Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Hlavní údaje o škole Organizace studia Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Školní vzdělávací program Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně nadanými Zabezpečení provozu školy Učebny Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový přehled pedagogických pracovníků Celkový přehled nepedagogických pracovníků Další vzdělávaní pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Počet žáků zařazených do jednotlivých oborů Výsledky výchovy a vzdělávání Vyučované předměty a počty žáků Kolektivní hudební tělesa působící na škole Absolventi ve školním roce 2013/ Účast žáků v soutěžích a přehlídkách Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Spolupráce s organizacemi města a dalšími partnery Mezinárodní aktivity Další záměry školy školy Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje) Přehled vývoje počtu žáků Priority uměleckého vzdělávání ve škole Výsledky kontrol Kulturní akce školy Přehled hospodaření školy v roce Příloha č Příloha č

3 1. HLAVNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice IČO: IZO: Kontakt na školu: Vašátkova 343, Čelákovice telefon, fax Zřizovatel: Město Čelákovice Adresa zřizovatele: nám. 5. května 1, Čelákovice Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová Jan Bláha Celková kapacita školy: 855 žáků Vyučované obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický Další místa poskytovaného vzdělávání: Šestajovice, Komenského 158, PSČ Zeleneč, Kasalova 454, PSČ Sociální partneři: Občanské sdružení Klub přátel Jana Zacha o.s. ZUŠ Jana Zacha Čelákovice je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky. 3

4 2. ORGANIZACE STUDIA 2. 1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Hudební obor oddělení klávesových nástrojů oddělení strunných nástrojů oddělení dechových nástrojů oddělení bicích nástrojů oddělení pěvecké oddělení lidových nástrojů oddělení teoretických předmětů Organizováno pro: přípravné studium, řádné studium I. stupně a řádné studium II. stupně, studium pro dospělé Výtvarný obor organizováno pro: přípravné studium, řádné studium I. stupně a řádné studium II. stupně Literárně dramatický obor organizováno pro: přípravné studium, řádné studium I. stupně a řádné studium II. stupně Taneční obor organizováno pro: přípravné studium, řádné studium I. stupně a řádné studium II. stupně Všechny obory nabízí studium v přípravném ročníku, v I. a II. stupni základního studia, v hudebním oboru je otevřeno studium pro předškolní děti s názvem STUDIO, studium pro dospělé navštěvoval v letošním školním roce jeden žák. Talentovaní žáci jsou připravováni ke studiu na vyšších stupních umělecky zaměřených škol. 2.2 Školní vzdělávací program Přípravné studium, 1. a 2. ročník I. stupně, 1. a 2. ročník II. stupně a studium pro dospělé ve všech oborech bylo realizováno podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Poslední úprava ŠVP byla realizována dne 14. dubna V ostatních ročnících bylo vyučováno podle níže uvedených učebních plánů. 4

5 Učební plány hudební obor č.j /95-25 schválené 26. června 1995 s účinností od 1. září 1995 výtvarný obor č.j / schválené dne 3. května 2002 s účinností od 1. září 2002 taneční obor č.j / schválené 7. května 2003 s účinností od 1. září 2003 č.j / schválené 7. května 2003 s účinností od 1. září 2003 literárně-dramatický obor č.j / schválené 30. června 2004 s účinností od 1. září 2004 č.j / schválené 12. srpna 2005 s účinností od 1. září Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně nadanými Při prokázání nezbytných předpokladů je škola připravena přijmout žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvořit jim takové podmínky, aby mohli plnit obsahy vzdělávání v rámci svých možností (např. zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, atd.). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle ročního individuálního vzdělávacího plánu. Na závěr školního roku žák vykoná postupovou zkoušku, při které prokáže splnění ročníkových výstupů s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem. V současné době škola není bohužel schopna z technických důvodů přijmout zdravotně postižené žáky, kteří by vyžadovali bezbariérový přístup do budovy a výtah. Žáci mimořádně nadaní mají možnost studovat obor s vyšší časovou dotací po vykonání komisionální zkoušky Učebny 3. ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY Od roku 1988 sídlí ZUŠ v zrekonstruované budově v centru města, jejíž prostředí splňuje kvalitní technické i estetické podmínky výuky. Ve dvou podlažích se nacházejí 9 učeben pro individuální a kolektivní výuku hudebního 5

