Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne"

Transkript

1 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0017/ZMOb-Vit/1822/2-0051/ZMOb-Vit/1822/2 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0017/ZMOb-Vit/1822/2 0018/ZMOb-Vit/1822/2 0019/ZMOb-Vit/1822/2 0020/ZMOb-Vit/1822/2 0021/ZMOb-Vit/1822/2 0022/ZMOb-Vit/1822/2 0023/ZMOb-Vit/1822/2 0024/ZMOb-Vit/1822/2 0025/ZMOb-Vit/1822/2 0026/ZMOb-Vit/1822/2 0027/ZMOb-Vit/1822/2 0028/ZMOb-Vit/1822/2 0029/ZMOb-Vit/1822/2 0030/ZMOb-Vit/1822/2 0031/ZMOb-Vit/1822/2 0032/ZMOb-Vit/1822/2 0033/ZMOb-Vit/1822/2 0034/ZMOb-Vit/1822/2 0035/ZMOb-Vit/1822/2 OVVaK/ZMOb/ Ověření zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání 0019/18 zastupitelstva OVVaK/ZMOb/ Určení ověřovatelů zápisu z 2. uasedání 0020/18 zastupitelstva MOb Vítkovice OVVaK/ZMOb/ Program jednání 2. zasedání Zastupitelstva MOb 0065/18 Vítkovice konaného dne OVVaK/ZMOb/ Projednání dotazů, připomínek a podnětů 0024/18 vznesených na 20. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne a na 1. (ustavujícím) zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne OVVaK/ZMOb/ Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb 0021/18 Vítkovice za 1. pololetí roku 2018 OVVaK/ZMOb/ Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb 0025/18 Vítkovice pro 1. pololetí roku 2019 FRaŠ/ZMOb/00 Zápis z 1. zasedání Finančního výboru MOb 06/18 Vítkovice FRaŠ/ZMOb/00 Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k /18 FRaŠ/ZMOb/00 Pravidla rozpočtového provizoria 00/18 FRaŠ/ZMOb/00 Střednědobý výhled rozpočtu na roky /18 FRaŠ/ZMOb/00 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a 03/18 příspěvku z rozpočtu SMO MOb Vítkovice pro rok 2019 FRaŠ/ZMOb/00 Rozpočet MOb Vítkovice na rok /18 FRaŠ/ZMOb/00 Rozpočet sociálního fondu na rok /18 FRaŠ/ZMOb/00 Zápůjčky ze sociálního fondu 09/18 FRaŠ/ZMOb/00 Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení 04/18 BaM/ZMOb/00 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1342/1 v k. ú. 02/18 Vítkovice BaM/ZMOb/00 Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če v k.ú. 31/18 Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny) I. BaM/ZMOb/00 Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če v k.ú. 06/18 BaM/ZMOb/00 01/18 Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny) II. Předkupní právo k nemovitým věcem - garážím Strana 2

3 0036/ZMOb-Vit/1822/2 0037/ZMOb-Vit/1822/2 0038/ZMOb-Vit/1822/2 0039/ZMOb-Vit/1822/2 0040/ZMOb-Vit/1822/2 0041/ZMOb-Vit/1822/2 0042/ZMOb-Vit/1822/2 0043/ZMOb-Vit/1822/2 0044/ZMOb-Vit/1822/2 0045/ZMOb-Vit/1822/2 0046/ZMOb-Vit/1822/2 0047/ZMOb-Vit/1822/2 0048/ZMOb-Vit/1822/2 0049/ZMOb-Vit/1822/2 BaM/ZMOb/00 Předkupní právo k nemovité věci (Obránců míru 08/18 72) BaM/ZMOb/00 Nepodání žaloby ve věci uplatnění relativní 04/18 neplatnosti proti převodu vlastnictví nemovitých věcí - garáží BaM/ZMOb/00 Bytový dům Štramberská 732/10, 10/18 Ostrava-Vítkovice BaM/ZMOb/00 Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru ZMOb 05/18 Vítkovice konaného dne BaM/ZMOb/00 Žádost o koupi nemovité věci - Ševčenkova 10, 09/18 Ostrava-Vítkovice SV/ZMOb/0000 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v /18 rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu BaM/ZMOb/00 Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné 03/18 působnosti provedené u městského obvodu Vítkovice související s rozhodnutím rady městského obvodu týkající se pronájmu části pozemku za účelem provozování sezónní restaurační zahrádky BaM/ZMOb/00 Informace o výsledku kontroly týkající se prodeje 32/18 pozemku parc. č. 358/7 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava za cenu vyšší než byla cena v místě a čase obvyklá, ale nižší nabídce BaM/ZMOb/00 Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné 07/18 působnosti provedené u městského obvodu Vítkovice na úseku školství OVVaK/ZMOb/ Pravidla pro poskytování cestovních náhrad při 0026/18 pracovních cestách členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice OVVaK/ZMOb/ Zásady pro poskytování pracovního volna s 0027/18 náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni OVVaK/ZMOb/ Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům 0028/18 zastupitelstva. OVVaK/ZMOb/ Podklad pro finanční ohodnocení činnosti členů 0016/18 komisí RMOb a výborů ZMOb Vítkovice OVVaK/ZMOb/ Zásady pro poskytování peněžitého plnění 0029/18 fyzickým osobám, které nejsou členové Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů městského obvodu Strana 3

