listopadu 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. 25. listopadu 2011"

Transkript

1 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP, Diabetickou asociací ČR, Spolkem lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín ČLS JEP, Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín a profesní odborovou Unií zdravotnických pracovníků listopadu 2011 pod záštitou ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., prezidenta ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a primátora Statutárního města Zlín MUDr. Miroslava Adámka Kongresové centrum Zlín PROGRAM

2 2 Motto:Lékař musí mít dostatek inteligence, citu, morálky a času, aby mohl učinit ze svého pacienta partnera. Prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. Vážené kolegyně a kolegové! Dovolte, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na Celostátním lékařském kongresu - setkání lékařů Zlínského kraje, který se koná při příležitosti 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici. Moderní medicína sehrává v lidské společnosti významnou roli a je třeba se jí zabývat, abychom dovedli správně pochopit její možnosti. Pokrok v medicíně má tisíce podob. Mění se léčebné postupy, lidé žijí déle, na jedné straně jsme zdraví jak nikdy před tím, současně se však také o své zdraví bojíme mnohem více. Moderní medicína přináší také posun v medicínském myšlení dochází ke změně v postavení nemocných která je chápána jako zlom, jako vytváření nového paradigmatu, nové filozofie medicíny, která vždy zdůrazňovala multidimenziální pohled na příčiny a rozvoj choroby, ale také pohled na pacienta s důrazem na jeho vůli a uspokojivé prospívání (medicína orientovaná na pacienta). Především v podmínkách napjatého financování nákladného zdravotnictví z limitovaných solidárních zdrojů se účelnost vynaložených prostředků stává jedním ze základních imperativů jak medicínských, tak etických. Hippokrates: Lékař musí pacientovi poskytovat nejen nezbytnou léčbu, ale též sám sebe. Poučka platná dnes víc, než jindy. Stárnutí populace představuje celosvětový problém, Českou republiku nevyjímaje. Budoucnost starší generace dnes, zítra a pozítří závisí od toho, jaké výhybky nastavíme naší zdravotnické politice (nasměrujeme současné reformy). Farmakologie se jako věda zrodila už v 16. století a za jejího zakladatele bývá označován Paracelsus. Teprve současnost však přináší nebývalý rozvoj právě v oblasti farmakoterapie. Právě lékaři z praxe potřebují mít k dispozici široké spektrum přesných a aktuálních informací, a to jak pro vlastní studium, tak především pro každodenní péči o pacienty. Současná medicína se výrazně ztechnizovala. Kromě technologické exploze lékaře trápí eskalace cen a medicína již delší dobu bojuje s ekonomickou limitací. Medicína je náročná na čas, vytrvalost, tělesnou odolnost, na psychiku, intelekt. Nejen lékaři, ale všichni zdravotníci pracují často bez odpočinku, musí své práci věřit a nalézat vnitřní vyrovnanost podpořenou vnitřní disciplinovaností. Věřím, že náš kongres Vám nabídne nejen zasvěcený přístup k nejmodernějším patofyziologickým poznatkům, novým metodám v diagnostice a farmakoterapii v širokém kontextu interní medicíny, ale nabídne Vám také příležitost k osobním setkáním. Snad zlínský kongres, na kterém Vás ještě jednou srdečně vítám, bude patřit k těm setkáním, které nám utkví v paměti. Věřím, že společně prožijeme krásné chvíle. prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. prezident kongresu

3 3 Prezident kongresu Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - prezident Diabetické asociace ČR MUDr. Bohuslav Škubal, CSc. - ředitel Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín prim. MUDr. Milan Forejtar - přednosta Gerontologického centra, KNTB, a.s. Zlín prim. MUDr. Jiří Latta - přednosta Interní kliniky IPVZ, KNTB, a.s., Zlín prim. MUDr. Zdeněk Coufal - vedoucí lékař KV centra IK IPVZ KNTB, a.s. Zlín MUDr. Jiří Bakala - předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Diabetologické centrum IK IPVZ, KNTB, a.s., Zlín MUDr. Lubomír Nečas - krajský předseda Sdružení PL, předseda OS ČLK Zlín Mgr. Monika Dlesková - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, KNTB, a.s., Zlín Karla Vrlová - vrchní sestra Gerontologického centra, KNTB, a.s., Zlín Bc. Marcela Drábková - vrchní sestra Interní kliniky IPVZ, KNTB, a.s., Zlín Eliška Rakvicová - DC-IK IPVZ, KNTB, a.s. Zlín Pořadatel akce Medica Healthworld, a.s. a Vydavatelství Zdravotnických noviny Organizační zajištění kongresu: Meritis s.r.o., Obrovského 644, Praha 4 kontaktní osoba: Tereza Králová tel: ; fax: ; GSM:

4 4 TEMATICKÉ OKRUHY Kardiologie Hypertenze Gastroenterologie Onkologie Revmatologie Geriatrie s experty Diabetologie-endokrinologie Psychiatrie Lipidologie Antimikrobiální terapie Osteoporóza Do všech tematických bloků jsou zařazeny souhrnné přednášky postgraduálního charakteru vybraných autorů. Hlavní koordinátoři vědeckého programu prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. prim. MUDr. Milan Forejtar Vyzvaní přednášející Anděl M. (Praha) Bakala J. (Zlín) Blahoš J. (Praha) Bureš I. (Pardubice) Coufal Z. (Zlín) Češka R. (Praha) Danielová L. (Olomouc) Dítě P. (Brno) Fiala M. (Třinec) Forejtar M. (Zlín) Groch L. (Brno) Haluzík M. (Praha) Holmerová I. (Praha) Honzák R. (Praha) Hořejší J. (Praha) Jirkovská A. (Praha) Jurašková B. (Praha) Kareš I. (Zlín) Klimeš I. (Bratislava) Kolář M. (Olomouc) Kvapil M. (Praha) Matějovská - Kubešová H. (Brno) Martinka E. (Lubochňa) Mokáň M. (Martin) Olšovský J. (Brno) Pavelka K. (Praha) Pelikánová T. (Praha) Perušičová J. (Praha) Pisár M. (Zlín) Poláchová J. (Zlín) Prázný M. (Praha) Souček M. (Brno) Svačina Š. (Praha) Škrha J. (Praha) Šmahelová A. (Hr. Králové) Špinar J. (Brno) Špinarová L. (Brno) Tkáč I. (Košice) Topinková E. (Praha) Urbánek R. (Zlín) Vavřinec J. (Praha) Weber P. (Brno) Vrlová K. (Zlín) Vyzula R. (Brno) Zadák Z. (Hr. Králové) Záhumenský E. (Zlín)

5 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání kongresu: Kongresové centrum, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín Datum konání: Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina Registrace: od 7.00 hod. do hod od 7.00 hod. do hod. Registrace je bez poplatku a zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu, kongresové materiály, volný vstup na výstavu firem, účast na slavnostním koncertu a po něm na společenský večeru, občerstvení během přestávek a lunch v polední přestávce. Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace. Jmenovky: každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží u registrace jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do prostor Kongresového centra a je povinen nosit ji po dobu trvání kongresu na viditelném místě. Ubytování: zajištěno na základě závazných objednávek. Stravování: občerstvení (káva) během přestávek a lunch v polední přestávce jsou pro účastníky zajištěny zdarma Parkování: parkoviště Kongresového centra bude vyhrazeno (rezervováno) pro účastníky kongresu. Nejbližší další prostory k parkování parkoviště pod Velkým kinem, resp. pod Zimním stadionem. Pokyny pro přenášející: žádáme o dodržování časových limitů, které byly přednášejícím oznámeny. Audiovizuální technika: počítačová projekce je zajištěna jak ve velkém sále Kongresového centra, tak i v posluchárnách Univerzitního centra. Médium s prezentací na nosičích PC, CD a USB Flashdisku odevzdávejte s dostatečným předstihem u technického pultu v přednáškových sálech.

6 6 VYSTAVUJÍCÍ FIRMY průběhu kongresu se uskuteční výstavy zdravotnické techniky, farmaceutických výrobků českých a zahraničních firem a vydavatelů odborné literatury. Jménem organizátorů i všech účastníků kongresu děkujeme za jejich účast a obohacení kongresu o nové poznatky. Generální sponzoři kongresu Eli Lilly ČR, s.r.o. NADACE Děti kultura - sport Hlavní sponzoři Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska Republika s.r.o. BRISTOL MYERS SQUIBB MERCK SHARP&DOHME IDEA, INC NOVO Nordisk, s.r.o. SANOFI-AVENTIS, s.r.o. CARDION, s.r.o. Sponzoři a vystavovatelé Abbott Laboratories, s.r.o. AImport.cz, spol. s r.o. Apotex, spol. s r.o. Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Celimed, s.r.o. Elekta, s.r.o. Ekona GmbH ELSO System spol. s r.o. Geum, s.r.o. Hartmann-Rico, a.s. Johnson&Johnson-divize LifeScan KKS, spol. s r.o. LUKROM spol. s r.o. Lundbeck ČR, s.r.o. Merck Sharp&Dohme antibiotická sekce MG Credit, s.r.o. Novartis, s.r.o. Nutricia, a.s. Phoenix??? Roche, s.r.o. Rosenpharma, a.s. Solen, s.r.o. Servier, s.r.o. Stada Pharma CZ, spol. s r.o. SunPharm s.r.o. TIMEScz s.r.o. Firemní expozice Vstupní hala Kongresového centra Malý sál Kongresového centra Foyer Kongresového centra

