ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava LX. cena: 10 Kč

2

3 Vzhledem k blížícím se komunálním volbám nebude v tomto čísle zpravodaje úvodní slovo starosty zveřejněno. Rozhovor s kronikářkou obce Rusava Dění v obci... Vedení obecní kroniky patří neodmyslitelně k činnostem, které tvoří agendu obcí. Zaznamenávání místní současnosti pro budoucí generace je krásnou, přesto z mnoha pohledů nevděčnou a nedoceněnou prací, kterou musí obec povinně vykonávat na základě zákona 132/2006 Sb. Naše obec má historii vcelku dobře zmapovanou, doloženou i zapsanou hlavně díky ochotným lidem, kteří kronikářství propůjčili kus svého života v dobách minulých i současných. Současnou kronikářkou obce je Mgr. Eva Kubišová, učitelka ZŠ, která ochotně odpovídala na mé otázky. Jak dlouho žijete na Rusavě? Na Rusavě bydlím od roku 1996, kdy jsem se přistěhovala z Osoblahy se svou rodinou do obecního bytu ve škole. Pocházím z Kroměříže, ale mé kořeny jsou rusavské, protože moje babička, Emilie Hanušová, rozená Pánková, se na Rusavě narodila a do svatby žila na Hořansku, kde ještě stojí její rodná dřevěnice. Mým snem bylo se na Rusavu někdy vrátit a dalo by se říci, že osud zapracoval. Již jako patnáctiletá jsem jezdila na letní i zimní tábory na Jestřabí (Hulínky podle tehdejšího našeho pojmenování) jako praktikantka, později i jako vedoucí. V roce 1996 se uvolnilo místo ve škole. A tak jsem tady. Kdo vás k psaní kroniky přivedl? K psaní kroniky mě přivedla paní Marta Bílková, dlouholetá kamarádka z dětství mé maminky. V době mého nástupu do školy byla místostarostkou obce. S odstupem času Zpravodaj obce Rusava 1

4 nechápu, proč se kronikářkou tehdy nestala ona. Byl to člověk, který Rusavou žil a určitě shora sleduje, co se tady děje. Ona byla mým nenahraditelným rádcem a pomocníkem. Paní Marta mi sehnala všechny kontakty, jezdila se mnou po návštěvách, poradila vždy, když jsem potřebovala pomocnou ruku. Staly se z nás navzdory generačnímu rozdílu kamarádky. Paní Marta Bílková zemřela nečekaně 13. listopadu 2005 a tím začal můj samostatný boj s minulostí a současností Rusavy. Osm let jsem byla předsedkyní kulturní komise v Zastupitelstvu obce Rusava. Co je těžištěm vaší práce? Pořizování zápisů a vylíčení současného života obce je dán 1 zákona 132/2006 Sb. Povinným těžištěm každé kroniky je tedy záznam zpráv o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Jaké prameny k zápisu využíváte? Pro tuto činnost plně využívám podklady z obecního úřadu. Základní jsou zápisy ze zasedání obecní rady, obecního zastupitelstva, ale také místního zpravodaje. Povinností kronikáře je také sledovat vývoj statistických dat v obci. Vzhledem k tomu, že spolky, které v obci fungují, jsou na vysoké úrovni, není problém zjistit jejich celoroční činnost. Jaká je struktura zápisu do kroniky, která je v naší obci vedena elektronicky? Rok vždy začínám úvodem tj. připomenutí nejdůležitějších celostátních událostí, které se více či méně dotkly i života místních obyvatel. Již zmiňované zápisy z rady či zastupitelstva patří do obecních záležitostí. Dále navazuje hospodaření obce, veřejný život spolků a občanských sdružení, kulturní dění v obci, školství, ale i počasí apod. Psaní kroniky je činností poměrně časově náročnou. Jak to zvládáte a kolik let se této práci věnujete? Jak se říká, čas se vždycky najde. Ale osobně si myslím, že by kroniku obce měl psát starší člověk, který se na Rusavě narodil. Každým rokem se koná sraz kronikářů z okresu Kroměříž, kde jsem já byla před 11 lety benjamínkem. Teď jsem již starší, ale přesto se necítím po úmrtí paní Marty Bílkové být tou správnou kronikářkou. Proto touto cestou prosím úžasné lidi, které znám, ale nechci je konkrétně oslovit: Dělejte kronikáře obce, který by naplnil tuto náročnou funkci, aby měla plný smysl. Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování. Kromě lidí mají své osudy i věci, místa, obce i země. Každá obec by měla znát svoji historii, protože v ní je spousta poučení, zkušeností i tradic. S kronikářkou obce si povídala Dana Gajdošová 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Rozhovor s farářem Machem V druhé polovině tohoto roku došlo ke změně ve vedení sboru Českobratrské církve evangelické v Rusavě. Farář Ludvík Svoboda pracoval v tomto sboru 18 let. V prusinovickém sboru nastoupil v roce 1980 a deset let byl administrátorem sboru v Rusavě, po něm pak jako faráři nastoupili farář Hanák a Adámek. V roce 2000 však farář Adámek odešel a farář Svoboda opět začal z Prusinovic administrovat Rusavu. To trvalo do r. 2008, kdy v Prusinovicích nastoupil farář Leoš Mach a farář Svoboda byl zvolen farářem rusavského sboru. Protože přibývala léta a přibývaly i nemoci, rozhodl se farář Svoboda, že k 30. červnu 2010 podá rezignaci a skončí svou farářskou činnost. Své farářské působení zakončil Seniorátní evangelickou nedělí, která se v Rusavě konala 6. června. Bylo to shromáždění členů církve z celého seniorátu a za pomoci obce i základní školy proběhlo úspěšně. S Rusavou se však farář Svoboda zcela nerozešel, občas ještě na Rusavu zajíždí kázat. Od 1. července 2010 se stal administrátorem rusavského sboru farář Mgr. Leoš Mach, který působí v Prusinovicích. Chtěl bych se Tě, Leoši, zeptat, co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl stát se farářem Česko bratrské církve evangelické? Jakými školami jsi prošel, než se tato Tvoje tužba naplnila? Na myšlenku práce v církvi mne přivedli lidé kolem mne a stalo se to nějak postupně. Po skončení základní vojenské přípravy v lednu 1990 jsem se vrátil do výborného kolektivu mládeže v mém rodném pardubickém sboru a chrudimském seniorátu. Začal jsem s nimi pořádat tábory pro děti a mládežnická setkání. Byl jsem vybrán za mládež do staršovstva jednoho malého vesnického sboru, kam jsme s mládeží pravidelně jezdili. V 21 letech mne zvolil rodný pardubický sbor do svého staršovstva. To mne také vyslalo na pomaturitní nástavbu v Hradci Králové, kde jsem vystudoval Biblickou a misijní školu. Senior chrudimského seniorátu a další budoucí kolegové mne povzbuzovali a dotvrzovali mi tak Boží pověření k tomuto novému úkolu. Před základní vojenskou přípravou jsem se totiž původně chtěl stát učitelem. Bůh a lidé kolem mne mi ale dosvědčili, že mám vyučovat jinak, Písmo svaté a evangelium Ježíše Krista, které se snažím nejen učit, ale také především žít. Díky podpoře lidí kolem mne v rodině, ve sboru a seniorátu jsem pak při zaměstnání vystudoval v rámci Univerzity Karlovy v Praze Evangelickou teologickou fakultu. Kde bylo Tvoje první působiště? Mé první působiště bylo v rámci chrudimského seniorátu, farář senior Gregor mne však nechtěl jen do kanceláře, ale od začátku mne posílal na sbory. Můj první sbor, kde jsem měl sloužit evangeliem, byla malá vesnička s tolerančním kostelem poblíž Luže s názvem Lozice. Jak ses dostal do Prusinovic? Do Prusinovic jsem přešel po čtrnácti letech praxe kazatele ČCE na základě nabídky a volby prusinovického sboru. Manželka má navíc rodinu v Kroměříži, proto jsme toužili se do tohoto kraje posunout. Zpravodaj obce Rusava 3

