Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí."

Transkript

1 Stručný obsah Úvod Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle EEA 6-7 Cena za průkopnictví v podnikání 8-9 Cena za podporu podnikání Cena za omezení byrokracie Cena za investice do lidských zdrojů Cena za odpovědné podnikání Velká cena poroty y 20 O GŘ pro podnikání a průmysl Abychom toho však dosáhli, musíme vybudovat Evropu jako prostředí, ve kterém mohou malé a střední podniky vzkvétat. Proto se snažíme na všech úrovních zajistit lepší podporu pro nové podniky, omezit byrokracii a zabezpečit, aby byly právní předpisy EU přizpůsobeny konkrétně potřebám malých a středních podniků. V tomto kontextu jsou Evropské ceny za podnikání oceněním mnoha iniciativ, které přispívají k ovzduší pozitivního hospodářského růstu prosazováním a podporou inovací na regionální úrovni. Je mi ctí vyjádřit uznání úsilí tolika iniciativ při zabezpečování nadějné budoucnosti evropského podnikání. Günter Verheugen Místopředseda Evropské komise odpovědný za podnikání a průmysl Evropské ceny za podnikání organizuje Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl Internetová stránka: ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards : sekretariátu Evropských cen za podnikání: Tel: Fax:

2 Porota Odborná a vysoce kvalifikovaná porota složená ze zástupců podnikatelských a akademických kruhů přezkoumala nominace a udělila ceny v každé kategorii. O Evropských Cenách za Podnikání Práce poroty se účastní uznávaný podnikatel z členského státu, ve kterém se koná jarní předsednictvo Evropské rady, a představitel vlády ze státu, ve kterém se koná podzimní předsednictvo Evropské rady. Evropské ceny za podnikání oceňují a odměňují vynikající iniciativy podporující podnikání na regionální úrovni. Porota zahrnuje i dva stálé zástupce z Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl a z Výboru regionů. Cíli soutěže jsou: identifikace a uznání úspěšných subjektů v oblasti podpory podniků a podnikání; předvedení nejlepších podnikatelských strategií a praktik; zvyšování informovanosti o významu podnikání v tržním hospodářství a podpora a inspirace potenciálních podnikatelů. Přihlášky přijímají národní kanceláře od místních a regionálních orgánů v celé Evropské unii, na Islandu, v Norsku a Turecku. Účastníky jsou proto malá i velká města, regiony a obce, stejně tak jako partnerství veřejného a státního sektoru mezi státními úřady a podnikateli, vzdělávací programy a obchodní organizace. Kandidáti musí prokázat, jak jejich činnost umožnila růst podnikání a podpořila hospodářství jejich regionu v období posledních dvou let před rokem udílení cen. Přihlášky se posuzují podle těchto kritérií: originalita a proveditelnost, dopad na místní ekonomiku, zlepšení vztahů mezi místními investory, přenosnost projektu do jiných evropských regionů. Pro ocenění na evropské úrovni budou vybráni z každé země nejvýše dva nominovaní a nezávislá porota následně vybere vítěze a soutěžícího na druhém místě v každé kategorii ocenění. Tyto projekty představují to nejlepší, co může Evropa nabídnout v oblasti podnikatelských iniciativ. Arnaldo Abruzzini Generální tajemník Eurochambres Sdružení evropských hospodářských a průmyslových komor zástupce obchodní organizace Stan Crawford Výkonný ředitel Sherwood Energy Village, Ollerton, Anglie, vítěz ceny Podnikatelská Británie» z roku 2005, Spojené království zastupce podnikatelů Lucio Gussetti Ředitel,Generální ředitelství konzultačních prací, Výbor regionů Johannes Gutmann Sonnentor, Rakousko jarní předsednictví 2006 Pořadatelé EUROCHAMBRES Výbor regionů EU Maive Rute Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Ředitelka, Evropská komise, Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Markus Sovala Ředitel, Program podnikatelské politiky, finská vláda, podzimní předsednictví 2006 Lutgart Van den Berghe Doktorka ekonomie, výkonná ředitelka a partnerka manažerské školy Vlerick Leuven Gent Management School, šéfka belgického kvalifikačního podnikatelského střediska vládní strategie (Competence Centre Entrepreneurship, Governance Strategy) - zástupce akademie EUROCHAMBRES, Asociace evropských obchodních a průmyslových komor, má ve 45 zemích členské organizace zastupující síť regionálních a místních komor s více než 19 miliony členských společností. Více než 90 % těchto podniků jsou malé a střední podniky (MSP). Členové komor zaměstnávají více než 120 milionů zaměstnanců. EUROCHAMBRES je jediný evropský orgán, který slouží zájmům každého sektoru a evropských podniků každé velikosti díky víceoborovému členství komor a v důsledku regionálního zaměření je i jediným subjektem tak blízkým podnikání. Výbor regionů (CoR), který sídlí v Bruselu, byl zřízen Maastrichtskou smlouvou v roce 1994 jako poradní orgán, který má zástupcům místních a regionálních vlád umožnit prosazení názorů v samém srdci Evropské unie. Evropská komise a Rada ministrů jsou povinny konzultovat 317 členů CoR ve věci navrhovaných právních předpisů EU v celé řadě oblastí politiky, včetně zaměstnanosti, dopravy a životního prostředí. S výborem může konzultovat i Evropský parlament. 4 5

