Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět"

Transkript

1 Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, Jorník IČO : tel mob e-mil: cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí čelk sětem, ne zpráy nším dětem. O tom jk elký sět, budeme ypráět Zprcol : In Konyrikoá PLATNOST : od Bc.Gbriel Hlouškoá

2 Rok čeličkou Září Včeličk e školce Mo školk Tdy bydlím já Včeličk kmrád Opkoání, přání dětí, eluční záměry Řín Včeličk n zhrádce Zdrá zelenin Velká řep Ooce do košíčku Opkoání, přání dětí, eluční záměry Listopd Včeličk počsí Slunce, ítr, déšť.. Včeličk u lékře Mo tělíčko Opkoání, přání dětí, eluční záměry Pronec Vánoce čeličkou S čerty nejsou žerty Včeličk u stromečku Včeličk ypráí pohádky Opkoání, přání dětí, eluční záměry Leden Včeličk pod peřinou Zim kolem nás Včeličk jde do školy Ráno stáám. Opkoání, přání dětí, eluční záměry Únor Včeličk sět Cest kolem sět Msopust e školce Včeličk poolání Opkoání, přání dětí, eluční záměry Březen Včeličk probouzí Prní sněženk Jro n zhrádce Oteři knížko.. Opkoání, přání dětí, eluční záměry Duben Včeličk jí zířecí kmrádi Zířátko dom Kdo n louce ži Exotická zířt Opkoání, přání dětí, eluční záměry Kěten Včeličk přírodě Mo mmink Mo město Včeličk jí sět Opkoání, přání dětí, eluční záměry Čeren Včeličk slí Dětský den Včeličk esmír Se čeličkou u ody Opkoání, přání dětí, eluční záměry

3 Září - Včeličk e školce. Chrkteristik integroného bloku Děti znmují s prostředím,které obklopu.poznájí noé kmrády,prconice MŠ. Seznmume z rodinou kmrádů, popíší kde bydlí, co mjí rádi (formou tučního, spontánního, koopertiního učení pod).vytáříme pridl společného soužití,piktogrmy nší třídě. Podtémt Mo školk Včeličk kmrád Tdy bydlím já Kompetence k učení Orientu prostředí,e kterém ži- Zládne orientot MŠ okolí Učí hodnotit sé pokroky Kompetence k řešení problému Dítě řeší problémy smosttně i s oporou pomocí dospělého. Aktině hledjí n oteřené otázky odpoědi Problémy řeší n zákldě bezprostřední zkušenosti- cestou omylů pokusů. Komuniktiní kompetence: Komunikume e třídě bez zábrn ostychu s dětmi i s personálem MŠ, s dospělými Umí yjádřit sé myšlenky e třídě.znjí jmén sých rodičů, kmrádů personálu MŠ Sociální personální kompetence Dodržume pridl společného soužití pltné e třídě, které smy stnoili. Umějí bezpečně pohybot n školní zhrdě prostorách MŠ Uědomu sá prá áží práce druhých.

4 Integroný blok č.1 : Ahoj školko Bezpečnost Bezpečnost MŠ MŠ Pridl Pridl soužití soužití Sebeobsluh Sebeobsluh Nše Nše školk školk holá holá holá, holá, Školk n nás opět olá. Školk n nás opět olá. ráno ráno milé milé děti děti,, prázdniny prázdniny ty ty stršně stršně letí. letí. Sešli Sešli jsme jsme tdy tdy zno, zno, čeká čeká n n nás nás prt prt noá. noá. Ve Ve školce školce legrce, legrce, budeme budeme jk jk pohádce pohádce....

5 Integroný blokč 2 : Včeličk kmrádi Vzthy Vzthy mezi mezi lidmi lidmi Náldy Náldy citoé citoé proy proy Já Já mé mé práo práo Dorozumíáme Dorozumíáme mezi mezi bou bou Jedn Jedn dě, dě, tři, tři, čtyři čtyři pět, pět, Nám Nám líbí líbí celý celý sět. sět. Máme Máme tu tu šichni šichni rádi rádi,, čeličkou čeličkou kmrádi kmrádi

6 Integroný blok č.3 : Tdy bydlím já Náš Náš domeček.. domeček.. Role Role rodině rodině Mo Mo esnice esnice mo mo město město Má Má rodin rodin ráno ráno děti, děti, jký jký máte máte pokojíček, pokojíček, kde kde šichni šichni spinkáte, spinkáte, km km rádi rádi rcíte rcíte jk jk dom dom cítíte cítíte

