Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí."

Transkript

1 Stručný obsah Úvod Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle EEA 6-7 Cena za průkopnictví v podnikání 8-9 Cena za podporu podnikání Cena za omezení byrokracie Cena za investice do lidských zdrojů Cena za odpovědné podnikání Velká cena poroty y 20 O GŘ pro podnikání a průmysl Abychom toho však dosáhli, musíme vybudovat Evropu jako prostředí, ve kterém mohou malé a střední podniky vzkvétat. Proto se snažíme na všech úrovních zajistit lepší podporu pro nové podniky, omezit byrokracii a zabezpečit, aby byly právní předpisy EU přizpůsobeny konkrétně potřebám malých a středních podniků. V tomto kontextu jsou Evropské ceny za podnikání oceněním mnoha iniciativ, které přispívají k ovzduší pozitivního hospodářského růstu prosazováním a podporou inovací na regionální úrovni. Je mi ctí vyjádřit uznání úsilí tolika iniciativ při zabezpečování nadějné budoucnosti evropského podnikání. Günter Verheugen Místopředseda Evropské komise odpovědný za podnikání a průmysl Evropské ceny za podnikání organizuje Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl Internetová stránka: ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards : sekretariátu Evropských cen za podnikání: Tel: Fax:

2 Porota Odborná a vysoce kvalifikovaná porota složená ze zástupců podnikatelských a akademických kruhů přezkoumala nominace a udělila ceny v každé kategorii. O Evropských Cenách za Podnikání Práce poroty se účastní uznávaný podnikatel z členského státu, ve kterém se koná jarní předsednictvo Evropské rady, a představitel vlády ze státu, ve kterém se koná podzimní předsednictvo Evropské rady. Evropské ceny za podnikání oceňují a odměňují vynikající iniciativy podporující podnikání na regionální úrovni. Porota zahrnuje i dva stálé zástupce z Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl a z Výboru regionů. Cíli soutěže jsou: identifikace a uznání úspěšných subjektů v oblasti podpory podniků a podnikání; předvedení nejlepších podnikatelských strategií a praktik; zvyšování informovanosti o významu podnikání v tržním hospodářství a podpora a inspirace potenciálních podnikatelů. Přihlášky přijímají národní kanceláře od místních a regionálních orgánů v celé Evropské unii, na Islandu, v Norsku a Turecku. Účastníky jsou proto malá i velká města, regiony a obce, stejně tak jako partnerství veřejného a státního sektoru mezi státními úřady a podnikateli, vzdělávací programy a obchodní organizace. Kandidáti musí prokázat, jak jejich činnost umožnila růst podnikání a podpořila hospodářství jejich regionu v období posledních dvou let před rokem udílení cen. Přihlášky se posuzují podle těchto kritérií: originalita a proveditelnost, dopad na místní ekonomiku, zlepšení vztahů mezi místními investory, přenosnost projektu do jiných evropských regionů. Pro ocenění na evropské úrovni budou vybráni z každé země nejvýše dva nominovaní a nezávislá porota následně vybere vítěze a soutěžícího na druhém místě v každé kategorii ocenění. Tyto projekty představují to nejlepší, co může Evropa nabídnout v oblasti podnikatelských iniciativ. Arnaldo Abruzzini Generální tajemník Eurochambres Sdružení evropských hospodářských a průmyslových komor zástupce obchodní organizace Stan Crawford Výkonný ředitel Sherwood Energy Village, Ollerton, Anglie, vítěz ceny Podnikatelská Británie» z roku 2005, Spojené království zastupce podnikatelů Lucio Gussetti Ředitel,Generální ředitelství konzultačních prací, Výbor regionů Johannes Gutmann Sonnentor, Rakousko jarní předsednictví 2006 Pořadatelé EUROCHAMBRES Výbor regionů EU Maive Rute Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Ředitelka, Evropská komise, Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Markus Sovala Ředitel, Program podnikatelské politiky, finská vláda, podzimní předsednictví 2006 Lutgart Van den Berghe Doktorka ekonomie, výkonná ředitelka a partnerka manažerské školy Vlerick Leuven Gent Management School, šéfka belgického kvalifikačního podnikatelského střediska vládní strategie (Competence Centre Entrepreneurship, Governance Strategy) - zástupce akademie EUROCHAMBRES, Asociace evropských obchodních a průmyslových komor, má ve 45 zemích členské organizace zastupující síť regionálních a místních komor s více než 19 miliony členských společností. Více než 90 % těchto podniků jsou malé a střední podniky (MSP). Členové komor zaměstnávají více než 120 milionů zaměstnanců. EUROCHAMBRES je jediný evropský orgán, který slouží zájmům každého sektoru a evropských podniků každé velikosti díky víceoborovému členství komor a v důsledku regionálního zaměření je i jediným subjektem tak blízkým podnikání. Výbor regionů (CoR), který sídlí v Bruselu, byl zřízen Maastrichtskou smlouvou v roce 1994 jako poradní orgán, který má zástupcům místních a regionálních vlád umožnit prosazení názorů v samém srdci Evropské unie. Evropská komise a Rada ministrů jsou povinny konzultovat 317 členů CoR ve věci navrhovaných právních předpisů EU v celé řadě oblastí politiky, včetně zaměstnanosti, dopravy a životního prostředí. S výborem může konzultovat i Evropský parlament. 4 5

