Chov muflona (Ovis musimon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chov muflona (Ovis musimon)"

Transkript

1 Chov muflona (Ovis musimon) Obsah Chov muflona (Ovis musimon)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 4 Zoologie... 4 Biologie... 5 Chov muflona v oborách... 7 Choroby zvěře... 7 Hniloba spárků... 7 Zánět plic... 7 Slinivka a kulhavka... 7 Strongylóza (plicní červivost)... 8 Strongylóza trávicího ústrojí... 8 Katar slezu a střev... 8 Zánět trávicího ústrojí... 8 Motoličnost... 8 Motolice kopinatá... 8 Motolice jaterní... 9 Motolice jelení... 9 Tasemnice... 9 Kokcidióza... 9 Vnější cizopasníci... 9 Historie Mufloní zvěř není naší původní zvěří. Do střední Evropy byl muflon dovezen z Korsiky a Sardinie v polovině 18. století. Tyto ostrovy jsou považovány za místa jeho prvního výskytu. Podle některých odborníků měla však být původním životním prostředím muflonů celá středoevropská oblast. Ve prospěch této hypotézy hovoří výborná přizpůsobivost muflonů všem středoevropským podmínkám a archeologické nálezy kostí a lebek, které pocházejí z prehistorických dob a byly nalezeny na evropské pevnině. V polovině 18. století byla mufloní zvěř vysazena do několika obor v blízkosti Vídně a odtud také byla v padesátých až šedesátých letech 19. století dovezena do obory u Hluboké nad Vltavou. Z této obory se rozšiřovala do dalších našich honiteb. Mufloní zvěř nalezla u nás velmi dobré životní podmínky dané pravděpodobně optimální kombinací klimatických, geologických a floristických činitelů. Postupem času se ukázalo, že životní podmínky, zvláště pak v českých zemích, jsou pro mufloní zvěř mnohem příznivější než v oblasti jejího původního rozšíření a že zvěř na to reaguje zvyšováním své kvality v tělesném vývoji i v produkci trofejí.

2 Zoologické zařazení kmen obratlovců (Vertebrata) třída savců (Mammalia) řád sudokopytníků (Artiodactyla) podřád přežvýkavců (Ruminantia) čeleď turovitých (Bovidae) podčeleď koz (Caprinae) rod ovcí (Ovis) druh muflon (Ovis musimon) Rozšíření V celosvětovém měřítku je Česká republika na špičce v chovu mufloní zvěře. Hojný výskyt muflona je pak v německých zemích a Rakousku. V roce 1955 se uvádělo, že mufloní zvěř žije také ve Švýcarsku, Itálii, Francii, Maďarsku, Lucembursku, Holandsku, Jugoslávii, Polsku, Belgii, Finsku, Bulharsku a Dánsku. Celkový stav mufloní zvěře byl v roce 2009 odhadován na kusů. V roce 1964 bylo již zjištěno, že na celém světě žije zhruba kusů mufloní zvěře. Růst početních stavů mufloní zvěře byl na našem území zpočátku pozvolný. Ještě těsně před druhou světovou válkou se ukázalo, že v českých zemích žije kolem 700 muflonů. K silnějšímu vzestupu stavů došlo až po druhé světové válce. V roce 1972 stavy dosáhly kusů. V roce 1980 již byly hlášeny stavy okolo kusů a v roce 1987 dokonce přes Skutečné stavy byly však mnohem vyšší. S ohledem na neúnosné škody, které tato zvěř způsobovala především v lesích, byly zvýšeny odlovy se záměrem snížit stavy mufloní zvěře na únosnou míru.

3 Rozšíření mufloní zvěře v Evropě Rozšíření mufloní zvěře v ČR

4 Legislativa Doba lovu muflona je stanovena podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, upraveno vyhláškou 245 ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a bližším podmínkám provádění lovu. Muflon, muflonka a muflonče se loví od 1. srpna do 31. prosince. Celoročně lze muflona lovit v oboře, která pro něj byla zřízena a byly pro něj v daném roce určeny minimální a normované stavy. Lov muflona v ČR úlovek (ks) Rok Zoologie Pojmenování: Samec Muflon (beran) Samice Muflonka Mládě Muflonče Výška v kohoutku je u muflona 74 cm, u muflonky 69 cm. Muflon má kratší válcovité tělo. Má vyšší, ale velice silné běhy. Délka těla u muflona je 105 až 125 cm, u muflonky 90 až 100cm. Ocas (kelka) je dlouhý 5 až 10 cm. Hmotnost muflona je 30 až 45 kg, muflonky 20 až 28 kg. Mufloní zvěř je velice pestře zbarvená, zvláště její letní šat. Základní barva je hnědá, se světlejšími či tmavšími odstíny, světle rezavohnědá až značně tmavá a černá barva. Nejtmavěji bývá zbarveno tzv. rouno a hřbetní pruh. Berani mívají zpravidla na bocích velké bílé až šedé skvrny, které se nazývají sedlo (čabraka). V zimním šatě převládají podstatně tmavší barvy a tóny než v letním šatě. Muflonky bývají většinou světlejší než mufloni.

