Informace pro nováčky. 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro nováčky. 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov. Obsah:"

Transkript

1 2. oddíl skautů Českého ráje, středisko Štika Turnov Informace pro nováčky Milí nováčci, chtěli bychom vás co nejsrdečněji přivítat mezi námi, členy druhého oddílu. Pozorujete ostatní a divíte se, co to vlastně dělají a vůbec nic nechápete. Tuto knížečku jsme vydali pro vás a vaše rodiče, protože chceme, abyste se důkladně seznámili s naší činností co nejdříve a mohli se od začátku naplno zapojit do našich her, soutěží a zábavy, ale i práce a učení se zajímavým a potřebným dovednostem. V přátelské atmosféře se naučíte spoustu nových a zajímavých věcí a získáte spoustu zkušeností do života. Během života v oddíle získáte nespočet zážitků, na které po celý svůj život nezapomenete Obsah: Skauting Co o nás potřebujete vědět Pro skautskou činnost Kontakty Junák svaz skautů a skautek ČR 2. oddíl skautů Českého ráje Středisko Štika Turnov Koňský Trh Turnov Verze

2 Skauting Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Na světě je skauting ve více než 214 zemích světa. Junácká organizace se dělí do čtyř věkových skupin: benjamínci (5-7 let) světlušky a vlčata (8-10 let), skauti a skautky (10-15 let) a rangers a roveři (nad 15 let). Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Oddíly se člení na družiny, scházející se obvykle jednou týdně. Skauting, to jsou dvě základní věci dobrá parta a dobrá příležitost. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní příležitost a parta, parta a příležitost. Věkové kategorie ve skautingu Benjamínci věk 5-6 let Benjamínci jsou nejmladší věkovou kategorií ve skautingu. Začínají předškoláky a končí první třídou. Vlčata věk 7-10 let Vlčata jsou mladší věkovou kategorií. Začínají od 2.třídy a končí zhruba v rozmezí třídy ZŠ. Nosí žlutý šátek. Skauti - věk let Skauti jsou střední věkovou kategorií ve skautingu. Nosí hnědý šátek. Roveři věk nad 15 let Roveři již většinou pracují s dětmi. Velká část je zapojena do vedení družin a roveři nad 18 let vedou oddíl. Co je to skauting Skauting, to jsou dvě základní věci dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů jednak příležitost žít život dynamicky, zaujatě a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat, schopnost rozhodovat se i brát v úvahu zájmy svého okolí. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku i foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní příležitost a parta, parta a příležitost.

3 Skauting v Turnově V Turnově je v současnosti asi 300 skautů všech generací. Všichni jsou rozděleni do 4 chlapeckých a třech dívčích oddílů. Společně jsme sdruženi do jednoho střediska s číslem a názvem Štika. Turnovské skautské středisko je počtem svých členů největším střediskem v kraji a patří mezi největší střediska v republice. Co o nás potřebujete vědět Náš oddíl Dlouhá historie našeho oddílu sahá až do roku Patříme mezi nejstarší oddíly v regionu a jsme vůbec nejstarším oddílem v Turnově. Před několika lety jsme objevili název našeho oddílu v předválečném skautském časopise a začali ho opět používat 2.oddíl skautů Českého ráje. V současné době je vedoucím oddílu Stanislav Šéfr (29) a jeho zástupcem Jan Kos (29). Turnovské středisko pořádá spoustu akcí pro veřejnost. Mezi nejznámější patří Betlémské světýlko, koncerty pěveckého sboru, Skautský ples, sbírka Velikonoční skautské kuřátko Pomozte dětem a Kapka sbírka pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. V minulosti členové střediska nacvičili několik divadelních představení a natočili celovečerní film Skauťáci. V roce 2011 má náš oddíl 52 aktivních členů, z toho je 35 dětí do 15 let. V oddíle pracují čtyři družiny. Z toho jedna je družina Benjamínků (5-7 let), dvě jsou družiny vlčat (věk 7-10 let) a jedna je družina skautů (věk let). Náš oddíl patří mezi nejstarší v regionu a je vůbec nejstarším oddílem v Turnově. Oddíl má nyní 52 aktivních členů, z toho je 35 dětí do 15 let. Co děláme? Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama. Vyrážíme na výpravy pěšky, na kolech i běžkách, na podzim se ocitáme na Divokém západě, na jaře zase objevujeme nové kraje jako robinsoni. Ale nebudeme zbytečně předbíhat, nechte se překvapit. O letních prázdninách vyrážíme na 14i-denní samostatný oddílový tábor. Turnovský skautský areál se nachází pod novým mostem (průtahem). Přístup je přes Koňský Trh areálem Shořelý mlýn (bývalá elektrárna). Na provoz areálu nám přispívá také Město Turnov Skautské středisko je také provozovatelem psího útulku města Turnova.

