Krkonose :45 Stránka 1. měsíčník o přírodě a lidech 9/ Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krkonose 09 25.8.2006 11:45 Stránka 1. měsíčník o přírodě a lidech 9/2006 38 Kč"

Transkript

1 Krkonose :45 Stránka 1 měsíčník o přírodě a lidech 9/ Kč

2 Krkonose :45 Stránka 2 Sněhová akumulace v Pramenném dole přečkala i tropické dny letošního horkého července (snímek je z ). Pozůstatek po základové lavině byl na povrchu krytý hlínou, kamením i zbytky vegetace a rozpustily ho až srpnové deště. Podtékající potok tu vytvořil mimořádně velký, dokonce i rozvětvený sněhový tunel.

3 Krkonose :45 Stránka 3 ročník XXXIX JIZERSKÉ HORY měsíčník o přírodě a lidech Z OBSAHU 9/2006 vydává Správa Krkonošského národního parku redakce šéfredaktor Mgr. Radovan Vlček redaktoři Jiří Dvořák Mgr. Jiří Bašta (jazyková úprava) Mgr. Pavel D. Vinklát (Jizerské hory) grafická úprava Vladimíra Dyntarová sekretářka Eva Šimůnková redakční rada Ing. Jiří Hušek Ing. Petr Kadleček Ing. Theodor Lokvenc, CSc. PaedDr. Jan Luštinec Dr. Andrzej Paczos RNDr. Vlastimil Pilous Bc. Roman Reil Doc. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. Miroslav Vlasák adresa redakce Dobrovského 3, Vrchlabí telefon , fax internet tisk Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Sezemice vychází dvanáctkrát ročně cena výtisku 38 Kč nevyžádané rukopisy nevracíme uzávěrka čísla registrační číslo MK ČR E ISSN rozšiřují První novinová společnost, a. s.; Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o. objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis, s. r. o., oddělení vývozu tisku Sazečská 12, Praha 10 tel fax předplatné objednávky přijímá redakce časopisu písemně, telefonicky nebo elektronicky zvýhodněné roční předplatné 396 Kč fotografie na obálce str. I Labská přehrada za povodně (Kamila Antošová) str. II Dědictví laviny (Kamila Antošová) str. IV Hřib koloděj (Ctibor Košťál) Velká voda Poprvé v novém tisíciletí prošla krkonošskými údolími opravdu velká voda, která svůj vzestup zastavila právě na hranici přírodní katastrofy 4 8 V Hostinném se vznášel most Nový železniční most přes Labe nahradil rozpadající se starou železnou konstrukci. Navíc přibyla i nově zřízená železniční zastávka Hostinné-město Případ ploskohřbetka Zprávy o leteckém postřiku lesních porostů, prováděném letos na ploše 185 hektarů, u vás možná vyvolaly otázku, co že je to vlastně za hmyz, ta ploskohřbetka? 12 Informační středisko Rokytnice Středisko Správy KRNAP v Horní Rokytnici nenabízí svým návštěvníkům jenom služby v informačních zařízeních obvyklé. Můžete si tu prohlédnout i zajímavou muzejní expozici Pouště světa Harrachov letovisko a lázně Snaha Harrachova prosadit se i jako lázeňské středisko již od 2. svět. války upadá v zapomnění Proč se protrhla přehrada na Bílé Desné? Nové výsledky pátrání po příčině největší nehody přehradního stavitelství na českém území Liberecká chata Roku 1926, tedy právě před osmdesáti lety, byla ve východotyrolských Alpách otevřena chata, nesoucí jméno jizerskohorské metropole Pozvánka do Bozkova Bozkov u Semil láká k návštěvě nejen dolomitovými jeskyněmi, ale také opraveným poutním kostelem 41 S Janem Bucharem nejen o pavoucích Uznávaný přírodovědec prof. Jan Buchar pochází z podkrkonošské Bystré u Semil a celý svůj život zasvětil výzkumu pavouků CO PŘIPRAVUJEME? Připomeneme životní jubileum Theodora Lokvence, který Krkonoším zasvětil svou celoživotní práci. Petr Miles nás opět zavede do světa mravenců. Přineseme recenzi nového turistického atlasu Krkonoš. Dozvíte se o historii české menšinové školy v Černém Dole, založené před 70 lety, i o mezolitických sídlištích Českého ráje. Představíme vám W. Patschovského, učitele z Jelení Hory, dalšího z velkých propagátorů Krkonoš konce 19. století. V rubrice národní parky světa vás zavedeme do exotického Thajska. měsíčník o přírodě a lidech 10/2006 3

4 Krkonose :45 Stránka 4 Kdy přijde další povodeň? Evropské klima je silně ovlivňováno několika cykly. Nejkratší cyklus je asi dvouletý a představuje nejspíš jen paměť klimatického systému. Rozhodujícím teplotním i vlhkostním cyklem je perioda 5 7 let, kterou známe např. z biblického rčení o sedmi hubených a sedmi tučných letech. Dalším důležitým, ale někdy méně výrazným cyklem je perioda zhruba let. Nemůžeme dost dobře říct, že v klimatu střední a západní Evropy se střídá vždy 30 suchých a 30 vlhkých let, protože je příliš mnoho výjimek. Nicméně, když statisticky spočítáme klimatické změny za posledních tisíc let, ukáže se, že evropské klima se každých let mění v podobě střídavé křivky. Přitom je zajímavé, že teplotní a vlhkostní křivky nejsou synchronní. To, že se otepluje, neznamená, že bude víc pršet. Většina 19. století byla ve znamení zvýšené povodňové aktivity, většina 20. století ležela v mimořádně dlouhém období povodňového klidu. Zdá se, že došlo ke zdvojení obvyklého cyklu, což se někdy stává. Série nedávných povodní ukazuje, že klid je za námi a že jsme vstoupili do období povodňové aktivity, které by podle všech omylných statistik, které však mají pro různé evropské řeky podobný průběh, mělo trvat další dvě až čtyři desetiletí. Podíváme-li se na průběh např. pražských povodní, zjistíme, že v některých stoletích udeřily hned příští rok, jindy až po pěti, sedmi anebo častěji po 20 či více letech. Nevím to určitě a nemohu to zaručit, ale myslím si, že v tomto dejme tomu třicetiletém klimatickém cyklu zažijeme ještě 2 3 menší a jednu hodně velkou povodeň. Zdá se, že náchylnost k povodním roste, a co je horší, že povodně budoucnosti mohou být větší než povodně minulosti. Krajina rychleji odvádí vodu. Je víc vybetonovaných ploch, asfaltové silnice se stále častěji stávají rizikovými povodňovými koryty. Ani v lese se voda nevsakuje tak dobře, jak by měla. Když jsem po menší povodni na Lužnici odhrabal v obvyklém smrkovém lese zhutnělé jehličí, které fungovalo jako došky na středověké chalupě, narazil jsem již v sedmi centimetrech na tak suchou vrstvu, že po zapálení jemně doutnala. V přirozeném lese ve východních Karpatech po delším dešti voda nasákla do svrchní vrstvy půdy tak, že ji každý krok vytlačoval na centimetr vysoko, ale hladina potoka téměř nestoupla. V zemědělské krajině zmizely nejenom remízky, meze a vsakovací strouhy, ale stalo se něco možná ještě podstatnějšího. Po letech používání pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv se změnil edafon, to je soubor několika desítek tisíc druhů půdních organismů. Tyto organismy vytvářejí trofickou síť, potravinový řetězec vzájemných vztahů, který je kromě drobných savců, jako jsou krtek a myši, završován hmyzem a zejména mnoha druhy žížal. Měření ukazují, že značná část srážek se do půdy vsakuje právě žížalími dírami. To je jeden z důvodů, proč se voda na poušti tak neochotně vsakuje a proč na některých pouštích zahyne víc lidí utopením než žízní. Náprava není jednoduchá a asi ani možná, les nad vsí přes noc nezměníme. Krajinu jsme dlouho proměňovali k vlastní škodě, teď je třeba ji postupně měnit k užitku. Řešení není nutné nijak dlouze hledat, jedná se o to umožnit vodě vsáknout se tam, kde spadla. Chce to víc terasových polí, listnatých stromů, vyčištěné záchytné rybníčky, pestřejší mozaiku krajiny. Václav Cílek (z knihy Krajiny vnější a vnitřní) JIŘÍ DVOŘÁK FOTO KAMILA ANTOŠOVÁ Tak zase přišla nečekaná a nezvaná, přiřítila se jak velká voda a skoro stejně rychle zase odešla. Povodeň. Mohlo by se zdát, že v horách budou největší potíže s vodou při jarním tání. Větší jarní vody přicházejí téměř každý rok. Podhorské řeky však tehdy vystoupí z plných koryt jen zcela výjimečně, a to pouze je-li postupné tání přiživeno vydatným deštěm. Letní povodně jsou mnohem vzácnější, o to však větší a ničivější. Sledujeme-li četnost výskytu mimořádných vodních stavů na krkonošských řekách v posledních desetiletích, můžeme konstatovat, že si obdivovatelé přírodních katastrof přijdou na své stále častěji. Také letošní léto, až do svého poločasu velmi teplé a suché, přineslo hned s prvním sou- 4

5 Krkonose :45 Stránka 5 vislým srpnovým deštěm mimořádné zvýšení hladin horských řek. O průběhu velké vody i o předcházení a odstraňování jejích následků podá nejlepší svědectví aktuální obrazová reportáž doplněná výmluvnými grafy. Ve chvílích nejvyššího vodního stavu na Labi, tedy po poledni v pondělí 7. srpna, se ve Studeném koleně nad Labskou soutěskou vodní spousty valily ven z koryta a efektně se tříštily o silniční patníky. Dočasně byla omezena doprava mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. O obrovském množství povodňové vody nejlépe vypovídá srovnávací fotografie téhož místa, pořízená o 10 dní později 5

