Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace"

Transkript

1 č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací program zaměřený na posílení kapacity těchto organizací s cílem napomoci zvýšit kvalitu jimi poskytovaných služeb. Součástí projektu je nabídka cyklu vzdělávacích seminářů, asistence při zpracování strategie budoucího rozvoje organizace a možnost čerpaní konzultačních služeb směřující k posílení rozvoje organizace. Účast v programu a nabízené aktivity budou poskytovány nevládním neziskovým organizacím zdarma. Do asistenčně-vzdělávacího programu bude přijato deset nevládních neziskových organizací působících v oblasti služeb osobám ohroženým sociální exkluzí v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, a to přednostně z okrajových částí nebo venkovského prostředí těchto regionů. Do programu se může přihlásit každý, kdo splňuje výše uvedené charakteristiky. Přihlášku, kterou lze stáhnout na v sekci informace pro žadatele, projekt Strategie stačí doručit do , a to buď v elektronické podobě na adresu poštou či osobně na adresu Sdružení pro vzdělávání komunit,, Ústí nad Labem. Projekt Strategie podpora posílení kapacit a profesionalizace fungování nevládních neziskových organizací poskytujících služby skupinám ohroženým sociální exkluzí v euroregionu Labe byl zahájen na konci roku 2005 a bude ukončen v březnu roku Od března 2006 po dobu dvanácti měsíců absolvuje deset vybraných nevládních neziskových organizací šest 1-2 denních seminářů zaměřených na posílení klíčových kompetencí pro fungování nevládních neziskových organizací. V rámci asistenčního bloku bude navíc každé organizaci přidělen zkušený konzultant, který bude asistovat při tvorbě a naplňování rozvojového plánu organizace. Nevládní neziskové organizace mimo vzdělávání budou moci čerpat dotaci až Kč na nákup konzultačních a poradenských služeb dle vlastního výběru potřebných k jejich dalšímu rozvoji. Petr Veselý, Tel: KONEC Petr Veselý Podrobné informace o programu včetně motivační přihlášky lze stáhnout na webových stránkách partnera projektu na v sekci informace pro žadatele, projekt Strategie nebo je lze včetně dokumentace získat přímo v sídle Sdružení pro vzdělávání komunit,, Ústí nad Labem. Projekt Strategie je realizován díky podpoře Evropské unie a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Nositelem projektu je Sdružením pro vzdělávání komunit, o.s., partneři, Centrum komunitní práce, o.s. a Úřad práce v Ústí nad Labem.

