FILIPOJAKUBSKÁ NOC. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Prévert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILIPOJAKUBSKÁ NOC. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Prévert"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, DUBEN 2009 / ČÍSLO 4. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. FILIPOJAKUBSKÁ NOC Prévert Sláva, je Filipojakubská noc..., tak nějak se radovala Malá čarodějnice v pohádce, kterou jsem moc ráda poslouchala se svými dětmi. Ale proč Filipojakubská noc, když svátek nemá ani Filip ani Jakub.Církev nazývá noc ze 30. dubna na 1. května nocí Filipojakubskou, na počest svátku apoštolů Filipa a Jakuba. Vzniká tu nesrovnalost, protože svátek svatého Filipa a Jakuba připadá až na 3. květen. Podle historiků však byl svátek na toto datum přesunut relativně nedávno. Celá staletí se slavíval 1. května. Má se zato, že to bylo z důvodu ochrany před pohanskými obřady. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý zlé síly větší moc než jindy. Tato noc se také nazývá "Noc čarodějnic", v tento den se slétají všechny čarodějnice na sabat. Čarodějnice se před sabatem natírají kouzelnými mastmi, které jim umožňují létat na košťatech. Taková mast se například připravuje z tuku nevinného hocha, aloe, oměje, durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla. Při reji si čarodějnice volí královnu sabatu, ale hlavně královsky hodují. Na jídelníčku nesmí chybět kotel plný žab a hadů. V tento den se na ochranu před čarodějnicemi, na kopcích zapalují ohně "pálení čarodějnic" Na připravených hranicích se večer zapaluje oheň a s ním se spálí i čarodějnice vyrobená ze starých hadrů. Chlapci zapalují košťata a vyhazují je do výšky, aby viděli čarodějnice létající na košťatech, nebo aby je srazili k zemi. Dívky přeskakují přes ohně nebo přes žhavé uhlíky. Na ochranu před čarodějnicemi je potřeba mít doma např. květ z kapradí a další předměty chránící před zlem, do chléva se dávají např. zelené větvičky Z historických pramenů je známa i temná stránka tohoto svátku, kterou bylo upalování živých lidí obžalovaných z čarodějnictví. Toto téma bylo zpracováno do mnoha knižních i filmových podob. Klecanský zpravodaj duben

2 Z OBSAHU: Filipojakubská noc BELTINE Z Rady města Když se přesuneme z roviny církevní do té pohanské, Co se šustlo... zmíním keltský svátek Beltine. Podle keltských tradic se slaví začátek světlé poloviny ZUŠÍK roku. Pro většinu tvorů je to ta lepší polovina roku, Humanitární sbírka období touhy po milování, plození potomků, období tepla, růstu a sklizně. Pro Kelty je proto tento svátek radostný a noc je potřeba prozpívat a protančit. Je to také noc očistných obřadů, měli bychom odměnit strážné duchy našich domovů. Jedním z očistných prostředků je oheň. Ohně zapálené na Beltine mají všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období a zároveň jim dodat ochranu pro období nadcházející Snoubenci a zamilovaní se vydávají v předvečer svátku do lesů. Měsíc květen se stal symbolem sexuální volnosti, sexuálního zasvěcování a milostných her. Děti počaté na Beltine jsou prý velmi šťastné. VALPRUŽINA NOC Germánské národy mají pro tento svátek svůj název - Valpružina noc. Valpurga byla saská bohyně, které tradice připisuje patronství nad čarodějnicemi. Víte, že Valpurga znamená staročesky čarodějnice? V historii se dodržovalo mnoho různých tradic a některé z nich ze zachovaly do současnosti např. stavění a hlídání májek, očistné koupání či alespoň symbolické namáčení do potoka, čištění chlévů, řezání proutků jívy, vynášení Morany a její upálení nebo utopení. Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. Přeji Vám, ať jsou ty Vaše oslavy plné jenom zábavy a radosti a pánové nezapomeňte na 1. máje políbit své drahé partnerky pod rozkvetlým stromem! -dh- 2 Klecanský zpravodaj duben 2009

