Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC"

Transkript

1 Profil společnosti T-Systems Czech Republic

2 O společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems je spolu s T-Mobile součástí holdingu Deutsche Telekom AG. T-Systems zajišťuje komplexní služby a péči o ICT pro firemní zákazníky. Společnost má pobočky ve více než 20 zemích a s více než zaměstnanci dodává služby po celém světě. Úspěšně se angažuje ve všech oborech - od automobilového průmyslu přes telekomunikace, finančnictví, obchod, služby, energetiku až po veřejnou správu a zdravotnictví. Hlavním mottem T-Systems je podpora zvýšení konkurenceschopnosti zákazníků, proto k nim přistupuje s maximální flexibilitou, respektující jejich konkrétní situaci, ať už technologickou nebo finanční. Vždy jim nabízí taková řešení, jež nejlépe vyhovují jejich potřebám a řeší je v celé šíři problematiky, se kterou se zákazníci setkávají. Jedinečná symbióza IT a telekomunikačních služeb, podpořená širokým know-how mateřské společnosti Deutsche Telekom, dovoluje T-Systems realizovat komplexní ICT projekty i v oblasti systémové integrace. Díky kontrole nad všemi komponenty tak poskytuje záruku vysoké kvality a spolehlivosti dodávaných služeb celého řetězce až po jednotlivé aplikace pro konkrétní uživatele. ICT z pohledu zákazníků Společnost T-Systems analyzovala současnou problematiku používání ICT v různých firmách a identifikovala oblasti, které zákazníci považují za kritické: první z nich je zajištění bezpečnosti dat. Pokud jde o jejich zálohování nebo ochranu před zneužitím (ať už dat nebo ICT prostředků), každá společnost musí podniknout všemožná opatření tak, aby nebyla ohrožena jejich ztrátou nebo odcizením a v důsledku toho neztratila kromě obchodních výsledků také kredit u svých zákazníků. Druhou oblastí je spolupráce. Bez spolupráce, ať už uvnitř firmy nebo mezi společnostmi, nelze dostát nárokům trhu na rychlost a kvalitu. T-Systems proto věnuje velkou pozornost nástrojům, které spolupráci týmů umožňují, ať už jde o moderní telefonii či specializované problémově orientované IT platformy. Se spoluprací úzce souvisí třetí oblast mobilní komunikace. Dnes je prakticky nezbytné, aby kompetentní osoby měly k dispozici potřebné informace kdykoli a kdekoli. Úkolem firemního IT je tedy nabídnout takovou platformu, která umožní bezpečné doručení informací v podobě, v jaké je jejich příjemce potřebuje. Zde se plně projevuje výhoda společnosti T-Systems spojení telekomunikačního a IT integrátora, který dobře zná možnosti obou světů. Čtvrtou oblastí jsou náklady na ICT. Každá společnost je dnes aktivní ve zvyšování efektivity a snižování nákladů, takže hledá způsoby, jak zachovat funkčnost a kvalitu ICT a přitom dosáhnout úspor. T-Systems jim v tom dokáže pomoci: Dlouhodobě se profiloval jako spolehlivý partner mnoha úspěšných outsourcingových projektů a postupně začal nabízet společnostem dynamické služby placené podle skutečné spotřeby ICT zdrojů. Díky rozvoji telekomunikací může T-Systems poskytovat služby cloud computingu přesně podle potřeb zákazníků. To firmám umožňuje dosáhnout snížení nákladů a dosud nevídané flexibility v přizpůsobování ICT zdrojů momentální potřebě. Dnes je T-Systems celosvětovou jedničkou, pokud jde o provozování systému SAP pro zákazníky

