, kde se těsně po půl páté střetl nákladní vlak s dodávkovým automobilem. Podle Zdeňka Neusara z drážní inspekce světelná signalizace, jež na tomto přejezdu před dvěma měsíci nahradila stařičké mechanické závory ovládané ještě klikou, byla v činnosti. Přesto se řidič pokusil projet, než se také spustí nové elektronické závory. Už to ale nestihl a zůstal uvězněn na kolejích. Nehoda si vyžádala delší výluku. (hol) V poslední době se v okolí Mnichovic množí případy, kdy majitelé psů umožňují svým svěřencům z nedbalosti, či dokonce úmyslně, volné pobíhání mimo zastavěné území obce. Psi stále častěji útočí na zvěř a působí tak nejen utrpení jí samotné (viz. foto), ale i značné hospodářské škody. Upozorňujeme proto, že tito psi nyní budou, v souladu se zákonem, mysliveckou stráží zneškodněni. Upozornění majitelům psů Myslivecké sdružení Mnichovice Turistické informační centrum (TIC) Účast města Mnichovice na Veletrhu úspěšných turistických projektů konaného dne v Hradci Králové Město Mnichovice jako realizátor projektu podporovaného z EU Vytvoření informačního centra v Mnichovicích bylo pozváno k účasti na Veletrhu úspěšných turistických projektů podpořených z fondů EU, který se konal ve čtvrtek v Hradci Králové v Novém Adalbertinu. Veletrh byl uspořádán Školou obnovy venkova Černá nad Orlicí ve spolupráci s Královehradeckým krajem a agenturou Czechtourism za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a o. s. Venkov. Veletrh měl umožnit setkání a diskusi nad jednotlivými projekty (veřejnými i podnikatelskými), nad problémy spojenými s jejich realizací a inspiraci k novým projektům. Zároveň veletrh za podpory inzerce v místních novinách v Hradci Králové byl zpřístupněn veřejnosti, a tak návštěvníci veletrhu si mohli vybrat prostřednictvím propagovaných projektů a destinací cíl pro svůj výlet, víkend nebo dovolenou. Program veletrhu: příprava stánků jednotlivých vybraných projektů zahájení veletrhu prohlídka stánků, diskuse, spolupráce přednášky o vybraných projektech a turistice trh projektů pro veřejnost Stánek města Mnichovice na veletrhu v Hradci Králové (vlevo Zdena Burianová, vpravo M. Vojtíšková) Úvod přednášky 12

13 1/2009 Děvčata Burianova (Zdena a Martina) s ředitelem veletrhu Ing. Glaserem Představení našeho úspěšného projektu Vytvoření informačního centra v Mnichovicích přednesla tajemnice MěÚ paní M. Vojtíšková V rámci odpoledního programu, jsme byli vybráni k 15-ti minutovému představení našeho úspěšného projektu Vytvoření informačního centra v Mnichovicích formou přednášky spojené s power-pointovou prezentací. Náš projekt měl velký úspěch, ve stánku pro veřejnost děvčata z turistického informačního centra prezentovala naše město prostřednictvím informačních banerů, propagačních materiálů a předmětů s pozváním do našeho města a Ladova kraje. K našemu stánku se návštěvníci jenom hrnuli. Zajímali se o turistické možnosti a přírodní zajímavosti Mnichovic a Ladova kraje, velkým lákadlem byla např. Cesta kocoura Mikeše, cyklotrasy, lyžařský areál Šibeniční vrch a též velký zájem na stánku byl o koupi plyšového kocoura Mikeše, hrnky s motivy J. Lady a též o knihu Mnichovické pohádky a povídky atd. Miroslava Vojtíškova tajemnice MěÚ Mnichovice Poděkování dětem z Mateřské školy Touto cestou děkujeme dětem z Mateřské školy v Mnichovicích za krásné výrobky s vánoční tématikou, které zdobily prostory našeho informačního centra v době Vánoc. Líbily se nejen nám, ale i všem návštěvníkům IC. Ještě jednou děkujeme. Martina a Zdena Burianovy Informační centrum Veletrh REGIONTOUR Brno 2009 Rok se s rokem sešel a opět ve dnech ledna 2009 proběhl tentokrát už 18. ročník mezinárodního veletrhu REGIONTOUR 2009 na brněnském výstavišti. Této akce se jako každý rok účastnilo i naše turistické informační centrum v rámci mikroregionu Ladův kraj. Prezentace této turistické oblasti proběhla pod záštitou stánku Středočeského kraje na samostatném stanovišti, které v letošním roce představovalo středověké tržiště. Z tohoto důvodu byli všichni vystavovatelé oblečeni v dobových kostýmech. Byly jsme potěšeny, že návštěvníci veletrhu opět projevili velký zájem o stánek Ladova kraje, kde byl prezentován jednak celý mikroregion a v nemalé míře i město Mnichovice. Snažily jsme se co nejvíce představit jeho kulturní a přírodní památky, významná místa, ale také jsme informovaly o službách, které u nás poskytujeme. V pátek reprezentoval na veletrhu město Mnichovice starosta města Ing. Petr Schneider. Podařilo se nám prohloubit spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Středočeského kraje a navázat spolupráci s Klubem českých turistů zastoupený manažerem Informačních stezek Ing. Miroslavem Králíkem. Návštěvnost letošního veletrhu byla ze strany veřejnosti velká a věříme, že i příští ročník bude stejně úspěšný. Zdena a Martina Burianovy Turistické informační centrum Starosta města Ing. Petr Schneider a děvčata Burianova z informačního centra Stánek Ladova kraje na veletrhu Regiontour v Brně selky Zdena a Martina 13

14 Život Mnichovic Šibeniční vrch VÁNOCE V LESE Na sjezdovce i přes metr sněhu! Letošní zima konečně ukázala svoji tradiční tvář, a tak se od Vánoc rozjel jediný lyžařský vlek v Ladově kraji na mnichovickém Šibeničním vrchu, za pozornosti celostátního tisku i internetových serverů. První sněhovou pokrývku jsme zakládali,s pomocí místních dobrovolníků v prosincových holomrazech sněhovým dělem a díky nízkým teplotám se nám podařilo místy nasněžit až 120 cm sněhu. Počátkem ledna přišel sníh přírodní, a tak v době uzávěrky tohoto čísla ŽM panovaly na svahu ideální lyžařské podmínky (ač předpověď je již poněkud horší). Ušlechtilému bílému sportu se tak mohli mnichovičtí i přespolní lyžaři a snowboardisté věnovat denně, někteří pravidelně dojíždí do Mnichovic dokonce až z Kolína (!) Složení návštěvníků je pro tento typ svahu charakteristické: Rodiče s menšími dětmi 65 %, snowboardisté 30 %, klasičtí sjezdaři 5 %. I proto se nejmenší vypraví nejdříve k nám, než se rozjedou na skutečné horské svahy. Co chystáme na zbytek zimy? Kromě lyžování nás čeká ještě 5. MASOPUSTNÍ ZABÍ- JAČKA v SOBOTU se zábavním večerem country-skupiny DUHA a v NEDĚLI Hosty čekají jaterničky, jelítka, ovar a další tradiční pochoutky. Závěrem vyslovujeme poděkování představitelům Mnichovic a jejich městského úřadu za prezentaci zdejšího unikátního areálu na veletrhu cestovního ruchu, i dámám z turistického informačního centra za aktuální a ochotnou propagaci. Miroslav Šimek, provozní areálu Celkový pohled na horský areál Šibeniční vrch Mateřská škola Sobotní nával u lyžařského vleku Snowboarding - hurá z kopce dolů Jak šel čas od Martina ke Třem králům u nás v mateřské škole Lidová pranostika praví Přijel Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí Martinové sice oslavili svůj svátek, ale jejich jmenovec jim sníh nenadělil, a tak ve školce panovalo velké zklamání a radovánky na prvním sněhu se musely odložit. O svaté Barboře leží sníh na dvoře Sníh na dvoře neležel, ale za to jsme si z vycházky přinesli třešňové větvičky Barborky, které nám připomněly, že už brzy budou Vánoce. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše Sníh nám nevykouzlili ani čert s Mikulášem a s andělem. Za to nám přinesli pytlíček plný dobrot a ještě nás naučili pěkný čertí taneček. Zprávu o tom, že sníh bude, nám přinesl ve svých písničkách flétnový koncert skupiny Harpyje s panem Mirkem Rovenským, kte- Přinesly jsme si Barborky Nezlobil jsi moc? Dostaneš vůbec něco od Mikuláše? Čertíci, čertice a andílci 14