3 Cena za Průkopnictví v Podnikání ifex: Iniciativa pro začínající podniky a přenos podnikání Ministerstvo hospodářství, Bádensko-Württembersko, Německo Cena za průkopnictví v podnikání Ocenění činností podporujících podnikatelskou kulturu a postoje a zvyšujících společenskou informovanost o podnikání Junior Achievement - Young Enterprise, Norsko Ženy a mladí lidé přednostně těží z nového přístupu k podpoře začínajících projektů a přenosu podnikání. Mezi mnoha ostatními programy pro absolventy škol JA-YE Norsko vystupuje do popředí díky tomu, že s podporou ze strany jejich profesorů a dobrovolných instruktorů získávají studenti příležitost zakládat skutečné společnosti, obchodovat se skutečnými produkty a pracovat se skutečnými penězi. Při zakládání podniku jsou tudíž tito studenti schopni učit se praxí. V důsledku toho 29 % účastníků programu později založilo svou vlastní firmu, oproti 7 % běžné populace. Od svého založení v roce 1997 JA-YE Norsko rychle vyrostla v úspěšnou celostátní organizaci, jejímž smyslem je pomáhat mladým lidem chápat význam tvorby hodnot a inovací. Jejím cílem je nabídnout program, který do roku 2010 zahrne studentů. Jarle Tømmerbakke CEO, JA-YE Box 5250 Majorstua 0303 Oslo Norway Prostřednictvím svého on-line portálu je ifex informační agenturou typu one-stop pro informace o politikách pro začínající podniky a přenos podnikání, která umožňuje přístup k velké síti více než poskytovatelů podpůrných služeb. Klíčem k úspěchu tohoto projektu je však snaha o poskytování individuálních vzdělávacích a podpůrných služeb pro specifické cílové skupiny, včetně škol, univerzit, žen, etnických a minoritních skupin. Iniciativa ifex (Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge) byla založena v roce 1994 jako krátkodobý pilotní projekt, jehož cílem je podpora začínajících podniků a vytváření příznivějšího podnikatelského ovzduší. Dnes je díky úspěchu projektu ifex stálou jednotkou státního Ministerstva hospodářství a v zastoupení tří spolkových ministerstev řídí i celostátní Německou agenturu pro podnikatelské začátky žen. Prof. Peter Schäfer Manager, ifex Head of Unit 33 Ministry of Economic Affairs Baden-Württemberg Germany Iniciativa ifex v uplynulých 12 letech ukázala, jak budovat inovační a úspěšnou regionální podpůrnou infrastrukturu v úzké spolupráci se všemi regionálními poskytovateli podpůrných služeb, nehledě na krátící se veřejné rozpočty. Její podpůrná opatření již byla s působivými výsledky úspěšně převedena do jiných německých a evropských regionů. 6 7

