Chov muflona (Ovis musimon)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chov muflona (Ovis musimon)"

Transkript

1 Chov muflona (Ovis musimon) Obsah Chov muflona (Ovis musimon)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 4 Zoologie... 4 Biologie... 5 Chov muflona v oborách... 7 Choroby zvěře... 7 Hniloba spárků... 7 Zánět plic... 7 Slinivka a kulhavka... 7 Strongylóza (plicní červivost)... 8 Strongylóza trávicího ústrojí... 8 Katar slezu a střev... 8 Zánět trávicího ústrojí... 8 Motoličnost... 8 Motolice kopinatá... 8 Motolice jaterní... 9 Motolice jelení... 9 Tasemnice... 9 Kokcidióza... 9 Vnější cizopasníci... 9 Historie Mufloní zvěř není naší původní zvěří. Do střední Evropy byl muflon dovezen z Korsiky a Sardinie v polovině 18. století. Tyto ostrovy jsou považovány za místa jeho prvního výskytu. Podle některých odborníků měla však být původním životním prostředím muflonů celá středoevropská oblast. Ve prospěch této hypotézy hovoří výborná přizpůsobivost muflonů všem středoevropským podmínkám a archeologické nálezy kostí a lebek, které pocházejí z prehistorických dob a byly nalezeny na evropské pevnině. V polovině 18. století byla mufloní zvěř vysazena do několika obor v blízkosti Vídně a odtud také byla v padesátých až šedesátých letech 19. století dovezena do obory u Hluboké nad Vltavou. Z této obory se rozšiřovala do dalších našich honiteb. Mufloní zvěř nalezla u nás velmi dobré životní podmínky dané pravděpodobně optimální kombinací klimatických, geologických a floristických činitelů. Postupem času se ukázalo, že životní podmínky, zvláště pak v českých zemích, jsou pro mufloní zvěř mnohem příznivější než v oblasti jejího původního rozšíření a že zvěř na to reaguje zvyšováním své kvality v tělesném vývoji i v produkci trofejí.

2 Zoologické zařazení kmen obratlovců (Vertebrata) třída savců (Mammalia) řád sudokopytníků (Artiodactyla) podřád přežvýkavců (Ruminantia) čeleď turovitých (Bovidae) podčeleď koz (Caprinae) rod ovcí (Ovis) druh muflon (Ovis musimon) Rozšíření V celosvětovém měřítku je Česká republika na špičce v chovu mufloní zvěře. Hojný výskyt muflona je pak v německých zemích a Rakousku. V roce 1955 se uvádělo, že mufloní zvěř žije také ve Švýcarsku, Itálii, Francii, Maďarsku, Lucembursku, Holandsku, Jugoslávii, Polsku, Belgii, Finsku, Bulharsku a Dánsku. Celkový stav mufloní zvěře byl v roce 2009 odhadován na kusů. V roce 1964 bylo již zjištěno, že na celém světě žije zhruba kusů mufloní zvěře. Růst početních stavů mufloní zvěře byl na našem území zpočátku pozvolný. Ještě těsně před druhou světovou válkou se ukázalo, že v českých zemích žije kolem 700 muflonů. K silnějšímu vzestupu stavů došlo až po druhé světové válce. V roce 1972 stavy dosáhly kusů. V roce 1980 již byly hlášeny stavy okolo kusů a v roce 1987 dokonce přes Skutečné stavy byly však mnohem vyšší. S ohledem na neúnosné škody, které tato zvěř způsobovala především v lesích, byly zvýšeny odlovy se záměrem snížit stavy mufloní zvěře na únosnou míru.