4 Stezka vlčat Se stezkou vlčat se setká každý člen našeho oddílu ve věku od 7 do 10 let. Stezka vlčat napomáhá osobnímu rozvoji každého člena vlčácké smečky. Aktivity stezky jsou doprovázeny poutavým příběhem Knihy džunglí. Stezka vlčat má tři části a každá se plní zhruba jeden rok. Vstup do oddílu Nový člen může do našeho oddílu vstoupit kdykoliv, nejlépe pokud mu je 5 až 12 let. Pro začátek se zúčastní několika schůzek a když je jasné, že v oddíle nějaký čas vytrvá, podá si vyplněnou přihlášku, zaplatí příspěvek oddílu a registrační poplatek. Pak se zúčastňuje družinových a oddílových akcí a musí si pořídit určené vybavení. Nejprve si během prvních pár měsíců splní Nováčka a poté společně s ostatními plní stezku vlčat nebo skautskou stezku. Do roka zpravidla následuje skautský slib (případně slib vlčat), kterým se natrvalo zavazuje dodržovat skautské ideály. Zároveň probíhá další rozvoj člena tj. získávání stále obsáhlejších schopností a praktických dovedností. V případě, že je schopný a má chuť se podílet na výchově nové generace, složí rádcovský kurz, vede družinu a dokonce může za několik let převzít i vedení oddílu. Všichni členové Junáka jsou pojištěni proti úrazu na skautských akcích. I když za několik posledních let nedošlo k významnějšímu úrazu některého z našich členů, obecně doporučujeme další připojištění dítěte. Pojištění a odpovědnost Skautská stezka Skautská stezka je pokračováním rozvoje každého člena. Stezka je pro věk let a má čtyři stupně. Každý stupeň se plní zhruba jeden rok. Všechny stupně dohromady spojuje prvek Fantasy. Stezka se skládá z oblastí Můj domov, Příroda kolem nás, Svět okolo nás, Můj kamarád, Co umím a znám a Kdo jsem. Všichni členové Junáka jsou pojištěni proti úrazu a smrti na skautských akcích. I když za několik posledních let nedošlo k významnějšímu úrazu některého z našich členů, obecně doporučujeme další připojištění dítěte. Každý vedoucí starší 15 let je za svěřené děti spoluodpovědný a musí činit všechny možné kroky k tomu, aby při skautské činnosti nedošlo k úrazu nebo majetkové škodě. Proto jsou všichni vedoucí každoročně proškoleni z obecných bezpečnostních zásad při skautské činnosti a základní právní problematiky. Rodiče odpovídají za problémy způsobené nedostatečným vybavením a za konání svého dítěte v době mimo skautskou akci (tedy např. při cestě ze schůzky domů). Docházka členů Rodiče již před vstupem svých dětí do oddílu by si měli ujasnit, co od skautské organizace chtějí a nakolik jí vyjdou ve všem vstříc. Naplánování veškerého programu a způsobu jeho zajištění zabírá vedoucím mnoho času (často na úkor rodiny, pracovního procesu nebo dalších koníčků), proto je vždy na škodu, když docházka zbytečně kolísá. Všechny skautské akce jsou plánovány většinou s měsíčním předstihem, proto si na ně mohou všichni udělat dostatek času a zúčastňovat se jich v co největší možné míře. Stává se často, že i přes dostatečně dlouhé oznámení akce předem rodiče své děti využijí k jinému programu. Odchod z oddílu Ne vždy je pro někoho skauting to pravé, nebo mu studijní aj. povinnosti znemožňují skautskou činnost. Z těchto a dalších vážných důvodů může bez dalších podmínek (nemá-li nějaké závazky k oddílu) vystoupit. Ve druhém případě, např. pro velkou nekázeň, neplnění oddílových pravidel, závažné porušování skautských zákonů apod. může oddílová rada provinilce vyloučit z oddílu. Očekáváme, že před odchodem proběhnou jednání mezi členem a jeho rodiči na jedné straně a vedoucími na straně druhé. Přijaté připomínky a závěr výrazně pomohou ve zlepšování stavu oddílu.

