Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Ošetřovatelský proces u nemocné s onemocněním mléčné žlázy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 VVV prsu 1 Amastie Vrozené chybějí 1 nebo obou prsů i s bradavkou, často i defekt m. Pectoralis Atelie Chybění bradavky Hypoplazie, mikromastie Nedokonalý vývoj prsu a bradavky Polymastie, polytelie Nadpočetné prsní žlázy s bradavkami v rudimentální liště od axily k tříslům (1 nebo oboustranně)

3 VVV prsu 2 Mamma accesoria, mamma aberans Mléčná žláza mimo mléčnou lištu riziko ca prsu Gigantomastie Nadměrně vyvinuté prsy Spojeno s bolestmi zad Terapie VVV v rukou plastického chirurga

4 Záněty prsu 1 Nespecifická mastitida Puerperální mastitida Vzestupná infekce S. aureus z nosohltanu kojence Retence mléka + ragády bradavky predisponují S. epidermidis u nekojících, často přechod do chronicity Prs je bolestivý, zarudlý, prosáklý, TT, třesavka a zimnice Komplikace absces Dg. - snadná, UZ (při absesu) Th. ATB Oxacilin...

5 Záněty prsu 2 Ledování Absces incize a zadrénování Laktace důkladně prs vyprázdnin, co dítě nevypije, odstříkat Granulomatózní mastitidy Nejasná etiologie po graviditě, během užívání HA Reakce na silikonový preparát, únik silikonového gelu z implantátu

6 Záněty prsu 3 Tuberkulozní mastitida Specifické mastitidy Sekundárně z lymfatických uzlin, hematogenně pouze vzácně

7 Nezhoubná onemocnění prsu 1 Dysplastická nemoc, mastopatia fibrocystica Etiologie Hormonálně podmíněné (estrogeny) po menzes nedojde k involuci hypertrofického sekrečního epitelu cysty nebo hypertrofická fibrózní tkáň Různé histologické nálezy některé riziko ca Příznaky Mastodynie Patologická sekrece z bradavky Dg. Klinika, histologie

8 Nezhoubná onemocnění prsu 2 Th. Pravidelná dispenzarizace Extirpace cysty Hormonální terapie Secernují prs Etiologie Patologická sekrece nejčastěji v reprodukčním věku intraduktální papilom nebo papilomatoza duktů, ca Příznaky Barva a charakter sekretu vodnatý, řídký, krvavý, hnisavý,nazelenalý, hnědý...

9 Nezhoubná onemocnění prsu 3 Dg. Fyzikální vyšetření UZ Cytologie sekretu Kontrastní duktografie (ne často = bolestivé) nasondování duktu + aplikace vodného kontrastu Th. Sonda duktu + resekce Krvavý sekret riziko ca resekce centra prsu

10 Nezhoubná onemocnění prsu 4 Fibroadenom Etiologie Opouzdřený benigní nádor nejčastěji u dívek a do 30 let Příznaky Hmatný, dobře ohraničený, elastický Dg. Klinika, UZ Th. Dispenzarizace u mladých dívek do 30 let Extirpace po 35. roce riziko malignizace

11 Nezhoubná onemocnění prsu 5 Fyloidní nádory (cystosarcoma phyllodes) Méně časté onemocnění, v benigní, přechodné a maligní variantě Nejčastěji u žen v produktivním věku Příznaky Pomalý růst, dobře ohraničený, dorůstá ohromných rozměrů často vyplní celý prs Časté recidivy Dg. Klinika, radiodiagnostika Th. - extirpace, recidivy = mastektomie+onkol. léčba

12 Onemocnění prsu u mužů 1 Gynekomastie Pubertální hypertrofie jednostranné nebo oboustranné zbytnění let hormonálně přechodné Zbytněním tukového polštáře Indukovaná hormonálně při léčbě ca prostaty Th. - konzervativní, případně extirpace žlázy Karcinom prsu Ojedinělé, ovlivněno estrogeny z varlat U starších mužů a s Klinefekterovým syndromem Th. - mastektomie, komplexní onkologická léčba jako u žen (Vodička, 2006)