6 Jaké jsou Tvoje záliby a koníčky? Zálib mám mnoho a na mnoho nezbývá čas. A tak snad jen to, co využívám i v práci, a to je hudba, práce na PC Co bys nám chtěl povědět o své rodině? S manželkou máme syna Lukáše, studenta osmiletého gymnázia v Holešově a dceru Kristýnu, žačku ZŠ Prusinovice. V Prusinovicích působíš již dva roky. Jak se Ti tam líbí a jak si tam zvykla Tvoje rodina? Prusinovičtí nás přivítali a vzali mezi sebe s otevřeným srdcem, a to se snažím nezklamat. Jak to, že jsi nyní také farářem-administrátorem na Rusavě? Spolupráce s rusavským sborem trvá již delší dobu. Bratr farář Ludvík Svoboda Rusavu spravoval s malými přestávkami také již od počátku svého působení v Prusinovicích. Lidé z Prusinovic a Rusavy mají k sobě blízko a jsou ochotni i nadále se podporovat. Na Rusavě působíš teprve od 1. července Jaké máš první dojmy z tohoto působení? Na Rusavě sloužím rád, setkal jsem se zde s příjemnými a obětavými lidmi a těším se na další spolupráci i s obcí a místní školou. Rozmlouval Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář Dětský den na Rusavě Ráno 6. června 2010 modrá obloha to byl slibný začátek dne, který je určen pro děti z Rusavy a okolí. Tak jako každý rok byl pro děti připraven program, který začínal pohádkovým lesem a pokračoval soutěžemi. Menší problém nastal, když jsme zjistili, že je nás členů AK, kteří mohou aktivně pomoci, málo. Jelikož převládají maminky s malými dětmi, rozhodli jsme se požádat o pomoc rusavskou omladinu. Ti nám ochotně pomoc přislíbili. Takže jsme mohli potkat v pohádkovém lese Sněhurku v podání Petry Šicové, Marfušu Katky Pavelcové, Rumcajse s Mankou Staně Ježka a Markétky Vaculíkové, Shreka s Fionou Martiny Stachoňové a Miry Vaculíka, Broučky Martiny a Markétky Sedlákových a naše stálé členy Ferdu Jendy Pavelce, manžely Horákovy Vodníka s Ježibabou. Do vlastních řad jsme sáhli pro pomoc k našim dětem, které dříve samy soutěžily a teď nám ochotně přišly pomáhat. Takže díky všem: Kamil Zbranek, Peťa Mikšík, Ondra Macek, Laďa Vašík, Martin Ševčák, Tom Zbranek, Lucka Zbranková a Adélka Zapletalová, Pavlínka Botíková, Tom Bednář, holky Navrátilovy Karolína, Klára a Vendulka. Jednou z disciplín, která se dětem moc líbila, byl paintball. Nejdříve musely děti podlézt pod maskovací sítí a poté se dostaly k paintballovým pistolím, kde dostaly 3 kuličky a ty musely vystřelit na daný cíl. Některé děti byly moc šikovné a podařilo se jim to napoprvé a těm, kterým se to nepovedlo, si to mohly jít vyzkoušet znovu. Dokonce i někteří dospěláci si 4 Zpravodaj obce Rusava

