Neřízené zážehové systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neřízené zážehové systémy"

Transkript

1 - 1 - Neřízené zážehové systémy ZN AUTOR: IHR Technika s.r.o. Diagnostika emisních systémů pro SME (stanice měření emisí), dodatkovým programem na CD ROM (Workshop od firmy VIVID) 1

2 - 2 - Systém přípravy směsi - karburátory Funkce soustavy : Podávací čerpadlo nasává z nádrže přes hrubý čistič a jemný čistič benzín a dodává ho do plovákové hladiny karburátoru. Zde je udržováno vždy stejné množství paliva. Z plovákové hladiny karburátoru je motorem nasáván benzín, který se mísí s nasávaným čistým vzduchem v tzv. difuzoru, kde je rychlost proudění vzduchu nejvyšší. Směs dále proudí díky sání motoru až do válce, kde je spálena. Spalováním vznikají jedovaté a jiné plyny, které jsou odváděny výfukovou soustavou volně do prostředí. Palivová nádrž se sacím košem Demontáž a montáž provedeme obvyklým způsobem podle výrobce. Je nutné vypustit benzín a dodržovat bezpečnost práce (otevřený oheň apod) Kontrola Vizuálně netěsnost, deformace, síto sacího koše Údržba vyčištění sacího koše Projevy závad - závady - opravy Velká spotřeba benzínu - únik paliva z nádrže - výměna nebo zalepení speciálním tmelem (tekutý kov), nebo zapájejí nebo zavaří (nádrž naplnit vodou nebo oxidem uhličitým) Ukazatel hladiny paliva neukazuje skutečné množství benzínu - deformace nádrže způsobila posunutí dorazu plováku nebo jeho ohnutí - výměna nádrže popř. plováku Cukání motoru při jízdě - špatná dodávka benzínu, měnící se hladina v karburátoru - vyčištění síta sacího koše Podávací čerpadlo s jemným sítem Demontáž a montáž provedeme obvyklým způsobem podle výrobce. Po odpojení přívodu benzínu je nutné hadičku zajistit ve vyšší poloze, než je hladina benzínu v nádrži. Kontrola Vizuálně netěsnost, síto, membrána Výkonu čerpadla schopnost vytlačit určité množství za určitý počet zdvihů membrány Údržba vyčištění sacího koše Projevy závad závady opravy Velká spotřeba benzínu únik paliva z netěsného čerpadla (povolená nebo nerovná příruba, uvolněná trubička, netěsný kryt síta) výměna čerpadla nebo netěsného dílu Benzín v oleji prasklá membrána výměna membrány Dlouhý start po delší přestávce netěsnost ventilků čerpadla (není zbytkový tlak benzínu mezi čerpadlem a karburátorem) výměna ventilků a jejich těsnění nebo celého čerpadla 2