7 Řín - Včeličk n zhrádce. Chrkteristik integroného bloku Již náze tohoto témtu přine činnosti souijící s podzimem, přírodou. V popředí budou ycházky do přírody -sbírání listů, kštnů, budeme prcot s oocem zeleninou. Pomocí sých smyslů poznjí roztřídí různé druhy ooce zeleniny. Pozorume zhrádky blízké pole MŠ. Děti podíjí n ýstu zhrádkářů. Podtémt Zdrá zelenin Velká řep Ooce do košíčku Kompetence k učení Soustředěně pozoru, zkoumá experimentu. Klde otázky hledá n ně odpoědi. Kompetence k řešení problémů Všímá dění bezprostředním okolí. Řeší problémy,n které stčí. Komuniktiní kompetence Průběžně rozšiřu sloní zásobu. Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky, kterými běžně tkáá( knížky,encyklopedie,počítč,udioizuální technik, td ) Sociální personální kompetence Dítě umí yjádřit sůj názor. Je schopno respektot druhé,ydnát,přijímt uzírt kompromisy. Činnostní občnské kompetencce Ví,že není dno jkém prostředí ži, uědomu, že sým choáním n něm podílí že může olinit

8 Integroný blok č.1 : Zdrá zelenin Co Co potřebu potřebu zelenin zelenin k k rustu rustu Lidská Lidská činnost činnost n n zhrádce zhrádce Zelenin Zelenin podzemí podzemí Role rodině Zelenin Zelenin nd nd zemí zemí dobrý den,to dobrý den,to jm rád že tu jm. jm rád že tu jm. Budeme Budeme poídt - co by měl mít poídt - co by měl mít kždý rád- ooce kždý rád- ooce zeleninu, plnou itmínu.. zeleninu, plnou itmínu.. Že Že plná plná itmínu,to itmínu,to přeci přeci dáno dáno známo, známo, dej dej mi mi hrušku, hrušku, jblkojblkomámo!! mámo!!

9 Integroný blok č.2 : Velká řep Jk Jk chutná chutná Jk Jk zdrá zdrá zelenin zelenin Role rodině Pohádk Pohádk o o řepě řepě Kde Kde roste roste Kždý Kždý kdo kdo chce chce zdrý zdrý být být,, měl měl by by řepu řepu dom dom mít. mít. Pohádku Pohádku o o Řepě Řepě známe, známe, n n oběd oběd jí jí šichni šichni dáme dáme....

10 Integroný blok č.3 : Ooce do košíčku Jké Jké známe známe ooce ooce Oocné Oocné stromy stromy Co Co skrýá skrýá unitř unitř Role rodině Kde Kde roste roste ooce ooce Ooce Ooce jblko, jblko, hrušk, hrušk, nebo nebo tké tké šestičk, šestičk, unitř unitř skrýá skrýá přeci přeci mlá mlá pectičk pectičk

11 Listopd - Včeličk počsí. Chrkteristik integroného bloku Témtické bloky tohoto měsíce budou u dětí rozít pozorocí schopností při ycházkách do přírody, zámeckého prku.polot fyzické i psychické zdtnosti prostřednictím her.upeňot spráné choání přírodě, udržoání čistoty při pobytech tomto prostředí.podpoří nímní změn počsí,rozšíří sloní yjádření prostřednictím popisu ktuálního počsí.vnímt změny počsí souislosti střídáním ročního období.děti dozí jk zniká déšť,mlh, td.součástí tohoto bloku jsou i těloýchoné chilky s poznááním nšeho těl, jich ědomé použíání ( leá, prá strn, pod.).děti tké získjí ědomosti o ýznmu funkcí některých orgánů lidského těl. U dětí budeme rozít šechny smysly pomocí smysloých her cičení. Podtémt Slunce, ítr, déšť.. Včeličk u lékře Včeličk ypráí pohádky Kompetence k učení: Dítě soustředěně pozoru poznáá Má elementární pozntky o přírodě,orientu řádu dění prostředí Získnou zkušenost upltní prktických činnostech Kompetence k řešení problémů: Všímá dění problémů kolem be Kompetence komuniktiní: Vyjádří sé prožitky, dojmy. Smosttně yjdřu sé myšlenky, sloně regu ede smysluplný dilog n dné tém Průběžně rozšiřu sloní zásobu Využíá informtiní komuniktiní prostředky( encyklopedie,tls přírody, pod.) Kompetence sociální personální: Uědomu že z be i sé dnání ne důsledky Dětským způsobem prou citliost, ohleduplnost Kompetence činnostní občnská: Zjímá o druhé i o to co kolem dě, oteřené k témtům mu blízké Ví že není dno jkém prostředí ži, uědomu že sým choáním může podílet Dbá o osobní zdrí, bezpečí so i druhých

