Tisková konference Biologická léčba v revmatologii - revoluce, ale zatím ne pro všechny... Praha, , hotel Paříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková konference Biologická léčba v revmatologii - revoluce, ale zatím ne pro všechny... Praha, 20.6.2007, hotel Paříž"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA (Praha, 26. června) Asi před deseti lety se k prvním českým pacientům dostala nová, doslova revoluční terapie chronických zánětlivých onemocnění kloubů tzv. biologická léčba. Ačkoliv nesmírně zlepšuje kvalitu života dříve těžce invalidizovaných a izolovaných nemocných a dokáže je dokonce navrátit do společnosti, zůstává, díky mimořádně restriktivně nastavenému systému předepisování, mnoha potřebným nedostupná. V této oblasti už pokulháváme za většinou evropských států, včetně nejbližšího okolí. Bez biologické léčby by řada revmatiků v aktivním věku skončila na invalidním vozíku nebo dokonce předčasně zemřela. Dříve jsme jen utlumovali bolesti a odsouvali tím naše choroby někam do pozadí, byly však stále přítomny. Teď ale můžeme dostávat něco úplně jiného, máme novou šanci. Lidé na biologické léčbě se doslova zázračně uzdravují, jejich život se úplně promění a oni se nejen cítí zdraví, ale dokonce se navracejí do normálního pracovního procesu, říká Karel Vedral, prezident České asociace pro revmatické choroby (CARD) a Klubu Bechtěreviků a poukazuje na jistou nespravedlnost: Velkou část života jsem si platil vzhledem k výši mého platu docela vysoké zdravotní pojištění. Opravdu nevím, jaký je rozdíl mezi mnou a například nemocným se žloutenkou. Jakmile je zachycen, je systém nastaven tak, že je o něj dobře postaráno. Já musím o opravdu kvalitní léčbu těžce bojovat, a to s velmi nejistým výsledkem. V současnosti dostává tuto moderní terapii 800 až 1000 nemocných, přičemž reálně by ji potřeboval nejméně dvojnásobek. Tito lidé jsou momentálně na čekací listině s nadějí, že za několik měsíců přijdou na řadu. I zde, stejně jako v jiných oblastech platí, že včasná léčba je léčba úspěšná, proto odborná společnost usiluje o to, aby pacientům mohly být tyto léky podány co nejdříve. Velmi alarmující je v této souvislosti mezinárodní srovnání dostupnosti biologické léčby artritid. Zatímco ve Spojených státech ji dostane 30 až 40 procent nemocných, v západní Evropě je to kolem 15 až 20 procent, tak u nás dokonce méně než 1 procento. Je to smutné i v kontextu našich mimořádně přísných kritérií pro předepisování. Zatímco náš systém je nastaven vysoce restriktivně, tak například ve Francii může biologickou léčbu předepisovat většina terénních specialistů, kterých je 2500, a přesto se 1

2 jejich počtům léčených ani neblížíme. Po relativně nadějném nástupu koncem 90. let teď z mého pohledu dochází k jisté stagnaci, počty nemocných, které nám povoluje pojišťovna, stoupají jen velmi pozvolna, říká prof. Karel Pavelka, ředitel pražského Revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti. Platí, že nasazení biologické léčby je sice provázeno vysokými přímými náklady, roční kůra stojí kolem čtyř set tisíc korun, z dlouhodobého hlediska se však snižují náklady nepřímé. Odpadávají například dávky sociálního zabezpečení a prostředky spojené s dlouhodobou pracovní neschopností, nemalé částky se ušetří na rehabilitacích a opakovaných hospitalizacích. Nezanedbatelné je i to, že nemocný v produktivním věku se může vrátit zpět do ekonomicky aktivního života. Velmi dobré výsledky poskytuje biologická léčba u dětí trpících juvenilní idiopatickou artritidou. Z dlouhodobého hlediska je tedy velmi efektivní, což potvrzují i zahraniční studie zabývající se ekonomickými souvislostmi léčby a návratností nákladů s ní spojených. *** Pozn: termíny označené kurzívou viz slovníček pojmů. 2

