ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava LX. cena: 10 Kč

2

3 Vzhledem k blížícím se komunálním volbám nebude v tomto čísle zpravodaje úvodní slovo starosty zveřejněno. Rozhovor s kronikářkou obce Rusava Dění v obci... Vedení obecní kroniky patří neodmyslitelně k činnostem, které tvoří agendu obcí. Zaznamenávání místní současnosti pro budoucí generace je krásnou, přesto z mnoha pohledů nevděčnou a nedoceněnou prací, kterou musí obec povinně vykonávat na základě zákona 132/2006 Sb. Naše obec má historii vcelku dobře zmapovanou, doloženou i zapsanou hlavně díky ochotným lidem, kteří kronikářství propůjčili kus svého života v dobách minulých i současných. Současnou kronikářkou obce je Mgr. Eva Kubišová, učitelka ZŠ, která ochotně odpovídala na mé otázky. Jak dlouho žijete na Rusavě? Na Rusavě bydlím od roku 1996, kdy jsem se přistěhovala z Osoblahy se svou rodinou do obecního bytu ve škole. Pocházím z Kroměříže, ale mé kořeny jsou rusavské, protože moje babička, Emilie Hanušová, rozená Pánková, se na Rusavě narodila a do svatby žila na Hořansku, kde ještě stojí její rodná dřevěnice. Mým snem bylo se na Rusavu někdy vrátit a dalo by se říci, že osud zapracoval. Již jako patnáctiletá jsem jezdila na letní i zimní tábory na Jestřabí (Hulínky podle tehdejšího našeho pojmenování) jako praktikantka, později i jako vedoucí. V roce 1996 se uvolnilo místo ve škole. A tak jsem tady. Kdo vás k psaní kroniky přivedl? K psaní kroniky mě přivedla paní Marta Bílková, dlouholetá kamarádka z dětství mé maminky. V době mého nástupu do školy byla místostarostkou obce. S odstupem času Zpravodaj obce Rusava 1

4 nechápu, proč se kronikářkou tehdy nestala ona. Byl to člověk, který Rusavou žil a určitě shora sleduje, co se tady děje. Ona byla mým nenahraditelným rádcem a pomocníkem. Paní Marta mi sehnala všechny kontakty, jezdila se mnou po návštěvách, poradila vždy, když jsem potřebovala pomocnou ruku. Staly se z nás navzdory generačnímu rozdílu kamarádky. Paní Marta Bílková zemřela nečekaně 13. listopadu 2005 a tím začal můj samostatný boj s minulostí a současností Rusavy. Osm let jsem byla předsedkyní kulturní komise v Zastupitelstvu obce Rusava. Co je těžištěm vaší práce? Pořizování zápisů a vylíčení současného života obce je dán 1 zákona 132/2006 Sb. Povinným těžištěm každé kroniky je tedy záznam zpráv o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Jaké prameny k zápisu využíváte? Pro tuto činnost plně využívám podklady z obecního úřadu. Základní jsou zápisy ze zasedání obecní rady, obecního zastupitelstva, ale také místního zpravodaje. Povinností kronikáře je také sledovat vývoj statistických dat v obci. Vzhledem k tomu, že spolky, které v obci fungují, jsou na vysoké úrovni, není problém zjistit jejich celoroční činnost. Jaká je struktura zápisu do kroniky, která je v naší obci vedena elektronicky? Rok vždy začínám úvodem tj. připomenutí nejdůležitějších celostátních událostí, které se více či méně dotkly i života místních obyvatel. Již zmiňované zápisy z rady či zastupitelstva patří do obecních záležitostí. Dále navazuje hospodaření obce, veřejný život spolků a občanských sdružení, kulturní dění v obci, školství, ale i počasí apod. Psaní kroniky je činností poměrně časově náročnou. Jak to zvládáte a kolik let se této práci věnujete? Jak se říká, čas se vždycky najde. Ale osobně si myslím, že by kroniku obce měl psát starší člověk, který se na Rusavě narodil. Každým rokem se koná sraz kronikářů z okresu Kroměříž, kde jsem já byla před 11 lety benjamínkem. Teď jsem již starší, ale přesto se necítím po úmrtí paní Marty Bílkové být tou správnou kronikářkou. Proto touto cestou prosím úžasné lidi, které znám, ale nechci je konkrétně oslovit: Dělejte kronikáře obce, který by naplnil tuto náročnou funkci, aby měla plný smysl. Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování. Kromě lidí mají své osudy i věci, místa, obce i země. Každá obec by měla znát svoji historii, protože v ní je spousta poučení, zkušeností i tradic. S kronikářkou obce si povídala Dana Gajdošová 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Rozhovor s farářem Machem V druhé polovině tohoto roku došlo ke změně ve vedení sboru Českobratrské církve evangelické v Rusavě. Farář Ludvík Svoboda pracoval v tomto sboru 18 let. V prusinovickém sboru nastoupil v roce 1980 a deset let byl administrátorem sboru v Rusavě, po něm pak jako faráři nastoupili farář Hanák a Adámek. V roce 2000 však farář Adámek odešel a farář Svoboda opět začal z Prusinovic administrovat Rusavu. To trvalo do r. 2008, kdy v Prusinovicích nastoupil farář Leoš Mach a farář Svoboda byl zvolen farářem rusavského sboru. Protože přibývala léta a přibývaly i nemoci, rozhodl se farář Svoboda, že k 30. červnu 2010 podá rezignaci a skončí svou farářskou činnost. Své farářské působení zakončil Seniorátní evangelickou nedělí, která se v Rusavě konala 6. června. Bylo to shromáždění členů církve z celého seniorátu a za pomoci obce i základní školy proběhlo úspěšně. S Rusavou se však farář Svoboda zcela nerozešel, občas ještě na Rusavu zajíždí kázat. Od 1. července 2010 se stal administrátorem rusavského sboru farář Mgr. Leoš Mach, který působí v Prusinovicích. Chtěl bych se Tě, Leoši, zeptat, co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl stát se farářem Česko bratrské církve evangelické? Jakými školami jsi prošel, než se tato Tvoje tužba naplnila? Na myšlenku práce v církvi mne přivedli lidé kolem mne a stalo se to nějak postupně. Po skončení základní vojenské přípravy v lednu 1990 jsem se vrátil do výborného kolektivu mládeže v mém rodném pardubickém sboru a chrudimském seniorátu. Začal jsem s nimi pořádat tábory pro děti a mládežnická setkání. Byl jsem vybrán za mládež do staršovstva jednoho malého vesnického sboru, kam jsme s mládeží pravidelně jezdili. V 21 letech mne zvolil rodný pardubický sbor do svého staršovstva. To mne také vyslalo na pomaturitní nástavbu v Hradci Králové, kde jsem vystudoval Biblickou a misijní školu. Senior chrudimského seniorátu a další budoucí kolegové mne povzbuzovali a dotvrzovali mi tak Boží pověření k tomuto novému úkolu. Před základní vojenskou přípravou jsem se totiž původně chtěl stát učitelem. Bůh a lidé kolem mne mi ale dosvědčili, že mám vyučovat jinak, Písmo svaté a evangelium Ježíše Krista, které se snažím nejen učit, ale také především žít. Díky podpoře lidí kolem mne v rodině, ve sboru a seniorátu jsem pak při zaměstnání vystudoval v rámci Univerzity Karlovy v Praze Evangelickou teologickou fakultu. Kde bylo Tvoje první působiště? Mé první působiště bylo v rámci chrudimského seniorátu, farář senior Gregor mne však nechtěl jen do kanceláře, ale od začátku mne posílal na sbory. Můj první sbor, kde jsem měl sloužit evangeliem, byla malá vesnička s tolerančním kostelem poblíž Luže s názvem Lozice. Jak ses dostal do Prusinovic? Do Prusinovic jsem přešel po čtrnácti letech praxe kazatele ČCE na základě nabídky a volby prusinovického sboru. Manželka má navíc rodinu v Kroměříži, proto jsme toužili se do tohoto kraje posunout. Zpravodaj obce Rusava 3

