Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox."

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší, a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků, ale i zákonů, vyhlášek, různých podmínek i trendů. V brožuře najdete jednak odborné kurzy a semináře, které se týkají segmentu neziskové sféry, ale i kurzy a semináře z oblasti daní, mzdové, personální a pracovněprávní problematiky, stejně jako z oblasti soft skills. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD NEZISKOVÁ SFÉRA JAK VYJÍT S KAŽDÝM TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-122/2012 M V ČR Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Získáte aktuální přehled změn ve mzdové oblasti. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI. ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB. ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ. DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD SKarty zrušení skaret k ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI. VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY. DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Ing. Hana Ondrušková (členka interního lektorského týmu 1. VOX a.s.) Co je to typologie osobnosti vyvracení falešných mýtů a domněnek o typologii základní postup při rychlém určování osobnostního typu různé osobnostní typy silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, fl egmatik, sangvinik, melancholik) jak jednat s každým osobnostním typem kde mohou vznikat potenciální konfl ikty a jak je řešit praktický trénink určování osobnostních typů pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci. Maximálně 12 účastníků ve skupině. Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. 3

4 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA A ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD R EKODIFIKACE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Ing. Ilona Součková (Generální fi nanční ředitelství) PRINCIPY A E ÚPRAVY ZÁKONA O DA- NÍCH Z PŘÍJMŮ: Vazba na změny v právních předpisech (novela občanského zákoníku, nové právní předpisy zákon o obchodních korporacích, zrušení stávajících právních předpisů obchodní zákoník, zákon o dani dědické a darovací, realizace 1. fáze zákona o zřízení jednotného inkasního místa). NOVÁ TERMINOLOGIE: Obchodní korporace, podíl, závazek dluh, půjčka zápůjčka, nájem pacht, fi nanční nástroj, závdavek, právní úkon jednání atd. NOVÉ OBECNÉ DEFINICE: Věci, majetková práva, nemovitá věc (nemovitá věc jako součást pozemku). ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšná společnost, svěřenský fond, fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových benefi tů, zdanění úrokových příjmů. ZMĚNY U SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVES- TOVÁNÍ. REŽIM BEZÚPLATNĚ NABYTÝCH PŘÍJMŮ. DEFINICE ZÁKLADU DANĚ A JEHO ÚPRAVY, FINANČNÍ LEASING. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY. ZMĚNY V OBLASTI MAJETKU. NAVÝŠENÍ ODČITATELNÉ POLOŽKY NA VÝ- ZKUM A VÝVOJ. ZMĚNY V TVORBĚ DAŇOVĚ ÚČINNÝCH RE- ZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ. DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2014 VÝKLAD ZÁKONA, NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZDANĚNÍ VOZIDEL, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY :00 13:00 Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti daně silniční a mají zájem se blíže seznámit se změnami v právní úpravě zdanění vozidel. Prohloubení znalostí vybraných ustanovení zákona o dani silniční se zaměřením na aktuální změny. JUDr. Zdeňka Tesařová (MF ČR, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční) Předmět daně silniční, včetně přijatých změn vazba na změny přijaté v zákoně o daních z příjmů základ a sazba daně snížení a zvýšení sazby daně daňové úlevy osvobození, sleva na dani změny v tiskopisech daňového přiznání ve zdaňovacím období roku 2014 aktuální změny v oblasti zdanění vozidel po novele zákona o dani silniční od roku 2014 diskuze, odpovědi na dotazy. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2014 KAŽDODENNÍ PRAXE ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A PŘÍKLADŮ VÝKLADOVÉ A APLIKAČNÍ PROBLÉMY V PRAXI ZADAVATELŮ A DODAVATELŮ Seminář je určen pro veřejné zadavatele, dodavatele, poradce. Účastníci semináře obdrží komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), jakož i o nejbližším legislativním vývoji v oblasti veřejných zakázek. Na semináři budou identifi kovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti zákona o veřejných zakázkách, posledních novel a prováděcích vyhlášek, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Tomáš Machurek (advokát a společník AK MT Legal, předseda Asociace pro veřejné zakázky, spoluautor zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a metodiky k tomuto zákonu) Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok 2014 a následující období nové zadávací směrnice EU základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, atd.) zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky, atd.) kvalifi kace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifi kace, atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profi - lu, uveřejnění uzavřené smlouvy a skutečně uhrazené ceny, atd.) opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS. NEZISKOVÁ SFÉRA Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ R EKODIFIKACE Všem, kteří komunikují s klienty prostřednictvím dopisů a ů a chtějí, aby nebyly strojené a odtažité, ale lidské. Teoretické a hlavně praktické rady, tipy a nápady, jimiž své klienty příjemně překvapíte. Mgr. Radka Lankašová (nezávislý HR senior konzultant) Obchodní i další druhy korespondence obsah forma styl osobnost pisatele praktický nácvik rozbor korespondence pro vaše klienty příprava odpovědí formální a neformální způsob komunikace s klienty. Výklad, diskuze, praktický nácvik, řešení případových studií. Na konci semináře účastníci obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Obecná část rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 LEDEN 2014 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2014 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE NEZISKOVÁ SFÉRA :00 13:00 Pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Upozornit na praktické problémy a pravidla platná pro rok Je to tak snadné... JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Využijte možnosti on-line přihlášení na 7

8 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS N OVELA a 2. den, 3. den 09:00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. Irena Jindrová (daňová metodička) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 Ing. Marta Ženíšková 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Jitka Luciani 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 Irena Jindrová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 LEDEN 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Seminář je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb.. Je určen pro všechny, kdo musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání daně z příjmu právnických osob. Orientačně mohou být zodpovězeny i dotazy týkající se účetní závěrky bytového družstva (účtují dle vyhlášky 500/2002 Sb.) nebo společenství vlastníků. Seminář bude zaměřen na praktické postupy pro účetní nestátních neziskových organizací, které musí sestavit závěrku a přiznání k dani z příjmu a v rámci ukončení roku řešit další problémy, např. s vyúčtováním dotací, koefi cientem DPH, sestavením rozpočtu na další rok. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Úvodem budou probrány novely předpisů včetně informací ohledně novely občanského zákoníku. Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán) inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), rozdíly mezi postupy účtování platné pro podnikatelské subjekty nejčastější chyby a omyly (dary, dotace, příspěvky) sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztráty, výsledek hospodaření minulého roku příloha k účetní závěrce, příprava na audit účetní závěrky dva přístupy k sestavení přiznání, hlavní a hospodářská činnost, členění výnosů na osvobozené, které jsou či nejsou předmětem daně a přiřazení nákladů, závazné posouzení formulář přiznání, příloha k daňovému přiznání pohled auditora a daňového poradce dotazy mohou být kladeny v průběhu celého semináře. Na základě požadavků posluchačů lze probrat i nutnost a problémy sestavení rozpočtu neziskové organizace a návaznost rozpočtu na účetnictví. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A DALŠÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY VEDENÉ SOUDY NOVĚ OD N OVELA Seminář je určen všem právnickým profesím, tj. zejména advokátům, podnikovým právníkům, notářům a dále také členům orgánů právnických osob zapisovaných do veřejných rejstříků, pracovníkům fi nančních institucí, pracovníkům státní správy a územní samosprávy. Seznámit účastníky semináře se zcela novou právní úpravou veřejných rejstříků právnických osob vedených soudy. V návaznosti na rekodifi - kaci občanského práva a obchodních korporací je od účinná zcela nová právní úprava veřejných rejstříků vedených soudy, a to v rámci zcela nového Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zák.č. 304/2013 Sb.), na něj navazujících předpisů (vyhl.