15 1/2009 Tak nám konečně napadl sníh rý nám nejen s dětmi zahrál, ale ještě pěkně o flétničkách vyprávěl. Poslouchali jsme všichni s velkým zaujetím a závěrem jsme si zazpívali vánoční koledy. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá Holčičky převlečené za Lucie přinesly dětem do školky světlo a taky rolničky, aby děti mohly zazvonit na sluníčko, kdyby bloudilo, až se k nám bude zase vracet. Ale hlavně, Lucie nám přinesla SNÍŽEK SNÍH! Nebylo ho mnoho, ale zato radosti byl plný kopec! Na sněhových lopatách jsme hoblovali kopečky u školky až do bláta! Hodně sněhu nám nadělila pohádka divadélka Romaneta svým představením Jak pan Mysliveček se všemi zvířátky v lese slavili Vánoce. Sníh jsme přivolávali i při Vánočním zpívání s rodiči. V písničkách i v básničkách ho opravdu bylo dost. Ježíšek nám pod stromeček ve školce nadělil spoustu hraček, ale sníh tam děti hledaly marně. Přesto mu pěkně za dárečky poděkovaly: Děkujeme za kočárek za panenku za knížku. Potěšil nás každý dárek. Děkujeme Ježíšku. Smilovali se nad námi až Tři králové, kteří nám všem ve školce popřáli štěstí a zdraví v novém roce a zařídili nám pěknou sněhovou nadílku, na kterou jsme tak dlouho čekali. Kašpare, Melichare a Baltazare, děkujeme Vám! Mgr. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy Slavíme Tři krále konec Vánoc Tak kam to máme strčit? Mirek Rovenský a jeho soubor Harpyje Začínající houslová virtuózka My Tři králové jdeme k Vám U stromečku Štědrý den se blíží 15

16 Život Mnichovic ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zveme Vás na Den otevřených dveří do Mateřské školy Mnichovice dne od 8.00 do hodin Nabízíme Vám prohlídku prostor mateřské školy a seznámení s tím, jak se u nás v mateřské škole s dětmi pracuje. Vaše děti si mohou s námi pohrát, zacvičit, zazpívat, zapojit se do výchovné činnosti, seznámit se s novými kamarády. Pří této příležitosti si zájemci o řádný zápis do naší mateřské školy mohou vyzvednout přihlášku k docházce na školní rok 2009/10. Přihlášky budou k dispozici na stolečku ve vstupní hale mateřské školy dne 19. a od 8.00 hodin do hodin a v sobotu v informačním centru od 8 do 12hod. Přihlášku žadatelé vyplní a pošlou poštou, či předají ředitelce školy nejpozději do do hod. Informace týkající se zápisu a provozu školy budou podávány ve dnech 7. a od do hodin. V případě velkého počtu uchazečů budou platit následující kritéria: 1. Předškolák před vstupem do 1.třídy s trvalým bydlištěm Mnichovice 2. Sociální případ s trvalým bydlištěm Mnichovice požadující celodenní péči, v souvislosti se zákonem o hmotné nouzi nebo na základě vyjádření Odboru péče o dítě, splňující podmínku dovršení tří let dítěte k Žadatel s trvalým bydlištěm v Mnichovicích požadující celodenní péči 4. Ostatní Mgr. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy Základní škola Školní družina ve školním roce 2008/2009 Se zvyšujícím se počtem žáků nastupujících do 1. tříd se kapacita školní družiny (pro žáky tříd) stává nedostatečnou. V září 2008 Družina v základní škole jsme zažádali o navýšení ze současné kapacity 98 na 115 dětí. Tuto kapacitu máme od září 2009 povolenou. Doufejme, že bude dostatečná. Kapacita školní družina je naplněna jak papírově (tzn. povolení od MŠMT), tak fyzicky třídy školní družiny jsou umístěny v běžných třídách, kde je dopoledne výuka a odpoledne školní družina. Na základě požadavků rodičů je naše družina v provozu od 6.45 do hodin. V nejvíce exponované době (tzn. mezi až hodinou) jsou v provozu 3 oddělení školní družiny. Z důvodu navýšení počtu Děti v družině při výtvarné činnosti dětí bylo otevřeno další (čtvrté) oddělení, které funguje do a pak jsou děti rozděleny do 1. a 2. oddělení. O děti se starají vychovatelky Hana Matějovská, Lenka Klauzová, Irena Hanušová, Hana Jelínková a Veronika Nováková. Program ŠD zahrnuje činnost individuální, odpočinkovou (relaxace, četba, poslech pohádek, hraní společenských a stolních her), řízenou výtvarnou (malování, vytváření výrobků) i sportovní. Při výběru zaměstnání přihlíží vychovatelky k počasí, ale i k náladě a přání dětí v oddělení. Vzhledem k tomu, že většina dětí upřednostňuje individuální činnost, mají děti vždy samy možnost vybrat si, co chtějí dělat. Děti, které si chtějí jen hrát, si mohou vybrat z mnoha her či hraček. Mimo to je dětem nabídnuta i výtvarně pracovní činnost, které se bohužel účastní menšina děti. V posledních dvou letech není snadné organizovat v rámci ŠD výlety či návštěvy divadel. Důvodem je rostoucí počet žáků docházejících do ŠD a kroužky, které děti navštěvují. Přesto v jarních měsících plánujeme výlet do Mořského světa v Praze na Výstavišti. V loňském roce jsme navštívili Planetárium, skanzen v Kouřimi a historickou vesničku v Ostré. Spolupracujeme s třídními učitelkami prvního stupně. Hana Matějovská ZŠ Mnichovice slaví další úspěch Na mezinárodním poli slaví úspěch základní škola v Mnichovicích. Její žáci získali 28. listopadu 2008 národní cenu etwinnig za mezinárodní projekt Tolerance a šikana, na kterém spolupracovali se žáky z francouzské školy. Pod vedením Ivany Drbohlavové se do projektu zapojilo více jak 60 žáků s cílem zabývat se tématem tolerance a netolerance v dnešní společnosti. Naše škola se umístila na 3. místě v kategorii základních škol s finanční odměnou korun. I naši francouzští partneři se umístili na 3. místě v národní soutěži ve Francii, řekla Marcela Erbeková, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice. 16

17 1/2009 Při spolupráci s Francií nad Tolerancí jsme se dozvěděli mnoho užitečných věcí, díky kterým se na odlišné lidi nedíváme skrz prsty, ale bereme je jako normální lidi (citováno z prezentace žáka 8. tř.) Národní specifika Téma tolerance a netolerance nezná hranice států ani světadílů. Studenti si uvědomovali, že netolerance se skrývá v každém koutě světa. Přesto však při zpracovávání projektu narazili na národní specifika. Žáci z Mnichovic se zabývali netolerancí Romů v naší společnosti, naopak Francouzi se více věnovali intolerancí k homosexuálům. Společným problémem byla například vzájemná netolerance studentů na jedné škole. Přínos projektu pro žáky V rámci projektu se žáci naučili používat anglický jazyk jako praktický prostředek komunikace a nové počítačové programy, jejichž pomocí tvořili prezentace, krátké filmy a dorozumívali se svými kolegy na partnerských školách ve Francii. Kromě studijních přínosů byl však projekt úspěšný, možná v důležitějších nestudijních prvcích, kterými se stala týmová spolupráce, zodpovědnost nebo pocit úspěšnosti a důležitosti. Mezinárodní den tolerance Hlavním bodem projektu byl Mezinárodní den tolerance, který se konal současně na obou partnerských školách. Probíhal pomocí workshopů a jeho výstupy žáci vzájemně sídleli na TwinSpace. Mnohdy se učitel učí od studentů. Získané dovednosti využívají studenti i učitelé v jiných předmětech či práci pro školu, řekla k projektu Ivana Drbohlavová, s jejíž pomocí dosáhli žáci těchto výsledků. Obě úspěšné školy získaly také národní a evropský certifikát kvality a postupují do soutěže o Evropskou cenu etwinning. Více informací, fotografií a výtvorů žáků si můžete prohlédnout na Mgr. Pavla Brůhová Letem světem českou minulostí V úterý se v rámci integrace předmětů konalo divadelní představení třídy IV.A Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice pod názvem Letem světem českou minulostí. Osoby a obsazení byly následující: Průvodce divadlem Dorotka Pávová Pravěká žena Tereza Krajňáková Pravěký muž Fanda Strnad Pravěké dítě Alžběta Janovská Keltský otec Radek Nedvěd Keltské děti Noemi Matochová, Vendy Matochová, Markéta Matochová, Běla Nedvědová, Jan Nedvěd Germánské ženy Gábina Dvorníková, Johanka Pudíková, Vendy Matochová Slované praotec Čech Jaroslav Šulc Slovanské ženy Adéla Populová, Karolína Vávrová Středověké trhy Terka Chalupová, Anna Přindišová Karel IV. Jiří David Blanka Markéta Matochová Biskup 1 Franta Princl Biskup 2 Radek Nedvěd Jára Cimrman Záskok Vlasta - Venda Matochová podruh Bárta - Markéta Matochová Rockování pádových otázek žáci IV. A Předpony v pantomimě žáci IV. A Na konec zazněla vánoční koleda a přání krásných Vánoc všem, kteří divadelní představení navštívili. Žáci IV. A. Podívejte se na Jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů jsou bezesporu webové stránky a elektronická komunikace. Vím, že nám se to v minulosti příliš nedařilo. Do roku 2009 jsme vstoupili s předsevzetím tento nedostatek napravit. Spustili jsme upravenou verzi našich školních stránek, přidali sekce s odkazy na jednotlivé třídy. Plně si však uvědomujeme, že na www stránkách je nejdůležitější aktuální obsah. A to žádný webmaster neudělá. V současnosti jsou naši pedagogové proškolováni tak, aby každý uměl s webovými stránkami pracovat a informovat vás tak o aktuálním dění ve škole či třídě. Už nyní však naleznete na spoustu zajímavostí. Podívejte se. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka ZŠ Zkouška ve třídě Naši páťáci 17