4 0050/ZMOb-Vit/1822/2 0051/ZMOb-Vit/1822/2 Materiály, které byly odloženy : OVVaK/ZMOb/ 0030/18 OVVaK/ZMOb/ 0031/18 Zápis z 1. jednání výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu konané dne Navýšení počtu členů výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu Materiál Název OVVaK/ZMOb/ 0023/18 Jednací řád Zastupitelstva MOb Vítkovice a Jednací řád výborů Zastupitelstva MOb Vítkovice Strana 4

5 OVVaK/ZMOb/0019/18 Ověření zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva číslo: 0017/ZMOb-Vit/1822/2 1) schvaluje ústní zprávu pí Dagmar Polívkové a p. Ing. Aleše Knotta o ověření zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne OVVaK/ZMOb/0020/18 Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání zastupitelstva MOb Vítkovice číslo: 0018/ZMOb-Vit/1822/2 1) určuje ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupitelstva MOb Vítkovice Mgr. Libora Pavla a p. Leoše Koláčka. OVVaK/ZMOb/0065/18 Program jednání 2. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne číslo: 0019/ZMOb-Vit/1822/2 1) schvaluje upravený program jednání 2. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne OVVaK/ZMOb/0024/18 Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 20. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne a na 1. (ustavujícím) zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne číslo: 0020/ZMOb-Vit/1822/2 Informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 20. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne a na 1. (ustavujícím) zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne OVVaK/ZMOb/0021/18 Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 1. pololetí roku 2018 číslo: 0021/ZMOb-Vit/1822/2 Informativní zprávu o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za I. pololetí roku Strana 5

6 OVVaK/ZMOb/0025/18 Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb Vítkovice pro 1. pololetí roku 2019 číslo: 0022/ZMOb-Vit/1822/2 a) termíny konání schůzí RMOb Vítkovice v 1. pololetí roku b) termíny konání zasedaní ZMOb Vítkovice v 1. pololetí roku FRaŠ/ZMOb/0006/18 Zápis z 1. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice číslo: 0023/ZMOb-Vit/1822/2 Zápis z 1. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. FRaŠ/ZMOb/0018/18 Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k číslo: 0024/ZMOb-Vit/1822/2 rozbory hospodaření MOb Vítkovice k FRaŠ/ZMOb/0000/18 Pravidla rozpočtového provizoria číslo: 0025/ZMOb-Vit/1822/2 1) schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria dle přílohy tohoto materiálu. FRaŠ/ZMOb/0002/18 Střednědobý výhled rozpočtu na roky číslo: 0026/ZMOb-Vit/1822/2 1) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky dle předloženého návrhu. Strana 6