3 ZRADYMĚSTA 2. března - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 23. února 2009 se Rada města nekonala z důvodu nemoci a dovolené 3 členů. 2. Projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení Zastupitelstva města, které se konalo 16. února vedení města předloží ekonomickou rozvahu provozu elektrického zabezpečovacího systému Dolních Kasáren, bude jednat s občanským sdružením Pravý Hradec o sjednocení stanovisek k problematice objektu pro kulturní činnost. 3. Č.j. 202/09 zamítla žádost p. Jiřího Zouly ve věci lyžařské dráhy vodního lyžování v prostoru ostrova na straně klecanské a roztocké. 4. Č.j. 239/09 vzala na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 8. ledna Ć.j. 246/09 vzala na vědomí územní rozhodnutí o umístění stavby veřejná síť elektronických komunikací na Boleslavce v k.ú. Klecany (odstranění sloupového vedení a uložení tel. kabelů do země). 6. Č.j. 226/09 a 250/09 vzala na vědomí rozhodnutí o umístění značky geodetického bodu na pozemku p.č. 626/1 a oznámení o existenci umístění značky geodetického bodu střed makovice věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. 7. Č.j. 251/09 vzala na vědomí zprávu Obecní policie Zdiby na území města Klecany za leden 2009 a vyzve velitele Obecní policie Zdiby k jednání o případné další spolupráci. 8. Č.j. 252/09 vzala na vědomí vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb v Klecanech za rok 2008 a předá zastupitelstvu města. 9. Č.j. 268/09 vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2008 ZŠ a MŠ Klecany a předá školské komisi a finančnímu výboru. 10. Schválila přijetí na pozici účetní p. ing. Klempířovu od března Schválila účast na školení pro dva zaměstnance matriky ve dnech 3. a 4. září 2009 a pro dva zaměstnance účtárny dne 10. března Č.j. 288/09 vzala na vědomí zápis ze schůzky sociální komise, která se konala dne 22. ledna Č.j. 341/09 projednala žádost o osvětlení a zavedení rozhlasu u příjezdové komunikace k domům č.p. 657 a 658 na náměstí Třebízského a pověřila vedení města dalším jednáním. 14. Č.j. 342/09 schválila záměr možnosti získání prostředků z fondů EU pro dětská hřiště v Klecanech a pověřila vedení města dalším jednáním. 15. Č.j. 348/09 schválila žádost o poskytnutí finanční výpomoci pro myslivecké sdružení Zdiby-Klecany ve výši ,- Kč na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního pro zvěř volně žijící v ekosystému v k.ú. Klecany. 16. Schválila termín zastupitelstva 26. března 2009 v hodin. Klecanský zpravodaj duben

4 4 9. března - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady č.j. 341/09 vedení města projednalo žádost o zavedení osvětlení a rozhlasu s p. Tintěrou, ten vypracuje cenovou kalkulaci. 2. Schválila nákup pamětních plaket pro čestné občany schválené Zastupitelstvem města. 3. Č.j. 333/09 projednala žádost o odkoupení části pozemku p.č. 626/41 manželů Šimkových a pověřila vedení města dalším jednáním. 4. Č.j. 351/09 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která souvisí s energetickou stavbou přeložka kvn p.č. 457/1 GENIUS LOCI. 5. Č.j. 364/09 vzala na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru p. Martina Lemona. 6. Č.j. 365/09 projednala žádost p. Fírka o prominutí nájmu v Dolních Kasárnách a pověřila vedení města dalším jednáním. 7. Č.j. 366/09 projednala žádost manželů Minářových o odkoupení části pozemku p.č. 306/1 a předá Zastupitelstvu města. 8. Č.j. 371/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 19 kontrola evidence spisů, kterou provedla p. Brožová za kontrolní výbor. 9. Č.j. 388/09 schválila fin. příspěvek ředitelce ZUŠ, který je poskytován z finančních prostředků v rámci účelové dotace Krajského úřadu Střed. kraje. 10. Č.j. 391/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 20 kontrola plnění usnesení ZMě, kterou provedl kontrolní výbor a předá Zastupitelstvu města. 11. Č.j. 392/09 vzala na vědomí zápis z 12. schůze kontrolního výboru z Č.j. 393/09 vzala na vědomí žádost kontrolního výboru o zařazení 3 bodů do zasedání ZMě Schválila program zasedání ZMě konaného Provedla registraci 4 došlých nabídek na Urbanisticko architektonickou studii Přívoz Klecánky v souladu s usnesením RM č.j.1577/08. Obálka č.1 Č.j. 325/09 podaná f. EKOENGINEERING CZ s.r.o. ; Obálka č.2 Č.j.346/09 podaná p. Bartouškem ; Obálka č.3 Č.j. 349/09 podaná ATELIÉREM Dlabal ; Obálka č.4 Č.j. 367/09 podaná f. MOLO ARCHITEK- TI.Dále schválila termín společného jednání RM a stavební komise k posouzení a vyhodnocení došlých nabídek na den od hodin. 16. března - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Č.j. 411/09 projednala žádost manželů Svobodových o vybudování přístupové komunikace na p.č. 638 v k.ú. Klecany a předá JUDr. Berkovi. 3. Č.j. 423/09 projednala žádost p. Daniela Děda o zpevnění účelové komunikace p.č. 350 a 346/1 a předá JUDr. Berkovi. Klecanský zpravodaj duben 2009