7 7 PROGRAMOVÝ SOUHRN Den Čas Hlavní sál Posluchárna č. 161 Posluchárna č. 162 Posluchárna č čtvrtek Zahájení kongresu a uvítání účastníků Vystoupení mistra Oldřicha Vlčka - housle Update pro praxi: Diabetologie I Kávová přestávka Update pro praxi: Diabetologie II Sekce sester I Polední přestávka (lunch) s experty s experty s experty Update pro praxi: Diabetologie III Sekce sester II Kávová přestávka Výbor ČDSsalonek A129b - přízemí Kongresového centra Update pro praxi: Diabetologie III Společná slavnostní pracovní schůze Spolku lékařů Slavnostní koncert Raut v prostorách

8 8 Kongresového centra pátek Postgraduální kursy a vademekum z geriatrie I. Kávová přestávka Postgraduální kursy a vademekum z geriatrie II Republikové shromáždění DAČR salonek A129bpřízemí Kongresového centra Tisková konference salonek A129b- přízemí Kongresového centra Zakončení kongresu

9 čtvrtek Velký sál 8.00 hod. Zahájení kongresu a uvítání účastníků prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. - prezident kongresu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. prezident ČLS JEP MUDr. Bohuslav Škubal, CSc. ředitel KNTB, a.s. Zlín Na zahájení vystoupí mistr Oldřich Vlček - housle 8.00 hod. Čestné předsednictvo prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident České lékařské společnosti JEP prof. ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor LF Univerzity Karlovy Praha Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3LF Univerzity Karlovy Praha Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan LF UP Olomouc doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., čestný předseda České internistické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA prezident Diabetické asociace ČR prof. MDr. Richard Češka, CSc., předseda České internistické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. předsedkyně České diabetologické společnosti prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FACP, FESC., předseda Slovenské internistické společnosti doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., předseda Slovenské diabetologické společnosti Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti JEP prim. MUDr. Milan Forejtar, přednosta Gerontologického centra, KNTB, a.s. Zlín MUDr. Bohuslav Škubal, CSc., ředitel Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín MUDr. Lubomír Nečas, krajský předseda Sdružení PL, předseda OS ČLK Zlín MUDr. Jiří Bakala, předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín prof. MUDr. Ján Murín, CSc. Slovenská kardiologická společnost Čestní hosté kongresu MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína ing. Hana Příleská, radní pro zdravotnictví Zlínského kraje Mgr. Dana Jurásková, ředitelka VFN Praha, prezidentka České asociace sester MUDr. Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO Praha prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka Odboru zdrav. služeb MZ ČR, Praha ing. Dana Barnášová předsedkyně dozorčí rady KNTB, a.s.

10 10 Vědecký program velký sál čtvrtek 8.00 hod Na zahájení kongresu vystoupí hod. mistr Oldřich Vlček - housle UPDATE PRO PRAXI: Diabetologie I. Předsedající: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. (Praha) Kamínky do mozaiky diabetologie posledních let prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (Praha) Ateroskleróza a diabetes v souvislostech nové patofyziologické poznatky prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. (Bratislava) Genetika MODY diabetu přehled současných znalostí prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. (Praha) Terapie obezity postupy, účinnost a perspektivy Moderní terapeutické trendy v onkologii: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, DrSc. (Brno) Biologická léčba solidních nádorů včera a dnes kávová přestávka

11 UPDATE PRO PRAXI: Diabetologie II. Předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. (Praha) Nové poznatky etiopatogeneze diabetu prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. (Praha) Patofyziologie diabetické mikroangiopatie ve vztahu k současným možnostem terapie prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (Praha) Inkretiny změnily a dále mění strategii léčby diabetu 2. typu prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. (Praha) Inzulinová analoga 2011 doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. (Hr. Králové) Nahlédnutí do budoucnosti farmakoterapie DM2T (diabetu) Moderní terapeutické trendy v kardiologii: prim. MUDr. Zdeněk Coufal (Zlín) Nové možnosti prevence a terapie systémové trombembolie hod. polední přestávka lunch diskuse s experty

