VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2015 ZDARMA Kde se vzal trojský kozel? Popovice byly jasná volba Deset let od prvního putování Krajinou barona Ringhoffera Kde se zrodil masopust? Den Země Na Radosti Měsíčník obce Velké Popovice facebook.com/obecvelkepopovice Uklízíme Ladův kraj Štiřín kros rozhovor s Tomášem Dvořákem

2 prijdte nám fandit ročník MCC Kros Štiřín o poháry nejlepších atletů světa B. Špotákové, T. Dvořáka a R. Šebrleho Pod záštitou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce Kamenice 25. dubna 2015 louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem Ředitel závodu: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Sportovní ředitel: Mgr. Anna Hartmanová Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Utěkal Startéři závodů: Tomáš Dvořák, Pavel Maslák, Pavel Čermák Čas Kategorie Ročník Trať 10:00 Minižáci a minižákyně m 10:20 Nejmladší žákyně nejmladší žáci m 10:30 Vyhlášení blok Mladší žáci a žákyně m 11:10 Starší žáci a žákyně m Dorostenci a junioři, dorostenky a juniorky m 11:40 Vyhlášení blok 2 12:00 Děti 2012 a mladší 50 m Děti m 12:30 Děti m 12:50 Rodinná štafeta bez omezení 4 x 500 m 13:20 Muži a ženy 1995 a starší m 13:30 Vyhlášení blok 3 Podrobné informace na Možnost registrace na místě konání akce. Startovné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč.

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Vážení čtenáři Zpravodaje, tak tu máme jaro. Všechno se po dlouhé době začíná probouzet, lidé odkládají zimní oděvy a těší se na slunečné a teplé dny. S příchodem jara také často přichází úklid nepotřebných věcí, dělání pořádku kolem domu, vyhazování starých předmětů. Prostě se snažíme, abychom měli doma uklizeno a čisto. Stejně tak bychom byli rádi, kdyby všude kolem nás bylo hezky čisto a uklizeno, aby i pohled z okna byl příjemný a hezký. Bohužel pohled z okna jedoucího automobilu takto hezký nebývá. Všichni, kdo jezdí po krajské komunikaci k dálnici vědí, že se v příkopech a na kruhových objezdech s příchodem jara jakoby náhle objevilo velké množství odpadků, které dříve mnozí nevnímali, nebo byly ukryty pod sněhem. Všimli si toho samozřejmě občané Velkých Popovic a tak jsme oslovili správce komunikace SÚS se sídlem ve Velkých Popovicích se žádostí o úklid zmíněných prostor. Nutno říci, že spolupráce s nimi je velmi dobrá. Zaměstnanci SÚS opravdu vyrazili a o víkendu naplnili mnoho velkých pytlů odpadky, které zde zanechávají projíždějící řidiči. Jaká je to radost, říkal jsem si, když něco funguje a výsledky jsou vidět za pár dnů. Radost vydržela jen dva dny. Pak jsem byl svědkem toho, jak paní řidička ze svého vozu, ve kterém vezla dvě děti v autosedačkách, bez problémů při přibrzdění před kruhovým objezdem vyhodila z okénka kelímek od kávy z McDonald s rovnou do čistého příkopu. Za pár dní se zde začaly znovu objevovat igelitové obaly, několik PET lahví od nápojů atd. Nepochopím, jak tito lidé uvažují, jaký dávají příklad svým dětem, jaký mají vztah k práci ostatních lidí a k přírodě kolem nás. Doma za plotem by je to nenapadlo, venku je to asi jiné. Doma by to museli uklidit sami, venku to za ně udělá někdo jiný. Je jaro a já nechci psát o smutných věcech. Probíhá akce s názvem Čistý Ladův kraj. Ukliďme si, jako každý rok, náš kraj a potom, což je daleko důležitější, snažme se ho udržet uklizený. I příkopy silnic jsou naším krajem a pohled na ně z okna jedoucího auta může být příjemný a hezký. Ať to pro nás není radost jen dva dny. Oznámení o svozu odpadů Marie Kohoutová, Obecní úřad Stanoviště velkoobjemových kontejnerů: > ulice Ruská, Husova > otočka v Todicích, chaty Habří > parkoviště u Kozlovky, křižovatka k Výkupu > křižovatka ulic K Babímu dolu a K rybníčku, náves Brtnice > Dubiny, Mokřany > Lojovice, Řepčice > Krámský (kontejner bude přistaven již v pátek během dne) Svoz nebezpečných odpadu se uskuteční v sobotu 13. června Stanoviště: > Velké Popovice proti Kozlovce > Brtnice náves > Lojovice u kontejnerů > Řepčice Odpad musí předat majitel osobně svozové firmě! POZOR: kontejnery budou přistaveny pouze v sobotu od 8.00 do úplného naplnění (maximálně do hodin) Kosmonet navyšuje konektivitu Jiří Mareš Síť Kosmonet, dříve Komunitní síť Mnichovicka, nabízí své služby ve Velkých Popovicích už od roku Od samého počátku v roce 2009, bylo hlavním záměrem provozovatelů sítě nabídnout co možná nejkvalitnější služby a zároveň udržet přijatelnou cenu za dodávané služby. Díky kvalitním službám síť využívalo stále více občanů. Z OBSAHU: 5 Den Země Na Radosti, 7 Pivovar napravil Cimrmanovu křivdu, 12 Popovice byly jasná volba, 14 Jak se zrodil masopust? Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Vzrůstající počet uživatelů s sebou nese ale také výzvy pro poskytovatele. Každý připojený uživatel požaduje kvalitní služby a navíc nároky uživatelů neustále exponenciálně rostou. Kosmonet na tyto výzvy musel reagovat a také reaguje. Před dvěma lety navýšil celkovou internetovou konektivitu do celé sítě napojením páteřních tras na optické kabely a posílil jeden z několika hlavních bezdrátových spojů, směřujících na Velké Popovice. V loňském roce dále pokračoval s posilováním páteřních tras přechodem na vyšší frekvenční pásma a rychlejší a dražší technologie. Investice do páteřních tras na Velké Popovice v loňském roce dosáhly částky téměř 170tis Kč. A i v letošním roce má Kosmonet v plánu další zkvalitňování služeb. Podle předběžných odhadů navýší, zřejmě na podzim, ještě více internetovou konektivitu, která tak už přesáhne hranici 1 Gbps. VYKOLEDUJ SI TABLET ZDARMA! Pro nové zákazníky jsme před Velikonocemi připravili akci Vykoleduj si tablet zdarma. Pro prvních 12 zákazníků, kteří se připojí od do Velikonočního pondělí ( ) získá k instalaci tablet zdarma. Proto neváhejte a volejte na telefonní číslo či piště na Více na ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU ČSOP Velké Popovice uvítá nové aktivní členy Eva Šrailová, předsedkyně ZO ČSOP Velké Popovice Máte rádi přírodu? Chcete pro ni něco aktivně udělat? Staňte se členy Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice. Hlavní tématem zdejší základní organizace je zachování krajinného rázu Velkopopovicka, díky jehož charakteru byl také v roce 1993 vyhlášen Přírodní park Velkopopovicko. Zajímají nás ovšem i další témata, kterým bychom se v následujících letech rádi věnovali. Je to např. podpora biodiverzity zvyšování hnízdních možností ptactva, výzkum populací polních ptáků v zemědělské krajině, ochrana památných a významných stromů, mapování ovocných stromů a zároveň výsadba nových, ale přitom starých a krajových odrůd, obnova studánek, zapojení mládeže do problematiky ochrany životního prostředí, boj proti invazivním rostlinám, geocashing, omezení hobby motoristů ve zdejších lesích atd. V případě zájmu o členství nebo více informací o činnosti piště na adresu: Společně s Komisí pro ŽP obce VP pro Vás na sobotu chystáme oslavu Dne Země na hřišti Radost (na Den Země můžete zaskočit i z Ringhofferova pochodu) a 2. května ornitologickou vycházku s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. Těšíme se na Vaši účast. POZVÁNKA VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU Srdečně Vás zveme na seznámení s ptactvem Velkopopovicka v sobotu 2. května s profesionální ornitoložkou Alenou Klvaňovou. Vítáním ptačího zpěvu na Velkopopovicku se zapojujeme k dlouholeté akci Českého svazu ornitologického, který se profesionálně zabývá ochranou ptactva. Sraz je v parku Daleška u dendrofonu již v Vycházka je plánována na max. 2 hodiny. S sebou doporučujeme dalekohledy a nastražené uši. Eva Šrailová, ČSOP Skalka paní Weisové V. Zimová Neobvyklý dopis jsme dostali do redakce od paní Zimové. A její nápad se soutěží není vůbec špatný posuďte sami. Dobrý den, posílám fotografii skalky paní Weisové (Smetanova 392), která potěší každého kolemjdoucího! Chci jen upozornit na ojedinělou krásu vytvořenou s láskou na veřejném místě pro potěšení všech spoluobčanů. Je námět pro zamyšlení a možná i zdravou soutěživost všech zahradníků v naši obci mezi kopci. Se srdečným pozdravem V. Zimová 4