18 Život Mnichovic Kultura Vyhodnocení projektu Myšlín 2008 Kresba zámku ve Vidovicích a veteránů před nimi Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem uskutečnilo v roce 2008 celkem 8 kulturních pořadů, které se odehrávaly v společenském sále Hotelu Myšlín. Jednalo se o následující akce: vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Říčany a Strančice. Zahájení výstavy obrazů žáků prof. Šebestíkové doprovodil koncert žáků hudebního oboru ZUŠ koncert etnické hudby v podání orchestru ŠARBILACH a jeho sólistů. Dirigoval V. Kalenda vernisáž výstavy akademické malířky Dany Hlobilové. Zahájení výstavy doprovodil jazzový koncert J. Helešice koncert - Martin Kratochvíl (klavír) a Tony Ackerman (kytara) koncert - argentinské tango v podání Bona Fide Tango koncert - operní recital sopránových árií v podání Markéty Maršálkové s průvodním slovem PhDr. Kotíkové koncert lidové zvyky ze zapomenutých časů K. Klostermanna a jeho Šumavy v podání České muziky koncert adventní muzicírování děti z Mnichovic a okolí v podání hudebního oboru ZUŠ Říčany a Strančice, MUSICA RUSTICA Všechny kulturní pořady se setkaly s velkým zájmem, nejvíce navštěvované byly koncerty dětí, maximum diváků však navštívilo koncert mnichovického obyvatele, hudebního skladatele a klavíristy M. Kratochvíla. Společně s kytaristou Tony Ackermanem zahráli celou škálu skladeb jazzového charakteru,vytvořených za 20 let společného působení. Večer spojující vážnou, populární a etnickou hudbu s východoevropskými židovskými kořeny přivezl na Myšlín orchestr Jaroslava Vogela Šarbilach pod taktovkou Václava Kalendy. Publikum se zájmem poslouchalo neobvyklou hudbu s vyprávěním o židovských zvycích. Velký ohlas mělo seznamování s náboženskými a rodinnými rituály o židovských svátcích v podání příjemné sólistky orchestru J.Malinové. S překvapivě kladnou odezvou se setkal koncert České muziky zejména u mladých lidí, kteří si rádi zazpívali lidové písně spolu s orchestrem a jeho folklórními nástroji. Diváci byli seznámeni s lidovými zvyky, zpěvy a halekačkami ze Šumavy a v řadě vtipně zinscenovaných situací byli diváci vtaženi do děje předminulého století. Vážná hudba bývá navštěvována méně, má však svůj stálý okruh diváků. Recitál operních árií mladé sopranistky Markéty Maršálkové byl poutavě propojen mluveným slovem profesorky dějin umění na Literární akademii J.Škvoreckého. Diváci si tak mohli rozšířit své znalosti v oblasti libret neznámých oper P. I. Čajkovského. Velmi neobvyklý byl koncert kvinteta Bona Fide Tango zaměřeného na argentinské hudební skladatele zejména A.Piazollu. Tango v podání akustických nástrojů společně s akordeonem znělo všem posluchačům jako vzácná vzpomínka na zašlé časy našich prarodičů. Samostatnou kapitolou námi pořádaných kulturních akcí jsou výstavy, které vždy při vernisážích provází hudba. Snažíme se, aby originální výtvarná díla doprovodil adekvátní hudební styl. První výstava v roce 2008 patřila již tradičně dětskému výtvarnému projevu a sdružení organizuje pro zdejší děti, navštěvující ZUŠ v Říčanech a Strančicích důstojné prostředí pro prezentaci jejich tvorby. Úspěšnou vernisáž za doprovodu spolužáků z hudebního oboru ZUŠ shlédlo zcela zaplněné auditorium. Druhá výstava roku 2008 byla věnována celoživotní tvorbě akademické malířky Dany Hlobilové pod názvem Výlety po Evropě a muzikantských zahradách. Její obrazy plné barev, pohledů do cizích zemí, ale i setkávání se a konfrontace s historickými osobnostmi a fiktivními zahradami pro hudební skladatele, to vše bylo velkým lákadlem pro početné publikum nejen na vernisáži, ale i v průběhu trvání výstavy do konce roku Vernisáž byla doplněna koncertem jazzového orchestru J. Helešice, který svým pečlivě zvoleným repertoárem vhodně ilustroval jednotlivé obrazy zasvěcené jazzovým hudebním skladatelům. Vyvrcholením každoročního projektu našeho sdružení je adventní koncert v přeplněném sále Hotelu Myšlín. Muzicírovaní dětí a historizující kapely Musica Rustica je velkým zážitkem pro malé návštěvníky. Je tomu i proto, že každý rok obdrží za své amatérské vystoupení drobný dárek, knížku či kalendář. Poslední kulturní akce roku 2008 byla opět úspěšná a pokud bude následující rok pro občanské sdružení Myšlín, tedy jsem stejně vlídný, jako ten uplynulý, budou členové sdružení rádi organizovat projekt Myšlín Pohled na vděčné publikum je pro všechny členy radostným povzbuzením. Velmi důležitou složkou pořadatelství kulturních akcí je možnost pozvat k vystoupení nejen děti a amatéry, ale i jejich protějšek - profesionální umělce. Právě takováto různorodost umí v laikovi vyvolat motivaci k studiu a k snaze být ve svém uměleckém oboru co nejlepším. Občanskému sdružení Myšlín, tedy jsem k tomu velmi výrazně pomáhá finanční pomoc města Mnichovice a Středočeského kraje, za kterou jsme oběma donátorům vděčni. JUDr. Anna Celbová jednatelka za členy o.s. Myšlín, tedy jsem 18

19 1/2009 Vánoční přehrávka O.K.A. Dne uskutečnilo naše O.K.O opět svou první přehrávku v tomto školním roce. Je přímo neuvěřitelné, že když dětem skončily prázdniny plné volna a svobody, tak se zpravidla nikomu do práce po tak dlouhé odmlce nechce. Děti z OKA ale přišly do první hodiny natěšené a s neuvěřitelným dotazem: Paní učitelko, kdy budeme mít přehrávku? Musím po pravdě přiznat, že mi to vyrazilo dech. Ale byla zde šance a bylo ji třeba nepromarnit. A tak začaly přípravy. Děti nadšeně chodily i mimo své hodiny. Svou ctižádost vystupňovaly přímo neuvěřitelně. Zahrály si každý dvě Společný snímek nás - O.K.A. až čtyři sóla a ještě předvedly tradičně svou čtyřruční produkci. Další přehrávku jsme uskutečnili , kde se přímo praly s klaviaturou a časem, neboť se těšily na vánoční přehrávku jako dárek svým rodičům. A i když tento čas přinesl nabídek mnoho, já i Okáčci jsme si přáli, aby naše drobné hudební dárky mohly pro lid dobré vůle zaznít v srdci nejen jako koledy, ale i jako výzva: Půjdem spolu do Betléma Ježíšku panáčku! Marta Marečková za O.K.O s přáním PF 2009 MO ČRS Mnichovice pořádá dne RYBÁŘSKÝ BÁL K poslechu a tanci hraje skupina Františka Mládka vstupné : 70,- Kč 19