6 oboru, taneční sál, ateliér pro výtvarný obor a třída pro literárně dramatické činnosti. V přízemí je umístěn koncertní sál s kapacitou 80 diváků (zkoušky orchestrů a souborů školy, veřejné koncerty a vystoupení). Stále nedostatečné jsou prostory pro taneční obor, chybí několik učeben pro hudební obor. Tyto problémy by měla vyřešit přístavba budovy, která je neustále odkládána v důsledku nedostatku peněz. Není vyřešena vzduchotechnika v koncertním sále. Škola má dobré základní vybavení pro všechny obory, starší a opotřebované nástroje a pomůcky jsou postupně opravovány, případně vyměňovány za nové. Byly prováděny dílčí opravy a údržby hudebních nástrojů a dalších pomůcek. Pravidelně je také doplňován spotřební materiál, zejména pro výtvarný obor. V budově školy bude nutno provést opravu schodiště a vyřešit ventilaci v koncertním sále školy. Nástroje pořízené ve školním roce 2013/ 2014 housle 1/2 4 ks housle 1/4 1 ks digitální piano 1 ks violoncello 1/4 2 ks violoncello 1/2 2 ks hoboj 2 ks kytara klasická 4 ks altsaxofon 1 ks lesní roh 1 ks klarinet 2 ks el. kytara - souprava 1 ks 3.2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový přehled pedagogických pracovníků Výuku ve škole zajišťovalo celkem 38 interních učitelů, z nichž 13 působilo na dalším místě poskytovaného vzdělávání v budově Základní školy Zeleneč a v budově Základní školy Šestajovice. Výše přepočteného úvazku na plně zaměstnané byla 26,2. Obor počet pedagogů hudební 32 výtvarný 2 taneční 2 literárně-dramatický 2 6

7 Jméno BABKOVÁ Marcela BAŠTINEC Zdeněk BLÁHA Jan CIBULKOVÁ Michaela ESTERLOVÁ Tereza FAIT Luboš FENCLOVÁ Jolana FERENC Marek FIŠAR Pavel GRIC Drahoslav GRICOVÁ Táňa GROKHOVSKÁ Natálie HANŽLÍK Bohumír HANŽLÍKOVÁ KRAFOVÁ Viktorie HEJSEK Bedřich HELEŠIC Jan HERMANOVÁ Drahomíra KAVKA Ladislav KLOUDA Vítězslav KOLÁŘ Milan KRUBNEROVÁ Dana KRYNICKÁ Hana KUBÁNEK Libor LHOTÁK Pavel LORENC Josef PAŤHA Miroslav PROKOP Josef PROKOPOVÁ Barbora ROUBÍČKOVÁ Drahomíra RUTRLOVÁ Jitka ŘEHÁK Milan SCHWANOVÁ Eva SMRŽOVÁ Alena ŠTURM Jan ŠŤASTNÁ Ladislava VÁŇOVÁ Hana VÍTOVCOVÁ Božena WAGNEROVÁ Zuzana Nástroj, obor lesní roh, zobcová flétna, klavír, komorní hra, korepetice kytara, komorní hra klarinet, saxofon, komorní hra violoncello housle, komorní hra, hudební nauka, hudební seminář fagot, zobcová flétna, komorní hra výtvarný obor housle, komorní hra bicí nástroje klavír, korepetice klavír, korepetice klavír sólový zpěv, korepetice klavír, korepetice hoboj, zobcová flétna literárně-dramatický obor výtvarný obor trubka, zobcová flétna příčná flétna, zobcová flétna sólový zpěv klavír sólový zpěv, sborový zpěv, hudební nauka bicí nástroje taneční obor, korepetice kytara akordeon, kytara klavír, korepetice, hudební nauka klavír klavír, korepetice, hudební nauka klavír, sborový zpěv, korepetice, hudební nauka, STUDIO akordeon příčná flétna, zobcová flétna, komorní hra taneční obor kytara, elektrická kytara, basová kytara, souborová hra sólový zpěv, sborový zpěv hudební nauka literárně-dramatický obor klavír, korepetice, STUDIO 7