6 Krkonose :45 Stránka 6 Hrázný z Labské přehrady uvolňuje přítok do šachtového přelivu v době kulminace povodně. Nezní i vám v uších jméno bájného Sisyfa? Jak šla voda... Povodeň, kterou si budeme pamatovat jako tu z roku 2006 (věřme, že jich už letos nebude víc), můžeme označit jako dosud největší v Krkonoších v jedenadvacátém století. Velká voda v létě roku 2002, která znamenala katastrofu pro povodí Vltavy a dolního Labe, byla na severovýchodě Čech jen nevýznamnou povodní, na kterou se rychle zapomíná. Zato letos tomu bylo jinak. Když po dlouhotrvajícím červencovém suchu začalo na počátku srpna mírně pršet, ještě v pátek meteorologové předpovídali, že srážky by neměly způsobit žádné významnější vzestupy hladin řek na stupeň bdělosti, natož pohotovosti nebo dokonce ohrožení. Během víkendu se však situace začala rychle měnit, a když v pondělí zaznamenaly hřebenové srážkoměrné stanice na Labské a Luční boudě 120 mm srážek během několika málo hodin, bylo na velkou povodeň zaděláno. Je jistě zajímavé, že v úterý tam spadlo vody ještě více na Luční boudě dokonce přes 200 mm ale to již byl déšť rozložen do celého dne a odtok byl postupný, nikoliv v jedné ohromné vlně, valící se z lesů a strání, jak tomu bylo předchozího dne. Z velkých krkonošských toků jako první kulminovalo Labe na Labské přehradě pod Špindlerovým Mlýnem to bylo právě v poledne, kdy průtok dosáhl nejvyšší hodnoty 167,5 m 3 /s a voda se valila šachtovým i korunovými přelivy. Tuto situaci nevěstící nic dobrého pro níže položené končiny mohou pamětníci nepříliš dávné historie spočítat na prstech jedné ruky; stalo se tak pouze při povodních v roce 1965, , a pak Druhý, o něco menší vrchol (134 m 3 /s na limnigrafu pod přehradou Labská) nastal kolem deváté hodiny večerní. Průtoky horního Labe jsou však výrazně ovlivňovány tím, jak moc jsou otevřené výpusti Labské přehrady. Ve stejné době, tedy mezi 20 a 21 hodinou, kulminovala i Jizera. Na vodočtu v Jablonci nad Jizerou dosáhl vodní stav 440 cm a průtok 242 m 3 /s, zatímco o pouhého tři a půl dne dříve (4. 8. v 6.00 h) to bylo pouhých 16 cm a 1,14 m 3 /s! I člověk bez matematické představivosti pochopí, že když tímtéž korytem protéká 212krát více vody, není to zrovna běžná záležitost. Také Úpa se chovala obdobně: nejvíce vody (přes 80 m 3 /s v Horním Maršově) tudy protékalo v pondělí večer, ovšem s tím rozdílem, že průtok poměrně značně kolísal podle srážek Čtveřice grafů názorně ukazuje průběh povodně na Jizeře v Jablonci nad Jizerou, Labi pod přehradou, Úpě v Horním Maršově a Malém Labi v Horním Lánově. Na svislé ose jsou hodnoty vodního sloupce v centimetrech, na vodorovné čas, resp. den. Zelená, žlutá a červená barva udávají stupně povodňové aktivity bdělost, pohotovost a ohrožení. Děkujeme státnímu podniku Povodí Labe za laskavé poskytnutí grafů, uveřejněných na internetových stránkách 6

7 Krkonose :45 Stránka 7 a také podle toho, kdy se dostavily vlny povodňové vody z významného přítoku Malé Úpy. Zcela jiný průběh měla povodeň na menších tocích, které nesbírají vodu z hraničního Slezského hřbetu. Jizerka na limnigrafu v Dolních Štěpanicích dosáhla pouze nejnižšího prvního stupně povodňové aktivity, Malé Labe se k hranici stavu bdělosti jenom přiblížilo. Proč tomu tak bylo? Protože vydatné přívalové srážky vypadly v pondělí hlavně v Jizerských horách, na Slezském hřbetu a pouze na severních svazích Českého hřbetu (a ještě v Dlouhém dole). Nepřipomíná vám to náhodou návětrná údolí slavných krkonošských větrohoropisných systémů?! Směrem k východu deště ubývalo a na jižních horských rozsochách a v podhůří v pondělí vlastně ani moc nepršelo (např. Dolní Štěpanice nahlásily jen 15 mm) a vydatnější déšť spadl až v první třetině dne následujícího. To bylo velké štěstí, protože kdyby šlo o celoplošné srážky na celém území Krkonoš a k hlavním tokům se přidaly i říčky nižších poloh, mohlo jít o povodeň opravdu ničivou. V Hořejším Vrchlabí povodeň strhla pravobřežní místní komunikaci a s ní i potrubí městského vodovodu. Část města zůstala po tři dny bez vody z kohoutků...a co provedla? Shrneme-li to, co jsme výše nastínili, pak můžeme říci, že letní povodeň roku 2006 byla největší na západě Krkonoš, jmenovitě na Jizeře, kde však podle pamětníků i záznamů vodohospodářů naštěstí nedosáhla úrovně z roku Přesto došlo na několika místech (např. Jablonec nad Jizerou, Horní a Dolní Sytová) k zaplavení domů, továren a hospodářských objektů, o loukách a zahradách ani nemluvě. Nejplošněji postiženým subjektem je nakonec Správa Krkonošského národního parku, neboť spravuje území, kde povodeň vznikala a srážky byly nejintenzivnější. Poškozeny byly turistické stezky, lesní cesty i asfaltové svážnice, propustky a mosty, břehy a stupně u horských toků. Jedněmi z nemnoha lidí, kteří se kromě hasičů, policistů a obsluhy přehrad a jezů snažili co nejvíce zmírňovat následky povodně již v jejím průběhu, byli terénní pracovníci Správy KRNAP, kteří v lijáku a chladu objížděli nejohroženější úseky horských cest a stezek, čistili zanesené svodnice, příkopy a propustky, usměrňovali nově vznikající vodoteče, odstraňovali zátarasy vznikající pod mosty i padlé dřeviny na cestách. Jejich úsilí a nasazení si zaslouží úctu a pochvalu. Vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy ing. Jan Hřebačka, kterému se na stole sešla hlášení o škodách z jednotlivých lesních správ a terénních středisek, s týdenním odstupem hodnotí následky povodně takto: Území Krkonošského národního parku bylo velkou vodou postiženo velmi nerovnoměrně. Třeba Harrachovsko bylo poškozeno velmi silně, sousední Rokytnice jen málo, poměrně hodně Špindlerův Mlýn, směrem k východu se povodeň tišila, až na některé jednotlivosti, kdy např. zvýšená voda protekla Pecí a jsou škody na tocích. Hrubý odhad škod činí 50 milionů korun. Opravit nebo znovu postavit bude třeba opěrné zdi, přehrážky, přelivné hrany, které zabraňují dalšímu zahlubování koryta vodních toků. Například jenom na Milnici v Harrachově máme škody za 7 milionů korun. A pak samozřejmě opravy cest a mostů. Ze známých míst mohu uvést např. cestu u Staré pily v Labském dole, v Harrachově cestu podél Kamenice, kde asfaltka v podstatě zmizela, ujeté svahy ve Svatém Petru a Dlouhém dole a v údolí Mumlavy. Lesních porostů se povodňové škody dotkly tam, kde došlo k sesuvům půdy, tedy hlavně na Špindlerovsku. Do letošní zimy chceme stabilizovat nejohroženější místa, největší objem prací nás ale čeká v příštím roce nebo i dvou, protože pro některé lokality bude nutno připravit projekty; pochopitelně bude také záležet na finančních zdrojích. Krkonoše tedy letos v létě přežily zatím největší povodeň v novém století. Díky šťastné shodě okolností (relativně krátká průtrž mračen pouze v nejvyšších partiích hor a déšť po období sucha, kdy byla hřebenová rašeliniště schopna pojmout značné množství vody) to nebyla povodeň katastrofická, přesto škody, které způsobila, jsou zatím vyčísleny v řádu desítek, ale časem se možná ukáže, že i stovek milionů korun. Naštěstí nedošlo k žádným obětem na lidských životech, a tak si snad tuto povodeň budeme pamatovat jen do příští podobné. Nechceme sýčkovat, ale zdá se, že velké vody budou chodit stále častěji... Hladina na Malém Labi sice také stoupala strmě, ale metr vody na limnigrafu ještě neznamenal ani nejnižší stupeň povodňové aktivity. Jizera v Jablonci nad Jizerou, fotografovaná z mostu silnice na Vysoké kolem 17. hodiny, kdy vodočet ukazoval asi 330 cm. Voda tekla i po hlavní silnici č. 14, dostala se asi do 20 obytných domů a areálu továrny Hybler. O čtyři hodiny později voda vystoupala ještě o víc než metr výše, než vidíte na snímku! 7

8 Krkonose :45 Stránka 8 Unikátní snímek dokazující, že i české Krkonoše mohou mít své velké ledovcové jezero. Mělká, ale poměrně rozsáhlá vodní nádrž byla ve dnech k vidění na dně Labského dolu v prostoru Labských meandrů. Jak napovídají hluboké vrstvy usazenin, před několika tisíci lety tu jezero skutečně bylo. O pár kilometrů níže, v prostoru Staré pily, se Labe rozlilo do celé šíře údolní nivy. Pracovník TES Špindlerův Mlýn Karel Pieschel v lijáku zachraňuje zdejší most, který byl spolu s cestou zčásti poškozen, pro pěší a cyklisty však je použitelný Velká voda... Foto: Jan Vaněk, Luboš Plecháč, Jiří Marek a Milan Fikejs Symbolický pramen Labe (pohled směrem k přítoku), jak ho asi viděl málokdo... Harrachovští strážci L. Lánský a O. Pažout a cestář J. Faustauer v průtrži mračen odvádějí vodu ze Staré vozové cesty (to není řečiště potoka!) mezi Mísečkami a Vrbatovou boudou. Snímek nepotřebuje další komentář... Vlevo: v pondělí se z lesů na Harrachovsku hrnuly stružky a potoky i na místech, kde nikdy žádná vodoteč nebyla (foto z Okružní cesty pod Plešivcem). Není divu, že příkopy vodu nestačily pojmout a došlo ke značnému poškození cest 8

