FILIPOJAKUBSKÁ NOC. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Prévert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILIPOJAKUBSKÁ NOC. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Prévert"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, DUBEN 2009 / ČÍSLO 4. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. FILIPOJAKUBSKÁ NOC Prévert Sláva, je Filipojakubská noc..., tak nějak se radovala Malá čarodějnice v pohádce, kterou jsem moc ráda poslouchala se svými dětmi. Ale proč Filipojakubská noc, když svátek nemá ani Filip ani Jakub.Církev nazývá noc ze 30. dubna na 1. května nocí Filipojakubskou, na počest svátku apoštolů Filipa a Jakuba. Vzniká tu nesrovnalost, protože svátek svatého Filipa a Jakuba připadá až na 3. květen. Podle historiků však byl svátek na toto datum přesunut relativně nedávno. Celá staletí se slavíval 1. května. Má se zato, že to bylo z důvodu ochrany před pohanskými obřady. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý zlé síly větší moc než jindy. Tato noc se také nazývá "Noc čarodějnic", v tento den se slétají všechny čarodějnice na sabat. Čarodějnice se před sabatem natírají kouzelnými mastmi, které jim umožňují létat na košťatech. Taková mast se například připravuje z tuku nevinného hocha, aloe, oměje, durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla. Při reji si čarodějnice volí královnu sabatu, ale hlavně královsky hodují. Na jídelníčku nesmí chybět kotel plný žab a hadů. V tento den se na ochranu před čarodějnicemi, na kopcích zapalují ohně "pálení čarodějnic" Na připravených hranicích se večer zapaluje oheň a s ním se spálí i čarodějnice vyrobená ze starých hadrů. Chlapci zapalují košťata a vyhazují je do výšky, aby viděli čarodějnice létající na košťatech, nebo aby je srazili k zemi. Dívky přeskakují přes ohně nebo přes žhavé uhlíky. Na ochranu před čarodějnicemi je potřeba mít doma např. květ z kapradí a další předměty chránící před zlem, do chléva se dávají např. zelené větvičky Z historických pramenů je známa i temná stránka tohoto svátku, kterou bylo upalování živých lidí obžalovaných z čarodějnictví. Toto téma bylo zpracováno do mnoha knižních i filmových podob. Klecanský zpravodaj duben

2 Z OBSAHU: Filipojakubská noc BELTINE Z Rady města Když se přesuneme z roviny církevní do té pohanské, Co se šustlo... zmíním keltský svátek Beltine. Podle keltských tradic se slaví začátek světlé poloviny ZUŠÍK roku. Pro většinu tvorů je to ta lepší polovina roku, Humanitární sbírka období touhy po milování, plození potomků, období tepla, růstu a sklizně. Pro Kelty je proto tento svátek radostný a noc je potřeba prozpívat a protančit. Je to také noc očistných obřadů, měli bychom odměnit strážné duchy našich domovů. Jedním z očistných prostředků je oheň. Ohně zapálené na Beltine mají všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období a zároveň jim dodat ochranu pro období nadcházející Snoubenci a zamilovaní se vydávají v předvečer svátku do lesů. Měsíc květen se stal symbolem sexuální volnosti, sexuálního zasvěcování a milostných her. Děti počaté na Beltine jsou prý velmi šťastné. VALPRUŽINA NOC Germánské národy mají pro tento svátek svůj název - Valpružina noc. Valpurga byla saská bohyně, které tradice připisuje patronství nad čarodějnicemi. Víte, že Valpurga znamená staročesky čarodějnice? V historii se dodržovalo mnoho různých tradic a některé z nich ze zachovaly do současnosti např. stavění a hlídání májek, očistné koupání či alespoň symbolické namáčení do potoka, čištění chlévů, řezání proutků jívy, vynášení Morany a její upálení nebo utopení. Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. Přeji Vám, ať jsou ty Vaše oslavy plné jenom zábavy a radosti a pánové nezapomeňte na 1. máje políbit své drahé partnerky pod rozkvetlým stromem! -dh- 2 Klecanský zpravodaj duben 2009