3 - 3 - Karburátor Stručná funkce karburátoru: Poslední karburátory byly poměrně složité a měli spoustu přídavných zařízení, které zajišťovaly přesnější řízení směsi. Hlavní systém (Je v činnosti neustále) Palivo v plovákové komoře. které není již nasáváno čerpadlem, ale samotným motorem, proudí přes trysku do emulzní trubice, kam také proudí vzduch z horní části karburátoru. V emulzní trubici již částečně vznikne směs, která je dále nasávána do difuzoru a tam se promísí s proudícím vzduchem. Podle podtlaku v karburátoru se mění hladina v emulzní trubici a tak dochází k úpravě poměru vzduchu a benzínu podle okamžitých provozních podmínek motoru. Poslední karburátory obsahovaly dva hlavní systémy. Každý pracoval jinak podle zatížení motoru (dvoustupňové karburátory) Volnoběžný systém Při dorazu škrtící klapky není proud vzduchu natolik velký, aby strhával směs z emulzní trubice, a proto se směs tvoří v jiných kanálkách karburátoru. Vzduch je nesáván přes speciální vzdušník a mísí se s benzínem v oblasti umístění speciální trysky. Směs je nasávána dále (1) a je vyvedena za škrtící klapku (2). V tomto místě je možnost regulovat množství směsi, čímž se mění poměr volnoběžné směsi a vzduchu proudícího přes škrtící klapku. Je zde ještě jeden obtokový otvor (3), který plní funkci vzdušníku. Jakmile se ale klapky mírně pootevře, tento vzdušník je zakryt samotnou klapkou a dochází tak k potřebnému obohacení směsi při přechodu na hlavní systém. Sytič obohacuje směs při studeném startu a po startu studeného motoru Akcelerační systém vyrovnává rozdíly rychlosti proudění vzduchu a směsi při sešlápnutí plynového pedálu tím, že dopraví palivo přímo do oblasti difuzoru Obohacovací systém (ekonostat) obohatí směs při částečném zatížení motoru Kontrola a seřízení (SEDR Škoda 120) rovinnosti příruby seřízení škrtících klapek povolení dorazových šroubů, přiložení ručičkového indikátoru a utažení dorazových šroubků tak, až se klapka pootevře na hodnotu danou výrobcem ( 0,08 0,12mm) kontrola a seřízení plovákové hladiny Š demontáž víka, vyčištění jehlového ventilu, vložení kulatiny průměru 10mm (EDSR) nebo 12mm (SEDR) mezi plovák a víko, jazýček plováku se musí lehce dotýkat kuličky jehlového ventilu, nesmí ji však zmačknout kontrola osazení správnými průměry trysek a vzdušníků průměry jsou vyraženy přímo na jednotlivých součástech, podle údajů výrobce zkontrolujeme osazení podle roku výroby kontrola funkce elektromagnetického odpojovače volnoběhu zapneme zapalování, při odpojování a připojování přívodního konektoru musí jehla elektromagnetu cvakat seřízení nerovnoměrných volnoběžných otáček pakliže motor lze nastartovat, můžeme zvýšit otáčky tak, aby motor nezhasínal a pootáčením šroubu bohatosti směsi (2)docílíme vyrovnání otáček a poté šroubem přídavného vzduchu (1) otáčky nastavíme na předepsanou hodnotu POZOR!!! seřízení má vliv na emise motoru. Je nutné volnoběh seřizovat vždy pomocí přístroje Údržba důkladné vyčištění a profouknutí stlačeným vzduchem (někdy uvolní nečistoty z kanálků pouze ponoření na nějaký čas karburátoru do acetonu (bez pryžových částí) Kterákoliv závada karburátoru se projeví nežádoucí změnou v poměru vzduch benzín (měřeno přístrojem) Příliš bohatá směs (více benzínu, méně vzduchu) špatné teplé starty, vysoké spotřeba benzínu Vysoká plováková hladina (netěsný jehlový ventil, děravý plovák), ucpané vzdušníky, povolený šroub bohatosti směsi volnoběhu, silně znečištěný vzduchový filtr 3

4 - 4 - Příliš chudá směs (méně benzínu, více vzduchu) špatné studená starty, malý výkon motoru Nízká plováková hladina, ucpaná trysky, nasávání falešného vzduchu (netěsnost O kroužků regulačních šroubků, zdeformovaná příruba víka i celého tělesa, velká vůle v uložení hřídelky škrtící klapky, netěsné příruby sacího potrubí) Průměrné hodnoty EMISÍ motoru s karburátorem : CO 1,5% HC 250ppm CO2 14% O2 1% Lambda 1 Zákonné limity jsou stanoveny s ohledem na rok výroby. b) zapalování bateriové a tranzistorové s Hallovým a induktivním snímačem, systémy s rozdělovačem a bez rozdělovače. Jednotlivé komponenty základní druhy, konstrukce, činnost, zkoušení, projevy a příčiny závad, nastavení, seřízení, - činnost zapalovací soustavy - zapalovací cívky - přerušovač, kondenzátor, předřadný odpor - tranzistorové spínací jednotky - Hallovy a induktivní snímače - rozdělovač - vysokonapěťové kabely, odrušení - zapalovací svíčky - úhel sepnutí a jeho regulace - regulátory předstihu zážehu - vliv zapalovací soustavy na emise. Zapalovací soustavy Základy: U zážehových motorů je směs zapalována cizím - elektrickým zdrojem energie. Pro bateriové zapalovací systémy je nejužívanějším principem zapalování indukční cívkou. Cívka slouží ke dvěma účelům: a) ke transformaci napětí směrem nahoru (dosažení maximálních napětí pro přeskok jiskry) b) ke kumulaci energie (napětí indukuje silné magnetické pole v jádru cívky, které představuje rezervoár energie pro připravovaný přeskok jiskry) Spínáním primárního vinutí pod napětím na kostru se vytváří magnetické pole v jádru cívky Rozpínáním primárního vinutí se mg. pole prudce odbourává a touto změnou vyvolává v obou rozpojených vinutích odezvu s opačným směrem toku elektronů, než protékal primárním vinutím při sepnutí kontaktů. V sekundárním vinutí je napětí tak vysoké, že přeskočí mezeru mezi elektrodami zapalovací svíčky. Spínání a rozpínání se děje mechanicky (přerušovač), elektronicky (koncový spínač, stupeň) v popř. integrován v zapalovacím modulu spolu se snímačem polohy apod. 4