4 Cena za podporu podnikání Cena za Podporu Horní Staré Město, obec Lienz Marketingový odbor Lienz, Rakousko Podnikání Oceňuje inovační strategie, které propagují podnikání a lákají investice, zvláště ve znevýhodněných oblastech. Vytvoření vize města na základě spolupráce místních obyvatel a podnikatelů Welland SSP, Spojené království Welland je okres v Anglii o rozloze km2 a obyvateli žijícími ve12 městečkách, 600 vesnicích a čtyřech hrabstvích. Lidé tam čelí značným hospodářským obtížím a stejně jako v mnoha venkovských oblastech i zde dochází k migraci podnikání a know-how z vesnic do měst. Welland SSP Ltd byla založena v roce 2002 jako nezisková společnost, která měla tyto problémy řešit přizpůsobením své podpory podnikání celé řadě jasně určených místních potřeb. V současné době pracuje na celé škále vzájemně propojených projektů od rozvoje místních center inovací, vzdělávacích příležitostí a vazeb na ostatní sítě po podporu rozvoje technologií biomasy a strategický rozvoj místních historických aktiv a míst. Klíčem k trvalému úspěchu tohoto projektu byla jeho schopnost vytvářet nové příležitosti a zároveň zajišťovat ochranu životního prostředí. Geoffrey Plummer Executive Director The Welland SSP Council Offices Adam and Eve Street Market Harborough Leicestershire LE16 7AG UK Město Lienz v Rakousku je příkladem nového druhu oblastního rozvojového programu, ve kterém místní občané i podnikatelé vnímají vlastnictví procesu stejným způsobem. Jádrem procesu je městský marketingový odbor Stadtgemeinde Lienz ( Stadtmarketing ), který jednak prosazuje vizi oblastního rozvoje a jednak zajišťuje aktivní propojení mezi celou řadou subjektů, od politických a správních zástupců po místní občany. K výsledkům této na spolupráci založené iniciativy, která zahrnuje 42 vlastníků domů, 27 podnikatelů a 34 veřejných služeb, již patří výstavba nového obchodního centra bez umělé střechy a marketingová iniciativa pro podniky v Horním Starém Městě. Touto činností se iniciativa úspěšně zařadila před své konkurenty z jiných měst tím, že se obrat zvýšil o 7,5 % a četnost a délka návštěv ve středu města narostla o 15 %. Mag. (FH) Oskar Januschke Stadtgemeinde Lienz Marketing Department Stadmarketing A-9900 Lienz Hauptplatz 7 Austria Pod názvem Obere Altstadt Lienz je projekt modelem kooperativního dlouhodobého rozvoje oblasti, jehož kořeny spočívají v dobré správě města, partnerství veřejného a soukromého sektoru, účasti místních obyvatel a správě zaměřené na cíle. 8 9