3 Dynamické služby a cloud computing k dispozici pro vaše podnikání. na bázi cloud computingu.protože samotná ICT infrastruktura je také významným spotřebitelem elektrické energie, T-Systems řeší minimalizaci nákladů svých zákazníků i zde ať už efektivnějším využitím zdrojů, nebo používáním technologií šetrnějších k životnímu prostředí. Deutsche Telekom AG Tržby 58,2 mld. (2012) T-Systems Telekom T-Mobile T-Systems v České republice Členem globální skupiny T-Systems je společnost T-Systems Czech Republic, která v sobě spojuje know-how telekomunikačního operátora a systémového integrátora. Společnost se vyprofilovala jako významný poskytovatel komplexních ICT řešení. Významnou součást nabídky společnosti T-Systems tvoří outsourcing, zejména pro komerční sféru (realizace největšího out sourcingového projektu v ČR). Společnost také reaguje na potřeby svých zákazníků nasazením služeb cloud computingu. Významnou referencí těchto služeb může být například finanční společnost Transfinance, digitální agentura Actum/G2 nebo česká softwarová firma Software602. T-Systems se také stal jedním z klíčových dodavatelů komunikační a ICT infrastruktury pro veřejnou správu - například provozuje jeden ze základních registrů Registr živnostenského podnikání. V rámci koncernu pak poskytuje služby lokálním pobočkám nadnárodních společností v České republice a zajišťuje také řadu služeb pro mezinárodní zákazníky, kterými jsou například E.ON, DHL nebo koncern Volkswagen. T-Systems dodává ICT řešení pro velké mezinárodní společnosti a veřejnou správu po celém světě. Pod značkou Telekom jsou poskytovány produkty a služby pevné sítě, mobilní komunikace, Internet a IPTV v Evropě. T-Mobile dodává mobilní služby v Nizozemí, Rakousku a České republice. T-Systems Czech Republic (mld. Kč) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 zaměstnanci tržby (osoby)

4 Řešení a služby T-Systems Současný svět představuje globální a dynamické prostředí vyžadující neustálou adaptaci. Společnost T-Systems trvale sleduje aktuální trendy a dění na trhu, vyhodnocuje a nabízí odpovědi na běžné i nečekané problémy, které souvisí s informačními a telekomunikačními technologiemi. Proměnlivé chování globální ekonomiky, růst mobility, spolupráce a individualizace spolu s vysokými nároky na bezpečnost, transparentnost, sociální odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj vytváří základní rámec, ve kterém společnost T-Systems nabízí svá řešení v oblasti ICT a systémové integrace pro korporátní zákazníky a veřejnou správu. Nabídka služeb a řešení T-Systems je jedinečná rozsahem a pokrývá všechny oblasti ICT vlastními zdroji. Portfolio služeb využívá ověřené inovativní a moderní technologie, postupy a široké mezinárodní zázemí mateřské společnosti. telekomunikační služby Základní součástí portfolia společnosti T-Systems v České republice jsou produkty, které pokrývají komunikační potřeby firemních zákazníků a zákazníků z oblasti veřejné správy. Ti mají možnost volby ze široké nabídky datových i hlasových služeb a služeb přístupu k internetu. Samozřejmostí je využití IP technologií, realizace bezpečných IP-VPN a vysokorychlostních optických sítí. To vše vytváří předpoklady pro optimalizaci stávajících nebo vytváření nových obchodních a IT procesů. Veškeré služby od T-Systems jsou zaměřeny na maximální dostupnost, bezpečnost a spolehlivost. Pro potřeby umístění zákaznických technologií nabízí T-Systems hostingové služby v technologických prostorech a vyčlenění datové kapacity ve vlastních bezpečných datových centrech kategorie Tier3+. Zákazník má také možnost využít komplexní službu obsahující zajištění provozu svých aplikací, pronájem zařízení a následné servisní a dohledové služby. Dynamické služby, cloud computing Rychlý rozvoj internetu a dalších technologií radikálně změnil chování firem i jednotlivců a zasahuje prakticky celý trh od malých firem po mezinárodní koncerny. Rychlost a přizpůsobivost jsou ve stále se zvyšující míře klíčovými kompetitivními faktory, které ovlivňují hlavní předmět podnikání každé firmy. T-Systems nabízí řešení založené na dynamických ICT zdrojích a službách, které si mohou zákazníci pronajmout podle svých aktuálních požadavků. Základem jsou infrastrukturní služby cloud computingu s možností volby obchodních modelů, které vyhovují finančním možnostem a očekáváním zákazníků. Bezpečné a flexibilní řešení provozu IT zdrojů v podobě privátního nebo hybridního cloudu se stává optimální volbou pro nové start-up IT projekty i pro migraci již existujících masivních i menších systémů. Zákazník má plnou kontrolu nad svými službami nebo může využít komplexní správu od T-Systems. Výhodou řešení od T-Systems je dynamika využití výkonu v čase (zákazník neplatí fixní cenu, ale skutečně odebraný výkon) a flexibilita služeb a řešení, která přináší významné úspory investic i provozních nákladů. T-Systems striktně dbá na ochranu dat a bezpečnost aplikací svých zákazníků umístěných v cloudu a na své infrastruktuře a plně reflektuje evropskou a národní legislativu. Díky dynamickým službám a cloud computingu mohou zákazníci plně a efektivně využívat řešení pro prostředí B2B, jako například, dynamické služby pro SAP aplikace, hostovaná řešení standardizovaných i specificky vyvinutých aplikací předních světových výrobců. To vše v kombinaci s přístupovými telekomunikačními službami na vlastní infrastruktuře. Řešení pro spolupráci a komunikaci Hranice tradiční společnosti se velmi rychle smývají a interakce mezi různými podnikatelskými subjekty, která v praxi zahrnuje spolupráci v rámci sítí vytvářených mezi různými firmami nebo projektovými týmy, je nezbytná. Není pochyb o tom, že základní procesy jsou stále více ovlivňovány tímto jevem. Například, pokud jsou dodavatelé integrováni do procesů vývoje produktů automobilového průmyslu, stanou se poskytovatelé logistických služeb nedílnou součástí globálních dodavatelských řetězců, v rámci kterých dokonce i konkurenti společně vyvíjejí inovační komponenty za účelem snížení nákladů. Spolupráce na projektech probíhá v rámci různých společností nebo napříč odděleními jedné společnosti kdekoli na světě a dokonce i mobilním způsobem. T-Systems reaguje na takovéto potřeby nabídkou produktů a služeb umožňujících sdílení a správu firemního obsahu, kolektivní vytváření a editaci dokumentů a integraci aplikací a komunikačních kanálů do unifikovaného prostředí sjednocené komunikace s využitím nových možností technologií, které přináší Web 2.0. Nabídka společnosti T-Systems také obsahuje komunikační nástroje v podobě videokonferencí, řízených teleprezentací, bezpečné mobilní komunikace a platformy pro sdílení médií. Součástí komunikačních řešení jsou také systémy pro řízení životního cyklu produktů.