7 FRaŠ/ZMOb/0003/18 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvku z rozpočtu SMO MOb Vítkovice pro rok 2019 číslo: 0027/ZMOb-Vit/1822/2 o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice pro rok 2019 těmto příjemcům: HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, Ruská 3077/135, Zábřeh, Ostrava, IČ: , ve výši Kč na materiální podporu činnosti mládežnických družstev, pro rok 2019, Živá naděje, z.s., Poděbradova 1771/37, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ: , ve výši Kč na úhradu nájemného a energií v nebytových prostorách domu Nerudova 49, pro rok 2019, Como- 3 gym, z. s., Šalounova 778/18, Vítkovice, Ostrava, IČ: , ve výši Kč na úhradu nájemného nebytových prostor v domě Šalounova 778/18, pro rok 2019, Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., Závodní 2891/86, Vítkovice, Ostrava, IČ: , ve výši Kč na činnost národní házené - na úhradu nájemného v nebytových prostorách domu Lidická 35, pro rok 2019, BLOK CENTRUM, z.s., Vítkovice 967, Ostrava, IČ: , ve výši Kč na údržbu a nájem lezecké věže, pro rok 2019, FC Vítkovice 1919, z.s., 30. dubna 560/11, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ: , ve výši Kč na činnost mládežnické a dívčí kopané, na úhradu pronájmů a cestovného na turnaje, sportovní a zdravotní materiál, pro rok 2019, Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, IČ: , ve výši Kč na úhradu nájemného nebytových prostor domu Jeremenkova 8, kde organizace provozuje poradnu a šatník CHARITY OSTRAVA, pro rok 2019; 2) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice pro rok 2019 pro příjemce: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, 28. října 289/2, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , ve výši Kč na úhradu provozních nákladů pobočky knihovny Kutuzovova 14, pro rok 2019; 3) rozhodlo o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2019 mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Vítkovice a příjemci neinvestičních dotací dle bodu 1 tohoto usnesení a schvaluje veřejnoprávní smlouvy, které tvoří přílohu tohoto materiálu; 4) zmocňuje starostku MOb Vítkovice k podpisu veřejnoprávní smluv dle tohoto usnesení; 5) ukládá finančnímu výboru zpracovat náčrt zásad pro poskytování neinvestičních dotací. Strana 7

8 FRaŠ/ZMOb/0005/18 Rozpočet MOb Vítkovice na rok 2019 číslo: 0028/ZMOb-Vit/1822/2 1) schvaluje rozpočet MOb Vítkovice pro rok 2019 dle příloh č. 1-6 předloženého materiálu v členění: příjmy celkem po konsolidaci tis. Kč financování tis. Kč celkové zdroje rozpočtu po konsolidaci tis. Kč běžné výdaje po konsolidaci tis. Kč kapitálové výdaje tis. Kč celkové výdaje rozpočtu po konsolidaci tis. Kč 2) svěřuje Radě MOb Vítkovice pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu, dle článku 10 odst. 12 Statutu města Ostravy. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů. FRaŠ/ZMOb/0001/18 Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 číslo: 0029/ZMOb-Vit/1822/2 1) schvaluje rozpočet sociálního fondu MOb Vítkovice pro rok 2019 v celkovém objemu tis. Kč. FRaŠ/ZMOb/0009/18 Zápůjčky ze sociálního fondu číslo: 0030/ZMOb-Vit/1822/2 1) doporučuje v souladu se Zásadami Sociálního fondu MOb Vítkovice o poskytnutí zápůjček ze sociálního fondu pro XXXXXXX XXXXXXXXXXX ,-- Kč 2) zmocňuje starostku MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení. FRaŠ/ZMOb/0004/18 Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení číslo: 0031/ZMOb-Vit/1822/2 o neprominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení v celkové výši ,36 za pozdní úhradu kupní ceny nemovitosti, budovy č.p. 658 na pozemku parc. č. 248/22 zast. pl. a nádvoří, Strana 8

9 pozemku parc. č. 248/22 zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. 248/35 zahrada, na adrese XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. BaM/ZMOb/0002/18 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1342/1 v k. ú. Vítkovice číslo: 0032/ZMOb-Vit/1822/2 bezúplatně nabýt nemovitou věc - pozemek parc. č. 1342/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, od fyzických osob - manželů (SJM) pana XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX a paní XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXX XXX XXX XX XXXX; 2) zmocňuje starostku MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. BaM/ZMOb/0031/18 Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny) I. číslo: 0033/ZMOb-Vit/1822/2 o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. st. 2918, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od vlastníka p. XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu Kč ,00 s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva; 2) zmocňuje starostku MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. BaM/ZMOb/0006/18 Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny) II. číslo: 0034/ZMOb-Vit/1822/2 o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. st. 1637, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od vlastníka pí XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu Kč ,00 s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva; Strana 9