12 Integroný blok č.1 : Slunce, ítr, déšť.. Slunce. Slunce. Vítr Vítr déšť.. déšť.. Roční Roční období období Role Podzimní Podzimní rodině čs čs přírodě přírodě Přípr Přípr n n zimu zimu dobrý den, den dobrý den, den krátí podzimem. Venku fouká ítr, krátí podzimem. Venku fouká ítr, prší, připrte děti uši. prší, připrte děti uši. hádej heč, o čem bude hádej heč, o čem bude dnesk řeč. dnesk řeč. O mráčku i o sluníčku,bouřce, mlze O mráčku i o sluníčku,bouřce, mlze o deštíčku. Jké dnes počsí? o deštíčku. Jké dnes počsí? Kdopk z ás přihlásí Kdopk z ás přihlásí

13 Integroný blok č.2 : Mo tělíčko Nše Nše smysly smysly Citoé Citoé proy proy Části Části mého mého těl těl Role Proy Proy rodině dorozumíání dorozumíání Orientce Orientce leo, leo, pro.. pro.. ráno ráno zs zs jm jm tdy, tdy, mám mám tu tu dobré dobré kmrády. kmrády. Budu Budu tu tu s s nimi nimi hrát, hrát, le le tké tké poídt.jk poídt.jk to to lstně lstně ypdáme, ypdáme, kdeže kdeže ruce, ruce, nohy nohy máme.nos máme.nos pusu, pusu, oči oči uši uši že že úsmě úsmě šem šem nám nám sluší. sluší.

14 Integroný blok č.3 : Včeličk u lékře Máme Máme rádi rádi sporty sporty Žime Žime zdrě zdrě Role Kdo Kdo mě rodině mě chrání chrání ( ( hči..) hči..) Kde Kde číhá číhá nebezpečí nebezpečí dobrý dobrý den, den, n n co co dnes dnes zhrm? zhrm? Zklepeme Zklepeme n n čelíčko, čelíčko, ťuky, ťuky, ťuky ťuky,, ťuk. ťuk. Jen Jen usměj usměj n n sluníčko, sluníčko, nespi, nespi, stáej stáej kuk? kuk?

15 Pronec Vánoce čeličkou Chrkteristik integroného bloku Tento integroný blok chrkteristický děmi událostmi to -připrume n příchod čertů,ybíráme dárečky, zpíáme koledy, připomínáme ánoční trdice zyky, pečeme perníčky, které pk s rodiči zdobíme. Podporume ánoční pohodu, klid užíáme s dětmi Vánoc.Vedeme děti k doednosti soustředěně nsloucht předčítnému textu pohádek. Podtémt S čerty nejsou žerty Včeličk u stromečku Včeličk ypráí pohádky Kompetence k učení: Má elementární pozntky o sětě lidí,kultuře,přírodě technice,které dítě obklopují. Doede postupot podle instrukcí pokynů. Kompetence k řešení problému Známe opkující tuci snží řešit smosttně (n zákldě nápodoby či opkoání). Při hře upltňu lstní,originální nápdy. Komuniktiní Kompetence Dokáže sdělit sé požitky,pocity náldy. Domlouá sloy i gesty. Sociální personální kompetence Dětským způsobem prou citliost ohleduplnost k druhým. Umí prosdit,le i podřídit při společných činnostech. Činnostní občnské kompetence Zjímá o druhé i o to, co kolem dě. Je oteřené ktuálnímu dění. Má předstu co souldu zákldními lidskými hodnotmi normmi, umí podle toho chot.