5 Cena za omezení byrokracie Cena za Omezení Iniciativa On-the-Spot Firm Obchodní a průmyslová komora, Region Centro, Portugalsko Byrokracie Oceňuje opatření přijatá za účelem zjednodušení administrativních postupů pro podniky, zvláště ty začínající. Jak založit podnik za méně než jednu hodinu Statutární město Chomutov, Česká republika V rámci procesu reformy státní správy je město Chomutov příkladem toho, jak zlepšit služby a snížit administrativní zátěž místních podniků. V roce 2003 městské orgány rozhodly o centralizaci a kombinaci služeb v jediné budově ve středu města. Výsledkem bylo Podnikatelské centrum jako one-stop zařízení, které může zajistit řadu služeb od žádosti o živnostenský list a registrace soukromých zemědělců po informace o vodním hospodářství a stavební povolení. Kromě této centralizace služeb byla snaha i o omezení byrokracie a zvýšení efektivity zavedením elektronických platebních terminálů, zařízení pro elektronický podpis, digitální archivace, internetových kiosků a přímé komunikace s klienty pomocí SMS služeb. Cílem je podporovat podniky vysoce kvalitními veřejnými službami v technologicky efektivním zařízení typu one-stop. Ing. Jan Mareš Head, Department of City Finance Statutory City of Chomutov Zborovska Chomutov Czech Republic Iniciativa On-the-Spot Firm (Firma bez čekání), kterou nabídla Rada pro podnikání v regionu Centro (Centro Entrepreneurial Council, CEC) ve spolupráci s UMCA (Unidata de Coordinaçoã de Modernização Administrativa), vyvinula způsob podpory nových podnikatelských iniciativ umožňující založení obchodní společnosti za méně než jednu hodinu, s přiměřenými náklady pro podnikatele a s jedinou návštěvou jediného správního úřadu. Do července 2005 znamenalo založení společnosti v Portugalsku cestu po několika státních úřadech a bylo téměř nemožné proces dokončit za dobu kratší než 4 6 týdnů. CEC proto řešila pilotní zavedení nového systému, který snížil dobu registrace podniku, omezil složitost procesu pro podnikatele a zjednodušil správní postupy. Pilotní iniciativa On-the-Spot Firm byla vyvinuta za pouhé čtyři měsíce ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy. Po úspěšném zkrácení doby založení podniku na jednu hodinu byla iniciativa rozšířena na celou zemi s působivými výsledky: nové společnosti ušetřily více EUR a dnů a vzniklo nových pracovních míst. Po úspěchu projektu se plánují nové iniciativy včetně Členství v rozhodčím centru bez čekání a Obchodní známky bez čekání. Antŏnio Almeida Henriques Chairman, CEC-CCIC Rua Coronel Jŭlio Veiga Simão Ed. Novotecna Apartado Coimbra Portugal

6 Cena za investice do lidských zdrojů Cena za FREE Investice do Nadace pro výzkum a výuku podnikatelského ducha, Belgie Lidských zdrojů Oceňuje aktivity vedoucí ke zlepšení podnikatelského vzdělávání a školení a podpory spolupráce mezi firmami a vzdělávacími systémy. Rozvoj vzdělávacích pomůcek pro budoucí podnikatele Podnikatelské centrum SA Ida-Viru, Estonsko Podnikatelské centrum Ida-Viru má nezaměstnané přeškolovat na úspěšné podnikatele. Projekt v upadající průmyslové oblasti dosud zajistil vzdělání, pomoc při zakládání podniku a následné poradenství pro 100 místních občanů, výsledkem bylo 60 aktivně činných malých podniků v celém regionu. Jednou z nejzajímavějších složek projektu je snaha o rozvoj pozitivního psychologického životního postoje každého z účastníků předtím, než se začne věnovat dovednostem jako je účetnictví, podnikatelské plány nebo daňové otázky. I v následných konzultacích je pozornost kladena na rozvoj pozitivního postoje nových podnikatelů prostřednictvím poradců aktivně podporujících a nabízejících jejich služby. Lauri Jalonen Senior Consultant SA Ida-Viru Enterprise Center Pargi Jõhvi Estonia FREE (Fondation pour la Recherche et l Enseignement de l Esprit d Entreprendre) je nezisková organizace, která používá vzdělávání a komunikaci k tomu, aby povzbudila mladé lidi k zahájení inovačních projektů v celé řadě oborů podnikání. V kontextu Marshallova plánu pro Valonský region byla nadace FREE pověřena koordinací programu šíření podnikatelského ducha u frankofonních obyvatel Belgie, a zejména zvýšením počtu podniků zakládaných ve Valonsku. FREE pracuje s různými vzdělávacími sítěmi na celé škále akcí ve školách i na osvětě o podnikání prostřednictvím médií. Na úrovni škol podpořila mini podniky ve školách, organizovala návštěvy podniků a pomohla více než žákům základních škol realizovat osobní projekt. Sdružení rovněž vyvinulo vzdělávací pomůcku pro učitele, která má stimulovat podnikatelské vlastnosti inovačními učebními postupy. Na úrovni vysokých škol nadace iniciuje fóra, setkání studentů a podnikatelů i kluby pro studenty podnikatele. Bernard Surlemont Manager, FREE 484 Chaussée de Louvain B-5004 Bouge Belgium Pro podporu většího podnikatelského ducha mezi obyvateli je nutné přesvědčit orgány přijímající politická rozhodnutí o nutnosti a významu těchto opatření. FREE v této oblasti podala konkrétní návrhy a pracovala se sdělovacími prostředky na propagaci řady komunikačních nástrojů i na televizním pořadu o podnikání

