Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč ,25 výchovy Pavučina 37 E2 Program Ekoškola Sdružení TEREZA ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč. 197 000 91,25 výchovy Pavučina 37 E2 Program Ekoškola Sdružení TEREZA 250 000 91,00"

Transkript

1 Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Bodový průměr 269 E1 Veletrh ekologických výukových Sdružení středisek ekologické ,25 programů 2008 výchovy Pavučina 37 E2 Program Ekoškola Sdružení TEREZA , E3 Zažít město jinak týden osvětových Auto*Mat, o.s ,50 akcí u příležitosti Evropského týdne mobility E2 Les ve škole - škola v lese Sdružení TEREZA ,00 88 E2 Environmentální výchova v Litovelském Pomoraví aneb Brána do Litovelského Pomoraví; krátká forma názvu projektu: Brána do Litovelského Pomoraví Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s ,00 89 E1 EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2008 (EDO 2008) a EKOLOGICKÉ VEČERY E1 Celková rekonstrukce naučné stezky Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky jako součást nově budované příhraniční česko-polské naučné stezky Jizerka - Orle - Smrk Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Jizersko-ještědský horský spolek, o. s , ,50 80 E3 Osvětové aktivity pro zapojení Hnutí Brontosaurus ,25 dobrovolníků do ochrany přírody 198 E2 Výchova dětí předškolního věku v Základní článek Hnutí Brontosaurus ,25 Toulcově dvoře 200 E3 Volný čas rodin na Toulcově dvoře Základní článek Hnutí Brontosaurus ,25 36 E3 Festival GLOBE Games 2008 Sdružení TEREZA , E2 Podpora kvalitního plánování a realizace Sdružení TEREZA ,75 EVVO na školách. 100 E2 Člověk a prostředí III. - Týden vzdělávání Středisko ekologické výchovy a etiky ,50 o udržitelném rozvoji pro II.stupeň základních škol a středních školt Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše 196 E3 ZACHRAŇME STUDÁNKY Sdružení Mladých ochránců přírody ,00 ČSOP 63 E2 Ekovečery s NESEHNUTÍm NESEHNUTÍ Brno , E2 Škola v lese 2008 Společnost přátel přírody , E2 Ekovýchova na okraji kraje Společnost přátel přírody , E2 Děti pečují o přírodu Rezekvítek , E2 Svět v nákupním košíku vzdělávací Společnost pro Fair Trade a ,25 programy pro ZŠ a SŠ v roce 2008 rozvojové vzdělávání 299 E1 Škola lidských práv 2008 Public interest Lawyers Association ,25 environmentální vzdělávání studentů právnických fakult 119 E2 Středoškoské ekoprojekty - od teorie k Společnost přátel přírody ,25 praxi 209 E2 Hravá ekologie Občanské sdružení Dubíčko ,25 26 E1 Za Brno přívětivé k cyklistům a chodcům Hnutí DUHA Brno , E1 Bioodpad třídím, třídíš, třídíme aneb všechny cesty vedou do kompostárny 218 E2 Pracovně vzdělávací tábory Týden pro les a krajinu 291 E1 Školení zemědělců s cílem podpořit biodiverzitu zemědělské krajiny PRO-ODPAD ,00 Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká ,75 Česká společnost ornitologická ,75