3 Rozšíření mufloní zvěře v Evropě Rozšíření mufloní zvěře v ČR

4 Legislativa Doba lovu muflona je stanovena podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, upraveno vyhláškou 245 ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a bližším podmínkám provádění lovu. Muflon, muflonka a muflonče se loví od 1. srpna do 31. prosince. Celoročně lze muflona lovit v oboře, která pro něj byla zřízena a byly pro něj v daném roce určeny minimální a normované stavy. Lov muflona v ČR úlovek (ks) Rok Zoologie Pojmenování: Samec Muflon (beran) Samice Muflonka Mládě Muflonče Výška v kohoutku je u muflona 74 cm, u muflonky 69 cm. Muflon má kratší válcovité tělo. Má vyšší, ale velice silné běhy. Délka těla u muflona je 105 až 125 cm, u muflonky 90 až 100cm. Ocas (kelka) je dlouhý 5 až 10 cm. Hmotnost muflona je 30 až 45 kg, muflonky 20 až 28 kg. Mufloní zvěř je velice pestře zbarvená, zvláště její letní šat. Základní barva je hnědá, se světlejšími či tmavšími odstíny, světle rezavohnědá až značně tmavá a černá barva. Nejtmavěji bývá zbarveno tzv. rouno a hřbetní pruh. Berani mívají zpravidla na bocích velké bílé až šedé skvrny, které se nazývají sedlo (čabraka). V zimním šatě převládají podstatně tmavší barvy a tóny než v letním šatě. Muflonky bývají většinou světlejší než mufloni.

5 Muflončata jsou kladena od druhé poloviny března do poloviny května. Tělesný růst muflončat je poměrně rychlý a koncem roku dosahují raná muflončata téměř velikosti svých matek. Pohlaví muflončete se snadno pozná již od druhého měsíce věku, kdy jsou zřetelné narůstající rohy beránků. Toulce začínají mladému muflonovi narůstat již ve 3. měsíci života. Zpočátku jsou ploché, později mají tvar v průřezu zaobleného trojúhelníku a jsou vroubkované. Roční přírůsty toulců jsou odděleny hlubšími příčnými rýhami (vruby). V mládí jsou roční přírůsty větší, s přibývajícím stářím se postupně zkracují až do stáří 10 let, kdy je růst takřka ukončen. Toulce jsou hnědé až černohnědé a lesklé. Váží 4,5 až 6 kg. Některé muflonky mohou mít krátké růžky (6 až 12 cm). Ze smyslů vyniká u mufloní zvěře zrak a čich. Sluch není příliš dobře vyvinut. Muflon překonává značné překážky skokem. Je vytrvalý v chůzi i ve skoku. Muflon hvízdá, siká. Muflonka meká, hvízdá. Biologie Muflonovi nejvíce vyhovují rozsáhlejší lesnaté oblasti s tvrdou kamenitou půdou. V měkké půdě a ve vlhku trpí chorobami, zejména přerůstáním a hnilobou spárků, motolicí aj. Takový chov většinou postupně degraduje. Oblíbeným stávaništěm mufloní zvěře jsou listnaté nebo smíšené lesní porosty (nejvyhledávanější stávaniště jsou porosty let staré). S oblibou se zdržuje na klidných závětrných a teplých místech, zvláště na skalnatých nebo kamenitých suťových svazích. Místům vlhkým, zamokřeným i hustým mlazinám se mufloní zvěř vyhýbá. Příliš vysoko položené honitby s drsným podnebím nesnáší pro vysoký sníh v zimním období. V zimě se mufloni stahují z vyšších poloh na suchá a osluněná místa. Žije v tlupách (v létě v menších, v zimě ve větších). Tlupu vede stará muflonka a na jejím konci jde muflon. Hlídkující kus nebo první kus v tlupě varuje ostatní před nebezpečím hvízdnutím. Mufloní zvěř je z hlediska potravních nároků považována za zvěř málo náročnou. Proces trávení u muflonů probíhá velmi pomalu a potrava je maximálně využita. Ke vzniku škod na lesních i polních pozemcích dochází především dojde-li k poklesu potravní nabídky, nejspíše v zimním období, a při působení stresových faktorů. Záleží i na zvyku zvěře působit škody. Stejně tak je důležité počítat se spotřebou vody pro příslušný stav zvěře v honitbě nebo oboře. Pro kvalitní chov zvěře je třeba mít kromě dalších faktorů dostatečně úživné prostředí, kde se zvěř vyskytuje. Pokud toto dostatečně úživné prostředí zvěř nemá k dispozici, nelze očekávat v chovu zvěře uspokojivé výsledky. Při výběru potravy je pro muflona důležitější množství dostupné potravy, menší požadavky má na její kvalitu. V době vegetace muflonům postačuje pastva na travních porostech, která často tvoří více než 95 % jejich potravy, po celé vegetační období. Trávy ovšem mufloni spásají i v zimě, zejména pokud mají přístup k zeleným ozimům, vegetaci na zamokřených místech, či loukách. Z chovatelského hlediska je nejzajímavější vlastností mufloní zvěře její schopnost spásat travní porosty, které ostatní spárkatá zvěř využívá v menší míře, nebo je zcela opomíjí. Schopnost muflona efektivně zužitkovávat traviny vyplývá z jeho potravní specializace spásače. Přežvýkavci této kategorie, kam patří např. i zubr se vyvinuli později z původních primitivnějších okusovačů a během dlouhého vývoje se adaptovali na konzumaci všude hojné, ale zároveň obtížně stravitelné části potravní nabídky. Traviny se v přírodě sice nachází v téměř nevyčerpatelných