3 PACIENTI: CHCEME KVALITNÍ ŽIVOT Existují nevyléčitelné choroby, které na první pohled nevidíme a veřejnost o nich zatím mnoho neví. Mezi ně určitě patří široká skupina revmatických onemocnění postihujících významnou část české populace. Nemocní trpí silnými bolestmi, jsou pozvolna invalidizováni a jejich zdravotní stav a kvalita života se neustále zhoršují. V minulosti byli takoví lidé odkázáni jen na pokusy o zmírnění bolesti, ať už obyčejnými nesteroidními protizánětlivými léky a jejich stále vyspělejšími modifikacemi, tak kortikoidy při jejich podávání se však vyskytuje řada závažných, život ohrožujících vedlejších účinků. Pro revmatiky i dnes platí, že jejich nemoc je nevyléčitelná, zhruba před deseti lety se však k prvním českým pacientům dostaly nové přípravky ze skupiny tzv. biologických léků, které jsou schopné úplně zastavit vývoj onemocnění a vedou dokonce k jeho ústupu. Dříve jsme jen utlumovali bolesti a odsouvali tím naše choroby někam do pozadí, byly však stále přítomny. Teď ale můžeme dostávat něco úplně jiného, máme novou šanci. Lidé na biologické léčbě se doslova zázračně uzdravují, jejich život se úplně promění a oni se nejen cítí zdraví, ale dokonce se navracejí do normálního pracovního procesu, říká Karel Vedral, prezident České asociace pro revmatické choroby (CARD) a Klubu Bechtěreviků. SITUACE NENÍ PŘÍLIŠ RŮŽOVÁ Tyto moderní léky jsou zatím dostupné jen mizivému počtu nemocných, u nás je v současnosti dostává jen půl procenta těch, kteří by je opravdu potřebovali. Hlavním důvodem je vysoká cena, a tedy tvrdá regulační opatření ze strany zdravotních pojišťoven. K. Vedral však upozorňuje, že biologická léčiva se podávají v několika po sobě jdoucích intervalech, které se neustále prodlužují. Existují už natolik úspěšné případy, že jejich terapie mohla být po několika cyklech úplně vysazena. Léky zatím nemocní užívají jen krátkou dobu, nevíme vlastně, kolik cyklů je k vyléčení potřeba a co se stane po jejich vysazení, samotná dávka ale není v tomto kontextu drahá, stojí něco kolem třiceti až čtyřiceti tisíc korun, což je s ostatními medikamenty srovnatelné. Je však vysoce účinná, a to nás pacienty zajímá především. 3

4 K. Vedral hovoří v této souvislosti o pyramidě : Na její široké bázi leží ohromná skupina nemocných, kterým stačí léky proti bolesti, cvičení a rehabilitace. Závažnost klinického stavu stoupá směrem k vrcholu, na jehož špici jsou nemocní, pro které by byla biologická léčba vhodná. V některých evropských zemích je samozřejmě nastaven podobný systém regulací jako u nás, platí však, že čeští nemocní mají v evropském měřítku k této moderní terapii jednoznačně nejhorší přístup, a to i ve srovnání s většinou okolních států. DEJME ODPOVĚDNOST LÉKAŘŮM V současnosti jsou tedy nemocní podrobováni velmi přísnému výběru, lékaři jsou při nastavování indikačních kritérií pod silným tlakem pojišťoven. K. Vedral jako pacient toto slovo nemá rád. Každý výběr je podle něj zatížen subjektivním vnímáním skutečnosti a nese riziko jisté nespravedlnosti. Velkou část života jsem si platil vzhledem k výši mého platu docela vysoké zdravotní pojištění. Opravdu nevím, jaký je rozdíl mezi mnou a například nemocným se žloutenkou. Jakmile je zachycen, je systém nastaven tak, že je o něj dobře postaráno. Já musím o opravdu kvalitní léčbu těžce bojovat, a to s velmi nejistým výsledkem. Dejme tedy rozhodující odpovědnost do rukou lékařům-specialistům z odborných center a v těsné spolupráci lékař-pacientská organizace nastavme jakousi autoregulaci. Řekněme, kolik nemocných v konkrétním regionu má na biologickou léčbu opravdu nárok a předložme tento požadavek pojišťovně. Počet pacientů určitě stoupne, já si ale nemyslím, že nějak dramaticky. Budou to určitě efektivně vynaložené peníze, říká a dodává, že relativně vysoké prostředky investované do kvalitní léčby se společnosti musejí vrátit, a to nejen díky neplacení sociálních dávek a výdajích za léky či rehabilitaci. Jestliže je nemocný znovu zapojen do práce, tak samozřejmě platí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění, které mohou být využity jinde. Pro každou společnost je nepochybně výhodné, aby si lidé udrželi možnost zapojení do ekonomického procesu. ZDROJE TU JSOU Pokud jde o finanční rezervy v systému zdravotní péče, i na to má K. Vedral jasný názor. Ušetřit se podle něj dá výrazně, a to dokonce v oblasti samotné léčby revmatických onemocnění. Členové Klubu Bechtěreviků si před třemi lety dělali vlastní dotazníkovou studii zaměřenou na účelnost předepisování léčiv data chtěli původně od pojišťovny, ta je však 4