5 Oddíloví vedoucí Ing. Stanislav Šéfr Standa (*1982) Vedoucí oddílu V současné době: projektant, architekt (Profes Projekt, Turnov) Dosažené skautské kvalifikace: vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz, vlčácký lesní kurz Děti: Filip - 1 rok V roce 1990 jsem se spolu s dalšími mnoha zájemci vydal na skautskou stezku a stal jsem se členem turnovské Dvojky. Účastnil jsem se všech 18 oddílových táborů. Po čtyři roky jsem vedl družinu vlčat, od roku 2000 působím spíše ve vedení oddílu. Absolvoval jsem Vlčácký lesní kurz. Díky výborným přátelům a skvělému týmu jsem u druhého oddílu zůstal až do roku 2005, kdy jsem převzal vedení oddílu a oddíl vedu dodnes. Díky skautování jsem se toho spoustu naučil a získal cenné zkušenosti do života. Zůstane mi rovněž spousta nezapomenutelných zážitků jak z táborů, tak i z běžného skautského roku. Ing. Jan Kos Kosák (*1981) Zástupce vedoucího oddílu V současné době: pracující konstruktér (Olkne, Turnov) Dosažené skautské kvalifikace: vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz, vlčácký lesní kurz Ke skautům jsem se dostal hned po obnovení v roce 1990, tehdy mne přivedli rodiče. Začal jsem jako malé vlče. Svůj první tábor jsem prožil v Krčkovicích. Od té doby jezdím na skautské tábory každý rok. Pochopitelně jsem prošel různým postavením (vlče, skaut, rádce a v poslední době zástupce vůdce). Ve skautské organizaci jsem zůstal aktivní během studií na střední i vysoké škole. V druhém oddíle jsem toho prožil hodně a dá se to asi jen stěží shrnout do několika málo řádků. Jsem rád, že jsem zde poznal správné kamarády, na které se mohu spolehnout. Program se snažím orientovat na praktické dovednosti. Snažím se nabídnout našim členům to, co jsme prožili my a co se nám líbilo. Oddíloví vedoucí V období byl hlavním vedoucím René Šefr-Dan (*1933). Od roku 1993 do poloviny roku 2005 byl vůdcem našeho oddílu Viktor Tomek- Toma (*1975). V roce 2005 oddíl převzal Stanislav Šéfr (*1982), jeho zástupcem je Jan Kos (*1981). Ti však nevedou oddíl sami, ale s pomocí oddílové rady, kterou kromě nich tvoří ještě další činovníci oddílu spolu s rádci. Oddílová rada plánuje a schvaluje celoroční činnost, řeší aktuální problematiku a metodiku v oddíle, provádí svá rozhodnutí a tvoří (vykonává) program a v neposlední řadě se stará o přípravu a zdárný průběh tábora. Hlavní vedoucí a jeho zástupce musí mít složeny zkoušky, které je opravňují k vedení oddílu a splňují akreditaci MŠMT. Tyto zkoušky obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy, zásad bezpečnosti apod. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu. Vedoucí bez rozdílu funkce se také účastní různých kurzů a školení, kterými si rozšiřují své znalosti a hlavně získávají náměty pro celoroční činnost. Samotné družiny vedou tzv. rádcové, kteří jsou starší 15 let a jsou proškoleni v otázkách obecné bezpečnosti při činnostech dětí a mládeže. Ing. Michal Kubánek Škubis (*1982) Činovník V současné době: pracující konstruktér (Benteler, Jablonec n.n.) Dosažené skautské kvalifikace: čekatelská zkouška, zdravotnický kurz, vodácký kurz Kapka V současném volebním období pracuje také jako volený člen okresní rady Junáka v Semilech. Ke skautům jsem se dal v roce V tomtéž roce jsem byl na svém prvním skautském táboře v Benešově u Semil. Od té doby se táborů snažím pravidelně účastnit. V druhém oddíle jsem prožil hodně zážitků a nalezl jsem zde skvělou partu přátel. V letech 1997 až 2000 jsem pomáhal ve vedení družiny vlčat a v roce 1999 jsem složil čekatelské zkoušky. Mezi mé záliby patří mé motocykly, technika a její historie.