5 - 5 - Klasický kontaktní systém 1= akumulátor 2= spínací skříňka 3= zapalovací cívka 4= rozdělovač 5= kondenzátor 6= přerušovač 7= zapalovací svíčky Rv= předřazený odpor (vypínán při studeném startu) a= rotační rozdílení jiskry b= statické jednojiskrové c= statické dvoujiskrové Funkce, zkoušení, nastavení, seřízení, projevy a příčiny závad Zapalovací cívka - transformace nízkého napětí na vysoké elektromagnetickou indukcí - měření. el. odporu vinutí, zkratů na kostru, měření osciloskopem - špatné starty, cukání v plné zátěži Přerušovač Kondenzátor Předřadný odpor - spínat primární proud, rozepnutím vzniká el.mag. indukce v zap. Cívce - měření úbytku napětí na kontaktech, měření osciloskopem - nastavení vzdálenosti kontaktů dle výrobce - špatné starty, cukání při jízdě - napomáhá rychlé ztrátě magnetického pole při rozenutí kontaktů, zabraňuje el.mag. rušení spotřebičů - měření multimetrem, osciloskopem - úplná absence jiskry, nebo cukání při jízdě - při startování je vyřazen a na cívku je přivedeno startovací napětí (9V) - měřením multimetrem, osciloskopem - způsobí defekt v zap. Cívce (zkrat), nebo přerušení napájení zap. cívky 5

6 - 6 - Tranzistorové spínací jednotky - spínají primární proud místo mechanických kontaktů - měření osciloskopem, multimetrem - úplná absence jiskry Hallovy snímače - informují tranzistorovou spínací jednotku o otáčkách, na které ona reaguje spínáním a rozepínáním primárního vinutí zap. cívky a tím pádem také změnou úhlu sepnutí - měření osciloskopem, multimetrem napájení a kostru - bez jiskry Induktivní snímače - jako Hallovy snímače (jiný signál) - měření osciloskopem, multimetrem napájení a kostru - bez jiskry Rozdělovač - sdružený přístroj osahující přerušovač, regulátor předstihu a vlastní rozdělovač vysokého napětí - měření osciloskopem, multimetrem, vizuální kontrola - závady dle charakteru závady konkrétních součástí Vysokonapěťové kabely a jejich odrušení - dopravují vysoké napětí k zap. svíčkách, mají vysoký el. odpor z důvodu odrušení - měření multimetrem, osciloskopem - cukání, chod na méně válců Zapalovací svíčky - velice choulostivá část soustavy, je vystavena velkým tepelným a chemickým změnám - měření osciloskopem, vizuální prohlídka - cukání, chod motoru na méně válců Úhel sepnutí a jeho regulace Úhel sepnutí je úhel na vačkové či klikové hřídeli po který je cívka sepnuta na kostru, čímž dochází ke vzniku magnetického pole (nabíjení). 6