10 2) zmocňuje starostku MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. BaM/ZMOb/0001/18 Předkupní právo k nemovitým věcem - garážím číslo: 0035/ZMOb-Vit/1822/2 1. dopis Předkupní právo k nemovitosti manželů XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX a XXXX XXXXXXX XXXXXXXX ze dne , 2. dopis Nabídka - předkupní právo k nemovité věci XXXX XXXXXX XXXXXXXXX ze dne , 3. dopis Nabídka nemovistosti ke koupi - využití zákonného předkupního práva manželů XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ze dne , 4. dopis Nabídka - předkupní právo k nemovité věci manželů XXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXX ze dne ; 2) rozhodlo 1. neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 298/18, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 2. neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 195/219, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 3. neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 195/262, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 4. neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 195/110, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. BaM/ZMOb/0008/18 Předkupní právo k nemovité věci (Obránců míru 72) číslo: 0036/ZMOb-Vit/1822/2 vzít na vědomí dopis Nabídka k uplatnění předkupního práva p. XXXXXXX XXXXXX ze dne , nám doručený dne , včetně Doplnění nabídky k uplatnění předkupního práva ze dne ; 2) rozhodlo neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - spoluvlastnickému podílu id. 1/4 na budově č. p způsob využití bydlení - na pozemku parc. č. 403/8, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Obránců míru 72, Ostrava-Vítkovice. Strana 10

11 BaM/ZMOb/0004/18 Nepodání žaloby ve věci uplatnění relativní neplatnosti proti převodu vlastnictví nemovitých věcí - garáží číslo: 0037/ZMOb-Vit/1822/2 vzdát se práva a nepodat žalobu ve věci uplatnění relativní neplatnosti proti převodům vlastnického práva k 1. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 143/71, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 2. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 1006/26, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 3. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 143/34, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 4. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 146/17, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 5. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 195/264, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 6. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 146/7, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 7. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 247/44, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 8. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 298/32, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 9. nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. 1011/31, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. BaM/ZMOb/0010/18 Bytový dům Štramberská 732/10, Ostrava-Vítkovice číslo: 0038/ZMOb-Vit/1822/2 ukončení přípravných prací spojených s projektovou činností pro odstranění stavby bytového domu na ulici Štramberská 732/10 v Ostravě-Vítkovicích dle předložené důvodové zprávy; 2) rozhodlo zachovat využití objektu bytového domu na ulici Štramberská 732/10 v Ostravě-Vítkovicích k bydlení a v souvislosti s tímto rozhodnutím zahájit veškeré úkony pro obnovení způsobilosti stavby k užívání. Strana 11

12 BaM/ZMOb/0005/18 Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice konaného dne číslo: 0039/ZMOb-Vit/1822/2 zápis z 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne BaM/ZMOb/0009/18 Žádost o koupi nemovité věci - Ševčenkova 10, Ostrava-Vítkovice číslo: 0040/ZMOb-Vit/1822/2 vzít na vědomí dopis Návrh odkupu budovy č. 2977/10 (školička v parku Jožky Jabůrkové) společnosti TEMEX, spol. s r.o., ze dne ; 2) rozhodlo a. ponechat nemovitou věc - pozemek parc. č. 478/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba - budova č. p občanská vybavenost, (na adrese Ševčenkova 10, Ostrava-Vítkovice), ve vlastnictví statutárního města Ostravy- městského obvodu Vítkovice, a řešit užívání výše uvedené budovy nadále pronájmem; b. vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitou věc, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to pozemek parc. č. 478/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba - budova č. p občanská vybavenost, (na adrese Ševčenkova 10, Ostrava-Vítkovice); 3) ukládá odboru bytovému a majetkovému zaslat žadateli stanovisko Zastupitelstva MOb Vítkovice dle bodu 2. tohoto usnesení. SV/ZMOb/0000/18 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu číslo: 0041/ZMOb-Vit/1822/2 o podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Strana 12