9 Krkonose :45 Stránka 9 Via Piette krátké zprávy V sobotu 22. července byla slavnostně otevřena další z tematických vycházkových tras v Krkonoších. Devítikilometrový okruh nese jméno zdejšího významného průmyslníka a spoluzakladatele spolků turistiky i zimních sportů Prospera Pietteho, kterého jeho současníci nazývali Otec Krkonoš. Maria Eduard Prosper Piette de Rivage ( ), syn zakladatele svobodské papírny Prospera staršího z Vieil-Salmu v Lucembursku, vzdělanec a humanista, ale také úspěšný výzkumník a podnikatel, pokračovatel rodových tradic výrobců papíru, si toto označení opravdu zasloužil. Patřil k významným osobnostem své doby a stopy jeho činnosti nalézáme dodnes na mnoha místech regionu. Jako spoluzakladatel a dlouholetý pokladník Krkonošského spolku, který nezištně a všestranně podporoval, má velký podíl na propagaci a rozvoji turistického ruchu v Krkonoších. Vycházkovou trasu na návrh Hradní společnosti Aichelburg zřídila Správa KRNAP s městem Svoboda nad Úpou. Práce provedl tým informačního centra Veselý výlet. Texty na 32 informačních panelech připravili Antonín Tichý a Pavel Klimeš s odbornou pomocí Radko Táslera. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé měst a obcí (Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou), zástupci Správy KRNAP a Hradní společnosti Aichelburg, ale také potomci Prospera Pietteho. Přestřižením pásky otevřel vycházkovou trasu jeho vnuk Ludwig Piette. -rav- Mladí dravci na svobodû Ve vrchlabském Útulku pro poraněná divoká zvířata při Správě KRNAP je vždy největším svátkem chvíle, kdy může být zpátky do přírody vypuštěno zvíře, které již nepotřebuje lidskou pomoc. Jde buď o ošetřené a vyléčené jedince, nebo ještě mnohem častěji o osiřelá mláďata, která se povedlo odchovat do takového stáří a zdravotního stavu, kdy jsou schopna sama se o sebe postarat. Ne vždy mají nalezenci takové štěstí a někteří savci či ptáci v útulku zůstanou až do konce života. Mezi časté chovance útulku patří draví ptáci. V letošním roce se tu povedlo odchovat jednoho jestřába, dvě káně lesní a 18 poštolek 8 z nich dodala Městská policie z Trutnova, ostatní pocházely z Vrchlabí a okolí. Vyhublá mláďata byla vykrmena a poslední dva týdny přivykána na živou potravu. Na horním snímku odborná pracovnice útulku Ondřejka Bachtíková vypouští ve Strážném do volné přírody mladou káni lesní, dole je jedna z poštolek, které dostaly zpět dočasně ztracenou svobodu v Dolním Dvoře. Kromě dravců bylo letos v útulku odchováno a do přírody navráceno také několik pěvců: kosi, drozdi, pěnkavy a zvonohlíci. -dakfoto Kamila Antošová âasopis je vydáván za finanãní spoluúãasti LIBERECKÉHO KRAJE Pravidelná čtenářská soutěž s vydavatelstvím Gentiana Jilemnice Takové byly hory Po celý rok se můžete zúčastňovat čtenářské soutěže, přinášející každý měsíc jednu otázku, týkající se Krkonoš, jak je známe už jen z archivních fotografií a historických pohlednic. Všechny soutěžní obrázky pocházejí z archivu vydavatelství Gentiana a většinou již byly publikovány v některé z knih či kalendářů tohoto jilemnického vydavatelského domu. Vítězové se mohou těšit na cenu, kterou je velká obrazová publikace Krkonoše/Karkonosze. Své odpovědi posílejte vždy do dvanáctého dne příslušného měsíce na korespondenčním lístku či pohlednici na redakční adresu nebo elektronickou poštou na Otázka na září: Kolem tohoto výstavného hostince byť zpočátku to musela být jen prostá krčma vzniklo přirozené centrum dnešního horského střediska. V jeho názvu je obsaženo i jméno obce, přesněji technické stavby, od níž se toto pomístní jméno odvozuje. Jak se dosud provozovaný hostinec jmenuje? Správná odpověď na srpnovou otázku soutěže je: Rennerova bouda, vyhořela roku Výhru získává pan Miloš Erbs z Pardubic. 9

10 Krkonose :45 Stránka 10 V Hostinném se vznášel most 10

11 Krkonose :45 Stránka 11 V minulém čísle jsme přinesli krátkou zprávu o tom, že se město Hostinné dočkalo nového železničního mostu přes Labe. Vzhledem k použitému technologickému postupu byla závěrečná fáze uložení nové mostní konstrukce divácky velmi atraktivní. Naše redakce si to samozřejmě nenechala ujít, a protože z celé akce vzniklo několik podle našeho názoru zajímavých fotografií, rozhodli jsme se, že je nenecháme zmizet v pověstném propadlišti dějin a podělíme se o ně s vámi. Ti, kdo po této trati alespoň občas jezdí, vědí, že starý most byl ve velmi špatném stavu a v poslední době přes něj vlaky projížděly z bezpečnostních důvodů minimální rychlostí. Proto se České dráhy rozhodly pro jeho výměnu. Aby byla výluka na trase co nejkratší, byl navržen následující postup: Mostní konstrukce byla smontována vedle trati, bez přerušení provozu na starém mostě byly vybetonovány mikropiloty a připraveny patky pro uložení nového mostu. Rekonstrukcí prošla i původní spodní stavba, na níž spočívala konstrukce starého mostu. Montáž mostu probíhala několik týdnů a generálním dodavatelem byla firma Mostní a pozemní stavby, s. r. o., Čepí. Mikropiloty a patky vybetonovala firma Chládek & Tintěra, a. s., Pardubice. Díky laskavosti zaměstnanců firmy Mostní a pozemní stavby, s. r. o., jsme pro zvídavé čtenáře zjistili i několik technických údajů. Jedná se o příhradový ocelový svařovaný most s dolní mostovkou a průběžným kolejovým ložem. Příhradový bezsvislicový nosník o výšce 3,75 metru má vedeny diagonály pod úhlem 60. Délka přemostění je 35,775 m, rozpětí mostu 36,9 m. Vzhledem k tomu, že železniční trať nevede přes Labe kolmo, ale šikmo, je kolmá světlost mostu 30,4 m a šikmost 57,85 směrem doprava. Most je 6,39 m široký, výška nad normální hladinou řeky Labe je cca 3,6 m a rezerva nad hladinou stoleté vody je 0,117 m. Nejzajímavějším údajem je ale váha celé mostní konstrukce, která činí 155 tun. Přemísťování, natožpak přesné usazování břemen o takovéto váze není rozhodně každodenní záležitostí a jeřáby, které jsou toho schopny, také nevidíte každý den. Uložení mostní konstrukce bylo svěřeno firmě ABP Plzeň. Obřímu jeřábu Demag TC 2800, který je schopen břemeno o váze 155 tun přemístit na vyložení 40 metrů, asistovaly ještě dva, v uvozovkách menší, kolegové. I přesto, že jsme se termín ukládání konstrukce dozvěděli téměř v hodině dvanácté (podle našich informací byl posunut o den dopředu, možná s cílem vyloučit davy přihlížejících), sešla se 19. června dopoledne celkem početná divácká obec. Jak samotné ukládání mostu probíhalo, přibližuje naše fotoreportáž. Poslední otázkou, která jistě leckoho napadne, je cena nového mostu. Celkově stála tato investice České dráhy 25 milionů korun. Ještě bychom se měli zmínit o tom, že souběžně s výměnou mostu byla vybudována i nová zastávka Hostinné-město, která se nachází bezprostředně za mostem ve směru na Kunčice nad Labem. Nová zastávka umožní díky své poloze cestujícím lepší dostupnost centra města. Byla vybudována z rozpočtu města nákladem Kč. Nezbývá než popřát, aby most i nová zastávka dobře sloužily. Radovan Vlček foto Kamila Antošová Odešel Miloš Gerstner Poslední červencovou neděli na konci tropických letních dnů zemřel ve vysokém věku nedožitých dvaadevadesáti let Miloš Gerstner, čestný občan města Vrchlabí, vlastivědný pracovník, historik, učitel, literát a dramatik. Od prvních ročníků našeho časopisu až do počátku nového tisíciletí patřil k jeho nejpilnějším a nejčtenějším autorům. Jeho široký vlastivědný zájem o region Krkonoš a Podkrkonoší a jeho hluboké životní zkušenosti a znalosti přinášely na stránky našeho měsíčníku bezpočet témat historických, národopisných, folklorních a literárních. Miloš Gerstner byl jedním z posledních, který ještě zažil a zaznamenal rychle mizející tradiční lidovou kulturu. A zejména díky jeho tvorbě je náš časopis (mimo jiné) neopominutelným pramenem poznání života lidu krkonošského v minulosti dávné i nedávné. K životu a dílu našeho věrného spolupracovníka se vrátíme podrobněji v některém z příštích čísel. -art- Lesník a myslivec z hor Vláďa Lukeš Dne 19. července letošního roku se Vláďa Lukeš přidal k těm, které povolal svatý Hubert do svých revírů bez hranic. Jeho optimismus, houževnatost a sportovní duch mu pomohly najezdit stovky kilometrů na kole, na lyžích i při práci na sjezdovkách ve Špindlu. Jeho úsměvná, vždy mladě vyhlížející tvář nechyběla na téměř žádné myslivecké akci, ať to byly střelby nebo veselé posezení po lovu. O to, jak se daří jeho Vrchlabákům, se zajímal vždy i v době zaslouženého odpočinku v důchodu při častých návštěvách na Správě KRNAP. Do poslední chvíle vedl nesmírně tvrdý a vyčerpávající souboj se zákeřnou nemocí; návštěva na oslavě životního jubilea kolegy v letošní zimě byla zároveň rozloučením s tou jeho mysliveckou družinou Ing. Vladimír Lukeš se narodil 6. května 1935 v Rokytnici nad Jizerou-Vilémově. V roce 1952 se vyučil v lesnickém učňovském středisku Harrachov lesařem. Poté studoval na lesnické technické škole v Trutnově, kterou ukončil maturitou v roce Téhož roku nastoupil do zaměstnání k lesnímu závodu Harrachov, kde pracoval jako lesník, později jako technik polesí a technolog závodu. Při zaměstnání absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, kterou ukončil v roce V době studia pracoval i jako dřevař na lesní kalamitě. Po promoci se stal vedoucím odbytu na lesním závodě Harrachov. 1. ledna 1979 nastoupil jako hlavní inženýr na lesní závod Vrchlabí, kde se stal v roce 1990 ředitelem. Po reorganizaci lesního hospodářství v Krkonoších pak od roku 1994 pokračoval v téže funkci i u Správy KRNAP. Do důchodu odešel 1. října Kromě pracovních aktivit byl po celý život vynikajícím sportovcem, především lyžařem a cyklistou. Mnoho let pracoval jako aktivní člen Horské služby Krkonoše, než musel ze zdravotních důvodů tuto další zálibu opustit. Po odchodu do důchodu okamžitě nastoupil jako brigádník ke Skiareálu Špindlerův Mlýn, kde pomáhal v létě při výstavbě sjezdovek a v zimě na lyžích. Jako myslivec se angažoval nejen ve státní honitbě při svém zaměstnání, ale byl i platným členem mysliveckého sdružení Dolní Lánov. Ale především byl milujícím otcem rodiny a dobrým člověkem. Nevíme už, kdo z moudrých a vážených profesorů, kteří stáli u kolébky našeho vysokého učení lesnického v Brně, řekl: Každý lesník si svojí prací staví pomník cti nebo hanby. Vláďa Lukeš určitě patří k těm prvním. Přátelé z Hubertova cechu 11