5 ! Firmy, které dokážou své ICT prostředí rychle a pružně spojit s požadavky reálného světa byznysu, mohou nahrazovat fixní náklady a investice proměnlivými provozními náklady a zvyšovat tak svoji stabilitu a úspěšnost na trhu. Mobilní firemní prostředí Služby od T-Systems umožňují mobilním firemním uživatelům přístup k jejich datům kdykoliv, kdekoliv a pomocí jakéhokoliv zařízení. Produktivní práce na cestách znamená přicházet do styku nejen s mobilními komunikačními prostředky, ale i s vyspělými obchodními procesy. Například, od manažerů se očekává, že budou přijímat a realizovat rozhodnutí v rámci schvalovacích procesů i v době, kdy jsou na služební cestě. Obchodní procesy musí být bezproblémově integrovány do mobilní infrastruktury. T-Systems integruje mobilní a pevné hlasové služby a zajišťuje provoz aplikací, které musí být dostupné v každém okamžiku. bezpečnost ICT V současné době již není možné koncipovat a vytvářet ICT struktury bez zajištění dostatečné informační bezpečnosti. Trend je dnes dokonce spíše obrácený definovat bezpečnost jako základní parametr a podle něj navrhnout celé řešení. T-Systems přináší ucelenou nabídku takových bezpečnostních řešení, která zohledňují aktuální trendy a technologie v zabezpečení ICT. Maximalizuje se ochrana sítě zákazníka před vnějšími útoky pomocí firewallu, antispamových a antivirových služeb, IPS/IDS, filtrováním webových stránek a prevencí prostřednictvím Security Managementu. T-Systems neřeší jen technologickou stránku bezpečnosti, ale poskytuje také konzultační služby, které pomohou efektivně připravit návrh komplexního řešení bezpečnosti u zákazníka. Tak umožňuje definovat variabilní přístup k řešení bezpečnosti od jednoduchých nástrojů a zařízení až po maximální eliminaci bezpečnostních rizik. Systémová integrace a inovace Trvalou potřebou a výzvou pro každou firmu pečující o vlastní rozvoj a konkurenceschopnost jsou inovace procesů i technologií. Vývoj a správa aplikací, portálová řešení, RFID technologie, archivace, digitální továrny a virtualizace - to vše a mnoho dalších řešení patří do nabídky T-Systems. Inovační služby lze poskytnout zákazníkům v široké řadě průmyslových i dalších oborů. Společnost T-Systems pokrývá požadavky na vysoce specializovaná řešení pro oblast výroby, např. řízení životního cyklu produktů (PLM), dodavatelského řetězce (SCM) i vztahů se zákazníky (CRM) a ergonomii. Společnost disponuje vlastními týmy konzultantů a vývojářů připravených reagovat na požadavky zákazníků a realizovat řešení a služby v oblasti systémové integrace a vývoje softwaru na zakázku. Šíře a modularita řešení a služeb umožňuje společnosti T-Systems Czech Republic poskytovat flexibilní a inovativní služby pro zákazníky od těch malých až po nadnárodní korporace, pro které jsou náročné mezinárodní projekty realizovány v těsné spolupráci se sesterskými společnostmi skupiny Deutsche Telekom v příslušné zemi.