5 D EN ZEM 2015 sob ot a N a Ra dosti Čas zahájení a čas ukončení hod. PROGRAM: vrbová stavbička hmatový chodníček přednáška ZA HLASY ŽAB ukázka zvířecích příbytků, prodej a montáž ptačích budek tematické výtvarné dílničky představení ČSOP a včelařů přírodovědné stanoviště burza pěstebních semínek ukázka práce se dřevem soutěž k třídění odpadu jízda na koloběžkách s přírodovědnými úkoly promítání environmentálních krátkých filmů a spotů v kavárně Posezení u Andělky POŘADATELÉ: SPONZOŘI: KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBCE VELKÉ POPOVICE ZO ČSOP VELKÉ POPOVICE Státní fond životního prostředí Bonavita Obec Velké Popovice

6 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Čistý Ladův kraj Srdečně Vás zveme na další ročník jarního úklidu obcí a přírody v jejich okolí. Akce se koná v sobotu od 9:00 hod. Vítán je každý, kdo má chuť pomoci. Podrobné informace získáte na obecních úřadech svých obcí. 6 Partneři: ČSOP ASA Marius Pedersen Van Gillern

7 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Přivítali jsme jaro Mgr. Dagmar Strejčková Zamávali jsme zimním sportům. Nejdříve na Chotouni při Hravém lyžování v letošní expedici, která byla v pořadí již třetí. V polovině března jsme zakončili projekt První kroky závěrečnou hodinou bruslení se slavnostním předávání diplomů a medailí. Tímto velmi děkujeme managementu zimního stadionu a těšíme se v říjnu opět na led! S velikou chutí jsme vynesli Moranu a přivítali společně jaro průvodem obcí za hlasitého doprovodu řehtaček. Uvědomujeme si, jak je důležité v tradicích pokračovat! KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Novinky v knihovně Helena Papírníková, knihovnice Ještě než vám představím dvě novinky, které jsem pro vás vybrala, připomeňme si Měsíc čtenářů březen. V tomto měsíci navštívilo knihovnu více malých čtenářů najednou, lépe řečeno nastávajících čtenářů. Byly to děti z MŠ Velké Popovice, které si udělaly exkurzi do knihovny. A co na ně čekalo? Samozřejmě povídání o knihách, jak s nimi zacházet, aby byly co nejdéle jako nové a v neposlední řadě ukázky a prohlížení dětských novinek. Na besedy o knihách i osobnostech naší literatury chodí žáci ZŠ v rámci vyučovací hodiny a díky propojení školy s knihovnou, zvládnou přesun během přestávky. Pro tento měsíc jsem vybírala z humorných titulů. Novinka od Marcely Mlynářové Dokud držím pohromadě, potěší především čtenářky. Je to další kniha oblíbené autorky, v níž opět vypráví o svých příhodách, o životních vrcholech, pádech a zvratech, o všem, co přináší běžný život lidem, kteří k němu přistupují s humorem, nebojácně, s kuráží a kteří si na situacích, jež prožívají, dokážou vždy najít něco dobrého a nikdy se nevzdávají. Příznivce humoru jistě potěší i román Úsměvy smutných mužů od Josefa Formánka. Když spadnete na dno, nezbývá než se odrazit směrem vzhůru. Místy úsměvné, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny. Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu zbavit se závislosti. Mrazí při sledování jejich předchozích životů, kdy se díky alkoholu ocitají až na pokraji smrti. To jim však při samotné léčbě nebrání zažívat humorné příběhy a situace, které plynou z nenormálního soužití třiceti mužů na uzavřeném oddělení. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: Pivovar napravil dávnou Cimrmanovu křivdu Pivovar VP Jan Hraběta a Václav Kotek z Divadla Járy Cimrmana slavnostně pokřtili velkopopovickým pivem na Ladovských vepřových hodech největšího dřevěného kozla na světě. Návštěvníci se také dověděli, jak Jára Cimrman inspiroval velkopopovický pivovar k vytvoření dřevěné sochy. Fanoušci velkopopovického piva vybrali kozlovi jméno Olda Veliký. Pivovar velké Popovice vyrobil dřevěného kozla loni k oslavám 140 let. Po dlouhém putování světem se dřevěný kozel vrátil zpět domů 7