5 Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu Č.j. 432/09 schválila umístění (výměnu) hracího výherního automatu typ: Russian Roulette 300 do Klubu Tygr. 5. Č.j. 416/09 vzala na vědomí vyúčtování Farní charity Neratovice za měsíc únor Č.j. 424/09 projednala žádost Českého zahrádkářského svazu Klecánky o povolení věcného břemene na pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Klecany a pověřila vedení města dalším jednáním. 7. Schválila termín sbírky ošacení pro Diakonii Broumov na den od hodin. Věci se budou vybírat na Městském úřadu. 8. Přistoupila za přítomnosti členů stavební komise a JUDr. Berky k vyhodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na zadání zakázky urbanistickoarchitektonické studie Přívoz Klecánky. Klecanský zpravodaj duben

6 6 Co se šustlo v naší škole PODĚKOVÁNÍ A GRATULACE Na konci minulého roku jsme uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Nejlépe si vedly Katka Nejedlá z 8. ročníku a Tereza Gerhátová z 9. ročníku. Obě dívky proto postoupily do okresního kola této soutěže, které proběhlo 17. března na Gymnáziu Svatopluka Machara v Brandýse nad Labem. Děkuji oběma dívkám za reprezentaci naší školy a gratuluji Tereze Gerhátové za výborné umístění. V konkurenci 24 žáků základních škol a víceletých gymnázií obsadila 5. místo. Eva Staňková FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT SEDM SVĚTEL V těchto dnech probíhá na několika místech v Praze festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V rámci tohoto festivalu nabízejí organizátoři každoročně projekt Jeden svět na školách. Filmy určené pro školáky se zaměřují na drogy, dětskou práci, historii, rasismus, negativní celospolečenské jevy a pod. Festivalu se starší žáci naší školy zúčastnili již potřetí. V pondělí se deváťáci rozjeli do pražského kina Světozor, aby zhlédli film Sedm světel. Film natočila Olga Sommerová s cílem ukázat divákům, co byl holocaust. Ve filmu byly použity nejen archivní záběry z koncentračních táborů, ale i výpovědi několika žen židovského původu, které na vlastní kůži zažily, co dokázala zvrácená hitlerovská ideologie. Velmi zajímavá byla následná beseda s paní prof. Zuzanou Růžičkovou přední českou cemballistkou, která popisovala ve filmu své zážitky z Terezína a Osvětimi. Na závěr nám paní Růžičková kladla na srdce, abychom si zapamatovali tyto okamžiky, neboť zanedlouho už nebude naživu nikdo, kdo prošel koncentračními tábory. Myslím, že alespoň někteří z nás přemýšleli o tom, co ve filmu viděli a slyšeli. JEDEN SVĚT PODRUHÉ Eva Staňková Na festival Jeden svět se vypravily také další třídy z druhého stupně. Ve čtvrtek se vydaly do pražského kina Atlas na Florenci se svými třídními učitelkami třídy 6.A, 7.A a 8.A. Zúčastnily se projekce čtyř kratších dokumentů v rámci kategorie Jeden svět dětem. Prvním filmem byly Náramky od Kamar. Tímto dokumentem provázela diváky jedenáctiletá indická Dívka Kamar, která byla nejstarší ze čtyř dětí a musela pomáhat své matce při zdobení náramků kamínky, které holýma rukama zatlačovala Klecanský zpravodaj duben 2009