12 Posluchárna č. 161, 162, 132 Univerzitního centra (přízemí sousední budovy) hod. s experty v průběhu lunche Posluchárna č. 161 prim. MUDr. Ivo Bureš (Pardubice) Léčebné postupy u chronických ran Posluchárna č. 162 MUDr. Jiří Bakala (Zlín) Nové diagnostické metody v nukleární medicíně Posluchárna č. 132 MUDr. Michal Pisár (Zlín) Postupy neodkladné kardiopulmonální resuscitace 2011 (principy pravidla mýty omyly)

13 13 Vědecký program Velký sál čtvrtek hod hod. UPDATE PRO PRAXI: Diabetologie III. Předsedající: prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. (Košice) Diabetická makroangiopatie prevence opírající se o experiment prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. (Praha) Možnosti plnění evropských doporučení terapie diabetické nohy (v ČR) Moderní trendy v kardiologii a v terapii antibiotiky: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (Olomouc) Antibiotická léčba akutních bakteriálních onemocnění prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Brno) Farmakoterapie po infarktu myokardu prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. (Brno) Terapie srdečního selhání hod. kávová přestávka Vědecký program Velký sál čtvrtek hod.

14 hod. UPDATE PRO PRAXI: Diabetologie III. Předsedající: prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. (Praha) Rozvoj diagnostických možností genetického rizika predikce diabetu 1. typu doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. (Lubochňa) Aktuální přehled nových poznatků o genetice diabetu 2. typu Společná slavnostní pracovní schůze se členy Spolku lékařů Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín ČLS JEP a OS ČLK Zlín Předsedající: prim. MUDr. Jiří Bakala prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prim. MUDr. Ladislav Groch prim. MUDr. Jan Šternberský, CSc. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (Praha) Časná diagnostika a intenzivní léčba zánětlivých revmatických onemocnění prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (Brno) Chronická pankreatitida 2011 prim. MUDr. Ladislav Groch (Brno) Akutní koronární syndrom (u diabetiků) Vědecký program posluchárna č.132 Univerzitního centra čtvrtek (přízemí sousední budovy) 11.00

15 hod. SEKCE SESTER I. : Novinky v diagnostice a terapii Předsedající: prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. prim. MUDr. Milan Forejtar doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D. Mgr. Monika Dlesková Karla Vrlová prim. MUDr. Milan Forejtar (Zlín) Zamyšlení nad současným stavem gerontologie a geriatrie doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D. (Praha) Hospitalizace diabetika postupy v praxi MUDr. Robin Urbánek (Zlín) Obezita fakta a mýty o hubnutí Karla Vrlová (Zlín) Zkušenosti s provozováním jednotky DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) Jana Poláchová (Zlín) Nové diagnostické a terapeutické metody v intervenční kardiologii hod. s experty v průběhu lunche MUDr. Michal Pisár (Zlín) Postupy neodkladné kardiopulmonální resuscitace 2011 (principy pravidla mýty omyly) Vědecký program posluchárna č. 132 Univerzitního centra čtvrtek (přízemí sousední budovy) 14.00

16 hod. SEKCE SESTER II.: Novinky v diagnostice a terapii Předsedající: prim. MUDr. Ivo Bureš Mgr. Bc. Libuše Danielová prim. MUDr. Ivan Kareš MUDr. Emil Záhumenský prim. MUDr. Ivan Kareš, Marcela Nutilová (Zlín) Nozokomiální infekce pohled epidemiologa Mgr. Bc. Libuše Danielová (Olomouc) Sledování, vývoj a prevence nozokomiálních nákaz MUDr. Emil Záhumenský (Zlín) Nové možnosti terapie diabetické ulcerace hod. 8. Republikové shromáždění Diabetické asociace ČRsalonek A129b přízemí Kongresového centra hod. Tisková konference salonek A129b přízemí Kongresového centra