8 Všichni vyučující jsou plně kvalifikováni. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních nepedagogických pracovníků je vedením školy pečlivě sledováno a systematicky podporováno Celkový přehled nepedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 působili ve škole tři nepedagogičtí pracovníci -ekonomka, školnice, uklízečka. Jméno ŠENKÝŘOVÁ Miluše RŮŽKOVÁ Věra OPOČENSKÁ Květuše Pracovní zařazení ekonomka školnice uklízečka 3. 3 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků Název vzdělávacího Vzdělávací instituce Počet účastníků programu IT školení EXCELL PC Akademie Všenbory 40 Metodika hry na saxofon Konzervatoř Brno 1 Pedagog mezi paragrafy NIDV Praha 1 Seminář o pedagog. prac. NIDV Praha 2 Nové trendy v metodice hry Konzervatoř Teplice 2 na klarinet Moderní metodika hry na ZUŠ Hlavního města Praha 1 bicí nástroje Ústřední kolo soutěže hry na ZUŠ Taussigova 4 klavír Seminář Klavírní technika ZUŠ Dobřichovice 5 Kurz keramiky pro ELZA Praha 1 pedagogické pracovníky Seminář současného tance ARTAMA Praha 1 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímání žáků ke vzdělání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., 2 o základním uměleckém vzdělávání. Pravidla přijímacího řízení jsou též obsažena ve školním řádu ZUŠ. O zařazení žáků k jednotlivým učitelům rozhoduje ředitel školy. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke 8

9 vzdělávání. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Termín konání talentových zkoušek je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním. Hudební obor Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje a prostřednictvím těchto činností: zpěv písně zopakování hraného tónu (intonace) zopakování vytleskaného rytmu (rytmus), rozlišení tónů (sluch) Výtvarný obor Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru předložit domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor. Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria: kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby znalost barev, barevná skladba základní pracovní návyky Taneční obor Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Hodnocení v těchto oblastech: pohybové schopnosti rytmus (rytmické cítění, zopakování, dodržení) fyzické dispozice 9

10 Literárně-dramatický obor Komunikační a pohybové schopnosti žáka jsou sledovány a hodnoceny v těchto činnostech: přednes předem připraveného textu (poezie/próza) pohybové schopnosti kreativita a samostatnost Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor. Počet žáků zařazených do jednotlivých oborů pro školní rok 2014/2015 Počet Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárnědramatický obor STUDIO Přihlášení uchazeči Přijatí žáci VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVANÍ Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, podle platných osnov a učebních plánů. Žáci během studia prokazovali dobré studijní výsledky, úspěšně se zapojovali do školních i mimoškolních aktivit, zúčastňovali se soutěží, výstav, přehlídek, reprezentovali naši školu i město Čelákovice. Celkový počet zameškaných omluvených hodin ve školním roce byl 8278 vyučovacích hodin. Škola měla k celkem 853 žáků, z toho: 524 v hudebním oboru 164 ve výtvarném oboru 118 v tanečním oboru 47 v literárně-dramatickém oboru 5.1. Vyučované předměty a počty žáků Hra na klavír 149 Hra na akordeon 13 Hra na housle 27 Hra na violoncello 14 Hra na kytaru 75 10

11 Hra na basovou kytaru 4 Hra na zobcovou flétnu 95 Hra na příčnou flétnu 18 Hra na hoboj 7 Hra na klarinet 8 Hra na fagot 2 Hra na saxofon 5 Hra na trubku 9 Hra na lesní roh 2 Hra na bicí nástroje 21 Sborový zpěv 1 Pěvecká hlasová výchova 44 Taneční obor 118 Výtvarný obor 164 Oddělení dramatické 47 Studio Kolektivní hudební tělesa působící na škole Soubor Tři plus Tři Klarinetové trio Dechové trio Kytarový soubor Smyčcový soubor Soubor violoncell Soubor zobcových fléten Dětský pěvecký sbor Triangl Dětský pěvecký sbor Zeleňáček Soubor bicích nástrojů 11

12 5.3 Absolventi ve školním roce 2013/2014 v jednotlivých oborech Počet absolventů Hudební obor Výtvarný obor 5. 4 Účast žáků v soutěžích a přehlídkách Taneční obor Literárnědramatický obor V tomto školním roce se žáci naší školy účastnili soutěží vyhlášených MŠMT v hudebním oboru (soutěž ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje), ve výtvarném oboru, v tanečním oboru, v literárně dramatickém oboru a dále i několika dalších soutěžních a nesoutěžních přehlídek vyhlášených jinými pořadateli v ČR i v zahraničí. Škola pořádala okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Hudební obor Název soutěže Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír Stupeň soutěže kategorie Jméno žáka Soubor Umístění Ocenění Krajské kolo L. Latýnová 1. místo s postupem Krajské kolo R. Latýn 1.místo s postupem, absolutní vítěz Krajské kolo R. Bıhm 1. místo s postupem Krajské kolo E. Ochotnická 2. místo Krajské kolo J. Šejnohová 2. místo Krajské kolo K. Předotová 2. místo Krajské kolo V. Vrzáková 2. místo Krajské kolo N. Němcová 3. místo Krajské kolo J. Csatlós 3. místo Krajské kolo V. Samohelová 3. místo Celostátní kolo Celostátní kolo R. Latýn 1. místo R. Böhm 1. místo 12