7 do rozpáleného plastu. Jejím velkým snem bylo chodit do školy, ale rodiče jí to nechtěli povolit. Natočením dokumentu se jí podařilo svůj sen splnit. Dalším snímkem byl Mame Ngor kluk ze skládky, který se odehrával na skládce odpadků poblíž afrického Dakaru. Na této skládce žije 1500 lidí a z toho 300 dětí, které často bosi procházejí haldy odpadků a hledají mezi nimi to, co by mohly ještě dále prodat. Také Mame Ngor místo školy musí pracovat a touží dostat se do Itálie, kde by se mohl věnovat nějakému řemeslu. Uvědomuje si však, že bez vzdělání to nebude tak jednoduché. Tyto dva hlavní dokumenty byly doplněny ještě projekcí kratších filmů Kluci v ofsajdu a Citlivé záležitosti - Michal. Tříminutový snímek Kluci v ofsajdu pojednával o dvou iránských dívkách, které sebraly odvahu a uspořádaly dívčí fotbalový zápas, i když na střeše domu, aby nevzbuzovaly zbytečnou pozornost ve společnosti, která ženám a dívkám neuznává stejná práva jako mužům. Na problémy dospívající mládeže se zaměřili tvůrci šestiminutového animovaného filmu Citlivé záležitosti Michal, který již před dvěma léty vyhrál ocenění nejlepší divácký film festivalu Jeden svět dětem. Hlavní postava Michal popisuje své trable a zážitky se změnou hlasu a ochlupováním těla dvěma výraznými znaky chlapeckého dospívání. Vtipnou formou tak odlehčuje téma, o kterém se někdy těžko na veřejnosti mluví. Po návratu do školy jsme s jednotlivými třídami o filmech diskutovali a bylo znát, že je některé snímky opravdu zaujaly a oslovily. Pomohly dětem ukázat, že na světě jsou i ti, co by chtěli chodit do školy, ale nemohou. Alena Dočkalová Další úspěch žáků Základní umělecké školy v hudební soutěži základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT. V březnu proběhlo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu a ve hře na lesní roh. Všichni žáci, kteří se umístili na prvních místech v okresním kole s postupem, získali také v krajském kole v Kolíně vynikající umístění: První místa získali v jednotlivých kategoriích: Gabriela Matoušková (p.uč. Michalec), Amina Briki, Karolína Míková, Zuzana Gulová, Barbora Toušková a Markéta Švehlová. Druhé místo si vybojovala Kristýna Kröblová a Zina Briki (všechny flétnistky ze třídy p. zástupkyně Kratochvílové). Také Tomáš Havlák (p.uč. Nový) si vysoutěžil výborné druhé místo ve hře na lesní roh. Klecanský zpravodaj duben

8 Soutěž hudebních oborů byla v letošním roce také vyhlášená pro zpěváky. V okresním kole v Čelákovicích získali první místo s postupem: David Balog, Jan Sekula ze třídy paní učitelky Jany Vaňkové a Barbora Kyselová a komorní zpěv ve složení Barbora Kyselová a Dora Získalová (ze třídy p.uč. Malíkové). Dora Získalová si vybojovala v sólovém zpěvu 3. místo. V krajském kole v Benátkách nad Jizerou získal David Balog výborné druhé místo, komorní duo (B.Kyselová a D.Získalová) třetí místo a Barbora Kyselová v sólovém zpěvu také třetí místo. Jan Sekula si vybojoval v silné konkurenci čestné uznání. Vedení školy děkuje všem úspěšným žákům za píli a vynikající reprezentaci školy. Úspěch velkého počtu žáků na okresních a krajských soutěžích svědčí o velmi kvalitní práci našich učitelů, kterým patří také velké poděkování. Ocenit musíme i skvělé výkony všech korepetitorů p.uč.vaňková, p.uč. Subbotin a p.uč. Kristenová. Speciálně bych chtěla poděkovat paní zástupkyni Ireně Kratochvílové, která připravila na soutěž sedm žákyň s velmi náročným programem a všechny byly maximálně úspěšné. Pozvánka na dubnové akce: 1. dubna 2009 Malý koncert, od 17,00 hodin v sále ZUŠ 7. dubna 2009 Třídní koncert žáků p. uč. Urbana (hra na kytaru), od 17,00 hodin v sále ZUŠ 8. dubna 2009 Třídní koncert žáků p. uč. Štětinové (hra na housle), od 17,00 hodin v sále ZUŠ 15. dubna 2009 Třídní koncert žáků p. uč. Michalce (hra na flétnu a klarinet), od 17,00 hodin v sále ZUŠ 21. dubna 2009 Koncert učitelů ZUŠ, od 19,00 hodin v sále ZUŠ Klecany 24. dubna 2009 Malý koncert v Odolena Vodě, od 17,00 hodin v ZŠ Odolena Voda 29. dubna 2009 Koncert klavírního oddělení, od 18,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Bc. Dana Snížková ředitelka ZUŠ 8 Klecanský zpravodaj duben 2009