7 u bateriových zapalování je úhel sepnutí cívky dán pevně nastavenou vzdáleností na kontaktech. Při volnoběhu, kdy dochází ke zbytečně dlouhé době sepnutí, musí primární vinutí svým odporem čelit příliš velkému proudu (odpor vinutí je větší ca 3Ohmy) - u tranzistorových zapalování je úhel sepnutí regulován podle otáček motoru a tak již cívka může mít menší el. odpor a tím se rychleji nabíjí Regulátory předstihu zážehu - odstředivý regulátor předstihu zvyšuje předstih s otáčkami - podtlakový regulátor předstihu zvyšuje předstih se změnou tlaku v oblasti škrtící klapky Vliv zapalovací soustavy na EMISE - jakákoliv závadana zapalovací soustavě se v důsledku projeví kratší dobou hoření jiskry. Směs tak neprohoří a ve výfuku se objevuje zvýšené množství jedovatých nespálených uhlovodíků HC. Diagnostika zapalovací soustavy osciloskopem. Filosofie: Signál zapalování má pro diagnostiku zážehového motoru nezastupitelnou úlohu. Jiskra - tedy prudký tok elektronů mezi elektrodami zapalovací svíčky je nejcitlivějším senzorem prostředí místa, kde jiskra přeskakuje. Nejprve si však osvěžme, o co při přeskoku jiskry vlastně jde. Úloha zapalovací cívky.. je dvojí. K přeskoku jiskry, která by komprimovanou (stlačenou) směs zapálila, je potřeba řádově 100 násobně vyššího napětí, než je schopno palubní napětí dodat. Proto plní zapalovací cívka úlohu transformace napětí tím, že počet závitů sekundárního vinutí je přibližně 50x vyšší než závitů primárního vinutí. Druhá úloha zapalovací cívky opět podporuje jiskru a to tím, že prodlužuje její dobu hoření. Samotné napětí by dokázalo přeskok náboje, ne však jeho delší dobu hoření, která je potřeba k zapálení směsi paliva se vzduchem. K tomu, aby počet elektronů byl zvýšen, kumuluje zapalovací cívka po dobu sepnutí kontaktu sv.č.1 na kostru energii tím, že vystavuje díky svému feromagnetickému jádru silnéí magnetické pole. Princip funkce přeskoku jiskry...po dobu sepnutí sv.č.1 na kostru proudí jejími závity elektrony velkou rychlostí, protože má její vinutí nízký odpor. Protože jsou závity cívky navinuty na společném jádru se sekundárním vinutím, vytváří se okolo cívky silné magneticklé pole, které zpětně působí na průtok elektronů závity cívky. Proto cívka krátce po sepnutí kontaktů náhle zvětší svůj elektrický odpor. Cívka je tedy "nasycena" magnetickým polem ve kterém je nakumulováno značné množství energie. Ve tomto stavu je v bodu zážehu obvod primáru rozepnut, a cívkou nyní přestane náhle proudit elektrický proud. Silné magnetické pole okolo cívky se nyní mžikově zhroutí, přičemž se v překmitu polarita magnetického pole cívky obrací. V tento moment působí siločáry na závity cívky zpětně tak, že se ve vinutí budí zpětný proud elektronů v opačném směru než při sepnutém primárním okruhu. 50-ti násobným počtem závitů je "samoindukční" (tak se nazývá tento efekt) napětí transformováno z cca 100 až 400 V na primáru na 5000 až V na sekundáru. Děj na zapalovací svíčce..se dá popsat následovně. Sekundární okruh není v době sepnutí kontaktů primárního obvodu uzavřen. To znamená že obvod sekudárního vinutí je otevřený právě v místě, kde se nachází zapalovací svíčka. Ano, její elektrody představují pomyslný "spínač", který je rozpojen. Vlivem značného nárůstu vysokého napětí v době, kdy se rozpojí primární obvod a kdy se indukuje toto vysoké napětí na sekundáru (tedy vlivem velkého rozdílu potenciálu jedné elektrody oproti elektrodě druhé) mezi elektrodami, je prostředí mezi elektrodami svíčky vystaveno riziku průrazu jiskrou- a o to právě jde, aby se tak stalo... Ionizace prostředí mezi elektrodami.. je jev, který vytvoří z prostředí vysokoohmického prostředí nízkoohmické. Před vlastním vysvětlením ještě upřesněme, že vzduch patří v tabulce materiálů s uvedenou elektrickou vodivostí mezi výtečné izolanty (tedy vzduch klade proudu elelktronů vysoký odpor). Ztlačí-li se tedy pístem v kompresní fázi vzduch, je mezi elektrodami svíčky ještě lepší izolační plynný materiál, tedy ještě horší podmínky pro přeskok jiskry. Nezapomeňme, že spolu se vzduchem je ve spalovacím prostoru ještě palivo. Jde-li o benzín, ten vodivost elektrického proudu vylepšuje, takže jiskra je schopna přeskočit tím lépe, čím je směs bohatší (až do jisté hranice, kdy je svíčka "mokrá" a toto palivo začne tvořit vodivé můstky - znáte to, kdy se motor vulgárně řečeno "uchlastá"..). V době rozepnutí kontaktů se toto pořád ještě vysokoohmické prostředí začne mezi elektrodami ionizovat (jev, který "rovná" molekuly silným polarizačním polem jedním směrem). V době, kdy dojde k ionizaci se ono vysokoohmické prostředí změní v nízkoohmické a elektrony proudí hromadně na opačnou stranu, kde je jich 7