6 zásobách, ale pro vysoký obsah vlákniny jsou pro řadu druhů býložravců obtížně využitelné z důvodu menší schopnosti takovou potravu strávit. Muflon je jediným u nás žijícím druhem zvěře této potravní specializace. Jeho potrava obsahuje nejvyšší podíl trav. K tomuto účelu má objemný a výrazně rozčleněný žaludek, ve kterém se přijatá potrava zdrží delší dobu a je důkladně trávena pomocí bachorových mikroorganismů. Všechny ostatní druhy naší spárkaté zvěře mají menší schopnost využívat trávy a jejich nároky na kvalitu potravních zdrojů jsou vyšší. Jelen a daněk, kteří patří k přechodným typům, ještě dokáží přežít na méně kvalitní potravě s vysokým podílem trav. Srnec, jež se řadí k okusovačům, trávy prakticky nekonzumuje. Mufloni jsou rovněž schopní využít v době nouze seno průměrné či horší kvality, které až příliš často vidíme v krmelcích pro srnčí zvěř. Mufloní zvěř se většinou paství v lesních porostech. Do polí vychází za pastvou jen málo, a to hlavně tam, kde jsou lesní porosty neúživné a málo rozsáhlé. Muflon má značnou spotřebu vody, jejíž převážnou část kryje vodou obsaženou v rostlinách, což je tzv. využitelná voda (například zelená píce má až 82 % vody). Pro zvěř jsou nejdůležitější úživné poměry v době, kdy je v přírodě potravy nejméně, tedy v zimě. Potravní strategie mufloní zvěře je příznivá jak z pohledu konkurence s dalšími druhy spárkaté zvěře, tak z hlediska vlivu na vegetaci v lesním prostředí (menší podíl dřevin než jiné druhy). Bohužel ale v zimním období pravidelně dochází k přechodnému omezení potravní nabídky prostředí (vysoká sněhová pokrývka, snížená pohybová aktivita zvěře i rušení na dostupných pastevních plochách). V těchto případech mufloni z nedostatku trav přecházejí na potravu prakticky totožnou s jelenem či srncem, jako jsou letorosty listnatých dřevin a kůra stromů. Stávají se jejich přímým potravním konkurentem a zároveň zvyšují škody na lese. Vliv sněhové pokrývky je v tomto pohledu zásadní a zlom v potravním chování muflonů nastává již při její výšce přibližně 10 cm. Pokud mufloni nemají na sněhu možnost využívat jiné zdroje potravy (krmelce), tak se jejich potravní nároky silně překrývají s ostatními druhy spárkaté zvěře bez ohledu na jejich rozdílné potravní specializace. U muflonů nelze pozorovat nějaký smysl pro vymezené teritorium, kromě období říje. V říji je tímto teritoriem blízké okolí tlupy holé zvěře, k němuž zpravidla nejsilnější muflon zabraňuje v přístupu všem jiným pohlavně dospělým muflonům. Jinak žijí staří mufloni buď osaměle nebo v tlupách po dvou až sedmi kusech a jsou mnohem opatrnější než tlupy muflonek s muflončaty a mladými muflony. Říje probíhá od konce října do prosince. Začátek a průběh říje ovlivňuje počasí. Při obsazování a při hájení říjných tlup muflonek dochází mezi muflony k soubojům, při kterých do sebe mufloni narážejí toulci. Tyto údery jsou dobře slyšitelné. V říji se též mufloni ozývají krátkým bečením, podobně jako domácí ovce. V říjné tlupě mívá starý muflon obvykle 3 až 8 i více muflonek, které pokládá podle toho, jak jsou říjné. Po skončení říje zůstává starý muflon u tlupy a brzy se pak spojuje i několik říjných tlup dohromady, takže v jedné takové tlupě může být až 40 i více kusů. Mezi nimi může být i několik silných muflonů. Tak vznikají zimní tlupy, které se na jaře (obvykle kolem března) rozpadají. Muflonka je plná 21 až 22 týdnů a v březnu až dubnu klade jedno, zřídka dvě mláďata. Ta brzy po narození doprovázejí matku a po 2 až 3 týdnech začínají sami přijímat zelenou potravu. Muflonka mláďata ještě dále kojí a pečuje o ně až do příštího roku. O prosperitě našich muflonů svědčí mimo jiné mimořádně kvalitní trofeje. Kromě produkce trofejí je na muflonech zpravidla oceňována i nenáročnost na potravu a relativně menší škody na lesní vegetaci (oproti škodám způsobené ostatními druhy spárkaté zvěře). Pro většinu myslivců jsou potom mufloni naprosto bezkonfliktním druhem, který si zaslouží jen uznání a podporu. To, že i chov muflonů