6 Společenská odpovědnost Kompetence Připojit nepřipojené Společnost T-Systems Czech Republic vnímá svoji společenskou odpovědnost jako dobrovolné přijetí vysokých etických standardů podnikání, pěstování dobrých vztahů se zaměstnanci, minimalizaci negativních dopadů své činnosti na životní prostředí a podporu regionu, ve kterém podniká. Myšlenka Připojit nepřipojené je pro nás výzvou jak v oblasti ekonomické, tak i v oblasti sociální a environmentální. Jako součást společnosti Deutsche Telekom jsme zapojeni do komplexního a systematického programu společenské odpovědnosti. Přímo v T-Systems Czech Republic je tato oblast formulována v dokumentu Společenská odpovědnost T-Systems Czech Republic a.s., a je zaměřena především na tyto cíle: Propojený život a práce a Připojit nepřipojené Green ICT Diverzita Firemní kultura Naše součinnost s prostředím, ve kterém působíme, je vždy konkrétní. V každém městě, ve kterém pracuje skupina našich zaměstnanců, vysazujeme stromy a podporujeme některou z místních neziskových organizací tak, aby pomoc byla skutečně konkrétní, adresná a svým způsobem umožnila připojit nepřipojené. I malá každodenní rozhodnutí utvářejí podobu světa. Proto se chováme k životnímu prostředí ohleduplně. Filantropie tedy pomoc lidem v nouzi nebo jakkoliv handicapovaným je v T-Systems trvalou a cílevědomou činností. Soustřeďujeme se na zdravotně handicapované a staré lidi, mládež a děti. V environmentální oblasti je u nás samozřejmostí management odpadu v rámci našich výrobních činností i jeho třídění na pracovištích, ale také motivace řidičů k úspornému způsobu řízení služebních aut. Ke snížení uhlíkové stopy pomáháme i našim klientům, kterým nabízíme ekologicky ohleduplná ICT řešení. Sponzorování směřujeme především na střední i vysoké školy v technických oborech a na základní školy v oblasti životního prostředí, ale také na kulturu a sport. Samozřejmostí je podpora našich zaměstnanců a jejich dobrovolnictví.