9 Naši dubnoví jubilanti: Rabiňák Jiří (71), Roušar Milan (71), Bureš Zdeněk (78), Srbová Jiřina (80), Višňovský Albert (79), Dušková Olga (74), Matějka Jiří (74), Smolík Václav (79), Bezouška Ivan (72), Srpová Eva (70), Böhm Jiří (73), Novotný Jan (82), Plicka František (75), Velíšek Jaroslav (84), Jandovská Irena (78), Hoosová Jindřiška (76) Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním/městským úřadem vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí Sbírka se uskuteční ve Vašem městě v sobotu 25. dubna 2009 čas: hod místo: Městský úřad Klecany Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. dispečink Diakonie Broumov , Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org Klecanský zpravodaj duben

10 VZPOMÍNKA Dne zemřel pan Jaroslav Štěpán, známý cyklistický sportovec, mistr sportu v krasojízdě dvojic. Po ukončení aktivního závodění se věnoval cyklistice i nadále jako trenér, rozhodčí, metodik, publikoval své znalosti. Byl dlouholetým členem ústřední sálové komise, členem mezinárodní sálové komise a mezinárodním rozhodčím sálového spotru. V obci pracoval jako člen pořádkové komise MNV. Prosím všechny kdo ho znali jako čestného a dobrého člověka a klecanského občana, vzpomeňte se mnou. Děkuji. Marie Štěpánová, manželka 10 POČASÍ V ROCE 2008 Jako každý rok i letos pánové Jiří Böhm a Václav Kopřiva celoročně sledovali počasí v našem městě a pro Kroniku Města poskytli následující údaje: PŘEHLED POČASÍ ZA ROK 2008 V KLECANECH leden: začátkem měsíce nízké teploty, 6.1. napadlo cca 12 cm sněhu, který v krátké době roztál, během ledna několikrát pršelo únor: průměrné teploty značně vysoké, naměřen teplotní rekord + 18 C. Dešťové srážky jen koncem měsíce březen: časté slabé sněhové přeháňky; 1.3. vichřice Emma duben: časté, ale slabé dešťové přeháňky květen: koncem měsíce značné teplo; naměřen teplotní rekord 32 C; první polovina měsíce dosti deštivá červen: nadprůměrné teploty celý měsíc; občas pršelo červenec: krásné letní počasí s četnými dešťovými přeháňkami srpen: teplé počasí, minimum srážek září: začátek měsíce s letními teplotami; koncem měsíce teploty nižší; slabé dešťové srážky říjen: průměrné podzimní počasí, koncem měsíce vydatné deště listopad: začátkem měsíce teplo, téměř beze srážek; koncem měsíce slabé ochlazení, srážky dešťové i sněhové prosinec: poměrně teplo; mrznout začalo až koncem měsíce; slabé dešťové a sněhové srážky; Vánoce bez sněhu Klecanský zpravodaj duben 2009

