ZELENÉ RATIBOŘICE. ACADEMIA MERCURII Soukromá střední škola Smiřických Náchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZELENÉ RATIBOŘICE. ACADEMIA MERCURII Soukromá střední škola Smiřických 740 547 01 Náchod www.academiamercurii.cz"

Transkript

1 ZELENÉ RATIBOŘICE ACADEMIA MERCURII Soukromá střední škola Smiřických Náchod Zpracovali: Klára Pázlerová, Petra Zezulková, Adam Sárička, Lukáš Lichter, Anna Miewaldová, Michela Tylšová, Janeta Mifková, Petr Brychta Odborný poradce: Bedřich Mertlík, zámecký zahradník v.v., Hana Jobánková, zahradnice Metodické vedení: Mgr. Eva Malinová

2 I. ÚVODNÍ INFORMACE Národní přírodní památka Babiččino údolí nacházející se ve Východních Čechách v blízkosti Náchoda je známá hlavně díky knize Boženy Němcové Babička a jen velmi málo obyvatel naší republiky ji nenavštívilo. Krajina při řece Úpě je lučinatou nivou táhnoucí se od České Skalice až ke Slatině nad Úpou. Má rozlohu 333,14 ha, předmětem ochrany je harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů na obou březích řeky. Roční návštěvnost Babiččina údolí - volný vstup- se odhaduje na osob. Z České Skalice vede Babiččiným údolím naučná stezka již od roku 1986, má celkem 24 zastavení zaměřených na místa života a díla Boženy Němcové a přírodní zvláštnosti z oblasti botaniky, dendrologie, zoologie, geologie. Možnost zakoupení brožury Naučná stezka Babiččino údolí : - Textilním muzeu v České Skalici - v pokladně Státního zámku Ratibořice.

3 Národní kulturní památka státní zámek Ratibořice Je znám především jako letní sídlo Kateřiny Vilemíny Zaháňské-kněžny z Babičky. Byl postaven roku 1708 Vavřincem Piccolominim jako jednopatrový barokní zámeček. Roku 1800 zahájila další úpravy Kateřina Zaháňská a nařídila zámek přebudovat v moderní empírové sídlo. Návštěvnost zámku čítá ročně osob. Kateřina Frederika Vilemína Benina vévodkyně Zaháňská / / podle obrazu F.Agricoly z roku 1827

4 Zámecký park Ratibořice se rozkládá na ploše 5,58 ha. Za počátek jeho vzniku je považován rok 1811, kdy byl stržen hospodářský dvůr před zámkem a postaven nový /letopočet dokládají zachované sluneční hodiny/, z rybníčku pro napájení dobytka dala vévodkyně upravit jezírko a na loukách kolem zámku začal vznikat park. Park má tvar elipsy, na severním a jižním okraji přechází plynule do volného lesního porostu, východní a západní hranici parku tvoří úpatí svahu nad úpskou nivou. Prvním zámeckým zahradníkem v Ratibořicích byl Čech Karel Binder, v roce 1817 se jeho pomocníkem stal Gottlieb Bosse, Němec z Oldenburku v Sasku. Ten se později stal hlavním zahradníkem a právě jemu je připisován hlavní podíl na vybudování parku. V roce 1830 byl po zrušení bělidla vystavěn skleník a park se dále rozšířil. Vzhledem ke zdejšímu podhorskému podnebí se původně počítalo jen s výsadbou severoamerických dřevin, ale později se tato koncepce změnila v pestrou směs dřevin z různých oblastí světa. Roku 1972 byl park rekonstruován v duchu původní koncepce. Při podrobném dendrologickém průzkumu bylo popsáno 124 druhů a kulturních variet dřevin15 druhů cizokrajných jehličnatých druhů, 60 cizokrajných listnatých druhů a 38 druhů dřevin domácího původu. Byl vypracován plánek se zakreslením jednotlivých stromů a keřů a jejich názvy v češtině a latině. Dendrologicky tento plánek zpracovali Ing. Jiří Vaněk a Bedřich Mertlík, zámecký zahradník. Zámecký park Ratibořice popisuje ve své encyklopedii vydané v roce 1968 Zámecké parky Čech i autor Karel Hieke. Uvádí 14 druhů jehličnatých a 79 listnatých druhů dřevin.