8 - 8 - nedostatek. Po dobu, kdy trvá velký rozdíl elektrického potenciálu mezi elektrodami svíčky, je prostředí mezi nimi ionizováno, je tedy nízkoohmické a elektrony stále proudí. Klesne-li však rozdíl potenciálů pod jistou hranici, stává se prostředí opět vysokoohmické a elektrony se přestanou stěhovat z jedné elektrody na druhou a elektrický oblouk v mezeře zhasíná. Zbytková energie zapalovací cívky v otevřeném obvodu dokmitá. No a co?...řekl by někdo. Tím, že víme, jak se chová vlastně naše zjedodušeně nazvaná "jiskra" je výhrou pro každého diagnostika, kteý se vyzná ve čtení oscilogramů. Z oscilogramu jde totiž přečíst spousty informací: Např. jestli se ve spalovacím prostoru nachází dostatek paliva, jestli hoří jiskry mezi elektrodami, jestli je dostatečná komprese, jestli v akceleraci nenašla jiskra jinou cestu než ve válci, jak na tom jsou svíčky po zahřátí v zátěži, jak se chová studený start, kde může ležet problém v cukání nebo sníženém výkonu a stovky dalších informací, které si ve Workshopu budeme detailně ukazovat. Popis oscilogramu zapalovacího signálu...je vlastně nenahraditelnou informací o schopnosti jiskry směs paliva se vzduchem zapálit. Vzorový zapalovací signál systému Opel Multec 1=moment sepnutí kontaktů primárního obvodu, 2=zvýšení napětí vlivem zvýšeného odporu cívky vzrůstajícím magnetickým polem okolo cívky a v jejím jádru, 3=rozepnutí kontaktů primáru, 4=samoindukce cívky po rozpojení primárního obvodu, 5=pokles na nižší napětí vlivem zionizování prostředí mezi elektrodami svíčky, 6=po zhasnutí oblouku (zhroucení ionizace) se zbytková energie zvedá ale nestačí prostředí znovu ionizovat - není palivo a není dostatek energie ve vinutí cívky, 7=dokmit zbytkové energie ve vinutí cívky za rozpojeného obvodu (jiskra, která obvod uzavírala již nehoří, 8=plocha vyjadřující množství energie zapalovací cívky nakumulované v jejím vinutí, 9=uklidnění signálu po doznění dokmitu (sekundár). Poznámka k obrázku: Tento oscilogram pochází z vozu Opel s motorem Multec. Každý průběh zapalovacího signálu má svoje specifika. Opel se liší od ostatních signálů tím, že jeho napětí při hoření jiskry (5) má klesající tendenci. Tzn. že oblouk začne hořet při vyšším napětí a skončí při nižším napětí. To je způsobenou stavbou zapalovací cívky a průřezem vodičů, které spolu dohromady tvoří jistou charakteristickou kapacitu. Výhody statických systémů oproti rozdělovači 1. menší stavba cívky, protože její energie nemusí překonávat jiskřiště na palci a odrušení palce. 2. odpadá výrobně složitý rozdělovač (nižší výrobní cena) Rozdíly: U jednojiskrových statických systémů musí být pro potlačení tzv. spínací jiskry zařazena vysokonapěťová dioda, která nepustí indukované napětí v sekundáru (cca 2kV ) do obvodu (neuzavře okruh) U dvoujiskrových statických systémů plní tuto úlohu do série zapojená druhá zapalovací svíčka. 8