13 Národní soutěž ZUŠ Celostátní L. Latýnová 2. místo ve hře na klavír kolo Národní soutěž ZUŠ Celostátní R. Latýn Cena za ve hře na klavír kolo interpretaci skladby Národní soutěž ZUŠ Celostátní R. Böhm Cena za ve hře na klavír kolo interpretaci skladby Národní soutěž ZUŠ Celostátní L. Latýnová Cena za ve hře na klavír kolo interpretaci skladby Karlovarská růžička kategorie I. L. Latýnová 1. místo, Velká růžička Karlovarská růžička kategorie II. E. Ochotnická čestné uznání I. stupně Karlovarská růžička kategorie III. R. Latýn 1. místo, Malá růžička Prague Junior Note kategorie L. Latýnová 1. místo nejmladších Prague Junior Note kategorie III. R. Bıhm 1. místo, absolutní vítěz Národní soutěž ZUŠ Krajské kolo L. Dvořáková 2. místo ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ Krajské kolo J. Vacek 2. místo ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ Krajské kolo E. Benešová 3. místo ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ Krajské kolo A.Radikovský 3. místo ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ Krajské kolo T. Kolář 3. místo ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ Krajské kolo J. Sebera čestné uznání ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Národní soutěž ZUŠ ve hře na housle Národní soutěž ZUŠ ve hře na housle Nár. soutěž ZUŠ ve hře jazz. a ostat.orchestrů Nár. soutěž ZUŠ ve hře jazz. a ostat.orchestrů Nár. soutěž ZUŠ ve hře jazz. a ostat.orchestrů Krajské kolo komorní hra J. Kvasničková E. Benešová M. Matoušek 3. místo Krajské kolo A. Muráriková 1. místo s postupem Celostátní A.Muráriková 2. místo kolo Krajské kolo Tři + tři 1. místo Krajské kolo L. Vrbová Ocenění poroty za vynikající výkon Krajské kolo M. Jírová Ocenění poroty za vynikající výkon 13

14 Výtvarný obor Název soutěže Jméno žáka Umístění Ocenění Komenský a my M. Kořínek 1. místo Komenský a my B. Svobodová čestné uznání Příroda kolem nás K. Venerová 1. místo Příroda kolem nás K. Předotová 1. místo Příroda kolem nás A.Křečková 2. místo Mezinárodní soutěž Lidice 2014 Mezinárodní soutěž Lidice 2014 Pohádková knížka Třídilka Pohádková knížka Třídilka Pohádková knížka Třídilka Pohádková knížka Třídilka Pohádková knížka Třídilka Pohádková knížka Třídilka O. Jarolímek čestné uznání K. Kasíková čestné uznání M. Zouharová 1. místo A.Svobodová 1. místo L. Markusová 3. místo H. Kořínková 3. místo J. Kadeřávek 3. místo V. Kulichová Cena poroty 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola kromě všech povinností vyplývajících z výchovně vzdělávacího procesu organizovala také kulturní akce a na dalších akcích se žáci a učitelé naší školy podíleli. Byla to vystoupení jednotlivých oborů, ale i programy, kde účinkovali žáci z více oborů ZUŠ. Místem konání těchto kulturních akcí byl, MÚ Čelákovice, Městské muzeum, KD Čelákovice, Městská knihovna, i další prostory ve spádových obcích. Jednalo se o: pravidelné koncerty žáků HO nástrojový PHV společné vystoupení žáků PHV a STUDIA 14