2 č. 1/2006 Ústí nad Labem, 9. března korun týdně pro neziskový sektor Každý týden uvolní se sídlem v Ústí nad Labem v průměru ,- Kč na podporu neziskových organizací, které sídlí nebo realizují své aktivity v euroregionu Labe (okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Ve srovnání s rokem 2004, se loni rozdělená částka zvýšila celkově o ,- Kč. Tento pozitivní trend má na svědomí úspěšná spolupráce nadace s místními dárci jak z řad firem tak jednotlivců. Nadace se pro mnohé stala spolehlivým a profesionálním partnerem pro naplňování jejich dárcovských aktivit. Management nadace předpokládá, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v dalších letech. Svůj úspěch nadace spatřuje v zavedení takzvaného systému fondů. Lze si ho představit jako soustavu jednotlivých účtů, na které jsou vkládány finanční prostředky dárci a vydávány na rozličné dobročinné aktivity neziskových organizací. Fond si může založit jak jednotlivec, tak obchodní společnost. Podle jakých pravidel bude fond fungovat je vždy na domluvě mezi nadací a zakladatelem fondu. Při zakládání systému fondů v roce 2003, jsme se inspirovali ve Spojených státech, kde je běžnou praxí. Ve většině případů nese fond jméno svého zakladatele, ať už je to název společnosti nebo jméno rodiny či jednotlivce. Zakladatel je také ve většině případů prvním vkladatelem, resp. dárcem finančních prostředků do fondu. Teprve po vložení finančních prostředků může fond začít oficiálně fungovat. Za jakým účelem, a podle jakých pravidel budou finanční prostředky používány, určí ve spolupráci s nadací zakladatel fondu. uvedl Tomáš Krejčí, ředitel nadace. Základním kamenem nadace je otevřený grantový fond, v kterém se spojují finanční prostředky dárců s ročními výnosy z nadačního jmění nadace. Jedná se o fond, z kterého jsou uspokojovány potřeby neziskových organizací pomocí otevřených grantových kol. Otevřená grantová kola fungují jako veřejná výběrová řízení, do kterých se mohou přihlásit neziskové organizace, která splní kritéria vyhlášená nadací. Tímto způsobem je přerozdělena přibližně třetina financí, s kterými nadace disponuje. Zbylé dvě třetiny jsou rozdělovány formou speciálních otevřených grantových kol, které jsou hrazeny pouze z finančních prostředků dárců a jimi jsou i určována kritéria grantových kol nebo jsou přímo poukázány dárcem vybraným neziskovým organizacím. Nejbližší uzávěrka pro příjem žádostí o finanční prostředky od Komunitní nadace je pátek 31. března V rámci 11. otevřeného grantového kola se mohou o granty ucházet neziskové organizace, které sídlí nebo budou své aktivity realizovat v regionu, který nadace podporuje a to jsou okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Toto grantové kolo je zaměřeno na podporu začínajících a malých neziskových organizací. Proto bude při hodnocení projektů přihlíženo k faktu, zda rozpočet organizace nepřesahuje 1 milión korun, a jak dlouho organizace funguje. Částka, o kterou se mohou neziskové organizace ucházet je ,- Kč na jeden projekt. sdělil Petr Veselý, grantový manažer nadace. Neziskové organizace, které chtějí u Komunitní nadace žádat o finanční podporu, mohou své projekty konzultovat do 24. března 2006 s grantovým manažerem Petrem Veselým, je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 380 projektů v celkové hodnotě přes 13 mil. v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

3 č. 3/2006 Ústí nad Labem, 31. května 2006 Neziskové organizace mají peníze na další rok Středa 31. května 2006 stejně jako před rokem se v sídle společnosti Měď Povrly a.s. sešli zástupci, představitelé neziskových organizací a vedení společnosti Měď Povrly. Důvodem k setkání bylo podepsání smluv, na základě kterých obdrží vybrané neziskové organizace finanční prostředky na aktivity realizované v roce V letošním roce společnost vybrala z doručených žádostí sedm neziskových organizací, které si mezi sebe rozdělí celkem ,- Kč. I letos společnost vybírala ve spolupráci s Komunitní nadací neziskové organizace, které společnost oslovily s žádostí o finanční pomoc. Rozhodli jsme se podpořit sedm neziskových organizací. Mezi nimi jsou jak organizace, s kterými spolupracujeme delší dobu, tak organizace nové, jejichž žádosti jsme se rozhodli vyhovět. Uvedl generální ředitel společnosti Měď Povrly a.s. ing. Ladislav Plinta. Mezi podpořenými organizacemi jsou Tělovýchovná jednota Povrly, Svaz tělesně postižených v ČR, Klub důchodců v Povrlech, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Sdružení FOKUS Ústí nad Labem a nově Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených. Společnost Měď Povrly a.s. podporuje neziskové organizace ve spolupráci s Komunitní nadací od roku Před rokem svou spolupráci a rozhodnutí každoročně darovat finanční prostředky na charitativní projekty rozšířila založením dárcovského fondu Měď Povrly při Komunitní nadaci. Dárcovský fond Měď Povrly je jedním z šesti fondů tohoto zaměření, který nadace administruje. Dárcovský fond nese jméno svého dárce a je svým charakterem uzavřený, tzn., že do něj přispívá pouze ten dárce, který jej založil. Po dohodě s nadací pak dárce určuje jaké organizace a projekty jsou z fondu podporovány, zda se tak děje na základě otevřených výběrových řízení, které nadace pro dárce zorganizuje, či zda si dárce určí příjemce své dobročinnosti vlastními silami. Výhodou dárcovského fondu oproti klasickému firemnímu dárcovství, kdy firma sama podporuje každoročně několik vybraných organizací, je především v jednoduchosti, transparentnosti a ekonomičnosti celého procesu. Vysvětlila Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Společnost Měď Povrly a.s. od roku 2002 podpořila 24 projektů neziskových organizací, které působí v okresech Ústí nad Labem a Děčín v celkové částce ,- Kč. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za deset let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 300 projektů v celkové hodnotě přes 10 mil. v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