13 BaM/ZMOb/0003/18 Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Vítkovice související s rozhodnutím rady městského obvodu týkající se pronájmu části pozemku za účelem provozování sezónní restaurační zahrádky číslo: 0042/ZMOb-Vit/1822/2 informaci o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Vítkovice sovisející s rozhodnutím rady městského obvodu týkající se pronájmu části pozemku za účelem provozování sezónní restaurační zahrádky, na základě pověření ke kontrole č. 4/2018 ze dne Magistrátem města Ostravy. BaM/ZMOb/0032/18 Informace o výsledku kontroly týkající se prodeje pozemku parc. č. 358/7 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava za cenu vyšší než byla cena v místě a čase obvyklá, ale nižší nabídce číslo: 0043/ZMOb-Vit/1822/2 informaci o výsledku kontroly týkající se prodeje pozemku parc. č. 358/7 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava za cenu vyšší než byla cena v místě a čase obvyklá, ale nižší nabídce, na základě pověření ke kontrole č. 5/2018 ze dne Magistrátem města Ostravy. BaM/ZMOb/0007/18 Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Vítkovice na úseku školství číslo: 0044/ZMOb-Vit/1822/2 informaci o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Vítkovice na úseku školství, na základě pověření ke kontrole č. 4/2018/šk ze dne Magistrátem města Ostravy. OVVaK/ZMOb/0026/18 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice číslo: 0045/ZMOb-Vit/1822/2 1) stanovuje Pravidla pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu. Strana 13

14 OVVaK/ZMOb/0027/18 Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni číslo: 0046/ZMOb-Vit/1822/2 1) stanovuje hodinové paušální částky a nejvyšší možnou souhrnnou částku za kalendářní měsíc, s účinností od , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu; 2) schvaluje Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. OVVaK/ZMOb/0028/18 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva. číslo: 0047/ZMOb-Vit/1822/2 1) stanovuje odměny za výkon funkce za kalendářní měsíc v následujících částkách: neuvolněným členům ZMOb ve funkci člena RMOb ve výši 7.897,- Kč; neuvolněným členům ZMOb ve funkci předsedy výboru ZMOb, předsedy komise RMOb nebo předsedy zvláštního orgánu MOb ve výši 3.948,- Kč; neuvolněným členům ZMOb ve funkci člena výboru ZMOb, člena komise RMOb, nebo člena zvláštního orgánu MOb ve výši 3.290,- Kč; neuvolněným členům ZMOb bez dalších funkcí ve výši 1.974,- Kč. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZMOb Vítkovice bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Zároveň stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZMOb Vítkovice bude odměna stanovena jako souhrn maximálně 3 odměn za funkce s nejvyšší shora schválenou odměnou, přičemž do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze kombinace odměn za výkon funkce člena RMOb, předsedy nebo člena výboru ZMOb, předsedy nebo člena komise RMOb anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu MOb. Vše shora uvedené stanovuje s účinností od Strana 14

15 OVVaK/ZMOb/0016/18 Podklad pro finanční ohodnocení činnosti členů komisí RMOb a výborů ZMOb Vítkovice číslo: 0048/ZMOb-Vit/1822/2 podklady pro poskytnutí peněžitého daru členům komisí RMOb Vítkovice a členům výborů ZMOb Vítkovice, kteří nejsou členy ZMOb Vítkovice, za jejich činnost v roce 2018 dle předložené přílohy č. 1; 2) rozhodlo poskytnout peněžitý dar za činnost v komisi RMOb v roce 2018 členům komisí RMOb Vítkovice, kteří nejsou členy ZMOb Vítkovice ve výši 400 Kč/hod./jednání a 600 Kč za sportovní akci následovně: p. XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč pí XXXXXXXX Kč za podmínky, že obdarovaný nemá u MOb Vítkovice žádné dluhy; 3) rozhodlo poskytnout peněžitý dar za činnost ve výrobu ZMOb v roce 2018 členům výborů ZMOb Vítkovice, kteří nejsou členy ZMOb Vítkovice ve výši 400 Kč/hod./jednání následovně: p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč p. XXXXXXXX Kč za podmínky, že obdarovaný nemá u MOb Vítkovice žádné dluhy; Strana 15

16 OVVaK/ZMOb/0029/18 Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členové Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů městského obvodu číslo: 0049/ZMOb-Vit/1822/2 o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MOb Vítkovice, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, s účinností od , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu; 2) schvaluje Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členové Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů městského obvodu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. OVVaK/ZMOb/0030/18 Zápis z 1. jednání výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu konané dne číslo: 0050/ZMOb-Vit/1822/2 zápis z 1. jednání výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu konané dne OVVaK/ZMOb/0031/18 Navýšení počtu členů výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu číslo: 0051/ZMOb-Vit/1822/2 1) revokuje část usnesení č. OVVaK/ZMOb/0013/18, ze dne , a to text v bodě 2), kterým ZMOb Vítkovice stanovilo počet členů Výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu na 3; 2) stanoví počet členů Výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu na 5; 3) volí další členy Výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a nebytového fondu: pana Tibora Žigu a pana Petra Menšíka. Na straně 14 byla v usnesení č. 0047/ZMOb-Vit/1822/2 opravena písařská chyba. Strana 16