8 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ do Velkých Popovic. Socha kozla je vysoká 7,1 metru a dlouhá 7,4 metru a váží pět tun. Skládá se z 67 dílů. Hlavu tvoří jeden kus. Dřevěné části jsou z dubových a borovicových desek. Příběh trojského kozla Je známo, že touhou Járy Cimrmana bylo inscenovat své drama Trójský kůň na prknech pražského Národního divadla. Aby přesvědčil zatvrzelého dramaturga Ladislava Stroupežnického o velkoleposti svého záměru, přiložil k rukopisu hry i návrh dekorace. Její dominantou byl obrovský dřevěný kůň, postavený, jak antická pověst kázala, z lodních prken a trámů. Jenže právě tímto nákresem si uškodil. Stroupežnický zjistil, že rozebrání tohoto mamutího koně, aby mohl být po představení odstraněn ze scény, by trvalo 24 hodin. V odmítavém dopise mu napsal: Vážený pane! Je to stejná lest, jakou nastražili Řekové na Trójany, s tím rozdílem, že nechcete obsadit město, ale divadlo, jež by bylo nuceno hráti nepřetržitě pouze Váš nepodařený kus. Cimrman se bránil tím, že kůň, do jehož útrob se vejde dvacet vojáků, bude pro diváky takovým magnetem, že útroby zlaté kapličky budou mít co dělat, aby jejich nápor vydržely. Svou explikaci ukončil slovy: Přes Vaše výhrady doufám, že se uvedení Trójského koně brzy dočkám. Starého kozla se dočkáte! odpověděl mu jedovatě Stroupežnický. A právě tato krutá věta vedla osvícený velkopopovický pivovar k nápadu odčinit dávnou křivdu. Výtvarník František Javorský se seznámil s Cimrmanovými nákresy a vytvořil tento skvělý objekt, který bude zdobit nádvoří věhlasného podniku jako hold českému géniovi, který se za života žádného holdu nedočkal. 10 let od prvního putování Krajinou barona Ringhoffera Ladův Kraj Naučná stezka je výjimečnou procházkou v okolí Prahy. Vznikla na základě projektu na podporu přírodního a kulturního dědictví regionu. O začátcích nám něco prozradí Eva Kršňáková, autorka stezky. Co vedlo k myšlence vybudování naučné stezky? Zdejší kraj je ideální pro výlety pěšky i na kole. Nabízí návštěvníkům řadu historických a přírodních zajímavostí. Podobu této krajiny významně ovlivnil také rod Ringhofferů. Jak se vybírala trasa? Stezka připomíná známého průmyslníka z 19. století barona Františka Ringhoffera. Zastávkami jsou významná místa jako například pivovar ve Velkých Popovicích, zámek Štiřín, lesní studny, bývalý hamr v Kamenici a další. Součástí stezky je lipová alej k hrobce rodiny Ringhofferů, prohlídka kostela s rotundou a židovského hřbitova v Kostelci u Křížků a další zajímavosti. Nezaměnitelné jsou výhledy na přírodní park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví. Čím je toto putování odlišné od jiných pochodů a co bude letos nového? Každý ročník se snažíme něčím obohatit a přidat na atraktivnosti. V pivovaru se pravidelně křtí nové přírůstky do kozlí rodiny, již po třetí se otevře areál hrobky Ringhofferů v Kamenici, různé spolky na jednotlivých zastaveních připravují originální programy a soutěže. V letošním roce přibudou nové trasy. Kratší 9km, která se z pivovaru vrátí přes zámek Berchtold zpět do Mirošovic. Souběžně s pochodem bude probíhat ve Velkých Popovicích Den Země, ve Štiříně se poběží další ročník Štiřín krosu a v Kamenici bude možno navštívit oboru na Vlkové s rozhlednou na Ládví. Trasa je určena pouze pro pěší? Původně akce vznikla jako turistický pochod, postupně se přidávali cyklisté a od loňska je možné si na startu bezplatně půjčit koloběžky a vyzkoušet si tuto novou alternativu turistiky. Pro ty, kterým je 20 km naučné stezky málo, zejména pak pro cyklisty, budou letos vyznačeny také km okružní trasy. Ti, kteří se vydají na cestu na koloběžkách, si mohou udělat malou odbočku na zámek Berchtold, kde pro ně bude připraven závod ve sjezdu z Bílého kamene. Jaké je přání do 10. jubilejního pochodu? Stále je co objevovat. Stačí jen přijít a dobře se dívat. Příroda se v tomto období probouzí a poskytuje neskutečné zážitky. Kaskády rybníků, aleje, kapličky a další nádherná místa jsou jen kousek za rohem. Přeji všem účastníkům jubilejního ročníku krásný zážitek a hlavě dobré počasí. Účastníci se na start dostanou také autobusem, který přijede cca v 9.00 na parkoviště před pivovarem a na točnu v Todicích. NOVINKA! Pro cyklisty bude u autobusu přistavena dodávka k převozu kol na start! 8