7 má svoje stinné stránky, si ale rychle uvědomíme při bližším nezaujatém sledování oblíbených mufloních stávanišť. Často jde o menší plochy, které mufloni pravidelně využívají, a při jejich srovnání s jinými částmi honitby to vypadá, že zde zapomínají na svou potravní specializaci. Výsledkem jejich pastvy je nepřehlédnutelné opakované okusování lesní vegetace do podoby bonsají. Přesto je ale muflon díky své potravní specializaci potenciálně málo problematickým druhem, jehož chov může být při řádném obhospodařování málo problematický. Chov muflona v oborách Za nejzávažnější lze v oborních chovech bezesporu považovat problematiku parazitóz, a to u celého spektra spárkaté zvěře. Jedná se především o plicní červivost (verminozní pneumonii), která je vyvolaná jak druhově specifickými, tak nespecifickými malými či velkými plicnivkami. Léčbě, případně preventivním dehelmitačním akcím, by mělo bezesporu předcházet koprologické vyšetření (vyšetření trusu), abychom zjistili druhové spektrum vnitřních parazitů i intenzitu jejich výskytu. V chovech, kde je sledována problematika parazitóz, se setkáváme s opakovaným vyšetřením trusu ještě po 14 až 28 dnech po aplikaci preparátu. Choroby zvěře Hniloba spárků S tímto onemocněním se můžeme setkat u muflonů hlavně v honitbách s měkkým a mokrým terénem, tedy v místech pro mufloní zvěř nevhodným. Onemocnění je doprovázeno přerůstáním spárků, ke kterému dochází při nedostatečném obrušování jejich rohoviny na měkkém podkladu. Prvním příznakem choroby je kulhání kusu, který na bolavý běh nedošlapuje. Choroba vzniká tím, že do rozbolavěné mezispárkové rýhy vnikne hnilobný bacil (Bacillus necrosis). Zánět plic K zánětu plic a pohrudnice dochází hlavně při snížené přirozené odolnosti zvěře, hladověním, nachlazením, apod. Zpravidla onemocní muflončata a mladé kusy. Hlavními příznaky nákazy jsou výtok z očí a nosních dutin, kašel, hubnutí a průjem. Slinivka a kulhavka Nakažlivá choroba virového původu, která se může vzácně přenést na mufloní zvěř z domácích zvířat. Nemocná zvěř má na sliznicích ústní dutiny a jazyku puchýřky, vydává mlaskavé zvuky a slintá.

