Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí."

Transkript

1 Stručný obsah Úvod Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle EEA 6-7 Cena za průkopnictví v podnikání 8-9 Cena za podporu podnikání Cena za omezení byrokracie Cena za investice do lidských zdrojů Cena za odpovědné podnikání Velká cena poroty y 20 O GŘ pro podnikání a průmysl Abychom toho však dosáhli, musíme vybudovat Evropu jako prostředí, ve kterém mohou malé a střední podniky vzkvétat. Proto se snažíme na všech úrovních zajistit lepší podporu pro nové podniky, omezit byrokracii a zabezpečit, aby byly právní předpisy EU přizpůsobeny konkrétně potřebám malých a středních podniků. V tomto kontextu jsou Evropské ceny za podnikání oceněním mnoha iniciativ, které přispívají k ovzduší pozitivního hospodářského růstu prosazováním a podporou inovací na regionální úrovni. Je mi ctí vyjádřit uznání úsilí tolika iniciativ při zabezpečování nadějné budoucnosti evropského podnikání. Günter Verheugen Místopředseda Evropské komise odpovědný za podnikání a průmysl Evropské ceny za podnikání organizuje Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl Internetová stránka: ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards : sekretariátu Evropských cen za podnikání: Tel: Fax:

2 Porota Odborná a vysoce kvalifikovaná porota složená ze zástupců podnikatelských a akademických kruhů přezkoumala nominace a udělila ceny v každé kategorii. O Evropských Cenách za Podnikání Práce poroty se účastní uznávaný podnikatel z členského státu, ve kterém se koná jarní předsednictvo Evropské rady, a představitel vlády ze státu, ve kterém se koná podzimní předsednictvo Evropské rady. Evropské ceny za podnikání oceňují a odměňují vynikající iniciativy podporující podnikání na regionální úrovni. Porota zahrnuje i dva stálé zástupce z Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl a z Výboru regionů. Cíli soutěže jsou: identifikace a uznání úspěšných subjektů v oblasti podpory podniků a podnikání; předvedení nejlepších podnikatelských strategií a praktik; zvyšování informovanosti o významu podnikání v tržním hospodářství a podpora a inspirace potenciálních podnikatelů. Přihlášky přijímají národní kanceláře od místních a regionálních orgánů v celé Evropské unii, na Islandu, v Norsku a Turecku. Účastníky jsou proto malá i velká města, regiony a obce, stejně tak jako partnerství veřejného a státního sektoru mezi státními úřady a podnikateli, vzdělávací programy a obchodní organizace. Kandidáti musí prokázat, jak jejich činnost umožnila růst podnikání a podpořila hospodářství jejich regionu v období posledních dvou let před rokem udílení cen. Přihlášky se posuzují podle těchto kritérií: originalita a proveditelnost, dopad na místní ekonomiku, zlepšení vztahů mezi místními investory, přenosnost projektu do jiných evropských regionů. Pro ocenění na evropské úrovni budou vybráni z každé země nejvýše dva nominovaní a nezávislá porota následně vybere vítěze a soutěžícího na druhém místě v každé kategorii ocenění. Tyto projekty představují to nejlepší, co může Evropa nabídnout v oblasti podnikatelských iniciativ. Arnaldo Abruzzini Generální tajemník Eurochambres Sdružení evropských hospodářských a průmyslových komor zástupce obchodní organizace Stan Crawford Výkonný ředitel Sherwood Energy Village, Ollerton, Anglie, vítěz ceny Podnikatelská Británie» z roku 2005, Spojené království zastupce podnikatelů Lucio Gussetti Ředitel,Generální ředitelství konzultačních prací, Výbor regionů Johannes Gutmann Sonnentor, Rakousko jarní předsednictví 2006 Pořadatelé EUROCHAMBRES Výbor regionů EU Maive Rute Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Ředitelka, Evropská komise, Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Markus Sovala Ředitel, Program podnikatelské politiky, finská vláda, podzimní předsednictví 2006 Lutgart Van den Berghe Doktorka ekonomie, výkonná ředitelka a partnerka manažerské školy Vlerick Leuven Gent Management School, šéfka belgického kvalifikačního podnikatelského střediska vládní strategie (Competence Centre Entrepreneurship, Governance Strategy) - zástupce akademie EUROCHAMBRES, Asociace evropských obchodních a průmyslových komor, má ve 45 zemích členské organizace zastupující síť regionálních a místních komor s více než 19 miliony členských společností. Více než 90 % těchto podniků jsou malé a střední podniky (MSP). Členové komor zaměstnávají více než 120 milionů zaměstnanců. EUROCHAMBRES je jediný evropský orgán, který slouží zájmům každého sektoru a evropských podniků každé velikosti díky víceoborovému členství komor a v důsledku regionálního zaměření je i jediným subjektem tak blízkým podnikání. Výbor regionů (CoR), který sídlí v Bruselu, byl zřízen Maastrichtskou smlouvou v roce 1994 jako poradní orgán, který má zástupcům místních a regionálních vlád umožnit prosazení názorů v samém srdci Evropské unie. Evropská komise a Rada ministrů jsou povinny konzultovat 317 členů CoR ve věci navrhovaných právních předpisů EU v celé řadě oblastí politiky, včetně zaměstnanosti, dopravy a životního prostředí. S výborem může konzultovat i Evropský parlament. 4 5