4 č. 4/2006 Ústí nad Labem, 13. června 2006 Nadace uspořádala první benefiční večeři Úterý 13. června 2006 dnes večer pořádá na zámečku Větruše první benefiční večeři, na kterou přijal pozvání velvyslanec Spojených států amerických v Praze, Jeho Excelence pan William J. Cabaniss a další významní představitelé regionu zejména z podnikatelské sféry. Výtěžek z benefiční večeře půjde na navýše základního jmění Komunitní nadace. Benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají významní představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu jak dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi. Proto jsme se rozhodli přenést tento motiv i do našeho regionu a uspořádat první benefiční večeři, na niž přijal pozvání velvyslanec Spojených států amerických, Jeho Excelence pan William J. Cabaniss. uvedl Tomáš Krejčí, ředitel Komunitní nadace. Hlavní aktivitou je poskytování příspěvků (grantů) potřebným organizacím a jednotlivcům v euroregionu Labe, tj. na Děčínsku, Litoměřicku, Teplicku a Ústecku. Jedná se přitom o podporu projektů z nejrozmanitějších oblastí lidské činnosti, od oblasti sociálně zdravotní, přes oblast kultury a umění, vzdělávání, až po oblast životního prostředí. Podpora těchto projektů probíhá v tzv. otevřených grantových kolech, ve kterých jsou transparentně a kvalifikovaně vybrány ty nejlepší projekty, pro které se podaří zajistit prostředky. Neméně významným úkolem Komunitní nadace je dbát na její stabilitu a dlouhodobou udržitelnost navyšováním základního jmění, jehož výnosy jsou využívány ve prospěch potřebných. V tomto ohledu spolupracujeme s americkou nadací The Charles Stewart Mott Foundation, která nás již devátým rokem podporuje. Podaří-li se naší nadaci získat do konce letošního roku Kč, obdrží od jmenované americké nadace stejnou částku určenou na navýšení svého základního jmění. To je dobrý základ pro další rozvoj charitativní činnosti Komunitní nadace, bez jejíhož přispění by nemohly dětské domovy, ústavy pro seniory, střediska rané péče a mnohé další neziskové organizace poskytovat kvalitní péči. A právě na navýšení základního jmění nadace půjde výtěžek z benefiční večeře. vysvětlila Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Benefiční večeře se setkala u pozvaných hostů s pozitivní odezvou. V několika případech se stalo, že pozvaní i přesto, že se omluvili, zaslali finanční příspěvek na účet nadace. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří naše úsilí o navýše základního jmění nadace podpořili. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroregionu Labe. Za třináct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 350 projektů v celkové hodnotě přes 12 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

5 č. 5/2006 Ústí nad Labem, 19. června 2006 Malé neziskové organizace dostaly příležitost pozvala na slavnostní podpisování smluv vítěze 11. otevřeného grantového kola. Grantové kolo, které mělo uzávěrku pro příjem žádostí 31. března 2006 bylo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací. Upřednostňovány tedy byli ti předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Do 11. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 54 projektů neziskových organizací působících či realizujících své projekty v oblasti Euroregionu Labe, respektive na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 15 projektů neziskových organizací v celkové výši ,- Kč. Vítězné projekty jsou zaměřeny na různorodé aktivity, od kultury a umění, přes sociální služby k životnímu prostředí a začnou běžet od 1. července 2006 do 30. června Ústečané se mohou například těšit na umění v ulicích města Ústí nad Labem, které realizuje občanské sdružení Anymous Art, nezávislé sdružení autorů; lidé v okrese Děčín na rekonstrukci rozhledny na Vlčí hoře, o kterou se postará Klub českých turistů z Krásné Lípy a na Litoměřicku si mohou zkusit vyrobit ruční papír v rámci projektu Paper University aneb Jak se dělá papír, pod odborným vedení zástupců z občanského sdružení Dílna ručního papíru. uvedl Petr Veselý, grantový manažer nadace. I v případě 11. otevřeného grantového kola platí, že poptávka převyšuje nabídku. Ke dni uzávěrky jsme obdrželi 54 žádostí od 48 místních neziskových organizací. V součtu neziskové organizace poptávaly 1 milión Kč. Bohužel nadace mohla podpořit pouze 20% žádostí. řekla Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Na ty organizace, na které se finanční prostředky nedoslaly a byly posouzeny hodnotící komisí jako kvalitní, byly umístěny do tzv. zásobníku projektů. Zásobník je nabízen firmám, s kterými nadace spolupracuje. Naši dárci si mohou ze zásobníku vybrat projekt, který se jim líbí. My v nadaci se pak postaráme o veškerou administrativu. uvedla Niklová. Neznamená to však, že podpořit neziskovou organizaci mohou pouze současní dárci nadace. Do konce června se může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem dlouhodobě podporovat dobré nápady v okrese Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

