Informace pro nováčky. 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro nováčky. 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov. Obsah:"

Transkript

1 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov Informace pro nováčky Milí nováčci, chtěli bychom vás co nejsrdečněji přivítat mezi námi, členy druhého oddílu. Pozorujete ostatní a divíte se, co to vlastně dělají a vůbec nic nechápete. Tuto knížečku jsme vydali pro vás a vaše rodiče, protože chceme, abyste se důkladně seznámili s naší činností co nejdříve a mohli se od začátku naplno zapojit do našich her, soutěží a zábavy, ale i práce a učení se zajímavým a potřebným dovednostem. V přátelské atmosféře se naučíte spoustu nových a zajímavých věcí a získáte spoustu zkušeností do života. Během života v oddíle získáte nespočet zážitků, na které po celý svůj život nezapomenete Obsah: Skauting Co o nás potřebujete vědět Pro skautskou činnost Kontakty Junák svaz skautů a skautek ČR 2. oddíl skautů Českého ráje Středisko Štika Turnov Koňský Trh Turnov Verze

2 Skauting Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Na světě je skauting ve více než 214 zemích světa. Junácká organizace se dělí do čtyř věkových skupin: benjamínci (5-7 let) světlušky a vlčata (8-10 let), skauti a skautky (10-15 let) a rangers a roveři (nad 15 let). Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Oddíly se člení na družiny, scházející se obvykle jednou týdně. Skauting, to jsou dvě základní věci dobrá parta a dobrá příležitost. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní příležitost a parta, parta a příležitost. Věkové kategorie ve skautingu Benjamínci věk 5-6 let Benjamínci jsou nejmladší věkovou kategorií ve skautingu. Začínají předškoláky a končí první třídou. Vlčata věk 7-10 let Vlčata jsou mladší věkovou kategorií. Začínají od 2.třídy a končí zhruba v rozmezí třídy ZŠ. Nosí žlutý šátek. Skauti - věk let Skauti jsou střední věkovou kategorií ve skautingu. Nosí hnědý šátek. Roveři věk nad 15 let Roveři již většinou pracují s dětmi. Velká část je zapojena do vedení družin a roveři nad 18 let vedou oddíl. Co je to skauting Skauting, to jsou dvě základní věci dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů jednak příležitost žít život dynamicky, zaujatě a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat, schopnost rozhodovat se i brát v úvahu zájmy svého okolí. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku i foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní příležitost a parta, parta a příležitost.

3 Skauting v Turnově V Turnově je v současnosti asi 300 skautů všech generací. Všichni jsou rozděleni do 4 chlapeckých a třech dívčích oddílů. Společně jsme sdruženi do jednoho střediska s číslem a názvem Štika. Turnovské skautské středisko je počtem svých členů největším střediskem v kraji a patří mezi největší střediska v republice. Co o nás potřebujete vědět Náš oddíl Dlouhá historie našeho oddílu sahá až do roku Patříme mezi nejstarší oddíly v regionu a jsme vůbec nejstarším oddílem v Turnově. Před několika lety jsme objevili název našeho oddílu v předválečném skautském časopise a začali ho opět používat 2.oddíl skautů Českého ráje. V současné době je vedoucím oddílu Stanislav Šéfr (29) a jeho zástupcem Jan Kos (29). Turnovské středisko pořádá spoustu akcí pro veřejnost. Mezi nejznámější patří Betlémské světýlko, koncerty pěveckého sboru, Skautský ples, sbírka Velikonoční skautské kuřátko Pomozte dětem a Kapka sbírka pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. V minulosti členové střediska nacvičili několik divadelních představení a natočili celovečerní film Skauťáci. V roce 2011 má náš oddíl 52 aktivních členů, z toho je 35 dětí do 15 let. V oddíle pracují čtyři družiny. Z toho jedna je družina Benjamínků (5-7 let), dvě jsou družiny vlčat (věk 7-10 let) a jedna je družina skautů (věk let). Náš oddíl patří mezi nejstarší v regionu a je vůbec nejstarším oddílem v Turnově. Oddíl má nyní 52 aktivních členů, z toho je 35 dětí do 15 let. Co děláme? Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama. Vyrážíme na výpravy pěšky, na kolech i běžkách, na podzim se ocitáme na Divokém západě, na jaře zase objevujeme nové kraje jako robinsoni. Ale nebudeme zbytečně předbíhat, nechte se překvapit. O letních prázdninách vyrážíme na 14i-denní samostatný oddílový tábor. Turnovský skautský areál se nachází pod novým mostem (průtahem). Přístup je přes Koňský Trh areálem Shořelý mlýn (bývalá elektrárna). Na provoz areálu nám přispívá také Město Turnov Skautské středisko je také provozovatelem psího útulku města Turnova.