3 Cena za Průkopnictví v Podnikání ifex: Iniciativa pro začínající podniky a přenos podnikání Ministerstvo hospodářství, Bádensko-Württembersko, Německo Cena za průkopnictví v podnikání Ocenění činností podporujících podnikatelskou kulturu a postoje a zvyšujících společenskou informovanost o podnikání Junior Achievement - Young Enterprise, Norsko Ženy a mladí lidé přednostně těží z nového přístupu k podpoře začínajících projektů a přenosu podnikání. Mezi mnoha ostatními programy pro absolventy škol JA-YE Norsko vystupuje do popředí díky tomu, že s podporou ze strany jejich profesorů a dobrovolných instruktorů získávají studenti příležitost zakládat skutečné společnosti, obchodovat se skutečnými produkty a pracovat se skutečnými penězi. Při zakládání podniku jsou tudíž tito studenti schopni učit se praxí. V důsledku toho 29 % účastníků programu později založilo svou vlastní firmu, oproti 7 % běžné populace. Od svého založení v roce 1997 JA-YE Norsko rychle vyrostla v úspěšnou celostátní organizaci, jejímž smyslem je pomáhat mladým lidem chápat význam tvorby hodnot a inovací. Jejím cílem je nabídnout program, který do roku 2010 zahrne studentů. Jarle Tømmerbakke CEO, JA-YE Box 5250 Majorstua 0303 Oslo Norway Prostřednictvím svého on-line portálu je ifex informační agenturou typu one-stop pro informace o politikách pro začínající podniky a přenos podnikání, která umožňuje přístup k velké síti více než poskytovatelů podpůrných služeb. Klíčem k úspěchu tohoto projektu je však snaha o poskytování individuálních vzdělávacích a podpůrných služeb pro specifické cílové skupiny, včetně škol, univerzit, žen, etnických a minoritních skupin. Iniciativa ifex (Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge) byla založena v roce 1994 jako krátkodobý pilotní projekt, jehož cílem je podpora začínajících podniků a vytváření příznivějšího podnikatelského ovzduší. Dnes je díky úspěchu projektu ifex stálou jednotkou státního Ministerstva hospodářství a v zastoupení tří spolkových ministerstev řídí i celostátní Německou agenturu pro podnikatelské začátky žen. Prof. Peter Schäfer Manager, ifex Head of Unit 33 Ministry of Economic Affairs Baden-Württemberg Germany Iniciativa ifex v uplynulých 12 letech ukázala, jak budovat inovační a úspěšnou regionální podpůrnou infrastrukturu v úzké spolupráci se všemi regionálními poskytovateli podpůrných služeb, nehledě na krátící se veřejné rozpočty. Její podpůrná opatření již byla s působivými výsledky úspěšně převedena do jiných německých a evropských regionů. 6 7