č. 323/2013 Sb.) jakož i procesních předpisů (novela občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních). Cílem semináře je dále poukázat na rozdíly dosavadní a nové právní úpravy a označit možné výkladové problémy nových zákonných ustanovení. Seminář je vhodný pro základní seznámení se s úpravou veřejných rejstříků, jež je částečně položena na nových základech (viz přímé zápisy prováděné do rejstříku notáři). Rovněž má za cíl upozornit na možné výkladové i praktické problémy na základě více než dvacetiletých zkušeností v oblasti práva právnických osob a obchodního rejstříku. Základní úprava veřejných rejstříků a dle ní zapisované skutečnosti v NOZ úprava veřejných rejstříků právnických osob v zákoně o veřejných rejstřících právnických osob, a to: Vedení rejstříků zapisované osoby zapisované skutečnosti a údaje sbírka listin návrh na zápis, podoba a náležitosti, forma formuláře proces zapisování do rejstříků a rozhodování o zápisu revize zápisu přímé zápisy přímé zápisy prováděné notáři rejstříková řízení a zápisy z hlediska přechodných ustanovení zákona. Nová procesní i hmotněprávní úprava přímo souvisí s rekodifikací soukromého práva účinnou od Zápisy do veřejných rejstříků probíhají již od dle nové právní úpravy bez výjimky. JUDr. Josef Holejšovský (předseda senátu a evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze, odborný asistent PF ZČU, autor mnoha odborných publikací) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN 2014 BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V ROCE 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA :00 14:00 Pracovníkům, kteří se podílí na udržování a zlepšování úrovně BOZP ve fi rmách a organizacích, tj. zejména pro manažery, úředníky, personalisty, bezpečnostní techniky a další pracovníky, kteří mají vazbu na oblast BOZP. Seznámit s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předání některých praktických příkladů a vzorů jak implementovat požadavky v praxi. Přehledný výklad ke změnám v legislativě k a odborný výklad k odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifi kovaný specialista BOZP) Úvod do problematiky BOZP novinky v právních požadavcích srovnání nových právních požadavků pro BOZP s dříve platnou úpravou první zkušenosti s novým způsobem zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců metodika hodnocení a řízení rizik řešení pracovních úrazů. Zodpovězení otázek: Kdo může školit zaměstnance a VZ v oblasti BOZP kdo řeší přidělování OOPP kdo zpracovává a schvaluje bezpečnostní předpisy. Hlavní zásady pro provoz služebních vozidel doporučení jak prakticky realizovat ustanovení právních předpisů v podnicích a organizacích diskuze a zodpovězení doplňujících otázek. Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout V ceně kurzovného obdrží účastníci publikaci 1309 testových otázek BOZP v ceně 399 Kč, autor Zdeněk Šenk. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 11

12 NEZISKOVÁ SFÉRA LEDEN 2014 PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD VOLNÝ CYKLUS R EKODIFIKACE Účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. Informovat o změnách v oblasti daně z příjmů, účetnictví a DPH od Ing. Alica Orda-Oravcová (GT&C Slovakia k.s., partner, daňová poradkyně, členka metodicko legislativní komise pro daň z příjmů v SKDP SR) Ing. Milan Vargan (TAX systems, k.s., partner, daňový poradce, předseda metodicko-legislativní komise pro DPH při KDP SR) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ A O ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD Ing. Alica Orda-Oravcová KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 2. seminář NOVELA ZÁKONA O DPH NA SLOVENSKU OD A VYBRANÉ PROBLÉMY Ing. Milan Vargan KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 ÚNOR 2014 NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU N OVELA R EKODIFIKACE Pro kontrolní pracovníky provádějící kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a také pro příjemce dotací a další subjekty, kteří jsou kontrolováni orgány veřejné správy. Seznámit účastníky s právy a povinnostmi kontrolujících a kontrolovaných od roku 2014, představit novou právní úpravu kontroly prováděné v rámci výkonu veřejné správy, která s účinností od 1. ledna 2014 nahradí zákon o státní kontrole. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka s 23letou praxí kontroly na místě, účastník připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu) Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole práva a povinnosti v průběhu kontroly širší působnost nového zákona výklad rozdílů nové a staré úpravy, důraz na odlišnosti v kontrolním řádu zahájení kontroly, práva a povinnosti v průběhu kontroly, příklady řešení praktických problémů nová úprava vyloučení pro podjatost nová práva při vstupu do kontrolovaných prostor protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu a došetření věci přizvané osoby mlčenlivost a zveřejňování informací přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob místo pořádkové pokuty převzetí kontroly nadřízeným orgánem aplikace části první a čtvrté správního řádu při kontrole vztah k dalším právním předpisům oznamování podezření na trestný čin, utajované informace, aj. KÓD: Seminář je určen členům orgánů společenství vlastníků, bytovým družstvům jsoucím správci či členy společenství, členům společenství vlastníků, subjektům spravujícícm bytový fond, advokátům a podnikovým právníkům, pracovníkům fi nančních institucí, pracovníkům státní správy a územní samosprávy. Seznámit s novou