4 Stezka vlčat Se stezkou vlčat se setká každý člen našeho oddílu ve věku od 7 do 10 let. Stezka vlčat napomáhá osobnímu rozvoji každého člena vlčácké smečky. Aktivity stezky jsou doprovázeny poutavým příběhem Knihy džunglí. Stezka vlčat má tři části a každá se plní zhruba jeden rok. Vstup do oddílu Nový člen může do našeho oddílu vstoupit kdykoliv, nejlépe pokud mu je 5 až 12 let. Pro začátek se zúčastní několika schůzek a když je jasné, že v oddíle nějaký čas vytrvá, podá si vyplněnou přihlášku, zaplatí příspěvek oddílu a registrační poplatek. Pak se zúčastňuje družinových a oddílových akcí a musí si pořídit určené vybavení. Nejprve si během prvních pár měsíců splní Nováčka a poté společně s ostatními plní stezku vlčat nebo skautskou stezku. Do roka zpravidla následuje skautský slib (případně slib vlčat), kterým se natrvalo zavazuje dodržovat skautské ideály. Zároveň probíhá další rozvoj člena tj. získávání stále obsáhlejších schopností a praktických dovedností. V případě, že je schopný a má chuť se podílet na výchově nové generace, složí rádcovský kurz, vede družinu a dokonce může za několik let převzít i vedení oddílu. Všichni členové Junáka jsou pojištěni proti úrazu na skautských akcích. I když za několik posledních let nedošlo k významnějšímu úrazu některého z našich členů, obecně doporučujeme další připojištění dítěte. Pojištění a odpovědnost Skautská stezka Skautská stezka je pokračováním rozvoje každého člena. Stezka je pro věk let a má čtyři stupně. Každý stupeň se plní zhruba jeden rok. Všechny stupně dohromady spojuje prvek Fantasy. Stezka se skládá z oblastí Můj domov, Příroda kolem nás, Svět okolo nás, Můj kamarád, Co umím a znám a Kdo jsem. Všichni členové Junáka jsou pojištěni proti úrazu a smrti na skautských akcích. I když za několik posledních let nedošlo k významnějšímu úrazu některého z našich členů, obecně doporučujeme další připojištění dítěte. Každý vedoucí starší 15 let je za svěřené děti spoluodpovědný a musí činit všechny možné kroky k tomu, aby při skautské činnosti nedošlo k úrazu nebo majetkové škodě. Proto jsou všichni vedoucí každoročně proškoleni z obecných bezpečnostních zásad při skautské činnosti a základní právní problematiky. Rodiče odpovídají za problémy způsobené nedostatečným vybavením a za konání svého dítěte v době mimo skautskou akci (tedy např. při cestě ze schůzky domů). Docházka členů Rodiče již před vstupem svých dětí do oddílu by si měli ujasnit, co od skautské organizace chtějí a nakolik jí vyjdou ve všem vstříc. Naplánování veškerého programu a způsobu jeho zajištění zabírá vedoucím mnoho času (často na úkor rodiny, pracovního procesu nebo dalších koníčků), proto je vždy na škodu, když docházka zbytečně kolísá. Všechny skautské akce jsou plánovány většinou s měsíčním předstihem, proto si na ně mohou všichni udělat dostatek času a zúčastňovat se jich v co největší možné míře. Stává se často, že i přes dostatečně dlouhé oznámení akce předem rodiče své děti využijí k jinému programu. Odchod z oddílu Ne vždy je pro někoho skauting to pravé, nebo mu studijní aj. povinnosti znemožňují skautskou činnost. Z těchto a dalších vážných důvodů může bez dalších podmínek (nemá-li nějaké závazky k oddílu) vystoupit. Ve druhém případě, např. pro velkou nekázeň, neplnění oddílových pravidel, závažné porušování skautských zákonů apod. může oddílová rada provinilce vyloučit z oddílu. Očekáváme, že před odchodem proběhnou jednání mezi členem a jeho rodiči na jedné straně a vedoucími na straně druhé. Přijaté připomínky a závěr výrazně pomohou ve zlepšování stavu oddílu.

5 Oddíloví vedoucí Ing. Stanislav Šéfr Standa (*1982) Vedoucí oddílu V současné době: projektant, architekt (Profes Projekt, Turnov) Dosažené skautské kvalifikace: vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz, vlčácký lesní kurz Děti: Filip - 1 rok V roce 1990 jsem se spolu s dalšími mnoha zájemci vydal na skautskou stezku a stal jsem se členem turnovské Dvojky. Účastnil jsem se všech 18 oddílových táborů. Po čtyři roky jsem vedl družinu vlčat, od roku 2000 působím spíše ve vedení oddílu. Absolvoval jsem Vlčácký lesní kurz. Díky výborným přátelům a skvělému týmu jsem u druhého oddílu zůstal až do roku 2005, kdy jsem převzal vedení oddílu a oddíl vedu dodnes. Díky skautování jsem se toho spoustu naučil a získal cenné zkušenosti do života. Zůstane mi rovněž spousta nezapomenutelných zážitků jak z táborů, tak i z běžného skautského roku. Ing. Jan Kos Kosák (*1981) Zástupce vedoucího oddílu V současné době: pracující konstruktér (Olkne, Turnov) Dosažené skautské kvalifikace: vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz, vlčácký lesní kurz Ke skautům jsem se dostal hned po obnovení v roce 1990, tehdy mne přivedli rodiče. Začal jsem jako malé vlče. Svůj první tábor jsem prožil v Krčkovicích. Od té doby jezdím na skautské tábory každý rok. Pochopitelně jsem prošel různým postavením (vlče, skaut, rádce a v poslední době zástupce vůdce). Ve skautské organizaci jsem zůstal aktivní během studií na střední i vysoké škole. V druhém oddíle jsem toho prožil hodně a dá se to asi jen stěží shrnout do několika málo řádků. Jsem rád, že jsem zde poznal správné kamarády, na které se mohu spolehnout. Program se snažím orientovat na praktické dovednosti. Snažím se nabídnout našim členům to, co jsme prožili my a co se nám líbilo. Oddíloví vedoucí V období byl hlavním vedoucím René Šefr-Dan (*1933). Od roku 1993 do poloviny roku 2005 byl vůdcem našeho oddílu Viktor Tomek- Toma (*1975). V roce 2005 oddíl převzal Stanislav Šéfr (*1982), jeho zástupcem je Jan Kos (*1981). Ti však nevedou oddíl sami, ale s pomocí oddílové rady, kterou kromě nich tvoří ještě další činovníci oddílu spolu s rádci. Oddílová rada plánuje a schvaluje celoroční činnost, řeší aktuální problematiku a metodiku v oddíle, provádí svá rozhodnutí a tvoří (vykonává) program a v neposlední řadě se stará o přípravu a zdárný průběh tábora. Hlavní vedoucí a jeho zástupce musí mít složeny zkoušky, které je opravňují k vedení oddílu a splňují akreditaci MŠMT. Tyto zkoušky obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy, zásad bezpečnosti apod. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu. Vedoucí bez rozdílu funkce se také účastní různých kurzů a školení, kterými si rozšiřují své znalosti a hlavně získávají náměty pro celoroční činnost. Samotné družiny vedou tzv. rádcové, kteří jsou starší 15 let a jsou proškoleni v otázkách obecné bezpečnosti při činnostech dětí a mládeže. Ing. Michal Kubánek Škubis (*1982) Činovník V současné době: pracující konstruktér (Benteler, Jablonec n.n.) Dosažené skautské kvalifikace: čekatelská zkouška, zdravotnický kurz, vodácký kurz Kapka V současném volebním období pracuje také jako volený člen okresní rady Junáka v Semilech. Ke skautům jsem se dal v roce V tomtéž roce jsem byl na svém prvním skautském táboře v Benešově u Semil. Od té doby se táborů snažím pravidelně účastnit. V druhém oddíle jsem prožil hodně zážitků a nalezl jsem zde skvělou partu přátel. V letech 1997 až 2000 jsem pomáhal ve vedení družiny vlčat a v roce 1999 jsem složil čekatelské zkoušky. Mezi mé záliby patří mé motocykly, technika a její historie.