4 Cena za podporu podnikání Cena za Podporu Horní Staré Město, obec Lienz Marketingový odbor Lienz, Rakousko Podnikání Oceňuje inovační strategie, které propagují podnikání a lákají investice, zvláště ve znevýhodněných oblastech. Vytvoření vize města na základě spolupráce místních obyvatel a podnikatelů Welland SSP, Spojené království Welland je okres v Anglii o rozloze km2 a obyvateli žijícími ve12 městečkách, 600 vesnicích a čtyřech hrabstvích. Lidé tam čelí značným hospodářským obtížím a stejně jako v mnoha venkovských oblastech i zde dochází k migraci podnikání a know-how z vesnic do měst. Welland SSP Ltd byla založena v roce 2002 jako nezisková společnost, která měla tyto problémy řešit přizpůsobením své podpory podnikání celé řadě jasně určených místních potřeb. V současné době pracuje na celé škále vzájemně propojených projektů od rozvoje místních center inovací, vzdělávacích příležitostí a vazeb na ostatní sítě po podporu rozvoje technologií biomasy a strategický rozvoj místních historických aktiv a míst. Klíčem k trvalému úspěchu tohoto projektu byla jeho schopnost vytvářet nové příležitosti a zároveň zajišťovat ochranu životního prostředí. Geoffrey Plummer Executive Director The Welland SSP Council Offices Adam and Eve Street Market Harborough Leicestershire LE16 7AG UK Město Lienz v Rakousku je příkladem nového druhu oblastního rozvojového programu, ve kterém místní občané i podnikatelé vnímají vlastnictví procesu stejným způsobem. Jádrem procesu je městský marketingový odbor Stadtgemeinde Lienz ( Stadtmarketing ), který jednak prosazuje vizi oblastního rozvoje a jednak zajišťuje aktivní propojení mezi celou řadou subjektů, od politických a správních zástupců po místní občany. K výsledkům této na spolupráci založené iniciativy, která zahrnuje 42 vlastníků domů, 27 podnikatelů a 34 veřejných služeb, již patří výstavba nového obchodního centra bez umělé střechy a marketingová iniciativa pro podniky v Horním Starém Městě. Touto činností se iniciativa úspěšně zařadila před své konkurenty z jiných měst tím, že se obrat zvýšil o 7,5 % a četnost a délka návštěv ve středu města narostla o 15 %. Mag. (FH) Oskar Januschke Stadtgemeinde Lienz Marketing Department Stadmarketing A-9900 Lienz Hauptplatz 7 Austria Pod názvem Obere Altstadt Lienz je projekt modelem kooperativního dlouhodobého rozvoje oblasti, jehož kořeny spočívají v dobré správě města, partnerství veřejného a soukromého sektoru, účasti místních obyvatel a správě zaměřené na cíle. 8 9

