BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí"

Transkript

1 XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové dubna 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Pořadatelé: Chirurgická klinika LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové 2 nd Department of General and Oncological Surgery, Medical University Wroclaw 1

2 TÉMATA KONGRESU: VĚDECKÁ ČÁST onkologická radikalita laparoskopických výkonů a kolorektální chirurgie EDUKAČNÍ ČÁST karcinom žaludku, proktologie se zaměřením na léčbu periproktálních píštělí Organizační výbor: prof. Wojciech Kielan, MD, PhD prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. MUDr. Július Örhalmi MUDr. Petr Lochman, Ph.D. MUDr. Michal Leško, Ph.D. Bc. Alexandra Horáčková Bc. Gabriela Chlumecká Lenka Vávrová Vědecký výbor: SESTERSKÁ SEKCE prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. MUDr. Július Örhalmi prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Akce je připravovaná pod záštitou České chirurgické společnosti a bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester s přidělením kreditních bodů. chirurgiehk.cz Osobní převzetí certifikátů (certifikáty nebudou zasílány poštou). 3

3 ODBORNÝ PROGRAM EDUKAČNÍ PROGRAM středa Aesculap Akademie, Bedrnův pavilon FN Hradec Králové, 1. patro 9:45 10:35 1. Karcinom žaludku Předsednictvo: Grzebeniak Z., Neoral Č. čtvrtek Workshop 3D endorektální ultrasonografie ve spolupráci s firmou Medkonsult CZ a BK Medical. doc. MUDr. Fratišek Záťura, CSc. a Dr. med. Thomas Kuruc, Wuppertal, Německo Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 8:00 9:00 Registrace účastníků, Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové 9:00 9:45 Zahájení kongresu prof. MUDr. M. Ryska, CSc. předseda ČCHS prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D. ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc. senátor Parlamentu ČR Předání Bedrnovy medaile, čestného členství ČCHS a Maydlovy ceny za nejlepší publikaci. Rudno-Rudzińska J. Gastric cancer epidemiology, current status West and East. Medical University Wrocław, Polsko. Zegarski W., Staniuk T. Advances in the diagnosis of gastric cancer using FLT-PET-CT. University of Toruń, Polsko. Hałoń A. Practical histopatological approach to gastric cancer. Medical Uniwersity Wrocłąw, Polsko. Zinkiewicz K., Walner G. Surgical management in early gastric cancer. Medical University of Lublin, Polsko. Šimša J. Gastric cancer and liver metastases. Current state of treatment. Chirurgická klinika Thomayerovy nemocnice, Praha. Ryska M., Duda M., Žaloudík J. Onkochirurgie v komplexní péči o nemocného. 10:35 10:50 PŘESTÁVKA (káva) 1 4 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 5 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové

4 10:50 12:00 2. Karcinom žaludku Předsednictvo: Kielan W., Šimša J. VĚDECKÝ PROGRAM Han-Kwang Yang. Laparoscopic and robotic gastric cancer surgery. Seul National University Hospital, Soul, Korea. 40 min 13:00 13:50 3. Kolorektální karcinom Předsednictvo: Žaloudík J., Kala Z. Skoczylas T., Wallner G. Diagnosis and treatment of EGJ cancer. Medical University of Lublin, Polsko. Holm T. Advanced rectal cancer where are the limits? Karolinska University Hospital, Stockholm, Švédsko. 20 min Łacko A. Perioperative chemotherapy in resectable gastric cancer. University Hospital Wrocław, Polsko. Knol J. Current state of transanal mesorectal excision. Campus Salvator Campus Virga Jesse Hasselt, Belgie. 20 min Kielan W. Gastric cancer treatment in Poland current status. Medical University Wrocław, Polsko. Kala Z. Transanální mezorektální excize. Pilotní zkušenosti ze dvou pracovišť v České republice. Chirurgická klinika FN Brno Bohunice. 12:00 13:00 PŘESTÁVKA (oběd) 13:50 14:00 PŘESTÁVKA Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 7 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové

5 14:00 15:00 4. Onkologická radikalita laparoskopických kolorektálních výkonů Předsednictvo: Hoch J., Škrovina M. Kala Z. Onkochirurgická radikalita v oblasti pravostranného a příčného tračníku. Aplikovaná anatomie cévního zásobení a principy operační techniky. Chirurgická kl. FN Brno Bohunice. (vyzvaná přednáška, videoprezentace) 15 min Ferko A. Onkochirurgická radikalita v oblasti levostranného tračníku. Aplikovaná anatomie cévního zásobení a principy operační techniky. Chirurgická klinika FN Hradec Králové. (vyzvaná přednáška, videoprezentace). Grolich T., Kala Z., Procházka V. Laparoskopicky asistovaná pravostranná hemikolektomie strukturovaný videoklip. Chirurgická kl. FN Brno Bohunice. 5 min Grolich T., Kala Z., Procházka V. Laparoskopicky asistovaná levostranná hemikolektomie strukturovaný videoklip. Chirurgická kl. FN Brno Bohunice. 5 min Škrovina M. Da Vinci asistovaná totálna excízia mezorekta videoprezentace. Chirurgické oddělení nemocnice Nový Jičín. 15:30 16:40 5. Volná sdělení Předsednictvo: Gürlich R., Rejholec J. Gürlich R., Bobek V., Eliášová P., Strnad R., Froněk J. Cirkulující nádorové buňky a solidní nádory GIT. Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Chirurgická klinika FTN a 1. LF UK, Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha. 20 min Pazdírek F., Minárik M., Hálková T., Benešová L., Belšanová B., Hoch J. Dokážeme předvídat léčebnou odpověď na neodjuvantní léčbu karcinomu rekta? Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, Genomac výzkumný ústav, Praha. Rejholec J., Moravík J., Maleček R., Tschakert D. Existuje ochrana anastomózy u ultranízké resekce rekta? Centrum robotické chirurgie, nemocnice Děčín. Liška V. Význam ABC a SLC transportérů v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu. Chirurgická klinika, Biomedicínské Centrum LF UK a FN Plzeň. Dušek T., Ferko A., Örhalmi J., Chobola M., Hadži Nikolov D., Hovorková E. Analýza malých karcinomů zaujímající 1/4 obvodu rekta s ohledem na postižení uzlin v mezorektu. Chirurgická klinika FN Hradec Králové. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové. 7 min Malý O., Ferko A., Örhalmi J. CT a MRI pelvimetrie jako prediktor kvality totální mezorektální excize u karcinomu rekta. Chirurgická klinika FN Hradec Králové. 7 min Fiala L., Ondrák M., Šeft R. Radikalizující operace po transanální endoskopické mikrochirurgii. Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno. Novák P., Pitule P., Třeška V., Čedíková M., Králíčková M., Liška V. Molekulárně biologická a morfologická heterogenita kolorektálního karcinomu význam pro diagnostiku a léčbu. Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni. Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni :00 15:30 PŘESTÁVKA (káva) 16:40 16:50 PŘESTÁVKA 8 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 9 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové

6 16:50 18:00 6. Volná sdělení pro sestry a lékaře Předsednictvo: Horáčková A., Martínek L. Fousková A., Motyčka P., Jandík P., Asqar A., Urminská A., Kohoutová J., Ryška A., Hovorková E. Úskalí při prs záchovných výkonech u nehmatných tumorů prsu. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, Radiologická klinika FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové. Šafránek J., Geiger J., Veselý V., Kubačková D., Šmíd D. Operace žaludku v současnosti. Chirurgická klinika FN Plzeň. Geiger J., Veselý V. Stenty v léčbě karcinomu jícnu. Chirurgická klinika FN Plzeň. Martínek L., Dostalík J., Hoch J. Urologické komplikace laparoskopické kolorektální chirurgie. Chirurgická klinika 2 LF UK a FN Motol, Praha. Městská nemocnice Ostrava. Cyrany J. Transplantace mikrobiální flóry v léčbě klostridiové kolitidy. II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové. Marek V. Ovlivňuje biologická léčba Crohnovy choroby chirurgické výsledky a komplikace? Chirurgická klinika FN Brno Bohunice. Langer D., Pudil J., Menclová K., Kalvach J., Tučková I., Ryska M. Roboticky asistovaná léčba karcinomu rekta vlastní analýza 50 nemocných. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 11 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 18:00 6 UKONČENÍ PRVNÍHO DNE pátek :00 9:00 Registrace účastníků, Výukové centrum LF UK a FN HK 9:00 Zahájení druhého dne EDUKAČNÍ PROGRAM 9:00 10:00 7. Volná sdělení Předsednictvo: Šubrt Z., Šafránek J., Zbořil P. Řezáč T. Přínos magnetické rezonance v diagnostice a léčbě karcinomu rekta. I. chirurgická klinika FN Olomouc. Zbořil P. 3D endorektální sonografie v diagnostice karcinomu rekta. I. chirurgická klinika FN Olomouc. Prudius V., Pavlovský Z., Procházka V., Kala Z., Prudius D. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. Chirurgická klinika FN Brno Bohunice. Zatloukal A. Angiosarkom břišní stěny komplikace multimodální léčby (kazuistika). Chirurgická klinika FN Ostrava. Šmíd D., Skalický T., Doležal J., Kubačková D., Pešta M., Daum O. Možnosti využití personifikované onkologické léčby u nemocných s karcinomem žaludku. Chirurgická klinika FN Plzeň. Šubrt Z., Ferko A., Čečka F., Jon B. Videoasistovaná retroperitoneální nekrektomie u akutní pankreatitidy. Chirurgická klinika FN Hradec Králové. 10:00 10:30 PŘESTÁVKA (káva)