2 178 E2 Ekoporadna do škol - Člověk a jeho svět Rezekvítek , E1 Využití oživení přírodního parku ZO ČSOP Žďársko 66/ ,50 Bohdalovsko k prezentaci přírodních a krajinných fenoménů Vysočiny v rámci udržitelné turistiky 284 E1 Příroda a krajina ve vašich rukou ZO ČSOP Veronica , E2 Těžíme hliník z našich domácností Ochrana fauny ČR , E2 Ekocentrum ČSOP Koniklec 01/71. ZO ČSOP Koniklec , E2 Ekologické výukové programy pro školní Základní článek Hnutí Brontosaurus ,75 kolektivy v areálu Toulcova dvora 264 E1 Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta veřejnosti, odborné veřejnosti a rodin Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání , E1 Význam a role SEV v krajských Sdružení středisek ekologické ,25 systémech EVVO - konference 2008 výchovy Pavučina 78 E1 Vzdělávání a osvěta veřejnosti na ZO ČSOP Kladská ,75 Mariánskolázeňsku 400 E1 Sluneční radnice a dotace ZDOLA Liga Ekologických Alternativ , E1 Předcházej a recykluj Arnika - program Toxické látky a ,50 odpady 259 E1 Vzdělávání pracovníků turistických ZO ČSOP Adonis č. 56/ ,50 informačních center v CHKO Pálava a BR Dolní Morava 132 E2 ŠKOLA HROU POD PÁLAVOU centrum ekologické výchovy Pálava ,00 ZO ČSOP 56/ E2 Ekologické výukové programy o KROK Sdružení TEREZA ,00 dál 9 E2 Environmentální programy pro děti a EkoCentrum Brno ,75 mládež E1 Vzdělávání o přírodě blízkém lesním FSC ČR, o.s ,50 hospodaření podle Českého standardu FSC a počátek procesu jeho revize 153 E2 Poznej ekosystémy středních Čech Ochrana fauny ČR , E2 Realizace EVVO v rámci Centra ZO ČSOP Ekocentrum Říčany ,25 environmentálního vzdělávání Říčany 192 E1 Zelené instituce - Pilotní ekologizace 3 Rosa - společnost pro ekologické ,00 typů organizací v Jihočeském kraji informace a aktivity, o.p.s. 2 E2 Škola ekologického myšlení Škola ekologického myšlení ,50 61 E2 BIO - řešení pro člověka a přírodu PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů ,50 potravina a přátel ekologického zemědělství 254 E3 Ukliďme svět! Český svaz ochránců přírody ,25 Ústřední výkonná rada 288 E2 Rozšíření nabídky environmentálních Hamerský potok o. s ,25 programů pro školy - les 308 E2 Obnovitelné zdroje a úspory energie v EKO GLACENSIS o.p.s ,25 teorii i praxi vzdělávací týden pro studenty 361 E2 EKOcentrum pro děti a rodinu Praha - Občanské sdružení Petrklíč (k duši ,25 Lipence klíč) 372 E1 Věda přispívá k EVVO DAPHNE ČR Institut aplikované ,25 ekologie 53 E1 Environmentální vzdělávání pracovníků a ,00 členů NNO, státní správy a veřejnosti ve Valašském ekocentru

3 250 E1 Infocentrum Planorbis 2008 ZO 60/03 Planorbis ČSOP ,00 5 E2 Naučná stezka - povodí Petrovického Klub Pampeliška ,75 potoka v Jiřicích 57 E2 Výukové programy s envirovnmentálním SmRS ČSOP Valašské Meziříčí ,75 zaměřením pro znevýhodněné skupiny dětí 202 E1 Environmentální vzdělávání pedagogů Základní článek Hnutí Brontosaurus , E2 Environmentální výchova a osvěta - Slavonická renesanční, obecně ,75 Slavonice 2008 prospěšná společnost 29 E2 Oživení ekologické výchovy na Hnutí DUHA Olomouc ,50 Olomoucku 310 E2 NETRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLETY DO Český svaz ochránců přírody ,50 POODŘÍ Studénka, ZO 70/ E3 Den bez aut 2008 v České republice (16. Děti Země - Klub za udržitelnou ,25 ročník) dopravu 256 E1 Vybudovová expozice zákonem Sdružení pro ochranu botanické ,25 chráněných druhů rostlin v botanické zahradě v Táboře zahrady v Táboře 22 E2 Živá zahrada dětem 9.ZO Českého svazu ochránců ,00 přírody 72 E2 Nebojme se TURa EKODOMOV, o.s ,00 77 E2 Škola v přírodě, příroda ve škole - ZO ČSOP Kladská ,50 výukové programy, exkurze 223 E2 Ekologické inspirace a motivace pro děti Informační středisko pro rozvoj ,25 z Moravských Kopanic Moravských Kopanic, o.p.s. 272 E2 Terénní základna Klokočov 70/13 ZO ČSOP Odry , E3 HLEDÁNÍ JARA Sdružení Mladých ochránců přírody ,50 ČSOP 229 E3 Ropák roku 2007 aneb životní prostředí Děti Země Brno ,50 pod veřejnou kontrolou 11 E3 2008: Rok žáby v Čechách aneb lokální příspěvek českých zoo ke globální kampani Year of the Frog. 216 E3 Podpora udržitelné spotřeby rozšiřováním nabídky potravin z ekologického zemědělství Unie českých a slovenských zoologických zahrad Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká , , E3 Není ošklivého zvířete Muzeum přírody Český ráj , E3 Týden opravdových plen celorepubliková kampaň na propagaci ekologicky šetrných plen Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s , E1 Environmentální vzdělávání pracovníků mateřských center a rodičů 226 E1 Trojmezí na pomezí - vzdělávací projekt o ohrožení ekologické stability krajiny a možnostech její stabilizace pro udržitelný život. 358 E1 Spolupráce organizací Jihočeského kraje působících v oblasti EVVO - podpora environmentální výchovy a vzdělávání v Jihočeském kraji. Arnika - program Toxické látky a ,75 odpady Občanské sdružení Bioregio ,75 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest , E2 Terénní výuková trasa Kavky a Růženin ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády ,75 lom 257 E2 Společně do přírody Ústecká krajská organizace Pionýr ,25