7 šli vyzkoušet tuto disciplínu a museli uznat, že to opravdu není tak jednoduché. Za zapůjčení paintballových pistolí a asistenci při tomto úkolu patří díky Adovi a Filipovi Hradilovým. Po projití pohádkovým lesem dostaly děti balíček a mohly si vybrat z velkého množství nafukovacích balónků. Tady nám pomohli Martin a Míša Kolajovi a Zdeněk Bartek. A kdože letos v tombole vyhrál koloběžku? Móóóc velkou radost jsme udělali Jirkovi Mackovi, který tomu v první chvíli nechtěl uvěřit. Samozřejmě poděkování patří také všem našim členům a hlavně sponzorům, kteří nás v době finanční krize neodmítli. Takže doufám, že se za rok najde opět dost ochotných nadšenců a uděláme dětem opět krásný den. Pavla Ševčáková, Aktivní klub Rusava Rybářské závody Dne uspořádal rybářský spolek na Rusavě Rybářské závody, kterých se zúčastnilo 26 soutěžících. Předseda spolku p. Prokopovič všechny zúčastněné přivítal a v 6 hod. celou akci zahájil. Počasí nám přálo, již od ranních hodin svítilo slunce a to přilákalo spousty diváků, kteří neodolali vůni grilovaných makrel a vychlazeného pěnivého moku. Plno práce měl i rozhodčí p. Eduard Svoboda, poněvadž se podařilo z rybníku vytáhnout 35 kaprů. Nevzpomínám si, že by se někdy tolik ryb ulovilo. V 13 hod. byla soutěž vyhodnocena: na 1. místě se umístil Martin Mikšánek z Rusavy, 2. místo získal Martin Mikšík ze Slavkova a na 3. místě skončil Libor Jantula opět ze Slavkova. Po vyhlášení výsledků jsme vylosovali tombolu a s pozdravem Petrův zdar akci ukončili. Výtěžek ze závodů investujeme opět na zarybnění rybníčku pod Čecherem. za rybářský spolek Pavel Sedlák Zpravodaj obce Rusava 5

8 Svatojánský oheň V sobotu 19. června v pět hodin odpoledne se ozvalo třesknutí salvy z ručnic rusavských portášů oznamující zapálení svatojánského ohně na Klapinově. Zvyk zapalování ohňů v předvečer svátku Sv. Jana je spojen s řadou lidových zvyků a sahá daleko do minulosti ohně bývaly vidět na většině kopců široko daleko. Děvčata pletla z devatera kvítí věnečky, které pak prohazovaly plameny a mládenci se je snažili chytit. Ze zvyků dnes v povědomí zůstalo už jen skákání přes oheň, které mělo úspěšnému skokanovi přivodit pevné zdraví a výška jeho skoku pak ukázat, jak vysoký vyroste len na polích. Na Klapinově se sice neskákalo, protože s velikostí ohně by měl problém nejeden zdatný atlet, a kdyby se mu to podařilo, co by si pak počali hospodáři s tak vysokým lnem. I tak si kolemjdoucí mohli přisednout, občerstvit se a přidat se ke zpěvu country kapely Jalové hlasy. Prožili tak noc, která bývala poslední oslavou léta a po níž se lidé navraceli k zábavám až po sklizni úrody. Strážci hostýnských hor se už teď těší na setkání s vámi při dalších akcích, které budou pořádat. z pověření našeho pana kaprála Martin Ryšica 6 Zpravodaj obce Rusava

9 Myslivecké odpoledne pro děti a mládež Dne mělo myslivecké sdružení Rusava v prostorách koupaliště již potřetí pořádat akci pod názvem Myslivecké odpoledne pro děti a mládež tu jsme však museli z důvodu nepříznivého počasí přeložit. Myslivecké odpoledne tak proběhlo v pátek , i když ráno to vypadalo ještě špatně, bylo zataženo a pršelo; v dopoledních hodinách ale přestalo, obloha se vyjasnila, sluníčko krásně vysušilo hřiště na koupališti a ve 14 hod. Myslivecké odpoledne začalo. Opět jsme měli pro děti připravenu spoustu her, soutěží, střelbu ze vzduchovky, a samozřejmě za každou disciplínu byly děti odměněny žetony, které si vyměnily za sladkosti. V 18 hod. jsme odpoledne s dětmi ukončili a začali sportovní areál koupaliště chystat na večerní zábavu pro mládež, která začala ve 20 hod. a až do 2. hod. ranní se na ní střídaly rockové skupiny Čuňaski a Prinz. Celá tato akce se konala pod záštitou statutárního náměstka Zlínského kraje p. Libora Lukáše a starosty obce Rusava p. Bohumila Škarpicha, kteří nám na tuto akci poskytli dotaci. MS Rusava děkuje obecnímu úřadu za bezplatné využití těchto prostorů na tuto akci. Pavel Sedlák, Myslivecké sdružení Rusava Chata lehla popelem Chatu v plamenech na Rusavě pod Skalným v pátek v těžce dostupném terénu pod lesem oznámilo hasičům hned několik svědků. Profesionální jednotky z Bystřice pod Hostýnem a Holešova posílily i jednotky dobrovolných hasičů z Rusavy, Bystřice pod Hostýnem a Holešova. Později k zásahu dorazili profesionálové ze Zlína, kteří v té době dokončovali práce po dopravní nehodě u Fryštáku. První jednotce hasičů se podařilo k hořící chatě dostat asi po patnácti minutách od výjezdu, ale v té době už bylo vidět požár z dálky. Postupně bylo nataženo více proudů vody a začal hasební zásah. Požární útok směřoval k zabránění rozšíření plamenů do okolí lesa. Chatu i přes zásah šesti jednotek hasičů zcela pohltil oheň. V tomto stádiu požáru hasiči už nedokázali zničený Zpravodaj obce Rusava 7

