Pedagogický sbor pro rok 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogický sbor pro rok 2009/10"

Transkript

1 Kalendář akcí na školní rok

2 Pedagogický sbor pro rok 2009/10 Ve školním roce bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení: Vedení: Mgr. Zdeňka Zemanová ředitelka školy M Mgr. Radek Janák zástupce ředitelky Ch, Př Mgr. Marie Píbalová výchovná poradkyně Z, NJ, RJ Třídní učitelé: Mgr. Alena Lišková 1.A Jaroslava Bublová 1.B Iveta Gučíková 2.A logopedie Alena Burdová 2.B Mgr. Eva Kořínková 3.A Mgr. Růžena Řeháková 3.B Lenka Matoušová 4.A Mgr. Emilie Košlerová 4.B Mgr. Marie Křížová 5.A Mgr. Jana Leheňová 5.B Renata Leheňová 6.A Vv,ŘV,Nj Petra Císlerová 6.B Čj,Aj Šárka Vodrlintová 7.A Př,Pč,Ov,Rv Mgr. Jiří Štolfa 8.A Čj,Tv,Ev, Mgr. Pavel Princl 8.B Tv,Sh,D,Pč Monika Bízková 9.A Aj,Čj Jaroslava Váňová 9.B Rv,Tv,Z,Pč Učitelé: Mgr. Zdeňka Fedosejevová M, Mgr. Jiřina Princlová Sh,Tv Mgr. Lenka Hubáčková Ov,Rv,Tv,Sh,speciální pedagog Eva Hajná Aj,Hv,HP Zita Hejnová PS Anna Stehlíková D, Ivo Zeman F,If,Pč, Asistent pedagoga: Jana Demeterová Vychovatelé: Jana Schramková Adéla Duspivová Jana Škudrnová Simona Neprašová vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD Školní psycholog: Mgr. Jitka Škrabánková školní psycholog Školní jídelna: Jiřina Kotlešková Milena Petráková Ludmila Krausová Drahomíra Kudrnová Eva Nagyová Věra Pochová Ivana Gazdagová vedoucí šk. jídelny

3 Správní zaměstnanci: Josef Černický Helena Gabrielová Zdeňka Dimová Růžena Kotlárová Ilona Lédlová Administrativní pracovnice: Zita Hejnová 2) Školská rada V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pracuje školská rada ve složení: - zástupci zřizovatele: Mgr. Milan Kadera Miroslav Veselý Ing. Josef Bartáček - zákonní zástupci žáků: Mudr. Jitka Velhartická Soňa Šimková Pavlína Hodlová - zástupci školy: Eva Hajná Mgr. Zdeňka Fedosejevová Mgr. Radek Janák 3) Výuková program Základní škola /96 2 včetně schválených doplňků čj /98-22 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Toužim, okres Karlovy Vary Učíme se pro život, ze dne ) Předmětové komise 2009/10 předmět garant Český jazyk 1.st. Liš Gu, Bá, Bu, M, Koš, Kř, Lh, Koř, Ře Český jazyk 2.st. Š Bíz, Cis Anglický jazyk Bíz Cís, Haj, Lh, Kř, Ře, Německý jazyk Pí Le Ruský jazyk Pí Pí Matematika 1.st. Ře Gu, Bá, Bu, M, Koš, Kř, Lh, Koř, Liš

4 Matematika 2.st. F Zem Prvouka,Přírodověda,Vlastivěda Koš Gu, Bá, Bu, M, Ře, Kř, Lh, Koř, Liš Výtvarná v.,pracovní č.1.st. Gu Koš, Bá, Bu, M, Ře, Kř, Lh, Koř, Liš Tělesná v.,ašsk 1.st. Bu Koš, Bá, Gu, M, Kř, Lh, Koř, Liš Tělesná v.,ašsk 2.st. Pri Š, Vá, Prá, Hu Hudební v. Haj Liš, Koř, Koš, Gu, Bá, M Fyzika,Informatika,Technické k., Z Psaní na stroji Zeměpis Pí Vá Dějepis Sh Pri Občanská v.,rodin.v.,etická Vá v.,dopr. Přírodopis,Chemie, J Vo Le, Hej, Vo, Š, Hu, Pracovní čin.,domácí práce Vo Vá, Z, Le, Pri, Výtvarná výchova,řemeslná výroba 5) Organizace školního roku 2009/2010 Le Le Začátek školního roku v pondělí Podzimní prázdniny čtvrtek a pátek Vánoční prázdniny od středy do pátku ( nástup do školy v pondělí ) První pololetí ukončeno ve čtvrtek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek Druhé pololetí ukončeno ve středu Hlavní prázdniny od čtvrtka do pondělí Školní rok začátek ve středu Zápis do 1. ročníku 2010 úterý a středa