6 Oddílová pravidla Jako každá skupina lidí má i druhý oddíl svá interní pravidla. Jsou veřejně známa vypsáním, někdy (vzhledem k aktuálnímu stavu a zkrácené době platnosti) se doplňkově pouze vyhlašují. Všechna však mají stejnou váhu. Tato pravidla vycházejí ze zásad slušného a mravního konání jedince a právních zásad ve společnosti. Výňatek z oddílových pravidel: každý člen oddílu se musí chovat dle skautských zákonů, příkazů a stanov Junáka na všechny akce družiny a oddílu se musí nosit určené věci a předměty při skautských schůzkách bez dovolení nejíme bez pozvání nelze navštěvovat jiné klubovny na cizí technické věci se nesahá u nás se neloudí při zničení jakéhokoliv oddílového nebo střediskového inventáře se postupuje dle dohody. Škůdce ho buď nejpozději do 1 měsíce uvede do původního stavu, nebo zaplatí současnou pořizovací hodnotu či hodnotu práce nebo opravy. na výlety nenosíme žádnou elektroniku Při eventuálním porušení pravidel následuje domluva. Někdy však tato nepomůže, proto používáme lehké tresty. Při menších prohřešcích je trestem odebrání několika bodů. Při vážnějších prohřešcích následují tvrdší tresty fyzického charakteru (dřepy, kliky, apod.). Je-li provinění závažné např. při ohrožení zdraví ostatních může následovat i rázná reakce, adekvátní nutnosti rychle zasáhnout. Nejvyšším trestem je vyloučení z našich řad. MUDr. Tomáš Roubíček (*1982) Činovník V současné době: pracující Krajská nemocnice Liberec) Dosažené skautské kvalifikace: čekatelská zkouška Děti: Štěpán 3 roky, Jirka 2 roky V našem oddíle jsem od roku Nyní se mohu věnovat oddílu více než v minulosti, kdy jsem pracoval v Praze a proto mě potkáte nejen na oddílových akcích, ale i na družinových schůzkách. Jiří Rys (*1988) Činovník V současné době: studující VOŠ (strojírenské zaměření, Jičín) Dosažené skautské kvalifikace: zdravotnický kurz Aleš Kopecký (*1992) Rádce družiny V současné době: studující SOŠ (strojírenské zaměření, Jičín) Dosažené skautské kvalifikace: zdravotnický kurz David Koudelka (*1993) Rádce družiny V současné době: studující SO Š (strojírenské zaměření, Jičín) Dosažené skautské kvalifikace: zdravotnický kurz, rádcovský kurz Josef Brich (*1995) Rádce družiny V současné době: studující Gymnázium Turnov Dosažené skautské kvalifikace: rádcovský kurz Adam Cogan (*1994) Rádce družiny V současné době: studující OAHŠ a ISŠ Turnov Dosažené skautské kvalifikace: rádcovský kurz Pavel Verich (*1993) Rádce družiny V současné době: studující ISŠ Semily Dosažené skautské kvalifikace: rádcovský kurz