6 Jaké jsou Tvoje záliby a koníčky? Zálib mám mnoho a na mnoho nezbývá čas. A tak snad jen to, co využívám i v práci, a to je hudba, práce na PC Co bys nám chtěl povědět o své rodině? S manželkou máme syna Lukáše, studenta osmiletého gymnázia v Holešově a dceru Kristýnu, žačku ZŠ Prusinovice. V Prusinovicích působíš již dva roky. Jak se Ti tam líbí a jak si tam zvykla Tvoje rodina? Prusinovičtí nás přivítali a vzali mezi sebe s otevřeným srdcem, a to se snažím nezklamat. Jak to, že jsi nyní také farářem-administrátorem na Rusavě? Spolupráce s rusavským sborem trvá již delší dobu. Bratr farář Ludvík Svoboda Rusavu spravoval s malými přestávkami také již od počátku svého působení v Prusinovicích. Lidé z Prusinovic a Rusavy mají k sobě blízko a jsou ochotni i nadále se podporovat. Na Rusavě působíš teprve od 1. července Jaké máš první dojmy z tohoto působení? Na Rusavě sloužím rád, setkal jsem se zde s příjemnými a obětavými lidmi a těším se na další spolupráci i s obcí a místní školou. Rozmlouval Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář Dětský den na Rusavě Ráno 6. června 2010 modrá obloha to byl slibný začátek dne, který je určen pro děti z Rusavy a okolí. Tak jako každý rok byl pro děti připraven program, který začínal pohádkovým lesem a pokračoval soutěžemi. Menší problém nastal, když jsme zjistili, že je nás členů AK, kteří mohou aktivně pomoci, málo. Jelikož převládají maminky s malými dětmi, rozhodli jsme se požádat o pomoc rusavskou omladinu. Ti nám ochotně pomoc přislíbili. Takže jsme mohli potkat v pohádkovém lese Sněhurku v podání Petry Šicové, Marfušu Katky Pavelcové, Rumcajse s Mankou Staně Ježka a Markétky Vaculíkové, Shreka s Fionou Martiny Stachoňové a Miry Vaculíka, Broučky Martiny a Markétky Sedlákových a naše stálé členy Ferdu Jendy Pavelce, manžely Horákovy Vodníka s Ježibabou. Do vlastních řad jsme sáhli pro pomoc k našim dětem, které dříve samy soutěžily a teď nám ochotně přišly pomáhat. Takže díky všem: Kamil Zbranek, Peťa Mikšík, Ondra Macek, Laďa Vašík, Martin Ševčák, Tom Zbranek, Lucka Zbranková a Adélka Zapletalová, Pavlínka Botíková, Tom Bednář, holky Navrátilovy Karolína, Klára a Vendulka. Jednou z disciplín, která se dětem moc líbila, byl paintball. Nejdříve musely děti podlézt pod maskovací sítí a poté se dostaly k paintballovým pistolím, kde dostaly 3 kuličky a ty musely vystřelit na daný cíl. Některé děti byly moc šikovné a podařilo se jim to napoprvé a těm, kterým se to nepovedlo, si to mohly jít vyzkoušet znovu. Dokonce i někteří dospěláci si 4 Zpravodaj obce Rusava