6 Oddílová pravidla Jako každá skupina lidí má i druhý oddíl svá interní pravidla. Jsou veřejně známa vypsáním, někdy (vzhledem k aktuálnímu stavu a zkrácené době platnosti) se doplňkově pouze vyhlašují. Všechna však mají stejnou váhu. Tato pravidla vycházejí ze zásad slušného a mravního konání jedince a právních zásad ve společnosti. Výňatek z oddílových pravidel: každý člen oddílu se musí chovat dle skautských zákonů, příkazů a stanov Junáka na všechny akce družiny a oddílu se musí nosit určené věci a předměty při skautských schůzkách bez dovolení nejíme bez pozvání nelze navštěvovat jiné klubovny na cizí technické věci se nesahá u nás se neloudí při zničení jakéhokoliv oddílového nebo střediskového inventáře se postupuje dle dohody. Škůdce ho buď nejpozději do 1 měsíce uvede do původního stavu, nebo zaplatí současnou pořizovací hodnotu či hodnotu práce nebo opravy. na výlety nenosíme žádnou elektroniku Při eventuálním porušení pravidel následuje domluva. Někdy však tato nepomůže, proto používáme lehké tresty. Při menších prohřešcích je trestem odebrání několika bodů. Při vážnějších prohřešcích následují tvrdší tresty fyzického charakteru (dřepy, kliky, apod.). Je-li provinění závažné např. při ohrožení zdraví ostatních může následovat i rázná reakce, adekvátní nutnosti rychle zasáhnout. Nejvyšším trestem je vyloučení z našich řad. MUDr. Tomáš Roubíček (*1982) Činovník V současné době: pracující Krajská nemocnice Liberec) Dosažené skautské kvalifikace: čekatelská zkouška Děti: Štěpán 3 roky, Jirka 2 roky V našem oddíle jsem od roku Nyní se mohu věnovat oddílu více než v minulosti, kdy jsem pracoval v Praze a proto mě potkáte nejen na oddílových akcích, ale i na družinových schůzkách. Jiří Rys (*1988) Činovník V současné době: studující VOŠ (strojírenské zaměření, Jičín) Dosažené skautské kvalifikace: zdravotnický kurz Aleš Kopecký (*1992) Rádce družiny V současné době: studující SOŠ (strojírenské zaměření, Jičín) Dosažené skautské kvalifikace: zdravotnický kurz David Koudelka (*1993) Rádce družiny V současné době: studující SO Š (strojírenské zaměření, Jičín) Dosažené skautské kvalifikace: zdravotnický kurz, rádcovský kurz Josef Brich (*1995) Rádce družiny V současné době: studující Gymnázium Turnov Dosažené skautské kvalifikace: rádcovský kurz Adam Cogan (*1994) Rádce družiny V současné době: studující OAHŠ a ISŠ Turnov Dosažené skautské kvalifikace: rádcovský kurz Pavel Verich (*1993) Rádce družiny V současné době: studující ISŠ Semily Dosažené skautské kvalifikace: rádcovský kurz