3 Cena za Průkopnictví v Podnikání ifex: Iniciativa pro začínající podniky a přenos podnikání Ministerstvo hospodářství, Bádensko-Württembersko, Německo Cena za průkopnictví v podnikání Ocenění činností podporujících podnikatelskou kulturu a postoje a zvyšujících společenskou informovanost o podnikání Junior Achievement - Young Enterprise, Norsko Ženy a mladí lidé přednostně těží z nového přístupu k podpoře začínajících projektů a přenosu podnikání. Mezi mnoha ostatními programy pro absolventy škol JA-YE Norsko vystupuje do popředí díky tomu, že s podporou ze strany jejich profesorů a dobrovolných instruktorů získávají studenti příležitost zakládat skutečné společnosti, obchodovat se skutečnými produkty a pracovat se skutečnými penězi. Při zakládání podniku jsou tudíž tito studenti schopni učit se praxí. V důsledku toho 29 % účastníků programu později založilo svou vlastní firmu, oproti 7 % běžné populace. Od svého založení v roce 1997 JA-YE Norsko rychle vyrostla v úspěšnou celostátní organizaci, jejímž smyslem je pomáhat mladým lidem chápat význam tvorby hodnot a inovací. Jejím cílem je nabídnout program, který do roku 2010 zahrne studentů. Jarle Tømmerbakke CEO, JA-YE Box 5250 Majorstua 0303 Oslo Norway Prostřednictvím svého on-line portálu je ifex informační agenturou typu one-stop pro informace o politikách pro začínající podniky a přenos podnikání, která umožňuje přístup k velké síti více než poskytovatelů podpůrných služeb. Klíčem k úspěchu tohoto projektu je však snaha o poskytování individuálních vzdělávacích a podpůrných služeb pro specifické cílové skupiny, včetně škol, univerzit, žen, etnických a minoritních skupin. Iniciativa ifex (Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge) byla založena v roce 1994 jako krátkodobý pilotní projekt, jehož cílem je podpora začínajících podniků a vytváření příznivějšího podnikatelského ovzduší. Dnes je díky úspěchu projektu ifex stálou jednotkou státního Ministerstva hospodářství a v zastoupení tří spolkových ministerstev řídí i celostátní Německou agenturu pro podnikatelské začátky žen. Prof. Peter Schäfer Manager, ifex Head of Unit 33 Ministry of Economic Affairs Baden-Württemberg Germany Iniciativa ifex v uplynulých 12 letech ukázala, jak budovat inovační a úspěšnou regionální podpůrnou infrastrukturu v úzké spolupráci se všemi regionálními poskytovateli podpůrných služeb, nehledě na krátící se veřejné rozpočty. Její podpůrná opatření již byla s působivými výsledky úspěšně převedena do jiných německých a evropských regionů. 6 7