12 Krkonose :45 Stránka 12 o ãem se hovofií Začátkem července informovala Správa KRNAP veřejnost o připravovaném postřiku proti ploskohřbetce smrkové. Plošný zákrok proti škůdcům, navíc formou leteckého postřiku, vyvolává vždy spoustu otázek a různých reakcí. Vzhledem k tomu, že krátká tisková zpráva nemůže všechny okolnosti zásahu dostatečně vysvětlit, považujeme za nutné se k tomuto tématu vrátit. PŘÍPAD PLOSKOHŘBETKA Vrtulník s postřikem startoval z Horních Míseček Ploskohřbetka smrková (Cephalcia abietis) je blanokřídlý hmyz z čeledi ploskohřbetkovitých (Pamphiliidae). Tato čeleď je u nás zastoupena asi čtyřiceti druhy. Lesnicky významné jsou tři druhy vázané na smrkové porosty, a to ploskohřbetka smrková, p. severská a p. černá, přičemž gradační potenciál ploskohřbetky smrkové významně převyšuje ostatní dva druhy. Celkové rozšíření ploskohřbetky smrkové zahrnuje převážnou část střední a severní Evropy, na východ zasahuje na Sibiř a do severní Číny. Kalamitně se přemnožuje především ve vyšších polohách středoevropských horských oblastí, v souvislých stejnověkých smrkových porostech. K ohroženým oblastem u nás náleží celý věnec pohraničních hor od Šumavy až po Moravskoslezské Beskydy, ve vnitrozemí pak zejména Slavkovský les, Brdy a vyšší polohy Českomoravské vrchoviny. Zmínky o přemnožení ploskohřbetky smrkové jsou z našeho území známy již od konce minulého století (Krušné hory, Český les). Skutečně kalamitní charakter však získalo přemnožení až v 50. letech tohoto století. Od té doby proběhlo několik gradačních vln, z nichž nejrozsáhlejší byla gradace v 80. letech. Během ní bylo ploskohřbetkou silně napadeno kolem ha porostů, s kulminací v roce 1986, kdy ohrožená plocha dosáhla téměř ha. V současnosti jsme svědky příznivějšího vývoje, v závěru 90. let jsou dokonce úhrny silně napadených ploch nejnižší za posledních 20 let (v letech 1999 a 2000 se plocha škodlivého výskytu pohybovala pod hranicí ha). V celé řadě oblastí se však ploskohřbetka smrková stále vyskytuje ve vysokých populačních hustotách a nástup nové gradační vlny nelze proto vyloučit. Ploskohřbetka smrková je typický škůdce starších smrkových porostů, které napadá na velkých plochách. Přemnožení vznikají většinou ve vrchovinných, podhorských a horských polohách, v rozpětí nadmořských výšek přibližně m. Při přemnožení, kdy larvy ožírají starší jehlice, dochází k takové defoliaci (odlistění) korun, která může vést až k úhynu napadených stromů. Proto je ploskohřbetka smrková zařazena mezi kalamitní škůdce. Nejzávaznější následky mají žíry v porostech oslabených dalšími činiteli (imise, přísušky, poškození jiným hmyzem, resp. při kombinaci těchto vlivů). Ploskohřbetka smrková náleží k hmyzu s proměnou dokonalou. V průběhu jedné generace se tedy vystřídají čtyři vývojová stadia. Vajíčko: válcovitého tvaru, na koncích zaoblené; čerstvě vykladené je tmavozelené, 1,7 0,7 mm velké, před líhnutím se zbarvuje do šedozelena a dosahuje velikosti 2,3 1,1 mm. (Část vajíček bývá napadena vaječným parazitem, drobněnkou rodu Trichogramma Westw. Tato vajíčka lze spolehlivě rozlišit podle jejich leskle černé barvy.) Larva (housenice): po vylíhnutí je světle špinavě zelená, s tmavší hlavou a se třemi páry hrudních noh a jedním párem výrůstků na konci těla, na těle jsou tři nezřetelné tmavohnědé podélné pásy a na spodu posledního zadečkového článku černá podélná skvrna; dospělé housenice jsou sytě zelené, menší část nápadně zlatožlutá, velikost dorostlých larev je mm; větší housenice jsou jedinci samičí, menší samčí. Významným přirozeným nepřítelem larev mohou být při silném přemnožení divoká prasata, která vyrývají larvy z půdy. Kukla: volná, zeleně nebo zlatožlutě zbarvená; podle utváření posledních článků je možno rozlišit budoucí pohlaví, velikost kolísá mezi mm. Dospělec: tělo je zploštělé, mm dlouhé; hlava je relativně velká, hranatá, s dlouhými niťovitými tykadly a nápadnými mohutnými kusadly, stejně jako hruď je černé barvy se žlutavými skvrnami; zadeček je u samečků žlutorezavohnědý s tmavými příčnými proužky, u samiček zaoblenější, s olivově zeleným nádechem; nohy jsou žlutohnědé; poměrně úzká, průhledná křídla jsou protkaná tmavou žilnatinou, sedícím dospělcům kryjí zadeček; rozpětí křídel u samiček je 22 až 27 mm, u samečků 20 až 24 mm. Dospělce, ale i larvy hubí z přirozených nepřátel především hmyzožravé ptactvo. Z předchozích řádků je jasné, že výskyt ploskohřbetky smrkové není v Krkonoších žádnou výjimkou a její stavy jsou většinou regulovány přirozenými nepřáteli, a to ve všech jejich vývojových stadiích. Někdy se ale ploskohřbetka přemnoží natolik, že přirozená regulace není dostatečná a hrozí oslabení lesních porostů. Naposledy se k takovémuto plošnému zásahu přistoupilo v roce Celková rozloha ošetřené plochy činila tehdy cca 300 ha, poslední výraznější žíry byly zaznamenány v roce 2002, kdy se od obranného zásahu ustoupilo. Loni na podzim bylo v půdních vzorcích na sledovaných plochách zaznamenáno kritické množství larev. Jarní kontroly toto kritické přemnožení potvrdily. Následně bylo pozorováno silné rojení ploskohřbetky i v dalších lokalitách a byly kontrolovány počty vajíček na pokácených stromech-vzornících. Přemnožení bylo evidováno na několika stech hektarů. Po pečlivém zvážení všech okolností (celoplošný postřik je vždy až tou poslední variantou) bylo rozhodnuto přistoupit k chemickému ošetření tří nejkritičtěji ohrožených lokalit o celkové rozloze 185 ha. Dvě se nacházejí mezi Beneckem a Špindlerovým Mlýnem (okolí křižovatky Na rovince, Třídomí) a jedna na Rezku (Vlčí cesta). Všechny lokality, kde byl chemický postřik aplikován, se nacházejí ve III. zóně Krkonošského národního parku. Letecký postřik provedla ve dnech července 2006 společnost Aerocentrum Mělník. Použitý prostředek Dimilin 48 SC (bylo spotřebováno 40 litrů) je prostředek k hubení housenek a housenic např. v zelinářství, ovocnářství a lesním hospodářství. Usmrcuje larvy hmyzu tak, že narušuje tvorbu chitinu a znemožňuje svlékání larev. Přípravek není systémový. Neproniká do rostlinných pletiv, nehubí mšice ani roztoče, nepoškozuje parazitoidy ani predátory hmyzu. I přesto, že použitá látka je netoxická teplokrevným živočichům, přistoupila Správa KRNAP k uzavírkám turistických cest a cyklostezek v inkriminovaných místech. Uzavírky byly označeny informačními tabulemi. Účinnost zásahu byla podle pozorování spadu housenic z korun stromů vysoká. Radovan Vlček (dle podkladů ing. Pavla Blažka) foto archiv Správy KRNAP 12

13 Krkonose :45 Stránka 13 Vaše názory na prohlášení Vize Krkonoše 2050 Vážení přátelé, Krkonoše nám nabídly v sedmém čísle k zamyšlení, ale i k vyjádření zajímavý materiál Vize Krkonoše Měl jsem ve svém životě po téměř stejně dlouhé období, na jaké je Vize zaměřena, možnost sledovat dění v Krkonoších z profesního hlediska i soukromého zájmu a do určité míry je i ovlivňovat. Vstupovali jsme v poválečném období do práce v Krkonoších rovněž s určitou vizí, tehdejší terminologií lépe vyjádřeno s určitou, víceméně subjektivní představou, která se částečně sjednotila vyhlášením Krkonošského národního parku. Bylo to období plné problémů, rozporů, politických a hospodářských zvratů i přírodních katastrof (imise), které nutily naše původní záměry a představy výrazně korigovat. Splnily se jenom částečně, tak jak to v životě bývá, ale někdy byly i v kladném smyslu předstiženy. Škoda, že se někdo nezabýval realizací jakýchsi vizí po uplynulých padesáti letech, možná, že by to bylo poučné! Významné změny do této doby přinesl rok 1989, ovšem podle mého názoru ne vždy změny pozitivní. Zatímco vědecké poznatky prohlubují dnes významně stav poznání nejen Krkonoš, ale obecně i přírodního prostředí a jeho významu pro život lidské společnosti, realizace využívání hor bývá s tím často a bez ohledu na to v rozporu a zesilují se a vítězí komerční zájmy. Nejsem si plně vědom významu Vámi používaného termínu Vize. Naučné slovníky ho vysvětlují různě jako vidění do budoucna, básnickou představivost, vidinu apod. Já sám, snad správně, považuji vaše použití jako ideový záměr, jako cestu vedoucí k dosažení určitého stavu Krkonoš, který však bohužel ani v náznaku v materiálech formulován není. Zásadní směr bude, nebo již je realizován a vyplněn legislativou, zpracovávanými plány péče a dalšími materiály, kterými bude vývoj usměrňován a rozvíjen, doufám, ku prospěchu hor účelně a účinně. Necítím se být natolik erudovaným nebo povolaným k tomu, abych rozebíral, hodnotil a doplňoval předložené materiály, považuji však za svoji povinnost upozornit na podle mého názoru závažné momenty, a to k základním formulacím vize, shrnutým do tří hlav. Některé zde uvedené výstupy jsou sice rozvedeny v příloze, která by si vyžádala podrobnějšího rozboru, do kterého se nepouštím. Myslím si ale, že by měly být zdůrazněny a uvedeny jako zásadní v úvodních formulacích. Domnívám se, že i v tomto materiálu by měl být jednoznačně a pregnantně definován a vyjádřen význam Krkonoš, a to i v širším středoevropském kontextu, a z toho vyplývající určitá nedotknutelnost nebo omezenost lidského podnikání a využívání přírody. Mělo by to být součástí preambule, poněvadž to není jen v zájmu lidí, kteří zde trvale nebo jen dočasně žijí, jak se zde uvádí. Jednou z hlavních, limitujících zásad, ze kterých materiál vychází, je respektování lidské činnosti v udržitelných mezích, únosnosti území apod. To jsou rozhodující a limitující parametry, a proto je důležité, jak budou stanoveny, jak se zajistí jejich objektivita, závaznost a trvalost. Kritický nárůst návštěvnosti, dosahující osmi milionů osob ročně, jejichž stoupající nároky je snaha co nejvíce uspokojit, signalizuje, že nelze udržet dnešní ekologické limity. Vždyť předložený materiál je jednoznačně zaměřen na nárůst návštěvnosti, nezbytně doprovázený zlepšováním komfortu, zvýšení atraktivity území apod. To jistě není možné bez výrazných ústupků ochrany přírody a krajiny vůbec a zásadám národního parku. Proč se neprojevují snahy o určité rozptýlení turistických a sportovních aktivit i do širšího Podkrkonoší? Vždyť za první republiky i za války byly využívanými oblastmi například Machovsko, Jestřebí hory, Zvičina, Vysocko, jejichž terény poskytují příjemné komorní prostředí. I přes určité snahy nemohou tyto oblasti konkurovat stále preferovaným Krkonoším. Za velmi důležité a podstatné považuji sjednocení názorů obou sousedních států na problematiku Krkonoš, a to nejen rozporů na poli vědeckém a odborném, ale v praktické realizaci. Musí být nalezeno určité fórum pro jednání. Podle svých zkušeností se domnívám, že nezbytné kompromisy se hledají obtížně a zdlouhavě. Těžko mohu uvěřit mnoha zásadám zejména ve vztahu člověk a příroda, formulovaným v předloženém materiálu, vždyť již v současné době jsou (zejména v hlavě třetí) výrazně i v rozporu s platnými zákony a záměry (uveřejněný záběr zástavby Horních Míseček je jedním z důkazů!). V hlavě třetí, bodu 4 daný požadavek, aby podnikání bylo přátelské vůči přírodě, je v mnoha situacích velmi nedůrazný a vágní. Podnikání v širším smyslu slova musí směřovat zejména ke zlepšení stavu přírody, a to především tam, kde byl a stále je člověkem negativně ovlivňován (vodní režim, lesy, turistika), což je často a nezbytně v rozporu s podnikáním, na jehož přátelství nelze spoléhat. K obsahu třetího bodu druhé hlavy se domnívám, že v něm by měla být zdůrazněna nejen úcta k hodnotám vycházejícím z tradic daných specifickými přírodními poměry a historickým vývojem českého i německého etnika, ale rovněž požadavek aktivní ochrany před pronikáním a zaváděním cizích prvků např. v architektuře, sportu, využívání volného času, koncepci turistiky, ochrany přírody apod. Udržuje se tím nejen typický kolorit oblasti, ale zvyšuje se i její turistická atraktivita. Přál bych si, aby snaha o udržení i obnovení často narušeného stavu hor, jejich přírodního prostředí a zvýšení jejich kvality byla upřímná, cílevědomá a oproštěná od nebezpečně hrozícího komercionalismu i uplatňování skupinových zájmů a omylů. Přál bych si, aby k tomu přispěly i některé z mých krkonošských aktivit! Ing. Theodor Lokvenc, CSc. Vážení přátelé, tento projekt je jistě významný a jedinečný mohl by být i vzorem pro ostatní NP a CHKO nejen u nás, ale i ve světě. Je fundovaně a důkladně zpracován v zájmu ochrany přírody v Krkonoších a kolektivu patří uznání a poděkování. Měl bych jen malou připomínku k pojmu přátelského vztahu zvláště v podnikání! Tam by možná patřilo spojit podnikání se zákony a předpisy proto, že oblast Krkonoš bude vždycky komerčně využívána. Nám horalům bude vždycky platit to skutečné a nezištné přátelství lidí a hor! Dále nevím, zda s dalším doplněním a rozšířením Vize počítají autoři se spoluprací s nejvyššími státními orgány sněmovna, vláda, ministerstva, kraje a státní správy, jak dohodami, tak i finanční podporou s mezinárodní spoluprací organizací včetně EU další rozpracování a rozšíření spolupráce mezi Správou KRNAP a Krkonošským svazkem měst a obcí. Mohl by být vytvořen určitý standard propagace v obcích, IS KRNAP, ale hlavně ve všech médiích! Možná i vytvořením místních přírodních kulturních zařízení koutků v obcích a muzeích ve městech. Výhledově zpracovat samostatný Zpravodaj nebo přílohu časopisu Krkonoše. Navázat spolupráci se zájmovými organizacemi rybáři, myslivci, zahrádkáři i turisty a sportovci. To jsou naše názory a zájem o ochranu přírody Krkonoš jako starší generace a trvalých obyvatel hor. Zdeněk Balcar, Svoboda nad Úpou (kráceno) foto Monika Štambergová 13