právní úpravou společenství vlastníků. Poukázat na rozdíly dosavadní a nové právní úpravy. Označit možné výkladové problémy nových zákonných ustanovení. Seminář je určen pro základní seznámení s úpravou společenství vlastníků, jež je položena na nových základech (zrušení zákona o vlastnictví bytů a nová SV v občanském zákoníku), jakož i pokročilé seznámení s náhledy na již se vyskytnuvší výkladové problémy. Rovněž má za cíl upozornit na možné výkladové i praktické problémy na základě více než dvacetiletých zkušeností v oblasti práva právnických osob. JUDr. Josef Holejšovský (předseda senátu a evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze, odborný asistent PF ZČU, autor mnoha odborných publikací) Zařazení společenství vlastníků do systému právnických osob bytové spoluvlastnictví, vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky správa domu a pozemku založení a vznik společenství vlastníků (SV) právní jednání SV stanovy SV jednotlivé náležitosti stanov přizpůsobení stanov původních SVJ nové právní úpravě orgány SV typy orgánů shromáždění (působnost, svolávání, rozhodování) rozhodování mimo zasedání shromáždění kvora pro rozhodování statutární orgán SV další orgány SV zrušení a zánik společenství vlastníků aj. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 PRÁCE S OBSÁHLÝMI DOKUMENTY V MS WORD JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost, Senovážné nám. 23, Praha Kurz je určen mírně až středně pokročilým uživatelům programu Word. Na tomto kurzu získají pokročilý přehled o složitějších nástrojích tohoto programu. Naučíte se využívat naplno možností MS Word. Kurz vám napomůže k řešení složitějších záležitostí jednodušší cestou. Seznámíte se s postupy, jak pracovat s hromadnou korespondencí, která velmi ušetří čas při hromadném rozesílání pozvánek či jiných událostí. Účastníci se naučí efektivně pracovat na dokumentech, které tvoří více uživatelů najednou. Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. získala v rámci certifikace třetí nejvyšší ratingový stupeň A (nejvyšší stupeň v ČR), tj. špičková instituce s mezinárodní zkušeností. Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Offi ce) Hlavní a vnořený dokument hromadná korespondence formuláře šablony typografi e a estetika písma defi nice vlastních klávesových zkratek (např. pro vkládání symbolu) práce s odstavcem tabulátory iniciála styly revize změn v dokumentu týmová práce poznámky pod čarou a vysvětlivky obsah dokumentu, rejstřík seznamy obrázků, tabulek, diagramů... hypertextové odkazy, záložky, křížové odkazy. 1. VOX a.s. je držitelem certifikace ISO 9001:2008 Vzdělávání dospělých, řízení a realizace projektů v oblasti lidských zdrojů, poradenská a nakladatelská činnost. Předpokladem aktivní účasti je základní znalost práce v prostředí MS Windows a notebook, který si, prosím, přineste s sebou. V případě, že není možné si přinést vlastní počítač, volejte na tel.: Kurz je uzpůsoben pro prostředí MS Word verze 2007 a Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚD- ČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 1. VOX a.s. je členem Sdružení pro oceňování kvality za služby Vzdělávání dospělých. 14

15 ÚNOR 2014 NEZISKOVÁ SFÉRA DAŇOVÝ ŘÁD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-1287/2012 M V ČR Úředním osobám pracovníkům správců daní a všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou daňovými subjekty, jakož i každému, komu vzniká povinnost v souvislosti se správou daní. Seminář je určen nejen pro státní správu a územní samosprávné celky, ale i pro ostatní oblasti, ze kterých se rekrutují daňové subjekty. Rychlá orientace v právní úpravě a znalost problematických míst interpretace, což se využije v procesu správy daní jak při aplikaci veřejnoprávních pravomocí správce daně, tak při ochraně vlastních práv a plnění povinností daňovými subjekty. JUDr. Alena Kohoutková (advokátka, dlouholetá legislativní pracovnice MF ČR se specializací na daňový proces) Daňový řád, podle kterého se spravuje výběr daní, ale i placení mnoha dalších peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, byl od přijetí zákonem č. 280/2009 Sb., opakovaně přímo, ale i nepřímo, novelizován. Je proto dobré si při výkladu zopakovat aktuální systematiku zákona, použitou terminologii a její změny, pravomoci vymezené úředním osobám správců daní, ať již se jedná o fi nanční orgány či orgány územní samosprávy, soudy a další veřejnoprávní orgány. Zásadní vliv na výsledek správy daní mají i prostředky ochrany práv upravené v daňovém řádu, které jsou dostupné jak daňovým subjektům, tak správcům daní k nápravě chyb, které se v průběhu řízení a jiných postupů mohou přihodit. V rámci výkladu daňového řádu: Systematika zákona důraz na dělenou správu principy správy daní a změny v terminologii výklad zásad daňového procesu a možnosti jejich využití otázky spojené s elektronizací správy daní pravidla jednání při správě daní, včetně zastupování a jednání na základě plné moci postup k odstranění pochybností a postup při daňové kontrole ochrana práv daňového subjektu možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání specifi ka daňového řízení a placení daní možnost zajistit nedoplatek a tak zabránit jeho vymáhání principy úpravy daňové exekuce důsledky porušení povinností při správě daní. Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR a jako pracovní pomůcku druhé vydání Orientačního průvodce daňovým řádem. KÓD: CENA: Kč bez DPH Cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. 15