4 Cena za podporu podnikání Cena za Podporu Horní Staré Město, obec Lienz Marketingový odbor Lienz, Rakousko Podnikání Oceňuje inovační strategie, které propagují podnikání a lákají investice, zvláště ve znevýhodněných oblastech. Vytvoření vize města na základě spolupráce místních obyvatel a podnikatelů Welland SSP, Spojené království Welland je okres v Anglii o rozloze km2 a obyvateli žijícími ve12 městečkách, 600 vesnicích a čtyřech hrabstvích. Lidé tam čelí značným hospodářským obtížím a stejně jako v mnoha venkovských oblastech i zde dochází k migraci podnikání a know-how z vesnic do měst. Welland SSP Ltd byla založena v roce 2002 jako nezisková společnost, která měla tyto problémy řešit přizpůsobením své podpory podnikání celé řadě jasně určených místních potřeb. V současné době pracuje na celé škále vzájemně propojených projektů od rozvoje místních center inovací, vzdělávacích příležitostí a vazeb na ostatní sítě po podporu rozvoje technologií biomasy a strategický rozvoj místních historických aktiv a míst. Klíčem k trvalému úspěchu tohoto projektu byla jeho schopnost vytvářet nové příležitosti a zároveň zajišťovat ochranu životního prostředí. Geoffrey Plummer Executive Director The Welland SSP Council Offices Adam and Eve Street Market Harborough Leicestershire LE16 7AG UK Město Lienz v Rakousku je příkladem nového druhu oblastního rozvojového programu, ve kterém místní občané i podnikatelé vnímají vlastnictví procesu stejným způsobem. Jádrem procesu je městský marketingový odbor Stadtgemeinde Lienz ( Stadtmarketing ), který jednak prosazuje vizi oblastního rozvoje a jednak zajišťuje aktivní propojení mezi celou řadou subjektů, od politických a správních zástupců po místní občany. K výsledkům této na spolupráci založené iniciativy, která zahrnuje 42 vlastníků domů, 27 podnikatelů a 34 veřejných služeb, již patří výstavba nového obchodního centra bez umělé střechy a marketingová iniciativa pro podniky v Horním Starém Městě. Touto činností se iniciativa úspěšně zařadila před své konkurenty z jiných měst tím, že se obrat zvýšil o 7,5 % a četnost a délka návštěv ve středu města narostla o 15 %. Mag. (FH) Oskar Januschke Stadtgemeinde Lienz Marketing Department Stadmarketing A-9900 Lienz Hauptplatz 7 Austria Pod názvem Obere Altstadt Lienz je projekt modelem kooperativního dlouhodobého rozvoje oblasti, jehož kořeny spočívají v dobré správě města, partnerství veřejného a soukromého sektoru, účasti místních obyvatel a správě zaměřené na cíle. 8 9

5 Cena za omezení byrokracie Cena za Omezení Iniciativa On-the-Spot Firm Obchodní a průmyslová komora, Region Centro, Portugalsko Byrokracie Oceňuje opatření přijatá za účelem zjednodušení administrativních postupů pro podniky, zvláště ty začínající. Jak založit podnik za méně než jednu hodinu Statutární město Chomutov, Česká republika V rámci procesu reformy státní správy je město Chomutov příkladem toho, jak zlepšit služby a snížit administrativní zátěž místních podniků. V roce 2003 městské orgány rozhodly o centralizaci a kombinaci služeb v jediné budově ve středu města. Výsledkem bylo Podnikatelské centrum jako one-stop zařízení, které může zajistit řadu služeb od žádosti o živnostenský list a registrace soukromých zemědělců po informace o vodním hospodářství a stavební povolení. Kromě této centralizace služeb byla snaha i o omezení byrokracie a zvýšení efektivity zavedením elektronických platebních terminálů, zařízení pro elektronický podpis, digitální archivace, internetových kiosků a přímé komunikace s klienty pomocí SMS služeb. Cílem je podporovat podniky vysoce kvalitními veřejnými službami v technologicky efektivním zařízení typu one-stop. Ing. Jan Mareš Head, Department of City Finance Statutory City of Chomutov Zborovska Chomutov Czech Republic Iniciativa On-the-Spot Firm (Firma bez čekání), kterou nabídla Rada pro podnikání v regionu Centro (Centro Entrepreneurial Council, CEC) ve spolupráci s UMCA (Unidata de Coordinaçoã de Modernização Administrativa), vyvinula způsob podpory nových podnikatelských iniciativ umožňující založení obchodní společnosti za méně než jednu hodinu, s přiměřenými náklady pro podnikatele a s jedinou návštěvou jediného správního úřadu. Do července 2005 znamenalo založení společnosti v Portugalsku cestu po několika státních úřadech a bylo téměř nemožné proces dokončit za dobu kratší než 4 6 týdnů. CEC proto řešila pilotní zavedení nového systému, který snížil dobu registrace podniku, omezil složitost procesu pro podnikatele a zjednodušil správní postupy. Pilotní iniciativa On-the-Spot Firm byla vyvinuta za pouhé čtyři měsíce ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy. Po úspěšném zkrácení doby založení podniku na jednu hodinu byla iniciativa rozšířena na celou zemi s působivými výsledky: nové společnosti ušetřily více EUR a dnů a vzniklo nových pracovních míst. Po úspěchu projektu se plánují nové iniciativy včetně Členství v rozhodčím centru bez čekání a Obchodní známky bez čekání. Antŏnio Almeida Henriques Chairman, CEC-CCIC Rua Coronel Jŭlio Veiga Simão Ed. Novotecna Apartado Coimbra Portugal