6 č. 6/2006 Tisková zpráva I dárcovství by mělo mít svůj řád Ústí nad Labem, 4. října 2006 Dnes se v sídle společnosti Severočeská plynárenská, a.s. na Klíši sešlo více než dvacet zástupců firem sídlících v okrese Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Ti se přišli seznámit s výsledky výzkumu na téma firemní dárcovství na Ústecku realizovaného Komunitní nadací Euroregionu Labe, a zároveň projednat deklaraci směřující k vytvoření standardů kultury firemního dárcovství. Tyto aktivity jsou součástí projektu s názvem Transparency, který je podpořen Evropskou komisí, z DG Justice, Freedom and Security. Dotazníkové šetření, které probíhalo během prázdninových měsíců, zahrnovalo 120 firem, přes velké zahraniční korporace, až po ryze české firmy, od velkých akciových společností se stovkami zaměstnanců, až po malé společnosti do padesáti zaměstnanců. Na otázky typu kolik prostředků věnovala vaše společnost v minulém roce nebo na základě jakých kritérií vybíráte organizace, které podporujete, odpověděla nadaci každá pátá oslovená firma. "Domníváme se, že pozitivní zprávou pro místní neziskový sektor může být fakt, že firmy, které zaslaly vyplněný šestistránkový dotazník, se již firemnímu dárcovství věnují a bez výjimky se mu chtějí věnovat v budoucnu. O tom svědčí i fakt, že tyto firmy věnovaly minulý rok na dobrou věc v součtu přes 28.5 mil. Kč." Řekl ředitel Komunitní nadace Tomáš Krejčí. Nicméně je stále co zlepšovat. Komunitní nadace chce nadále se společnostmi pracovat a postupně vytvořit minimum kultury firemního dárcovství. Mělo by se jednat o jakési desatero, které vznikne na základě konsenzu a mělo by firmám napomoci v efektivním darováním a ve zlepšení komunikace s neziskovým sektorem. "Firmy jsou každý měsíc osloveny množstvím neziskových organizací i množstvím jednotlivců, kteří žádají o finanční prostředky na nejrůznější aktivity. A protože zdroje jsou vždy omezené, musí management zvažovat, jaké žádosti dá přednost, a kterou bude muset zamítnout. Neziskové organizace na druhé straně očekávají jasná pravidla pro žádání a zdůvodnění případných zamítavých rozhodnutí, která většinou nepřichází. Rádi bychom z pozice regionální nadace, která rozděluje finance neziskovému sektoru přes deset let, pomohli zprostředkovat dialog mezi firmami a neziskovým sektorem s takovým výsledkem, aby vznikla spokojenost na obou stranách." Řekla Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. Celý proces týkající se přijetí minima kultury firemního dárcovství bude ukončen pravděpodobně do konce letošního roku. Zda neziskové organizace pocítí změnu, bude záležet na zahrnutí navržených zlepšení do strategií jednotlivých společností. Projekt Transparency, jehož součástí je i analýza firemního dárcovství, vyvrcholí konferencí, která se koná v Ústí nad Labem dne je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