14 Krkonose :45 Stránka 14 Krkonošské středisko ekologické výchovy Projekt KAPKA 21 V rámci projektu KAPKA 21 (Královéhradecký apardubický kraj Agenda 21), do kterého se jako partner zapojila Správa KRNAP, funguje od ledna letošního roku na Rýchorské boudě ekoporadna. Díky tomuto partnerství, které přináší finanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, se více přiblížíme obyvatelům mikroregionu Žacléřsko. Činnost ekoporadny tedy směřuje zejména k místnímu obyvatelstvu, ale vzhledem k tomu, že se na Rýchorské boudě konají různé akce pro rozmanité zájmové skupiny ze všech míst naší republiky, je určena i pro ně a také pro procházející turisty. Pod pojmem ekoporadna si občan může představit informační, vzdělávací a poradenské centrum, kde dostane odpověď na otázky týkající se stavu životního prostředí, aktuálních ekologických témat, spotřebitelských témat a agroenvironmentálních témat. Hlavní sídlo má ekoporadna na Rýchorské boudě, kde se můžete setkat s jejími pracovníky vždy o víkendu, a to v sobotu od 10 do 14 hodin a v neděli od 10 do 13 hodin. Pobočka ekoporadny v Základní škole v Bernarticích je zaměřena zejména na včelařství a v provozu je během školního roku každý pátek od 15 do 16 hodin. V době letních prázdnin pak ve stejnou dobu můžete kontaktovat včelařského odborníka opět v ekoporadně na Rýchorské boudě. Dotazy, týkající se všech uvedených témat, můžete kdykoliv posílat také ovou poštou na adresu nebo se můžete ptát telefonicky na čísle K činnosti ekoporadny patří i organizování osvětových akcí pro širokou veřejnost a vzdělávacích akcí pro zájmové skupiny obyvatel. Z akcí, které se dosud podařily, lze uvést tyto přednášky: Návštěvní řád KRNAP aneb Jak se chovat v národním parku, Význam včely medonosné pro opylování rostlin, Národní parky a místní obyvatelstvo, Třídění odpadů v domácnosti, Co se děje s odpady dále nebo Management horských luk. Z osvětových akcí pro širokou veřejnost považujeme za nejúspěšnější Den Země na Rýchorách, s jehož organizací pomáhali dobrovolníci z řad členů Ekoklubu Rýchorák a také mladí strážci. Následovaly další programy: Ruční výroba papíru (v rámci Dne lidových řemesel v Žacléři 5. 7.), Jak vyzrát na počasí (exkurze do meteorologické stanice, povídání o sledování počasí, o předpovědi počasí ), Sluníčko a vlak o alternativních zdrojích energie, s ukázkou využití sluneční energie při provozu modelu vláčku (srpnové víkendy při slunečném počasí) a exkurze po naučné stezce Rýchory (26. 8). Ze vzdělávacích akcí nyní chystáme přednášky na říjen: Nemoci včel a jejich dopad na naši přírodu pro ZO ČSV Žacléř Jak kvetou Krkonoše pro obyvatele domova důchodců v Lamperticích Bližší informace k jednotlivým akcím a k činnosti ekoporadny na Rýchorské boudě najdete na internetových stránkách odkaz KSEV, Ekoporadna, dále na letáčcích v turistickém informačním centru v Žacléři a v KSEV Rýchorská bouda. Helena Leblochová TMA P EDE MNOU aneb dotkněme se Krkonoš potřetí Správa KRNAP, oddělení ekologické výchovy ve Vrchlabí, připravila již třetí ročník neobvyklé přírodovědné výstavy, která je přednostně určena pro zrakově postižené a nevidomé, přesto jsou vítáni všichni, kteří se chtějí o krkonošské přírodě dozvědět něco nového poněkud netradičním způsobem. Výstavu tvoří 45minutový okruh, během kterého návštěvníci využijí všechny své smysly kromě zraku. Během prohlídky se setkáte s exponáty neživými, ale občas vás překvapí i živé zvířátko. Budete ochutnávat, čichat, hmatem poznávat různé přírodniny. S tím vám bude pomáhat zvukový průvodce, který bude vaším pomocníkem a řešitelem vašich případných nesnází. Po absolvování vnitřního okruhu budete pozváni na venkovní část výstavy, a to k překonání hmatové stezky a vrbového tunelu. Přejeme vám pěkné zážitky a zisk nového pohledu na živou přírodu kolem nás. Výstava se koná od , denně od 8 do 15 hodin ve Stanici mladých ochránců přírody ve Vrchlabí (vedle budovy Správy KRNAP). Návštěvu výstavy se skupinou je potřeba domluvit předem telefonicky na čísle db- Bodlinka u nás Občas se stává, že někteří mladí ježci nejsou dostatečně vyvinutí k přezimování ve volné přírodě (především jedinci z pozdních či druhých vrhů). Nabízíme dětem vaší školy možnost starat se o tyto malé tvorečky, kteří by bez lidské pomoci v přírodě pravděpodobně nepřežili. Projekt pro školy nebo dětské oddíly připravuje oddělení ekologické výchovy ve spolupráci s útulkem pro poraněná divoká zvířata Správy KRNAP. Péčí dětského kolektivu dosáhne ježek přezimovací hmotnosti, poté usne zimním spánkem a na jaře po probuzení bude buď dokrmen, nebo rovnou vypuštěn do volné přírody. Tento neobvyklý ekovýchovný projekt umožní dětem přímý kontakt s přírodou i v zimních měsících, posílí v dětech pečlivost, systematičnost a starostlivost a pomůže ježkům přežít nelehké měsíce. Škole nebo oddílu, který se přihlásí do našeho projektu, SPRÁVA KRNAP POSKYTNE: podrobné pokyny k péči o ježky pro děti Deník našeho Bodlinky pro kolektiv ošetřovatelů ježka kartičky s obrázkem přednášku o životě ježků s praktickou ukázkou zdravého odblešeného a odklíštěného ježka (ježka dodáme od nás nebo můžeme takto připravit nějakého vašeho ) pomoc při problémech v případě nutnosti možnost převzetí ježka zpět do naší péče ŠKOLA ZAJISTÍ: vhodné prostředí a ubytovací prostor (bednu) pravidelné krmení, čištění, vážení dle obdržených pokynů vedení ježčího deníku, popř. fotodokumentaci vhodné místo pro přezimování (chladné, klidné) jarní vypuštění Projekt začne v listopadu 2006, avšak zájemci (nejen školy, ale i skautské či přírodovědné oddíly) se mohou hlásit či informovat již nyní. Přihlášky do projektu přijímáme do 31. října Kontakt: Správa KRNAP, odd. ekologické výchovy, Dobrovského 3, Vrchlabí, tel db- 14