5 neměla (!) Byla zjištěna alarmující skutečnost bechtěrevikovi může být v České republice předepsáno neskutečných 141 různých léků, o účinnosti mnoha z nich lze silně pochybovat. Nemocný prostě přijde do ordinace s bolestmi, lékař už neví co s ním, a tak mu něco předepíše. V této souvislosti si říkám kolik vlastně stojí tradiční a kolik moderní terapie, a kolik peněz lidé utratí mimo systém zdravotního pojištění, například za různé léčitele nebo potravinové doplňky? ptá se K. Vedral. Velmi zajímavý je v tomto kontextu také jeho pohled na vozíčkáře: Tito lidé jsou bohužel na vozíčku a jsou různým způsobem postižení, nejsou ale nemocní. V naší společnosti je samozřejmé, že na takového člověka nikdo nezaútočí, každý jednoduše řekne: Ano, tomu se musí pomoci. Revmatik, který léta bojuje se svou chorobou, může vypadat v jejích časnějších stadiích docela zdravě. Jeho život už ale postrádá kvalitu a o tu nám jde především, uzavírá. *** Pozn: termíny označené kurzívou viz slovníček pojmů. 5

6 LÉKAŘI: NENECHÁVEJME NEMOCNÉ ČEKAT Problematika chronických zánětlivých onemocnění kloubů vznikajících na autoimunitním podkladě u nás není dostatečně známa a je opředena řadou mýtů, například, že se jedná o nemoc postihující pouze osoby ve vyšším věku, přitom některé z těchto chorob se mohou projevit velmi záhy. Revmatická onemocnění jsou všeobecně podceňována, jejich důsledky však mohou být pro nemocné zničující dochází k nenapravitelným deformacím kloubů a snížení hybnosti. Značná část pacientů je v průběhu jedné dekády prakticky vyřazena z aktivního života. Současná medicína některým z nich nabízí dosud nemyslitelné možnost plnohodnotného návratu do společnosti a život bez bolesti. Nové metody však narážejí na ekonomické bariéry, s jejich financováním má problémy většina zdravotnických systémů chudších států, nás nevyjímaje. Léta fungovala představa, že revmatické choroby jsou, kromě tlumení bolestí a pokusů o ovlivnění kloubních zánětů, prakticky neléčitelné. Medicína se v tomto ohledu omezila na prosté konstatování, že se jedná o atribut stáří a po celá desetiletí přinášela nemocným jen malou naději na zásadnější průlom. Přitom se jedná o ohromnou skupinu pacientů, vždyť například revmatoidní artritidou a Bechtěrevovou chorobou trpí 0,5 až 1 procenta populace (!) Revmatické choroby se dnes běžně vyskytují i v mladším věku a kromě toho, že jsou nesmírnou zátěží pro nemocného a jeho blízké, zatěžují nemalou měrou i sociálněekonomické systémy tohoto státu. Vždyť každá čtvrtá návštěva u praktického lékaře se odehraje z důvodů pohybových obtíží a v počtu přiznaných invalidit jsou tato onemocnění dokonce na druhém místě za chorobami srdce a cév. Evidentní je také zkrácení života nemocných s revmatoidní artritidou většina epidemiologických studií ukazuje na rozdíl oproti zdravé populaci o 5 až 7 let, upozorňuje prof. Karel Pavelka, ředitel pražského Revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti. Artritidou mohou být postiženy také děti. V jejich případě se jedná o tzv. juvenilní idiopatickou artritidu, což je chronické onemocnění kloubů u dětí do 16 let. Název idiopatická znamená, že doposud nejsou objasněny příčiny onemocnění. I v takových případech biologická léčba může velmi pomoci. 6