16 Integroný blok č.1 : S čerty nejsou žerty Mikulášská Mikulášská ndílk ndílk Role rodině Čert, Čert, Mikuláš Mikuláš Anděl- Andělco co jim jim zzpíáme zzpíáme Pečení Pečení perníčků perníčků Mikuláš Mikuláš MŠ MŠ pěkný pěkný den, den, hádej hádej kdo kdo dnes dnes příjde příjde m? m? Anděl, Anděl, čertík, čertík, Mikuláš, Mikuláš, copk copk ty ty mu mu zzpíáš?žes zzpíáš?žes byl byl hodný hodný to to my my íme, íme, čertík čertík nebojíme.. nebojíme..

17 Leden - Včeličk pod peřinou Chrkteristik integroného bloku Chrkterizoání zimního období e sponí s činnostmi, které tomto období proádíme.boboání,hry n sněhu sněhem,klouzání n prodloužených ycházkách.zimní sporty kolem nás.vlstnosti sněhu, ledu pokusy s nimi souijící.v druhém podtémtu budeme rozít komuniktiní řečoé doedností, rozeznáání hlák n konci n zčátku, rytmické rozděloání slo, upeňoání spráné ýslonosti. Budeme připrot chystt k zápisu n ZŠ.Děti uědomí periodizce dnoho dne, pojmy dopoledne, odpoledne, ečer, noc- den, pod. Podtémt Zim kolem nás Včeličk jde do školy Ráno stáám. Kompetence k učení: Soustředě zkoumá,experimentu pozoru. Učí nen spontánně, le i ědomě, soustředí n činnost. Zdnou práci dokončí. Kompetence k řešení problému Řeší problémy i (náročnější) s pomocí dospělých.rozlišu řešení,která jsou funkční (edou k cílu) řešení, která nejsou funkční-olit mezi nimi. Komuniktiní Kompetence Chápe,že být komuniktiní, inicitiní, střícný, být ýhodou. Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky. Sociální personální kompetence Dodržu sdnná pochopená pridl přizpůsobu jim. Umí yjádřit sůj názor. Rozpoznáá nehodné choání, nímá nespredliost, ubližoání. Činnostní občnské kompetence Dítě í, jkém prostředí ži že sým choáním n něm podílí může olinit. Zjímá o druhé, co kolem dě.

18 Integroný blok č.1: Zim kolem nás Zim Zim přírodě přírodě Co Co umí umí sníh sníh Zimní Zimní rdoánky rdoánky Zim Zim jko jko roční roční období období dobrý dobrý den, den, sníh sníh sype sype z z oknem. oknem. Postíme Postíme sněhuláky, sněhuláky, ezmeme ezmeme boby, boby, sáňky.zim sáňky.zim to to záb, záb, lenoch lenoch ť ť ndáá ndáá!!!!

19 Integroný blok č.2: Ráno stáám. Co Co děláme děláme celý celý den.. den.. Role rodině Den Den noc noc Ráno stáám. Den, Den, týden, týden, Rok.. Rok.. Před Před spním. spním. ráno ráno milé milé dětí,poíme dětí,poíme jk jk čs čs letí. letí. Ráno Ráno šichni šichni stááme, stááme, do do sé sé školky školky spěcháme. spěcháme. V V poledne poledne oběd oběd dáme, dáme, pk pk pohádku pohádku posloucháme. posloucháme. Večerníček Večerníček poí poí šem, šem, že že zs zs skončil skončil dnešní dnešní den den

20 Integroný blok č.3: Včeličk jde do školy Kde Kde bydlím, bydlím, kdo kdo jm jm Role rodině Co Co už už umím umím Ráno stáám. ( ( bry, bry, try, try, ) ) Co Co nás nás čeká čeká e e škole škole Mo Mo škol škol hoj hoj děti, děti, e e školce školce čs čs stršně stršně letí, letí, Se Se sloy sloy budem budem hrát,lepší hrát,lepší než než jk jk lenoch lenoch spát.spráně spát.spráně mlu mlu pozor pozor dej, dej, nej nej mrně mrně nešišlej.k nešišlej.k zápisu zápisu připríme, připríme, co co znát znát ědět ědět poíme.. poíme..