7 integrita a spolehlivost Záleží nám na bezpečnosti všeho, co podnikáte. Globální spolupráce na úrovni T-Systems a celé skupiny Deutsche Telekom umožňuje nabídnout inovativní řešení a speciální produkty pro různé obory i průmyslová odvětví a pokrývá celou šíři ICT z jednoho zdroje a od jednoho poskytovatele. Díky zkušenostem z celosvětového trhu a rozsáhlým kompetencím disponuje společnost T-Systems důkladnou znalostí klíčových odvětví, obchodních modelů a procesů. To se odráží v mezinárodních i lokálních referencích jak od korporátních zákazníků, tak od veřejné správy. Všechna řešení a produkty vždy respektují dva základní a dlouhodobé cíle každého firemního zákazníka optimalizaci nákladů a hospodářský růst. Na tyto výzvy odpovídají efektivní řešení založená na dynamických službách, která pomáhají ušetřit až 40 % nákladů na ICT. Společnost jedná v souladu s národními i mezinárodními standardy a plní náročná kritéria vyplývající ze zavedeného systému managementu jakosti ISO 9001:2008, který zajišťuje jasné a prokazatelné řízení kvality poskytovaných služeb a řešení pro zákazníky. T-Systems Czech Republic samozřejmě splňuje také podmínky certifikace ISO 14001:2004, která je zaměřena na životní prostředí. V tomto smyslu jsou navrhována a nabízena řešení, podporující šetrný přístup vůči životnímu prostředí i pro klienty T-Systems. Aktivní přístup k životnímu prostředí je také součástí života zaměstnanců společnosti. V oblasti informační bezpečnosti drží společnost certifikaci ISO 27001:2006. Certifikace pokrývá požadavky na bezpečnost a uchovávání informací ve společnosti. Důležitým faktorem je dostupnost informací, jejich integrita a důvěrnost. Vysokého stupně bezpečnosti je dosaženo fyzickým zabezpečením interních IT systémů, personální a technologickou bezpečností. Společnost T-Systems je certifikována také podle normy ISO/IEC 20000:2005 jež je prvním celosvětovým standardem, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. ISO 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

8 vybrané Reference Software602 Realizace cloud computingu pro portál SecuStamp. Net4Gas Služby datových center a ICT infrastruktury. Dynamicky poskytované řešení podle potřeb zákazníka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Implementace a provozování ICT infrastruktury pro Rejstřík živnostenského podnikání. Modernizace programového vybavení a zabezpečení uživatelských desktopů. Škoda Auto Systémy pro výrobu a přímou podporu výroby. Systém pro řízení dealerské sítě. Skanska Implementace SAP ve skupině SKANSKA v ČR a SR, správa, rozvoj a provoz aplikace SAP v datovém centru T-Systems. Makro Národní datová síť a hostované aplikace pro přístup k datovým schránkám. E.ON Outsourcing telekomunikačních služeb a řešení pro spolupráci (UCC). DHL Datové služby a připojení datového centra k internetu redundantní metropolitní sítí pro celosvětové řízení provozu. T-Mobile Správa stanic, serverů a desktop aplikací. Největší ICT outsourcingový projekt v České republice. Automotive Lighting Dodávky konstrukčního systému CATIA, vývoj metodiky konstrukce světelné techniky, vývoj aplikací pro systém CATIA ke zvýšení produktivity práce konstruktéra. Česká pošta Housing zákaznické infrastruktury a vysokorychlostní geograficky nezávislé propojení datových center. Magna International Provoz ICT ve více než 80 pobočkách po celém světě. Provoz SAP prostředí v cloudu. Actum G2 Dynamické služby a platforma cloud computingu pro významnou reklamní digitální agenturu. Royal Dutch Shell Celosvětový provoz datových center, SAP aplikací a outsourcing ICT. Většina služeb je poskytována dynamicky. TUI Travel Sjednocení komunikační infrastruktury a provoz datových a mobilních služeb. Royal Phillips Electronics Služby datových center a dynamické služby SAP. Outsourcing ICT. MAN Infrastrukturní služby a outsourcing. Linde AG Služby datového centra poskytované pomocí dynamického modelu. Součástí řešení je outsourcing ICT zdrojů. Kontakt T-Systems Czech Republic a.s. Na Pankráci 1685/ 17, Praha 4 Tel: Produkce T-Systems Czech Republic a.s. Korporátní marketing a komunikace Na Pankráci 1685/17, Praha 4 rev. 03/2013 CZ

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 STRATEGIE Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních technologií. Snažíme se být

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více