15 Krkonose :45 Stránka 15 ekozor Mladí stráïci v Krkono ích po páté V polovině července proběhla hlavní část programu Junior Ranger Project 2006, o jehož zahájení v květnu jsme vás informovali v červencovém čísle KRKONOŠ JIZERSKÝCH HOR.Na dva týdny se sešlo 14 dětí ve věku 12 až 16 let z deseti krkonošských a podkrkonošských měst a obcí. Profesionální strážci Správy KRNAP jim ukázali svoji každodenní práci. Tím zlepšovali image Správy a vyvraceli zakořeněný, ale nesprávný názor, že správa národního parku je pouze brzda podnikatelského rozvoje regionu a strážci jsou zelení policajti. Prezentovali i práci, kterou Správa vykonává pro návštěvníky. Samotná myšlenka projektu tohoto typu do Krkonoš přišla z Europarc Federation v roce 2002 a od té doby se zde Junior Ranger Project (Projekt Mladý strážce; JRP) opakuje každý rok. Abychom odhadli, co všechno si účastníci ze čtrnáctidenního projektu odnesli, museli vyplnit velmi obtížný vstupní a výstupní test o přírodě Krkonoš. Po porovnání odpovědí víme, že mladí strážci dokázali po JRP získat o polovinu bodů více než na začátku. Ve druhém dotazníku jsme pak zjišťovali, co děti vedlo k účasti na JRP, jak se o něm dozvěděly atd. Zjistili jsme, že je do projektu přivedl zájem o Krkonoše a jejich přírodu a v naprosté většině případů se o něm doslechly ve školách (informovaných profesionálními strážci), ale hlubší ponětí o práci Správy KRNAP neměly. Skupina dětí byla rozdělena na dvě menší, které se vystřídaly po jednom týdnu v Peci pod Sněžkou a v Harrachově. Jako v předchozích ročnících v programu nechybělo důkladné seznámení s lesem a jeho zakládáním, pěstováním i těžbou, se zvěří a péčí o ni, s lidmi, kteří na horách pracují, žijí nebo si jezdí odpočinout. Protože v Krkonoších jsou v létě zajímavé důležité horské louky, závislé na pravidelné údržbě, mladí strážci se věnovali i horskému zemědělství včetně botaniky. Strážce musí hory znát velmi důkladně. Mladí tedy nemohli strávit mnoho času jinde než venku, a tak po horách nachodili spousty kilometrů, aby je důkladně poznaly. Profesionální strážce nepracu- je jen hlavou, ale i rukama. Stará se o informační tabule, a proto si mladí zkusili takovou informační tabuli do terénu umístit. Vzali do rukou krumpáč, lopatu, těžkou železnou tyč zvanou pajcr a populární vepřovku plechovku od konzervy a zkoušeli osvědčenou technikou vyhloubit v kamenitém terénu dvě díry hluboké 60 cm a 30 cm široké. Protože dobrý strážce na jedné straně musí být samostatný, ale na druhé straně schopný týmové práce, jedno odpoledne strávili mladí strážci v lanovém centru u Harrachova. Na první pohled téma značně odtažité jak souvisí komunikace s lezením po lanech? Strážce ale musí umět komunikovat, poskytnout pomoc a využít pomoci nabízené. Na visutých lávkách, kde je k úspěšnému zdolání překážky nezbytná spolupráce, se takový team-building velmi dobře zkouší a nacvičuje. V další fázi JRP 2006 budou následovat víkendová soustředění v menších skupinkách, kde budou pracovat spolu s absolventy předchozích ročníků na jednotlivých problémech podstatně hlouběji. Během letošního projektu, který probíhal nejen v místech s elektrikou a signálem mobilních operátorů, ale i v hlubokých lesích daleko od civilizace, se mimo jiné ukázalo, že současná generace školáků má většinou velmi mizivé zkušenosti s pobytem v terénu. Málokdo z nich uměl sbalit dobře spacák nebo kletr na cestu, práce s mapou a slovní popis cest rovněž vykazovaly nemalé rezervy. Strážce si přeci musí umět poradit v každé situaci a proto ho nemůže zaskočit třeba špatně zvolená mapa. Jednen z prvních víkendových programů bude tedy zaměřen na plánování a přípravu na obyčejný trek přes hory. Jistou slabinou projektu bylo stejně jako v předchozích letech vedení deníků. Pomineme-li pravopisné chyby, kterými se zápisky jen hemžily, děti neumějí zhodnotit získané znalosti a zkušenosti z celého dne a napsat o tom desetiřádkovou zprávu. Je sice pěkné, že většina z nich ví, jak instalovat operační systém na počítač, ale neumějí dobře komunikovat. Strážce by se měl umět dobře a jasně vyjadřovat. Ukazuje se totiž, že naprostá většina návštěvníků sice chce informace o přírodě a krajině, ale spíše než mnoho suchých fakt a taxonomicky přesnou determinaci jakési obskurní přírodniny uvítají zajímavosti nebo prostě drby. Málokomu bude imponovat sdělení, že kýchavice bílá má šestičetný zelenobílý květ a patří mezi jednoděložné rostliny. Ale drb: jen tak mezi námi, paní Vomáčková, pouhé dva gramy sušeného oddenku kýchavice prý zabijou chlapa zůstane paní Vomáčkové, která v Krkonoších potkala strážce, v paměti hodně dlouho. Strážcům a následně návštěvníkům jsou k ničemu informace špatně podané. Nepamatují si je a tedy jako by nebyly poskytnuty. Škoda práce. Je nutné v mladých strážcích budovat a rozvíjet schopnosti dobře nakládat s informacemi, které získají a které mají následně předat dále. Jedno víkendové setkání bude věnováno přípravě a budování naučné stezky. Mladí strážci vymyslí trasu, téma, navrhnou vzhled informační tabule, grafické provedení a pochopitelně budou muset najít údaje a sestavit dobrý text. Tohoto tématu se mladí strážci již lehce dotkli. Jedna z červencových přednášek se týkala i naučných stezek. V letošním roce byli mladí strážci vybaveni špičkovou výstrojí srovnatelnou s výstrojí profesionálů. Zahřeje je kvalitní fleece bunda, svačinu a výstroj si odnesou ve značkovém kletru, k tomu tričko a čepice s logem JRP. Děti výstroj motivovala k velikému zájmu o práci strážců. Správa od nich bude pochopitelně chtít za to výsledky a aktivní účast v dalších letech. Mimochodem, letošní praktikanti, kteří pomáhali letošní JRP zabezpečit Lenka Fejklová a Míra Emu Kněz vzešli právě z prvního ročníku JRP v roce Zkušenosti nabyté před čtyřmi roky a během nich rozvíjené se zde začínají zúročovat. Začínají se předávat dalším generacím. JRP v letošním roce bude zakončen v září nebo v říjnu. Bude mít trochu jiný průběh, než měly závěrečné ceremoniály v letech minulých. Na jednu podzimní sobotu budou pozváni čerství mladí strážci, jejich rodiče a všichni, kteří do projektu přispěli. Dopoledne čtveřice nejlepších mladých strážců z letošního ročníků JRP připraví exkurzi do nějaké atraktivní lokality a poskytne výklad přímo v terénu. Pro všechny. Tak to přeci skuteční strážci dělají! Trasu budou důkladně znát, skuteční strážci jim s přípravou i vlastním provedením pomohou. Budou ale moci ukázat všem, co se v JRP 2006 naučili. Teprve po takto vedené exkurzi budou oficiálně vyhodnoceni ti nejlepší. Michal Skalka, koordinátor JRP 2006 foto autor 15

16 Krkonose :46 Stránka 16 V pátek 11. srpna uspořádala společnost MEGA PLUS, s. r. o., majitel lyžařského areálu Janské Lázně Černá hora, tiskovou konferenci u příležitosti slavnostního zahájení provozu nové lanové dráhy na Černou horu. Demolice staré a montáž nové lanovky probíhala od druhé poloviny dubna letošního roku. Stavební část, tedy betonové patky, na něž se nové podpěry montovaly, byla připravena již z minulého roku. Na tiskové konferenci v budově dolní stanice lanové dráhy představil zástupce společnosti MEGA PLUS Mgr. Petr Hynek celý projekt, krátce se zmínil i o historii provozu lanovek na Černou horu a nastínil plány společnosti do budoucna. Poté vystoupil starosta města Janské Lázně Ing. Václav Němec, který zhodnotil spolupráci společnosti MEGA PLUS s městem Janské Lázně a vyzdvihl spolupráci obou subjektů se Správou KRNAP jako modelový příklad. Krátký projev přednesl i Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova a senátor Parlamentu ČR. Oficiální část byla zakončena slavnostním přestřižením pásky a přítomní novináři a hosté okusili při první jízdě pohodlí a rychlost nových osmimístných kabinek, které vzdálenost m a výškový rozdíl 566 m překonají za 7,4 minuty. Na horní stanici připravili organizátoři bohatý raut, kterým pokračovala neoficiální část slavnostního otevření. Nová lanová dráha na Černou horu je v současné době nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice. -ravkrátké zprávy Vûdecká konference o Krkono ích Lanovka na âernou horu v provozu! Ve dnech října se v areálu Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského ve Svobodě nad Úpou uskuteční šestý ročník mezinárodní vědecké konference Geoekologické problémy Krkonoš. Akce se koná každé tři roky, střídavě na české a polské straně Krkonoš. Letos připadlo zorganizování konference na Správu KRNAP, v roce 2009 se na oplátku uspořádání ujme polská Správa KPN. Konference bude hostit kolem 150 vědeckých pracovníků převážně z České republiky a Polska. Cílem setkání odborných kapacit je představit nejnovější poznatky a studie probíhající na území Krkonoš z oborů geologie, geomorfologie, hydrologie, dalších oborů studujících neživou složku přírody, botaniky, zoologie, mykologie, lesnictví, cestovního ruchu, sociologických studií, ekologické výchovy aj. Nabitý program konference bude probíhat ve čtyřech sekcích, celkem bude předneseno 73 referátů a představeno přes 100 posterů; od zasvěcených diskusí a napjatého poslouchání si účastníci odpočinou na jednodenní exkurzi. Nejzajímavější příspěvky budou později publikovány v regionálním vědeckém sborníku Opera Corcontica. -pšt- Lamperticím je moïná 1000 let Tradičně dobré vztahy našeho časopisu s obcí Lampertice, ležící v podhůří Rýchor, se opět potvrdily, když jsme dostali milé pozvání na oslavy tisíciletí od jejího založení. Oslavy milénia berou místní s nadsázkou. Založení obce v r za vlády Břetislava I. dokládá totiž pouze pověst, první písemná zmínka zr pochází z pera kronikáře Alfreda Hermanna. To ovšem nebránilo tomu uspořádat oslavy s pověstným pivem a pověstným gulášem. Hlavním bodem dopoledního programu byl fotbalový turnaj, kterého se účastnily týmy z okolních měst a obcí včetně mužstva z polské strany Krkonoš. Vítězství i putovní pohár si odvezli hosté z Maršova. Soutěžilo se i v méně vážných disciplínách, jako hod pivním sudem na dálku nebo pití tupláků na čas. Večer patřil posezení s živou hudbou na místním fotbalovém hřišti. Účastníci oslav si mohli na panelu přečíst stručnou historii obce a prohlédnout historické snímky. Je příjemné sledovat, jak podobné akce přispívají k obnově tolik potřebného ztraceného lokálního patriotismu a zájmu o dění v obcích. -rav- Louka plná dûtí Zábavné dopoledne určené především dětem z mateřských škol i letos proběhne tradičně v září. Správa Krkonošského národního parku, oddělení ekologické výchovy, připravuje program s přibližně sedmi disciplínami. Každá školka si projde trasu, kde budou děti plnit jednotlivé úkoly zaměřené na poznávání a vnímání přírody. Cílem akce, která proběhne ve čtvrtek 7. září 2006 od 9 do 12 hodin na louce u Stanice Mladých ochránců přírody ve Vrchlabí, je zábavnou formou sdělit dětem několik informací o přírodě kolem nás. V předchozích letech si děti vyzkoušely hmatové vnímání přírodnin tzv. kapsář, určovaly zvuky a hlasy zvířat, bosýma nohama si prošly nášlapnou stezku tvořenou asi patnácti druhy povrchu a postřeh si vyzkoušely na hře Co zmizelo?, která byla zaměřena na květy a podzimní plody. Na letošní rok připravujeme např. hru zaměřenou na přiřazování zvířat do jejich přirozeného prostředí nebo hru o nebezpečích, která nám v přírodě hrozí. Přesné informace o akci Louka plná dětí vám rádi poskytneme na oddělení ekologické výchovy Správy Krkonošského národního parku Irena Černá ( nebo -ič- 16