21 Únor Včeličk sět.. Chrkteristik integroného bloku Seznmume s městem, kde bydlíme, s proozem nšem městě.uědomume že kždý z nás jiný třeb j jko tkoého respektot.poznááme některé doprní prostředky, jich ýznm pro čloěk, účel místo pohybu.získááme znlosti o existenci doprních znček, o úloze mforu.uědomot zákldní pridl bezpečnosti účstník lničním proozu.v posledním podtémtu připomeneme trdici Msopustu.Připríme krnel, yrobíme dárky do průodu městem. Podtémt Cest kolem sět Včeličk poolání Msopust e školce Kompetence k učení Orientu prostředí, e kterém ži, kde jsme dom. Má kldný zth k rodnému městu, bezpečí doprě k přírodě kolem nás.orientu Nšem městě. Kompetence k řešení problému Řeší problémy, n které stčí, dokáže dítě říct i pomoc, požádá kmrád. Vnímá elementární mtemtické souislosti.( try znček, pod.) Komuniktiní Kompetence Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky (počítč, udioizuální technik td ) Vede smysluplný dilog n dné tém. Oládá doednosti předcházející čtení psní. Sociální personální kompetence Chápe, že lidé jsou různí umí být tolerntní k jich odlišnostem. Npodobu modely mezilidských zthů, které nchází e sém okolí. Činnostní občnské kompetence Má smysl pro poinnost e hře, práci i učení k úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Vnímá trdice Msopustu e společnosti.

22 Integroný blok č.1: Cest kolem sět Cest Cest do do školky.. školky.. Doprní Doprní prostředky prostředky Doprní Doprní znčky znčky Bezpečí Bezpečí doprě doprě dobrý den,n ýlet my dobrý den,n ýlet my podem.čímpk le, čímpk dětí? podem.čímpk le, čímpk dětí? Letdlo to zduchem letí, po moři Letdlo to zduchem letí, po moři plu loď oblcích plu loď oblcích zducholoď. Auto de po lnici, zducholoď. Auto de po lnici, lenochod zs po Měsíci, lenochod zs po Měsíci, Po kolejích de lk, no děti to Po kolejích de lk, no děti to tk..!! tk..!!

23 Integroný blok č.2: Včeličk poolání Hádej Hádej co co jm jm Role rodině Profe Profe nšem nšem městě městě Kdo Kdo yrábí Ráno yrábí předměty stáám. předměty ěci ěci kolem kolem nás.. nás.. Práce Práce peníze peníze součást součást žiot.. žiot.. ráno milé děti, ten čs le ráno milé děti, ten čs le rychle letí. rychle letí. Až yrosteš bude z tebe - třeb Až yrosteš bude z tebe - třeb zedník, mlíř, ědec, nebo pní zedník, mlíř, ědec, nebo pní učitelk, či zířecí cičitelk. učitelk, či zířecí cičitelk. Kždý z nás jsme děti jiný, buďme Kždý z nás jsme děti jiný, buďme ke Všem lidem milý..!! ke Všem lidem milý..!!

24 Integroný blok č.3: Msopust e školce Msopustní Msopustní rej rej Role rodině Co Co to to Msopust Msopust Ráno stáám. Přípr Přípr n n Msopust. Msopust. Msopustní Msopustní elice elice dobrý dobrý den den do do mk mk přelečem,pojďte přelečem,pojďte děti děti šichni šichni dál, dál, máme máme tdy tdy krnel!! krnel!! Msopustní Msopustní elí,zčne elí,zčne ráno ráno pondělí.od pondělí.od pondělk pondělk do do pátku pátku změní změní třídu třídu pohádku.. pohádku..

25 Březen Včeličk probouzí.. Chrkteristik integroného bloku Jro už tu- děti budou pozorot změny probouzející přírodě.poznát jrní kětiny.získjí poědomí o tom co rostliny potřebují k žiotu.poznjí některé druhy hmyzu ( čelky, motýly, slunéčk dmitečná, mrenečky ) Budeme Experimentot s rostlinmi -rychlení ětéek, sázení mínek S dětmi budeme pozorot prní kytky zhrádkách i okolí MŠ. Vyhledát budeme knihách, encyklopediích Budeme šímt změn počsí přímé souislosti s roční dobou. Seznámíme s trdicemi souijící s příchodem jr - yháněním zimy Podtémt Prní sněženk Jro n zhrádce Oteři knížko.. Kompetence k učení Aktině šímá, co kolem něho dě poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Chce porozumět ům dějům kolem be, které idí. Kompetence k řešení problému Zkoumá experimentu. Využíá při řešení problému fntzii předstiosti. Komuniktiní Kompetence. Hooří hodně formuloých ětách. Rozumí slyšenému. Komuniku s dětmi i s dospělými Sociální personální kompetence. Umí ytořit sůj, lstní názor. Npodobu modely prosociálního choání mezilidských zthů. Činnostní občnské kompetence K úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Chápe, že šichni lidé mjí stejnou hodnotu.