7 Cena za Odpovědné Podnikání Město investuje do vás Autopromozione Sociale městský úřad Řím, Itálie Cena za odpovědné podnikání Oceňuje odpovědné podnikatelské aktivity podporující společenskou odpovědnost firem a udržitelné obchodní praktiky v sociální oblasti a/nebo oblasti životního prostředí. Podnikatelské centrum/podnikatelský inkubátor Nova Zagora, Bulharská republika Podnikatelské centrum/podnikatelský inkubátor ve městě Nova Zagora od svého založení v roce 2000 vypracovává série programů na podporu podnikání u celé řady místních cílových skupin, včetně lidí pocházejících z etnických menšin. V důsledku společenské a ekonomické izolace těchto menšin je rozvoj podnikání zvlášť náročný a je chápán jako proces neoddělitelně spojený s integrací do společnosti jako celku. Po vybudování prostředí, ve kterém tato část obyvatel může získat vzdělání, poradenství a počáteční podporu školeného podnikatelského poradce, začal však projekt dosahovat významných výsledků. V cílové skupině, která by byla tradičně vyloučena v důsledku nízkého vzdělání a zaměstnanosti, nadále roste počet uživatelů těchto služeb. Stanka Tacheva Chairman of the Management Board Business Centre / Business Incubator Nova Zagora 8900 Nova Zagora 52 14th January Str. Republic of Bulgaria Upřednostnění podnikatelských modelů založených na hodnotách spravedlivého obchodu, respektu k lidem a životnímu prostředí Úkolem obnovy moderního podnikání je zajistit, aby místní rozvoj probíhal v souladu se sociálním a fyzickým prostředím. Od roku 2004, kdy městský úřad v Římě tuto službu zřídil, poskytla Autopromozione Sociale podporu více než 750 začínajícím podnikům, při které byly upřednostněny hlavní zásady udržitelného rozvoje. Tato podpora vedla ke vzniku více než pracovních míst, na počátku projektu však stála koordinovaná skupina podniků a vlivných osobností s dobrými nápady týkajícími se zlepšení kvality života na předměstí. Jejím základem je zásada, podle které hospodářský růst pramení z pozitivní kulturní atmosféry, a soubor nových podniků, které společně řeší otázky udržitelného rozvoje namísto izolovaných individuálních iniciativ. Prostřednictvím přímé pomoci všech zúčastněných subjektů a veřejných výběrových řízení projekt vyústil v řadu obecných podnikatelských činností, iniciativ zaměřených na řemesla, knihkupectví, přistěhovalce a zelené» projekty. Projekt rovněž zaručil úvěrové prostředky a založil řadu center služeb podnikatelům a podpůrných zařízení pro místní podniky. Alessandro Messina Dirigente V^ U.O. Autopromozione Sociale Lungotevere de Cenci n Roma Italy