5 Cena za omezení byrokracie Cena za Omezení Iniciativa On-the-Spot Firm Obchodní a průmyslová komora, Region Centro, Portugalsko Byrokracie Oceňuje opatření přijatá za účelem zjednodušení administrativních postupů pro podniky, zvláště ty začínající. Jak založit podnik za méně než jednu hodinu Statutární město Chomutov, Česká republika V rámci procesu reformy státní správy je město Chomutov příkladem toho, jak zlepšit služby a snížit administrativní zátěž místních podniků. V roce 2003 městské orgány rozhodly o centralizaci a kombinaci služeb v jediné budově ve středu města. Výsledkem bylo Podnikatelské centrum jako one-stop zařízení, které může zajistit řadu služeb od žádosti o živnostenský list a registrace soukromých zemědělců po informace o vodním hospodářství a stavební povolení. Kromě této centralizace služeb byla snaha i o omezení byrokracie a zvýšení efektivity zavedením elektronických platebních terminálů, zařízení pro elektronický podpis, digitální archivace, internetových kiosků a přímé komunikace s klienty pomocí SMS služeb. Cílem je podporovat podniky vysoce kvalitními veřejnými službami v technologicky efektivním zařízení typu one-stop. Ing. Jan Mareš Head, Department of City Finance Statutory City of Chomutov Zborovska Chomutov Czech Republic Iniciativa On-the-Spot Firm (Firma bez čekání), kterou nabídla Rada pro podnikání v regionu Centro (Centro Entrepreneurial Council, CEC) ve spolupráci s UMCA (Unidata de Coordinaçoã de Modernização Administrativa), vyvinula způsob podpory nových podnikatelských iniciativ umožňující založení obchodní společnosti za méně než jednu hodinu, s přiměřenými náklady pro podnikatele a s jedinou návštěvou jediného správního úřadu. Do července 2005 znamenalo založení společnosti v Portugalsku cestu po několika státních úřadech a bylo téměř nemožné proces dokončit za dobu kratší než 4 6 týdnů. CEC proto řešila pilotní zavedení nového systému, který snížil dobu registrace podniku, omezil složitost procesu pro podnikatele a zjednodušil správní postupy. Pilotní iniciativa On-the-Spot Firm byla vyvinuta za pouhé čtyři měsíce ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy. Po úspěšném zkrácení doby založení podniku na jednu hodinu byla iniciativa rozšířena na celou zemi s působivými výsledky: nové společnosti ušetřily více EUR a dnů a vzniklo nových pracovních míst. Po úspěchu projektu se plánují nové iniciativy včetně Členství v rozhodčím centru bez čekání a Obchodní známky bez čekání. Antŏnio Almeida Henriques Chairman, CEC-CCIC Rua Coronel Jŭlio Veiga Simão Ed. Novotecna Apartado Coimbra Portugal

6 Cena za investice do lidských zdrojů Cena za FREE Investice do Nadace pro výzkum a výuku podnikatelského ducha, Belgie Lidských zdrojů Oceňuje aktivity vedoucí ke zlepšení podnikatelského vzdělávání a školení a podpory spolupráce mezi firmami a vzdělávacími systémy. Rozvoj vzdělávacích pomůcek pro budoucí podnikatele Podnikatelské centrum SA Ida-Viru, Estonsko Podnikatelské centrum Ida-Viru má nezaměstnané přeškolovat na úspěšné podnikatele. Projekt v upadající průmyslové oblasti dosud zajistil vzdělání, pomoc při zakládání podniku a následné poradenství pro 100 místních občanů, výsledkem bylo 60 aktivně činných malých podniků v celém regionu. Jednou z nejzajímavějších složek projektu je snaha o rozvoj pozitivního psychologického životního postoje každého z účastníků předtím, než se začne věnovat dovednostem jako je účetnictví, podnikatelské plány nebo daňové otázky. I v následných konzultacích je pozornost kladena na rozvoj pozitivního postoje nových podnikatelů prostřednictvím poradců aktivně podporujících a nabízejících jejich služby. Lauri Jalonen Senior Consultant SA Ida-Viru Enterprise Center Pargi Jõhvi Estonia FREE (Fondation pour la Recherche et l Enseignement de l Esprit d Entreprendre) je nezisková organizace, která používá vzdělávání a komunikaci k tomu, aby povzbudila mladé lidi k zahájení inovačních projektů v celé řadě oborů podnikání. V kontextu Marshallova plánu pro Valonský region byla nadace FREE pověřena koordinací programu šíření podnikatelského ducha u frankofonních obyvatel Belgie, a zejména zvýšením počtu podniků zakládaných ve Valonsku. FREE pracuje s různými vzdělávacími sítěmi na celé škále akcí ve školách i na osvětě o podnikání prostřednictvím médií. Na úrovni škol podpořila mini podniky ve školách, organizovala návštěvy podniků a pomohla více než žákům základních škol realizovat osobní projekt. Sdružení rovněž vyvinulo vzdělávací pomůcku pro učitele, která má stimulovat podnikatelské vlastnosti inovačními učebními postupy. Na úrovni vysokých škol nadace iniciuje fóra, setkání studentů a podnikatelů i kluby pro studenty podnikatele. Bernard Surlemont Manager, FREE 484 Chaussée de Louvain B-5004 Bouge Belgium Pro podporu většího podnikatelského ducha mezi obyvateli je nutné přesvědčit orgány přijímající politická rozhodnutí o nutnosti a významu těchto opatření. FREE v této oblasti podala konkrétní návrhy a pracovala se sdělovacími prostředky na propagaci řady komunikačních nástrojů i na televizním pořadu o podnikání