9 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Jubilejní 10. putování KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA pěšky, na kole i koloběžce Sobota 25. dubna 2015 od 9:30 hod. Mirošovice, železniční stanice Trasy: 9, 20, 30 a 40 km Doprovodný program Mirošovice: zapůjčení koloběžek na startu Velké Popovice: 10:00 Den Země na Radosti 12:00 křest kůzlat v pivovaru prohlídky pivovaru Kunice: 10:00 12:00 koloběžkový závod na Berchtoldu Kamenice: 12:00 15:30 zpřístupnění areálu hrobky Ringhofferů s výkladem 11:00 mimořádné zpřístupnění obory Vlková s průvodcem 9

10 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Lojovičtí hasiči v březnu a dubnu David Hůrka a Miroslav Němec Březen za kamna vlezem, tak toto přísloví určitě neplatí pro členy SDH Lojovice, tento měsíc se nese ve znamení kurzů, schůzí a konferencí, které prohlubují naše znalosti a schopnosti. Dva naši členové Radek Dvořák a Honza Šmíd se zúčastnili kurzu Life Rescue Praha v nedalekých Pyšelích. Na kurzu si zopakovali znalosti poskytování první pomoci. V Kostelci u Křížků se konala valná hromada hasičského okrsku č. 1. Kamenicko, na které byli členové SDH Lojovice zvolení do významných funkcí: Lukáš Rajtrman se stal starostou okrsku, a Tomáš Růžička náměstkem starosty. Dále následovala konference odborné rady mládeže okresu Praha Východ, na které sbor reprezentovali Miroslav Němec a David Hůrka. Práce s mládeží je základním bodem našeho programu, a na konferenci se nám podařilo navázat kontakty se zkušenějšími kolegy vedoucími oddílu hasičské mládeže, kteří nám pomohou začít plnohodnotně pracovat s mládeží. Účastnili jsme se také shromáždění delegátů sborů okresu Praha- -východ, kde nás zastupoval Miroslav Němec a Miroslav Přybyl a kde byl zvolen nový výkonný výbor Okresního Sdružení Hasičů okresu, Starosta okresu. Náš velitel Radek Dvořák se zúčastnil odborné rady velitelů okresu Praha východ v Říčanech. V Sobotu 21.března sbor pořádal tradiční HASIČSKÝ PLES v lojovické restauraci U Barona. Byl to náš již druhý letošní ples. Přestože jde ve srovnání s velkým hasičským plesem ve Velkopopovické Sokolovně o mnohem menší akci, pořádanou především pro Lojovické občany, vydařil se velmi dobře. K tanci a poslechu hrála až do rána místní kapela Růža band. V Dubnu se určitě zúčastníme akce čistý Ladův kraj a jako každý rok pomůžeme s úklidem obce. 30. dubna pořádáme na malém nohejbalovém hřišti v Lojovicích PÁLENÍ ČARODĚJNIC na tuto akci zveme místní občany. Kavárna se připojuje k akci ČISTÝ LADŮV KRAJ ! Petra Andělová a Katka Kapalová, Petra Jindřichová a Katka Gedrová, kavárna Posezení u Andělky Milý sousedé, pro ty, kteří se zapojí do úklidu Popovic v rámci akce Čistý Ladův kraj, čeká v kavárně Posezení u Andělky sladký dárek. Upečeme pro Vás domácí perník s cukrovou polevou a těm, kteří v tento úklidový den přijdou do kavárny s voucherem, naservírujeme porci zdarma. Každý, kdo se zúčastní jarního úklidu, obdrží voucher od koordinátorů na svém stanovišti. Těšíme se na setkání! Kurz intuitivní kresby u Andělky Kateřina Kapalová, kavárna Posezení u Andělky Relaxujete pomocí kreslení? Nebo chcete malovat, ale máte strach z nedostatku talentu? Přijďte na kurz intuitivní kresby do kavárny Posezení u Andělky v sobotu Intuitivní kresba je nejpříjemnější a přirozený způsob kreslení, který zvládne každý. Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti s kreslením, jen se potřebujete uvolnit. Vymalujete se ze strachu, stresu a negativních emocí či bloků, o kterých ani nemusíte vědět, zrelaxujete se a budete se cítit příjemně. Během kurzu se seznámíte s intuitivní kresbou, poté bude následovat relaxace, čistící obrázek a intuitivní obrázek. Máte-li oblíbené barvy pastelek, můžete si je přinést s sebou, jinak bude na kurzu vše potřebné. Cena kurzu je 390 Kč a povede ho Jitka Doležalová. Přihlásit se můžete v kavárně Posezení u Andělky nebo na telefonním čísle: Třeba Vám film i trochu sáhne do svědomí a budete mít chuť po promítání diskutovat např. na téma jak správně kompostovat, když už tedy většina z nás plýtvá. Jste srdečně zváni. Vstup je zdarma. Pořádá Velkopopovická společnost z. ú. ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí obce Velké Popovice. 10