16 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, které účtují dle zákona 504/2002 Sb., kromě veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a společenství vlastníků jednotek. Občanský zákoník, který pro nás všechny bude závazný od přináší změny, které se týkají všech nestátních neziskových organizací. Účastníci se na kurzu seznámí s novými právními poměry a s tím souvisejícími změnami v oblasti daní a účetnictví. Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně) Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) KÓD: R EKODIFIKACE PRÁVNÍ ČÁST 09:00 12:00 Ing. Mgr. Tereza Krupová Východiska nového občanského zákoníku, systematika a oblasti dopadu nové úpravy právnické osoby v novém občanském zákoníku transformace stávajících organizací na novou úpravu spolky (dnešní občanská sdružení) tzv. fundace, tedy nadace, nadační fondy ústavy hlavní změny v majetkovém právu dopadající na neziskové organizace. DAŇOVÁ A ÚČETNÍ ČÁST 13:00 16:00 Ing. Dagmar Beránková Vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví zahájení vedení účetnictví povinnost auditu problém členění hlavní a hospodářské činnosti účtování členských příspěvků povinnost auditu účetní závěrky výroční zpráva 18a, 19 a 19a zákona o dani z příjmu ostatní. CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ PRŮVODCE DAŇOVOU SOUSTAVOU, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V DANÍCH MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES Volný cyklus DAŇOVÝ PROFESIONÁL průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi, nabízí společnost 1. VOX a.s. každoročně. Cyklus je rozdělen do šesti základních modulů, které na sebe volně navazují a je na vás, zda si vyberete pro svoji profesní potřebu pouze jednotlivé semináře či moduly, nebo zda budete absolvovat celý vzdělávací program jako cerfi tikovaný a za výhodnější cenu. VIP LEKTORSKÝ TÝM 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY ÚČETNÍ Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn ; 17:15 18:30. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) K DP ČR 16

17 ÚNOR 2014 MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VOLNÝ CYKLUS NEZISKOVÁ SFÉRA MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Získat ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) SE SKLÁDÁ Z PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁ- VU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Mgr. Vladimír Černý, Ing. Marie Hajšmanová 2. seminář NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDA- JŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI Ing. Marie Hajšmanová 3. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 4. seminář POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 5. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Ing. Marie Hajšmanová Na konci výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.) Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) 17

18 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NOVELÁCH PRÁVNÍ PROBLEMATIKA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ OD , DOPADY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, JUDIKATURA Odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských fi rem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům fi nančních úřadů, pracovníkům státní správy. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními aplikačními problémy insolvenčního řízení, judikaturou vyšších soudů, s legislativními změnami provedenými v insolvenčním právu zákonem č. 294/2013 Sb. JUDr. Jolana Maršíková (Krajský soud Hradec Králové místopředsedkyně) Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a s rozhodnutím o úpadku postavení zajištěných věřitelů uplatňování pohledávek přihláškou přezkum pohledávek a vyvolané incidenční spory řešení úpadku oddlužením, společné oddlužení manželů. Účastníkům tohoto semináře doporučujeme semináře: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NO- VELÁCH (SE ZAMĚŘENÍM NA KONKURZ) ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED a ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU Naučit se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas. Provést analýzu současného využívání svého času a identifi kaci ztrátových faktorů. Získat praktické návody jak efektivně hospodařit s časem. Pochopit příčiny stresu a zabránit jeho vzniku. Rozvinout schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získat praktické návody řešení a zvládání stresových situací. Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Time management: Úvod do time managementu zhodnocení vlastního time managementu role cílů v časovém managementu organizace pracovního dne, stanovení priorit činností čtyři generace časového managementu metoda GTD chyby v organizaci vlastního času denní záznam rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem identifi - kace časových ztrát výkonnost a koncentrace metoda SUPRA zásady efektivního hospodaření s časem. Zvládání stresu a napětí: Stres a jeho vnímání projevy stresu druhy stresu příčiny stresu (stresové faktory) prevence a ochrana proti stresu zvládání stresu a napětí krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky analýza individuálního stupně stresu. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 ÚNOR 2014 VADY PLNĚNÍ A JEJICH NÁSLEDKY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH NEZISKOVÁ SFÉRA NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NESPORNÝCH A JINÝCH SOUDNÍCH ŘÍZENÍ PO Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami a obchodními podmínkami, uzavírají je nebo připravují, věcně se účastní jejich realizace (vč. pracovníků pověřených reklamacemi, vyřizováním či uplatňováním vad apod.). Zejména je určen pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, ale i advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy. Detailní seznámení se s právní úpravou v dané oblasti. Znalost judikatury využitelné pro novou právní úpravu. Seznámení se s novinkami v právní úpravě. Využití možností rozšíření či naopak omezení odpovědnosti ve smlouvě. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty MU v Brně) R EKODIFIKACE Základní východiska, systém právní úpravy, ekonomický smysl úpravy pojem řádného a vadného plnění pojem vadné splnění vztah k prodlení právní pojem vad a jejich právní kvalifi kace rozložení rizika a nákladů, přidělení odpovědnosti zjevné a skryté vady, odhalení vad záruka jednotlivá práva z vadného plnění uplatnění práv z vadného plnění, reklamace vědomé a nevědomé vady možnosti smluvní úpravy související instituty Praktikujícím právníkům a všem, kdo přichází do styku s osobami omezenými ve svéprávnosti, s problematikou řízení ve věcech manželského práva, nezletilých dětí, osob umístěných bez souhlasu v ústavu apod. Seznámit s novou právní úpravou tzv. nesporných a jiných soudních řízení, která je s účinností od obsažena v novém právním předpisu (zákon o zvláštních řízeních soudních). Seminář upozorní na obsah zákona, základní změny v průběhu soudních řízení a novinky, které se v této oblasti objevují. JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (Právnická fakulta UP Olomouc, členka komise pro harmonizaci civilního procesu s NOZ, členka komise pro rekodifi kaci občanského súdného poriadku v SR) N OVINKA Harmonizace civilního procesu s NOZ obecně zákon o zvláštních řízeních soudních (základní východiska a koncepce, obsah) řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob řízení o některých otázkách týkající se právnických osob řízení o pozůstalosti (základní informace) řízení ve věcech rodinněprávních jiná řízení (např. soudní prodej zástavy). KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 NEZISKOVÁ SFÉRA ÚNOR 2014 NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚNÍ A DAROVÁNÍ PO REKODIFIKACI R EKODIFIKACE :00 14:00 Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají či budou zabývat nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší v oblasti nemovitostí. Posluchačům bude poskytnut návod jak postupovat při prodeji a pronájmu nemovitosti dle NOZ. Jak uzavřít kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva a na co se nově zaměřit ve smluvní dokumentaci. Posluchači budou upozorněni na nové možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí. V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny jednotlivé stěžení pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Specifi kace nemovitostí a práva stavby v NOZ věcná práva, ochrana dobré víry vlastnictví a spoluvlastnictví ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva smlouvy o manželském majetkovém režimu převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu + základní zásady práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena) novinky u způsobů přenechání věci k užití jinému držba a vydržení zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy dle NOZ dědictví dle NOZ změny v katastru nemovitostí dani z nabytí nemovitých věcí energetické průkazy aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Právo pro právníky i neprávníky KURZY A SEMINÁŘE LEDEN / DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky KOMORA AUDITORŮ ČR č. osvědčení 154 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky za ověřované období od 1.1.2008

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více