8 Velká Cena Poroty Výbor Y4 Finsko Kulturní změna, ke které došlo v podnikatelském myšlení v celém regionu středního Finska, a výsledky Y4 jsou podle mě takovým úspěchem, jakému se žádný jiný program ve Finsku ani nepřiblížil. Matti Koiranen, profesor podnikání, Univerzita Jyväskyla Velká cena poroty Zvláštní cena udělovaná uchazeči, který představí nejkreativnější a nejinspirativnější podnikatelskou iniciativu v Evropě Zvláštní uznání Přeměna středního Finska na nejpříznivější region pro podnikatele na světě Zvláštní uznání poroty získává: Obec Slovenský Grob, Slovenská republika za svou úlohu při oživení tradičního jídla, pečené husy, a jeho využití v úspěšném podnikání. Ačkoliv labužníci znali tuto gastronomickou tradici po více než 100 let, teprve živnostenské oprávnění a systematická podpora ze strany obce ji učinila základem rozvoje města. Nyní sem přijíždí každoročně lidí, aby tuto lahůdku ochutnalo v jedné z 23 restaurací ve Slovenském Grobu, z nichž každá oslavuje místní historii, tradice, lidovou hudbu a jídlo. Rock City AB, Švédsko. Rock City se popisuje jako tvůrčí místo pro hudbu, sdělovací prostředky a turistiku a poskytuje nadaným lidem příležitost ke vzdělávání a podpoře při přerodu jejich nadání a tvůrčího potenciálu v úspěšné podnikání. Nyní navštěvuje centrum více než 500 lidí denně, přičemž centrum zahrnuje Start Studio pro nové podniky, švédský rockový archiv, videolaboratoř a příležitosti ke spolupráci na místní, regionální a celostátní úrovni. V roce 2003 Obchodní komora a podnikatelé ve středním Finsku zahájili proces, který měl značně posílit provozní podporu podnikání. Klíčovým prvkem strategie bylo ocenit, motivovat a vést lidi k inovacím a vstupu do podnikání a zároveň k osvojení eticky udržitelných hodnot. Proces byl nazván Y4 podle čtyř finských slov začínajících na písmeno Y, která znamenala podporu podnikání ve společnosti pomocí spolupráce. Ideologie Y4 má věnovat při rozhodování větší pozornost podnikatelskému hledisku. Projekt spustil kulturní změnu ve středním Finsku a zvýšil podíl podnikatelů v regionu, kde byla dříve zakořeněna kultura placeného zaměstnání. Dnes Y4 zahrnuje celou řadu subjektů včetně místních podniků, volených úředníků, státních zaměstnanců, vzdělávacích institucí, studentských rozvojových podniků, farností a různých jiných podpůrných organizací. Region má i svého vlastního podnikatelského delegáta, který projekt Y4 koordinuje. Celkem se do procesu zapojilo 36 veřejných organizací ze středního Finska, z nichž každá formulovala své vlastní závazky a odhodlání k podpoře podnikání. Proces je vynikajícím příkladem nastartování dlouhodobé podnikatelské změny na regionální úrovni. Jorma Nokkala Chairman, Y4 Committee Sepänkatu 4 FI Jyäskylä Finland