7 šli vyzkoušet tuto disciplínu a museli uznat, že to opravdu není tak jednoduché. Za zapůjčení paintballových pistolí a asistenci při tomto úkolu patří díky Adovi a Filipovi Hradilovým. Po projití pohádkovým lesem dostaly děti balíček a mohly si vybrat z velkého množství nafukovacích balónků. Tady nám pomohli Martin a Míša Kolajovi a Zdeněk Bartek. A kdože letos v tombole vyhrál koloběžku? Móóóc velkou radost jsme udělali Jirkovi Mackovi, který tomu v první chvíli nechtěl uvěřit. Samozřejmě poděkování patří také všem našim členům a hlavně sponzorům, kteří nás v době finanční krize neodmítli. Takže doufám, že se za rok najde opět dost ochotných nadšenců a uděláme dětem opět krásný den. Pavla Ševčáková, Aktivní klub Rusava Rybářské závody Dne uspořádal rybářský spolek na Rusavě Rybářské závody, kterých se zúčastnilo 26 soutěžících. Předseda spolku p. Prokopovič všechny zúčastněné přivítal a v 6 hod. celou akci zahájil. Počasí nám přálo, již od ranních hodin svítilo slunce a to přilákalo spousty diváků, kteří neodolali vůni grilovaných makrel a vychlazeného pěnivého moku. Plno práce měl i rozhodčí p. Eduard Svoboda, poněvadž se podařilo z rybníku vytáhnout 35 kaprů. Nevzpomínám si, že by se někdy tolik ryb ulovilo. V 13 hod. byla soutěž vyhodnocena: na 1. místě se umístil Martin Mikšánek z Rusavy, 2. místo získal Martin Mikšík ze Slavkova a na 3. místě skončil Libor Jantula opět ze Slavkova. Po vyhlášení výsledků jsme vylosovali tombolu a s pozdravem Petrův zdar akci ukončili. Výtěžek ze závodů investujeme opět na zarybnění rybníčku pod Čecherem. za rybářský spolek Pavel Sedlák Zpravodaj obce Rusava 5

8 Svatojánský oheň V sobotu 19. června v pět hodin odpoledne se ozvalo třesknutí salvy z ručnic rusavských portášů oznamující zapálení svatojánského ohně na Klapinově. Zvyk zapalování ohňů v předvečer svátku Sv. Jana je spojen s řadou lidových zvyků a sahá daleko do minulosti ohně bývaly vidět na většině kopců široko daleko. Děvčata pletla z devatera kvítí věnečky, které pak prohazovaly plameny a mládenci se je snažili chytit. Ze zvyků dnes v povědomí zůstalo už jen skákání přes oheň, které mělo úspěšnému skokanovi přivodit pevné zdraví a výška jeho skoku pak ukázat, jak vysoký vyroste len na polích. Na Klapinově se sice neskákalo, protože s velikostí ohně by měl problém nejeden zdatný atlet, a kdyby se mu to podařilo, co by si pak počali hospodáři s tak vysokým lnem. I tak si kolemjdoucí mohli přisednout, občerstvit se a přidat se ke zpěvu country kapely Jalové hlasy. Prožili tak noc, která bývala poslední oslavou léta a po níž se lidé navraceli k zábavám až po sklizni úrody. Strážci hostýnských hor se už teď těší na setkání s vámi při dalších akcích, které budou pořádat. z pověření našeho pana kaprála Martin Ryšica 6 Zpravodaj obce Rusava

9 Myslivecké odpoledne pro děti a mládež Dne mělo myslivecké sdružení Rusava v prostorách koupaliště již potřetí pořádat akci pod názvem Myslivecké odpoledne pro děti a mládež tu jsme však museli z důvodu nepříznivého počasí přeložit. Myslivecké odpoledne tak proběhlo v pátek , i když ráno to vypadalo ještě špatně, bylo zataženo a pršelo; v dopoledních hodinách ale přestalo, obloha se vyjasnila, sluníčko krásně vysušilo hřiště na koupališti a ve 14 hod. Myslivecké odpoledne začalo. Opět jsme měli pro děti připravenu spoustu her, soutěží, střelbu ze vzduchovky, a samozřejmě za každou disciplínu byly děti odměněny žetony, které si vyměnily za sladkosti. V 18 hod. jsme odpoledne s dětmi ukončili a začali sportovní areál koupaliště chystat na večerní zábavu pro mládež, která začala ve 20 hod. a až do 2. hod. ranní se na ní střídaly rockové skupiny Čuňaski a Prinz. Celá tato akce se konala pod záštitou statutárního náměstka Zlínského kraje p. Libora Lukáše a starosty obce Rusava p. Bohumila Škarpicha, kteří nám na tuto akci poskytli dotaci. MS Rusava děkuje obecnímu úřadu za bezplatné využití těchto prostorů na tuto akci. Pavel Sedlák, Myslivecké sdružení Rusava Chata lehla popelem Chatu v plamenech na Rusavě pod Skalným v pátek v těžce dostupném terénu pod lesem oznámilo hasičům hned několik svědků. Profesionální jednotky z Bystřice pod Hostýnem a Holešova posílily i jednotky dobrovolných hasičů z Rusavy, Bystřice pod Hostýnem a Holešova. Později k zásahu dorazili profesionálové ze Zlína, kteří v té době dokončovali práce po dopravní nehodě u Fryštáku. První jednotce hasičů se podařilo k hořící chatě dostat asi po patnácti minutách od výjezdu, ale v té době už bylo vidět požár z dálky. Postupně bylo nataženo více proudů vody a začal hasební zásah. Požární útok směřoval k zabránění rozšíření plamenů do okolí lesa. Chatu i přes zásah šesti jednotek hasičů zcela pohltil oheň. V tomto stádiu požáru hasiči už nedokázali zničený Zpravodaj obce Rusava 7