7 Bezejmenný Od počátku naší novodobé činnosti vydáváme oddílové noviny s názvem Bezejmenný. Postupem času se z nich stal list, který veškeré oddílové členstvo a jeho rodiče informuje o akcích na další měsíc, poskytuje cenné rady pro vybavení, upozorňuje na zajímavosti, popisuje proběhlé akce apod. Ve svém zájmu získat nové informace o činnosti v oddíle by ho měli číst nejenom skauti, ale především rodiče. K dispozici je v papírové i elektronické podobě. Již vyšlo 156. vydání tohoto časopisu! Pro skautskou činnost Běžné vybavení Pro pravidelnou a běžnou činnost každého skauta jsou potřebné určité potřeby nebo pomůcky. Je třeba, aby každý člen dané vybavení měl a trvale ho nosil na každou akci. Zkráceně se tyto základní a nutné věci nazývají VěNa (zkratka pro VĚci NA schůzky a výpravy). VěNaSchů =na schůzky družiny a oddílu: Záptuž (pracovní sešit, propisovačka) KPZ lanko na uzlování (1,5 m) kartičky na hry A-N budeme vyrábět sešitek stezky skautský časopis (Světýlko nebo Skaut) VěNaVý =na výpravu: viz nahoře a navíc 3 papírové koule + starší 10 let OsLe (osobní lékárničku) Co je to OsLe: Na družinové nebo oddílové výlety vždy s sebou nosí starší skauti tzv. OsLe, což je zkratka pro OSobní LÉkárničku. V malé krabičce je uspořádáno aspoň toto: náplasti na puchýře a odřeniny (dvě velikosti) sterilní obvazy šíře 8 nebo 10 cm kapátko s jodisolem, případně peroxid Skautský kroj Když je jasné, že se nový člen v oddíle udrží, je třeba mu také skautský kroj. Každý člen si pořídí (objednáváme hromadně zpravidla v říjnu, únoru a květnu) následující vybavení: jednotné kvalitní střediskové (oddílové) tričko - vínové šátek (žlutý nebo hnědý dle věku) a turbánek krojová košile Benjamínci a mladší vlčata nosí pouze střediskové tričko a šátek. Krojovou košili pro ně neobjednáváme. Všechny části kroje včetně střediskového trička vyjdou cenově na zhruba 650,- Kč. Oddílové příspěvky a registrace Jako příspěvek na oddílovou činnost, na nákup cen do bodování, na nákup oddílového nářadí, drobného spotřebního materiálu, topení apod. vybíráme formou dobrovolného daru částku ve výši Kč/rok. Zároveň se vždy na přelomu roku platí tzv. registrace ve výši cca 550,- Kč). Většina z této částky se odvádí na Ústředí Junáka pro interní potřeby organizace, zbytek slouží turnovskému středisku k alespoň částečnému pokrytí nákladů na provoz skautského areálu. V průběhu roku počítejte s dalšími pravidelnými výdaji na naše akce (výlety, kulturní akce...) a dodatečnými náklady na kroj, časopis, skautskou výzbroj apod.