6 Cena za investice do lidských zdrojů Cena za FREE Investice do Nadace pro výzkum a výuku podnikatelského ducha, Belgie Lidských zdrojů Oceňuje aktivity vedoucí ke zlepšení podnikatelského vzdělávání a školení a podpory spolupráce mezi firmami a vzdělávacími systémy. Rozvoj vzdělávacích pomůcek pro budoucí podnikatele Podnikatelské centrum SA Ida-Viru, Estonsko Podnikatelské centrum Ida-Viru má nezaměstnané přeškolovat na úspěšné podnikatele. Projekt v upadající průmyslové oblasti dosud zajistil vzdělání, pomoc při zakládání podniku a následné poradenství pro 100 místních občanů, výsledkem bylo 60 aktivně činných malých podniků v celém regionu. Jednou z nejzajímavějších složek projektu je snaha o rozvoj pozitivního psychologického životního postoje každého z účastníků předtím, než se začne věnovat dovednostem jako je účetnictví, podnikatelské plány nebo daňové otázky. I v následných konzultacích je pozornost kladena na rozvoj pozitivního postoje nových podnikatelů prostřednictvím poradců aktivně podporujících a nabízejících jejich služby. Lauri Jalonen Senior Consultant SA Ida-Viru Enterprise Center Pargi Jõhvi Estonia FREE (Fondation pour la Recherche et l Enseignement de l Esprit d Entreprendre) je nezisková organizace, která používá vzdělávání a komunikaci k tomu, aby povzbudila mladé lidi k zahájení inovačních projektů v celé řadě oborů podnikání. V kontextu Marshallova plánu pro Valonský region byla nadace FREE pověřena koordinací programu šíření podnikatelského ducha u frankofonních obyvatel Belgie, a zejména zvýšením počtu podniků zakládaných ve Valonsku. FREE pracuje s různými vzdělávacími sítěmi na celé škále akcí ve školách i na osvětě o podnikání prostřednictvím médií. Na úrovni škol podpořila mini podniky ve školách, organizovala návštěvy podniků a pomohla více než žákům základních škol realizovat osobní projekt. Sdružení rovněž vyvinulo vzdělávací pomůcku pro učitele, která má stimulovat podnikatelské vlastnosti inovačními učebními postupy. Na úrovni vysokých škol nadace iniciuje fóra, setkání studentů a podnikatelů i kluby pro studenty podnikatele. Bernard Surlemont Manager, FREE 484 Chaussée de Louvain B-5004 Bouge Belgium Pro podporu většího podnikatelského ducha mezi obyvateli je nutné přesvědčit orgány přijímající politická rozhodnutí o nutnosti a významu těchto opatření. FREE v této oblasti podala konkrétní návrhy a pracovala se sdělovacími prostředky na propagaci řady komunikačních nástrojů i na televizním pořadu o podnikání