10 objekt uchránit a ze stavební části zůstalo jen torzo, popsal situaci mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Po třech hodinách intenzivního zásahu a dohašovacích prací se podařilo požár uhasit. Několik cisteren k místu požáru kvůli těžšímu terénu nedojelo, asi dvě stě metrů museli hasiči pěšky. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn. Vyšetřovatel hasičů z Kroměříže vyloučil úmyslné založení požáru a dál případ šetří v oblasti technické závady na elektroinstalaci nebo na některém ze zapojených spotřebičů, dodal mluvčí. Dana Gajdošová Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na nákup přenosné motorové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě Dotace Zlínský kraj Vlastní zdroje obce Kč Kč Krásky se soustředily na Rusavě Příprava druhého ročníku Podhostýnské miss nabírala v srpnu obrátky. Finalistky soutěže se o posledním prázdninovém víkendu sjely do welness hotelu Rusava, aby natrénovaly společné vystoupení. Energie, se kterou se dívky pustily do nácviku choreografie, sklidila úspěch. I bez kostýmů, v civilu, to slečnám slušelo. Děvčata ještě musí zapracovat na volných disciplínách, které budou na téma Legendy se vracejí, dodala režisérka programu Jana Kroupová. Soutěžícím nedělal problém nácvik chore- ografie ani promenády prozatím bez společenských šatů či dokonale padnoucích plavek. Ta pravá pódiová show doprovázená světelnými efekty čekala na diváky v bystřické sportovní hale Sušil. A bylo na co se dívat. Finálový galavečer, který se konal 17. září, předčil svou návštěvností. V programu vystoupil David Spilka, Pavel Novák ml. a bystřické mažoretky. Výkony dívek patřičně okořenil moderátor Petr Vágner alias záchranář z Ordinace v Růžové zahradě. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Titulem Podhostýnská miss se pyšní Denisa Biskupová z Bělotína na Přerovsku. Vítězství jsem opravdu nečekala, mám zdravotní problémy a na finále jsem si odskočila z lázní, prozradila překvapeně osmnáctiletá studentka. Hned tři šerpy ozdobily hruď Nikole Vavříčkové, první vicemiss. Sympatická, talentovaná jedenáctka učarovala svým kouzlem osobnosti. Jeden z titulů zůstává doma, druhou vicemiss se stala Bystřičanka Karla Matějková. Ivaně Hradilové náleží titul Miss Média, další z vyhlášených ocenění. Mgr. Eva Mikešková Zemřela nejstarší občanka Rusavy V minulém čísle Zpravodaje jsme poslali fotografickou gratulaci paní Marii Mozolové, která oslavila 7. srpna krásných sto jedna let. Dnes čtenářům Zpravodaje přinášíme smutnou zprávu. Paní Marie Mozolová, nejstarší obyvatelka Rusavy, zakončila svou životní pouť dne 1. září. Zemřela doma na Solisku, obklopena svými nejbližšími. Paní Marie Mozolová, rozená Nechutová, se narodila a vyrůstala v Cetkovicích v okrese Blansko společně s pěti sourozenci, kteří se také dožili vysokého věku. Prožila obě světové války, první republiku a rakousko-uherské císařství. Na Rusavu se dostala v roce 1936 díky svému bratranci Ladislavu Doleželovi, který na Rusavě učil. Provdala se za pana Jaroslava Mozolu, se kterým vychovala dvě děti: syna a dceru. Stala se milovanou několikanásobnou stařenkou a prastařenkou. Zpravodaj obce Rusava 9

12 Za paní Mozolovou jsem poprvé přišla v roce 2008, kdy jsem ji požádala o krátký rozhovor do Zpravodaje k jejím 99 narozeninám. Při mém odchodu si posteskla, že za takovou starou ženskou už málo lidí přijde. A tak jsme si slíbily, že se občas uvidíme. A nezůstalo jen u slibu. Viděly jsme se každý měsíc alespoň jednou, a když se blížily narozeniny, tak každý týden, a tak to trvalo až do posledních narozenin. Paní Mozolová se stále zajímala o dění okolo sebe. Občas mě překvapila informací, kterou se dověděla třeba z novin. Velice hezky se s ní povídalo. Její vitalita a optimismus byly více než obdivuhodné. Na naše setkání se těšila, a když se mi nepodařilo se za ní zastavit, hned s další návštěvou mi s úsměvem na rtech a s rukou nad hlavou vyhubovala kde su, co se se mnou děje. Mezilidské vztahy se odvíjejí na různých úrovních a jsou závislé pouze na osobním vědomí lidí, žijících v různém prostředí. Hluboké vztahy jsou obohacující a krásné, protože jsou vedeny lidským citem a nic nezabrání jejich budování a prohlubování, když máme vůli. V určitou chvíli stačí pouhá přítomnost, která je obohacující pro obě strany. Dana Gajdošová Mezinárodní setkání britských vozů Mini na Rusavě Třinácté setkání britských vozů Mini pod názvem NarozeMini se tentokrát konalo od pátku do neděle na Hotelu Rusava. A co je to Mini? Neuvěřitelné vozidlo z dílny Turka řeckého původu s britským občanstvím inženýra Alexandra Arnolda Constantina Issigonisova, které sklízelo před 50 lety spíše posměch tak maličká kola přece nemohou vydržet ani tu nejmenší díru ve vozovce, plochý volant se musí držet spíše jako dort, do zavazadlového prostoru se nevejde ani kočka apod., má své místo na trhu dodnes. Důkazem toho jsou i majitelé vymazlených autíček, kteří se účastnili setkání na Rusavě. Mnohdy museli překonat vzdálenost několikanásobně větší, než byla délka samotného závodu Bratislava 220 km, Praha 298 km, Vídeň 222 km, Budapešť 412 km, Warszava 488 km. Závod začal páteční nepovinnou noční etapou WARM UP. Noční trať vedla přes Bystřici pod Hostýnem a dále známými serpentinami na Tesák a Troják s odbočením do Rajnochovic. Odtud už trasa směřovala přes Bystřici pod Hostýnem do Bílavska, kde byl plánovaný uzavřený úsek závodu, a poté už následovala cesta zpět na Rusavu. Pěkným zpestřením nočního závodu byl neobvyklý úkol, který se plnil v temném lese na Tesáku, kde každá posádka musela opustit své Mini a pěkně po svých se vydala hledat lesního muže pro splnění daného úkolu. 10 Zpravodaj obce Rusava