7 VELKÝ POKROK V POSLEDNÍ DEKÁDĚ Předělem v revmatologii bylo nedávné zjištění, že chronická zánětlivá onemocnění kloubů vznikají na podkladě příliš intenzivní reakce imunitních buněk proti vlastním tkáním (autoimunita). Metodami molekulární genetiky bylo postupně vyvinuto několik látek na bázi bílkovin, které cíleně ovlivňují určité buňky nebo jejich produkty směrem k potlačení této patologické imunitní reakce. Asi před deseti lety se k prvním pacientům konečně dostaly nové přípravky ze skupiny tzv. biologických léků, v této souvislosti se nejen v revmatologii začalo hovořit o principu biologické léčby. Máme už velmi dobře popsané mechanismy vzniku a průběh revmatických autoimunitních chorob, stále však neznáme jakýsi spouštěcí faktor X, který by byl jejich skutečnou příčinou. Biologická léčba může ovlivnit prakticky všechna chronická zánětlivá onemocnění kloubů, zatím to bohužel neplatí pro degenerativní choroby hlavně artrózu. Náš obor ale se neuvěřitelně rychle vyvíjí, víme už, že biologicky asi bude možné působit na mnoha místech a fázích autoimunitní reakce. Důkazem je fakt, že v posledních stadiích klinického zkoušení je celá řada dalších, velmi nadějných léků, říká K. Pavelka. ORGANIZACE PÉČE O NEMOCNÉ V České republice dnes pracuje asi 200 až 250 ambulantních revmatologů, tedy asi dva lékaři na bývalý okres. Lidé, kterým například otečou klouby a začnou je sužovat bolesti, dnes sice podle zákona mohou rovnou zamířit ke specialistovi, obvykle je však jejich prvozáchyt v kompetenci praktických lékařů nebo ortopedů. Klíčovým faktorem úspěšnosti v revmatologii je čas, naší snahou je maximální urychlení cesty pacienta od lékaře primárního kontaktu ke specialistům. V tomto duchu se také neustále snažíme praktiky vzdělávat. Pokud je stav nemocného velmi vážný, je obvykle hospitalizován v Revmatologickém ústavu nebo na interních klinikách, vypočítává K. Pavelka a dodává, že s biologickou léčbou je to ještě složitější: Je nákladná, cena roční kůry se pohybuje kolem 400 tisíc korun a v současnosti jsme při jejím podávání omezeni limity zdravotních pojišťoven. Výbor České revmatologické společnosti (ČRS) definoval kritéria (jedna z nejpřísnějších na světě) pro nemocné, kteří by vůbec biologickou léčbu mohli dostávat, a možnost jejího předepisování vložil na základě společného rozhodnutí ČRS, pojišťoven a ministerstva výhradně do rukou lékařů z dvaceti 7

8 specializovaných Center, založených většinou při velkých lůžkových zařízeních v průběhu několika posledních let. VE ZNAMENÍ RESTRIKCE Biologickou léčbu může dostat takový pacient, který splňuje tři základní kritéria. Selhává u něj dosavadní, standardní léčba, má jasně definovanou vysokou aktivitu onemocnění a nemá kontraindikace především vyšší riziko vzniku nějaké infekce (například latentní tuberkulózu či v minulosti prodělané nádorové onemocnění). Důležitým údajem u chronických zánětlivých chorob klubů je podle K. Pavelky jejich aktivita: Jedinec s trvale vyšší aktivitou onemocnění například s vysokou sedimentací či větším počtem dlouhodobě oteklých a bolestivých kloubů nemůže dlouhodobě skončit jinak, než s různými deformitami a těžkým funkčním omezením pohyblivosti, které obvykle vyústí v různý stupeň invalidity. Tyto choroby mají obecně velmi rozmanitý průběh, menší část pacientů vykazuje relativně lehčí průběh s dobrou účinností klasických léčiv, největší skupina má sice kolísavou aktivitu, ale s trvalou tendencí k postupnému zhoršování a poslední skupina nejtěžších nemocných na běžnou léčbu prakticky nereaguje a jejich zdravotní stav se prudce zhoršuje právě ta by měla dostávat biologickou léčbu, vysvětluje. V současnosti se všem potřebným této terapie nepochybně nedostává velmi alarmující je v této souvislosti mezinárodní srovnání dostupnosti léčiv. Zatímco ve Spojených státech ji dostane 30 až 40 procent nemocných, v Západní Evropě je to kolem 15 až 20 procent, tak u nás méně než 1 procento (!) Jako jedni s nejhorších se jevíme dokonce i ve srovnání s většinou okolních zemí, na pomyslném žebříčku nás už předstihlo i Slovensko. Je to smutné i v kontextu našich mimořádně přísných kritérií pro předepisování a mezinárodně vysoce ceněné úrovně léčby. Zatímco náš systém je nastaven vysoce restriktivně, tak například ve Francii může biologickou léčbu předepisovat většina terénních specialistů, kterých je 2500, a přesto se jejich počtům léčených ani neblížíme. Po relativně nadějném nástupu koncem 90. let teď z mého pohledu dochází k jisté stagnaci, počty nemocných, které nám povoluje pojišťovna, stoupají jen velmi pozvolna, podotýká K. Pavelka a dodává, že v současnosti dostává biologickou léčbu něco mezi osmi sty až tisícem nemocných, přičemž reálně by ji potřeboval nejméně dvojnásobek. Tito lidé jsou momentálně na jakési čekací listině s nadějí, že za několik měsíců přijdou na řadu. A protože úspěšnost léčby v tomto 8