20 Život Mnichovic Od našich básníků a spisovatelů Za doby mého mládí jsme měli doma hlídacího psa.byla to vlastně fenka jménem Zorka, po mámě dobrmanka, otec neznámý. Byla krásně černá s hnědými doplňky,a když šla se mnou po Mnichovicích, budila pozornost u všech pejsků, které potkala. Byla trochu namyšlená slečna, nezahodila by se s žádným obyčejným voříškem a také jim to dávala ostrým zavrčením najevo. Chodila se mnou k Freundovům pro krmení pro slepice a do Panské hospody tátovi pro pivo. Držela se pěkně u nohy a čekala klidně před krámem, jak se to na slušně vychovaného psa slušelo a kolemjdoucí lidé ji za to pohladili po hlavě. Nebyly s ní žádné problémy, žádné známosti nepěstovala, až jednou. Využila chvilky volna a už byla na náměstí. A tam ho potkala. On byl fešák, o kousek vyšší než Zorka, byl krásně světle hnědý s bílou náprsenkou a bílými tlapkami. Prý se jmenoval Haryk a byl to tulák odněkud z Božkova nebo od nádraží. Když se potkali, padli si do oka na první pohled a Zorka byla tenkráte celý den pryč. Našla zřejmě ještě silnější pouto, než bylo to k vlastnímu domu a svému pánovi. Běhali spolu po Podskalí, napili se spolu vody na brodu pod lávkou, a hned zase přeběhli do Potočin, honili se kolem keřů a pozdravili radostně ostatní kamarády, štěkající za plotem. Zorka zpočátku stále uskakovala, když na ní Haryk dorážel, ale co naplat, příroda je mocná a psí láska hory přenáší a Zorka postupně ztrácela ostych. Když on byl takový fešák, jeho bílá náprsenka svítila čistotou a ocáskem s bílou špičkou se stále oháněl sem a tam.a nakonec, když se mu zadívala do jeho upřímných psích očí, poznala, že by mu splnila každé jeho přání. PSÍ LÁSKA Večer přišla domů jako by nic. Lísala se, jako by se omlouvala za svou nepřítomnost a hned si stoupla k prázdnému kastrůlku a podívala se na nás, proč je pořád ještě prázdný. Také dlouho nebyl, dostala teplou polívku od oběda a nalámaný kus chleba do ní a všechno v ní rázem zmizelo. Vylízala kastrůlek a šla si lehnout před boudu. Za chvíli už spala a jistě se jí zdálo o tom nejkrásnějším pejskovi jejího života o zlatém Harykovi z Božkova. Za nějaký čas se jí narodilo pět malých štěňátek, tři kluci a dvě holky. Kluci byli černí a holky světlé, přesněji řečeno jedna fenka byla strakatá. Ale všechna byla roztomilá, stále ležela v řadě u mámy a pila a pila. Zorka byla šťastná a jistě si říkala, že je škoda, že je nemůže vidět jejich táta. Jistě by zamhouřil ty své hnědé oči a bílá náprsenka by se mu dmula pýchou. Byl to asi nejhezčí úsek jejího života. Když štěňátka povyrostla, nastal čas, kdy musela jít do světa. Cizí děti, které je u nás uviděly, uprosily své rodiče, že právě takové krásné štěňátko by chtěly. A tak jednoho dne zůstal u nás jen jeden černý pejsek, kterého jsme si nechali a dali mu jméno po jeho tátovi Haryk. Léta žili Haryk se svou mámou společně na našem dvoře, ve dvou boudách a se dvěma kastrůlky, až jednou přišla zlá zpráva. Prý na mostě přejeli psa, vypadal jako ten váš, volal někdo z ulice. Zorka nebyla doma, a tak jsem se zlým tušením běžel k mostu. Tam na chodníku ležela naše Zorka, krvácela z tlamy a smutně se na mě dívala. Dones ji támhle Filingrovi, té už nikdo nepomůže, radili lidé kolem. Společně s Vaškem Hladíků jsme ji tam na režném pytli společně odnesli. Pan Filinger, u kterého v té době končila život většina mnichovických psů, ani nebyl překvapen. Jen řekl, abych ji támhle položil a já tam Zorku donesl. Olízla mi ještě ruku a já se rozplakal. No tak jdi domů, nejsi tu nic platný, pohladil mne pan Filinger po zádech a zavřel za mnou branku. Doma jsme byli všichni smutní, jen táta se na oko zlobil, že to má z toho, že zase chtěla lítat někam na Božkov, ale maminka ho vzala za ruku. Jen ji nech, Zorka byla hodná. Snad běžela zase na Božkov s nadějí, že tam někde potká světlehnědého Haryka. A zase jsme měli všichni slzy v očích. Mladý Haryk už byl dospělý pes, černý jako máma, kterou však příliš nepostrádal. Jen v podvečer se nám zdálo, že několikrát smutně zakňučel. A to bylo všechno. Teď už byl jediným pánem na dvoře on, syn černé Zorky a zlatého Haryka. Antonín Mareček ZLATÁ VELRYBA Spolkla Jonáše velryba, tři dny jí v žaludku ležel, Bůh se však nad ním smiloval, radostí vyskočil a domů běžel. Jonáš žije už jen v bibli, velryba v zlatě se choulí, slavnostně tváří se v kostele, oči na poutníky koulí. Když slunce okny zasvítí, barvami na zdi si hraje, velryba jako by oživla svou krásou z dávného kraje. Lidé ji s obdivem prohlíží, Jonášův příběh tu uvidí, do šera aparát zableskne obrázek doma jim závidí. Je ještě pražská velryba přes celé muzeum dlouhá, ale je bez očí, bez šupin, je to jen kostra pouhá. Ta v mnichovickém kostele je trochu menší než v Praze, ale má zlaté šupiny, očima směje se blaze. Škoda že nekouše, nepolyká, vrahy a lotry za falešné hrátky, měla by dneska práce dost a nemusela by vracet je zpátky. Antonín Mareček 20

21 1/ hasičský ples Dne 16. ledna se konal v sále Mnichovické krčmy již 127. hasičský ples pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu nám zahrála kapela Kolář Band, které tímto děkujeme, protože se tak postarali o skvělou zábavu. I přesto, že se ples konal netradičně v pátek, účast byla hojná. O půlnoci začalo vyhlašování cen naší bohaté tomboly. Ceny do tomboly věnovali Dolnis s.r.o., Fuchs oil comporation.cz, Vares a.s., Volejník s.r.o., Mnichovická Krčma, VSP-shop.cz, malíři Musilové, sklenářství Mládek, Auto Babiš s.r.o. a další sponzoři. Všem patří naše veliké díky. A protože náš sbor nezapomíná ani na naše nejmenší ratolesti, uspořádal tradiční dětský karneval, který se poprvé konal v sále Mnichovické krčmy. S pořádáním nám pomohl rodinný klub Přístav. Pro děti byly 127. hasičský ples připraveny písničky k tanci, soutěže, mnoho bonbonů a hlavně ceny za nejhezčí masky. Vybrat bylo opravdu těžké, každému to slušelo. Oceňujeme šikovnost, nápaditost a originalitu jak dětí, tak i maminek, které těm nejmenším trošku vypomohly. Na třetím místě se umístila cikánka, na druhém dvě čertice a první místo letos patří malému vodníkovi. V neposlední řadě musíme učinit veliký dík, a to panu Mirkovi Vodenkovi za propůjčení sálu, jen díky jemu máme po dlouhé době vyhovující prostory. A další dík patří obsluze Mnichovické krčmy za pohoštění. Doufáme, že se Vám ples i karneval líbily a že nás zase za rok přijdete podpořit a navštívit přinejmenším ve stejném počtu. Hasiči Mnichovice Bohatá tombola Kolář band nám hraje k tanci Zaplněný sál mnichovické krčmy při 127. hasičském plese Nemáte pro mne dušičku, mám jich nějak méně Z dětského karnevalu v neděli 21