8 Strongylóza (plicní červivost) Hlavním a nejrozšířenějším druhem vyvolávajícím plicní strongylózu u mufloní zvěře je plicnivka obecná. Poněkud méně se vyskytuje plicnivka kozí. Oba tyto druhy potřebují ke svému vývoji mezihostitele. Hlavní příznaky, podle kterých obvykle poznáme nemocnou zvěř, jsou kašel, zrychlený dech, sípání, vyhublost, otoky pod dolní čelistí, odstávající srst, špatné a pozdní přebarvování a průjem. Napadené části plic ulovených nemocných kusů mají červenou až hnědočervenou barvu a bývají v nich tvrdá, zvápenatělá ložiska. Strongylóza trávicího ústrojí Je nejrozšířenější parazitární onemocnění mufloní zvěře. Strongylózu trávicího ústrojí vyvolávají různé druhy cizopasných červů. V našich podmínkách převážně tenkohlavec ovčí, kapilárie dobytčí, zubovka ovčí, zubovka kozí, zubovka růžová, vlasovka slézová, vlasovka koňská a vlasovka kozí. V hostiteli se zpravidla vyskytuje několik druhů současně. Jen vzácně je onemocnění vyvoláno pouze jedním druhem. Nejnebezpečnější je vlasovka slézová, která žije přisáta na sliznici slezu a živí se krví zvířete. Vyskytuje se často ve velkém množství. Při silném napadení je zvěř vyhublá, trpí chudokrevností a má silný průjem. Vajíčka se dostávají z těla napadeného kusu trusem. Larvy se vyvíjejí bez mezihostitele a rozlézají se po trávě, takže se zvěř nakazí při pastvě. Katar slezu a střev Zvěř onemocní po přikrmování zkaženým, plesnivým, namrzlým a nahnilým krmivem. Někdy ovšem mohou vyvolat katar i cizopasníci a pak jde o chorobu parazitární. Katar žaludku a střev vzniká hlavně v zimním období. Nemocná zvěř je malátná, má průjem, nepřijímá potravu, hubne a více pije. Zánět trávicího ústrojí Společně s předchozí nemocí se řadí mezi nenakažlivé. K této chorobě dochází, když povrchní zánět sliznice slezu a střev pronikne do hlubších vrstev tkáně. Nejčastěji tato choroba propukne u zvířat velmi zamořených cizopasnými červy trávicího ústrojí. Nemocné kusy neberou potravu, trpí průjmem, rychle slábnou a hynou. Motoličnost Je parazitární choroba postihující hlavně játra. U mufloní zvěře se vzácně můžeme setkat s motolicí v bachoru. Jako původci motoličnatosti mufloní zvěře jsou motolice kopinatá, motolice jaterní (parazitují v játrech) a motolice jelení (parazituje v bachoru). Motolice kopinatá Cizopasí ve žlučovodech jater a žlučníku. Její vývoj je velice složitý a probíhá přes mezihostitele. Vajíčka, která vylučují dospělé motolice, se dostávají ze žlučovodů do trávicího ústrojí a odtud trusem ven. Vajíčka pozřou mezihostitelé (suchomilní slimáci), v jejichž těle se vylíhnou obrvené larvičky, z nichž pak dalším vývojem vznikají váčkovité útvary vyplněné množstvím zárodků. Zárodky se

9 dostanou do dýchacího ústrojí hlemýždě a odtud ven hlenovitým výměškem, který slimák vylučuje. Zárodky se do těla muflona dostanou pastvou. V tenkém střevě se zavrtávají do sliznice, dostanou se do krve a tou do jater, kde se usazují a vyvíjejí ve žlučovodech. Motolice jaterní Je méně častá než předešlá, avšak nebezpečnější. Cizopasí též ve žlučovodech jater. Jejím mezihostitelem je bahnatka. Motolice jelení Tato motolice se vyskytuje u mufloní zvěře vzácně (oborní chovy). Cizopasí na stěně bachoru, kde saje krev. Tasemnice Tasemnice nejsou u mufloní zvěře příliš rozšířeny. Setkáváme se hlavně s tasemnicí srnčí a tasemnicí ovčí. Obě parazitují v tenkém střevě. Hlavní nebezpečí těchto parazitů je v tom, že poraněním střevní stěny, které způsobují, je možná infekce choroboplodnými bakteriemi ze střevního obsahu. Při větším napadení mohou též ucpat střeva a způsobit hostiteli zácpu. Vývoj obou tasemnic probíhá přes mezihostitele (drobné roztoče), které zvěř pozře s pastvou. Kokcidióza Toto onemocnění působí cizopasní prvoci (kokcidie), kteří žijí v tenkém střevě mufloní i jiné zvěře a domácích zvířat. Kokcidie se vyskytují velice často, ale kokcidiózní onemocnění nejsou příliš častá. K nákaze dochází potravou nebo vodou, která je znečištěná infikovaným trusem. Při větším zamoření porušují kokcidie sliznici tenkého střeva a uvolňují cestu škodlivým bakteriím. Trpí hlavně mladá zvěř. Příznakem choroby je vodnatý a většinou krvavý průjem, vyhublost a malátnost. Kokcidióza zpravidla propuká při oslabení kusu hladověním, zraněním, apod. Vnější cizopasníci Nebezpečí vnějších parazitů spočívá hlavně v tom, že často přenášejí různé infekce. Nejčastějšími parazity jsou klíšťata (hl. klíště obecné). Jako další parazit se může vyskytnout střeček ovčí a svrab (prašivina). Z domácích ovcí může být na muflona přenesen kloš ovčí. Občas může být nalezena na mufloní zvěři lojnice jelení.