9 případě úzce koreluje s rychlostí jejího nasazení, hrozí jim, že díky špatnému nastavení systému propásnou nejoptimálnější dobu k nasazení léků. KVALITA ŽIVOTA PŘEDEVŠÍM Chronická zánětlivá kloubní onemocnění zatím nelze vyléčit a nebude to možné ani v nejbližším desetiletí. Trendem moderní medicíny je však kvalita života a z tohoto pohledu biologická léčba překonává veškerá očekávání: Nemocní začínají znovu aktivně žít, jsou v trvalé remisi tedy bez známek jakékoliv aktivity svého onemocnění. Vracejí se na plný úvazek do zaměstnání, protože bolesti se pro ně stávají minulostí. Některé klinické studie dokonce ukazují i na snížení úmrtnosti na choroby srdce a cév v souvislosti s užíváním biologických léků. Zahraniční studie zabývající se ekonomickými souvislostmi léčby a návratností nákladů s ní spojených navíc uvádějí, že biologická léčba je velmi efektivní, říká K. Pavelka a uzavírá s tím, že všechny materiály, se kterými měl možnost se seznámit, demonstrují jednoznačnou ekonomickou výhodnost biologické léčby. Dochází k významným úsporám v oblasti nepřímých nákladů, odpadají například různé sociální dávky a výdaje na rehabilitace. Nemocní se mohou vrátit do ekonomicky aktivního života, což je velmi důležité, pokud si uvědomíme, že tímto onemocnění trpí také pacienti, kteří právě začali budovat svou profesionální kariéru. V České republice už také působí farmakoekonomická společnost, jejíž první údaje naznačují podobně pozitivní trendy i v našich podmínkách. *** Pozn: termíny označené kurzívou viz slovníček pojmů. 9

10 K BIOLOGICKÉ LÉČBĚ REVMATICKÝCH CHOROB V ČR 1. Biologická léčba u revmatických, ale i jiných autoimunitních zánětlivých nemocí přináší výrazný kvalitativní pokrok s významně lepšími výsledky pro pacienta ve srovnání s dosavadní klasickou léčbou. 2. Vzhledem k cenám těchto léků však tento pokrok v současné době představuje i skokový nárůst nákladů na tuto léčbu. 3. Farmakoekonomické studie ale ukazují, že v dlouhodobém pohledu lze i při těchto nákladech za léčbu počítat s benefitem ve srovnání s méně účinnou nebo neúčinnou levnější léčbou v současnosti. 4. V České republice se po registraci začaly první z těchto přípravků užívat asi před 4 lety a jejich profit už cítí řada pacientů. 5. Počet dětí s juvenilní idiopatickou artritidou (nejčastější chronickou revmatickou chorobou v dětském věku) indikovaných a léčených biologickou léčbou snese srovnání se zeměmi EU (v současnosti ji u nás dostává asi 100 dětí) a žádné indikované dítě na léčbu nečeká. 6. Velmi nedobrá je ale situace u dospělých revmatiků, kteří splňují podmínky pro podávání těchto léků. Zde je počet léčených výrazně nižší než v zemích EU. Při porovnání částky hrubého domácího produktu vyčleněného na zdravotnictví v ČR a zemích EU a počtu indikovaných nemocných k počtu skutečně léčených vidíme jasný nepoměr. 7. Důvodem je nedostatek finančních prostředků. 8. Pojišťovny řešily dostupnost biologických léků pro pacienty s revmatickými chorobami do léta 2006 tzv. centrálními nákupy, které sice limitovaly ale přece jen umožňovaly dostupnost s menším omezením než dnes. V současné době je nákup realizován zdravotnickými zařízeními, a to podle smluv s pojišťovnami. Tento systém nefunguje dobře, 10