3 ZRADYMĚSTA 2. března - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 23. února 2009 se Rada města nekonala z důvodu nemoci a dovolené 3 členů. 2. Projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení Zastupitelstva města, které se konalo 16. února vedení města předloží ekonomickou rozvahu provozu elektrického zabezpečovacího systému Dolních Kasáren, bude jednat s občanským sdružením Pravý Hradec o sjednocení stanovisek k problematice objektu pro kulturní činnost. 3. Č.j. 202/09 zamítla žádost p. Jiřího Zouly ve věci lyžařské dráhy vodního lyžování v prostoru ostrova na straně klecanské a roztocké. 4. Č.j. 239/09 vzala na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 8. ledna Ć.j. 246/09 vzala na vědomí územní rozhodnutí o umístění stavby veřejná síť elektronických komunikací na Boleslavce v k.ú. Klecany (odstranění sloupového vedení a uložení tel. kabelů do země). 6. Č.j. 226/09 a 250/09 vzala na vědomí rozhodnutí o umístění značky geodetického bodu na pozemku p.č. 626/1 a oznámení o existenci umístění značky geodetického bodu střed makovice věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. 7. Č.j. 251/09 vzala na vědomí zprávu Obecní policie Zdiby na území města Klecany za leden 2009 a vyzve velitele Obecní policie Zdiby k jednání o případné další spolupráci. 8. Č.j. 252/09 vzala na vědomí vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb v Klecanech za rok 2008 a předá zastupitelstvu města. 9. Č.j. 268/09 vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2008 ZŠ a MŠ Klecany a předá školské komisi a finančnímu výboru. 10. Schválila přijetí na pozici účetní p. ing. Klempířovu od března Schválila účast na školení pro dva zaměstnance matriky ve dnech 3. a 4. září 2009 a pro dva zaměstnance účtárny dne 10. března Č.j. 288/09 vzala na vědomí zápis ze schůzky sociální komise, která se konala dne 22. ledna Č.j. 341/09 projednala žádost o osvětlení a zavedení rozhlasu u příjezdové komunikace k domům č.p. 657 a 658 na náměstí Třebízského a pověřila vedení města dalším jednáním. 14. Č.j. 342/09 schválila záměr možnosti získání prostředků z fondů EU pro dětská hřiště v Klecanech a pověřila vedení města dalším jednáním. 15. Č.j. 348/09 schválila žádost o poskytnutí finanční výpomoci pro myslivecké sdružení Zdiby-Klecany ve výši ,- Kč na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního pro zvěř volně žijící v ekosystému v k.ú. Klecany. 16. Schválila termín zastupitelstva 26. března 2009 v hodin. Klecanský zpravodaj duben

4 4 9. března - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady č.j. 341/09 vedení města projednalo žádost o zavedení osvětlení a rozhlasu s p. Tintěrou, ten vypracuje cenovou kalkulaci. 2. Schválila nákup pamětních plaket pro čestné občany schválené Zastupitelstvem města. 3. Č.j. 333/09 projednala žádost o odkoupení části pozemku p.č. 626/41 manželů Šimkových a pověřila vedení města dalším jednáním. 4. Č.j. 351/09 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která souvisí s energetickou stavbou přeložka kvn p.č. 457/1 GENIUS LOCI. 5. Č.j. 364/09 vzala na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru p. Martina Lemona. 6. Č.j. 365/09 projednala žádost p. Fírka o prominutí nájmu v Dolních Kasárnách a pověřila vedení města dalším jednáním. 7. Č.j. 366/09 projednala žádost manželů Minářových o odkoupení části pozemku p.č. 306/1 a předá Zastupitelstvu města. 8. Č.j. 371/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 19 kontrola evidence spisů, kterou provedla p. Brožová za kontrolní výbor. 9. Č.j. 388/09 schválila fin. příspěvek ředitelce ZUŠ, který je poskytován z finančních prostředků v rámci účelové dotace Krajského úřadu Střed. kraje. 10. Č.j. 391/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 20 kontrola plnění usnesení ZMě, kterou provedl kontrolní výbor a předá Zastupitelstvu města. 11. Č.j. 392/09 vzala na vědomí zápis z 12. schůze kontrolního výboru z Č.j. 393/09 vzala na vědomí žádost kontrolního výboru o zařazení 3 bodů do zasedání ZMě Schválila program zasedání ZMě konaného Provedla registraci 4 došlých nabídek na Urbanisticko architektonickou studii Přívoz Klecánky v souladu s usnesením RM č.j.1577/08. Obálka č.1 Č.j. 325/09 podaná f. EKOENGINEERING CZ s.r.o. ; Obálka č.2 Č.j.346/09 podaná p. Bartouškem ; Obálka č.3 Č.j. 349/09 podaná ATELIÉREM Dlabal ; Obálka č.4 Č.j. 367/09 podaná f. MOLO ARCHITEK- TI.Dále schválila termín společného jednání RM a stavební komise k posouzení a vyhodnocení došlých nabídek na den od hodin. 16. března - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Č.j. 411/09 projednala žádost manželů Svobodových o vybudování přístupové komunikace na p.č. 638 v k.ú. Klecany a předá JUDr. Berkovi. 3. Č.j. 423/09 projednala žádost p. Daniela Děda o zpevnění účelové komunikace p.č. 350 a 346/1 a předá JUDr. Berkovi. Klecanský zpravodaj duben 2009