26 Integroný blok č.1: Prní Sněženk Prní Prní jrní jrní rostlinky.. rostlinky.. Co Co potřebu potřebu rostlin rostlin k k růstu růstu Roční Roční obdobíobdobí- Jro Jro Jrní Jrní počsí. počsí. dobrý dobrý den, den, zimu zimu od od Nás Nás yženeme. yženeme. Zoláme Zoláme sluníčko, sluníčko, ty ty probuď probuď kytičko!! kytičko!! Jro Jro ťuká ťuká n n deře, deře, kdopk kdopk z z Vás Vás mu mu oteře? oteře? Bry Bry duhy duhy ne ne Vám Vám ptáci ptáci rcí rcí k k nám nám!!!!

27 Integroný blok č.2: Jro n zhrádce Zhrádk Zhrádk probouzí probouzí Co Co sdí sdí n n zhrádce zhrádce Zířátk Zířátk n n zhrádce.. zhrádce.. Nežiá Nežiá přírodpřírodlstnosti.. lstnosti.. ( ( hlín...) hlín...) ráno kmrádi, km byste ráno kmrádi, km byste n dnesk rádi? No tk třeb n n dnesk rádi? No tk třeb n čs krátký, půjdeme spolu do čs krátký, půjdeme spolu do zhrádky. zhrádky. Tm to krásně ždycky oní, Tm to krásně ždycky oní, modrý zonek n nás zoní.jeho modrý zonek n nás zoní.jeho stry kytičky mcešky i stry kytičky mcešky i sněženky.pojďte s námi n tk sněženky.pojďte s námi n tk tiše, do té tjuplné říše. Kětin, čel tiše, do té tjuplné říše. Kětin, čel motýlků, zřete očk n motýlků, zřete očk n chilku. chilku.

28 Integroný blok č.3: Oteři knížko Jk Jk knížk knížk rodí.. rodí.. ( ( spisotel, spisotel, ilustrátor..) ilustrátor..) Co Co knize knize njdeme njdeme.... Můj Můj hrdin hrdin z z knížky.. knížky.. Knihon Knihon ráno ráno kmrádi, kmrádi, knížky knížky máme máme šichni šichni rádi. rádi. Kolik Kolik nich nich tmstí, tmstí, kdo kdo poslouchá poslouchá dobře í že tm bydlí pohádky dobře í že tm bydlí pohádky s s nádhernými nádhernými obrázky, obrázky, le le tké tké básničky, básničky, říkdl říkdl i i písničky. písničky.

29 Duben Včeličk jí zířecí kmrádi.. Chrkteristik integroného bloku Cílem tohoto témtu známit děti s druhy zířátek to - domácích, olně žijících exotických. Poznt rozdíly mezi nimi, umět roztřídit do skupin stejnými rsy, znky. Děti osojí jk o zířátk strt,tké dozí čím zířátk žií. Budou schopni pojmenot mláďt. Pochopí užitek hospodářských zířt. Podtémt Zířátko dom Kdo n louce ži Exotická zířt Kompetence k učení Aktině šímá, co kolem něho dě poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Chce porozumět ům dějům kolem be, které idí. Kompetence k řešení problému Zkoumá experimentu. Využíá při řešení problému fntzii předstiosti. Komuniktiní Kompetence. Hooří hodně formuloých ětách. Rozumí slyšenému. Komuniku s dětmi i s dospělými Sociální personální kompetence. Umí ytořit sůj, lstní názor. Npodobu modely presociálního choání mezilidských zthů. Činnostní občnské kompetence K úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Chápe, že šichni lidé mjí stejnou hodnotu

30 Integroný blok č.1: Zířátk dom Zířátk Zířátk n n doře, doře, e e stáji stáji Užitek Užitek hospodářských hospodářských zířt zířt Péče Péče o o zířátk zířátk Vlstnosti Vlstnosti zířátek zířátek ráno ráno milé milé dětí, dětí, ten ten čs čs nám nám tu tu stršně stršně letí letí.o.o čem čem bude bude poídání poídání?? Žádné Žádné těžké těžké hádání.. hádání.. Vždyť Vždyť máme máme šichni šichni rádi rádi zířecí zířecí kmrádí kmrádí!!pejk,!!pejk, koz, koz, kočičk, kočičk, oce, oce, koník, koník, kričk. kričk. Tk Tk už už poběž poběž honem honem k k nám nám poslouchej poslouchej co co poídám. poídám.