13 Karcinom prsu 1 Nejčastější zhoubný novotvar u žen Etiologie Neznámá, známé jsou rizikové faktory 1) Genetická predispozice 3 a více násobné zvýšení rizika při onem. nejbližšího příbuzenstva (babička, matka, teta, sestra) 2) Hormonální faktory Časná menarché, pozdní menopauza, bezdětné, primirapa až po 30.roce, nekojící nebo kojící krátkou dobu, hormonální léčiva (substituční léčba )

14 Karcinom prsu 2 3) Faktory ovlivňující imunitu Ionizační záření, imunosuprese, chemoterapie 4) Druhostranný karcinom Až 5x zvýšení rizika 5)Traumata prsu, operace benigních onem. v minulosti 6) Životní prostředí 7) Životní styl Strava (tuky...), pohybová aktivita, kouření... PREVENCE všechny + více ženy s rizikem

15 Karcinom prsu 3 Postižení: Horní zevní kvadrant nejčastější - 45% Centrum prsu 25% Ostatní kvadranty horní vnitřní 15% dolní vnitřní 5% dolní zevní 10% (Vodička, 2006) Histologické rozdělení Neinvazivní karcinom = karcinom in situ Duktální ca in situ z epitelových buněk mlékovodů Lobulární ca in situ z epitelových buněk mamárních lobulů

16 Karcinom prsu 4 Invazivní karcinom Duktální až 80% všech Lobulární Inflamatorní (erysipeloidní, zánětlivý) nejzávažnější forma s velmi špatnou prognózou časné meta do plic, kostí a jater 5 leté přežití pouze 5-10% Pagetův ca bradavky vzácný, kolem 60.roku života Metastázy primární tumory ledvin, lymfomy Prognóza závisí na: Stádiu nemoci

17 Karcinom prsu 5 Věku Biologické povaze tumoru Strategii léčby Klasifikace TNM Klinický obraz Neostře ohraničený hmatný útvar Patologická sekrece Vpáčení bradavky Asymetrie prsů

18 Karcinom prsu 6 Změna barvy a vzhledu kůže pomerančová kůra - nad místem rezistence Hmatné uzliny v axile tuhé a fixované (pakety) pokročilá forma Diagnostika Anamnéza Mamární screening Organizovaná, kontinuální snaha časného záchytu preventivním vyšetřováním prsu x za 2 roky mamografické vyšetření, ev. SONO

19 Karcinom prsu 7 Fyzikální vyšetření Pohledem Pohmatem Vyšetření prsou + uzlin v axile a subklavikulárních Zobrazovací vyšetření Mamografie Sonografie CT generalizace a meta do mozku, plic, jater MR možnost odlišit benigní léze od maligních Scintigrafie skeletu RTG hrudníku, skeletu

20 Karcinom prsu 8 Laboratorní metody Hematologie KO, FW Biochemie Moč Tumorové markery CEA a CA 15-3 Cytologické vyšetření sekret z bradavky Biopsie ložiska Vakuová biopsie mamotom pod tlakem získaný materiál. Z jednoho vpichu libovolný počet odběrů

21 Karcinom prsu 9 Terapie Řídí se stádiem, velikostí prsu, celkovým stavem ženy, habitem, vedlejším onemocněním... Onkolog, chirurg, radioterapeut Stádium I. Radikální modifikovaná mastektomie celý prs + fascia pektoralis, prsní sval se ponechává Prs šetřící operace (záchovná) odstranění nádoru s bezpečnostním lemem Lumpektomie, kvadrantaktemie, parciální resekce RT s odstupem 4 týdnů po operaci Dispenzarizace v 3 měsíčních intervalech (Vodička, 2006)