11 Průměrná teplota v r ,4 C Poslední mráz za zimu 2007/2008 byl 26. března, první mráz 18. listopadu; sníh padal naposledy 26. března a prvně 22. listopadu; za celý rok bylo 16 bouřek. JH PŘÍRODA KOLEM NÁS ZAJÍC POLNÍ Zajíc polní (Lepus europaeus) je pro nás neodmyslitelným symbolem Velikonoc. V regálech supermarketů se na nás zubí armáda čokoládových ušáků, stánky s velikonočním zbožím jsou zaplavené kromě jiného zajíčky ve všech možných i nemožných provedeních. Ale vždy je tato ikona svátků jara vyvedena v pestrých barvách se společenským úsměvem na líci a přátelským gestem v tlapkách. Realita je však zcela odlišná. Zajíc je sice symbolem jara, ale značně nespolečenským, plachým a nenápadným. Zajíc polní má ochranné hnědošedé až rezavožluté zbarvení, pírko (ocas) je svrchu černý, vespod bílý. Slechy (uši) jsou delší než hlava, na horním pysku a nad světly (oči) má umístěny hmatové vousky. Zadní běhy mají 4 prsty, jsou dlouhé a silné; přední běhy jsou kratší, slabší, pětiprsté a slouží jako opora při odrážení běhy zadními. Zajíce od zaječky nelze na první pohled rozeznat. Nejdokonalejším smyslem zajíce je sluch, zatímco zrak má velmi slabý a čichem se orientuje jen na krátkou vzdálenost. Jeho největší a nejúčinnější zbraní je vytrvalostní běh, když je v nouzi, dokáže vysoko a daleko skákat a dokonce i plavat. Zajíc je rozšířen na celém území České republiky, zcela ojediněle se vyskytuje ve výškách nad m n.m. Během dne zajíc převážně odpočívá v úkrytu a na pastvu vychází za šera a v noci. Jeho základní potravu tvoří traviny a byliny, v zimě k naší nevoli, okusuje výhony dřevin a ohryzává kůru listnatých stromů. Zajíci vůbec nepijí, stačí jim voda, kterou získávají z rostlinné potravy. Většinou se zajíci pohybují po stálých ochozech v okruhu 1-3 km. Pouze v době páření vytvářejí větší skupinky, samci se v této době zdržují poblíž samic, navzájem spolu bojují a jsou aktivní i za dne. Toto charakteristické chování nazýváme honcováním. To probíhá od února do září, březost trvá 6 týdnů. Zaječky se vyznačují tzv. superfetací, což znamená, že zaječka může být oplodněna znovu v době březosti a její dvojhrotá děloha umožní současný vývoj starších i mladších zárodků. V jednom vrhu jsou zpravidla 1-4 nevidomí a osrstění zajíčci, kteří pohlavně dospívají ve věku 8 9 měsíců. Zaječka má do roka 3 4 vrhy. Tento poměrně vysoký počet zajíčků (7 10 na 1 zaječku za rok) je korigován přirozeně - nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory nebo uměle - hospodářskou činností člověka. Ve 30. letech minulého století prof. J. Komárek hodnotí stav zajíců a koroptví u nás jako velmi vysoký. Konkrétně píše, že kdyby chtěl někdo Českým zemím dát po starém středověkém způsobu lovecký znak, musil by na jeho jednu polovinu Klecanský zpravodaj duben

12 zobrazit zajíce a na druhou koroptev. Současná statistika stavu zajíců není zdaleka tak optimistická jako za dob prof. Komárka. V r činil minimální stav zajíců ks, zatímco normovaný stav činí ks. Na vzdory výraznému poklesu početnosti je stále zajíc naší běžnou lovnou zvěří se stanovenou dobou lovu od 1. listopadu do 31. prosince. Podle statistického přehledu lovu zvěře srstnaté v ČR činil v roce 1935 počet ulovených kusů , zatímco v roce 2001 už to bylo pouhých ks. Někteří z nás tvrdí, že jaro je nejhezčí období roku, protože zpívají ptáci, voní kytky, sluníčko už hřeje. Jiní naopak říkají, že na jaru není nic k obdivování, řvou ptáci, kytky rozšiřují alergeny a začíná být nesnesitelné vedro. Najdou se i extrémisté jako např. Ivan Mládek, který v jedné ze svých písniček zpívá: pro blbý kuřata není kam plivnout. Nemá smysl rozpoutávat hádky a pře na toto téma, protože jednu jistotu mají jedni i druzí je jí vědomí pomíjivosti. Tak jako všechno v našem životě, i jaro je pomíjivé. Pro nás i generace budoucí nezbývá než doufat, že v důsledku našich nešetrných zásahů do zákonitostí přírody nebudou pomíjivé i stavy zvěře v našich zemích. JH 12 Kalendárium aneb stalo se před: 30 lety byl v Československu zaveden letní čas 60 lety podepsáním Severoatlantické smlouvy vznikla Severoatlantická Aliance NATO, jejímž cílem je zajišťovat bezpečnost všem svým členům 460 lety dokončil Jiří Melantrich z Aventina tisk prvního vydání Bible později nazvané Bible Melantrichova; obsahuje 629 listů a je bohatě ilustrovaná. 40 lety rezignoval na svou funkci Alexandr Dubček a novým prvním tajemníkem byl zvolen Gustav Husák 185 lety zemřel anglický básník a spisovatel George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Vězeň chillonský, Manfréd a další) 285 lety se narodil německý filozof Immanuel Kant, jehož dva základní cíle filosofie jsou zdůvodnit pravdivost vědeckého poznání a nalézt spolehlivá kritéria pro mravní chování člověka jako rozumné bytosti. I. Kant je m.j. autorem dnes již klasického citátu: Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. 445 lety se narodil anglický dramatik a básník William Shakespeare (Richard III., Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic, Večer tříkrálový, Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Zimní pohádka, sonety a mnoho dalších) 290 lety byl poprvé publikován román Daniela Defoea Robinson Crusoe 110 lety prvně byla automobilem překonána rychlost 100 km/h, zapřičinil se o to belgický inženýr Camille Jenatzy, který na svém voze dosáhl rychlosti 105,904 km/h Klecanský zpravodaj duben 2009