9 Národní o Evropských cenách za podnikání jsou k dispozici u vašeho národního koordinátora. y Austria Hans Janik Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A-1011 Wien Tel: /5929 Fax: /93/5929 Denmark Ib Kjøller Erhvervs- og Byggestyrelsen (The National Agency for Enterprise and Construction) Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Tel: Greece Ioannis Patiris Ministry of Development Mesogion Athens Tel: Fax: Lithuania Simona Silvanavičiūtė Lithuanian Development Agency for Small & Medium-Sized Enterprises (SMEDA): Information and Analysis Division Zalgirio Str. 92 LT Vilnius Poland Ewa Swedrowska Ministry of Economic Affairs and Labour pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel: Fax: Spain Fátima Mínguez Llorente Dirección General de Política de la PYME, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio C/ María de Molina, 50-2a planta Madrid Tel: Fax: Belgium Christian Nossent Politique des PME - Service des Etudes WTC III - 27ème étage, Boulevard S. Bolivar, 30 B-1000 Brussels Tel: Fax: Estonia Epp Remmelg Economic Development Department, Ministry of Economic Affairs and Communications Harju Tallinn Tel: Fax: Hungary Márta Molnár Szabó Ministry of Economy and Transport Hold utca 17, Hungary 1054 Budapest Tel: Fax: Luxembourg Tom Theves Ministère de l Economie et du Commerce extérieur, Comité National pour la Promotion de l Esprit d Entreprise (CNPEE) 6, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Portugal Helena Duarte IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento Rua Rodrigo da Fonseca Lisboa Tel: Fax: Sweden Per Johansson NUTEK, Swedish Agency for Economic and Regional Growth Liljeholmsvägen Stockholm Tel: Liljeholmsvägen Bulgaria Nikolay Todorov Bulgarian SME Promotion Agency 1, Sveta Nedelia Sq Sofia Tel: Fax: Finland Henri Kähönen Ministry of Trade and Industry, Special Advisors/Entrepreneurship Policy Programme P.O. Box 32 GOVERNMENT FI Tel: Ireland Colm Hackett Enterprise Ireland Ballsbridge Road, Ballsbridge Dublin 4 Tel: Fax: Malta Is-Sur Saviour A. Farrugia D.P.A. Divizjoni tal-kummerc Lascaris CMR 02 Valletta Tel: Fax: Romania Ileana Modreanu National Agency for Small and Medium sized Enterprises and Co-operatives Str.Poteraşi, No.11, Sector Bucureşti Tel: Fax: UK Tim Simons Small Business Service, Trade & Industry Dept. 1 Victoria Street SW1H 0ET London Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Cyprus Andreas Nicolaou Ministry of Commerce, Industry and Tourism 1421 Nicosia Tel: Fax: France Virginie Dantard L Agence pour la Création d Enterprise (A.P.C.E.) 14 rue Delambre Paris CEDEX 14 Tel: Italy Isabella Giacosa Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività (D.G.S.P.C.) Uff. E4 via Molise Roma Tel: Fax: Netherlands Drs. J.P.J. de Maat Ministerie van Economische Zaken Postbus EC 2500 Den Haag +31 (0) Slovakia Henrich Hipča Euro Info Centre & National Agency for Development of Small and Medium-sized Enterprises Záhradnícka Bratislava Tel: Fax: Czech Republic Marie Pavlů EIC Euro Info Centre Vinohradská Prague 2, Tel: Fax: Germany Michael Holz Institut für Mittelstandsforschung Bonn Maximilianstraße Bonn Tel: Fax: Latvia Ilze Beināre Ministry of Economics of the Republic of Latvia Brivibas str. 55 LV Riga Tel: Fax: Norway Ove Haaversen-Westhassel Innovation Norway Pb Oslo Tel: Fax: Slovenia Alenka Hren JAPTI (Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije / Public agency for entrepreneurship and foreign investments of Slovenia) Dunajska 156 SI 1000 Ljublana Tel:

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání 10-11 Cena za omezení byrokracie 12-13 Cena za rozvoj podnikání 14-15 Cena za investice

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci O tomto průzkumu V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací

Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací Lenka Lepičová NCP pro právní a finanční záležitosti, TC AV ČR 23. říjen 2007, Praha Risk Sharing Finance Facility 1 Poskytnuté

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

11.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 332/5

11.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 332/5 11.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 332/5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1281/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Rada kvality České republiky Asociace společenské odpovědnosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR P3 People, Planet, Profit CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Podnikáme odpovědně STATUT

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák 1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Instituce Infrastruktura Inovace Naše konkurenceschopnost klesá 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Podpora zdraví v kontextu WHO

Podpora zdraví v kontextu WHO Podpora zdraví v kontextu WHO Konference Efektivní strategie podpory zdraví 12.6.2014, SZÚ Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986 Vyzývá k novému pojetí

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

IMPEL. Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí

IMPEL. Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí IMPEL Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí Kdo jsme IMPEL je mezinárodní neziskovou organizací, ve které jsou zastoupeny organizace, které se zabývají implementací

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs

http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs NEWS from Brussels Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 01/ Prosinec 2006 Editorial EK pro odstranění kapitálového zdanění 1 European Enterprise Awards znají své vítěze ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více