5 Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu Č.j. 432/09 schválila umístění (výměnu) hracího výherního automatu typ: Russian Roulette 300 do Klubu Tygr. 5. Č.j. 416/09 vzala na vědomí vyúčtování Farní charity Neratovice za měsíc únor Č.j. 424/09 projednala žádost Českého zahrádkářského svazu Klecánky o povolení věcného břemene na pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Klecany a pověřila vedení města dalším jednáním. 7. Schválila termín sbírky ošacení pro Diakonii Broumov na den od hodin. Věci se budou vybírat na Městském úřadu. 8. Přistoupila za přítomnosti členů stavební komise a JUDr. Berky k vyhodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na zadání zakázky urbanistickoarchitektonické studie Přívoz Klecánky. Klecanský zpravodaj duben

6 6 Co se šustlo v naší škole PODĚKOVÁNÍ A GRATULACE Na konci minulého roku jsme uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Nejlépe si vedly Katka Nejedlá z 8. ročníku a Tereza Gerhátová z 9. ročníku. Obě dívky proto postoupily do okresního kola této soutěže, které proběhlo 17. března na Gymnáziu Svatopluka Machara v Brandýse nad Labem. Děkuji oběma dívkám za reprezentaci naší školy a gratuluji Tereze Gerhátové za výborné umístění. V konkurenci 24 žáků základních škol a víceletých gymnázií obsadila 5. místo. Eva Staňková FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT SEDM SVĚTEL V těchto dnech probíhá na několika místech v Praze festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V rámci tohoto festivalu nabízejí organizátoři každoročně projekt Jeden svět na školách. Filmy určené pro školáky se zaměřují na drogy, dětskou práci, historii, rasismus, negativní celospolečenské jevy a pod. Festivalu se starší žáci naší školy zúčastnili již potřetí. V pondělí se deváťáci rozjeli do pražského kina Světozor, aby zhlédli film Sedm světel. Film natočila Olga Sommerová s cílem ukázat divákům, co byl holocaust. Ve filmu byly použity nejen archivní záběry z koncentračních táborů, ale i výpovědi několika žen židovského původu, které na vlastní kůži zažily, co dokázala zvrácená hitlerovská ideologie. Velmi zajímavá byla následná beseda s paní prof. Zuzanou Růžičkovou přední českou cemballistkou, která popisovala ve filmu své zážitky z Terezína a Osvětimi. Na závěr nám paní Růžičková kladla na srdce, abychom si zapamatovali tyto okamžiky, neboť zanedlouho už nebude naživu nikdo, kdo prošel koncentračními tábory. Myslím, že alespoň někteří z nás přemýšleli o tom, co ve filmu viděli a slyšeli. JEDEN SVĚT PODRUHÉ Eva Staňková Na festival Jeden svět se vypravily také další třídy z druhého stupně. Ve čtvrtek se vydaly do pražského kina Atlas na Florenci se svými třídními učitelkami třídy 6.A, 7.A a 8.A. Zúčastnily se projekce čtyř kratších dokumentů v rámci kategorie Jeden svět dětem. Prvním filmem byly Náramky od Kamar. Tímto dokumentem provázela diváky jedenáctiletá indická Dívka Kamar, která byla nejstarší ze čtyř dětí a musela pomáhat své matce při zdobení náramků kamínky, které holýma rukama zatlačovala Klecanský zpravodaj duben 2009