7 Bezejmenný Od počátku naší novodobé činnosti vydáváme oddílové noviny s názvem Bezejmenný. Postupem času se z nich stal list, který veškeré oddílové členstvo a jeho rodiče informuje o akcích na další měsíc, poskytuje cenné rady pro vybavení, upozorňuje na zajímavosti, popisuje proběhlé akce apod. Ve svém zájmu získat nové informace o činnosti v oddíle by ho měli číst nejenom skauti, ale především rodiče. K dispozici je v papírové i elektronické podobě. Již vyšlo 156. vydání tohoto časopisu! Pro skautskou činnost Běžné vybavení Pro pravidelnou a běžnou činnost každého skauta jsou potřebné určité potřeby nebo pomůcky. Je třeba, aby každý člen dané vybavení měl a trvale ho nosil na každou akci. Zkráceně se tyto základní a nutné věci nazývají VěNa (zkratka pro VĚci NA schůzky a výpravy). VěNaSchů =na schůzky družiny a oddílu: Záptuž (pracovní sešit, propisovačka) KPZ lanko na uzlování (1,5 m) kartičky na hry A-N budeme vyrábět sešitek stezky skautský časopis (Světýlko nebo Skaut) VěNaVý =na výpravu: viz nahoře a navíc 3 papírové koule + starší 10 let OsLe (osobní lékárničku) Co je to OsLe: Na družinové nebo oddílové výlety vždy s sebou nosí starší skauti tzv. OsLe, což je zkratka pro OSobní LÉkárničku. V malé krabičce je uspořádáno aspoň toto: náplasti na puchýře a odřeniny (dvě velikosti) sterilní obvazy šíře 8 nebo 10 cm kapátko s jodisolem, případně peroxid Skautský kroj Když je jasné, že se nový člen v oddíle udrží, je třeba mu také skautský kroj. Každý člen si pořídí (objednáváme hromadně zpravidla v říjnu, únoru a květnu) následující vybavení: jednotné kvalitní střediskové (oddílové) tričko - vínové šátek (žlutý nebo hnědý dle věku) a turbánek krojová košile Benjamínci a mladší vlčata nosí pouze střediskové tričko a šátek. Krojovou košili pro ně neobjednáváme. Všechny části kroje včetně střediskového trička vyjdou cenově na zhruba 650,- Kč. Oddílové příspěvky a registrace Jako příspěvek na oddílovou činnost, na nákup cen do bodování, na nákup oddílového nářadí, drobného spotřebního materiálu, topení apod. vybíráme formou dobrovolného daru částku ve výši Kč/rok. Zároveň se vždy na přelomu roku platí tzv. registrace ve výši cca 550,- Kč). Většina z této částky se odvádí na Ústředí Junáka pro interní potřeby organizace, zbytek slouží turnovskému středisku k alespoň částečnému pokrytí nákladů na provoz skautského areálu. V průběhu roku počítejte s dalšími pravidelnými výdaji na naše akce (výlety, kulturní akce...) a dodatečnými náklady na kroj, časopis, skautskou výzbroj apod.

8 Vybavení Jsme skauti a jezdíme do přírody, abychom ji důkladně poznali, objevili neznámá místa, zkusili si prakticky nabyté znalosti a doslova se vyřádili na čerstvém vzduchu. Z toho důvodu musíme mít na naše výpravy patřičné vybavení. To nemůže být jenom lehké, teplé a pohodlné, ale musí mít i vhodnou barvu. Aby vybavení do přírody bylo co nejdokonalejší, připravili jsme pro vás několik drobných rad k nákupu doporučeného vybavení: Spací pytle: V současnosti seriózní firmy uvádějí tři teplotní údaje a to rozmezí tepelného komfortu a spodní extrém, např. +25 // +2/-3 // -12 C. To znamená, že při vyšší teplotě než +25 se zapaříte a nevyspíte, pod touto teplotou začíná tzv. tepelný komfort, který je nejideálnější v rozmezí +2/-3 a tedy budete v klidu spát lehce oblečeni. Hodnota -12 znamená spodní extrém, tedy teplotu okolí, při které ve spacáku nezmrznete (ale nevyspíte se). Extrém znamená, že se musíme do spacáku pořádně obléknout. Komu bývá při spánku zima nebo není zvyklý na chladné teploty, musí volit údaje nižší. Spací pytel má být na míru, aby se lehce vyhřál a pohyb těla nebyl omezen. O barvě se nemá cenu bavit, jasné a křiklavé se téměř nevyrábějí. Jako náplň se používá peří nebo duté vlákno. Zejména kvůli alergiím, dále pak kvůli snazšímu usušení i stálosti tvaru a množství izolace se dnes doporučuje duté vlákno. Důležitým faktorem je hmotnost. Dnes není problém sehnat spací pytel pro období jaro-podzim v cenové relaci do Kč, přičemž hmotnost spacáku je méně než 1,5 kg. Z toho pramení i typ spacího pytle, protože takové parametry má pouze tvar mumiový. Izolační podložky: Klasické pěnové karimatky jsou lehké, poměrně neskladné a snesou drsné zacházení. Díry a škrábance neubírají nic z dobrých izolačních vlastností. Někdy jsou dvouvrstvé (jedna vrstva by však měla být tvrdší a odolnější proti kamínkům a klacíkům). Alumatky jsou slaboučké, lehoučké a výborně skladné. Také se po nich ve svahu dost vozíte. Samonafukovací matrace se dnes se vyrábějí odlehčené a rozměrově přijatelné. Musí se na ně dávat větší pozor, můžeme je o ostrý předmět prorazit nebo nám velkým teplem prasknou. Problémem je skladnost a vyšší cenová relace. Batohy: Nejosvědčenější je tzv. kletr, tedy ze shora uzavíratelná jedna velká komora. Na víku je jedna kapsa pro drobnosti. Propracovanější verze batohu má přístup k rozměrným nákladům (např. spacáku) přes spodní část. Vhodné jsou i přídavné kapsy. Je třeba se vyvarovat malých i velkých batohů, které mají přístup do komory přes zip-ať už rovnou ze shora nebo jako další cestu zepředu! Pokud se zip rozbije (což není při nevhodně zabaleném nebo přetíženém batohu žádný problém), nelze pokračovat v cestě - všimněte si, že expediční batohy toto řešení se zipem vůbec nemají. Záda batohu mají být vyztužena a dostatečně odvětrávána. Vhodné jsou kompresní pásky, takže plný i z poloviny prázdný batoh pěkně vypadá a hlavně se dobře nese. Doporučujeme i bederní pás a spojení přes prsa na zlepšení stability. Batoh má být úměrný velikosti postavy-tj. když se opře na zádech o bedra, měl by k zádům přilnout. Na popruzích by měly být nastavitelné pásky nebo popruhy samy o sobě musí jít zkracovat. Nezapomeňme na zesílení spodku (kvůli postavení do mokré trávy, na sníh...) a vhodnou barvu do přírody. Ešusy, příbory: Vždy vítězí klasika, tedy esšál (alias hliníková jídelní miska, zkráceně ešus). Pokud je možno, opustíme hliník a podíváme se po kvalitním nerezu, by to stojí několikrát více. Co je to Záptuž (zápisník a tužka): Každý náš člen dostane každoročně nový pracovní sešit. Sešit si vybarví, obalí a poté ho nosí na všechny akce. Co je to KPZ (Krabička Poslední Záchrany): Jedná se o plechovou krabičku od čaje, bonbonů nebo tabáku, v které jsou uloženy drobné předměty pro stav nouze. Vhodné je krabičku zajistit gumičkou a dovnitř přilepit lístek s adresou. V KPZ je přehledně uloženo několik předmětů, minimálně však: papír a tužka zápalky a škrtátko kousek svíčky tabletka suchého lihu provázek náplasti jehla a nit 50.- Kč samolepky připínáček zavírací špendlík malý otvírák na konzervy knoflíky známka na dopis drátek Co jsou to 3 papkoule: Ze zmačkaného papíru se vyrobí tři koule asi o průměru 5 cm, které se převážou provázkem nebo přelepí kobercovou páskou. V žádném případě koule nesmí být z látek, které se v přírodě rychle nerozkládají (přepásání gumou nebo izolepou)! Oddílové nálepky Oddílových nálepek bylo doposud vydáno přes stovku a zatím nikdo nevlastní kompletní sbírku. Kartičky se získávají za mimořádné události (činnosti) a kusy navíc je vhodné vyměňovat. Na každé akci proběhne jedna soutěž, za kterou bude možné získat ON.