5 Muflončata jsou kladena od druhé poloviny března do poloviny května. Tělesný růst muflončat je poměrně rychlý a koncem roku dosahují raná muflončata téměř velikosti svých matek. Pohlaví muflončete se snadno pozná již od druhého měsíce věku, kdy jsou zřetelné narůstající rohy beránků. Toulce začínají mladému muflonovi narůstat již ve 3. měsíci života. Zpočátku jsou ploché, později mají tvar v průřezu zaobleného trojúhelníku a jsou vroubkované. Roční přírůsty toulců jsou odděleny hlubšími příčnými rýhami (vruby). V mládí jsou roční přírůsty větší, s přibývajícím stářím se postupně zkracují až do stáří 10 let, kdy je růst takřka ukončen. Toulce jsou hnědé až černohnědé a lesklé. Váží 4,5 až 6 kg. Některé muflonky mohou mít krátké růžky (6 až 12 cm). Ze smyslů vyniká u mufloní zvěře zrak a čich. Sluch není příliš dobře vyvinut. Muflon překonává značné překážky skokem. Je vytrvalý v chůzi i ve skoku. Muflon hvízdá, siká. Muflonka meká, hvízdá. Biologie Muflonovi nejvíce vyhovují rozsáhlejší lesnaté oblasti s tvrdou kamenitou půdou. V měkké půdě a ve vlhku trpí chorobami, zejména přerůstáním a hnilobou spárků, motolicí aj. Takový chov většinou postupně degraduje. Oblíbeným stávaništěm mufloní zvěře jsou listnaté nebo smíšené lesní porosty (nejvyhledávanější stávaniště jsou porosty let staré). S oblibou se zdržuje na klidných závětrných a teplých místech, zvláště na skalnatých nebo kamenitých suťových svazích. Místům vlhkým, zamokřeným i hustým mlazinám se mufloní zvěř vyhýbá. Příliš vysoko položené honitby s drsným podnebím nesnáší pro vysoký sníh v zimním období. V zimě se mufloni stahují z vyšších poloh na suchá a osluněná místa. Žije v tlupách (v létě v menších, v zimě ve větších). Tlupu vede stará muflonka a na jejím konci jde muflon. Hlídkující kus nebo první kus v tlupě varuje ostatní před nebezpečím hvízdnutím. Mufloní zvěř je z hlediska potravních nároků považována za zvěř málo náročnou. Proces trávení u muflonů probíhá velmi pomalu a potrava je maximálně využita. Ke vzniku škod na lesních i polních pozemcích dochází především dojde-li k poklesu potravní nabídky, nejspíše v zimním období, a při působení stresových faktorů. Záleží i na zvyku zvěře působit škody. Stejně tak je důležité počítat se spotřebou vody pro příslušný stav zvěře v honitbě nebo oboře. Pro kvalitní chov zvěře je třeba mít kromě dalších faktorů dostatečně úživné prostředí, kde se zvěř vyskytuje. Pokud toto dostatečně úživné prostředí zvěř nemá k dispozici, nelze očekávat v chovu zvěře uspokojivé výsledky. Při výběru potravy je pro muflona důležitější množství dostupné potravy, menší požadavky má na její kvalitu. V době vegetace muflonům postačuje pastva na travních porostech, která často tvoří více než 95 % jejich potravy, po celé vegetační období. Trávy ovšem mufloni spásají i v zimě, zejména pokud mají přístup k zeleným ozimům, vegetaci na zamokřených místech, či loukách. Z chovatelského hlediska je nejzajímavější vlastností mufloní zvěře její schopnost spásat travní porosty, které ostatní spárkatá zvěř využívá v menší míře, nebo je zcela opomíjí. Schopnost muflona efektivně zužitkovávat traviny vyplývá z jeho potravní specializace spásače. Přežvýkavci této kategorie, kam patří např. i zubr se vyvinuli později z původních primitivnějších okusovačů a během dlouhého vývoje se adaptovali na konzumaci všude hojné, ale zároveň obtížně stravitelné části potravní nabídky. Traviny se v přírodě sice nachází v téměř nevyčerpatelných