5 Sluneční hodiny na zdi jedné z budov V přízemí této zdevastované budovy skuhospodářského dvora nesou letopočet 1811, tečně bydlela rodina Panklových při svém kdy byl starý dvůr zbořen a vystavěn nový. pobytu v Ratibořicích v letech Do tohoto roku se datuje i zakládání zámec- Odstěhovali se odsud do Zaháně v Polsku, kého parku. na panství mladší sestry vévodkyné Zaháňské Dorothey. Hodiny jsou viditelné z parku cestou ke skleníku. Původně, po svém příjezdu do Ratibořic v létě 1820, bydlela rodina na panském bělidle, to bylo kolem roku 1830 zbořeno. Právě tam prožila Barunka šťastné dny dětství se svou milovanou babičkou. Na dnešním Starém bělidle Panklovi nikdy nebydleli. Božena Němcová v něm prožila roku 1844 krásné prázdniny se svými dětmi. Sem později přenesla v Babičce své vzpomínky na dětství.

6 Zastavení Naučné stezky Babiččino údolí číslo buk červený 49 dřín obecný 43 javor mléč 20 dub letní 29 liliovník tulipánokvětý 10 zerav západní 23 topol bílý 5 jedle kavkazská

7 Zastavení Naučné stezky Babiččino údolí číslo javor klen 28 lípa malolistá 9 tis červený 29 liliovník tulipánokvětý 23dub červený 7 jalovec chvojka 41 lípa širolistá 42 ruj vlasatá

8 Zastavení Naučné stezky Babiččino údolí číslo 12 30sazaník květnatý 51šeřík čínský 42ruj vlasatá 13šácholan Soulangeův 36 nahovětvec dvoudomý 3jasan ztepilý Pendula 2smrk ztepilý Barryi 10zerav západní 45javor klen 4jedlovec kanadský

9 II. NAŠE ÚKOLY A VLASTNÍ PRÁCE Proč jsme si vybrali ke svému ekologickému programu a pro práci na ekologickou konferenci zámecký park Ratibořice? Mnozí příslušníci naší generace totiž nerozeznají v přírodě ani smrk, jasan nebo modřín. Jejich drsnou odpovědí je: Vždyť je to jedno, jaký je to strom. My si to ale nemyslíme. Stromy jsou důležitou součástí přírody kolem nás a je trapné nevědět, jak se jmenují. Projekt ZELENÉ RATIBOŘICE si stanovuje tyto úkoly: - přispět ke zvýšení odborného a vzdělávacího potencionálu parku pro návštěvníky zámku a celého Babiččina údolí / nezanedbatelné číslo až osob/ - zvýšit své vlastní znalosti v oblasti dendrologie - seznámit se přímo na místě se stromy v parku, najít je podle plánku - vyfotografovat jednotlivé dřeviny v předjaří /bez listů jsou také krásné/, na jaře v květu, v létě, až budou v plné kráse - vypracovat za pomoci literatury a internetu popisy - sestavit Atlas dřevin zámeckého parku Ratibořice - vymyslet vhodný způsob popisu stromů pro návštěvníky parku - sepsat žádost o dotaci a získat prostředky. Do práce jsme se pustili v lednu letošního roku, vymýšlení nebylo těžké, plány se jen sypaly v našem malém kolektivu pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Malinové. Nejdříve jsme si opatřili zdroje informací: - brožura Naučná stezka Babiččino údolí spolu s plánem parku - knihy Karel Hieke: Zámecké parky v Čechách Nico Vermeulen: Encyklopedie stromů a keřů Allen J. Coombes: Stromy - okopírovat články k tématice z brožur Rodným krajem v knihovně - na internetu se podívat: navázat kontakty: Státní zámek Ratibořice / správce Ivan Češka, průvodce Milan Záliš,zahradníci Bedřich Mertlík, a Hana Jobánková/ Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice/Mgr. Milan Horký/ Společnost Boženy Němcové Česká Skalice /Mgr. Libuše Matějková/ Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice /p.květa Ležovičová/

10 Naše pracovní skupina: Michaela Tylšová a Janeta Mifková, 1. ročník Petra Zezulková, Anna Miewaldová, Klára Pázlerová, 2.ročník Adam Sárička a Lukáš Richter, 3. ročník Mgr. Eva Malinová-učitelka ekologie. Fotografové jsou podtrženi. První konkrétní úkol: Vyfotografovat stromy v předjaří, bez listí, aby byla vidět krása habitusu. V sobotu 30.března se schází Anka doprovázená maminkou a paní učitelka. Trochu nám dalo práci podle plánku najít příslušné stromy pod čísly, ale zvládly jsme to. Horší to bude s popisem, snad nám s tím někdo pomůže. Další úkol pro toho, kdo má nejlepší fotoaparát, Adama. Udělat panoramatické fotografie pohledů do parku podle označených zastavení Naučné stezky Babiččino údolí. Asistuje mu Lukáš a vyrážejí - zadání splnili bezvadně.