13 Pro další zpestření byly připraveny i otázky zaměřené na téma Mini a osobnosti. Zahájení sobotní části NarozeMini začalo slalomem na kole s obráceným šlapáním. Trochu nám zatrnulo, když nám jeden maďarský účastník na kole ujel z kopce, neschopen zabrzdit. Nakonec vše dobře dopadlo a ve zdraví se zpět vrátil na start, dodal, teď už s úsměvem, jeden z organizátorů závodu Lumír Holas. Sobotní orientační Rally autíček Mini se jelo za běžného provozu s dodržením všech rychlostních omezení silničního provozu trasou rychlostních zkoušek slavné Barum Rallye přibližně 100 km dlouhé. Trať nabrala stejný směr jako v páteční podvečer přes Bystřici pod Hostýnem a dále přes Tesák až na Troják dále přes Hošťálkovou a Držkovou až na letiště do Slušovic. Zde už byl připraven sprint na 200 m měřený časomírou, který byl vyhodnocen samostatně. Z letiště byla odstartována druhá část sobotní rally, která vedla přes Zádveřice s cílem ve Všemině, kde byl připraven slalom. Po slalomu následovala poslední část rallye, která vedla přes Trnavu do Podkopné Lhoty a přes Držkovou do cíle na Rusavě. Zde nám trochu zkomplikoval průběh jeden místní obyvatel, který nám zabránil v průjezdu spojkou mezi Všeminou a Trnavou. Všechna úřední povolení co jsme měli, nám v tu chvíli byla na nic. Naštěstí šlo tento úsek objet přes Slušovice, nikdo nezabloudil a všichni dojeli zdárně do cíle, kde následovalo vyhlášení vítězů, dodal Lumír Holas. Dana Gajdošová Zpravodaj obce Rusava 11