15 společné vystoupení žáků školy a Komorního orchestru Bohumíra Hanžlíka výchovné koncerty pro školky a školy pravidelní divadelní a loutková představení žáků LDO taneční představení výstavy na nádvoří a ve vestibulu ZUŠ, v prostorách Městského úřadu a Městského muzea vítání občánků na Městském úřadu Čelákovice kulturní program na vernisážích v Městském muzeu kombinovaný program na Adventním odpoledni města Čelákovice Veškeré aktuální informace o škole a její činnosti jsou prezentovány: na internetových stránkách (www.zus.celakovice.cz) v kulturním kalendáři města Čelákovice (www.celakovice.cz) prostřednictvím čelákovického Zpravodaje prostřednictvím informačních vývěsek na náměstí města v prostřednictvím informačních vývěsek ve vestibulu ZUŠ Kompletní přehled kulturních akcí školy viz str Spolupráce s organizacemi města a dalšími partnery Město Čelákovice pořádaní adventního vystoupení, pravidelné akce města, vítaní občánků města KD Čelákovice Gala koncert školy, Koncert TO Městský muzeum Svatojánská divadelní pouť, Malý salon, pravidelné vernisáže ZUŠ Stodůlky společné pořádaní koncertů žáků klavírního oddělení ZUŠ Horní Počernice společné koncerty žáků klavírního oddělení ZUŠ Lysá nad Labem společné koncerty žáků klavírního oddělení Mateřské školky Čelákovice výchovné koncerty Základní školy Čelákovice výchovné koncerty Městská knihovna Čelákovice vernisáže, soutěže Harmonia Mozartiana Pragensis společné vystoupení se žáky školy DDM Mladá Boleslav Festival pana Pipa Hudební výchova časopis Pedag. fakulty UK tématické články 15

16 Spolupráce s městem Čelákovice byla na dobré úrovni ve všech oblastech. Tradiční příkladná je spolupráce s Městským muzeem, Kulturním domem, Městskou knihovnou a všemi typy čelákovických škol (zajištění kulturního programu při vernisážích výstav, při nejrůznějších slavnostních příležitostech, výchovné koncerty, při kulturních akcích města, apod.) Formou tématických článků probíhala spolupráce s časopisem Hudební výchova. Stále hledáme sponzory a partnery pro naše akce, kteří by měli zájem o trvalou spolupráci a propagaci. Na velmi dobré úrovni probíhá i nadále spolupráce s občanským sdružením působícím při škole (Klub přátel Jana Zacha o.s.), které se významně podílí organizačně i finančně na zajištění koncertů, představení, zájezdů a vystoupení žáků školy. ZUŠ Jana Zacha vyhovuje městu a okolnímu regionu svým zaměřením i nabídkou vzdělávací a kulturní činnosti. V oblasti, kde nepůsobí žádné stálé profesionální umělecké těleso, škola svou činností výrazně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města Čelákovice a jeho okolí Mezinárodní aktivity V mezinárodní klavírní soutěži Prague Junior Note získala Lucie Latýnová v kategorii nejmladších 1. místo, Robin Böhm ve 3. kategorii 1. místo a stal se absolutním vítězem soutěže. V mezinárodní klavírní soutěži Klávesa Robin Böhm získal 2. místo. V mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 2014 byly práce žáků výtvarného oboru Kristýny Kasíkové a Ondřeje Jarolímka oceněny čestným uznáním. 7. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY 7.1 Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje) Zájem veřejnosti v Čelákovicích a okolí o výuku na naší škole vždy měl vzrůstající tendenci. Současný počet je 855 žáků. Škola se nalézá v situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku volných míst školy. Kapacita školy je opakovaně naplněna do posledního místa a situace má dopad na výběr žáků v přijímacím řízení, kdy se žáky školy stávají děti s vyššími předpoklady k uměleckému vzdělávání, což přináší možnost docílit vyšší kvality výstupů vzdělávání. Přesto nadále spolupracujeme s dětmi mateřských škol z Čelákovic a okolí, pravidelně pořádáme výchovné koncerty, které se konají v 16