17 Krkonose :46 Stránka 17 MUZEUM DOLNOSLEZSKÉHO TKALCOVSTVÍ Kamenná Hora muzea polsk ch krkono Kamenná Hora (Kamienna Góra) je více než dvacetitisícové město ležící při řece Bobru na severovýchodním úpatí Krkonoš. Vzniklo již ve středověku poblíž tvrze, střežící důležitou spojnici mezi Slezskem a Čechami. Jeho pozdější rozvoj byl spojen především s tkalcovstvím. Právě Kamenná Hora byla jedním z jeho největších středisek na Dolním Slezsku. Na tyto bohaté historické tradice navazuje svým pojmenováním i místní Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, tedy Muzeum dolnoslezského tkalcovství. Jeho počátky můžeme najít již v 1. polovině 18. století ve sbírkách shromažďovaných v soukromé knihovně šlechtického rodu Wallenberg-Fenderlin a také v kabinetu kuriozit a knihovně vytvořené při místním evangelickém kostele. V meziválečném období na základě těchto dvou sbírek vzniklo regionální muzeum. To bylo po 2. světové válce doplněno o sbírky, převzaté ze zrušeného muzea z nedalekého Chełmska. V současnosti sbírky zdejšího muzea čítají asi exponátů. Jsou to především tkalcovské stavy, nástroje, které kdysi sloužily ke zpracování lnu a také staré látky, obrazy, peníze (kromě jiného poklad ze 16. a 17. století stříbrné mince nalezené v blízkém Dębrzniku roku 1961), sochy, archiválie. Chloubou muzea je sbírka slezských lidových čepců. Kromě toho tu jsou již po třicet let shromažďována díla soudobých umělců tkalců. Tři trvale instalované expozice mají regionální charakter. Stálá výstava Z dějin Kamenné Hory (Z dziejów Kamiennej Góry) nabízí exponáty ilustrující bohatou historii města. Je složena z dokumentů, starých rytin s pohledy na Kamennou Horu, plastik a památek na zdejší řemeslnické cechy. Další expozice Vývoj tkalcovství a textilního průmyslu v Kamenné Hoře (Rozwój tkactwa i przemysłu włókienniczego w Kamiennej Górze) představuje historická zařízení a nástroje sloužící ke zpracování lnu, různě staré textilní stroje a na nich vyráběné tkaniny, a také historické fotografie zdejších textilních továren. Etnografická expozice nese název Dolnoslezská vesnice kdysi (Dawna wieś dolnośląska). Představuje především oděvní součásti slezských lidových krojů, historický nábytek a předměty denního užívání. Nejnovější výstavní expozicí je kabinet kuriozit pokus o rekonstrukci někdejší sbírky památek z cest a regionálních zajímavostí. Je složen ze starých map, cestovatelské výzbroje a výstroje a zajímavých přírodnin. Kromě stálých expozic jsou v muzeu připravovány také krátkodobé výstavy s různou tematikou i umělecká díla z textilního materiálu, vytvořená soudobými autory z celé Evropy. Mnohá z děl jsou vytvořena během uměleckých dílen, každoročně pořádaných kamenohorským muzeem. Školním a turistickým výpravám jsou nabízeny doprovody po největších pamětihodnostech města a třídám základních i středních škol také přednášky názorné lekce v muzeu, ilustrované zdejšími exponáty. Tak to by bylo... Napsal jsem již snad všechno, co o kamenohorském muzeu vím. Čtenář však ještě netuší, kde ho má hledat. Muzeum dolnoslezského tkalcovství sídlí v honosném barokním měšťanském domě na severozápadní straně náměstí v Kamenné Hoře. A své brány otevírá každodenně, s výjimkou dnů následujících po svátcích. Andrzej Paczos foto archiv muzea Socha sv. Doroty Informace pro návštěvníky Otevírací doba: denně (mimo dnů po svátcích) hodin Vstupné: normální 5 zl.; zlevněné 2,50; skupinové (nad 10 osob) 2 zloté muzejní lekce 15 zlotých (skupina do 15 osob), jinak 1 zl. za osobu Historický tkalcovský stav adresa: Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze Plac Wolności 11, Kamienna Góra telefon:

18 Krkonose :46 Stránka 18 Máme-li být přesní, pak musíme přiznat, že návštěvnost rokytnického střediska je výrazně nižší, než u kolegů v jiných krkonošských městech. Je to dáno podstatně menší návštěvností Rokytnice, ale také polohou střediska samotného. Ještě jsme totiž neřekli, kde vlastně IS v tak velmi dlouhé obci, jakou Rokytnice nad Jizerou je, najdete. Stojí v Horní Rokytnici pod konečnou linek ČSAD a pod novým Horním náměstím při odbočce k lanovce na Lysou horu. Turisté směřující od autobusu podél Huťského potoka na Dvoračky a dál do hor se vracet nebudou, a ti, kteří přijedou na Dolní náměstí k radnici, při procházce městem tak daleko (cca 1,5 km) nezabloudí. Určitou vinu na tom, že se někteří návštěvníci Rokytnice o zdejším IS Správy KRNAP prostě nedozvědí, má ne zrovna dokonalá propagace. Přitom rokytnické středisko v mnohých ohledech nabízí víc než jiná obdobná zařízení. Hlavním posláním IS je pochopitelně zprostředkování informací o Krkonošském národním parku a Krkonoších jako takových. A to hned několika způsoby. Především to jsou rady a informace podávané přímo u pultíku jedinou zdejší praspráva krnap pro vefiejnost Informační středisko Správy KRNAP v Rokytnici nad Jizerou má mezi obdobnými zařízeními Správy docela osobité postavení. To proto, že asi žádné jiné z ostatních krkonošských středisek nemá tak různorodé využití jako rokytnické. Kromě toho, že tu jsou standardně poskytovány informace o Krkonošském národním parku, výletních trasách a turistických možnostech především v západních Krkonoších, je zde také instalována výstavní expozice, středisko má poměrně velkou ubytovací kapacitu a navíc slouží i potřebám terénní služby. To opravdu není málo. Historie IS Rokytnice je poněkud kratší, než u jiných infostředisek Správy. Budova nezapadá do řady několika montovaných staveb středisek stavěných na konci 70. let, ale jde o originální byť poněkud těžkopádný objekt, postavený OSP Svitavy podle plánů Stavoprojektu Hradec Králové. Otevřeno bylo v červenci 1985 a nová budova byla v té době chloubou Správy KRNAP. Především výstavní prostory, kde byly obměňovány výstavy připravované Krkonošským muzeem a oddělením propagace, byly příslibem dobré návštěvnosti. Informační středisko Rokytnice Jediná pracovnice Informačního střediska Rokytnice paní Alena Martínková vás vítá ve svém království. Vlevo prodejna, uprostřed vstup do expozice Pouště světa a vpravo vpředu oblíbený stoleček s množstvím turistických razítek Část originální expozice Pouště světa, vytvořené ze sbírek geologa a polárníka Josefa Sekyry podle výtvarného návrhu Oldřicha Cíglera covnicí paní Alenou Martínkovou, která v rokytnickém středisku pracuje bez několika týdnů od jeho otevření v roce Vyhledání dopravního spojení na internetu je dnes už samozřejmostí. Kromě osobní konzultace a bezplatného poskytnutí letáků a skládaček máte možnost zakoupit si tu i turistické mapy (největší zájem je vzhledem k poloze pochopitelně o podrobné modré mapy KČT Krkonoše-západ a pak tradiční zelené Krkonoše 1:50 000), průvodce, pohlednice a další suvenýry. Paní Martínková ještě doplňuje: Velmi dobře se prodávají turistické známky známkové místo Rokytnice nad Jizerou má číslo 21 a na obrázku dominantu města secesní radnici. A vůbec největší zájem je o turistická razítka Správy máme jich hned několik: s Rokytnicí, po dvou Krakonoších a hořcích, chalupu a výroční razítko Správy KRNAP. Máte-li více času nebo deštivé počasí právě nepřeje horským túrám, můžete využít možnosti projekce videa a DVD v přednáškové místnosti v 1. patře budovy. Pestrá nabídka pořadů vás provede krajinou i historií Krkonoš a Podkrkonoší, najde se i Krkonošská pohádka pro děti. Tuto podobu získávání informací však volí spíše školní třídy na zimních lyžařských kurzech. Moderní interaktivní formou předávání vědomostí je dotyková obrazovka, díky které se můžete virtuálně procházet celými Krkonošemi a jejich přírodou. Paní Martínková si chválí kontakty s obcí, ve které se IS nachází: S městem Rokytnicí, hlavně se slečnou Hančovou z městského úřadu, máme dobrou spolupráci, dodávají nám nové propagační materiály, informují o novinkách, poskytli nám turistické razítko. Město zatím nemá své vlastní informační středisko, ale jeho zřízení již připravuje. 18