6 zásobách, ale pro vysoký obsah vlákniny jsou pro řadu druhů býložravců obtížně využitelné z důvodu menší schopnosti takovou potravu strávit. Muflon je jediným u nás žijícím druhem zvěře této potravní specializace. Jeho potrava obsahuje nejvyšší podíl trav. K tomuto účelu má objemný a výrazně rozčleněný žaludek, ve kterém se přijatá potrava zdrží delší dobu a je důkladně trávena pomocí bachorových mikroorganismů. Všechny ostatní druhy naší spárkaté zvěře mají menší schopnost využívat trávy a jejich nároky na kvalitu potravních zdrojů jsou vyšší. Jelen a daněk, kteří patří k přechodným typům, ještě dokáží přežít na méně kvalitní potravě s vysokým podílem trav. Srnec, jež se řadí k okusovačům, trávy prakticky nekonzumuje. Mufloni jsou rovněž schopní využít v době nouze seno průměrné či horší kvality, které až příliš často vidíme v krmelcích pro srnčí zvěř. Mufloní zvěř se většinou paství v lesních porostech. Do polí vychází za pastvou jen málo, a to hlavně tam, kde jsou lesní porosty neúživné a málo rozsáhlé. Muflon má značnou spotřebu vody, jejíž převážnou část kryje vodou obsaženou v rostlinách, což je tzv. využitelná voda (například zelená píce má až 82 % vody). Pro zvěř jsou nejdůležitější úživné poměry v době, kdy je v přírodě potravy nejméně, tedy v zimě. Potravní strategie mufloní zvěře je příznivá jak z pohledu konkurence s dalšími druhy spárkaté zvěře, tak z hlediska vlivu na vegetaci v lesním prostředí (menší podíl dřevin než jiné druhy). Bohužel ale v zimním období pravidelně dochází k přechodnému omezení potravní nabídky prostředí (vysoká sněhová pokrývka, snížená pohybová aktivita zvěře i rušení na dostupných pastevních plochách). V těchto případech mufloni z nedostatku trav přecházejí na potravu prakticky totožnou s jelenem či srncem, jako jsou letorosty listnatých dřevin a kůra stromů. Stávají se jejich přímým potravním konkurentem a zároveň zvyšují škody na lese. Vliv sněhové pokrývky je v tomto pohledu zásadní a zlom v potravním chování muflonů nastává již při její výšce přibližně 10 cm. Pokud mufloni nemají na sněhu možnost využívat jiné zdroje potravy (krmelce), tak se jejich potravní nároky silně překrývají s ostatními druhy spárkaté zvěře bez ohledu na jejich rozdílné potravní specializace. U muflonů nelze pozorovat nějaký smysl pro vymezené teritorium, kromě období říje. V říji je tímto teritoriem blízké okolí tlupy holé zvěře, k němuž zpravidla nejsilnější muflon zabraňuje v přístupu všem jiným pohlavně dospělým muflonům. Jinak žijí staří mufloni buď osaměle nebo v tlupách po dvou až sedmi kusech a jsou mnohem opatrnější než tlupy muflonek s muflončaty a mladými muflony. Říje probíhá od konce října do prosince. Začátek a průběh říje ovlivňuje počasí. Při obsazování a při hájení říjných tlup muflonek dochází mezi muflony k soubojům, při kterých do sebe mufloni narážejí toulci. Tyto údery jsou dobře slyšitelné. V říji se též mufloni ozývají krátkým bečením, podobně jako domácí ovce. V říjné tlupě mívá starý muflon obvykle 3 až 8 i více muflonek, které pokládá podle toho, jak jsou říjné. Po skončení říje zůstává starý muflon u tlupy a brzy se pak spojuje i několik říjných tlup dohromady, takže v jedné takové tlupě může být až 40 i více kusů. Mezi nimi může být i několik silných muflonů. Tak vznikají zimní tlupy, které se na jaře (obvykle kolem března) rozpadají. Muflonka je plná 21 až 22 týdnů a v březnu až dubnu klade jedno, zřídka dvě mláďata. Ta brzy po narození doprovázejí matku a po 2 až 3 týdnech začínají sami přijímat zelenou potravu. Muflonka mláďata ještě dále kojí a pečuje o ně až do příštího roku. O prosperitě našich muflonů svědčí mimo jiné mimořádně kvalitní trofeje. Kromě produkce trofejí je na muflonech zpravidla oceňována i nenáročnost na potravu a relativně menší škody na lesní vegetaci (oproti škodám způsobené ostatními druhy spárkaté zvěře). Pro většinu myslivců jsou potom mufloni naprosto bezkonfliktním druhem, který si zaslouží jen uznání a podporu. To, že i chov muflonů