17 budově školy. Rodiče dětí, které se akcí účastní, mohou nahlédnout do budovy ZUŠ a umožňujeme tím zvýšit motivaci pro potencionální zájemce o studium. Síť uměleckých škol je vysoce efektivní nástroj na vyhledávání talentovaných dětí. Tento systém navazujícího uměleckého vzdělávání je obsahově provázaný i s dalšími uměleckými školami a jako jediný naplňuje ve vzdělávacím systému ČR i princip celoživotního vzdělávání Přehled vývoje počtu žáků Školní Celkem TO VO LDO HOindiv.+skup. HO-kol. rok 2008/ / / / / / Dlouhodobě ze strany veřejnosti je největší zájem o vzdělávání v hudebním oboru. Ve sledovaném období bylo zřejmé, že převažuje zájem žáků o hru na klavír a kytaru. 7.3 Priority uměleckého vzdělávání v ZUŠ Jana Zacha zachování vysoké kvality poskytovaného uměleckého vzdělávání, která vychází z tradice školy a přihlíží k novým trendům ve výuce a uměleckém projevu trvalá a systematická modernizace vzdělávacího procesu s přihlédnutím k potřebám současné společnosti spokojenost žáka, trvalý rozvoj jeho kompetencí a úrovně jeho dovedností vedení k samostatnému uměleckému projevu ansámblové činnosti spokojenost zákonných zástupců žáka a veřejnosti profesní spokojenost zaměstnanců (pedagogů i nepedagogů) pozitivní pracovní klima další vzdělávání pedagogů v osobnostně - komunikačních dovednostech 17

18 8. VÝSLEDKY KONTROL Dne proběhla ve škole kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Praha - východ. Protokol o kontrolním zjištění viz Příloha č.1. Dne byla ve škole provedena kontrola o platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Protokol o výsledku kontroly viz Příloha č PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLY sobota sobota sobota sobota úterý úterý čtvrtek sobota sobota vítání občánků MÚ Čelákovice divadelní představení - Zlatovláska vernisáž výstavy Městské muzeum Čelákovice víkendový Klavírní seminář ZUŠ Litvínov třídní p. uč. D. Roubíčkové ZŠ Šestajovice divadelní představení O pyšné base vítání občánků MÚ Čelákovice 9,00 hodin 18

19 sobota úterý čtvrtek sobota sobota úterý sobota čtvrtek sobota sobota sobota divadelní představení O měšci, botách a jablíčku Gala ZUŠ KD Čelákovice vernisáž výstavy Městské muzeum Čelákovice divadelní představení Pejsek a kočička vítání občánků (úč. J. Vacek) MÚ Čelákovice výstava Český Betlém keramické práce žáků VO nádvoří školy vernisáž výstavy Městské muzeum Čelákovice divadelní představení Gloria in excelsis deo 19,30 hodin 10,15 hodin sobota Vítáme zimu kombinovaný program žáků na Adventním odpoledni náměstí Čelákovice 14,30 hodin úterý středa čtvrtek pátek neděle Mikuláš v ZUŠ vánoční Zeleneč koncert klavíristů ZUŠ Praha Stodůlky vystoupení na Adventních trzích terasa obch. domu My Praha 1 16,00 hodin 17,30 hodin 15,00 a 16,00 hodin 19

20 úterý výchovný koncert Letem světem s instrumentem poznáváme hudební nástroje 9,00, 10,00, 11,00 hodin středa Taneční drobnosti 16,30, 17,30, 18,30, 19,30 hodin čtvrtek výchovný koncert Letem světem s instrumentem - poznáváme hudební nástroje 9,00, 10,00, 11,00 hodin čtvrtek sobota sobota úterý středa čtvrtek čtvrtek čtvrtek vánoční divadelní představení Pohádky pod stromeček Vánoční růže vítání občánků MÚ Čelákovice třídní p. uč. T. Esterové vánoční Šestajovice Vánočnění předvánoční vystoupení žáků STUDIA třídní p. uč. B. Prokopové třídní p. uč. Z. Baštince 16,30 hodin sobota loutkové divadelní představení Ostrov splněných přání čtvrtek pátek sobota úterý koncert klavíristů ZUŠ Čelákovice, Praha Stodůlky, Lysá nad Labem vítání občánků MÚ Čelákovice 17,30 hodin 20

21 sobota středa čtvrtek pátek čtvrtek sobota úterý čtvrtek úterý středa sobota čtvrtek sobota sobota úterý čtvrtek čtvrtek loutkové divadelní představení Tři sněhuláci O 12 měsíčkách školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje školní kolo soutěže ve hře na kytaru školní kolo soutěže ve hře na klavír divadelní představení Princezna s ozvěnou okresní kolo soutěže ve hře na klavír okresní kolo soutěže ve hře na kytaru ZUŠ Brandýs nad Labem okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ Říčany loutkové divadelní představení Začarovaný les divadelní představení Sněhová královna vítání občánků MÚ Čelákovice Festival pana Pipa LDO Mladá Boleslav 17,15 hodin 9,00 hodin 9,00 hodin 21