19 Krkonose :46 Stránka 19 minerály krkono a podkrkono í Ametrín Čím je ale rokytnické informační středisko výjimečné? Trvalou expozicí Pouště světa, připravenou ze sbírek proslulého polárníka a geologa Josefa Sekyry. Výstava, jejíž grafickou podobu navrhl výtvarník Oldřich Cígler, byla původně určena pro Luční boudu, ještě dříve než byla její instalace dokončena, musela být z důvodu technické havárie tamních prostor odvezena a nové útočiště nalezla před čtyřmi roky v uprázdněném přízemí a zčásti i v 1. patře IS Rokytnice. Expozice věnovaná především geologii, klimatologii a geomorfologii prezentuje alespoň malou část unikátních sběrů dr. Sekyry, pořízených nejen v chladných končinách kolem obou pólů (mimochodem J. Sekyra byl prvním Čechem, který zdolal ten jižní), ale také na Sahaře nebo v horských pustinách. Prohlídka výstavních prostor je sice za úplatu, vstupné 10 a 5 Kč je však v dnešní době jen symbolické. Ještě prozradíme, že se už připravuje scénář nové expozice, tematicky zaměřené na budní hospodářství v Krkonoších. Další službou, jejímž rozsahem se rokytnické IS liší od ostatních informačních a terénních středisek Správy KRNAP, je poskytování ubytování. Zatímco na jiných obdobných pracovištích bývá k dispozici pouze několik málo ubytovacích míst, v Horní Rokytnici najdete čtyři pokoje (po jednom dvou a třílůžkovém a dva čtyřlůžkové) s kuchyňkami, příslušenstvím a samostatnými vchody, celkem se třinácti lůžky. Proto tu je možno ubytovávat nejen spolupracovníky Správy a účastníky výměnné rekreace v rámci resortu ochrany přírody, ale v případě volné kapacity, což bývá mimo vrcholy turistické sezony, také jakékoliv jiné zájemce z řad veřejnosti. A to za velmi slušnou smluvní cenu, začínající na 150 Kč za lůžko a noc. Což v Krkonoších rozhodně není běžné. Jinou neobvyklostí v rámci informačních středisek je využití malé části prostor přízemí jako detašovaného pracoviště Terénního střediska Harrachov Správy KRNAP. Strážce Drahoslav Kobr a cestář Martin Neťuka tu mají od minulého roku zázemí a malou dílnu se skládkem materiálu a nářadí, potřebného při údržbě terénního zařízení a cest ve strážním obvodu Kotel, do kterého spadá také větší část Rokytnice. Ve výčtu služeb poskytovaných rokytnickým informačním střediskem ještě nesmíme zapomenout na vydávání jednorázových povolenek k vjezdu pro motorová vozidla v této oblasti. Paní Alena Martínková o své klientele říká: Často se k nám vracejí návštěvníci, kteří tu už jednou byli, i s rodinami. Nejvíce lidí přichází v pondělí nebo úterý, když se o víkendu ubytovali, zajdou nakoupit mapy, poradit se o trasách. Pak mám radost, když se ještě na konci pobytu zastaví a poděkují, že se jim na doporučených místech líbilo. text a foto Jiří Dvořák Informace pro návštěvníky telefon: , internet: Provozní doba pondělí sobota h pondělí pátek h, sobota 9 12 (jen v hlavní sezoně) nový výskyt vzácného drahého kamene na Kozákově Vlastnost, kdy se v rámci jednoho krystalu střídají různé barvy, se nazývá polychromie a je známá například u turmalínů. Jednotlivé barvy uvnitř krystalu tvoří někdy zóny a jindy sektory. Dvou a vícebarevné krystaly jsou vyhledávané brusiči drahých kamenů a ceněné klenotníky. To proto, že jejich uplatnění v rámci fantazijních výbrusů zpestřuje nabídku drahých kamenů a umožňuje vytvářet šperky se zajímavými barevnými efekty a kombinacemi. Polychromie je také známá u křemene. Běžné jsou dvoubarevné křemeny, ve kterých se střídají zóny ametystu s mléčně bílým křemenem a tvoří tzv. ametystový křemen. Zbarvení se mění náhle podle přírůstkových ploch krystalů a na podélném řezu vytváří střídavě bílou a fialovou klikatou linii, podle které se takový ametyst nazývá hradbovým. Hradbové ametysty se vyskytují například v okolí Bochovic u Třebíče, Kamptalu v Rakousku, v Krkonoších nedaleko Medvědína nebo v Jablonci nad Nisou. Vzácně křemen tvoří dvojbarevné krystaly, ve kterých se střídá žlutý citrín se záhnědou. Také křišťály bývají kombinované s ametystem nebo záhnědou. Jindy jsou přechody mezi černým a neprůhledným morionem a záhnědou, stejně jako mezi záhnědou a křišťálem či citrínem, pozvolné. Mezi nejvzácnější dvoubarevné odrůdy křemene patří ametrín. Jeho název vznikl spojením prvních čtyř písmen ametystu a posledních čtyř písmen z citrínu. Tvoří dvojbarevné krystaly, ve kterých se střídá fialová a žlutá barva. Byl objeven v roce 1964 na jihu Bolívie nedaleko hranic s Brazílií. Tam se ametrín vyskytuje v dutinách křemenných žil a pegmatitů, ve kterých vyplňuje dutiny někdy spolu s ametystem. Navenek nedokonale vyvinuté krystaly s nerovným povrchem dosahují velikosti až okolo 15 centimetrů. Ametrín je průhledný až průsvitný. Po rozříznutí krystalů ametrínu napříč se objeví jednotlivé trojúhelníkové sektory, ve kterých se střídá zlatožlutá a fialová barva. Jiné krystaly střídají žlutou a fialovou barvu ve směru svého protažení. Časté je i nerovnoměrné zbarvení, kdy se intenzita žluté a fialové barvy mění podél růstových zón nebo jednotlivé odstíny vytvářejí nepravidelné šmouhy. Má lasturnatý lom a je křehký. Důl Anahí v Bolívii představoval zatím jediné známé ložisko na světě. Ametrín byl zjištěn v původním materiálu z Votrubcova lomu na Kozákově v podobě několika úlomků krystalů. Největší z nich má délku 7 centimetrů, šířku 3 a tloušťku 1 centimetr. Část krystalu je v délce 2,5 cm tvořena žlutozeleným citrínem, na který navazuje fialový ametyst. Nález je uložen ve výstavní síni pana Votrubce na Kozákově, která je jediným místem, kde lze tuto vzácnou odrůdu křemene z druhé lokality na světě vidět. Tomáš Řídkošil foto Radovan Vlček 19

20 Krkonose :46 Stránka 20 Na temeni krkonošských štítů Pod pojmem horský štít se nám asi většinou vybaví některý z tatranských či alpských horských velikánů. I v Krkonoších sice najdeme místa jako vystřižená z velehorské scenérie (např. stametrové srázy Sněžných jam), ovšem horou, která se alespoň částečně může přirovnat ke skutečnému štítu, je zde snad jen z daleka nápadná Sněžka. Přesto se i v Krkonoších na dvou místech hlavního (hraničního) hřbetu setkáme s pojmenováním štít, byť jen v místopisném názvosloví u našich severních sousedů. Známější je Łabski Szczyt (Labský štít), u nás zvaný Violík; mezi Stříbrným hřbetem a Špindlerovou boudou pak vystupuje Tępy Szczyt (Tupý štít). V obou případech je však zřejmé, že inspirací k tomuto názvu zde nebyla podobnost s velehorským štítem, ale nápadný vrcholek, pro který má polština rovněž výraz szczyt štít. Łabski Szczyt Violík (1 472 m n. m.) je nejzápadnější kótou na hraničním hřbetu, která přesahuje nadmořskou výšku metrů. Vrcholí asi 20 m vysokým skalnatým kamýkem, který ční jako nápadný zub z horského hřbetu a zpovzdálí dobře slouží za orientační bod v terénu. Polské pojmenování mu dala poloha nad pramennou partií Labe a zaujme nejen od Labské studánky a z cest Labskou loukou, ale i při pohledu ze Zlatého návrší či od Harrachových kamenů na protějším vnitřním hřbetu Krkonoš. Český název Violík nemá nic společného s hudebním nástrojem violou ani s kdysi tradovanou fialkovou vůní, která je typická pro některé kameny pokryté rezivě červenými povlaky řasy Trentepohlia iolithus. Této drobné řase se však daří jen na vlhkém podkladu a na slunečnímu svitu vystavených skalních plochách a balvanech Violíku bychom ji docela určitě nenašli. Úpatí Labského štítu Violíku se dotýká hlavní krkonošská hřebenovka, červeně značená Cesta přátelství, která se tudy vine od Sněžných jam k Tvarožníku a turistickému hraničnímu přechodu nad Voseckou boudou. Schronisko pod Łabskim Szczytem patří k nejstarším krkonošským boudám Łabski Szczyt Violík z polské strany Z blízka uvidíme, že se tento nápadný povrchový útvar výrazně liší od většiny ostatních krkonošských skal žulových torů, zde obvykle zvaných kameny (např. Dívčí, Mužské, Polední, Harrachovy kameny, Tvarožník aj.). Nesouměrný tvar Violíku je výsledkem složitého geomorfologického vývoje, při kterém patrně hlavní roli sehrály dva procesy. Tzv. exfoliace (což je postupné odčleňování prohnutých povrchových desek horniny) vedla ke vzniku kupolovité exfoliační klenby, která je však prostoupena neobvykle hustou sítí svislých a šikmých puklin. A právě podél těchto puklin (zejména směrů VJV ZSZ až JJV SSZ a SV JZ) zde výrazně zapracovalo mrazové zvětrávání, které skalní výchoz rozčlenilo do současného tvaru se svislou, stupňovitě až šest metrů vysokou skalní stěnou 20

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 11/08 Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte 2 3 LESU ZDAR listopad 2008 obsah / editorial

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map. horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 6 zima 2011/2012 Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.net pro lyžaře HS Krušné hory Škola HS Rok Horské služby Noční chodec v mrazivých

Více

Portrét ALEXANDR JEGOROV

Portrét ALEXANDR JEGOROV Portrét ALEXANDR JEGOROV Matouš Šimek POVODŇOVÉ PARADOXY Antonín Schubert ŠUMAVSKÝ NÁRODNÍ PROBLÉM téma ŠETRNÁ TURISTIKA PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA 370 04 České Budějovice,

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí zdarma Krkonošská sezona ZDARMA Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Pěšky, na kole i cyklobusem... pěknou přírodou s dobrou náladou Navštivte

Více

SLOVO NÁČELNÍKA POSLÁNÍ A ÚKOLY HORSKÁ SLUŽBA SE PŘEDSTAVUJE HORSKÁ SLUŽBA DOPORUČENÍ A INFORMACE HORSKÁ SLUŽBA ČR PŘI VÝKONU SVÉ ČINNOSTI ZEJMÉNA

SLOVO NÁČELNÍKA POSLÁNÍ A ÚKOLY HORSKÁ SLUŽBA SE PŘEDSTAVUJE HORSKÁ SLUŽBA DOPORUČENÍ A INFORMACE HORSKÁ SLUŽBA ČR PŘI VÝKONU SVÉ ČINNOSTI ZEJMÉNA HORSKÁ DOPORUČENÍ ˇ SLUZBA I N FORMAC E ČÍSLO 7 ZIMA 2012/2013 HS JESENÍKY SE PŘEDSTAVUJE ZIMNÍ ŠKOLA HS DOŠKOLENÍ HS V ZERMATTU PÁTRACÍ AKCE JETÍKŮV KOMIKS PRO DĚTI SOUSTŘEDĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ GPS V OUTDOORU

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY Uvnitř si přečtete: V Železné Rudě začalo fungovat nové výjezdové stanoviště záchranky Zasedání zastupitelstva Začátek školního roku Vzpomínka na A. Juránka Provoz horských chat MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Kraj rozšiřuje možnosti VŠ studia v regionu Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží. více strana 2 ročník 12 číslo

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Děti si užily malé venkovské radosti Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách

Děti si užily malé venkovské radosti Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách Ústavní stížnost Kraje neodmítají neziskové nemocnice. Předvolební zákon ale považují za omezení svých svobod. strana 3 Koza živitelka Sýry a jogurty z farmy v Ratibořicích znají lidé v celé zemi. Kozám

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL Vlastimil Kostkan ZABIJ BOBRA, ZACHRÁNÍŠ STROM? Téma: Za finanční

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

V rámci slavností vystoupí rocková skupina KATAPULT Oldy Říhy

V rámci slavností vystoupí rocková skupina KATAPULT Oldy Říhy Uvnitř si přečtete: Otevření hraničního přechodu Modrý sloup se vzdaluje Tipy na výlety Unikátní výstava Neptun v Muzeu Šumavy Šumavské příběhy Zelené autobusy Jaké byly Rysí slavnosti Příběh mladého sportovce

Více

Nový projekt na záchranu tetřívků

Nový projekt na záchranu tetřívků www.npsumava.cz ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY I ZE ŽIVOTA OBYVATEL I Z HISTORIE ČTVRTLETNÍK SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA LÉTO 2014 I 45 Kč Nový projekt na záchranu tetřívků Rozhovor s bývalým i novým ředitelem Šumavy

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více