8 Vybavení Jsme skauti a jezdíme do přírody, abychom ji důkladně poznali, objevili neznámá místa, zkusili si prakticky nabyté znalosti a doslova se vyřádili na čerstvém vzduchu. Z toho důvodu musíme mít na naše výpravy patřičné vybavení. To nemůže být jenom lehké, teplé a pohodlné, ale musí mít i vhodnou barvu. Aby vybavení do přírody bylo co nejdokonalejší, připravili jsme pro vás několik drobných rad k nákupu doporučeného vybavení: Spací pytle: V současnosti seriózní firmy uvádějí tři teplotní údaje a to rozmezí tepelného komfortu a spodní extrém, např. +25 // +2/-3 // -12 C. To znamená, že při vyšší teplotě než +25 se zapaříte a nevyspíte, pod touto teplotou začíná tzv. tepelný komfort, který je nejideálnější v rozmezí +2/-3 a tedy budete v klidu spát lehce oblečeni. Hodnota -12 znamená spodní extrém, tedy teplotu okolí, při které ve spacáku nezmrznete (ale nevyspíte se). Extrém znamená, že se musíme do spacáku pořádně obléknout. Komu bývá při spánku zima nebo není zvyklý na chladné teploty, musí volit údaje nižší. Spací pytel má být na míru, aby se lehce vyhřál a pohyb těla nebyl omezen. O barvě se nemá cenu bavit, jasné a křiklavé se téměř nevyrábějí. Jako náplň se používá peří nebo duté vlákno. Zejména kvůli alergiím, dále pak kvůli snazšímu usušení i stálosti tvaru a množství izolace se dnes doporučuje duté vlákno. Důležitým faktorem je hmotnost. Dnes není problém sehnat spací pytel pro období jaro-podzim v cenové relaci do Kč, přičemž hmotnost spacáku je méně než 1,5 kg. Z toho pramení i typ spacího pytle, protože takové parametry má pouze tvar mumiový. Izolační podložky: Klasické pěnové karimatky jsou lehké, poměrně neskladné a snesou drsné zacházení. Díry a škrábance neubírají nic z dobrých izolačních vlastností. Někdy jsou dvouvrstvé (jedna vrstva by však měla být tvrdší a odolnější proti kamínkům a klacíkům). Alumatky jsou slaboučké, lehoučké a výborně skladné. Také se po nich ve svahu dost vozíte. Samonafukovací matrace se dnes se vyrábějí odlehčené a rozměrově přijatelné. Musí se na ně dávat větší pozor, můžeme je o ostrý předmět prorazit nebo nám velkým teplem prasknou. Problémem je skladnost a vyšší cenová relace. Batohy: Nejosvědčenější je tzv. kletr, tedy ze shora uzavíratelná jedna velká komora. Na víku je jedna kapsa pro drobnosti. Propracovanější verze batohu má přístup k rozměrným nákladům (např. spacáku) přes spodní část. Vhodné jsou i přídavné kapsy. Je třeba se vyvarovat malých i velkých batohů, které mají přístup do komory přes zip-ať už rovnou ze shora nebo jako další cestu zepředu! Pokud se zip rozbije (což není při nevhodně zabaleném nebo přetíženém batohu žádný problém), nelze pokračovat v cestě - všimněte si, že expediční batohy toto řešení se zipem vůbec nemají. Záda batohu mají být vyztužena a dostatečně odvětrávána. Vhodné jsou kompresní pásky, takže plný i z poloviny prázdný batoh pěkně vypadá a hlavně se dobře nese. Doporučujeme i bederní pás a spojení přes prsa na zlepšení stability. Batoh má být úměrný velikosti postavy-tj. když se opře na zádech o bedra, měl by k zádům přilnout. Na popruzích by měly být nastavitelné pásky nebo popruhy samy o sobě musí jít zkracovat. Nezapomeňme na zesílení spodku (kvůli postavení do mokré trávy, na sníh...) a vhodnou barvu do přírody. Ešusy, příbory: Vždy vítězí klasika, tedy esšál (alias hliníková jídelní miska, zkráceně ešus). Pokud je možno, opustíme hliník a podíváme se po kvalitním nerezu, by to stojí několikrát více. Co je to Záptuž (zápisník a tužka): Každý náš člen dostane každoročně nový pracovní sešit. Sešit si vybarví, obalí a poté ho nosí na všechny akce. Co je to KPZ (Krabička Poslední Záchrany): Jedná se o plechovou krabičku od čaje, bonbonů nebo tabáku, v které jsou uloženy drobné předměty pro stav nouze. Vhodné je krabičku zajistit gumičkou a dovnitř přilepit lístek s adresou. V KPZ je přehledně uloženo několik předmětů, minimálně však: papír a tužka zápalky a škrtátko kousek svíčky tabletka suchého lihu provázek náplasti jehla a nit 50.- Kč samolepky připínáček zavírací špendlík malý otvírák na konzervy knoflíky známka na dopis drátek Co jsou to 3 papkoule: Ze zmačkaného papíru se vyrobí tři koule asi o průměru 5 cm, které se převážou provázkem nebo přelepí kobercovou páskou. V žádném případě koule nesmí být z látek, které se v přírodě rychle nerozkládají (přepásání gumou nebo izolepou)! Oddílové nálepky Oddílových nálepek bylo doposud vydáno přes stovku a zatím nikdo nevlastní kompletní sbírku. Kartičky se získávají za mimořádné události (činnosti) a kusy navíc je vhodné vyměňovat. Na každé akci proběhne jedna soutěž, za kterou bude možné získat ON.