11 uzavírání smluv je komplikované, opožďuje se, existují značné restrikce a vzniká nepřehledná situace. Přitom odborná společnost (Česká revmatologická společnost ČLS JEP) zajistila přesný registr nemocných léčených biologickými léky umožňující dokonalou kontrolu terapie a připravila velmi přísná kriteria mnohem nestriktnější než v zemích EU. 9. Jedním ze zásadních problémů je odkládání otázky nákladné péče ministerstvem zdravotnictví. Kromě onkologie se zatím nic neřeší, přestože už před 10 lety odborné společnosti ČLS JEP iniciovaly řadu jednání na toto téma. 10. Ze strany systému zdravotního pojištění je odmítání komerčního nebo jiného připojištění pro občana překážkou, která brání získání více zdrojů pro financování zdravotní péče. 11. Sbírky nic neřeší, jsou často nedůstojné a nejsou vůbec systémové. 12. Systémová je reforma mechanismu úhrad s kladením důrazu na léčbu s prokázaným účinkem a tou biologická léčba u zánětlivých revmatických chorob nepochybně je. doc. MUDr. Josef Hoza, CSc., přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN 11

12 CO JE TO CARD? V roce 2006 byla z iniciativy pacientských organizací Klub bechtěreviků, Revma liga v ČR, Kloubík (Sdružení rodičů a dětí s juvenilní idiopatickou artritidou), SPAE (Sdružení psoriatiků a atopických ekzematiků) a lékařů Revmatologického ústavu v Praze založena Česká asociace pro revmatické choroby (Czech Association of Rheumatic Diseases CARD). CARD je dobrovolným svazem občanských sdružení (která sdružují osoby s revmatickými chorobami), právnických a fyzických osob. Cílem asociace je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb pacientských občanských sdružení a osob postižených revmatickými chorobami v součinnosti s lékaři, právnickými osobami působícími ve zdravotnictví, s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sdruženími zdravotně postižených, a to nejen v České republice, ale i v rámci EU. Činnost CARD je financována z členských příspěvků, dotací a darů, samostatně a nezávisle na financování a hospodaření svých členů. Revmatismus je vážnou, vyčerpávající a bolestivou nemocí. Podle WHO nemůže 25 procent lidí postižených revmatickým onemocněním vykonávat běžné denní aktivity a 55 procent má nějakou formu invalidity. Revmatismus představuje vůbec nejčastější příčinu fyzické invalidity a tato skutečnost se neodráží v evropské zdravotnické agendě. Evropský parlament si je vědom, že revmatismus je největším břemenem jak pro veřejné výdaje států EU, tak pro širší ekonomiku EU. Zároveň vyzývá Evropskou komisi a Radu EU aby tento přístup k revmatismu přijala jako hlavní prioritu. Evropský parlament také přijal písemnou deklaraci o revmatismu, ve které konstatuje, že v EU je více než 100 miliónů lidí postižených revmatickým onemocněním. *** 12

13 SLOVNÍČEK POJMŮ * Autoimunita Porucha, při níž je činnost imunitního systému zaměřená proti vlastním orgánům a tkáním, které jsou poškozovány. Za normálních okolností se jedná o tělu vlastní (fyziologický) proces, například likvidaci nádorových buněk. Pokud je však reakce příliš intenzivní, pak může být příčinou řady závažných onemocnění. * Bechtěrevova choroba, bechtěrevik Zánětlivé onemocnění kloubů postihující zejména klouby páteřní, křížové a některé větší klouby končetin (ramena, kyčle). Onemocnění patří do skupiny spondylartritid a je charakterizováno silnou bolestí zad a v kříži, postupným omezením pohyblivosti páteře, které může v neléčených případech vést až k jejímu naprostému ztuhnutí. V léčbě je nesmírně důležitá rehabilitace. * Biologická léčba Pomocí molekulární genetiky bylo vyvinuto už několik látek na bázi bílkovin, které cíleně ovlivňují určité buňky nebo jejich produkty směrem k potlačení patologické autoimunitní reakce (viz výše). Principy této mimořádně perspektivní metody nacházejí uplatnění v mnoha medicínských oborech (například revmatologie, onkologie, dermatologie). * Farmakoekonomika Vědecká disciplína zabývající se ekonomickými souvislostmi léčby a návratností nákladů s ní spojených. * Juvenilní idiopatická artritida Chronické onemocnění charakterizované zánětem kloubů, hlavními projevy jsou bolest kloubů, otok a omezení rozsahu pohybu. Pojem idiopatická znamená, že doposud nejsou objasněny příčiny onemocnění. Začátek projevů nemoci před dosažením věku 16 let je označen termínem juvenilní. Za rok postihuje asi 80 až 90 dětí na 100 tisíc. 13