14 Na houbařských cestičkách Hostýnské hory, Rusava kraj krásný, pokrytý loukami a lesy, protkaný nesčetnými cestami, stezkami, chodníčky a pěšinkami po staletí prošlapávanými. Kraj stvořený pro lidi, kteří mají rádi přírodu po celý rok. Doba letních dovolených skončila, ale houbařská sezona by ještě končit neměla. A že jsou letos lesy opravdu štědré. Houbařem se může stát každý. Naštěstí to každý neudělá. Přesto se ve většině lidí ozve při pohledu na košík hub cosi zvláštního, nepopsatelného, rozněžnělého; jakási prastará touha sběrače a lovce. Někdy se lidé posmívají nimrodům nebo rybářům, ale houbař s košíkem hříbků, křemenáčů, kozáků, lišek či suchohřibů bývá objektem obdivu. Houby vyvolávají kladné emoce a houbaři mívají dobré srdce. Rádi se rozdělí o přebytky (zvláště, když toho táta donese tolik, že už máma neví, co s tím) a udělají radost sousedům či známým. Ale o místa nálezů se dělí neradi a drží si je pod pokličkou. Domnívají se, že to místečko znají jenom oni alespoň do té doby, než tam postupně potkají všechny své rivaly a konkurenty. Pak přijdou na to, že lesa je dost pro všechny a záleží jen na všímavosti, zkušenosti a taky troše toho štěstíčka, protože nikdo nevidí všechno a každý má svou šanci. Houbař chodí obvykle nejraději sám. Požitek z ticha lesa, pohledů, které se nabídnou vnímavému člověku tiše a pokorně se pohybujícímu to nejde popsat, to se musí prožít. Kolikrát se houbař skloní, podřepne, ohne záda k bukovému listu dokonale přestrojenému za hlavičku hříbku. Ale pak přece jen neposkvrněná krása hříbku čerstvě vykukujícího z černé hlíny a navzdory tomu čisťounkého. Nebo tu nápadný semafor hlavičky křemenáče a přece pro mnohé neviditelný. Tam zas pyšná hlava bedly vysoké umně ukrytá ve vysoké trávě. A semišové kloboučky suchohřibů a babek mezi hvězdičkami mechu. Tu se houbař zastaví, a prohlíží tu krásu ze všech stran, kochá se, některý v duchu odříká i svou tajnou děkovnou modlitbičku. Pak teprve houbu vyjme ze země, očistí a něžně uloží do košíku, jako by to bylo jeho děťátko. Ještě uklidit okrojky, zahrnout jamku po třeni a jde se dál. Není větší hrůzy pro houbaře, než když se rozkřikne, že rostou. To jsou pak okraje lesů zataraseny hradbami aut, lesy plné řvoucích rodinek táhnoucích v rojnicích a zanechávajících za sebou spoušť. 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Málokterá čirůvka, holubinka, ryzec či růžovka odolá vydloubnutí berličkou nebo rozkopnutí. Roztomilé jsou i hromádky hřibů žlučníků a kříšťů na pokrajích lesa, když to znalé duši houbařské nedá a milého kolegu upozorní na jeho omyl. Houbař prchá z lesa a čeká, až ti jednorázoví taky houbaři odtáhnou a v lese zase nastane pohoda. A když prostě nerostou? Člověk, který má les opravdu rád, nežehrá a nelituje. Les zná a ví, že je to jeho zákonitost. Stejně si do lesa zajde a donese si zdravě znavený organismus, provětrané plíce, okysličenou krev, v nose plno vůní, vyčištěnou hlavu a v paměti obrázky, které si může promítat po celý čas, kdy bude nevlídno a les si od nás taky bude chtít odpočinout. O houbách a houbařích by se dalo povídat donekonečna, každý houbař ví své. Ale jedno vědí všichni: přece jenom je nejlepší, když aspoň trochu rostou. chalupářka a houbařka Jiřina Závadová Mlýny, pily, valchy a hamry na toku Rusavy Mlýn v Brusném a pila Historie... První známá písemná zmínka o mlýně v Brusném je z roku 1377 a v roce 1437 je psán jako svobodný dvůr a mlýn. Lánový rejstřík z roku 1675 uvádí podsedek s mlýnem. V budově penzionu je kopie dokumentu z , kterým Marie Amálie hraběnka von Montelabate, rozená von Rottál, spolumajitelka panství bystřického a statku prusinovského, prodává svobodný mlýn a pilu poddanému Janu Zicháčkovi za 400 zlatých a zproštění roboty. Panství bystřickému bude odvádět robotní činži na Nový rok jeden zlatý a 10 krejcarů. Náhon na mlýn v Brusném začíná pod Valchou asi 100 metrů po proudu Rusavy. Říčka Rusava byla přehrazena splavem a odváděla vodu levou stranou kanálem asi 15 metrů dlouhým. Dřevěné koryto odvádělo vodu na pravou stranu. Náhon protínal cestu, která vede na Rusavu, a pokračoval po pravé straně dolů do mlýna. Mlynáři, kteří měli mlýn v držení: 1657 Jakub Přibyl 1675 Jan Frey 1749 Jan Zicháček 1769 Jan Zicháček nemovitost v tomto roce koupil a vlastnil ji do roku 1850 Od roku 1827 do roku 1924 spadal mlýn a pila pod panství bystřického hraběte Laudona. K zrušení mletí došlo v roku 1893, ale byla zde postavena vodní pila se dvěma rámovými pilami zvanými valašky, která byla zrušena v roce Na stejném místě Zpravodaj obce Rusava 13

16 byla postavena pila s parním pohonem a vodní turbínou o výkonu 20 koňských sil - Francisova vodní turbína. Po požáru mlýna v roce 1921 byla zřízena nová pila. V době, kdy na mlýně bydlela rodina Kubečkova, byl mlýn navštěvován významnými hosty poslanec za Valašsko a pozdější prezident Československé republiky T. G. Masaryk, malíř Jan Uruba z Rusavy, bystřický spisovatel František Táborský a další osobnosti. Do roku 1948, kdy byl mlýn znárodněn, bydlela na mlýně Emílie Kubečková. V budově mlýna bylo od roku 1949 sídlo JZD Brusné (prvního družstva na Holešovsku), ale i sloučených družstev Rusava a Chomýž. V roce 1989 byl z mlýna vybudován penzion Brusenka. Josef Hudec Včelínský 80. výročí zániku Románské kaple na Svatém Hostýně ( ) Mezi stávajícími objekty na temeni Hostýna existoval jeden, který byl jako jediný ve 20. století zrušen. Byla to Románská kaple, někdy také označovaná termínem Anglická kaple, původně však pojmenovaná názvem kaple bl. Panny Marie. Stavba tohoto objektu byla dokončena 30. srpna 1897, tedy pouhé dva dny před významnou událostí, kterou byla návštěva císaře Františka Josefa I. na Hostýně. Panovník při své čtyřdenní návštěvě Bystřice pod Hostýnem u příležitosti manévrů rakousko-uherské armády v nejbližším okolí města zavítal hned první den, tj také na Hostýn (příjezd mocnáře očekávalo na Hostýně asi 80 tisíc lidí). Byla to vůbec první návštěva hlavy státu na tomto věhlasném poutním místě. Kaple byla kruhová dřevěná stavba postavená na kamenné dlažbě. Měla připomínat nejstarší kapli na Hostýně, postavenou údajně v době Cyrila a Metoděje, ale také původní malý dřevěný kostelík, který byl postaven okolo roku 1242 na místě, na kterém se nyní nachází chrám Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech Poměrně bohatá a rozsáhlá literatura o Hostýně se bohužel zmiňuje o Anglické kapli jen sporadicky a v důsledku toho je zachováno jen velmi málo údajů o této stavbě. První nákres (návrh) kaple vypracoval stolař Zicháček z Bystřice pod Hostýnem. Krytá chodba, tvořící dolní část kaple, byla dílem Vincence Odložilíka z Velehradu. Objekt byl ozdoben barevným oknem, představujícím Pannu Marii Hostýnskou. Šlo o dílo brněnského umělce B. Škardy. Kde se vlastně Románská kaple na Hostýně nacházela? Některé ze zachovalých fotografií tohoto objektu shodně potvrzují, že chrám, kaple Jana Sarkandra (vzdálená čtrnáct metrů od chrámu), Románská 14 Zpravodaj obce Rusava