9 Pokud je možno, opustíme hliník a podíváme se po kvalitním nerezu, byť to stojí několikrát více. Vařiče: Pro naše účely stačí, když si každý pořídí vojenský skládací vařič na tuhý líh. Nutností je obal, jinak se kousky lihu a saze drolí do batohu. Nevýhodou tohoto vařiče je malá účinnost, ale velkou výhodou je nízká pořizovací cena. Samozřejmě pro ty, co vařič využijí i na jiných akcích, doporučujeme např. český vařič VAR, případně Coleman s PB bombou. Výhodou je vysoká účinnost, ale vyšší pořizovací náklady. Skautský časopis Skautský časopis Vám bude po zaplacení registračního poplatku na rok 2012 docházet až domů jednou za dva měsíce v rámci registrace. Boty, oblečení: Vycházíme z toho, co se doma najde. Nutné je dodržet hledisko kvality materiálu (odolnost proti vodě, oděru...), vhodnosti barvy do přírody, pohodlí. Tepláky jsou věcí vyloženě nevhodnou, nejlepší jsou plátěné kapsáče, dobré zkušenosti jsou i s volnými riflemi. Trička a mikiny jsou vhodnou volbou, stejně jako málo promokavá bunda s kvalitním rozepínáním a několika kapsami. Boty musí mít neklouzavou podrážku a odolné proti vodě - volíme buď klasiku v kůži nebo v textilii s membránou typu GoreTex. Veškeré oblečení musí ladit s přírodou! Celty, baterky aj.: Další vybavení je závislé na intenzitě vycházek do přírody. Čelovky ocení každý, kdo už musel pochodovat nočním lesem. Vojenskou celtu bude s radostí používat ten, kdo si rád ustele v bivaku. Několik metrů dlouhé lano využije milovník opuštěných roklí a putování neznámem. Větší nůž s pojistkou a z kvalitní oceli využije snad každý Plánujete nákup? Přijďte se poradit! Kde nás najdete na internetu? Naše oddílová prezentace. Zde najdete vše co se v oddíle děje, najdete zde přehled akcí, fotogalerii, zápisy o proběhlých akcích a také oddílový časopis Bezejmenný ke stažení. Stále aktuální informace! Webové stránky mají v současnosti návštěvnost cca 20 osob denně a rádi bychom návštěvnost nadále zvyšovali. Pokud vám budou chybět některé informace, tak určitě toto je pravé místo, kde je najdete. Aktualizace stránek bývá i několikrát do týdne! Skautský časopis budete dostávat podle vašeho věku vlčata budou dostávat časopis Světýlko, skauti budou dostávat časopis Skaut. Noste si ho také na schůzky. Prezentace celého turnovského středisky s odkazy na další turnovské oddíly. Webové stránky celé české organizace Junák- svaz skautů a skautek ČR

10 Kontakty Ing. Stanislav Šéfr - Standa vedoucí oddílu tel.: Ing. Jan Kos Kosák zástupce vedoucího oddílu tel.: A to je konec......našeho povídání pro nové členy. Snažte se toho zapamatovat si co nejvíce a hlavně se tím řídit. Pak Vás již nic nemůže překvapit. Nyní vám již nic nestojí v cestě, stát se těmi správnými skauty. Přejeme vám, aby se vám v našem oddíle líbilo a abyste zde objevili a získali mnoho kamarádů a krásných zážitků. Máte jedinečnou příležitost. Tak tedy vzhůru do naší party! Identifikace organizace Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko Štika Turnov Koňský Trh Turnov IČ:

Informace pro nováčky

Informace pro nováčky 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov Informace pro nováčky Milí nováčci, chtěli bychom vás co nejsrdečněji přivítat mezi námi, členy druhého oddílu. Pozorujete ostatní a divíte se, co to

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2008 Mikulčice 2008 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

Informace pro rodiče nováčků

Informace pro rodiče nováčků Informace pro rodiče nováčků aneb odpovědi na nejčastější otázky Co je skauting? Co děláme? Jak vypadá skautský kroj? Čím je potřeba se vybavit? Kdo to vede? Kde najdu víc informací? 102. oddíl skautů

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Informace pro rodiče nováčka 1. oddílu světlušek a vlčat Lvíčata

Informace pro rodiče nováčka 1. oddílu světlušek a vlčat Lvíčata Informace pro rodiče nováčka 1. oddílu světlušek a vlčat Lvíčata Vážení rodiče, rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme, co děláme a co nabízíme. Junák může být určitou pomocí při výchově

Více

INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE

INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE 1) Poslání a cíle Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR je největší dětská organizace v České republice, která sdružuje přes 35 tis. dětí a 15 tis. dospělých, kteří

Více

Informace pro rodiče nováčka

Informace pro rodiče nováčka Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Vážení rodiče, Váš syn by se chtěl stát členem naší smečky vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme a jak

Více

Časté dotazy ze strany rodičů

Časté dotazy ze strany rodičů Časté dotazy ze strany rodičů Co je to vlastně ten skaut (skauting) Je to mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Jeho členové se nazývají skauti, v Česku

Více

Pravidla pohodového žití

Pravidla pohodového žití Pravidla pohodového žití (informace pro pidilidi, světlušky, skautky a rangers 7. roje i jejich rodiče)!!! ČTĚTE POZORNĚ OD ZAČÁTKU DO KONCE!!! Přijmutí tohoto je podmínkou vstupu do Roje, což potvrdíte

Více

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s.

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. PRŮVODCE ODDÍLEM 1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. Co znamená být skautem/skautkou: Skauting to jsou kamarádi, přátelé a společenství

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

KOTVA PLZEŇ. Pěšinka. Vodních Pidilidí

KOTVA PLZEŇ. Pěšinka. Vodních Pidilidí KTVA PLZEŇ Pěšinka Vodních Pidilidí Být vodním Pidičlověkem, to není jen tak Budeš se muset snažit, ale určitě to zvládneš. Celá tvoje družina i všichni vedoucí se ti budou snažit pomáhat Moje skautské

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

Nováček. Příručka pro rodiče světlušek a vlčat

Nováček. Příručka pro rodiče světlušek a vlčat Nováček Příručka pro rodiče světlušek a vlčat Milí rodiče! Přivedli jste své dítě na skautskou schůzku, možná už máte doma přihlášku do oddílu, ale zcela jistě máte množství otázek. Tato příručka by je

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat

Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Vážení rodiče, Váš syn se stává členem naší smečky vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme a jak můžeme

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

SKAUTING. foto: Štěpán Hašek. Charakter

SKAUTING. foto: Štěpán Hašek. Charakter SKAUTING foto: Štěpán Hašek Příroda Dobrodružství Kamarádi Charakter SKAUTING Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno být aktivní a najít vlastní místo ve světě, být v prostředí

Více

STRÁNKY PLNÉ INFORMACÍ

STRÁNKY PLNÉ INFORMACÍ STRÁNKY PLNÉ INFORMACÍ NEJEN PRO NOVÁČKY ANEB OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI NA ÚVOD NĚCO O NAŠEM ODDÍLE Jsme 3. oddíl vodních skautek a žabiček Peřej Kapitánka oddílu: Jana Beranová Pivoňka (776 605 872) Zástupce

Více

Příručka pro rodiče nováčků smečka vodních vlčat Rackové 4. přístav Jana Nerudy Praha 3

Příručka pro rodiče nováčků smečka vodních vlčat Rackové 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 Příručka pro rodiče nováčků smečka vodních vlčat Rackové 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 Co to je Junák a skauting? Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit

Více

v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015

v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015 Škola čar a kouzel MRAVENEČCI BENJAMÍNCI v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015 Cena: Začátek: 900,- Kč Mravenečci - nástup na tábořiště 14. 7. 2015 od 15:00 do 16:30 hodin

Více

NÁŠ ROJ VZNIK 7. ROJE SASANKY A JEHO NÁZVU SYMBOLIKA NÁZVU 7. ROJE

NÁŠ ROJ VZNIK 7. ROJE SASANKY A JEHO NÁZVU SYMBOLIKA NÁZVU 7. ROJE NÁŠ ROJ VZNIK 7. ROJE SASANKY A JEHO NÁZVU 7. roj Sasanky vznikl 17. 9. 1991, kdy se uskutečnila 1. schůzka tehdejších světlušek nováčků se zakladatelkou Sasanek Hanou Viťoušem Bělkovou. Kořeny Sasanek

Více

Víkend 9. - 10.4. výprava na Švýcarák Vedení. Tento víkend pojedeme společně opět na výpravu. Čeká nás spousta her a snad i pěkné počasí.

Víkend 9. - 10.4. výprava na Švýcarák Vedení. Tento víkend pojedeme společně opět na výpravu. Čeká nás spousta her a snad i pěkné počasí. MONITOR duben 2016 Nastává duben, druhý jarní měsíc. Nám všem již zbývá pár měsíců do vytoužených a především zasloužených prázdnin. A proto se budeme povalovat doma u počítače a nebudeme nic dělat APRÍL!