9 - 9 - Protichůdné snahy Sekundární okruh musí splňovat kritéria pro vedení vysokých napětí. Velké průřezy s sebou nesou nevýhodu zdrojů nežádoucí kapacity, která zhoršuje podmínky pro přeskok jiskry. Proto musí být zapalovací kabely co nejkratší. Veškerá přeskočiště jisker (palec, svíčka) jsou zdroji rušení. Tato rušení se kompenzují vřazováním odporů do blízkosti zdroje rušení. Odpory kladou proudu při zápalu odpor jiskře, což je opět nevýhodou. Shrnutí: Zapalovací systémy reagují citlivě na změny jakéhokoliv z parametrů motoru. Je-li např. vyměněna zapalovací cívka nebo svíčky za jiný, než výrobcem doporučený typ, je možné, že motor nebude schopen dosáhnout svých dřívějších výkonů! Poruchy systému zapalování: Volnoběh: Diagnostika zapalování 9

10 Příklady správného hoření jiskry mezi kontakty: volnoběh sekundár OK volnoběh válce vedle sebe sekundár OK regulace primárního proudu při volnoběhu regulace zobrazená do sekundárního proudu při volnoběhu maximální úhel sepnutí malé přeskokové napětí díky nízké kompresi 1. válce, nebo 10

11 Příklady vadných průběhů hoření : paralelní jiskřiště mimo spalovací prostor na 2. válci, nebo přerušený zapalovací kabel na druhém válci, nebo na třetím válci přicpaný vstřikovací ventil, nebo dolní řada válců dvanáctiválce ulité svíčky vlivem neukostřené lambdasondy, nebo "chudá" jehla se objevuje u válce s plněním chudou směsí, nebo druhý válec statického dvoujiskrového zapalování s velkou vzdáleností elektrod + začernání svíčky, nebo velká elektrodová vzdálenost - upálené elektrody, nebo druhý válec - přerušený zapalovací kabel v koncovce, nebo mezizávitový zkrat vinutí sekundáru, nebo 11

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

MĚŘENÍ OSCILOSKOPEM PRAKTICKÁ ČÁST

MĚŘENÍ OSCILOSKOPEM PRAKTICKÁ ČÁST Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století MĚŘENÍ OSCILOSKOPEM PRAKTICKÁ ČÁST Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Petr Kelemen Název a

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ60 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Vše o zapalovacích cívkách

Vše o zapalovacích cívkách Technologie zapalování Technologie studeného startu Chlazení Snímače Vše o zapalovacích cívkách Technické informace č. 07 Perfection Vestavěná dokonalost built in 2 Obsah Úvod 3 Zážehový motor 4 Činnost

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.18 Integrovaná střední

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-57-H/001 Autoelektrikář Písemná část Význam reléové desky levnější řešení, menší proudová

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

PALIVOVÉ SYSTÉMY MOTOCYKLŮ

PALIVOVÉ SYSTÉMY MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. PALIVOVÉ SYSTÉMY MOTOCYKLŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů dochází

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

CENÍK OPRAV SPOTŘEBNÍ ELETRONIKY

CENÍK OPRAV SPOTŘEBNÍ ELETRONIKY Jan svoboda Televizní služba NOVA Nádražní 102 702 00, Ostrava www.tsnova.cz www.servis.tsnova.cz servis@tsnova.cz tel.: 596 112 446 CENÍK OPRAV SPOTŘEBNÍ ELETRONIKY 2015 Platí od 1.1.2015 Výše DPH: 21%

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

šetřílek.eu Příklady možností zapojení

šetřílek.eu Příklady možností zapojení šetřílek.eu Příklady možností zapojení 1. Propojení vodoměru a Šetřílka pomocí konektorů (bez použití nářadí). 2. Propojení vodoměru a Šetřílka pomocí kabelových spojek. 3. Schéma připojení vodoměru k

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Měření výkonu motorů

Měření výkonu motorů 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více