11 Hlavní úkol: fotograficky zdokumentovat všechny dřeviny, je jich zhruba stovka. Vytváříme dvojice, dostáváme čísla podle plánku, máme nabité baterie, bereme i notebook,svačinu, vodu a hurá na celý den do Ratibořic. Po přivítání správcem Ivanem Češkou následuje procházka parkem s panem Bedřichem Mertlíkem, zámeckým zahradníkem. Pan Mertlík se v Ratibořicích narodil a celý svůj život zde žije. Pracoval v zámeckém parku jako zahradník od roku 1948 do svého odchodu na zasloužilý odpočinek. Dnes je mu osmdesát čtyři roků a příležitostně v parku stále pomáhá a hlavně radí nové zahradnici paní Haně Jobánkové. Zajímavé je, že jeho tatínek-také Bedřich-přišel do Ratibořic v roce 1922 po návratu z legií v Rusku. Nejdříve pracoval v hospodářském dvoře a později se stal zahradníkem. Čím jiným by měl být jeho syn? A kdo by o zámeckém parku věděl více! Velmi brzy poznáváme, že bude i naším spolehlivým rádcem. Není totiž vůbec snadné podle čísla v plánku najít příslušný strom. My sice již o stromech něco víme, ale zde jsou i takové, které jsme nikdy neviděli. Poslední záchranou je pan Mertlík, trpělivě ukazuje a přidává i zajímavé podrobnosti a historky.

12 Tento buk lesní temně červenolistý pochází z původní výsadby parku, je mu téměř dvě stě let a nad zemí jsme naměřili obvod kmene 768 cm. My však od odborníka potřebujeme ještě jinou pomoc -podívat se na naše předjarní fotografie a opravit nebo stanovit názvy. Jak jsme to provedli? Na to jsme měli ten notebookmáme velikou radost, že střet generací a techniky nenastal. Kluci listovali v naší databázi, pan Mertlík kontroloval a trpělivě opravoval. Toto se stalo

13 Další postup: - Správa zámku nám posílá zprávy, když něco právě kvete, a my vysíláme fotografa, kvetoucí rostliny budou ozdobou našeho atlasu. - Do konce školního roku seřadit k sobě předjarní a letní fotografie a doplnit informacemi o dřevinách za pomoci literatury a internetu. Formulář připravil pro všechny Lukáš. Všichni splnili, někteří sice museli být upomínáni, ale máme to v kupě! - Seřadit podle abecedy, poradit se o praktickém provedení atlasu, to už jsou přece maličkosti! Editoři a písaři pracují velmi pilně celé prázdniny. - A rána nakonec: dotaci jsme nedostali!!!!! - My se ale nedáme, námi zpracovaný Atlas dřevin parku státního zámku Ratibořice dáme k dispozici Občanskému sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, které získalo Blokový grant NROS na projekt Harmonie kulturní krajiny na území Národní přírodní památky Babiččino údolí a Národní kulturní památky zámku Ratibořice.

14 III. ZÁVĚR Náš Atlas dřevin zámeckého parku Ratibořice obsahuje - celkem 152 fotografií /z toho jen 16 se staženo z internetu, většinou detaily rostlin/ všechny ostatní jsme sami vyfotografovali a digitálně zpracovali - na jednotlivých listech je zachyceno 79 druhů dřevin 28 listnatých stromů / každý strom 2x, jednou bez listí/ 31 listnatých keřů 16 jehličnatých stromů 4 jehličnaté keře / z toho 58 fotografií zachycuje detaily listů, květů nebo plodů/ - každý list atlasu obsahuje popis s potřebnými slovními informace o druhu dřeviny. Velmi cenné jsou informace o původních druzích dřevin vysázených před téměř dvěma sty roky. Např. borovice vejmutovka, buk lesní červenolistý, cypříšky hrachonosné, jasan ztepilý, jasan ztepilý Pendula, javor klen, jedlovec kanadský, jírovec malokvětý, liliovník tulipánokvětý, lípy srdčité, lípa stříbrná, nahovětvec dvoudomý, platan javorolistý - za významné odborné pomoci zahradníka pana Bedřicha Mertlíka jsme se přímo v zelené učebně parku seznámili s množstvím dřevin a přemýšlíme i o tom, jak získané znalosti předat dalším mladým lidem - využili jsme prakticky svých dovedností ve fotografování i digitálním zpracováním získaných informací, procvičili jsme se důkladně ve vyhledávání potřebných informací v literatuře a na internetu - naši kolegové se již nyní v rámci cvičné firmy pokoušejí o využít naší práce pro výuku-vydání atlasu na CD jako metodickou pomůcku pro školy - věříme, že naše práce může obohatit odbornými znalostmi návštěvníky národní přírodní památky a zprostředkovat jim lepší kontakt s přírodou a vyvolat potřebu zachování památek přírody pro další generace.