22 sobota pondělí úterý středa sobota středa pátek sobota sobota čtvrtek čtvrtek pondělí úterý klavírní festival Hommage á CARL CZERNY Břevnovský klášter Praha krajské kolo soutěže ve hře na klavír ZUŠ Nymburk krajské kolo soutěže ve hře na klavír ZUŠ Nymburk krajské kolo soutěže ve hře na kytaru ZUŠ Kralupy divadelní představení Budulínek krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ Mladá Boleslav klavírní soutěž Karlovarská růžička Karlovy Vary klavírní soutěž Karlovarská růžička Karlovy Vary vernisáž výstavy Městské muzeum Čelákovice krajské kolo soutěže LDO ZUŠ Pečky krajské kolo soutěže orchestry divadlo Poděbrady 9,00 hodin 8,00 hodin 9,00 hodin 8,30 hodin čtvrtek třídní p. uč. E. Schwanové a p. uč. M. Cibulkové úterý čtvrtek pátek ústřední kolo soutěže ve hře na klavír ZUŠ Taussigova Praha ústřední kolo soutěže ve hře na klavír ZUŠ Taussigova Praha neděle koncert vítězů ústředního kola soutěže ve hře na klavír ZUŠ Taussigova Praha 16,00 hodin 22

23 čtvrtek pátek slavnostní akt u pomníku padlých náměstí Čelákovice mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa zámek Mikulov neděle koncert vítězů mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa zámek Mikulov 14,00 hodin úterý středa absolventské představení žáků TO Za zrcadlem KD Čelákovice 9,00 a 10,45 hodin středa čtvrtek pátek pátek pátek sobota čtvrtek sobota sobota čtvrtek úterý středa čtvrtek absolventské představení žáků TO Za zrcadlem KD Čelákovice krajská přehlídka VO Poděbrady ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ Frýdlantská Liberec slavnostní odhalení pamětní desky bratří Petišků ZŠ Kostelní vernisáž výstavy galerie MDDM Úvaly Setkání na náměstí náměstí Čelákovice Malý salón 2013 Mezi nebem a zemí Městské muzeum Čelákovice vernisáž výstavy Městské muzeum Čelákovice Koncert na schodech KD Čelákovice veřejná ukázková hodina PS TO Zeleneč absolventský HO 19,30 hodin 11,00 hodin 14,00 hodin 17,00 hodin 17,30 hodin 23

24 pátek klavírní soutěž Prague Junior Note 2014 AMU Praha sobota klavírní soutěž Prague Junior Note 2014 AMU Praha neděle Koncert vítězů Prague Junior Note 2014 AMU Praha úterý středa čtvrtek sobota úterý Šestajovice Svatojánská divadelní pouť Městské muzeum přípravného ročníku HO 14,00 hodin 24

25 10. HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ZACHA ČELÁKOVICE V ROCE 2013 Výnosy v tis. Kč Položka Státní dotace na NIV Dotace zřizovatele 515 Vlastní výnosy za služby Ostatní výnosy 20 Výnosy celkem Náklady v tis. Kč Položka Kč Kč. Náklady na platy a OON Ostatní mzdové náklady 3459 Materiálové náklady 437 Náklady na energii, plyn, 327 Opravy a udržování 207 Cestovné 9 Služby 217 Ostatní provozní náklady 136 Náklady na DDHM 458 Náklady celkem Hospodářský výsledek za rok Čelákovice Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová ředitelka školy 25

26 26 Příloha č. 1

27 27

28 28

29 29

30 30 Příloha č. 2

31 31

32 32

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str Charakteristika školy... str Hudební obor... str Výtvarný obor... str Taneční obor...

Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str Charakteristika školy... str Hudební obor... str Výtvarný obor... str Taneční obor... Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Charakteristika školy.. str. 3 1.1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015/2016 www.zus.celakovice.cz 1 Obsah 1. Hlavní údaje

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ ČELÁKOVICE

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/ ČELÁKOVICE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - ČELÁKOVICE V níže uvedených tabulkách naleznete výsledky přijímacích zkoušek do Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343, Čelákovice:

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Ředitelka. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formu vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Polná, Zámek č. 485, okres Jihlava. Zámek 485, Polná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Polná, Zámek č. 485, okres Jihlava. Zámek 485, Polná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Polná, Zámek č. 485, okres Jihlava Zámek 485, 588 13 Polná Identifikátor školy: 600 117 367 Termín konání inspekce:

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2014 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více