7 má svoje stinné stránky, si ale rychle uvědomíme při bližším nezaujatém sledování oblíbených mufloních stávanišť. Často jde o menší plochy, které mufloni pravidelně využívají, a při jejich srovnání s jinými částmi honitby to vypadá, že zde zapomínají na svou potravní specializaci. Výsledkem jejich pastvy je nepřehlédnutelné opakované okusování lesní vegetace do podoby bonsají. Přesto je ale muflon díky své potravní specializaci potenciálně málo problematickým druhem, jehož chov může být při řádném obhospodařování málo problematický. Chov muflona v oborách Za nejzávažnější lze v oborních chovech bezesporu považovat problematiku parazitóz, a to u celého spektra spárkaté zvěře. Jedná se především o plicní červivost (verminozní pneumonii), která je vyvolaná jak druhově specifickými, tak nespecifickými malými či velkými plicnivkami. Léčbě, případně preventivním dehelmitačním akcím, by mělo bezesporu předcházet koprologické vyšetření (vyšetření trusu), abychom zjistili druhové spektrum vnitřních parazitů i intenzitu jejich výskytu. V chovech, kde je sledována problematika parazitóz, se setkáváme s opakovaným vyšetřením trusu ještě po 14 až 28 dnech po aplikaci preparátu. Choroby zvěře Hniloba spárků S tímto onemocněním se můžeme setkat u muflonů hlavně v honitbách s měkkým a mokrým terénem, tedy v místech pro mufloní zvěř nevhodným. Onemocnění je doprovázeno přerůstáním spárků, ke kterému dochází při nedostatečném obrušování jejich rohoviny na měkkém podkladu. Prvním příznakem choroby je kulhání kusu, který na bolavý běh nedošlapuje. Choroba vzniká tím, že do rozbolavěné mezispárkové rýhy vnikne hnilobný bacil (Bacillus necrosis). Zánět plic K zánětu plic a pohrudnice dochází hlavně při snížené přirozené odolnosti zvěře, hladověním, nachlazením, apod. Zpravidla onemocní muflončata a mladé kusy. Hlavními příznaky nákazy jsou výtok z očí a nosních dutin, kašel, hubnutí a průjem. Slinivka a kulhavka Nakažlivá choroba virového původu, která se může vzácně přenést na mufloní zvěř z domácích zvířat. Nemocná zvěř má na sliznicích ústní dutiny a jazyku puchýřky, vydává mlaskavé zvuky a slintá.