31 Integroný blok č.1: Kdo n louce ži.. Kdo Kdo má má křídl křídl Zířátk Zířátk le, le, u u ody.. ody.. Hmyz Hmyz Péče Péče mtky mtky o o mládě mládě ( hnízd, nory ( hnízd, nory pod ) pod ) jk jk máme máme?? N N cestu cestu spolu spolu dáme pojdte dáme pojdte s s námi námi n n tk tk tiše, tiše, do do té té tjuplné tjuplné říše, říše, kětin, kětin, čel čel motýlků motýlků Zři Zři oči oči n n chilku, chilku, uidíš uidíš co co idět idět není, není, nom nom možná možná dětském dětském snění-mlí snění-mlí skřítci skřítci i i íly íly -honí -honí čelky čelky i i motýly.. motýly..

32 Integroný blok č.3 : Exotická zířátk Zířátk Zířátk s s kopýtky.. kopýtky.. Zířátk Zířátk u u odní odní nádrže.. nádrže.. ( ( bobr, bobr, delfin, delfin, tulen..) tulen..) Plzy Plzy Cizokrjní Cizokrjní ptáci.. ptáci.. dobrý dobrý den, den, z z zířátky zířátky podem. podem. Z Z ppíru ppíru yrobíme, yrobíme, pk pk z z kostek kostek postíme postíme Velikánskou Velikánskou ohrdu ohrdu zoologickou zoologickou zhrdu.. zhrdu..

33 Kěten Včeličk přírodě.. Chrkteristik integroného bloku Rdostné prožíání osly ke dni Mtek.Pozbuzoání úlí dítěte při příprě pásm eršů písniček pro mminky.vyjdřoání předst pozntků, co pro nás mmink znmená.chápt dnoduché rodinné zthy úlohu dnotliých členů. Výrob dárečků k mmince. V druhém podtémtu budou přírod, bouřk, od, sluníčko předmětem mnoh ýtrných, prconích pěeckých činností. Děti tké známí s pojmy mo město, obec, má lst. Osojí pozntky sponé státním znkem nší lsti pod. Podtémt Mo mmink Včeličk jí sět Mo město Kompetence k učení Poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Dokáže postupot podle instrukcí Kompetence k řešení problému Přirozenou moticí k řešení dlších problémů tucí pro něj pozitiní odez n ktiní zám. Nebojí chybot. Komuniktiní Kompetence Průběžně rozšiřu sloní zásobu. Dokáže yjádřit sé prožitky různými způsoby. Sociální personální kompetence Uědomu, že z sé dnání odpoídá ne důsledky. Komunikce s dospělými, která mu nepřímná, umí odmítnout. Činnostní občnské kompetence Chápe pridl soužití mezi rsteníky. Dbá n osobní zdrí bezpečí so i druhých.

34 Integroný blok č.1 :Mo Mmink Má Má rodin.. rodin.. Osl Osl ke ke dni dni Mtek Mtek Vzthy Vzthy mezi mezi členy členy rodiny rodiny ( ( role role rodině..) rodině..) Důěr, Důěr, podpor podpor,, lásk lásk k k bližným bližným dobrý dobrý den, den, mmince mmince mi mi popřem. popřem. S S ní ní dobře dobře n n sětě, sětě, srdíčko srdíčko s s ní ní rozkete. rozkete. Mo Mo milá milá mmink, mmink, jk jk máji máji kětink.. kětink..

35 Integroný blok č.2 : Včeličk jí sět Stromy, Stromy, keře, keře, rostliny, rostliny, bylinky.. bylinky.. Nežiá Nežiá přírod.. přírod.. Chráníme Chráníme přírodu přírodu Čisté Čisté žiotní žiotní prostředí prostředí D D dobrý dobrý den den,.,. Pojdte Pojdte děti děti honem honem m.do m.do přírody přírody nkoukneme, nkoukneme, jk jk jí jí chránit chránit poíme. poíme. Slunce Slunce zlté zlté n n zem zem sítí, sítí, ybru ybru pestré pestré kítí. kítí.