11 PROSTOR PRO OBČANA Tak jsme se ve Velkých Popovicích konečně dočkali Jaroslav Steinbach Po staletí trvající opomíjení Velkých Popovic z dopravního hlediska konečně skončilo. Už od pradávna Velké Popovice těsně míjela formanská cesta z Vídně do Prahy, která je dodnes patrná na několika místech v okolí. Jedním z nich je Bílý kámen, který leží těsně nad obcí. V tomto místě formani již věděli, že do Prahy to mají jen z kopce. I další dopravní tepna, tentokráte již moderní, naší obec jen těsně míjí. Shodou okolností se po ní také dostanete z Vídně do Prahy. Známá a frekventovaná D1 se nachází jen tři kilometry od centra vsi. Ale už jsme se dočkali. Konečně! V historicky krátkém čase naší obec protne komunikace hodna světového věhlasu Velkých Popovic. Nejmodernější rychlovlak u nás a opět na trase Vídeň - Praha. Po letech, kdy naše vesnička stála na okraji dopravních cest, bude ležet přímo na této trati. Tedy spíše nad ní, neboť ona super moderní dopravní tepna bude vedena pod naší obcí v tunelech. Škoda jen, že nějakým nedopatřením nevznikne u nás nádraží, budeme tím ochuzeni o zvýšení našeho věhlasu. Jak by to krásně znělo: Vlak jede po trase, Vídeň Jihlava Velké Popovice Praha. Ale také bychom tím získali republikový primát. Jako jediná stanice metra mimo hlavní město Prahu. Jelikož bude zmiňovaná trať procházet nejen vsí, ale i přilehlým přírodním parkem Velkopopovicko, kde se dokonce podívá i na povrch. Navrhoval bych změnu loga našeho parku. Kde v kulatém emblému sedí ledňáček a kolem je nápis Přírodní park Velkopopovicko. Emblém bychom ponechali ve stejném tvaru i s nápisem, jen ledňáčka, bychom vyměnili za lokomotivu rychlovlaku na kolejích. Bude to vypadat velmi realisticky. Jako když vlak vyjíždí z tunelu uprostřed přírodního parku. Takových změn, ale bude mnohem více, neboť tato stavba se dotkne mnoha částí našich životů. Hold, pokrok nezastavíš. Skromné přání mé závěrem. Doufám, že stavební firmy podílející se na tomto projektu napřou veškeré své síly k zdárnému dokončení tohoto zázraku moderní přepravy. Stát je neponechá na holičkách s finanční stránkou věci a já, ač v této chvíli teprve jedenačtyřicetiletý, budu moci svým vnoučatům či pravnoučatům, hrdě zamávat z okna rychlovlaku na cestě do Vídně, až budu projíždět kolem našeho domu. SPORT Středočeský hokej výrazně omládnul Jan Kotrba Tři tituly za posledních pět let. V čem tkví úspěch popovického hokeje v krajské lize? Hovořili jsme s trenérem letošního mistra HC Slavoj, Karlem Holým. Podle mého názoru i zkušeností tajemství úspěchu tkví v tom, že téměř ve všech týmech je pravidelné doplňování hráčů z řad talentovaných juniorů a dorostenců, vysvětlil nám na úvod Karel Holý a pokračoval: U nás ve Slavoji to bylo tak, že jsem musel doplnit mužstvo o sedm nových hráčů, vesměs juniorů. Chvíli trvalo, než se poznali, sehráli, proto byl náš úvod do mistrovské soutěže poněkud nevalný. Později přišly i dobré výkony, výsledky a bilance je taková, že za posledních pět let jsme získali už potřetí titul mistra Středočeského kraje. Jen pro zajímavost, od listopadu loňského roku v řadě, z osmnácti utkání prohráli jen jednou. To je přece úžasný výsledek a to byla právě zásluha mladých hráčů, kteří vnesli do hry více bojovnosti, rychlosti, nadšení, nápadů, prostě oživili naši hru. My jsme suverénně prošli zápasy play-off až do finále a i tam to bylo jednoznačné. Byly to dobré až udivující výkony, i když v první polovině soutěže se nedařilo našemu brankářovi Martinu Lorencovi. Ve druhé části soutěže se už sám na sebe rozčílil, plně se soustředil a jeho výkon se výrazně zlepšil. Nakonec byl nejlepším z celého týmu. Takových příkladů, kdy mladí se doslova vzbouřili, a začali hrát výborně, by se našlo více. Třeba Černošice, za poslední a dva roky se viditelně zlepšili a příjemně překvapili. Postoupili na vyšší příčky a především tým doplnily o mladší hráče. Použili řady juniorů ze Sparty, ze Slávie a kvalita celku se výrazně posílila. Nebo další příklad Mělník. Také omladili tým, má skvělé zázemí, výborný stadion i podporu města. Na úrovni kraje jsou prvotřídní. Dovolím si tvrdit, že kvalita hokeje v našem přeboru je výrazně lepší, než i jiných krajích.to se prostě nedá srovnávat, je to o 100% lepší. Navíc když se podíváte na účastníky, tak to jsou vesměs hokejová města s velkým počtem obyvatel, dobrou základnou, s velmi dobře vybavenými stadiony, prostě hokejová města, až snad na nás, přesto se s nimi můžeme měřit. Všechno se dá shrnout do konstatování, že mladí přinesli do středočeského hokeje novou sílu a bude jen dobře, když se v omlazování bude pokračovat. 11