7 do rozpáleného plastu. Jejím velkým snem bylo chodit do školy, ale rodiče jí to nechtěli povolit. Natočením dokumentu se jí podařilo svůj sen splnit. Dalším snímkem byl Mame Ngor kluk ze skládky, který se odehrával na skládce odpadků poblíž afrického Dakaru. Na této skládce žije 1500 lidí a z toho 300 dětí, které často bosi procházejí haldy odpadků a hledají mezi nimi to, co by mohly ještě dále prodat. Také Mame Ngor místo školy musí pracovat a touží dostat se do Itálie, kde by se mohl věnovat nějakému řemeslu. Uvědomuje si však, že bez vzdělání to nebude tak jednoduché. Tyto dva hlavní dokumenty byly doplněny ještě projekcí kratších filmů Kluci v ofsajdu a Citlivé záležitosti - Michal. Tříminutový snímek Kluci v ofsajdu pojednával o dvou iránských dívkách, které sebraly odvahu a uspořádaly dívčí fotbalový zápas, i když na střeše domu, aby nevzbuzovaly zbytečnou pozornost ve společnosti, která ženám a dívkám neuznává stejná práva jako mužům. Na problémy dospívající mládeže se zaměřili tvůrci šestiminutového animovaného filmu Citlivé záležitosti Michal, který již před dvěma léty vyhrál ocenění nejlepší divácký film festivalu Jeden svět dětem. Hlavní postava Michal popisuje své trable a zážitky se změnou hlasu a ochlupováním těla dvěma výraznými znaky chlapeckého dospívání. Vtipnou formou tak odlehčuje téma, o kterém se někdy těžko na veřejnosti mluví. Po návratu do školy jsme s jednotlivými třídami o filmech diskutovali a bylo znát, že je některé snímky opravdu zaujaly a oslovily. Pomohly dětem ukázat, že na světě jsou i ti, co by chtěli chodit do školy, ale nemohou. Alena Dočkalová Další úspěch žáků Základní umělecké školy v hudební soutěži základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT. V březnu proběhlo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu a ve hře na lesní roh. Všichni žáci, kteří se umístili na prvních místech v okresním kole s postupem, získali také v krajském kole v Kolíně vynikající umístění: První místa získali v jednotlivých kategoriích: Gabriela Matoušková (p.uč. Michalec), Amina Briki, Karolína Míková, Zuzana Gulová, Barbora Toušková a Markéta Švehlová. Druhé místo si vybojovala Kristýna Kröblová a Zina Briki (všechny flétnistky ze třídy p. zástupkyně Kratochvílové). Také Tomáš Havlák (p.uč. Nový) si vysoutěžil výborné druhé místo ve hře na lesní roh. Klecanský zpravodaj duben

8 Soutěž hudebních oborů byla v letošním roce také vyhlášená pro zpěváky. V okresním kole v Čelákovicích získali první místo s postupem: David Balog, Jan Sekula ze třídy paní učitelky Jany Vaňkové a Barbora Kyselová a komorní zpěv ve složení Barbora Kyselová a Dora Získalová (ze třídy p.uč. Malíkové). Dora Získalová si vybojovala v sólovém zpěvu 3. místo. V krajském kole v Benátkách nad Jizerou získal David Balog výborné druhé místo, komorní duo (B.Kyselová a D.Získalová) třetí místo a Barbora Kyselová v sólovém zpěvu také třetí místo. Jan Sekula si vybojoval v silné konkurenci čestné uznání. Vedení školy děkuje všem úspěšným žákům za píli a vynikající reprezentaci školy. Úspěch velkého počtu žáků na okresních a krajských soutěžích svědčí o velmi kvalitní práci našich učitelů, kterým patří také velké poděkování. Ocenit musíme i skvělé výkony všech korepetitorů p.uč.vaňková, p.uč. Subbotin a p.uč. Kristenová. Speciálně bych chtěla poděkovat paní zástupkyni Ireně Kratochvílové, která připravila na soutěž sedm žákyň s velmi náročným programem a všechny byly maximálně úspěšné. Pozvánka na dubnové akce: 1. dubna 2009 Malý koncert, od 17,00 hodin v sále ZUŠ 7. dubna 2009 Třídní koncert žáků p. uč. Urbana (hra na kytaru), od 17,00 hodin v sále ZUŠ 8. dubna 2009 Třídní koncert žáků p. uč. Štětinové (hra na housle), od 17,00 hodin v sále ZUŠ 15. dubna 2009 Třídní koncert žáků p. uč. Michalce (hra na flétnu a klarinet), od 17,00 hodin v sále ZUŠ 21. dubna 2009 Koncert učitelů ZUŠ, od 19,00 hodin v sále ZUŠ Klecany 24. dubna 2009 Malý koncert v Odolena Vodě, od 17,00 hodin v ZŠ Odolena Voda 29. dubna 2009 Koncert klavírního oddělení, od 18,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Bc. Dana Snížková ředitelka ZUŠ 8 Klecanský zpravodaj duben 2009