9 Pokud je možno, opustíme hliník a podíváme se po kvalitním nerezu, byť to stojí několikrát více. Vařiče: Pro naše účely stačí, když si každý pořídí vojenský skládací vařič na tuhý líh. Nutností je obal, jinak se kousky lihu a saze drolí do batohu. Nevýhodou tohoto vařiče je malá účinnost, ale velkou výhodou je nízká pořizovací cena. Samozřejmě pro ty, co vařič využijí i na jiných akcích, doporučujeme např. český vařič VAR, případně Coleman s PB bombou. Výhodou je vysoká účinnost, ale vyšší pořizovací náklady. Skautský časopis Skautský časopis Vám bude po zaplacení registračního poplatku na rok 2012 docházet až domů jednou za dva měsíce v rámci registrace. Boty, oblečení: Vycházíme z toho, co se doma najde. Nutné je dodržet hledisko kvality materiálu (odolnost proti vodě, oděru...), vhodnosti barvy do přírody, pohodlí. Tepláky jsou věcí vyloženě nevhodnou, nejlepší jsou plátěné kapsáče, dobré zkušenosti jsou i s volnými riflemi. Trička a mikiny jsou vhodnou volbou, stejně jako málo promokavá bunda s kvalitním rozepínáním a několika kapsami. Boty musí mít neklouzavou podrážku a odolné proti vodě - volíme buď klasiku v kůži nebo v textilii s membránou typu GoreTex. Veškeré oblečení musí ladit s přírodou! Celty, baterky aj.: Další vybavení je závislé na intenzitě vycházek do přírody. Čelovky ocení každý, kdo už musel pochodovat nočním lesem. Vojenskou celtu bude s radostí používat ten, kdo si rád ustele v bivaku. Několik metrů dlouhé lano využije milovník opuštěných roklí a putování neznámem. Větší nůž s pojistkou a z kvalitní oceli využije snad každý Plánujete nákup? Přijďte se poradit! Kde nás najdete na internetu? Naše oddílová prezentace. Zde najdete vše co se v oddíle děje, najdete zde přehled akcí, fotogalerii, zápisy o proběhlých akcích a také oddílový časopis Bezejmenný ke stažení. Stále aktuální informace! Webové stránky mají v současnosti návštěvnost cca 20 osob denně a rádi bychom návštěvnost nadále zvyšovali. Pokud vám budou chybět některé informace, tak určitě toto je pravé místo, kde je najdete. Aktualizace stránek bývá i několikrát do týdne! Skautský časopis budete dostávat podle vašeho věku vlčata budou dostávat časopis Světýlko, skauti budou dostávat časopis Skaut. Noste si ho také na schůzky. Prezentace celého turnovského středisky s odkazy na další turnovské oddíly. Webové stránky celé české organizace Junák- svaz skautů a skautek ČR

10 Kontakty Ing. Stanislav Šéfr - Standa vedoucí oddílu tel.: Ing. Jan Kos Kosák zástupce vedoucího oddílu tel.: A to je konec......našeho povídání pro nové členy. Snažte se toho zapamatovat si co nejvíce a hlavně se tím řídit. Pak Vás již nic nemůže překvapit. Nyní vám již nic nestojí v cestě, stát se těmi správnými skauty. Přejeme vám, aby se vám v našem oddíle líbilo a abyste zde objevili a získali mnoho kamarádů a krásných zážitků. Máte jedinečnou příležitost. Tak tedy vzhůru do naší party! Identifikace organizace Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko Štika Turnov Koňský Trh Turnov IČ:

Časté dotazy ze strany rodičů

Časté dotazy ze strany rodičů Časté dotazy ze strany rodičů Co je to vlastně ten skaut (skauting) Je to mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Jeho členové se nazývají skauti, v Česku

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

06/13. ročník 16, číslo 80. červen 2013

06/13. ročník 16, číslo 80. červen 2013 06/13 PÁCE Když se mi nezdá kosmonaut, princezna ani popelář Jak na to při hledání práce ok v Indii Jak jsem přežil rok v anglických skautských centrech ročník 16, číslo 80 červen 2013 časopis pro rovery

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 8 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Chce to jenom si uvědomit, že není vyloučeno, že zítra oslepneme, ohluchneme, nebo přijdeme o nohu a celkovou pohyblivost. Již zítra se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Mezinárodní rozměr skautingu Zahraniční odbor Junáka

Mezinárodní rozměr skautingu Zahraniční odbor Junáka Mezinárodní rozměr skautingu Zahraniční odbor Junáka Mezinárodní rozměr skautingu / 1 2 / Mezinárodní rozměr skautingu Milí čtenáři, brožurka, kterou držíte v rukou, pojednává o podstatném rozměru skautského

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

PIONÝRA 8. Pojeďte s námi sbírat korálky. duben. Brněnští pionýři pomáhali přírodě. Slané keškování. geopozvánka (12) pozvánka na LTŠ (15)

PIONÝRA 8. Pojeďte s námi sbírat korálky. duben. Brněnští pionýři pomáhali přírodě. Slané keškování. geopozvánka (12) pozvánka na LTŠ (15) PIONÝRA 8 duben 2013 Brněnští pionýři pomáhali přírodě reportáž (6) Slané keškování geopozvánka (12) Pojeďte s námi sbírat korálky pozvánka na LTŠ (15) Dali jsme zimě vale Pobřežní lýtka aneb Dejme zimě

Více