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

Táborové noviny MAHIGANI BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov. 13. smečka vlčat MAHIGANI Trutnov

Táborové noviny MAHIGANI BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov. 13. smečka vlčat MAHIGANI Trutnov Táborové noviny MAHIGANI BABYLON Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov ZÁKLADNÍ INFORMACE střediskového letního tábora: TERMÍN 18.7.- 1.8. 2015 TÁBOŘIŠTĚ GPS SRAZ ODJEZD Rybná nad Zdobnicí

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Milana Genserka, 28. roj světlušek

Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Milana Genserka, 28. roj světlušek Informace pro rodiče nováčka skautského dívčího oddílu Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Milana Genserka, 28. roj světlušek Co to je Junák a skauting? Junák je výchovná organizace, která se společně

Více

Informace pro rodiče nováčka. skautského oddílu mladších chlapců

Informace pro rodiče nováčka. skautského oddílu mladších chlapců Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců Junák český skaut, z.s. středisko Milana Genserka Brno, 28. oddíl vlčat 2016/2017 Obsah str. Obsah.... 2 Úvod.... 3 Co to je Junák a skauting.....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Oheň Praha Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha - Horní Počernice IČO: 638 34 910 ev.č. 11927 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Kdo jsme? Junák svaz skautů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA 2007 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016

Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016 Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016 Cena: 1400,- Kč Začátek: Mravenečci - nástup na tábořiště 10.7.2014 od 14:00 do 17:00 Konec: neděle 17.7. okolo 12:00 - více informací na schůzkách

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013)

Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013) Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013) Zdravíme všechny Dúnadany a jejich rodiče! Máme za sebou letní prázdniny a s nimi i letní tábor, který se letos konal na našem tábořišti

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010

Zpráva o činnosti středisko 514.02 Štika Turnov kalendářní rok 2010 Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010 KDO JSME? Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující

Více

Informace pro rodi e vl at a skaut 5.oddílu Junáka P íbram

Informace pro rodi e vl at a skaut 5.oddílu Junáka P íbram Informace pro rodi e vl at a skaut 5.oddílu Junáka P íbram Vá ení rodi e a v ichni p átelé na eho oddílu, zdá se nám, e pon kud vázne komunikace mezi rodi i a oddílem. Taky víme, e ne v ichni rodi e mají

Více

KOTVA PLZEŇ. Nováčkovská zkouška

KOTVA PLZEŇ. Nováčkovská zkouška KTVA PLZEŇ Nováčkovská zkouška Být skautem, to není jen tak Budeš se muset snažit, ale určitě to zvládneš. Celá tvoje družina i všichni vedoucí se ti budou snažit pomáhat Moje skautské jméno: Družina:

Více

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události?

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Je potřeba si uvědomit neustále rostoucí množství rizik, nebezpečí a ohrožení, s kterými se v každodenním životě setkáváme a která dnes a denně způsobují

Více

Téma 1: Apolitičnost Junáka. Téma 2: Název organizace

Téma 1: Apolitičnost Junáka. Téma 2: Název organizace Příloha Sumář Přesněmovní diskuze a vodní skauti říjen 200 Na Ústředním srazu kapitánů vodních skautů proběhla i stručná prezentace otázek a námětů předsněmovní diskuze. V té souvislosti proběhla anonymní

Více

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Směrnice schválena VV SH ČMS dne 14. června 2012 1 HLAVA I Článek 1 Mladý hasič 1.1. Mladým hasičem se může stát chlapec nebo děvče ve

Více

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR Hlava druhá Poslání a principy Junáka Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Článek I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Článek II Základní ustanovení, účel

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice. Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s.

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice. Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. 1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. Co znamená být skautem/skautkou: Skauting to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Hledej, najdi a udrž si přítele Search, find and keep a friend

Hledej, najdi a udrž si přítele Search, find and keep a friend Milí skautští vedoucí, srdečně vás vítáme na letošním Intercampu v Německu. Jako vždy proběhne o Svatodušních svátcích 9.-12. května, tentokrát v Bernkastel-Kues na řece Mosele. Chceme umožnit, aby se

Více

Informace o skautském táboře 2016

Informace o skautském táboře 2016 Informace o skautském táboře 2016 Letošní skautský tábor se koná znovu a zas poblíž vesničky Javoří GPS pozice:49 47'32.538"N, 16 48'26.115"E Stavění tábora: 29.6.-3.7.2016 (pro děti starší 12-ti let a

Více

6. oddíl ŠIROKKO Informace k letnímu táboru [2015]

6. oddíl ŠIROKKO Informace k letnímu táboru [2015] Informace k letnímu táboru [2015] SLOVO ÚVODEM Zdravím vás všechny, kteří se začítáte do letošního táborového kurýra. Ještě před tím, než se dostaneme přímo k táboru, bych vám chtěl něco říct o letošním

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2010 Mikulčice 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

Výroční zpráva Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12

Výroční zpráva Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12 Výroční zpráva 2004 Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12 Vážení přátelé a příznivci skautingu, budu rád, pokud se nám pomocí této zprávy o činnosti za rok 2004 podaří informovat

Více

Instrukce k okruhu Moje družina a oddíl v Nováčkovské zkoušce

Instrukce k okruhu Moje družina a oddíl v Nováčkovské zkoušce Instrukce k okruhu Moje družina a oddíl v Nováčkovské zkoušce Seznámím se se všemi členy své družiny a poznám, co kdo umí. - Znáš název, pokřik, pravidla a signály vaší družiny máš vše vyplněné v Nováčkovi.