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.12.2016 čís. 0202/ZMOb-Vit/1418/11-0225/ZMOb-Vit/1418/11 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. 0293/ZMOb-Vit/1418/16-0325/ZMOb-Vit/1418/16 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.12.2013 čís. 0403/ZMOb-Vit/1014/20-0426/ZMOb-Vit/1014/20 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2015 čís. 0070/ZMOb-Vit/1418/5-0096/ZMOb-Vit/1418/5 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.09.2017 čís. 0268/ZMOb-Vit/1418/14-0287/ZMOb-Vit/1418/14 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. 0243/ZMOb-Vit/1418/13-0267/ZMOb-Vit/1418/13 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.03.2019 čís. 0056/ZMOb-Vit/1822/4-0079/ZMOb-Vit/1822/4 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2016 čís. 0184/ZMOb-Vit/1418/10-0201/ZMOb-Vit/1418/10 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.03.2014 čís. 0427/ZMOb-Vit/1014/21-0463/ZMOb-Vit/1014/21 Petr Dlabal starosta Zdeněk Bernatík člen zastupitelstva Strana 1 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2019 čís. 0233/RMOb-Vit/1822/11-0257/RMOb-Vit/1822/11 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10.06.2013 čís. 0341/ZMOb-Vit/1014/17-0371/ZMOb-Vit/1014/17 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne 109. schůze rady městského obvodu konané dne 15.08.2018 čís. 2712/RMOb-Vit/1418/109-2736/RMOb-Vit/1418/109 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0457/RMOb-Vit/1822/18-0474/RMOb-Vit/1822/18 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.12.2017 čís. 0446/ZMOb-Sle/1418/18-0483/ZMOb-Sle/1418/18 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2018 čís. 0001/RMOb-Vit/1822/1-0015/RMOb-Vit/1822/1 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2019 čís. 0126/RMOb-Vit/1822/6-0145/RMOb-Vit/1822/6 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

0484/ZMOb-Sle/1418/ /ZMOb-Sle/1418/19

0484/ZMOb-Sle/1418/ /ZMOb-Sle/1418/19 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.02.2018 čís. 0484/ZMOb-Sle/1418/19-0507/ZMOb-Sle/1418/19 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. ZMOb/0236/17 - ZMOb/0251/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.12.2018 čís. 0010/ZMOb-JIH/1822/2-0034/ZMOb-JIH/1822/2 Bc. Martin Bednář starosta Mgr. Dagmar Hrabovská místostarostka Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/13.

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/13. 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 07.09.2016 čís. 92/ZMOb-Pro/1418/13. - 96/ZMOb-Pro/1418/13. Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

Usnesení 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31.10.2018 čís. 0001/ZMOb-Vit/1822/1-0016/ZMOb-Vit/1822/1 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.12.2016 čís. 0280/ZMOb-Sle/1418/13-0322/ZMOb-Sle/1418/13 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 06.06.2016 čís. 1222/RMOb-Vit/1418/47-1239/RMOb-Vit/1418/47 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 04.01.2017 čís. 1604/RMOb-Vit/1418/64-1612/RMOb-Vit/1418/64 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne 37. schůze rady městského obvodu konané dne 20.01.2016 čís. 0899/RMOb-Vit/1418/37-0926/RMOb-Vit/1418/37 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 01.02.2017 čís. 1641/RMOb-Vit/1418/66-1662/RMOb-Vit/1418/66 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

- 0015/RMOb-Sle/1822/2

- 0015/RMOb-Sle/1822/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2018 čís. 0003/RMOb-Sle/1822/2-0015/RMOb-Sle/1822/2 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 141. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 141. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 141. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 28. 11. 201710:00 (usn. č. 5822/141 - usn. č. 5837/141) Bc. Martin Bednář

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 06.01.2016 čís. 0872/RMOb-Vit/1418/35-0897/RMOb-Vit/1418/35 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