4 124 E1 Informační komplet pro starosty malých obcí k aktuálním otázkám ochrany prostředí v samostatné působnosti obcí Agentura Koniklec ,00 20 E1 Osvětová činnost pro zachování krajinného rázu Valašska , E3 Dny pasivních domů 2008 Centrum pasivního domu , E3 Práce s turisty v NP Šumava Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká , E3 Obnovitelné zdroje energie v teorii i praxi - EKO glacensis, o.p.s ,75 vzdělávací týden pro veřejnost 304 E1 Environmentální vzdělávání pracovníků Ústav pro ekopolitiku, o.p.s ,50 poradenských organizací - ozeleňování provozu kanceláří jako příklad dobré praxe 237 E2 Environmentální vzdělávání a výchova pro děti, žáky a studenty v regionu Jižní Vašsko 57/01 Základní organizace Českého svazu ochráncůpřírody KOSENKA , E1 Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti využití indikátorů udržitelného rozvoje v rámci strategického plánování rozvoje měst ČR Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s , E3 Mykologický sborník Česká mykologická společnost ,25 3 E2 V souladu s přírodou PRO-BIO RC Jeseníky ,00 79 E1 Environmentální vzděláváni vedoucích Hnutí Brontosaurus ,00 dětských oddílů 360 E2 O přírodě v přírodě - podpora terénní Základní článek Hnutí Brontosaurus ,00 výuky na školách Jihočeského kraje Forest 128 E2 Zapoj se! Ekocentrum Podhoubí , E3 Environmentálně zaměřené osvětové PRO-BIO Svaz ekologických ,50 akce PRO-BIO zemědělců 193 E2 SMĚREM K PŘÍRODĚ Sdružení Mladých ochránců přírody ,25 ČSOP 389 E2 Programy EVVO v Ekocentru Kavyl: podzim a zima 2008 Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou ,25 52 E2 Akce pro děti a mládež zaměřené na EVVO na Valašsku ,00 59 E2 Jak se kreslí bio PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů ,75 potravin a přátel ekologického zemědělství 246 E3 Osvětová kampaň o problémech ve Děti Země - Plzeň ,75 velkochovech drůbeže 166 E2 Orientace budoucích právníků na problematiku ochrany životního prostředí Ekologický právní servis ,50 70 E2 Zdravá příroda kolem nás LIGA o.s , E1 Seminář o pasivních domech ve veřejné Centrum pasivního domu ,00 správě 249 E2 Krajem krále Ječmínka putování ZO 60/03 Planorbis ČSOP ,00 po přírodních památkách regionu 126 E3 Náš soused rorýs Česká společnost ornitologická ,75