Více

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Junák český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s. Na Kapli 1060 IČO 46276165 763 61 Napajedla Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Datum: 3. a 4. 10. 2015 Místo: Napajedla - klubovna

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

O skautském středisku Javor

O skautském středisku Javor O Javoru 1 Junák český skaut, z. s. O skautském středisku Javor 2 O Javoru skautské středisko Javor 1. O J A V O R U Javor, tedy 73. skautské středisko Javor, patří od roku 1990 do organizace Junák český

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Fénix Brno Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Vážení rodiče, Dostávají se Vám do rukou kompletní informace k letnímu táboru našeho oddílu.

Více

Bezejmenný 159. Září - Říjen 1/2013. Z obsahu čísla: Rozhovor s novým zástupcem Skautské stezky ve družinách Reklama T-mobile a skauti Družina Orlů

Bezejmenný 159. Září - Říjen 1/2013. Z obsahu čísla: Rozhovor s novým zástupcem Skautské stezky ve družinách Reklama T-mobile a skauti Družina Orlů Září - Říjen 1/2013 Bezejmenný 159. Z obsahu čísla: Rozhovor s novým zástupcem Reklama T-mobile a skauti Dvouměsíčník 2. chlapeckého oddílu skautského střediska Štika Turnov Bezejmenný 159. Milí čtenáři,

Více

Tábor 2010. Olina 2010. Pro všechny poutníky...

Tábor 2010. Olina 2010. Pro všechny poutníky... Tábor 2010 Olina 2010 Pro všechny poutníky... SPRÁVNÉ ODPOVÌD I NA OBRÁZKOVOU SOUTÌŽ: 1. Galadrie l, Sa m a Frodo 2. Frodo Pytlík 3. Východ z Morie 4. Gandal f a orel Gwaihi r nad Helmov ým žlebem 5. Ent

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Termín: 13. února 2014 v 17:30 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Přítomni: Rostislav Přidal Chrosťa 812.01 předseda ORJ Frýdek-Místek Irena

Více

Přihláška Na letní tábor

Přihláška Na letní tábor Přihláška Na letní tábor TÁBOR pro děti (od 10 do 15 let) Tajemný Středověk Tábořiště ve Stříteži nad Bečvou, TEE-PEE stany Pořadatel tábora: Farní sbor Českobratrské církve evangelické Horní sbor ve Vsetíně,

Více

Zpravodaj 1. Oddílu skautů Dúnadan Výprava sv. Jiří Intercamp 2010 Sjíždění Sázavy Tábor 2010

Zpravodaj 1. Oddílu skautů Dúnadan Výprava sv. Jiří Intercamp 2010 Sjíždění Sázavy Tábor 2010 Zpravodaj 1. Oddílu skautů Dúnadan Dobrý den, Nahromadilo se nám několik akcí najednou, do toho už táborové přihlášky, proto zasíláme další zpravodaj, který by měl o všem přehledně informovat. Výprava

Více

Vlčata PŘIHLÁŠKA DO 155. CHLAPECKÉHO ODDÍLU

Vlčata PŘIHLÁŠKA DO 155. CHLAPECKÉHO ODDÍLU Zde odstřihněte Odevzdejte vedoucímu Zde odstřihněte Nechte si PŘIHLÁŠKA DO 155. CHLAPECKÉHO ODDÍLU Přihlašuji svého syna do 76. skautského střediska 5. květen Radotín, Junák český skaut, z. s., do 155.

Více

Panteří drápek 10. číslo - říjen 2015

Panteří drápek 10. číslo - říjen 2015 Úvodní slovo Vážení rodiče, začal nový školní rok a tak Vám opět posíláme časopis Panteří drápek - časopis o dění v oddíle nejen pro rodiče. Díky němu bychom Vás chtěli i ve školním roce 2015/2016 informovat

Více

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz 64 spokojjených dětíí v našiich oddííllech 7 dobrovollných dospěllých vedoucíích 10 č čllenů kmene dospěllých Středisko Lužan Varnsdorf www.varnsdorf.skauting.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Junák - svaz skautů

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2015

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2015 LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2015 Junák český skaut, z. s. středisko ICHTHYS Plzeň 42. oddíl Fénix a 43. oddíl Pardi Termín tábora: 26.7 9. 8. 2015 Místo tábora: Milevo u Kladrub Účastnický poplatek: 2500 Kč Způsob

Více

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ Vyhláška Junáka svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje č. 01/2008, o rozdělování a přidělování dotací jejím organizačním jednotkám 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato vyhláška vymezuje obecné podmínky pro

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Zápis č. 2/2016 z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Datum: 7. 3. 2016 Zahájení: 18.05 hod. Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín Ukončení: 19.05 hod. ORJ: Střediska: Omluveni: Nepřítomni:

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA Místo tábora: Dvorce na Moravě Pořadatel: ATOM 4335 Sylvatik Termín: 19. 7. - 2. 8. 2014 Vyplní rodiče Jméno dítěte: Datum narození: Adresa bydliště: Pojištěn u: Zákonný

Více

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace Termín: 11. 7. 2015-25. 7. 2015 Místo: Nový Dvůr (část obce Číhaň; PSČ: 34142), okres Klatovy, kraj Plzeňský Mapka: GPS souřadnice tábora: Loc: 49 20'34.34"N,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Schůzka rodičů 5. 2. 2014

Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Program Informace o oddíle Složení vedení Informační zdroje Placení příspěvků Plán akcí Tábor Informace o skupinách Ostatní Informace o oddíle Pravidelná činnost Celoroční program

Více