7 č. 7/2006 V Ústí nad Labem, dne 20. listopadu 2006 Konference otevřela dvě témata transparentnost a rozvoj komunitních nadací v ČR První konferenci se zahraniční účastní uspořádala na konci měsíce října v Interhotelu Bohemia v Ústí nad Labem. Konference s názvem Dvoukonference byla časově i tématicky rozdělena do dvou bloků. První den byl věnována transparentnosti procesů na místní úrovni a to v oblastech transparentnost firemního dárcovství, transparentnost grantových mechanismů veřejné správy a transparentnost fungování a hospodaření nevládních neziskových organizací, druhý den byl zaměřen na rozvoj komunitních nadací v České republice. Na padesát účastníků konference se sjelo do Ústí nad Labem nejenom z různých koutů České republiky, ale i z Německa, Polska, Bulharska, Slovenska a Spojených států amerických. Základním východiskem prvního dne konference bylo téma transparentnosti. Na transparentnost bylo nahlíženo zásadně jinak než na téma kontroly. Transparentnost byla pojímána jako otázka otevřeného hledání a sdílení určitého typu jednání, standardních forem a postupů, jako otázka kultivace prostředí, důvěry a zájmu. Otázka nalézání dlouhodobého úzu, kdy na jedné straně stojí dobrovolný závazek a rozhodnutí příslušného subjektu učinit něco z toho, co koná o své vůli, veřejně přístupné a na straně druhé pak zájem o takovou činnost, o její výsledky a o způsoby dosahování cílů. Naproti tomu transparentnost jako povinnost, kterou lze vynucovat, je nasměrována jinam, jejím výsledkem je uzavření tématu do nalinkovaných plošných řešení, převedení odpovědnosti na kontrolu a na garanta vymahatelnosti kontrolních mechanismů. V takovém případě nejde o účast a spoluodpovědnost za formování standardů jednání a společenské praxe, ale o to, co nám ještě projde, jestli nás chytí nebo ne a jestli bude dost důkazů. Z porovnání uvedených protipólů v základním přístupu k věci je snad zřejmé, proč jsme v rámci projektu v přístupu k transparentnosti zdůrazňovali především otevřenost, dobrovolný závazek a deklaratorní princip. uvedl Jan Kroupa z organizace Podnos, která je jedním z partnerů projektu Transparency of Procedures at local level. Přihlášení se k deklaraci a přijetí minima je proces, o který se starají tři nadace. Nadace Vltava na jihu Čech intenzivně komunikuje s představiteli veřejných správ, Nadační fond Via Vitae na Ostravsku spolupracuje s představiteli neziskových organizací a v severních Čechách podněcuje spolupráci se zástupci firem. Na programu druhého dne konference byla problematika rozvoje komunitních nadací v ČR. Budování komunitních nadací je celosvětovým procesem započatým ve 20. letech minulého století ve Spojených státech amerických, v 70.letech vznikaly první komunitní nadace v západní Evropě a v 90.letech vznikaly první komunitní nadace i ve střední a východní Evropě. Nicméně, faktem zůstalo, že i přes masivní rozvoj komunitních nadací v Evropě, byla stále jedinou komunitní nadací v ČR, která se k tomuto konceptu otevřeně hlásila. To by se mělo v nejbližších letech změnit. Symbolicky hodinu před zahájením druhého dne konference, v pátek , se v Ústí nad Labem sešla ustavující schůze občanského sdružení A.K.N. (české asociace komunitních nadací a komunitní nadace podporujících subjektů). Cílem A.K.N. je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát; podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci, a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. A.K.N. se vnitřně člení na dvě organizační části. První část, nadační, tvoří nadace nebo nadační fondy přihlášené ke komunitnímu zaměření činnosti. Druhou část, podpůrnou, tvoří subjekty, které se různými způsoby podílejí na šíření a podpoře myšlenky působení komunitních nadací, např. samy směřují ke vzniku komunitní nadace, pomáhají komunitním nadacím nebo jejich vzájemným stykům, vytvářejí pro ně podmínky atd. Prvními členy nadační části se staly Komunitní nadace Euroregionu Labe, Nadace Vltava a Nadační fond Via Vitae. Prvními členy podpůrné části se stali Jiří Bárta, ředitel