10 Citovaná a doporučená literatura: Červený, J., 2003: Encyklopedie myslivosti, Ottovo nakladatelství, Praha, 591 s. Hanzal, V., 1993: Myslivost v obrazech zoologie. Českomoravská myslivecká jednota, Praha, 102s. Kamler, J., Homolka, M., Koubek, P.,2005: Muflon v lesním prostředí jeho soužití s vegetací a ostatními druhy spárkaté zvěře, Myslivost 5/2005, str. 42 Mottl, S., 1960: Mufloní zvěř. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 179 s. Rakušan, C., Wolf, R., Kolář, Z., 1998: Chov a lov zvěře. Myslivost, s.r.o, Praha, 198s. Vala, Z., Zabloudil, F., 2008: Daňčí a mufloní zvěř - její životní potřeby v současnosti. Myslivost 2/2008, 42s. Vach, M., 1999: Myslivost, Silvestris. Uhlířské Janovice, 368 s.

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení Chov jelena lesního Druh Cervus elaphus jelen lesní se u nás rozšířil ve čtvrtohorách, a jednalo se o nejmohutnější přežvýkavou parohatou zvěř, přizpůsobenou v původních stepích až lesostepích rychlému

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. IV. skupina Péče o zvěř a její chov

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. IV. skupina Péče o zvěř a její chov Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. IV. skupina Péče o zvěř a její chov Cíle a metody chovů zvěře Co je cílem chovu zvěře? Zachovat populace původních druhů zvěře (plus zvěře mufloní) v početních

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 8.2.2017 4 věc: Poskytnutí příspěvku na prevenci parazitárních onemocnění spárkaté zvěře dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Ing. Petr Vaníček - referent

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Ing. Zdeněk VALA, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně Ing. Ondřej

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění Virová onemocnění Slintavka a kulhavka vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění sudokopytníků příznaky zvýšená tělesná teplota, nechutenství, kulhání, svlečení rohového pouzdra paznehtu (spárku) na

Více

VY_12_INOVACE_05_SRNEC_A_JELEN. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_05_SRNEC_A_JELEN. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_05_SRNEC_A_JELEN Srnec a jelen Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 23. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic.

Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic. BIOPHARM Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic. CERMIX CERMIX premix ad us. Vet. určený pro výrobu medikovaného krmiva

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Téma: Ročník: SAVCI 6. - SUDOKOPYTNÍCI. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Téma: Ročník: SAVCI 6. - SUDOKOPYTNÍCI. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS EKOLOGICKÝ Tematický celek: PŘÍRODOPIS LES Tématický

Více

Sudokopytníci přežvýkaví - jelenovití

Sudokopytníci přežvýkaví - jelenovití Sudokopytníci přežvýkaví - jelenovití Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 2. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se sudokopytníky, kteří mají na

Více

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců 1/5 5.2.02.20 Přehled hlavních skupin savců Cíl seznámit se s hlavními skupinami savců - znát zástupce skupin - odvodit jejich místo a způsob života - chápat rozdíl v jejich vývinu - popsat jejich přizpůsobení

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.15.Bi. Plostenci_ krouzkovci Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského. Obsah. Zásady u laní. Zásady u jelenů

Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského. Obsah. Zásady u laní. Zásady u jelenů Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského Obsah Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského... 1 Obsah... 1 Zásady u laní... 1 Zásady u jelenů... 1 Posuzování věku živé zvěře...