22 Život Mnichovic Mnichovický Rynek Ohlédnutí za činností občanského sdružení Mnichovický Rynek V letošním roce oslaví občanské sdružení Mnichovický Rynek deset let od svého založení. Sdružení vzniklo v roce 1999 s myšlenkou oživení kulturního života v našem městečku. V uplynulých letech se podařilo V letech 2006 a 2007 se činnost Mnichovického Rynku také vzhledem k chybějícímu vhodnému sálu s možností ozvučení orientovala převážně na akusticky provedené koncerty klasické hudby. Od minulého roku je velký sál opět v provozu. Mnichovický Rynek tedy oživil svou činnost v oblasti populární a rockové hudby. V březnu minulého roku se v sále Mnichovické Krčmy uskutečnil recitál že Mnichovický Rynek se Vám během uplynulých let dostatečně představil, získal důvěru a Vaši důvěru ani v letech následujících nezklame. Vítáme spolupráci každého, kdo považuje naši činnost za prospěšnou. Kontakt na naše sdružení naleznete na webových stránkách města Mnichovice v sekci spolky a sdružení. Mnichovická krčma koncert Ivan Hlas trio uspořádat řadu přednášek, koncertů klasické, populární či rockové hudby, několik divadelních představení pro děti i dospělé. Z přednášek proběhlo např. několik cyklů povídání o astronomii, dále přednášky cestopisné či věnované charitativní činnosti a mezináboženskému dialogu. Oblíbené byly také Toulky mnichovickou minulostí procházky s výkladem o historii Mnichovic. Několik let probíhaly v rámci klubu přátel hudby pravidelné koncerty klasické hudby. Tradicí se již stal každoroční benefiční koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení místních muzikantů, jehož výtěžek je věnován na charitativní činnost. Mnichovický Rynek byl před lety také zakladatelem a provozovatelem rodičovského klubu Smolíček. Mnichovická krčma koncert Jan Spálený ASPM kytaristy Slávka Klecandra, v říjnu koncert folkrockové kapely OBOROH, na začátku listopadu k nám zavítal se svou kapelou ASPM Jan Spálený z nedalekých Pyšel. Na konci listopadu zde pak koncertoval Ivan Hlas. Je třeba zmínit, že v současné době nestojí Mnichovický Rynek v pořádání kulturních akcí v našem městě osamocen. Je možné volit i z nabídky dalších sdružení, podle toho co je komu blízké. Věříme, Mnichovická krčma koncert skupiny OBOROH Na závěr tohoto malého ohlédnutí bychom chtěli jménem Mnichovického Rynku poděkovat městu Mnichovice za dlouholetou podporu naší činnosti. Dále děkujeme Mnichovické Krčmě a firmě Vares Mnichovice za sponzoring a spolupráci při pořádání akcí v sále Mnichovické Krčmy v roce právě uplynulém. Za Mnichovický Rynek Robert Šmejkal Sdružení Přístav Přístavní jarmark a pozvánka na únorové akce Nový rok je dávno v plném proudu a předvánoční a vánoční dny připomíná snad jenom romantická zasněžená krajina. I přesto se chceme ohlédnout za naší velkou předvánoční akcí Předvánočním přístavním jarmarkem. Jarmark má již tříletou tradici, ovšem každým rokem nabývá na velikosti, rozmanitosti a co je pro nás nejvíc potěšující, také na návštěvnosti a věříme, že také na oblibě. Třetí ročník jsme z prostor PŘÍSTAVu přestěhovali do Mnichovické krčmy, kde nám opět pan Mirek Vodenka sál krčmy pronajal bezplatně a společnost Vares nám sál vytopila. Děkujeme. Cílem této pro nás vyjimečné akce bylo strávit příjemný předvánoční čas v kouzelné atmosféře nejenom s dětmi a rodiči, kteří nás znají z klubu, ale také PŘÍSTAV co nejvíce otevřít našim mnichovickým sousedům, kolemjdoucím, podporovatelům, sponzorům a přátelům. Cukroví a sváteční pohoštění našich přátel i sousedů 22

23 1/2009 Přístavní voňavé tržiště Improvizovaný vánoční fotoateliér Lucie Přindišové Věříme, že jsme Jarmarkem přispěli k pocitu sounáležitostí naší mnichovické komunity a vytvořili další příjemnou tradici. Pro děti jsme z Prahy dovezli divadelní představení v podání loutkového divadla Krab, které hrálo Vánoční příběh o narození Ježíška. Děti vyráběly také voňavé svícny z jablíček a drátkované ozdoby na stromeček. Ti úplně nejmenší měly v sále k dispozici dětský koutek s kobercem a hračkami, a tak i rodiče mohli v klidu prohodit pár slov se známými. Pro dospělé jsme měli připravené improvizované stánky s drobnými neobvyklými dárky, některé Přístavní voňavé tržiště jsme vlastnoručně vyrobili, jiné jsme zprostředkovali. Již tradičně se prodávaly šperky z korálků, tradiční i netradiční perníčky, křížaly, ořechy, pletené čepičky, andělské dekorace, věnce na dveře, svícny a jiné vánoční dekorace, kouzelná zrcátka. Navíc pro rodiče a děti jsme měli specialitku: Lego - Duplo hračky z druhé ruky. Děti si s velkým zaujetím zkoušely tyto úžasné kostičky, rodiče zase sledovali, jestli tato hračka zaujme a za velmi příjemné ceny nakoupili chybějící dílky, či oživili hraní ratolestí neokoukanými kousky. Jako novinku jsme s mnichovickou fotografkou Luckou Přindišovou připravili také improvizovaný profesionální fotografický vánoční ateliér, kde si skutečně některé rodiny nechali vytvořit profesionální rodinný portrét. Na Jarmarku jsme také měli možnost představit přírodní mléčné produkty z rodinné farmy Čihákových z Kaliště, kteří nám poslali obrovskou hroudu fantastického tvarohu a poctivé máslo bez přísad a dochucovadel. Příjemnou rodinnou atmosféru navíc dotvořila kulisa tvořená vánočními koledami a plný stůl cukroví. To donesli na ochutnávku příznivci a přátelé klubu. Paletu vánočních chutí dotvořil také vynikající svařák připravený Mnichovickou krčmou... Loutkové divadlo, Vánoční příběh V letošním roce si můžeme pochvalovat pěkně rozběhnuté kroužky a na únor máme pro všechny pozvánku na tyto akce: ve 20 h Kosmetická péče ve zkratce, paní. S. Denemarková, KOSMETIKA KOČKA setkání s povídáním a kosmetickým ošetřením, Přístav ve 14 h Hejblata kreativní pohybový workshop pro rodiče a děti, Knihovna Mnichovice v h Tvůrčí večery na téma: Kytičky jako ze skla; krása vytvořená z barev na sklo a drátků, Přístav v 15 h Šátkování nošení dětí v šátku, úvazy, rady, Přístav Vážení přátelé, příznivci, i všichni ostatní, KOMU NENÍ LHOSTEJNÝ DALŠÍ OSUD RODINNÉHO KLUBU PŘÍSTAV, VYTVOŘTE S NÁMI NOVÝ KOORDINAČNÍ A VÝKONNÝ TÝM. Tím, že se přidáte, pomůžete zajistit kontinuitu mnichovické komunity. Kontaktujte nás na Tel Více na nebo na tel.: , patronem Přístavu je firma Mountfield Martina Linková Přípravný hravý kurz pro předškoláky: Čáry máry do školy aneb aby škola nebolela... Počátkem února rodinný klub PŘÍSTAV Mnichovice opět přichází s uceleným programem určeným předškolákům a jejich rodičům. Program by měl jak dětem, tak jejich rodičům usnadnit nástup do školy a umožnit, aby je škola bavila a nebolela... Únor je měsíc, kdy předškoláci absolvují zápis do základní školy a kdy se školní docházka začíná stále víc stávat realitou. Věříme, že náš nový kurz pomůže mnohým rodičům osvětlit toto zlomové období v životě jejich dítěte, dětem zpříjemní a usnadní velký životní krok. Autorku a lektorku programu, Bc. Janu Hrubešovou jsme poprosili o rozhovor, ve kterém nám koncept, průběh a náplň kurzu sama přiblíží. Co je vlastně hlavní myšlenkou programu Čáry máry do školy, proč se vůbec organizuje? Hlavním cílem programu je pomoci dětem získat kladný vztah ke škole jako takové, k učení a vzdělávání. Koncept vychází z myšlenky, že když dítě bude zvládat své první úkoly ve škole úspěšně, posílí to jeho sebedůvěru a také ho škola bude bavit. Zvládání úkonů, které na děti čekají při učení čtení a psaní ale představuje řadu dovedností, které je možné a potřebné posilovat, trénovat a procvičovat mnohem dřív, než dítě nastoupí do školních lavic. Můžete nám tyto dovednosti víc přiblížit? Než dítě půjde do školy, mělo by se správně naučit zacházet s psacími a výtvarnými potřebami. Jde o tzv. grafomotorické dovednosti jako je např. správný, uvolněný úchop tužky, přípravná pohybová cvičení a koordinace pohybů očí a ruky pro počáteční psaní. Pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní je třeba také u dětí rozvíjet zrakové, sluchové a hmatové vnímání prostřednictvím hravých cvičení založených pokračování na další straně 23