17 kaple a rozhledna tvořily téměř jednu přímku. Anglická kaple byla tedy postavena na severní louce. K její přesnější lokalizaci může však pomoci pouze odhad na základě dalších snímků, pořízených z jiných míst. Kaple se nacházela ve vzdálenosti asi deseti metrů za třetím zastavením staré křížové cesty nebo za prostorem mezi třetím a čtvrtým zastavením a ve vzdálenosti asi padesát metrů za Sarkandrovou kaplí (tj. směrem na sever k rozhledně.). Jde o místo, kde téměř vodorovný terén končí a přechází v prudší svah, který již mnoho let slouží ve vydařených zimních sezónách k sáňkování a lyžování. Zhruba v místech, kde Anglická kaple stávala, se nachází snad 20 let pódium o rozměrech asi devět krát patnáct metrů, vysoké téměř pět metrů. Na rozdíl od chrámu a rozhledny nejsou zachovány rozměry Románské kaple. Zatím přístupné materiály je alespoň neuvádějí. A tak zde můžou posloužit opět jen odhady z různých fotografií. Dolní, nejširší část kaple, tvořená kruhovou chodbou, měla průměr asi jedenáct metrů, střední užší část měla průměr snad pět metrů a průměr nejužší horní části mohl být tři metry. Spodní část kaple byla i se střechou vysoká asi čtyři metry, střední část opět se střechou mohla mít výšku šest metrů, horní část také se střechou lze odhadnout na výšku čtyři metry a kříž byl vysoký patrně vysoký také čtyři metry. Celková výška Anglické kaple byla tedy asi osmnáct metrů. Dva z trojice místních názvů vztahujících se ke kapli (bl. Panny Marie a Románská) jsou celkem vysvětlitelné, původ třetího označení je však naopak neznámý a nelze ani dobře vyložit jeho souvislost s oběma předchozími pojmenováními (že by stavbu spolufinancovali katoličtí poutníci z britských ostrovů?). Románské kapli nebyla za necelých 33 let její existence věnována patrně žádná péče. Nebyly zřejmě prováděny ani menší opravy, ani generální údržba. O osudu objektu tím bylo rozhodnuto. Stavba ve zcela zchátralém a havarijním stavu byla koncem dubna roku 1930 rozebrána (Románská kaple byla letos pro sešlost a zpuchřelost na konci dubna odstraněna, uvádí doslova časopis Hlasy svatohostýnské č. 12 z prosince 1930). Co však bylo příčinou zboření kaple? Muselo dojít k jejímu zániku? Nebyl o existenci kaple zájem kompetentních míst, nebo nebyl dostatek finančních prostředků k její záchraně? Odpověď na tyto otázky by mohla být asi následující: V době, kdy Románská kaple patřila k trvalým objektům hostýnského temene, probíhala postupná výstavba nové Křížové cesty, která se stavěla plných 29 let a to od roku 1904 do roku 1930 (projektoval akademický architekt Dušan Jurkovič, mozaikové obrazy na šamotkách z Rakovníka jsou dílem akademického malíře Jana Koehlera). Zpravodaj obce Rusava 15

18 Příčinou tak dlouhého období byly právě problémy s finančními prostředky. Zajištění dostatečného množství peněz vždy znamenalo jeden rok dopředu, tj. dalšího zastavení Křížové cesty. Za této situace nebylo proto zřejmě možné provádět opravy Anglické kaple, i když by nebyly příliš nákladné. Kaple tedy zůstala mimo pozornost a snad právě tato skutečnost znamenala její pád. Ještě jedna zajímavost se váže ke kapli a Křížové cestě. Podle původního plánu Křížové cesty na Hostýně měla být kaple J. Sarkandra prvním zastavením Křížové cesty, zatím co Románská kaple měla být zastavením druhým. Zaniklá hostýnská rotunda má tedy letos další smutné jubileum. I po osmdesáti letech má několik pamětníků mezi lidmi požehnaného věku 90 a více let, kteří si Románskou kapli pamatují ve svém dětském nebo dorosteneckém věku. Bohužel žádný z těchto pamětníků nedokáže uvést další informace o tomto nesporně zajímavém a pěkném objektu, který byl postaven na hostýnském temeni téměř na přelomu 19. a 20. Století. Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem Prázdniny Jakub Holloši, 4. třída Prázdniny 18. července jsme odjížděli na Slovensko do obce Vyhne s celou rodinou. Bylo tam nádherné kamenné moře a nádherné hory. Nejkrásnější byla vystavená stíhačka z druhé světové války. Adéla Stiborová, 4. třída Prázdniny Na prázdninách jsem byla v Čechách v Novém Boru. Chodili jsme na procházky, také jsme se koupali a byli jsme také na hradě Sloup. V Brusném po příjezdu jsme s kamarády hráli různé hry, chodili jsme na hřiby. S bráchou Zdeňkem jsme chytali na rybníku Brčálníku kapříky a vozili jsme je do rybníka do Háje. Tak nám prázdniny utekly jak voda a už jsme ve 4. třídě. David Hradil, 5. třída Nejlepší prázdninový zážitek Můj nejlepší zážitek je, jak jsme jeli do archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Byla tam bitva o pevnost. Byli tam rytíři a bojovali, naše škola... kováři tam kovali zbraně. Na tenhle zážitek nikdy nezapomenu. Monika Kuciánová, 5. třída Nejlepší prázdninový zážitek O prázdninách jsem jela s mamkou za nejlepší kamarádkou Luckou. Viděla jsem statek, na kterém bydlí její rodiče. Viděla jsem jejich hříbátka, mezi nimi byly i dvojčata. Byla jsem taky na jízdárně, kde pojedou závody. To byl můj nejlepší zážitek z prázdnin. Ivanka Greineckerová, 4. třída 16 Zpravodaj obce Rusava