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 ; MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 charakteristika čeledi: - největší žijící šelmy s mohutnou hlavou a zakrnělým ocasem

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

TULAREMIE + BRUCELÓZA

TULAREMIE + BRUCELÓZA Metodika kontroly zdraví pro myslivce 9. Masožravci volně žijící EpG102 VZTEKLINA kontrola nákazové situace VyLa (P + IF) 4 lišky nebo psíci mývalovití na 100 km² ve všech okresech, na celém území ČR.

Více

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky V PRAZE DNE 4. ČERVENCE 2008 Č.J.: 23485/2008-16200 Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

CHOV ZVĚŘE. Zvěř srstnatá. TŘÍDA SAVCI (Mammalia)

CHOV ZVĚŘE. Zvěř srstnatá. TŘÍDA SAVCI (Mammalia) Modul č. 4 MYSLIVOST Téma 5: Chov zvěře Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588, 75301 Hranice Autor modulu: Ing. Lukáš Kandler CHOV ZVĚŘE Zvěř srstnatá TŘÍDA SAVCI (Mammalia) Probírané druhy patří

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O odbor životního prostředí nám. Republiky 1, 678 01 Blansko Mysl / 1 Evid. číslo honitby Počet příloh Honitba (název) PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Citace: 491/2002 Sb. Částka: 171/2002 Sb. Na straně (od-do): 9610-9650 Rozeslána

Více

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016 Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016 Masožravci volně žijící VZTEKLINA kontrola nákazové situace 4 lišky nebo psíci mývalovití

Více

Řád: Zajíci (Lagomorpha) Čeleď: Zajícovití (Leporidae)

Řád: Zajíci (Lagomorpha) Čeleď: Zajícovití (Leporidae) Řád: Zajíci (Lagomorpha) Čeleď: Zajícovití (Leporidae) Zajíc polní (Lepus europaeus) čeleď: ZAJÍCOVITÍ (Leporidae) obývá téměř celou Evropu; na severu se vyskytuje až v jižní Skandinávii, má tendenci pronikat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_006 Jméno autora: Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie Otázka: Parazitismus jako životní strategie Předmět: Biologie Přidal(a): Firefly Parazitismus jako životní strategie trofický vztah, žijí na úkor svého hostitele, jehož obvykle oslabují, ale neusmrcují

Více

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2017

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2017 Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2017 I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Masožravci volně žijící VZTEKLINA kontrola

Více

Anotace Sudokopytníci

Anotace Sudokopytníci Anotace Sudokopytníci Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, díky kterým žáci odliší správné a nesprávné tvrzení Autor - Mgr. Martina

Více

Endoparazitózy koní. přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění

Endoparazitózy koní. přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění MVDr. Jitka Válková Endoparazitózy koní přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění ztráta výkonnosti hubnutí, špatná kondice zaostávání

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Záznam o poskytnutí informace

Záznam o poskytnutí informace Záznam o poskytnutí informace dle ustanovení 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení čl. 15, odst. 2, Pravidel ke stanovení

Více

Sudokopytníci přežvýkaví - turovití

Sudokopytníci přežvýkaví - turovití Sudokopytníci přežvýkaví - turovití Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 19. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s nejbohatší skupinou přežvýkavých

Více

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA TRICHINELÓZA 1 Akuální nákazová situace trichinelóza výskyt a šíření nákazy Trichinelóza je způsobena požitím syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného vepřového infikovaného larvami Trichinella. Počáteční

Více

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Klokan dama obývá pobřežní oblasti v jižní a západní Austrálii, žije i na některých okolních ostrovech. Patří

Více

Městský úřad Kroměříž

Městský úřad Kroměříž Městský úřad Kroměříž odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/49971/2012/01/OZP/Li č.j.: MeUKM/49971/2012 V Kroměříži 2.10.2012 Tel.: 573 321 327 Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Liška Městský

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456 ÁNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VĚŘE 1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. NOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, NOJMO 123456 číslo 01 123456 24. 8. 09 VÝSLEDEK : * beze změn se změnami

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Cíl Proces akreditace lektorů Sjednocení úrovně znalostí Vytvoření závazných okruhů Novinky a nové trendy (vydání nových

Více

Chov daňka evropského (Dama dama)

Chov daňka evropského (Dama dama) Chov daňka evropského (Dama dama) Obsah Chov daňka evropského (Dama dama)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 4 Zoologie... 4 Ekologie... 5 Chov daňčí zvěře