10 objekt uchránit a ze stavební části zůstalo jen torzo, popsal situaci mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Po třech hodinách intenzivního zásahu a dohašovacích prací se podařilo požár uhasit. Několik cisteren k místu požáru kvůli těžšímu terénu nedojelo, asi dvě stě metrů museli hasiči pěšky. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn. Vyšetřovatel hasičů z Kroměříže vyloučil úmyslné založení požáru a dál případ šetří v oblasti technické závady na elektroinstalaci nebo na některém ze zapojených spotřebičů, dodal mluvčí. Dana Gajdošová Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na nákup přenosné motorové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě Dotace Zlínský kraj Vlastní zdroje obce Kč Kč Krásky se soustředily na Rusavě Příprava druhého ročníku Podhostýnské miss nabírala v srpnu obrátky. Finalistky soutěže se o posledním prázdninovém víkendu sjely do welness hotelu Rusava, aby natrénovaly společné vystoupení. Energie, se kterou se dívky pustily do nácviku choreografie, sklidila úspěch. I bez kostýmů, v civilu, to slečnám slušelo. Děvčata ještě musí zapracovat na volných disciplínách, které budou na téma Legendy se vracejí, dodala režisérka programu Jana Kroupová. Soutěžícím nedělal problém nácvik chore- ografie ani promenády prozatím bez společenských šatů či dokonale padnoucích plavek. Ta pravá pódiová show doprovázená světelnými efekty čekala na diváky v bystřické sportovní hale Sušil. A bylo na co se dívat. Finálový galavečer, který se konal 17. září, předčil svou návštěvností. V programu vystoupil David Spilka, Pavel Novák ml. a bystřické mažoretky. Výkony dívek patřičně okořenil moderátor Petr Vágner alias záchranář z Ordinace v Růžové zahradě. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Titulem Podhostýnská miss se pyšní Denisa Biskupová z Bělotína na Přerovsku. Vítězství jsem opravdu nečekala, mám zdravotní problémy a na finále jsem si odskočila z lázní, prozradila překvapeně osmnáctiletá studentka. Hned tři šerpy ozdobily hruď Nikole Vavříčkové, první vicemiss. Sympatická, talentovaná jedenáctka učarovala svým kouzlem osobnosti. Jeden z titulů zůstává doma, druhou vicemiss se stala Bystřičanka Karla Matějková. Ivaně Hradilové náleží titul Miss Média, další z vyhlášených ocenění. Mgr. Eva Mikešková Zemřela nejstarší občanka Rusavy V minulém čísle Zpravodaje jsme poslali fotografickou gratulaci paní Marii Mozolové, která oslavila 7. srpna krásných sto jedna let. Dnes čtenářům Zpravodaje přinášíme smutnou zprávu. Paní Marie Mozolová, nejstarší obyvatelka Rusavy, zakončila svou životní pouť dne 1. září. Zemřela doma na Solisku, obklopena svými nejbližšími. Paní Marie Mozolová, rozená Nechutová, se narodila a vyrůstala v Cetkovicích v okrese Blansko společně s pěti sourozenci, kteří se také dožili vysokého věku. Prožila obě světové války, první republiku a rakousko-uherské císařství. Na Rusavu se dostala v roce 1936 díky svému bratranci Ladislavu Doleželovi, který na Rusavě učil. Provdala se za pana Jaroslava Mozolu, se kterým vychovala dvě děti: syna a dceru. Stala se milovanou několikanásobnou stařenkou a prastařenkou. Zpravodaj obce Rusava 9