13 MAŠKARNÍ ZÁBAVA Fotbalové kluby TJ Sokol Veltěž a TJ Sokol Klecany uspořádaly pro všechny příznivce kopané, tance a hlavně humoru maškarní zábavu v sokolovně ve Veltěži. V pátek večer proběhla, za pomoci dobrovolníků z obou zmíněných klubů, přeměna tělocvičny v taneční sál a v sobotu se už hodinu před začátkem zábavy začala sokolovna plnit pohádkovými postavičkami, zvířátky, fotbalovými reprezentanty, šejky, indiány, miminky, ale i hosty v civilu. Z těch nejvíc kreativních maškar to myslím vyhrála na celé čáře Postel a tříčlenná skupina Teletubbies, která zároveň jako první roztančila sál a lákala svými typickými gesty k tanci ostatní maškary. Po celý večer se starala o hudební produkci skupina Vitamín. Vitamíni hráli jednu pecku za druhou a tak se brzy zaplnil taneční parket. V průběhu večera přicházeli stále noví hosté a pořadatelská statistika hovoří o 250 přítomných. Součástí večera byla samozřejmě i bohatá tombola, která se losovala okolo půlnoci. Někteří výherci se s námi se všemi podělili o vyhrané pochoutky. Skvělá zábava se protáhla dlouho po půlnoci, hodně se pilo, jedlo a tancovalo. Teď už nezbývá než našim sportovcům popřát úspěšnou sezónu, kvalitní výkony a dobré výsledky. Díky patří hlavnímu organizátorovi Mirkovi Musílkovi, všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří mají podíl na úspěchu této akce. -dh- Klecanský zpravodaj duben

14 PRODEJCE MŮŽE OVLIVNIT CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst k tomu určených, např. vyhláškou obce, nebo míst zpětného odběru. Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13. srpna SBĚR VYŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ OD ZÁKAZNÍKŮ Akciová společnost ELEKTROWIN jakožto provozovatel kolektivního systému založeného výrobci pro plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů nabídla prodejcům možnost zapojení do systému a pomoc při dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům. Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná registrace), nejenže mají zdarma možnost získat informační materiály pro spotřebitele, ale také mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci přinesou při nákupu nových, odevzdat bezplatně do nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci již rozšířili tyto možnosti i o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou s potřebnými informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené k zpětnému odběru. Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního prostředí, protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky a na to provozovna není zařízena. Takové elektrozařízení je nutné předat odborníkům nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora a dále s takovým spotřebičem nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením, která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají především k materiálovému využití. Při nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen od vás převzít vysloužilý elektrospotřebič podobného typu jednoduše kus za kus. Prodejny s elektrozařízením jsou vybaveny materiály pro spotřebitele, kde najdou všechny informace k tomu, jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči 14 Klecanský zpravodaj duben 2009

15 Klecanský zpravodaj duben

16 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 4/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 90. výročí založení hasičů v Omicích. Oslavy proběhnou v sobotu 26.4.2014 od 9:00 hod. na ulici Dolny

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011 DUBEN 2011 22. ROČNÍK CENA 10,- Kč Masopust před poštou 05.03.2011 Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, V.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích V Soběšovicích dne 19.12.2014 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení 3. zasedání Rady obce

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-52-2016 Termín jednání 29. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více