7 10:30 11:40 8. Proktologie v praktické chirurgii léčba periproktálních píštělí Předsednictvo: Antoš F., Korček J. Phillips R. Fistula in ano. St. Mark s Hospital, Londýn. 30 min BEDRNŮV PAVILON, 1. patro, velká zasedací místnost 12:10 14:30 ŽIVÉ PŘENOSY Z OPERAČNÍCH SÁLŮ Korček J. Posuvný slizniční lalok. FN Nitra, Slovensko. Wilhelm A. FiLAC Laserová operace pro periproktální píštěl. Kolín nad Rýnem, Německo. Šerclová Z. Perianální postižení při IBD a možnosti jejich chirurgického ošetření. Nemocnice Hořovice. Sotona O. LIFT (Ligace intersfinkterického fistulového traktu). Chirurgická klinika FN Hradec Králové. 11:40 12:10 PŘESTÁVKA PŘESUN DO BEDRNOVA PAVILONU Komentář Örhlami J., Šlauf P. Korček J. Posuvný slizniční lalok. FN Nitra, Slovensko Wilhelm A. FiLAC. Kolín nad Rýnem, Německo Klos K. LIFT. Nový Jičín 14:30 Ukončení kongresu NEZAPOMEŇTE NA PŘEVZETÍ CERTIFIKÁTŮ (certifikáty nebudou zasílány poštou) Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové 13 BEDRNŮV PAVILON, 1. patro, velká zasedací místnost

8 SPOLEČENSKÝ PROGRAM Pro účastníky kongresu je 16. dubna 2015 ve 20:00 připraven koncert Michala Prokopa v Městské hudební síni v sousedství Velkého náměstí v Hradci Králové. Poté bude následovat setkání účastníků kongresu ve vinárně hotelu U Královny Elišky na Malém náměstí. Součástí společenského programu bude představení nového vydání knižní publikace Chirurgie v kostce. UBYTOVÁNÍ - každý účastník si zajišťuje individuálně. Tipy na ubytování: Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, tel (cena za osobu od 990 Kč se snídaní) Hotel Vacek Pod Věží, Velké nám., tel (cena za osobu od Kč se snídaní) Hotel Tereziánský Dvůr, J. Koziny 336, tel cena od Kč se snídaní za 1L pokoj, 1970 Kč se snídaní za 2L pokoj (ceny jsou smluvně dohodnuty, pokud účastník při objednávce uvede ubytování v rámci Bedrnova dne) Hotelový dům ACADEMIC, Heyrovského ul., tel (cena za osobu od 290 Kč bez snídaně) Hotel Alessandria, tř. SNP 733, tel , (cena za osobu od Kč se snídaní) PARTNEŘI XV. BEDRNŮV DEN Generální partner: Johnson & Johnson s. r. o. Hlavní partneři: B. Braun Medical s. r. o. Coloplast A/S Olympus Czech Group, s. r. o. Partneři: AAR s. r. o. Covidien ECE, s. r. o. Intuitive Surgical Sarl MEDKONSULT s.r.o. Sabrix s. r. o. SurgiCare, s. r. o. Vystavující firmy: Axonia, a. s. BAXTER CZECH spol. s r. o. ConvaTec Česká republika s. r. o. HARTMANN-RICO a. s. Rous Surgical s. r. o. Výroba a opravy lékařských nástrojů 14

9 chirurgiehk.cz Organizace kongresu: agentura FOX AG Hradec Králové Kontaktní adresa: Lenka Vávrová chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové tel.: XV. BEDRNŮV DEN 16 Výukové centrum lékařské fakulty, FN Hradec Králové

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 NÁDORY VARIA PROGRAM KONFERENCE PLZEŇ 9. 11. února 2010 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Program IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 Pořádá ÚVN pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více