12 Za paní Mozolovou jsem poprvé přišla v roce 2008, kdy jsem ji požádala o krátký rozhovor do Zpravodaje k jejím 99 narozeninám. Při mém odchodu si posteskla, že za takovou starou ženskou už málo lidí přijde. A tak jsme si slíbily, že se občas uvidíme. A nezůstalo jen u slibu. Viděly jsme se každý měsíc alespoň jednou, a když se blížily narozeniny, tak každý týden, a tak to trvalo až do posledních narozenin. Paní Mozolová se stále zajímala o dění okolo sebe. Občas mě překvapila informací, kterou se dověděla třeba z novin. Velice hezky se s ní povídalo. Její vitalita a optimismus byly více než obdivuhodné. Na naše setkání se těšila, a když se mi nepodařilo se za ní zastavit, hned s další návštěvou mi s úsměvem na rtech a s rukou nad hlavou vyhubovala kde su, co se se mnou děje. Mezilidské vztahy se odvíjejí na různých úrovních a jsou závislé pouze na osobním vědomí lidí, žijících v různém prostředí. Hluboké vztahy jsou obohacující a krásné, protože jsou vedeny lidským citem a nic nezabrání jejich budování a prohlubování, když máme vůli. V určitou chvíli stačí pouhá přítomnost, která je obohacující pro obě strany. Dana Gajdošová Mezinárodní setkání britských vozů Mini na Rusavě Třinácté setkání britských vozů Mini pod názvem NarozeMini se tentokrát konalo od pátku do neděle na Hotelu Rusava. A co je to Mini? Neuvěřitelné vozidlo z dílny Turka řeckého původu s britským občanstvím inženýra Alexandra Arnolda Constantina Issigonisova, které sklízelo před 50 lety spíše posměch tak maličká kola přece nemohou vydržet ani tu nejmenší díru ve vozovce, plochý volant se musí držet spíše jako dort, do zavazadlového prostoru se nevejde ani kočka apod., má své místo na trhu dodnes. Důkazem toho jsou i majitelé vymazlených autíček, kteří se účastnili setkání na Rusavě. Mnohdy museli překonat vzdálenost několikanásobně větší, než byla délka samotného závodu Bratislava 220 km, Praha 298 km, Vídeň 222 km, Budapešť 412 km, Warszava 488 km. Závod začal páteční nepovinnou noční etapou WARM UP. Noční trať vedla přes Bystřici pod Hostýnem a dále známými serpentinami na Tesák a Troják s odbočením do Rajnochovic. Odtud už trasa směřovala přes Bystřici pod Hostýnem do Bílavska, kde byl plánovaný uzavřený úsek závodu, a poté už následovala cesta zpět na Rusavu. Pěkným zpestřením nočního závodu byl neobvyklý úkol, který se plnil v temném lese na Tesáku, kde každá posádka musela opustit své Mini a pěkně po svých se vydala hledat lesního muže pro splnění daného úkolu. 10 Zpravodaj obce Rusava

13 Pro další zpestření byly připraveny i otázky zaměřené na téma Mini a osobnosti. Zahájení sobotní části NarozeMini začalo slalomem na kole s obráceným šlapáním. Trochu nám zatrnulo, když nám jeden maďarský účastník na kole ujel z kopce, neschopen zabrzdit. Nakonec vše dobře dopadlo a ve zdraví se zpět vrátil na start, dodal, teď už s úsměvem, jeden z organizátorů závodu Lumír Holas. Sobotní orientační Rally autíček Mini se jelo za běžného provozu s dodržením všech rychlostních omezení silničního provozu trasou rychlostních zkoušek slavné Barum Rallye přibližně 100 km dlouhé. Trať nabrala stejný směr jako v páteční podvečer přes Bystřici pod Hostýnem a dále přes Tesák až na Troják dále přes Hošťálkovou a Držkovou až na letiště do Slušovic. Zde už byl připraven sprint na 200 m měřený časomírou, který byl vyhodnocen samostatně. Z letiště byla odstartována druhá část sobotní rally, která vedla přes Zádveřice s cílem ve Všemině, kde byl připraven slalom. Po slalomu následovala poslední část rallye, která vedla přes Trnavu do Podkopné Lhoty a přes Držkovou do cíle na Rusavě. Zde nám trochu zkomplikoval průběh jeden místní obyvatel, který nám zabránil v průjezdu spojkou mezi Všeminou a Trnavou. Všechna úřední povolení co jsme měli, nám v tu chvíli byla na nic. Naštěstí šlo tento úsek objet přes Slušovice, nikdo nezabloudil a všichni dojeli zdárně do cíle, kde následovalo vyhlášení vítězů, dodal Lumír Holas. Dana Gajdošová Zpravodaj obce Rusava 11