15 2009 Velmi dobrou zprávou bylo pro nás, že v tomto roce jsme uspěli s naším projektem a grant jsme dostali. Pouštíme se znovu do práce, dokončujeme rozpracované a upřesňujeme další úkoly v rámci projektu. Naše pracovní skupina se rozšiřuje o další studenty, navazujeme úzkou spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice. Mnohé aktivity se zkoušíme přímo v terénu v parku v Ratibořicích. Vše musí být hotovo do Hlavním cílem našeho projektu je využití estetického a vzdělávacího potenciálu parku státního zámku Ratibořice pro terénní vyučování žáků, studentů i veřejnosti jakož i vytváření vztahu k významnému kulturnímu místu s cílem udržitelného rozvoje. Dalším cílem je vytvořit lepší podmínky ORIENTACE v parku pro návštěvníky/ročně až 120 tisíc/. Využijeme k tomu studenty zpracovaného ATLASU DŘEVIN parku /obsahuje 79 druhů dřevin/ a inovaci MAPY parku po dvaceti letech. Dále pak instalaci INFORMAČNÍCH PULTŮ s fotografiemi v průhledech parku v souladu s trasou naučné stezky Babiččino údolí. Vzdělávacím cílem ekologickým a botanickým je vytvoření KUFRU POMŮCEK pro přímou práci učitele s žáky a studenty přímo v přírodě. Obsahem pomůcky budou konkrétní skupinové úkoly včetně řešení a kompletní potřeby pro činnosti/spolupráce se zámkem/. Spolupráce se školami, informačními centry a veřejností bude spočívat v nabídce možností na webech zámku, Informačního centra České Skalici a naší školy. Na vybrané školy v okolí ZAŠLEME na CD uložený Atlas dřevin parku spolu s METODICKÝMI NÁVODY pro učitele. V roce 2011 uplyne 200 let od založení parku, vydáme KALENDÁŘ stromů, který se jistě stane spolu s putovní VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ stromů / pořízených našimi studenty/ významnou propagací. Projekt využijeme ve vyučování v naší škole, k aktivaci DOBROVOLNICKÉ PRÁCE studentů i ekologickým akcím mimo vyučování ve spolupráci s Centrem rozvoje v České Skalici a státním zámkem Ratibořice.

16 SEZNAM LITERATURY Nico Vermeulen: ENCYKLOPEDIE STROMŮ A KEŘŮ vydal Rebo Production Praha 1998 Allen J. Coombes: STROMY vydal Osveta Martin 1996 Karel Hieke: Zámecké parky v Čechách Vydal Státné zemědělské nakladatelství Praha 1968 BABIČČINO ÚDOLÍ - naučná stezka vydal Muzeum B. Němcové Česká Skalice 1986 Eugen Král: Průvodce trutnovským parkem Vydal Nakladatelství ČSOP Trutnov 2007 Sborník RODNÝM KRAJEM 1999 INTERNET

17 PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkujeme panu Bedřichu Mertlíkovi za obětavou spolupráci s naší pracovní skupinou. Vysoce oceňujeme jeho odborné znalosti a vztah k parku, v němž vlastně prožil celý svůj život. Děkujeme za jeho celoživotní zahradnickou práci a věříme, že náš malý přínos přispěje k zachování krásy zámeckého parku i pro budoucí generace. Děkujeme za trpělivost s jakou nám vysvětloval podrobnosti a vyvracel naše omyly, i za historky ze života na zámku. Pane Mertlíku, přejeme Vám mnoho zdraví a mnoho šťastných let ve společnosti Vámi milovaných stromů! A těšíme se na shledanou v Ratibořicích.