7 Cena za Odpovědné Podnikání Město investuje do vás Autopromozione Sociale městský úřad Řím, Itálie Cena za odpovědné podnikání Oceňuje odpovědné podnikatelské aktivity podporující společenskou odpovědnost firem a udržitelné obchodní praktiky v sociální oblasti a/nebo oblasti životního prostředí. Podnikatelské centrum/podnikatelský inkubátor Nova Zagora, Bulharská republika Podnikatelské centrum/podnikatelský inkubátor ve městě Nova Zagora od svého založení v roce 2000 vypracovává série programů na podporu podnikání u celé řady místních cílových skupin, včetně lidí pocházejících z etnických menšin. V důsledku společenské a ekonomické izolace těchto menšin je rozvoj podnikání zvlášť náročný a je chápán jako proces neoddělitelně spojený s integrací do společnosti jako celku. Po vybudování prostředí, ve kterém tato část obyvatel může získat vzdělání, poradenství a počáteční podporu školeného podnikatelského poradce, začal však projekt dosahovat významných výsledků. V cílové skupině, která by byla tradičně vyloučena v důsledku nízkého vzdělání a zaměstnanosti, nadále roste počet uživatelů těchto služeb. Stanka Tacheva Chairman of the Management Board Business Centre / Business Incubator Nova Zagora 8900 Nova Zagora 52 14th January Str. Republic of Bulgaria Upřednostnění podnikatelských modelů založených na hodnotách spravedlivého obchodu, respektu k lidem a životnímu prostředí Úkolem obnovy moderního podnikání je zajistit, aby místní rozvoj probíhal v souladu se sociálním a fyzickým prostředím. Od roku 2004, kdy městský úřad v Římě tuto službu zřídil, poskytla Autopromozione Sociale podporu více než 750 začínajícím podnikům, při které byly upřednostněny hlavní zásady udržitelného rozvoje. Tato podpora vedla ke vzniku více než pracovních míst, na počátku projektu však stála koordinovaná skupina podniků a vlivných osobností s dobrými nápady týkajícími se zlepšení kvality života na předměstí. Jejím základem je zásada, podle které hospodářský růst pramení z pozitivní kulturní atmosféry, a soubor nových podniků, které společně řeší otázky udržitelného rozvoje namísto izolovaných individuálních iniciativ. Prostřednictvím přímé pomoci všech zúčastněných subjektů a veřejných výběrových řízení projekt vyústil v řadu obecných podnikatelských činností, iniciativ zaměřených na řemesla, knihkupectví, přistěhovalce a zelené» projekty. Projekt rovněž zaručil úvěrové prostředky a založil řadu center služeb podnikatelům a podpůrných zařízení pro místní podniky. Alessandro Messina Dirigente V^ U.O. Autopromozione Sociale Lungotevere de Cenci n Roma Italy