14 Na houbařských cestičkách Hostýnské hory, Rusava kraj krásný, pokrytý loukami a lesy, protkaný nesčetnými cestami, stezkami, chodníčky a pěšinkami po staletí prošlapávanými. Kraj stvořený pro lidi, kteří mají rádi přírodu po celý rok. Doba letních dovolených skončila, ale houbařská sezona by ještě končit neměla. A že jsou letos lesy opravdu štědré. Houbařem se může stát každý. Naštěstí to každý neudělá. Přesto se ve většině lidí ozve při pohledu na košík hub cosi zvláštního, nepopsatelného, rozněžnělého; jakási prastará touha sběrače a lovce. Někdy se lidé posmívají nimrodům nebo rybářům, ale houbař s košíkem hříbků, křemenáčů, kozáků, lišek či suchohřibů bývá objektem obdivu. Houby vyvolávají kladné emoce a houbaři mívají dobré srdce. Rádi se rozdělí o přebytky (zvláště, když toho táta donese tolik, že už máma neví, co s tím) a udělají radost sousedům či známým. Ale o místa nálezů se dělí neradi a drží si je pod pokličkou. Domnívají se, že to místečko znají jenom oni alespoň do té doby, než tam postupně potkají všechny své rivaly a konkurenty. Pak přijdou na to, že lesa je dost pro všechny a záleží jen na všímavosti, zkušenosti a taky troše toho štěstíčka, protože nikdo nevidí všechno a každý má svou šanci. Houbař chodí obvykle nejraději sám. Požitek z ticha lesa, pohledů, které se nabídnou vnímavému člověku tiše a pokorně se pohybujícímu to nejde popsat, to se musí prožít. Kolikrát se houbař skloní, podřepne, ohne záda k bukovému listu dokonale přestrojenému za hlavičku hříbku. Ale pak přece jen neposkvrněná krása hříbku čerstvě vykukujícího z černé hlíny a navzdory tomu čisťounkého. Nebo tu nápadný semafor hlavičky křemenáče a přece pro mnohé neviditelný. Tam zas pyšná hlava bedly vysoké umně ukrytá ve vysoké trávě. A semišové kloboučky suchohřibů a babek mezi hvězdičkami mechu. Tu se houbař zastaví, a prohlíží tu krásu ze všech stran, kochá se, některý v duchu odříká i svou tajnou děkovnou modlitbičku. Pak teprve houbu vyjme ze země, očistí a něžně uloží do košíku, jako by to bylo jeho děťátko. Ještě uklidit okrojky, zahrnout jamku po třeni a jde se dál. Není větší hrůzy pro houbaře, než když se rozkřikne, že rostou. To jsou pak okraje lesů zataraseny hradbami aut, lesy plné řvoucích rodinek táhnoucích v rojnicích a zanechávajících za sebou spoušť. 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Málokterá čirůvka, holubinka, ryzec či růžovka odolá vydloubnutí berličkou nebo rozkopnutí. Roztomilé jsou i hromádky hřibů žlučníků a kříšťů na pokrajích lesa, když to znalé duši houbařské nedá a milého kolegu upozorní na jeho omyl. Houbař prchá z lesa a čeká, až ti jednorázoví taky houbaři odtáhnou a v lese zase nastane pohoda. A když prostě nerostou? Člověk, který má les opravdu rád, nežehrá a nelituje. Les zná a ví, že je to jeho zákonitost. Stejně si do lesa zajde a donese si zdravě znavený organismus, provětrané plíce, okysličenou krev, v nose plno vůní, vyčištěnou hlavu a v paměti obrázky, které si může promítat po celý čas, kdy bude nevlídno a les si od nás taky bude chtít odpočinout. O houbách a houbařích by se dalo povídat donekonečna, každý houbař ví své. Ale jedno vědí všichni: přece jenom je nejlepší, když aspoň trochu rostou. chalupářka a houbařka Jiřina Závadová Mlýny, pily, valchy a hamry na toku Rusavy Mlýn v Brusném a pila Historie... První známá písemná zmínka o mlýně v Brusném je z roku 1377 a v roce 1437 je psán jako svobodný dvůr a mlýn. Lánový rejstřík z roku 1675 uvádí podsedek s mlýnem. V budově penzionu je kopie dokumentu z , kterým Marie Amálie hraběnka von Montelabate, rozená von Rottál, spolumajitelka panství bystřického a statku prusinovského, prodává svobodný mlýn a pilu poddanému Janu Zicháčkovi za 400 zlatých a zproštění roboty. Panství bystřickému bude odvádět robotní činži na Nový rok jeden zlatý a 10 krejcarů. Náhon na mlýn v Brusném začíná pod Valchou asi 100 metrů po proudu Rusavy. Říčka Rusava byla přehrazena splavem a odváděla vodu levou stranou kanálem asi 15 metrů dlouhým. Dřevěné koryto odvádělo vodu na pravou stranu. Náhon protínal cestu, která vede na Rusavu, a pokračoval po pravé straně dolů do mlýna. Mlynáři, kteří měli mlýn v držení: 1657 Jakub Přibyl 1675 Jan Frey 1749 Jan Zicháček 1769 Jan Zicháček nemovitost v tomto roce koupil a vlastnil ji do roku 1850 Od roku 1827 do roku 1924 spadal mlýn a pila pod panství bystřického hraběte Laudona. K zrušení mletí došlo v roku 1893, ale byla zde postavena vodní pila se dvěma rámovými pilami zvanými valašky, která byla zrušena v roce Na stejném místě Zpravodaj obce Rusava 13