9 Naši dubnoví jubilanti: Rabiňák Jiří (71), Roušar Milan (71), Bureš Zdeněk (78), Srbová Jiřina (80), Višňovský Albert (79), Dušková Olga (74), Matějka Jiří (74), Smolík Václav (79), Bezouška Ivan (72), Srpová Eva (70), Böhm Jiří (73), Novotný Jan (82), Plicka František (75), Velíšek Jaroslav (84), Jandovská Irena (78), Hoosová Jindřiška (76) Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním/městským úřadem vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí Sbírka se uskuteční ve Vašem městě v sobotu 25. dubna 2009 čas: hod místo: Městský úřad Klecany Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. dispečink Diakonie Broumov , Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org Klecanský zpravodaj duben

10 VZPOMÍNKA Dne zemřel pan Jaroslav Štěpán, známý cyklistický sportovec, mistr sportu v krasojízdě dvojic. Po ukončení aktivního závodění se věnoval cyklistice i nadále jako trenér, rozhodčí, metodik, publikoval své znalosti. Byl dlouholetým členem ústřední sálové komise, členem mezinárodní sálové komise a mezinárodním rozhodčím sálového spotru. V obci pracoval jako člen pořádkové komise MNV. Prosím všechny kdo ho znali jako čestného a dobrého člověka a klecanského občana, vzpomeňte se mnou. Děkuji. Marie Štěpánová, manželka 10 POČASÍ V ROCE 2008 Jako každý rok i letos pánové Jiří Böhm a Václav Kopřiva celoročně sledovali počasí v našem městě a pro Kroniku Města poskytli následující údaje: PŘEHLED POČASÍ ZA ROK 2008 V KLECANECH leden: začátkem měsíce nízké teploty, 6.1. napadlo cca 12 cm sněhu, který v krátké době roztál, během ledna několikrát pršelo únor: průměrné teploty značně vysoké, naměřen teplotní rekord + 18 C. Dešťové srážky jen koncem měsíce březen: časté slabé sněhové přeháňky; 1.3. vichřice Emma duben: časté, ale slabé dešťové přeháňky květen: koncem měsíce značné teplo; naměřen teplotní rekord 32 C; první polovina měsíce dosti deštivá červen: nadprůměrné teploty celý měsíc; občas pršelo červenec: krásné letní počasí s četnými dešťovými přeháňkami srpen: teplé počasí, minimum srážek září: začátek měsíce s letními teplotami; koncem měsíce teploty nižší; slabé dešťové srážky říjen: průměrné podzimní počasí, koncem měsíce vydatné deště listopad: začátkem měsíce teplo, téměř beze srážek; koncem měsíce slabé ochlazení, srážky dešťové i sněhové prosinec: poměrně teplo; mrznout začalo až koncem měsíce; slabé dešťové a sněhové srážky; Vánoce bez sněhu Klecanský zpravodaj duben 2009