5 6) Termíny pro 9.ročníky - IPS K. Vary (pondělí) a (úterý) - Škola Odevzdání přihlášek k talentové zkoušce do Schůzky pro rodiče žáků 9. tříd od 18:00 - Talentové zkoušky ( konzervatoře od ) - Odevzdání přihlášek na SŠ do Přijímací zkoušky Rozloučení se žáky 9. Tříd v 16:00 7) Jednání pedagogické rady 2009/10 1. čtvrtletí pololetní čtvrtletí závěrečná ) Dny otevřených dveří, třídní schůzky Den otevřených dveří pro veřejnost: Třídní schůzky: v 16: v 16:00 9) Kalendář akcí školy Září Den ve škole 6.roč. Le,Cís,Škr Výstava v Infocentru Toužim Projektové vyučování Le, Gu Vzpomínky na prázdniny Výtvarná soutěž ŠD Terčový závod 1.část projektu ŠD Říjen Ahoj prázdniny Výtvarná soutěž Vv1.st. Divadlo K.Vary Čj 2.st. Tepelské zahrady Exkurze 7.r. Pk Pč Plavecký výcvik 3.r. Ře, Koř Dopravní soutěž 1.st. Lh

6 Knihovna Toužim 1.st. PK Čj 1.st. Sluneční soustava Beseda 6.r. PK Z Festival cestovního ruchu Exkurze 7.r. PK Z Mc Donald s cup Školní kolo PK Tv 1.st. Sběrový den Pk Pč Soutěž ve čtení Aj 6. 9.r. PK Aj Skřivánek Pěvecká soutěž,šk PK Hv Úřad práce Karlovy Vary 9.r. PK Ov White Nejdek exkurze PK Ov Zdravý životní styl Beseda 6.r. PK Ov Memento Představení 5.-8.r. PK Ov Knihovna Toužim Návštěva 1.st. PK Čj 1.st. Sportovní projekt 2.část ŠD Poznej sám sebe Beseda se školní psycholožkou ŠD Listopad ibobr soutěž If Thermal-Škola 2009 exkurze PK Ov Knihovna Toužim návštěva 6.-9.r. PK Čj 2 Lesní zvěř v našem okolí Beseda s myslivcem ŠD Sportovní projekt 3.část ŠD Spisovatelé a jejich knihy pro Beseda s knihovnicí ŠD děti Šikana mezi dětmi Beseda se školní ŠD psycholožkou Dějepisná olympiáda Školní kolo PK D Prosinec Advent Exkurze SOU Toužim PK Pč, ŠD Matematická olympiáda Školní kolo PK M 2.st. Vánoce Společné představení,breiten. PK Nj, Vv, Hv K.Vary-Moser, Becherovka Exkurze 8.r. PK Ov Míčový trojboj Školní kolo PK Tv 1.st. Soutěž v hláskování 6.-9.r. PK Aj Srdíčkový den PK Ov Den boje proti aids PK Ov Láska, manželství,sex Pospíšil beseda PK Ov Vánoční malování soutěž PK Vv 1.st. Olympiáda Čj Školní kolo PK Čj 2.st Mladý Demosthenes soutěž PK Čj 2.st. Vánoce Výstava výt.pracích ŠD Sportovní projekt 4.část ŠD