7 Cena za Odpovědné Podnikání Město investuje do vás Autopromozione Sociale městský úřad Řím, Itálie Cena za odpovědné podnikání Oceňuje odpovědné podnikatelské aktivity podporující společenskou odpovědnost firem a udržitelné obchodní praktiky v sociální oblasti a/nebo oblasti životního prostředí. Podnikatelské centrum/podnikatelský inkubátor Nova Zagora, Bulharská republika Podnikatelské centrum/podnikatelský inkubátor ve městě Nova Zagora od svého založení v roce 2000 vypracovává série programů na podporu podnikání u celé řady místních cílových skupin, včetně lidí pocházejících z etnických menšin. V důsledku společenské a ekonomické izolace těchto menšin je rozvoj podnikání zvlášť náročný a je chápán jako proces neoddělitelně spojený s integrací do společnosti jako celku. Po vybudování prostředí, ve kterém tato část obyvatel může získat vzdělání, poradenství a počáteční podporu školeného podnikatelského poradce, začal však projekt dosahovat významných výsledků. V cílové skupině, která by byla tradičně vyloučena v důsledku nízkého vzdělání a zaměstnanosti, nadále roste počet uživatelů těchto služeb. Stanka Tacheva Chairman of the Management Board Business Centre / Business Incubator Nova Zagora 8900 Nova Zagora 52 14th January Str. Republic of Bulgaria Upřednostnění podnikatelských modelů založených na hodnotách spravedlivého obchodu, respektu k lidem a životnímu prostředí Úkolem obnovy moderního podnikání je zajistit, aby místní rozvoj probíhal v souladu se sociálním a fyzickým prostředím. Od roku 2004, kdy městský úřad v Římě tuto službu zřídil, poskytla Autopromozione Sociale podporu více než 750 začínajícím podnikům, při které byly upřednostněny hlavní zásady udržitelného rozvoje. Tato podpora vedla ke vzniku více než pracovních míst, na počátku projektu však stála koordinovaná skupina podniků a vlivných osobností s dobrými nápady týkajícími se zlepšení kvality života na předměstí. Jejím základem je zásada, podle které hospodářský růst pramení z pozitivní kulturní atmosféry, a soubor nových podniků, které společně řeší otázky udržitelného rozvoje namísto izolovaných individuálních iniciativ. Prostřednictvím přímé pomoci všech zúčastněných subjektů a veřejných výběrových řízení projekt vyústil v řadu obecných podnikatelských činností, iniciativ zaměřených na řemesla, knihkupectví, přistěhovalce a zelené» projekty. Projekt rovněž zaručil úvěrové prostředky a založil řadu center služeb podnikatelům a podpůrných zařízení pro místní podniky. Alessandro Messina Dirigente V^ U.O. Autopromozione Sociale Lungotevere de Cenci n Roma Italy