11 Průměrná teplota v r ,4 C Poslední mráz za zimu 2007/2008 byl 26. března, první mráz 18. listopadu; sníh padal naposledy 26. března a prvně 22. listopadu; za celý rok bylo 16 bouřek. JH PŘÍRODA KOLEM NÁS ZAJÍC POLNÍ Zajíc polní (Lepus europaeus) je pro nás neodmyslitelným symbolem Velikonoc. V regálech supermarketů se na nás zubí armáda čokoládových ušáků, stánky s velikonočním zbožím jsou zaplavené kromě jiného zajíčky ve všech možných i nemožných provedeních. Ale vždy je tato ikona svátků jara vyvedena v pestrých barvách se společenským úsměvem na líci a přátelským gestem v tlapkách. Realita je však zcela odlišná. Zajíc je sice symbolem jara, ale značně nespolečenským, plachým a nenápadným. Zajíc polní má ochranné hnědošedé až rezavožluté zbarvení, pírko (ocas) je svrchu černý, vespod bílý. Slechy (uši) jsou delší než hlava, na horním pysku a nad světly (oči) má umístěny hmatové vousky. Zadní běhy mají 4 prsty, jsou dlouhé a silné; přední běhy jsou kratší, slabší, pětiprsté a slouží jako opora při odrážení běhy zadními. Zajíce od zaječky nelze na první pohled rozeznat. Nejdokonalejším smyslem zajíce je sluch, zatímco zrak má velmi slabý a čichem se orientuje jen na krátkou vzdálenost. Jeho největší a nejúčinnější zbraní je vytrvalostní běh, když je v nouzi, dokáže vysoko a daleko skákat a dokonce i plavat. Zajíc je rozšířen na celém území České republiky, zcela ojediněle se vyskytuje ve výškách nad m n.m. Během dne zajíc převážně odpočívá v úkrytu a na pastvu vychází za šera a v noci. Jeho základní potravu tvoří traviny a byliny, v zimě k naší nevoli, okusuje výhony dřevin a ohryzává kůru listnatých stromů. Zajíci vůbec nepijí, stačí jim voda, kterou získávají z rostlinné potravy. Většinou se zajíci pohybují po stálých ochozech v okruhu 1-3 km. Pouze v době páření vytvářejí větší skupinky, samci se v této době zdržují poblíž samic, navzájem spolu bojují a jsou aktivní i za dne. Toto charakteristické chování nazýváme honcováním. To probíhá od února do září, březost trvá 6 týdnů. Zaječky se vyznačují tzv. superfetací, což znamená, že zaječka může být oplodněna znovu v době březosti a její dvojhrotá děloha umožní současný vývoj starších i mladších zárodků. V jednom vrhu jsou zpravidla 1-4 nevidomí a osrstění zajíčci, kteří pohlavně dospívají ve věku 8 9 měsíců. Zaječka má do roka 3 4 vrhy. Tento poměrně vysoký počet zajíčků (7 10 na 1 zaječku za rok) je korigován přirozeně - nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory nebo uměle - hospodářskou činností člověka. Ve 30. letech minulého století prof. J. Komárek hodnotí stav zajíců a koroptví u nás jako velmi vysoký. Konkrétně píše, že kdyby chtěl někdo Českým zemím dát po starém středověkém způsobu lovecký znak, musil by na jeho jednu polovinu Klecanský zpravodaj duben

12 zobrazit zajíce a na druhou koroptev. Současná statistika stavu zajíců není zdaleka tak optimistická jako za dob prof. Komárka. V r činil minimální stav zajíců ks, zatímco normovaný stav činí ks. Na vzdory výraznému poklesu početnosti je stále zajíc naší běžnou lovnou zvěří se stanovenou dobou lovu od 1. listopadu do 31. prosince. Podle statistického přehledu lovu zvěře srstnaté v ČR činil v roce 1935 počet ulovených kusů , zatímco v roce 2001 už to bylo pouhých ks. Někteří z nás tvrdí, že jaro je nejhezčí období roku, protože zpívají ptáci, voní kytky, sluníčko už hřeje. Jiní naopak říkají, že na jaru není nic k obdivování, řvou ptáci, kytky rozšiřují alergeny a začíná být nesnesitelné vedro. Najdou se i extrémisté jako např. Ivan Mládek, který v jedné ze svých písniček zpívá: pro blbý kuřata není kam plivnout. Nemá smysl rozpoutávat hádky a pře na toto téma, protože jednu jistotu mají jedni i druzí je jí vědomí pomíjivosti. Tak jako všechno v našem životě, i jaro je pomíjivé. Pro nás i generace budoucí nezbývá než doufat, že v důsledku našich nešetrných zásahů do zákonitostí přírody nebudou pomíjivé i stavy zvěře v našich zemích. JH 12 Kalendárium aneb stalo se před: 30 lety byl v Československu zaveden letní čas 60 lety podepsáním Severoatlantické smlouvy vznikla Severoatlantická Aliance NATO, jejímž cílem je zajišťovat bezpečnost všem svým členům 460 lety dokončil Jiří Melantrich z Aventina tisk prvního vydání Bible později nazvané Bible Melantrichova; obsahuje 629 listů a je bohatě ilustrovaná. 40 lety rezignoval na svou funkci Alexandr Dubček a novým prvním tajemníkem byl zvolen Gustav Husák 185 lety zemřel anglický básník a spisovatel George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Vězeň chillonský, Manfréd a další) 285 lety se narodil německý filozof Immanuel Kant, jehož dva základní cíle filosofie jsou zdůvodnit pravdivost vědeckého poznání a nalézt spolehlivá kritéria pro mravní chování člověka jako rozumné bytosti. I. Kant je m.j. autorem dnes již klasického citátu: Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. 445 lety se narodil anglický dramatik a básník William Shakespeare (Richard III., Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic, Večer tříkrálový, Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Zimní pohádka, sonety a mnoho dalších) 290 lety byl poprvé publikován román Daniela Defoea Robinson Crusoe 110 lety prvně byla automobilem překonána rychlost 100 km/h, zapřičinil se o to belgický inženýr Camille Jenatzy, který na svém voze dosáhl rychlosti 105,904 km/h Klecanský zpravodaj duben 2009