7 Leden Míčový trojboj Okresní kolo PK Tv 1.st Příroda kolem nás Výtvarná soutěž PK Vv 1.st. Divadlo PK Čj 2.st SOU Toužim-autodílny, exkurze PK Ov kuchyň Sportovní projekt 5.část ŠD Historie Toužimi Beseda s p. Schierlem Únor Florbal Školní a okresní kolo PK Tv 1.st. Hláskování Soutěž r. PK Aj Lyžařský výcvik 7.ročník PK Tv 2.st. Masopust Soutěž o masky MS Čj olympiáda Okresní kolo PK Čj 2.st. Zápis do 1.r. MS Malý zdravotník beseda ŠD Sportovní projekt 6.část ŠD Stravování SOU Toužim-ukázka ŠD Březen Lidice Mezin.výtvarná dětská soutěž PK Vv 2.st. Knihovna Toužim návštěva PK Čj 1.st. Přednes soutěž PK Čj 1.st. Nj 7. 9.r. soutěž PK Nj Azbuka Soutěž PK Rj Archimediáda Školní kolo PK F Zeměpisná olympiáda Soutěž-škol.kolo PK Z Biologická olympiáda Školní kolo PK Př-Ch O nejkrásnější kraslici soutěž PK Vv 1.st Kniha a já Výtvarná soutěž PK Vv 1.st. Knihovna K. Vary 9.r.-exkurze PK Čj 2.st. Noc s Andersenem PK Čj 2.st. Velikonoční vazby SOU-exkurze PK Pč 2.st. Sportovní projekt 7.část ŠD Nejhezčí záložka do knihy Výtvarná soutěž ŠD Ptactvo v našem regionu Beseda s p. Řehákem ŠD Duben Den Země Sběr, úklid, PK Pč 2.st. Azbuka Soutěž 7.r. PK Rj HŠ M. Lázně Exkurze 8.r. PK Ov Plzeň Pivovar 9.r. exkurze PK Ov Biologická olympiáda Okresní kolo PK Př Vědomostní soutěž Aj 3.r. PK Aj

8 Dopravní soutěž Školní kolo PK Ov, MS Klášter Teplá Exkurze 9.r. PK Čj 2.st. Divadlo PK Čj 2.st. Pythagoriáda Okresní kolo PK M Klokan Matematická soutěž PK M Sportovní projekt 8.část ŠD Policie ČR Beseda s policisty ŠD Velikonoce Výstava prací ŠD Květen Čtenářské dovednosti soutěž PK Čj 1.st. Archimediáda Okresní kolo PK F Beseda o jaderné energetice PK F MÚ Toužim, PC středisko návštěva PK If ZOO Plzeň 6.r. PK Z F.Lázně, SOOS 8.r.-exkurze PK Z Mc Donald s cup Okresní kolo PK Tv 1.st. Atletický trojboj Školní kolo PK Tv 1.st. ZOO a Botaniská zahrada 7.r. PK Př Plzeň Čistička odpadních vod Exkurze 9.r. PK Př Aj Vědomostní soutěž PK Aj Dopravní soutěž Okresní kolo PK Ov, MS Zdravé zuby soutěž MS Coca-Cola cup soutěž PK Tv 2.st. Chýše-K.Čapek Exkurze 9.r. PK Čj Žlutice 6.r. návštěva PK Čj 2.st. Evropa ve škole Výtvarná soutěž PK Vv 2st. Sportovní projekt 9.část ŠD Toužimské podsvětí Exkurze p. Schierl ŠD Červen Hasenpokal soutěž PK Tv 2.st. PK Nj OK STS, OZAT Toužim Exkurze-konstrukce PK If Sportovní den Školní soutěž PK Tv 2.st. Den dětí soutěže MS, ŠD Sportovní projekt 10.část ŠD Aby prázdniny byly bezpečné beseda ŠD

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 výňatek

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 výňatek Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov e-mail: info@zsvelkysenov.cz tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 internet: www.zsvelkysenov.cz Plán práce školy školní rok 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 213, PSČ: 582 32, tel. 569 432 721, 569 432 720, e-amil: zslipnicens@seznam.cz,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014

Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014 Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Libor Rygál ředitel školy Obsah Obsah...

Více

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích 5.. 2 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014 Plán činnosti na měsíc září 2014 Úkoly : Zahájení školního roku 2014-2015 1. 9. 2014 Jednání vedení školy a ZSR 11. 9. 2014 Kontrola zajištění stavu LVK 30. 9. 2014 Pracovní porada. 8. 9. 2014 Třídní schůzky

Více