8 Velká Cena Poroty Výbor Y4 Finsko Kulturní změna, ke které došlo v podnikatelském myšlení v celém regionu středního Finska, a výsledky Y4 jsou podle mě takovým úspěchem, jakému se žádný jiný program ve Finsku ani nepřiblížil. Matti Koiranen, profesor podnikání, Univerzita Jyväskyla Velká cena poroty Zvláštní cena udělovaná uchazeči, který představí nejkreativnější a nejinspirativnější podnikatelskou iniciativu v Evropě Zvláštní uznání Přeměna středního Finska na nejpříznivější region pro podnikatele na světě Zvláštní uznání poroty získává: Obec Slovenský Grob, Slovenská republika za svou úlohu při oživení tradičního jídla, pečené husy, a jeho využití v úspěšném podnikání. Ačkoliv labužníci znali tuto gastronomickou tradici po více než 100 let, teprve živnostenské oprávnění a systematická podpora ze strany obce ji učinila základem rozvoje města. Nyní sem přijíždí každoročně lidí, aby tuto lahůdku ochutnalo v jedné z 23 restaurací ve Slovenském Grobu, z nichž každá oslavuje místní historii, tradice, lidovou hudbu a jídlo. Rock City AB, Švédsko. Rock City se popisuje jako tvůrčí místo pro hudbu, sdělovací prostředky a turistiku a poskytuje nadaným lidem příležitost ke vzdělávání a podpoře při přerodu jejich nadání a tvůrčího potenciálu v úspěšné podnikání. Nyní navštěvuje centrum více než 500 lidí denně, přičemž centrum zahrnuje Start Studio pro nové podniky, švédský rockový archiv, videolaboratoř a příležitosti ke spolupráci na místní, regionální a celostátní úrovni. V roce 2003 Obchodní komora a podnikatelé ve středním Finsku zahájili proces, který měl značně posílit provozní podporu podnikání. Klíčovým prvkem strategie bylo ocenit, motivovat a vést lidi k inovacím a vstupu do podnikání a zároveň k osvojení eticky udržitelných hodnot. Proces byl nazván Y4 podle čtyř finských slov začínajících na písmeno Y, která znamenala podporu podnikání ve společnosti pomocí spolupráce. Ideologie Y4 má věnovat při rozhodování větší pozornost podnikatelskému hledisku. Projekt spustil kulturní změnu ve středním Finsku a zvýšil podíl podnikatelů v regionu, kde byla dříve zakořeněna kultura placeného zaměstnání. Dnes Y4 zahrnuje celou řadu subjektů včetně místních podniků, volených úředníků, státních zaměstnanců, vzdělávacích institucí, studentských rozvojových podniků, farností a různých jiných podpůrných organizací. Region má i svého vlastního podnikatelského delegáta, který projekt Y4 koordinuje. Celkem se do procesu zapojilo 36 veřejných organizací ze středního Finska, z nichž každá formulovala své vlastní závazky a odhodlání k podpoře podnikání. Proces je vynikajícím příkladem nastartování dlouhodobé podnikatelské změny na regionální úrovni. Jorma Nokkala Chairman, Y4 Committee Sepänkatu 4 FI Jyäskylä Finland