13 MAŠKARNÍ ZÁBAVA Fotbalové kluby TJ Sokol Veltěž a TJ Sokol Klecany uspořádaly pro všechny příznivce kopané, tance a hlavně humoru maškarní zábavu v sokolovně ve Veltěži. V pátek večer proběhla, za pomoci dobrovolníků z obou zmíněných klubů, přeměna tělocvičny v taneční sál a v sobotu se už hodinu před začátkem zábavy začala sokolovna plnit pohádkovými postavičkami, zvířátky, fotbalovými reprezentanty, šejky, indiány, miminky, ale i hosty v civilu. Z těch nejvíc kreativních maškar to myslím vyhrála na celé čáře Postel a tříčlenná skupina Teletubbies, která zároveň jako první roztančila sál a lákala svými typickými gesty k tanci ostatní maškary. Po celý večer se starala o hudební produkci skupina Vitamín. Vitamíni hráli jednu pecku za druhou a tak se brzy zaplnil taneční parket. V průběhu večera přicházeli stále noví hosté a pořadatelská statistika hovoří o 250 přítomných. Součástí večera byla samozřejmě i bohatá tombola, která se losovala okolo půlnoci. Někteří výherci se s námi se všemi podělili o vyhrané pochoutky. Skvělá zábava se protáhla dlouho po půlnoci, hodně se pilo, jedlo a tancovalo. Teď už nezbývá než našim sportovcům popřát úspěšnou sezónu, kvalitní výkony a dobré výsledky. Díky patří hlavnímu organizátorovi Mirkovi Musílkovi, všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří mají podíl na úspěchu této akce. -dh- Klecanský zpravodaj duben

14 PRODEJCE MŮŽE OVLIVNIT CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst k tomu určených, např. vyhláškou obce, nebo míst zpětného odběru. Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13. srpna SBĚR VYŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ OD ZÁKAZNÍKŮ Akciová společnost ELEKTROWIN jakožto provozovatel kolektivního systému založeného výrobci pro plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů nabídla prodejcům možnost zapojení do systému a pomoc při dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům. Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná registrace), nejenže mají zdarma možnost získat informační materiály pro spotřebitele, ale také mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci přinesou při nákupu nových, odevzdat bezplatně do nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci již rozšířili tyto možnosti i o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou s potřebnými informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené k zpětnému odběru. Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního prostředí, protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky a na to provozovna není zařízena. Takové elektrozařízení je nutné předat odborníkům nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora a dále s takovým spotřebičem nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením, která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají především k materiálovému využití. Při nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen od vás převzít vysloužilý elektrospotřebič podobného typu jednoduše kus za kus. Prodejny s elektrozařízením jsou vybaveny materiály pro spotřebitele, kde najdou všechny informace k tomu, jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči 14 Klecanský zpravodaj duben 2009

15 Klecanský zpravodaj duben

16 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 4/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum

JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, BŘEZEN 2009 / ČÍSLO 3. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum JARNÍ ROVNODENNOST 20. 3. 2009 ve 12 h a 43 min. SEČ vstupuje Slunce

Více

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

ZVOLILI JSME PREZIDENTA

ZVOLILI JSME PREZIDENTA Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Pf 2015 Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Leden 2015 / číslo 1 Klecanský

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Městský úřad Klimkovice Březen 2011

Městský úřad Klimkovice Březen 2011 Městský úřad Klimkovice Březen 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z městského úřadu 3. Informace z rady 4. Kulatý stůl, Humanitární sbírka, Burza 5. Zprávy ze základní školy 6.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

K M B 2010. Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou.

K M B 2010. Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXIX, LEDEN 2010 / ČÍSLO 1. K M B 2010 Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou. Jan Paul Podle staré

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více