18 ANOTACE ZELENÉ RATIBOŘICE Autoři: Klára Pázlerová, Petra Zezulková, Adam Sárička, Lukáš Lichter, Anna Miewaldová, Michaela Tylšová, Janeta Mifková Metodické vedení: Mgr. Eva Malinová Škola: ACADEMIA MERCURII, soukromá střední škola, Smiřických 740, Náchod Cílem naší práce bylo zmapovat dřeviny v parku zámku Ratibořice, který je Národní kulturní památkou a spolu s Národní přírodní památkou Babiččino údolí toto místo navštěvuje ročně až osob. Toto místo je spojenou se životem a dílem spisovatelky Boženy Němcové a její knihou Babička. Na společném úkolu jsme pracovali od dubna do října letošního roku, množství zhotovených fotografií je nespočitatelné, jen ty nejlepší jsme pak použili. Vytvořili jsme ATLAS DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU RATIBOŘICE, který tvoří 79 položek na jednotlivých listech. Fotografie jsou doplněny potřebnými informacemi charakterizujících jednotlivé dřeviny. Popisy rostlin jsme zpracovali za pomoci uvedené literatury a internetových stránek. Celkem je v ATLASE 152 fotografií / jen u 16 nejsme autory/. Zpracovali jsme 79 druhů dřevin, z toho 28 listnatých stromů a 31 listnatých keřů, 16 jehličnatých stromů a 4 jehličnaté keře. Velmi cenné jsou informace o původních druzích dřevin vysázených před téměř dvěma sty lety při zakládání parku. Např.: borovice vejmutovka, buk lesní červenolistý, cypříšky hrachonosné, jasan ztepilý, jasan ztepilý Pendula, javor klen, jedlovec kanadský, jírovec malokvětý, liliovník tulipánokvětý, lípy srdčité, lípa stříbrná, nahovětvec dvoudomý, platan javorolistý. Naše práce se neobešla bez odborné pomoci. Trpělivým poradcem se stal pan Bedřich Mertlík, zámecký zahradník ve výslužbě. Žije v Ratibořicích již 84 let a i jeho tatínek zde byl zahradníkem. Kdo jiný by více věděl, kdo jiný by měl k Ratibořicím lepší vztah. Moc mu děkujeme! Námi vypracovaný ATLAS chceme uložit na CD a předat školám nejen v našem okrese jako názornou pomůcku pro vyučování ekologie. Věříme, že naše práce přispěje k rozšiřování znalostí o přírodě a stane se malým příspěvkem ve výchově k udržitelnému rozvoji. P.S. Přijeďte do Ratibořic, my vás rádi provedeme a ty nádherné stromy vám ukážeme.

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 12 - PROSINEC 2014 - CENA 15 Kč PERNÍČKY MIRKY JÁROVÉ. Foto: www.janpirgl.net. www.hluboka.cz strana 1

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 12 - PROSINEC 2014 - CENA 15 Kč PERNÍČKY MIRKY JÁROVÉ. Foto: www.janpirgl.net. www.hluboka.cz strana 1 HLUBOCKÝ ČÍSLO 12 - PROSINEC 2014 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PERNÍČKY MIRKY JÁROVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 Zápis z ustavujícího zasedání zastupilestva 4 Ondřej Stráský, magický

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA 7/8/9 2014 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA úvodník Programové prohlášení Rady MČ Praha Dolní Počernice na volební období 2010-2014 REKAPITULACE

Více

25 let. Českého svazu ochránců přírody. Divoky

25 let. Českého svazu ochránců přírody. Divoky 25 let Českého svazu ochránců přírody Divoky 25 let Českého svazu ochránců přírody Divoky Vážení přátelé, tato publikace je o lidech, které spojuje láska k přírodě a kterým není lhostejný její osud. Každoročně

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Děti si užily malé venkovské radosti Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách

Děti si užily malé venkovské radosti Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách Ústavní stížnost Kraje neodmítají neziskové nemocnice. Předvolební zákon ale považují za omezení svých svobod. strana 3 Koza živitelka Sýry a jogurty z farmy v Ratibořicích znají lidé v celé zemi. Kozám

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 11/08 Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte 2 3 LESU ZDAR listopad 2008 obsah / editorial

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 2 2004 Cena 8,- Kč Vážení spoluobčané, blíží se krásné období každého roku, čas prázdnin a zasloužené dovolené. Dovolte, abych popřál

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily projekt CZ.04.1.03/3.1.15.1/0149 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Příklady a náměty vzdělávání a výchovy k ekogramotnosti.

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã 5 V květnovém čísle: Příspěvkový program Oprava Podstávkového domu Běh Císařským údolím Společnou Cestou Ostrov Života Volejbalové přátelství Příloha: Toulání časem

Více