9 Národní o Evropských cenách za podnikání jsou k dispozici u vašeho národního koordinátora. y Austria Hans Janik Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A-1011 Wien Tel: /5929 Fax: /93/5929 Denmark Ib Kjøller Erhvervs- og Byggestyrelsen (The National Agency for Enterprise and Construction) Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Tel: Greece Ioannis Patiris Ministry of Development Mesogion Athens Tel: Fax: Lithuania Simona Silvanavičiūtė Lithuanian Development Agency for Small & Medium-Sized Enterprises (SMEDA): Information and Analysis Division Zalgirio Str. 92 LT Vilnius Poland Ewa Swedrowska Ministry of Economic Affairs and Labour pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel: Fax: Spain Fátima Mínguez Llorente Dirección General de Política de la PYME, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio C/ María de Molina, 50-2a planta Madrid Tel: Fax: Belgium Christian Nossent Politique des PME - Service des Etudes WTC III - 27ème étage, Boulevard S. Bolivar, 30 B-1000 Brussels Tel: Fax: Estonia Epp Remmelg Economic Development Department, Ministry of Economic Affairs and Communications Harju Tallinn Tel: Fax: Hungary Márta Molnár Szabó Ministry of Economy and Transport Hold utca 17, Hungary 1054 Budapest Tel: Fax: Luxembourg Tom Theves Ministère de l Economie et du Commerce extérieur, Comité National pour la Promotion de l Esprit d Entreprise (CNPEE) 6, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Portugal Helena Duarte IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento Rua Rodrigo da Fonseca Lisboa Tel: Fax: Sweden Per Johansson NUTEK, Swedish Agency for Economic and Regional Growth Liljeholmsvägen Stockholm Tel: Liljeholmsvägen Bulgaria Nikolay Todorov Bulgarian SME Promotion Agency 1, Sveta Nedelia Sq Sofia Tel: Fax: Finland Henri Kähönen Ministry of Trade and Industry, Special Advisors/Entrepreneurship Policy Programme P.O. Box 32 GOVERNMENT FI Tel: Ireland Colm Hackett Enterprise Ireland Ballsbridge Road, Ballsbridge Dublin 4 Tel: Fax: Malta Is-Sur Saviour A. Farrugia D.P.A. Divizjoni tal-kummerc Lascaris CMR 02 Valletta Tel: Fax: Romania Ileana Modreanu National Agency for Small and Medium sized Enterprises and Co-operatives Str.Poteraşi, No.11, Sector Bucureşti Tel: Fax: UK Tim Simons Small Business Service, Trade & Industry Dept. 1 Victoria Street SW1H 0ET London Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Cyprus Andreas Nicolaou Ministry of Commerce, Industry and Tourism 1421 Nicosia Tel: Fax: France Virginie Dantard L Agence pour la Création d Enterprise (A.P.C.E.) 14 rue Delambre Paris CEDEX 14 Tel: Italy Isabella Giacosa Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività (D.G.S.P.C.) Uff. E4 via Molise Roma Tel: Fax: Netherlands Drs. J.P.J. de Maat Ministerie van Economische Zaken Postbus EC 2500 Den Haag +31 (0) Slovakia Henrich Hipča Euro Info Centre & National Agency for Development of Small and Medium-sized Enterprises Záhradnícka Bratislava Tel: Fax: Czech Republic Marie Pavlů EIC Euro Info Centre Vinohradská Prague 2, Tel: Fax: Germany Michael Holz Institut für Mittelstandsforschung Bonn Maximilianstraße Bonn Tel: Fax: Latvia Ilze Beināre Ministry of Economics of the Republic of Latvia Brivibas str. 55 LV Riga Tel: Fax: Norway Ove Haaversen-Westhassel Innovation Norway Pb Oslo Tel: Fax: Slovenia Alenka Hren JAPTI (Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije / Public agency for entrepreneurship and foreign investments of Slovenia) Dunajska 156 SI 1000 Ljublana Tel:

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání 10-11 Cena za omezení byrokracie 12-13 Cena za rozvoj podnikání 14-15 Cena za investice

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy www.eskills-guide.eu

e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy www.eskills-guide.eu e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy www.eskills-guide.eu e-leadership Odmítnutí odpovědnosti Ani Evropská komise ani žádná osoba vystupující jménem Komise

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

Zlepšení rovnosti ve zdraví

Zlepšení rovnosti ve zdraví Zlepšení rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví Souhrnná zpráva o aktivitách projektu Determine - an EU Consortium for Action on Socio-economic Determinants of Health v prvním

Více

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Problematika rozvoje otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) v Evropě

Více

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více