36 Integroný blok č.3 :Mo Město Dopr Dopr e e městě.. městě.. Mé Mé město, město, pmátky pmátky něm.. něm.. Důležité Důležité budoy budoy nšem nšem městě městě Stát Stát EU EU dobrý dobrý den, den, n n procházku procházku sětem sětem jdem jdem Nše Nše město město nše nše zem,dozíme zem,dozíme o o nich nich še še

37 Čeren Včeličk slí.. Chrkteristik integroného bloku Oěřoání zpětné zby- co šechno umíme, slíme den dětí, zdíme n ýlety, soutěže-pohodoý plný překpení poslední měsíc.poídáme o odě Nší plnetě.rozloučíme s dětmi, co nám odejdou po prázdninách do školy. Podtémt Dětský den Včeličk esmír Se čeličkou u ody Kompetence k učení Získnou zkušenost upltňu prktických tucích i dlších učení. Má elementární pozntky sětě lidí, kultuře, o jich rozmnitostech proměnách. Kompetence k řešení problému Řeší problémy n zákldě bezprostřední zkušenosti. Zpřesňu početní předsty, užíá početních mtemtických pojmů. Komuniktiní Kompetence V běžných tucích komuniku bez zábrn. Ví, že lidé dorozumíjí i jinými jzyky. Sociální personální kompetence Je schopné respektot druhé. Dodržu pridl zákldních společenských náyků. Činnostní občnské kompetence Umí přizpůsobit dných okolnostem. Má smysl pro poinnost, práci učení.

38 Integroný blok č.1 :Dětský den Sátek Sátek šech šech dětí dětí Osl Osl MŠ MŠ Jcí Jcí jsme jsme ( ( br br pleti, pleti, pohy..) pohy..) Kdo Kdo to to kmrád kmrád milé milé děti, děti, nd nd hlou hlou nám nám mráček mráček letí. letí. Zlté Zlté slunce slunce pálí, pálí, hře, hře, míček míček už už n n nás nás smě smě Poběž Poběž honem honem rychle rychle en, en, oslíme dětský den!!!! oslíme dětský den!!!!

39 Integroný blok č.2 :Včeličk esmír Peniny Peniny sětdíly sětdíly Sluce Sluce Země Země Oceány Oceány moře moře Lesy Lesy ráno milé děti, školní rok ten ráno milé děti, školní rok ten stršně letí. Máme tu šichni stršně letí. Máme tu šichni rádi, stli z nás kmrádi. N rádi, stli z nás kmrádi. N plnetě společně, žime tu sttečně. plnetě společně, žime tu sttečně. Nše milá Zemičk krásnoučká Nše milá Zemičk krásnoučká celičká!!! celičká!!!

40 Integroný blok č.3 :Se čeličkou u ody Vodní Vodní žiočichoé.. žiočichoé.. Řeky, Řeky, potoky potoky zer.. zer.. Vod- Vodzdroj zdroj žiot žiot Vlstnosti Vlstnosti ody.. ody.. slunce slunce sítí, sítí, Co Co tk tk spolu spolu k k odě odě jíti. jíti. O O odě odě poíme, poíme, noé noé ěci ěci dozíme dozíme

41 Ahoj Děti Ahoj děti. Přeji Vám pěkné prázdniny!!! Vše Včeličk

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2014 2015 V Bohumíně 1. září 2014 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Motýlci + Včeličky Školní rok 2013/2014 Třída: MŠ Dolní Studénky Učitelky: Vedoucí učitelka: Iva Janková Učitelka: Asistent pedagoga: Asistent pedagoga: Provozní zaměstnanci:

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt Voda nad zlato Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: 1) Podoby vody - její význam pro

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Příroda včera, dnes a zítra

Příroda včera, dnes a zítra Mateřská škola v Klínci, Klínec 132, okr. Praha západ Příroda včera, dnes a zítra Roční třídní plán pro školní rok 2012 2013 se zaměřením na EVVO Zpracovala: Martina Kumštátová DiS ředitelka školy Co může

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Webová aplikace pro Pink Crocodile

Webová aplikace pro Pink Crocodile Webová aplikace pro Pink Crocodile Cíl Tento dokument popisuje požadavky na webovou aplikaci pro školku Pink Crocodile, která bude sloužit k výuce dětí se speciálními potřebami. Úvod Úkolem tohoto projektu

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více