8 Strongylóza (plicní červivost) Hlavním a nejrozšířenějším druhem vyvolávajícím plicní strongylózu u mufloní zvěře je plicnivka obecná. Poněkud méně se vyskytuje plicnivka kozí. Oba tyto druhy potřebují ke svému vývoji mezihostitele. Hlavní příznaky, podle kterých obvykle poznáme nemocnou zvěř, jsou kašel, zrychlený dech, sípání, vyhublost, otoky pod dolní čelistí, odstávající srst, špatné a pozdní přebarvování a průjem. Napadené části plic ulovených nemocných kusů mají červenou až hnědočervenou barvu a bývají v nich tvrdá, zvápenatělá ložiska. Strongylóza trávicího ústrojí Je nejrozšířenější parazitární onemocnění mufloní zvěře. Strongylózu trávicího ústrojí vyvolávají různé druhy cizopasných červů. V našich podmínkách převážně tenkohlavec ovčí, kapilárie dobytčí, zubovka ovčí, zubovka kozí, zubovka růžová, vlasovka slézová, vlasovka koňská a vlasovka kozí. V hostiteli se zpravidla vyskytuje několik druhů současně. Jen vzácně je onemocnění vyvoláno pouze jedním druhem. Nejnebezpečnější je vlasovka slézová, která žije přisáta na sliznici slezu a živí se krví zvířete. Vyskytuje se často ve velkém množství. Při silném napadení je zvěř vyhublá, trpí chudokrevností a má silný průjem. Vajíčka se dostávají z těla napadeného kusu trusem. Larvy se vyvíjejí bez mezihostitele a rozlézají se po trávě, takže se zvěř nakazí při pastvě. Katar slezu a střev Zvěř onemocní po přikrmování zkaženým, plesnivým, namrzlým a nahnilým krmivem. Někdy ovšem mohou vyvolat katar i cizopasníci a pak jde o chorobu parazitární. Katar žaludku a střev vzniká hlavně v zimním období. Nemocná zvěř je malátná, má průjem, nepřijímá potravu, hubne a více pije. Zánět trávicího ústrojí Společně s předchozí nemocí se řadí mezi nenakažlivé. K této chorobě dochází, když povrchní zánět sliznice slezu a střev pronikne do hlubších vrstev tkáně. Nejčastěji tato choroba propukne u zvířat velmi zamořených cizopasnými červy trávicího ústrojí. Nemocné kusy neberou potravu, trpí průjmem, rychle slábnou a hynou. Motoličnost Je parazitární choroba postihující hlavně játra. U mufloní zvěře se vzácně můžeme setkat s motolicí v bachoru. Jako původci motoličnatosti mufloní zvěře jsou motolice kopinatá, motolice jaterní (parazitují v játrech) a motolice jelení (parazituje v bachoru). Motolice kopinatá Cizopasí ve žlučovodech jater a žlučníku. Její vývoj je velice složitý a probíhá přes mezihostitele. Vajíčka, která vylučují dospělé motolice, se dostávají ze žlučovodů do trávicího ústrojí a odtud trusem ven. Vajíčka pozřou mezihostitelé (suchomilní slimáci), v jejichž těle se vylíhnou obrvené larvičky, z nichž pak dalším vývojem vznikají váčkovité útvary vyplněné množstvím zárodků. Zárodky se

9 dostanou do dýchacího ústrojí hlemýždě a odtud ven hlenovitým výměškem, který slimák vylučuje. Zárodky se do těla muflona dostanou pastvou. V tenkém střevě se zavrtávají do sliznice, dostanou se do krve a tou do jater, kde se usazují a vyvíjejí ve žlučovodech. Motolice jaterní Je méně častá než předešlá, avšak nebezpečnější. Cizopasí též ve žlučovodech jater. Jejím mezihostitelem je bahnatka. Motolice jelení Tato motolice se vyskytuje u mufloní zvěře vzácně (oborní chovy). Cizopasí na stěně bachoru, kde saje krev. Tasemnice Tasemnice nejsou u mufloní zvěře příliš rozšířeny. Setkáváme se hlavně s tasemnicí srnčí a tasemnicí ovčí. Obě parazitují v tenkém střevě. Hlavní nebezpečí těchto parazitů je v tom, že poraněním střevní stěny, které způsobují, je možná infekce choroboplodnými bakteriemi ze střevního obsahu. Při větším napadení mohou též ucpat střeva a způsobit hostiteli zácpu. Vývoj obou tasemnic probíhá přes mezihostitele (drobné roztoče), které zvěř pozře s pastvou. Kokcidióza Toto onemocnění působí cizopasní prvoci (kokcidie), kteří žijí v tenkém střevě mufloní i jiné zvěře a domácích zvířat. Kokcidie se vyskytují velice často, ale kokcidiózní onemocnění nejsou příliš častá. K nákaze dochází potravou nebo vodou, která je znečištěná infikovaným trusem. Při větším zamoření porušují kokcidie sliznici tenkého střeva a uvolňují cestu škodlivým bakteriím. Trpí hlavně mladá zvěř. Příznakem choroby je vodnatý a většinou krvavý průjem, vyhublost a malátnost. Kokcidióza zpravidla propuká při oslabení kusu hladověním, zraněním, apod. Vnější cizopasníci Nebezpečí vnějších parazitů spočívá hlavně v tom, že často přenášejí různé infekce. Nejčastějšími parazity jsou klíšťata (hl. klíště obecné). Jako další parazit se může vyskytnout střeček ovčí a svrab (prašivina). Z domácích ovcí může být na muflona přenesen kloš ovčí. Občas může být nalezena na mufloní zvěři lojnice jelení.