19 Začátek nového školního roku Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září 2010 za přítomnosti starosty obce Bohumila Škarpicha v 1. třídě. Je to významné datum především pro budoucí školáky. Devět nových prvňáčků zasedlo ve slavnostně vyzdobené třídě a netrpělivě očekávalo první školní den. První den však trvalo vyučování jenom hodinu a maminky a tatínci byli všichni nadosah. Druhý den už to bylo horší, protože děti čekala nejenom samostatná cesta autobusem, ale i čtyřhodinové vyučování. Děti ale škola zaujala tak, že se všechno obešlo bez slziček. Tři prváčci jsou z Rusavy, tři dojíždějí z Brusného, jeden z Chomýže a dvě děvčata z Hlinska pod Hostýnem. Ve třídě je pět chlapců a čtyři děvčata. A tak ještě jednou vítáme všechny žáky 1. třídy a přejeme jim do celého školního roku mnoho úspěchů. Mgr. Eva Kubišová, třídní učitelka Lukáš Charvát, 1. třída - Naše škola Paní učitelka Kubišová na vycházce s Baxíkem Simonka Kotasová, 1. třída Zpravodaj obce Rusava 17

20 Vítejte v naší školce Naše mateřská škola je stále stejná milá, útulná a vždy připravena ke hraní, kreslení, zpívání, tančení a veškerému dovádění. Jedno se ale každým rokem mění. Jsou to děti! Ty, co do školky už chodily, jsou po prázdninách větší a k nim vždy přibude někdo nový. V letošním školním roce je zapsaných 25 dětí, z toho je 7 dětí nových. Většina z nich ještě nemá 3 roky, a tak je pro ně přivykání si novému prostředí trochu obtížnější. Všichni, děti i paní učitelky, se jim snaží pomáhat, aby se ve školce cítily dobře a našly si zde spoustu nových kamarádů. Přece jen je ale v naší mateřské škole něco nového. Jsou to nové barevné skříňky v šatně, které byly pořízeny zásluhou zřizovatele školy Obecního úřadu Rusava. V brzké době k nim snad přibudou i nové barevné lavečky a obchůdek pro děti. Všem dětem moc přejeme, aby byl letošní školní rok stejně tak barevný, jako je naše školka! Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky. Školička jak kytička, slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost. Mgr. Lenka Matelová, učitelka MŠ 18 Zpravodaj obce Rusava

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Tisková konference Ústí nad Labem

Tisková konference Ústí nad Labem Tisková konference Ústí nad Labem 24. 8. 2010 Pod záštitou Jany Vaňhové, hejtmanky Ústeckého kraje Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Tisková konference

Tisková konference Tisková konference 26. 10. 2009 Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod na digitální televizní vysílání jsou splněny. 31. 10. 2009 se vypíná

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Digitalizace ČT na Moravě pokračuje rozsáhlé informační aktivity. Ještě více informací o digitalizaci ČT

TISKOVÁ ZPRÁVA. Digitalizace ČT na Moravě pokračuje rozsáhlé informační aktivity. Ještě více informací o digitalizaci ČT TISKOVÁ ZPRÁVA 6. listopadu 2009 Digitalizace ČT na Moravě pokračuje rozsáhlé informační aktivity Informační aktivity České televize k digitalizaci na jihu Moravy gradují. Na vysílači Brno Kojál od 6.

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v červnu a o prázdninách? 4.6. Oddílovka 5.-7.6. Pleskoty v Českém Ráji (závěrečný turnaj ve víceboji)

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Bohemians 1905

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Bohemians 1905 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Bohemians 1905 Jméno a příjmení: Tomáš Zvěřina Třída: 5.A Školní rok: 2015/2016 Garant / konzultant: Mgr. Dana Rolfová Datum odevzdání: 21. 3. 2016

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Jsme připraveni na digitalizaci

Jsme připraveni na digitalizaci Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod na digitální televizní vysílání jsou splněny. 30. 4. 2009 se vypíná vysílač Praha Žižkov Podmínky dané

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA V předvečer dne památky zesnulých, v sobotu 1. Listopadu 2014, od 14.30 hod. pořádalo Pražské sdružení Sport pro všechny, ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov v jejich

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

ewrc.cz Fotky žloutnou, vzpomínky ne díl Autor: Jiří Seliger, :48

ewrc.cz Fotky žloutnou, vzpomínky ne díl Autor: Jiří Seliger, :48 Fotky žloutnou, vzpomínky ne... - 8. díl Autor: Jiří Seliger, 31. 3. 2014 19:48 Nedávno přibyly na ewrc-results.com výsledky Rallye Toužim 1979 a já jsem si vzpomněl, že jsme tuto rallye také jeli. Začal

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více