14 * Kortikoidy Látky podobné hormonům kůry nadledvin. Léčebně se hojně využívá především jejich protizánětlivých a antialergických účinků. * Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) Tyto látky mají silně protizánětlivé, analgetické a horečku snižující účinky. Název celé lékové skupiny souvisí s účinkem podobajícím se efektu kortikoidů (viz výše), NSA však chemicky s kortikoidy nikterak nesouvisí. Postupně byla vyvinuta řada léčiv, které se navzájem liší, například výskytem vedlejších účinků. * Revmatismus, revmatická onemocnění Skupina onemocnění pohybového aparátu (kloubů, páteře, svalů, šlach) různého původu. Jejich hlavním projevem je bolest s různě těžkým poškozením funkce a omezením hybnosti. * Revmatoidní artritida Chronické zánětlivé onemocnění. Projevuje se bolestmi kloubů a jejich otoky s nebezpečím pozdějšího vzniku deformit a znehybnění. Bývají rovněž přítomny tzv. celkové příznaky, například nechutenství, deprese či postižení jiných orgánů. *** 14

15 KDO JE KDO * prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. - v roce 1980 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze, - atestace: I. stupně interna (1984); II. stupně revmatologie (1987), - duben 2000 obhájil doktorskou disertační práci na UK v Praze na téma Hodnocení progrese osteoartrózy, - říjen 2000 jmenován profesorem na UK v Praze, obhájil práci na téma: Strukturu modifikující léky osteoartrózy, - od roku 1991 ředitel Revmatologického ústavu v Praze, - od roku 1997 přednosta subkatedry revmatologie IPVZ, - přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK. Členství v odborných společnostech: - od roku 2004 člen VR MZ ČR, - od roku 1999 člen vědecké rady České lékařské komory, - od roku 1999 člen vědecké rady 1. LF UK. Publikační a přednášková činnost: - hlavní autor a pořadatel 5 monografií, - spoluautor 15 českých monografií, 3 monografií v zahraničí, publikací i s nejvyšším IF, - člen redakčních rad 10 odborných časopisů (domácích i zahraničních), - hlavní řešitel 10 grantů podporovaných IGA MZ ČR a výzkumných záměrů, podporovaných MZ ČR. * Karel Vedral - 65 let; v důchodu od roku 2000, - vzdělání: technické, - pracoval jako technik v různých pozicích v Mikrotechně, Rozhlase, Klub 6O2, u zahraniční společnosti (Španělsko) a v Komerční bance. 15

16 Pacientské organizace: - od roku 1990 zakládající člen Klubu bechtěreviků, ČRHO, NRZP (člen republikového výboru) - předseda a prezident Klubu bechtěreviků od roku 2000, - člen Revma ligy v ČR, - od roku 2005 prezident CARD, - jedno funkční období člen dozorčí rady Revmatologického ústavu, - člen několika zájmových společností. Publikační činnost: - autor studie Béďa a článků v různých, zejména zdravotnických tiskovinách. * MUDr. Kateřina Jarošová - v letech 1974 až 1980 studovala na Fakultě dětského lékařství UK v Praze, - atestace I. stupně dětské lékařství (1984), II. stupně revmatologie (1996), až 1991: dětské oddělení nemocnice Litoměřice, až 1993: anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Roudnice nad Labem, - od roku 1993 až dosud: Revmatologický ústav Praha; od roku 1995 vedoucí úseku pediatrické revmatologie, : specializační kurz v dětské revmatologii (Praha), : kurs v revmatologii dětí a dorostu (Poděbrady), - od roku 1997 odborná asistentka 2. LF UK v Praze, - v roce 1998 absolvovala postgraduální kurz v revmatologii EULAR (Bad Bramstedt), - v roce 1999 absolvovala postgraduální kurz v revmatologii na New York University, - od roku 2001 odborná asistentka Kliniky revmatologie 1. LF UK v Praze. Členství v odborných společnostech: - od roku 1993 Česká revmatologická společnost, - od roku 1995 Společnost pro metabolická onemocnění skeletu, - členka mezinárodní organizace PRES (Pediatric Rheumatology European Society) a PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organisation). 16