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm Kapr obecný velikost 30-70 cm Pstruh obecný velikost 40-100 cm Kapr se za potravou vydává po setmění a je všežravec. Pojídá měkkýše a rostlinnou potravu, kterou nabírá svými vychlípitelnými ústy z bahna

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu)

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu) Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět 6. 7. třída Základní / Nemocní / Zvýšený zájem / EVVO

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Šelmy kunovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 7. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kunovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 7. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kunovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 7. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s velmi početnou čeledí kunovitých z řádu šelem. Kunovití

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Jílek mnohokvětý -italský- Vynikající kvalita píce, jemná pokožky, pomalá inkrustace Dělí se na biologicky rozdílné typy: a) Jednoletý b) Dvou až tříletý

Více

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI PŮVODCI A DRUHY POŠKOZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN - SAVCI Příloha závěrečné zprávy projektu NAZV č. QF4192 Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

Prase divoké (Sus scrofa)

Prase divoké (Sus scrofa) Prase divoké (Sus scrofa) Obsah Prase divoké (Sus scrofa)... 1 Obsah... 1 Zoologické zařazení... 1 Historie... 3 Současné rozšíření... 3 Popis... 3 Biologie... 4 Potrava... 5 Onemocnění... 5 Slintavka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS EKOLOGICKÝ Tematický celek: PŘÍRODOPIS LES Tématický

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

Tvorba trvalého preparátu

Tvorba trvalého preparátu BIOLOGIE Tvorba trvalého preparátu V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti seznámí s technikou tvorby trvalých preparátů členovců. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název projektu: Individuální výukou k lepším výsledkům Příjemce: Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace Vzdělávací oblast Předmět Téma Určeno pro Archivační kód Člověk a příroda Přírodopis

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

PRACOVNÍ LIST - zoologie PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD Sovy, pěvci, dravci

PRACOVNÍ LIST - zoologie PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD Sovy, pěvci, dravci VY_32_INOVACE_PZA_B_228 PRACOVNÍ LIST - zoologie PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD Sovy, pěvci, dravci Mgr. Radka Mlázovská Období vytvoření: leden 2014 Ročník: 2. ročník Tematická oblast: PZA - biologie Předmět: pracovní

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Maturitní okruhy z bloku: Hospodářská úprava lesů Lesní těžba

Maturitní okruhy z bloku: Hospodářská úprava lesů Lesní těžba Maturitní okruhy z bloku: Hospodářská úprava lesů Lesní těžba 9. Lesní hospodářský plán a lesní hospodářská osnova, tvorba, náležitosti, závazné ukazatele. 11. Surovinová základna lesního hospodářství

Více

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012 Rybářství cvičení 2012 Obsádka celkový počet nasazených hospodářských ryb Počet ks na jednotku plochy (ha), na jednotku objemu (m 3 ) Nutnost znalosti biologie daného druhu ryb MONOKULTURNÍ x POLYKULTURNÍ

Více

Zásady selektivních zásahů do populace jelena lesního... 1 Obsah... 1 Lov kolouchů... 1

Zásady selektivních zásahů do populace jelena lesního... 1 Obsah... 1 Lov kolouchů... 1 Zásady selektivních zásahů do populace jelena lesního Obsah Zásady selektivních zásahů do populace jelena lesního... 1 Obsah... 1 Lov kolouchů... 1 Průběrný lov jelenů... 1 Odhad věku... 3 Odhad věku podle

Více

NA LOUCE živočichové- obratlovci

NA LOUCE živočichové- obratlovci NA LOUCE živočichové- obratlovci Většina obratlovců žijících na louce dokonale splývá s okolím. Stačí, aby se přikrčili k zemi a znehybněli a uniknou pozornosti i nejbystřejších nepřátel. Jsou obvykle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013 V souladu 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve

Více

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací Oblasti chovu zvěře jako management populací Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti Ing. František Malý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka VY_32_INOVACE_PŘS_318 RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 27. 1. 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši 1/5 5.2.02.6 ve vodě i na souši Cíl - popsat vnější a vnitřní stavbu těla obojživelníků - pochopit způsob rozmnožování a jejich vývin - vysvětlit přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí - odvodit

Více