17 17 SPOLEČENSKÝ PROGRAM Čtvrtek Kongresové centrum hod. Slavnostní koncert V podání mistra Václava Hudečka housle Alžběty Vlčkové violoncello Jiřího Stivína - flétny v doprovodu Camerata Moravia - komorního orchestru Moravské filharmonie Olomouc zazní díla: J. Pachelbela: Kánon D dur v čele s uměleckým vedoucím Vítem Mužíkem A. Vivaldiho: Koncert C dur pro sopránovou flétnu, smyčce a basso continuo (Allegro, Largo, Allegro) J. S. Bacha: Koncert E dur housle a smyčce (Allegro, Largo, Allegro) A. Vivaldiho: Koncert B dur pro housle, violoncello, smyčce a basso continuo (Allegro moderato, Andante, Allegro molto) J. S. Bacha: Air ze Suity D dur J. S. Bacha: Koncert d moll pro housle, flétnu a smyčce (Allegro, Adagio, Allegro) Po koncertu následuje raut v sousedním Univerzitním centru UTB K poslechu a k tanci bude hrát Láďa Kerndl s orchestrem. Jako host vystoupí Felix Slováček.

18 18 Vědecký program Velký sál pátek 8.30 hod hod. POSTGRADUÁLNÍ KURSY A VADEMEKUM Z GERIATRIE I. Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. prof. MUDr. Richard Češka, CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (Praha) Nové trendy v terapii osteoporózy prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha) Novinky v léčbě dyslipidémií prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno) Subklinická orgánová poškození mozku ve vztahu k hypertenzi a současným možnostem terapie prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (Brno) Inzulinové pumpy, kontinuální monitorace glukózy a další moderní technologie přispívající k optimalizaci kontroly glykémie doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (Třinec) Terapie fibrilace síní 2011 doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (Praha) Nové směry farmakoterapie syndromu demence a poruch kognitivních funkcí Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (Praha) Syndrom sarkopenie Evropský konsensus možnosti intervence Kávová přestávka POSTGRADUÁLNÍ KURSY A VADEMEKUM Z GERIATRIE II. Předsedající: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. prim. MUDr. Milan Forejtar

19 19 prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (Brno) Klinická geriatrie v geriatrických syndromech prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (Brno) Specifika kardiovaskulární terapie u seniorů prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (Hr. Králové) Novinky v klinické výživě 2011 od jednotných doporučení k personalizované výživě Prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. (Hradec Králové) Výživa a disabilita ve stáří MUDr. Radkin Honzák, CSc. (Praha) Jak se dívat na psychosomatickou medicínu prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D., doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D. (Praha) Funkce B-buňky, tukové tkáně a další patofyziologické podklady léčby inkretiny Mgr. Jaroslav Hořejší (Praha) Proč (ne) být lékařem. Paralaxa současné medicíny Závěr kongresu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. prezident ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. - prezident kongresu doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

20 20 Za přispění ke zdárnému průběhu kongresu organizační výbor děkuje garantům, zúčastněným firmám, společnostem a institucím. Generální sponzoři kongresu Eli Lilly ČR, s.r.o. NADACE Děti kultura - sport Hlavní sponzoři Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska Republika s.r.o. BRISTOL MYERS SQUIBB MERCK SHARP&DOHME IDEA, INC NOVO Nordisk, s.r.o. SANOFI-AVENTIS, s.r.o. CARDION, s.r.o. Sponzoři a vystavovatelé Abbott Laboratories, s.r.o. AImport.cz, spol. s r.o. Apotex, spol. s r.o. Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Celimed, s.r.o. Elekta, s.r.o. Ekona GmbH ELSO System spol. s r.o. Geum, s.r.o. Hartmann-Rico, a.s. Johnson&Johnson-divize LifeScan KKS, spol. s r.o. LUKROM spol. s r.o. Lundbeck ČR, s.r.o. Merck Sharp&Dohme antibiotická sekce MG Credit, s.r.o. Novartis, s.r.o. Nutricia, a.s. Phoenix??? Roche, s.r.o. Rosenpharma, a.s. Solen, s.r.o. Servier, s.r.o. Stada Pharma CZ, spol. s r.o. SunPharm s.r.o. TIMEScz s.r.o. Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci 3 2007 Z OBSAHU ČÍSLA Návštěva ministra zdravotnictví Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci Promoce absolventů lékařské fakulty Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha

Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

TEMPUS MEDICORUM. Lékařská etika v 21. století ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně

TEMPUS MEDICORUM. Lékařská etika v 21. století ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně TEMPUS 1/2015 ROČNÍK 24 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně VZP zaplatí za zdravotní péči více Společné prohlášení prezidentů profesních

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky pořádá mezinárodní kongres 2. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR konaný v rámci Týdne sociálních služeb České republiky pod záštitou

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více