24 Život Mnichovic na manipulaci s předměty. V neposlední řadě se zaměřím na dovednost, která se u dětí vyvíjí velmi individuálně, a je třeba jí rovněž věnovat zvláštní pozornost mluvená řeč. To, jak se dítě naučí slovně vyjadřovat závisí do jisté míry na vhodných podnětech, kterými lze rozvíjet u dětí žádoucí artikulační dovednosti a vyjadřovací schopnosti. Předpokládám, že většina rodičů přivede své děti k zápisu do 1. třídy do zdejší mnichovické školy, a tak jsem při promýšlení koncepce tohoto kurzu pro předškoláky oslovila paní učitelku Hanu Jelínkovou, abych s ní projednala, na co ještě konkrétně budoucí prvňáčky připravit, na co se zaměřit. Dozvěděla jsem se mimo jiné, že pro výuku čtení a psaní používají v prvních třídách tzv. genetickou metodu, a to dle slov paní učitelky velmi úspěšně, neboť oproti klasické metodě se děti naučí daleko dříve a snáze číst a psát. Navíc, jak mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, je tento způsob učení pro děti přirozenější, protože některé předškolní děti se tímto způsobem pokoušejí číst svá první slova, aniž by jim někdo vysvětlil jak. Proč je dobré tyto dovednosti trénovat ještě před nástupem do školy a co si opravdu může dítě nechat až na výuku ve škole? Rodiče by neměli děti předem učit číst a psát, to je opravdu úkol pro paní učitelky v prvních třídách. Na druhou stranu, předškolák již své první zkušenosti se čtením a psaním do jisté míry má, např. vnímá různé nápisy jako jsou názvy ulic, reklamní nápisy, nebo když mu je předčítáno z knihy, kde se opět setkává s grafickou podobou hlásek, nebo děti napodobují některá velká tiskací písmena, mnohé dovedou napsat své jméno. To, na co se opravdu zaměřit v předškolní přípravě, je již zmíněná grafomotorika a rozvoj smyslového vnímání, o jejichž významu jsem se již zmínila. Čím můžeme přechod ze školky do školy usnadnit ve smyslu náročnosti na pozornost a výkon? Jde o to, aby se dítě naučilo soustředit na to, co je v danou chvíli důležité a nepodléhalo všem podnětům, které jeho smysly právě zachytí. To znamená, že dokáže dávat pozor na to, co paní učitelka zrovna říká, kdy má otevřít knížku I když je úroveň pozornosti dítěte podmíněna vyzráním nervového systému, je možné vhodným vedením hodně zlepšit. Proto specifické úkoly zaměřené na koncentraci jsou rovněž zařazené do tohoto kurzu. Jak si můžeme jednotlivé lekce kurzu představit? Lekce budou obsahovat škálu grafomotorických cvičení od správného držení psacího náčiní až po nácvik tvarů, ze kterých budou později ve škole děti psát svá první písmenka. Pro uvolnění ruky jsem vybrala speciální jógová prstová cvičení, které je pak s dětmi vhodné procvičovat i v rámci domácí přípravy. Dále budeme s dětmi procvičovat sluchové vnímání hlásky na začátku a konci slova (event. uprostřed slova) a analyzování slova na hlásky na základě slyšeného, na což také kladla důraz paní. učitelka Jelínková. Právě tento tip cvičení připraví dobrý základ pro uplatnění genetické metody výuky čtení po písmenkách. Pro rozvoj zrakového vnímání jsem vybrala takový druh činností, ve kterých děti např. vyhledávají podobné, stejné tvary, orientují se na ploše (vlevo, vpravo, nahoře ), setkají se s grafickou podobou číslic a písmen, učí se postřehnout detaily a jiné. Všechny tyto aktivity jsou prováděny s dětmi hravou formou, což povede děti k poznání, že učit se je nejen potřebné, ale i zábavné. Jakou roli a proč v tom budou hrát rodiče? Domnívám se, že pro rodiče je důležité vědět, co nástup do školy pro dítě znamená, jaké úkoly před něho staví a na jaká úskalí by dítě mohlo možná zbytečně narazit. Právě proto bude součástí programu i seminář pro rodiče, kde chci celý proces detailně osvětlit a rodičům přiblížit toto zlomové období. Právě společná příprava na školu může být dalším impulzem pro vzájemnou spolupráci, posilování vzájemného vztahu a v neposlední řadě také strávení kvalitního času spolu. Navíc součástí kurzu budou i drobné domácí úkoly, které děti mohou dělat spolu s rodiči a minimálně se tak budou dvakrát týdně věnovat předškolní přípravě. Právě domácí úkoly pak umožní spolupráci rodičů, jejich přímou účast na programu a informování o tom, co se dítě učí. Přidanou hodnotou domácích úkolů je seznámení dítěte s fenoménem domácího úkolu, co pak ve skutečné škole už nebude novinkou, která ne vždy patří mezi vítané změny v životě malých školáků. Nebudeme tímto kurzem dítě nějak zbytečně zatěžovat? Právě s ohledem na biorytmy dětí, na jejich výkonnost, jsme program načasovali na brzké odpoledne, kdy děti budou po odpoledním spánku ve školce odpočaté a najedené. Jelikož v tomto věku není dítě schopno se soustředit na jednu činnost tak dlouhou dobu, bude doba, kdy se dítě soustředí, následně kompenzována odlehčující činností a takto se to odehraje několikrát za lekci, jejíž délka bude přibližně 45 minut. Není tento kurz tak trochu zbytečný, když dítě absolvuje předškolní přípravu každý den ve školce? Samozřejmě, mateřská škola se ve svém programu výchovně-vzdělávací práce zaměřuje na předškolní přípravu maximálně. Avšak když porovnáme počet dětí ve třídě mateřské školy a ve skupině tohoto kurzu, který bude mít maximálně 10 dětí, tak je jasné, že menší skupina dětí umožňuje individuálnější přístup k dětem. Další důvod, proč náš kurz absolvovat je, že rodiče, kteří se tak rozhodnou jsou více motivováni se zajímat, jak s dítětem pracovat, co procvičovat, na co se u svého dítěte konkrétně zaměřit, aby bylo co nejlépe na vstup do školy připraveno. Proto je také pro rodiče připravený seminář, kde budeme víc mluvit o procesu nástupu do školy, o tom, co tak velká změna v životě dítěte znamená, jak tomuto období víc porozumět a jak ho s dítětem prožít spolu tak, aby se posílila jeho sebedůvěra a hlavně připravila půda proto, aby dítě škola bavila, protože se mu bude dařit, protože se nebude možná zbytečně potýkat s věcmi, které se daly řešit ještě v předškolním věku. Na závěr jenom připomínáme, že kurz bude probíhat formou deseti ucelených lekcí určených předškolákům a jednoho večerního semináře pro rodiče. Kurz začíná ve středu , probíhat bude každou středu odpoledne v rodinném klubu PŘÍSTAV, Nádražní 313. Přihlášky Rodinný klub PŘÍSTAV, tel.: , Pro případné další informace kontaktovat můžete přímo Bc. Janu Hrubešovou na tel.: Představení paní lektorky: Bc. Jana Hrubešová (1975) je absolventkou PedF UK v Praze, obor Učitelství pro MŠ. Pracovala jako učitelka v integrované mateřské škole a dále v mateřské škole zaměřené na výtvarný projev. Její doménou je práce s dětmi ve věku 5 6 let. V současné době je druhým rokem na rodičovské dovolené. Od listopadu minulého roku působí jako zastupující učitelka v 1. třídě ZŠ Mnichovice. Na závěr jsme se zeptaly na názor na náš kurz předškolní přípravy také paní Marcely Erbekové, ředitelky ŽS T. G. Masaryka Mnichovice: I já souhlasím s tvrzením, že nástup do 1. třídy je zlomová událost v životě dítěte i celé rodiny. Čím lépe je připraveno, tím snadněji to zvládne. Slovem připraveno nemám na mysli učit našeho potomka číst či psát, ale naučit ho základním dovednostem. A právě návštěva přípravného kurzu může být vhodnou aktivitou k rozvoji schopností a dovedností dítěte. Určitě vítám, že klub Přístav tento typ kurzu pořádá. Připravila: Martina Linková, PŘÍSTAV 24