12 SPORT Popovice byly jasná volba Jan Kotrba / foto: Hokejový svaz ČR Bylo to nečekané a poněkud zvláštní rozhodnutí trenéra hokejové reprezentace Vladimíra Růžičku, který si pro několikadenní společné přípravy před mistrovství světa v Praze určil jako domovský tréninkový stánek halu Slavoje Velké Popovice, letošního mistra Středočeského kraje. Trenér se však vůbec netajil tím, proč si zvolil právě tento hokejový stánek poblíž Prahy. Důvodů bylo hned několik. Tak především hráči po celou dobu mistrovství světa budou bydlet v Selském dvoře v Hostivaři. Do Velkých Popovic to budou mít, co by kamenem dohodil. Navíc hokejový stánek Slavoje, byť je pomezně starý, má rozměry velkého hřiště, tedy stejné, na jakých se bude hrát v O2 aréně. To třeba v Letňanech, či na Slavii ve Vršovicích jsou rozměry ledové plochy menší, což i pro tréninky by byla nevýhoda. Už to je pár dlouhých let, co jsem tady trénoval s pátou a šestou třídou ve Slavií, zavzpomínal téměř nostalgicky trenér Růžička na své působení u mládeže v pražském klubu. Moje volba pro Velké Popovice byla celkem jednoznačná. Má to spoustu výhod. doplnil ještě trenér a přidal se také Dominik Simon, mladý hráč Plzně, který na Slavoji začínal v přípravce!. Byly mi čtyři roky, bydleli jsme kousek od Říčan, do Popovic jsem to měl kousek. Vozili mě rodiče, tak se vracím na místa, kde jsem začínal, než jsem se dostal do zájmu pražských klubů upřesnil Simon. Do naší debaty se vložil také trenér Slavoje Velké Popovice Karel Holý, který neváhal říci: Mnozí lidé tady v obci si ani neuvědomují, co to znamená, když do takového městečka s malým zimním stadionem přijede trénovat reprezentace. Mnozí to ani nevnímají, ale to je takové amatérské nazírání. Když to vezmu jako profesionál, tak jsem naprosto nadšený, to je neskutečná událost, aby do takového malého městečka Šéf hokejové reprezentace ČR Vladimír Růžička se po letech vrátil na místa, kde kdysi trénoval přijela reprezentace, se všemi svými hráčskými i trenérskými osobnostmi. Navíc to pro nás je ekonomické velice zajímavé. Hokejový svaz zaplatí za pronájem, ale nám se podařilo získat mnoho dalších partnerů, firem, které to zajímá, že tady je hokejová reprezentace. Také se popovický stadion objeví v televizi, budou vidět reklamy, navíc ve večerních, nejsledovanějších časech, to vše představuje veliký ekonomický potenciál, který se projeví v nejbližší době. Hráči si pochvalovali nejen kvalitu ledu, ale i celé zázemí, byť jsou třeba zvyklí na větší komfort, ale přátelské, téměř domácí prostředí dokáže zapomenout třeba i na některé nedostatky. Hledáme nové tenistky a tenisty Ivan Boleslav Oslovujeme tímto všechny, kdo by chtěli hrát tenis za náš tenisový oddíl TJ Sokol Velké Popovice. Hrajeme mistrovskou soutěž ve smíšených družstvech, které tvoří čtyři muži a dvě ženy. Jelikož se nám v družstvu nedostává hlavně dívek a žen, dovoluji si tímto způsobem pozvat všechny zájemkyně a zájemce o hru na naše tréninky, které se konají každé úterý a čtvrtek od 17,00 hodin na místních tenisových kurtech TJ Sokol. Nemáme žádné náročné požadavky na Vaše herní dovednosti, také jsme se všechno učili sami. Jedná se nám o doplnění party o spolehlivé a bezkonfliktní spoluhráče, kteří pomohou při hře i při péči o tenisové kurty. Přijďte, těšíme se na Vás. Bruslení v dubnu Odpolední bruslení s hudbou Sobota 4. dubna Neděle 5. dubna Neděle 12. dubna Neděle 19. dubna Sledujte prosím naše webové stránky Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Veřejná školička bruslení pro děti > Každé úterý od nebo každý pátek od > Kurzovné: 60 Kč/hodina > Informace: S. Manová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Neděle 26. dubna

13 SPORT Štiřínský kros opět ozdobí špičkoví atleti! Petra Pařízková Tváří štiřínského krosu je již popáté Tomáš Dvořák, je bývalý český atlet, vícebojař, bronzový olympijský medailista, trojnásobný mistr světa, bývalý světový rekordman v desetiboji a halový mistr Evropy v sedmiboji. V roce 1999 se stal vítězem ankety Atlet a Sportovec Evropy. Již pátým rokem jste tváří a patronem Krosu Štířín, není až tak obvyklé, že takto sportovně významná osobnost je spojena s regionálním závodem. Přibližte nám, jak k této spolupráci došlo? Je to na jednu stranu poděkování otci myšlenky uspořádat na pomezí Všedobrovic a Štiřína krosový závod, tedy řediteli závodu, Tondovi Pařízkovi, který je mým dlouholetým kamarádem a porodníkem našich dětí, a na stranu druhou výrazem podpory celému pořadatelskému týmu, který za touto skvělou akcí stojí. Může závod typu našeho Krosu přivézt k atletice nové fanoušky a třeba i budoucí reprezentanty, máte zkušenost, že to takto funguje? Právě proto, že je tento závod určen pro všechny věkové kategorie a především pro ty nejmenší je to někdy vůbec první závod, tak to samozřejmě může zanechat stopu tak výraznou, že v běhu najdou zalíbení a kde je zažehnuta jiskra, tam může vzplát i oheň já osobně jsem to měl se svými atletickými začátky podobné. Na tento ročník je naplánovaná nová kategorie: rodinná štafeta. Zapojí se i Vaše rodina? Pro letošní rok je závod v příznivějším termínu, kdy naše dcerky nemají závod na dráze, jak tomu bylo v minulých ročnících, ale obávám se, že by děvčata spíše sprinterského ražení do takové výzvy skočila rovnýma nohama a co by to bylo za rodinnou štafetu bez dětí ;-) Vzhledem k tomu, že Vy i Vaše žena jste sportovci, snažíte se cíleně vést k nějakému sportu i své děti? Nebo to není ani zapotřebí, protože Vaše děti jsou sportem obklopené ze všech stran? Naše děti si našli cestu ke královně sportů přes zkušenou v jiných sportovních odvětvích a jsme tomu rádi. Atletikou tak žije celá naše rodina, kdy je manželka Gábina trenérkou dvojčat Katky a Báry, nejmenší Terezka chodí do atletické přípravky a já jsem pyšným manželem a tatínkem. Vraťme se ale zpátky ke štiřínskému krosu. V loňském roce se na trati závodu objevil také náš reprezentant, sprinter Pavel Maslák. Máte připravené podobné atletické překvapení i pro tento ročník? To je spíše otázka pro pana ředitele závodu, ale vzhledem k termínu, kdy se kros letos koná a přípravě atletických reprezentantů na letní sezónu, kdy mnozí ještě budou nabírat síly na tréninkových kempech v zahraničí, nebude snadné známou tvář obdobných kvalit přivést. Ale uvidíme. PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou 13