8 Velká Cena Poroty Výbor Y4 Finsko Kulturní změna, ke které došlo v podnikatelském myšlení v celém regionu středního Finska, a výsledky Y4 jsou podle mě takovým úspěchem, jakému se žádný jiný program ve Finsku ani nepřiblížil. Matti Koiranen, profesor podnikání, Univerzita Jyväskyla Velká cena poroty Zvláštní cena udělovaná uchazeči, který představí nejkreativnější a nejinspirativnější podnikatelskou iniciativu v Evropě Zvláštní uznání Přeměna středního Finska na nejpříznivější region pro podnikatele na světě Zvláštní uznání poroty získává: Obec Slovenský Grob, Slovenská republika za svou úlohu při oživení tradičního jídla, pečené husy, a jeho využití v úspěšném podnikání. Ačkoliv labužníci znali tuto gastronomickou tradici po více než 100 let, teprve živnostenské oprávnění a systematická podpora ze strany obce ji učinila základem rozvoje města. Nyní sem přijíždí každoročně lidí, aby tuto lahůdku ochutnalo v jedné z 23 restaurací ve Slovenském Grobu, z nichž každá oslavuje místní historii, tradice, lidovou hudbu a jídlo. Rock City AB, Švédsko. Rock City se popisuje jako tvůrčí místo pro hudbu, sdělovací prostředky a turistiku a poskytuje nadaným lidem příležitost ke vzdělávání a podpoře při přerodu jejich nadání a tvůrčího potenciálu v úspěšné podnikání. Nyní navštěvuje centrum více než 500 lidí denně, přičemž centrum zahrnuje Start Studio pro nové podniky, švédský rockový archiv, videolaboratoř a příležitosti ke spolupráci na místní, regionální a celostátní úrovni. V roce 2003 Obchodní komora a podnikatelé ve středním Finsku zahájili proces, který měl značně posílit provozní podporu podnikání. Klíčovým prvkem strategie bylo ocenit, motivovat a vést lidi k inovacím a vstupu do podnikání a zároveň k osvojení eticky udržitelných hodnot. Proces byl nazván Y4 podle čtyř finských slov začínajících na písmeno Y, která znamenala podporu podnikání ve společnosti pomocí spolupráce. Ideologie Y4 má věnovat při rozhodování větší pozornost podnikatelskému hledisku. Projekt spustil kulturní změnu ve středním Finsku a zvýšil podíl podnikatelů v regionu, kde byla dříve zakořeněna kultura placeného zaměstnání. Dnes Y4 zahrnuje celou řadu subjektů včetně místních podniků, volených úředníků, státních zaměstnanců, vzdělávacích institucí, studentských rozvojových podniků, farností a různých jiných podpůrných organizací. Region má i svého vlastního podnikatelského delegáta, který projekt Y4 koordinuje. Celkem se do procesu zapojilo 36 veřejných organizací ze středního Finska, z nichž každá formulovala své vlastní závazky a odhodlání k podpoře podnikání. Proces je vynikajícím příkladem nastartování dlouhodobé podnikatelské změny na regionální úrovni. Jorma Nokkala Chairman, Y4 Committee Sepänkatu 4 FI Jyäskylä Finland

9 Národní o Evropských cenách za podnikání jsou k dispozici u vašeho národního koordinátora. y Austria Hans Janik Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A-1011 Wien Tel: /5929 Fax: /93/5929 Denmark Ib Kjøller Erhvervs- og Byggestyrelsen (The National Agency for Enterprise and Construction) Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Tel: Greece Ioannis Patiris Ministry of Development Mesogion Athens Tel: Fax: Lithuania Simona Silvanavičiūtė Lithuanian Development Agency for Small & Medium-Sized Enterprises (SMEDA): Information and Analysis Division Zalgirio Str. 92 LT Vilnius Poland Ewa Swedrowska Ministry of Economic Affairs and Labour pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel: Fax: Spain Fátima Mínguez Llorente Dirección General de Política de la PYME, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio C/ María de Molina, 50-2a planta Madrid Tel: Fax: Belgium Christian Nossent Politique des PME - Service des Etudes WTC III - 27ème étage, Boulevard S. Bolivar, 30 B-1000 Brussels Tel: Fax: Estonia Epp Remmelg Economic Development Department, Ministry of Economic Affairs and Communications Harju Tallinn Tel: Fax: Hungary Márta Molnár Szabó Ministry of Economy and Transport Hold utca 17, Hungary 1054 Budapest Tel: Fax: Luxembourg Tom Theves Ministère de l Economie et du Commerce extérieur, Comité National pour la Promotion de l Esprit d Entreprise (CNPEE) 6, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Portugal Helena Duarte IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento Rua Rodrigo da Fonseca Lisboa Tel: Fax: Sweden Per Johansson NUTEK, Swedish Agency for Economic and Regional Growth Liljeholmsvägen Stockholm Tel: Liljeholmsvägen Bulgaria Nikolay Todorov Bulgarian SME Promotion Agency 1, Sveta Nedelia Sq Sofia Tel: Fax: Finland Henri Kähönen Ministry of Trade and Industry, Special Advisors/Entrepreneurship Policy Programme P.O. Box 32 GOVERNMENT FI Tel: Ireland Colm Hackett Enterprise Ireland Ballsbridge Road, Ballsbridge Dublin 4 Tel: Fax: Malta Is-Sur Saviour A. Farrugia D.P.A. Divizjoni tal-kummerc Lascaris CMR 02 Valletta Tel: Fax: Romania Ileana Modreanu National Agency for Small and Medium sized Enterprises and Co-operatives Str.Poteraşi, No.11, Sector Bucureşti Tel: Fax: UK Tim Simons Small Business Service, Trade & Industry Dept. 1 Victoria Street SW1H 0ET London Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Cyprus Andreas Nicolaou Ministry of Commerce, Industry and Tourism 1421 Nicosia Tel: Fax: France Virginie Dantard L Agence pour la Création d Enterprise (A.P.C.E.) 14 rue Delambre Paris CEDEX 14 Tel: Italy Isabella Giacosa Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività (D.G.S.P.C.) Uff. E4 via Molise Roma Tel: Fax: Netherlands Drs. J.P.J. de Maat Ministerie van Economische Zaken Postbus EC 2500 Den Haag +31 (0) Slovakia Henrich Hipča Euro Info Centre & National Agency for Development of Small and Medium-sized Enterprises Záhradnícka Bratislava Tel: Fax: Czech Republic Marie Pavlů EIC Euro Info Centre Vinohradská Prague 2, Tel: Fax: Germany Michael Holz Institut für Mittelstandsforschung Bonn Maximilianstraße Bonn Tel: Fax: Latvia Ilze Beināre Ministry of Economics of the Republic of Latvia Brivibas str. 55 LV Riga Tel: Fax: Norway Ove Haaversen-Westhassel Innovation Norway Pb Oslo Tel: Fax: Slovenia Alenka Hren JAPTI (Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije / Public agency for entrepreneurship and foreign investments of Slovenia) Dunajska 156 SI 1000 Ljublana Tel:

Obsah. Evropské ceny za podnikání pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Internetová stránka:

Obsah. Evropské ceny za podnikání pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Internetová stránka: 2007 Obsah 3 Úvod 4 Porota 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6 7 Cena za průkopnictví v podnikání 8 9 Cena za podporu podnikání 10 11 Cena za investice do lidských zdrojů 12 13 Cena za odpovědné podnikání

Více

Strukturální Fondy ve Velké Británii

Strukturální Fondy ve Velké Británii Strukturální Fondy ve Velké Británii Chris Kirby Head Of Structural Funds Implementation, BIS London chris.kirby@bis.gsi.gov.uk Obsah prezentace Prostředí SF ve Velké Británii Role ministerstva Programy

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání 10-11 Cena za omezení byrokracie 12-13 Cena za rozvoj podnikání 14-15 Cena za investice

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci O tomto průzkumu V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku EIB jako banka EU nabízí dlouhodobé financování životaschopných a udržitelných investičních projektů a podporuje tím cíle politiky EU v Evropě i jinde ve světě. Našimi akcionáři je 28 členských států EU.

Více

(přiřazen anglický název státu a zkratka státu, používaná na formulářích E 101) 1) BELGIE (Belgium), BE

(přiřazen anglický název státu a zkratka státu, používaná na formulářích E 101) 1) BELGIE (Belgium), BE Přehled institucí a úřadoven určených příslušnými orgány členských států EU/EHP pro účely provádění článku 17 Nařízení Rady (EHS) 1408/71 - stanovení výjimek společnou dohodu (přiřazen anglický název státu

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

CULTURE PROGRAMME (2007 2013) PROGRAM KULTURA (2007 2013) Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)

CULTURE PROGRAMME (2007 2013) PROGRAM KULTURA (2007 2013) Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020) CULTURE PROGRAMME (2007 2013) PROGRAM KULTURA (2007 2013) Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020) V roce 2012 byla otevřena poslední výzva pro podání projektů komunitárního

Více

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7.

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. května, 2013 Obsah 1.CzechInvest a jeho služby 2.Rozhodovací faktory 3.Statistiky

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Europeana Cloud: nové řešení pro efektivní předávání a využívání dat Petra Pejšová, Národní technická knihovna

Europeana Cloud: nové řešení pro efektivní předávání a využívání dat Petra Pejšová, Národní technická knihovna Europeana Cloud: nové řešení pro efektivní předávání a využívání dat Petra Pejšová, Národní technická knihovna INFORUM 2015: Praha, 26. - 27. 5. 2015 3-letý projekt... Koordinován The European Library

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková Ochrana ovzduší a změna klimatu: Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková konference HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Bratislava, 24. září 2009 Obsah

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více