8 Nadace VIA, občanské sdružení Echo Moravia (Iniciativa pro vznik komunitní nadace v Břeclavi a Hodoníně), občanské sdružení Podnos, občanské sdružení NETT. Konferenci uspořádala ve spolupráci s partnery projektů občanským sdružením PODNOS, Nadací Vltava, Nadačním fondem VIA VITAE, Komunitnou nadáciou Prešov a občanským sdružením NETT za finanční podpory Evropské komise, DG - justice, freedom and security v rámci programu "Actions in support of civil society in the Member States which acceded to EU on 1st May 2004" a Nadace VIA v rámci programu Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

9 č. 8/2006 Ústí nad Labem, 14. prosince 2006 Hodnotící komise rozhodla 450tis. pro neziskové organizace pod stromeček Dva a půl měsíce čekaly neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem přihlášené do 12. otevřeného grantového kola na verdikt hodnotící komise, zda dostanou žádané finanční prostředky. Sedmnáct organizací z 57 přihlášených obdrželo radostnou zprávu o tom, že dnes si mohou přijít podepsat smlouvu o nadačním příspěvku na rok rozdělila, podobně jako před rokem, částku ,- Kč. Podpořeným organizacím budou finanční prostředky připsány na účet ještě před koncem letošního roku. Osmičlenná hodnotící komise, která je sestavena ze zástupců neziskového, podnikatelského a státního sektoru reprezentující také čtyři podporované regiony, neměla jednoduché rozhodování. Podávané žádosti nejsou pouze z jedné oblasti, ale promíchávají se zde žádosti s různým zaměřením přes kulturu a umění, vzdělávání a lidské zdroje až po sociální služby. Po čtyřhodinovém jednání hodnotící komise dospěla k verdiktu, který ještě musela předložit správní radě nadace. Ta rozhodnutí komise schválila a tak již nic nebránilo v cestě zveřejnění výsledků. Nadace po zveřejnění výsledků domlouvá s jednotlivými zástupci podpořených organizací náležitosti smluv, které vymezují použití finančních prostředků a povinnosti vůči nadaci, zejména náležitosti závěrečného vyúčtování. S organizacemi jsme během realizace projektu, což je ve většině případů dvanáct měsíců, v kontaktu. Kontakt probíhá buď po u nebo osobní návštěvou v organizaci. Jsme si vědomi toho, že během realizace projektu mohou nastat nějaké změny či se objevit problémy, které je třeba řešit. Nicméně vše je o domluvě. Krajní varianta je navrácení finančních prostředků, což už se také několikrát stalo, ale vždy to bylo po dohodě mezi námi a danou organizací. Zatím jsme nikdy nebyli v situaci, abychom požadovali navrácení peněz a organizace tak neučinila. uvedl Petr Veselý, grantový manažer nadace. Po zveřejnění výsledků 12. otevřeného grantového kola se nadaci obrátilo také několik organizací s dotazem na důvody nevyhovění jejich žádosti o finanční prostředky. Důvodů pro nevyhovění žádosti je několik. První možnost je nesplnění požadavků po stránce formální, což znamená, že organizace zapomněla přiložit povinné přílohy, projekt doručila po datu uzávěrky či nedodala požadovaný počet kopií. Další možností může být nesplnění zadaných kritérií grantového kola, na které je kladen nadací důraz či nízké bodové ohodnocení členů hodnotící komise. Avšak nejvíce limitujícím faktorem při rozhodování o podpoření či nepodpoření projektu je množství finančních prostředků, které máme v danou chvíli k dispozici. řekla Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci. V grantovém kole, kde maximální výše podpory jednoho projektu byla stanovena na Kč, jsou rozdělovány prostředky pocházející z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu a z příspěvků místních dárců. je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