0040/ZMOb-Sle/1418/4-0065/ZMOb-Sle/1418/4

0040/ZMOb-Sle/1418/4-0065/ZMOb-Sle/1418/4 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.04.2015 čís. 0040/ZMOb-Sle/1418/4-0065/ZMOb-Sle/1418/4 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 21.02.2018 čís. 2375/RMOb-Vit/1418/93-2385/RMOb-Vit/1418/93 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0119/RMOb-Vit/1418/6-0152/RMOb-Vit/1418/6 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/16

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/16 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2017 čís. 0124/ZMOb-Pro/1418/16-0130/ZMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 čís. 2048/RMOb-Vit/1014/72-2080/RMOb-Vit/1014/72 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/23 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 03.06.2015 čís. 0399/RMOb-Vit/1418/18-0435/RMOb-Vit/1418/18 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 24. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 24. schůze rady městského obvodu konané dne 24. schůze rady městského obvodu konané dne 02.09.2015 čís. 0590/RMOb-Vit/1418/24-0619/RMOb-Vit/1418/24 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1418/22

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1418/22 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.09.2018 čís. 0566/ZMOb-Sle/1418/22-0595/ZMOb-Sle/1418/22 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2014 čís. 0006/RMOb-Vit/1418/2-0052/RMOb-Vit/1418/2 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 05.04.2017 čís. 1750/RMOb-Vit/1418/70-1773/RMOb-Vit/1418/70 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.04.2017 čís. 0345/ZMOb-Sle/1418/15-0377/ZMOb-Sle/1418/1 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1822/4

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1822/4 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.04.2019 čís. 0059/ZMOb-Sle/1822/4-0087/ZMOb-Sle/1822/4 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 20.03.2019 čís. 0258/RMOb-Vit/1822/12-0290/RMOb-Vit/1822/12 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/16 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.2.2016 čís. 0183/ZMOb-Sle/1418/9-0203/ZMOb-Sle/1418/9 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 114. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 114. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 114. jednání dne 24.10.2018 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0804/114RM/2018: Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2017 čís. 1663/RMOb-Vit/1418/67-1691/RMOb-Vit/1418/67 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2019 čís. 0169/RMOb-Vit/1822/8-0191/RMOb-Vit/1822/8 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 115. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 115. schůze rady městského obvodu konané dne 115. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2018 čís. 2845/RMOb-Vit/1418/115-2876/RMOb-Vit/1418/115 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 29. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 29. schůze rady městského obvodu konané dne 29. schůze rady městského obvodu konané dne 22.10.2015 čís. 0695/RMOb-Vit/1418/29-0735/RMOb-Vit/1418/29 Mgr. Petr Kutěj místostarosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.26/2017 z 26. zasedání

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0508/ZMOb-Sle/1418/20-0532/ZMOb-Sle/1418/20 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2012 čís. 1826/RMOb-Vit/1014/65. - 1853/RMOb-Vit/1014/65. Petr Dlabal Starosta městského obvodu Ing. Kamil Bednář MOb_Vit_Z04 Strana 1/18 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 41. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 41. schůze rady městského obvodu konané dne 41. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2016 čís. 1030/RMOb-Vit/1418/41-1055/RMOb-Vit/1418/41 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 87. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 87. schůze rady městského obvodu konané dne 87. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2013 čís. 2499/RMOb-Vit/1014/87-2526/RMOb-Vit/1014/87 Petr Dlabal starosta Ing. Kamil Bednář člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 17. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2019 čís. 0410/RMOb-Vit/1822/17-0456/RMOb-Vit/1822/17 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/26 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.11.2014 čís. 0001/ZMOb-Vit/1418/1-0017/ZMOb-Vit/1418/1 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 56. schůze rady městského obvodu konané dne 21.09.2016 čís. 1401/RMOb-Vit/1418/56-1420/RMOb-Vit/1418/56 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1/9 Číslo usnesení Materiál Název 1401/RMOb-Vit/1418/56

Více

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 40/3/18 1) schvaluje program 3. schůze rady

Více

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. 219/ZMOb-Svi/1418/26-233/ZMOb-Svi/1418/26 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 Přehled

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 10/2 Zastupitelstvo městského obvodu ZE DNE 13.12. 2018 (usnesení č. 10/2

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2017 čís. 2184/RMOb-Vit/1418/88-2245/RMOb-Vit/1418/88 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více