10 Citovaná a doporučená literatura: Červený, J., 2003: Encyklopedie myslivosti, Ottovo nakladatelství, Praha, 591 s. Hanzal, V., 1993: Myslivost v obrazech zoologie. Českomoravská myslivecká jednota, Praha, 102s. Kamler, J., Homolka, M., Koubek, P.,2005: Muflon v lesním prostředí jeho soužití s vegetací a ostatními druhy spárkaté zvěře, Myslivost 5/2005, str. 42 Mottl, S., 1960: Mufloní zvěř. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 179 s. Rakušan, C., Wolf, R., Kolář, Z., 1998: Chov a lov zvěře. Myslivost, s.r.o, Praha, 198s. Vala, Z., Zabloudil, F., 2008: Daňčí a mufloní zvěř - její životní potřeby v současnosti. Myslivost 2/2008, 42s. Vach, M., 1999: Myslivost, Silvestris. Uhlířské Janovice, 368 s.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456 ÁNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VĚŘE 1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. NOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, NOJMO 123456 číslo 01 123456 24. 8. 09 VÝSLEDEK : * beze změn se změnami

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka VY_32_INOVACE_PŘS_318 RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 27. 1. 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika:

Více

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej 40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej NÁRODNÍ KOLO Křivoklát Píska 2010 kategorie A Jméno a příjmení:... Absolvovaná třída školní docházky:... Body dosažené v teoretické části:... Body dosažené v praktické

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu:

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Níže jsou uvedeny charakteristiky 11 zvířat volně žijících v ČR. Vaším úkolem je přiřadit ke každému zvířeti 3 charakteristiky. Řešení je uvedeno dole na této

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

NEMOCI. Odhalení nemocí

NEMOCI. Odhalení nemocí NEMOCI Odhalení nemocí Rotvajleři jsou všeobecně zdraví psi, ale může se samozřejmě vždycky přihodit, že náš pes začne mít nějaké potíže. Určitě si toho všimnete, protože se bude chovat jinak než normálně.

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oblasti chovu zvěře v ČR Oblast chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu:

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu: Efektivní a přitom elegantní a šetrné k životnímu prostředí, to jsou sítě proti hmyzu renomované německé značky Warema, která je v České republice zastupována firmou Apagon spol. s. r. o. lze instalovat

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015 Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT Školní rok: 2014/2015 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová Projednáno předmětovou

Více

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb Zaplísnění jiker - u ryb bez vyvinuté péče o potomstvo. - dochází k zaplísnění během inkubace jiker. - nejčastěji plísně Achlya a Saprolegnia - napadají odumřelé jikry a poté jikry sousedící. - použití

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat V naší laboratoři si můžete nechat vyšetřit odstraněné klíště, které jste si vy nebo váš čtyřnohý miláček přinesli z vycházky či z pobytu v přírodě,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Úvod. Paraziti. První otázkou, která vás nejspíš napadne, a na kterou jsem již odpověděl, asi

Úvod. Paraziti. První otázkou, která vás nejspíš napadne, a na kterou jsem již odpověděl, asi Úvod Přemýšleli jste někdy o tom, proč má tolik lidí kolem vás různé zdravotní potíže? A proč se jich nemohou zbavit i přes to, že chodí k lékaři, který jim dává různé léky? Proč se ty potíže i přes všechnu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Štěnice domácí: některé základní poznatky

Štěnice domácí: některé základní poznatky Štěnice domácí: některé základní poznatky Václav Rupeš Konzultant pro dezinsekci a deratizaci Dny DDD 2011 Seč 25. ledna, 2011 Štěnice domácí: základní předpoklady úspěšného zásahu Jak se na tom shoduje

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nákazy přenášené klíšťaty

Nákazy přenášené klíšťaty Nákazy přenášené klíšťaty Jedná se o středoevropskou klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu. Přenašečem je klíště obecné - Ixodes ricinus i vývojová stadia klíštěte (4): 1. z vajíček se líhnou larvy

Více

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Standardy v rámci stravovacích služeb EU

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

VY_32_INOVACE_03_POTÁPKA ROHÁČ_26

VY_32_INOVACE_03_POTÁPKA ROHÁČ_26 VY_32_INOVACE_03_POTÁPKA ROHÁČ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Autor: Mgr. Veronika Koukalová Vytvořeno: 29.2.2012 Název: VY_32_INOVACE_6.2.06_zoologie Téma: Klíště obecné Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích. VY_52_INOVACE_PCHA2_29_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více