17 * doc. MUDr. Josef Hoza, CSc. - v letech 1970 až 1975 spoluzakladatel dětské revmatologie jako specializace dětského lékařství, - v letech 1990 až 2007 přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, která je centrem pro léčbu závažných revmatických chorob u dětí a dorostu, - spoluautor naší první monografie o dětské revmatologii (již dvě vydání). *** 17

C A R D. Česká asociace pro revmatické choroby Czech Association of Rheumatic Diseases

C A R D. Česká asociace pro revmatické choroby Czech Association of Rheumatic Diseases C A R D Česká asociace pro revmatické choroby Czech Association of Rheumatic Diseases I v současné době, kdy moderní medicína je na vysoké úrovni, existují nevyléčitelná onemocnění, která na první pohled

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OBSAH co znamenají nemoci

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH Štěpán Svačina

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH Štěpán Svačina ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH Štěpán Svačina Anotace České zdravotnictví se v hodnocení EU dostalo na nečekaně přední místa. Je to dáno především snadnou dostupností

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2015 1 ZÁKON ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace PhDr. Martin Loučka, PhD. Centrum paliativní péče, Praha Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1. 11. 2016

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Moderní medicínu nelze provozovat bez laboratorních metod. Laboratorní medicínu nelze mentálně oddělovat od klinické jsou

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Projekt realizovali. Projekt podpořili. Odborný garant

Projekt realizovali. Projekt podpořili. Odborný garant PROJEKT REVMA VÝZVA Projekt realizovali Projekt podpořili Odborný garant Partneři/realizátoři projektu Revma Liga v ČR je pacientská organizace, která sdružuje lidi s revmatismem, jejich rodinné příslušníky

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Barny s Celadrin Extra silný Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Proč bolí klouby? Onemocnění pohybového aparátu má mnoho příčin, bolestivost kloubů má však jednu hlavní

Více

ICF. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Návod k použití. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka

ICF. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Návod k použití. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Příklad praktického užití ICF Muž, 52 let. Klasifikace dle ICD: I42.0 (dilatační kardiomyopatie) Klasifikace dle ICF: s4100.288 (srdce, středně těžká porucha) b4552.2 (unavitelnost

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva. Budoucnost našeho zdravotnictví

Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva. Budoucnost našeho zdravotnictví Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva Budoucnost našeho zdravotnictví Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Říjen 2016 Analýza současného stavu Pohled na české zdravotnictví v rámci

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Kancelář zdravotního pojištění I Health Insurance Bureau

Kancelář zdravotního pojištění I Health Insurance Bureau První fáze pilotního projektu Stárnutí populace porovnání nákladů zdravotního a sociálního pojištění - ověření datové základny, příprava a ověření metodiky a analýza DG G35 a M45* Kancelář zdravotního

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společnost pro mukopolysacharidosu (1994 2010) společenství rodin dětí nemocných nevyléčitelnou a smrtelnou nemocí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, IČO: 61985112, bank.spojení:

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Řízení výnosů. Pavel Hroboň Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici

Řízení výnosů. Pavel Hroboň Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici Řízení výnosů Pavel Hroboň Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici 3. LF UK v Praze, 13.11.2015 Dnešní agenda Krátkodobé řízení výnosů a reporty pro klinický management Možnosti dlouhodobého

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Revmatologický ústav a spolupráce s Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK

Revmatologický ústav a spolupráce s Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK Revmatologický ústav a spolupráce s Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Jana Korandová korandova@revma.cz Revmatologie - klinický lékařský obor

Více

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV 1 VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV MUDr. Juraj Slabý Zástupce vedoucí oddělení hodnocení léčiv 9.10.2014 2 Vzácná onemocnění - obecně Orphan designace - rozhoduje EMA na základě

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Den průmyslové neurologie 15. 10 2014 Praha

Den průmyslové neurologie 15. 10 2014 Praha Klinika pracovního lékařství LF a FN v Olomouci, Klinika pracovního lékařství VFN v Praze SZÚ v Praze Krajská nemocnice Pardubice Neurologická klinika Thomayerovynemocnice Den průmyslové neurologie 15.

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší Miroslav Palát 18.10.2005 EUROFORUM Poselství prezentace Kolik technologie a za jaké peníze nemá jednoduchou odpověď Je potřeba se rozhodovat

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více