10 č. 9/2006 Ústí nad Labem, 21. prosince 2006 Sbírka na dětský domov potrvá jen tři hodiny Místní ve spolupráci se společnostmi podílejícími se na výstavbě dálnice D8 uspořádala nejkratší veřejnou sbírku v historii. Probíhat bude pouhé tři hodiny, a to během slavnostního setkání téměř šesti set padesáti významných hostů z České republiky a Německa, kteří společně otevřou dálnici D8 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Všechny dodavatelské firmy, které se podílely na stavbě, přislíbily dar v celkové hodnotě 300 tisíc korun. Vybrané finanční prostředky budou použity na vnitřní vybavení dětského domova v Tisé. O dálnicích, silnicích a mostech se říká, že jsou symbolem sbližování lidí. Chtěli jsme, aby nový úsek dálnice D8, při jehož výstavbě spojilo síly šest největších stavebních firem v zemi, naplnil tuto symboliku ještě v další rovině. Tato sbírka je také takovým mostem, jenž zároveň pomůže těm, kteří to nejvíce potřebují. A věřím, že se nám pro tuto myšlenku podaří získat co nejvíc lidí, říká František Polák z jedné z dodavatelských firem, které se na vybudování dálnice D8 podílely. Každá ze společností, Skanska, Metrostav, Stavby silnic a železnic, Strabag, Firesta a JHP mosty, věnovala 50 tisíc korun. Dar od dodavatelských firem v celkové výši 300 tisíc korun ještě doplní finanční prostředky, které budou sbírat dobrovolníci do připravených kasiček v průběhu konání slavnostní akce., která sídlí v Ústí nad Labem a finančně podporuje neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, zajišťuje zejména administrativní stránku spojenou s konáním veřejné sbírky. I když sbírka bude trvat jen několik hodin, musel ji povolit příslušný krajský úřad, který bude kontrolovat i závěrečné vyúčtování. O pomoc s organizováním sbírky jsme byli požádání sdružením firem již před několika měsíci. Bylo třeba vymyslet způsob, jakým oslovit během několika hodin přes šest set hostů, kteří přijdou na zimní stadión a to tak, aby akt darování byl co nejjednodušší a účel využití prostředků, co nejsrozumitelnější. Domnívám se, že obojí se nám podařilo. uvedl ředitel nadace Tomáš Krejčí. Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě rozhodnutí č. j. 254//SČaKŽU/175523/ a její výtěžek bude převeden na účet Dětského domova v Tisé na začátku roku je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroregionu Labe. Za třináct let své činnosti (bývalá Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 mil. Kč v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdroje. Více viz.

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET Tisková zpráva 8. prosince 2010 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, 40001 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475208258, katka@komunitninadace.cz Josef Vejlupek,

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Základní charakteristika respondentů průzkumu:

Základní charakteristika respondentů průzkumu: Jak jsme na tom s firemní filantropií v okrese Ústí nad Labem (výsledky výzkumu 2006) Výzkum firemní filantropie mezi firemními subjekty působícími v okrese Ústí nad Labem realizovala v srpnu 2006 Komunitní

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2. LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2. LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 29. otevřeného grantového kola se zaměřením: 1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2.

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Tisková zpráva Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Ústí nad Labem, 16. února 2007 - Deset nevládních neziskových organizací poskytujících sociální služby v euroregionu Labe

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

1. IDENTIFIKACE MAS. MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, Dolní Břežany IČ

1. IDENTIFIKACE MAS. MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, Dolní Břežany IČ MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje: Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR 1. IDENTIFIKACE MAS

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s.

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s. GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s. KOZEL LIDEM RADEGAST LIDEM PRAZDROJ LIDEM MANUÁL K PODÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI v systému GRANTYS Poslední verze: 15. června 2016 Obecné informace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Sídliště žije Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení aktivit místní komunity na sídlištích.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia. Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

1. IDENTIFIKACE 2. VYMEZENÍ VÝZVY 3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. IDENTIFIKACE 2. VYMEZENÍ VÝZVY 3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podbrdsko o.s. vyhlašuje: Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu (spolupořádání akce) v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR 1. IDENTIFIKACE

Více

Městská část Praha - Suchdol

Městská část Praha - Suchdol Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, 165 00 Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PŮSOBÍCÍCH V MĚSTSKÉ

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 10. 03. 2009 č. 06/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení a vymezení

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2016 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Rada kvality České republiky Asociace společenské odpovědnosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR P3 People, Planet, Profit CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Podnikáme odpovědně STATUT

Více

OBEC HRUŠOVANY U BRNA

OBEC HRUŠOVANY U BRNA OBEC HRUŠOVANY U BRNA Pravidla pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro oblast kultury a spolkové činnosti, pro období 2014-2018 Tato pravidla upravují postupy

Více