25 1/2009 Příroda kolem nás V Černých Voděradech lze nově odevzdávat zraněné či handicapované volně žijící živočichy V Černých Voděradech vzniklo nové odběrné místo, na kterém mohou lidé odevzdávat nalezená opuštěná mláďata či poraněné volně žijící živočichy. Odběrné místo zahájilo svou činnost před několika týdny. Ve spolupráci se Záchrannou stanicí ČSOP Vlašim jej provozuje Hnutí DUHA Střední Čechy. Přesná adresa nového odběrného místa je Černé Voděrady č. p. 162 a cesta k němu je pro snazší orientaci přijíždějících vyznačena směrovkami vedoucími od rybníka v Černých Voděradech. Před příjezdem je třeba kontaktovat odběrné místo telefonicky, a to na čísle Odevzdaným živočichům bude na místě poskytnuta základní péče. Poté budou předáni do Záchranné stanice ČSOP Vlašim, která se dlouhodobě stará o zraněné a jinak handicapované volně žijící živočichy v regionu s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět do volné přírody. Tomu by mělo napomoci také nově otevřené odběrné místo. Mnoho druhů zvířat, dříve velmi hojně rozšířených, je dnes vinou necitlivého vztahu lidí k životnímu prostředí na seznamu ohrožených živočichů. Našim cílem je alespoň trochu tento negativní trend zbrzdit, říká Petr Dobrý, koordinátor Hnutí DUHA Střední Čechy. Dodává, že v návaznosti na otevření odběrného místa jsou pro širokou budoucnost do budoucna plánovány akce zaměřené na poznávání flóry a fauny kolem nás a na možnosti její ochrany. Ježek o váze 150 g by bez pomoci neměl šanci přežít zimu, protože na jeho zazimování a přežití je třeba, aby jeho váha byla alespoň 700 g Nové odběrné místo usnadní situaci především lidem z okolí Černých Voděrad, Kostelce nad Černými lesy či Mnichovic, kteří dosud museli s nalezenci jezdit až do Záchranné stanice Vlašim, nebo čekat na příjezd pracovníků této stanice. Pro nálezce poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů existuje několik základních pokynů. Ne vždy totiž platí, že nalezený živočich potřebuje lidskou pomoc. Nikdy by lidé například neměli odebírat z přírody malé zajíčky, srnčata, či mláďata kun a ježků, pokud nejsou viditelně zraněná nebo pokud nepobíhají po lese a nepískají (nenaříkají). Jejich rodiče jsou totiž většinou nedaleko a brzy se ke svým mláďatům vrátí. V přírodě by také měla zůstat ptáčata, která jsou již opeřená, ale neumějí ještě létat. Po vylétnutí z hnízda trvá totiž ptáčatům několik dní, než se skutečně naučí létat. Pokud někdo najde takové ptáče na zemi, může jej posadit na nejbližší vyvýšené místo (keř, strom či zídku). Ptačí rodiče své mládě najdou a nakrmí. Pomoc člověka potřebují pouze holátka a málo opeřená ptáčata, která vypadla z hnízda. Ježčí mláďata potřebují pomoc člověka, pokud ve 2. polovině října váží méně než 400 g a koncem listopadu méně než 600 g. Kontakty: Petr Dobrý, koordinátor Hnutí Duha Střední Čechy, Přestvůrka 162, Černé Voděrady , telefon , nebo Zvířata kolem nás Hlas pro němou tvář.. problematika zvířat stojí pro mne mnohem výše než starost abych nebyl směšný. Protože problém zvířat je nerozlučně spjat s problematikou lidí asice v té míře, že každé vylepšení našeho vztahu ke světu zvířat znamená zlepšení nanáší cestě k lidskému štěstí. Emile Zola-spisovatel ( ) Vážení čtenáři a občané našeho městečka, opět, tak jako v roce 2008, tak i v letošním roce ráda pro Vás budu psát z oblasti mého zájmu o vše živé - hlavně o pejscích a kočičkách, ale myslím si, že se dostane i na jiná zvířata. Psy chovám 40 let a za tyto roky je to mnoho zkušeností, úspěchů i zklamání a v neposlední řadě beznaděje a smutku. Dnes jeden příběh-pravdivý převyprávěný samotným aktérem:... stalo se jednoho krásného slunného dne v roce 2007, já kříženec jezevčíka a kokršpaněla, jsem byl zanechán ve vašem městečku - vyhozen z tepla domova. Mám takovou rezavou barvu - tak mě poznávají, mám křivé nožky, prý ale krásné tmavé oči. A tak jsem trochu tápal, hledal a bez pozvání, bez dovolení jsem si vybral své pány. Dá se říci mou mluvou, že našel, denně když opouštěli ve svém velkém autě svůj domov, běžel jsem za nimi ve strachu, aby mě zde nenechali. Pak jsem našel cestu na zastávku vlaků, kde jsem každý pátek čekal a opět se vrátil, tam kde jsem si našel svůj druhý domov. Páni si pořídili dalšího kamaráda, stěně pointra. A tak jsme si hráli a dováděli. Jsem rád, že psí starosti se mnou sdílí další. A tak běháme v okolním lese, bohužel ke zlosti členů mysliveckého sdružení. Jenže my nerozumíme jejich nařízení, nikdo nás nic neučí, nevíme, co se nám může stát, vědí to naši páni, vědí to myslivci, cítím ovšem, že to začíná být nebezpečné. Ale radost z volnosti převyšuje nad veškerým nebezpečím. Potkáváme pravidelně ostatní kamarády, já ten, který vím, co to je péče a teploučko jim tiše závidím, kolikrát se za nimi dívám a mám svůj sen. Chci vám všem kamarádům říci, že jsem i tak rád, že mě ten můj pán dá krmení do misky, že už nemá čas na péči o můj kožíšek, musím přenechat jen na jeho ochotě. Prosím vás všechny, kdo mě potkáte, mějte pro mě a mého mladšího kamaráda-pointra pochopení, nejsme zlí, nepereme se, nenapadáme žádné pejsky. Pravidelně se potkáváme s naším velkým kamarádem Frendym-kolií a dvěma kamarádkami bišonkami Etýnkou a Dorou - ta už je nemocná, ale ráda si se mnou povídá. Tak teď o nás víte trochu více, a tak vám všem přejeme hodně dobrot, hodně teplíčka a radost ze svých zodpovědných a milujících páníčků. Váš zrzek stop a skoro brácha bílozlatý pointr. 25