22 Karcinom prsu 10 Stádium II. Modifikovaná mastektomie - + adjuvantní CHT (po menopauze při Θ receptorů v nádorových buňkách) Pozitivita receptorů antiestrogeny Tamofixen Stadium III. Neoadjuvantní CHT, příp. RT Poté radikální operace mastektomie nebo záchovná + exanterace axily Adjuvantně pokračování CHT, současně s RT Při pozitivitě také antiestrogeny Před menopauzou v úvahu ovarektomie (Vodička, 2006)

23 Stádium IV. Symptomatická Karcinom prsu 11 Sanační mastektomie výjimečně krvácející, rozpadající se nebo infikované tumory paliativní zákrok Hormonální Farmakoterapie Cytostatika alkylační, antimetabolity, rostlinné alkaloidy, platinová cytostatika Dietoterapie dle zákl. onemocnění Radioterapie Biologická léčba (Vodička, 2006;

24 Karcinom prsu 12 Inflamatorní ca Neoadjuvantní CHT, po ústupu nemoci mastektomie Záchovné operace indikace Velikost nádoru, nádor na periferii, negativní palpační nález v axile Histologicky příznivý typ, přání nemocné Sentinelová uzlina odstranění pouze jí = snížení výskytu pooperačních komplikací lymfedém, poruchy hybnosti HK) (Vodička, 2006)

25 Karcinom prsu 13 Dispenzarizace První 3 roky pravidelné 3měsíční kontroly Do 10.roku každých 6měsíců Poté 1x ročně Epitézy protetická pomůcka Rekonstrukční operace plastikem cca po půl roce (Vodička, 2006)

26 Ošetřovatelské diagnozy 1 Záleží na stádiu, typu terapie, délce trvání onemocnění... Efektivní léčebný režim Riziko deficitu tělesných tekutin Riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin Porušené vyprazdňování moče Riziko zácpy Průjem Porušený spánek Zhoršená pohyblivost Únava Deficit sebepéče při koupání a hygieně Deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku Deficit sebepéče při jídle Deficit sebepéče při vyprazdňování Deficit znalostí Ochota doplnit deficit znalostí Beznaděj Bezmocnost Porušený obraz těla Riziko situačně snížené sebepéče

27 Ošetřovatelské diagnozy 2 Sexuální dysfunkce Dysfunkční smutek Úzkost Anticipační smutek Strach Neefektivní zvládání zátěže Riziko duchovní nouze Oslabené přizpůsobení Riziko infekce Akutní bolest Porušená tkáňová integrita Nauzea Porušená kožní integrita Riziko pádů

28 Ošetřovatelská péče 1 P+V tekutin, kožní turgor Péče o vyprazdňování Aplikace léků dle ordinace lékaře Analgetika, infúze... Péče o drény, další invazivní vstupy Péče o operační ránu Péče o odpočinek a spánek Prevence TEN Dle potřeby dopomoc v sebeobslužných činnostech Prevence lymfedému HK

29 Ošetřovatelská péče 2 Edukace Vhodný oděv (přírodní materiály), možnosti epitéz, ev. rekonstrukční operace Sprchování vlažnou vodou HK na operované straně nevystavovat námaze Psycholog RHB Informační zdroje Mamma Help, kluby, spolky...

30 Invazivní duktální ca Obrázky

31 Obrázky brachyterapie Inflamatorní ca před a po CHT

32 kvadrantektomie lymfedem mastektomie Lineární urychlovač klasická RT

33 Zdroje Vodička, J. et al Speciální chirurgie. Praha: Karolinum, s. ISBN Karcinom mléčné žlázy. [soubor html online] dostupné z <http://www.ose.mmsw.cz/vyuka/lekarske-diagnozy.aspx?id=31> citováno dne Ošetřovatelské diagnozy. [soubor html online] dostupné z <http://www.ose.mmsw.cz/vyuka/osetrovatelske-diagnozy.aspx> citováno dne

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/) Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT OBSAH Co jsou varlata...........................2 Co jsou nádory...........................3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete...........................4

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Název ãlánku Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Z chirurgického pohledu urazily nutné zásahy do

Více