16 byla postavena pila s parním pohonem a vodní turbínou o výkonu 20 koňských sil - Francisova vodní turbína. Po požáru mlýna v roce 1921 byla zřízena nová pila. V době, kdy na mlýně bydlela rodina Kubečkova, byl mlýn navštěvován významnými hosty poslanec za Valašsko a pozdější prezident Československé republiky T. G. Masaryk, malíř Jan Uruba z Rusavy, bystřický spisovatel František Táborský a další osobnosti. Do roku 1948, kdy byl mlýn znárodněn, bydlela na mlýně Emílie Kubečková. V budově mlýna bylo od roku 1949 sídlo JZD Brusné (prvního družstva na Holešovsku), ale i sloučených družstev Rusava a Chomýž. V roce 1989 byl z mlýna vybudován penzion Brusenka. Josef Hudec Včelínský 80. výročí zániku Románské kaple na Svatém Hostýně ( ) Mezi stávajícími objekty na temeni Hostýna existoval jeden, který byl jako jediný ve 20. století zrušen. Byla to Románská kaple, někdy také označovaná termínem Anglická kaple, původně však pojmenovaná názvem kaple bl. Panny Marie. Stavba tohoto objektu byla dokončena 30. srpna 1897, tedy pouhé dva dny před významnou událostí, kterou byla návštěva císaře Františka Josefa I. na Hostýně. Panovník při své čtyřdenní návštěvě Bystřice pod Hostýnem u příležitosti manévrů rakousko-uherské armády v nejbližším okolí města zavítal hned první den, tj také na Hostýn (příjezd mocnáře očekávalo na Hostýně asi 80 tisíc lidí). Byla to vůbec první návštěva hlavy státu na tomto věhlasném poutním místě. Kaple byla kruhová dřevěná stavba postavená na kamenné dlažbě. Měla připomínat nejstarší kapli na Hostýně, postavenou údajně v době Cyrila a Metoděje, ale také původní malý dřevěný kostelík, který byl postaven okolo roku 1242 na místě, na kterém se nyní nachází chrám Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech Poměrně bohatá a rozsáhlá literatura o Hostýně se bohužel zmiňuje o Anglické kapli jen sporadicky a v důsledku toho je zachováno jen velmi málo údajů o této stavbě. První nákres (návrh) kaple vypracoval stolař Zicháček z Bystřice pod Hostýnem. Krytá chodba, tvořící dolní část kaple, byla dílem Vincence Odložilíka z Velehradu. Objekt byl ozdoben barevným oknem, představujícím Pannu Marii Hostýnskou. Šlo o dílo brněnského umělce B. Škardy. Kde se vlastně Románská kaple na Hostýně nacházela? Některé ze zachovalých fotografií tohoto objektu shodně potvrzují, že chrám, kaple Jana Sarkandra (vzdálená čtrnáct metrů od chrámu), Románská 14 Zpravodaj obce Rusava

17 kaple a rozhledna tvořily téměř jednu přímku. Anglická kaple byla tedy postavena na severní louce. K její přesnější lokalizaci může však pomoci pouze odhad na základě dalších snímků, pořízených z jiných míst. Kaple se nacházela ve vzdálenosti asi deseti metrů za třetím zastavením staré křížové cesty nebo za prostorem mezi třetím a čtvrtým zastavením a ve vzdálenosti asi padesát metrů za Sarkandrovou kaplí (tj. směrem na sever k rozhledně.). Jde o místo, kde téměř vodorovný terén končí a přechází v prudší svah, který již mnoho let slouží ve vydařených zimních sezónách k sáňkování a lyžování. Zhruba v místech, kde Anglická kaple stávala, se nachází snad 20 let pódium o rozměrech asi devět krát patnáct metrů, vysoké téměř pět metrů. Na rozdíl od chrámu a rozhledny nejsou zachovány rozměry Románské kaple. Zatím přístupné materiály je alespoň neuvádějí. A tak zde můžou posloužit opět jen odhady z různých fotografií. Dolní, nejširší část kaple, tvořená kruhovou chodbou, měla průměr asi jedenáct metrů, střední užší část měla průměr snad pět metrů a průměr nejužší horní části mohl být tři metry. Spodní část kaple byla i se střechou vysoká asi čtyři metry, střední část opět se střechou mohla mít výšku šest metrů, horní část také se střechou lze odhadnout na výšku čtyři metry a kříž byl vysoký patrně vysoký také čtyři metry. Celková výška Anglické kaple byla tedy asi osmnáct metrů. Dva z trojice místních názvů vztahujících se ke kapli (bl. Panny Marie a Románská) jsou celkem vysvětlitelné, původ třetího označení je však naopak neznámý a nelze ani dobře vyložit jeho souvislost s oběma předchozími pojmenováními (že by stavbu spolufinancovali katoličtí poutníci z britských ostrovů?). Románské kapli nebyla za necelých 33 let její existence věnována patrně žádná péče. Nebyly zřejmě prováděny ani menší opravy, ani generální údržba. O osudu objektu tím bylo rozhodnuto. Stavba ve zcela zchátralém a havarijním stavu byla koncem dubna roku 1930 rozebrána (Románská kaple byla letos pro sešlost a zpuchřelost na konci dubna odstraněna, uvádí doslova časopis Hlasy svatohostýnské č. 12 z prosince 1930). Co však bylo příčinou zboření kaple? Muselo dojít k jejímu zániku? Nebyl o existenci kaple zájem kompetentních míst, nebo nebyl dostatek finančních prostředků k její záchraně? Odpověď na tyto otázky by mohla být asi následující: V době, kdy Románská kaple patřila k trvalým objektům hostýnského temene, probíhala postupná výstavba nové Křížové cesty, která se stavěla plných 29 let a to od roku 1904 do roku 1930 (projektoval akademický architekt Dušan Jurkovič, mozaikové obrazy na šamotkách z Rakovníka jsou dílem akademického malíře Jana Koehlera). Zpravodaj obce Rusava 15