26 Život Mnichovic Něco ohledně stravy SPCN žádá, radí, informuje Co jsme možná nevěděli o cukrovce. Něco z historie. V r byl poprvé zachráněn lidský život injekcí inzulínu. Lékařské společenství se slunilo z dobře vykonané práce do té doby, než se po roce 1933 objevil nový, zlý druh cukrovky, na kterou inzulín nereagoval. Dostala název cukrovka 2. typu (C2). Mnoho lékařů tehdy mělo značný úspěch s jejím léčením výživou. Dnes má 95% diabetiků C2, ostatní mají původní cukrovku 1. typu (C1). V roce 1950 byl zahájen výzkum léků proti C2. Objevily se léky vyhovující politicky i finančně. Dobře účinkovaly zmírněním nepříznivých příznaků, ale byly neefektivní pro vyléčení choroby. Bylo nutné je konzumovat po celý zbytek života a slovo vyléčit bylo narazeno výrazem úprava stavu pacienta. Přesto nastala všeobecná spokojenost. Farmaceuti měli zaručený ziskový obchod a pacienti, ač nevyléčeni, byli dočasně zbaveni některých nepříjemných příznaků. Ve třicátých letech lékaři rozpoznali v C2 narušení regulačního systému glukózy v krvi přisuzovanému průmyslové výrobě potravin, konzumaci levných upravených tuků a úbytkem dalších podstatných prvků ve výživě. V průmyslově vyspělých zemích jsou nejvíce konzumované v podobě sušenek, dortů, sladkostí, cukrovinek a vlastně veškerého pečiva. Historii znehodnocování našich potravin průmyslovou rafinací, přesně kopíruje stoupající křivka výskytu C2, dosahující v současnosti epidemických rozměrů. Buňky našeho těla se postupně zanáší poškozenými ztuženými tuky a dalšími nezmetabolitovanými živinami v důsledku nedostatku určitých stopových prvků. Buňky se tak stávají nezpůsobilými přijímat glukózu z krve do svého nitra, a tudíž nemohou využívat energii glukózy, kterou potřebují pro svou činnost. Pokud se glukóza nedostane do buněk, zůstává ve vysoké koncentraci v krvi, což je typický projev cukrovky. Volná přebytečná glukóza v krvi se váže na různé tkáně orgánů, protilátky, hemoglobin a poškozuje je, jakož i jejich funkce. Při vyšší koncentraci je přítomna v moči. Klasická léčba dnes používá pět skupin orálních hypoglykemických preparátů členěných podle způsobu jejich biofyzikálního působení anebo inzulín. Žádná z těchto lékařských strategií však není navržena k normalizaci příjmu glukózy buňkami. Výzkum skutečných léčebných postupů C1 vedoucí k regeneraci a obnově činnosti buněk slinivky produkujících inzulín není dosud z výše uvedených důvodů ukončen. SPCN vyvinulo vlastní ozdravnou prevenci jako ochranu před drahými nemocemi. Ačkoliv neléčíme, naši členové prakticky nemarodí. Jestliže je vznik C2 způsoben konzumací velkých dávek nevhodné potravy, nízkou fyzickou zátěží a nedostatečnou duševní hygienou, pak biokorekce musí spočívat v nápravě těchto okolností. Dieta nestačí. Každodenně konzumovaný potravní koš musí obsahovat především přirozenou potravu, nepoškozenou průmyslovým zpracováním, s dostatečným množstvím vlákniny, mikroživin, bakterií mléčného kvašení, tepelně ne příliš opracovanou. Tato potrava by měla vykazovat celostní charakter, kdy jednotlivé živiny nejsou při výrobě oddělovány od jejich přírodního zdroje. Taková potrava navíc přispívá ke snížení. Stále platí téměř 2500 let starý poznatek vyslovený Hippokratem: jestliže si poškodíme zdraví nevhodnou potravou (a my dodáváme: a přijímáme jí v nepřiměřeně velkém množství a dávkách), pak léčba musí probíhat vhodnou potravou (a my dodáváme: v přiměřeně malém množství a dávkách). Potrava (a my dodáváme: způsob a dynamika její konzumace) má být lékem. Biokorekce SPCN při C2 spočívá v přirozené opravě regulačního systému krevního cukru glukózy. Specialisté SPCN na prevenci C2 doporučují: zásadně změnit stravovací návyky. Z jídelníčku odstranit sladkosti, cukr ve všech jeho formách, slazené nápoje a pivo, veškeré pečivo z bílé mouky a uzeniny. Zařadit program ozdravných potravin MOSSSPCN, zeleninu (především syrovou), luštěniny (především naklíčenou čočku), kysané mléčné výrobky nejlépe s neodstraněným mléčným tukem bohatým na vitamíny rozpustné v tucích (neochucované, nepřislazované!), rybí tuk (nejlépe jako součást konzumovaných ryb), pouze za studena lisovaný (panenský) olivový Hippokratés (Z Wikicitátů) Hippokratés Hippokratés z Kósu (řecky Iπποκράτης, 460 př. n. l. 377 př. n. l.) byl nejslavnější lékař antického starověku, nazývaný též otcem medicíny Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné. a lněný olej (nejlépe jako součást konzumovaných oliv a lněných semen). Pitný režim alespoň 2,5 l rozložit rovnoměrně v průběhu dne. Konzumační režim zaznamenávat v diáři. Zapisovat naměřenou hladinu glukózy, alespoň ráno a večer. Často jíst jen malá jídla a po nich cvičit cviky na povzbuzení krevního oběhu a zvýšení fyzické zátěže organizmu. Zdržovat se alkoholu, kofeinu, tabáku, stimulantů narušujících metabolismus především glukózy a tuků. Když začne regulace krevního cukru opět správně fungovat, postupně zařazovat další zdravé potraviny. Cévní problémy a vedlejší poškození, jako onemocnění sítnice vyvolané C2 se opraví většinou samy. Orální hypoglykemické prostředky vysazovat pouze pod lékařským dohledem. Samovolnému uvolnění zanesených cév pomáhá OSSPCN. Výsledek závisí od doby, po kterou se choroba mohla vyvíjet. Je nutno počítat s několika měsíci, až rokem i déle. Jeden z lékařských průkopníků na tomto poli Thomas Smith publikoval úspěšný výzkum léčby C1, C2 i vyléčení sebe sama v knize Insulin: Our Silent Killer (www.healingmatters.com), S použitím zdroje Internet, WM Magazín Ročník IV, č. 34, kde je dalších 27 pramenů a odkazů. Příště biokorekce při rakovině. Další informace na pravidelných setkáních pro veřejnost každou poslední středu v měsíci, v salonek Mnichovická krčma. Doporučuje tým Sdružení prevence civilizačních nemocí SPCN, mobil: , více na PS. Malý nepovinný přídavek Ing. V. Tomek Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří. Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne. Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl. Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše. Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění 26

27 1/2009 Z historie V roce 1859 byly zrušeny řemeslné cechy. Cechy sdružovaly řemeslníky stejného řemesla. Účast řemeslníka v cechu byla povinná. Hlavním cílem cechů bylo ovládnutí městského trhu. Členové cechu smlouvali mezi sebou ceny výrobků, dbali o poctivé rozdělení práce omezením počtu tovaryšů a učňů u jednoho mistra. Omezovali konkurenci. Cechy byly podřízeny městské radě a vrchnosti. V prosinci roku 1859 byl vydán živnostenský řád a cechy byly zrušeny. Místo nich byla podle nových pravidel zakládána živnostenská společenstva. Tělovýchovná jednota Sokol Mnichovice (založená v roce 1898) uspořádala 27. srpna 1898 první veřejné cvičení. Konalo se na louce u hotelu URBAN. Cvičilo se prostné cvičení Výročí roku 2009 i cvičení na nářadí (stůl, bradla, hrazda, kůň, koza aj.) Bylo hojně navštívené i přespolními. Cvičení bylo zahájeno průvodem od Dolního mlýna k tribuně před radnicí na náměstí. Po nářaďovém cvičení následovala další různá vystoupení. V tělovýchovné jednotě Sokol Mnichovice byl 2. února 1909 ustaven pěvecký a divadelní soubor. 21. listopadu 1909 bylo sehráno první představení. Byla to veselohra Jana Nerudy Prodaná láska. Dne 29. června 1919 byla tj. SOKOL Mnichovice odhalena na vrchu Šibenička mohyla tragicky zahynulého generála a ministra vojenství Dr. Milana Rastislava Štefánika. Byla vytvořena z balvanů sebraných na Šibeničkách. Zedník Jan Srba balvany zpracoval na mohylu. Do mohyly byla zasazena pamětní deska s nápisem: Milanu Rastislavu Štefánikovi a bratřím z legií Sokol Mnichovice. Téhož roku byla na náměstí zasazena 1. lípa svobody. V roce 1949 byl v Mnichovicích založen rybářský spolek. V roce 1969 začala adaptace budovy č. p. 83 na radnici. V roce 1979 dokončena rozsáhlá rekonstrukce zdravotního střediska. Karel Dražil kronikář města Korouhev ševcovského cechu z r Veřejné cvičení dne 27. srpna 1898 na louce Odhalení Štefánkovy mohyly v r u bývalého hotelu Urban nyní Mnichovická krčma Naše církve Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Jsou svátky civilní a jsou svátky církevní. Mezi ty církevní patří Vánoce, které slaví i lidé, kteří třeba ještě nejsou v církvi, lidé nepokřtění či vlažní ve víře. A rádi se zastavují před Betlémem. Při tom mohou rozjímat o jednotlivých figurkách, zvláště děti to umí. Vidí např. slona a řeknou: Ten je veliký! A rodiče k tomu řeknou: Takový slon je sice veliký a člověk vedle něho malý, a přesto člověk má větší cenu než slon. I mezi lidmi jsou rozdíly - král a žebrák nebo nevinné malé dítě a dospělý člověk, který má na svědomí hrozné činy. Kdo z nich je větší? Kdo z nich má větší cenu? Ale Kristus přišel na svět nejen kvůli malým dětem, ale i kvůli velkým, dospělým hříšníkům, aby Betlém v kostele Narození Panny Marie v pozadí betléma je zobrazen tento náš mnichovický kostel je zachránil svou smrtí na kříži a oni se mohli stát Božími dětmi ve svatém křtu či obnovit svou křestní nevinnost ve svaté zpovědi. Můžeme uvažovat i o svatém Josefu. Z Písma svatého se dovídáme, jak uměl naslouchat Bohu a konal to, co Bůh od něho chtěl. Umět naslouchat Bohu i bližnímu, to dnes mnoha lidem chybí. Díváme se v Betlémě na Pannu Marii a čteme o ní v Písmu svatém, že uchovávala slova pastýřů o Ježíši ve svém srdci. Jak vypadá naše srdce? Není to spíše kontejner na směsný odpad negativních zpráv? Usilujme o pravou velikost, které se učíme na kolenou od svatého Josefa, Panny Marie a Ježíše. P. Ivan Kudláček farář mnichovicko-hrusické farnosti 27

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více