5 1 E2 Letní příměstský tábor - Příroda kolem nás aneb Tábor není jen sídliště Ochrana fauny ČR , E1 Jihočeské pískovny - modelový příklad Calla Sdružení pro záchranu ,25 pro ekologickou obnovu v ČR prostředí 298 E3 Výstava fotografií o dopadech těžby Calla Sdružení pro záchranu ,25 uranu na životní prostředí prostředí 354 E3 Kono-business 2008, veletrh Konopa ,25 hospodářského využití konopí a dalších udržitelných alternativ 381 E3 Zelený den 2008 Agora Central Europe - společnost ,75 pro demokracii a kulturu 102 E2 Vzdělávací kampaň pro střední školy o nakládání s odpady a šetření přírodních zdrojů CEMC - České ekologické manažerské centrum , E2 Podpora environmentální výchovy a vzdělávání na mateřských školách, Síť mateřských škol Jihočeského kraje se zájmem o EVVO - Mrkvička Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest , E3 Stan pro život - putovní výstava Arnika - Koordinační centrum , E1 Biotechnologie v ochraně životního prostředí. Šetrné metody pro udržitelný rozvoj Biotechnologie o.p.s ,75 67 E2 Danube Box Unie pro řeku Moravu , E2 MINIFARMA Hrátky se zvířátky MINIFARMA , E2 Osvětové aktivity podporující zapojování místních obyvatel do ochrany velkých šelem v CHKO Šumava Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká , E2 Výukové a návštěvnické programy Stanice Pomoc přírodě ,00 Stanice Pomoc přírodě 111 E3 Etické finančnictví jako nástroj ochrany Trast pro ekonomiku a společnost ,00 životního prostředí 227 E1 Etnoekologie ekovýchovné náměty pro Občanské sdružení Ametyst ,25 udržitelný rozvoj 409 E1 Soužití obojživelníků a člověka Muzeum přírody Český ráj , E1 Eko info servis Rosa - společnost pro ekologické ,50 informace a aktivity, o.p.s. 17 E1 Environmentální vzdělávání lektorů a pracovníků nestátních neziskových organizací, veřejnosti a pracovníků státní správy a samosprávy. OV ČSOP Vsetín se sídlem ve Valašské Meziříčí ,25 51 E1 Environmentální vzdělávání - kurzy tradičních řemesel , E2 PEXESO - Multifunkční hra nejen o Naučné středisko ekologické výchova ,25 zvířátkách Kladno - Čabárna, o.p.s. 103 E2 Nápady jak na odpady motivační 15/06 ZO ČSOP Šípek ,50 kampaň pro školy Českokrumlovska 305 E1 Revitalizace a přírodě blízké Ústav pro ekopolitiku, o.p.s ,25 odvodňování pozemků nástroj protipovodňové ochrany a zadržení vody v krajině 340 E3 Konference Nízkoenergetické domy a budovy Plzeňského kraje ENVIC, občanské sdružení ,25

6 248 E1 Průvodce ekospotřebitele pro seniory ZO 60/03 Planorbis ČSOP , E1 Ekoknihovna a semináře o BESEDA - sdružení pro ekologii a ,00 biopotravinách zdravý životní styl 97 E1 E learning ISO CEMC - České ekologické ,75 manažerské centrum 151 E2 Živá Praha - soutěž pro studenty ZŠ a SŠ Arnika - Koordinační centrum , E2 Učím se o Zemi s radostí ZOCSOP Armillaria , E2 Obojživelníci a plazi jsou naši kamarádi Muzeum přírody Český ráj , E2 Slavnosti stromů Klub dětem , E1 Podpora udržitelné dopravy v Praze Pražské matky, o.s , E2 Ať je Země stále zelená 5. pionýrská skupina Děčín ,50 25 E1 Praxe studentů přírodovědných maturitních ročníků Střední školy přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín (SšPaZ NJ) , E1 Buďme k sobě šetrní 15/06 ZO ČSOP Šípek ,25 85 E1 Agroenvironmentální vzdělávání Spolek poradců v ekologickém ,00 zemědělství ČR, o.s. 83 E2 Mládež a příroda v údolí Desné Myslivecké sdružení Petrov ,75 Vikýřovice, o.s. 210 E2 Máme rádi přírodu? DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí , E1 Státní správa jsme Vám blíž DAPHNE ČR - Institut aplikované ,50 ekologie 155 E3 Ekologické vzdělávání ZERA - Zemědělská a ekologická ,75 regionální agnetura, o.s. 182 E2 circumspectate aneb Krajina kolem nás Cesta z města, občanské sdružení ,25 94 E1 Týdenní soustředění pro pracovníky státní správy a samosprávy na téma Dobrovolné environmentální aktivity 403 E2 EVVOKACE (Environmentální Výchova Vzdělávání a Osvěta Konečně Aktivní CEstou) 110 E3 Dokumentární film Lokální alternativy ekonomické globalizace 234 E2 Inovativní metody v environmentálním vzdělávání 268 E2 Učíme se problematice životního prostředí v místní krajině CEMC - České ekologické manažerské centrum Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s , ,50 Trast pro ekonomiku a společnost ,00 INEX - SDA Kostelecké Horky ,00 Unie rodičů při Střední škole řemesel a služeb v Děčíně ,00

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Bodový průměr 123 D1 Systém environmentální asistence (SENAS) Agentura Koniklec 250 000 89,25 167 D1 Poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti

Více

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015 V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty navržené k podpoře a projekty, které podporu nezískaly. Uvolnění dotace bude provedeno na základě

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2007 nadace partnerství výroční zpráva 2007 podpořené projekty 4 supported projects annual report 2007 czech environmental partnership foundation czech environmental partnership

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Činnosti uznané jako enviro-praxe Přímo výchovná práce s dětmi v oblasti přírodovědné a ekologické výchově vč. turistických

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 1 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: 30. března proběhne v Americkém

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více