18 Příčinou tak dlouhého období byly právě problémy s finančními prostředky. Zajištění dostatečného množství peněz vždy znamenalo jeden rok dopředu, tj. dalšího zastavení Křížové cesty. Za této situace nebylo proto zřejmě možné provádět opravy Anglické kaple, i když by nebyly příliš nákladné. Kaple tedy zůstala mimo pozornost a snad právě tato skutečnost znamenala její pád. Ještě jedna zajímavost se váže ke kapli a Křížové cestě. Podle původního plánu Křížové cesty na Hostýně měla být kaple J. Sarkandra prvním zastavením Křížové cesty, zatím co Románská kaple měla být zastavením druhým. Zaniklá hostýnská rotunda má tedy letos další smutné jubileum. I po osmdesáti letech má několik pamětníků mezi lidmi požehnaného věku 90 a více let, kteří si Románskou kapli pamatují ve svém dětském nebo dorosteneckém věku. Bohužel žádný z těchto pamětníků nedokáže uvést další informace o tomto nesporně zajímavém a pěkném objektu, který byl postaven na hostýnském temeni téměř na přelomu 19. a 20. Století. Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem Prázdniny Jakub Holloši, 4. třída Prázdniny 18. července jsme odjížděli na Slovensko do obce Vyhne s celou rodinou. Bylo tam nádherné kamenné moře a nádherné hory. Nejkrásnější byla vystavená stíhačka z druhé světové války. Adéla Stiborová, 4. třída Prázdniny Na prázdninách jsem byla v Čechách v Novém Boru. Chodili jsme na procházky, také jsme se koupali a byli jsme také na hradě Sloup. V Brusném po příjezdu jsme s kamarády hráli různé hry, chodili jsme na hřiby. S bráchou Zdeňkem jsme chytali na rybníku Brčálníku kapříky a vozili jsme je do rybníka do Háje. Tak nám prázdniny utekly jak voda a už jsme ve 4. třídě. David Hradil, 5. třída Nejlepší prázdninový zážitek Můj nejlepší zážitek je, jak jsme jeli do archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Byla tam bitva o pevnost. Byli tam rytíři a bojovali, naše škola... kováři tam kovali zbraně. Na tenhle zážitek nikdy nezapomenu. Monika Kuciánová, 5. třída Nejlepší prázdninový zážitek O prázdninách jsem jela s mamkou za nejlepší kamarádkou Luckou. Viděla jsem statek, na kterém bydlí její rodiče. Viděla jsem jejich hříbátka, mezi nimi byly i dvojčata. Byla jsem taky na jízdárně, kde pojedou závody. To byl můj nejlepší zážitek z prázdnin. Ivanka Greineckerová, 4. třída 16 Zpravodaj obce Rusava

19 Začátek nového školního roku Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září 2010 za přítomnosti starosty obce Bohumila Škarpicha v 1. třídě. Je to významné datum především pro budoucí školáky. Devět nových prvňáčků zasedlo ve slavnostně vyzdobené třídě a netrpělivě očekávalo první školní den. První den však trvalo vyučování jenom hodinu a maminky a tatínci byli všichni nadosah. Druhý den už to bylo horší, protože děti čekala nejenom samostatná cesta autobusem, ale i čtyřhodinové vyučování. Děti ale škola zaujala tak, že se všechno obešlo bez slziček. Tři prváčci jsou z Rusavy, tři dojíždějí z Brusného, jeden z Chomýže a dvě děvčata z Hlinska pod Hostýnem. Ve třídě je pět chlapců a čtyři děvčata. A tak ještě jednou vítáme všechny žáky 1. třídy a přejeme jim do celého školního roku mnoho úspěchů. Mgr. Eva Kubišová, třídní učitelka Lukáš Charvát, 1. třída - Naše škola Paní učitelka Kubišová na vycházce s Baxíkem Simonka Kotasová, 1. třída Zpravodaj obce Rusava 17

20 Vítejte v naší školce Naše mateřská škola je stále stejná milá, útulná a vždy připravena ke hraní, kreslení, zpívání, tančení a veškerému dovádění. Jedno se ale každým rokem mění. Jsou to děti! Ty, co do školky už chodily, jsou po prázdninách větší a k nim vždy přibude někdo nový. V letošním školním roce je zapsaných 25 dětí, z toho je 7 dětí nových. Většina z nich ještě nemá 3 roky, a tak je pro ně přivykání si novému prostředí trochu obtížnější. Všichni, děti i paní učitelky, se jim snaží pomáhat, aby se ve školce cítily dobře a našly si zde spoustu nových kamarádů. Přece jen je ale v naší mateřské škole něco nového. Jsou to nové barevné skříňky v šatně, které byly pořízeny zásluhou zřizovatele školy Obecního úřadu Rusava. V brzké době k nim snad přibudou i nové barevné lavečky a obchůdek pro děti. Všem dětem moc přejeme, aby byl letošní školní rok stejně tak barevný, jako je naše školka! Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky. Školička jak kytička, slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost. Mgr. Lenka Matelová, učitelka MŠ 18 Zpravodaj obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LI. cena: 10 Kč Májový průvod v čele s valašskou drobotinou Májový průvod prošel celou obcí I letos se kácání mája vydařilo Svým vystoupením potěšily

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA Martin Jakš se vrátil z Vancouveru do Železné Rudy Krátce po Martin skončení

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Časné odpoledne ve všední tropický den na plaveckém bazénu v areálu Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou Část areálu Správy sportovních zařízení

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA Den Země u Ptačí studánky Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 Z výstavy René Voščinára 10. 5. 2015 KONTAKTY Městský úřad Adamov, Pod Horkou

Více