14 MEZI NÁMI Jak se zrodil masopust? Zbyněk Pokorný / foto: Karolína Oliveriusová Každá vesnice má štěstí, kdy se v ní najdou lidé, kteří věnují svůj volný čas rozvoji místních kulturních aktivit. Jedním z nich je Jan Píbil, který jako člen kulturně - sportovního výboru přišel s myšlenkou obnovení tradice masopustů ve Velkých Popovicích. Honzo, kde se zrodila tahle myšlenka? Tuto myšlenku jsem měl již v hlavě dlouho a díky našemu výboru a vedení obce se zrealizovala. Je to tradice, na kterou se v poslední hektické době zapomíná a myslím, že takové tradice by se měly stále dodržovat a setkání lidí na masopustu bylo úžasné, lidi se bavili, zpívali (velké díky Martině Včelišové a paní ředitelce ze školky, které dělaly úžasnou zábavu). Vše se připravovalo hodně narychlo, přesto byl zájem o masopust velmi slušný. Co ty na to? Náš výbor celkově vznikl hodně narychlo, ale jsem moc rád, že existuje a jaký členové tam jsou. Na masopust přišlo myslím dost lidí a jsem za to strašně rád, jelikož je to výplata naší dobrovolné práce a jsem rád dle zpětné vazby, že se to lidem líbilo a máme náměty na příští rok co ještě udělat lépe Z reakcí občanů je jasné, že tahle tradice by měla příští rok rozhodně pokračovat. Jak to vidíš ty? Já jsem určitě pro masopust zopakovat a rád bych, aby se stal tradicí v naší obci, ale příští rok bude trochu pestřejší. Tento ročník byl hodně o dětech a příští rok připravíme i zábavu pro dospělé. Takže myslím, že se máte na co těšit. A ještě bych chtěl poděkovat všem lidem co se na masopustu podíleli a všem co přišli! Díky za rozhovor Novou tradici zachováme Ivan Boleslav / foto: Karolína Oliveriusová, Zbyněk Pokorný Velmi příjemným okamžikem pro občany naší obce i širokého okolí byl únorový Masopust, pořádaný společně s pivovarskými Ladovskými vepřovými hody. Byla to tradiční česká akce, konaná pod organizační záštitou kulturního a sportovního výboru zastupitelstva obce. K němu se velmi mile a aktivně připojily učitelky a děti z mateřské a základní školy. Na to, že na přípravu nebylo od nápadu k realizaci příliš času, výsledek dopadl nad očekávání. Hojná účast rodičů i dětí, veselé masky a písničky, drobné dárky pro děti a sousedské povídání při putování po obci. Počasí nám přálo a tak kdo chtěl, mohl na konci průvodu setrvat v pivovaře a užít si pokračování na pravých vepřových hodech. I zde bohatý doprovodný program dokreslil celou příjemnou atmosféru povedeného dopoledne. Již na místě jsme se dohodli na zachování této hezké tradice a padlo několik zajímavých podnětů pro opakování v příštím roce. Zde bychom chtěli průvod obohatit o tradiční povoz s žebřiňákem, více dospělých masek, delší trasu a sousedská zastavení u domů, kolem kterých průvod půjde. Času na přípravu bude dost a i nápadů bude určitě více. Jak ale bývá tradicí v našich krajích, každá povedená akce má nějaký škraloup. Při této radostné a pohodové oslavě blížícího se jara a Velikonoc neudrželi někteří účastníci na uzdě svou náhle získanou energii a museli prokázat svou sílu tím, že naházeli několik laviček z cesty do rybníka. On to někdo uklidí a hlavně bude sranda, asi tak uvažují někteří, kterým tak málo stačí na pobavení. Je to škoda a opakuji se po několikáté, že vztah ke všemu společnému by měl být vztahem stejným, jako k mému vlastnímu. Potom bude radost z povedené akce a ze setkání s milými lidmi opravdu dokonalá. Myslím, že podobné tradice je třeba zachovávat a dále rozvíjet, aby lidé dostali možnost společně strávit několik hezkých chvil. Vždyť je u nás tak krásně. 14

15 Pivovar provoněly jelýtka a jitrničky Pivovar VP / foto: Karolína Oliveriusová, Zbyněk Pokorný Příjemné sobotní počasí přivedlo na Ladovské vepřové hody do Velkých Popovic rekordní počet návštěvníků. Před branami pivovaru vítal návštěvníky usmívající se sněhový čuník, kterého vymodelovaly děti ze základní umělecké školy ve Velkých Popovicích. Za bránou čekala další, několikametrová hromada sněhu, kterou sochaři Jan Komárek a Dušan F. Škrášek proměnili v obrovský obličej z nakupených sněhových jitrnic ve stylu Arcimboldových obrazů. Kolik sněhu se vlastně spotřebovalo? Od nedalekého zimního stadionu se ho celkem přivezlo devět nákladních aut. Zatímco si návštěvníci pochutnávali na zabijačkových specialitách, ale také na koláčích, štrúdlech, buchtách a dalších dobrotách, pánové Hraběta a Kotek z Divadla Járy Cimrmana křtili v pivovaru největšího dřevěného kozla na světě. O dobrou náladu se starali svými písněmi učitelé základní umělecké školy a kapela Neurol Band. Moderování celého dne se ujal hudebník Tomáš Berka. Že není na zdejších hodech poprvé, dokázal svým odborným komentováním ukázek bourání masa. Již tradičně k této akci patří vystoupení a ukázky prací dětí ze základní umělecké školy ve Velkých Popovicích. Snad se stane stejnou tradicí také masopustní průvod, který na hody letos dorazil. Všem, kteří se na akci podíleli a podpořili ji, patří veliký dík! 15

16 PŘIJMEME PANÍ NA POMOC S ÚKLIDEM DOMÁCNOSTI TEL.: KOUPÍM starší pivní půllitry a třetinky z pivovaru Velké Popovice i dalších středočeských pivovarů. Děkuji za nabídky. Tel.: (sběratel) Přijmeme PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO VÝROBY Vyučení tech. směru: zámečník, oprav. zem. strojů, nástrojář, soustružník atd. Požadujeme: manuální zručnost, přesnost, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem. Podmínka: čistý trestní rejstřík Pracoviště Vidovice u Velkých Popovic Info na tel.: , OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany

17 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

18 DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva zdarma! T: HLEDÁM k dlouhodobému pronájmu GARÁŽ, dílnu, sklad, suchou stodolu apod. ve Velkých Popovicích a okolí pro uložení autoveterána. Tel.: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO NA KOPEČKU pedikúra, manikúra, kadeřnické služby pánské a dětské Velké Popovice Todice Tel.: Těším se na Vaši návštěvu

19 Nabízíme k pronájmu DÍLENSKÉ PROSTORY 50 m 2 + soc. zázemí Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: Nabízíme k pronájmu NEBYTOVÝ PROSTOR 9 m 2 (dříve nehtové studio) + WC Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Prodej se uskuteční v sobotu 29. dubna v ve Velkých Popovicích u zimního stadionu. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky. Případné bližší informace PO PÁ 9 16 hodin na tel.: , , Nabízíme pronájem SUTERENÍCH SKLADŮ 190 m 2 přístupné nákladním výtahem nebo schodištěm Areál Kozlovka, Velké Popovice tel.: CHCETE ZHUBNOUT DO PLAVEK NEBO JSTE SE ROZHODLI PŘESTAT KOUŘIT? Správná volba! Pomůžeme Vám osvědčenou metodou. Více informací na: nebo tel.: Hálkova 593, Velké Popovice Hledám UČITELKU/UČITELE HRY NA KLAVÍR Jsem začátečník. Odměna dohodou. Velké Popovice a okolí. tel.: PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU Obec Petříkov prodává stavební pozemek parc. č. 700/37 o výměře m 2. Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina, plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu. Požadovaná cena je Kč za m 2. V ceně za m 2 jsou započítány i právní služby spojené s prodejem pozemku. Podrobnější informace na tel.:

20 DARUJI ZA ODVOZ ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE (29x15x15 cm) cca ks a MODRÉ DLAŽDIČKY (10x10 cm) cca ks. LADY FIT DANCE Tanec pro zdraví a dobrou pohodu Opět v tělocvičně ZŠ VP v PO v ST Těším se na vás. Irena Dále asi 2 m3 STARÝCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL nutno vidět. Velké Popovice, Todice tel.: nebo (večer). Poskytujeme: SLUŽBY s.r.o. SBĚRNÝ DVŮR domov pro Váš odpad > Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m 3 do 3 tun), domovních a živnostenských odpadů (3 m 3 do 1 tuny, 6 m 3 a 10 m 3 do 1,5 tuny). > Zemní práce traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým ramenem. > Doprava Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou. > Speciální technika Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač. > Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů. > Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů. > Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu). > Likvidace nebezpečných odpadů eternit, lepenka, barvy, pneu (za poplatek). > Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady. > Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč. Kde nás najdete: Sběrný dvůr Kamenice Kontaktujte nás na: tel.: Otevírací doba: duben říjen po pá a so listopad po pá a so prosinec březen po pá a so VHE Vladislav Honc Montáž systémů el. zabezpečení včetně projektu a kalkulace; Napojení na PCO přes GSM; Montáž strukturované kabeláže včetně zapoj. koncových bodů (internet rozvod.); Montáž kamerových systémů s napojením na internet přes nahrávací zařízení s pevným diskem; Montáž satelitního a pozemního televizního příjmu, rozvody po objektu; Skylink, UPC, DIGI TV; Montáž telefonních ústředen, videotelefonů, domácích telefonů, digitální i bezdrátové systémy; Montáž silnoproudé elektrické instalace včetně přihlášek a revizí; Havlíčkova 347, Velké Popovice Tel.: /

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 ZDARMA Rok 2014 ve fotografiích Karolíny Měsíč e-ma Oliveriusové Čerti řádili v Popovicích

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

Staročeské máje pošestnácté

Staročeské máje pošestnácté Koncert Monika Jägerová Morany na Karlštejně Všenory 2 3 Hokej omládnul 5 Kontakt: 737 632 570 Po-Pá 8 16 h WOODPROJECT s.r.o., Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19 woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty Takové množství lidí, které se sešlo na posledním představení Prodané nevěsty, pyšelská sokolovna snad ještě nezažila. A to nejen proto, že nikdy nebylo k dispozici takové množství židlí. Bylo prodáno

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Pražáci nám budou závidět! Poslední prázdninová sobota patřila všem Říčaňákům. Pro ně přestřihli pásku nově

Pražáci nám budou závidět! Poslední prázdninová sobota patřila všem Říčaňákům. Pro ně přestřihli pásku nově I muži mají své dny Vyhrajte vstupenky do divadla Ragby v dámském pojetí 3 5 S Yetim vám hory patří! 6 VELETRHY PŘIHLASTE SE VČAS! STŘECHY ÚSPORY ENERGIÍ ŘEMESLO 23. 25. 1. 2014 PVA EXPO AHA Letňany Nízké

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

BĚCHOVIC. zpravodaj MČ Praha Běchovice. Život Běchovic najdete také na stránkách www.praha-bechovice.cz. V Životě Běchovic 10/2011 najdete:

BĚCHOVIC. zpravodaj MČ Praha Běchovice. Život Běchovic najdete také na stránkách www.praha-bechovice.cz. V Životě Běchovic 10/2011 najdete: ŽIVOT */ 10 říjen 2011 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha Běchovice Život Běchovic najdete také na stránkách www.praha-bechovice.cz Loučení s prázdninami a Den zdraví 46. Mladé Běchovice Slovo starosty Milí běchovičáci,

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Slovo starosty 5/2014

Slovo starosty 5/2014 5/2014 Slovo starosty Vážení občané, - 1 - dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti STRANA 3 STRANA 4 STRANA 7 Na zámku zazní opera Pět let si hrajem s dětmi Dny ragbyové šišce zasvěcené Oáza Říčany sportovní příměstské tábory o prázdninách www.oazaricany.cz, t.-323601170 Říčansko Čtvrtek

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Nastal čas, vyměnit tepláky za výstroj

Nastal čas, vyměnit tepláky za výstroj Chybí peníze na školství Když chcete víc, než jen rodinné auto Co takhle Peugeot 308? Nastal čas, vyměnit tepláky za výstroj Starostové malých městských částí Prahy se spojili! 3 4 5 ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více